VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3"

Transkript

1 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Obec Troubelice, Troubelice čp. 352, Troubelice I. Rozpočtové příjmy Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , ,83 57,5 % Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,29 14,6 % Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , ,85 46,3 % Daň z příjmů právnických osob , , ,43 49,5 % Daň z příjmů právnických osob za obce , , % Daň z přidané hodnoty , , ,91 50,1 % Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond , , ,00 28,1 % Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,00 85,2 % Poplatek ze psů , , ,00 94,8 % Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000, ,00 90,00 9 % Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př , , ,07 58,2 % Odvod z výherních hracích přístrojů , , ,22 57,9 % Správní poplatky , , ,00 56,2 % Daň z nemovitých věcí , , ,50 54 % Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , ,00 80,6 % Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 50 % Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , % Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7 000, ,00-0 % Celkem za 0000: , , ,10 53 % Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 48,7 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , % Celkem za 2310: , , ,00 49 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,62 95,2 % Celkem za 2321: , , ,62 95,2 % Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000, ,00-0 % Celkem za 3349: 1 000, ,00-0 % Zájmová činnost v kultuře Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, , ,00 59 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00-0 % Celkem za 3392: , , ,00 11,8 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 246,8 %

2 I. Rozpočtové příjmy Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) , ,00-0 % Celkem za 3399: , , , % Podpora individuální bytové výstavby Příjmy z úroků (část) 5 000, , ,00 75,5 % Celkem za 3611: 5 000, , ,00 75,5 % Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 45,7 % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 44,6 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 12,4 % Celkem za 3612: , , ,00 43,9 % Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,68 45,5 % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,84 105,1 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00-0 % Celkem za 3613: , , ,52 54,9 % Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 59,6 % Celkem za 3632: , , ,00 59,6 % Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 0,7 % Celkem za 3639: , , ,00 0,7 % Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 64,1 % Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) , , ,00 50,5 % Celkem za 3722: , , ,00 61,2 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 96,5 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 28,8 % Celkem za 3725: , , ,00 41,7 % Požární ochrana - dobrovolná část Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 96,9 % Celkem za 5512: , , ,00 96,9 % Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,82 29,1 % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,14 45,4 % Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 000, ,00 400,00 40 % Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk , , ,50 5 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 000, ,00-0 % Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 000, ,00-0 % Celkem za 6171: , , ,46 24,1 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) 2 000, ,00 519,05 26 % Celkem za 6310: 2 000, ,00 519,05 26 % Rozpočtové příjmy: , , ,75 53 %

3 Silnice Ostatní osobní výdaje 2 000, ,00-0 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00-0 % Nákup materiálu j.n , , ,00 37 % Nákup ostatních služeb , , ,00 51,1 % Opravy a udržování , ,00-0 % Budovy, haly a stavby , ,00-0 % Celkem za 2212: , , ,00 19 % Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy a udržování , ,00-0 % Celkem za 2219: , ,00-0 % Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 49,3 % Celkem za 2221: , , ,00 49,3 % Pitná voda Ostatní osobní výdaje 5 000, ,00 900,00 18 % Nákup materiálu j.n , ,00 691,00 2,8 % Studená voda , , ,00 41,1 % Konzultační, poradenské a právní služby , ,00-0 % Nákup ostatních služeb , , ,00 67,7 % Opravy a udržování 5 000, ,00-0 % Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, ,00-0 % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000, ,00 75,00 7,5 % Celkem za 2310: , , ,00 33,4 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , ,00-0 % Ostatní osobní výdaje , , ,00 39,4 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 99,8 % Nákup materiálu j.n , , ,00 62,8 % Studená voda 5 000, ,00-0 % Elektrická energie , , ,00 59,2 % Pohonné hmoty a maziva , , ,96 43,4 % Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000, ,00 453,75 45,4 % Služby peněžních ústavů , ,00-0 % Nákup ostatních služeb , , ,09 57,3 % Opravy a udržování , , ,00 19,8 % Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 23,8 % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 24,1 % Budovy, haly a stavby , , ,00 98,6 % Stroje, přístroje a zařízení , % Celkem za 2321: , , ,80 62,9 % Mateřské školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 43 % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , % Budovy, haly a stavby , , ,00 70,8 % Celkem za 3111: , , ,00 53,1 % Základní školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 44,7 % Celkem za 3113: , , ,00 44,7 %

