Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy"

Transkript

1 F.13. Příloha 13 - Model multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy A. Dopravní infrastruktura A.1. Infrastruktura dopravní cesty A.1.1. Technický stav a bezpečnost na dopravních cestách A Sledování přípojných silničních komunikací v atrakčním obvodu (vstupy z jednotlivých druhů dopravy) A Monitorování silniční sítě vyššího významu pro dálkovou přepravu uzavření úseků, nehody, atd. (vstupy z jednotlivých druhů dopravy) A Monitorování železniční tratě a cílových stanic (vstupy z jednotlivých druhů dopravy) A Monitorování vodní cesty a cílových přístavů (vstupy z jednotlivých druhů dopravy) A Elektronické mapy dopravní infrastruktury A Sledování prvků přípojné dopravní infrastruktury (tech. stav, chybovost) A Sledování bezpečnostních parametrů prvků dopravní infrastruktury (krizová čidla) A.1.2. Sledování klimatických a povětrnostních podmínek dopravních cest A Sledování meteorologických informací v oblasti A Sledování sjízdnosti dopravních cest v atrakčním obvodu A Sledování teploty kolejového svršku na vlečce A Sledování meteorologických podmínek na přípojné vodní cestě (led, průtok - stav) A.1.3. Sledování, řízení, hodnocení provozu a údržby technických zařízení dopravních cest A Sledování řízení dopravního provozu na celé dopravní síti (vstupy z jednotlivých druhů dopravy) A Komunikační a informační systémy pro podporu systému údržby přípojných cest 159

2 A Sledování stavu telekomunikační infrastruktury dopravních cest (vstupy z jednotlivých druhů dopravy) A Sledování energetických zdrojů systémů dopravních cest (vstupy z jednotlivých druhů dopravy) A Statistické sledování zatížení dopravních cest (vstupy z jednotlivých druhů dopravy) A Poplatky za pohyb a služby na cestě (vstupy z jednotlivých druhů dopravy) A.1.4. Plánování a rozvoj dopravních cest A Predikce požadavků na rozvoj sítí z hlediska nákladních multimodálních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy A Projektování nových řídících systémů pro zvýšení kapacity dopravních cest dle dopravní politiky státu A Predikce parametrů propustnosti dopravních sítí A Systémy plánování rozložení zátěže na dopravní síti A Plánování údržby a rozvoje infrastruktury přípojných dopravních cest A Plánování údržby a rozvoje telekomunikačních systémů A Pasporty zařízení přípojných dopravních cest A Pasporty energetických systémů dopravních cest A Pasporty bezpečnostních systémů dopravních cest A Pasporty telekomunikačních systémů A Pasporty detekčních a řídících prvků na dopravních cestách A.2. Infrastruktura dopravních terminálů A.2.1. Sledování technického stavu dopravních terminálů v napojení na dopravní sítě (logistická centra, stanice dálkové přepravy osob) A Diagnostika funkčnosti prvků síťových terminálů (silniční, železniční, vodní, atd.) A Protipožární a bezpečnostní systémy k ochraně objektů a vybavení síťových terminálů A Společné informační, komunikační, provozní a bezpečnostní systémy síťových terminálů A Senzory a aktory informačních a komunikačních systémů terminálů A Bezpečnostní a protipožární systémy síťových terminálů (silniční, 160

3 železniční, vodní, atd.) A Bezpečnostní a protipožární systémy překladišť, manipulačních ploch a skladů terminálů A Bezpečnostní a protipožární systémy terminálu kombinované nákladní dopravy A Sledování technického stavu pozemních komunikací terminálu A Sledování fyzického stavu parkovišť, odstavných ploch, vlečky, bazénu a polohovacích ploch A Sledování bezpečnosti parkovišť, odstavných ploch, vlečky, bazénu a polohovacích ploch A Sledování technického stavu skladových a manipulačních ploch, skladů, objektů A Sledování bezpečnosti skladových a manipulačních ploch, skladů, objektů A Sledování technického stavu polohovacích ploch pro kombinovanou dopravu A Sledování bezpečnosti polohovacích ploch pro kombinovanou dopravu A.2.2. Sledování klimatických a povětrnostních podmínek síťových terminálů A Sledování meteorologických podmínek síťových terminálů A Sledování stavu a sjízdnosti cest síťových terminálů A Sledování stavu jednotlivých dopravních síťových terminálů A Monitorování vlivu na životní prostředí (škodlivin,hluku) v terminálu a jeho obvodu A.2.3. Sledování, řízení, hodnocení provozu a údržby infrastruktury dopravních terminálů A Řídící, informační a komunikační systémy uživatelů terminálu A Statistické sledování obsazenosti parkovišť/ parkovacích zón A Statistické sledování obsazenosti veřejných skladů A Statistické sledování obsazenosti polohovacích ploch kontejnerů A Management informačních systémů pro posádky vozů dopravců A Management protipožárních a bezpečnostních systémů a ochrany objektů A Evidenční systémy pohybů v terminálu A Řízení obnovy a údržby terminálu (pozemních komunikací, logistického 161

4 centra, ) A Řízení obnovy a údržby dopravních síťových terminálů A Řízení obnovy a údržby skladů manipulace A Řízení obnovy a údržby překladišť kombinované dopravy A Monitorovací video systémy v terminálu A.2.4. Plánování a rozvoj dopravních terminálů A Plánování budoucí infrastruktury a vybavení terminálu A Systémy plánování využití stávající kapacity terminálu A Systémy plánování využití stávajících kapacit dopravních síťových terminálů A Systémy plánování datových toků, výměn informací a telekomunikačního prostředí A Plánování rozvoje terminálu z hlediska kombinované a multimodalní nákladní přepravy a dálkové přepravy osob A Pasporty vybavení dopravních síťových terminálů (silniční, železniční, vodní, ) A Pasporty skladovacích zařízení A Pasporty manipulační techniky A Pasport telekomunikačních prostředků terminálu A Pasporty provozních a bezpečnostních systémů terminálu A Pasport informačních a komunikačních systémů terminálu A Pasporty bezpečnostních a protipožárních systémů terminálu A Plánování evropských funkcí dopravních terminálů B. Dopravní prostředky B.1. Monitorování dopravního procesu z dopravního prostředku B.1.1. Monitorování situace dopravního provozu B Monitorování provozu v oblasti terminálu (logistického centra, stanice dálkové osobní dopravy) z vozidla (automatické trasy vozů v terminálu) B Monitorování vytížení kapacit manipulační techniky a vlastních dopravních prostředků v oblasti terminálu B Monitorování vytížení prostředků terminálu kombinované dopravy 162

5 B Monitorování činností prostředků automatizovaných skladovacích systémů B.1.2. Monitorování reakcí řidiče při řízení dopravního prostředku B Sledování funkčnosti i bdělosti obsluhy terminálu, ostrahy a bezpečnostních systémů B.1.3. Monitorování technického stavu dopravního prostředku B Autonomní diagnostika obslužných dopravních prostředků logistického centra B Autonomní diagnostika manipulační techniky terminálu B Autonomní diagnostika manipulačních prostředků terminálu kombinované dopravy B Automatická diagnostika vozidel dopravy a manipulace terminálu B Automatické volání servisu, havarijních složek (hasiči, policie, správci Povodí), záchranných složek, havarijní informační systém státní správy B.2. Ovlivňování dopravního prostředku B.2.1. Informační systémy B Informace o časovém plánu centra zasílané speditérům a posádkám dopravních prostředků, (předběžná/přesná doba dojezdu/odjezdu) B Dynamické světelné značení, rozhlas a informační systémy v rámci terminálu B Přenos aktuálních dopravních informací posádce (volba trasy, časový plán, ) B Přenos meteorologických informací posádce dopravních prostředků B Dálkové informační služby pro posádku (služby Internetu, rozhlasu, satelitu, atd.) B.2.2. Navigační systémy B Navigační systémy v blízkosti terminálů a logistických center B Navigační systémy v terminálu pro navádění na místo manipulace (on-line, dynamicky, atd.) B.2.3. Automatické vedení dopravního prostředku B Protisrážkové a intenzifikační systémy v oblastech terminálu C. Dopravní procesy C.1. Řízení dopravních prostředků na dopravní cestě 163

6 C.1.1 Sledování a řízení dopravního provozu C Řízení nákladní multimodální dopravy dle časového plánu logistického centra C Řízení nákladní multimodální dopravy dle zatížení síťových dopravních terminálů C Řízení nákladní multimodální dopravy dle stavu dopravní sítě (uzavírky, kongesce, hraniční přechody, atd.) C Řízení nákladní multimodální přepravy nebezpečného zboží C Řízení nákladní multimodální přepravy nadměrných zásilek C Řízení nákladní multimodální dopravy s ohledem na životní prostředí (omezování vjezdu do limitních lokalit) C Řízení dálkové osobní dopravy dle jízdních řádů návazné dopravy C.1.2. Řízení oběhu nákladních vozidel C Systémy pro aplikaci logistických technologií do liniové přepravy (JIT, JIC, atd.) C Systémy pro aplikaci logistických technologií v multimodální nákladní přepravě (Hub and Spoke, Gateway,atd.) C Systémy podpory přímé přepravy (door to door) C Plánování využití nákladních vozidel v terminálu C Plánování využití nákladních vozidel mimo terminál C Plánování využití vyšších přepravních jednotek C Systémy sledování reálné polohy nákladních vozidel C Ekonomika oběhu nákladních vozidel C Monitoring nákladních vozidel přepravujících nebezpečné náklady C.1.3. Spolupráce záchranných a bezpečnostních složek C Systémy preference vozidel záchranných a bezpečnostních složek C Podpora při multimodální přepravě nebezpečných látek C Podpora při přepravě nadměrných zásilek C.1.4. Řízení provozu dálkové osobní dopravy C Systémy pro zajišťování dodržování jízdního řádu dálkové osobní dopravy 164

