Ukazovací za ízení aklávesnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukazovací za ízení aklávesnice"

Transkript

1 Ukazovací za ízení aklávesnice Číslo dokumentu: Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce ukazovacích zařízení a klávesnice.

2 Obsah 1 Ukazovací za ízení Popis ukazovacích zařízení Práce se zařízením TouchPad Použití ukazovátka Použití externí myši Nastavení předvoleb ukazovacího zařízení Klávesnice Klávesové zkratky Stručný přehled klávesových zkratek Postupy pro používání klávesových zkratek Inicializovat režim spánku (fn+f3) Přepnutí zobrazení (fn+f4) Zobrazení informací o stavu nabití jednotky bateriových zdrojů (fn+f8) Snížení jasu obrazovky (fn+f9) Zvýšení jasu obrazovky (fn+f10) Aktivace senzoru okolního světla (fn+f11) Zobrazení a skrytí systémových informací (fn+esc) Tlačítka HP Quick Launch Tlačítko prezentace Tlačítko Info Center (Informační středisko) Ukazovací za ízení a klávesnice ii

3 Obsah Ovládací panel tlačítek HP Quick Launch Otevření ovládacího panelu tlačítek HP Quick Launch Nastavení předvoleb tlačítek Zobrazení nabídky Q Menu Nastavení předvoleb uspořádání Nastavení senzoru okolního světla Nastavení dalších předvoleb Numerická klávesnice Použití integrované numerické klávesnice Zapnutí a vypnutí integrované numerické klávesnice Přepnutí funkcí kláves na integrované numerické klávesnici Použití externí numerické klávesnice Zapnutí nebo vypnutí režimu Num Lock při práci Pero a ovládací tlačítka (pouze počítače Tablet PC) Pero Zadávání informací pomocí pera Kalibrace pera Nastavení předvoleb pera Výměna hrotu pera Ovládací tlačítka Popis ovládacích tlačítek Stručný přehled ovládacích tlačítek Použití ovládacích tlačítek Nastavení předvoleb ovládacích tlačítek Klávesnice na displeji Rejst ík iii Ukazovací za ízení a klávesnice

4 1 Ukazovací za ízení Následující části obsahují informace o funkcích ukazovacích zařízení počítače, které mohou být u jednotlivých modelů odlišné. Vzhled vašeho počítače se může mírně lišit od obrázků v této kapitole. Ukazovací za ízení a klávesnice 1 1

5 Ukazovací za ízení Popis ukazovacích za ízení Ukazovátko a zařízení TouchPad lze při používání vzájemně střídat. Součást Popis 1 Ukazovátko Slouží k přesunutí ukazatele a výběru nebo aktivaci položek na obrazovce. 2 Levé tlačítko ukazovátka Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši. 3 Zařízení TouchPad* Slouží k přesunutí ukazatele a výběru nebo aktivaci položek na obrazovce. Lze je nastavit na provádění dalších funkcí myši, jako je posun, výběr nebo poklepání. (pokračování) 1 2 Ukazovací za ízení a klávesnice

6 Ukazovací za ízení Součást 4 Levé tlačítko zařízení TouchPad* 5 Pravé tlačítko zařízení TouchPad* 6 Rolovací oblast zařízení TouchPad* Popis Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši. Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši. Posouvá zobrazení nahoru nebo dolů. 7 Pravé tlačítko ukazovátka Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši. * V této tabulce je popsáno výchozí nastavení. Chcete-li zobrazit a změnit předvolby zařízení TouchPad, klepněte na položky Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Myš. Ukazovací za ízení a klávesnice 1 3

7 Ukazovací za ízení Práce se za ízením TouchPad Chcete-li přesunout kurzor, posouvejte prst po povrchu zařízení TouchPad ve směru, kterým chcete kurzor přesunout. Tlačítka zařízení TouchPad používejte stejným způsobem jako odpovídající tlačítka externí myši. Chcete-li pomocí rolovací oblasti zařízení TouchPad posunovat obraz nahoru a dolů, přejíždějte prstem nahoru a dolů po vyvýšené oblasti. Pokud přesouváte kurzor pomocí zařízení TouchPad, je nutné před přesunutím k rolovací oblasti zvednout prst ze zařízení TouchPad. Při pouhém přejetí prstem ze zařízení TouchPad do rolovací oblasti nebude funkce rolování aktivována. Použití ukazovátka Jestliže chcete přesunout kurzor, veďte ukazovátko ve směru, kterým chcete kurzor přemístit. Tlačítka ukazovátka používejte stejným způsobem jako odpovídající tlačítka externí myši. 1 4 Ukazovací za ízení a klávesnice

