SYNCHRONNÍ MOMENTOVÉ MOTORY S PM øady ROL. Technický návod. EN ISO 9001:2000 / EN ISO 14001:2004 Certifikáty è ,

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYNCHRONNÍ MOMENTOVÉ MOTORY S PM øady ROL. Technický návod. EN ISO 9001:2000 / EN ISO 14001:2004 Certifikáty è. 04 100 960116, 04 104 010344"

Transkript

1 SYNCHRONNÍ MOMENTOVÉ MOTORY S PM øady ROL Technický návod EN ISO 9001:2000 / EN ISO 14001:2004 Certifikáty è ,

2

3 Momentové motory řady ROL TNA 783a Strana: 2 z 16 Verze: 0 Kopie číslo: OBSAH 1. VŠEOBECNĚ Vlastnosti a použití Bezpečnostní pokyny Pracovní podmínky POPIS VÝROBKU POHONY S MOMENTOVÝMI MOTORY TECHNICKÉ PARAMETRY ROZSAH DODÁVKY DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU Všeobecná bezpečnostní opatření Montáž motoru ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ Zapojení motoru Vývodní kabely Teplotní ochrany CHLAZENÍ MOTORU Všeobecně Připojení chladicího okruhu Požadavky na chladivo SEZNAM PŘÍLOH... 16

4 Momentové motory řady ROL TNA 783a Strana: 3 z 16 Verze: 0 Kopie číslo: 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Vlastnosti a použití Momentové motory řady ROL jsou koncipovány jako vestavné vodou chlazené motory pro použití v pomaluběžných přímých pohonech s vysokými momenty. Ve spojení s napájecími měniči kmitočtu jsou momentové motory řady ROL vhodné pro přímý pohon rotačních popřípadě výkyvných os např.: - otočných stolů obráběcích strojů, - pohon vřeten obráběcích strojů, - výkyvných os robotů, - ve výtahové technice, - otočných os radarů a anténních systémů apod. Vestavné momentové motory řady ROL jsou vodou chlazené synchronní motory s velkým počtem pólů na vnitřním rotoru s dutým hřídelem. Jsou buzené permanentními magnety na bázi vzácných zemin. Řada motorů ROL obsahuje 8 typových velikostí (8 vnějších průměrů) v 5 axiálních délkách. Každý motor může být s ohledem na požadovaný rozsah pracovních otáček dodán v různých variantách pracovního vinutí. Přehled standardních variant vinutí pro oba způsoby chlazení je uveden v přílohách č.12 a 13. Pozn.: Typová velikost ROL 880 je připravena projekčně, do sériové výroby nebyla dosud zavedena. Momentové motory řady ROL se vyznačují: - vysokým specifickým momentem, - širokým typovým spektrem, - nízkým momentem setrvačnosti rotoru, - vysokou přetížitelností Bezpečnostní pokyny Veškeré práce spojené s instalací nebo údržbou motorů řady ROL může provádět pouze kvalifikovaný personál, který musí být pro práci vyškolen a musí se seznámit s instalací, montáží, uváděním do provozu a provozem motoru. Pokyny uvedené v tomto technickém návodu je nutno v každém případě dodržovat, aby se zabránilo nebezpečí úrazu popřípadě poškození motoru. Opravy motorů může provádět pouze výrobce nebo autorizovaná opravna. Neoprávněná demontáž a manipulace s motorem mohou mít za následek zranění osob a poškození motoru. Motory nejsou navrženy pro přímé připojení k trojfázové síti, nýbrž musí být provozovány se statickým měničem kmitočtu. Upozornění! Přímé připojení k trojfázové síti může motor zničit.

5 Momentové motory řady ROL TNA 783a Strana: 4 z 16 Verze: 0 Kopie číslo: 1.3. Pracovní podmínky Motory jsou určeny pro použití v oblastech s mírným klimatem, s umístěním ve vnější atmosféře s typem atmosféry průmyslové tj.: a) s teplotou okolního vzduchu -25 o C až +40 o C b) s nadmořskou výškou do 1000 m 1 ) c) s relativní vlhkostí vzduchu do 50% při +45 o C, do 90% při +20 o C d) s okolním vzduchem neobsahujícím neobvyklé množství prachu, kyselin, korozivních látek nebo plynů 1) Pro nadmořské výšky větší než 1000 m musí být moment motoru redukován o 0,5% na každých 100 m nadmořské výšky.

6 Momentové motory řady ROL TNA 783a Strana: 5 z 16 Verze: 0 Kopie číslo: 2. POPIS VÝROBKU Momentové motory řady ROL jsou řešeny jako vestavné synchronní motory s vodním chlazením buzené permanentními magnety na bázi vzácných zemin umístěných na rotoru. Pro zástavbu do poháněných zařízení jsou jak stator tak i rotor opatřeny oboustranně centrovacími plochami (přírubami) se závitovými otvory. Konstrukční řešení motoru je patrné z přiloženého výkresu v příloze č.9. Motor sestává z následujících konstrukčních skupin: - stator motoru, - rotor motoru, - montážní a transportní můstek (přípravek). Stator motoru Stator motoru sestává ze svařované kostry vyrobené z nerez-oceli, popřípadě u typové velikosti ROL 180 alternativně ze slitiny hliníku. V kostře je zalisován navinutý statorový svazek. Magnetický obvod motorů je celolištěný, složený z elektrotechnických plechů jakosti M400-50A. V drážkách statorového svazku je uloženo trojfázové pracovní vinutí zapojené do hvězdy. V čelech vinutí jsou umístěna tepelná čidla dle specifikace odběratele (viz typovací klíč). Konce vinutí a teplotních čidel jsou vyvedeny stíněnými kabely. Rotor motoru Rotor motoru sestává z ocelového prstence zhotoveného z oceli jakosti 11353, popřípadě 11523, na kterém jsou nalepeny permanentní magnety zhotovené ze vzácných zemin typu Nd-Fe-B. Proti uvolnění a poškození magnetů je rotor opatřen bandáží z Res-i-glasu. Montážní a transportní můstek (přípravek) Provedení můstku je patrné z výkresu uvedeného v příloze č.10. Je vyroben z nemagnetického materiálu a slouží k souosému uchycení rotoru s namagnetovanými magnety v dutině statoru při dopravě kompletního momentového motoru k zákazníkovi. Usnadňuje montáž rotoru u zákazníka zejména u větších typových velikostí, kde radiální magnetické síly působící mezi rotorem a statorem dosahují značných hodnot. Typový štítek Momentové motory budou od výrobce označeny typovým štítkem umístěným na povrchu montážního a transportního přípravku. Štítkové údaje jsou patrné z přílohy č.11. Součástí dodávky je rovněž druhý shodný typový štítek, který si odběratel umístí po zástavbě motoru na pracovní stroj.

7 Momentové motory řady ROL TNA 783a Strana: 6 z 16 Verze: 0 Kopie číslo: 3. POHONY S MOMENTOVÝMI MOTORY Momentové motory řady ROL jsou řešeny pro provoz s napájením z měničů kmitočtu s napětím stejnosměrného meziobvodu do 560 V DC. Přesnost regulace pohonů s momentovými motory je ovlivněna mechanickou tuhostí systému (kostra, ložiska, uložení snímače), typem použitého měniče kmitočtu a typem snímače otáček a polohy rotoru motoru. Snímač otáček a polohy Snímač zajišťuje měření otáček a polohy rotoru pro otáčkovou a polohovou regulaci. Snímač není předmětem dodávky výrobce motoru! Ložiska Momentové motory řady ROL jsou dodávány jako vestavné motory pro přímý pohon rotačních popřípadě výkyvných os. Pro vytvoření kompletní poháněcí jednotky jsou zapotřebí vedle snímače otáček a polohy rotoru ložiska. Výběr ložisek závisí na následujících faktorech: - geometrických požadavcích, - maximálních provozních otáčkách, - zatížení poháněné osy (velikost a směr zatížení), - tuhosti. Upozornění! Aby se zamezilo vytváření nebezpečných ložiskových proudů, musí být jedna strana uložení provedena jako elektricky nevodivá, např. použitím elektricky izolovaných ložisek. Ložiska nejsou předmětem dodávky výrobce motoru!

8 Momentové motory řady ROL TNA 783a Strana: 7 z 16 Verze: 0 Kopie číslo: 4. TECHNICKÉ PARAMETRY Základní parametry momentových motorů řady ROL Definice základních parametrů momentových motorů řady ROL uváděných v katalogových listech jednotlivých momentových motorů je v příloze č.2. Základní parametry momentových motorů jsou uvedeny v příloze č.3. Jmenovité otáčky a jmenovité napěťové konstanty motorů pro jednotlivé typy motorů jsou definovány typem použitého vinutí dle specifikace odběratele (dle katalogových listů). Standardní varianty vinutí pro jednotlivé typy momentových motorů jsou patrné z příloh č.12 a 13. Napájení motorů Momentové motory jsou napájeny ze statických měničů s jmenovitým napětím ve stejnosměrném meziobvodu do U DC = 560 V Jmenovité napětí na svorkách motorů je U n = 3 x 350 V (základní harmonická). Krytí motorů Motory jsou provedeny s krytím IP 00 dle ČSN EN (odpovídá EN ). Chlazení motorů Momentové motory jsou chlazeny vodou, tj. chlazení ICW37 dle ČSN EN (odpovídá EN ). Tvar motorů Motory jsou provedeny jako vestavné, tj.tvar IM 5320 dle ČSN EN (odpovídá EN ). Sled fází Při napájení motorů se sledem fází U, V, W se musí motory při pohledu ze strany kabelových vývodů otáčet vpravo, tj. proti smyslu hodinových ručiček. Izolační odpory Izolační odpory vinutí statoru a tepelných ochran proti kostře a vůči sobě navzájem měřené ve studeném stavu musí být větší než 50 Mohmů. Elektrická pevnost Momentové motory musí vydržet bez poškození vinutí a tepelných ochran přiložené střídavé napětí 2000 V, 50 Hz proti kostře po dobu 1 minuty a napěťový gradient 1300 V/μs. Při zkoušce nesmí dojít k probití nebo přeskokům na izolačních částech.

9 Momentové motory řady ROL TNA 783a Strana: 8 z 16 Verze: 1 Kopie číslo: Oteplení motorů Izolační systém momentových motorů je proveden v tepelné třídě H dle ČSN EN (odpovídá EN ), tzn., že při zatížení jmenovitým momentem dle přílohy č.3 a při jmenovitých otáčkách uvedených pro jednotlivé typy motorů v katalogových listech s chlazením dle bodu 9 nesmí překročit oteplení vinutí 105 K. Napěťová konstanta Napěťová konstanta měřená ve studeném stavu motorů, tj. při teplotě okolí 20 o C, musí odpovídat hodnotám uvedeným pro jednotlivé typy motorů v katalogových listech. Přípustná tolerance napěťových konstant je 10 %, + 5 %. Reluktanční moment (Cogging) 1 Maximální hodnota reluktančního momentu během jedné otáčky motoru měřená pomocí torzního snímače momentu nesmí překročit pro jednotlivé typové velikosti následující hodnoty: - ROL ,5 % M max - ROL ,5 % M max - ROL ,5 % M max - ROL ,5 % M max - ROL ,5 % M max - ROL ,5 % M max - ROL ,5 % M max - ROL ,5 % M max Montážní a obrysové rozměry Montážní a obrysové rozměry motorů jsou uvedeny na rozměrovém náčrtku v příloze č.5 a v rozměrových tabulkách uvedených v příloze č.6.

