Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 13/2018

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 13/2018"

Transkript

1 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 13/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,74 = ,74 r. 4060sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = ,00 r. 4200sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,74 = ,74 r. 4240sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,54 = ,54 r. 4430sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,54 = ,54 r. 4430sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,54 = ,54 r. 4440sl 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00- = , ,00- = , ,80- = ,80- r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2, ,00 = , ,00 = , ,80 = ,80 r. 4470sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,80 = ,80 r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42, ,00- = , ,00- = , ,80- = ,80-1 z 2

2 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 13/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = ,00 r. 4250sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = ,00 r. 4460sl. 41,42,43 = vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72, b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. ( )sl. 63 = r. ( )sl ,80 = ,80 2 z 2

3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 13/2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2018 Měsíc 13 IČO Název a sídlo účetní jednotky: Obec Popice, Hlavní 62, Popice I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , , % Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , ,44 99,6 % Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , ,14 99,1 % Daň z příjmů právnických osob , , , % Daň z příjmů právnických osob za obce , , , % Daň z přidané hodnoty , , , % Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond , ,00 98,9 % Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,00 100,3 % Poplatek ze psů , , ,00 97,6 % Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000, , ,00 80,8 % Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 74,3 % Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr , , , % Správní poplatky , , , % Daň z hazardních her , , ,84 100,1 % Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př , % Daň z nemovitých věcí , , , % Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , ,00 99,9 % Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , % Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , ,80 88,8 % Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , % Celkem za 0000: , , ,69 99,6 % Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 100,3 % Celkem za 1012: , , ,00 100,3 % Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 500,00 500, % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 95,5 % Celkem za 2219: , ,00 95,8 % První stupeň základních škol Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2 000, , , % Celkem za 3117: 2 000, , , % Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 500, , ,00 90,4 % Celkem za 3314: 2 500, , ,00 90,4 % Rozhlas a televize 1 z 19

4 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 98,4 % Celkem za 3341: , , ,00 98,4 % Zájmová činnost v kultuře Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 98,7 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 200,00 111,00 55,5 % Celkem za 3392: , ,00 98,1 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00-0 % Celkem za 3399: , ,00-0 % Nebytové hospodářství Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , % Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , , % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 96,7 % Celkem za 3613: , , ,04 100,5 % Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 96,1 % Celkem za 3632: , , ,00 96,1 % Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 99,6 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , % Celkem za 3633: , , ,00 99,8 % Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní příjmy z vlastní činnosti , ,00 99,9 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 99,4 % Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 99,6 % Celkem za 3639: , , ,00 99,6 % Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,20 99,9 % Celkem za 3723: , , ,20 99,9 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,40 98,9 % Celkem za 3725: , , ,40 98,9 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , % Přijaté neinvestiční dary , , % Celkem za 3745: , , % Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 83,9 % Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 99 % Celkem za 6171: , , ,00 86,9 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) 1 000, , ,41 99 % Celkem za 6310: 1 000, , ,41 99 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 2 z 19

5 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Převody z rozpočtových účtů , % Celkem za 6330: , % Rozpočtové příjmy: , , ,74 103,7 % 3 z 19

6 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Rybářství Neinvestiční transfery spolkům , , % Celkem za 1070: , , % Ostatní výdaje na lesní hospodářství Neinvestiční transfery spolkům , , % Celkem za 1099: , , % Vnitřní obchod Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Studená voda 1 000, ,00-0 % Elektrická energie , ,00 96,8 % Opravy a udržování , ,00-0 % Celkem za 2141: , , ,00 22,3 % Silnice Nákup materiálu j.n , ,00 459,80 15,3 % Úroky vlastní , , ,93 99,9 % Opravy a udržování , , ,20 99,4 % Budovy, haly a stavby , ,37 99,6 % Celkem za 2212: , , ,30 99,6 % Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup materiálu j.n , , ,00 0,7 % Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,00 97,3 % Nákup ostatních služeb , , ,00 79,4 % Opravy a udržování , , ,37 52 % Celkem za 2219: , , ,37 26,7 % Dopravní obslužnost Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 99,9 % Celkem za 2292: , , ,00 99,9 % Pitná voda Nákup ostatních služeb , ,00 99,9 % Budovy, haly a stavby , ,83 98,1 % Celkem za 2310: , ,83 98,2 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Nákup ostatních služeb , ,00 34,9 % Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , % Budovy, haly a stavby , ,01 99,9 % Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně , , ,00 96,8 % Celkem za 2321: , , ,01 99,4 % Mateřské školy Nákup ostatních služeb ,00-0 % Celkem za 3111: ,00-0 % Základní školy Nákup ostatních služeb , ,00 4,5 % Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , % Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , , % Celkem za 3113: , ,80 95,9 % První stupeň základních škol 4 z 19

