TRUST 302KS SILVERLINE WIRELESS DESKSET. Návod k prvnímu použití zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRUST 302KS SILVERLINE WIRELESS DESKSET. Návod k prvnímu použití zařízení"

Transkript

1 Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (4.1) 2. Vložení baterií (4.2) 3. Připojení (4.3) 4. Navázání bezdrátového spojení (4.4) 5. Instalace v systému Windows (4.5)! Velice děkujeme za Váš nákup. Registrací svého zařízení na adrese můžete získat optimální záruku a servisní podporu. Automaticky budete informováni o vývoji týkajícího se vašeho produktu a dalších zařízení společnost Trust. 1 Úvod Tento návod k použití je určen uživatelům TRUST 302KS SILVERLINE WIRELESS DESKSET. TRUST 302KS SILVERLINE WIRELESS DESKSET má 19 multimediálních kláves. Tato bezdrátová sada pracuje na frekvenci 27 MHz. Kanál má 256 různých kódů ID. 2 Bezpečnostní opatření Před použitím zařízení si pozorně přečtěte následující pokyny. - Zařízení nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Zařízení čistěte navlhčeným, měkkým hadříkem. - K čistění zařízení nepoužívejte agresivní látky, například ředidlo. Tyto látky by mohly poškodit použitý materiál. - Neponořujte zařízení do kapaliny. To by mohlo být nebezpečné a mohlo by dojít k poškození zařízení. Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody. - Neopravujte zařízení sami. - V současné době se používá stále více bezdrátových zařízení (video, audio, elektrické spotřebiče, počítač, atd.), které pracují ve stejném frekvenčním rozsahu jako toto zařízení. Proto se může stát, že bude provoz jednoho zařízení omezován provozem jiných bezdrátových zařízení, nebo že bude jejich provoz omezovat. Tomu lze zabránit jen tím, že budete věnovat pozornost vzdálenosti mezi jednotlivými zařízeními a tam, kde to bude možné, změníte nastavení kanálů. - Při používání bezdrátového zařízení postupujte opatrně, pokud máte srdeční stimulátor nebo pokud jste závislí na jiném citlivém životně důležitém elektronickém zařízení, jelikož tento výrobek vysílá rádiové signály. 3 Schválení C Z - Toto zařízení splňuje základní požadavky a ostatní náležité podmínky příslušných směrnic Evropské Unie. Prohlášení o shodě (DoC) je k dispozici na adrese - Toto zařízení pracuje na frekvenci 27 MHz. Zařízení splňuje základní požadavky a ostatní náležité podmínky směrnice R&TTE 1999/5/EC a lze je používat ve všech zemích EU. Pro používání v rámci EU neplatí žádná omezení. - Pro používání tohoto zařízení mimo země EU mohou platit určitá omezení. Chcete-li toto zařízení používat mimo EU, zkontrolujte, zda splňuje místní předpisy. Frekvence: MHz, Šířka pásma 4.5 khz, Příkon: mw. 1

2 4 Instalace 4.1 Odinstalování starších ovladačů a zařízení Nejčastější příčina chyb v průběhu instalace je přítomnost ovladače pro podobné, starší zařízení. Nejlepším řešením je před instalací nového ovladače nejprve odinstalovat všechny ovladače pro starší zařízení. 1. V systému Windows aktivujte Nouzový režim (při spouštění systému Windows stiskněte klávesu F8 a z nabídky, která se zobrazí, vyberte položku Nouzový režim). 2. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na příkaz Ovládací panely a poklepejte na ikonu Přidat nebo odebrat programy. 3. Vyhledejte všechny programy pro podobná, starší zařízení a odeberte je klepnutím na tlačítko Přidat nebo odebrat. V Nouzovém režimu se mohou některé programy zobrazit dvakrát. V takovém případě odeberte všechny programy, které jsou zobrazeny dvakrát. 4. Restartujte počítač. 4.2 Vložení baterií 1. Otevřete kryt přihrádky pro baterie ve spodní části myši. 2. Vložte do myši 2 baterie typu AAA tak, jak je uvedeno uvnitř přihrádky. 3. Zavřete přihrádku pro baterie myši. 4. Otevřete přihrádku pro baterie klávesnice. 5. Vložte do přihrádky 2 baterie typu AA tak, jak je uvedeno uvnitř přihrádky pro baterie. 6. Zavřete přihrádku pro baterie klávesnice. Poznámka: Nenabíjejte baterie pro klávesnici a myš. Tyto baterie NELZE nabíjet. Poznámka: Nesprávným vložením baterií může dojít k poškození. 4.3 Připojení k počítači Poznámka: Zkontrolujte, zda je počítač vypnut. 1. Připojte zelený konektor přijímače do zdířky myši PS/2 na počítači. 2. Připojte fialový konektor přijímače do zdířky klávesnice PS/2 na počítači. 4.4 Navázání bezdrátového spojení Ujistěte se, že je počítač zapnutý. Ujistěte se, zda nejsou zařízení od sebe vzdálena více než 1 metr, a zda mezi nimi nejsou žádné předměty (nebo kovové plochy), jinak mohlo dojít ke zhoršení kvality spojení. Zkontrolujte, zda jsou vloženy baterie a zda jsou dostatečně nabité (viz kapitolu 4.2). Na přijímači jsou dva různě zbarvené indikátory (F, obrázek 1). Červený indikátor je určen pro klávesnici a zelený indikátor je pro myš. 2

