OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D Munich Tel.: Fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020"

Transkript

1 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D Munich Tel.: Fax: Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str. 64 D Munich Tel.: Fax: Návod k obsluze Řídící jednotka DALI BASIC Strana - 1 -

2 Obsah Strana Aplikace a funkce 3 Nastavení 4 Režim nastavení na stavbě 4 Test spínačů 4 Základní nastavení/reset 4 Určení skupin: Test skupin, změna skupin 4/5 Systémové zprávy 5 ZAPNUTO, chyba DALI, chyba tělesa DALI 5 Provoz 6 Funkce Master sum 6 Funkce individuálních skupin 6 Scény: Ukládání scén, vyvolávání scén 6 Čidla 6 Světelná čidla/ řízení osvětlení v závislosti na denním světle (scéna 1) 6 Světelná/pohybová čidla, detekce přítomnosti 7 Poznámky k instalaci světelných nebo pohybových čidel 7 Bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci 7 Technické údaje 8/9 Rozhraní DALI na řídící jednotce 9 Poruchy sítě/porucha DALI 9 Nahrazení nebo rozšíření jednotek 9 Tlačítka ovládání 9 Stručný popis schémat zapojení Řídící jednotka DALI bez čidel: řízení osvětlení 10 Řídící jednotka DALI se světelným čidlem v LS1: Řízení osvětlení skupiny č Řídící jednotka DALI se dvěmi světelnými a pohybovými čidly, připojenými paralelně na LS1 12 Řídící jednotka DALI se třemi světelnými a pohybovými čidly na LS1-LS3 13 Zablokování nastavení a uložení scén 14 Příslušenství 14 Místo pro poznámky uživatele o konfiguraci, uspořádání a nastavení 15 Přehled DALI - BASIC 16 Návod k obsluze Řídící jednotka DALI BASIC Strana - 2 -

3 Aplikace a funkce Řídící jednotka osvětlovacích systémů DALI BASIC je multifunkční ovládací jednotka pro nákladově efektivní a snadné používání řízení osvětlení. Může se použít jak pro řízení uzavřených okruhů (závislost na denním světle nebo přítomnosti) a řízení otevřených okruhů. Řídící jednotka BASIC umožňuje snadné konfigurovaní čtyř skupin svítidel a čtyř různých scén (samostatné nastavení světla pro celý prostor) a jejich nastavení a uložení na základě individuálních nastavení jasu pro tato svítidla. Řídící jednotka může ovládat až 64 jednotek DALI. Tyto jednotky mohou být elektronické předřadníky nebo měniče DALI pro 1-10 V. Nastavují se a ovládají se až s pěti standardními spínači pro síťové napětí (není potřeba samostatné programovací jednotky). Systém osvětlení se může přizpůsobit kdykoliv tak, aby vyhovoval různým požadavkům. Detailní popis Ze čtyř možných scén je scéna č. 1 rezervovaná pro řízení stálého osvětlení. Mohou se vytvořit maximálně tři řídící okruhy pro řízení stálého osvětlení (stmívání v závislosti na denním světle). Ostatní tři scény jsou integrované do funkce přítomnosti, ale nepodporují řízení stálého osvětlení. Světelná čidla jsou určená trvale pro skupiny 1 až 3 podle propojení kabely. Když někdo vstoupí do místnosti, aktivuje funkce přítomnosti scénu č. 1 (scéna stálého osvětlení). Pokud se navolí jiné nastavení (například scéna č. 2 pro přítomnost), zůstane toto nastavení v činnosti dokud se systém nevrátí do svého základního stavu určitou dobu po tom, co poslední osoba opustí místnost. Čidla začnou fungovat jakmile se řídící jednotka BASIC připojí na napájení. Pokud nejsou čidla (světelná nebo přítomnosti) spojena s řídící jednotkou, nebudou tyto funkce k dispozici. V to případě bude řídící jednotka fungovat pouze jako řídící jednotka otevřeného okruhu a ne jako řídící jednotka uzavřeného okruhu. Maximálně se může připojit šest čidel. Funkce přítomnosti lze použít pro všechna připojená čidla. Obrázek: Zde je zobrazeno pět spínačů pro činnost systému: Spínače scén Centrální spínač Zapnutí/vypnutí/stmívání Řídící jednotka BASIC může indikovat různými způsoby chyby jako jsou poruchy osvětlovacích těles, poruchy rozhraní DALI a poruchy kabelového vedení spínačů. Chybové hlášení se může přenášet dál pomocí beznapěťového spínacího kontaktu na samostatný systém. Řídící jednotka BASIC obsahuje napájení pro rozhraní DALI a napájení pro čidla. Použitím měničů DALI je možné převést funkce řídící jednotky na existující systémy V/0-10 V. Pro další informace a popis funkcí vyhledejte odpovídající část. Návod k obsluze Řídící jednotka DALI BASIC Strana - 3 -

4 Nastavení Režim nastavení na stavbě Celý systém se může provozovat kdykoliv pomocí centrálního spínače (funkce master sum) ať už byl nakonfigurovaný nebo ne. Krátké stisknutí spínače zapne nebo vypne všechny jednotky DALI. Podržením stlačeného spínače se nastaví jas osvětlovacích těles, připojených ke všem jednotkám DALI (nahoru nebo dolů). To umožňuje kontrolu elektrického vedení centrálního spínače a fungování všech jednotek DALI. Test spínačů V tomto testovacím režimu se může testovat kabeláž spínačů T1 až T4. Pro spuštění testu se krátce stiskne spínač reset na řídící jednotce. Osvětlovací tělesa všech jednotek DALI se zapnou na jejich maximální světelné nastavení. Stisknutím spínače T1 blikne osvětlovací těleso jednou, stisknutím spínače T2 blikne těleso dvakrát atd.. Pro opuštění tohoto testovacího režimu stiskněte centrální spínač. Základní nastavení/reset Tlačítko reset se používá pro nastavení systému do definovaného původního stavu, kdy byl systém použit poprvé a umožňuje mu se rychle vrátit do svého základního nastavení. Všechny jednotky jsou přiřazené do první skupiny a jsou předdefinované scény 1 až 4. Pokud žádná z jednotek nebyla nikdy přiřazená do skupiny ( nový systém ), pak řídící jednotka DALI provede toto základní nastavení automaticky při zapnutí napájení. Provedení resetu: Přerušte napájení do řídící jednotky a počkejte, než zhasne zelená LED dioda zapnutí "ON". Podržte tlačítko reset stisknuté a současně obnovte napájení. Uvolněte tlačítko reset, jakmile zhasne LED dioda chyba "Fault" (červená). Poznámka: Funkce resetování vymaže všechna přiřazení skupin a nastavení scén. Přiřazení skupin: Přiřazení skupin je zamčené kódem, takže se nemohou neúmyslně změnit. Postup odstranění tohoto zamčení je následující: Podržte stisknutý centrální spínač, spínače T1 a T2 současně po dobu asi 5 sekund dokud bliká celý systém. Nyní uvolněte spínače. Během následujících 10 sekund opětovně stiskněte centrální spínač a podržte ho na dobu asi 5 sekund dokud je celý systém nastavený na minimální nastavení setmění. Nyní centrální spínač uvolněte. Nyní bude řídící jednotka hledat jednotky DALI. Jakmile se jedna identifikuje, začne blikat jeho osvětlovací těleso. Nyní se může jednotka přiřadit k jedné ze čtyř skupin 1 až 4 stisknutím jednoho ze spínačů T1 až T4. Jednotky DALI, které již patří ke skupině, zapnou jejich osvětlovací tělesa na maximální jas, zatímco osvětlovací těleso (tělesa), která se ještě musí přiřadit, stále blikají. Osvětlovací tělesa všech ostatních jednotek zůstanou na své minimální úrovni jasu (kontrola přiřazení). Přiřazení se může měnit stisknutím různých spínačů (T1 až T4) tolikrát, než se najde požadovaná konfigurace. Přiřazení skupiny pro současnou jednotku se neuloží, dokud se nestiskne centrální spínač. Řídící jednotka pak automaticky hledá další jednotku DALI. Jakmile se přiřadí poslední jednotka automaticky se ukončí režim přiřazování. To se indikuje tím, že celý systém osvětlení jednou blikne. Poznámka: Hledání jednotky DALI může trvat několik sekund. Pořadí, ve kterém se hledají jednotky, je nahodilé. Každá jednotka DALI se může přiřadit pouze k jedné skupině. Přiřazení skupiny se může zablokovat (pro detaily viz strana 14). Návod k obsluze Řídící jednotka DALI BASIC Strana - 4 -

