NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: Jakmile se ráno probudíte, získáte okamžitě nejdůležitější informace o čase, teplotě nebo o počasí. A na stěně či na stropě Vaší ložnice uvidíte, která hodina udeřila. A zobrazení venkovní teploty na stěně či na stropě i na displeji a symbolická předpověď počasí na displeji této meteorologické stanice Vám poradí, co si máte tento den na sebe obléknout.

2 Obsah Strana Úvod... 3 ROZSAH DODÁVKY... 3 Základní popis projekčních hodin... 4 SOUČÁSTI A OVLÁDACÍ TLAČÍTKA PROJEKČNÍCH HODIN (PŘEDNÍ STRANA)... 4 SOUČÁSTI A OVLÁDACÍ TLAČÍTKA PROJEKČNÍCH HODIN (ZADNÍ STRANA)... 5 Zobrazení na displeji projekčních hodin... 6 Senzor měření venkovní teploty (THN122N)... 7 Příprava projekčních hodin k použití... 8 VLOŽENÍ (VÝMĚNA) BATERIÍ PROJEKČNÍ HODINY... 8 NAPÁJENÍ PROJEKČNÍCH HODIN SÍŤOVÝM ADAPTÉREM... 9 PROVEDENÍ ZMĚN V NASTAVENÍ HODIN (PŘEPNUTÍ DO REŽIMU NASTAVENÍ)... 9 Příprava venkovního senzoru měření teploty k použití VLOŽENÍ (VÝMĚNA) BATERIÍ + ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ UMÍSTĚNÍ VENKOVNÍHO SENZORU PŘENOS NAMĚŘENÝCH HODNOT ZE SENZORU DO PROJEKČNÍCH HODIN SYMBOL PŘÍJMU SIGNÁLU Z VENKOVNÍHO SENZORU SYNCHRONIZACE PROJEKČNÍCH HODIN S EXTERNÍM SENZOREM Časový rádiový signál DCF Ruční nastavení času, data a jazyka komunikace Změna zobrazení časových údajů na displeji stanice Funkce budíku (alarmu) ZOBRAZENÍ ČASU BUZENÍ NA DISPLEJI: VLASTNÍ NASTAVENÍ ČASU BUZENÍ: AKTIVACE / DEAKTIVACE AKUSTICKÉHO SIGNÁLU BUZENÍ (ALARMU) ZAPNUTÍ FUNKCE OPAKOVANÉHO BUZENÍ - DOSPÁVÁNÍ (SNOOZE) VYPNUTÍ AKUSTICKÉ SIGNÁLU BUZENÍ PO JEHO ZAZNĚNÍ Předpověď počasí SYMBOLY PŘEDPOVĚDI POČASÍ: Zobrazení teploty NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ TEPLOTY VE STUPNÍCH CELSIA NEBO FAHRENHEITA ZOBRAZENÍ MINIMÁLNÍCH A MAXIMÁLNÍCH HODNOT NAMĚŘENÝCH TEPLOT Symboly měsíčních fází Zadní podsvícení displeje (osvětlení displeje) Zpětné nastavení stanice a senzoru (RESET) Ovládání a obsluha projektoru ZAPNUTÍ PROJEKTORU NA KRÁTKOU DOBU TRVALÉ ZAPNUTÍ PROJEKTORU ZAOSTŘENÍ PROJEKTORU OTÁČENÍ OBRAZU PROMÍTÁNÍ OBRAZU NA STĚNU NEBO NA STROP Čištění a údržba (bezpečnostní předpisy) Důležitá upozornění (ručení) Technické údaje

3 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našich projekčních hodin řízených časovým rádiovým signálem DCF-77 s předpovědí počasí a se zobrazením měsíčních fází. Obsluha těchto hodin (této meteorologické stanice) je velmi jednoduchá a bez komplikací. Tyto projekční hodiny Vám zobrazí naprosto přesný čas, ukáží Vám pokojovou a venkovní teplotu a případně i relativní vlhkost vzduchu (podle provedení stanice). Přečtením tohoto návodu k obsluze se podrobně seznámíte se všemi funkcemi a možnostmi těchto projekčních hodin. Rozsah dodávky Meteorologická stanice s projekčními hodinami Baterie do meteorologické stanice: 3 tužkové baterie 1,5 V typu AA Síťový napájecí adaptér pro napájení projektoru (stanice) 4,5 V DC Venkovní bezdrátový senzor měření teploty (THN122N, 433 MHz) Baterie do venkovního senzoru: 2 mikrotužkové baterie 1,5 V typu AAA 3

4 Základní popis projekčních hodin Součásti a ovládací tlačítka projekčních hodin (přední strana) 1 Velké tlačítko SNOOZE / LIGHT Tlačítko opakovaného buzení (dospávání) a tlačítko projekce (osvětlení). 2 Tlačítka a Zvýšení nebo snížení hodnoty při provádění nastavení nebo aktivace či deaktivace použití rádiového časového signálu DCF Tlačítko MODE Změna zobrazení (na displeji) a tlačítko nastavení. 4 Tlačítko Nastavení alarmu (buzení) a zobrazení nastaveného času alarmu (buzení). 5 Tlačítko Toto tlačítko se symbolem zvonečku slouží k zapnutí nebo vypnutí budíku (akustického signálu buzení neboli alarmu). 6 Nastavitelný projektor Zobrazení času a venkovní teploty na stěnu nebo na strop. 7 Displej z tekutých krystalů (LCD) 4

5 Součásti a ovládací tlačítka projekčních hodin (zadní strana) 1 FOCUS otočný regulátor zaostření projektoru 4 IMAGE-ROTATION otočný regulátor otočení obrazu 3 PROJECTION ON /OFF zapnutí nebo vypnutí projektoru 4 Kryt zdířky pro připojení konektoru síťového napájecího adaptéru 5 Bateriové pouzdro (otevřené bez krytu) 6 Tlačítko SEARCH synchronizace venkovního senzoru se stanicí 7 Tlačítko MEM zobrazení aktuálních naměřených hodnot, maximálních a minimálních hodnot teploty (případně i relativní vlhkosti vzduchu) (uložených do paměti stanice) 8 Přepínač C / F přepnutí jednotky teploty (stupně Celsia nebo Fahrenheita) 9 Otvor s tlačítkem RESET zpětné nastavení stanice na dílenské parametry 10 Bateriové pouzdro (uzavřené s krytem) 11 Stojánek (opěrka) pro umístění stanice na rovnou plochu (na stůl) 5