7 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Nákup ostatních služeb , , ,00 50,3 % Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , % Celkem za 3117: , , ,00 50,3 % Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje , , ,00 98,9 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 98,9 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6 700, , ,00 98,3 % Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 95,2 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 99,9 % Nákup materiálu j.n , , ,00 96,6 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 5 000, , ,00 96,3 % Nákup ostatních služeb 4 000, , ,00 83 % Celkem za 3314: , , ,00 97,6 % Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje , , ,00 89 % Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Celkem za 3319: , , ,00 84,3 % Činnost registrovaných církví a nábožen. spol Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , % Celkem za 3330: , , % Rozhlas a televize Ostatní osobní výdaje 4 000, % Nákup ostatních služeb , , ,00 96,8 % Opravy a udržování 6 000, ,00-0 % Celkem za 3341: , , ,00 87,3 % Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní osobní výdaje , , , % Nákup ostatních služeb , , ,00 88,6 % Celkem za 3349: , , ,00 95,7 % Zájmová činnost v kultuře Odměny za užití duševního vlastnictví ,00 424,00 21,2 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 66,9 % Nákup materiálu j.n , , ,34 97,3 % Studená voda 7 000, , ,00 94,2 % Plyn 2 000, , ,00 60 % Elektrická energie , , ,00 70,5 % Nákup ostatních služeb , , ,00 94,1 % Opravy a udržování , , ,00 67,9 % Pohoštění , ,00 64,9 % Věcné dary , ,00 95,8 % Celkem za 3392: , , ,34 73,8 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Ostatní osobní výdaje 6 000, ,00-0 % Odměny za užití duševního vlastnictví , , , % Nákup materiálu j.n , , ,00 25,9 % Pohoštění , , ,00 85,9 % Věcné dary , , ,00 45,1 % Celkem za 3399: , , ,00 52,9 % 5 z 19

8 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery spolkům , , % Celkem za 3419: , , % Využití volného času dětí a mládeže Nákup materiálu j.n , , ,00 83,2 % Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 40,8 % Pohoštění 5 000, ,00-0 % Neinvestiční transfery spolkům , , % Budovy, haly a stavby ,00-0 % Celkem za 3421: , , ,00 20,5 % Ostatní zájmová činnost a rekreace Neinvestiční transfery spolkům , , % Celkem za 3429: , , % Nebytové hospodářství Studená voda 2 000, ,00 767,00 38,4 % Nákup ostatních služeb - 100,00 50,00 50 % Ostatní poskytované zálohy a jistiny , , % Celkem za 3613: 2 000, , ,00 89,4 % Veřejné osvětlení Nákup materiálu j.n , , ,00 43,5 % Elektrická energie , , ,00 99,7 % Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 97,8 % Nákup ostatních služeb , ,00-0 % Opravy a udržování , , ,00 9 % Budovy, haly a stavby , , ,66 96,8 % Celkem za 3631: , , ,66 86,2 % Pohřebnictví Nákup materiálu j.n , ,00 679,00 34 % Studená voda 5 000, , ,00 90,9 % Nákup ostatních služeb 4 000, ,00-0 % Celkem za 3632: , , ,00 47,5 % Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Nákup ostatních služeb , ,00 80,7 % Ostatní nákupy j.n , , % Nespecifikované rezervy ,00-0 % Budovy, haly a stavby , , ,53 48,3 % Celkem za 3633: , , ,53 41 % Územní plánování Nákup ostatních služeb , ,00-0 % Nespecifikované rezervy , ,00-0 % Celkem za 3635: , ,00-0 % Územní rozvoj Ostatní nákupy j.n , , % Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , ,00 99,6 % Celkem za 3636: , , ,00 99,7 % Komunální služby a územní rozvoj j.n Konzultační, poradenské a právní služby , , % 6 z 19

