Uživatelská příručka notebooku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka notebooku"

Transkript

1 Uživatelská příručka notebooku

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je každému z těchto produktů a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací nezakládá další záruky. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. První vydání: červenec 2006 Číslo dokumentu:

3 Obsah 1 Představení notebooku Komponenty... 1 Horní komponenty... 2 Klávesy... 2 TouchPad... 3 Tlačítka... 4 Indikátory... 5 Komponenty displeje... 6 Komponenty na přední straně... 6 Komponenty na zadní straně... 7 Komponenty na pravé straně... 8 Komponenty na levé straně... 9 Komponenty na spodní straně Antény pro bezdrátovou komunikaci (jen vybrané modely) Další hardwarové součásti Štítky Technické údaje Provozní prostředí Jmenovité vstupní napájení TouchPad a klávesnice TouchPad Použití zařízení TouchPad Použití externí myši Nastavení předvoleb zařízení TouchPad Klávesnice Klávesové zkratky Klávesové zkratky reference Použití klávesových zkratek Zobrazit a smazat informace o systému (fn+esc) Otevření Centra pro nápovědu a odbornou pomoc (fn+f1) Otevření okna Možnosti tisku (fn+f2) Otevření webového prohlížeče (fn+f3) Přepínání obrazu displeje (fn+f4) Aktivace úsporného režimu (fn+f5) Aktivace funkce QuickLock (fn+f6) Snížení jasu obrazu (fn+f7) Zvýšení jasu obrazu (fn+f8) CSWW iii

4 Přehrání, pozastavení nebo obnovení přehrávání zvukového disku CD nebo disku DVD (fn+f9) Zastavení přehrávání zvukového disku CD nebo disku DVD (fn+f10) Přehrání předchozí stopy nebo kapitoly disku CD nebo DVD (fn+f11) Přehrání další stopy nebo kapitoly zvukového disku CD nebo disku DVD (fn+f12) Quick Launch, tlačítka Otevření ovládacího panelu tlačítek Quick Launch Nastavení předvoleb pro uspořádání oken Nastavení pokročilých předvoleb Zobrazení ikony tlačítek Quick Launch Nastavení přiřazení tlačítek na externí klávesnici Klávesnice Použití integrované číselné klávesnice Zapnutí nebo vypnutí integrované číselné klávesnice Přepínání funkcí kláves integrované číselné klávesnice Použití externí číselné klávesnice Zapnutí a vypnutí režimu num lock během práce s počítačem Napájení Umístění ovládacích prvků a indikátorů pro funkce napájení Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého proudu Úsporný režim a režim spánku Úsporný režim Režim spánku Inicializace úsporného režimu, režimu spánku a vypnutí Pokud přerušíte práci Pokud není k dispozici spolehlivý zdroj napájení Pokud používáte bezdrátovou komunikaci nebo čitelná či zapisovatelná média (pouze u vybraných modelů) Výchozí nastavení napájení Zapnutí a vypnutí počítače nebo displeje Nouzové postupy pro vypnutí Aktivace úsporného režimu nebo obnovení systému z úsporného režimu Aktivace nebo obnova systému z režimu spánku Možnosti napájení Zobrazení okna Možnosti napájení vlastnosti Zobrazení ikony Měřič napájení Nastavení nebo změna schématu nastavení napájení Nastavení výzvy k zadání hesla Ovládací prvky výkonu procesoru Jednotky bateriových zdrojů Vložení a vyjmutí jednotky bateriových zdrojů Nabíjení jednotky bateriových zdrojů Sledování stavu nabití jednotky bateriových zdrojů Získání přesných informací o stavu nabití Zobrazení informací o stavu nabití na obrazovce Zobrazení ukazatelů stavu nabití Vyhodnocení informací indikátoru stavu nabití iv CSWW

5 Nízká úroveň nabití baterií Určení nízké úrovně nabití baterií Nízká úroveň nabití baterie Stav téměř úplného vybití baterie Vyřešení stavu nízké úrovně nabití baterie Pokud je k dispozici externí zdroj napájení Pokud je k dispozici nabitá jednotka bateriových zdrojů Pokud není k dispozici žádný zdroj napájení Pokud se nezdaří obnova počítače z režimu spánku Kalibrace jednotky bateriových zdrojů Kdy provádět kalibraci Provádění kalibrace Krok 1: Nabití jednotky bateriových zdrojů Krok 2: Vybití jednotky bateriových zdrojů Krok 3: Opětovné nabití jednotky bateriových zdrojů Úspora energie baterií Úspora energie během používání Volba nastavení úspory energie Skladování jednotky bateriových zdrojů Likvidace staré jednotky bateriových zdrojů Jednotky Péče o jednotky indikátor jednotky IDE Pevný disk Optické jednotky Vložení optického disku Vyjmutí optického disku (s napájením) Vyjmutí optického disku (bez napájení) Zabránění aktivaci úsporného režimu nebo režimu spánku Multimédia Multimediální hardware Použití optické jednotky Určení nainstalované optické jednotky Vložení optického disku Vyjmutí optického disku (s napájením) Vyjmutí optického disku (bez napájení) Používání klávesových zkratek pro ovládání médií Použití funkcí pro ovládání zvuku Použití zásuvky zvukového vstupu (pro mikrofon) Použití zásuvky zvukového výstupu (pro sluchátka) Nastavení hlasitosti Použití obrazových funkcí Použití portu externího monitoru Použití výstupní zásuvky S-Video Multimediální software Určení předinstalovaného multimediálního softwaru Instalace multimediálního softwaru z disku CD (jen vybrané modely) Použití multimediálního softwaru CSWW v

6 Zabezpečení funkce přehrávání Ochrana procesu zápisu na disk CD nebo DVD Změna nastavení regionu disku DVD Upozornění na autorská práva Externí zařízení Použití zařízení USB Připojení zařízení USB Ukončení činnosti zařízení USB Požadovaný software rozhraní USB Paměťové moduly Přidání nebo výměna paměťového modulu Důsledek rozšíření paměti Rejstřík vi CSWW

7 1 Představení notebooku Komponenty Tato kapitola popisuje hardwarové funkce počítače. Zobrazení seznamu hardwaru nainstalovaného v počítači: 1. Klepněte na položku Start > Tento počítač. 2. V levé části okna Systémové úlohy vyberte položku Zobrazit systémové informace. 3. Vyberte kartu Hardware > Správce zařízení. Pomocí nástroje Správce zařízení také lze přidávat hardware nebo upravovat konfiguraci zařízení. Poznámka Komponenty počítače jsou závislé na oblasti a modelu. Na obrázcích v této kapitole jsou zachyceny standardní funkce, které jsou součástí většiny modelů počítače. CSWW Komponenty 1

8 Horní komponenty Klávesy Komponenta Popis (1) Klávesa esc Při stisknutí v kombinaci s klávesou fn zobrazí informace o systému. (2) Klávesa fn Stisknutím v kombinaci s funkční klávesou nebo klávesou esc lze vykonat často používané systémové funkce. (3) logo Windows, klávesa Zobrazí nabídku Start systému Microsoft Windows. (4) Integrovaná číselná klávesnice Lze ji používat stejně jako klávesy externí číselné klávesnice. (5) Windows, klávesa aplikací Zobrazí místní nabídku položky, na které je umístěn ukazatel. (6) Funkční klávesy Stisknutím v kombinaci s klávesou fn lze aktivovat často používané systémové funkce. 2 Kapitola 1 Představení notebooku CSWW

9 TouchPad Komponenta Popis (1) TouchPad* Slouží k přesunutí ukazatele, výběru nebo aktivaci položek na obrazovce. Lze jej nastavit pro provádění dalších funkcí myši, jako například rolování, výběr a poklepávání. (2) Levé tlačítko zařízení TouchPad* Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši. (3) Oblast vodorovného posunování zařízení TouchPad* Slouží k posouvání vlevo nebo vpravo. (4) Pravé tlačítko zařízení TouchPad* Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši. (5) Oblast svislého posunování zařízení TouchPad* Posouvá nahoru a dolů. * V této tabulce je popsáno výchozí nastavení. Chcete-li zobrazit či změnit předvolby zařízení TouchPad, vyberte položku Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Myš. CSWW Komponenty 3

