Představení notebooku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Představení notebooku"

Transkript

1 Představení notebooku Uživatelská příručka

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett-Packard Company v souladu s licencí. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je každému z těchto produktů a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací nezakládá další záruky. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. První vydání: Září 2006 Číslo dokumentu:

3 Obsah Komponenty Horní komponenty... 2 TouchPad... 2 Indikátory... 3 Tlačítka a reproduktory... 6 Klávesy Klávesové zkratky reference Komponenty na přední straně Komponenty na zadní straně Komponenty na pravé straně Komponenty na levé straně Komponenty na spodní straně Komponenty displeje Antény pro bezdrátovou komunikaci (jen určité modely) Další hardwarové součásti Štítky Rejstřík CSWW iii

4 iv CSWW

5 Komponenty Tato kapitola popisuje hardwarové funkce počítače. Chcete-li zobrazit seznam hardwaru nainstalovaného v počítači, postupujte následovně: 1. Klepněte na příkaz Start > Tento počítač. 2. V levé části okna pod položkou Systémové úlohy klepněte na položku Zobrazit systémové informace. 3. Vyberte kartu Hardware > Správce zařízení. Pomocí nástroje Správce zařízení také lze přidávat hardware nebo upravovat konfiguraci zařízení. Poznámka Komponenty počítače jsou závislé na oblasti a modelu. Na obrázcích v této kapitole jsou zachyceny standardní funkce, které jsou součástí většiny modelů počítače. CSWW 1

6 Horní komponenty TouchPad Komponenta (1) Indikátor zařízení TouchPad Modrá: Zařízení TouchPad je povolené. Žlutá: Zařízení TouchPad je zakázané. (2) TouchPad* Slouží k přesunutí ukazatele, výběru nebo aktivaci položek na obrazovce. (3) Levé tlačítko zařízení TouchPad* Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši. (4) Pravé tlačítko zařízení TouchPad* Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši. (5) Oblast posunování zařízení TouchPad* Posouvá nahoru a dolů. (6) Tlačítko k zapnutí/vypnutí zařízení TouchPad Povolí/zakáže zařízení TouchPad. * V této tabulce je popsáno nastavení od výrobce. Chcete-li zjistit nebo změnit předvolby polohovacího zařízení, vyberte položku Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Myš. 2 Komponenty CSWW

7 Indikátory Poznámka Použijte obrázek, který nepřesněji odpovídá vašemu počítači. Komponenta (1) Indikátory napájení (2)* Svítí: Počítač je zapnutý. Bliká: Počítač je v úsporném režimu. Nesvítí: Počítač je vypnutý nebo v režimu spánku. (2) Indikátor stavu baterie Svítí: Jednotka bateriových zdrojů se nabíjí. Bliká: Jednotka bateriových zdrojů, která je jediným zdrojem napájení, je téměř vybitá. Jakmile baterie dosáhne kritického stavu, indikátor stavu baterie začne rychle blikat. Nesvítí: Pokud je počítač připojen k externímu zdroji napájení, indikátor se vypne, až budou všechny baterie v počítači plně nabité. Pokud počítač není připojen k externímu zdroji napájení, indikátor bude vypnutý, dokud baterie nedosáhne nízké úrovně nabití. (3) Indikátor jednotky Bliká: Jednotka pevného disku nebo optická jednotka pracuje. (4) Indikátor funkce Caps lock Svítí: Funkce Caps Lock je zapnutá. (5) Indikátor tlačítka Média Po stisknutí tlačítka Média jednou blikne. (6) Indikátor tlačítka DVD Po stisknutí tlačítka DVD jednou blikne. (7) Indikátor Předchozí/přetočit zpět Po stisknutí tlačítka Předchozí/ přetočit zpět jednou blikne. (8) Indikátor Přehrávat/pozastavit Po stisknutí tlačítka Přehrávat/pozastavit jednou blikne. (9) Indikátor Další/přetáčení dopředu Po stisknutí tlačítka Další/přetáčení dopředu jednou blikne. (10) Indikátor Stop Po stisknutí tlačítka Stop jednou blikne. (11) Indikátor vypnutí hlasitosti Modrá: Zvuk počítače je zapnutý. Žlutá: Zvuk počítače je vypnutý. (12) Indikátor snížení hlasitosti Bliká: Probíhá snížení hlasitosti pomocí oblasti pro nastavení hlasitosti. CSWW Horní komponenty 3