9 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Nákup ostatních služeb , , ,00 84 % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 76,6 % Pozemky , ,00 5 % Celkem za 3639: , , ,00 11,9 % Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb , , ,75 91,3 % Celkem za 3722: , , ,75 91,3 % Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Nákup ostatních služeb , , ,80 81,4 % Celkem za 3723: , , ,80 81,4 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů Ostatní osobní výdaje , , ,00 99,7 % Elektrická energie , , ,00 77,7 % Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 27,9 % Celkem za 3725: , , ,00 86,6 % Chráněné části přírody Nákup ostatních služeb , , ,00 23 % Celkem za 3742: , , ,00 23 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 95,6 % Ostatní osobní výdaje , , ,00 76,6 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 95,7 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 95,8 % Potraviny 5 000, , ,00 57,7 % Ochranné pomůcky 4 000, , ,00 63,4 % Prádlo, oděv a obuv , ,00-0 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 32,7 % Nákup materiálu j.n , , ,00 97,7 % Studená voda , ,00-0 % Pohonné hmoty a maziva , , ,00 78,7 % Služby peněžních ústavů , , ,00 81,5 % Služby školení a vzdělávání 1 000, ,00-0 % Nákup ostatních služeb , , ,00 80,6 % Opravy a udržování , , ,00 87,7 % Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , , % Náhrady mezd v době nemoci , ,00 88,2 % Celkem za 3745: , , ,00 88,8 % Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo Neinvestiční transfery spolkům , , % Celkem za 3900: , , % Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy , ,00-0 % Celkem za 5212: , ,00-0 % Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní platy 2 000, ,00-0 % Ostatní osobní výdaje , , ,00 81 % Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000, ,00-0 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, , ,00 43,3 % 7 z 19

10 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Nákup materiálu j.n , , ,00 43,2 % Elektrická energie , , ,00 46,2 % Pohonné hmoty a maziva 5 000, , ,00 53,5 % Služby peněžních ústavů 5 000, % Nákup ostatních služeb ,00 150,00 15 % Opravy a udržování , ,00-0 % Ostatní nákupy j.n ,00 500, % Celkem za 5512: , , ,00 48,3 % Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje , , ,00 99,3 % Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 74,3 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 77,6 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 75,6 % Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,72 85,6 % Nákup ostatních služeb - 400,00 396,00 99 % Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 89,2 % Nespecifikované rezervy ,00-0 % Celkem za 6112: , , ,72 62,1 % Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel Ostatní platy , ,00 45,9 % Ostatní osobní výdaje , ,00 99,7 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan ,00-0 % Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem , ,00 44,6 % Nákup materiálu j.n , ,00 33,6 % Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00 312,00 31,2 % Pohoštění , ,00 73,7 % Celkem za 6115: , ,00 71 % Volba prezidenta republiky Ostatní osobní výdaje , ,00 99,9 % Nákup materiálu j.n ,00 354,00 3,8 % Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00 324,00 29,5 % Pohoštění , ,00 98 % Celkem za 6118: , ,00 69,8 % Činnost místní správy Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 99,9 % Ostatní osobní výdaje , , ,00 99,2 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 99,8 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 98,7 % Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 000, , ,00 99,6 % Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000, , ,00 44,7 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 60,5 % Nákup materiálu j.n , , ,00 97,1 % Studená voda 5 000, ,00 194,00 3,9 % Elektrická energie , , ,00 91,9 % Poštovní služby , , ,40 99,8 % Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,18 96,3 % Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 64 % Služby školení a vzdělávání 5 000, , ,00 76,7 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,87 79,7 % Nákup ostatních služeb , , ,38 95,9 % Opravy a udržování 6 000, , ,50 89,1 % 8 z 19