10 Tlačítka Komponenta Popis (1) Tlačítko pro bezdrátové připojení* Zapne nebo vypne bezdrátové zařízení, ale nevytvoří bezdrátové spojení. Poznámka Chcete-li navázat bezdrátové spojení, musí již být nastavena bezdrátová síť. (2) Tlačítko napájení* Pokud je počítač: vypnutý, stisknutím jej zapněte. zapnutý, stisknutím aktivujte režim spánku. v úsporném režimu, krátkým stisknutím ukončíte úsporný režim. v režimu spánku, krátkým stisknutím ukončíte režim spánku. (3) Tlačítko snížení hlasitosti Sníží hlasitosti systému (4) Tlačítko zvýšení hlasitosti Zvýší hlasitost systému. (5) Tlačítko pro vypnutí zvuku Vypne zvuk systému. * V této tabulce je popsáno výchozí nastavení. Pokud počítač přestane reagovat a funkce vypnutí systému Microsoft Windows nelze použít, vypněte počítač přidržením tlačítka napájení po dobu alespoň 5 sekund. 4 Kapitola 1 Představení notebooku CSWW

11 Indikátory Komponenta Popis (1) Indikátor bezdrátového připojení Svítí: Je zapnuto integrované bezdrátové zařízení, například zařízení pro bezdrátovou síť LAN. (2) Indikátory napájení* (2) Svítí: Počítač je zapnutý. Bliká: Počítač je v úsporném režimu. Nesvítí: Počítač je vypnutý nebo v režimu spánku. (3) Indikátor funkce Caps lock Svítí: Funkce Caps Lock je zapnutá. (4) Indikátor stavu baterie Svítí: Jednotka bateriových zdrojů se nabíjí nebo je téměř nabitá. Bliká: Jednotka bateriových zdrojů, která je jediným zdrojem napájení, je téměř vybitá. Jakmile baterie dosáhne kritického stavu, indikátor stavu baterie začne rychle blikat. Nesvítí: Pokud je počítač připojen k externímu zdroji napájení, indikátor bude vypnutý, jestliže jsou všechny baterie v počítači plně nabité. Pokud počítač není připojen k externímu zdroji napájení, indikátor bude vypnutý, dokud baterie nedosáhne nízké úrovně nabití. (5) Indikátor jednotky IDE (Integrated Drive Electronics) Bliká: Jednotka pevného disku nebo optická jednotka pracuje. (6) Indikátor funkce Num Lock Svítí: Funkce Num Lock je zapnutá nebo je aktivovaná integrovaná numerická klávesnice. (7) Indikátor vypnutí hlasitosti Svítí: Zvuk systému je vypnutý. * K dispozici jsou 2 indikátory napájení. Oba zobrazují stejné informace. Indikátor na tlačítku pro napájení je viditelný, jen pokud je počítač otevřený; druhý indikátor napájení je viditelný vždy a nachází se na přední straně počítače. CSWW Komponenty 5

12 Komponenty displeje Komponenta Popis (1) Uvolňovací tlačítko displeje Otevře počítač. (2) Vypínač interního displeje Aktivuje úsporný režim, pokud je přenosný počítač zapnutý a dojde k zavření displeje. UPOZORNĚNÍ Vypínač interního displeje je magnetický. Udržujte diskety a jiná magnetická média mimo dosah magnetických polí, jinak by mohlo dojít k vymazání dat. Komponenty na přední straně Komponenta Popis (1) Reproduktory (2) Jsou zdrojem zvuku systému. (2) Tlačítko pro uvolnění displeje Otevře počítač. 6 Kapitola 1 Představení notebooku CSWW

13 Komponenty na zadní straně Komponenta Větrací otvor* Popis Umožňuje proudění vzduchu k ochlazení vnitřních součástí. UPOZORNĚNÍ Aby nedošlo k přehřátí, neblokujte ventilační otvory. Používejte počítač výhradně na rovném tvrdém povrchu. Dejte pozor, aby proudění vzduchu nebránil jiný pevný povrch, jako například tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře, silné pokrývky či šaty. *Počítač má tři větrací otvory. Další otvory jsou na spodní straně počítače. Poznámka Z důvodu chlazení interních komponent a zabránění jejich přehřátí se ventilátor počítače spouští automaticky. Zapínání a vypínání interního ventilátoru během normálního používání počítače je tedy normální. CSWW Komponenty 7

14 Komponenty na pravé straně Komponenta Popis (1) Zásuvka zvukového výstupu (pro sluchátka) Slouží k připojení aktivních stereofonních reproduktorů, sluchátek, náhlavní soupravy nebo výstupu televizního zvukového signálu. (2) Zásuvka zvukového vstupu (pro mikrofon) Slouží k připojení volitelného mikrofonu náhlavní soupravy nebo samostatného mikrofonu. (3) Port USB (pouze u vybraných modelů) Slouží k připojení doplňkového zařízení USB. (4) Optická jednotka Slouží ke čtení optického disku. (5) zásuvka RJ-11 (modem) Slouží k připojení doplňkového kabelu modemu. (6) Konektor napájení Slouží k připojení adaptéru střídavého proudu nebo doplňkového adaptéru napájení. 8 Kapitola 1 Představení notebooku CSWW

15 Komponenty na levé straně Komponenta Popis (1) Zásuvka pro bezpečnostní kabel Slouží k připojení doplňkového bezpečnostního kabelu k počítači. Poznámka Tento bezpečnostní kabel slouží jako odrazující prvek, nežádoucímu použití nebo krádeži však zcela zabránit nedokáže. (2) Port externího monitoru Slouží k připojení externího monitoru. (3) výstupní zásuvka S-Video Slouží k připojení doplňkového zařízení S-Video, jako je například televizní přijímač, VCR, videokamera, zpětný projektor nebo karta pro digitalizaci obrazu. (4) Zásuvka pro síť (RJ-45) Slouží k připojení síťového kabelu. (5) Porty USB (2) Slouží k připojení zařízení USB. CSWW Komponenty 9

16 Komponenty na spodní straně Komponenta Popis (1) Bateriová pozice Obsahuje hlavní jednotku bateriových zdrojů.* (2) Západky pro uvolnění jednotky bateriových zdrojů Uvolní jednotku bateriových zdrojů z bateriové pozice. (3) Pozice paměťového modulu Obsahuje zásuvky paměťového modulu. (4) Pozice pevného disku Obsahuje pevný disk. (5) Větrací otvory (2) Umožňují proudění vzduchu k ochlazení vnitřních součástí. UPOZORNĚNÍ Aby nedošlo k přehřátí, neblokujte ventilační otvory. Používejte počítač výhradně na rovném tvrdém povrchu. Dejte pozor, aby proudění vzduchu nebránil jiný pevný povrch, jako například tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře, silné pokrývky či šaty. *Jednotky bateriových zdrojů nejsou u všech modelů stejné. Počítač má tři větrací otvory. Jeden další otvor je umístěn na zadní straně počítače. Poznámka Z důvodu chlazení interních komponent a zabránění jejich přehřátí se ventilátor počítače spouští automaticky. Zapínání a vypínání interního ventilátoru během normálního používání počítače je tedy normální. 10 Kapitola 1 Představení notebooku CSWW

17 Antény pro bezdrátovou komunikaci (jen vybrané modely) U vybraných modelů počítačů se k odesílání a příjmu signálu bezdrátového zařízení používají alespoň dvě antény pro bezdrátovou komunikaci. Tyto antény jsou ukryté v počítači. Z důvodu zajištění optimálního přenosu nezakrývejte oblasti antén. CSWW Komponenty 11