6 Zobrazení na displeji projekčních hodin 1 Symbolická předpověď počasí 2 Symbol vysílače rádiového časového signálu DCF-77 (symbol příjmu) 3 Symbol zvonečku upozorňující na zapnutí alarmu (budíku) 4 Nastavení alarmu (času buzení) 5 Zobrazení času * 6 Zobrazení pokojové teploty (IN) 7 Symbol upozorňující na vybité baterie (vložené do stanice) 8 Zobrazení C / F (stupně Celsia nebo Fahrenheita) 9 Symbol příjmu signálu z venkovního senzoru (OUT) 10 Symbol upozorňující na vybité baterie (vložené do venkovního senzoru) 11 Zobrazení venkovní teploty (OUT) 12 Zobrazení data (kalendáře) 13 Symbolické zobrazení měsíčních fází * V režimu 12-hodinového formátu zobrazení času se v dopoledních nebo odpoledních hodinách displeji stanice objeví ještě následující 2 symboly: AM (latinská zkratka ante meridiem = dopoledne ) nebo PM (latinská zkratka post meridiem = odpoledne). Jedná se angloamerický způsob zobrazení času. Model těchto projekčních hodin používá 24-hodinový formát zobrazení času. 6

7 Senzor měření venkovní teploty (THN122N) 1 Kontrolka (svítivá dioda, LED) 1 Otvor (očko) pro zavěšení senzoru na stěnu 2 Otvor s tlačítkem RESET zpětné nastavení senzoru na dílenské parametry 3 Přepínač CHANNEL volba kanálu č. 1 až 3 v pásmu 433 MHz (kanálový volič) 4 Bateriové pouzdro (otevřené bez krytu) 7

8 Příprava projekčních hodin k použití Vložení (výměna) baterií projekční hodiny Baterie jsou součástí dodávky přístroje. Otevřete kryt bateriového pouzdra projekčních hodin. Vložte do tohoto pouzdra 3 tužkové baterie 1,5 V typu AA správnou polaritou viz označení (+) a (-) v bateriovém pouzdru. Po každé výměně baterií stiskněte (například otevřenou kancelářskou sponkou) tlačítko zpětného nastavení stanice RESET. Za účelem správného fungování vložte nejprve baterie do projekčních hodin a teprve poté do venkovního senzoru. Důležité upozornění: Z důvodů delší životnosti používejte k napájení stanice raději alkalické baterie. Nepoužívejte k napájení stanice (projekčních hodin) akumulátory, neboť mají nižší napětí než obyčejné baterie. Jakmile se na displeji projekčních hodin objeví v sekci zobrazení pokojové teploty symbol, proveďte v projekčních hodinách výměnu baterií. Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí. K těmto účelům (k likvidaci baterií, akumulátorů) slouží speciální sběrné nádoby (kontejnery) v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách. Šetřete životní prostředí! 8

9 Napájení projekčních hodin síťovým adaptérem Projekční hodiny dodáváme se síťovým napájecím adaptérem za účelem umožnění dlouhodobého použití projektoru (např. po celou noc). Budou-li v hodinách vloženy baterie a jestliže provedete dodatečné připojení síťového adaptéru, přepne se napájení hodin na adaptér (napájení projekčních hodin z vložených baterií bude odpojeno). Vložené baterie v tomto případě fungují pouze jako záložní zdroj napětí (pro případ výpadku síťového napájení). Připojení konektoru (jacku) síťového napájecího adaptéru: Provedení změn v nastavení hodin (přepnutí do režimu nastavení) Nezachytí-li hodiny rádiový časový signál DCF-77 (špatné podmínky příjmu), můžete provést nastavení času a data ručně. V režimu nastavení můžete zvolit i Vám vyhovující jazyk zobrazení některých informací na displeji viz další kapitoly. 1. Stiskněte tlačítko MODE a podržte toto tlačítko stisknuté cca 2 sekundy. Tím přepnete projekční hodiny do režimu ručního nastavení viz kapitola Ruční nastavení času, data a jazyka komunikace. 2. Postupným tisknutím tlačítka nebo proveďte příslušná nastavení (podržíte-li tato tlačítka déle stisknutá, urychlíte tím některá nastavení). 2. Provedená nastavení potvrďte krátkým stisknutím tlačítka MODE. 9

10 Příprava venkovního senzoru měření teploty k použití K měření teploty (venkovní) můžete použít až 3 externí senzory (které si můžete ke stanici dokoupit jako zvláštní příslušenství). Venkovní senzory měření teploty nemusíte používat přímo jako venkovní. Můžete je umístit do jiných místnostní a používat je jako externí senzory měření pokojové teploty. Tyto senzory měří venkovní (případně pokojovou teplotu) a naměřené údaje přenášejí bezdrátově do základní stanice (v rádiovém pásmu 433 MHz). Vložení (výměna) baterií + základní nastavení Baterie jsou součástí dodávky přístroje. Vložte nejprve baterie do základní stanice (do projekčních hodin). 1. Otevřete kryt bateriového pouzdra senzoru malým křížovým šroubovákem. 2. Vložte do tohoto pouzdra 2 mikrotužkové baterie 1,5 V typu AAA správnou polaritou viz označení (+) a (-) v bateriovém pouzdru. 3. Přepínačem CHANNEL (volba kanálu č. 1 až 3 v pásmu) zvolte číslo kanálu, který budete používat pro radiový přenos signálů ze senzoru do základní stanice. Základní nastavení předpokládá volbu kanálu č. 1. Použijete-li více externích senzorů, zvolte na každém senzoru jiné číslo kanálu. Tento přepínač (kanálový volič) se nachází v bateriovém pouzdru senzoru. 4. Další nastavení proveďte v nevelké vzdálenosti od základní stanice (projekčních hodin). Stiskněte v bateriovém pouzdru senzoru (například pomocí otevřené kancelářské sponky) tlačítko zpětného nastavení RESET. Otevřete kyt bateriového pouzdra projekčních hodin a stiskněte v něm tlačítko SEARCH, aby mohla základní stanice provést zaregistrování do provozu uvedeného venkovního senzoru. Během této synchronizace po dobu cca 3 minuty je na displeji projekčních hodin zobrazen symbol příjmu signálu z venkovního senzoru další informace naleznete v kapitole Přenos naměřených hodnot ze senzoru do projekčních hodin. 5. Uzavřete opět kryt bateriového pouzdra venkovního senzoru. 10