8 Komponenta (13) Indikátor zvýšení hlasitosti Bliká: Probíhá zvýšení hlasitosti pomocí oblasti pro nastavení hlasitosti. (14) Indikátor funkce Num Lock Svítí: Funkce Num Lock je zapnutá nebo je aktivovaná integrovaná numerická klávesnice. *Oba indikátory napájení předávají stejnou informaci. Indikátor na tlačítku napájení je viditelný pouze tehdy, je-li počítač otevřený. Indikátor napájení na přední straně počítače je viditelný bez ohledu na to, zda je počítač otevřený nebo zavřený. Komponenta (1) Indikátory napájení (2)* Svítí: Počítač je zapnutý. Bliká: Počítač je v úsporném režimu. Nesvítí: Počítač je vypnutý nebo v režimu spánku. (2) Indikátor stavu baterie Svítí: Jednotka bateriových zdrojů se nabíjí. Bliká: Jednotka bateriových zdrojů, která je jediným zdrojem napájení, je téměř nebo úplně vybitá. Nesvítí: Pokud je počítač připojen k externímu zdroji napájení, indikátor bude vypnutý, jestliže jsou všechny baterie v počítači plně nabité. Pokud počítač není připojen k externímu zdroji napájení, indikátor bude vypnutý, dokud baterie nedosáhne nízké úrovně nabití. (3) Indikátor jednotky Bliká: Jednotka pevného disku nebo optická jednotka pracuje. (4) Indikátor funkce Caps lock Svítí: Funkce Caps Lock je zapnutá. (5) Indikátor tlačítka Media Pokud stisknete tlačítko Média, jednou zabliká. (6) Indikátor vypnutí hlasitosti Modrá: Zvuk počítače je zapnutý. Žlutá: Zvuk počítače je vypnutý. (7) Indikátor snížení hlasitosti Bliká: Oblast pro nastavení hlasitosti je právě používána ke snížení hlasitosti reproduktoru. 4 Komponenty CSWW

9 Komponenta (8) Indikátor zvýšení hlasitosti Bliká: Oblast pro nastavení hlasitosti je právě používána ke zvýšení hlasitosti reproduktoru. (9) Indikátor funkce Num Lock Bliká: Funkce Num Lock je zapnutá nebo je aktivovaná integrovaná numerická klávesnice. *2 indikátory napájení zobrazují stejné informace. Indikátor na tlačítku napájení je viditelný pouze tehdy, je-li počítač otevřený. Indikátor napájení na přední straně počítače je viditelný bez ohledu na to, zda je počítač otevřený nebo zavřený. CSWW Horní komponenty 5

10 Tlačítka a reproduktory Poznámka Použijte obrázek, který nepřesněji odpovídá vašemu počítači. Komponenta (1) Tlačítko napájení* Pokud je počítač vypnutý, stisknutím tlačítka jej zapnete. (2) Reproduktory (2) Přehrávání zvuku. Pokud je počítač zapnutý, stisknutím tlačítka zahájíte přechod do režimu spánku. Pokud je počítač v úsporném režimu, krátkým stisknutím tlačítka úsporný režim ukončíte. Pokud je počítač v režimu spánku, krátkým stisknutím tlačítka režim spánku ukončíte. Pokud počítač přestane reagovat a funkce vypnutí systému Microsoft Windows nelze použít, vypněte počítač přidržením tlačítka napájení po dobu alespoň 5 sekund. (3) Tlačítko Média Spustí software pro přehrávání hudby nebo médií. Lze je používat s aplikací QuickPlay i bez ní. Pokud je software QuickPlay nainstalován a počítač je zapnutý, stisknutím tlačítka spustíte program pro hudbu nebo nabídku Media. Pokud je software QuickPlay nainstalován a počítač je vypnutý, stisknutím tlačítka spustíte program pro hudbu nebo nabídku Media. Pokud je software QuickPlay nainstalován a počítač je v úsporném režimu, stisknutím tlačítka úsporný režim ukončíte. Pokud software QuickPlay v počítači nainstalován není a počítač je zapnutý, stisknutím tlačítka spustíte program pro hudbu nebo nabídku Media. Pokud software QuickPlay nainstalován není a počítač je vypnutý, tlačítko nefunguje. Pokud software QuickPlay nainstalován není a počítač je v úsporném režimu, stisknutím tlačítka úsporný režim ukončíte. 6 Komponenty CSWW