8 Ukazovací za ízení Použití externí myši Externí myš USB lze připojit k počítači pomocí jednoho z portů USB v počítači. Myš s rozhraním USB je možné k systému připojit rovněž pomocí portů na volitelném stolním zařízení. Nastavení p edvoleb ukazovacího za ízení V dialogovém okně Myš vlastnosti v operačním systému Windows lze zadat vlastní nastavení ukazovacích zařízení, včetně následujících: klepnutí pomocí zařízení TouchPad, které umožňuje jedním klepnutím na zařízení TouchPad vybrat objekt a dvojitým klepnutím na zařízení poklepat na objekt (ve výchozím nastavení povoleno), funkce Edge Motion, která umožňuje pokračovat v pohybu poté, co váš prst dosáhne okraje zařízení TouchPad (ve výchozím nastavení zakázáno), předvolba tlačítek, která umožňuje přepínat mezi nastavením pro levou a pravou ruku (ve výchozím nastavení povolena předvolba pro pravou ruku). V okně Myš vlastnosti jsou k dispozici také další možnosti, například nastavení stop nebo rychlosti kurzoru. Zobrazení okna Myš vlastnosti:» Klepněte na tlačítko Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Myš. Ukazovací za ízení a klávesnice 1 5

9 2 Klávesnice Následující části obsahují informace o funkcích klávesnice počítače. Klávesové zkratky Klávesové zkratky jsou předem nastavené kombinace klávesy fn 1 a dalších funkčních kláves 2 nebo klávesy esc 3. Ikony na funkčních klávesách f3, f4 a f8 až f11 znázorňují funkce klávesových zkratek. Funkce a postupy použití klávesových zkratek jsou uvedeny v následujících částech. Vzhled vašeho počítače se může mírně lišit od obrázků v této kapitole. Ukazovací za ízení a klávesnice 2 1

10 Klávesnice Stručný p ehled klávesových zkratek Funkce Inicializovat režim spánku Ukončit režim spánku Přepnutí mezi monitorem počítače a externím monitorem Zobrazení informací o baterii Skrytí informací o baterii Snížení jasu obrazovky Zvýšení jasu obrazovky Zapnutí a vypnutí senzoru okolního světla Zobrazení systémových informací Skrytí systémových informací Klávesová zkratka fn+f3 Posuňte vypínač napájení směrem k přední části počítače. fn+f4 fn+f8 fn+f8 fn+f9 fn+f10 fn+f11 fn+esc esc nebo tlačítko OK 2 2 Ukazovací za ízení a klávesnice

11 Klávesnice Postupy pro používání klávesových zkratek Způsob použití příkazů klávesových zkratek pomocí klávesnice počítače: Stiskněte krátce klávesu fn a potom krátce stiskněte druhou klávesu příkazu klávesové zkratky. nebo Stiskněte a podržte klávesu fn, krátce stiskněte druhou klávesu příkazu klávesové zkratky a potom obě klávesy současně uvolněte. Inicializovat režim spánku (fn+f3) ÄUPOZORN NÍ: Chcete-li snížit riziko ztráty informací, uložte práci p ed p echodem do režimu spánku. Stisknutím klávesové zkratky fn+f3 aktivujete režim spánku. Po aktivaci režimu spánku jsou informace uloženy v paměti RAM, obrazovka je prázdná a šetří se energie. Pokud se počítač nachází v režimu spánku, blikají indikátory napájení. Před aktivací režimu spánku musí být počítač zapnutý. Pokud během režimu spánku baterie dosáhne stavu kritického vybití, počítač aktivuje režim hibernace a informace, uložené v paměti RAM jsou uloženy na pevný disk. Výchozí akcí při kritickém stavu baterie je režim hibernace, toto nastavení lze však změnit v rozšířeném nastavení napájení. Chcete-li ukončit režim spánku nebo režim hibernace, posuňte vypínač napájení směrem k přední části počítače. Funkci klávesové zkratky fn+f3 lze změnit. Například klávesovou zkratku fn+f3 je možné nastavit tak, aby místo režimu spánku aktivovala režim hibernace. Ukazovací za ízení a klávesnice 2 3

12 Klávesnice Ve všech operačních systémech Windows se odkazy na tlačítko režimu spánku vztahují na klávesovou zkratku fn+f3. P epnutí zobrazení (fn+f4) Stisknutím klávesové zkratky fn+f4 přepnete zobrazení mezi zobrazovacími zařízeními připojenými k systému. Jestliže je například k počítači připojen externí monitor, bude se při každém stisknutí klávesové zkratky fn+f4 obraz přepínat mezi zobrazením na monitoru počítače, zobrazením na externím monitoru a simultánním zobrazením na monitoru počítače a externím monitoru. Většina externích monitorů přijímá informace k zobrazení z počítače pomocí standardu externího zobrazování VGA. Klávesová zkratka fn+f4 umožňuje také přepínat zobrazení mezi jinými zařízeními přijímajícími informace pro zobrazení videa z počítače, například zařízení S-Video. Klávesová zkratka fn+f4 podporuje následující typy přenosu zobrazení (v závorkách jsou uvedeny příklady zařízení, které tyto typy používají): LCD (monitor počítače), externí zobrazení VGA (většina externích monitorů), S-Video (televize, videokamery, videorekordéry a karty pro digitalizaci videa se vstupními zásuvkami typu S-Video), kompozitní video (televize, videokamery, videorekordéry a karty pro digitalizaci videa s kompozitními vstupními videokonektory). Kompozitní videozařízení lze k systému připojit pouze pomocí volitelné stolní jednotky. 2 4 Ukazovací za ízení a klávesnice

