I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa)"

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- I. Rozpočtové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních , , ,18 116% Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti , , ,55 19% Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , ,11 103% Daň z příjmů právnických osob , , ,90 130% Daň z příjmů právnických osob za obce 0, , ,00 100% Daň z přidané hodnoty , , ,78 120% Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0, , ,60 111% Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, t , , ,18 102% Poplatek ze psů 4 000, , ,00 108% Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 000, , ,00 170% Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 186% Správní poplatky 3 000, , ,00 175% Daň z hazardních her 0,00 0,00 165, Odvod výtěžku z provozování loterií , , ,99 137% Daň z nemovitostí , , ,51 104% Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společnos 0, , ,00 95% Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy s 0, , ,00 100% Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci , , ,00 100% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , , ,00 100% Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, , ,00 100% 0000 **** Daň.příjmy , , ,65 111% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 65% Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 586, **** Podpora ostatních produkčních činností , , ,00 66% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,80 136% 2310 **** Pitná voda , , ,80 136% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 35% 2321 **** Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly , , ,00 35% Přijaté neinvestiční dary 0, , ,47 92% 3399 **** Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 0, , ,47 92% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,00 116% 3612 **** Bytové hospodářství , , ,37 107% Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,00 65% 3613 **** Nebytové hospodářství , , ,00 65% Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 73% 3632 **** Pohřebnictví , , ,00 73% Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 119% Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0, , ,00 112% Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0, , **** Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,00 179% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 119% 3699 **** Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozv , , ,00 119% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 107% 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 107% -8% Sestaveno: :14:43 Strana 1 z 10

2 I. Rozpočtové příjmy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 96% 3725 **** Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , ,00 96% Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 500,00 100,00 20% Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 5 000, , ,00 111% Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0, , ,00 61% Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 0, , **** Činnost místní správy 5 000, , ,00 532% Příjmy z úroků (část) 4 500, , ,07 92% Příjmy z podílů na zisku a dividend , , ,00 99% 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,07 98% Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnos 0,00 0, , Převody z rozpočtových účtů 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 0, , Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0, , ,00 100% 6409 **** Ostatní činnosti jinde nezařazené 0, , ,00 100% , , ,36 148% Sestaveno: :14:43 Strana 2 z 10

3 II.Rozpočtové výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený 0, , ,00 74% Nákup ostatních služeb , , ,00 49% 1032 **** Podpora ostatních produkčních činností , , ,00 50% Nákup ostatních služeb , , ,00 99% 1036 **** Správa v lesním hospodářství , , ,00 99% Ostatní osobní výdaje , , ,00 51% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát , , ,00 48% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 49% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 13% Konzultační, poradenské a právní služby 5 000, , ,00 20% Nákup ostatních služeb , , ,00 15% Opravy a udržování , ,00 0,00 0% 2212 **** Silnice , , ,00 4% Neinvestiční transfery krajům , , ,00 100% 2292 **** dopravní obslužnost , , ,00 100% Ostatní osobní výdaje , , ,00 94% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 5 000, , ,00 97% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 000,00 900,00 870,00 97% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 95% Elektrická energie , , ,00 99% Nákup ostatních služeb , , ,40 100% Opravy a udržování 0, , ,66 99% Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 99% 2310 **** Pitná voda , , ,06 99% Ostatní osobní výdaje , , ,00 100% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát , , ,00 100% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 000, , ,00 99% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 100% Elektrická energie , , ,00 99% Pohonné hmoty a maziva 0,00 500,00 100,00 20% Nákup ostatních služeb , , ,31 99% Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000, ,00 96,00 10% Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 1,00 1,00 100% 2321 **** Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly , , ,31 99% Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 85% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 0, ,00 636,00 64% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 500,00 229,00 46% Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 44% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 48% Nákup ostatních služeb , , ,80 62% Opravy a udržování , , ,28 13% Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 79% 3113 **** Základní školy , , ,08 75% Ostatní osobní výdaje 7 000, , ,00 51% Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000, , ,00 61% 3314 **** Činnosti knihovnické , , ,00 54% Ostatní osobní výdaje , , ,00 10% 3319 **** Ostatní záležitosti kultury , , ,00 10% Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 100% Sestaveno: :14:43 Strana 3 z 10

