Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka"

Transkript

1 Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

2 Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je každému z těchto produktů a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací nezakládá další záruky. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Druhé vydání: květen 2007 První vydání: květen 2006 Číslo dokumentu:

3 Obsah 1 Určení komponent Komponenty na horní straně... 2 Komponenty na pravé straně... 3 Komponenty na zadní straně... 4 Další informace Připojení a odpojení počítače Připojení adaptéru napájení... 7 Připojení počítače... 8 Odpojení počítače Použití dokovací stanice Zapnutí a vypnutí počítače Připojení volitelného bezpečnostního kabelu Řešení problémů Problémy při připojování a odpojování počítače a jejich řešení Problémy s externími zařízeními a jejich řešení Rejstřík CSWW iii

4 iv CSWW

5 1 Určení komponent CSWW 1

6 Komponenty na horní straně Komponenta Popis (1) Dokovací sloupky (2) Určují polohu počítače pro správné připojení k dokovací stanici. (2) Tlačítko napájení Zapíná napájení počítače. (3) Indikátor napájení počítače Svítí: Dokovaný počítač je zapnutý. (4) Mechanismy pro připojení a odpojení počítače (2) Po stisknutí tlačítka připojení připojují a odpojují počítač. (5) Dokovací konektor Připojuje počítač k dokovací stanici. (6) Tlačítko připojení Připojuje a odpojuje počítač. Zasunutím se počítač připojí. Vysunutím se počítač odpojí. (7) Indikátor připojení Svítí: počítač je správně připojen. 2 Kapitola 1 Určení komponent CSWW

7 Komponenty na pravé straně Komponenta Popis (1) Tlačítko připojení Připojuje a odpojuje počítač. Zasunutím se počítač připojí. Vysunutím se počítač odpojí. (2) Indikátor připojení Svítí: počítač je správně připojen. (3) Indikátor napájení počítače Svítí: dokovaný počítač je zapnutý. Bliká: dokovaný počítač je v režimu spánku nebo úsporném režimu. Nesvítí: dokovaný počítač je vypnutý nebo v režimu hibernace. (4) Napájený port USB 2.0 Poskytuje napájení pro externí zařízení, pokud jej použijete s napájeným kabelem USB. (5) Větrací otvory Umožňují proudění vzduchu k chlazení vnitřních komponent. UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k přehřátí, větrací otvory neblokujte. Počítač a dokovací stanici používejte výhradně na rovném tvrdém povrchu. Dejte pozor, aby proudění vzduchu nebránil jiný pevný povrch, jako například tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře, silné pokrývky či šaty. CSWW Komponenty na pravé straně 3

8 Komponenty na zadní straně Komponenta (1) Vestavěná zásuvka pro bezpečnostní kabel (pouze pro zamknutí dokovací stanice) (2) Vestavěná zásuvka pro bezpečnostní kabel (pro zamknutí počítače i dokovací stanice) Popis Podporuje volitelný bezpečnostní kabel, který zabezpečí dokovací stanici, když není připojen počítač. Podporuje volitelný bezpečnostní kabel, který zabezpečí dokovací stanici a připojený počítač. (3) Port pro stojan monitoru Připojuje volitelný stojan monitoru HP k dokovací stanici. (4) Port externího monitoru Slouží k připojení externího monitoru VGA. (5) Zásuvka pro síť (RJ-45) Slouží k připojení síťového kabelu. (6) Porty USB (3) Slouží k připojení zařízení USB. (7) Zvukový vstup Slouží k připojení domácích zvukových zařízení, jako jsou přehrávače CD nebo MP3. (8) Zvukový výstup Slouží k připojení aktivních stereofonních reproduktorů, sluchátek, náhlavní soupravy nebo zvuku televizního signálu. (9) Výstup S-Video Slouží k připojení zařízení s konektorem S-Video, jako je televizor, videorekordér nebo videokamera. (10) Indikátor napájení Svítí: dokovací stanice je připojena ke zdroji napájení. (11) Konektor napájení Slouží k připojení dokovací stanice ke zdroji napájení. 4 Kapitola 1 Určení komponent CSWW

