VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU"

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Klecany Do Klecánek Klecany FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , ,02 105,29 105, Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , ,26 11,30 11, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , ,66 58,04 58, Daň z příjmů právnických osob , , ,00 95,28 95, Daň z příjmů právnických osob za obce , ,00 ****** 100, Daň z přidané hodnoty , , ,73 110,16 110, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 7,40 7,40 ****** 100, Poplatek za komunální odpad , , ,00 81,53 74, Poplatek ze psů , , ,00 103,40 99, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 80,40 80, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 40,35 40, Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr , , ,29 12,91 12, Správní poplatky , , ,00 51,97 51, Daň z hazardních her , , ,90 46,45 46, Daň z nemovitých věcí , , ,24 61,17 61, Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje , ,00 ****** 100, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , ,00 ****** 275, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 90,08 83, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , ,80 ****** ****** Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 80,03 80, Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery ze státních fondů , ,00 ****** 100, h25m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 26

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , ,54 ****** 100, Bez ODPA , , ,84 102,60 88, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,00 ****** 100, Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách , ,00 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ****** ****** Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku , ,00 ****** 100, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , ,00 ****** 116, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ****** 100, Provoz veřejné silniční dopravy , ,00 ****** 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 600, ,00 ****** 98, Provoz vnitrozemské plavby 3 600, ,00 ****** 98, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 104,39 104, Dopravní obslužnost veřejnými službami , , ,00 104,39 104, Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , ,00 ****** 109, Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 181, ,00 ****** 100, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,00 404,36 85, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000, , ,00 61,33 61, Činnosti knihovnické 6 000, , ,00 61,33 61, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 213,81 142, Ostatní přijaté vratky transferů , ,20 ****** 100, Přijaté neinvestiční dary , , ,00 123,33 123, Ostatní záležitosti kultury , , ,20 164,48 126, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 67,25 67, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 67,25 67, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 200, ,00 ****** 100, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , ,00 ****** 100, Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , ,00 37,53 37, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 37,53 37, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 470,00 470,00 ****** 100, Využití volného času dětí a mládeže 470,00 470,00 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 100,89 100, Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , ,00 103,65 103, h25m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 26

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 300, ,00 ****** 99, Bytové hospodářství , , ,00 103,70 103, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 ****** 99, Nebytové hospodářství , ,00 ****** 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000, ,00 735,00 36,75 36, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 139,71 95, Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 3 000, , ,00 70,00 70, Pohřebnictví , , ,00 136,39 94, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , ,00 ****** 55, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 72,43 72, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 150, ,00 ****** 99, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 36,66 36, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 46,40 41, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 103,26 95, Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , ,00 103,26 95, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 4,80 76, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 ****** 104, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,00 102,68 102, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 70,20 70, Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , ,00 73,52 73, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 ****** 99, Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež , , ,00 75,70 73, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 25,00 25, Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000, ,00 ****** 150, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku , ,00 ****** 100, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,00 101,67 58, Přijaté neinvestiční dary , , Přijaté pojistné náhrady , ,00 ****** 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 ****** 99, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku , ,00 ****** 100, Požární ochrana - dobrovolná část , , ,00 387,40 79, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 31,62 32, h25m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 26

4 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000, , Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 000, ,00 ****** 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 ****** 84, Činnost místní správy , , ,00 72,11 48, Příjmy z úroků (část) , ,00 915,79 9,16 9, Příjmy z podílů na zisku a dividend , , ,00 98,18 98, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,79 90,08 90, Přijaté pojistné náhrady 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos , , ,00 50,00 50, Převody z rozpočtových účtů , ,00 ****** 135, Převody z vlastní pokladny , ,00 ****** 113, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , ,00 983,98 124, Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro 8 665, ,35 ****** 100, Finanční vypořádání minulých let 8 665, ,35 ****** 100,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,18 183,96 102, h25m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 26