18 Další hardwarové součásti Komponenta Popis (1) Jednotka bateriových zdrojů* Napájí počítač, pokud není připojen k externímu zdroji napájení. (2) Adaptér střídavého proudu, Převádí střídavý proud na stejnosměrný. (3) Napájecí kabel* Slouží k připojení adaptéru střídavého proudu k napájecí zásuvce. *Jednotky bateriových zdrojů a napájecí kabely se mohou lišit v závislosti na oblasti a zemi použití. 12 Kapitola 1 Představení notebooku CSWW

19 Štítky Štítky na počítači poskytují informace, které jsou vhodné pro řešení problémů se systémem nebo k zajištění kompatibility počítače na cestách do zahraničí. Servisní štítek poskytuje informace o názvu produktu, sériovém čísle (S/N) a další údaje o počítači. Tyto informace si připravte, pokud chcete kontaktovat zákaznickou podporu. Servisní štítek je upevněn na spodní straně počítače. Certifikát pravosti produktu Microsoft obsahuje kód Product Key systému Microsoft Windows. Toto číslo budete pravděpodobně potřebovat při aktualizaci nebo řešení problémů s operačním systémem. Tento certifikát je umístěn na spodní straně počítače. Štítek se směrnicemi obsahuje informace o směrnicích souvisejících s počítačem. Štítek se směrnicemi je umístěn uvnitř pozice baterie. Štítek s informacemi o souladu modemu obsahuje informace o modemu a značky schválení vyžadované v některých zemích, pro které byl modem schválen k použití. Tyto informace budete pravděpodobně potřebovat při cestách do zahraničí. Štítek s informacemi o souladu modemu je umístěn na vnitřní straně krytu paměťového modulu. Štítky certifikace bezdrátové komunikace obsahují informace o doplňkových bezdrátových zařízeních dostupných pro vybrané modely a značení schválení některých zemí, pro které byla zařízení schválena k použití. Doplňkovým zařízením může být jednotka bezdrátové místní sítě WLAN. Pokud daný model počítače obsahuje jedno či více bezdrátových zařízení, je s počítačem dodáván certifikační štítek. Tyto informace budete pravděpodobně potřebovat při cestách do zahraničí. Štítky certifikace bezdrátové komunikace jsou umístěny na vnitřní straně krytu pozice paměťového modulu. CSWW Komponenty 13

20 Technické údaje Provozní prostředí Informace o provozním prostředí v následující tabulce vám mohou pomoci, pokud chcete počítač používat nebo přepravovat za extrémních podmínek. Faktor Metrická soustava USA Teplota Při provozu 10 C až 35 C 50 F až 95 F Mimo provoz -20 C až 60 C -4 F až 140 F Relativní vlhkost (bez kondenzace) Při provozu 10 % až 90 % 10 % až 90 % Mimo provoz 5 % až 95 % 5 % až 95 % Maximální nadmořská výška (bez přetlaku) Při provozu (14,7 až 10,1 psia*) -1,5 m až m 50 stop až stop Mimo provoz (14,7 až 4,4 psia*) -1,5 m až m 50 stop až stop *Libry na čtvereční palec (absolutní) je další jednotka míry pro nadmořskou výšku. Jmenovité vstupní napájení Informace o napájení v této části mohou být užitečné, pokud chcete cestovat s počítačem do zahraničí. Počítač je napájen stejnosměrným proudem, který lze získat prostřednictvím zdroje napájení střídavým nebo stejnosměrným proudem. I když lze počítač napájet ze samostatného zdroje napájení stejnosměrným proudem, doporučujeme jej napájet pomocí adaptéru střídavého proudu nebo napájecím kabelu pro stejnosměrný proud dodaný nebo schválený pro použití s tímto počítačem. Počítač může přijímat stejnosměrné napájení následujících hodnot. Příkon Provozní napětí Provozní proud Hodnoty 18,5 V až 19 V 3,5 A nebo 4,74 A Tento produkt je navržen pro energetické systémy informačních technologií s efektivním napětím mezi fázemi nepřevyšujícím 240 V. 14 Kapitola 1 Představení notebooku CSWW

21 2 TouchPad a klávesnice TouchPad Následující obrázek a tabulka popisuje zařízení počítače TouchPad. Komponenta Popis (1) TouchPad* Slouží k přesunutí ukazatele, výběru nebo aktivaci položek na obrazovce. Lze jej nastavit pro provádění dalších funkcí myši, jako například rolování, výběr a poklepávání. (2) Levé tlačítko zařízení TouchPad* Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši. (3) Oblast vodorovného posunování zařízení TouchPad* Slouží k posouvání vlevo nebo vpravo. (4) Pravé tlačítko zařízení TouchPad* Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši. (5) Oblast svislého posunování zařízení TouchPad* Posouvá nahoru a dolů. * V této tabulce je popsáno výchozí nastavení. Chcete-li zobrazit či změnit předvolby zařízení TouchPad, vyberte položku Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Myš. CSWW TouchPad 15

22 Použití zařízení TouchPad Chcete-li pohnout ukazatelem, posunujte prst po povrchu zařízení TouchPad v požadovaném směru. Levé a pravé tlačítko zařízení TouchPad používejte stejným způsobem jako levé a pravé tlačítko externí myši. Chcete-li se posunovat nahoru a dolů pomocí oblasti posouvání zařízení TouchPad, posunujte prst nahoru nebo dolů přes svislou bílou čáru. Chcete-li se posunovat doleva či doprava pomocí oblasti posouvání zařízení TouchPad, posunujte prst doleva nebo doprava přes vodorovnou bílou čáru. Použití externí myši K počítači lze připojit externí myš USB prostřednictvím jednoho z portů USB na počítači. Nastavení předvoleb zařízení TouchPad Pomocí vlastností myši v systému Microsoft Windows můžete provést vlastní nastavení polohovacích zařízení, včetně Klepání na zřízení TouchPad, díky němuž můžete jedním klepnutím na zařízení TouchPad vybrat objekt nebo dvojím klepnutím poklepat na objekt (aktivováno ve výchozím nastavení). Posunutí hrany, které vám umožňuje pokračovat v rolování, ačkoliv jste prstem dosáhli hranu zařízení TouchPad (ve výchozím nastavení deaktivováno). Nastavení preferencí tlačítek, které umožňuje přepínání mezi použitím levou nebo pravou rukou (ve výchozím nastavení je aktivována možnost pro praváky). Ve Vlastnostech myši lze také nastavit další funkce, jako například rychlost a stopu myši. Chcete-li zobrazit dialog Myš vlastnosti, vyberte položku Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Myš. 16 Kapitola 2 TouchPad a klávesnice CSWW

23 Klávesnice Následující části obsahují informace o funkcích klávesnice přenosného počítače. Klávesové zkratky Klávesové zkratky jsou kombinací klávesy fn (1) a klávesy esc (2) nebo jedné z funkčních kláves (3). Ikony na klávesách f1 až f12 znázorňují funkce klávesových zkratek. Funkce a postupy použití klávesových zkratek jsou uvedeny v následujících částech. CSWW Klávesnice 17