9 Další informace VAROVÁNÍ! V zájmu snížení rizika vážného zranění si přečtěte Příručku bezpečnosti a pohodlné obsluhy. Tato příručka popisuje správné uspořádání pracoviště, správnou polohu těla a zdravotní a pracovní návyky pro uživatele notebooků. Příručka bezpečnosti a pohodlné obsluhy také obsahuje důležité informace o mechanické a elektrické bezpečnosti. Tuto příručku najdete na webové adrese na pevném disku notebooku a prostřednictvím nápovědy a odborné pomoci dostupné pod položkou Start > Nápověda a odborná pomoc. V nápovědě a odborné pomoci také naleznete informace příslušného úřadu a informace o bezpečnosti při používání počítače. Informace příslušného úřadu a informace o bezpečnosti při používání zařízení naleznete také na disku Uživatelské příručky příslušenství. Na webových stránkách společnosti HP na adrese naleznete novinky o produktech a aktualizace softwaru. CSWW Další informace 5

10 2 Připojení a odpojení počítače 6 Kapitola 2 Připojení a odpojení počítače CSWW

11 Připojení adaptéru napájení Pro plnou funkčnost všech portů vyžaduje dokovací stanice připojení ke zdroji napájení. VAROVÁNÍ! Ochrana před úrazem elektrickým proudem nebo poškozením zařízení: Připojujte napájecí kabel do zásuvky napájení, která bude vždy snadno přístupná. Výrobek odpojte od napájení vytažením napájecího kabelu ze zásuvky napájení. Je-li napájecí kabel vybaven zástrčkou se třemi kolíky, zapojte kabel do uzemněné zásuvky se třemi zdířkami. Neblokujte funkci zemnicího kolíku například zapojením přes adaptér do zásuvky se dvěma zdířkami. Zemnicí kolík je důležitým bezpečnostním prvkem. Na napájecí kabely nepokládejte žádné předměty. Umístěte je tak, aby na ně nikdo nemohl nedopatřením stoupnout nebo o ně zakopnout. Netahejte za kabel. Při vypojování kabelu ze zásuvky napájení uchopte kabel za zástrčku. VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem a poškození zařízení, nepřipojujte počítač a dokovací stanici k adaptéru, který je určen pro jiné elektrické spotřebiče. Používejte pouze napájecí kabel dodaný s dokovací stanicí. Připojení dokovací stanice ke zdroji napájení: 1. Připojte adaptér napájení do zásuvky napájení (1) na dokovací stanici. 2. Připojte napájecí kabel k adaptéru napájení (2). 3. Připojte druhý konec napájecího kabelu do zásuvky napájení (3). Indikátor napájení (4) na zadní straně dokovací stanice se rozsvítí. CSWW Připojení adaptéru napájení 7

12 Připojení počítače Postup připojení počítače: 1. Ujistěte se, že tlačítko připojení je zcela vytaženo (1). 2. Vyrovnejte polohu dokovacích sloupků na dokovací stanici a otvorů na spodní straně počítače a vložte počítač do dokovací stanice (2). 3. Posunutím tlačítka připojení (1) vlevo se dokončí připojení počítače k dokovací stanici. Indikátor připojení (2) se rozsvítí. 8 Kapitola 2 Připojení a odpojení počítače CSWW

13 Odpojení počítače Postup odpojení počítače: 1. Posuňte tlačítko připojení (1) vpravo. Počítač se odpojí od dokovací stanice. 2. Vyjměte počítač (2). CSWW Odpojení počítače 9

14 3 Použití dokovací stanice 10 Kapitola 3 Použití dokovací stanice CSWW

15 Zapnutí a vypnutí počítače Po připojení počítače k dokovací stanici jej můžete zapínat a vypínat tlačítkem napájení na počítači nebo tlačítkem napájení na dokovací stanici. Ať zapnete počítač kterýmkoli tlačítkem, indikátor napájení počítače na dokovací stanici se rozsvítí. CSWW Zapnutí a vypnutí počítače 11