13 Klávesnice Zobrazení informací o stavu nabití jednotky bateriových zdroj (fn+f8) Stisknutím klávesové zkratky fn+f8 zobrazíte informace o nabití baterií u všech nainstalovaných jednotek bateriových zdrojů. Na monitoru naleznete informace o tom, které jednotky bateriových zdrojů se nabíjejí, a zjistíte úroveň nabití v jednotlivých jednotkách. Umístění jednotek bateriových zdrojů jsou označena číslicemi: Umístění č. 1 označuje primární jednotku bateriových zdrojů. Umístění č. 2 označuje volitelnou náhradní jednotku bateriových zdrojů. Snížení jasu obrazovky (fn+f9) Stisknutím klávesové zkratky fn+f9 můžete snížit jas displeje. Stisknutím a podržením této klávesové zkratky se bude úroveň jasu displeje postupně snižovat. Snížení jasu obrazovky šetří energii baterií. Zvýšení jasu obrazovky (fn+f10) Stisknutím klávesové zkratky fn+f10 můžete jas displeje zvýšit. Stisknutím a podržením této klávesové zkratky se bude úroveň jasu displeje postupně zvyšovat. Aktivace senzoru okolního sv tla (fn+f11) Stisknutím klávesové zkratky fn+f11 můžete zapnout nebo vypnout senzor okolního světla. Další informace o senzoru okolního světla naleznete v části Nastavení senzoru okolního světla v této kapitole. Ukazovací za ízení a klávesnice 2 5

14 Klávesnice Zobrazení a skrytí systémových informací (fn+esc) Stisknutím klávesové zkratky fn+esc zobrazíte informace o hardwarových součástech systému a číslo verze systému BIOS. V systému Windows se po stisknutí klávesové zkratky fn+esc verze systému BIOS (Basic Input Output System) zobrazuje jako datum systému BIOS. U některých modelů počítačů se datum systému BIOS zobrazuje v desítkovém formátu. Datum systému BIOS se někdy nazývá číslo verze systémové paměti ROM. Chcete-li skrýt informace zobrazené po stisknutí klávesové zkratky fn+esc, stiskněte klávesu esc nebo stiskněte klávesu OK. 2 6 Ukazovací za ízení a klávesnice

15 Klávesnice Tlačítka HP Quick Launch Tlačítka HP Quick Launch slouží ke spouštění často používaných programů, jež se někdy nazývají aplikace, v ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch. Ukazovací za ízení a klávesnice 2 7

16 Klávesnice Součást Popis 1 Tlačítko prezentace Spustí funkci prezentace. Tato funkce otevře program, složku, soubor nebo webovou stránku a zobrazí ji současně na obrazovce počítače i na externím zařízení. Další informace naleznete v části Tlačítko prezentace. Tlačítko prezentace je možné rovněž přeprogramovat tak, aby sloužilo k provedení jedné z následujících akcí: 2 Tlačítko Info Center (Informační středisko) zobrazení nabídky Q Menu nebo Informačního střediska, spuštění editoru ů, zobrazení pole pro vyhledávání, které umožňuje vyhledat webovou stránku. Informace o programování tlačítka prezentace naleznete v části Nastavení předvoleb tlačítek. Zobrazí Informační středisko, které umožňuje otevřít různá softwarová řešení. Toto tlačítko je možné rovněž přeprogramovat tak, aby sloužilo k provedení jedné z následujících akcí: spuštění funkce prezentace nebo otevření nabídky Q Menu, spuštění editoru ů, zobrazení pole pro vyhledávání, které umožňuje vyhledat webovou stránku. Další informace naleznete v části Nastavení předvoleb tlačítek a Tlačítko Info Center (Informační středisko). 2 8 Ukazovací za ízení a klávesnice