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 96,86 96, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 87,67 87, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 88,38 88, Prádlo, oděv a obuv 8 000, , ,32 90,19 90, Nákup materiálu j.n , , ,73 49,93 49, Pohonné hmoty a maziva , , ,53 94,97 94, Služby elektronických komunikací 6 000, , Služby peněžních ústavů , , ,00 24,01 24, Služby školení a vzdělávání 5 000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 85,59 85, Opravy a udržování , , ,34 8,05 3, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 73,33 73, Budovy, haly a stavby ,80 ****** ****** 2212 Silnice , , ,72 36,88 19, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,25 53,90 53, Pohonné hmoty a maziva , ,20 ****** 8, Služby peněžních ústavů , , ,00 13,57 13, Nákup ostatních služeb , , ,00 68,75 68, Opravy a udržování , ,00 393,25 0,66 0, Budovy, haly a stavby , , ,13 780,63 94, Stroje, přístroje a zařízení , ,90 ****** 95, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,73 668,38 92, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , ,00 ****** 99, Provoz veřejné silniční dopravy , ,00 ****** 39, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Bezpečnost silničního provozu , , Nákup materiálu j.n , , ,50 20,91 34, Studená voda 6 000, , ,50 109,23 81, Služby elektronických komunikací 6 000, , ,73 48,23 48, Služby peněžních ústavů , , ,00 100,00 100, Nájemné 1 800, , ,00 98,56 98, Nákup ostatních služeb , , ,17 34,57 52, h25m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 26

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Opravy a udržování , , ,00 261,38 87, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , , ,00 100,00 100, Nákup kolků 3 400, ,00 ****** 100, Provoz vnitrozemské plavby , , ,90 139,01 91, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,35 87,49 68, Dopravní obslužnost veřejnými službami , , ,35 87,49 68, Nákup materiálu j.n , ,39 ****** 96, Studená voda , , ,00 35,00 35, Služby peněžních ústavů 1 500, , ,00 535,47 94, Nákup ostatních služeb , ,36 ****** 95, Opravy a udržování , , ,91 48,71 65, Budovy, haly a stavby , , ,90 9,69 7, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,56 15,30 12, Opravy a udržování , ,75 ****** 49, Budovy, haly a stavby , Úpravy drobných vodních toků , ,75 ****** 4, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,45 ****** 99, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 106,48 96, Opravy a udržování , , ,00 28,00 8, Mateřské školy , , ,45 77,35 35, Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,30 ****** 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 64,23 64, Služby elektronických komunikací 1 000,00 461,03 ****** 46, Služby peněžních ústavů 8 500, , Nákup ostatních služeb , , ,00 178,11 74, Opravy a udržování , , ,29 173,82 74, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 85,60 84, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac ,80 ****** ****** Budovy, haly a stavby , , ,63 66,55 52, Stroje, přístroje a zařízení , ,27 ****** 106, Základní školy , , ,32 113,47 83, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 000, ,15 ****** 99, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 116,16 96, Opravy a udržování , , h25m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 26

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Základní umělecké školy , , ,15 85,82 85, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 50,75 50, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,15 136,57 97, Nákup materiálu j.n , , ,00 49,69 49, Studená voda 3 000, ,00 963,50 32,12 32, Plyn , , ,31 88,59 88, Elektrická energie , , ,00 62,05 62, Poštovní služby 2 000, ,00 54,00 2,70 2, Služby elektronických komunikací 6 000, , ,42 55,47 55, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,00 217,44 107, Nákup ostatních služeb , , ,80 25,35 53, Opravy a udržování 3 000, , Programové vybavení , , ,00 39,20 28, Pohoštění 5 000, , ,00 33,94 33, Věcné dary 2 000, , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , ,64 ****** 125, Činnosti knihovnické , , ,82 147,97 83, Programové vybavení 3317 Výstavní činnosti v kultuře Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m Ostatní osobní výdaje , , ,00 104,06 104, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,41 130,83 87, Elektrická energie 3 000, , Poštovní služby 500,00 500, Nájemné , , ,00 143,99 95, Služby školení a vzdělávání 2 500, , Nákup ostatních služeb , , ,00 72,45 67, Pohoštění , , ,00 91,33 91, Věcné dary , , ,00 46,52 46, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 99,41 86, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100,00 100,00 ****** 100, Ostatní záležitosti kultury , , ,41 88,46 78, Nákup materiálu j.n , ,00 662,00 6,62 6, h25m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 26