4 Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje , , ,00 65,8 % Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 95,8 % Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 2 000, ,00-0 % Nákup ostatních služeb - 100,00 84,70 84,7 % Opravy a udržování 3 000, ,00-0 % Celkem za 3314: , , ,70 47,6 % Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje 5 000, , , % Celkem za 3319: 5 000, , , % Zachování a obnova kulturních památek Opravy a udržování , ,00-0 % Celkem za 3322: , ,00-0 % Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo Opravy a udržování , ,00-0 % Budovy, haly a stavby , , % Celkem za 3326: , , ,00 44,4 % Rozhlas a televize Opravy a udržování , , ,66 69,9 % Celkem za 3341: , , ,66 69,9 % Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní osobní výdaje 7 000, ,00-0 % Nákup materiálu j.n , , ,00 87,8 % Celkem za 3349: , , ,00 57,1 % Zájmová činnost v kultuře Odměny za užití duševního vlastnictví , , ,00 87,5 % Nákup materiálu j.n , , ,00 64,6 % Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 77,2 % Pohoštění 8 000, , ,00 60,7 % Budovy, haly a stavby , , ,00 10,9 % Celkem za 3392: , , ,00 12,1 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Ostatní osobní výdaje , ,00-0 % Odměny za užití duševního vlastnictví 2 000, , ,00 77,1 % Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, ,00-0 % Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,80 89,2 % Nákup materiálu j.n , , ,10 94,5 % Nájemné , , ,00 50 % Nákup ostatních služeb , , ,00 49,9 % Pohoštění , , ,00 44,4 % Věcné dary , , ,92 43,9 % Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , , % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000, ,00-0 % Dary obyvatelstvu , , ,00 45 % Celkem za 3399: , , ,82 50,3 % Sportovní zařízení v majetku obce Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, ,00-0 %

5 Nákup materiálu j.n , , ,00 28,2 % Studená voda 2 000, ,00 250,00 12,5 % Elektrická energie , , ,00 21,7 % Služby peněžních ústavů 2 000, ,00-0 % Nákup ostatních služeb 1 000, , ,35 69 % Opravy a udržování , , ,00 70,3 % Celkem za 3412: , , ,35 64,5 % Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , , % Celkem za 3419: , , , % Využití volného času dětí a mládeže Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00-0 % Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Nákup ostatních služeb 5 000, ,00-0 % Opravy a udržování , ,00-0 % Stroje, přístroje a zařízení , % Celkem za 3421: , ,00-0 % Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 6 000, , , % Celkem za 3429: 6 000, , , % Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , , % Celkem za 3539: , , , % Bytové hospodářství Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , ,00-0 % Nákup materiálu j.n , , ,55 11,2 % Studená voda , , ,00 41,7 % Plyn , , ,00 43 % Elektrická energie , , ,33 44,5 % Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,66 50,2 % Služby peněžních ústavů 5 000, ,00-0 % Nákup ostatních služeb , , ,00 14,4 % Opravy a udržování , , ,75 27,7 % Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00-0 % Celkem za 3612: , , ,29 29,1 % Nebytové hospodářství Nákup materiálu j.n , ,00 116,00 0,8 % Studená voda , , ,00 55,5 % Plyn , , ,00 19,8 % Elektrická energie , , ,43 72,5 % Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,60 44,7 % Služby peněžních ústavů 3 000, ,00-0 % Nákup ostatních služeb 5 000, , ,70 64,9 % Opravy a udržování , , ,00 75,8 % Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00-0 % Celkem za 3613: , , ,73 42,9 % Veřejné osvětlení Nákup materiálu j.n , ,00 603,00 12,1 % Elektrická energie , , ,03 39,3 %