17 Klávesnice Tlačítko prezentace Po prvním stisknutí tlačítka prezentace se otevře dialogové okno Presentation Settings (Nastavení režimu prezentace). V tomto dialogovém okně můžete toto tlačítko nastavit tak, aby sloužilo k provedení některé z následujících akcí: otevření určeného programu, složky, souboru nebo webové stránky, volba nastavení zobrazení. Obraz se zobrazí současně na monitoru počítače i na externím zařízení připojeném pomocí jedné z následujících možností: port externího monitoru, výstupní port S-Video-out na zadním panelu, porty a konektory na volitelném stolním zařízení. Ukazovací za ízení a klávesnice 2 9

18 Klávesnice Pokud nechcete používat výchozí nastavení tlačítka prezentace, můžete dané tlačítko přeprogramovat tak, aby sloužilo k provedení jedné z následujících akcí: zobrazení nabídky Q Menu nebo Informačního střediska, spuštění editoru ů, zobrazení pole pro vyhledávání, které umožňuje vyhledat webovou stránku. Tlačítko Info Center (Informační st edisko) Po prvním stisknutí tlačítka Info Center 1 (Informační středisko) se zobrazí Informační středisko, které umožňuje otevřít přednastavená softwarová řešení. Pokud nechcete používat toto výchozí nastavení tlačítka Info Center, můžete dané tlačítko přeprogramovat tak, aby sloužilo k provedení jedné z následujících akcí: zobrazení nabídky Q Menu nebo spuštění funkce prezentace, spuštění editoru ů, zobrazení pole pro vyhledávání, které umožňuje vyhledat webovou stránku Ukazovací za ízení a klávesnice

19 Klávesnice Ovládací panel tlačítek HP Quick Launch Některé předvolby uvedené v ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch nemusí být vaším počítačem podporovány. Pomocí ovládacího panelu tlačítek HP Quick Launch lze provádět tyto akce: naprogramovat tlačítko prezentace a tlačítko Info Center (Informační středisko) a změnit nastavení těchto tlačítek, přidat, upravit a odebrat položky nabídky Q Menu, nastavit předvolby uspořádání oken na ploše systému Windows, zadat další předvolby, včetně následujících: předvolby pro zobrazení ikony tlačítek HP Quick Launch, zobrazení upozornění na ploše pro tlačítka HP Quick Launch, povolení nebo zakázání automatické změny režimu, povolení nebo zakázání okna Quick Switch, povolení nebo zakázání funkce zjištění změny rozlišení zobrazení. Následující části obsahují pokyny k nastavení předvoleb na ovládacím panelu. Další informace o kterékoli položce na ovládacím panelu lze na obrazovce zobrazit klepnutím na tlačítko nápovědy v pravém horním rohu okna. Ukazovací za ízení a klávesnice 2 11

20 Klávesnice Otev ení ovládacího panelu tlačítek HP Quick Launch Ovládací panel tlačítek HP Quick Launch lze otevřít jedním z následujících způsobů: Klepněte na tlačítko Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Tlačítka Quick Launch. Poklepejte na ikonu tlačítek HP Quick Launch v oznamovací oblasti v pravé části hlavního panelu. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu tlačítek HP Quick Launch v oznamovací oblasti (v pravé části hlavního panelu) a klepněte na příkaz Adjust HP Quick Launch Buttons Properties (Upravit vlastnosti tlačítek Quick Launch). Nastavení p edvoleb tlačítek 1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu Programmable Buttons (Programovatelná tlačítka). 2. Tlačítko je možné naprogramovat tak, aby sloužilo k provedení jedné z následujících akcí: Zobrazení nabídky Q Menu nebo Informačního střediska: a. Klepněte na šipku dolů u tlačítka, které chcete nastavit, a potom na možnost Q Menu nebo HP Info Center (Informační středisko). Další informace o nabídce Q Menu naleznete v části Zobrazení nabídky Q Menu. b. Chcete-li uložit předvolby a zavřít ovládací panely, klepněte na tlačítko Apply (Použít) a poté na tlačítko OK Ukazovací za ízení a klávesnice

21 Klávesnice Spuštění editoru ů nebo vyhledávání webové stránky: a. Klepněte na šipku dolů u tlačítka, které chcete nastavit, a potom na možnost Launch (Spustit editor ů) nebo Search URL (Vyhledat adresu URL). b. Chcete-li uložit předvolby a zavřít ovládací panely, klepněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK. Otevření programu, složky, souboru nebo webové stránky: a. Klepněte na šipku dolů u tlačítka, které chcete nastavit, a potom na možnost Presentation (Prezentace). b. Klepněte na tlačítko Configure (Konfigurovat). c. Do pole v části Program to Start (Spustit program) zadejte název programu, složky, souboru nebo adresu URL webové stránky. nebo Klepněte na tlačítko Browse (Procházet), vyhledejte dostupné programy, složky, soubory nebo webové stránky a potom jednu položku vyberte. d. Chcete-li uložit předvolby a zavřít ovládací panel, klepněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK. Zobrazení nabídky Q Menu Nabídka Q Menu umožňuje rychlý přístup k mnoha systémovým úlohám spouštěným pomocí tlačítek, kláves nebo klávesových zkratek u většiny počítačů. Zobrazení nabídky Q Menu na ploše:» Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu tlačítek HP Quick Launch a vyberte možnost Launch Q Menu (Zobrazit nabídku Q Menu). Ukazovací za ízení a klávesnice 2 13