11 Umístění venkovního senzoru Venkovní senzor můžete položit na rovnou plochu (například na stůl). K tomuto účelu použijte opěrku na zadní straně senzoru. Venkovní senzor můžete i zavěsit na háček nebo na hlavičku šroubku (vrutu) a provést tak jeho nástěnnou montáž. Přenos naměřených hodnot ze senzoru do projekčních hodin K zajištění optimálního rádiového přenosu naměřených hodnot z venkovního senzoru do projekčních hodin dodržte prosím následující pokyny: Po vložení baterií do senzoru zvolte číslo příslušného kanálu pomocí kanálového voliče. Nevystavujte senzor přímému slunečnímu záření a přílišné vlhkosti (dešti atd.). Venkovní (externí senzor) nesmí být umístěn ve větší vzdálenosti než 30 metrů od projekčních hodin. Dosah rádiového přenosu z těchto senzorů může být ovlivněn okolní teplotou. Při nižších teplotách klesá napětí do senzoru vložených baterií, což značně snižuje dosah rádiového přenosu mezi senzorem a základní stanicí. Při umisťování venkovních (externích) senzorů dejte prosím pozor na tuto skutečnost. Umístěte tento senzor takovým způsobem, aby jeho přední strana nebo zadní strana byla namířena na projekční hodiny. Dejte prosím pozor na různé překážky, jako jsou kovové dveře, železobetonové stěny a kovový nábytek. Vzdálenost projekčních nebo venkovního senzoru od zdrojů rušení (monitory počítačů nebo televizní přijímače) musí být minimálně 1,5 až 2 m. Zabránění (rušení) příjmu mohou způsobit i jiné přístroje a jiná zařízení, které vysílají na stejné frekvenci (v pásmu 433 MHz), jako jsou bezdrátová sluchátka nebo reproduktory. Rušení příjmu mohou též způsobit sousedé, kteří používají přístroje pracující na stejné frekvenci (v pásmu 433 MHz). Nebude-li přenos naměřené teploty z venkovního senzoru vykazovat žádné chyby, neměli byste již otvírat kryty bateriového pouzdra projekčních hodin nebo venkovního senzoru. Mohlo by dojít k uvolnění kontaktů baterií a tím k nechtěnému zpětnému nastavení (vynulování) již nastavených hodnot. 11

12 Symbol příjmu signálu z venkovního senzoru Tento senzor (vysílač) měří venkovní (případně pokojovou teplotu) v intervalu každých 40 sekund a naměřené údaje přenáší bezdrátově v rádiovém pásmu do základní stanice (projekčních hodin, přijímače). Symbol příjmu signálu z venkovního (externího) senzoru na displeji projekčních hodin (v poli zobrazení venkovní teploty) signalizuje stav rádiového přenosu signálu mezi senzorem a základní stanicí: Základní stanice se pokouší zachytit signály z venkovního senzoru. Základní stanice zachytila signály z venkovního senzoru. Zobrazení v poli displeje venkovní teploty: Základní stanice nezaregistrovala žádný externí senzor měření teploty. V tomto případě zkontrolujte stav baterií a postupujte dále podle kapitoly Příprava venkovního senzoru měření teploty k použití. Synchronizace projekčních hodin s externím senzorem Otevřete kyt bateriového pouzdra projekčních hodin a stiskněte v něm tlačítko SEARCH a podržte toto tlačítko stisknuté po dobu cca 2 sekundy. Upozornění: Pokud po základním nastavení nepřijme stanice během 3 minut signály naměřené teploty z venkovního senzoru (zobrazení na displeji ukazuje místo naměřené venkovní teploty pouze " "), proveďte následující kontroly: 1. Vzdálenost stanice a venkovního senzoru od zdrojů rušení (např. osobní počítače a televizory) by měla být minimálně 2 metry. 2. Neumisťujte stanici nebo externí senzor přímo na kovové rámy oken nebo do jejich blízkosti. 3. Při použití jiných přístrojů, které pracují na stejné frekvenci (433 MHz), jako jsou např. bezdrátová sluchátka nebo reproduktory, může dojít rušení příjmu. 4. Rušení příjmu mohou způsobit též sousedé, kteří provozují vlastní přístroje na stejné frekvenci (433 MHz). Rušení příjmu mohou způsobit i některé domácí spotřebiče, jako jsou například bezdrátové dveřní zvonky, elektronické otvírání garážových dveří, zabezpečovací systémy atd. Toto patří k normálním jevům a nemá to žádný vliv na správné fungování tohoto výrobku. Rádiový přenos signálů bude pokračovat, jakmile tato rušení pominou. 12

13 Časový rádiový signál DCF-77 DCF-77 je vysílač časových znaků, který je šířen v pásmu dlouhých vln (77,5 khz) a jehož dosah je cca km. Tento vysílač, který je umístěn v Mainflingenu poblíž Frankfurtu nad Mohanem, šíří a kóduje časový signál ( DCF-77 ) césiových atomových hodin z Fyzikálně-technického institutu v Braunschweigu. Odchylka času činí méně než 1 sekundu za 1 milion let. Tento signál automaticky zohledňuje astronomicky podmíněné opravy času (letní a zimní neboli normální čas), přestupné roky a změny data. Pokud se Vaše stanice bude nacházet v dosahu příjmu z tohoto vysílače, pak její hodiny začnou tento časový signál přijímat, provedou jeho dekódování a budou po celý rok zobrazovat přesný čas, a to nezávisle na letním nebo normálním (zimním) čase. Příjem je závislý na zeměpisných a stavebních podmínkách. V normálních podmínkách lze tento signál zachytit bez problému až do vzdálenosti km od vysílače ve Frankfurtu nad Mohanem. Po vložení baterií a po stisknutí tlačítka RESET začnou projekční hodiny okamžitě a automaticky tento časový signál DCF-77 vyhledávat. V normálních podmínkách (v bezpečné vzdálenosti od zdrojů rušení, jako jsou např. televizní přijímače, monitory počítačů) trvá zachycení časového signálu asi 2 až 10 minut. Pokud by Vaše hodiny po vložení baterií tento signál nezachytily během 10 minut (nebo bude-li příjem rušený), pak je třeba, abyste provedli kontrolu podle následujících bodů, a pokud i poté hodiny tento signál nezachytí, proveďte ruční nastavení času (viz dále kapitola Ruční nastavení času, data a jazyka komunikace ). Hodiny stanice budou poté pracovat jako normální křemenné hodiny (řízené krystalem). 1. Vzdálenost projekčních hodin od zdrojů rušení, jako jsou monitory počítačů nebo televizní přijímače, by měla být alespoň 1,5 až 2 metry. 2. Projekční hodiny nedávejte do blízkosti kovových dveří, okenních rámů nebo jiných kovových konstrukcí. 3. V prostorách ze železobetonových konstrukcí (sklepy, výškové domy atd.) je příjem signálu DCF-77 podle podmínek slabší. V externích případech umístěte hodiny poblíž okna a/nebo hodinami otočte zadní nebo přední stranou směrem k vysílači ve Frankfurtu nad Mohanem. Hodiny však neumisťujte v těchto případech do bezprostřední blízkosti kovových rámů nebo jiných kovových konstrukcí. Mnozí lidé žijí v oblastech, ve kterých atmosférické poruchy brání příjmu časového signálu DCF-77. V noci mívá toto rušení podstatně nižší intenzitu, takže lze v této době tento signál zachytit. Pouze jediné zachycení příjmu časového rádiového signálu DCF-77 v jednom dni (třeba i v noci) stačí k tomu, aby se odchylka času projekčních hodin udržela po dobu 24 hodin s přesností 1 sekundy. Zachytí-li hodiny nerušený příjem časového signálu DCF-77, pak se během příjmu tohoto signálu objeví na displeji blikající symbol antény vysílače, který zůstane dále na displeji viditelný a tento signál přepíše čas, který byl v hodinách nastaven ručně. Kromě času se zobrazí též v poli (segmentu) kalendáře na displeji denní datum (den v měsíci). Silný signál Slabý signál Žádný signál Vynucení (zapnutí) příjmu rádiového časového signálu DCF-77 13