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Opravy a udržování , , Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví , ,00 662,00 0,41 0, Ostatní osobní výdaje , , ,00 60,07 60, Nákup ostatních služeb , , ,50 91,28 91, Opravy a udržování , , ,00 4,88 4, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,50 55,55 55, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 500, ,00 ****** 98, Nákup materiálu j.n , , ,55 241,03 63, Nákup ostatních služeb , , ,00 189,21 189, Pohoštění 5 000, ,00 85,00 1,70 1, Věcné dary , , ,23 34,94 69, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,78 71,65 71, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 83,42 83, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 87,14 87, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 62,73 62, Prádlo, oděv a obuv 3 000, , ,40 94,08 94, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,00 6,91 6, Studená voda 1 000, , Plyn , , ,00 67,23 67, Elektrická energie , , ,00 69,00 69, Poštovní služby Služby elektronických komunikací 7 300, , ,00 82,88 82, Nákup ostatních služeb , , ,90 54,61 57, Opravy a udržování , , ,00 13,07 13, Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 114,26 81, Budovy, haly a stavby , , ,00 0,19 0, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,30 21,17 21, Nákup materiálu j.n ,00 902,00 ****** 90, Nákup ostatních služeb 2 000, ,00 ****** 87, Pohoštění 3 000, ,00 ****** 74, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 131,91 90, Neinvestiční půjčené prostředky spolkům , ,00 ****** 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 154,23 91, Elektrická energie , , ,00 34,39 34, h25m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 26

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup ostatních služeb 5 000, ,00 382,00 7,64 7, Opravy a udržování 5 000, , ,00 34,00 34, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 85,71 85, Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 70,03 70, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 97, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 66,67 68, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 69,42 69, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Plyn Nákup ostatních služeb , , ,00 72,60 72, Opravy a udržování , , ,00 12,54 12, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 ****** 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 254,10 93, Bytové hospodářství , , ,00 239,98 91, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , ,00 688,00 2,75 2, Studená voda , , ,00 137,93 86, Plyn , , ,00 112,98 83, Elektrická energie 5 000, , ,00 397,38 77, Nákup ostatních služeb , , ,00 20,16 24, Opravy a udržování , , ,00 4,15 5, Budovy, haly a stavby , , ,50 4,88 4, Nebytové hospodářství , , ,50 5,97 5, Nákup materiálu j.n , , ,00 55,41 55, Elektrická energie , , ,00 90,53 90, Nájemné , , ,00 32,43 32, Nákup ostatních služeb , , ,00 19,37 19, Opravy a udržování , , ,00 233,23 80, Budovy, haly a stavby 1 050, ,00 ****** 100, Veřejné osvětlení , , ,00 120,94 74, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 12,39 97, Ostatní osobní výdaje , ,00 ****** 43, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 7,52 7, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 7,45 7, Prádlo, oděv a obuv 3 000, , h25m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 26

10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,00 6,25 8, Elektrická energie , , ,80 33,83 33, Pohonné hmoty a maziva , ,00 ****** 25, Služby školení a vzdělávání 1 000, , Nákup ostatních služeb , , ,80 433,42 86, Opravy a udržování , , Poskytnuté náhrady ,00 ****** ****** Věcné dary Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , Budovy, haly a stavby , , Pohřebnictví , , ,60 34,59 34, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , , ,00 75,99 75, Územní plánování , , ,00 75,99 75, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 71,74 71, Ostatní osobní výdaje , , ,00 164,40 164, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 62,67 62, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 62,60 62, Potraviny 8 000, , ,00 22,00 22, Ochranné pomůcky 8 000, , Léky a zdravotnický materiál 1 500, , Prádlo, oděv a obuv , , ,00 99,73 59, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 95,07 95, Nákup materiálu j.n , , ,59 104,71 104, Studená voda 2 000, , ,00 68,15 68, Plyn , , ,00 226,46 113, Elektrická energie , , ,00 83,13 83, Pohonné hmoty a maziva , , ,72 82,96 82, Služby elektronických komunikací , , ,28 139,80 69, Služby peněžních ústavů , , ,00 80,81 80, Nájemné 5 000, , Služby školení a vzdělávání , , ,00 24,27 24, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , Nákup ostatních služeb , , ,40 51,20 54, Opravy a udržování , , ,98 120,07 96, Nákup kolků 1 000,00 ****** ****** Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,00 ****** ****** h25m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 26