24 Klávesové zkratky reference Funkce Zobrazení a smazání informací o systému. Otevření Centra pro nápovědu a odbornou pomoc Otevření okna Možnosti tisku. Otevření webového prohlížeče. Přepnutí obrazu mezi displejem počítače a externím displejem. Aktivace úsporného režimu. Aktivace funkce QuickLock Snížení jasu obrazu. Zvýšení jasu obrazu. Přehrání, pozastavení nebo obnovení přehrávání zvukového disku CD nebo disku DVD. Zastavení přehrávání zvukového disku CD nebo disku DVD. Přehrání předchozí stopy nebo kapitoly na disku CD nebo DVD. Přehrání další stopy na disku CD nebo DVD. Kombinace kláves fn+esc fn+f1 fn+f2 fn+f3 fn+f4 fn+f5 fn+f6 fn+f7 fn+f8 fn+f9 fn+f10 fn+f11 fn+f12 Použití klávesových zkratek Chcete-li použít příkaz klávesové zkratky na klávesnici počítače Krátce stiskněte tlačítko fn a potom krátce stiskněte druhou klávesu příkazu klávesové zkratky. nebo Podržte klávesu fn, krátce stiskněte druhou klávesu příkazu zkratky a potom obě klávesy současně uvolněte. Zobrazit a smazat informace o systému (fn+esc) Stisknutím kláves fn+esc se zobrazí informace o hardwarových součástech systému a číslo verze systému BIOS. Druhým stisknutím kláves fn+esc odstraníte informace o systému z obrazovky. V systému Windows se stisknutím kláves fn+esc verze systému BIOS (basic input-output system) zobrazí jako datum BIOS. U některých modelů počítače se datum systému BIOS zobrazuje v desítkovém formátu. Datum systému BIOS je někdy označováno jako číslo verze systémové paměti ROM. 18 Kapitola 2 TouchPad a klávesnice CSWW

25 Otevření Centra pro nápovědu a odbornou pomoc (fn+f1) Stisknutím kláves fn+f1 otevřete Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc. Kromě informací o operačním systému Windows Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc poskytuje Informace o počítači, jako je model a sériové číslo, instalovaný software, hardwarové komponenty a technické údaje. Odpovědi na otázky týkající se používání počítače. Výukové kurzy, které vám pomohou naučit se používat funkce počítače a systému Windows. Aktualizace operačního systému Windows, ovladačů a softwaru instalovaného v počítači. Kontroly funkčnosti počítače. Automatické a interaktivní řešení problémů, opravy a procesy obnovy systému. Odkazy na podporu. Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc spustíte vybráním položek Start > Nápověda a odborná pomoc. Otevření okna Možnosti tisku (fn+f2) Stisknutím kláves fn+f2 otevřete v aktivní aplikaci okno s možnostmi tisku. Otevření webového prohlížeče (fn+f3) Stisknutím kláves fn+f3 otevřete výchozí webového prohlížeč. Pokud nemáte nastaveny služby pro připojení k internetu, klávesová zkratka fn+f3 otevře Průvodce připojením k internetu. Po nastavení připojení k internetu a domácí stránky webového prohlížeče slouží stisknutí kláves fn+f3 pro rychlý přístup na domácí stránku v síti internet. CSWW Klávesnice 19

26 Přepínání obrazu displeje (fn+f4) Stisknutím kláves fn+f4 přepínáte zobrazení mezi zobrazovacími zařízeními připojenými k systému. Pokud je například k počítači připojený monitor, při každém stisknutí klávesy fn+f4 se postupně aktivuje displej počítače, monitor a displej počítače i monitor současně. Většina externích monitorů přijímá obrazové informace z počítače pomocí obrazového standardu VGA. Klávesovou zkratkou fn+f4 lze rovněž přepínat zobrazení mezi dalšími zařízeními přijímajícími obrazové informace z počítače, například S-Video. Klávesová zkratka fn+f4 podporuje následující typy přenosu obrazu s příklady zařízení, které je používají: LCD (displej počítače), externí zařízení VGA (většina externích monitorů), S-Video (televizory, videokamery, videorekordéry a karty pro digitalizaci obrazu se vstupy S-Video; jen určité modely), Aktivace úsporného režimu (fn+f5) Stisknutím kláves fn+f5 aktivujete úsporný režim. Při aktivaci úsporného režimu se informace uloží do paměti RAM, údaje na obrazovce se smažou a zahájí se úspora energie. Je-li úsporný režim aktivní, bliká indikátor napájení. UPOZORNĚNÍ režimu práci. Z důvodu snížení rizika ztráty informací uložte před inicializací úsporného Před inicializací úsporného režimu musí být počítač zapnutý. Pokud je počítač v režimu spánku, před inicializací úsporného režimu nejdříve zrušte režim spánku. Poznámka Režim spánku zrušíte krátkým stisknutím tlačítka napájení. Chcete-li zrušit úsporný režim, stiskněte tlačítko napájení, libovolnou klávesu na klávesnici, použijte zařízení TouchPad nebo stiskněte tlačítko zařízení TouchPad. Funkci klávesové zkratky fn+f5 lze změnit. Můžete například přiřadit ke zkratce fn+f5 aktivaci režimu spánku místo úsporného režimu. Poznámka Ve všech oknech operačního systému Windows se zmínky o tlačítku režimu spánku vztahují na klávesovou zkratku fn+f5. 20 Kapitola 2 TouchPad a klávesnice CSWW

27 Aktivace funkce QuickLock (fn+f6) Stisknutím kláves fn+f6 aktivujete bezpečnostní funkci QuickLock. Funkce QuickLock chrání počítač tím, že zobrazí okno Přihlášení do systému. Při zobrazení okna Přihlášení nelze s počítačem pracovat bez zadání hesla uživatele nebo správce systému Windows. Poznámka Předtím, než budete moct používat funkci QuickLock, musíte v systému Windows nastavit heslo uživatele nebo správce. Pokyny naleznete v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc. Chcete-li použít funkci QuickLock, stiskněte klávesovou zkratku fn+f6, která zobrazí okno Přihlášení a zamkne počítač. Poté podle pokynů na obrazovce zadejte heslo uživatele nebo správce systému Windows a přihlaste se k počítači. Snížení jasu obrazu (fn+f7) Stisknutím kláves fn+f7 snížíte jas obrazu. Stisknutím a podržením této klávesové zkratky se bude úroveň jasu obrazovky postupně snižovat. Zvýšení jasu obrazu (fn+f8) Stisknutím kláves fn+f8 zvýšíte jas obrazu. Stisknutím a podržením této klávesové zkratky se bude úroveň jasu obrazovky postupně zvyšovat. Přehrání, pozastavení nebo obnovení přehrávání zvukového disku CD nebo disku DVD (fn+f9) Klávesová zkratka fn+f9 funguje, pouze pokud je vložen zvukový disk CD nebo disk DVD. Pokud se zvukový disk CD nebo disk DVD Nepřehrává, stisknutím kláves fn+f9 spustíte nebo obnovíte přehrávání. Přehrává, stisknutím kláves fn+f9 přehrávání pozastavíte. Zastavení přehrávání zvukového disku CD nebo disku DVD (fn+f10) Stisknutím kláves fn+f10 zastavíte přehrávání zvukového disku CD nebo disku DVD. Přehrání předchozí stopy nebo kapitoly disku CD nebo DVD (fn+f11) Při přehrávání zvukového disku CD nebo disku DVD stisknutím kláves fn+f11 přehrajete předchozí stopu disku CD nebo předchozí kapitolu DVD. Přehrání další stopy nebo kapitoly zvukového disku CD nebo disku DVD (fn+f12) Při přehrávání zvukového disku CD nebo disku DVD stisknutím kláves fn+f12 přehrajete další stopu disku CD nebo další kapitolu DVD. CSWW Klávesnice 21

28 Quick Launch, tlačítka Ovládací panel tlačítek Quick Launch lze použít k provádění následujících akcí Nastavit předvolby uspořádání oken na ploše systému Windows. Nastavit pokročilé předvolby, včetně Nastavení předvoleb zobrazení ikony tlačítek Quick Launch. Nastavení přiřazení tlačítek pro snadný přístup na doplňkové externí klávesnici. Následující části obsahují pokyny k nastavení předvoleb na ovládacím panelu tlačítek Quick Launch. Chcete-li zobrazit další informace o jakékoli součásti ovládacího panelu, vyberte tlačítko nápovědy v pravém horním rohu okna. Na tlačítku nápovědy je zobrazena ikona v podobě otazníku. Otevření ovládacího panelu tlačítek Quick Launch Ovládací panel tlačítek Quick Launch můžete spustit po klepnutí na tlačítko Start nebo na ikonu zobrazenou v oznamovací oblasti v pravé části hlavního panelu nebo na ploše Windows. Chcete-li spustit ovládací panel tlačítek Quick Launch z nabídky Start, klepněte na položku Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Tlačítka Quick Launch. Nastavení předvoleb pro uspořádání oken Nastavení předvoleb pro uspořádání oken na ploše systému Windows: 1. Otevřete ovládací panel tlačítek Quick Launch: Vyberte položku Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Tlačítka Quick Launch. nebo Poklepejte na ikonu tlačítek Quick Launch v oznamovací oblasti v pravé části hlavního panelu nebo na ploše Windows. 2. Klepněte na kartu Quick Tile (Rychlé uspořádání). 3. Klepněte na položku Uspořádat svisle nebo Uspořádat vodorovně a poté klepněte v poli Aktuálně spuštěné aplikace na programy, které chcete uspořádat. 4. Chcete-li předvolby uložit a zavřít ovládací panel, klepněte na tlačítko OK. 22 Kapitola 2 TouchPad a klávesnice CSWW

