Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka"

Transkript

1 Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka

2 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je každému z těchto produktů a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací nezakládá další záruky. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. První vydání: Květen 2008 Číslo dokumentu:

3 Obsah 1 Komponenty Komponenty na horní straně... 1 Komponenty na levé straně... 2 Komponenty na pravé straně... 3 Komponenty na zadní straně... 3 Získání dalších informací Dokování a vyjímání z doku Připojení k elektrické síti... 5 Dokování počítače... 6 Vyjmutí počítače z doku Použití rozšířené stolní stanice Zapnutí a vypnutí počítače... 9 Instalace HP/Kensington Cable Lock... 9 Dodatek A Řešení problémů Řešení běžných problémů Řešení problémů s dokováním a vyjímáním z doku Problémy a řešení externích zařízení Rejstřík iii

4 iv

5 1 Komponenty Komponenty na horní straně Komponenta Popis (1) Tlačítko napájení Zapíná napájení počítače. (2) Kontrolka napájení Zobrazuje stav počítače a svítí, když je počítač zapnutý. (3) Indikátor vizuálního zarovnání Pomáhá vám správně zarovnat počítač při připojení ke stolní jednotce. (4) Kontrolka dokování Svítí: Počítač je řádně zarovnán. (5) Tlačítko pro vysunutí počítače Vysune počítač ze stolní jednotky. (6) Dokovací místa (2) Pro správné připojení ke stolní jednotce, počítač zarovnejte a zajistěte. (7) Mechanismus vysunutí počítače (4) Při odpojení počítače od stolní jednotky stiskněte tlačítko pro vysunutí. (8) Konektor pro stolní jednotku Připojuje počítač k stolní jednotce. Komponenty na horní straně 1

6 Komponenty na levé straně Komponenty Popis (1) Tlačítko a kontrolka napájení Zapíná napájení počítače. Kontrolka se rozsvítí, když je počítač zapnutý. (2) Napájený port USB 2.0 Umožňuje připojení optické jedotky HP MultiBay II nebo pevného disku. Jiné USB disky mohou být, k tomuto portu připojeny, i když je počítač vypnut, nebo není ve stolní jednotce. POZNÁMKA: Tento USB port se vypne, když je počítač vypnutý, nebo vysunutý ze stolní jednotky. (3) Port USB (2.0) Umožňuje připojení a nabíjení USB jednotky, i když je počítač vypnutý, nebo není vložen do stolní jednotky. POZNÁMKA: Jestliže je USB zařízení připojeno na USB port, pevný disk se neodpojí. USB jednotka se nevypne, když je počítač vypnut, nebo vyjmut ze stolní jednotky. 2 Kapitola 1 Komponenty

7 Komponenty na pravé straně Komponenty Popis (1) Tlačítko a kontrolka vysunutí počítače Vysune počítač ze stolní jednotky. Kontrolka zasunutí počítače se rozsvítí, když je počítač řádně zarovnán. (2) Integrovaná zásuvka pro kabel Podporuje HP/Kensington Cable Lock, který zabezpečuje stolní jednotku a připojený počítač. POZNÁMKA: Tento bezpečnostní kabel slouží jako odrazující prvek; neoprávněnému použití nebo krádeži však zcela zabránit nedokáže. Komponenty na zadní straně Komponenty na pravé straně 3