5 Například: Jednotka, identifikovaná řídící jednotkou, se přiřadí skupině č. 3. Uživatel musí stisknout nejprve spínač T2. Všechny jednotky, patřící ke skupině č. 2, pak sepnou svá svítidla na maximální jas. Uživatel rozpozná, že se jedná o špatné přiřazení a místo toho stiskne spínač T3. Skupina č. 3 se zapne na maximální jas zatímco všechny ostatní skupiny jsou na jejich nastavení minimálního setmění. Nyní, když se provedlo správné přiřazení, to uživatel potvrdí stisknutím centrálního spínače. Test skupin Jakmile se ukončí přiřazení skupin, které je popsané výše, přejde systém do režimu testování skupin. Přiřazení se může nyní zkontrolovat stisknutím spínačů T1 až T4. Pokud se stiskne spínač T1, všechny jednotky skupiny 1 se zapnou na maximální jas. Podobně stisknutím spínače T2 se sepnou všechny jednotky skupiny 2 na maximum, atd.. Stisknutím centrálního spínače se ukončí režim testu skupin. Změna skupin Pokud chcete změnit existující skupinu, musíte postupovat od počátku tak, jak je popsáno pro přiřazení skupin. V případě jednotek, které již byly přiřazeny a pro které se nebude přiřazení měnit, se může potvrdit existující přiřazení skupin stisknutím centrálního spínače, když jsou identifikované řídící jednotkou (svítidla v jednotce budou blikat). Pro jednotky, které se musí opětovně přiřadit, se zvolí nová skupina stisknutím odpovídajícího spínače (T1 až T4). Přiřazení se uloží stisknutím centrálního spínače. Poznámky: 1. Změny pro nové přiřazení skupin nejsou zohledněny v existujících světelných scénách. Z toho důvodu se musí světelné scény opětovně navolit a uložit po změně skupin. 2. Režim přiřazení skupin musí vždy proběhnout až do konce (což je signalizováno jedním bliknutím celého světelného systému) s přiřazením každé jednotky nebo potvrzením existujících přiřazení. 3. Pokud jsou připojené světelná čidla, pak přiřazení skupin musí být ve shodě s přiřazením světelných čidel (viz také část Čidla). Systémové zprávy Systémové zprávy se zobrazují pomocí LED diod na řídící jednotce a volitelným signálním svítidlem, připojeným ke kontaktu chybového hlášení (beznapěťový reléový kontakt, viz Technické údaje). ZAPNUTO (zelená a žlutá LED dioda) Zelená LED dioda indikuje, že je ovládání je připravené k použití. Žlutá LED dioda indikuje, že probíhá komunikace s rozhraním DALI. Chyba DALI (červená LED dioda) Pokud není připojena žádná jednotka DALI, došlo k přerušení linek DALI nebo došlo ke zkratu, pak bude blikat červená LED dioda a kontakt chybového hlášení sepne na stejné úrovni. Chyba svítidla na elektronickém předřadníku DALI Pokud je svítidlo, připojené k aktivnímu elektronickému předřadníku DALI, vadné, pak se rozsvítí LED dioda, signalizující chybu a sepne se kontakt chybového hlášení. Návod k obsluze Řídící jednotka DALI BASIC Strana - 5 -

6 Provoz Funkce Master sum Stisknutím centrálního spínače se provede společné zapnutí nebo vypnutí všech jednotek DALI, připojených k řídící jednotce. Podržením stlačeného centrálního spínače se nastaví jas osvětlovacích těles, připojených k jednotkám DALI (nahoru nebo dolů). Centrální spínač bude vždy fungovat pro celý systém. Funkce individuálních skupin Centrální spínač se může použít ve spojení s jedním ze spínačů T1 až T4, aby se individuálně spínaly a stmívaly skupiny (samostatně). Podržením stlačeného jednoho ze spínačů T1 až T4 se předvolí skupina. Tato skupina se pak může provozovat pomocí centrálního spínače (funkce jednoho spínače). Například: Musí se ovládat skupina číslo 1. Nejprve podržte stlačený spínač T1. Stisknutím centrálního spínače teď můžete zapnout nebo vypnout skupinu č. 1. Podržením tohoto spínače můžete nastavit její jas. Scény Mohou se uložit a následně vyvolávat podle požadavku čtyři světelné scény. Scény se mohou kdykoliv měnit a přeprogramovat. Poznámka: Pro scénu č. 1,skupiny 1 až 3 se mají stálé světlo, pokud jsou světelná čidla připojená k řídící jednotce. (Viz také část Čidla) Ukládání scén Světelné scény se nastavují pomocí funkce master sum a/nebo funkcí individuální skupiny. Scéna se uloží podržením jednoho ze spínačů T1 až T4, dokud jednou neblikne světelný systém, čímž se potvrdí uložení scény (asi po 5 sekundách). Například: Musí se uložit scéna č. 2. Za prvé, světelná nálada se nastaví funkcí master sum a/nebo funkcí pro individuální skupiny. Pro uložení této scény podržte spínač T2, dokud jednou neblikne světelný systém jako potvrzení. Světelná nálada, kterou jste si nastavili, se nyní uložila jako scéna č. 2. Poznámka: Uložení scény skupiny se může zablokovat (pro detaily viz strana 14). Vyvolání scén Scény 1 až 4 se vyvolávají stisknutím spínače T1 až T4. Přepnutí mezi jednotlivými scénami trvá asi tři sekundy (cross-fading). Změna je plynulá. Pokud jsou světelná čidla napojená na řídící jednotku, řídí se skupiny 1 až 3. Čas potřebný pro prolínání na scénu č. 1 závisí na odchylkách řízení. Čidla K řídící jednotce se může připojit maximálně šest příslušných čidel (pouze světelná nebo světelná a pohybová čidla) (viz Příslušenství). Čidla se automaticky detekují řídící jednotkou. Pokud jsou připojená světelná čidla, uskuteční se ovládání uzavřeného okruhu odpovídající skupiny/skupin 1 až 3 scény 1. Ostatní scény jsou čistě scény řízené otevřeným okruhem. Pokud je připojeno pohybové čidlo, funguje řídící jednotka podle toho, zda je nebo není přítomna osoba v místnosti. Po připojení napájení se potlačí okruh pohybového čidla na dobu jedné minuty a pak se aktivuje prvním pohybem. Světelná čidla/ řízení osvětlení v závislosti na denním světle (scéna 1) Vstupy světelných čidel LS1 až LS3 jsou trvale přiřazeny v řídící jednotce skupinám č. 1 až 3. Proto když přiřazujete skupiny, musíte se ujistit, že jsou skupiny nastavené podle světelných čidel (skupina 1 pro světelné čidlo LS1, atd.). Když se vyvolá scéna č. 1, skupiny se světelnými čidly se řídí v režimu uzavřeného okruhu. Skupiny bez světelných čidel se setmí na hodnotu naprogramované scény. Jinými slovy řídí se v režimu otevřeného okruhu. Skupina č. 4 je čistá a jednoduchá skupina otevřeného okruhu. K této skupině se nedá připojit světelné čidlo. Návod k obsluze Řídící jednotka DALI BASIC Strana - 6 -