11 Komponenta Poznámka Tlačítko Média nemá vliv na obnovu systému z režimu spánku. (4) Tlačítko DVD Spustí software pro přehrávání DVD. Pokud je počítač zapnutý, stisknutím tlačítka spustíte výchozí program pro přehrávání DVD. Následně se začne přehrávat disk v optické jednotce DVD. Pokud je počítač vypnutý, stisknutím tlačítka spustíte software QuickPlay. Následně se začne přehrávat disk v optické jednotce DVD. Pokud není software QuickPlay nainstalovaný, tlačítko DVD nebude fungovat. Pokud je počítač v úsporném režimu, stisknutím tlačítka spustíte software QuickPlay. Následně se začne přehrávat disk v optické jednotce DVD. Pokud není nainstalován software QuickPlay, počítač se obnoví z úsporného spánku. Poznámka Informace o použití softwaru QuickPlay naleznete v nápovědě online k této aplikaci. (5) Tlačítko Předchozí/přetočit zpět Jedním stisknutím přehraje předchozí stopu nebo kapitolu. Pokud tlačítko stisknete současně s klávesou fn, disk se přetočí. (6) Tlačítko Přehrávat/pozastavit Přehraje nebo pozastaví přehrávaný disk. (7) Tlačítko Další/přetáčení dopředu Přehraje následující stopu nebo kapitolu. (8) Tlačítko Stop Zastaví disk. Po stisknutí současně s klávesou fn přetočí disk dopředu. (9) Tlačítko pro vypnutí zvuku Vypne a obnoví zvuk reproduktoru. (10) Oblast pro nastavení hlasitosti Přizpůsobí hlasitost reproduktoru. Posunutím prstu vlevo snížíte hlasitost a posunutím prstu vpravo hlasitost zvýšíte. Můžete také klepnutím na značku mínus v oblasti posouvání snížit hlasitost nebo ji klepnutím na značku plus zvýšit. * V této tabulce je popsáno nastavení od výrobce. Informace o změně nastavení od výrobce naleznete v uživatelských příručkách v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc. CSWW Horní komponenty 7

12 Komponenta (1) Tlačítko napájení* Pokud je počítač vypnutý, stiskněte tlačítko, a zapněte ho. (2) Reproduktory (2) Jsou zdrojem zvuku. Pokud je počítač zapnutý, stiskněte tlačítko, a zahájí se přechod do režimu spánku. Pokud je počítač v úsporném režimu, krátce stiskněte tlačítko, a úsporný režim ukončíte. Pokud je počítač v režimu spánku, krátce stiskněte tlačítko, a režim spánku ukončíte. Pokud počítač přestane reagovat a funkce vypnutí systému Microsoft Windows nelze použít, vypněte počítač přidržením tlačítka napájení po dobu alespoň 5 sekund. (3) Tlačítko Média Spustí software pro přehrávání hudby nebo médií. Lze je používat s aplikací QuickPlay i bez ní. Pokud je software QuickPlay nainstalován a počítač je zapnutý, stisknutím tlačítka spustíte program pro hudbu nebo nabídku Media. Pokud je software QuickPlay nainstalován a počítač je vypnutý, stisknutím tlačítka spustíte program pro hudbu nebo nabídku Media. Pokud je software QuickPlay nainstalován a počítač je v úsporném režimu, stisknutím tlačítka úsporný režim ukončíte. Pokud software QuickPlay v počítači nainstalován není a počítač je zapnutý, stisknutím tlačítka spustíte program pro hudbu nebo nabídku Media. Pokud software QuickPlay nainstalován není a počítač je vypnutý, tlačítko nefunguje. Pokud software QuickPlay nainstalován není a počítač je v úsporném režimu, stisknutím tlačítka úsporný režim ukončíte. Poznámka Tlačítko Média nemá vliv na obnovu systému z režimu spánku. (4) Tlačítko pro vypnutí zvuku Vypne a obnoví zvuk reproduktoru. 8 Komponenty CSWW