10 Momentové motory řady ROL TNA 783a Strana: 9 z 16 Verze: 0 Kopie číslo: 5. ROZSAH DODÁVKY Předmětem dodávky, pokud není v objednávce stanoveno jinak, jsou následující položky: - momentový motor specifikovaný dle typovacího klíče (viz příloha č.1), - montážní a transportní můstek (viz příloha č.10), - výkonnostní štítek 2 ks (viz příloha č.11), - protokol o kusové zkoušce motoru, - návod k obsluze motoru, - těsnicí pryžové O kroužky (2 ks). Jsou dodávány pouze u konstrukční varianty s vodním chlazením při dodávce bez vnějšího chladicího pláště. Motor je při dodávce upevněn na EURO paletu.

11 Momentové motory řady ROL TNA 783a Strana: 10 z 16 Verze: 0 Kopie číslo: 6. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ Momentové motory řady ROL jsou od výrobce odesílány v bezchybném stavu společné s protokolem o vyhovující kusové zkoušce. Po dodání se doporučuje provést vizuální prohlídka motoru, aby bylo zjištěno případné poškození. Zjistí-li se jakékoliv poškození, k němuž došlo při dopravě, je nutné provést zápis o reklamaci za přítomnosti spediční firmy. Pokud to není nutné, neuvádějte poškozené stroje do provozu. Motory s montážním a transportním přípravkem budou upevněny po jednom na jednu EURO paletu a zabaleny do svařované folie. Motory lze dopravovat libovolnými dopravními prostředky za těchto předpokladů: - musí být umístěny v krytém prostoru dopravního prostředku nebo musí být chráněny nepromokavou plachtovinou, - musí být uloženy a upevněny tak, aby byla vyloučena možnost jejich pohybu a narážení. Motory musí být skladovány pouze v uzavřených, suchých, bezprašných dobře větraných místnostech bez vibrací, kde skladovací teplota neklesne pod + 5 o C. Výrobce motoru nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za poškození vzniklé nesprávnou manipulací s motorem.

12 Momentové motory řady ROL TNA 783a Strana: 11 z 16 Verze: 0 Kopie číslo: 7. UVEDENÍ DO PROVOZU 7.1. Všeobecná bezpečnostní opatření Při montáži statoru a rotoru vestavných momentových motorů řady ROL je třeba dbát na silné magnetické pole a velké axiální a radiální magnetické síly, které působí mezi oběma díly v důsledku vlivu permanentních magnetů na rotoru. Proto je nutné dodržet následující pokyny: - montáž, uvedení do provozu a údržbu smí provádět pouze kvalifikovaní a proškolení pracovníci, - při montáži nepoužívat náramkové hodinky, - při montáži a údržbě motoru nosit pracovní rukavice, - montážní práce nesmí provádět osoby se srdečním stimulátorem Montáž motoru Momentové motory řady ROL jsou standardně dodávány s jedním montážním a transportním můstkem, který je připevněn na straně kabelových vývodů (montáž motoru za příruby na volné straně). Má-li být motor montován na přírubu ze strany kabelových vývodů je tuto skutečnost zapotřebí uvést do objednávky z důvodů připevnění montážního a transportního můstku na odvrácené straně. Postup při montáži vestavných momentových motorů zahrnuje následující kroky: - kontrola izolačních odporů pracovního vinutí a tepelných ochran, - kontrola vestavných rozměrů motoru, - očištění dosedacích montážních ploch statoru i rotoru na momentovém motoru i na pracovním stroji, - nasazení obou těsnicích pryžových O kroužků do odpovídajících drážek kostry motoru, - vložení statoru i s rotorem do pracovního stroje (motor vložit volnou přírubovou stranou do připraveného vrtání v pracovním stroji, přitom je třeba dbát, aby nedošlo k poškození těsnicích O kroužků) a jejich upevnění pomocí předepsaných šroubů, - demontáž montážního a transportního přípravku, - kontrola upevnění pomocí předepsaných šroubů dle předepsaných momentů, - kontrola lehkosti otáčení rotoru, - připojení přívodu a odvodu chladicí vody, - připojení napájecího kabelu a kabelu teplotních čidel. Při montáži statoru a rotoru momentového motoru je třeba dbát následujících pokynů: - používat pouze nové (nepoužité) upevňovací šrouby, - dodržet maximální přípustnou zašroubovanou délku upevňovacích šroubů ve statoru a v rotoru,

13 Momentové motory řady ROL TNA 783a Strana: 12 z 16 Verze: 0 Kopie číslo: - dodržet minimální zašroubovanou délku v přírubě kostry statoru 1,0*d, kde d je jmenovitý průměr šroubu (např. u šroubu M10 d = 10 mm), - dodržet minimální zašroubovanou délku v ocelové přírubě jha rotoru 1,0*d, - k zajištění šroubů volit pokud možno co největší svěrnou délku (svěrný poměr l s /d > 5, kde l s je svěrná délka šroubu), - pro upevnění používat naolejované šrouby, které musí být utahovány předepsaným utahovacím momentem pomocí kalibrovaného momentového klíče, - jestliže svěrný poměr l s /d > 5 není možno dodržet, je nutno šrouby zajistit např. pomocí LOCTITE, - pro upevnění momentového motoru na poháněný stroj je zapotřebí použít šrouby pevnostní třídy 8.8 utažené níže uvedeným doporučeným momentem. Poznámka! Montážní můstek je potřeba uschovat pro případ eventuální opravy motoru nebo jeho demontáže z pracovního stroje. V místě instalace motoru musí být zajištěny podmínky okolního prostředí specifikované v čl tohoto návodu. Pro chlazení momentových motorů je zapotřebí použít chladicí vody, jejíž kvalita je uvedena v čl tohoto návodu. Doporučené utahovací momenty Velikost upevňovacích šroubů M6 M8 M10 Velikost utahovacího momentu 8 Nm 20 Nm 40 Nm

14 Momentové motory řady ROL TNA 783a Strana: 13 z 16 Verze: 1 Kopie číslo: 8. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ 8.1. Zapojení motoru Pracovní vinutí momentových motoru je zapojeno do trojfázové hvězdy, jejíž uzel není vyveden Vývodní kabely 1 Pokud není v objednávce specifikováno jinak, jsou momentové motory řady ROL dodávány: a) S napájecími stíněnými kabely SIEMENS 8FX 2008 o délce 2 m, které nejsou zakončeny konektory. Počet vývodních silových kabelů a jejich průřez je závislý na proudu motoru a je uveden v příloze č.4. Výstupní kabely jsou zapojeny paralelně. Důvodem pro rozdělení do většího počtu paralelně řazených kabelů je zajištění dostatečné flexibility. Označení konců napájecího kabelu Číslo / barva žlutozelená Funkce Fáze U Fáze V Fáze W Kostra / Zem b) Se signálním osmižilovým kabelem SIEMENS 8FX 2008 určeným pro vyvedení tepelných ochran motoru. Rovněž délka tohoto kabelu je standardně 2 m. Označení konců kabelu pro vyvedení ochran 1 Označení konce (barva) Funkce Žlutý vodič - KTY (pokud je osazen) Zelený vodič - KTY Červený vodič - PT100 (pokud je osazen) Oranžový vodič - PT100 Modrý vodič - Termospínač Fialový vodič - Termospínač Hnědý vodič - Nezapojen Černý vodič - Nezapojen

15 Momentové motory řady ROL TNA 783a Strana: 14 z 16 Verze: 0 Kopie číslo: Sled fází motoru Při pohledu na stator motoru ze strany kabelových vývodů a při otáčení rotoru v označeném smyslu, tj. proti otáčení hodinových ručiček, je přímý sled fázi, tzn. že amplitudy jednotlivých fázových napětí následují v pořadí U, V, W. N S Vnější průměry přívodních kabelů Vnější průměry napájecího kabelu jsou závislé na typu použitého vinutí (tj. na velikosti proudu motoru) a jsou patrné z tabulky uvedené v příloze č. 4. Vnější průměr vývodního kabelu teplotních čidel je cca 7 mm Teplotní ochrany K ochraně před tepelným přetížením mohou být momentové motory vybaveny následujícími tepelnými ochranami, popřípadě jejich kombinacemi: - Teplotní spínač - PTC - KTY 84 Pokud není v objednávce uvedeno jinak jsou momentové motory řady ROL dodávány standardně s tepelnou ochranou pomocí termospínačů, které jsou umístěny v každé fázi vinutí statoru a zapojeny do série.

16 Momentové motory řady ROL TNA 783a Strana: 15 z 16 Verze: 0 Kopie číslo: 9. CHLAZENÍ MOTORU 9.1. Všeobecně Ztrátový výkon vznikající převážně ve vinutí statoru je z motoru odváděn chladicím médiem. Řada motorů ROL je koncipována především jako řada motorů s vodním chlazením. Chladicí voda protéká kanály vytvořenými drážkami na vnějším povrchu kostry motorů. Chladicí kanál se u vestavných motorů dodávaných bez vnějšího pláště uzavře až po zalisování vestavného statoru do zákaznické kostry pracovního stroje. Ztráty vznikající v rotoru je možno prakticky zanedbat a k ohřevu magnetů dochází prakticky pouze konvekcí tepla přes vzduchovou mezeru. Proto není rotor speciálně chlazen. Pro garantování katalogových hodnot momentů je nutno zabezpečit, aby teplota vstupující chladicí vody nepřekročila 25 o C. Při provozu motoru bez vodního chlazení (chlazení IC00) je nutné jmenovitý moment motoru redukovat v závislost na velikosti odvedených ztrát. Redukce jmenovitého momentu je značně závislá na velikosti přídavných chladicích ploch a činí cca 40 % uvedených katalogových hodnot. Maximální moment potřebný pro urychlení setrvačných hmot není nutné redukovat. Upozornění! Při provozu bez vodního chlazení je nutno vzít v úvahu, že teplota na povrchu kostry statoru i v rotoru může dosáhnout v závislosti na zatížení až 130 o C, což může vést k termoelastickým deformacím konstrukce pracovního stroje Připojení chladicího okruhu Pro přívod a odvod chladiva je nutné u vestavných momentových motorů opatřit poháněnou osu dvěma závitovými otvory pro našroubování nátrubků pro připojení přívodního a odvodního potrubí popřípadě hadice. Rozměry otvorů, jejich umístění a rozteč jsou pro jednotlivé typové velikosti uvedeny v příloze č Požadavky na chladivo Aby nedocházelo k ucpání chladicího okruhu, je pro chlazení motoru nutno použít upravenou vodu bez mechanických nečistot. Maximální přípustná velikost částic nečistot po filtraci smí činit maximálně 100 μm. Doporučená tvrdost vody je 0,7 mmol/l. V případě nutnosti je třeba použít změkčovadel. Doporučená kyselost chladicí vody je mezi 6,5 ph až 7,5 ph bez chemicky agresivních látek, vstupní teplota vody +5 o C až +25 o C. Množství chladicí vody a tlakový úbytek na chladicím kanále motoru je uveden v závislosti na velikosti motoru v přiložených tabulkách základních technických parametrů (viz příloha č.3).