7 C Systémy pro plánování dálkových spojů dle okamžité poptávky C Systémy pro hodnocení spojů a pro krátkodobou optimalizaci jízdních řádů C Sledování pozice vozidel dálkové osobní dopravy C Sledování obsazenosti vozidel dálkové osobní dopravy C Ekonomika oběhu vozidel dálkové osobní dopravy C.2. Řízení dopravních prostředků v dopravních terminálech C.2.1. Systémy operativního řízení provozu v dopravních terminálech C Dispečink manipulace C Řízení vlečkového provozu C Komunikační systém mezi dispečinkem a osádkami dopravních prostředků C Systémy automatizovaného skladování C Systémy automatizované manipulace C Dispečink operativního řízení vozidel v terminálu C Systémy optimalizace časových prostojů dopravních prostředků v multimodální dopravě C Systémy sledování vstupu vozidel dálkové osobní dopravy do stanic C.3. Procesy související s dopravním provozem C.3.1. Ekonomika dopravního procesu C Sledování toků zboží logistickým centrem (druh zboží, směrování) nebo cestujících stanicí dálkové osobní dopravy C Sledování výkonů tranzitu zboží či cestujících regionem C Predikce zátěže logistického centra nebo stanice osobní dálkové dopravy C Systémy pro podporu výměny informací ze zákazníkem C Systémy pro podporu výměny informací s MDS ČR C Systémy pro podporu výměny informací s MPSV ČR C Systémy pro podporu výměny informací s MŽP ČR C Systémy pro podporu komunikace s celní správou ČR C Hodnocení výkonů dopravních prostředků v logistickém centru, stanici dálkové osobní dopravy 165

8 C Hodnocení výkonů dopravního personálu v logistickém centru, stanici dálkové osobní dopravy C Hodnocení výkonů logistického centra, stanice dálkové osobní dopravy C Inteligentní systémy plánování údržby logistického centra, stanice dálkové osobní dopravy C Sledování efektů aplikace logistických technologií v nákladní i osobní dopravě C Hodnocení efektivity spolupráce s celní správou C Aplikace pro tvorbu jízdních řádů dálkové dopravy dle ekonomických kritérií C Platební systémy v terminálu C Elektronické platební karty v dálkové osobní dopravě (pokud možno shodná s platební kartou integrované veřejné dopravy města a regionu) C.3.2. Vymáhání a prosazování předpisů a zákonných ustanovení C Systémy kontroly dodržování evropské legislativy a předpisů C Systémy kontroly provozních přestupků státní správa C Systémy kontroly stavu infrastruktury, dopravních prostředků, atd. C Systém kontroly evidence jednotlivých dopravních zařízení a manipulační techniky C.3.3. Systémy pro podporu elektronické výměny informací C Systémy komunikace v různých spedičních systémech (DAKOSY, atd.) C Systémy komunikace ve standardizovaných protokolech (UN/EDIFACT, atd.) C Elektronické zpracování průvodních dokumentů C Elektronický platební styk C Elektronické nákladové listy C Elektronická identifikace dopravního prostředku C Systémy pro podporu elektronického celního řízení C Jízdní a liniové řády dálkové osobní dopravy v elektronické podobě C Dálková rezervace a koupě jízdenek dálkové osobní dopravy C Elektronická identifikace vozidel dálkové osobní dopravy 166

9 D. Dopravní personál D.1. Řídící pracovníci dopravního provozu D.1.1. Sledování zdravotního a fyzického stavu dispečerů D Systémy kontinuálního sledování zdravotního stavu obsluhy logistického centra či stanice dálkové osobní dopravy D Systémy predikce funkčního i zdravotního stavu obsluhy logistického centra či stanice dálkové osobní dopravy dále viz. jednotlivé druhy dopravy D.1.2. Řízení lidských zdrojů D Systémy výběru vhodných kandidátů D Plánování pracovních směn dále viz. jednotlivé druhy dopravy D.1.3. Nástroje pro zvýšení bezpečnosti dopravního provozu D Tréninkové simulátory D.2. Profesionální řidiči, strojvedoucí, atd. D.2.1. Sledování zdravotního a fyzického stavu řidičů, strojvedoucích, atd. D Systémy kontinuálního sledování zdravotního stavu D Systémy predikce zdravotního stavu dále viz. jednotlivé druhy dopravy D.2.2. Řízení lidských zdrojů D Systémy výběru vhodných kandidátů D Sledování stavu zaměstnanců a směnosti dále viz. jednotlivé druhy dopravy D.2.3. Sledování dodržování bezpečnostních předpisů řidiči a obsluhou D Automatické monitorování výkonu obsluhy a chování řidičů dále viz. jednotlivé druhy dopravy E. Pohyb osob a zboží (substrát) E.1. Řízení pohybu osob 167

10 E.1.1 Jízdní řády E Tvorba jízdních řádů dálkové osobní dopravy E Řešení návazností jízdních řádů dálkové osobní dopravy E.1.2. Rezervační a platební systémy jízdenek veřejné dopravy E Rezervace a placení jízdenek dálkové osobní dopravy pomocí Internetu E Rezervace jízdenek dálkové osobní dopravy pomocí telefonu E.1.3. Informační systémy pro cestující E Informační systém přesných příjezdů a odjezdů vozidel dálkové osobní dopravy E Informační tabule ve stanicích dálkové osobní dopravy E Informační systémy pomocí mobilních telefonů ohledně příjezdů a odjezdů dálkové osobní dopravy E Obslužné systémy pro cestující E.2. Řízení pohybu zboží E.2.1. Logistické plánovací systémy E Řízení manipulační techniky v terminálu E Řízení manipulace nebezpečného zboží v terminálu E Systémy organizace oběhu kontejnerů a palet E Systémy pro podporu kombinované dopravy (opravy, revize, dobíjení, ) E Mezinárodní kontejnerová přeprava vazby na železnici E Systémy organizace oběhu nestandardních přepravních jednotek E Informační systém předpokládaných a přesných příjezdů a odjezdů v multimodální nákladní dopravě E Systémy plánování optimální přepravy zboží na dopravní síti E Výběr optimální trasy přepravy zboží na síti E Výběr optimální trasy přepravy zboží na silnicích E Podpora mezinárodní intermodální dopravy- železnice E Řízení přepravy zboží dle technologií pro liniovou přepravu (JIT, JIC, ) E Řízení přepravy zboží dle technologií (Hub and Spoke, Gateway, ) 168

11 E Řízení pro podporu přímé přepravy zboží (door to door) E.2.2. Informační systémy E Poskytování informací o přepravovaném zboží (dle hesla pro dopravce, vlastníka zboží, atd.) E Informační systémy o poloze zboží Popis dílčích aplikací: Seznam aplikací v jednotlivých segmentech dělení odpovídá cílům projektu. Proto bylo nutno do tabulek zařadit všechny aplikace, které lze využít pro tvorbu komplexního systému telematiky zabezpečující optimální tvorbu architektury celého systému telematiky včetně optimalizace telekomunikačního prostředí bez ohledu na již probíhající integrace. A. Dopravní infrastruktura A.1. Infrastruktura dopravní cesty A.1.1. Technický stav a bezpečnost na dopravních cestách A Sledování přípojných silničních komunikací v atrakčním obvodu (vstupy z jednotlivých druhů dopravy) Sledování technického stavu silničních komunikací a pomocí správců infrastruktury i dalších dopravních druhů. Jde převážně o off-line aplikace. Ideálně jsou data uložena v centrálním pasportu infrastruktury a zobrazena na mapovém displeji. Tyto aplikace jsou užitečné pro volbu optimální cesty, případně u silniční dopravy mohou sloužit pro plánování údržby. A Monitorování silniční sítě vyššího významu pro dálkovou přepravu - uzavření úseků, nehody, atd. (vstupy z jednotlivých druhů dopravy) Sledování stavu komunikací z hlediska propustnosti sítě. Týká se zejména problematiky znalosti kvality liniových vazeb mezi terminály. Tyto aplikace jsou užitečné pro volbu optimální cesty. A Monitorování železniční tratě a cílových stanic (vstupy z jednotlivých druhů dopravy) Sledování stavu tratí z hlediska propustnosti sítě. Týká se zejména problematiky znalosti kvality liniových vazeb mezi terminály. Tyto aplikace jsou užitečné pro volbu optimální cesty. A Monitorování vodní cesty a cílových přístavů (vstupy z jednotlivých druhů dopravy) Sledování stavu vodních cest z hlediska propustnosti sítě. Týká se zejména problematiky znalosti kvality liniových vazeb mezi terminály. Tyto aplikace jsou užitečné pro volbu optimální cesty. A Elektronické mapy dopravní infrastruktury Aplikace zobrazuje sítě všech akceptovaných dopravních druhů v terminálu, včetně atributů v prostředí geografických informačních systémů GIS. Aplikace je nutná zejména pro řízení operativních činností v dopravním procesu v aglomeraci a v nedopravních procesech v okolí terminálu. 169