13 Komponenta (5) Oblast pro nastavení hlasitosti Přizpůsobí hlasitost reproduktoru. Posunutím prstu vlevo snížíte hlasitost a posunutím prstu vpravo hlasitost zvýšíte. Můžete také klepnout na znaménko mínus v oblasti posouvání a snížíte tak hlasitost. Nebo můžete klepnout na znaménko plus v oblasti posouvání a hlasitost tak zvýšíte. * V této tabulce je popsáno nastavení od výrobce. Informace o změně nastavení od výrobce naleznete v uživatelských příručkách v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc. CSWW Horní komponenty 9

14 Klávesy Poznámka Váš počítač se může od obrázku v této kapitole mírně lišit. Komponenta (1) Klávesa esc Při stisknutí v kombinaci s klávesou fn zobrazí informace o systému. (2) Klávesa fn Stisknutím v kombinaci s funkční klávesou nebo klávesou esc lze vykonat často používané systémové funkce. (3) logo Windows, klávesa Zobrazí nabídku Start systému Microsoft Windows. (4) Windows, klávesa aplikací Zobrazí místní nabídku položky, na které je umístěn ukazatel. (5) Integrovaná číselná klávesnice Lze ji používat stejně jako klávesy externí číselné klávesnice. (6) Funkční klávesy Stisknutím v kombinaci s klávesou fn lze aktivovat často používané systémové funkce. Klávesové zkratky reference Funkce Zobrazit informace o systému. Smazat informace o systému. Otevření Centra pro nápovědu a odbornou pomoc. Otevření okna Možnosti tisku. Otevření webového prohlížeče. Přepínání mezi displejem počítače a externím zobrazovacím zařízením. Aktivace úsporného režimu. Aktivace funkce QuickLock. Klávesová zkratka fn+esc fn+esc nebo klepnutí na tlačítko enter fn+f1 fn+f2 fn+f3 fn+f4 fn+f5 fn+f6 10 Komponenty CSWW

15 Funkce Snížení jasu obrazu. Zvýšení jasu obrazu. Přehrání, pozastavení nebo obnovení přehrávání zvukového disku CD nebo disku DVD. Zastavení přehrávání zvukového disku CD nebo disku DVD. Přehrání předchozí stopy nebo kapitoly na disku CD nebo DVD. Přehrání následující stopy nebo kapitoly na disku CD nebo DVD. Klávesová zkratka fn+f7 fn+f8 fn+f9 fn+f10 fn+f11 fn+f12 CSWW Horní komponenty 11

16 Komponenty na přední straně Poznámka Váš počítač se může od obrázku v této kapitole mírně lišit. Komponenta (1) Vypínač bezdrátového připojení Zapíná a vypíná funkci bezdrátového připojení, vlastní bezdrátové připojení však nevytváří. Poznámka Aby bylo možné navázat bezdrátové připojení, musí být nastavena bezdrátová síť. (2) Indikátor bezdrátového připojení Modrá: Je zapnuto integrované bezdrátové zařízení, například zařízení pro bezdrátovou síť LAN nebo zařízení Bluetooth. Žlutá: Všechna bezdrátová zařízení jsou vypnutá. (3) Infračervená čočka Slouží k příjmu signálu z dálkového ovladače HP Remote Control. (4) Zásuvka zvukového vstupu (pro mikrofon) Slouží k připojení mikrofonu sady headset, stereofonního nebo monofonního mikrofonu. (5) Zásuvka zvukového výstupu (pro sluchátka) Slouží k připojení volitelných aktivních stereofonních reproduktorů, sluchátek, špuntů, náhlavní soupravy nebo televizního zvukového signálu. (6) Zásuvka zvukového výstupu S/PDIF (sluchátka, pouze u vybraných modelů) Poskytuje lepší kvalitu zvuku včetně prostorového zvuku a dalších špičkových zvukových výstupů. 12 Komponenty CSWW