6 Nákup ostatních služeb 5 000, ,00-0 % Opravy a udržování , , ,60 44,6 % Celkem za 3631: , , ,63 39,7 % Pohřebnictví Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Studená voda 2 000, ,00 900,00 45 % Elektrická energie 5 000, , ,00 30,1 % Nákup ostatních služeb , ,00-0 % Celkem za 3632: , , ,00 10,9 % Územní plánování Nákup ostatních služeb , ,00 98 % Celkem za 3635: , ,00 98 % Komunální služby a územní rozvoj j.n Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,14 53,9 % Ostatní osobní výdaje , , ,00 17,8 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,78 64,7 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,08 66,9 % Potraviny 5 000, , ,00 20,7 % Ochranné pomůcky , , ,00 12,4 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,30 99,6 % Nákup materiálu j.n , , ,70 81,4 % Pohonné hmoty a maziva , , ,41 86,7 % Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000, ,00 517,00 51,7 % Služby peněžních ústavů , , ,00 9,9 % Nájemné 5 000, ,00-0 % Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 20,6 % Služby školení a vzdělávání - 500,00 500, % Nákup ostatních služeb , , ,64 4 % Opravy a udržování , , ,46 4,8 % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 000, , ,00 97,5 % Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 21,8 % Budovy, haly a stavby , , % Pozemky , , , % Celkem za 3639: , , ,51 50,8 % Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb , , ,80 73,4 % Celkem za 3721: , , ,80 73,4 % Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,00 61,8 % Nákup ostatních služeb , , ,37 48,6 % Celkem za 3722: , , ,37 48,8 % Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, , ,00 63,9 % Nákup materiálu j.n , , ,00 85,6 % Pohonné hmoty a maziva , , ,48 26,4 % Služby peněžních ústavů , ,00-0 % Nákup ostatních služeb , , ,00 96,5 % Celkem za 3723: , , ,48 60,7 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů

7 Nákup ostatních služeb , , ,00 53,1 % Celkem za 3725: , , ,00 53,1 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje , ,00-0 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 43,1 % Nákup materiálu j.n , , ,35 80,5 % Pohonné hmoty a maziva , , ,55 27,7 % Služby peněžních ústavů , , ,00 86,8 % Služby školení a vzdělávání 5 000, ,00-0 % Nákup ostatních služeb , , ,40 79,4 % Opravy a udržování , , ,00 14,1 % Celkem za 3745: , , ,30 67,4 % Ochrana obyvatelstva Nájemné , , ,00 98,8 % Pohoštění , , ,00 30,8 % Nespecifikované rezervy 9 000, ,00-0 % Celkem za 5212: , , ,00 46,5 % Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní platy 5 000, , ,00 89,3 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00-0 % Nákup materiálu j.n , , ,00 55,6 % Elektrická energie , , ,84 43,7 % Pohonné hmoty a maziva , , ,00 11,7 % Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,96 42,6 % Služby peněžních ústavů 3 000, , ,00 74,1 % Služby školení a vzdělávání 3 000, , ,00 75 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 1 000, ,00-0 % Nákup ostatních služeb , , ,21 10,7 % Opravy a udržování , , ,04 15 % Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, , ,00 36,1 % Pohoštění - 500,00 328,00 65,6 % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , % Dopravní prostředky , ,00-0 % Celkem za 5512: , , ,05 16,2 % Zastupitelstva obcí Ostatní platy 5 000, ,00-0 % Ostatní osobní výdaje , ,00-0 % Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 47,3 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,25 36,6 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 42,8 % Služby školení a vzdělávání 5 000, ,00-0 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 4 000, , ,00 90,8 % Programové vybavení , , % Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, ,00-0 % Pohoštění , , ,00 22,2 % Celkem za 6112: , , ,25 43,3 % Činnost místní správy Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 45,8 % Ostatní osobní výdaje , , ,00 40,1 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,75 44,8 %