12 A Sledování prvků přípojné dopravní infrastruktury (tech. stav, chybovost) Jde o on-line i off-line aplikace, které vyžadují on-line přenos dat z pevných i z mobilních měřících zařízení z přilehlých prvků do terminálu. Ideálně jsou data uložena v centrálním pasportu infrastruktury a zobrazena na mapovém displeji. Aplikace jsou užitečné pro volbu optimální cesty sítí, případně k identifikaci bezprostředně nebezpečného stavu přilehlé infrastruktury. A Sledování bezpečnostních parametrů prvků dopravní infrastruktury (krizová čidla) Aplikace, které vyžadují on-line přenos dat o teplotě, přítomnosti dýmu z pevných měřicích zařízení v jednotlivých prvcích dopravní infrastruktury do řídícího centra terminálu. Ideálně jsou data uložena v centrálním pasportu infrastruktury a zobrazena na mapovém displeji. Aplikace jsou užitečné pro identifikaci požárů, kouře, nebezpečného větru. Informace mohou být přímo využity pro aktory. A.1.2. Sledování klimatických a povětrnostních podmínek dopravních cest A Sledování meteorologických informací v oblasti On-line aplikace, informující o sjízdnosti cest, splavnosti vodních cest a obdobných informacích v regionu. Aplikace vyžadují on-line přenos dat do centrály z pevných (i mobilních) měřicích zařízení v terénu, většinou na známých nebezpečných nebo vysoce frekventovaných místech (je možné přebírat od správců sítí). Ideálně jsou data uložena v centrálním pasportu infrastruktury a zobrazena na mapovém displeji spojeným s notifikačním systémem. Informace mohou být využity pro přímé aktory (auto-solení, výstražné značky atd.), pro volbu optimální trasy, nebo pro údržbu cest. A Sledování sjízdnosti dopravních cest v atrakčním obvodu Aplikace slouží k monitorování sjízdnosti komunikací v dopravní síti. Mělo by se spíše jednat o sběr dat od správců infrastruktury a jen ve výjimečných případech o umísťování vlastních senzorů. Účelem je, aby terminál byl komplexně a aktuálně informován. A Sledování teploty kolejového svršku na vlečce Aplikace slouží k monitorování teploty prostředí dopravní cesty a teploty bezprostředně nad kolejovým svrškem. Význam aplikace je v prevenci nehod vycházejících z extrémních teplot a na ně reagujících konstrukčních prvků dopravní cesty. Účelem je, aby terminál byl komplexně a aktuálně informován. A Sledování meteorologických podmínek na přípojné vodní cestě (led, průtok - stav) Aplikace slouží k monitorování splavnosti ve vodní dopravní síti. Mělo by se spíše jednat o sběr dat od správců infrastruktury a jen ve výjimečných případech o umísťování vlastních senzorů. Účelem je, aby terminál byl komplexně a aktuálně informován. A.1.3. Sledování, řízení, hodnocení provozu a údržby technických zařízení dopravních cest A Sledování řízení dopravního provozu na celé dopravní síti (vstupy z jednotlivých druhů dopravy) Sledování řízení na dopravních sítích všech dopravních druhů slouží ke kontrole systémů řízení a jejich vzájemné koordinaci. A Komunikační a informační systémy pro podporu systému údržby přípojných cest Udržování přípojných cest jak z hlediska technického stavu, tak z hlediska sjízdnosti bude pravděpodobně jednou z činností větších terminálů. K podpoře těchto činností slouží tato aplikace. 170

13 A Sledování stavu telekomunikační infrastruktury dopravních cest (vstupy z jednotlivých druhů dopravy) Sledování zařízení za účelem vyšší spolehlivosti systému. A Sledování energetických zdrojů systémů dopravních cest (vstupy z jednotlivých druhů dopravy) Sledování zdrojů za účelem přizpůsobení se potřebám zdrojů. A Statistické sledování zatížení dopravních cest (vstupy z jednotlivých druhů dopravy) A Poplatky za pohyb a služby na cestě (vstupy z jednotlivých druhů dopravy) A.1.4. Plánování a rozvoj dopravních cest A Predikce požadavků na rozvoj sítí z hlediska nákladních multimodálních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy Sledování zátěže dopravních cest pro všechny dopravní druhy. Informace sbíráme při vazbě off-line. Na základě poměru zátěže a kapacity komunikace lze oslovit majitele komunikace se žádostí o její rozšíření či zkvalitnění. A Projektování nových řídících systémů pro zvýšení kapacity dopravních cest dle dopravní politiky státu Na základě sledování stavu v mezicentrové liniové dopravě, současně ve všech dopravních druzích, lze určit optimální rozložení zátěže sítěmi jednotlivých dopravních druhů. A Predikce parametrů propustnosti dopravních sítí Zohlednění časové proměnnosti propustnosti dopravní sítě. Aplikace je off-line. A Systémy plánování rozložení zátěže na dopravní síti Plán časové proměnnosti vytížení dopravní sítě zátěží z konkrétního terminálu. Aplikace je off-line. A Plánování údržby a rozvoje infrastruktury přípojných dopravních cest Systém určení plánu časového rozložení údržby infrastruktury. Aplikace je off-line. A Plánování údržby a rozvoje telekomunikačních systémů Systém určení plánu časového rozložení údržby telekomunikačních systémů. Aplikace je off-line. A Pasporty zařízení přípojných dopravních cest Obsahuje evidenci přípojných cest. Aplikace je převážně off-line, kromě fyzické přítomnosti lze evidovat i opotřebení, aktuální stav, aktuální cenu a přínosy vyplývající z použití aplikace na konkrétním místě. A Pasporty energetických systémů dopravních cest Obsahuje evidenci energetických systémů. Aplikace je převážně off-line, kromě fyzické přítomnosti lze evidovat i opotřebení, aktuální stav, aktuální cenu a přínosy vyplývající z použití aplikace na konkrétním místě. 171

14 A Pasporty bezpečnostních systémů dopravních cest Obsahuje evidenci bezpečnostních systémů. Aplikace je převážně off-line, kromě fyzické přítomnosti lze evidovat i opotřebení, aktuální stav, aktuální cenu a přínosy vyplývající z použití aplikace na konkrétním místě. A Pasporty telekomunikačních systémů Obsahuje evidenci telekomunikačních systémů. Aplikace je převážně off-line, kromě fyzické přítomnosti lze evidovat i opotřebení, aktuální stav, aktuální cenu a přínosy vyplývající z použití aplikace na konkrétním místě. A Pasporty detekčních a řídících prvků na dopravních cestách Obsahuje evidenci všech detekčních a řídících prvků. Aplikace je převážně off-line, kromě fyzické přítomnosti lze evidovat i opotřebení, aktuální stav, aktuální cenu a přínosy vyplývající z použití aplikace na konkrétním místě. A.2. Infrastruktura dopravních terminálů A.2.1. Sledování technického stavu dopravních terminálů v napojení na dopravní sítě (logistická centra, stanice dálkové přepravy osob) A Diagnostika funkčnosti prvků síťových terminálů (silniční, železniční, vodní, atd.) Skupina on-line systémů ověřujících funkčnost jednotlivých prvků, pro zajištění bezpečnosti terminálu. A Protipožární a bezpečnostní systémy k ochraně objektů a vybavení síťových terminálů Skupina on-line systémů pro bezpečnost provozu terminálů s velmi těsnou vazbou na městské záchranné systémy. Obdobně pro terminál kombinované nákladní dopravy s vazbou na protipožární ochranu (terminálovou či vnější), zvláštní přístup je třeba zaujmout k přepravě nebezpečného zboží A Společné informační, komunikační, provozní a bezpečnostní systémy síťových terminálů Skupina systémů která zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými částmi multimodálního terminálu A Senzory a aktory informačních a komunikačních systémů terminálů Skupina senzorů a aktorů umístěných přímo na síťových terminálech, sloužící komunikačním a informačním systémům pro sběr informací a přímý výkon určených činností. A Bezpečnostní a protipožární systémy síťových terminálů (silniční, železniční, vodní, atd.) Systémy pro ochranu terminálů před ohněm a odcizení majetku. Je vhodné využít kamerové systémy, protipožární a kouřová čidla (pro uzavřené objekty). Systémy musí pracovat on-line. A Bezpečnostní a protipožární systémy překladišť, manipulačních ploch a skladů terminálů Systémy pro ochranu překladišť a skladů před ohněm a odcizení majetku. Je vhodné využít kamerové systémy, protipožární a kouřová čidla (pro uzavřené objekty). Systémy musí pracovat online. A Bezpečnostní a protipožární systémy terminálu kombinované nákladní dopravy Systémy pro ochranu terminálu kombinované nákladní dopravy před ohněm a odcizení majetku. Je vhodné využít kamerové systémy, protipožární a kouřová čidla (pro uzavřené objekty). Systémy musí pracovat on-line. 172

15 A Sledování technického stavu pozemních komunikací terminálu Systém sledování off-line pomocí údržby. A Sledování fyzického stavu parkovišť, odstavných ploch, vlečky, bazénu a polohovacích ploch Systém sledování off-line pomocí údržby. A Sledování bezpečnosti parkovišť, odstavných ploch, vlečky, bazénu a polohovacích ploch Systémy pro ochranu před ohněm a odcizení majetku. Je vhodné využít kamerové systémy, protipožární a kouřová čidla (pro uzavřené objekty). Systémy musí pracovat on-line. A Sledování technického stavu skladových a manipulačních ploch, skladů, objektů Systém sledování off-line pomocí údržby. A Sledování bezpečnosti skladových a manipulačních ploch, skladů, objektů Systémy pro ochranu skladů před ohněm a odcizení majetku. Je vhodné využít kamerové systémy, protipožární a kouřová čidla (pro uzavřené objekty). Systémy musí pracovat on-line. A Sledování technického stavu polohovacích ploch pro kombinovanou dopravu Systém sledování off-line pomocí údržby. A Sledování bezpečnosti polohovacích ploch pro kombinovanou dopravu Systémy pro ochranu polohovacích ploch před ohněm a odcizení majetku. Je vhodné využít kamerové systémy. Systémy musí pracovat on-line. A.2.2. Sledování klimatických a povětrnostních podmínek síťových terminálů A Sledování meteorologických podmínek síťových terminálů Monitorování meteorologických podmínek, včetně síly větru, slouží k on-line informování služeb pro zabezpečení údržby a bezpečnosti provozu na cestách v aglomeraci, nebo přímo v terminálech, k zajištění kvality provedení nedopravních procesů. A Sledování stavu a sjízdnosti cest síťových terminálů On-line aplikace, informující o sjízdnosti cest, splavnosti bazénů a obdobných informacích v terminálu. Aplikace vyžadují on-line přenos dat do centrály z pevných (i mobilních) měřicích zařízení v terénu, většinou na známých nebezpečných nebo vysoce frekventovaných místech. Ideálně jsou data uložena v centrálním pasportu infrastruktury a zobrazena na mapovém displeji spojeným s notifikačním systémem. Informace mohou být využity pro přímé aktory (auto-solení, výstražné značky atd.), nebo pro údržbu cest. A Sledování stavu jednotlivých dopravních síťových terminálů Monitorování meteorologických podmínek, včetně síly větru, slouží k on-line informování služeb pro zabezpečení údržby a bezpečnosti provozu na cestách v aglomeraci, nebo přímo v terminálech, k zajištění kvality provedení nedopravních procesů. A Monitorování vlivu na životní prostředí (škodlivin,hluku) v terminálu a jeho obvodu Systémy pro sledování hluku a exhalací v místech, která jsou nejnáchylnější k překročení povolených mezí. Tyto vlivy by se měly sledovat kontinuálně. 173