17 Komponenty na zadní straně Komponenta Větrací otvory Umožňují proudění vzduchu k ochlazení vnitřních komponent. UPOZORNĚNÍ Aby nedošlo k přehřátí, neblokujte ventilační otvory. Používejte počítač výhradně na rovném tvrdém povrchu. Dejte pozor, aby proudění vzduchu nebránil jiný pevný povrch, jako například tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře, silné pokrývky či šaty. Poznámka Z důvodu chlazení interních komponent a zabránění jejich přehřátí se ventilátor počítače spouští automaticky. Zapínání a vypínání interního ventilátoru během normálního používání počítače je tedy normální. CSWW Komponenty na zadní straně 13

18 Komponenty na pravé straně Komponenta (1) Zásuvka pro karty ExpressCard Podporuje volitelné karty ExpressCard/54. (2) Optická jednotka Slouží ke čtení optického disku. (3) Indikátor optické jednotky Bliká: Optická jednotka se používá. (4) Port USB Slouží k připojení zařízení USB. (5) Konektor napájení Slouží k připojení adaptéru střídavého proudu. 14 Komponenty CSWW

19 Komponenty na levé straně Komponenta (1) Zásuvka pro bezpečnostní kabel Slouží k připojení doplňkového bezpečnostního kabelu k počítači. Poznámka Tento bezpečnostní kabel slouží jako odrazující prvek, nežádoucímu použití nebo krádeži však zcela zabránit nedokáže. (2) Výstupní zásuvka S-Video Slouží k připojení doplňkového zařízení S-Video, jako je například televizní přijímač, VCR, videokamera, zpětný projektor nebo karta pro digitalizaci obrazu. (3) Port externího monitoru Slouží k připojení externího monitoru VGA nebo projektoru. (4) Rozšiřující port 3 Slouží k připojení počítače k doplňkovému rozšiřujícímu produktu nebo ke stolní jednotce. Poznámka Počítač má pouze jeden rozšiřující port. Termín rozšiřující port 3 označuje typ rozšiřujícího portu. (5) Zásuvka pro síť (RJ-45) Slouží k připojení síťového kabelu. Poznámka Zástrčka RJ-45 (síť) u vybraných modelů umožňuje připojení k 1Gb síti Ethernet. (6) Zásuvka RJ-11 (modem) Slouží k připojení kabelu modemu. (7) Port USB (1 nebo 2, v závislosti na modelu počítače) Připojení volitelných zařízení USB. (8) Port 1394 (pouze u vybraných modelů) Slouží k připojení doplňkového zařízení typu IEEE 1394 nebo 1394a, jako je videokamera. (9) Indikátor zásuvky pro digitální média (pouze u vybraných modelů) (10) Zásuvka pro digitální média (pouze u vybraných modelů) Svítí: Digitální karta se používá. Podporuje následující formáty doplňkových digitálních karet: Secure Digital (SD) Memory Card, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital Input/Output (SD I/O), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MSP), xd-picture Card (XD) a xd-picture Card (XD) Type M. CSWW Komponenty na levé straně 15

20 Komponenty na spodní straně Komponenta (1) Bateriová pozice Udržuje baterii. (2) Uvolňovací západka baterie Slouží k uvolnění baterie z bateriové pozice. (3) Větrací otvory (5) Umožňují proudění vzduchu k ochlazení vnitřních součástí. UPOZORNĚNÍ Aby nedošlo k přehřátí, neblokujte ventilační otvory. Používejte počítač výhradně na rovném tvrdém povrchu. Dejte pozor, aby proudění vzduchu nebránil jiný pevný povrch, jako například tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře, silné pokrývky či šaty. Poznámka Z důvodu chlazení interních komponent a zabránění jejich přehřátí se ventilátor počítače spouští automaticky. Zapínání a vypínání interního ventilátoru během normálního používání počítače je tedy normální. (4) Pozice paměťového modulu Obsahuje zásuvky paměťového modulu. (5) Pozice pevného disku Obsahuje pevný disk. 16 Komponenty CSWW