16 Připojení volitelného bezpečnostního kabelu POZNÁMKA: Tento bezpečnostní kabel slouží jako odrazující prvek, neoprávněnému použití nebo krádeži však zcela zabránit nedokáže. Dokovací stanice je vybavena dvěma zásuvkami pro bezpečnostní kabel. Jedna slouží k zabezpečení dokovací stanice, když není připojen počítač. Pomocí druhé zásuvky lze zabezpečit dokovací stanici i připojený počítač. Postup připojení volitelného bezpečnostního kabelu, když není připojen počítač: 1. Obtočte bezpečnostní kabel okolo pevně zajištěného objektu. 2. Vložte klíč (1) do zámku kabelu (2). 3. Vložte zámek kabelu do levé zásuvky bezpečnostního kabelu (3) a klíčem zamkněte zámek kabelu. Postup připojení volitelného bezpečnostního kabelu, když je připojen počítač: 1. Obtočte bezpečnostní kabel okolo pevně zajištěného objektu. 2. Vložte klíč (1) do zámku kabelu (2). 12 Kapitola 3 Použití dokovací stanice CSWW

17 3. Vložte zámek kabelu do pravé zásuvky bezpečnostního kabelu (3) a klíčem zamkněte zámek kabelu. CSWW Připojení volitelného bezpečnostního kabelu 13

18 4 Řešení problémů Pokud se u dokovací stanice vyskytnou potíže, postupujte podle následujících kroků pro odstranění problémů: 1. Viz informace v této kapitole. 2. Výběrem položky Start > Nápověda a odborná pomoc otevřete Nápovědu a odbornou pomoc. Kromě informací o operačním systému disponuje Nápověda a odborná pomoc databází, ve které lze hledat, a která je pravidelně aktualizovaná společnostmi HP a Microsoft. Zadejte název příslušenství, například dokovací stanice, a vyhledají se relevantní témata ve znalostních bázích HP a Microsoft. 3. Navštivte webové stránky společnosti HP na adrese Poté vyberte svou zemi nebo oblast. 14 Kapitola 4 Řešení problémů CSWW

19 Problémy při připojování a odpojování počítače a jejich řešení Problém Možná příčina Řešení Tlačítko připojení na dokovací stanici nelze zasunout, a počítač tak není možné připojit. Počítač je zapnutý a správně připojený, avšak indikátor napájení nesvítí. Počítač nelze odpojit od dokovací stanice. Volitelný bezpečnostní kabel je připojen do nesprávné zásuvky. Napájecí kabel není zapojen do dokovací stanice nebo zásuvky napájení. Konektory se mohly vzpříčit. Je připojen volitelný bezpečnostní kabel. Odpojte bezpečnostní kabel. Zapojte správně napájecí kabel. Zcela zasuňte tlačítko připojení a poté jej úplně vytáhněte. Pokud počítač stále nelze odpojit, postup opakujte. UPOZORNĚNÍ: Použití nadměrné síly může způsobit poškození konektorů. Odpojte bezpečnostní kabel. CSWW Problémy při připojování a odpojování počítače a jejich řešení 15

20 Problémy s externími zařízeními a jejich řešení Problém Možná příčina Řešení Počítač nerozpozná nové zařízení jako součást systému. Počítač není správně umístěn nebo připojen k dokovací stanici. Odpojte počítač a znovu jej připojte. Ujistěte se, že počítač je správně umístěn a připojen. Kabel zařízení nebo napájecí kabel je vypojen. Ujistěte se, že všechny kabely jsou správně připojeny k zařízení a dokovací stanici. Ujistěte se, že všechny napájecí kabely jsou správně zapojeny do zařízení nebo dokovací stanice a do zdroje napájení. Zařízení bylo připojeno, když byl systém zapnutý. Kabely jsou nesprávně zapojeny. Může být zapotřebí do počítače nainstalovat ovladače zařízení. Vypněte počítač, zapněte zařízení (je-li třeba) a poté zapněte počítač. Ujistěte se, že kabel zařízení je zapojen do správného konektoru v dokovací stanici. Nainstalujte ovladače podle pokynů výrobce zařízení. 16 Kapitola 4 Řešení problémů CSWW