7 Pro efektivnější pokrytí víc jak jedné oblasti se mohou světelná čidla připojit paralelně na vstup světelného čidla. Z jednotlivých individuálních hodnot čidel se vytvoří jedna průměrná hodnota. Pokud je dostatek denního světla, odpovídající skupiny se setmí na jejich minimální hodnotu a vypnou se po 10 minutách. Jestliže zde není pohybový detektor, zůstanou tyto skupiny vypnuté i když opět poklesne hodnota pod nastavený bod (hodnota scény 1). Řízení uzavřeného okruhu je naprogramované tak, že zvyšuje jas rychleji než ho snižuje. I když je dostatek přirozeného denního světla (jasnějšího než požadovaná světelná úroveň světelného systému) a když se ručně vyvolá scéna č. 1, přesto sepne řídící jednotka světlo na minimální hodnotu. Světelný systém zůstane na svém minimálním nastavení a vypne se po 10 minutách, kromě situace, že by se mezitím změnily světelné podmínky. Světelná/pohybová čidla, detekce přítomnosti Pokud je připojené jedno nebo více čidel, bude fungovat řídící jednotka pro všechny skupiny a pro všechny scény na principu detekce pohybu. Pokud nedojde k detekci pohybu během doby, která se může nastavit na řídící jednotce (mezi 1 a 32 minutami, je detekován pokaždé reset pohybu), řídící jednotka setmí osvětlení (asi během 16 sekund) na jeho minimální nastavení a pak ho okamžitě vypne. Pokud je v detekční oblasti detekován pohyb, zapne se světelný systém na scénu č. 1. Pokud jsou instalovaná také světelná čidla, pak se zapnou odpovídající skupiny pouze tehdy, pokud v prostoru není dostatek přirozeného denního světla. Pokud je detekován pohyb v době, kdy se světelný systém stmívá (před tím, než se vypne), pak se světelný systém obnoví na jeho poslední stav. Pohybová čidla se mohou připojit paralelně, aby se rozšířila detekční oblast nebo aby se provádělo mnohem citlivější monitorování. Poznámky k instalaci světelných nebo pohybových čidel Zapojit se mohou světelná nebo pohybová čidla, specifikovaná v části Příslušenství (od jednoho do šesti světelných nebo pohybových čidel v závislosti na typu aplikace). Pro detekci pohybu je k dispozici jeden vstup (tři dvojité svorky). Všechna pohybová čidla zde připojená fungují paralelně (rozšiřují detekční plochu). V závislosti na použití se mohou světelná čidla připojit všechna na jeden vstup LS nebo se mohou rovnoměrně rozdělit mezi skupiny 1 až 3. Pokud je k jednomu vstupu připojeno paralelně víc jak jedno světelné čidlo, bere se průměrná hodnota světelných hodnot, které jsou detekovány, a ta se použije pro řízení. Vstupy světelných čidel LS1 až LS3 na řídící jednotce nesmí být propojené. Kde je to možné, měly by být čidla instalovaná v místnosti tak, aby směřovala přímo na osoby nebo na oblasti, které monitorují (stropní montáž). Jas místnosti by měl být vždy měřen nepřímo. Umělé osvětlení by nemělo svítit přímo na čidlo. Pohybová čidla by se neměla umísťovat do míst s průvanem (například blízko jednotek vzduchotechniky, topení, faxů nebo tiskáren), protože to může způsobovat zbytečné spouštění čidel. Aby se systém vrátil do přímého řízení otevřeného okruhu, odpojte řídící jednotku od napájení a pak odpojte čidla. Pro další informace se podívejte, prosím, do návodu k použití čidel. Bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci Před zahájením jakýchkoliv prací se musí odpojit napájení od jednotek Jednotky se mohou instalovat a testovat pouze kvalifikovaným elektrikářem Proveďte kabeláž ke svorkám podle schématu zapojení. Dodržujte schéma zapojení a všechny pokyny, vytištěné na jednotkách Musí být dodržené všechny odpovídající bezpečnostní předpisy a nařízení Jednotka se nesmí otevírat nebo provozovat bez krytu Musí se dodržovat odpovídající pokyny pro instalaci Ujistěte se, že systém odpovídá technickým údajům Návod k obsluze Řídící jednotka DALI BASIC Strana - 7 -

8 Technické údaje Označení : DALI RC BASIC SO Síťové napětí : 230 Vac 50/60 Hz, DC není dovoleno Příkon : přibližně 4 W - 9 W v závislosti na zatížení Ochrana pojistkou : jednotka/kontakt chybového hlášení externí 6 A Provozní teplota : 0 C až 45 C Třída ochrany : II (celý povrch z izolantu) Typ ochrany : IP20 Stupeň znečištění : 2 (suché není vodivé) Kontakt chyb.hlášení (μ) : - Beznapěťový reléový kontakt (spíná) max. 250 Vac/5 Aac kontaktová mezera μ : funkce spínání, nespolehlivá izolace - Hlásí chyby svítidel. Pro sepnutý kontakt chybového hlášení svítidla a zapnutá LED dioda chyby. - Hlásí chybu DALI (přerušení/zkrat/nejsou jednotky DALI), Cyklická chyba LED diody a reléového kontaktu. **Zobrazené LED diody na jednotce : ZAPNUTO zelená Svítí, když je jednotka v provozu Vysílání žlutá Svítí, když jsou data vyslána přes rozhraní DALI Chyba červená Svítí, když je chyba svítidla pro předřadník DALI (sepnutý releový kontakt). Bliká, když je chyba DALI (zapnuto/vypnuto v synchronizaci s reléovým kontaktem). Svítí, když se stiskne spínač reset se zapnutím napájení na tak dlouho, jak je nutné držet stisknutý tento spínač pro aktivaci resetu (přibližně 10 s). Spínač reset Doba překmitu Rozhraní DALI Spínané vstupy Vstupy čidel Rozsah hodnot světla: Napájení čidel : - Pokud se podrží stisknutý spínač reset na dobu přibližně 10 sekund společně se zapnutím napájení, uvede se celý systém do definovaného počátečního stavu (vymazané skupiny, předdefinované scény). - krátké stisknutí během činnosti aktivuje testovací režim spínačů. : Prodleva pohybu, může se nastavit mezi 1 až 32 minutami pomocí trimmeru na jednotce. : Rozhraní odpovídající specifikaci DALI, polarizované rozhraní Napájení pro jednotky DALI - přibližně +16 V/150 ma DC (DA+) - IK<250 ma DC, max. 22,5 V DC - elektr. proudový omezovač, teplotní ochrana : 5 spínaných vstupů (<5 V DC) (spínají) T1 až T4, Master (T5) : 3 x světelná čidla (analog <5 VDC), 1x pohybové (<5 V DC) LS1 až LS3, PD : viz technická specifikace pro světelná čidla : přibližně +10 V/15 ma DC (napájení pro čidla) Vcc Rozhraní DALI, spínané vstupy a svorky čidel mají základní izolaci, nejsou bezpečnostní pouze pro velmi nízké napětí. Svorky : Šroubové svorky: - pevné 2 x 0,3-2,5 mm2 - kroucené dráty s izolací 2 x 0,3-1,5 mm2 Hlavní přívod : L, N Číslo svorky (19/27, 20/28) 19 a 27, 20 a 28 připojené vnitřně Chyba : Kontakt chyb. hl. Číslo svorky (17, 25) kontaktová mezera μ Rozhraní DALI : DA+ DA- Číslo svorky (1/9, 2/10) 1 a 9, 2 a 10 připojené vnitřně Číslo svorky 1 a 9 (DALI napájení DA+), 2 a 10 (DA- (0 V)) Vstup světelných čidel : LS1, LS2, LS3 Číslo svorky (13, 14, 15) Vstup pohyb. čidel : PD Číslo svorky (5/6/7) 5 a 6 a 7 připojené vnitřně Napájení čidel : Vcc Číslo svorky (8/16) 8 a 16 připojeno vnitřně 0 V čidla : 0 V Číslo svorky (3/4/11/12) 3 a 4 a 11 a 12 připojené vnitřně Spínané vstupy : T1 až T4, Master (T5) Číslo svorky (21, 22, 23, 24, 29) 0 V spínač : 0V Číslo svorky (30/31/32) 30 a 31 a 32 připojeno vnitřně není použito : NC, NC Číslo svorky (18, 26) nesmí se používat Maximální délka kabelu : 100 m - pro kabely DALI : 300 m na 1,5 mm2 (vzdálenost mezi dvěmi nejvzdálenějšími předřadníky DALI) Průřez kabelu v mm2 2x0,5 2x0,75 2x1,0 2x1,5 Délka kabelu (vzdálenost) Kabely DALI a napájecí kabely se mohou instalovat společně do jednoho kabelu (např. 5x1,5 NYM) s odpovídající izolací. Kabely čidel a spínačů se musí instalovat odděleně. Návod k obsluze Řídící jednotka DALI BASIC Strana - 8 -