11 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000, , ,00 99,1 % Pohoštění 5 000, , ,00 88,8 % Ostatní nákupy j.n , , ,00 82,9 % Věcné dary , ,00 98,3 % Neinvestiční transfery obcím 6 800, , ,00 99,8 % Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 39,6 % Nespecifikované rezervy ,00-0 % Celkem za 6171: , , ,33 93,7 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů , , ,10 80,9 % Celkem za 6310: , , ,10 80,9 % Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů , , ,00 99,4 % Celkem za 6320: , , ,00 99,4 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů , % Převody vlastním rozpočtovým účtům , % Celkem za 6330: , % Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , % Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , , % Celkem za 6399: , , , % Finanční vypořádání minulých let Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd , , ,00 99,3 % Celkem za 6402: 9 400, , ,00 99,3 % Ostatní činnosti j.n Nespecifikované rezervy , ,00-0 % Celkem za 6409: , ,00-0 % Rozpočtové výdaje: , , ,54 82,4 % 9 z 19

12 III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ , , ,80 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků , , ,00- Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru ,00- +/- Nerealizované kurzové rozdíly +/ Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ Financování (součet za třídu 8) , , ,80 10 z 19

13 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,89 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,05 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,80 Příjmy celkem , , ,74 Konsolidace příjmů ,00 v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) Převody z rozpočtových účtů , Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy Převody z vlastní pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci , , ,74 11 z 19

14 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Třída 5 - Běžné výdaje , , ,14 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,40 Výdaje celkem , , ,54 Konsolidace výdajů ,00 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů , Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým fondům , Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje Převody do vlastní pokladny Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně , , , Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci , , ,54 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , , ,80- Třída 8 - Financování , , ,80 Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci , , ,80 12 z 19

15 VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,96 Běžné účty fondů ÚSC , , ,84 Běžné účty celkem , , ,80 Pokladna z 19

16 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně z 19

17 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r ZJ Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně z 19

18 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b , , , , , ,00 Celkem: ,80 16 z 19

19 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c z 19

20 XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d , , , , , , , ,74 Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek: , ,80 18 z 19

21 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d , , , , , , , , , , , , , , , ,98 Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek: , ,80 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 19 z 19

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 11/2017

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 11/2017 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 11/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2018

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2018 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 10/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 1/2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2018 Měsíc

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2018

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2018 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 10/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2018

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2018 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 10/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 11/2018

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 11/2018 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 11/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2017

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2017 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 10/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2017

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2016

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2016 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2016 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2017

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2018

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2018 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 10/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014. (v Kč na dvě desetinná místa)

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014. (v Kč na dvě desetinná místa) Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150)sl.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2018

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2018 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2018

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2018 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2012 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2016

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2016 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2016 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 3/2009

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 3/2009 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 3/2009 (v tisících

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: D9HS XCRGBA1A / A1A (01012017 / 01012017) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2015

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2015 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2015 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2012 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Licence: W1VM XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Pec

Licence: W1VM XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Pec Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2018

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2018 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 11 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 12/2011

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 12/2011 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 12/2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 8 / 2019 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2019

Více

Licence: DM4L XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Vohančice Vohančice Vohančice

Licence: DM4L XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Vohančice Vohančice Vohančice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2015

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2015 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2015 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Licence: DXRP XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Lipec čp Lipec

Licence: DXRP XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Lipec čp Lipec Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Licence: DSBD XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Bělov Bělov Bělov

Licence: DSBD XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Bělov Bělov Bělov Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Licence: DJ1G XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Borkovice Borkovice

Licence: DJ1G XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Borkovice Borkovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: DFZO XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2017 po změnách Výsledek r od počátku roku

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2017 po změnách Výsledek r od počátku roku NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 Obec Veliny, IČO 00274542 Veliny 60 534 01 VELINY I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2017 po změnách Výsledek r. 2017 od počátku roku a b 2 3 NÁVRH ROZPOČTU

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Licence: DF3Q XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Břežany II Břežany II Český Brod

Licence: DF3Q XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Břežany II Břežany II Český Brod Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 11 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2013

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2013 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2013 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2013

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2013 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2013 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 8 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: DFZO XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2015

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2015 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2015 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 Rok Měsíc IČO 2018 12 00488631 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Markvartice Markvartice 82 588 56 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2013

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2013 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2013 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou 2016 IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2016

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2016 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2016 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 3. měsíce

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 3. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 3. měsíce I. Rozpočtové příjmy Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 800 000,00 3 800 000,00 1 179 227,45 31,03 0000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 11 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 2. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 2. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 2. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0010 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 290 000,00 290 000,00

Více