22 Klávesnice Nastavení p edvoleb nabídky Q Menu V nabídce Q Menu lze zobrazit až 40 položek. Výrobcem je nastaveno několik položek definovaných systémem. Tyto položky můžete zobrazit, nebo je nemusíte nezobrazovat. Přidat, upravit a odebrat lze pouze položky definované uživatelem. Ke správě položek v nabídce Q Menu slouží seznam Items to display on Q Menu (Položky, které se mají zobrazit v nabídce Q Menu). Odebrání položky z nabídky Q Menu Odebrání položky z nabídky Q Menu: 1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu QMenu. 2. V seznamu Items to display on Q Menu (Položky, které se mají zobrazit v nabídce Q Menu) zrušte zaškrtnutí políčka u všech položek, které chcete odebrat. 3. Chcete-li uložit předvolby a zavřít ovládací panely, klepněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK. P idání položky ze seznamu do nabídky Q Menu Přidání položky ze seznamu Items to display on Q Menu (Položky, které se mají zobrazit v nabídce Q Menu) do nabídky Q Menu: 1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu QMenu. 2. Zaškrtněte políčko u položky, kterou chcete přidat. 3. Chcete-li uložit předvolby a zavřít ovládací panely, klepněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK Ukazovací za ízení a klávesnice

23 Klávesnice P idání položky definované uživatelem do nabídky Q Menu Přidání položky, která není v seznamu Items to display on Q Menu (Položky, které se mají zobrazit v nabídce Q Menu) současně do seznamu Items to display on Q Menu i do nabídky Q Menu například položky na disku, v síti nebo v Internetu: 1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu QMenu. 2. Klepněte na tlačítko Přidat. 3. V dialogovém okně Add New Menu Entry (Přidat novou položku do nabídky) můžete položku přidat tím, že zadáte její název nebo ji vyhledáte: Pokud chcete zadat položku pomocí klávesnice, zadejte název položky do pole Display Name (Zobrazovaný název) a cestu k položce zadejte do pole File Name (Název souboru). Pokud chcete název souboru vyhledat procházením, zadejte pouze zobrazovaný název do pole Display Name a pole File name ponechejte prázdné. Chcete-li položku přidat jejím vyhledáním, klepněte na tlačítko Browse (Procházet). Vyberte položku v zobrazeném okně. (V poli File Name (Název souboru) se zobrazí úplný název položky a pokud jste do pole Display Name (Zobrazovaný název) nezadali název pro zobrazení v nabídce, vytvoří se název automaticky z názvu položky a zobrazí se v poli Display Name.) 4. Chcete-li uložit předvolby a zavřít dialogové okno, klepněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK. Ukazovací za ízení a klávesnice 2 15

24 Klávesnice Zm na uživatelem definované položky Uživatelem definované položky lze změnit, položky definované systémem však změnit nelze. Vyberete-li v seznamu Items to display on Q Menu (Položky, které se mají zobrazit v nabídce Q Menu) položku definovanou systémem, nebude tlačítko Modify (Upravit) dostupné. Změna zobrazovaného názvu nebo názvu souboru u uživatelem definované položky: 1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu QMenu. 2. Vyberte položku v seznamu Items to display on Q Menu (Položky, které se mají zobrazit v nabídce Q Menu). 3. Klepněte na tlačítko Modify (Upravit). Chcete-li zobrazovaný název nebo název souboru u položky změnit pomocí klávesnice, zadejte nový zobrazovaný název položky do pole Display Name (Zobrazovaný název) nebo novou cestu k souboru položky do pole File Name (Název souboru). Pokud chcete název souboru vyhledat procházením, zadejte pouze zobrazovaný název do pole Display Name apolefile name ponechejte prázdné. Chcete-li zobrazovaný název nebo název souboru změnit procházením, klepněte na tlačítko Browse (Procházet). Vyberte položku v zobrazeném okně. (V poli File Name (Název souboru) se zobrazí úplný název položky a pokud jste do pole Display Name (Zobrazovaný název) nezadali název pro zobrazení v nabídce, vytvoří se název automaticky z názvu položky a zobrazí se v poli Display Name.) 4. Chcete-li uložit předvolby a zavřít dialogové okno, klepněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK Ukazovací za ízení a klávesnice