21 Komponenty displeje Komponenta (1) Vypínač interního displeje* Pokud displej zavřete a počítač je zapnutý, zahájí režim spánku. (2) Interní mikrofony (2) (pouze u vybraných modelů) (3) Indikátor integrované kamery (jen vybrané modely) Záznam zvuku. Poznámka Ikona mikrofonu vedle jednotlivých otvorů mikrofonu znamená, že je počítač vybaven interními mikrofony. Svítí: Integrovaná kamera je používána. (4) Integrovaná kamera (jen vybrané modely) Záznam videa a snímání fotografií. *V závislosti na modelu počítače se může umístění interního spínače displeje lišit. CSWW Komponenty displeje 17

22 Antény pro bezdrátovou komunikaci (jen určité modely) Na vybraných modelech se k odesílání a příjmu signálu jednoho nebo více bezdrátových zařízení používají alespoň 2 antény pro bezdrátovou komunikaci. Tyto antény jsou ukryté v počítači. Chcete-li získat informace o směrnicích pro bezdrátová zařízení platná pro danou oblast, viz část Poznámky o předpisech, bezpečnosti a prostředí ve středisku pomoci a technické podpory. Poznámka Z důvodu zajištění optimálního přenosu nezakrývejte oblasti antén. 18 Komponenty CSWW

23 Další hardwarové součásti Komponenta (1) Napájecí kabel* Slouží k připojení adaptéru střídavého proudu k napájecí zásuvce. (2) Adaptér střídavého proudu Převádí střídavý proud na stejnosměrný. (3) Baterie* Napájí počítač, pokud není připojen k externímu zdroji napájení. (4) Modemový kabel* (pouze u vybraných modelů) Slouží k připojení interního modemu k telefonní zásuvce RJ-11 nebo adaptéru modemu pro určitou zemi. (5) Adaptér kabelu modemu pro určitou zemi (jen u vybraných modelů) Upravuje kabel modemu pro jinou zásuvku než telefonní zásuvku RJ-11. *Kabely modemu, jednotky bateriových zdrojů a napájecí kabely se mohou lišit v závislosti na oblasti a zemi použití. CSWW Další hardwarové součásti 19

24 Štítky Štítky na počítači poskytují informace, které jsou vhodné pro řešení problémů se systémem nebo k zajištění kompatibility počítače na cestách do zahraničí. Servisní štítek poskytuje informace o značce produktu, názvu řady, sériovém čísle (s/n) a čísle produktu (p/n) počítače. Tyto informace si připravte, pokud chcete kontaktovat podporu zákazníků. Servisní štítek je upevněn na spodní straně počítače. Certifikát pravosti produktu Microsoft obsahuje kód Product Key systému Microsoft Windows. Toto číslo budete pravděpodobně potřebovat při aktualizaci nebo řešení problémů s operačním systémem. Tento certifikát je umístěn na spodní straně počítače. Štítek se směrnicemi obsahuje informace o směrnicích souvisejících s počítačem. Štítek s informacemi o předpisech se nachází na spodní straně počítače. Štítek s informacemi o souladu modemu obsahuje informace o modemu a značky schválení vyžadovaná v některých zemích, pro které byl modem schválen k použití. Tyto informace budete pravděpodobně potřebovat při cestách do zahraničí. Informace o souladu modemu jsou umístěny v pozici pevného disku. Štítky certifikace bezdrátové komunikace (pouze pro vybrané modely) obsahují informace o doplňkových bezdrátových zařízeních a značení schválení některých zemí, pro které byla zařízení schválena k použití. Může se jednat o doplňkové zařízení pro přístup do bezdrátové místní sítě (WLAN) nebo zařízení Bluetooth. Pokud váš model počítače obsahuje jedno či více bezdrátových zařízení, s počítačem je dodáván jeden či více certifikačních štítků. Tyto informace budete pravděpodobně potřebovat při cestách do zahraničí. Štítky certifikace bezdrátové komunikace jsou umístěny uvnitř pozice paměťového modulu. 20 Komponenty CSWW