9 Kabelové trasy Konstrukce Rozměry Hmotnost Označení Přiřazení svorek : Musí se dodržovat odpovídající požadavky na kabeláž, které určují kabelové trasy, izolaci, jištění a minimální průřezy. : Opláštění izolace Montáž zaklapnutím pro svorkovnice, pro povrchovou montáž a instalaci v rozvaděči : Š x V x H = 140 x 90 x 61 mm (8TE) : přibližně 550 g : CE : viz schémata zapojení a informace vytištěné na jednotce Při nesprávném zapojení může nastat riziko poruchy, špatné funkce nebo poškození Poznámky! **Pokud se kabely DALI přetíží po delší dobu nebo zkratují, pak rozhraní DALI sepne na "vysokou impedanci", dokud se neodstraní chyba. LED dioda ZAPNUTO zhasne a rozsvítí se LED dioda chyba. Kontakt chybového hlášení se v tomto případě nesepne. S rozhraním DALI by se mělo zacházet stejně jako se síťovým napětím. Rozhraní DALI na řídící jednotce Rozhraní DALI na řídící jednotce napájí rozhraní DALI připojených komponentů DALI. Pro zajištění toho, aby se nepřekročil celkový maximální proud 250 ma, který je povolený pro DALI, nesmí se na tento systém připojovat další zdroje DALI nebo řídící jednotky DALI. Aby se zajistilo, že se nepřekročí maximální povolený pokles napětí 2 V na kabelovém rozhraní ve shodě se specifikací DALI, musí se zvolit průřez kabelu podle tabulky v technických údajích. Poznámky: 1. Na rozhraní DALI řídící jednotky se smí připojovat pouze odpovídající komponenty DALI. 2. Vystavení rozhraní DALI řídící jednotky síťovému napětí může vést k poškození nebo zničení řídící jednotky. 3. Řídící jednotka se nesmí kombinovat s 1spínací řídící jednotkou, fungující na síťové napětí (=Touch Dim). Poruchy sítě/porucha DALI Pokud selže napájení řídící jednotky, přepnou se připojené jednotky DALI, které jsou stále napájené, na maximální jas (viz také informace dodané výrobci). Když se napájení řídící jednotky obnoví, pak jednotka automaticky obnoví světelný systém na jeho stav před poruchou. Nahrazení nebo rozšíření jednotek Když se jednotky odstraní, pak není nutno provádět další změny na systému. Když se přidají jednotky DALI (elektronický předřadník resp. měnič 1 10 V), ujistěte se, že se nepřekročí maximální množství 64 jednotek. Staré jednotky se mohou potvrdit bez nějaké změny stisknutím centrálního spínače. Nově přidané jednotky by se měly začlenit do systému tak, jak je to popsáno v části "Přiřazování skupin". Spínače ovládání Mohou se použít normální komerčně dostupné spínače (kontakty se základní izolací). Potřebuje se mezi 1 až 5 spínači v závislosti na použití. Pro souhrnnou funkci na stavbě je potřeba centrální spínač. Jsou potřebné také spínače T1 a T2 pro spouštění systému a pro přiřazení skupin (je nutné, aby byly blízko sebe, protože se musí společně ovládat). Pokud se použije víc jak první dvě skupiny a/nebo scény, budou potřeba spínače T3 a T4. Spínače se mohou připojit paralelně pro ovládání světelného systému z různých míst. Funkce se mohou oddělit instalováním spínačů na různá místa. Centrální spínač bude vždy fungovat pro celý systém. Pokud se dá například všech pět spínačů na jedno místo, může se použít kolébkový spínač pro funkci master sum, a 4cestný kolébkový spínač pro T1 až T4. Návod k obsluze Řídící jednotka DALI BASIC Strana - 9 -

10 Schémata zapojení Řídící jednotky DALI bez čidel Obrázek: Řízení osvětlení Síť 230V ac 50/60 Hz Signální svítidlo (volitelné) 230 V ac Chyba 0 V čidla1 Řídící jednotka DALI DALI RC BASIC SO K jednotkám DALI (předřadníky, měniče, atd.) (Centrální) Master Ovládání Řídící jednotka funguje v řídícím režimu otevřeného okruhu. Nejsou potřebná čidla Všechny skupiny jsou ovládané Může se spínat a stmavovat maximálně 64 jednotek DALI Jednotky DALI se mohou přiřazovat až do čtyř skupin Mohou se ukládat a vyvolávat až čtyři světelné scény Jsou použité standardní spínače (spínají) Spínače se mohou připojit paralelně tak, že se systém může řídit z různých míst Může se připojit volitelné signální svítidlo. Jiná zapojení jsou možná díky beznapěťovému kontaktu (ujistěte se, že shoduje s technickými údaji) Návod k obsluze Řídící jednotka DALI BASIC Strana

11 Řídící jednotky DALI se světelným čidlem v LS1: Světelná scéna č. 1: Řízení osvětlení skupiny č. 1 Obrázek: Síť 230V ac 50/60 Hz Signální svítidlo (volitelné) 230 V ac Chyba DALI LS BASIC 0 V čidla1 Řídící jednotka DALI DALI RC BASIC SO (Centrální) Master K jednotkám DALI (předřadníky, měniče, atd.) Ovládání Světelné čidlo je připojené ke vstupu světelného čidla LS1 a proto je přiřazeno ke skupině č. 1 Řízení osvětlení skupiny č. 1 se koná u světelné scény č. 1 Skupiny č. 2 až 4 zůstávají skupinami na řízeném otevřeném okruhu dokonce i ve světelné scéně č. 1, protože nejsou připojená světelná čidla Další světelná čidla se mohou připojit paralelně ke světelnému čidlu na LS1, aby se docílila průměrná hodnota Pokud je dostatek denního světla, skupina č. 1 se setmí na její minimální hodnotu a vypne se po 10 minutách Viz také část Čidla a Světelná scéna č. 1. Může se spínat a stmavovat maximálně 64 jednotek DALI Jednotky DALI se mohou přiřazovat až do čtyř skupin Mohou se ukládat a vyvolávat až čtyři světelné scény Jsou použité standardní spínače (spínají) Spínače se mohou připojit paralelně tak, že se systém může řídit z různých míst Může se připojit volitelné signální svítidlo. Jiná zapojení jsou možná díky beznapěťovému kontaktu (ujistěte se, že shoduje s technickými údaji) Návod k obsluze Řídící jednotka DALI BASIC Strana