3 1. Stiskněte tlačítko ID (E, obrázek 1) v horní části přijímače. Indikátory budou současně blikat. 2. Otevřete pravý podstavec klávesnice. Pomocí špičatého předmětu stiskněte kulaté tlačítko ID (V, obrázek 2). Červený indikátor na přijímači přestane blikat poté, co klávesnice naváže spojení s přijímačem. 3. Stiskněte kulaté tlačítko ID (G, obrázek 1) na spodní straně myši. Zelený indikátor rovněž přestane blikat. Tento indikátor bude trvale svítit oranžově (kombinace červené a zelené). Klávesnice a myš nyní navázaly spojení s přijímačem. Klávesnice i myš budou fungovat jako standardní klávesnice a myš. Pokud chcete používat další funkce (viz kapitolu 4.5), pokračujte instalací softwaru. Poznámka: Pokud některý indikátor nesvítí, znamená to, že myš nebo klávesnice nejsou připojeny nebo správně nenavázaly spojení. 1. Zapněte počítač a spusťte systém Windows. 2. Přijímač bude automaticky detekován a provede se jeho instalace jako standardní myši a klávesnice PS/ Instalace v systémech Windows 98 / Windows ME / Windows 2000 / Windows XP Poznámka: Nejnovější ovladač je možno si stáhnout na adrese Přesvědčte se, zda je nový ovladač k dispozici, a použijte jej pro instalaci. Poznámka: Ujistěte se, že v průběhu instalace nejsou spuštěny ostatní programy. Poznámka: V příkladu je jednotka CD-ROM označena jako D:\. Na vašem počítači však může být označena jinak. 1. Vložte disk do jednotky CD-ROM v počítači. Instalační program se spustí automaticky. V případě, že nedojde k automatickému spuštění programu, postupujte následovně: a) V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit. b) Zadejte [D:\SETUP.EXE] a klepnutím na tlačítko OK spusťte program Trust Software Installer. 2. Zobrazí se okno znázorněné na obrázku Klepněte na jazyk, který chcete použít pro instalaci. 4. Klepnutím na 302KS Keyboard začněte s instalací klávesnice. 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce. 6. Klepnutím na 302KS Mouse začněte s instalací myši. 7. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Instalace softwaru myši a klávesnice je nyní hotova. Zavřete program Trust Software Installer a proveďte restart počítače. 5 Kontrola po dokončení instalace Po instalaci zařízení a programů jsou na počítači nainstalovány následující položky a je možné je zkontrolovat. C Z 3

4 Hlavní panel - V pravém rohu hlavního panelu by se měla zobrazit ikona, která je znázorněna na obrázku 4. V nabídce Start přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na příkaz Ovládací panely. Poklepejte na ikonu Systém a vyberte kartu Správce zařízení. - Klávesnice Standard 101/102 Key nebo Microsoft Natural Keyboard - Myš PS/2 kompatibilní myš V nabídce Start přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na příkaz Ovládací panely a potom klepněte na ikonu Přidat nebo odebrat programy. - Klávesnice bezdrátové pracovní sady Trust 302KS Silverline - Myš bezdrátové pracovní sady Trust 302KS Silverline Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, na příkaz Trust - Bezdrátová pracovaní sada Trust 302KS Silverline Klávesnice * Klávesnice bezdrátové pracovaní sady Trust 302KS Silverline * Odinstalace klávesnice bezdrátové pracovní sady Trust 302KS Silverline - Bezdrátová pracovní sada Trust 302KS Silverline Myš * Myš bezdrátové pracovní sady Trust 302KS Silverline * Odinstalace myši bezdrátové pracovní sady Trust 302KS Silverline Poznámka: Poznámka: Poznámka: 6 Použití Výše uvedené informace se mohou lišit, pokud uživatel instalaci změnil (pokud například nebyly nainstalovány všechny součásti nebo byla vybrána jiná než výchozí umístění). Rozdíly mohou vzniknout také v důsledku použití nových ovladačů, které jsou k dispozici na Internetu. Umístění nebo názvy v Ovládacích panelech mohou být v různých operačních systémech různé. 6.1 Klávesnice Po spuštění počítače se automaticky spustí program, pomocí kterého lze konfigurovat a používat multimediální klávesy. Software indikuje stav kláves Caps Lock, Scroll Lock a Num Lock v hlavním panelu. Pokud chcete tento software vypnout, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu klávesnice (viz obrázek 4) a zvolte Konec. Pokud používáte Windows 2000 nebo novější verzi systému Windows, klávesy budou fungovat jako standardní klávesy. 4