25 Klávesnice Zm na pozice položky v nabídce Q Menu Změna pozice položky v nabídce Q Menu: 1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu QMenu. 2. Vyberte položku v seznamu Items to display on Q Menu (Položky, které se mají zobrazit v nabídce Q Menu). Potom proveďte tyto kroky: Chcete-li položku přesunout v seznamu směrem nahoru, klepněte na tlačítko Move Up (Nahoru). Chcete-li položku přesunout v seznamu směrem dolů, klepněte na tlačítko Move Down (Dolů). 3. Chcete-li uložit předvolby a zavřít ovládací panely, klepněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK. Odebrání položky ze seznamu Items to display on Q Menu (Položky, které se mají zobrazit v nabídce Q Menu) Položky definované systémem nelze ze seznamu Items to display on Q Menu (Položky, které se mají zobrazit v nabídce Q Menu) odebrat. Odebrání položky definované uživatelem: 1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu QMenu. 2. Vyberte položku, kterou chcete odebrat. 3. Klepněte na tlačítko Remove (Odebrat). 4. Chcete-li uložit předvolby a zavřít ovládací panely, klepněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK. Ukazovací za ízení a klávesnice 2 17

26 Klávesnice Nastavení p edvoleb uspo ádání Nastavení předvoleb uspořádání na ploše systému Windows: 1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu Quick Tile (Rychlé uspořádání). 2. Vyberte možnost Vertical Tile (Uspořádat svisle) nebo Horizontal Tile (Uspořádat vodorovně) a potom vyberte programy, které chcete uspořádat, v poli Applications currently running (Aktuálně spuštěné aplikace). 3. Chcete-li uložit předvolby a zavřít ovládací panely, klepněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK. Nastavení senzoru okolního sv tla Součástí počítače je zabudovaný senzor okolního světla, který automaticky upravuje jas obrazovky podle intenzity okolního světla. Senzor okolního světla lze zapnout nebo vypnout následujícími 2 způsoby: stisknutím kláves fn+f11, klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu tlačítek Quick Launch v oznamovací oblasti (v pravé části hlavního panelu) a pak klepnutím na položku Turn Ambient Light Sensor On/Off (Zapnout/vypnout senzor okolního světla) Ukazovací za ízení a klávesnice

27 Klávesnice Nastavení dalších p edvoleb Další předvolby tlačítek HP Quick Launch lze nastavit na kartě Předvolby. Některé předvolby uvedené na kartě Preferences nemusí být vaším počítačem podporovány. Nastavení předvolby: 1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu Preferences (Předvolby). 2. Předvolbu zobrazíte nebo povolíte zaškrtnutím políčka u příslušné položky. nebo Předvolbu skryjete nebo zakážete zrušením zaškrtnutí políčka u příslušné položky. 3. Klepnutím na tlačítko OK uložíte předvolby a zavřete ovládací panel. Chcete-li zobrazit informace o kterékoli položce na kartě Preferences (Předvolby), klepněte na tlačítko nápovědy v pravém horním rohu okna a potom na danou položku. Ukazovací za ízení a klávesnice 2 19

28 3 Numerická klávesnice Počítač obsahuje zabudovanou numerickou klávesnici a podporuje také volitelnou externí numerickou klávesnici nebo volitelnou externí klávesnici, jejíž součástí je numerická klávesnice. Vzhled vašeho počítače se může mírně lišit od obrázku v této kapitole. Ukazovací za ízení a klávesnice 3 1

29 Numerická klávesnice Použití integrované numerické klávesnice 15 kláves na integrované numerické klávesnici lze používat stejně jako klávesy externí numerické klávesnice. Po zapnutí integrované numerické klávesnice bude mít každá klávesa této klávesnice přiřazenu funkci označenou ikonou v pravém horním rohu klávesy. Položka Součást 1 Klávesa fn 2 Indikátor num lock 3 klávesa num lock 4 Integrovaná numerická klávesnice 3 2 Ukazovací za ízení a klávesnice

30 Numerická klávesnice Zapnutí a vypnutí integrované numerické klávesnice Integrovanou numerickou klávesnici zapnete stisknutím kombinace kláves fn+num lock. Rozsvítí se indikátor Num Lock. Chcete-li obnovit přiřazení kláves k jejich standardním funkcím, stiskněte kombinaci kláves fn+num lock. Integrovaná numerická klávesnice nebude funkční, pokud je k počítači nebo k volitelnému dokovacímu zařízení připojena volitelná externí klávesnice nebo numerická klávesnice. P epnutí funkcí kláves na integrované numerické klávesnici Pomocí klávesy fn nebo kombinace kláves fn+shift je možné u kláves integrované numerické klávesnice dočasně přepínat mezi jejich funkcemi na standardní a numerické klávesnici. Chcete-li u klávesy na numerické klávesnici aktivovat funkci numerické klávesnice v době, kdy je numerická klávesnice vypnuta, stiskněte a podržte klávesu fn a zároveň stiskněte danou klávesu numerické klávesnice. Dočasné použití kláves na numerické klávesnici jako standardních kláves v době, kdy je numerická klávesnice zapnuta: Malými písmeny můžete psát, pokud stisknete a podržíte klávesu fn. Chcete-li psát velkými písmeny, stiskněte a podržte kombinaci kláves fn+shift. Ukazovací za ízení a klávesnice 3 3

