Představení notebooku Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Představení notebooku Uživatelská příručka"

Transkript

1 Představení notebooku Uživatelská příručka

2 Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett-Packard Company v souladu s licencí. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je každému z těchto produktů a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací nezakládá další záruky. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. První vydání: červenec 2007 Číslo dokumentu:

3 Důležité informace o produktu Tato uživatelská příručka popisuje funkce, kterými je vybavena většina modelů. Některé funkce nemusí být ve vašem počítači k dispozici. iii

4 iv Důležité informace o produktu

5 Obsah 1 Identifikace hardwaru 2 Komponenty Horní komponenty... 2 Indikátory... 2 Tlačítka, spínače a polohovací zařízení... 4 Komponenty displeje... 5 Klávesy... 6 Komponenty na přední straně... 7 Komponenty na zadní straně... 8 Komponenty na pravé straně... 9 Komponenty na levé straně Komponenty na spodní straně Antény pro bezdrátovou komunikaci Další hardwarové součásti Štítky Rejstřík v

6 vi

7 1 Identifikace hardwaru Chcete-li zobrazit seznam hardwaru nainstalovaného v počítači, postupujte následovně: 1. Postupně klepněte na tlačítko Start > Počítač > Vlastnosti systému. 2. V levém panelu klepněte na Správce zařízení. Pomocí nástroje Správce zařízení lze také přidávat hardware nebo upravovat konfiguraci zařízení. POZNÁMKA: Za účelem zvýšení bezpečnosti obsahuje systém Windows funkci Řízení uživatelských účtů. Můžete být vyzváni k povolení nebo k zadání hesla pro operace typu instalování aplikací, spouštění nástrojů nebo změny nastavení systému Windows. Další informace naleznete v elektronické nápovědě systému Windows. 1

8 2 Komponenty Horní komponenty Indikátory Komponenta (1) Indikátor napájení Svítí: Počítač je zapnutý. Bliká: Počítač je v úsporném režimu. Bliká rychle: Měl by být připojen adaptér střídavého proudu s vyšším jmenovitým výkonem. Nesvítí: Počítač je vypnutý nebo v režimu spánku. (2) Indikátor stavu baterie Žlutá: Baterie se nabíjí. Zelená: Stav baterie se blíží úplné kapacitě nabití. Blikající oranžová: Jednotka bateriových zdrojů, která je jediným zdrojem napájení, je téměř vybitá. Jakmile baterie dosáhne kritického stavu, indikátor stavu baterie začne rychle blikat. Nesvítí: Pokud je počítač připojen k externímu zdroji napájení, indikátor bude vypnutý, jestliže jsou všechny baterie v počítači plně nabité. Pokud počítač není připojen k externímu zdroji 2 Kapitola 2 Komponenty

9 Komponenta napájení, indikátor bude vypnutý, dokud baterie nedosáhne nízké úrovně nabití. (3) Indikátor jednotky Bliká zeleně: Pevný disk se používá. Žlutá: Systém HP 3D DriveGuard dočasně zaparkoval interní pevný disk. (4) Indikátor funkce Caps Lock Svítí: Funkce Caps Lock je zapnutá. (5) Indikátor vypnutí zvuku Nesvítí: Zvuk počítače je zapnutý. Svítí: Zvuk počítače je vypnutý. (6) Indikátor snížení hlasitosti Bliká: Probíhá snižování hlasitosti reproduktoru pomocí oblasti pro nastavení hlasitosti. (7) Indikátor zvýšení hlasitosti Bliká: Probíhá zvyšování hlasitosti pomocí oblasti pro nastavení hlasitosti. (8) Indikátor funkce Num Lock Svítí: Funkce Num Lock je zapnutá nebo je aktivovaná integrovaná numerická klávesnice. Horní komponenty 3