4 II.Rozpočtové výdaje 3330 **** Činnosti registrovaných církví a náboženských společností , , ,00 100% Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 83% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 63% 3399 **** Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , , ,00 65% Ostatní osobní výdaje , , ,00 52% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát , , ,00 43% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7 000, , ,00 33% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 100% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 86% Elektrická energie , , ,00 89% Nákup ostatních služeb , , ,00 76% Opravy a udržování , , ,92 72% 3612 **** Bytové hospodářství , , ,92 79% Elektrická energie , , ,00 45% 3613 **** Nebytové hospodářství , , ,00 45% Nákup materiálu jinde nezařazený 0, ,00 671,00 67% Elektrická energie , , ,00 87% Opravy a udržování , , ,11 48% 3631 **** Veřejné osvětlení , , ,11 67% Opravy a udržování 0, ,00 700,00 70% 3632 **** Pohřebnictví 0, ,00 700,00 70% Ostatní osobní výdaje , ,00 0,00 0% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 6 000, ,00 0,00 0% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 000, ,00 0,00 0% Nákup materiálu jinde nezařazený 1 500, , ,00 96% Pohonné hmoty a maziva 1 500, ,00 0,00 0% Nákup ostatních služeb 0, , ,00 100% Opravy a udržování 0, , ,00 100% 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,00 80% Ostatní osobní výdaje , , ,00 100% 3699 **** Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozv , , ,00 100% Nákup ostatních služeb , , ,74 39% 3721 **** Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,74 39% Ostatní osobní výdaje , , ,00 97% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát , , ,00 92% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 66% Ochranné pomůcky 0, , ,00 98% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 99% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 91% Pohonné hmoty a maziva , , ,00 61% Služby peněžních ústavů 0, , ,00 99% Nákup ostatních služeb , , ,00 100% Opravy a udržování , , ,00 98% 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 89% Nákup ostatních služeb , , ,50 99% 3723 **** Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komu , , ,50 99% Nákup ostatních služeb , , ,76 55% 3725 **** Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , ,76 55% Sestaveno: :14:43 Strana 4 z 10

5 II.Rozpočtové výdaje Ostatní osobní výdaje , , ,00 100% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát , , ,00 99% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 96% Ochranné pomůcky 0, , ,00 92% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 27% Pohonné hmoty a maziva , , ,00 29% Nákup ostatních služeb , , ,00 47% Opravy a udržování , , ,00 29% Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, , ,00 89% 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 74% Ostatní osobní výdaje , , ,00 3% 4351 **** Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného , , ,00 3% Elektrická energie , , ,00 14% Pohonné hmoty a maziva , ,00 610,00 9% Služby peněžních ústavů , , ,00 87% Opravy a udržování 0, , ,35 99% Pohoštění 0, , ,00 98% Dopravní prostředky , , ,00 100% 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část , , ,35 98% Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , ,00 100% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát , , ,00 91% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 93% Nákup ostatních služeb 0, , ,00 100% Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 82% 6112 **** Zastupitelstva obcí , , ,00 97% Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 56% Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 400,00 331,00 83% Nájemné 0, , ,00 100% Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, , ,00 99% Pohoštění 0, , ,00 98% 6114 **** Volby do Parlamentu ČR 0, , ,00 62% Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 100% Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 300,00 273,00 91% Nákup ostatních služeb 0, , ,00 100% Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, , ,00 100% Pohoštění 0, , ,00 97% 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0, , ,00 100% Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 100% Ostatní osobní výdaje , , ,00 76% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát , , ,00 100% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 75% Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000, , ,00 98% Knihy, učební pomůcky a tisk 0, ,00 716,00 36% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 99% Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0, , ,88 90% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 76% Elektrická energie 0, , ,00 55% Pohonné hmoty a maziva , ,00 0,00 0% Služby pošt 4 000, , ,00 98% Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,00 84% Strana 5 z 10

6 II.Rozpočtové výdaje Služby peněžních ústavů 0, , ,00 99% Nájemné za půdu 0, , ,00 98% Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 90% Služby školení a vzdělávání 5 000, , ,00 29% Nákup ostatních služeb , , ,18 100% Opravy a udržování 0, , ,29 97% Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000, , ,00 49% Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0, , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5 000, , ,00 100% Věcné dary 0, , ,00 98% Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100% Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro 0, , ,00 96% 6171 **** Činnost místní správy , , ,35 94% Služby peněžních ústavů , , ,40 89% 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,40 89% Služby peněžních ústavů , , ,00 61% 6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 61% Převody vlastním rozpočtovým účtům 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,42 99% Nespecifikované rezervy 0, ,00 0,00 0% 6399 **** Ostatní finanční operace , , ,42 90% Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnu 0, , ,00 100% 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 0, , ,00 100% Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0% 6409 **** Ostatní činnosti jinde nezařazené , ,00 0,00 0% , , ,00 104% Strana 6 z 10

7 III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska 8111 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8112 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účt 0,00 0, , Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy ( Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Dlouhodobé financování z tuzemska 8121 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8122 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prost 8125 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účt 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy(+) 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Krátkodobé financování ze zahraničí 8211 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8212 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8213 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8214 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prost 8215 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účt 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy ( Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Dlouhodobé financování ze zahraničí 8221 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8222 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prost 8225 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účt 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy ( Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Opravné položky k peněžním operacím 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter 0,00 0, , Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8905 nepřev.částky vyrov.schodek 8000 Financování 0,00 0, ,36 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace 4010 Třída 1 - Daňové příjmy , , , Třída 2 - Nedaňové příjmy , , , Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0, , Třída 4 - Přijaté transfery , , , Příjmy celkem , , , Konsolidace příjmů Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Strana 7 z 10