8 Komponenty Popis (1) Zásuvka pro bezpečnostní kabel Připojení volitelného lankového zámku. POZNÁMKA: Tento bezpečnostní kabel slouží jako odrazující prvek; neoprávněnému použití nebo krádeži však zcela zabránit nedokáže. (2) Port podstavce monitoru Připojuje všechny standardní podstavce monitorů HP ke stolní jednotce. (3) Zásuvka zvukového výstupu (pro sluchátka) Připojuje audio zařízení, jako jsou náhlavní soupravy nebo reproduktory. (4) Konektor pro myš Připojuje myš PS/2. (5) Paralelní port Připojení volitelného paralelní zařízení, jako je například tiskárna. (6) Zásuvka RJ-11 (modem) Slouží k připojení kabelu telefonu. (7) Zásuvka pro síť (RJ-45) Slouží k připojení síťového kabelu. (8) Kontrolka napájení Svítí: Stolní jednotka je připojena ke střídavému napětí. (9) Zásuvka zvukového vstupu (pro mikrofon) Slouží k připojení mikrofonu náhlavní sady s mikrofonem, stereofonního nebo monofonního mikrofonu. (10) Konektor klávesnice Připojuje klávesnici PS/2. (11) Sériový port Připojení sériového zařízení, jako je například myš. (12) Port externího monitoru Připojení externího monitoru VGA: (13) Digitální video port (DVI) Připojuje DVI zařízení, jako je třeba plochý monitor. (14) Konektor napájení Připojte stolní jednotku k adaptéru střídavého proudu. (15) Porty USB (2) Umožňuje připojení a nabíjení USB jednotky, i když je počítač vypnutý, nebo není vložen do stolní jednotky. POZNÁMKA: Jestliže je USB zařízení připojeno na USB port, pevný disk se neodpojí. USB jednotka se nevypne, když je počítač vypnut, nebo vyjmut ze stolní jednotky. Získání dalších informací VAROVÁNÍ! Abyste předešli riziku vážného úrazu, přečtěte si Příručku bezpečné a pohodlné obsluhy. Tato příručka popisuje správné uspořádání pracoviště a správnou polohu těla a zdravotní a pracovní návyky pro uživatele počítačů. Příručka bezpečné a pohodlné obsluhy také obsahuje důležité informace o mechanické a elektrické bezpečnosti. Pro přístup k tomuto dokumentu vyberte Start > Nápověda a podpora, nebo použijte Uživatelské příručky na disku dodávaném s vybranými modely. Příručku bezpečné a pohodlné obsluhy lze také nalézt na internetu na adrese ergo. Tyto příručky, uložené na vašem počítači, obsahují úplné informace o vašem počítači, stejně tak jako informace státních úřadů a bezpečnostní informace, které se týkají použití počítače. Disk CD Dokumentace příslušenství dodávaný se stolní jednotkou, obsahuje regulační a bezpečnostní informace o tom, jak bezpečně používat toto zařízení. Novinky o produktu a zprávy o aktualizacích softwaru naleznete na 4 Kapitola 1 Komponenty

9 2 Dokování a vyjímání z doku Připojení k elektrické síti HP Advanced Docking Station vždy připojte k síti střídavého proudu.. Aby plně fungovaly všechny porty, stolní stanice vyžaduje napájení střídavým proudem. VAROVÁNÍ! Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení, je třeba dodržovat následující pokyny: Připojte napájecí kabel do zásuvky napájení, která bude vždy snadno přístupná. Odpojujte zařízení od napájení tak, že vytáhnete napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu. Pokud je na napájecím kabelu zástrčka se třemi kontakty, připojte ji k uzemněné zásuvce se třemi kontakty. Nezablokujte zemnící kolík napájecího kabelu například tím, že připojíte dvoukolíkový adaptér. Zemnící kolík je důležitá bezpečnostní funkce. Na napájecí kabely nic neumisťujte. Nastavte je tak, aby na ně někdo nemohl náhodou šlápnout nebo o ně zakopnout. Netahejte za ně. Při odpojování kabelu ze zásuvky střídavého proudu chyťte kabel za zástrčku. VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození zařízení, nepřipojujte počítač a stolní jednotku k adaptéru, který je určen pro jiné elektrické spotřebiče. Používejte pouze napájecí kabel, který byl dodán se stolní jednotkou. 1. Vložení adaptéru střídavého proudu(1) do zásuvky ve stolní jednotce. 2. Zastrčte konec napájecího kabelu (2) do adaptéru střídavého proudu. Připojení k elektrické síti 5

10 3. Připojte druhý konec napájecího kabelu do zásuvky zdroje napájení (3). POZNÁMKA: Když je stolní jednotka připojena na síť, kontrolka nad síťovým konektorem se rozsvítí. Dokování počítače 1. Zavřete počítač. Pokud zavřete počítač ve chvíli, kdy je zapnuté napájení, počítač se přepne do režimu spánku nebo do pohotovostního režimu. Pro obnovení provozu po otevření počítače stiskněte tlačítko napájení. 2. Otočte přední stranu počítače dolů. 6 Kapitola 2 Dokování a vyjímání z doku