16 A.2.3. Sledování, řízení, hodnocení provozu a údržby infrastruktury dopravních terminálů A Řídící, informační a komunikační systémy uživatelů terminálu Systémy pro komunikaci mezi terminálem a jeho uživateli, zejména posádkami vozidel dopravců v terminálu. A Statistické sledování obsazenosti parkovišť/ parkovacích zón Systémy sledování a dlouhodobého statistického vyhodnocování obsazení parkovacích zón, systém upozorňuje na nevhodné rozmístění vozidel, či malou kapacitu. A Statistické sledování obsazenosti veřejných skladů Systémy sledování a dlouhodobého statistického vyhodnocování obsazení skladu, systém upozorňuje na nevhodné rozmístění zboží, či malou kapacitu. A Statistické sledování obsazenosti polohovacích ploch kontejnerů Systémy sledování a dlouhodobého statistického vyhodnocování obsazení polohovacích ploch, systém upozorňuje na nevhodné rozmístění kontejnerů, či malou kapacitu. A Management informačních systémů pro posádky vozů dopravců Systém udržuje spolehlivost a bezpečnost komunikace mezi jednotlivými subjekty. A Management protipožárních a bezpečnostních systémů a ochrany objektů Systém pro kontrolu, koordinaci a spolehlivost systémů pro ochranu před ohněm a odcizení majetku. Systém musí pracovat on-line. A Evidenční systémy pohybů v terminálu Systém pro zajištění bezpečnosti v terminálu. Pohyby vozidel jsou sledovány a centrálně řízeny k minimalizaci možnosti střetů a odcizení majetku. A Řízení obnovy a údržby terminálu (pozemních komunikací, logistického centra, ) Systém zabývající se plánováním a organizací koncepční obměny a údržby součástí terminálu. A Řízení obnovy a údržby dopravních síťových terminálů Systém zabývající se plánováním a organizací koncepční obměny a údržby součástí dopravních síťových terminálů. A Řízení obnovy a údržby skladů a manipulace Systém zabývající se plánováním a organizací koncepční obměny a údržby součástí skladů a manipulace. A Řízení obnovy a údržby překladišť kombinované dopravy Systém zabývající se plánováním a organizací koncepční obměny a údržby součástí překladiště kombinované nákladní dopravy. A Monitorovací video systémy v terminálu Systémy pro ochranu před ohněm a odcizení majetku. Systémy musí pracovat on-line. 174

17 A.2.4. Plánování a rozvoj dopravních terminálů A Plánování budoucí infrastruktury a vybavení terminálu Systém pro plánování rozvoje terminálu na základě průzkumů a predikcí parametrů trhu. A Systémy plánování využití stávající kapacity terminálu Systém pro plánování a optimalizaci práce v terminálu na základě zkušeností s činnostmi prováděných v současnosti v terminálu. A Systémy plánování využití stávajících kapacit dopravních síťových terminálů Systém pro plánování a optimalizaci práce v dopravním síťovém terminálu na základě zkušeností s činnostmi prováděných v současnosti v terminálu. A Systémy plánování datových toků, výměn informací a telekomunikačního prostředí Systém pro plánování a optimalizaci informačních toků na základě zkušeností s činnostmi prováděných v současnosti v terminálu. A Plánování rozvoje terminálu z hlediska kombinované a multimodalní nákladní přepravy a dálkové přepravy osob Systém pro plánování rozvoje terminálu na základě průzkumů a predikcí parametrů trhu. A Pasporty vybavení dopravních síťových terminálů (silniční, železniční, vodní, ) Obsahuje evidenci např. jeřábů a jiné manipulační techniky. Aplikace je převážně off-line, kromě fyzické přítomnosti lze evidovat i opotřebení, aktuální stav, aktuální cenu a přínosy vyplývající z použití aplikace na konkrétním místě. A Pasporty skladovacích zařízení Obsahuje evidenci např. hal a jiných skladovacích kapacit včetně vlastních informačních systémů. Aplikace je převážně off-line, kromě fyzické přítomnosti lze evidovat i opotřebení, aktuální stav, aktuální cenu a přínosy vyplývající z použití aplikace na konkrétním místě. A Pasporty manipulační techniky Obsahuje evidenci např. jeřábů a jiných manipulačních systémů. Aplikace je převážně off-line, kromě fyzické přítomnosti lze evidovat i opotřebení, aktuální stav, aktuální cenu a přínosy vyplývající z použití aplikace na konkrétním místě. A Pasport telekomunikačních prostředků terminálu Obsahuje evidenci telekomunikačních a vlastních informačních systémů. Aplikace je převážně off-line, kromě fyzické přítomnosti lze evidovat i opotřebení, aktuální stav, aktuální cenu a přínosy vyplývající z použití aplikace na konkrétním místě. A Pasporty provozních a bezpečnostních systémů terminálu Obsahuje evidenci zabezpečovacích systémů. Aplikace je převážně off-line, kromě fyzické přítomnosti lze evidovat i opotřebení, aktuální stav, aktuální cenu a přínosy vyplývající z použití aplikace na konkrétním místě. A Pasport informačních a komunikačních systémů terminálu Obsahuje evidenci komunikačních a informačních systémů. Aplikace je převážně off-line, kromě fyzické přítomnosti lze evidovat i opotřebení, aktuální stav, aktuální cenu a přínosy vyplývající z použití aplikace na konkrétním místě. 175

18 A Pasporty bezpečnostních a protipožárních systémů terminálu Obsahuje evidenci bezpečnostních a protipožárních systémů. Aplikace je převážně off-line, kromě fyzické přítomnosti lze evidovat i opotřebení, aktuální stav, aktuální cenu a přínosy vyplývající z použití aplikace na konkrétním místě. A Plánování evropských funkcí dopravních terminálů Systémy sledující provádění služeb v rámci evropských funkcí dopravních terminálů. B. Dopravní prostředky B.1. Monitorování dopravního procesu z dopravního prostředku B.1.1. Monitorování situace dopravního provozu B Monitorování provozu v oblasti terminálu (logistického centra, stanice dálkové osobní dopravy) z vozidla (automatické trasy vozů v terminálu) B Monitorování vytížení kapacit manipulační techniky a vlastních dopravních prostředků v oblasti terminálu Systémy aplikovatelné při řízení výkonné manipulační techniky, jako systémy off-line. B Monitorování vytížení prostředků terminálu kombinované dopravy Systémy aplikovatelné při řízení výkonné manipulační techniky, jako systémy off-line. B Monitorování činností prostředků automatizovaných skladovacích systémů Systémy aplikovatelné při řízení výkonné manipulační techniky, jako systémy off-line. B.1.2. Monitorování reakcí řidiče při řízení dopravního prostředku B Sledování funkčnosti i bdělosti obsluhy terminálu, ostrahy a bezpečnostních systémů Systémy aplikovatelné při řízení výkonné manipulační techniky, jako systémy on-line. B.1.3. Monitorování technického stavu dopravního prostředku B Autonomní diagnostika obslužných dopravních prostředků logistického centra Systémy vybavení automatických a poloautomatických systémů manipulace v rámci překládky v terminálu. Jedná se o systémy on-line. Spadají pod operativní řízení nedopravních procesů. B Autonomní diagnostika manipulační techniky terminálu Systémy vybavení automatických a poloautomatických systémů manipulace v rámci překládky v terminálu. Jedná se o systémy on-line. Spadají pod operativní řízení nedopravních procesů. B Autonomní diagnostika manipulačních prostředků terminálu kombinované dopravy Systémy vybavení automatických a poloautomatických systémů manipulace v rámci překládky v terminálu. Jedná se o systémy on-line. Spadají pod operativní řízení nedopravních procesů. 176

19 B Automatická diagnostika vozidel dopravy a manipulace terminálu Systémy vybavení automatických a poloautomatických systémů manipulace v rámci překládky v terminálu. Jedná se o systémy on-line. Spadají pod operativní řízení nedopravních procesů. B Automatické volání servisu, havarijních složek (hasiči, policie, správci Povodí), záchranných složek, havarijní informační systém státní správy Systémy vybavení automatických a poloautomatických systémů manipulace v rámci překládky v terminálu. Jedná se o systémy on-line. Spadají pod operativní řízení nedopravních procesů. B.2. Ovlivňování dopravního prostředku B.2.1. Informační systémy B Informace o časovém plánu centra zasílané speditérům a posádkám dopravních prostředků, (předběžná/přesná doba dojezdu/odjezdu) Systémy pro komunikaci mezi terminálem a posádkami dopravních prostředků dopravců. B Dynamické světelné značení, rozhlas a informační systémy v rámci terminálu Systémy vybavení automatických a poloautomatických systémů manipulace v rámci překládky v terminálu. Jedná se o systémy on-line. Spadají pod operativní řízení nedopravních procesů. B Přenos aktuálních dopravních informací posádce (volba trasy, časový plán, ) Systémy pro komunikaci mezi terminálem a posádkami dopravních prostředků dopravců. B Přenos meteorologických informací posádce dopravních prostředků Systémy pro komunikaci mezi terminálem a posádkami dopravních prostředků dopravců. B Dálkové informační služby pro posádku (služby Internetu, rozhlasu, satelitu, atd.) Systémy vybavení automatických a poloautomatických systémů manipulace v rámci překládky v terminálu. Jedná se o systémy on-line. Spadají pod operativní řízení nedopravních procesů. B.2.2. Navigační systémy B Navigační systémy v blízkosti terminálů a logistických center Systémy vybavení automatických a poloautomatických systémů manipulace v rámci překládky v terminálu. Jedná se o systémy on-line. Spadají pod operativní řízení nedopravních procesů. B Navigační systémy v terminálu pro navádění na místo manipulace (on-line, dynamicky, atd.) Systémy vybavení automatických a poloautomatických systémů manipulace v rámci překládky v terminálu. Jedná se o systémy on-line. Spadají pod operativní řízení nedopravních procesů. 177