14 Stiskněte tlačítko a podržte toto tlačítko stisknuté po dobu cca 2 sekundy. Vypnutí příjmu rádiového časového signálu DCF-77 V oblastech, ve kterých není příjem signálu DCF-77 možný, můžete jeho příjem vypnout. Hodiny stanice budou poté pracovat jako normální křemenné hodiny (řízené krystalem). Upozornění: Vypnete-li příjem časového signálu DCF-77, pak se nebudou hodiny stanice pokoušet tento signál zachytit do té doby, dokud příjem tohoto signálu znovu nezapnete. Při vypnutém příjmu tohoto signálu nebude na displeji zobrazen symbol příjmu signálu DCF-77. Stiskněte tlačítko a podržte toto tlačítko stisknuté po dobu cca 2 sekundy. Ruční nastavení času, data a jazyka komunikace Upozornění: Stanice se pokusí i po ručním nastavení času o zachycení rádiového časového signálu DCF-77 (pokud jste ovšem příjem tohoto signálu předtím nevypnuli viz odstavec Vypnutí příjmu rádiového časového signálu DCF-77 ). Přijme-li stanice tento signál, přepíše automaticky tento signál ručně nastavený čas a nastavené datum (po provedení dekódování signálu DCF-77 ). Během pokusů o zachycení tohoto signálu bliká na displeji symbol vysílače (příjmu rádiového časového signálu DCF-77 ). 1. Stiskněte tlačítko MODE a podržte toto tlačítko stisknuté cca 2 sekundy. Tím přepnete projekční hodiny do režimu ručního nastavení. 2. Postupným tisknutím tlačítka nebo proveďte příslušná nastavení přesného času v hodinách, minutách, roku a měsíce (podržíte-li tato tlačítka déle stisknutá, urychlíte tím některá nastavení). Při nastavování budou na displeji stanice blikat příslušná pole pro provedení příslušných zadání. V režimu ručního nastavení projekčních hodin můžete nastavit i jazyk zobrazení některých informací (zobrazení zkratek dnů v týdnu), který Vám bude nejlépe vyhovovat. * 2. Provedená nastavení potvrďte krátkým stisknutím tlačítka MODE. * Máte k dispozici následující jazyky: E (angličtina), F (francouzština), D (němčina), I (italština) a S (španělština). Změna zobrazení časových údajů na displeji stanice Krátkým stisknutím tlačítka MODE změníte zobrazení času včetně sekund na zobrazení času a zkratky dne v týdnu (a naopak). Funkce budíku (alarmu) 14

15 Tyto hodiny jsou vybaveny 2-minutovým zesilujícím se akustickým signálem alarmu (crescendo). Zobrazení času buzení na displeji: Stisknete-li tlačítko symbol alarmu. Vlastní nastavení času buzení:. Na displeji stanice se zobrazí nastavený čas buzení a 1. Stiskněte tlačítko. Na displeji stanice se zobrazí nastavený čas buzení a symbol alarmu. 2. Podržte stisknuté tlačítko po dobu cca 2 sekundy. Tím přepnete stanici do režimu nastavení budíku (alarmu). 3. Pomocí tlačítka nebo nastavte požadovaný čas buzení v hodinách, poté nastavte čas buzení v minutách (příslušná pole pro zadání času buzení blikají na displeji stanice). Nastavený čas buzení potvrďte stisknutím tlačítka. Aktivace / deaktivace akustického signálu buzení (alarmu) Stiskněte tlačítko. Zobrazení symbolu na displeji nebo jeho zmizení z displeje znamená zapnutí akustického signálu alarmu nebo jeho vypnutí. Zapnutí funkce opakovaného buzení - dospávání (SNOOZE) Aktivaci režimu opakovaného buzení provedete stisknutím tlačítka SNOOZE během znění signálu buzení. Buzení bude poté potlačeno (přerušeno) na dobu 8 minut a po uplynutí této doby zazní automaticky znovu viz též následující odstavec Vypnutí akustické signálu buzení po jeho zaznění. Vypnutí akustické signálu buzení po jeho zaznění Toto provedete stisknutím libovolného ovládacího tlačítka (kromě tlačítka SNOOZE ). V tomto případě bude buzení přerušeno na dobu 24 hodin (do příštího dne). Vypnutí akustické signálu s konečnou platností provedete podle odstavce Aktivace / deaktivace akustického signálu buzení (alarmu). Pokud nestisknete žádné ovládací tlačítko, dojde k automatickému vypnutí akustického signálu buzení po uplynutí 2 minut (a tento akustický signál zazní znovu po uplynutí 8 minut). Předpověď počasí 15

16 Symboly předpovědi počasí: První segment displeje stanice zobrazuje 4 rozdílné symboly předpovědi počasí v okruhu 30 až 50 km na dobu následujících 12 až 24 hodin. Jasno Polojasno (oblačno) Zataženo Zataženo (déšť) Při náhlých nebo větších výkyvech tlaku vzduchu dochází k aktualizaci zobrazených symbolů za účelem zobrazení změny počasí. Pokud se tyto symboly nemění, pak nedošlo ve sledovaném časovém úseku k žádné změně tlaku vzduchu nebo byla tato změna nepatrná, že ji projekční hodiny nezaregistrovaly. Objeví-li se na displeji symbol Slunce, pak nedojde ke změně předpovědi počasí v tom případě, jestliže má nastat další zlepšení počasí [zobrazení jasno ], a naopak objeví-li se symbol mraky, pak nedojde ke změně předpovědi počasí v tom případě, jestliže má nastat další zhoršení počasí [zobrazení zataženo (déšť) ], protože oba tyto symboly představují extrémní situace. Tyto symboly znázorňují zlepšení nebo zhoršení počasí, což ovšem nemusí znamenat přímo jasno nebo déšť. Pokud je například ve skutečnosti oblačno a na displeji je zobrazen déšť, neznamená to nesprávnou funkci projekčních hodin. Znamená to pouze, že poklesl tlak vzduchu a že lze očekávat zhoršení počasí, přičemž se nemusí vůbec jednat o to, že bude pršet. Upozornění: Po základním nastavení projekčních hodin nepovažujte předpovědi počasí za prvních 12 až 24 hodin provozu za směrodatné, neboť projekční hodiny musejí během této doby nashromáždit údaje o tlaku vzduchu podle příslušné nadmořské výšky za účelem stanovení tendence vývoje počasí. Jako u každé předpovědi počasí nelze považovat předpověď počasí provedenou těmito hodinami za absolutně přesnou. V závislosti na různých možnostech použití, pro které byla tato meteorologická stanice dimenzována, činí přesnost předpovědi počasí asi 70 až 75 %. V oblastech s náhlými změnami počasí (rychlý přechod jasné oblohy do deště) bude zobrazení přesnější než v oblastech, ve kterých bývá počasí relativně stabilní (například ponejvíce jasno). Zobrazení teploty 16