11 3. Zarovnejte značku na počítači se značkou na stolní jednotce. 4. Zarovnejte dokovací místa stolní jednotky s otvory na spodní straně počítače a poté jemně zatlačte počítač na stolní stanici tak, abyste uslyšeli zaklapnutí. Pokud je počítač správně zarovnán, kontrolka stolní stanice se rozsvítí. POZNÁMKA: Ujistěte se, že je počítač správně zarovnán a usazen a správně dokován. Pomoc pro většinu problémů při vkládání počítače do stolní jednotky naleznete v příloze A Řešení problémů. POZNÁMKA: Kontrolka vložení počítače se nerozsvítí, dokud nepřipojíte ke stolní stanici adaptér střídavého proudu. Dokování počítače 7

12 Vyjmutí počítače z doku 1. Zavřete počítač. Pokud zavřete počítač ve chvíli, kdy je zapnuté napájení, počítač se přepne do režimu spánku nebo do pohotovostního režimu. Pokud chcete pokračovat po vyjmutí počítače ze stolní jednotky, otevřete počítač a stiskněte tlačítko napájení. 2. Stiskněte tlačítko pro vysunutí (1). Počítač se odpojí od stolní stanice. 3. Zvedněte počítač (2). 8 Kapitola 2 Dokování a vyjímání z doku

13 3 Použití rozšířené stolní stanice Zapnutí a vypnutí počítače Když připojíte počítač k rozšířené stolní stanici, můžete počítač zapnout a vypnout buď tlačítkem na počítači, nebo tlačítkem na stolní stanici (1). Když systém zapnete, rozsvítí se kontrolka napájení (2). Když správně zarovnáte počítač do stolní stanice, rozsvítí se kontrolka stolní stanice (3). POZNÁMKA: Kontrolka vložení počítače se nerozsvítí, dokud nepřipojíte ke stolní stanici adaptér střídavého proudu. Pomoc pro většinu problémů při vkládání počítače do stolní jednotky naleznete v příloze A Řešení problémů. Instalace HP/Kensington Cable Lock POZNÁMKA: Tento bezpečnostní kabel slouží jako odrazující prvek; neoprávněnému použití nebo krádeži však zcela zabránit nedokáže. HP/Kensington Cable Lock (nutno zakoupit zvlášť) umožňuje zabezpečit stolní jednotku a vložený počítač. Instalujte zámek kabelu do integrovaného slotu zámku kabelu na pravé straně stolní jednotky, podle dále popsaného postupu. Zapnutí a vypnutí počítače 9

14 Instalace bezpečnostního kabelu: 1. Otočte lanko kolem zabezpečovaného objektu. 2. Otočte stolní jednotku nohama vzhůru a vyšroubujte šrouby na rámečku uzamykacího kabelu (1). 3. Odmontujte rámeček zámku kabelu od stolní stanice (2), a poté odstraňte záslepku z rámečku zabezpečovacího kabelu (3). 10 Kapitola 3 Použití rozšířené stolní stanice

15 4. Když je zámek a klíč v odemčené poloze a T kus na zadní straně zámku je ve svislé poloze, vložte zámek do prostřední drážky slotu zámku kabelu ve stolní jednotce (1). 5. Vložte kabel do zapuštěného kanálku v základně stolní stanice (2). 6. Otočte klíčem proti směru hodin (1). 7. Vyjměte klíč ze zámku (2). 8. Vložte zpět rámeček zámku kabelu do stolní stanice (3). Instalace HP/Kensington Cable Lock 11

16 9. Upevněte rámeček šrouby (4). Následující obrázek ukazuje stolní jednotku s instalovaným zámkem HP/Kensington Cable Lock. 12 Kapitola 3 Použití rozšířené stolní stanice