10 Tlačítka, spínače a polohovací zařízení Komponenta (1) Vypínač interního displeje Vypne displej, pokud displej zavřete a počítač je zapnutý. (2) Ukazovátko Slouží k přesunutí ukazatele, výběru nebo aktivaci položek na obrazovce. (3) Tlačítko prezentace Spustí funkci prezentace. (4) Tlačítko pro vypnutí zvuku Vypne a obnoví zvuk reproduktoru. (5) Oblast pro nastavení hlasitosti Přizpůsobí hlasitost reproduktoru: Chcete-li ztlumit hlasitost, posuňte prst přes oblast pro nastavení hlasitosti zprava doleva. Můžete také klepnout nebo stisknout levou polovinu oblasti pro nastavení hlasitosti. Chcete-li zvýšit hlasitost, posuňte prst přes oblast pro nastavení hlasitosti zleva doprava. Můžete také klepnout nebo stisknout pravou polovinu oblasti pro nastavení hlasitosti. (6) Pravé tlačítko ukazovátka Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši. (7) Levé tlačítko ukazovátka Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši. 4 Kapitola 2 Komponenty

11 Komponenty displeje Komponenta (1) Integrovaná kamera (jen vybrané modely) Zaznamenává video, snímá fotografie a přenáší video pro videokonference. (2) Kontrolka kamery (jen vybrané modely) Svítí: Kamera nahrává video nebo snímá fotografii. (3) Spínač režimu kamery Pro použití režimu makro posuňte spínač doleva. Režim makro používá přibližně 10 cm ohniskovou vzdálenost pro zachycení obrázků zblízka. Pro použití běžného režimu posuňte spínač doprava. Běžný režim používá přibližně 50 cm ohniskovou vzdálenost pro zachycení obrázků se standardním rozsahem vzdálenosti od kamery. (4) Prosvětlení klávesnice Když je málo světla, po stisknutí tlačítka prosvětlení klávesnice se klávesnice osvětlí. (5) Tlačítko prosvětlení klávesnice Zapíná prosvětlení klávesnice. (6) HP Fingerprint Sensor (snímač otisků prstů) Umožňuje přihlašování do systému Windows pomocí snímače otisků prstů namísto přihlašování heslem. (7) Interní mikrofony (2) Nahrávejte a přenášejte zvuk pro videokonference. (8) Otočný kloub Otočí displej a přemění počítač z režimu tradičního notebooku na režim tablet a opačně. (9) Snímač okolního světla Automaticky nastaví jas displeje na základě okolního osvětlení. Horní komponenty 5

12 Klávesy Komponenta (1) Klávesa esc Při stisknutí v kombinaci s klávesou fn zobrazí informace o systému. (2) Klávesa fn Stisknutím v kombinaci s funkční klávesou nebo klávesou esc lze vykonat často používané systémové funkce. (3) logo Windows, klávesa Zobrazí nabídku Start systému Windows. (4) Windows, klávesa aplikací Zobrazí místní nabídku položky, na které je umístěn ukazatel. (5) Integrovaná číselná klávesnice Lze ji používat stejně jako klávesy externí číselné klávesnice. (6) Funkční klávesy Stisknutím v kombinaci s klávesou fn lze aktivovat často používané systémové funkce. 6 Kapitola 2 Komponenty

13 Komponenty na přední straně Komponenta (1) Kontrolka kamery (jen vybrané modely) Svítí: Kamera nahrává video nebo snímá fotografii. (2) Spínač režimu kamery Pro použití režimu makro posuňte spínač doleva. Režim makro používá přibližně 10 cm ohniskovou vzdálenost pro zachycení obrázků zblízka. (3) Tlačítko prosvětlení klávesnice Zapíná prosvětlení klávesnice. (4) Tlačítko externí antény WWAN Otevře externí anténu WWAN. Pro použití běžného režimu posuňte spínač doprava. Běžný režim používá přibližně 50 cm ohniskovou vzdálenost pro zachycení obrázků se standardním rozsahem vzdálenosti od kamery. (5) Externí anténa WWAN Odesílá a přijímá signál bezdrátových zařízení pro komunikaci v bezdrátové síti WWAN. (6) Tlačítko napájení Pokud je počítač vypnutý, zapnete ho posunutím tlačítka napájení doprava. (7) Uvolňovací západka displeje Otevře počítač. Pokud je počítač zapnutý, vypnete ho posunutím tlačítka napájení doprava. Pokud je počítač v úsporném režimu, ukončíte ho krátkým posunutím tlačítka napájení doprava. Pokud je počítač v režimu spánku, ukončíte ho krátkým posunutím tlačítka napájení doprava. Pokud počítač přestane reagovat a proces vypnutí systému Windows je neefektivní, vypněte počítač posunutím tlačítka napájení doprava a jeho podržením po dobu alespoň 5 sekund. Pokud chcete o nastavení napájení získat více informací, vyberte položku Start > Ovládací panely > Systém a údržba > Možnosti napájení. (8) pozice zařízení Bluetooth Obsahuje volitelné zařízení Bluetooth. Komponenty na přední straně 7