29 Nastavení pokročilých předvoleb Na ovládacím panelu tlačítek Quick Launch můžete nastavit přiřazení ikon a externí klávesnice. Zobrazení ikony tlačítek Quick Launch Chcete-li zobrazit nebo skrýt ikonu tlačítek Quick Launch v oznamovací oblasti v pravé části hlavního panelu nebo na ploše Windows: 1. Otevřete ovládací panel tlačítek Quick Launch: Vyberte položku Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Tlačítka Quick Launch. nebo Poklepejte na ikonu tlačítek Quick Launch v oznamovací oblasti v pravé části hlavního panelu nebo na ploše Windows. 2. Klepněte na kartu Advanced (Upřesnit). Na kartě Advanced můžete zobrazit nebo skrýt ikonu tlačítek Quick Launch v oznamovací oblasti nebo na ploše Windows. Chcete-li ikonu zobrazit, zaškrtněte políčko Show icon on the taskbar (Zobrazit ikonu na hlavním panelu) nebo Show icon on the desktop (Zobrazit ikonu na ploše). Chcete-li ikonu skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka Show icon on the taskbar (Zobrazit ikonu na hlavním panelu) nebo Show icon on the desktop (Zobrazit ikonu na ploše). 3. Chcete-li předvolby uložit a zavřít ovládací panel, klepněte na tlačítko OK. CSWW Klávesnice 23

30 Nastavení přiřazení tlačítek na externí klávesnici Pokud používáte doplňkovou externí klávesnici HP s tlačítky pro snadný přístup, můžete na kartě Settings (Nastavení) nastavit jejich přiřazení a schémata. Karta Settings je standardně deaktivována a skryta. Chcete-li zobrazit a povolit kartu Settings v ovládacím panelu tlačítek Quick Launch: 1. Otevřete ovládací panel tlačítek Quick Launch: Vyberte položku Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Tlačítka Quick Launch. nebo Poklepejte na ikonu tlačítek Quick Launch v oznamovací oblasti v pravé části hlavního panelu nebo na ploše Windows. 2. Klepněte na kartu Advanced (Upřesnit). Poté: Zaškrtněte políčko Allow users to modify button assignments on external keyboard (Umožnit uživatelům měnit přiřazení tlačítek na externí klávesnici), čímž zpřístupníte kartu Settings (Nastavení). nebo Zrušte označení políčka Allow users to modify button assignments on external keyboard (Umožnit uživatelům měnit přiřazení tlačítek na externí klávesnici), čímž skryjete a deaktivujete kartu Settings (Nastavení). Poznámka Pokud kartu Settings povolíte, zobrazí se až po zavření a opětovném otevření dialogového okna Quick Launch Buttons Properties. 3. Chcete-li předvolby uložit a zavřít ovládací panel, klepněte na tlačítko OK. Informace o správě přiřazení a schémat tlačítek pro snadný přístup naleznete v dokumentaci k externí klávesnici. 24 Kapitola 2 TouchPad a klávesnice CSWW

31 Klávesnice Počítač je vybaven integrovanou číselnou klávesnicí, podporuje však i připojení externí klávesnice s číselnými klávesami. Komponenta (1) Klávesa fn (2) Indikátor Num Lock (3) Klávesa num lk (4) Integrovaná číselná klávesnice Použití integrované číselné klávesnice 15 kláves na integrované číselné klávesnici lze používat stejně jako klávesy externí číselné klávesnice. Pokud je integrovaná číselná klávesnice zapnutá, každá klávesa na klávesnici vykonává funkci označenou ikonou v horním pravém rohu klávesy. Zapnutí nebo vypnutí integrované číselné klávesnice Integrovanou číselnou klávesnici zapnete stisknutím kombinace kláves fn+num lk. Rozsvítí se indikátor Num Lock. Chcete-li obnovit přiřazení kláves ke standardním funkcím, stiskněte znovu kombinaci kláves fn+num lk. Indikátor Num Lock zhasne. Poznámka Integrovaná numerická klávesnice nebude fungovat, pokud je k počítači připojena externí klávesnice nebo číselná klávesnice. CSWW Klávesnice 25

32 Přepínání funkcí kláves integrované číselné klávesnice Klávesou fn nebo kombinací kláves fn+shift můžete na integrované číselné klávesnici dočasně přepínat mezi standardními funkcemi kláves a příslušnými funkcemi klávesnice. Chcete-li u klávesy na číselné klávesnici aktivovat funkci číselné klávesnice v době, kdy je číselná klávesnice vypnuta, přidržte klávesu fn a současně stiskněte danou klávesu číselné klávesnice. Dočasné použití kláves na číselné klávesnici jako standardních kláves v době, kdy je číselná klávesnice zapnuta: Malými písmeny můžete psát, pokud přidržíte klávesu fn. Chcete-li psát velkými písmeny, přidržte kombinaci kláves fn+shift. Použití externí číselné klávesnice Většina kláves na externích číselných klávesnicích funguje jinak, a to podle toho, zda je režim num lock zapnutý či vypnutý. (Standardně je režim num lock vypnutý.) Příklad: Pokud je funkce num lock zapnuta, slouží většina kláves číselné klávesnice k zadávání číslic. Pokud je funkce num lock vypnuta, lze klávesy číselné klávesnice obvykle používat jako klávesy se šipkami nebo klávesy page up či page down. Pokud je funkce num lock na externí klávesnici zapnutá, indikátor režimu num lock na počítači bude svítit. Pokud je funkce num lock na externí klávesnici vypnutá, indikátor režimu num lock na počítači bude vypnutý. Během připojení externí klávesnice nelze zapnout integrovanou číselnou klávesnici. Zapnutí a vypnutí režimu num lock během práce s počítačem Chcete-li při práci s externí klávesnici zapnout nebo vypnout režim num lock, stiskněte klávesu num lk na externí klávesnici, nikoli na počítači. 26 Kapitola 2 TouchPad a klávesnice CSWW

33 3 Napájení Umístění ovládacích prvků a indikátorů pro funkce napájení Následující obrázky a tabulka označují a popisují umístění ovládacích prvků a indikátorů napájení. Poznámka Váš počítač se může od obrázků v této kapitole mírně lišit. Komponenta Popis (1) Tlačítko napájení Pokud je počítač: vypnutý, stisknutím jej zapněte. zapnutý, stisknutím aktivujte režim spánku. v úsporném režimu, krátkým stisknutím ukončíte úsporný režim. v režimu spánku, krátkým stisknutím ukončíte režim spánku. (2) Indikátory napájení* (2) Svítí: Počítač je zapnutý. Pokud počítač přestane reagovat a funkce vypnutí systému Microsoft Windows nelze použít, vypněte počítač přidržením tlačítka napájení po dobu alespoň 5 sekund. Bliká: Počítač je v úsporném režimu. CSWW Umístění ovládacích prvků a indikátorů pro funkce napájení 27