5 6.1.1 Klávesy Kromě standardních kláves obsahuje klávesnice také devatenáct multimediálních kláves a tlačítko ID. Pokud jste instalovali software, budou mít tyto multimediální klávesy předem naprogramované funkce. Používejte tabulku 1 společně s obrázkem 2. Polo žka Název Standardní funkce A Zpět Na předchozí stránku Internetu. B Vpřed Na další stránku Internetu. C Stop Zastavení načítání stránky Internetu. D Obnovit Obnovení stránky Internetu. E Hledat Hledání stránky Internetu. F Oblíbené Oblíbené stránky Internetu. G Úvodní stránka Úvodní stránka Internetu. H Elektronická pošta: Spuštění programu elektronické pošty. I Ztlumit Vypnutí zvuku. J Nastavení režimu spánku K Snížení hlasitosti. Snížení hlasitosti. L Zvýšit hlasitost. Zvýšení hlasitosti. Vypínač pro uvedení počítače do spánkového režimu. M Přehrávání/Pauza Přehrávání/pozastavení CD. N Stop Zastavení přehrávání CD. O Zpět Předchozí stopa CD. P Vpřed Další stopa CD. Q Přehrávač médií Spuštění aplikace Windows Media Player. R Tento počítač Zkratka pro přechod na Tento počítač. S Kalkulačka Zkratka pro spuštění kalkulačky. T Indikátor vybití baterií Svítí, pokud jsou baterie klávesnice téměř vybité. V Tlačítko ID Tlačítko pro navázání spojení mezi klávesnicí a přijímačem. Tabulka 1: Popis multimediálních kláves C Z Software Multimediální klávesy je možné naprogramovat pomocí softwaru klávesnice. Při nabíjení baterií postupujte následujícím způsobem: 1. Poklepejte na ikonu klávesnice (obrázek 4) v pravé části hlavního panelu. Zobrazí se okno znázorněné na obrázku 5. Multimediální klávesy se zobrazí v řadě. Ve výchozím nastavení je vybrána první klávesa zleva. 2. Na kartě Keys (klávesy) zobrazené pod multimediálními klávesami jsou uvedeny tři možnosti. Odshora dolů jsou to tyto možnosti: 1) Předem naprogramovaná funkce. 5

6 2) Speciální funkce. Volbou této možnosti je možné přiřadit standardní příkaz Windows v seznamu pro danou klávesu. 3) Podle uživatele. Zvolte tuto možnost, pokud má klávesa fungovat jako zkratka do vybrané složky nebo souboru. První a druhá možnost jsou zřejmé. Pokud vyberete třetí možnost, postupujte následovně: a) Klepněte na Set (Nastavit). Zobrazí se okno znázorněné na obrázku 6. b) Je možné vybrat soubor přetažením do oblasti Drag here (Přetáhnout sem) nebo lze vybrat složku nebo soubor klepnutím na Browse (Procházet). c) Klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se okno znázorněné na obrázku 7. d) Pojmenujte multimediální klávesu. Tento název se objeví současně s použitím multimediální klávesy. e) Klepněte na Next (Další) a po zadání požadovaných informací klepněte na Finish (Dokončit). Pokud zjistíte, že jste něco zadali nesprávně, klepněte na tlačítko Back (Zpět) a zadejte informace znovu. 3. Na kartě OSD je možné změnit nastavení barev nabídky OSD, která se zobrazuje při použití multimediálních kláves. Je možné změnit barvu okna, rámce a textu. Na této kartě je také možné zadat, jak dlouho se má nabídka OSD zobrazovat po uvolnění multimediální klávesy (1 10 sekund). 4. Na kartě Key Status (Stav klávesy) je možné nastavit zobrazování stavu kláves Scroll Lock, Num Lock nebo Caps Lock vpravo v hlavním panelu Windows tak, že tyto možnosti vyberete. 5. Poté co provedete požadovaná nastavení, klepnutím na Apply (Použít) potvrďte tato nastavení Symbol Euro Každá klávesnice se symbolem Euro funguje správně. Pro takovou klávesnici není nutný žádný zvláštní ovladač. Tento symbol se zobrazí stiskem kláves ALT + Euro. Je důležité vědět, že: systém Windows musí být plně Euro kompatibilní, jinak kombinace kláves ALT + Euro nebude fungovat. Navštivte webové stránky Microsoft, kde jsou uvedeny možnosti pro vaši verzi systému Windows ( použité písmo (například Arial ) musí rovněž podporovat symbol Euro. Program, který je používán, musí podporovat symbol Euro (podívejte se do uživatelské příručky na webových stránkách dodavatele). Tiskárna musí podporovat symbol Euro nebo kombinaci symbolu písmo/euro (podívejte se do uživatelské příručky na webových stránkách dodavatele). Často je možné zobrazit symbol Euro v dokumentu. To lze provést stiskem kombinace ALT (napište 0128 na numerické klávesnici při stisknuté klávese ALT). Také je možné zjistit, která písma jsou schopna zobrazovat symbol Euro tak, že zvolíte Start Programy Příslušenství Mapa znaků, a v případě potřeby je možné provést zkopírování a vložení. Poznámka: Toto funguje, pouze pokud byla provedena instalace programu Mapa znaků. 6