31 Numerická klávesnice Použití externí numerické klávesnice Většina kláves na mnoha externích numerických klávesnicích má různou funkci podle toho, zda je režim Num Lock zapnutý nebo vypnutý. Ve výchozím nastavení je režim Num Lock vypnutý. Příklad: Pokud je funkce Num Lock zapnuta, slouží většina kláves numerické klávesnice k zadávání číslic. Pokud je funkce Num Lock vypnuta, lze klávesy numerické klávesnice obvykle používat jako klávesy se šipkami nebo klávesy PAGE UP či PAGE DOWN. Pokud je na externí klávesnici zapnut režim Num Lock, rozsvítí se na počítači indikátor Num Lock. Při vypnutí režimu Num Lock na externí numerické klávesnici indikátor Num Lock na počítači zhasne. Pokud je připojena externí numerická klávesnice, nelze zapnout integrovanou numerickou klávesnici. Zapnutí nebo vypnutí režimu Num Lock p i práci Zapnutí nebo vypnutí režimu Num Lock při práci na externí numerické klávesnici:» Stiskněte klávesu num lock na externí numerické klávesnici, nikoli na počítači. 3 4 Ukazovací za ízení a klávesnice

32 4 Pero a ovládací tlačítka (pouze počítače Tablet PC) Pero Zadávání příkazů a přístup k informacím je u počítače Tablet PC možné pomocí hlasu (podporována pouze angličtina), pera a ovládacích tlačítek. Tato kapitola obsahuje informace o používání pera a ovládacích tlačítek. Pomocí pera lze psát v aplikacích k tomu uzpůsobených, např. v aplikaci Tablet PC Input Panel, ve všech aplikacích sady Microsoft Office a ve většině aplikací a nástrojů systému Windows. Informace napsané na displeji pomocí pera lze uložit do souboru, prohledávat a sdílet ve většině aplikací systému Windows. Ukazovací za ízení a klávesnice 4 1

33 Pero a ovládací tlačítka (pouze počítače Tablet PC) Zadávání informací pomocí pera Popis hrotu pera a tlačítka pera Počítač Tablet PC reaguje na pero, když je hrot pera 1 nebo guma pera 2 ve vzdálenosti přibližně 1,27 cm od displeje. Tlačítko pera 3 má obdobnou funkci jako pravé tlačítko externí myši. Uchopení pera Pero uchopte stejným způsobem, jako při psaní běžným perem nebo tužkou. Držte pero v ruce tak, aby nedocházelo k náhodným stisknutím tlačítka pera. Při sledování pohybu pera se soustřeďte na ukazatel pera, nikoli na hrot pera. 4 2 Ukazovací za ízení a klávesnice

34 Pero a ovládací tlačítka (pouze počítače Tablet PC) Použití pera namísto klepnutí myší Chcete-li vybrat některou položku na displeji obdobně jako při klepnutí levým tlačítkem myši, postupujte následovně:» Klepněte na položku (dotkněte se položky) hrotem pera. Chcete-li vybrat některou položku na displeji obdobně jako při poklepání levým tlačítkem myši, postupujte následovně:» Poklepejte na položku (dvakrát se dotkněte položky) hrotem pera. Chcete-li vybrat položku obdobně jako při klepnutí pravým tlačítkem externí myši, postupujte následovně:» Podržte stisknuté tlačítko pera a klepněte na položku hrotem pera. Provád ní dalších postup pomocí pera Kromě funkcí myši lze pero využít k provádění následujících činností: Pokud chcete zobrazit ukazatel pera, podržte hrot pera nad místem na displeji počítače Tablet PC, aniž by se hrot pera displeje dotýkal. Chcete-li zobrazit položky nabídky spojené s určitou položkou na displeji, klepněte na displej hrotem pera. Pokud chcete pomocí pera psát, pište hrotem pera na displej. Chcete-li stisknout tlačítko aktivované perem, klepněte na tlačítko hrotem pera. Pokud chcete pomocí pera informace vymazat, držte pero koncem s gumou otočeným směrem k displeji a pohybujte jím nad napsanými údaji, které chcete vymazat. Ukazovací za ízení a klávesnice 4 3