8 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 46,2 % Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 21,2 % Ochranné pomůcky 3 000, ,00 59,00 2 % Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 16,5 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,34 87,9 % Nákup materiálu j.n , , ,46 96,3 % Studená voda 5 000, , ,00 32 % Plyn , , ,00 45,7 % Elektrická energie , , ,37 68,4 % Pohonné hmoty a maziva , , ,30 57,3 % Poštovní služby , , ,00 41,6 % Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,39 55,1 % Služby peněžních ústavů , , ,76 93,8 % Nájemné , , ,00 38,3 % Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 26,6 % Služby školení a vzdělávání , , ,00 39,3 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,53 63,1 % Nákup ostatních služeb , , ,46 47,9 % Opravy a udržování , , ,40 45,9 % Programové vybavení , ,00-0 % Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000, , ,00 45,6 % Pohoštění , , ,00 87,2 % Ostatní nákupy j.n , , ,00 79,8 % Poskytované zálohy vlastní pokladně , % Věcné dary , ,00-0 % Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , , ,00 93,8 % Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , , % Neinvestiční transfery obcím , , ,00 98,2 % Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 6 000, , , % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000, , ,00 86 % Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 98,3 % Náhrady mezd v době nemoci 5 000, ,00-0 % Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , ,00-0 % Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 1,00 0 % Dopravní prostředky , , ,00 99,5 % Celkem za 6171: , , ,76 56,8 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní , , ,78 43,2 % Služby peněžních ústavů , , ,60 32,7 % Celkem za 6310: , , ,38 41,5 % Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů , , ,00 28,3 % Celkem za 6320: , , ,00 28,3 % Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 26 % Neinv.půjčené prostředky státním fondům , ,00-0 % Celkem za 6399: , , ,00 18,6 % Ostatní činnosti j.n Nespecifikované rezervy , ,00-0 % Celkem za 6409: , ,00-0 %

9 Rozpočtové výdaje: , , ,88 41 %

10 III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,10 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,65 Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery , , ,00 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Třída 5 - Běžné výdaje , , ,88 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,00 V. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,98- Běžné účty fondů ÚSC , , ,89- Běžné účty celkem , , ,87-

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet 2017 - v Kč na dvě deset. místa ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text Upraveno 2016 Skutečnost Rozpočet 2017 31.10.2016 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2016 Období: Do 12. měsíce

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2016 Období: Do 12. měsíce I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2016 Období: Do 12. měsíce Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 640 000,00 910 000,00 911 043,91 100,11 % 0000

Více

Návrn rozpočtu pro rok

Návrn rozpočtu pro rok Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2016 Období: Do 1. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0600 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 2 300 000,00 2

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0000 1121

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 8. měsíce POL: ; ;

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 8. měsíce POL: ; ; I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 8. měsíce POL: 1..4133;4135..5344;5346..9999 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 2 600

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 6. měsíce POL: ; ; ;8116..

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 6. měsíce POL: ; ; ;8116.. I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 6. měsíce POL: 1111..4133;4135..5344;5346..8114;8116..9999 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 11 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

ROZPOČET OBCE TEHOV NA ROK 2018

ROZPOČET OBCE TEHOV NA ROK 2018 ROZPOČET OBCE TEHOV NA ROK 2018 OBEC TEHOV Panská 107 25101 Tehov data v Kč I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet 2017 Skutečnost 10/2017 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 12. měsíce POL: ; ; ; ;8902..

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 12. měsíce POL: ; ; ; ;8902.. I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 12. měsíce POL: 1..4133;4135..5344;5346..8114;8116..8900;8902..9999 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Rozpočet obec Dubenec pro rok 2016

Rozpočet obec Dubenec pro rok 2016 ODPA POL Text a b c Obec Dubenec IČ: 0027780 Návrh rozpočtu pro rok 206 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf Příjmy bez ODPA Rozpočet 206 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 730 0000 2

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 3. měsíce

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 3. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 3. měsíce I. Rozpočtové příjmy Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 800 000,00 3 800 000,00 1 179 227,45 31,03 0000

Více

ROZPOČET 2018 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00

ROZPOČET 2018 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ROZPOČET 2018 OdPa Pol Text ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 5 200 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000,00 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Obec Tehov, okr. Praha-východ Položkový rozpis schváleného obecního rozpočtu na kalendářní rok 2019 údaje v Kč I.