14 Komponenty na zadní straně Komponenta (1) Resetovací tlačítko Windows * Zatímco Windows běží, stiskněte tlačítko pomocí pera, abyste provedli příkaz ctrl+alt+delete. Zatímco běží Nástroj Computer Setup, stiskněte tlačítko pomocí pera, abyste provedli vynulování. Počítač se vynuluje a všechny neuložené informace budou ztraceny. Funkce vynulování může být použita pro obnovení funkčnosti, když systém neodpovídá. (2) Zásuvka RJ-11 (modem) Slouží k připojení kabelu modemu. (3) zásuvka pro síť (RJ-45) Slouží k připojení síťového kabelu. (4) Port externího monitoru Slouží k připojení externího monitoru VGA nebo projektoru. (5) Konektor napájení Slouží k připojení adaptéru střídavého proudu. *Pro ochranu vaší práce a systému nemůže být příkaz ctrl+alt+delete zadán pomocí kláves ctrl, alt a del na klávesnici na obrazovce. 8 Kapitola 2 Komponenty

15 Komponenty na pravé straně Komponenta (1) HP Fingerprint Sensor (snímač otisků prstů) Umožňuje přihlašování do systému Windows pomocí snímače otisků prstů namísto přihlašování heslem. (2) port 1394 Slouží k připojení doplňkového zařízení typu IEEE 1394 nebo 1394a, jako je videokamera. (3) Zásuvka zvukového výstupu (pro sluchátka) Slouží k připojení doplňkových aktivních stereofonních reproduktorů, sluchátek, náhlavní soupravy nebo televizního zvukového signálu. (4) Zásuvka zvukového vstupu (pro mikrofon) Slouží k připojení mikrofonu náhlavní sady s mikrofonem, stereofonního nebo monofonního mikrofonu. (5) čtečka mediálních karet Podporuje následující formáty doplňkových digitálních karet: Secure Digital (SD) Memory Card a MultiMediaCard (MMC). (6) port USB Slouží k připojení doplňkového zařízení USB. (7) Zásuvka pro bezpečnostní kabel Slouží k připojení doplňkového bezpečnostního kabelu k počítači. POZNÁMKA: Tento bezpečnostní kabel slouží jako odrazující prvek; neoprávněnému použití nebo krádeži však zcela zabránit nedokáže. Komponenty na pravé straně 9

16 Komponenty na levé straně POZNÁMKA: Použijte obrázek, který nepřesněji odpovídá vašemu počítači. Komponenta (1) Zásuvka na pero Slouží k uložení pera. (2) Větrací otvory Umožňují proudění vzduchu k ochlazení vnitřních komponent. VAROVÁNÍ! Abyste předešli možným zraněním v důsledku tepla nebo přehřátí počítače, nedávejte si počítač přímo na klín a nezakrývejte větrací otvory počítače. Používejte počítač výhradně na rovném tvrdém povrchu. Dejte pozor, aby proudění vzduchu nebránil jiný pevný povrch, jako například tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře, pokrývky či šaty. Také během provozu zamezte kontaktu adaptéru střídavého proudu a kůže nebo jemných povrchů, jako například polštáře, pokrývky nebo šaty. Počítač a adaptér střídavého proudu splňují limity pro teplotu uživatelem přístupných povrchů, které jsou definovány v mezinárodním standardu pro bezpečnost zařízení informačních technologií (IEC 60950). POZNÁMKA: Z důvodu chlazení interních komponent a zabránění jejich přehřátí se ventilátor počítače spouští automaticky. Zapínání a vypínání interního ventilátoru během normálního používání počítače je tedy normální. (3) Používání zásuvky ExpressCard (jen vybrané modely) Podporuje volitelné ExpressCards. (4) Indikátor bezdrátového připojení Modrá: Je zapnuto integrované bezdrátové zařízení, například zařízení pro bezdrátovou místní síť WLAN, modul HP pro širokopásmové bezdrátové připojení anebo zařízení Bluetooth. Žlutá: Všechna bezdrátová zařízení jsou vypnuta. (5) Vypínač bezdrátového připojení Zapíná a vypíná funkci bezdrátového připojení, vlastní bezdrátové připojení však nevytváří. POZNÁMKA: Aby bylo možné navázat bezdrátové připojení, musí být nastavena bezdrátová síť. (6) tlačítko info Aktivuje nástroj Info Center (Informační středisko), který umožňuje spustit různé aplikace. (7) Napájený port USB Napájí zařízení USB, například volitelné externí zařízení MultiBay, pokud se používá s napájecím kabelem USB. 10 Kapitola 2 Komponenty