17 Tato meteorologická stanice zobrazuje aktuálně naměřenou pokojovou a venkovní teplotu. Měření venkovní teploty provádí externí senzor každých 40 sekund. Aktualizaci zobrazení pokojové teploty provádí stanice každých 10 sekund. V případě potřeby můžete též zobrazit minimální a maximální hodnoty naměřené pokojové a venkovní teploty. Tyto hodnoty ukládá stanice do své paměti a provádí neustále jejich aktualizaci. Nastavení zobrazení teploty ve stupních Celsia nebo Fahrenheita V bateriovém pouzdru projekčních hodin (stanice) se nachází přepínač C / F. Budete-li chtít zobrazit teplotu ve stupních Fahrenheita, přepněte tento přepínač do polohy F. Zobrazení minimálních a maximálních hodnot naměřených teplot V bateriovém pouzdru projekčních hodin (stanice) se nachází tlačítko MEM (= paměť). Postupným tisknutím tohoto tlačítka přepnete zobrazení aktuálně naměřených hodnot teploty na zobrazení maxima (MAX) a minima (MIN). Vymazání těchto hodnot z paměti provedete dlouhým stisknutím tlačítka MEM (po dobu 2 sekundy). Vymazání zaznamenaných maximálních a minimálních hodnot pokojové a venkovní teploty bude po této akci potvrzeno zazněním akustického signálu. Symboly měsíčních fází Krátkým stisknutím tlačítka nebo zobrazíte na displeji stanice symbol měsíční fáze pro příští (následující) nebo předchozí den. Podržíte-li tlačítko nebo stisknuté můžete listovat v zobrazení měsíčních fází od roku 2001 do roku Symboly měsíčních fází na displeji meteorologické stanice jsou zobrazovány v závislosti na nastavení kalendáře po celý rok v následujících 8 fázích: Novoluní (nový Měsíc) Přibývající (dorůstající) Měsíc 1/4 Přibývající (dorůstající) Měsíc 1/2 (půlměsíc) Přibývající (dorůstající) Měsíc 3/4 Úplněk Ubývající (couvající) Měsíc 1/4 Ubývající (couvající) Měsíc 1/2 (půlměsíc) Ubývající (couvající) Měsíc 3/4 Zadní podsvícení displeje (osvětlení displeje) 17

18 Stisknutím tlačítka SNOOZE / LIGHT dojde k automatickému zapnutí zadního podsvícení displeje na dobu cca 8 sekund. Zpětné nastavení stanice a senzoru (RESET) Zpětné nastavení projekčních hodin a venkovního senzoru měření teploty na dílenské parametry je třeba provést tehdy, jestliže nastane jeden nebo více z uvedených příkladů: Neúspěšný příjem signálu z venkovního teploměru v pásmu 433 MHz. Chybné funkce přístroje. Výměna baterií. Otevřete kryt bateriového pouzdra projekčních hodin (nebo venkovního senzoru) a stiskněte (například otevřenou kancelářskou sponkou) tlačítko zpětného nastavení stanice (nebo venkovního senzoru) RESET. Při novém nastavovaní vyndejte z obou přístrojů baterie, odpojte síťový adaptér. Před novým vložením baterií (připojením adaptéru) počkejte alespoň 3 minuty. Ovládání a obsluha projektoru Projektor této meteorologické stanice zobrazuje aktuální čas a venkovní teplotu na strop nebo na stěnu zatemnělé místnosti. Zapnutí projektoru na krátkou dobu Krátkým stisknutím tlačítka SNOOZE / LIGHT provedete zapnutí projektoru meteorologické stanice a osvětlení displej na dobu 8 sekund. V tomto případě ponechte přepínač PROJECTION ON /OFF v poloze vypnutí projektoru OFF. Trvalé zapnutí projektoru Přepněte přepínač PROJECTION ON /OFF do polohy zapnutí projektoru ON. Trvalé zapnutí projektoru lze provést pouze v případě, pokud budete napájet projekční hodiny síťovým napájecím adaptérem. Zaostření projektoru Zaostření promítaného obrazu provedete otočným regulátorem FOCUS. Otáčení obrazu Otočení promítaného obratu vlevo nebo vpravo do vyhovující polohy provedete otočným regulátorem IMAGE-ROTATION. Promítání obrazu na stěnu nebo na strop Sklopením projektoru do požadované polohy můžete promítat obraz na stěnu nebo na strop. Čištění a údržba (bezpečnostní předpisy) 18

19 Zabraňte při používání stanice a senzorů extrémním výkyvům teplot, silným vibracím a nárazům, neboť by to mohlo vést k poškození přístrojů nebo k nesprávným naměřeným hodnotám. K čištění displeje a pouzder přístrojů používejte jen měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo rozpouštědla, neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdra přístrojů. Přístroje nenamáčejte do vody. Slabé (vybité) baterie okamžitě vyměňte, abyste zabránili jejich vytečení a poškození přístrojů. Při výměně baterií používejte jen doporučené typy. Opravy nechte provádět jen odborníkům. Přístroje přineste k prodejci a nechte je odborně přezkoušet. Otevření pouzder přístrojů nebo neodborné zacházení vedou k zániku záruky. Přístroje nevystavujte extrémním výkyvům teplot, neboť toto vede k velmi rychlým změnám při zobrazování na displeji a může to ovlivnit přesnost naměřených hodnot. Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) nesmějí být na přístrojích prováděny žádné změny v jejich vnitřním zapojení. Přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky a nepatří tak do dětských rukou! Nenechávejte přístroj v dosahu dětí! V případě závad a nejasností zašlete přístroj k opravě výrobci. Upozornění: Tento přístroj není vhodný pro následující aplikace: Bezpečnostní zařízení, nouzová vypínání a další aplikace, při kterých by mohla chybná funkce přístroje způsobit zranění osob. Důležitá upozornění (ručení) Výrobce a prodejce nezodpovídá za nesprávně naměřené hodnoty nebo následky, které by z toho mohly vzniknout. Tento výrobek není vhodný pro lékařské účely nebo informování veřejnosti. Technické údaje tohoto přístroje mohou být bez předchozího oznámení změněny. Tento návod (nebo jeho části) nelze bez předchozího souhlasu výrobce rozmnožovat. Technické údaje 19

20 Rozsah měření teploty * pokojová teplota venkovní teplota Intervaly měření teploty pokojová teplota venkovní teplota Frekvence přenosu Číslo kanálu: : 1 Vzdálenost senzoru (vysílače) Symbolická předpověď počasí Zobrazení času: : : : : - 5 C do + 50 C s rozlišením 0,1 C (23 F až 122 F) - 20 C do + 60 C s rozlišením 0,1 C (- 4 F až 140 F) každých 10 sekund každých 40 sekund : 433 MHz : Maximálně 30 m ve volném prostoru : Jasno, polojasno, zataženo, déšť : HH:MM:SS 24-hodinový formát zobrazení Časový signál DCF-77 nebo ruční nastavení Zobrazení data: : DD / MM + zkratka dne v týdnu (možnost volby 5 jazyků) Buzení Projektor Napájení projekční hodiny : 2-minutový akustický signál (crescendo) Funkce opakovaného buzení po 8 minutách : Zobrazení času a venkovní polohy : 3 tužkové baterie 1,5 V typu AA nebo síťový adaptér 230 V AC / 50 Hz 4,5 V DC (používejte pouze přiložený adaptér) venkovní senzor Rozměry (d x š x v) projekční hodiny venkovní senzor Hmotnost projekční hodiny venkovní senzor : : : : : 2 tužkové baterie 1,5 V typu AAA 92 x 167 x 53 mm 92 x 60 x 20 mm 228 g (bez baterií) 63 (bez baterií) * Zobrazení LLL nebo HHH znamená naměřenou teplotu mimo uvedený rozsah. 20