17 Momentové motory řady ROL TNA 783a Strana: 16 z 16 Verze: 0 Kopie číslo: 10. SEZNAM PŘÍLOH Příloha č.1 - Typovací klíč momentových motorů ROL Příloha č.2 - Definice základních parametrů momentových motorů Příloha č.3 - Základní parametry momentových motorů Příloha č.4 - Standardní varianty vinutí Specifikace vývodních kabelů Příloha č.5 - Rozměrový náčrtek momentového motoru B11158 Příloha č.6 - Hlavní rozměry momentových motorů Příloha č.7 - Rozměrový náčrtek zástavby momentového motoru B11159 Příloha č.8 - Hlavní rozměry zástavby momentových motorů Příloha č.9 - Konstrukční řešení momentových motorů B11160 Příloha č.10 - Transportní a montážní přípravek B11161 Příloha č.11 - Vzor výkonnostního štítku momentových motorů Příloha č.12 - Standardní varianty vinutí momentových motorů

18 VUES Brno a.s. TNA 783a Příloha č.1a Klíč k typování momentových motorů R O L B Mechanické provedení 1 - Kostra s kanály bez pláště Označení řady 2 - Kostra s kanály s pláštěm 3 - Hladká kostra bez kanálů Vnější průměr statorového svazku 4 - Speciální Tepelná ochrana 1 - Termospínač 180, 300, 420, 530, 660, 770, 880, 1000mm 2 - KTY PTC 4 - Jiná Počet pólů rotoru 2p = 22, 44, 66, 88, 110, 132, 154, 176 Chlazení motoru A - Vzduchové chlazení IC00 W - Vodní chlazení ICW Kód délky statorového svazku 1-50 mm Momentová konstanta motoru 2-75 mm Písmenný kód X A B C D E M F G H 3-100mm k T Nm/A ef < 4,5 4,5 8, mm Písmenný kód K I J L N P R S Q T 5-150mm k T Nm/A ef Vypracoval : Ing.Daniel Datum :

19 Příloha č. 2- Definice základních parametrů řady ROL.doc Definice základních parametrů motorů ROL Maximální moment M max [Nm] Maximální využitelný moment motoru při nulových otáčkách, jmenovitém oteplení motoru a maximálním efektivním proudu I max, který je k dispozici pouze pro zrychlení a zpoždění setrvačných hmot. Limitní moment M lim [Nm] Maximální moment vytvářený motorem při nulových otáčkách, jmenovitém oteplení motoru a limitním proudu I lim. Tento moment leží těsně před hranicí demagnetizace a nesmí být překročen ani využíván při projektování pohonu. Trvalý moment M 130W [Nm] při teplotě vinutí 130 o C. Trvalý zátěžný moment motoru při otáčkách blížících se nule a jmenovitém proudu I 130W. Motor je chlazen vodou s maximální teplotou na vstupu do motoru 20 o C. Pozn.: Katalogové hodnoty momentu jsou uváděny pro otáčky odpovídající frekvenci napájecího napětí cca 5 Hz. Trvalý moment M 130A [Nm] při teplotě vinutí 130 o C. Trvalý zátěžný moment motoru při otáčkách blížících se nule a jmenovitém proudu I 130A. Motor je chlazen vzduchem přirozená konvekce. Pozn.: Katalogové hodnoty momentu jsou uváděny pro otáčky odpovídající frekvenci napájecího napětí cca 5 Hz. Trvalý klidový moment M 0130w (M 130A ) [Nm] V klidovém stavu je motor napájen stejnosměrným proudem. Z tohoto důvodu musíme hodnoty momentu redukovat činitelem 2. Při častém provozu v klidovém stavu popřípadě při velmi nízkých otáčkách je nutno vzít v úvahu, že zatížení jednotlivých fází může být velmi rozdílné a teplota vinutí jednotlivých fází se může velmi lišit. Maximální ztrátový výkon ΔP max [W] Maximální ztrátový výkon ve vinutí motoru při teplotě vinutí 20 o C potřebný k vytvoření maximálního momentu M max. Trvalý ztrátový výkon ΔP 130W [W] Trvale přípustný ztrátový výkon v motoru při teplotě vinutí 130 o C odpovídající momentu M 130W při chlazení vodou ICW. Trvalý ztrátový výkon ΔP 130A [W] Trvale přípustný ztrátový výkon v motoru při teplotě vinutí 130 o C odpovídající momentu M 130A při chlazení vzduchem IC 00. Konstanta motoru Km [Nm / W ] Konstanta motoru udává schopnost motoru přeměňovat přivedenou elektrickou energii na moment. Tato konstanta se používá ke stanovení spotřeby energie pro vytvoření určitého momentu. 1

20 Příloha č. 2- Definice základních parametrů řady ROL.doc K m = M max ΔP max Elektrická časová konstanta Te [ms] Udává čas potřebný k tomu, aby proud ve vinutí statoru motoru dosáhl 63,2 % ustálené hodnoty při skokové změně napájecího napětí. L2 f Te = 20 R 2 f [s; H, Ω] kde L 2f indukčnost vinutí mezi dvěma libovolnými svorkami 20 R 2f ohmický odpor vinutí mezi dvěma libovolnými svorkami při teplotě okolí 20 o C Mechanická časová konstanta Tm [s] Tato konstanta charakterizuje rozběh motoru při jednotkové skokové změně svorkového napětí při teplotě okolí 20 o C. Udává čas, za který se rotor nezatíženého motoru rozběhne na otáčky 63,2 % konečných ustálených otáček. Indukčnost vinutí a ztráty naprázdno se zanedbávají. 3.R 2f.J Tm = k.k e 20 T [s; Ω, kgm 2, V/rad s -1, Nm/A] 20 2 f kde R - ohmický odpor vinutí mezi dvěma libovolnými svorkami při teplotě okolí 20 o C J - moment setrvačnosti rotoru 20 k 20 e - napěťová konstanta při 20 o C(= E 13 /ϖ) k 20 T - momentová konstanta při 20 o C Tepelný odpor R th 130W [K/W] Tato hodnota je kritériem pro oteplení statorového vinutí motoru při vodním chlazení ICW proti okolí. R th 130W = Δϑj1 ΔP 130W [K/W; K, W] kde Δϑ j1 - oteplení vinutí statoru proti okolí ΔP 13OW - ztráty v motoru při M 130W 2

21 Příloha č. 2- Definice základních parametrů řady ROL.doc Tepelný odpor R th 130A [K/W] Tato hodnota je kritériem pro oteplení statorového vinutí motoru při vzduchovém chlazení IC00 proti okolí. R th 130A = Δϑj1 ΔP 130 A [K/W; K, W] kde Δϑ j1 - oteplení vinutí statoru proti okolí ΔP 13OA - ztráty v motoru při M 130A Tepelná časová konstanta T thw [s] Tato konstanta charakterizuje nárůst oteplení vinutí statoru při chlazení vodou a při skokovém nárůstu ztrát při oteplování. Udává čas, za který dosáhne oteplení vinutí motoru 63,2 % ustálené hodnoty. T thw = m. c. R thw Tepelná časová konstanta T tha [s] Tato konstanta charakterizuje nárůst oteplení vinutí statoru při chlazení vzduchem a při skokovém nárůstu ztrát při oteplování. Udává čas, za který dosáhne oteplení vinutí motoru 63,2 % ustálené hodnoty. T tha = m. c. R tha Počet pólů 2p Počet magnetických pólů rotoru tvořených permanentními magnety. Hmotnost motoru m mot [kg] Udávaná hmotnost motoru zahrnuje kostru motoru s navinutým statorovým svazkem a rotorový prstenec s permanentními magnety. U konstrukční varianty s vodním chlazením dodávané s vnějším pláštěm zahrnuje udávaná hodnota i hmotnost tohoto pláště. Moment setrvačnosti rotoru J rot [kgm 2 ] Udává celkový moment setrvačnosti rotorového prstence s permanentními magnety. Hmotnost rotoru m rot [kg]. Udávaná hmotnost rotoru zahrnuje rotorový prstenec s nalepenými magnety a bandáží. Statický třecí moment M R [Nm] Idealizovaný moment při nulových otáčkách charakteristiky naprázdno (charakteristika určena momentem od mechanických ztrát a hysterézní složky ztrát v železe). Pozn.: U vestavných motorů řady ROL nejsou uvažovány mechanické ztráty. Statický třecí moment M R je tady mírou hysterézních ztrát v magnetickém obvodu statoru. 3

22 Příloha č. 2- Definice základních parametrů řady ROL.doc M 0 [Nm] M 0 k D.n M r 0 n n n [min -1 ] Obr. 1 Tlumicí konstanta k D [Nm*min*10-4 ] Je mírou vířivých ztrát v magnetickém obvodu motoru. Konstanta je určena z měření naprázdno pro jmenovité otáčky. Určuje tangentu bodu naprázdno a bodu pro M R idealizovaného průběhu momentové charakteristiky naprázdno (viz obr.1). Měření se provádí v generátorickém režimu v teplém stavu. Reluktanční moment (typická hodnota) M cog [Nm] Je udávána typická hodnota reluktančního momentu, který je vytvářen vzájemným silovým působením permanentních magnetů rotoru a statorového svazku při jmenovité vzduchové mezeře. Snahou rotoru je zaujmout ve vrtání statoru polohu odpovídající maximální magnetické vodivosti. Maximální doporučené otáčky n max [min -1 ] Maximální doporučené otáčky jsou omezeny ztrátami v železe magnetického obvodu statoru motoru při vyšších frekvencích. Při uváděných doporučených otáčkách dosahuje kmitočet napájecího napětí 110 Hz. Na přání zákazníka mohou být motory provozovány i při maximálních pracovních otáčkách až trojnásobných než jsou maximální doporučené. S ohledem na narůstající ztráty v železe při vyšších otáčkách je nutné uváděné katalogové hodnoty zatěžovacího momentu redukovat. Oteplení chladicí vody Δϑ W [K] Volíme zpravidla v rozmezí 5 K až 10 K. 4