20 B.2.3. Automatické vedení dopravního prostředku B Protisrážkové a intenzifikační systémy v oblastech terminálu Systémy vybavení automatických a poloautomatických systémů manipulace v rámci překládky v terminálu. Jedná se o systémy on-line. Spadají pod operativní řízení nedopravních procesů. C. Dopravní procesy C.1. Řízení dopravních prostředků na dopravní cestě C.1.1 Sledování a řízení dopravního provozu C Řízení nákladní multimodální dopravy dle časového plánu logistického centra Systém řízení dopravních prostředků tak, aby jejich dopravní činnost plynule navázala na nedopravní činnosti v terminálu. C Řízení nákladní multimodální dopravy dle zatížení síťových dopravních terminálů Systém řízení dopravních prostředků tak, aby jejich dopravní činnost plynule navázala na nedopravní činnosti v terminálu. C Řízení nákladní multimodální dopravy dle stavu dopravní sítě (uzavírky, kongesce, hraniční přechody, atd.) Systém řízení dopravních prostředků tak, aby se minimalizovala jejich doba cesty. C Řízení nákladní multimodální přepravy nebezpečného zboží Systém řízení dopravních prostředků mimo terminál s ohledem na charakter nákladu. C Řízení nákladní multimodální přepravy nadměrných zásilek Systém řízení dopravních prostředků mimo terminál s ohledem na charakter nákladu. C Řízení nákladní multimodální dopravy s ohledem na životní prostředí (omezování vjezdu do limitních lokalit) Systém řízení dopravních prostředků tak, aby se minimalizovaly ekologické dopady jejich cesty. C Řízení dálkové osobní dopravy dle jízdních řádů návazné dopravy Systém řízení dopravních prostředků s ohledem na návaznost dalších dopravních prostředků. C.1.2. Řízení oběhu nákladních vozidel C Systémy pro aplikaci logistických technologií do liniové přepravy (JIT, JIC, atd.) Systémy pro řízení dopravních prostředků s ohledem na co nejvyšší časovou jistotu dodávky. C Systémy pro aplikaci logistických technologií v multimodální nákladní přepravě (Hub and Spoke, Gateway,atd.) Systémy pro řízení dopravních prostředků vzhledem k liniovým vazbám a druhého druhu dopravních prostředků pro svoz a rozvoz. 178

21 C Systémy podpory přímé přepravy (door to door) Systémy pro řízení dopravních prostředků s ohledem na co nejpřímější a nejrychlejší dopravu. C Plánování využití nákladních vozidel v terminálu Systémy pro efektivizaci využití vlastního majetku terminálu. C Plánování využití nákladních vozidel mimo terminál Systémy pro efektivizaci využití vlastního majetku terminálu. C Plánování využití vyšších přepravních jednotek Systémy pro efektivizaci využití vlastního majetku terminálu. C Systémy sledování reálné polohy nákladních vozidel Systémy pro řízení dopravních prostředků s ohledem na co nejpřesnější odhad dojezdu. C Ekonomika oběhu nákladních vozidel Systémy ekonomického hodnocení dopravních výkonů. C Monitoring nákladních vozidel přepravujících nebezpečné náklady Systémy pro řízení dopravních prostředků s ohledem na charakter nákladu. C.1.3. Spolupráce záchranných a bezpečnostních složek Systémy pro podporu spolupráce s integrovaným bezpečnostním systémem C Systémy preference vozidel záchranných a bezpečnostních složek Systémy pro podporu spolupráce s integrovaným bezpečnostním systémem C Podpora při multimodální přepravě nebezpečných látek Systémy pro řízení dopravních prostředků s ohledem na charakter nákladu. C Podpora při přepravě nadměrných zásilek Systémy pro řízení dopravních prostředků s ohledem na charakter nákladu. C.1.4. Řízení provozu dálkové osobní dopravy C Systémy pro zajišťování dodržování jízdního řádu dálkové osobní dopravy Systémy pro řízení dopravních prostředků s ohledem na co nejpřesnější odhad dojezdu. C Systémy pro plánování dálkových spojů dle okamžité poptávky Systémy ekonomického hodnocení dopravních výkonů. C Systémy pro hodnocení spojů a pro krátkodobou optimalizaci jízdních řádů Systémy pro řízení dopravních prostředků s ohledem na co nejpřesnější odhad dojezdu. C Sledování pozice vozidel dálkové osobní dopravy Systémy pro řízení dopravních prostředků s ohledem na co nejpřesnější odhad dojezdu. 179

22 C Sledování obsazenosti vozidel dálkové osobní dopravy Systémy pro řízení dopravních prostředků s ohledem na co největší zatížení. C Ekonomika oběhu vozidel dálkové osobní dopravy Systémy ekonomického hodnocení dopravních výkonů. C.2. Řízení dopravních prostředků v dopravních terminálech C.2.1. Systémy operativního řízení provozu v dopravních terminálech C Dispečink manipulace Ústřední dispečink pro operativní činnosti terminálu C Řízení vlečkového provozu Systémy pro kooperaci s železničním operátorem v rámci terminálu. C Komunikační systém mezi dispečinkem a osádkami dopravních prostředků Systémy komunikace v rámci terminálu C Systémy automatizovaného skladování Systémy pro hledání a provádění automatizovatelných činnosti ve skladování C Systémy automatizované manipulace Systémy pro hledání a provádění automatizovatelných činnosti v manipulaci C Dispečink operativního řízení vozidel v terminálu Dispečink pro operativní pohyby vozidel dopravců v rámci terminálu C Systémy optimalizace časových prostojů dopravních prostředků v multimodální dopravě Systém pro operativní plánování trasy k časovému přizpůsobení přípoji v terminálu. C Systémy sledování vstupu vozidel dálkové osobní dopravy do stanic Systém pro vpuštění vozidel do terminálu C.3. Procesy související s dopravním provozem C.3.1. Ekonomika dopravního procesu C Sledování toků zboží logistickým centrem (druh zboží, směrování) nebo cestujících stanicí dálkové osobní dopravy Systémy ekonomického hodnocení dopravních výkonů a predikce vývoje. C Sledování výkonů tranzitu zboží či cestujících regionem Systémy ekonomického hodnocení dopravních výkonů. C Predikce zátěže logistického centra nebo stanice osobní dálkové dopravy Systémy ekonomického hodnocení dopravních výkonů. 180

23 C Systémy pro podporu výměny informací ze zákazníkem Systémy pro komunikaci se zákazníkem s využitím pošty, telefonu, internetu. C Systémy pro podporu výměny informací s MDS ČR Systémy pro automatizovaný sběr informací o výkonech. C Systémy pro podporu výměny informací s MPSV ČR Systémy pro automatizovaný sběr informací. C Systémy pro podporu výměny informací s MŽP ČR Systémy pro automatizovaný sběr informací. C Systémy pro podporu komunikace s celní správou ČR Systémy pro automatizovanou komunikaci EDI. C Hodnocení výkonů dopravních prostředků v logistickém centru, stanici dálkové osobní dopravy Systémy ekonomického hodnocení dopravních výkonů. C Hodnocení výkonů dopravního personálu v logistickém centru, stanici dálkové osobní dopravy Systémy ekonomického hodnocení výkonů zaměstnanců. C Hodnocení výkonů logistického centra, stanice dálkové osobní dopravy Systémy ekonomického hodnocení dopravních výkonů. C Inteligentní systémy plánování údržby logistického centra, stanice dálkové osobní dopravy C Sledování efektů aplikace logistických technologií v nákladní i osobní dopravě Systémy ekonomického hodnocení dopravních výkonů. C Hodnocení efektivity spolupráce s celní správou Systémy ekonomického hodnocení dopravních výkonů. C Aplikace pro tvorbu jízdních řádů dálkové dopravy dle ekonomických kritérií Systémy ekonomického hodnocení dopravních výkonů. C Platební systémy v terminálu Systémy finančních vazeb terminálu, kromě samotné platby zahrnuje komunikaci s bankovními ústavy, velká část komunikace probíhá v EDI. C Elektronické platební karty v dálkové osobní dopravě (pokud možno shodná s platební kartou integrované veřejné dopravy města a regionu) Systémy finančních vazeb terminálu, kromě samotné platby zahrnuje komunikaci s bankovními ústavy, velká část komunikace probíhá v EDI. 181