25 Rejstřík A adaptér kabelu modemu, identifikace 19 adaptér střídavého proudu, identifikace 19 antény 18 antény pro bezdrátovou komunikaci 18 B baterie, identifikace 19 bateriová pozice 16, 20 C cestování s počítačem štítek s informacemi o souladu modemu 20 štítky certifikace bezdrátové komunikace 20 Č číselná klávesnice, identifikace 10 F funkční klávesy, určení 10 I indikátor bezdrátového připojení, určení 12 indikátor Další/přetáčení dopředu, identifikace 3 indikátor funkce caps lock, určení 3, 4 indikátor funkce num lock, určení 4, 5 indikátor integrované kamery, identifikace 17 indikátor jednotky, identifikace 3, 4 indikátor optické jednotky,určení 14 indikátor Předchozí/přetočit zpět, identifikace 3 indikátor Přehrávat/pozastavit, identifikace 3 indikátor snížení hlasitosti, identifikace 3, 4 indikátor stavu baterie, určení 3, 4 indikátor Stop, identifikace 3 indikátor tlačítka DVD, identifikace 3 indikátor tlačítka Média, identifikace 3 indikátor tlačítka media, určení 4 indikátor vypnutí hlasitosti, identifikace 3, 4 indikátor vypnutí hlasitosti, určení 4 indikátory baterie 3, 4 bezdrátové připojení 12 Caps Lock 3, 4 Další/přetáčení dopředu 3 integrovaná kamera 17 jednotka 3, 4 napájení 3, 4 Num Lock 4, 5 optická jednotka 14 předchozí/přetočit zpět 3 Přehrávat/pozastavit 3 snížení hlasitosti 3, 4 tlačítko DVD 3 tlačítko Média 3, 4 TouchPad 2 vypnutí hlasitosti 3, 4 vypnutí zvuku 3, 4 zastavení 3 Zásuvka pro digitální média 15 zvýšení hlasitosti 4, 5 indikátory aktivity médií, identifikace 3 indikátory napájení, identifikace 3, 4 indikátor zařízení TouchPad, identifikace 2 indikátor zásuvky pro digitální média, identifikace 15 indikátor zvýšení hlasitosti, identifikace 4 indikátor zvýšení hlasitosti, určení 5 informace o směrnicích štítek se směrnicemi 20 štítek s informacemi o souladu modemu 20 štítky certifikace bezdrátové komunikace 20 infračervená čočka, identifikace 12 integrovaná kamera, identifikace 17 interní mikrofony, identifikace 17 K kabel, napájení 19 kabel, RJ-11 (modem) 19 kabel RJ-11 (modem), identifikace 19 kamera, identifikace 17 klávesa aplikací, Windows 10 klávesa aplikací systému Windows, určení 10 klávesa esc, identifikace 10 klávesa fn, identifikace 10 klávesa loga Windows, určení 10 CSWW Rejstřík 21