23 Příloha č. 2- Definice základních parametrů řady ROL.doc Množství chladicí vody Q W [l/min] Potřebné množství chladicí vody se určí ze zvoleného oteplení vody Δϑ W a trvalých přípustných ztrát ΔP 13OW podle následujícího vztahu: Q W = ΔP W * [l/min; W, -, K] 4186* Δϑw Tlakový úbytek Δp i [kpa] Udává tlakovou ztrátu na chladicím kanále u varianty s vodním chlazení. Konstanty vinutí Tyto konstanty se mění s počtem závitů, rozměrem použitého vodiče a se zapojením pracovního vinutí. Standardně dodávané varianty vinutí pro obě alternativy chlazení jsou patrné z přiložených tabulek (přílohy č. 12 a 13). Na vyžádání je možno po konzultaci s výrobcem dodat momentové motory i s jinými konstantami, než jsou uvedeny v tabulkách. Momenty motorů je však nutno s ohledem na proveditelnost vinutí redukovat. Momentová konstanta k T 20 [Nm/A] Udává poměr mezi výstupním momentem a efektivní hodnotou proudu motoru při 20 o C. Vlivem reakčního pole statorového vinutí a v důsledku přesycování magnetického obvodu není průběh momentu v závislosti na napájecím proudu lineární, jak vyplývá z přiloženého obr. 2. Tento průběh je definován 4 pracovními body: - počátkem souřadnic (bod 0 ) - trvalý moment M 130W při proudu I 130W (vodní chlazení a teplota vinutí 130 o C) - maximální moment M max při proudu I max (teplota vinutí 130 o C) - limitní moment M lim při proudu I lim (teplota vinutí 130 o C) 5

24 Příloha č. 2- Definice základních parametrů řady ROL.doc Moment [Nm] M lim M max M 130W 0 I 130w I max I li m Proud [A] Obr. 2 Napěťová konstanta k E 20 [V/1000 min -1 ] Udává efektivní sdruženou hodnotu indukovaného napětí na svorkách motoru při otáčkách 1000 min -1 a teplotě 20 o C v generátorickém režimu. Napěťová konstanta k e 20 [V/rad s -1 ] Udává efektivní sdruženou hodnotu indukovaného napětí na svorkách motoru při otáčkách 1000 min -1 vztaženého na jeho úhlovou rychlost při 20 o C v generátorickém režimu. Ohmický odpor vinutí R 2f 20 [Ω] Udává hodnotu ohmického odporu vinutí naměřeného mezi dvěma libovolnými svorkami vinutí motoru při 20 o C. Indukčnost vinutí L 2f [mh] Udává hodnotu indukčnosti vinutí motoru naměřenou mezi dvěma svorkami při napájení ze zdroje 1000 Hz. Napětí meziobvodu měniče U DC [V] Udává jmenovitou hodnotu stejnosměrného napětí v meziobvodu napájecího měniče kmitočtu. Maximální svorkové napětí motoru U 1max [V] Maximální sdružená hodnota střídavého napětí (1.harmonická) na výstupu měniče kmitočtu při jmenovitém napětí meziobvodu U DC. Maximální proud I max [A] Proud potřebný k vytvoření maximálního momentu M max. 6

25 Příloha č. 2- Definice základních parametrů řady ROL.doc Limitní proud I lim [A] Proud potřebný k vytvoření limitního momentu M lim. Trvalý proud I 130W [A] Proud potřebný k vytvoření trvalého momentu M 130W při vodním chlazení ICW a při teplotě vinutí 130 o C. Trvalý proud I 130A [A] Proud potřebný k vytvoření trvalého momentu M 130A při vzduchovém chlazení IC00 a při teplotě vinutí 130 o C. Moment M nutz [Nm] Maximálně trvale využitelný moment motoru při napájecím napětí U 1max. Maximální otáčky n nutz [min -1 ] Maximální dosažitelné otáčky motoru při napájecím napětí U 1max a při zatěžovacím momentu M nutz, viz obr. 3. Maximální otáčky n C [min -1 ] Maximální dosažitelné otáčky motoru při napájecím napětí U 1max a při zatěžovacím momentu M max, viz obr. 3. Otáčky naprázdno n o [min -1 ] Maximální dosažitelné otáčky motoru při napájecím napětí U 1max, při chodu naprázdno a při 20 o C. 7

26 Příloha č. 2- Definice základních parametrů řady ROL.doc Obr.3 M max MAX Moment [Nm] M 130 W M nutz N M o130w Oblast trvalých zatížení S1 0 n (5Hz) n c n nutz n 0 Otáčky [min -1 ] 8

27 VUES Brno a.s Základní parametry momentových motorů ROL 180 Chlazení - ICW TNA 783a Příloha 3.1 Typ motoru ROL Maximální moment M max Nm Limitní moment ( na hranici demagnetizace ) M lim Nm Trvalý moment (teplota vinutí C ) M 130w Nm Trvalý klidový moment (teplota vinutí C ) M 0130w Nm Maximální ztrátový výkon (teplota vinutí 20 o C ) ΔP max W Trvalý ztrátový výkon (teplota vinutí C ) ΔP 130w W Konstanta motoru ( při 20 o C ) K m Nm/W 1/2 1,6 2,09 2,50 2,86 3,19 Elektrická časová konstanta T e ms 6,7 7,6 8,1 8,5 8,8 Mechanická časová konstanta T m s 1,02 0,89 0,82 0,79 0,76 Tepelný odpor (teplota vinutí C ) R th130w K/W 0,108 0,077 0,063 0,053 0,045 Tepelná kapacita motoru Σc*m Ws/K Tepelná časová konstanta T ThW min 20,14 18,38 18,29 20,02 19,55 Počet pólů 2p Moment setrvačnosti rotoru J rot kgm 2 0,0042 0,0063 0,0084 0,0105 0,0126 Hmotnost rotoru m rot kg 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 Hmotnost motoru m mot kg 13,0 18,0 22,0 27,0 31 Statický třecí moment ( typická hodnota ) M r Nm 0,35 0,52 0,70 0,87 1,05 Tlumicí konstanta k D Nm*min*10-4 0,45 0,67 0,90 1,12 1,34 Reluktanční moment M cog Nm 2,6 4,0 5,3 7,0 8,0 Maximální doporučené otáčky n max min Maximální vstupní teplota chladicí vody ϑ w1 0 C Oteplení chladicí vody Δϑ w K Množství vody Q w l/min 3,5 4,9 6,0 7,1 8,4 Tlakový úbytek Δp i bar 0,12 0,12 0,26 0,17 0,34 Vypracoval : Ing.Daniel Datum :

28 VUES Brno a.s. Základní parametry momentových motorů ROL 300 Chlazení - ICW TNA 783a Příloha 3.2 Typ motoru ROL Maximální moment M max Nm Limitní moment ( na hranici demagnetizace ) M lim Nm Trvalý moment (teplota vinutí C ) M 130w Nm Trvalý klidový moment (teplota vinutí C ) M 0130w Nm Maximální ztrátový výkon (teplota vinutí 20 o C ) ΔP max W Trvalý ztrátový výkon (teplota vinutí C ) ΔP 130w W Konstanta motoru ( při 20 o C ) K m Nm/W1/2 5,0 6,50 7,80 9,00 10,00 Elektrická časová konstanta T e ms 9,7 10,9 11,6 12,1 12,5 Mechanická časová konstanta T m s 1,06 0,94 0,87 0,83 0,81 Tepelný odpor (teplota vinutí C ) R th130w K/W 0,064 0,047 0,038 0,031 0,026 Tepelná kapacita motoru Σc*m Ws/K Tepelná časová konstanta T ThW min 23,74 24,04 23,70 25,69 25,59 Počet pólů 2p Moment setrvačnosti rotoru J rot kgm2 0,044 0,065 0,087 0,109 0,131 Hmotnost rotoru m rot kg 4,1 6,1 8,1 10,1 12,2 Hmotnost motoru m mot kg 29,0 38,0 48,0 57,0 66 Statický třecí moment ( typická hodnota ) M r Nm 1,60 2,40 3,30 4,10 4,90 Tlumicí konstanta k D Nm*min*10-4 4,20 6,20 8,30 10,40 12,50 Reluktanční moment M cog Nm 4,0 6,1 8,2 10,2 12,4 Maximální doporučené otáčky n max min Maximální vstupní teplota chladicí vody ϑ w1 0 C Oteplení chladicí vody Δϑ w K Množství vody Q w l/min 5,9 7,9 8,0 9,6 9,6 Tlakový úbytek Δp i bar 0,2 0,1 0,18 0,24 0,32 Vypracoval : Ing.Daniel Datum :

29 VUES Brno a.s. Základní parametry momentových motorů ROL 420 Chlazení - ICW TNA 783a Příloha 3.3 Typ motoru ROL Maximální moment M max Nm Limitní moment ( na hranici demagnetizace ) M lim Nm Trvalý moment (teplota vinutí C ) M 130w Nm Trvalý klidový moment (teplota vinutí C ) M 0130w Nm Maximální ztrátový výkon (teplota vinutí 20 o C ) ΔP max W Trvalý ztrátový výkon (teplota vinutí C ) ΔP 130w W Konstanta motoru ( při 20 o C ) K m Nm/W1/2 9,1 11,90 14,20 16,20 18,10 Elektrická časová konstanta T e ms 10,2 11,5 12,3 12,8 13,1 Mechanická časová konstanta T m s 1,51 1,33 1,24 1,19 1,15 Tepelný odpor (teplota vinutí C ) R th130w K/W 0,033 0,023 0,018 0,015 0,013 Tepelná kapacita motoru Σc*m Ws/K Tepelná časová konstanta T ThW min 17,00 15,70 15,60 16,80 16,30 Počet pólů 2p Moment setrvačnosti rotoru J rot kgm2 0,204 0,305 0,407 0,509 0,611 Hmotnost rotoru m rot kg Hmotnost motoru m mot kg 47,0 63,0 79,0 94,0 109 Statický třecí moment ( typická hodnota ) M r Nm 3,50 5,20 7,00 8,70 10,40 Tlumicí konstanta k D Nm*min* ,40 20,00 26,70 33,40 40,10 Reluktanční moment M cog Nm 7,8 12,1 16,1 20,3 24,4 Maximální doporučené otáčky n max min Maximální vstupní teplota chladicí vody ϑ w1 0 C Oteplení chladicí vody Δϑ w K Množství vody Q w l/min 9,1 10,8 11,7 12,3 13,1 Tlakový úbytek Δp i bar 0,22 0,15 0,28 0,27 0,37 Vypracoval : Ing.Daniel Datum :