11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Náhrady mezd v době nemoci 8 525,00 ****** ****** Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 91,22 91, Budovy, haly a stavby , , Stroje, přístroje a zařízení , , Pozemky , , ,00 78,96 78, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,97 80,77 78, Nákup ostatních služeb , , ,32 41,35 41, Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,32 41,35 41, Nákup ostatních služeb , , ,34 77,13 77, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,34 77,13 77, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 91,19 91, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 122,77 122, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 69,24 69, Prádlo, oděv a obuv 6 000, , ,63 60,59 60, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 ****** ****** Nákup materiálu j.n , , ,34 47,45 47, Elektrická energie , , ,20 58,18 58, Služby elektronických komunikací 3 000, , ,04 123,60 123, Služby školení a vzdělávání 2 000, , Nákup ostatních služeb , , ,68 169,01 169, Opravy a udržování , , ,75 53,85 53, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 93,15 93, Budovy, haly a stavby , , ,19 276,72 91, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ****** 113, Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , ,83 248,72 93, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,95 583,20 97, Nákup materiálu j.n , , ,00 191,20 95, Pohonné hmoty a maziva , , ,04 66,61 66, Služby peněžních ústavů , , Nákup ostatních služeb , , ,66 172,87 110, Opravy a udržování , , ,51 112,41 69, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,16 281,74 98, Nákup materiálu j.n , , ,50 52,02 52, Nákup ostatních služeb , , ,00 11,90 11, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 100,00 100, Ochrana druhů a stanovišť , , ,50 54,64 54, h25m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 26

12 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup ostatních služeb , , Budovy, haly a stavby , , ,00 14,09 14, Chráněné části přírody , , ,00 13,59 13, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 49,80 49, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 40,22 40, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 25,92 25, Potraviny 5 000, , Ochranné pomůcky 5 000, , Prádlo, oděv a obuv , , ,99 71,26 71, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 47,78 47, Nákup materiálu j.n , , ,65 37,56 37, Pohonné hmoty a maziva , , ,44 100,87 100, Služby peněžních ústavů 1 000,00 ****** ****** Služby školení a vzdělávání , ,00 420,00 2,10 2, Nákup ostatních služeb , , ,30 32,62 22, Opravy a udržování , , ,75 326,31 93, Náhrady mezd v době nemoci 6 083,00 ****** ****** Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 43,03 43, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,13 53,37 41, Ostatní osobní výdaje , , ,00 90,91 90, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,40 73,08 73, Nákup materiálu j.n , , ,00 7,53 7, Plyn , , ,00 59,60 59, Služby peněžních ústavů 9 000, , Nákup ostatních služeb , , ,07 46,76 74, Opravy a udržování , , ,25 652,70 522, Pohoštění 5 000, ,00 ****** 33, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 ****** 95, Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež , , ,72 101,97 94, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 106,28 106, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 12,95 12, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , , ,00 93,94 93, Nespecifikované rezervy , , Ochrana obyvatelstva , , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 89,87 89, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 88,00 88, h25m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 26

13 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 91,98 91, Prádlo, oděv a obuv , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,57 186,81 109, Nákup materiálu j.n , , ,07 66,84 77, Studená voda 5 000, , Plyn 5 000, , Elektrická energie 5 000, , Pohonné hmoty a maziva , , ,30 93,13 93, Služby elektronických komunikací , , ,48 89,98 89, Služby peněžních ústavů , , ,00 102,51 99, Služby školení a vzdělávání 7 700, ,00 ****** 238, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,00 17,41 17, Nákup ostatních služeb , , ,69 62,79 78, Opravy a udržování , , ,69 53,30 66, Ostatní poskytované zálohy a jistiny Věcné dary ,00 ****** ****** Nákup kolků 5 000, , ,00 40,00 50, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 000,00 ****** ****** Náhrady mezd v době nemoci 3 218,00 ****** ****** Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 60,76 60, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ****** 98, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,80 91,23 89, Ostatní osobní výdaje , , Potraviny 1 000,00 538,00 ****** 53, Ochranné pomůcky , , Prádlo, oděv a obuv , , ,00 24,39 24, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 8,53 8, Nákup materiálu j.n , , ,34 122,01 150, Studená voda , , ,00 37,11 37, Plyn , , ,00 95,33 95, Elektrická energie , , ,00 63,37 63, Pohonné hmoty a maziva , , ,23 176,16 88, Služby elektronických komunikací , , ,67 89,22 89, Služby peněžních ústavů , , ,00 90,31 90, Služby školení a vzdělávání , , ,00 23,20 23, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 5 600, ,20 ****** 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 493,73 112, h25m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 26