17 A Řešení problémů Tato část vám nabízí tři zdroje pro řešení problémů, se kterými se můžete setkat při používání stolní stanice. Vyzkoušejte tyto zdroje v následujícím pořadí: Mnoho problémů lze jednoduše vyřešit tak, jak je uvedeno v následující části Řešení běžných problémů. Přístup k nápovědě a podpoře získáte zvolením Start > Nápověda a podpora. Navíc k těmto informacím o vašem operačním systému poskytuje Nápověda a odborná pomoc databázi pro vyhledání témat, která je pravidelně aktualizována společností HP a Microsoft. Zadejte název svého zařízení například stolní stanice a prohledejte relevantní témata v HP Knowledge Base and Microsoft Knowledge Base. Pokud potřebujete další pomoc zkuste internetové stránky společnosti HP na adrese Vyberte zemi či region: Řešení běžných problémů Řešení problémů s dokováním a vyjímáním z doku Problém Možná příčina Řešení Počítač není správně připojen ke stolní jednotce. Počítač je zapnut a správně dokován, ale kontrolka připojení střídavého napětí nesvítí. Některé konektory portů nefungují, i když kontrolka vložení do stolní stanice svítí. Počítač může být řádně zarovnaný, ale není zcela zasunutý do stolní jednotky. Napájecí kabel není připojen buď do stolní jednotky nebo zásuvky střídavého napětí. Počítač může být řádně zarovnaný, ale není zcela zasunutý do stolní jednotky. Zvedněte počítač ze stolní stanice. Poté zarovnejte značku na počítači se značkou na stolní jednotce a znovu zapojte počítač. Zkontrolujte, že je počítač řádně zarovnán a usazen a lehce jej zatlačte dolů, až uslyšíte kliknutí. Pokud je připojeno příslušenství, bude nyní fungovat normálně. Správně zapojte napájecí kabel. Zvedněte počítač ze stolní stanice. Poté zarovnejte značku na počítači se značkou na stolní jednotce a znovu zapojte počítač. Zkontrolujte, že je počítač řádně zarovnán a usazen a lehce jej zatlačte dolů, až uslyšíte kliknutí. Pokud je připojeno příslušenství, bude nyní fungovat normálně. Počítač se neodpojí ze stolní jednotky Konektory mohou být zaseknuté. Stiskněte tlačítko pro vysunutí. Jestliže se počítač neodpojí, opakujte tento postup a odpojte počítač. Řešení běžných problémů 13

18 UPOZORNĚNÍ: Pokud vyvinete přílišnou sílu, můžete poničit kolíky konektoru. HP/Kensington Cable Lock v zajištěné poloze. Odjistěte zámek a odpojte počítač. Problémy a řešení externích zařízení Problém Možná příčina Řešení Nové zařízení není rozpoznáno jako část systému Počítač může být řádně zarovnaný, ale není zcela zasunutý do stolní jednotky. Zvedněte počítač ze stolní stanice. Poté zarovnejte značku na počítači se značkou na stolní jednotce a znovu zapojte počítač. Zkontrolujte, že je počítač řádně zarovnán a usazen a lehce jej zatlačte dolů, až uslyšíte kliknutí. Pokud jsou připojena další zařízení, měly by být systémem rozpoznány. Kabel zařízení nebo napájecí kabel je uvolněn. Ujistěte se, že jsou všechny kabely správně připojeny k zařízení a stolní jednotce. Ujistěte se, že jsou všechny napájecí kabely správně zapojeny do zařízení nebo stolní jednotky a zásuvky střídavého napětí. Zařízení bylo připojeno k již spuštěnému systému. Nesprávné zapojení kabelu. Možná bude nutné instalovat ovladače zařízení na počítač. Vypněte počítač, vypněte zařízení (je-li k dispozici) a poté počítač znovu zapněte. Ujistěte se, že kabel zařízení je ve správném konektoru na stolní jednotce. Ovladače instalujte dle pokynů výrobce zařízení. 14 Dodatek A Řešení problémů

19 Rejstřík A adaptér střídavého proudu, připojení 5 D Digitální video port (DVI), určení 4 dokování, řešení problémů 13 dokování počítače 6 E externí zařízení, řešení problémů 14 I integrovaná zásuvka pro kabel, určení 3 K konektor klávesnice, určení 4 konektor napájení, určení 4 konektor pro myš, určení 4 konektor pro stolní jednotku, určení 1 konektory klávesnice 4 myš 4 napájení 4 zasunutí počítače 1 kontrolka napájení, určení 1, 2, 4 kontrolka zasunutí počítače, určení 1, 3 kontrolky napájení 1, 2, 4 zasunutí počítače 1, 3 M mechanismus vysunutí počítače, určení 1 N napájený port USB 2 P počítač vyjmutí z doku 8 zapnutí a vypnutí 9 zasunutí počítače 6 port 1394, určení 4 port externího monitoru, určení 4 port podstavce monitoru, určení 4 porty Digitální video (DVI) 4 externí monitor 4 paralelní 4 podstavec monitoru 4 sériové 4 USB 2, 4 USB s napájením 2 Porty USB, určení 2, 4 Připojení adaptéru střídavého proudu 5 Příručka bezpečné a pohodlné obsluhy 4 R RJ-45 (síťová) zásuvka, určení 4 Ř řešení problémů problémy s dokováním 13 problémy s externími zařízeními 14 vyjmutí z doku 13 S sériový port, popis 4 T tlačítka napájení 1, 2 vysunutí počítače 1, 3 tlačítko napájení, určení 1, 2 tlačítko vysunutí počítače, určení 1, 3 U Uzamykací kabel HP/Kensington, instalace 9 V vizuální identifikátor zarovnání, identifikace 1 vyjmutí počítače z doku 8 vyjmutí z doku, řešení problémů 13 vypnutí počítače 9 Z zapnutí počítače 9 zásuvka mikrofonu, určení 4 zásuvka modemu, určení 4 zásuvka náhlavní soupravy, určení 4 zásuvka pro bezpečnostní kabel, určení 4 zásuvka RJ-11 (modem), určení 4 zásuvka sítě, určení 4 zásuvka zajištění kabelu, určení 3 zásuvka zvukového vstupu (pro mikrofon), určení 4 zásuvka zvukového výstupu (pro sluchátka), určení 4 zásuvky bezpečnostní kabel 4 RJ-11 (modem) 4 Rejstřík 15