30 VUES Brno a.s. Základní parametry momentových motorů ROL 530 Chlazení - ICW TNA 783a Příloha 3.4 Typ motoru ROL Maximální moment M max Nm Limitní moment ( na hranici demagnetizace ) M lim Nm Trvalý moment (teplota vinutí C ) M 130w Nm Trvalý klidový moment (teplota vinutí C ) M 0130w Nm Maximální ztrátový výkon (teplota vinutí 20 o C ) ΔP max W Trvalý ztrátový výkon (teplota vinutí C ) ΔP 130w W Konstanta motoru ( při 20 o C ) K m Nm/W1/2 14,1 18,30 21,90 25,00 27,80 Elektrická časová konstanta T e ms 10,7 12,0 12,8 13,3 13,7 Mechanická časová konstanta T m s 1,38 1,23 1,15 1,10 1,07 Tepelný odpor (teplota vinutí C ) R th130w K/W 0,025 0,018 0,015 0,012 0,011 Tepelná kapacita motoru Σc*m Ws/K Tepelná časová konstanta T ThW min 17,34 17,09 17,19 17,92 17,43 Počet pólů 2p Moment setrvačnosti rotoru J rot kgm2 0,45 0,68 0,91 1,13 1,36 Hmotnost rotoru m rot kg Hmotnost motoru m mot kg 56,0 75,0 94,0 112,0 132 Statický třecí moment ( typická hodnota ) M r Nm 6,20 9,30 12,40 15,50 18,60 Tlumicí konstanta k D Nm*min* ,70 47,50 63,30 79,20 95,00 Reluktanční moment M cog Nm 12,9 19,6 26,2 32,8 39,1 Maximální doporučené otáčky n max min Maximální vstupní teplota chladicí vody ϑ w1 0 C Oteplení chladicí vody Δϑ w K Množství vody Q w l/min 12,2 16,6 17,2 17,7 17,7 Tlakový úbytek Δp i bar 0,24 0,21 0,34 0,36 0,48 Vypracoval : Ing.Daniel Datum :

31 VUES Brno a.s. Základní parametry momentových motorů ROL 660 Chlazení - ICW TNA 783a Příloha 3.5 Typ motoru ROL Maximální moment M max Nm Limitní moment ( na hranici demagnetizace ) M lim Nm Trvalý moment (teplota vinutí C ) M 130w Nm Trvalý klidový moment (teplota vinutí C ) M 0130w Nm Maximální ztrátový výkon (teplota vinutí 20 o C ) ΔP max W Trvalý ztrátový výkon (teplota vinutí C ) ΔP 130w W Konstanta motoru ( při 20 o C ) K m Nm/W1/2 19,4 25,30 30,20 34,50 38,30 Elektrická časová konstanta T e ms 11,1 12,5 13,3 13,8 14,2 Mechanická časová konstanta T m s 1,64 1,45 1,36 1,30 1,26 Tepelný odpor (teplota vinutí C ) R th130w K/W 0,019 0,014 0,011 0,009 0,008 Tepelná kapacita motoru Σc*m Ws/K Tepelná časová konstanta T ThW min 22,90 21,80 20,62 20,51 19,54 Počet pólů 2p Moment setrvačnosti rotoru J rot kgm2 1,03 1,54 2,05 2,57 3,08 Hmotnost rotoru m rot kg Hmotnost motoru m mot kg 91,0 120,0 151,0 179,0 210 Statický třecí moment ( typická hodnota ) M r Nm 9,00 13,50 18,10 22,60 27,10 Tlumicí konstanta k D Nm*min* ,80 86,70 115,60 144,40 173,30 Reluktanční moment M cog Nm 18,4 27,6 36,8 46,2 55,7 Maximální doporučené otáčky n max min Maximální vstupní teplota chladicí vody ϑ w1 0 C Oteplení chladicí vody Δϑ w K Množství vody Q w l/min 15,7 18,3 18,9 20,4 18,9 Tlakový úbytek Δp i bar 0,28 0,17 0,28 0,31 0,38 Vypracoval : Ing.Daniel Datum :

32 VUES Brno a.s. Základní parametry momentových motorů ROL 770 Chlazení - ICW TNA 783a Příloha 3.6 Typ motoru ROL Maximální moment M max Nm Limitní moment ( na hranici demagnetizace ) M lim Nm Trvalý moment (teplota vinutí C ) M 130w Nm Trvalý klidový moment (teplota vinutí C ) M 0130w Nm Maximální ztrátový výkon (teplota vinutí 20 o C ) ΔP max W Trvalý ztrátový výkon (teplota vinutí C ) ΔP 130w W Konstanta motoru ( při 20 o C ) K m Nm/W1/2 25,5 33,20 39,70 45,30 50,40 Elektrická časová konstanta T e ms 11,5 12,9 13,8 14,3 14,7 Mechanická časová konstanta T m s 1,48 1,31 1,23 1,17 1,14 Tepelný odpor (teplota vinutí C ) R th130w K/W 0,016 0,012 0,010 0,008 0,007 Tepelná kapacita motoru Σc*m Ws/K Tepelná časová konstanta T ThW min 22,20 21,30 19,40 20,90 19,60 Počet pólů 2p Moment setrvačnosti rotoru J rot kgm2 1,61 2,41 3,21 4,01 4,82 Hmotnost rotoru m rot kg Hmotnost motoru m mot kg 101,0 134,0 169,0 199,0 233 Statický třecí moment ( typická hodnota ) M r Nm 13,10 19,60 26,10 32,70 39,20 Tlumicí konstanta k D Nm*min* ,30 150,50 200,60 250,80 300,90 Reluktanční moment M cog Nm 24,1 36,1 48,5 60,8 73,2 Maximální doporučené otáčky n max min Maximální vstupní teplota chladicí vody ϑ w1 0 C Oteplení chladicí vody Δϑ w K Množství vody Q w l/min 18,7 20,3 19,3 22,9 21,5 Tlakový úbytek Δp i bar 0,45 0,25 0,35 0,38 0,58 Vypracoval : Ing.Daniel Datum :

33 VUES Brno a.s. Základní parametry momentových motorů ROL 880 Chlazení - ICW TNA 783a Příloha 3.7 Typ motoru ROL Maximální moment M max Nm Limitní moment ( na hranici demagnetizace ) M lim Nm Trvalý moment (teplota vinutí C ) M 130w Nm Trvalý klidový moment (teplota vinutí C ) M 0130w Nm Maximální ztrátový výkon (teplota vinutí 20 o C ) ΔP max W Trvalý ztrátový výkon (teplota vinutí C ) ΔP 130w W Konstanta motoru ( při 20 o C ) K m Nm/W1/2 31,7 41,20 49,20 56,20 62,50 Elektrická časová konstanta T e ms 11,9 13,3 14,2 14,7 15,2 Mechanická časová konstanta T m s 2,15 1,90 1,78 1,70 1,65 Tepelný odpor (teplota vinutí C ) R th130w K/W 0,018 0,013 0,010 0,009 0,007 Tepelná kapacita motoru Σc*m Ws/K Tepelná časová konstanta T ThW min 28,96 28,01 24,79 25,85 24,20 Počet pólů 2p Moment setrvačnosti rotoru J rot kgm2 3,58 5,38 7,17 8,96 10,75 Hmotnost rotoru m rot kg Hmotnost motoru m mot kg 130,0 169,0 211,0 249,0 290 Statický třecí moment ( typická hodnota ) M r Nm 17,30 26,00 34,70 43,40 52,00 Tlumicí konstanta k D Nm*min* ,40 233,00 310,70 388,40 466,10 Reluktanční moment M cog Nm 32,3 48,5 64,6 81,7 97,9 Maximální doporučené otáčky n max min Maximální vstupní teplota chladicí vody ϑ w1 0 C Oteplení chladicí vody Δϑ w K Množství vody Q w l/min 12,2 16,3 18,5 17,6 17,5 Tlakový úbytek Δp i bar 0,23 0,18 0,37 0,32 0,45 Vypracoval : Ing.Daniel Datum :

34 VUES Brno a.s. Základní parametry momentových motorů ROL 1000 Chlazení - ICW TNA 783a Příloha 3.8 Typ motoru ROL Maximální moment M max Nm Limitní moment ( na hranici demagnetizace ) M lim Nm Trvalý moment (teplota vinutí C ) M 130w Nm Trvalý klidový moment (teplota vinutí C ) M 0130w Nm Maximální ztrátový výkon (teplota vinutí 20 o C ) ΔP max W Trvalý ztrátový výkon (teplota vinutí C ) ΔP 130w W Konstanta motoru ( při 20 o C ) K m Nm/W1/2 38,7 50,40 60,20 68,70 76,40 Elektrická časová konstanta T e ms 12,2 13,7 14,6 15,2 15,6 Mechanická časová konstanta T m s 1,97 1,75 1,63 1,57 1,52 Tepelný odpor (teplota vinutí C ) R th130w K/W 0,015 0,011 0,009 0,007 0,006 Tepelná kapacita motoru Σc*m Ws/K Tepelná časová konstanta T ThW min 27,98 27,94 25,17 24,99 23,06 Počet pólů 2p Moment setrvačnosti rotoru J rot kgm2 4,92 7,39 9,85 12,31 14,77 Hmotnost rotoru m rot kg Hmotnost motoru m mot kg 145,0 188,0 237,0 281,0 330 Statický třecí moment ( typická hodnota ) M r Nm 22,50 33,70 45,00 56,20 67,40 Tlumicí konstanta k D Nm*min* ,10 345,20 460,30 575,40 690,40 Reluktanční moment M cog Nm 37,4 57,0 76,5 95,2 112,6 Maximální doporučené otáčky n max min Maximální vstupní teplota chladicí vody ϑ w1 0 C Oteplení chladicí vody Δϑ w K Množství vody Q w l/min 14,2 17,0 17,0 17,2 16,4 Tlakový úbytek Δp i bar 0,3 0,21 0,36 0,47 0,37 Vypracoval : Ing.Daniel Datum :

35 VUES Brno a.s. Specifikace vývodních kabelů motorů ROL TNA 783a Příloha č.4.1 TYP MOTORU Vodní chlazení - ICW Vzduchové chlazení - IC 00 I w130 S žkab d kab N kab I A130 S žkab d kab N kab [ A ] [mm 2 ] [ mm ] [ - ] [ A ] [mm 2 ] [ mm ] [ - ] ROL X 22,1 2,5 11,6 1 9,3 1,5 9,9 1 ROL A 11,0 1,5 9,9 1 4,6 1,5 9,9 1 ROL X 22,9 2,5 11,6 1 9,6 1,5 9,9 1 ROL A 11,5 1,5 9,9 1 4,8 1,5 9,9 1 ROL A 22,8 2,5 11,6 1 9,6 1,5 9,9 1 ROL B 11,4 1,5 9,9 1 4,8 1,5 9,9 1 ROL A 22,8 2,5 11,6 1 9,6 1,5 9,9 1 ROL B 11,4 1,5 9,9 1 4,8 1,5 9,9 1 ROL A 22,9 2,5 11,6 1 9,6 1,5 9,9 1 ROL B 11,5 1,5 9,9 1 4,8 1,5 9,9 1 I w130 - Proud motoru (chlazení ICW) I A130 - Proud motoru (chlazení IC 00 ) S žkab - Průřez žíly silového kabelu d kab - Vnější průměr silového kabelu N kab - Počet vývodních silových kabelů Vypracoval : Ing.Daniel Datum :