12 Řídící jednotka DALI se dvěmi světelnými a pohybovými čidly, připojenými paralelně na LS1 Světelná scéna č. 1: Skupina č. 1 světelného řízení s průměrováním Detekce přítomnosti s rozšířením detekční oblasti Obrázek: Síť 230V ac 50/60 Hz Signální svítidlo (volitelné) DALI DALI LS/PD BASIC LS/PD BASIC 230 V ac Chyba 0 V čidla1 Řídící jednotka DALI DALI RC BASIC SO (Centrální) Master K jednotkám DALI (předřadníky, měniče, atd.) Ovládání Kombinovaná čidla jsou připojena paralelně se světelným výstupem na LS1 a proto jsou přiřazená skupině č. 1 (průměrování) Řízení osvětlení skupiny č. 1 se koná u světelné scény č. 1 Skupiny č. 2 až 4 zůstávají skupinami na řízeném otevřeném okruhu dokonce i ve světelné scéně č. 1, protože nejsou připojená světelná čidla Pokud je dostatek denního světla, skupina č. 1 se setmí na její minimální hodnotu a vypne se po 10 minutách Výstupy pohybu jsou připojeny paralelně, což poskytuje citlivější detekci v malé oblasti nebo umožňuje rozšíření detekční plochy, aby pokryla velké místnosti Pokud v místnosti nikdo není, vypne se celý systém po nastaveném zpoždění Světelná scéna č.1 se aktivuje, když někdo opět vstoupí do místnosti Viz také část Čidla a Světelná scéna č. 1. Může se spínat a stmavovat maximálně 64 jednotek DALI Jednotky DALI se mohou přiřazovat až do čtyř skupin Mohou se ukládat a vyvolávat až čtyři světelné scény Jsou použité standardní spínače (spínají) Spínače se mohou připojit paralelně tak, že se systém může řídit z různých míst Může se připojit volitelné signální svítidlo. Jiná zapojení jsou možná díky beznapěťovému kontaktu (ujistěte se, že shoduje s technickými údaji) Návod k obsluze Řídící jednotka DALI BASIC Strana

13 Řídící jednotka DALI se třemi světelnými a pohybovými čidly na LS1 až LS3 Světelná scéna č. 1: Řízení osvětlení skupiny č. 1, 2 a 3 (například 3 nastavení pruhového osvětlení) Detekce přítomnosti s rozšířením detekční oblasti Obrázek: Síť 230V ac 50/60 Hz Signální svítidlo (volitelné) DALI DALI DALI LS/PD BASIC LS/PD BASIC LS/PD BASIC 230 V ac Chyba 0 V čidla1 Řídící jednotka DALI DALI RC BASIC SO (Centrální) Master K jednotkám DALI (předřadníky, měniče, atd.) Ovládání Kombinovaná čidla jsou připojena na světelné výstupy na svorkách LS1 až LS3 a proto jsou přiřazena ke skupinám č. 1 až 3 Řízení osvětlení skupin č. 1 až 3 se koná u světelné scény č. 1 (např. 3 nastavení pruhového osvětlení) Skupina č. 4 zůstává skupinou řízenou otevřeným okruhem dokonce i u světelné scény č. 1 Pokud je dostatek denního světla, setmí se odpovídající skupina na její minimální hodnotu a vypne se po 10 minutách Výstupy pohybu jsou připojeny paralelně, což poskytuje citlivější detekci v malé oblasti nebo umožňuje rozšíření detekční plochy, aby pokryla velké místnosti Pokud v místnosti nikdo není, vypne se celý systém po nastaveném zpoždění Světelná scéna č.1 se aktivuje, když někdo opět vstoupí do místnosti Viz také část Čidla a Světelná scéna č. 1. Může se spínat a stmavovat maximálně 64 jednotek DALI Jednotky DALI se mohou přiřazovat až do čtyř skupin Mohou se ukládat a vyvolávat až čtyři světelné scény Jsou použité standardní spínače (spínají) Spínače se mohou připojit paralelně tak, že se systém může řídit z různých míst Může se připojit volitelné signální svítidlo. Jiná zapojení jsou možná díky beznapěťovému kontaktu (ujistěte se, že shoduje s technickými údaji) Návod k obsluze Řídící jednotka DALI BASIC Strana

14 Příslušenství Komponenty elektrického ovládání Elektronický předřadník s rozhraním DALI Měnič DALI od DALI po V DALI CON 1 10V LI (pro instalaci ve svítidlech) Měnič DALI od DALI po V DALI CON 1 10V SO (pro instalaci ve standardních rozvaděčích) atd. Uživatelské komponenty ovládání Standardní spínače (spínají se základní izolací) Ovládací panely (spínají se základní izolací) Čidla Světelné čidlo (aktivní) Světelné a pohybové čidlo (aktivní) DALI LS BASIC DALI LS/PD BASIC Zablokování nastavení a uložení scén Přiřazení skupin během nastavení a uložení scén se může uzamknout individuálně nebo společně. Tím se zabrání nechtěným změnám nastavení tohoto systému. Dlouhým stisknutím (přibližně 10 sekund) spínače reset se uživatel dostane do režimu zamknutí. LED dioda provozu bliká a současná situace je zobrazena dvěmi dalšími LED diodami. Krátkým stisknutím spínače reset se nyní může nastavit režim na požadované nastavení. Dlouhým stisknutím (přibližně 10 sekund) spínače reset se uloží zvolené nastavení. LED diody signalizují jedním společným bliknutím uložení a režim se přepne na normální provoz. Vizualizace režimu zamknutí: (Řídící jednotka je v činnosti, LED dioda činnosti (zelená) bliká) Přenos (žlutá LED dioda) Chyba (červená LED dioda) Režim zamknutí Vypnuto Vypnuto Zamknutí vypnuto, není aktivní: Je možné přiřazení skupin Je možné uložení scén (dodací podmínky) Zapnuto Vypnuto Přiřazení skupin zamknuto Vypnuto Zapnuto Uložení scén zamknuto Zapnuto Zapnuto Přiřazení skupin a uložení scén zamknuto Pokud se v režimu zamknutí stiskne libovolný ovládací spínač, pak se bez uložení okamžitě opustí režim zamknutí a předchozí nastavení zůstane nezměněné. Resetováním (základní podmínky/ reset) je nastavení režimu zamknutí také neaktivní. To znamená, že se systém dostane do stavu při dodání a je možné přiřazení skupin a uložení scén. Návod k obsluze Řídící jednotka DALI BASIC Strana

15 Místo pro poznámky uživatele o konfiguraci, uspořádání a nastavení Oblast/označení Jednotka ref./číslo Čidlo ref./číslo Skupina č. 1 na LS 1 Skupina č. 2 na LS 2 Skupina č. 3 na LS 3 Skupina č. 4 žádné (skupina řízení otevřeného okruhu) ---- Centrální spínač(e) Spínač(e) T1 Spínač(e) T2 Spínač(e) T3 Spínač(e) T4 Oblast/označení/číslo Scény/označení Schéma: Návod k obsluze Řídící jednotka DALI BASIC Strana