8 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních r Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Převody mezi stat.městy Převody z vl.pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4191 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4192 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území 4193 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4194 ZJ Splátky půjčených prostředků přijaté z území j 4200 Příjmy celkem po konsolidaci , , , Třída 5 - Běžné výdaje , , , Třída 6 - Kapitálové výdaje , , , Výdaje celkem , , , Konsolidace výdajů Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům , , , Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů 0, , , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních roz Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody mezi stat.městy převody do vl.pokladny Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r 4421 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného 4423 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4424 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného Strana 8 z 10

9 4430 Výdaje celkem po konsolidací , , , Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 0,00 0, , Třída 8 - Financování 0,00 0, , Konsolidace financování 4470 Financování celkem po konsolidaci 0,00 0, ,36 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci období Změna stavu bankovních účtů 6010 Základní běžný účet ÚSC , , , Běžné účty fondů ÚSC 6030 Běžné účty celkem ( ) , , ,36 VII. Vybrané záznamové jednoty 7090 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 7140 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 7170 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky : Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7220 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r 7290 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtu 7360 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 7400 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Strana 9 z 10

10 Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7470 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a reg. rad Účelový znak , , , ,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, RR a DSO Účelový znak Osoba odpovědná za účetnictví: Statutární zástupce: Podpisový záznam: Podpisový záznam: Strana 10 z 10

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Obec Svatý Jan pod Skalou (IČ: )

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Obec Svatý Jan pod Skalou (IČ: ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- I. Rozpočtové

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Kunějovice (IČ: ) Ministerstvo financí

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Kunějovice (IČ: ) Ministerstvo financí Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 10 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- Fin 2-12m I.

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Kunějovice (IČ: ) Období: Od 1 do 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa)

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Kunějovice (IČ: ) Období: Od 1 do 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- Fin 2-12m I.

Více

I. PŘÍJMY v tis. Kč. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 800, Sběr a svoz komunálních odpadů 20,00

I. PŘÍJMY v tis. Kč. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 800, Sběr a svoz komunálních odpadů 20,00 OBEC SRNÍ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 I. PŘÍJMY v tis. Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 100,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50,00 0000 1113 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2016

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci 13 530 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00295647 Město Velká Bíteš Sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 27. 09. 2016 v Kč na dvě

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2016 12 279307 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2017 12 279307 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na

Více

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 Licence: D1EZ XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012) Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 00299219 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mladeč Mladeč 78 783 21

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 3/2009

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 3/2009 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 3/2009 (v tisících

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 Rok Měsíc IČO 2018 12 00488631 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Markvartice Markvartice 82 588 56 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: DFZO XCRGBA1A / A1A (07012015 / 28012013) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 2 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 2 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Licence: W1VM XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Pec

Licence: W1VM XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Pec Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Organizace Název položky Kč

Organizace Název položky Kč Město Bechyně Rozpočet na rok 2015 Paragraf PŘÍJMY Položk a Organizace Název položky Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 12 510 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet obce Střílky na rok návrh

Rozpočet obce Střílky na rok návrh Rozpočet obce Střílky na rok 2018 - návrh Příjmy Pragraf Položka Text návrh rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2 200 000,00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: DFZO XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 11 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: DFZO XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150)sl.

Více

Licence: DNT2 XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Hradiště Hradiště

Licence: DNT2 XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Hradiště Hradiště Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2018 12 278599 sestavený k 31.12.2018 (v Kč na

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2016 12 279382 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.700.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2017 v

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Schválený rozpočet a b text 1 Rozpočet po změnách 2 Výsledek od poč. roku 3 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 18 630 000,00 18 630 000,00 19 713 332,66

Více

Licence: DXRP XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Lipec čp Lipec

Licence: DXRP XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Lipec čp Lipec Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: D9HS XCRGBA1A / A1A (01012017 / 01012017) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Návrh rozpočtu roku 2018

Návrh rozpočtu roku 2018 roku 2018 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 100 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Datum vytvoření: 15. 12. 2016 MĚSTO SOBĚSLAV Souhrnný Období: 30. 9. 2016 Částky v tisících Kč Příjmy 134 424 154 894 116 344 Daňové příjmy 90 290 93 933 75 657 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2016 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Rozpočet schválený 2017

Rozpočet schválený 2017 Ministerstvo financí FIN 2-12 M Rozpočet schválený 2017 (v tis. Kč na dvě desetinná místa) rok měsíc IČO 2017 Název nadřízeného orgánu: Krajský úřad Pardubice Název a sídlo účetní jednotky: Obec Němčice,

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2012 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 01. 2012 v

Více

Licence: DM4L XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Vohančice Vohančice Vohančice

Licence: DM4L XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Vohančice Vohančice Vohančice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 11/2017

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 11/2017 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 11/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Licence: D27F XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Řeka č.p Řeka

Licence: D27F XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Řeka č.p Řeka Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2018 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2019 03 279161 sestavený k 31.03.2019 (v Kč na

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2018

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2018 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 10/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2017 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 03. 2016

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2012 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová ROZPOČET 2015 Název a sídlo účetní jednotky OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/ /2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/ /2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2016

Více

Návrh rozpočtu roku 2018

Návrh rozpočtu roku 2018 roku 2018 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více