36 VUES Brno a.s. Specifikace vývodních kabelů motorů ROL TNA 783a Příloha č.4.2 TYP MOTORU Vodní chlazení - ICW Vzduchové chlazení - IC 00 I w130 S žkab d kab N kab I A130 S žkab d kab N kab [ A ] [mm 2 ] [ mm ] [ - ] [ A ] [mm 2 ] [ mm ] [ - ] ROL A 37,3 4,0 12,7 1 15,6 1,5 9,9 1 ROL B 18,6 1,5 9,9 1 7,8 1,5 9,9 1 ROL C 9,3 1,5 9,9 1 3,9 1,5 9,9 1 ROL A ,8 1,5 9,9 1 ROL B 37,6 4,0 12, ROL C 18,8 1,5 9,9 1 7,9 1,5 9,9 1 ROL E 9,4 1,5 9,9 1 3,9 1,5 9,9 1 ROL B 37,8 4,0 12,7 1 15,8 1,5 9,9 1 ROL C 18,9 1,5 9,9 1 7,9 1,5 9,9 1 ROL M ,0 1,5 9,9 1 ROL F 9,4 1,5 9, ROL B 37,9 4,0 12,7 1 15,9 1,5 9,9 1 ROL D 18,9 1,5 9,9 1 7,9 1,5 9,9 1 ROL G 9,5 1,5 9,9 1 4,0 1,5 9,9 1 ROL C 38,3 4,0 12,7 1 16,0 1,5 9,9 1 ROL E 19,2 1,5 9,9 1 8,0 1,5 9,9 1 I w130 - Proud motoru (chlazení ICW) I A130 - Proud motoru (chlazení IC 00 ) S žkab - Průřez žíly silového kabelu d kab - Vnější průměr silového kabelu N kab - Počet vývodních silových kabelů Vypracoval : Ing.Daniel Datum :

37 VUES Brno a.s. Specifikace vývodních kabelů motorů ROL TNA 783a Příloha č.4.3 TYP MOTORU Vodní chlazení - ICW Vzduchové chlazení - IC 00 I w130 S žkab d kab N kab I A130 S žkab d kab N kab [ A ] [mm 2 ] [ mm ] [ - ] [ A ] [mm 2 ] [ mm ] [ - ] ROL A ,7 4 12,7 1 ROL B 63,8 4,0 12, ROL C 31,9 4,0 12,7 1 13,4 1,5 9,9 1 ROL D 21,3 2,5 11,6 1 8,9 1,5 9,9 1 ROL F ,5 1,5 9,9 1 ROL G 10,6 1,5 9,9 1 - ROL B ,8 4 12,7 1 ROL C 66,3 4,0 12,7 2 13,9 1,5 9,9 1 ROL D 33,2 4 12, ROL M 22,1 2,5 11,6 1 9,3 1,5 9,9 1 ROL K 11,1 1,5 9, ROL C 66,9 4,0 12,7 2 28,0 4 12,7 1 ROL E 33,5 4 12,7 1 14,0 1,5 9,9 1 ROL F ,3 1,5 9,9 1 ROL G 22,3 2,5 11, ROL C 66,9 4,0 12,7 2 28,0 4 12,7 1 ROL M 33,5 4 12,7 1 14,0 1,5 9,9 1 ROL H 22,3 2,5 11,6 1 9,4 1,5 9,9 1 ROL C ,5 4 12,7 1 ROL D 67,9 4,0 12, ROL F ,2 1,5 9,9 1 ROL G 33,9 4 12, ROL K 22,6 2,5 11,6 1 9,5 1,5 9,9 1 I w130 - Proud motoru (chlazení ICW) I A130 - Proud motoru (chlazení IC 00 ) S žkab - Průřez žíly silového kabelu d kab - Vnější průměr silového kabelu N kab - Počet vývodních silových kabelů Vypracoval : Ing.Daniel Datum :

38 VUES Brno a.s. Specifikace vývodních kabelů motorů ROL TNA 783a Příloha č.4.4 TYP MOTORU Vodní chlazení - ICW Vzduchové chlazení - IC 00 I w130 S žkab d kab N kab I A130 S žkab d kab N kab [ A ] [mm 2 ] [ mm ] [ - ] [ A ] [mm 2 ] [ mm ] [ - ] ROL B 85,3 6,0 14,0 2 35,8 4 12,7 1 ROL C 42,7 6,0 14,0 1 17,9 1,5 9,9 1 ROL M ,0 1,5 9,9 1 ROL F 21,3 2,5 11, ROL I 10,7 1,5 9, ROL C 86,4 6,0 14,0 2 36,2 4 12,7 1 ROL E 43,2 6,0 14,0 1 18,1 1,5 9,9 1 ROL H 21,6 2,5 11,6 1 9,1 1,5 9,9 1 ROL C 86,4 6,0 14,0 2 36,2 4 12,7 1 ROL M ,1 1,5 9,9 1 ROL F 43,2 6,0 14, ROL K ,1 1,5 9,9 1 ROL I 21,6 2,5 11, ROL D 86,4 6,0 14,0 2 36,2 4 12,7 1 ROL G 43,2 6,0 14,0 1 18,1 1,5 9,9 1 ROL J 21,6 2,5 11, ROL E 85,7 6,0 14,0 2 36,0 4 12,7 1 ROL H 42,8 6,0 14,0 1 18,0 1,5 9,9 1 I w130 - Proud motoru (chlazení ICW) I A130 - Proud motoru (chlazení IC 00 ) S žkab - Průřez žíly silového kabelu d kab - Vnější průměr silového kabelu N kab - Počet vývodních silových kabelů Vypracoval : Ing.Daniel Datum :

39 VUES Brno a.s. Specifikace vývodních kabelů motorů ROL TNA 783a Příloha č.4.5 TYP MOTORU Vodní chlazení - ICW Vzduchové chlazení - IC 00 I w130 S žkab d kab N kab I A130 S žkab d kab N kab [ A ] [mm 2 ] [ mm ] [ - ] [ A ] [mm 2 ] [ mm ] [ - ] ROL B 108,5 2,5 11,6 4 45,5 6,0 14,0 1 ROL D 54,3 4,0 12,7 2 22,7 2,5 11,6 1 ROL H ,1 1,5 9,9 1 ROL K 21,7 2,5 11, ROL C 111,2 2,5 11,6 4 46,6 6,0 14,0 1 ROL M 55,6 4,0 12,7 2 23,3 2,5 11,6 1 ROL J 22,3 2,5 11,6 1 9,3 1,5 9,9 1 ROL D 109,3 2,5 11,6 4 45,8 6,0 14,0 1 ROL G 54,7 4,0 12,7 2 22,9 2,5 11,6 1 ROL L 21,9 2,5 11, ROL E 111,0 2,5 11,6 4 46,6 6,0 14,0 1 ROL H ,3 2,5 11,6 1 ROL K 55,5 4,0 12, ROL M 110,7 2,5 11,6 4 46,4 6,0 14,0 1 ROL K 55,4 4,0 12,7 2 23,2 2,5 11,6 1 I w130 - Proud motoru (chlazení ICW) I A130 - Proud motoru (chlazení IC 00 ) S žkab - Průřez žíly silového kabelu d kab - Vnější průměr silového kabelu N kab - Počet vývodních silových kabelů Vypracoval : Ing.Daniel Datum :

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK EM Brno s.r.o. Jílkova 124; 615 32 Brno; Česká republika www.embrno.cz POUŽITÍ Servomotory jsou určeny pro elektrické pohony s regulací otáček v rozsahu nejméně 1:1000 a s

Více

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru: Indukční stroje 1 konstrukce Úvod Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste (postupná náhrada stejnosměrných strojů). Rozdělení podle toku

Více

Momentové motory. (vestavné provedení) TGQ Momentové (přímé) motory

Momentové motory. (vestavné provedení) TGQ Momentové (přímé) motory Momentové motory (vestavné provedení) TGQ Momentové (přímé) motory Komplexní dodávky a zprovoznění servopohonů, dodávky řídicích systémů. Česká společnost TG Drives dodává již od roku 1995 servopohony

Více

Synchronní stroje 1FC4

Synchronní stroje 1FC4 Synchronní stroje 1FC4 Typové označování generátorů 1F. 4... -..... -. Točivý elektrický stroj 1 Synchronní stroj F Základní provedení C Provedení s vodním chladičem J Osová výška 560 mm 56 630 mm 63 710

Více

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů Určeno pro studenty komb. formy FMMI předmětu 452702 / 04 Elektrotechnika Zpracoval: Jan Dudek únor 2007 Elektrický pohon Definice (dle ČSN 34

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2012 1.1.2 HLAVNÍ ČÁSTI ELEKTRICKÝCH STROJŮ 1. ELEKTRICKÉ STROJE Elektrický stroj je definován jako elektrické zařízení, které využívá ke své činnosti elektromagnetickou

Více

Frekvenční měniče a servomotory Střídavé servomotory

Frekvenční měniče a servomotory Střídavé servomotory 2. Vysoce dynamické synchronní střídavé servomotory HIWIN FR zajišťují vysoký točivý moment v celém rozsahu otáček. Protože mají minimální moment setrvačnosti, jsou také vhodné pro náročné činnosti dynamického

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Stejnosměrné stroje 1 Konstrukční uspořádání stejnosměrného stroje 1 - hlavní póly 5 - vinutí rotoru 2 - magnetický obvod statoru 6 - drážky rotoru 3 - pomocné póly 7

Více

Stejnosměrné motory řady M

Stejnosměrné motory řady M Stejnosměrné motory řady M EM Brno s.r.o. Jílkova 124; 615 32 Brno; Česká republika www.embrno.cz 1.Úvod Stejnosměrné stroje řady M nahrazují stroje typu SM a SR. Řada je vyráběna ve čtyřech základních

Více

Regulační pohony. Radomír MENDŘICKÝ. Regulační pohony

Regulační pohony. Radomír MENDŘICKÝ. Regulační pohony Radomír MENDŘICKÝ 1 Pohony posuvů obráběcích strojů (rozdělení elektrických pohonů) Elektrické pohony Lineární el. pohon Rotační el. pohon Asynchronní lineární Synchronní lineární Stejnosměrný Asynchronní

Více

Synchronní lineární motory řady L2S

Synchronní lineární motory řady L2S VUES Brno a. s. Mostecká 26 657 65 BRNO Česká republika Tel: 00420-545551111 Fax: 00420-545551122 00420-545551444 E-Mail: mail@vues.cz http://www vues cz Synchronní lineární motory řady Ploché lineární

Více

Synchronní generátor. SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 126 CZ 664 24 Drásov

Synchronní generátor. SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 126 CZ 664 24 Drásov Synchronní generátor 3~ SEM Drásov Siemens Electric Machines sro Drásov 126 CZ 664 24 Drásov Jedná se o výrobek firmy Siemens Electric Machines sro, podniku s mnohaletou tradicí Synchronní generátor, vytvořený

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KM 12 2521 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory axiální přetlakové APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče (dále jen

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Asynchronní motory 1 Elektrické stroje Elektrické stroje jsou vždy měniče energie jejichž rozdělení a provedení je závislé na: druhu použitého proudu a výstupní formě

Více

NÁVOD K OBSLUZE, PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ KONCOVÝ SPÍNAČ TYP X2K2B1/Z

NÁVOD K OBSLUZE, PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ KONCOVÝ SPÍNAČ TYP X2K2B1/Z ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE, PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR Katalog výrobků : KROKOVÉ MOTORY OBSAH 1. Všeobecné údaje 2. Kroková reverzační pohonná jednotka SMR 300-100-RI/24 3. Kroková reverzační pohonná jednotka

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR Katalog výrobků : STEJNOSMĚRNÉ SERVOMOTORY HSM OBSAH 1. Všeobecné údaje 2. Stejnosměrný servomotor HSM 60 3. Stejnosměrný servomotor HSM 150 4. Stejnosměrný

Více

Systém bezkartáčových stejnosměrných pohonů BLDC

Systém bezkartáčových stejnosměrných pohonů BLDC Systém bezkartáčových stejnosměrných pohonů BLDC Provoz v otevřené smyčce bez zpětné vazby z halových sond a IRC čidla Provoz v uzavřené smyčce se zpětnou vazbou z magnetického čidla Použití pro jednoduché

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD URČENO PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FBI OBSAH: 1. Úvod teoretický rozbor dějů 2. Elektrické stroje točivé (EST) 3. Provedení a označování elektrických strojů

Více

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ Katalog K13-0309 CZ nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Všeobecné ůdaje Stručný popis konstrukce

Více

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí Synchronní stroje Synchronní stroje n 1 Φ f n 1 Φ f I f I f I f tlumicí (rozběhové) vinutí Stator: jako u asynchronního stroje ( 3 fáz vinutí, vytvářející kruhové pole ) n 1 = 60.f 1 / p Rotor: I f ss.