16 DALI - BASIC DALI - BASIC poskytuje řízení osvětlení pro moderní pružné osvětlení Krátký přehled: Komfortní systém řízení osvětlení pro mnoho použití Založený na standardních komponentech (komerčně dostupné spínače) Není potřebné nářadí (PC, software) pro programování (okamžitá použitelnost systému funkcí režim na stavbě) Digitální systém řízení osvětlení s rozhraním DALI Možnost až 64 jednotek DALI 4 volně programovatelné světelné scény 4 volně definovatelné skupiny Může se použít až šest čidel (světelná čidla nebo světelná/pohybová čidla) Řízení osvětlení uzavřeného okruhu pro scénu č. 1 s až třemi ovládanými skupinami (např. 3 nastavení pro pruhová svítidla) Osvětlení závislé na přítomnosti s nastavitelnou dobou zpoždění pro vypnutí světla (1 až 32 minut) Integrované napájení pro rozhraní DALI (není nutné samostatné napájení DALI) Zpětné informace formou zpráv ze systému DALI přes releový kontakt a LED diody na jednotce (např. chyba svítidla, chyba DALI atd.) Podpora pro kontrolu systému/instalace (režim na stavbě, testovací spínač, test skupin, kontakt chybového hlášení) Zamknutí přiřazení skupin a uložení scén proti nechtěné změně nastavení systému Všechna nastavení zůstávají uložená i v případě výpadku napájení Napojení na/integrace do existujících systémů 1 10V/0 10V ve spojení s měniči DALI ( viz "Příslušenství") Digital Addressable Lighting Interface Mezinárodní norma pro digitální rozhraní pro elektronické předřadníky Vydáno / Návod k obsluze Řídící jednotka DALI BASIC Verze 1.2 nová / (pro verzi SW 1.4 nebo 2.0) Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění. Za chyby a opomenutí se neručí. Návod k obsluze Řídící jednotka DALI BASIC Strana

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory Nový VRF systém Řídicí systém Divize technické podpory 2014 ABV KLIMA S.R.O., ODERSKÁ 333/5, 196 00 PRAHA 9 - ČAKOVICE 28 Nový CMV systém řídicí systém 3.4 Centrální ovladač Centrální ovladač je dálkový

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič 1. Důležítá Opatření a Upozornění! MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič Nikdy nepřipojujte měnič do sítě střídavého napětí např. domácí zásuvky. Nepřipojujte měnič do jiných zdrojů

Více

Návod k obsluze. Čtecí jednotka transpondéru 2606..

Návod k obsluze. Čtecí jednotka transpondéru 2606.. Návod k obsluze Čtecí jednotka transpondéru 606.. Obsah Popis přístroje...4 Znázornění přístroje...5 Oblasti použití...7 Ovládání...9 Potvrzovací signály...11 Postup uvedení do provozu...1 Připojovací

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 195 CZ Obsah Bezpečnost Přehled výrobku Soubor funkcí Tlačítka, LED, a LCD Baterie a napájení astavení Obsluha Kontrola přesnosti a kalibrace Technické

Více

GR-2000 návod k použití. Obecně Svítidla tohoto typu jsou určena jak pro profesionální, tak pro domácí použití.

GR-2000 návod k použití. Obecně Svítidla tohoto typu jsou určena jak pro profesionální, tak pro domácí použití. GR-2000 návod k použití Obecně Svítidla tohoto typu jsou určena jak pro profesionální, tak pro domácí použití. Vlastnosti: 1. Možnost volby z trvale svítícího na pouze nouzové a naopak, dle požadavku 2.

Více

Autonomní přístupová čtečka E KR11

Autonomní přístupová čtečka E KR11 Návod na použití Autonomní přístupová čtečka E KR11 Úvod: E KR11 je autonomní přístupová čtečka zabezpečující ovládání elektrického zámku přiložením bezkontaktní přístupové karty nebo zadáním přístupového

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz

www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz Úvod Uživatelská příručka 1. Úvod, Vlastnosti a Specifikace Sebury stouch W-w/ stouch W-s/ skey W-w/ skey W-s jsou zařízení pro samostatnou kontrolu vstupu, která obsahují

Více

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm WN 0090 /0 T 00 DES Návod k montáži a obsluze A mm 8 mm T 0 0 mm 00 mm Pøehled zapojení V DC 00 ma X....... X Y G ~ - ~ + U V W N W V U T C L L L N M ~ a x 00V, N, X....... X Y U V W G ~ - ~ + U V W N

Více

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 NÁVOD K OBSLUZE Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 Obj. č.: 75 15 49 1. Úvod Verze 06/10 Vážení zákazníci! Koupí tohoto digitálního kódového zámku jste získali vysoce přesný systém ochrany, který odpovídá

Více

RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22

RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22 Obj. č.: 617 243 Radiový stmívač FS20 DI22 odpovídá radiovému stmívači FS20 DI20 s objednávkovým číslem: 61 72 44-33, avšak je dimenzován výhradně

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

Automatické jištění kotelny AJK 5

Automatické jištění kotelny AJK 5 Automatické jištění kotelny AJK 5 - Instalační příručka - verze 5.5 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

Regulátor pokojové teploty

Regulátor pokojové teploty 2 212 Regulátor pokojové teploty s prosvětleným dotykovým displejem (ouch screen) REV200 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá obsluha pomocí touch screen Dvoupolohový regulátor s funkcí

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup OSD4-1999 podřízená jednotka centrální regulace (systému CS4) TECHNICKÁ DOKUMENTACE bezdrátová komunikace s řídící jednotkou OCS4-10 bez propojení s centrální jednotkou funguje jako manuální termostat

Více

Návod k obsluze. Kódovací klávesnice 2605..

Návod k obsluze. Kódovací klávesnice 2605.. Návod k obsluze Kódovací klávesnice 605.. Obsah Popis přístroje...4 Znázornění přístroje...5 Oblasti použití...6 Ovládání...8 Potvrzovací signály...10 Postup uvedení do provozu...11 Připojovací svorky...1

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

BlueSolar solární regulátor MPPT 150/35

BlueSolar solární regulátor MPPT 150/35 Návod k obsluze CZ BlueSolar solární regulátor MPPT 150/35 1. Obecný popis 1.1 Nabíjecí proud do 35 A a FV napětí do 150 V Regulátor BlueSolar MPPT 150/35 dokáže nabíjet baterii s nižším jmenovitým napětím

Více

BlueSolar solární regulátor MPPT 100/50

BlueSolar solární regulátor MPPT 100/50 Návod k obsluze CZ BlueSolar solární regulátor MPPT 100/50 1. Obecný popis 1.1 Nabíjecí proud do 50 A a FV napětí do 100 V Regulátor BlueSolar MPPT 100/50 dokáže nabíjet baterii s nižším jmenovitým napětím

Více

Instalační příručka DSC PC510 v1.0

Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Obsah Úvod: 2 Vlastnosti 2 Specifikace 2 Instalace 3 Montáž ústředny 3 Montáž klávesnice 3 Kabeláž 4 Zapojení bezpečnostních zón 4 Zapojení zdroje 4 Programovatelný výstup

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

CORE 230 Vac ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO 1 MOTOR IDEÁLNÍ PRO KŘÍDLOVÉ, POSUVNÉ NEBO HYDRAULICKÉ MOTORY

CORE 230 Vac ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO 1 MOTOR IDEÁLNÍ PRO KŘÍDLOVÉ, POSUVNÉ NEBO HYDRAULICKÉ MOTORY CORE 230 Vac ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO 1 MOTOR IDEÁLNÍ PRO KŘÍDLOVÉ, POSUVNÉ NEBO HYDRAULICKÉ MOTORY Návod k obsluze Prohlášení o shodě CE Prohlášení v souladu se směrnicemi 2004/108/CE (EMC) 2006/95/CE (LVD)

Více

E-Pro. Elektronická regulace Řídící jednotka pro časové řízení místností s termostatickými hlavicemi

E-Pro. Elektronická regulace Řídící jednotka pro časové řízení místností s termostatickými hlavicemi E-Pro Elektronická regulace Řídící jednotka pro časové řízení místností s termostatickými hlavicemi IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / E-Pro E-Pro Adaptér E-Pro společně s termostatickými