17 Komponenta (1) Zásuvka na pero Slouží k uložení pera. (2) Větrací otvory Umožňují proudění vzduchu k ochlazení vnitřních komponent. VAROVÁNÍ! Abyste předešli možným zraněním v důsledku tepla nebo přehřátí počítače, nedávejte si počítač přímo na klín a nezakrývejte větrací otvory počítače. Používejte počítač výhradně na rovném tvrdém povrchu. Dejte pozor, aby proudění vzduchu nebránil jiný pevný povrch, jako například tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře, pokrývky či šaty. Také během provozu zamezte kontaktu adaptéru střídavého proudu a kůže nebo jemných povrchů, jako například polštáře, pokrývky nebo šaty. Počítač a adaptér střídavého proudu splňují limity pro teplotu uživatelem přístupných povrchů, které jsou definovány v mezinárodním standardu pro bezpečnost zařízení informačních technologií (IEC 60950). POZNÁMKA: Z důvodu chlazení interních komponent a zabránění jejich přehřátí se ventilátor počítače spouští automaticky. Zapínání a vypínání interního ventilátoru během normálního používání počítače je tedy normální. (3) Čtečka karet Smart Card (jen určité modely) Podporuje čipové karty a karty Java. (4) Indikátor bezdrátového připojení Modrá: Je zapnuto integrované bezdrátové zařízení, například zařízení pro bezdrátovou místní síť WLAN, modul HP pro širokopásmové bezdrátové připojení anebo zařízení Bluetooth. Žlutá: Všechna bezdrátová zařízení jsou vypnuta. (5) Vypínač bezdrátového připojení Zapíná a vypíná funkci bezdrátového připojení, vlastní bezdrátové připojení však nevytváří. POZNÁMKA: Aby bylo možné navázat bezdrátové připojení, musí být nastavena bezdrátová síť. (6) tlačítko info Aktivuje nástroj Info Center (Informační středisko), který umožňuje spustit různé aplikace. (7) Napájený port USB Napájí zařízení USB, například volitelné externí zařízení MultiBay, pokud se používá s napájecím kabelem USB. Komponenty na levé straně 11