7 6.1.4 Kanály ID Přijímač má 256 kanálů pro navázání spojení s klávesnicí a myší. Pokud zjistíte, že někdo ve vaší blízkosti používá stejný kanál, stačí jednoduše navázat nové spojení pomocí postupu uvedeného v kapitole Indikátor baterií Klávesnice je vybavena indikátorem baterií (T, obrázek 2). Ten se rozsvítí, pokud stisknete klávesu a baterie jsou téměř vybité. Vložte nové baterie stejného typu (dvě alkalické baterie typu AA). Komentář: 6.2 Myš Baterie vydrží přibližně 6 měsíců při normálním používání a přibližně 120 hodin při nepřetržitém používání Vysvětlení funkce tlačítek Myš je vybavena pěti tlačítky a kolečkem. Funkce těchto součástí a odpovídajících součástí na přijímači jsou uvedeny v tabulce 2. Použijte tuto tabulku spolu s obrázkem 1. Polo žka Název Funkce A Tlačítko 1 Funkce levého tlačítka myši. B Tlačítko 2 Funkce pravého tlačítka myši. C Tlačítko 3 Programovatelné třetí tlačítko myši + kolečko. D Tlačítka 4 a 5 Čtvrté a páté programovatelné tlačítko na levé a pravé straně myši. G Tlačítko ID Tlačítko pro navázání bezdrátového spojení. Tabulka 2: Vysvětlení funkce myši C Z Software 1. Poklepejte na ikonu Trust (obrázek 4) v pravém rohu hlavního panelu. 2. Zobrazí se okno konfigurace pro myš (viz obrázek 8). 3. Režim kolečka lze vybrat na kartě Wheel (Kolečko). 4. K dispozici jsou tyto dvě volby: a) Rozšířený režim posouvání ; má všechny výhody myši MS- Intellimouse a lze jej použít k posouvání v systémech Windows 98, Windows ME, Windows 2000 a Windows XP. b) Režim Intell-Mouse ; funguje jako MS-Intellimouse. 5. Vyberte, jak rychle má kolečko posouvat dokument. 6. Tlačítka 3, 4 a 5 lze naprogramovat na kartě Button (Tlačítko) (viz obrázek 9). 7. Vyberte tlačítko a klepněte na šipku na pravé straně. Zobrazí se místní nabídka (viz obrázek 10). 8. Vyberte funkci, kterou chcete používat. 9. Klepněte na tlačítko Použít. Myš je nyní naprogramována. 7

8 7 Odstraňování potíží Postup 1. Přečtěte si níže uvedená řešení. 2. Zkontrolujte aktuální časté otázky, ovladače a návody k použití, které jsou k dispozici na Internetu ( Problém Příčina Možné řešení! Červený indikátor na přijímači rádiového signálu se nerozsvítil. Zelený indikátor na přijímači rádiového signálu se nerozsvítil. Klávesnice a/nebo myš nereagují. Kurzor myši se nesprávně pohybuje na monitoru. Klávesnice není správně připojena. Myš není správně připojena. Nejsou vloženy baterie. Baterie klávesnice jsou vybité. Přijímač není správně připojen. Mezi myší, klávesnicí a přijímačem není navázáno bezdrátové spojení. Baterie myši jsou vybité nebo téměř vybité. Vzdálenost mezi přijímačem a klávesnicí nebo myší je příliš velká. Jiné zařízení umístěné poblíž používá stejnou frekvenci jako klávesnice. Kulička nebo přihrádka myši mohou být znečistěné. Připojte fialový konektor klávesnice PS/2 do správného portu počítače. Zkontrolujte, zda port správně funguje. Připojte zelený konektor myši PS/2 do správného portu počítače. Zkontrolujte, zda port správně funguje. Vložte baterie. Vyměňte baterie. Připojte správně přijímač. Navažte bezdrátové spojení mezi klávesnicí a/nebo myší a přijímačem (viz kapitolu 4.4). Vyměňte baterie v myši. Umístěte klábesnici blíže k bezdrátovému přijímači. Maximální vzdálenost je 3 metry. Nepokládejte přijímač na kovový povrch. Změňte své ID. To lze provést navázáním nového bezdrátového spojení. Vyčistěte kuličku a odstraňte nečistoty uvnitř přihrádky kuličky. 8