Více

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky. Asynchronní stroje Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 PEZ I Stýskala, 2002 ASYNCHRONNÍ STROJE Obecně Asynchronní stroj (AS)

Více

Brzdná jednotka BRD 01 NÁVOD K OBSLUZE

Brzdná jednotka BRD 01 NÁVOD K OBSLUZE Brzdná jednotka BRD 01 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Všeobecně 2. Bezpečnostní pokyny 3. Technická specifikace 4. Montáž 5. Instalace 6. Zapojení 7. Režim Master - Slave 1. Všeobecně Tento technický návod popisuje

Více

TWG II. CAG Electric Machinery. Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Hlavní ukazatele: Požadavky na prostředí:

TWG II. CAG Electric Machinery. Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Hlavní ukazatele: Požadavky na prostředí: CAG Electric Machinery TWG II Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Sériové trojfázové synchronní generátory TWG II v bezkartáčovém provedení byly vyvinuty na základě rozvoje

Více

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole 1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY V této kapitole se dozvíte: jak jde vytvořit točivé magnetické pole, co je výkon a točivý moment, jaké hodnoty jsou na identifikačním štítku stroje, směr otáčení, základní

Více

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem,

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem, 1 SYNCHRONNÍ INDUKČNÍ STROJE 1.1 Synchronní generátor V této kapitole se dozvíte: princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním

Více

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL 31. 1. 2014 Název zpracovaného celku: Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti 10. SYNCHRONNÍ STROJE Synchronní

Více

PŘÍLOHA A. ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 72 Vysoké učení technické v Brně

PŘÍLOHA A. ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 72 Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 72 Vysoké učení technické v Brně PŘÍLOHA A Obrázek 1-A Rozměrový výkres - řez stroje Označení Název rozměru D kex Vnější průměr kostry D kvn Vnitřní

Více

ODPOVÍDAJÍCÍ NORMY. 1L motory jsou vyráběny v souladu s níže uvedenými normami:

ODPOVÍDAJÍCÍ NORMY. 1L motory jsou vyráběny v souladu s níže uvedenými normami: ODPOVÍDAJÍCÍ NORMY Motory řady 1L jsou konstruovány a vyráběny v souladu s požadavky průmyslových aplikací, včetně venkovního provozu, tropického prostředí a prostředí s nízkými teplotamy (pod 0 C) 1L

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. NÁVOD K OBSLUZE A UŽITÍ

ZAM - SERVIS s. r. o. NÁVOD K OBSLUZE A UŽITÍ ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116 / 14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE A UŽITÍ SVORKOVNICOVÁ NEVÝBUŠNÁ SKŘÍŇ X1D3T1 / Z č.dokumentace 9913 Součástí tohoto návodu k obsluze jsou i technické podmínky

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 1 Oddíly 1-3 Sylabus tématu 1. Zařazení a rozdělení DC strojů dle ČSN EN 2. Základní zákony, idukovaná ems, podmínky, vztahy

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem

SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Smart PTD transformátor proudu s děleným jádrem Smart PTD transformátor proudu s

Více

Příslušenství. Příslušenství Lineární jednotky. Servomotory

Příslušenství. Příslušenství Lineární jednotky. Servomotory Příslušenství 83 levá strana Připojovací příruby motorů k modulům CTV/MTV Rozměry a technické parametry horní strana pravá strana Konstrukce přírub MSD 1. kryt 2. upevnění řemenice svěrnými pouzdry 3.

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 26. března 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 5. října 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Stejnosměrné stroje Konstrukce Stejnosměrné stroje Konstrukce 1. Stator část stroje, která se neotáčí, pevně spojená s kostrou může být z plného materiálu nebo složen z plechů (v případě napájení např. usměrněným napětím) na statoru

Více

Paralelní chapadla HGPM, micro

Paralelní chapadla HGPM, micro miniaturizovaná a optimalizovaná pro montáž mnohostranná a variabilní 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 1/-1 hlavní údaje G6: G8: G9: s vyrovnáním zdvihu se svěrným uchycením s upevněním přírubou Všeobecné

Více

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02. Katalogová brožurka

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02. Katalogová brožurka Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02 Katalogová brožurka 2 Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02 Qn= 120 l/min Přípoj stlačeného vzduchu výstup:

Více

Aparatura pro měření relativních vibrací MRV 2.1

Aparatura pro měření relativních vibrací MRV 2.1 Aparatura pro měření relativních vibrací MRV 2.1 Jednokanálová aparatura pro měření relativních vibrací typu MRV 2.1 je určena pro měření relativních vibrací točivých strojů, zejména energetických zařízení

Více

Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25

Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25 Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25 1. POUŽITÍ Přístroje řady N24 a N25 jsou digitální přístroje určené pro měření unipolárních nebo bipolárních stejnosměrných napětí nebo proudů,

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Magnetický ovládací lineární senzor WIM125-Q25L-Li-Exi-H1141

Magnetický ovládací lineární senzor WIM125-Q25L-Li-Exi-H1141 ATEX kategorie II 2 G, Ex zóna 1 ATEX kategorie II (2) D, Ex zóna 21 kvádr, hliník / plast různé způsoby montáže necitlivost vůči cizím magnetickým polím extrémně krátká mrtvá zóna 2drát, 14 30 VDC Analogový

Více

Magnetický ovládací lineární senzor WIM160-Q25L-Li-Exi-H1141

Magnetický ovládací lineární senzor WIM160-Q25L-Li-Exi-H1141 ATEX kategorie II 2 G, Ex zóna 1 ATEX kategorie II (2) D, Ex zóna 21 kvádr, hliník / plast různé způsoby montáže necitlivost vůči cizím magnetickým polím extrémně krátká mrtvá zóna 2drát, 14 30 VDC Analogový

Více

Krokové motory EMMS-ST

Krokové motory EMMS-ST hlavní údaje V e od jediného dodavatele motory EMMS-ST 4 2fázová hybridní technologie volitelný integrovaný enkodér pro provoz servo lite (uzavřená smyčka) sinusový průběh proudu volitelně s brzdou stupeň

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Elektrické stroje jsou zařízení, která

Více

Vodící a podpůrné rolny

Vodící a podpůrné rolny Vodící a podpůrné rolny ø d I 120 R R E ø D Es ø D Es ø d I E ø d1 S1 L1 S 1 2 3 4 L2 L3 L ø d1 S1 L1 S 1 2 3 4 L2 L3 L Obr. 1 Obr. 2 Vodící rolny C106 E106 C208 E208 C208R E208R C210 E210 C312 E312 C316

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: synchronní

Více

MaRweb.sk

MaRweb.sk LMK tlustovrstvý keramický sensor čelní membrána tlaková přípojka z nerezové oceli nebo PVDF jmenovitý tlak od 0... 60 mbar do 0... 60 bar LMK byla navržena speciálně pro procesní měřící techniku a pro

Více

Snímač LMP 331 je určen pro měření tlaků popř. Výšky hladiny kapalin, emulsí a kalů ve speciálních technologických nízká chyba vlivem teploty

Snímač LMP 331 je určen pro měření tlaků popř. Výšky hladiny kapalin, emulsí a kalů ve speciálních technologických nízká chyba vlivem teploty LMP piezoresistivní nerezový sensor čelní membrána hydrostatické měření výšky hladiny čistých kapalin jmenovitý tlak od 0... 00 mbar do 0... 40 bar (0... mh O. do 0... 400 mh O) Snímač LMP je určen pro

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály Merkur perfekt Challenge Studijní materiály T: 541 146 120 IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.feec.vutbr.cz/merkur / steffan@feec.vutbr.cz 1 / 11 Název úlohy: Krokový motor a jeho řízení Anotace: Úkolem

Více

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava 9. TOČIV IVÉ ELEKTRICKÉ STROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 DC stroje Osnova přednp ednášky Princip činnosti DC generátoru Konstrukční provedení DC strojů Typy DC

Více

Axiální støedotlaké ventilátory

Axiální støedotlaké ventilátory AXV / AXC / AXG Výroba dle požadavku zákazníka Skříň ventilátoru zhotovená z ocelového plechu s následným pozinkováním v ponorné lázni Hliníkové lopatky aerodynamického tvaru Nastavitelný úhel natočení

Více

Datový list. Pozice zákazníka č.: Datum objednávky: Číslo: ES Dokument č.: Veolia Přerov Číslo položky: 200. Strana: 1 / 5

Datový list. Pozice zákazníka č.: Datum objednávky: Číslo: ES Dokument č.: Veolia Přerov Číslo položky: 200. Strana: 1 / 5 Datový list Číslo položky: 200 Strana: 1 / 5 Provozní údaje Požadované čerpané množství Požadovaná dopravní výška 35,00 m Čerpané médium voda, topná voda topná voda do max. 100 C, podle VDI 2035 s obsahem

Více

SIMOTICS XP Nevýbušné motory SIMOTICS XP řady 1MB1

SIMOTICS XP Nevýbušné motory SIMOTICS XP řady 1MB1 SIMOTICS XP Nevýbušné motory SIMOTICS XP řady 1MB1 Provoz s měničem kmitočtu Ex - motory Dodatek Katalog D 81.1_CZ kapitola 4 Edice 2016 Technické údaje Provoz s měničem kmitočtu Všeobecné informace Všechny

Více

MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TNŽ 36 5570 Generální Ředitelství Českých drah TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ TNŽ 36 5570 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS SYNCHRONNÍ STROJE Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS Obsah Význam a použití 1. Konstrukce synchronních strojů 2. Princip činnosti synchronního generátoru 3. Paralelní chod synchronního