24 C.3.2. Vymáhání a prosazování předpisů a zákonných ustanovení C Systémy kontroly dodržování evropské legislativy a předpisů Systémy pro kontrolu dodržování zásad evropské legislativy a legislativy ČR C Systémy kontroly provozních přestupků - státní správa Systém pro komunikaci s nadřízeným orgánem státní správy. C Systémy kontroly stavu infrastruktury, dopravních prostředků, atd. Systémy pro identifikaci, použitím technologií, jako je například čárový kód, mikrovlny, čipová karta a dalších se identifikují jednotlivá zboží či dopravní prostředky. C Systém kontroly evidence jednotlivých dopravních zařízení a manipulační techniky Systémy pro identifikaci, použitím technologií, jako je například čárový kód, mikrovlny, čipová karta a dalších se identifikují jednotlivá zboží či dopravní prostředky. C.3.3. Systémy pro podporu elektronické výměny informací C Systémy komunikace v různých spedičních systémech (DAKOSY, atd.) Systémy obchodních vazeb terminálu, velká část komunikace probíhá v EDI. C Systémy komunikace ve standardizovaných protokolech (UN/EDIFACT, atd.) Systémy obchodních vazeb terminálu, velká část komunikace probíhá v EDI. C Elektronické zpracování průvodních dokumentů Systémy obchodních vazeb terminálu, velká část komunikace probíhá v EDI. C Elektronický platební styk Systémy finančních vazeb terminálu, kromě samotné platby zahrnuje komunikaci s bankovními ústavy, velká část komunikace probíhá v EDI. C Elektronické nákladové listy Systémy obchodních vazeb terminálu, velká část komunikace probíhá v EDI. C Elektronická identifikace dopravního prostředku Systémy pro identifikaci, použitím technologií, jako je například čárový kód, mikrovlny, čipová karta a dalších se identifikují jednotlivá zboží či dopravní prostředky. C Systémy pro podporu elektronického celního řízení Systémy obchodních vazeb terminálu, velká část komunikace probíhá v EDI. C Jízdní a liniové řády dálkové osobní dopravy v elektronické podobě Systémy pro komunikaci se zákazníkem s využitím pošty, telefonu, internetu. C Dálková rezervace a koupě jízdenek dálkové osobní dopravy Systémy pro komunikaci se zákazníkem s využitím pošty, telefonu, internetu. 182

Informační systémy pro cestující

Informační systémy pro cestující Informační systémy pro cestující Rozdělení informací pro cestující: statické (vývěsné a knižní jízdní řády, mapy a schémata dopravní sítě, apod.) - poskytované v informačních místech dopravců (internetové

Více

Aplikace - Integrovaná podpora veřejné a obslužné dopravy městských aglomerací

Aplikace - Integrovaná podpora veřejné a obslužné dopravy městských aglomerací F.12. Příloha 12 - Model veřejné a obslužné dopravy regionů a městských aglomerací Aplikace - Integrovaná podpora veřejné a obslužné dopravy městských aglomerací A. Dopravní infrastruktura A.1. Infrastruktura

Více

Dopravní řešení pro moderní města

Dopravní řešení pro moderní města Dopravní řešení pro moderní města Ing. Lubomír Tříska Založena v roce 1991 ELTODO je unikátní dodavatel komplexního technického řešení ve všech fázích konkrétní zakázky ve svém segmentu komerční činnosti

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO. Dopravní telematika

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO. Dopravní telematika Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Dopravní telematika Úvod Bezpečnost prvořadý cíl Dopravní telematika = inteligentní dopravní systémy Dopravní telematika reprezentuje prvky aktivní bezpečnosti

Více

Obr. 2: Systém hospodaření s vozovkou RoSy PMS [1]

Obr. 2: Systém hospodaření s vozovkou RoSy PMS [1] GIS v dopravě Lucie Mališová 1. ročník N GK-KARTKART PavEx Consulting s.r.o. Specializovaná konzultační firma v silničním hospodářství Založena 1.1.1996 Je výhradním dodavatelem systému hospodaření s vozovkou

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mobility města Brna část I. - analytická ČÁST B Analýza konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na sledované indikátory Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí

Více

ŘÍDICÍ SYSTÉMY DOPRAVY - DOPRAVNÍ TELEMATIKA

ŘÍDICÍ SYSTÉMY DOPRAVY - DOPRAVNÍ TELEMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Katedra řídicí techniky a telematiky ŘÍDICÍ SYSTÉMY DOPRAVY - DOPRAVNÍ TELEMATIKA Učební text 2004 Ing. Tomáš TICHÝ, Ph.D. Obsah 1 Úvod... 5 2 Telematika

Více

Logistika odpadového hospodářství

Logistika odpadového hospodářství ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V PRAXI Logistika odpadového hospodářství Stanislav Nejedlý OSNOVA Logistika Vozový park Kontejnery Trendy ADR Logistika Logistika je hlavním pilířem odpadového hospodářství. Vyprodukovaný

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Ing. Martin Jareš, Ph.D. FD ČVUT, Horská, dveře č. 438 ROPID, Rytířská 10, 5. patro; jares@ropid.cz Přednášky umístěny na: ids.zastavka.net Témata přednášek Úvod Rozdělení

Více

7. KVALITA V MHD A PŘÍKLAD APLIKACE Z PRAŽSKÉ MHD. 7.1 Hodnocení kvality MHD. 7.2 Charakteristické rysy systému MHD z pohledu kvality

7. KVALITA V MHD A PŘÍKLAD APLIKACE Z PRAŽSKÉ MHD. 7.1 Hodnocení kvality MHD. 7.2 Charakteristické rysy systému MHD z pohledu kvality 7. KVALITA V MHD A PŘÍKLAD APLIKACE Z PRAŽSKÉ MHD 7.1 Hodnocení kvality MHD Názory na výhodnost či nevýhodnost určitého dopravního prostředku a dopravního systému se mění. Nejde však o subjektivní názory

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

S m ě r n i c e č. 14 o používání a provozu služebních vozidel

S m ě r n i c e č. 14 o používání a provozu služebních vozidel Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary S m ě r n i c e č. 14 o používání a provozu služebních vozidel Dle ustanovení zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování

Více

Plány udržitelné městské mobility pro město Brno. Odbor dopravy MMB

Plány udržitelné městské mobility pro město Brno. Odbor dopravy MMB Plány udržitelné městské mobility pro město Brno Odbor dopravy MMB Ing. Vladimír Bielko vedoucí Odboru dopravy MMB bielko.vladimir@brno.cz 30. 3. 2015 PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY PRO MĚSTO BRNO Jak vytvořit

Více

olga.kristofikova@mdcr.cz

olga.kristofikova@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo dopravy Adresa Nábřeží Ludvíka Svobody 12/ Kontaktní osoba Ing. Olga

Více

Odbavovací a informační systémy v IDS

Odbavovací a informační systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Odbavovací a informační systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 18.11.2014 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU 2004 2009

NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU 2004 2009 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU 2004 2009 DÍLČÍ PROGRAM BEZPEČNÁ A EKONOMICKÁ DOPRAVA Národní program výzkumu byl schválen Usnesením vlády ČR č. 417 ze dne 28. dubna 2003.

Více

Projekty ITI pro zlepšení společného IDS Prahy a Středočeského kraje. Ing. Radim Vysloužil

Projekty ITI pro zlepšení společného IDS Prahy a Středočeského kraje. Ing. Radim Vysloužil Projekty ITI pro zlepšení společného IDS Prahy a Středočeského kraje Ing. Radim Vysloužil Integrované územní investice ITI 1 Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti 2 ITI Pražské metropolitní

Více

Manuál pro komplexní dopravní koncepci

Manuál pro komplexní dopravní koncepci Prosinec 2012 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Město Jindřichův Hradec Klášterská 135/II Jindřichův Hradec NDCon spol. s r.o. Zlatnická 10/1582 110 00 Praha 1 Tel.: +420 251 019 231

Více

Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy

Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. Praha 10.03.2010 Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze Základní problémy

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. 2. Hotelový provoz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. 2. Hotelový provoz Klíčová slova: 2. Hotelový provoz Hotelový provoz, činnosti, vozmistr, dveřník, výtahář, nosič zavazadel, recepční, hotelový vrátný, hotelová hospodyně, pokojská, etážový číšník Text: Hotelový provoz zahrnuje

Více

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy. Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy. Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze Základní problémy

Více

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb.

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. P L A T N É Z N Ě N Í VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č.

Více

TES cv 7. Příklad rozsáhlého procesního systému ITS ZS 2011/2012

TES cv 7. Příklad rozsáhlého procesního systému ITS ZS 2011/2012 Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. TES cv 7 Příklad rozsáhlého procesního systému ITS ZS 2011/2012 prof. Ing. Petr Moos, CSc. Ústav informatiky a telekomunikací Fakulta

Více

Moderní řízení a regulace dopravy ve městech

Moderní řízení a regulace dopravy ve městech Fakulta dopravní Moderní řízení a regulace dopravy ve městech Současnost a budoucnost Praha, 2. února 2011 Fakulta dopravní ČVUT Ústav Dopravní systémy Obsah: œ Základní problematika současného řízení

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

PowerOPTI. Řízení tepelné účinnosti elektráren a tepláren. Kotle a energetická zařízení, Brno 2016

PowerOPTI. Řízení tepelné účinnosti elektráren a tepláren. Kotle a energetická zařízení, Brno 2016 PowerOPTI Řízení tepelné účinnosti elektráren a tepláren Kotle a energetická zařízení, Brno 2016 PowerOPTI = Výkonná množina Nástrojů & Řešení & Servisu Kdo jsou zákazníci? Vyrovnání Dat = Celostní přístup

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. ledna 2014 Č. j.: 92979/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

2.15 BEZPEČNOST 2.15.1 KRIMINALITA 2.15.2 ZÁCHRANNÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM. Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2008 237

2.15 BEZPEČNOST 2.15.1 KRIMINALITA 2.15.2 ZÁCHRANNÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM. Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2008 237 2.15 BEZPEČNOST 2.15.1 KRIMINALITA Praha má stejně jako srovnatelná evropská města vysokou úroveň kriminality. Příčinou je kromě vysoké hustoty zalidnění, anonymity obyvatel i turistů také charakter historického