9 Problém Příčina Možné řešení Po spuštění počítače systém Windows zobrazuje chybové hlášení týkající se klávesnice nebo myši. Multimediální klávesy nereagují. Posouvání nefunguje. Software pro předchozí myš je stále aktivní. Myš není připojena nebo je připojena nesprávně. Software není (správně) nainstalován. Software pro předchozí klávesnici je stále aktivní. Nebyla provedena instalace softwaru. Nebyla správně provedena konfigurace softwaru. Před instalací softwaru od společnosti Trust odeberte software pro předchozí myš (viz kapitolu 4.1). Připojte správně myš a restartujte počítač. Odeberte všechny ovladače (viz kapitolu 4.1) a proveďte jejich novou instalaci (viz kapitolu 4.5). Odeberte starší software (viz kapitolu 4.1). Nainstalujte software myši. Nakonfigurujte software správně. Pokud nelze problémy odstranit ani pomocí uvedených řešení, obraťte se na centrum péče o zákazníky společnosti Trust. Další informace naleznete na zadní straně tohoto návodu k použití. Připravte si následující informace: Číslo typu. Toto je US/NL: 13165; FR: 13166; IT: 13167; GM: 13168; UK: 13169; SP: Výstižný popis problému. Výstižný popis situace, kdy se tento problém vyskytuje. C Z 9

10 8 Záruční podmínky - Na naše výrobky se vztahuje dvouletá záruční doba výrobce, která začíná dnem prodeje. - V případě závady předejte výrobek zpět prodejci a přiložte popis závady, doklad o zakoupení a veškeré příslušenství. - V průběhu záruční doby dostanete podobný model, pokud bude k dispozici. Pokud nebude podobný výrobek k dispozici, bude váš výrobek opraven. - Pokud chybí některé součásti, například návod k použití, software nebo jiné součásti, obraťte se na technickou podporu naší společnosti. - Záruka pozbývá platnosti, pokud byl výrobek otevřen, mechanicky poškozen, použit nesprávným způsobem, upraven, pokud jej opravovala jiná společnost, pokud byl poškozen v důsledku nedbalosti nebo pokud byl výrobek použit k účelu, ke kterému nebyl původně určen. - Záruka se nevztahuje na: škody vzniklé v důsledku nehod nebo katastrof, jako je například požár, povodeň, zemětřesení, válka, vandalismus nebo krádež nekompatibilitu s hardwarem nebo softwarem, který není uveden v minimálních požadavcích na systém příslušenství, například baterie, pojistky (pokud jsou použity) - Za žádných okolností výrobce nezodpovídá za nepřímé nebo následné škody, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát způsobených používáním tohoto výrobku. 10

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Připojení (3.1) 2. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (3.2) 3. Instalace v systému Windows (3.3) 4. Kontrola (3.4) 5. Testování (3.5)! 1 Úvod Tento

Více

2 Zapněte počítač. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE A B C G D

2 Zapněte počítač. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE A B C G D Informace o výrobku A B C E F H J K G D Myš A: Kolečko pro posunování a třetí tlačítko (pro autoposun tlačit dolů) Dolní kolečko pro posunování Indikátor vybité baterie (bliká) B: Pravé tlačítko C: Levé

Více

KLÁVESNICE A OPTICKÁ MYŠ TRUST 280KS

KLÁVESNICE A OPTICKÁ MYŠ TRUST 280KS Úvod Postup při prvním použití Kapitola 1. Vložení akumulátorů (3.1) 2. Výběr kanálu (3.2) 3. Připojení (3.3)! 4. Dobíjení akumulátorů v myši (3.4) 5. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (3.5) 6.

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE Úvod Děkujeme,že jste si vybrali naši bezdrátovou klávesnici s bezdrátovou optickou myší.pracuje s digitální rádio technologií zaručující bezproblémovou komunikaci

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

I J. D: Indikátor pro čtení a zápis E: Patice: SMC, SM-RAM F: Patice: CF I, CF II, MD G: Patice: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

I J. D: Indikátor pro čtení a zápis E: Patice: SMC, SM-RAM F: Patice: CF I, CF II, MD G: Patice: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC Informace o výrobku A B C D E F G H I J A: Konektor pro sluchátka a reproduktory B: Konektor pro mikrofon C: Indikátor napájení D: Indikátor pro čtení a zápis E: Patice: SMC, SM-RAM F: Patice: CF I, CF

Více

3portová PCI karta FireWire Sweex FB000011 4portová PCI karta FireWire Sweex FB000010

3portová PCI karta FireWire Sweex FB000011 4portová PCI karta FireWire Sweex FB000010 3portová PCI karta FireWire Sweex FB000011 4portová PCI karta FireWire Sweex FB000010 Úvod Děkujeme vám za zakoupení této PCI karty FireWire Sweex. Tato karta vám přináší řadu výhod: - Maximální rychlost

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 Obsah 1 Rychlá ešení Počítač nelze spustit............................. 1 2 Obrazovka počítače je prázdná.................... 1 3 Software nepracuje

Více

Tablet Android 4.0 (cz)

Tablet Android 4.0 (cz) Tablet Android 4.0 (cz) LTLM S7 Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu nahlédnutí.