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah Obsah NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 62 46 Strana 1. Úvod...2 2. Rozsah dodávky...2 3. Účel použití meteorologické stanice...2 4. Bezpečnostní předpisy...2 Manipulace s bateriemi (akumulátory)...3 5. Základní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 NÁVOD K OBSLUZE Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č. 481 39 09. Úvod (účel použití meteorologické stanice)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č. 481 39 09. Úvod (účel použití meteorologické stanice) NÁVOD K OBSLUZE Obj.č. 481 39 09 Nastavení (posunutí) časového pásma...9 Ruční nastavení času...9 Ruční nastavení kalendáře (data)...10 Zapnutí nebo vypnutí příjmu časového rádiového signálu DCF-77...10

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 64 02 19 Verze 11/05 Tato meteorologická stanice Vám zprostředkuje důležité informace, které se týkají počasí: Zobrazení naměřené pokojové teploty a dvou venkovních (dalších)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 64 02 17 Tento budík Vám zobrazí vždy přesný čas téměř na celém světě a navíc budete vědět, jakou máte ve svém pokoji teplotu. Kromě rádiového časového signálu DCF-77

Více

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Návod pro obsluhu ÚVOD: Blahopřejeme k nákupu této meteorologické stanice s bezdrátovým systémem 868MHz pro přenos venkovní teploty a vlhkosti

Více

Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta. Obj. č.: 128 96 47. Vlastnosti. Součásti. Rozsah dodávky

Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta. Obj. č.: 128 96 47. Vlastnosti. Součásti. Rozsah dodávky Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta Obj. č.: 128 96 47 Vlastnosti Aktuální profesionální předpověď počasí pro 90 regionů Evropy Pravděpodobnost srážek Rychlost větru a směr větru Teplota venku, měřená

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

Meteorologická stanice Meteo Max

Meteorologická stanice Meteo Max Meteorologická stanice Meteo Max Pozn.: Před zprovozněním přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití. Funkce venkovní teplota přenášená pomocí bezdrátového vysílače (433MHz) se zobrazením tendence možnost

Více

Bezdrátová meteorologická stanice TE831X. Obj. č.: 64 63 29. Obsah

Bezdrátová meteorologická stanice TE831X. Obj. č.: 64 63 29. Obsah Bezdrátová meteorologická stanice TE831X Obj. č.: 64 63 29 1. Úvod + účel použití meteorologické stanice Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší moderní rádiové meteorologické stanice

Více

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické stanice a jejího příslušenství do provozu a k jejich obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

Meteorologická stanice Linear

Meteorologická stanice Linear Meteorologická stanice Linear Funkce časový signál DCF-77 řízený rádiem s možností manuálního nastavení možnost volby (ON/OFF) příjmu časového signálu 12ti/24ti hodinový formát časové pásmo (±12 hodin)

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 Jakmile se ráno probudíte, můžete jedním pohledem zjistit, jak se máte obléci. Tento teploměr

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 58

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 58 NÁVOD K OBSLUZE Použití výrobku... 2 Rozsah dodávky... 2 Funkce a charakteristické vlastnosti výrobku... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Ovládací prvky zařízení... 4 Instalace baterií... 5 Instalace baterií

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Rádiem řízené projekční hodiny s barevnou předpovědí počasí BAR339P

Rádiem řízené projekční hodiny s barevnou předpovědí počasí BAR339P Rádiem řízené projekční hodiny s barevnou předpovědí počasí BAR339P Návod k obsluze 1 Obsah Úvod... 3 Popis výrobku... 3 Pohled zepředu 3 Pohled zezadu 4 Dálkový senzor 5 Začínáme... 5 Napájení 5 Dálkový

Více

RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU. 8. Potom stiskněte znovu CLOCK tlačítko, se číslice den zabliká. Stiskněte SET/RESET

RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU. 8. Potom stiskněte znovu CLOCK tlačítko, se číslice den zabliká. Stiskněte SET/RESET WS9767 - NÁVOD K POUŽITÍ TEPLOTNÍ STANICE S RÁDIOVĚ ŘÍZENÝMI HODINAMI A BUDÍKEM ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY PŘIJMU Teplotní stanice přijímá přesný čas pomocí bezdrátové technologie. Stejně jako u všech bezdrátových

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

Bezdrátová meteorologická stanice Focus Plus

Bezdrátová meteorologická stanice Focus Plus Bezdrátová meteorologická stanice Focus Plus Nastavení: 1. Nejprve do zařízení vložíme baterie. Všechny části LCD se na krátkou dobu rozsvítí. Následuje automatické nastavení vnitřních údajů na displeji

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 64 60 34

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 64 60 34 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 64 60 34 OBSAH Strana: Úvod... 2 Charakteristické vlastnosti... 2 Základní nastavení... 3 Výměna baterií... 4 LC-displej... 4 RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU... 5 Používání meteostanice...

Více

Bezdrátová meteorologická stanice Kat. číslo 112.4055

Bezdrátová meteorologická stanice Kat. číslo 112.4055 Bezdrátová meteorologická stanice Kat. číslo 112.4055 Strana 1 z 12 1. Úvod Vaše nová profesionální bezdrátová meteorologická stanice se skládá ze základní stanice s vnitřními snímači pro teplotu v místnosti,

Více

Bezdrátová meteostanice WFC 301. Obj. č.: 67 24 09. Rozsah dodávky. Vysvětlení symbolů

Bezdrátová meteostanice WFC 301. Obj. č.: 67 24 09. Rozsah dodávky. Vysvětlení symbolů Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za nesprávné zobrazení, měření nebo předpověď počasí, ani za následky z nich vzniklé. Výrobek je určen jen pro soukromé použití a není vhodný pro lékařské účely ani

Více

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL.