20 RJ-45 (síť) 4 zajištění kabelu 3 zvukový vstup 4 zvukový výstup (pro sluchátka) 4 16 Rejstřík

21

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti

Více

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x Uživatelská příručka 2009, 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS. Uživatelská příručka

LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS. Uživatelská příručka LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS Uživatelská příručka 2012, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování

Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Mobilní dálkové ovládání HP ScrollSmart (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Mobilní dálkové ovládání HP ScrollSmart (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Mobilní dálkové ovládání HP ScrollSmart (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

IPS monitor s podsvícením LED HP EliteDisplay S231d. Uživatelská příručka

IPS monitor s podsvícením LED HP EliteDisplay S231d. Uživatelská příručka IPS monitor s podsvícením LED HP EliteDisplay S231d Uživatelská příručka 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Disk Station DS410j. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_DS410j_20090901

Disk Station DS410j. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_DS410j_20090901 Disk Station DS410j Stručná instalační příručka ID dokumentu: Synology_QIG_DS410j_20090901 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tuto příručku na bezpečném

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou buď ochranné známky nebo

Více

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou buď ochranné známky nebo

Více

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky USB gramofon RF100 Vlastnosti výrobku Plně automatický gramofon Řemínkový pohon Omezený zdvih raménka přenosky Hliníkový talíř 33 1/3 a 45 otáček za minutu USB rozhraní pro digitalizaci záznamu Vestavěný

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Objednání služeb pro notebooky HP Business

Objednání služeb pro notebooky HP Business Začínáme Další informace o produktech a službách společnosti HP naleznete na stránkách společnosti HP http://www.hp.com. Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena. Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Příklad stojanu s nastavitelnou výškou O instalační příručce a uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Quick Reference

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je používána společností

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

DiskStation DS411j. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_DS411j_20111017

DiskStation DS411j. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_DS411j_20111017 DiskStation DS411j Stručná instalační příručka ID dokumentu: Synology_QIG_DS411j_20111017 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tuto příručku na bezpečném

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu:

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu: Nejdříve čtěte Zde začněte Podle tohoto návodu: Nabijte a nastavte svůj přístroj. Nainstalujte software Palm Desktop a další aplikace. Synchronizujte svůj přístroj s Vaším počítačem. Důležité upozornění!

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Uživatelský manuál Přepínač počítačů (USB Klávesnice, VGA, USB Myš, Audio) 2:1 (4:1) Katalogové číslo: 14.01.3277, 14.01.3278 Typ: CS-1732A, CS-1734A

Uživatelský manuál Přepínač počítačů (USB Klávesnice, VGA, USB Myš, Audio) 2:1 (4:1) Katalogové číslo: 14.01.3277, 14.01.3278 Typ: CS-1732A, CS-1734A Uživatelský manuál Přepínač počítačů (USB Klávesnice, VGA, USB Myš, Audio) 2:1 (4:1) Katalogové číslo: 14.01.3277, 14.01.3278 Typ: CS-1732A, CS-1734A Upozornění: Toto zařízení bylo testováno a shledáno

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel je

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Uživatelská příručka pro notebook HP

Uživatelská příručka pro notebook HP Uživatelská příručka pro notebook HP Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení).