34 Komponenta Popis (3) fn+f5 Spustí úsporný režim. Nesvítí: Počítač je vypnutý nebo v režimu spánku. (4) Indikátor stavu baterie Svítí: Jednotka bateriových zdrojů se nabíjí nebo je téměř nabitá. Bliká: Jednotka bateriových zdrojů, která je jediným zdrojem napájení, je téměř vybitá. Jakmile baterie dosáhne kritického stavu, indikátor stavu baterie začne rychle blikat. Nesvítí: Pokud je počítač připojen k externímu zdroji napájení, indikátor bude vypnutý, jestliže jsou všechny baterie v počítači plně nabité. Pokud počítač není připojen k externímu zdroji napájení, indikátor bude vypnutý, dokud baterie nedosáhne nízké úrovně nabití. * K dispozici jsou 2 indikátory napájení. Oba zobrazují stejné informace. Indikátor na tlačítku pro napájení je viditelný, jen pokud je počítač otevřený; druhý indikátor napájení je viditelný vždy a nachází se na přední straně počítače. 28 Kapitola 3 Napájení CSWW

35 Zdroje napájení Počítač může být napájen interním či externím zdrojem napájení. Optimální zdroje napájení pro běžné úlohy jsou popsány v následující tabulce. Úloha Doporučený zdroj napájení Práce s většinou softwarových aplikací Nabitá jednotka bateriových zdrojů v počítači Externí napájení pomocí jednoho z následujících zařízení: Adaptér střídavého proudu, Doplňkový adaptér napájení Nabíjení nebo kalibrování jednotky bateriových zdrojů v počítači Externí napájení, jehož zdrojem je Adaptér střídavého proudu, Doplňkový adaptér napájení Instalace nebo úprava systémového softwaru a zápis na disk CD nebo DVD Externí napájení, jehož zdrojem je Adaptér střídavého proudu, Doplňkový adaptér napájení VAROVÁNÍ! Nenabíjejte jednotku bateriových zdrojů počítače na palubě letadla. CSWW Zdroje napájení 29

36 Připojení adaptéru střídavého proudu VAROVÁNÍ! následovně: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení, postupujte Připojte napájecí kabel do zásuvky napájení, která bude vždy snadno přístupná. Chcete-li počítač odpojit od zdroje napájení, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky (neodpojujte napájecí kabel od počítače). Pokud je na napájecím kabelu zástrčka se třemi kontakty, připojte ji k uzemněné zásuvce se třemi kontakty. Neobcházejte funkci uzemňovacího kontaktu, například připojením adaptéru se dvěma kontakty. Zemnicí kontakt je důležitý bezpečnostní prvek. Při použití nesprávně uzemněného systému hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Připojení počítače k externímu zdroji napájení: 1. Připojte adaptér střídavého proudu do zásuvky napájení (1) na počítači 2. Připojte napájecí kabel k adaptéru střídavého proudu (2). 3. Připojte druhý konec napájecího kabelu do zásuvky zdroje napájení (3). 30 Kapitola 3 Napájení CSWW

37 Úsporný režim a režim spánku Úsporný režim a režim spánku jsou funkce úspory energie, které šetří napájení a zkracují dobu spuštění. Mohou být aktivovány uživatelem nebo systémem. Více informací najdete v části Inicializace úsporného režimu, režimu spánku a vypnutí. Úsporný režim UPOZORNĚNÍ Aby nedošlo k úplnému vybití baterie, neponechávejte počítač dlouhou dobu v úsporném režimu. Připojte počítač k externímu zdroji napájení. Úsporný režim omezuje napájení nečinných systémových součástí. Při aktivaci úsporného režimu se vaše práce uloží do paměti RAM a údaje zmizí z obrazovky. Je-li úsporný režim aktivní, blikají indikátory napájení. Po opětovném zahájení práce se informace na obrazovce zobrazí ve stavu, v jakém byly před zapnutím úsporného režimu. UPOZORNĚNÍ režimu práci. Z důvodu snížení rizika ztráty informací uložte před inicializací úsporného Režim spánku UPOZORNĚNÍ Pokud se v režimu spánku změní konfigurace počítače, obnovení systému po zrušení režimu spánku nemusí proběhnout úspěšně. Když je počítač v režimu spánku: Nepřidávejte a neodstraňujte paměťové moduly. Nevkládejte a nevyjímejte jednotky pevného disku ani optické jednotky. Nepřipojujte a neodpojujte externí zařízení. Režim spánku uloží vaši práci do souboru režimu spánku na pevném disku a potom se počítač vypne. Indikátory napájení zhasnou. Po opětovném zahájení práce se informace na obrazovce zobrazí ve stavu, v jakém byly před zapnutím režimu spánku. Pokud bylo nastaveno heslo pro spuštění, je nutné při ukončení režimu spánku toto heslo zadat. UPOZORNĚNÍ práci. Z důvodu snížení rizika ztráty informací uložte před inicializací režimu spánku Režim spánku můžete zakázat. Pokud je však režim spánku zakázán a systém dosáhne stavu vybití baterií, nebude v případě, že je zapnuto napájení nebo je spuštěn úsporný režim, práce automaticky uložena. Opětovné povolení režimu spánku můžete nastavit v dialogovém okně Možnosti napájení v okně Ovládací panely systému Microsoft Windows : 1. Vyberte následující položky: Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Režim spánku. 2. Políčko Zapnout podporu režimu spánku musí být zaškrtnuté. Nastavení časového intervalu, po jehož uplynutí systém aktivuje režim spánku: 1. Vyberte následující položky: Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení. 2. Klepněte na jeden z intervalů v seznamu Režim spánku. CSWW Úsporný režim a režim spánku 31

38 Inicializace úsporného režimu, režimu spánku a vypnutí Následující části popisují situace, kdy inicializovat úsporný režim nebo režim spánku a kdy vypnout počítač. Poznámka Pokud je počítač v úsporném režimu nebo režimu spánku, nelze inicializovat žádný typ síťové komunikace ani provádět žádné funkce počítače. Pokud přerušíte práci Při aktivaci úsporného režimu se vaše práce uloží do paměti RAM a údaje zmizí z obrazovky. V úsporném režimu má počítač nižší spotřebu než v normálním provozu. Po ukončení úsporného režimu se obsah obrazovky okamžitě obnoví. Režim spánku uloží vaši práci do souboru režimu spánku na pevném disku a potom se počítač vypne. V režimu spánku má počítač mnohem nižší spotřebu než v úsporném režimu. Pokud počítač nebude používán a bude odpojen od externího zdroje napájení na delší dobu, vypněte počítač a vyjměte jednotku bateriových zdrojů, aby se nezkrátila její životnost. +Více informací o skladování jednotky bateriových zdrojů najdete v části Skladování jednotky bateriových zdrojů. Pokud není k dispozici spolehlivý zdroj napájení Ověřte, že je povolen režim spánku, zejména pokud používáte počítač s napájením z baterií a nemáte přístup k externímu zdroji napájení. Pokud jednotka bateriového zdroje selže, režim spánku uloží práci do souboru režimu spánku a potom se počítač vypne. Pokud chcete přerušit práci s počítačem v situaci, kdy nemáte spolehlivý zdroj napájení, proveďte jednu z následujících akcí: Uložte práci a aktivujte úsporný režim. Aktivujte režimu spánku. Vypnutí počítače. 32 Kapitola 3 Napájení CSWW

39 Pokud používáte bezdrátovou komunikaci nebo čitelná či zapisovatelná média (pouze u vybraných modelů) UPOZORNĚNÍ Aby nedošlo ke snížení kvality zvuku nebo videa nebo narušení funkcí přehrávání zvuku nebo videa, neaktivujte úsporný režim nebo režim spánku během čtení nebo zápisu na disk CD, DVD nebo na externí kartu médií. Aby nedošlo ke ztrátě dat, neaktivujte úsporný režim nebo režim spánku během zápisu na disk CD nebo DVD nebo externí kartu médií. Úsporný režim a režim spánku zasahuje do multimediální aplikace. Pokud dojde omylem k aktivaci úsporného režimu nebo režimu spánku při přehrávání média, jako je disk CD, DVD nebo externí karta médií Přehrávání může být přerušeno. Může se zobrazit následující okno s výstrahou: Přepnutím počítače do úsporného režimu nebo režimu spánku se může přehrávání zastavit. Chcete pokračovat? Chcete pokračovat?" Klepněte na tlačítko Ne. Pro obnovení přehrávání zvuku nebo videa bude možná nutné opětovné spuštění daného média. CSWW Úsporný režim a režim spánku 33