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General Instalační manuál CIM modul - 1001 pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General 1 Modul slouží pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric a General při přímém

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

Ochrana odstředivého čerpadla

Ochrana odstředivého čerpadla Ochrana odstředivého čerpadla EL-FI PM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: str. ÚVOD 2 BEZPEČNOST 2 POUZDRO 2 MONTÁŽ 3 POPLACHOVÉ REŽIMY 4 NASTAVENÍ HLÍDAČE 5 PROVOZ/POPLACH 5 PROBLÉMY 6 TECHNICKÉ ÚDAJE 7 PŘÍKLADY

Více

Elpro Drive. uživatelská příručka EL-FI DLM PM

Elpro Drive. uživatelská příručka EL-FI DLM PM Elpro Drive uživatelská příručka k univerzálním inteligentním ochranám EL-FI DLM PM 1 OBSAH OBSAH...2 1 Úvod...3 2 Bezpečnost...3 3 Montáž...3 4 Funkce alarmu...4 5 Výběr transformátoru...4 6 Nastavení

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400 Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Dříve než zahájíte práci s měřícím přístrojem nebo jeho servis, přečtěte si následující bezpečnostní informace. Abyste se vyhnuli

Více

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST NÁVOD K OBSLUZE RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST Obj. č.: 62 30 04 Zastrčte jednoduše radiovou spínací zásuvku do stávající síťové zásuvky a připojte svítidla, ventilátory nebo jiné elektropřístroje na radiovou

Více

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Návod k montáži a obsluze JU 1071 a JU 1072 TA 123 A 7 719 000 751 Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Zastoupení Bosch: Robert Bosch odbytová s.r.o. Pod višňovkou 25/1661

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e Návod na montáž a používání 1. Použití Pro rízení intenzity osvetlení (svetelného toku) všech stmívatelných záteží s výjimkou zárivek. Stmívac je vhodný pro stmívání odporové, indukcní nebo kapacitní záteže

Více

MAGICAR MA600H. www.9000.cz

MAGICAR MA600H. www.9000.cz MAGICAR MA600H www.9000.cz Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie

Více

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 VYUŽITÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE... 3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NAPÁJECÍCH ZDROJŮ... 4 MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE S MODULEM ZÁLOŽNÍ BATERIE... 5 BEZPEČNOST PRÁCE -

Více

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL AQ CONTROL AQ CONTROL UNIT - MANUÁL Verze 1.0 1 OBSAH Instalace zařízení... 3 Lokace... 3 Napájení... 3 Chci připojit... 4 LED pásky... 4 Zářivkový předřadníku řízeného 0-10V... 4 LED reflektory (proudový

Více

Regulátor topných okruhů

Regulátor topných okruhů 2 706 Synco 900 Regulátor topných okruhů RRV918 Bezdrátově řízený regulátor až osmi topných okruhů Rádiová komunikace, protokol KNX standard (868 MHz, obousměrně) Možnost připojení až osmi 2-bodových pohonů

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH. Návod k obsluze. www.soehnle-professional.com

PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH. Návod k obsluze. www.soehnle-professional.com PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH 3020 Návod k obsluze www.soehnle-professional.com Obsah 1.............................................Úvod.................Strana 3 2.....................................Základní funkce.................strana

Více

Návod k použití. PHOTON EUROPE DPL ProV

Návod k použití. PHOTON EUROPE DPL ProV Návod k použití PHOTON EUROPE DPL ProV Popis zařízení: Typ záblesku DPL ProV - 400 DPL ProV - 600 DPL ProV - 800 Výkon v jaulech 400Ws 600Ws 800Ws Směrné číslo 66 80 90 Čas znovu-dobití 0,2-0,9 s 0,2-1,5

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Více

Řídící jednotka křídlové brány ST 51

Řídící jednotka křídlové brány ST 51 Montážní návod Řídící jednotka křídlové brány ST 51 K O M P A T L I B E Obsah Všeobecné upozornění a opatření... 3 1. Všeobecné informace, řídící jednotka, technické údaje... 4 2. Svorkovnice... 5 3. Nastavení

Více

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO NEO NÁVOD K POUŽITÍ 1 5 2 3 4 6 7 1. Ve dne 2. Požadovaná (nastavená) teplota 3. Topný režim zapnut/vypnut 4. V noci 5. Tlačítko funkcí 6. Snížení teploty ve dne ( 5 dní) 7. Snížení teploty v noci (7 dní)

Více

Návod k obsluze. Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1

Návod k obsluze. Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1 Návod k obsluze Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1 B Obsah balení Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Bluetooth vysílač Micro-USB napájecí a nabíjecí

Více

Modul efektového bezkontaktního spínaní osvětlení schodiště SCH-01

Modul efektového bezkontaktního spínaní osvětlení schodiště SCH-01 Modul efektového spínání osvětlení schodiště slouží k automatickému osvětlení schodišť po vstupu osoby na první článek schodiště. Základní vlastnosti a funkce modulu: Bezkontaktní spínání po vstupu na

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

EUROTEMP 2026/2026TX

EUROTEMP 2026/2026TX EUROTEMP 2026/2026TX 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 různé programy pro každý den v týdnu (celkem 28 různých rozmezí a teplot pro celý týden). Změny v nastavování času pro programování - 10 minut. Určeno

Více

Návod k montáži a obsluze. TV brána 2610..

Návod k montáži a obsluze. TV brána 2610.. Návod k montáži a obsluze TV brána 2610.. Obsah Popis přístroje... 3 Připojení k televizoru... 4 Připojení k zařízení BK (kabelová přípojka)... 5 Připojení k oblasti zpracování informací... 6 Externí zapnutí

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz

PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz Vydání: 2. ze dne 05.01.2011 Nahrazuje vydání: 1 ze dne 01.02.2008 1. Obecný popis, určení. Časové relé PC1 umožňuje realizovat jeden z osmi časově logických

Více

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D XR110C - XR120C - XR130C - XR130D OBSAH 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 2 1.1. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku 2 1.2. Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ 2 3.1. Kompresor 2 3.2.

Více

Provozní pokyny IV / 2007

Provozní pokyny IV / 2007 [Logo společnosti OSRAM GmbH] Provozní pokyny IV / 2007 [Vložit schéma DALI MULTI 3] JEDNOTKA REGULACE OSVĚTLENÍ DALI MULTI 3 Verze 3.0 OSRAM GmbH Customer-Service-Center (CSC [Centrum služeb zákazníkům

Více

52ASWCUNI. Univerzální rozhraní k ovládání autorádia prostřednictvím tlačítek na volantu. Montážní příručka

52ASWCUNI. Univerzální rozhraní k ovládání autorádia prostřednictvím tlačítek na volantu. Montážní příručka 52ASWCUNI Univerzální rozhraní k ovládání autorádia prostřednictvím tlačítek na volantu Montážní příručka Obsah Úvodní informace... 1 Obsah balení... 2 Před zahájením montáže... 2 Popis modulu a propojovacího

Více

EMJ-01 odmagnetovací jednotka

EMJ-01 odmagnetovací jednotka EMJ-01 odmagnetovací jednotka 1. Parametry - Vstupní napájecí napětí 230VAC, pojistka F1A nad přívodní vývodkou. - Pojistky F1.6A pro magnetku a F400mA chránící modul DM2.3E. - Prosvětlený zelený vypínač

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748. s klávesnicí

Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748. s klávesnicí Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748 s klávesnicí 636 646 Uživatelský manuál ESPRIT OBSAH strana Úvod 2 Zobrazení, Akustika 2 Rozdělení systému 3 Přístupová práva kódů 3 Programování uživatelských