26 klávesové zkratky, stručný přehled 10 klávesy aplikace systému Windows 10 číselná klávesnice 10 esc 10 fn 10 funkční 10 logo Windows 10 komponenty Další hardware 19 displej 17 dolní strana 16 horní 2 levá strana 15 pravá strana 14 přední strana 12 zadní strana 13 konektor, napájení 14 konektor napájení, identifikace 14 N napájecí kabel, identifikace 19 název a číslo produktu, počítač 20 O oblasti posunování, zařízení TouchPad 2 oblast pro nastavení hlasitosti, určení 7, 9 operační systém Product Key, kód 20 štítek s certifikátem pravosti produktu Microsoft 20 optická jednotka, určení 14 P port 1394, identifikace 15 port externího monitoru, určení 15 port IEEE 1394, identifikace 15 port pro monitor, externí 15 porty externí monitor 15 rozšíření 15 USB 14, 15 porty USB, určení 14, 15 pozice baterie 16, 20 paměťový modul 16 pevný disk 16 pozice paměťového modulu, identifikace 16 pozice pevného disku, určení 16 Product Key, kód 20 Předchozí/přetočit zpět, identifikace 7 R reproduktory, identifikace 6 reproduktory, určení 8 RJ-45 (síťová) zástrčka, určení 15 rozšiřující port, identifikace 15 S sériové číslo, počítač 20 servisní štítek 20 spínač displeje, identifikace 17 spínač interního displeje, identifikace 17 Š štítek certifikace bezdrátové komunikace 20 štítek s certifikátem pravosti 20 štítek s certifikátem pravosti produktu Microsoft 20 štítek s informacemi o souladu modemu 20 štítek WLAN 20 štítek zařízení Bluetooth 20 štítky Bluetooth 20 certifikace bezdrátové komunikace 20 certifikát pravosti produktu Microsoft 20 servisní štítek 20 směrnice 20 soulad modemu 20 WLAN 20 T tlačítka další/přetočit dopředu 7 DVD 7 média 6, 8 napájení 6, 8 předchozí/přetočit zpět 7 přehrávat/pozastavit 7 TouchPad 2 vypnutí zvuku 7, 8 zapnutí/vypnutí zařízení TouchPad 2 zastavení 7 tlačítka pro ovládání médií, identifikace 7 tlačítko Další/přetáčení dopředu, identifikace 7 tlačítko DVD, identifikace 7 tlačítko Média, identifikace 6 tlačítko média, určení 8 tlačítko napájení, určení 6, 8 tlačítko pro vypnutí hlasitosti, identifikace 7, 8 tlačítko Přehrávat/pozastavit, identifikace 7 tlačítko Stop, identifikace 7 tlačítko vypnutí hlasitosti, identifikace 7, 8 Tlačítko zapnutí/vypnutí zařízení TouchPad 2 TouchPad oblasti posunování 2 tlačítka 2 určení 2 U uvolňovací západka, baterie 16 uvolňovací západka baterie, identifikace 16 V ventilační otvory, určení 16 větrací otvory, identifikace 13 vypínač bezdrátového připojení, identifikace 12 Výstupní zásuvka S-Video, identifikace 15 Z západka, uvolnění baterie 16 zařízení WLAN 20 zástrčka RJ-11 (modem), určení 15 zástrčka zvukového vstupu (pro mikrofon), určení Rejstřík CSWW

27 zástrčka zvukového výstupu (pro sluchátka), určení 12 zásuvka pro bezpečnostní kabel, určení 15 Zásuvka pro digitální média, identifikace 15 zásuvka pro karty ExpressCard, identifikace 14 zásuvka pro mikrofon (zvukový vstup) 12 zásuvka pro sluchátka (zvukový výstup) 12 zásuvky bezpečnostní kabel 15 Digitální média 15 ExpressCard 14 paměťový modul 16 RJ-11 (modem) 15 RJ-45 (síť 15 výstupní S-Video 15 zvukový vstup (pro mikrofon) 12 zvukový výstup (pro sluchátka) 12 CSWW Rejstřík 23

28

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 419443-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 396853-221 B ezen 2006 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v

Více

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka

TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

P edstavení počítače Tablet PC

P edstavení počítače Tablet PC P edstavení počítače Tablet PC Číslo dokumentu: 405775-221 Kv ten 2006 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny 2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro řadu notebooků TravelMate Původní vydání: 02/2011 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD logo je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems,

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Notebook HP ProBook. Uživatelská příručka

Notebook HP ProBook. Uživatelská příručka Notebook HP ProBook Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company v

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Čeština Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně.

Více

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny Řada Aspire 7715Z/7315 Stručné pokyny Copyright 2009. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 7715Z/7315 Původní vydání: 08/2009 Notebook řady Aspire 7715Z/7315 Číslo modelu: Sériové

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Externí zařízení Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP

Více

HP ProBook Notebook PC. Uživatelská příručka

HP ProBook Notebook PC. Uživatelská příručka HP ProBook Notebook PC Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Aspire One. Stručné pokyny

Aspire One. Stručné pokyny Aspire One Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby našich

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Číslo dokumentu: 383705-221 Kv ten 2005 Obsah Program Computer Setup Rejst ík Přístup k programu Computer Setup............... 2 Výchozí nastavení programu Computer Setup.......

Více