14 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Opravy a udržování , , ,00 143,19 71, Pohoštění , , ,00 68,56 68, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ****** 97, Budovy, haly a stavby , , ,04 189,58 99, Stroje, přístroje a zařízení , Požární ochrana - dobrovolná část , , ,48 158,03 85, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 95,95 75, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 67,15 67, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 95,81 95, Služby peněžních ústavů , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 74,67 74, Zastupitelstva obcí , , ,00 89,55 75, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6113 Zastupitelstva krajů Ostatní platy 1 516,00 ****** ****** Ostatní osobní výdaje , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 515,00 ****** ****** Nákup materiálu j.n , ,77 ****** 77, Nákup ostatních služeb 5 000, ,00 ****** 98, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 120,00 ****** ****** Pohoštění , ,23 ****** 20, Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , ,00 ****** 21, Ostatní platy 2 833, ,00 ****** 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 ****** 76, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 964,00 ****** 96, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 800, ,80 ****** 99, Nákup materiálu j.n , ,58 ****** 99, Nákup ostatních služeb 7 200, ,00 ****** 99, Pohoštění 8 890, ,62 ****** 99, Volba prezidenta republiky , ,00 ****** 85, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 76,09 76, Ostatní osobní výdaje , , ,00 91,15 91, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 92,61 92, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 92,61 92, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 103,03 103, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 51,88 51, h25m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 26

15 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,02 277,69 104, Nákup materiálu j.n , , ,65 134,66 95, Studená voda , , ,50 59,45 59, Plyn , , ,30 68,83 68, Elektrická energie , , ,00 75,67 75, Pohonné hmoty a maziva , , ,42 63,08 63, Poštovní služby , , ,00 71,76 71, Služby elektronických komunikací , , ,05 84,29 84, Služby peněžních ústavů , , Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 75,63 75, Služby školení a vzdělávání , , ,00 85,47 85, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,79 103,50 103, Nákup ostatních služeb , , ,44 79,85 79, Opravy a udržování , , ,00 103,06 91, Programové vybavení , , ,85 26,60 26, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 21,66 21, Pohoštění , , ,19 122,15 111, Ostatní nákupy j.n , Ostatní poskytované zálohy a jistiny ,06 ****** ****** Neinvestiční transfery spolkům 9 000, ,00 ****** 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 43,99 73, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , ,00 90,33 99, Nákup kolků 1 000, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000, , ,00 50,00 50, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 600,00 ****** ****** Náhrady mezd v době nemoci ,00 ****** ****** Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 74,76 74, Stroje, přístroje a zařízení , , ,25 125,26 53, Činnost místní správy , , ,52 83,20 80, Služby peněžních ústavů , , ,20 39,99 39, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,20 39,99 39, Služby peněžních ústavů , , ,00 104,97 89, Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 104,97 89, Převody vlastním rozpočtovým účtům , ,00 ****** 135, h25m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 26

16 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Převody do vlastní pokladny , ,00 ****** 133, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , ,00 ****** 135, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , ,00 ****** 100, Finanční vypořádání minulých let , ,00 ****** 100,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,81 175,14 83, h25m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 26

17 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , ,20-23,00- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) ,17- Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) h25m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 26

18 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , ,37-28, h25m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 26

19 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,50 89,37 85,74 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,34 147,58 88,69 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 131,66 67,52 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,34 749,95 120,33 PŘÍJMY CELKEM , , ,18 183,96 102,40 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , ,00 135,62 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 80,03 80, Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4120 úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů , ,00 135,78 * Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * Převody z vlastní pokladny , ,00 113,89 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje h25m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 26

20 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,18 100,27 85,02 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,56 233,45 99,46 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,25 95,36 53,72 VÝDAJE CELKEM , , ,81 175,14 83,18 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , ,00 135,62 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům , , ,00 90,33 99,63 územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * Převody vlastním rozpočtovým účtům , ,00 135,73 * Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * Převody do vlastní pokladny , ,00 133,07 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně Investiční půjčené prostředky obcím h25m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 26