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

WATERFLUX Magneticko-indukční průtokoměr / vodoměr. Stručný návod

WATERFLUX Magneticko-indukční průtokoměr / vodoměr. Stručný návod WATERFLUX 3000 Stručný návod Magneticko-indukční průtokoměr / vodoměr Tato dokumentace je kompletní pouze v případě, že je doplněna příslušnou dokumentací pro převodník. KROHNE Obsah WATERFLUX 3000 1 Bezpečnostní

Více

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti

Více

LMK 351 LMK 351. Vestavná sonda

LMK 351 LMK 351. Vestavná sonda LMK 5 kapacitní keramický sensor čelní membrána jmenovitý tlak 0... 40 mbar do 0... 0 bar (0 40 cmh O do 0... 00 mh O) přesnost dle IEC 60770: 0,5 % FSO Další: 0,5 % FSO LMK 5 byla navržena speciálně pro

Více

Speciální stroje. Krokový motor. Krokový motor. Krokový motor Lineární motor Selsyny Stejnosměrné EC motory

Speciální stroje. Krokový motor. Krokový motor. Krokový motor Lineární motor Selsyny Stejnosměrné EC motory Speciální stroje Krokový motor Lineární motor Selsyny Stejnosměrné EC motory P1 Krokový motor vykonává funkční pohyb nespojitě po stupních které se nazývají krokem Rotor z permanentního magnetu zaujme

Více

Snímač tlaku. SITRANS P Compact. Provozní instrukce SITRANS P

Snímač tlaku. SITRANS P Compact. Provozní instrukce SITRANS P Snímač tlaku SITRANS P Compact Provozní instrukce SITRANS P Obecné a bezpečnostní pokyny Tato příručka obsahuje pokyny, které musíte dodržet kvůli zachování Vaší osobní bezpečnosti a vyloučení věcných

Více

Nástavby s koncovými spínači. -V- novinka

Nástavby s koncovými spínači. -V- novinka Nástavby s koncovými spínači -V- novinka vysvětlení typového značení SRBF CA3 YR90 MW 22A C2M20 typ SRBF koncové spínače konstrukce C Sensorbox mechanické rozhraní A3 A4 A5 A6 montážní můstek, připojovací

Více

Lineární snímač polohy Temposonics GB

Lineární snímač polohy Temposonics GB MTS Sensors Group Lineární snímač polohy Temposonics GB s analogovým výstupem Robustní tyčový snímač s vysokou odolností vůči tlaku Kompaktní kryt s nízkou hlavou ideální pro instalaci do ventilů Provozní

Více

Návod k obsluze elektrického průtokového ohřívače HAKL. PM a PM-T. (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku)

Návod k obsluze elektrického průtokového ohřívače HAKL. PM a PM-T. (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku) Návod k obsluze elektrického průtokového ohřívače HAKL PM a PM-T (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku) Popis výrobku HAKL PM Elektrický průtokový ohřívač vody PM je výrobek vyvinutý a vyráběný

Více

AS jako asynchronní generátor má Výkonový ýštítek stroje ojedinělé použití, jako typický je použití ve větrných elektrárnách, apod.

AS jako asynchronní generátor má Výkonový ýštítek stroje ojedinělé použití, jako typický je použití ve větrných elektrárnách, apod. Asynchronní stroje Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz fei.vsb.cz/kat452 TZB III Fakulta stavební Stýskala, 2002 ASYNCHRONNÍ STROJE

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 60110

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 60110 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. TP ATE 60110 Strana 1 Celkem stránek:

Více

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE 5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.

Více

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR 1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR V této kapitole se dozvíte: jak pracují jednofázové indukční motory a jakým způsobem se u různých typů vytváří točivé elektromagnetické pole, jak se vypočítají otáčky jednofázových

Více

* _0916* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby. Revize. Synchronní lineární motory SL2

* _0916* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby. Revize. Synchronní lineární motory SL2 Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *23059451_0916* Revize Synchronní lineární motory SL2 Vydání 09/2016 23059451/CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah Obsah 1 Revize...

Více

pro RESISTORS Odporníky průmysl a energetiku vysoká flexibilita robustní provedení drátové kompletní řada plechové < litinové

pro RESISTORS Odporníky průmysl a energetiku vysoká flexibilita robustní provedení drátové kompletní řada plechové < litinové Lay 10555_Bremswi_CZ 17.03.2005 12:03 Uhr Seite 1 Odporníky pro RESISTORS průmysl a energetiku vysoká flexibilita robustní provedení drátové kompletní řada plechové < litinové Lay 10555_Bremswi_CZ 17.03.2005

Více

Pohony šicích strojů

Pohony šicích strojů Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka. Snímač magnetické pole SHR-2, SHR-3. č. dokumentace: 9919-1

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka. Snímač magnetické pole SHR-2, SHR-3. č. dokumentace: 9919-1 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka Snímač magnetické pole SHR-2, SHR-3 č. dokumentace: 9919-1 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci,

Více

Indukční senzor s analogovým výstupem BI8-M18-LI-EXI

Indukční senzor s analogovým výstupem BI8-M18-LI-EXI ATEX kategorie II 1 G, Ex zóna 0 ATEX kategorie II (2) D, Ex zóna 21 závitové pouzdro M18 x 1 chromovaná mosaz 2drát, 14 30 VDC analogový výstup 4 20 ma připojení kabelem Schéma zapojení Identifikační

Více

PRL2. Popis konstrukce a funkce HC 5103 12/98 S LINEÁRNÍM MOTOREM. Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5103 6/98.

PRL2. Popis konstrukce a funkce HC 5103 12/98 S LINEÁRNÍM MOTOREM. Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5103 6/98. PROPORCIONÁLNÍ ROZVÁDĚČE S LINEÁRNÍM MOTOREM PRL2 HC 5103 12/98 Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5103 6/98 Proporcionální rozváděč pro řízení hydromotorů Jednostupňové ovládání šoupátka

Více

Lineární snímač polohy Temposonics EP EL

Lineární snímač polohy Temposonics EP EL MTS Sensors Group Lineární snímač polohy Temposonics EP EL E serie s analogovým nebo Start/Stop výstupem Lineární, absolutní měření polohy Bezkontaktní princip měření Robustní průmyslový snímač Testy EMC

Více

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 19. 12. 2013 Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Více

Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013

Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013 Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013 Obsah 1 Poznámka na úvod 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 3.1 Oblast nasazení 4 4 Funkce 5 4.1

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ VEG CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ VEG CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ POUŽITÍ Mazací přístroje jsou používány jako zdroje tlakového maziva pro vícepotrubní centrální mazací systémy. Vzhledem k vysoce variabilnímu počtu vývodů a možnosti kombinace s progresivními

Více

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda LMK 5 Výhody kapacitní keramický senzor bez olejové náplně s vysokou odolností proti agresivním médiím jako jsou kyseliny a louhy nízká teplotní chyba dlouhodobá stabilita provedení Ex: (nerezová tlaková

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, , OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka. Snímač magnetické pole SHR-2, SHR-3. č. dokumentace:

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, , OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka. Snímač magnetické pole SHR-2, SHR-3. č. dokumentace: ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka Snímač magnetické pole SHR-2, SHR-3 č. dokumentace: 9919-1 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci,

Více

Magnetický senzor magnetoinduktivní senzory BIM-EG08-Y1X

Magnetický senzor magnetoinduktivní senzory BIM-EG08-Y1X ATEX kategorie II 1 G, Ex zóna 0 ATEX kategorie II 1 D, Ex zóna 20 SIL2 (Low Demand Mode) dle IEC 61508, PL c dle ISO 13849-1 při HFT0 SIL3 (All Demand Mode) dle IEC 61508, PL e dle ISO 13849-1 při redundantní

Více

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED07. Katalogová brožurka

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED07. Katalogová brožurka Katalogová brožurka 2 Qn= 1300 l/min Elektr. přípoj: Přes připojení signálu Přípoj signálu: Vstup a výstup, Zástrčka, M12, - pólový 4 Qn= 1300 l/min 9 Příslušenství Samostatná základová deska, Norma: ISO

Více

Snímač tlaku s oddělovací membránou Typ MBS 4010

Snímač tlaku s oddělovací membránou Typ MBS 4010 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list Snímač tlaku s oddělovací membránou Typ MBS 4010 Standardní snímač tlaku MBS 4010 s oddělovací membránou je určen k použití v prakticky jakémkoli průmyslovém prostředí

Více

Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem

Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Charakteristika MTJZ Lineární moduly řady MTJZ jsou v první řadě určeny pro svislou zástavbu a použití jako osy Z lineárních víceosých X-Y-Z systémů. Lineární

Více

Lineární snímače polohy Temposonics GB-M / GB-T

Lineární snímače polohy Temposonics GB-M / GB-T MTS Sensors Group Lineární snímače polohy Temposonics GB-M / GB-T s analogovým výstupem Výměnné čidlo s elektronikou Kompaktní a plochý kryt elektroniky Otočný výstupní konektor Magnetostrikční princip

Více

Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem

Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty Měřící Energetické Aparáty Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití Přístrojový transformátor

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Pracovní prostředí okolní teplota 10 +50 C, relativní vlhkost max. 80%

NÁVOD K POUŽITÍ. Pracovní prostředí okolní teplota 10 +50 C, relativní vlhkost max. 80% Blok stejnosměrného brzdění BSB 16, BSB 63, BSB 80 NÁVOD K POUŽITÍ 1. Použití, charakteristika Blok stejnosměrného brzdění BSB je určen k brzdění asynchronních motorů stejnosměrným proudem. Brzdění se

Více

Název Vertikální lineární pohon s ozubeným řemenem a integrovaným kuličkovým. vedení. polyuretan s tkaninou s ocelovým kordem

Název Vertikální lineární pohon s ozubeným řemenem a integrovaným kuličkovým. vedení. polyuretan s tkaninou s ocelovým kordem A1P749D00JAF00X Veličiny Veličiny Značka Jednotka Poznámka Všeobecně Série OSP-E..BV Název Vertikální lineární pohon s ozubeným řemenem a integrovaným kuličkovým vedením Upevnění Rozsah teplot ϑ min C

Více

Lineární snímač polohy Temposonics EP EL

Lineární snímač polohy Temposonics EP EL MTS Sensors Group Lineární snímač polohy Temposonics EP EL E serie s SSI výstupem Lineární, absolutní měření polohy Bezkontaktní princip měření Robustní průmyslový snímač Testy EMC a certifikát CE Linearita

Více

Dělitelná plastová ponorná sonda. Keramický senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO

Dělitelná plastová ponorná sonda. Keramický senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO Dělitelná plastová ponorná sonda Keramický senzor Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,5 % FSO varianta: 0,5 % FSO od 0... 40 cmh O do 0... 00 mh O vodič: 4 0 ma vodič: 0 0 V jiné po dohodě Přednosti

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 6

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK TĚSNÝCH RKTM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. 1.

Více

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA POUŽITÍ Hydraulické agregáty řady HA jsou určeny pro nejrůznější aplikace. Jsou navrženy dle konkrétních požadavků zákazníka. Parametry použitých hydraulických prvků určují rozsah

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více