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Poznámka: Podporovanéfunkce a skutečný vzhled zařízení závisíod výrobku, kterýjste zakoupili. Nasledujícíobrázky slouží pouze

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Stručná instalační příručka

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Stručná instalační příručka Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Stručná instalační příručka BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí

Více

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska)

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska) Špionážní tužka s HD kamerou Manual (typ - propiska) Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu PŘEČTĚTE SI LASKAVĚ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Více

Notebook HP ProBook. Uživatelská příručka

Notebook HP ProBook. Uživatelská příručka Notebook HP ProBook Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company v

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Inspiron 14 5000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71)

ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71) ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71) zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U PROVOZNÍ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití zlatá černá DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel je

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Informace o provozní teplotě naleznete v uživatelské příručce. V takovém případě kontaktujte

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel je

Více

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Instalační příručka Bluetooth Informace o autorských právech Copyright 2017 HP Development Company, L.P 1. vydání, 4/2017 Upozornění společnosti HP Informace obsažené

Více

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Nastavení operačního systému Windows 7 Váš počítač Dell obsahuje předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 7, pokud jste jej vybrali již během objednání.

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus v4.2.cs Part number: 5992-2507 Copyright 2007 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Paměťové moduly Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka. Tyto ochranné

Více

EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA NÁVOD K POUŽITÍ

EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA NÁVOD K POUŽITÍ Česky NÁVOD K POUŽITÍ EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. ÚVOD : VÝROBĚ TOHOTO

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace uvedené v této příručce

Více

Jabra LINK 860. Návod k obsluze. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Návod k obsluze. www.jabra.com Jabra LINK 0 Návod k obsluze www..com OBSAH 1. PŘEHLED O VÝROBKU... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ...4 2. PŘIPOJENÍ JABRA LINK 0...5 2.1 PŘIPOJENÍ K NAPÁJENÍ...5 2.2 PŘIPOJENÍ KE STOLNÍMU

Více

Copyright. Ochranné známky

Copyright. Ochranné známky Copyright 2015 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě nebo žádným způsobem a ani nesmí být překládány do jiného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 12 / 02 Box na uložení 150 kusů kompaktních disků s elektronickou archivací Obj. č.: 97 02 35 Geniální systém archivace pomocí osobního počítače (software, který dodáváme společně

Více

Reproduktor HP Roar Plus. Ostatní funkce

Reproduktor HP Roar Plus. Ostatní funkce Reproduktor HP Roar Plus Ostatní funkce Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft registrované v USA.

Více

FRESHMARX 9417 STRUČNÁ PŘÍRUČKA

FRESHMARX 9417 STRUČNÁ PŘÍRUČKA FRESHMARX 9417 STRUČNÁ PŘÍRUČKA Podrobnější informace najdete v Návodu k obsluze na našem webu (www.monarch.com). Přečtěte si informace týkající se bezpečnosti tiskárny uvedené v Bezpečnostním listu přiloženém

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Microsoft

Více

Notebook. Uživatelská příručka

Notebook. Uživatelská příručka Notebook Uživatelská příručka Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností Hewlett-Packard. Intel je ochranná

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

Řada přístrojů OREGON

Řada přístrojů OREGON Řada přístrojů OREGON 450, 450t, 550, 550t stručný návod k obsluze Varování Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další

Více

Rychlá referenční příručka

Rychlá referenční příručka Dell OptiPlex GX520 Rychlá referenční příručka Modely DCTR, DCNE, DCSM www.dell.com support.dell.com Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více

Digital Video Recorder. Uživatelská příručka V4.0

Digital Video Recorder. Uživatelská příručka V4.0 Digital Video Recorder Uživatelská příručka V4.0 Prohlášení: Copyright 2014 Bez písemného souhlasu společnosti, nemůže žádná společnost či jednotlivec, kopírovat část nebo celý obsah této příručky a šířit

Více

Uživatelský manuál Mini přepínač počítačů (Klávesnice, VGA, Myš, Audio) 4:1 USB, integrované kabely Katalogové číslo: 14.01.

Uživatelský manuál Mini přepínač počítačů (Klávesnice, VGA, Myš, Audio) 4:1 USB, integrované kabely Katalogové číslo: 14.01. Uživatelský manuál Mini přepínač počítačů (Klávesnice, VGA, Myš, Audio) 4:1 USB, integrované kabely Katalogové číslo: 14.01.3280 Typ: CS-64U Upozornění: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím

Více