21 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ,00 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,81 91,46 61,44 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , ,37 28,51- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , ,37-28,51- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , ,37-28,51- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,40- Běžné účty fondů ÚSC , , ,20 Běžné účty celkem , , ,20- Pokladna , , h25m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 21 / 26

22 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7110 úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ,00 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ,00 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně h25m57s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 22 / 26

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 8 / 2019 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2019

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 11 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: D9HS XCRGBA1A / A1A (01012017 / 01012017) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

Licence: DXRP XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Lipec čp Lipec

Licence: DXRP XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Lipec čp Lipec Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Licence: W1VM XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Pec

Licence: W1VM XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Pec Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Licence: D27F XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Řeka č.p Řeka

Licence: D27F XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Řeka č.p Řeka Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Licence: DJ1G XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Borkovice Borkovice

Licence: DJ1G XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Borkovice Borkovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2017 po změnách Výsledek r od počátku roku

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2017 po změnách Výsledek r od počátku roku NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 Obec Veliny, IČO 00274542 Veliny 60 534 01 VELINY I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2017 po změnách Výsledek r. 2017 od počátku roku a b 2 3 NÁVRH ROZPOČTU

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Licence: DSBD XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Bělov Bělov Bělov

Licence: DSBD XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Bělov Bělov Bělov Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 8 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 11 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

Licence: D1QW XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Olbramice Prostorná Olbramice

Licence: D1QW XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Olbramice Prostorná Olbramice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 2 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Licence: DM4L XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Vohančice Vohančice Vohančice

Licence: DM4L XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Vohančice Vohančice Vohančice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 Rok Měsíc IČO 2018 12 00488631 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Markvartice Markvartice 82 588 56 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Licence: DF3Q XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Břežany II Břežany II Český Brod

Licence: DF3Q XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Břežany II Břežany II Český Brod Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 9 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Licence: D1QM XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Horní Tošanovice č.p Horní Tošanovice

Licence: D1QM XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Horní Tošanovice č.p Horní Tošanovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 9 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Licence: DEIG XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Řepeč Řepeč Řepeč

Licence: DEIG XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Řepeč Řepeč Řepeč Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2019 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2019

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: DFZO XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: DFZO XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

Licence: DNT2 XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Hradiště Hradiště

Licence: DNT2 XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Hradiště Hradiště Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Licence: D17R XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17R XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: DFZO XCRGBA1A / A1A (07012015 / 28012013) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

Licence: D0NV XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Oskava Oskava Oskava

Licence: D0NV XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Oskava Oskava Oskava Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Licence: D17R XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17R XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: DVH1 XCRGBA1A / A1A (01012017 / 01012017) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

Licence: DEHL XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Slapy Slapy Slapy

Licence: DEHL XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Slapy Slapy Slapy Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: DFZO XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY FIN 2-12 M. Obec Bořitov nám. U Václava Bořitov. Ministerstvo financí. Název a sídlo účetní jednotky:

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY FIN 2-12 M. Obec Bořitov nám. U Václava Bořitov. Ministerstvo financí. Název a sídlo účetní jednotky: Licence: DVH1 XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

Licence: D53C XCRGBA1A / B1A ( / ) Městys Křtiny Křtiny Křtiny

Licence: D53C XCRGBA1A / B1A ( / ) Městys Křtiny Křtiny Křtiny Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

Licence: D0UP XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Hudlice Jungmannova Hudlice

Licence: D0UP XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Hudlice Jungmannova Hudlice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

Licence: D0BE XCRGBA1A / B1A ( / ) Město Sezemice Husovo nám Sezemice

Licence: D0BE XCRGBA1A / B1A ( / ) Město Sezemice Husovo nám Sezemice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Licence: D0BE XCRGBA1A / B1A ( / ) Město Sezemice Husovo nám Sezemice

Licence: D0BE XCRGBA1A / B1A ( / ) Město Sezemice Husovo nám Sezemice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Licence: D53C XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Valchov Čp Valchov

Licence: D53C XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Valchov Čp Valchov Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2018

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2018 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 10/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Licence: DGTZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Svazek obcí Východní Krkonoše Národní Trutnov

Licence: DGTZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Svazek obcí Východní Krkonoše Národní Trutnov Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Licence: D17R XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17R XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený k 13 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více