18 Komponenty na spodní straně Komponenta (1) Bateriová pozice Udržuje baterii. (2) Reproduktor Vydává zvuk. (3) Zásuvka SIM Obsahuje modul identifikace odběratele (SIM). Zásuvka SIM je umístěna uvnitř pozice pro baterii. (4) Větrací otvory (2) Umožňují proudění vzduchu k ochlazení vnitřních součástí. VAROVÁNÍ! Abyste předešli možným zraněním v důsledku tepla nebo přehřátí počítače, nedávejte si počítač přímo na klín a nezakrývejte větrací otvory počítače. Používejte počítač výhradně na rovném tvrdém povrchu. Dejte pozor, aby proudění vzduchu nebránil jiný pevný povrch, jako například tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře, pokrývky či šaty. Také během provozu zamezte kontaktu adaptéru střídavého proudu a kůže nebo jemných povrchů, jako například polštáře, pokrývky nebo šaty. Počítač a adaptér střídavého proudu splňují limity pro teplotu uživatelem přístupných povrchů, které jsou definovány v mezinárodním standardu pro bezpečnost zařízení informačních technologií (IEC 60950). POZNÁMKA: Z důvodu chlazení interních komponent a zabránění jejich přehřátí se ventilátor počítače spouští automaticky. Zapínání a vypínání interního ventilátoru během normálního používání počítače je tedy normální. (5) Pozice pevného disku Obsahuje pevný disk, zásuvky paměťového modulu, modul WLAN (pouze vybrané modely) a modul WWAN (pouze vybrané modely). (6) Konektor pro stolní jednotku Slouží k připojení volitelné stolní jednotky. (7) Indikátor úrovně nabití Zobrazuje přibližnou úroveň nabití baterie. (8) Uvolňovací západka baterie Slouží k uvolnění baterie z bateriové pozice. (9) Konektor doplňkové baterie Připojuje volitelnou baterii. (10) Dvířka konektoru doplňkové baterie Po vysunutí dojde k vystavení konektoru doplňkové baterie. 12 Kapitola 2 Komponenty

19 Antény pro bezdrátovou komunikaci U vybraných modelů počítače bezdrátová anténa posílá a přijímá signály z jednoho nebo více bezdrátových zařízení. Tyto antény jsou ukryté v počítači. Komponenta (1) Anténa sítě WWAN* Odesílá a přijímá signál bezdrátových zařízení pro komunikaci v bezdrátové síti WWAN. (2) Anténa sítě WLAN (2)* Odesílají a přijímají signál bezdrátových zařízení na místní bezdrátové síti (WLAN). (3) Externí anténa WWAN Odesílá a přijímá signál bezdrátových zařízení pro komunikaci v bezdrátové síti WWAN. *Antény jsou ukryté v počítači. Z důvodu zajištění optimálního přenosu nezakrývejte oblasti antén. Chcete-li získat informace o směrnicích pro bezdrátová zařízení platná pro danou zemi nebo oblast, viz část Poznámky o předpisech, bezpečnosti a prostředí. Tyto poznámky najdete v Nápovědě a odborné pomoci. Antény pro bezdrátovou komunikaci 13

20 Další hardwarové součásti Komponenta (1) Baterie* Napájí počítač, pokud není připojen k externímu zdroji napájení. (2) Adaptér střídavého proudu Převádí střídavý proud na stejnosměrný. (3) Napájecí kabel* Slouží k připojení adaptéru střídavého proudu k napájecí zásuvce. (4) Modemový kabel (jen vybrané modely)* Slouží k připojení interního modemu k telefonní zásuvce RJ-11 nebo kabelu adaptéru modemu pro určitou zemi. (5) Adaptér kabelu modemu pro určitou zemi (jen určité modely)* Upravuje kabel modemu pro jinou zásuvku než telefonní zásuvku RJ-11. *Modemové kabely, baterie a napájecí kabely se mohou lišit v závislosti na oblasti a zemi použití. 14 Kapitola 2 Komponenty

21 3 Štítky Štítky na počítači poskytují informace, které jsou vhodné pro řešení problémů se systémem nebo k zajištění kompatibility počítače na cestách do zahraničí. Servisní štítek poskytuje informace o značce a řadě produktu, sériovém čísle, čísle produktu a další údaje o počítači. Tyto informace si připravte, pokud chcete kontaktovat technickou podporu. Servisní štítek je upevněn na spodní straně počítače. Certifikát pravosti produktu Microsoft obsahuje kód Product Key systému Windows. Toto číslo budete pravděpodobně potřebovat při aktualizaci nebo řešení problémů s operačním systémem. Tento certifikát je umístěn na spodní straně počítače. Štítek se směrnicemi obsahuje informace o směrnicích souvisejících s počítačem. Štítek s informacemi o předpisech je umístěn v pozici baterie. Štítek s informacemi o souladu modemu obsahuje informace o modemu a značky schválení vyžadované v některých zemích, pro které byl modem schválen k použití. Tyto informace budete pravděpodobně potřebovat při cestách do zahraničí. Štítek s informacemi o souladu modemu je umístěn v pozici baterie. Štítky certifikace bezdrátové komunikace (pouze pro vybrané modely) obsahují informace o doplňkových bezdrátových zařízeních a značení schválení některých zemí, pro které byla zařízení schválena k použití. Může se jednat o doplňkové zařízení pro přístup do bezdrátové místní sítě (WLAN) nebo zařízení Bluetooth. Pokud váš model počítače obsahuje jedno či více bezdrátových zařízení, s počítačem je dodáván jeden či více certifikačních štítků. Tyto informace budete pravděpodobně potřebovat při cestách do zahraničí. Štítky certifikace bezdrátové komunikace jsou umístěny uvnitř pozice pro baterii a v pozici pevného disku. Štítek SIM (modul identifikace odběratele) (jen vybrané modely) poskytuje identifikátor ICCID (identifikátor karty s integrovaným obvodem) karty SIM. Tento štítek je umístěn uvnitř pozice pro baterii. Štítek se sériovým číslem modulu HP pro širokopásmové bezdrátové připojení (jen vybrané modely) obsahuje sériové číslo modulu HP pro širokopásmové bezdrátové připojení. Tento štítek je umístěn uvnitř pozice pro baterii. 15