21 Rejstřík A adaptér napájení, připojení 7 B bezpečnostní kabel, připojení 12 D dodatečné informace 5 dokovací konektor 2 dokovací sloupky 2 E externí zařízení, řešení problémů 16 I indikátor napájení 4, 7 indikátor napájení, počítač 2, 3 indikátor napájení počítače 2, 3 indikátor připojení 2, 3, 8 indikátory napájení 4, 7 napájení počítače 2, 3 připojení 2, 3, 8 informace o bezpečnosti 5 K komponenty na horní straně 2 komponenty na pravé straně 3 komponenty na zadní straně 4 konektor napájení 4 konektory dokovací 2 napájení 4 N napájení, připojení 7 napájený port USB 3 nápověda 5 O odpojení počítače 9 P počítač odpojení 9 připojení 8 zapnutí a vypnutí 11 port externího monitoru 4 port pro stojan monitoru 4 port USB 3, 4 porty externí monitor 4 stojan monitoru 4 USB 3, 4 problémy při odpojování počítače 15 problémy při připojování počítače 15 připojení počítače 8 Ř řešení problémů 14 S síťová zásuvka 4 T tlačítka napájení 2, 11 připojení 2, 3, 8, 9 tlačítko napájení 2, 11 tlačítko připojení 2, 3, 8, 9 V větrací otvory 3 výstup S-Video 4 Z zapnutí a vypnutí počítače 11 zařízení není rozpoznáno 16 zásuvka pro síť (RJ-45) 4 zásuvky RJ-45 (síť) 4 výstup S-Video 4 zvukový vstup 4 zvukový výstup 4 zásuvky, bezpečnostní kabel 4, 12 zásuvky pro bezpečnostní kabel 4, 12 zvukový vstup 4 zvukový výstup 4 CSWW Rejstřík 17

22

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Paměťové moduly Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Externí zařízení Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Cestovní dokovací stanice HP USB-C. Uživatelská příručka

Cestovní dokovací stanice HP USB-C. Uživatelská příručka Cestovní dokovací stanice HP USB-C Uživatelská příručka Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Windows je buď registrovaná ochranná známka, nebo ochranná známka společnosti Microsoft ve Spojených

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. Plug and

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 396847-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems,

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 419443-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems,

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka Párování zařízení Bluetooth Uživatelská příručka Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka Párování zařízení Bluetooth Uživatelská příručka Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Podstavec Dell E-Monitor. Uživatelská příručka. www.dell.com support.dell.com

Podstavec Dell E-Monitor. Uživatelská příručka. www.dell.com support.dell.com Podstavec Dell E-Monitor Uživatelská příručka www.dell.com support.dell.com Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače. UPOZORNĚNÍ:

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Instalační příručka Bluetooth Informace o autorských právech Copyright 2017 HP Development Company, L.P 1. vydání, 4/2017 Upozornění společnosti HP Informace obsažené

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Důležité

Více

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou buď ochranné známky nebo

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích

Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích Informace o výstraze VÝSTRAHA: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích 1 2 3 4 24 25 26 27 5 6 23 7 8 9 22 21 20 19

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Multimédia. Číslo dokumentu:

Multimédia. Číslo dokumentu: Multimédia Číslo dokumentu: 404160-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném modelu

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Latitude E7240 čelní a zadní pohled Obrázek 1.

Více

Multimédia. Číslo dokumentu:

Multimédia. Číslo dokumentu: Multimédia Číslo dokumentu: 396850-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném modelu

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

O varováních. Dell Latitude E4200 Informace o instalaci a funkcích technické údaje. Čelní pohled

O varováních. Dell Latitude E4200 Informace o instalaci a funkcích technické údaje. Čelní pohled O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E4200 Informace o instalaci a funkcích technické údaje Čelní pohled 19 18 1 17 16 15 2 3 14

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti

Více

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou buď ochranné známky nebo

Více

Dell Precision Workstation M6400 Informace o instalaci a funkcích technické údaje

Dell Precision Workstation M6400 Informace o instalaci a funkcích technické údaje O varováních VÝSTRAHA: VÝSTRAHA upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision Workstation M6400 Informace o instalaci a funkcích technické údaje Čelní pohled 1 2 3 4 22

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD SYMBOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu

O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E4300 Informace o instalaci a funkcích technické údaje Čelní pohled 1 2 3 21 20 4 19 5 18

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Dell Vostro 2420/2520

Dell Vostro 2420/2520 Dell Vostro 2420/2520 Informace o nastavení a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Vostro 2420 čelní a zadní pohled Obrázek 1. Čelní

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Uživatelská příručka 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru

Více