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna GSM alarm INTELIGENTNÍ základna Neumísťujte hlavní jednotku alarmu v blízkosti velkých kovových objektů, zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení a silných překážek jako například železobetonové

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

EMC2399. Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399

EMC2399. Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399 EMC2399 Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399 Uživatelská příručka EMPOS spol. s r.o. 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Určení programového

Více

Lenovo Miix 2 8. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo Miix 2 8. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Miix 2 8 Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním produktu si musíte přečíst Příručka s bezpečnostními

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Trust Vibration Feedback Rally Master II

Trust Vibration Feedback Rally Master II TRUST VIBRATION FEEDBACK RALLY MASTER II Uživatelská příručka Verze 1.0 Děkujeme vám Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek z nabídky firmy Trust. Přejeme vám s ním mnoho hodin zábavy. Před použitím

Více

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps českém LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé

Více

Portable Hard Drive FireWire Uživatelská příručka

Portable Hard Drive FireWire Uživatelská příručka Portable Hard Drive FireWire Uživatelská příručka Česky Přenosný pevný disk FireWire Uživatelská příručka česky Obsah Úvod 3 Použití přenosného pevného disku se systémem Mac OS 4 Připojení přenosného pevného

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

TRUST BT120 USB BLUETOOTH ADAPTER. Návod k prvnímu použití zařízení

TRUST BT120 USB BLUETOOTH ADAPTER. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (5.1) 2. Instalace (systémy Windows 98 SE / ME / 2000 / XP) (5.2) 3. Připojení (5.3) 4. Kontrola po dokončení instalace

Více

WD Passport TM. Přenosný PEVNÝ DISK. Příručka pro rychlou instalaci

WD Passport TM. Přenosný PEVNÝ DISK. Příručka pro rychlou instalaci WD Passport TM Přenosný PEVNÝ DISK Příručka pro rychlou instalaci OBSAH SADY Přenosný pevný disk WD Passport Certifikovaný kabel USB 2.0 o délce 56 cm Příručka pro rychlou instalaci KOMPATIBILITA Windows

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

DigiTape DT-01. Návod k obsluze Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště Konformitätserklärung )

DigiTape DT-01. Návod k obsluze Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště Konformitätserklärung ) Technaxx Úvod DigiTape DT-01 Návod k obsluze Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště Konformitätserklärung ) Objevujte znovu staré písničky se zařízením

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 2 2 Instalace SecureStore

Více

Návod k obsluze TechniCast Adapter

Návod k obsluze TechniCast Adapter Návod k obsluze TechniCast Adapter 1 1 Obsah. 1 Obsah 2 2 Prosím, přečtěte si jako první Rozsah 3 2.1. Správné použití 3 2.2 Prohlášení o shodě 3 2.3 Důležité poznámky 3 2.3.1 Bezpečnost. 3 2.3.2 Likvidace

Více

1.Kontrola instalace MSDE SQL 2000

1.Kontrola instalace MSDE SQL 2000 Návod je určen pro systémy Windows 2000, XP, Vista a 7 32-bit, kde postačí SQL server MSDE 2000. Postup instalace pro 64-bitové systémy naleznete v jiném příslušném návodu. Náhledy pro tento návod byly

Více

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz)

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční Obsah Český Obsah balení Začínáme Popis zařízení Vložení SIM a Micro SD karty 4G a Wi-Fi připojení Rozhraní operačního systému Android ARCHOS Fusion Storage Seznamování se systémem Android Odstraňování

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor NÁHLAVNÍ SOUPRAVA LEGENDA KE SCHÉMATU ZÁKLADNÍ JEDNOTKA NÁHLAVNÍ SOUPRAVA 1 Posuvný přepínač Tx (A-D) 18 Mikrofon 2 Posuvný přepínač Rx (1-4) 19 Reproduktor 3 Hlasitost hovoru NAHORU 20 Tlačítko Mluvit

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace uvedené v této

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

DPC-D218ID. Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných. Uživatelský manuál

DPC-D218ID. Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných. Uživatelský manuál DPC-D218ID Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných Uživatelský manuál Části a funkce Svorkovnice +12V:12VDC výstup napájení LK-(GND): Zámek - zem LK+(COM): Zámek - 12 VDC. NO.: relé kontakt NO EB+:

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 6 Tabulka výchozího nastavení 7 Specifikace 8 Technická podpora 9 Detail

Více

www.compaq.com www.compaq.com

www.compaq.com www.compaq.com www.compaq.com www.compaq.com 181272-221 Příručka k operačnímu systému Microsoft Windows Millennium Edition pro notebooky Presario První vydání (duben 2001) Číslo 181272-221 Compaq Computer Corporation

Více

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Návod k obsluze NW-E55/75 2004 Sony Corporation WALKMAN je registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation představující produkty skupiny Headphone

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

TRANSFORMACE. Verze 4.0

TRANSFORMACE. Verze 4.0 TRANSFORMACE Verze 4.0 Obsah: 1. Instalace 1.1. Požadavky programu 1.2. Ochrana programu 1.3. Instalace 2. Rastr 2.1 Rastrové referenční výkresy 2.1.1 Menu Nástroje 3. Transformace rastru 3.1 Otevřít 3.2

Více

HP Scanjet N6350. Uživatelská příručka

HP Scanjet N6350. Uživatelská příručka HP Scanjet N6350 Uživatelská příručka Obsah 1 Používání skeneru Přehled softwaru pro skenování HP...4 Přehled ovládání a příslušenství skeneru...5 Ovládací panel skeneru...6 Automatický podavač dokumentů