40 Výchozí nastavení napájení V této části jsou vysvětleny výchozí nastavení úsporného režimu, režimu spánku a vypnutí počítače. Informace o změně nastavení funkcí napájení počítače najdete v části Možnosti napájení. Ovládací prvky a indikátory popisované v této kapitole jsou zobrazeny v části Umístění ovládacích prvků a indikátorů pro funkce napájení. Zapnutí a vypnutí počítače nebo displeje Úloha Postup Výsledek Zapněte počítač. Stiskněte tlačítko napájení. Indikátory napájení svítí. Vypnutí počítače. 1. Uložte práci a ukončete všechny spuštěné aplikace. 2. Vypněte počítač zvolením položky Start > Vypnout počítač > Vypnout. Bude zaveden operační systém. Indikátory napájení zhasnou. Operační systém bude ukončen. Počítač se vypne. Poznámka Pokud systém nereaguje a počítač nelze podle těchto pokynů vypnout, viz část Nouzové postupy pro vypnutí. Vypněte displej (napájení zůstane zapnuté). Zavřete počítač. Zavřením počítače se aktivuje vypínač displeje, který aktivuje úsporný režim. Nouzové postupy pro vypnutí UPOZORNĚNÍ Nouzové vypnutí způsobuje ztrátu neuložených dat. Pokud počítač přestane reagovat a systém Windows nelze vypnout standardními postupy, zkuste následující nouzové řešení v uvedeném pořadí: Stiskněte klávesy ctrl+alt+delete. Potom vyberte položku Vypnout > Vypnout. Přidržte tlačítko napájení po dobu alespoň 5 sekund. Odpojte počítač od externího zdroje napájení a vyjměte jednotku bateriových zdrojů. 34 Kapitola 3 Napájení CSWW

41 Aktivace úsporného režimu nebo obnovení systému z úsporného režimu Úloha Postup Výsledek Aktivace úsporného režimu. Když je počítač zapnutý, stiskněte klávesovou zkratku pro aktivaci úsporného režimu. Indikátory napájení blikají. Obsah obrazovky zmizí. Vyberte položku Start > Vypnout počítač > Úsporný režim. Pokud se v systému Windows XP Professional nezobrazí položka Úsporný režim: a. Stiskněte šipku dolů. b. V seznamu vyberte položku Úsporný režim. c. Klepněte na tlačítko OK. Zavřete počítač. Umožnění systému aktivovat úsporný režim. Není třeba žádné akce. Pokud je počítač napájen z baterie, systém aktivuje úsporný režim po 10 minutách nečinnosti. (výchozí nastavení) Indikátory napájení blikají. Obsah obrazovky zmizí. Nastavení a časové limity napájení lze změnit v okně Možnosti napájení v okně Ovládací panely systému Windows. Návrat z úsporného režimu aktivovaného uživatelem nebo systémem. Stiskněte tlačítko napájení. Pokud jste zavřeli displej, zatímco byl počítač v úsporném režimu, otevřete displej. Indikátory napájení svítí. Obsah obrazovky se obnoví. CSWW Výchozí nastavení napájení 35

42 Aktivace nebo obnova systému z režimu spánku Režim spánku nelze aktivovat, pokud není povolen. Režim spánku je ve výchozím nastavení povolen. Chcete-li ověřit, zda je režim spánku povolen, vyberte následující položky: Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Režim spánku. Pokud je režim spánku povolen, políčko Zapnout podporu režimu spánku je zaškrtnuté. Úloha Postup Výsledek Aktivujte režimu spánku. Stiskněte tlačítko napájení. nebo Indikátory napájení zhasnou. Obsah obrazovky zmizí. Vyberte položku Start > Vypnout počítač. Potom přidržte klávesu shift a současně vyberte položku Režim spánku. Pokud se v systému Windows XP Professional položka Režim spánku nezobrazí: a. Stiskněte šipku nahoru nebo dolů. b. V seznamu vyberte položku Režim spánku. c. Klepněte na tlačítko OK. Umožnění systému aktivovat režim spánku (režim spánku je povolen). Není třeba žádné akce. Pokud je počítač napájen z baterie, systém aktivuje režim spánku Po 30 minutách nečinnosti počítače. Indikátory napájení zhasnou. Obsah obrazovky zmizí. Pokud jednotka bateriových zdrojů dosáhne velmi nízké úrovně nabití (kritický stav). Nastavení a časové limity napájení lze změnit v okně Možnosti napájení v okně Ovládací panely systému Windows. Návrat z režimu spánku aktivovaného uživatelem nebo systémem. Stiskněte tlačítko napájení.* Indikátory napájení svítí. Obsah obrazovky se obnoví. *Pokud systém aktivoval režim spánku, protože baterie dosáhla kritického stavu nabití, před stisknutím tlačítka napájení připojte externí zdroj napájení nebo nabitou jednotku bateriových zdrojů. (Systém může přestat reagovat, pokud je vybitá jednotka bateriových zdrojů jediným zdrojem napájení.) 36 Kapitola 3 Napájení CSWW

43 Možnosti napájení V okně Ovládací panely systému Windows můžete změnit řadu výchozích nastavení napájení. Můžete nastavit například zvukovou výstrahu, která zazní, jakmile dosáhne jednotka bateriových zdrojů stavu nízkého nabití. Můžete také změnit výchozí nastavení tlačítka napájení. Standardní chování počítače při následujících akcích: Stisknutím klávesové zkratky fn+f5 (v operačním systému nazvané tlačítko režimu spánku) se aktivuje úsporný režim. Vypínač displeje standardně vypne displej a aktivuje úsporný režim. Vypínač displeje je aktivován sklopením displeje. Zobrazení okna Možnosti napájení vlastnosti Chcete-li zobrazit okno Možnosti napájení vlastnosti, postupujte následovně: Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti v pravé části hlavního panelu a potom klepněte na položku Upravit nastavení napájení. nebo Vyberte následující položky: Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení. Zobrazení ikony Měřič napájení Standardně se ikona Měřič napájení zobrazuje v oznamovací oblasti pravé části hlavního panelu. Ikona se změní podle toho, zda je systém napájen baterií nebo externím zdrojem napájení. Zobrazení ikony Měřič napájení v oznamovací oblasti: 1. Vyberte následující položky: Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení. 2. Klepněte na kartu Advanced (Upřesnit). 3. Zaškrtněte políčko Vždy zobrazit ikonu na hlavním panelu. 4. Klepněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK. Odebrání ikony Měřič napájení z oznamovací oblasti: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti a potom klepněte na položku Upravit nastavení napájení. 2. Klepněte na kartu Advanced (Upřesnit). 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Vždy zobrazit ikonu na hlavním panelu. 4. Klepněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK. Poznámka Pokud po aktivaci není ikona v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu vidět, klepněte v oznamovací oblasti na šipku Zobrazit skryté ikony. CSWW Možnosti napájení 37

44 Nastavení nebo změna schématu nastavení napájení Na kartě Schémata nastavení napájení v dialogovém okně Možnosti napájení vlastnosti lze přiřadit úrovně napájení jednotlivým součástem systému. Můžete přiřadit různá schémata nastavení podle toho, zda je počítač napájen baterií nebo externím zdrojem napájení. Můžete také nastavit schéma nastavení napájení, které aktivuje úsporný režim nebo vypne displej či pevný disk po uplynutí zadaného časového intervalu. Nastavení schématu napájení: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti a potom klepněte na položku Upravit nastavení napájení. 2. Klepněte na kartu Schémata nastavení napájení. 3. Vyberte schéma napájení, které chcete upravit, a upravte možnosti v seznamu na obrazovce. 4. Klepněte na tlačítko Použít. Nastavení výzvy k zadání hesla Systém lze nastavit tak, abyste byli po zapnutí počítače a obnově počítače po zrušení úsporného režimu nebo režim spánku vyzváni k zadání hesla. Nastavení výzvy k zadání hesla: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti a potom klepněte na položku Upravit nastavení napájení. 2. Klepněte na kartu Advanced (Upřesnit). 3. Zaškrtněte políčko Při přechodu z úsporného režimu se dotázat na heslo. 4. Klepněte na tlačítko Použít. 38 Kapitola 3 Napájení CSWW

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Ukazovací za ízení aklávesnice

Ukazovací za ízení aklávesnice Ukazovací za ízení aklávesnice Číslo dokumentu: 419467-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce ukazovacích zařízení a klávesnice. Obsah 1 Ukazovací za ízení Popis ukazovacích zařízení.......................