Více

SEKCE H DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

SEKCE H DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ SEKCE H DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 49 Pozemní a potrubní doprava 49.1 Železniční osobní doprava meziměstská 49.10 Železniční osobní doprava meziměstská 49.10.1 Železniční osobní doprava meziměstská 49.10.11

Více

technologie MAR ASŘ chyba Obr.1. Působení chyby vzniklé v MAR

technologie MAR ASŘ chyba Obr.1. Působení chyby vzniklé v MAR Význam ASŘ při rekonstrukci stokových sítí a ČOV Ing.Oldřich Hladký VAE CONTROLS s.r.o., Ostrava Úvod Nebytnou podmínkou zavádění automatizovaných systémů řízení (ASŘ) v rozličných oborech lidské činnosti

Více

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje www.auto-gps.eu Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické knihy jízd AutoGPS Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat pohyb všech Vašich vozidel,

Více

Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě. uplatnění výsledků výzkumu

Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě. uplatnění výsledků výzkumu Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě METODIKA uplatnění výsledků výzkumu 2012 Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě

Více

Železniční doprava a životní prostředí z pohledu koncepčních materiálů v ČR

Železniční doprava a životní prostředí z pohledu koncepčních materiálů v ČR Železniční doprava a životní prostředí z pohledu koncepčních materiálů v ČR Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Líšeňská 33a, 636 00 Brno www.cdv.cz cz Zdroje hluku Dopravní hluk: silniční, železniční,

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Nosná legislativa (vždy s platnými změnami) Stavební zákon (zákon

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: - suburbanizace roste poptávka po dopravě přes hranice města / regionu - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů

Více

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU PŘÍLOHA č. 1 USNESENÍ: 1. Článek 14 organizačního řádu zní takto: Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zabezpečuje služby a zázemí pro potřeby činnosti jednotlivých orgánů města a jeho volených představitelů.

Více

Chytré město pro 21. století

Chytré město pro 21. století Chytré město pro 21. století Listopad, 2016 Fujitsu Technology Solutions Filip Snášel Fujitsu Globální ICT společnost Přes156 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa Technologický lídr Téměř dvě miliardy

Více

Průmyslové hodiny Informační panely

Průmyslové hodiny Informační panely Průmyslové hodiny Informační panely Jednotný čas Digitální hodiny Analogové hodiny LED informační panely Věžní a fasádní hodiny ELEKON, s.r.o. sídlo společnosti. Brněnská 411/ 15 682 01 Vyškov Tel.: 517

Více

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě. Liberecký kraj

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě. Liberecký kraj Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě Liberecký kraj Zadavatel: Krajský úřad Libereckého kraje Řešitel: Fakulta dopravní ČVUT v Praze 26. února 214 Výzkumná zpráva

Více

Veřejná doprava On line 2015

Veřejná doprava On line 2015 Veřejná doprava On line 2015 Modernizace odbavovacího systému Královéhradeckého a Pardubického kraje II. Fáze Dispečink integrovaného dopravního systému IREDO Ing. Jiří Pálka jednatel společnosti OREDO

Více

Terénní úpravy p.č.3359 s navazujících v k.ú. SOKOLNICE

Terénní úpravy p.č.3359 s navazujících v k.ú. SOKOLNICE 1 EkoINPROS, spol. s r. o., Svitavská 576/46, 614 00 Brno fax : 549247570, tel. 541321255, e-mail : info@ekoinpros.eu Terénní úpravy p.č.3359 s navazujících v k.ú. SOKOLNICE NÁVRH PROVOZNÍHO ŘÁDU ZAŔÍZENÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA Právní stav po vydání Změny č. 6 Závazná část Územního plánu obce Dolní Morava, který byl schválen Zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 8. 2. 2001, změněného Změnou č. 1

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V OBCI DOBRÁ, ZAŘÍZENÍ PRO SHROMAŽĎOVÁNÍ ODPADŮ VČETNĚ NEBEZPEČNÝCH. Interní PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V OBCI DOBRÁ,

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V OBCI DOBRÁ, ZAŘÍZENÍ PRO SHROMAŽĎOVÁNÍ ODPADŮ VČETNĚ NEBEZPEČNÝCH. Interní PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V OBCI DOBRÁ, , Interní PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V OBCI DOBRÁ, ZAŘÍZENÍ PRO (zpracován ve smyslu 1, odst. 1, písm. n) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění) Schváleno RO Dobrá

Více

TÉMA: BRNO SMART CITY 10.12. 2015

TÉMA: BRNO SMART CITY 10.12. 2015 TÉMA: BRNO SMART CITY 10.12. 2015 DOPRAVNÍ TELEMATIKA OBSAH: 1.POČÁTKY SILNIČNÍCH DOPRAVNĚ TELEMATICKÝCH SYSTÉMŮ V BRNĚ 2.SOUČASNÝ INVESTIČNÍ ZÁMĚR PRO DTM (2015 2020) 3.HLAVNÍ OBLAST SOUČASNÝCH PROBLÉMŮ:

Více

Uživatelský klíč (se záznamem událostí) Programovací klíč. Autorizační klíč. Systém využívá tři různé typy klíčů:

Uživatelský klíč (se záznamem událostí) Programovací klíč. Autorizační klíč. Systém využívá tři různé typy klíčů: Systém využívá tři různé typy klíčů: Uživatelský klíč (se záznamem událostí) Má paměť pro posledních 100 událostí + 10 neoprávněných transakcí. Odemyká až 1000 systémových skupin. Nabízí časové funkce

Více

Nástroje pro podporu železničního nákladního dopravce v dnešní ekonomice

Nástroje pro podporu železničního nákladního dopravce v dnešní ekonomice Konference EURO ŽEL 2010 květen 2010 Žilina Nástroje pro podporu železničního nákladního dopravce v dnešní ekonomice David Krásenský, OLTIS Group a.s. Lenka Kopecká, ČD-Telematika a.s. Konkurenční dopravní

Více

řízení dopravy v oblasti města nosti Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

řízení dopravy v oblasti města nosti Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Systémy řízení dopravy v oblasti města vyhodnocení funkčnosti nosti Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. 27 Obsah prezentace Telematická architektura města Řízení oblasti Prahy 5 Smíchova Systém MOTION Detekce

Více

Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Šluknovsko

Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Šluknovsko Příloha č. 10 - Odůvodnění významné veřejné zakázek na zajištění autobusové dopravní obslužnosti části Ústeckého kraje v oblasti Šluknovsko Název veřejné zakázky: Předpokládaná hodnota zakázky: Dlouhodobé

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD PPŘ vlečky Avirunion a. s. závod Ústí n. L. (Příloha ke smlouvě o provozování dráhy - vlečky č. 175 /1999-11/1) Č E S K É D R Á H Y a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Ústí nad Labem č. j. : pro vlečku AVIRUNION

Více

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. 173/1995 b. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/199 b., vyhlášky č. 174/2000 b., vyhlášky č. 133/2003 b., vyhlášky č. 57/2013 b. a vyhlášky č. 7/2015

Více

Podklady pro zadání SUMP Přerov ZADÁNÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA PŘEROVA

Podklady pro zadání SUMP Přerov ZADÁNÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA PŘEROVA ZADÁNÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA PŘEROVA OBSAH 1 DRUH DOKUMENTACE, DŮVODY POŘÍZENÍ...2 2 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ...4 3 VÝCHOZÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ...4 4 CÍLE POŘIZOVANÉ DOKUMENTACE...4 5 ČLENĚNÍ

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Geografický systém jako integrátor procesů v podniku

Geografický systém jako integrátor procesů v podniku Geografický systém jako integrátor procesů v podniku Ing. Jiří Lagner ředitel pro strategii 13.6.2012 CACIO Fórum Využití geodat napříč celou organizací Palác TeTa, Jungmannova 747/28, Praha 1 HSI, spol.

Více

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technické požadavky na zpracování digitálního povodňového plánu v rámci veřejné zakázky: Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální

Více

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 DOP dne 28.6.2000 pod č.j. 39/00-12/1-Fej ÚČINNOST

Více

Oznámení náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky pro IZS a operační řízení

Oznámení náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky pro IZS a operační řízení V Ý C V I K O V Ý ROK JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA/OBCE 2016 MV-generální ředitelství HZS ČR Č.j. MV-171619-2/PO-IZS-2015 Oznámení náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru

Více

Telematika v Pražské integrované dopravě

Telematika v Pražské integrované dopravě VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE 15. 11. 2012 Telematika v Pražské integrované dopravě Jan Šimůnek ROPID Telematika v PID Sledování vozidel v reálném čase MPV Popis aplikace Data podmínky Informační systémy ZIS

Více

Změna č. 3 Územního plánu obce J I Ř Í K O V I C E. Návrh zadání

Změna č. 3 Územního plánu obce J I Ř Í K O V I C E. Návrh zadání Změna č. 3 Územního plánu obce J I Ř Í K O V I C E Návrh zadání Pořizovatelem změny je Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby oddělení územního plánování a památkové péče, na základě ustanovení 6 odst.