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI LCD DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Posizione logo. Stručný návod MB17 / MB22. LINA MB 901 11 CZ - Rev. 01

Posizione logo. Stručný návod MB17 / MB22. LINA MB 901 11 CZ - Rev. 01 Posizione logo Stručný návod LINA MB 901 11 CZ - Rev. 01 MB17 / MB22 Symboly Symboly umístěné na přístroji nebo používané v tomto návodu: VÝSTRAHA! Riziko zranění POZOR! Prevence vzniku škod Všeobecná

Více

Upgrade ze systému Windows Vista na systém Windows 7

Upgrade ze systému Windows Vista na systém Windows 7 Upgrade ze systému Windows Vista na systém V závislosti na hardwaru a stávající edici systému Windows Vista můžete během instalace systému použít možnost Upgrade a upgradovat tak ze systému Windows Vista

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Úvod Konfigurace myši HP Baterie Výměna baterií Technologie cidla myši Pohyb v Ovládacím panelu myši HP

Úvod Konfigurace myši HP Baterie Výměna baterií Technologie cidla myši Pohyb v Ovládacím panelu myši HP Úvod Blahopřejeme vám k nákupu myši HP. Tato myš je nejnovejší z široké rady pocítacových periferií vyrábených spolecností HP. Poskytne vám nejvyšší možnou úroven pohodlí a soucasne maximální funkcnost.

Více

Zámkový systém pro trez ory

Zámkový systém pro trez ory Zámkový systém pro trez ory NÁVOD K PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUZE Informace o TechMaster 4 1. Master Menu 7 1.1. Nastavení asu a data 7 1.2. asový zámek 7 1.2.1. asový zámek dodatek 7 1.2.2. asový zámek ov ení

Více

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití Pračka EVOGT 14064D3 Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

Používání klávesnice. Zobrazit vše. V tomto článku

Používání klávesnice. Zobrazit vše. V tomto článku Stránka č. 1 z 7 Zobrazit vše Používání klávesnice V tomto článku Jak jsou klávesy uspořádány? Psaní textu Použití klávesových zkratek Používání navigačních kláves Použití numerické klávesnice Tři zvláštní

Více

INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE. Daikin Configurator v2.*.*

INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE. Daikin Configurator v2.*.* INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE Instalační návod a Návod k obsluze Obsah Strana 1. Definice pojmů 1. Definice pojmů... 1 1.1. Význam varování a symbolů... 1 1.2. Význam použitých termínů... 1 2. Všeobecná

Více

Uživatelská příručka notebooku

Uživatelská příručka notebooku Uživatelská příručka notebooku Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Reproduktor HP Roar Plus. Ostatní funkce

Reproduktor HP Roar Plus. Ostatní funkce Reproduktor HP Roar Plus Ostatní funkce Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft registrované v USA.

Více

Salus ERT20RF CZ_89 09.05.2014 14:01 Strona 1. Bezdrátový manuální termostat Model: ERT20RF NÁVOD K OBSLUZE

Salus ERT20RF CZ_89 09.05.2014 14:01 Strona 1. Bezdrátový manuální termostat Model: ERT20RF NÁVOD K OBSLUZE Salus ERT20RF CZ_89 09.05.2014 14:01 Strona 1 Bezdrátový manuální termostat Model: ERT20RF NÁVOD K OBSLUZE Salus ERT20RF CZ_89 09.05.2014 14:01 Strona 2 2 ERT20RF Salus ERT20RF CZ_89 09.05.2014 14:01 Strona

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

Digitální fotoaparát Kodak EasyShare C530/C315/CD50 Návod k obsluze

Digitální fotoaparát Kodak EasyShare C530/C315/CD50 Návod k obsluze Digitální fotoaparát Kodak EasyShare C530/C315/CD50 Návod k obsluze www.kodak.com Interaktivní výukové programy jsou k dispozici na webové stránce www.kodak.com/go/howto Nápověda k fotoaparátu je k dispozici

Více

Elektronická meteorologická stanice»ews-330«

Elektronická meteorologická stanice»ews-330« Elektronická meteorologická stanice»ews-330«1 Stručný popis Displej meteorologické stanice Datum a čas 6. radiový signál (přesný čas) 7. kontrola baterie meteorologické stanice 8. čas 9. aktivována funkce

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2

Více

Ukazovací za ízení aklávesnice

Ukazovací za ízení aklávesnice Ukazovací za ízení aklávesnice Číslo dokumentu: 419467-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce ukazovacích zařízení a klávesnice. Obsah 1 Ukazovací za ízení Popis ukazovacích zařízení.......................

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops.

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops. Hodinky s kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu www.spyshops.cz stránka 1 1. Popis tlačítek A. Tlačítko on/off a pro pořízení záznamu, fotografie

Více

Pračka DYSM 712P3D. Návod k použití

Pračka DYSM 712P3D. Návod k použití Pračka DYSM 712P3D Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry.

SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry. DISCO 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry. Můžete bezdrátově přehrávat hudbu z vašeho mobilního telefonu, tabletu,

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Ltl Acorn Ltl-5210M Series

Ltl Acorn Ltl-5210M Series Ltl Acorn Ltl-5210M Series uživatelský manuál OBSAH Obecné informace 1.1 Úvod 1.2 Použití 1.3 fotografie fotopasti Rychlý START 2.1 Vložení SIM karty 2.2 Vložení baterií 2.3 Vložení SD karty 2.4 Vstup

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

Návod na připojení k e-mailové schránce Microsoft Outlook Express

Návod na připojení k e-mailové schránce Microsoft Outlook Express Návod na připojení k e-mailové schránce Microsoft Outlook Express Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní e-mailovou schránku. Uživatelé mohou pro e-mailovou komunikaci používat buď webového klienta

Více

CN-GP50N. Provozní pokyny. Prohlížeč snímků Telefon (Handsfree) Česky. Přenosný navigační systém

CN-GP50N. Provozní pokyny. Prohlížeč snímků Telefon (Handsfree) Česky. Přenosný navigační systém Přenosný navigační systém CN-GP50N Provozní pokyny Prohlížeč snímků Telefon (Handsfree) Česky Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtěte Bezpečnostní informace v dokumentu Důležité informace. Copyright

Více

Česky. Funkce zařízení WideCam F100

Česky. Funkce zařízení WideCam F100 Obsah Funkce zařízení WideCam F100 1 Nastavení zařízení 2 Nastavení IPM (Mechanismu ochrany snímků) 3 Webcam Companion 4 (pro HD nahrávání) 4 Jak používat aplikaci Webcam Companion 4 5-12 Řešení problémů

Více

Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem.

Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem. 1. Doporučení před instalací a provozem zařízení Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem. DVR by mělo být provozováno

Více

P íručka pro rychlou instalaci a p íručka Začínáme Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230

P íručka pro rychlou instalaci a p íručka Začínáme Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 P íručka pro rychlou instalaci a p íručka Začínáme Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 Číslo dokumentace: 326325-222 Červen 2003 Tato příručka obsahuje základní informace o

Více

DiskStation DS210j, DS210+

DiskStation DS210j, DS210+ DiskStation DS210j, DS210+ Stručná instalační příručka ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_20100319 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tuto příručku

Více

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze Odsávač pár ZRW Návod k obsluze 1 Vážený zákazník Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače typu ZRW. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě

Více

Uživatelé kabelu USB: Kabel USB p ipojte až v kroku A2, ne d íve. Odstra te všechny pásky a zdvihn te displej

Uživatelé kabelu USB: Kabel USB p ipojte až v kroku A2, ne d íve. Odstra te všechny pásky a zdvihn te displej Začínáme 1 D ležité informace o nastavení Uživatelé bezdrátových a pevných sítí: Chcete-li úsp šn p idat za ízení HP All-in-One do sít, i te se pokyny uvedenými v této instalační p íručce. Uživatelé kabelu

Více

Lenovo IdeaPad Yoga11

Lenovo IdeaPad Yoga11 Lenovo IdeaPad Yoga11 Uživatelská příručka V1.0 Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile

Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile Květen 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 a novější je k dispozici pro podporovaná mobilní zařízení ios, Android BlackBerry. Protože k systému

Více

HP Scanjet řady G4000. Uživatelská příručka

HP Scanjet řady G4000. Uživatelská příručka HP Scanjet řady G4000 Uživatelská příručka Obsah 1 Práce se skenerem...2 Kde získat další informace...2 Usnadnění práce...2 Použití programu HP Photosmart...3 Čelní panel a příslušenství...4 Přehled skenování...4

Více

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Více

Quido USB 0/1 230. Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní. 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Quido USB 0/1 230. Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní. 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Quido USB 0/1 230 Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Quido USB 0/1 230 Q uido USB 0/1 230 Katalogový list Vytvořen: 9.12.2010 Poslední

Více

Obsah. 1. Obecné Informace. 2. Obsah. 3. Provozní instrukce. 4. Aktualizace programu. 5. Porucha snímání. 6-2. Specifikace ČESKY GERMAN FRENCH ESPAÑA

Obsah. 1. Obecné Informace. 2. Obsah. 3. Provozní instrukce. 4. Aktualizace programu. 5. Porucha snímání. 6-2. Specifikace ČESKY GERMAN FRENCH ESPAÑA Obsah 1. Obecné Informace 1-1. úvod 1-2. Vhodné použití a provoz 1-3. Bezpečnostní pokyny 2. Obsah 2-1. Příslušenství 2-2. Názvy dílů 3. Provozní instrukce 3-1. Schéma zapojení 3-2. Popis funkcí 4. Aktualizace

Více

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Stručná uživatelská příručka 604P19533

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Stručná uživatelská příručka 604P19533 Xerox ColorQube 9201/9202/9203 604P19533 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva vyhrazena podle zákonů Spojených států amerických na ochranu autorských práv. Obsah této publikace

Více