Obec Tehov, okr. Praha-východ Položkový rozpis schváleného obecního rozpočtu na kalendářní rok 2019 údaje v Kč I. Obec Tehov, okr. Praha-východ Položkový rozpis schváleného obecního rozpočtu na kalendářní rok 2019 údaje v Kč I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schváleno 2019 0000 1111 Daň z příjmů fyzických

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 11. měsíce

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 11. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 11. měsíce I. Rozpočtové příjmy Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 900 000,00 3 900 000,00 4 156 672,94 106,58

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: Období: Do 7. měsíce :..4;4..44;4..9999 I. Rozpočtové příjmy 4 7 4 4 44 4 4 4 4 4 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 2. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 2. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 2. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0010 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 290 000,00 290 000,00

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 1. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 1. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 1. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0010 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 419 500,00 1 419 500,00

Více

Schválený rozpočet na rok OBEC CIRKVICE

Schválený rozpočet na rok OBEC CIRKVICE Licence: DS2N XCRGB101 / 104 (01012018 / 01012018) Schválený rozpočet na rok 2019 876208 OBEC CIRKVICE ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text Rozpočet schválený r.2018 Skutečnost r.2018 Schválený rozp. r. 2019

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 3. měsíce

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 3. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 3. měsíce I. Rozpočtové příjmy Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 063 000,00 3 063 000,00 979 476,50 31,98 0000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2016

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK Schválený rozpočet , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK Schválený rozpočet , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 IČO: 00484776 Městys Velký Vřešťov I. Rozpočtové příjmy ODPA Bez ODPA POL SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 Text Schválený rozpočet 2017 Rozpočet po změnách 2017 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 2. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 2. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 2. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0020 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 600 000,00 1 600 000,00

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou 2016 IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

Rozpočet obce Bohuslavice na rok Rozpis rozpočtu

Rozpočet obce Bohuslavice na rok Rozpis rozpočtu Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2017 Rozpis rozpočtu IČ 00302384 Příjmy Paragraf Položka ORJ Druh příjmu tis Kč Daňové příjmy: 5 141 000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 980 000

Více

Rozpočet obce pro rok 2018

Rozpočet obce pro rok 2018 Obec Zlatá Olešnice IČ 00278483 Rozpočet obce pro rok 2018 P Ř Í J M Y Položka Rozpočet 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 530 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 100 000 1113 Daň z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou 2015 IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 000 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 12. měsíce

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 12. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 12. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0010 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 695 000,00 835 000,00 821 803,22 98,42 231

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2017-2020 PŘÍJMY paragraf položka text 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 0000 1340 Poplatek

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 1. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 1. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 1. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0100 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 330 000,00 330

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Rozpčet po změnách. Výsledek od počátku roku. rozpočet

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Rozpčet po změnách. Výsledek od počátku roku. rozpočet Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 0 Období: Do. měsíce :..4;45..544;54..9999 I. Rozpočtové příjmy 00 00 45 00,00 44 00,00 809 90,00 00 00 5,00 45 00,00 44 00,00 04 900,00 48 55,00 90 9,4 4,5

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Černíč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00285722 název Obec Černíč ulice, č.p. 10 obec Černíč PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Zdislava ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 04.04.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00481491 název Obec Zdislava ulice, č.p. Zdislava 3 obec Křižany PSČ, pošta 46353 Kontaktní

Více

ROZPOČET PRO ROK 2018 Obec Mostkovice Prostějovská 197/ Mostkovice

ROZPOČET PRO ROK 2018 Obec Mostkovice Prostějovská 197/ Mostkovice ROZPOČET PRO ROK 2018 Obec Mostkovice Prostějovská 197/79 798 02 Mostkovice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2018 a b částka v tis. Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné 2015 IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 22.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2016

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2016 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2016 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Obec Vilantice - schválený rozpočet 2018

Obec Vilantice - schválený rozpočet 2018 IČO: 00580767 Obch. jméno: Obec Vilantice - schválený rozpočet 2018 I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Schválený rozpočet 2017 Rozpočet po změnách 2017 Návrh rozpočtu 2018 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