Více

EU legislativa a železnice 2008. ACRI Mělník, 7.11.2008

EU legislativa a železnice 2008. ACRI Mělník, 7.11.2008 Ing. Danuše Marusičová České dráhy, a. s., www.cd.cz EU legislativa a železnice červen / červenec 2008 2 základní dokumenty Směrnice EP a Rady 2008/57/ES ze dne 17.6.2008 o interoperabilitě železničního

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH Obsah 1. Základní údaje 5 1.1 Název 5 1.2 Umístění sběrného dvora 5 1.3 Identifikační údaje vlastníka a provozovatele 5 1.4 Odpovědný pracovník a obsluha sběrného dvora 5 1.5

Více

Elektrická informační zařízení pro cestující

Elektrická informační zařízení pro cestující Marie Skřivanová Elektrická informační zařízení pro cestující Klíčová slova: informační zařízení, listová jednotka, LED diody, elektromagnetické bistabilní prvky, displeje s tekutými krystaly. Úvod Úroveň

Více

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info Elektronická Kniha jízd www.knihajizd.info Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické Knihy jízd Patriot Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP při provádění údržby a oprav komunikací

Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP při provádění údržby a oprav komunikací Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)... 1-1 1.1 Vymezení

Více

Projektové záměry ROPID v oblasti odbavovacích a informačních systémů na území Prahy a Středočeského kraje v programovém období 2014-2020

Projektové záměry ROPID v oblasti odbavovacích a informačních systémů na území Prahy a Středočeského kraje v programovém období 2014-2020 Projektové záměry RO v oblasti odbavovacích a informačních systémů na území Prahy a Středočeského kraje v programovém období 2014-2020 Ing. Radim Vysloužil 20. května 2014 Integrace veřejné dopravy v Praze

Více

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 GIS v Dopravě Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 Obsah Příklady využití GIS v dopravě Mapování silničních a uličních sítí Jednotný systém dopravních informací v ČR Sledování vozidel pomocí GPS Příklady využití

Více

Řízení a organizace dopravy v městských aglomeracích. Pardubice

Řízení a organizace dopravy v městských aglomeracích. Pardubice Řízení a organizace dopravy v městských aglomeracích Pardubice 20.10.2016 2 Propojení jednotlivých částí do jednoho celku Algoritmizace a řízení bez hranic jednotlivých subsystémů Analýza veškerých dat

Více

Roztoky u Prahy, dubem 2009

Roztoky u Prahy, dubem 2009 Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Kamil Malý GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz maly@gemos.cz Roztoky

Více

4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL...

4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL... 4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL... Mnoho renomovaných výrobců se zaměřuje na lepší využití silničních vozidel a zapojení informačních technologií do řízení provozu. Jednou z nich

Více

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Tomáš Goller GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz

Tomáš Goller GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Tomáš Goller GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Hlavní cíle společnosti GEMOS CZ Komplexní řešení dopravy v lokalitách měst a obcí Zvýšení bezpečnosti

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky Stručný popis záměru ICT software (dále jen: ICT SW) na míru pro digitalizaci procesů, pro zavedení produktové inovace, procesní inovace, marketingové inovace

Více

Rozvoj telematiky v plzeňském kraji a příjezdových komunikacích do Plzně. Roman Voříšek

Rozvoj telematiky v plzeňském kraji a příjezdových komunikacích do Plzně. Roman Voříšek Rozvoj telematiky v plzeňském kraji a příjezdových komunikacích do Plzně Roman Voříšek Dopravní telematika v podmínkách ŘSD Dopravní telematika (ITS) využití inteligentních technologií a služeb ve prospěch

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Sklad pohonných hmot Mstětice, obec Zeleneč

Sklad pohonných hmot Mstětice, obec Zeleneč Krajský úřad Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství prevence závažných havárií Č E P R O, a. s. P R A H A Sklad pohonných hmot Mstětice, obec Zeleneč INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V

Více

247/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva vnitra

247/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva vnitra 247/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 22. června 2001 o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Změna: 226/2005 Sb. Změna: 200/2012 Sb. Ministerstvo vnitra podle 101 písm. a) zákona č.

Více

Těžba uhlí a posthornická krajina v česko-polském pohraničí

Těžba uhlí a posthornická krajina v česko-polském pohraničí LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ A MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ V POSTHORNICKÉ KRAJINĚ Aktivity spojené s těžbou nerostných surovin, zejména s těžbou černého uhlí jsou tak jako jiné aktivity ovlivňující krajinu a její funkce

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006 500/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Změna: 458/2012 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

SIMON Systém elektronického sledování železničních vozů

SIMON Systém elektronického sledování železničních vozů Miroslav Klapka 1 SIMON Systém elektronického sledování železničních vozů Klíčová slova: monitoring, sledování železničních vozů, track&trace, elektronická železniční mapa, projekt JEWEL, projekt RailMap

Více

Telematika jako důležitý stavební kámen v komplexním systému železnice

Telematika jako důležitý stavební kámen v komplexním systému železnice Telematika jako důležitý stavební kámen v komplexním systému železnice Florian Kollmannsberger Železnice je technický komplexní systém, jehož výkonnost se zvyšuje s telematikou a může být ještě dále zvyšována.

Více

Činnost CIVINET Česká a Slovenská republika

Činnost CIVINET Česká a Slovenská republika Činnost CIVINET Česká a Slovenská republika CIVINET SÍŤ K UDRŽITELNÉ MOBILITĚ VE MĚSTECH 20. únor 2014 Praha, Ministerstvo dopravy Struktura prezentace - Fungování CZ-SR CIVINET - Cíle - Organizační struktura

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ

INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ Ing. Zdeněk THUN 1 Úvod Interoperabilitou rozumíme schopnost železničního systému umožnit bezpečný a nepřerušovaný provoz vlaků dosahujících stanovených

Více

Čištění datového modelu a tvorba nástrojů kontroly dat PP, a.s.

Čištění datového modelu a tvorba nástrojů kontroly dat PP, a.s. Čištění datového modelu a tvorba nástrojů kontroly dat PP, a.s. CIO Fórum 2010 Sdílení a předávání geodat Ing. Alexandra Macháčová, Pražská plynárenská, a.s. Energie tam, kde ji potřebujete Struktura organizace

Více

Nástroje kraj. plánování

Nástroje kraj. plánování Nástroje kraj. plánování VLIV DOPRAVY NA KRAJINU doprava ochranná pásma migrační překážky nehody hluk Rozvoj dopravy - plánování Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Ing. Martin Dočkal, Ph.D.

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb Vyhláška č.146/2008 Sb. stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro letecké stavby, pro stavby drah a na dráze,

Více

Nové trendy v podpoře udržitelné dopravy v Brně

Nové trendy v podpoře udržitelné dopravy v Brně Nové trendy v podpoře udržitelné dopravy v Brně Inovace pro efektivní dopravu * stavebnictví * ICT města Brna 10. 12. 2015 Ing. Zdeňka Šamánková Oddělení koncepce dopravy Odbor dopravy Magistrát města

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK)

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Obsah 1. Odbor bezpečnosti a krizového řízení...1 2. Odbor dopravy a silničního hospodářství... 5

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2008-2018 REALIZACE VOLEBNÍCH PROGRAMŮ VOLEBNÍHO USKUPENÍ NEZÁVISLÍ PRO ROZVOJ OBCE (AKTUALIZOVÁNO) Vize

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2008-2018 REALIZACE VOLEBNÍCH PROGRAMŮ VOLEBNÍHO USKUPENÍ NEZÁVISLÍ PRO ROZVOJ OBCE (AKTUALIZOVÁNO) Vize PROGRAM ROZVOJE OBCE 2008-2018 REALIZACE VOLEBNÍCH PROGRAMŮ VOLEBNÍHO USKUPENÍ NEZÁVISLÍ PRO ROZVOJ OBCE (AKTUALIZOVÁNO) Vize Realizace kompletní inženýrské sítě kanalizace, vodovod v celé obci. Oprava

Více

Čipové karty v MHD Havlíčkův Brod

Čipové karty v MHD Havlíčkův Brod Čipové karty v MHD Havlíčkův Brod Obsah: 1) Použití a jednotlivé typy čipových karet 2) Způsob odbavování cestujících 3) Postup odbavení při vstupu do vozidla 4) Zhotovování jednotlivých druhů čipových

Více

Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika

Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika Ing. Ruedi Ott, ředitel dopravního plánování Město Curych ležící u kraje jezera je centrem městské aglomerace s přibližně 1 milionem obyvatel. Město samo má

Více

SPOLANA a.s. Číslo: SGŘ-26-05 SMĚRNICE GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Neratovice Strana 1 z 18 O B S A H. Č.kap. Název kapitoly Strana Č.

SPOLANA a.s. Číslo: SGŘ-26-05 SMĚRNICE GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Neratovice Strana 1 z 18 O B S A H. Č.kap. Název kapitoly Strana Č. Neratovice Strana 1 z 18 NÁZEV: POVINNOSTI EXTERNÍCH FIREM V AREÁLU SPOLANY Gestor: Sektor Kvality a životního prostředí Datum první účinnosti: 25.1.2001 O B S A H Č.kap. Název kapitoly Strana Č.revize

Více

INTERNET VĚCÍ CHYTRÉ PARKOVÁNÍ MONITORING KONTEJNERŮ SLEDOVÁNÍ POLOHY ZAŘÍZENÍ ZABEZPEČENÍ ELEKTRONICKÁ PLOMBA MONITORING SENIORŮ

INTERNET VĚCÍ CHYTRÉ PARKOVÁNÍ MONITORING KONTEJNERŮ SLEDOVÁNÍ POLOHY ZAŘÍZENÍ ZABEZPEČENÍ ELEKTRONICKÁ PLOMBA MONITORING SENIORŮ 1 24 INTERNET CHYTRÉ PARKOVÁNÍ MONITORING KONTEJNERŮ VĚCÍ SLEDOVÁNÍ POLOHY ZAŘÍZENÍ Věci nemají svůj internet, ale mohou se k němu připojit a sdělit vám informace o svém aktuálním stavu. Například pouliční

Více

NÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA...

NÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ... 3 2.2. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.3. LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY... 4 2.4. ODOLNOST A ZABEZPEČENÍ

Více

Legislativa, technické řešení chytrého veřejného osvětlení, světelné znečištění

Legislativa, technické řešení chytrého veřejného osvětlení, světelné znečištění Legislativa, technické řešení chytrého veřejného osvětlení, světelné znečištění životního prostředí. Semináře nemusí Ing. Theodor Terrich PORSENNA o.p.s. listopad 2017, Ostrava Obsah prezentace Legislativa

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - Společenské a OC-rozptylová studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více