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 Obsah 1 Rychlá ešení Počítač nelze spustit............................. 1 2 Obrazovka počítače je prázdná.................... 1 3 Software nepracuje

Více

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace uvedené v této

Více

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

Uživatelská příručka HP Mini

Uživatelská příručka HP Mini Uživatelská příručka HP Mini Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Logo SD je obchodní

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA. Informace obsažené v tomto dokumentu

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

Reproduktor HP Roar Plus. Ostatní funkce

Reproduktor HP Roar Plus. Ostatní funkce Reproduktor HP Roar Plus Ostatní funkce Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft registrované v USA.

Více

HP Mini Uživatelská příručka

HP Mini Uživatelská příručka HP Mini Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je používána

Více

Lenovo Miix 2 8. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo Miix 2 8. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Miix 2 8 Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním produktu si musíte přečíst Příručka s bezpečnostními

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna GSM alarm INTELIGENTNÍ základna Neumísťujte hlavní jednotku alarmu v blízkosti velkých kovových objektů, zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení a silných překážek jako například železobetonové

Více

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Připojení (3.1) 2. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (3.2) 3. Instalace v systému Windows (3.3) 4. Kontrola (3.4) 5. Testování (3.5)! 1 Úvod Tento

Více

Začínáme. Notebook HP

Začínáme. Notebook HP Začínáme Notebook HP Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company v souladu s licencí. Microsoft

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností Hewlett- Packard. Intel,

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE Úvod Děkujeme,že jste si vybrali naši bezdrátovou klávesnici s bezdrátovou optickou myší.pracuje s digitální rádio technologií zaručující bezproblémovou komunikaci

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Tablet Android 4.0 (cz)

Tablet Android 4.0 (cz) Tablet Android 4.0 (cz) LTLM S7 Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu nahlédnutí.

Více

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A VLASTNOSTI Instalace do dvousloupcového tlačítkového panelu 725 nebo DOMUS AURA Svorkovnice pro připojení 18 tlačítek přímo k modulu Při

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel je

Více

Zámkový systém pro trez ory

Zámkový systém pro trez ory Zámkový systém pro trez ory NÁVOD K PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUZE Informace o TechMaster 4 1. Master Menu 7 1.1. Nastavení asu a data 7 1.2. asový zámek 7 1.2.1. asový zámek dodatek 7 1.2.2. asový zámek ov ení

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz)

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu

Více

Používání klávesnice. Zobrazit vše. V tomto článku

Používání klávesnice. Zobrazit vše. V tomto článku Stránka č. 1 z 7 Zobrazit vše Používání klávesnice V tomto článku Jak jsou klávesy uspořádány? Psaní textu Použití klávesových zkratek Používání navigačních kláves Použití numerické klávesnice Tři zvláštní

Více

Vasco Traveler Premium 5

Vasco Traveler Premium 5 Vasco Traveler Premium 5 NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Ovládání přístroje 4 1.1. Funkční tlačítka 5 1.2. Nabíjení baterie 6 1.3. Paměťová

Více

Uživatelská příručka notebooku

Uživatelská příručka notebooku Uživatelská příručka notebooku Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Začínáme. Notebook HP

Začínáme. Notebook HP Začínáme Notebook HP Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu s licencí. Microsoft

Více

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční Obsah Český Obsah balení Začínáme Popis zařízení Vložení SIM a Micro SD karty 4G a Wi-Fi připojení Rozhraní operačního systému Android ARCHOS Fusion Storage Seznamování se systémem Android Odstraňování

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

2 Zapněte počítač. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE A B C G D

2 Zapněte počítač. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE A B C G D Informace o výrobku A B C E F H J K G D Myš A: Kolečko pro posunování a třetí tlačítko (pro autoposun tlačit dolů) Dolní kolečko pro posunování Indikátor vybité baterie (bliká) B: Pravé tlačítko C: Levé

Více

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor NÁHLAVNÍ SOUPRAVA LEGENDA KE SCHÉMATU ZÁKLADNÍ JEDNOTKA NÁHLAVNÍ SOUPRAVA 1 Posuvný přepínač Tx (A-D) 18 Mikrofon 2 Posuvný přepínač Rx (1-4) 19 Reproduktor 3 Hlasitost hovoru NAHORU 20 Tlačítko Mluvit

Více

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Návod k obsluze NW-E55/75 2004 Sony Corporation WALKMAN je registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation představující produkty skupiny Headphone

Více

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka 1 Pohled zepředu: Světelný senzor Pohled zboku: MicroSD karta Napájení Host USB Port OTG USB Port Mini Sluchátka HDMI port USB host se používá především k připojení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2013, 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Microsoft,

Více

Lenovo IdeaPad Yoga11

Lenovo IdeaPad Yoga11 Lenovo IdeaPad Yoga11 Uživatelská příručka V1.0 Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Travelair AC Bezdrátová paměťová jednotka

Travelair AC Bezdrátová paměťová jednotka Travelair AC Bezdrátová paměťová jednotka Uživatelská příručka 1 ASUS Travelair AC CZ11182 Druhá edice V2 Leden 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky,

Více

Vasco Translator NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ

Vasco Translator NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ Vasco Translator NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Použití přístroje 4 1.1 Funkční tlačítka 4 1.2 Nabíjení baterie 5 1.3 Paměťová karta 6 1.4

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností HP Inc. Intel, Celeron, Centrino

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

CN-GP50N. Provozní pokyny. Prohlížeč snímků Telefon (Handsfree) Česky. Přenosný navigační systém

CN-GP50N. Provozní pokyny. Prohlížeč snímků Telefon (Handsfree) Česky. Přenosný navigační systém Přenosný navigační systém CN-GP50N Provozní pokyny Prohlížeč snímků Telefon (Handsfree) Česky Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtěte Bezpečnostní informace v dokumentu Důležité informace. Copyright

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začínáme Mini Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Microsoft a Windows

Více

Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY

Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY Čas/den Doba zavl. Dny zapnuto/vyp. Auto./Vypnuto

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností Hewlett-Packard. Intel a Intel Atom

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

TRUST 302KS SILVERLINE WIRELESS DESKSET. Návod k prvnímu použití zařízení

TRUST 302KS SILVERLINE WIRELESS DESKSET. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (4.1) 2. Vložení baterií (4.2) 3. Připojení (4.3) 4. Navázání bezdrátového spojení (4.4) 5. Instalace v systému Windows

Více

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware 4.21 Vydání 1, 6/2011 Obsah Přední a zadní panel... 1 Úvod...

Více

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor TATUNG Vibrant L5EX

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor TATUNG Vibrant L5EX Uživatelská příručka 15 LCD monitor TATUNG Vibrant L5EX Obsah Bezpečnostní opatření 3 Popis produktu 4 Obsah balení 4 Vlastnosti 5 Čištění 5 Popis 5 Přední pohled 5 Zadní pohled 6 Nastavení 7 Nastavení

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více