Schválený rozpočet obce Skrchov na rok 2018

Schválený rozpočet obce Skrchov na rok 2018 rozpočet obce Skrchov na rok 2018 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 260 000,00 305 000,00 342 000,00 0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplatníky 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 1/2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2018 Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2017 po změnách Výsledek r od počátku roku

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2017 po změnách Výsledek r od počátku roku NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 Obec Veliny, IČO 00274542 Veliny 60 534 01 VELINY I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2017 po změnách Výsledek r. 2017 od počátku roku a b 2 3 NÁVRH ROZPOČTU

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2012 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: DFZO XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

I. Rozpočtové příjmy

I. Rozpočtové příjmy SU AU ODPA 0000 - Bez ODPA POL Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok 2019 231 0120 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 2 150 000,00 2 400 000,00 2 160 000,00 231 0120 1112 z příjmů fyzických osob placená

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014. (v Kč na dvě desetinná místa)

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014. (v Kč na dvě desetinná místa) Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.

Více

Plán rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Rozpčet po změnách. rozpočet Bez ODPA Pěstební činnost Cestovní ruch

Plán rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Rozpčet po změnách. rozpočet Bez ODPA Pěstební činnost Cestovní ruch Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: Období: Do. měsíce I. Rozpočtové příjmy U 6 - Bez Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený k 13 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2018

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2018 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 10/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Plán rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Rozpčet po změnách. rozpočet Bez ODPA Pěstební činnost Cestovní ruch

Plán rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Rozpčet po změnách. rozpočet Bez ODPA Pěstební činnost Cestovní ruch Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 14 Období: Do 1. měsíce I. Rozpočtové příjmy U 1111 111 111 111 111 14 14 141 14 14 144 14 11 161 111 411 - Bez 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 2 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY FIN 2-12 M. Obec Bořitov nám. U Václava Bořitov. Ministerstvo financí. Název a sídlo účetní jednotky:

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY FIN 2-12 M. Obec Bořitov nám. U Václava Bořitov. Ministerstvo financí. Název a sídlo účetní jednotky: Licence: DVH1 XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Licence: DXRP XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Lipec čp Lipec

Licence: DXRP XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Lipec čp Lipec Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Schválený rozpočet výdaje

Schválený rozpočet výdaje ORJ Sekretariát starosty Finanční ODPA POL Částka v Kč POPIS 002143 5331 977 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 002143 977 000,00 Cestovní ruch 003113 5339 20 000,00 Neinvestiční

Více

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ VÝDAJE. NÁVRH ROZPOČTU OBCE PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ NA r. 2018

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ VÝDAJE. NÁVRH ROZPOČTU OBCE PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ NA r. 2018 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU OBCE PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ NA r. 2018 Návrh rozpočtu Odpa Pol Název na rok 2018 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 760 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

Licence: DNT2 XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Hradiště Hradiště

Licence: DNT2 XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Hradiště Hradiště Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Návrh rozpočtu výdaje

Návrh rozpočtu výdaje ORJ ODPA POL Částka v Kč POPIS 0000000001 Sekretariát starosty 0000000001 002143 5331 988 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0000000001 002143 988 000,00 Cestovní ruch 0000000001

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou 2017 IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: D9HS XCRGBA1A / A1A (01012017 / 01012017) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 11 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2018

Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2018 Rozpočet OBCE STŘEZETICE NA ROK 2018 P Ř Í J M Y Položka Rozpočet 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 860 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 20 000 1113 Daň z příjmu fyzických osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostřešany, které se konalo dne 30.3. 2015 v budově OÚ v Ostřešanech. Přítomno : 13 členů zastupitelstva, omluveni paní Silvie Havlíčková a pan Jozef Koprivňanský,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 3/2009

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 3/2009 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 3/2009 (v tisících

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY FIN 2-12 M. obec Ořechov Ořechov. Ministerstvo financí. Název a sídlo účetní jednotky:

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY FIN 2-12 M. obec Ořechov Ořechov. Ministerstvo financí. Název a sídlo účetní jednotky: Licence: D0RT XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

Licence: D0NV XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Oskava Oskava Oskava

Licence: D0NV XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Oskava Oskava Oskava Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více