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD Blahopřejme k zakoupení meteorologické stanice. Balení obsahuje základní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 56 10 92 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této naší speciální zásuvky. Tato praktická mezizásuvka Vám zajistí příjemné prostředí v obytných

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

Bezdrátová internetová meteorologická stanice Anywhere Weather LW301. Obj. č.: 67 29 56

Bezdrátová internetová meteorologická stanice Anywhere Weather LW301. Obj. č.: 67 29 56 Bezdrátová internetová meteorologická stanice Anywhere Weather LW301 Obj. č.: 67 29 56 Obsah Strana Úvod...3 Rozsah dodávky...4 Meteorologická stanice a internetový rozbočovač...4 Větroměr (anemometr)

Více

Stolní hodiny s budíkem řízené časovým rádiovým signálem DCF-77

Stolní hodiny s budíkem řízené časovým rádiovým signálem DCF-77 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Stolní hodiny s budíkem řízené časovým rádiovým signálem DCF-77 Obj. č.: 64 02 79 Nejpřesnější hodiny s budíkem na světě v pěkném provedení se zobrazením času a data na dobře

Více

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku... 1 2. Bezpečnostní předpisy (baterie)... 3 3. Vložení (výměna) baterií... 3 Vložení (výměna)

Více

Meteorologická stanice TH 117. Obj. č.: 67 26 97. Zobrazení na displeji. Rozsah dodávky. Účel použití

Meteorologická stanice TH 117. Obj. č.: 67 26 97. Zobrazení na displeji. Rozsah dodávky. Účel použití Zobrazení na displeji Meteorologická stanice TH 117 Obj. č.: 67 26 97 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup meteorologické stanice TH 117. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS 1715 Funkce: - Čas ovládaný rádiem s možností manuálního nastavení. - Předpověď počasí jasno - polojasno/oblačno - deštivo - přívalový déšť. - Přijímací frekvence 433MHz RF. - Až

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 07 16

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 07 16 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 10 07 16 Tento přístroj, který měří teplotu a relativní vlhkost vzduchu a který zobrazuje na vteřinu přesný čas (hodiny řízené rádiovým časovým signálem DCF-77 ), je určen převážně

Více

Ukazatel teploty, vlhkosti a předpovědi počasí. Obj.č. : 650235. Návod k použití

Ukazatel teploty, vlhkosti a předpovědi počasí. Obj.č. : 650235. Návod k použití Ukazatel teploty, vlhkosti a předpovědi počasí Obj.č. : 650235 Návod k použití Úvod Gratulujeme Vám k získání přístroje s ukazatelem teploty, vlhkosti a předpovědi počasí. Naše výrobky byly vyvinuty, aby

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 14 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 14 26 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 57 14 26 Vytvořte si na své zahradě příjemnou atmosféru. Za denního světla dochází k nabíjení do svítilny vloženého akumulátoru NiMH sluneční energií (pomocí monokrystalického

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Meteorologická stanice RAR 501. Obj. č.: 67 25 55

Meteorologická stanice RAR 501. Obj. č.: 67 25 55 Meteorologická stanice RAR 501 Úvod Obj. č. 67 25 55 Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup naší malé moderní meteorologické stanice s grafickou předpovědí počasí, kterou dodáváme se třemi

Více

Bezdrátový srážkoměr RGR122

Bezdrátový srážkoměr RGR122 Bezdrátový srážkoměr RGR122 Obj.č. : 640277 Návod k použití Úvod Děkujeme Vám za koupi bezdrátového srážkoměru RGR122. Tento přístroj disponuje následujícímu funkcemi: - měří denní množství a celkové množství

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Úvod. Základní popis projekčních hodin. Obsah

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Úvod. Základní popis projekčních hodin. Obsah NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našich projekčních hodin řízených časovým rádiovým signálem DCF-77 (MSF-60) s předpovědí počasí. Obsluha těchto hodin (této meteorologické

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více

/CZ/ Meteostanice EWS-810, bílá obj. č. 123127

/CZ/ Meteostanice EWS-810, bílá obj. č. 123127 Ovládací prvky a indikace A Základna 1 Den 2 Měsíc 3 Den v týdnu 4 Symbol alarmu/budíku 5 Letní čas 6 Symbol baterie (základna) 7 Teplota v místnosti 8 Venkovní teplota 9 Indikace kanálů 10 Přepínání kanálů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/03 Obj. č.: 75 05 16 Vyhlaste rázný boj průvanu a plýtvání drahocenným teplem! Tento mluvící gong totiž dokáže napomenout každého, kdo za sebou zapomněl zavřít dveře. Pomocí přepínače

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 88 Základní charakteristiky přístroje: Ideální pomocník s dobře čitelným displejem na jeho přední straně při chůzi nebo při běhu pro všechny sportovně založené lidi. Užitečný

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C 7.Údržba Zkontrolujte přístroj v pravidelných intervalech či není poškozený! Pro čištění displeje a těla přístroje používejte jen měkčí, navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné ředidla a abrazivní čistící

Více

Rádiobudík Sonoclock 760

Rádiobudík Sonoclock 760 Rádiobudík Sonoclock 760 CZ-GKR1500 BEZPEČNOST Tento přístroj je určen pro přehrávání zvukových signálů. Jakékoliv další použití je výslovně zakázáno. Chraňte přístroj před vlhkostí (deštěm, tekoucí vodou).

Více

ÚVOD. Poznámka: Budík může přijímat pouze teplotu z jednoho venkovního snímače. CZ - 2 VNITŘNÍ TEPLOTA IKONA SIGNÁLU DCF VENKOVNÍ TEPLOTA

ÚVOD. Poznámka: Budík může přijímat pouze teplotu z jednoho venkovního snímače. CZ - 2 VNITŘNÍ TEPLOTA IKONA SIGNÁLU DCF VENKOVNÍ TEPLOTA OBSAH ÚVOD...2 VLIV PROSTŘEDÍ NA PŘÍJEM SIGNÁLU...3 RYCHLÉ NASTAVENÍ...3 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...6 TECHNICKÉ ÚDAJE...7 POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM...8 LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 61 05 12 (AD-2010) Obj. č.: 61 05 13 (AD-2020) Obj. č.: 61 05 14 (AD-2030) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

2 Projektor. Zobrazení správného času na stěnu nebo na strop. 3 Symbol síly příjmu rádiového časového signálu DCF-77.

2 Projektor. Zobrazení správného času na stěnu nebo na strop. 3 Symbol síly příjmu rádiového časového signálu DCF-77. Zobrazení na displeji projekčních hodin a další součásti hodin (přední strana) Projekční hodiny DCF-77 s pokojovým a venkovním teploměrem RMR391P Obj. č. 67 21 88 1 Velké tlačítko SNOOZE / LIGHT Tlačítko

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 85 02 65 Chytejte ryby pouze tam, kde se opravdu nacházejí! Tento zvukový radiolokátor neboli sonar, který pracuje na principu odrazu velmi krátkých zvukových vln,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 01 28 Funkce modelu krokoměru PE828: Tento speciální krokoměr měří počet vykonaných kroků z jednoho místa na druhé, vypočítává celkovou vzdálenost a zobrazuje spotřebovanou

Více

Meteorologická stanice BAR800. Obj. č.:

Meteorologická stanice BAR800. Obj. č.: Meteorologická stanice BAR800 Obj. č. 67 22 40 Obsah Strana Úvod...1 Zobrazení na displeji meteorologické stanice (přední strana)...3 Součásti a ovládací tlačítka meteorologické stanice (zadní strana)...4