22 Rejstřík A adaptér střídavého proudu, určení 14 anténa WLAN, určení 13 anténa WWAN, určení 13 B baterie, určení 14 bateriová pozice 12, 15 běžný režim 5, 7 C cestování s počítačem štítek s informacemi o souladu modemu 15 štítky certifikace bezdrátové komunikace 15 Č číselná klávesnice, identifikace 6 čtečka karet, určení 9 E externí anténa WWAN, identifikace 7, 13 F funkční klávesy, určení 6 I indikátor bezdrátového připojení, určení 10, 11 indikátor funkce Caps Lock, určení 3 indikátor funkce Num Lock, určení 3 indikátor jednotky, identifikace 3 indikátor snížení hlasitosti, určení 3 indikátor stavu baterie, určení 2 indikátor úrovně nabití, určení 12 indikátor vypnutí zvuku, určení 3 indikátory baterie 2 bezdrátové připojení 10, 11 Caps Lock 3 jednotka 3 kamera 5, 7 klávesnice 5 napájení 2 num lock 3 snížení hlasitosti 3 vypnutí zvuku 3 zvýšení hlasitosti 3 indikátory napájení, určení 2 indikátor zvýšení hlasitosti, určení 3 informace o směrnicích štítek se směrnicemi 15 štítek s informacemi o souladu modemu 15 štítky certifikace bezdrátové komunikace 15 interní mikrofon, určení 5 K kabel, napájení 14 kamera běžný režim 5, 7 režim makro 5, 7 kamera, identifikace 5 klávesa aplikací, Windows 6 klávesa aplikací systému Windows, určení 6 klávesa esc, identifikace 6 klávesa fn, identifikace 6 klávesa loga Windows, určení 6 klávesy aplikace systému Windows 6 číselná klávesnice 6 esc 6 fn 6 funkční 6 logo Windows 6 kloub, otočný 5 komponenty Další hardware 14 displej 5 dolní strana 12 horní 2 levá strana 10 pravá strana 9 přední strana 7 zadní strana 8 konektor, napájení 8 konektor doplňkové baterie, určení 12 konektor napájení, určení 8 konektor pro stolní jednotku, určení 12 kontrolka kamery, určení 5, 7 M mikrofon, interní 5 N napájecí kabel, určení 14 název a číslo produktu, počítač 15 O oblast pro nastavení hlasitosti, určení 4 ohnisková vzdálenost 5, 7 operační systém Product Key, kód 15 štítek s certifikátem pravosti produktu Microsoft 15 otočný kloub, identifikace 5 16 Rejstřík