Více

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09 programu 1.00 Ústředna VERSA Verze UŽIVATELSKÝ MANUÁL GDAŃSK versa_u_cz 03/09 VAROVÁNÍ Abyste předešli problémům s ovládáním systému, prostudujte si prosím pečlivě tento manuál před započetím ovládání

Více

Poruchová signalizace a čidlo zaplavení

Poruchová signalizace a čidlo zaplavení AQUA ESI 8 Poruchová signalizace a čidlo zaplavení na DI lištu pro 8 vstupů 230VA nebo 24VA/D, s napájením 230V ESI 8 AQUA Poruchová signalizace ESI 8 je konstruována jako stavebnicový modul v plastové

Více

Autonomní přístupové klávesnice se čtečkou

Autonomní přístupové klávesnice se čtečkou Autonomní přístupové klávesnice se čtečkou DH16A-10DT DH16A-20DT DH16A-12DT Strana 1 Obsah DH16A-10DT...3 Specifikace...3 DH16A-20DT...4 Specifikace...4 Instalace DH16A-10DT, DH16A-20DT...5 Zapojení...6

Více

Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115)

Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115) TECHNICKÁ DATA Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115) Max. výkon Napájení příslušenství Stupeň ochrany Provozní teplota Rádiový

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648 Uživatelský manuál s klávesnicí K648 EVO Uživatelský manuál OBSAH Obsah 1 Úvod 2 1.0 Popis 2 2.0 Základní operace 3 2.1 Zvuková signalizace klávesnice 4 2.2 Zobrazování LED klávesnice 4 2.3 Dělení na

Více

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Montážní návod DRIVER Programátor topení s pilotním vodičem 6050425 DRIVER 610-1 zóna 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Upozornění Před instalací si pečlivě přečtěte tento návod. Zařízení musí být instalováno

Více

AlarmTon - GSM hlásič - Verze HW 2.0, SW 3.5 Návod k obsluze a instalaci AlarmTon - GSM alarm - popis a funkce Stručný popis AlarmTon (GSM alarm) je určen k monitorování určitého objektu, např. auta nebo

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje Abyste mohli optimálně využít všech vlastností vaší sluneční automatiky Soliris RTS, přečtěte si pozorně následující návod k montáži a obsluze. Soliris RTS je sluneční a větrná automatika s bezdrátovým

Více

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz Návod k obsluzer. F03 200 RTH www.lars.cz 3 Blahopřejeme Vám k nákupu nejnovějšího regulátoru teploty vyvinutého na základě nejmodernějšího mikroprocesoru. AURATON 200 RTH Funkce FrostGuard : Chrání před

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

Uživatelská příručka. www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz

Uživatelská příručka. www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz Uživatelská příručka www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz . Obsah balení Název Počet ks Poznámka Přístupová jednotka Q3 Uživatelská příručka Plastové hmoždinky 2 Samořezné šrouby 2 Šroubováček Pro bezpečnostní

Více

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5).

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). REGULÁTOR SIRe Basic Vodní ohřev NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). Umístění

Více

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-22-230D (verze 1.2 / VIII-2010)

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-22-230D (verze 1.2 / VIII-2010) NÁVOD K OBSLUZE detektor SE-22-230D (verze 1.2 / VIII-2010) DETEKTOR SE-22-230D Detekovaný plyn: hořlavé a výbušné plyny Princip měření: katalytické spalování Rozsah měření: 0 20% DMV (0-1%OBJ) CH 4 Poplachové

Více

Popis a návod k obsluze modulu Smart GM02 v 1.0

Popis a návod k obsluze modulu Smart GM02 v 1.0 1. Úvod Modul Smart GM02 slouží k jednoduchému ovládání libovolného zařízení se spínacím vstupem, jako jsou například závory, vrata a podobná zařízení, prostřednictvím mobilního telefonu. Pro ovládaní

Více

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny! Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel Typ SK 530 503 045 191 / 9202 Technické změny vyhrazeny! Obsah 1 Všeobecné informace 1.1 Použití 1.2 Údaje o výrobku 2 Bezpečnostní pokyny 2.1 Označování

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

GSM V2 GSM V2 doc Ver.1.0

GSM V2 GSM V2 doc Ver.1.0 GSM V2 MODUL Restartér a monitorování pro zařízení Controler má relé pro spínací zařízení a monitoring tři vstupy, například, které můžete ovládat napájení pracovní vyrovnávací paměti nebo jiná zařízení.

Více

FUR6100SI / Český návod k obsluze

FUR6100SI / Český návod k obsluze FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. DISPLEJ 2. UKAZATEL ODPOLEDNÍHO ČASU (PM) 3. UKAZATEL POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU 4. UKAZATEL NASTAVENÍ BUZENÍ 1 5. TLAČÍTKO SNOOZE (ODLOŽENÉ BUZENÍ) / SPÁNEK / TLUMENÍ PODSVÍCENÍ

Více

ZKRÁCENÝ NÁVOD K PROVOZU

ZKRÁCENÝ NÁVOD K PROVOZU Nordson Corporation ZKRÁCENÝ NÁVOD K PROVOZU P/N 7192624_01 - Czech - Práškový stříkací systém Encore HD s řídicí jednotkou Prodigy Color on Demand Obr. 1 Schéma systému (zobrazen systém se dvěma pistolemi)

Více

CESVK KRISTALLO. Instalační a uživatelský manuál

CESVK KRISTALLO. Instalační a uživatelský manuál CESVK KRISTALLO Instalační a uživatelský manuál Kelcom Int. spol s r.o. Tomkova 142A, 500 26 Hradec Králové tel.: +420 495 513 886 fax: +420 495 513 882 info@kelcom.cz www.kelcom.cz Verze 1.0 09/2013 VID-9341-1

Více

DM2.3E odmagnetovací modul 130 160V AC /5A

DM2.3E odmagnetovací modul 130 160V AC /5A DM2.3E odmagnetovací modul 130 160V AC /5A Význam kontrolek (LED) na desce LD1 zelená led svítí při stisku tlačítka START pro zapínání magnetování (SB10) LD2 červená led svítí při stisku tlačítka STOP

Více

VC613-3 SMART SAFE CAM

VC613-3 SMART SAFE CAM VC613-3 SMART SAFE CAM POPIS SMART SAFE CAM je unikátní bezpečnostní systém který Vám přináší spoustu výhod. Pokud zabudovaný PIR senzor zaznamená pohyb, zaktivuje světlo a záběry kamery jsou tak kvalitnější.

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

1. Technické údaje. 2. Instalace NÁVOD K POUŽITÍ. Universal Receiver RTS. Přijímač dálkového ovládání

1. Technické údaje. 2. Instalace NÁVOD K POUŽITÍ. Universal Receiver RTS. Přijímač dálkového ovládání Přijímač dálkového ovládání NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností přijímače dálkového ovládání, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. V případě nejasností nebo dotazů

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

Uživatelský návod. PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami

Uživatelský návod. PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami Uživatelský návod PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami Označení pro objednávku 3 0 2 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence 01 23AC 50/60Hz

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

366511 Video sada Instalační manuál

366511 Video sada Instalační manuál 3665 Video sada Instalační manuál POZOR: Přístroje je zakázáno rozebírat a jsou určeny pouze pro zapojení dborníkem. V opačném případě hrozí ztráta záruky a/nebo nebezpečí úrazu lektrickým proudem. PRI

Více

CVK8K ECLIPSE. Instalacní ˇ a uživatelský návod

CVK8K ECLIPSE. Instalacní ˇ a uživatelský návod CVK8K ECLIPSE Instalacní ˇ a uživatelský návod Verze 1.1-10/2012 Kelcom Int. spol s r.o. Tomkova 142A, 500 26 Hradec Králové tel.: +420 495 513 886 fax: +420 495 513 882 info@kelcom.cz www.kelcom.cz VID-9324-1

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více