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře NÁVOD K OBSLUZE Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 (provedení v bílé barvě) Obj. č.: 75 01 72 (provedení ve stříbrné barvě) Obj. č.: 75 01 92 (se síťovým napájením 230 V) Obj. č. 75 01 92 a 75 01 72: Tyto

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 64 02 49 1. ÚVOD 2 Tento návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje důležitá upozornění k uvedení do provozu a k manipulaci. Proto na to dbejte, i když tento

Více

Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V. Obj. č.: 57 00 55. Obsah

Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V. Obj. č.: 57 00 55. Obsah Obsah Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V Obj. č.: 57 00 55 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového termostatu topení + hlavice. Tento návod k obsluze je součástí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obsah Strana Úvod...2 Účel použití modelu člunu...3 Obsah zásilky (rozsah dodávky)...3 Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi a akumulátory: 5 Příprava modelu člunu

Více

FUR6100SI / Český návod k obsluze

FUR6100SI / Český návod k obsluze FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. DISPLEJ 2. UKAZATEL ODPOLEDNÍHO ČASU (PM) 3. UKAZATEL POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU 4. UKAZATEL NASTAVENÍ BUZENÍ 1 5. TLAČÍTKO SNOOZE (ODLOŽENÉ BUZENÍ) / SPÁNEK / TLUMENÍ PODSVÍCENÍ

Více

RADIOBUDÍK. Sonoclock 53 SC 5303 DCF ČESKY

RADIOBUDÍK. Sonoclock 53 SC 5303 DCF ČESKY RADIOBUDÍK Sonoclock 53 SC 5303 DCF ČESKY OBSAH 3 Bezpečnost/Informace 4 Pohled na rádiobudík 6 Napájení 7 Nastavení 9 Obsluha 2 ALARM TIME SLEEP < SONOCLOCK 53 FM 88 92 96 100 104 107 108 MHz MW 530 580

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 11

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 11 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 11 Solární systém isun představuje soupravu napájecího zdroje a nabíječku. Tento systém je vhodný například pro napájení (nebo nabíjení) mobilních telefonů, navigačních přístrojů

Více

SWS 105. User s manual. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrukcja obsługi EN CZ SK HU PL

SWS 105. User s manual. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrukcja obsługi EN CZ SK HU PL SWS 105 User s manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi WEATHER STATION WITH 2-DAY WEATHER FORECAST METEOROLOGICKÁ STANICE S 2DENNÍ PŘEDPOVĚDÍ POČASÍ METEOROLOGICKÁ

Více

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení této meteorologické stanice Solid TE72 s barevným displejem, která patří

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 NÁVOD K OBSLUZE Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 Obj. č.: 33 02 95 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho rozhlasového přijímače. Než začnete rádio používat,

Více

Meteorologická stanice RMR500/RMR500A

Meteorologická stanice RMR500/RMR500A Meteorologická stanice RMR500/RMR500A Návod k obsluze 1 Obsah Přehled přístroje... 3 Pohled zepředu (Obr. 1)... 3 Displej... 4 Pohled zezadu (Obr. 3)... 5 Vnější senzor - THGN500 (Obr. 4)... 5 Dálkový

Více

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 NÁVOD K OBSLUZE Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 Obj. č.: 75 15 49 1. Úvod Verze 06/10 Vážení zákazníci! Koupí tohoto digitálního kódového zámku jste získali vysoce přesný systém ochrany, který odpovídá

Více

Budík s projekcí a rádiem TC20

Budík s projekcí a rádiem TC20 Budík s projekcí a rádiem TC20 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo:

NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 64 60 79 Tato meteorologická stanice Vám zprostředkuje důležité informace, které se týkají počasí: Zobrazení pokojové a venkovní teploty včetně naměřených minimálních a

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 04 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 04 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 26 Tento pár příručních kapesních radiostanic pro pásmo 446 MHz (PMR) s dosahem až 8 km představuje kompletní soupravu vysílaček v robustním provedení a v osvědčené kvalitě

Více

Projekční hodiny DCF-77 (MSF-60) s pokojovým a venkovním teploměrem EW98. Obj. č.:

Projekční hodiny DCF-77 (MSF-60) s pokojovým a venkovním teploměrem EW98. Obj. č.: Projekční hodiny DCF-77 (MSF-60) s pokojovým a venkovním teploměrem EW98 Obj. č. 67 21 36 Úvod a účel použití projekčních hodin Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našich projekčních hodin,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor úniku plynů (GASMELDER 12 V / 230 V) Model GM 50

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor úniku plynů (GASMELDER 12 V / 230 V) Model GM 50 NÁVOD K OBSLUZE Detektor úniku plynů (GASMELDER 12 V / 230 V) Model GM 50 Obj. č.: 75 01 87 Přístroj, který Vás okamžitě upozorní na únik malého množství plynu. Zajistěte si včasnou ochranu proti nepozorovanému

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61 Infračervený teploměr IR-280-4ET Obj. č.: 10 09 61 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Rozsah dodávky... 3 3. Účel použití infračerveného teploměru a jeho základní funkce... 3 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

Obj. č.: Solární meteorologická stanice BAR808HG

Obj. č.: Solární meteorologická stanice BAR808HG Solární meteorologická stanice BAR808HG Obj. č. 67 21 18 Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solární meteorologické stanice BAR808HG s pokojovým a venkovním teploměrem, s grafickou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 61 81 04

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 61 81 04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 61 81 04 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám,

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 Počítač k jízdnímu kolu Digispeed 5 Obj. č.: 85 31 47 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže výrobek

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 Buďte každé ráno po probuzení zcela uvolnění. Tyto aromatické hodiny zahrnují 4 přístroje v jednom: Aromatická terapie,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27 NÁVOD K OBSLUZE Diktafon M-Voice 32 Obj. č.: 77 35 27 OBSAH: 2 Str.: OBECNĚ... 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 POHLED NA PŘÍSTROJ... 4 POHLED NA DISPLEJ... 4 FUNKCE... 4 VLOŽENÍ / VÝMĚNA

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Verze 05/05 Obj. č.: 85 01 31 Jízda na kole je velice zdravá a s tímto počítačem bude dokonce i zdravější. Kromě aktuální rychlosti a počtu ujetých kilometrů Vám tento počítač

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátově ovládaný servopohon ventilu topení FHT8V. Obj. č.: 57 00 56

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátově ovládaný servopohon ventilu topení FHT8V. Obj. č.: 57 00 56 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/02 Bezdrátově ovládaný servopohon ventilu topení FHT8V Obj. č.: 57 00 56 Na vyobrazení vlevo vidíte novější verzi servopohonu (funkčně se obě verze od sebe nijak neodlišují) Tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/02 Ledová kostka Ice Cube Obj. č.: 59 03 20 Dekorativní svítidlo Ledová kostka Nemějte žádný strach, zima Vám nebude! Jedná se jen o poněkud zvláštní tvar svítidla v podobě ledové

Více