23 P port 1394, určení 9 port externího monitoru, určení 8 port IEEE 1394, určení 9 port pro monitor, externí 8 porty externí monitor 8 USB 9 Porty USB, určení 9 pozice baterie 12, 15 bezdrátová zařízení 12 paměťový modul 12 pevný disk 12 pozice bezdrátového zařízení 12 pozice paměťového modulu 12 pozice pevného disku, určení 12 pozice zařízení Bluetooth, určení 7 Product Key, kód 15 prosvětlení klávesnice, určení 5 R reproduktor, určení 12 režim makro 5, 7 RJ-45 (síťová) zásuvka, určení 8 S sériové číslo, počítač 15 servisní štítek 15 snímač, otisků prstů 5, 9 snímač okolního světla, určení 5 snímač otisků prstů, určení 5, 9 součásti antény pro bezdrátovou komunikaci 13 spínače bezdrátové připojení 10, 11 režim kamery 5, 7 spínač režimu kamery 5, 7 Š štítek certifikace bezdrátové komunikace 15 štítek s certifikátem pravosti 15 štítek s certifikátem pravosti produktu Microsoft 15 štítek SIM 15 štítek s informacemi o souladu modemu 15 štítek s informací o sériovém čísle modulu HP pro širokopásmové bezdrátové připojení 15 štítek WLAN 15 štítek zařízení Bluetooth 15 štítky Bluetooth 15 certifikace bezdrátové komunikace 15 certifikát pravosti produktu Microsoft 15 Modul HP pro širokopásmové bezdrátové připojení 15 servisní štítek 15 SIM 15 směrnice 15 soulad modemu 15 WLAN 15 T tlačítka externí anténa WWAN 7 Prezentace 4 prosvětlení klávesnice 5, 7 vypnutí zvuku 4 Windows security 8 tlačítka ukazovátka, určení 4 tlačítko externí antény WWAN, určení 7 Tlačítko prezentace, určení 4 tlačítko prosvětlení klávesnice, určení 5, 7 tlačítko pro vypnutí hlasitosti, identifikace 4 tlačítko vypnutí hlasitosti, identifikace 4 tlačítko Windows security, určení 8 U ukazovátko, určení 4 uvolňovací západka, baterie 12 uvolňovací západka baterie, určení 12 uvolňovací západka displeje, určení 7 V větrací otvory 10, 11 větrací otvory, určení 12 vypínač bezdrátového připojení, identifikace 10, 11 vypínač displeje, identifikace 4 vypínač interního displeje, identifikace 4 Z západka, uvolnění baterie 12 zařízení WLAN 15 zásuvka pro bezpečnostní kabel, určení 9 zásuvka pro mikrofon (zvukový vstup) 9 zásuvka pro sluchátka (zvukový výstup) 9 zásuvka RJ-11 (modem), určení 8 zásuvka SIM, určení 12 zásuvka zvukového vstupu (pro mikrofon), určení 9 zásuvka zvukového výstupu (pro sluchátka), určení 9 zásuvky čtečka mediálních karet 9 RJ-11 (modem) 8 RJ-45 (síť) 8 zvukový vstup (pro mikrofon) 9 zvukový výstup (pro sluchátka) 9 Rejstřík 17

24

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 419443-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 396853-221 B ezen 2006 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka

Více

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

P edstavení počítače Tablet PC

P edstavení počítače Tablet PC P edstavení počítače Tablet PC Číslo dokumentu: 405775-221 Kv ten 2006 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems,

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více

HP ProBook Notebook PC. Uživatelská příručka

HP ProBook Notebook PC. Uživatelská příručka HP ProBook Notebook PC Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems,

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny 2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro řadu notebooků TravelMate Původní vydání: 02/2011 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Čeština Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně.

Více

Notebook. Uživatelská příručka

Notebook. Uživatelská příručka Notebook Uživatelská příručka Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Číslo dokumentu: 383705-221 Kv ten 2005 Obsah Program Computer Setup Rejst ík Přístup k programu Computer Setup............... 2 Výchozí nastavení programu Computer Setup.......

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je používána

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Notebook HP ProBook. Uživatelská příručka

Notebook HP ProBook. Uživatelská příručka Notebook HP ProBook Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company v

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 396847-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel, Celeron a Pentium

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka

TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích

Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích Informace o výstraze VÝSTRAHA: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích 1 2 3 4 24 25 26 27 5 6 23 7 8 9 22 21 20 19

Více

Řada notebooků TravelMate

Řada notebooků TravelMate Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností Hewlett-Packard. Intel je ochranná

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností Hewlett-Packard. Intel a Centrino

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více