35 Pero a ovládací tlačítka (pouze počítače Tablet PC) Citlivost na tlak Pero počítače Tablet PC je vybaveno funkcí citlivosti na tlak. To znamená, že pomocí pera lze vytvářet čáry o různé tloušťce v závislosti na tlaku vyvinutém při psaní. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je povolena aplikace Tablet PC Input Panel. Kalibrace pera Pero lze používat s výchozím nastavením kalibrace nebo s nastavením kalibrace provedeným jiným uživatelem. Společnost HP však doporučuje, abyste pero používali pouze tehdy, když je kalibrováno na váš osobní rukopis a akce ukazatele. Kalibrace umožňuje optimalizovat používání pera pro různé uživatele, zejména pro leváky. Postup kalibrace pera: 1. Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Nastavení počítače Tablet PC. 2. V dolní části karty Obecné klepněte na tlačítko Kalibrovat. 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Klepněte perem přesně do středu každé z kalibračních značek. Kalibrační značky jsou na displeji zobrazeny jako znaménka plus (+). Proveďte kalibraci pera ve zobrazení na výšku i na šířku. Informace o různých nastaveních můžete zobrazit v okně Tablet and Pen Settings (Nastavení režimu Tablet PC a pera) tak, že klepnete na tlačítko Nápověda v pravém horním rohu okna a poté vyberete danou položku. 4 4 Ukazovací za ízení a klávesnice

36 Pero a ovládací tlačítka (pouze počítače Tablet PC) Použití držáku pera Pokud pero nepoužíváte, chraňte je vložením do držáku pera v počítači Tablet PC hrotem napřed. Ukazovací za ízení a klávesnice 4 5

37 Pero a ovládací tlačítka (pouze počítače Tablet PC) Nastavení p edvoleb pera Předvolby pera lze nastavit v okně Nastavení počítače Tablet PC operačního systému. Tyto preference zahrnují nastavení umístění nabídek na ploše pro praváky a leváky, kalibraci obrazovky pro používání pera a optimalizaci rozpoznání písma. Zobrazení předvoleb pera: Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Nastavení počítače Tablet PC. Možnosti pera se nastavují v okně Pero a vstupní zařízení. Možnosti zahrnují nastavení rychlosti pro poklepání, stisk a delší stisk pera, možnosti ukazatele pera a nastavení rychlého pohybu pera. Zobrazení možností pera: Klepněte na tlačítko Start > Ovládací panely > Pero a vstupní zařízení. Předvolby a možnosti nastavené v položkách Nastavení počítače Tablet PC a Pero a vstupní zařízení se týkají výhradně pera a počítače Tablet PC. Předvolby ukazovacích zařízení, např. Rychlost ukazatele, rychlost klepnutí a stopa kurzoru, se nastavují v dialogovém okně Myš vlastnosti. Tyto předvolby se týkají všech ukazovacích zařízení v systému. Zobrazení okna Myš vlastnosti: Klepněte na tlačítko Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Myš. 4 6 Ukazovací za ízení a klávesnice

38 Pero a ovládací tlačítka (pouze počítače Tablet PC) Vým na hrotu pera K sejmutí hrotu pera použijte dodanou svorku. Sejmutí použitého hrotu pera: 1. Uchopte hrot pera pomocí svorky Vytáhněte hrot z pera 2. Vložení nového hrotu pera:» Vložte nový hrot pera tak, aby v peru pevně držel. Ukazovací za ízení a klávesnice 4 7

39 Pero a ovládací tlačítka (pouze počítače Tablet PC) Ovládací tlačítka Těchto 5 ovládacích tlačítek umožňuje zadávat v režimu Tablet PC příkazy, které se obvykle zadávají pomocí kláves na klávesnici. Ovládací tlačítka lze používat i v době, kdy používáte klávesnici na displeji nebo klávesnici počítače Tablet PC. Popis ovládacích tlačítek Součást 1 Tlačítko spuštění aplikace Tablet PC Input Panel* Popis Pokud je spuštěn systém Windows, spustí aplikaci Microsoft Tablet PC Input Panel, která obsahuje plochu pro rozpoznávání písma a klávesnici na displeji. 2 Tlačítko Rotate (Otočit)* Přepíná zobrazení na displeji mezi orientací na výšku a na šířku. (pokračování) 4 8 Ukazovací za ízení a klávesnice

40 Pero a ovládací tlačítka (pouze počítače Tablet PC) Součást Popis 3 Tlačítko Q* Pokud je spuštěn systém Windows, otevře nebo zavře nabídku Q menu. 4 Ovládací prvek Jog dial* Funguje jako klávesa enter a klávesy se šipkami nahoru a dolů na standardní klávesnici. Stisknutím směrem dovnitř zadáte příkaz. Otočením nahoru můžete procházet položky směrem nahoru. Otočením dolů můžete procházet položky směrem dolů. 5 Tlačítko zabezpečení systému Windows* Funkce v různých situacích: Pokud je spuštěn systém Windows, zadá kombinaci kláves ctrl+alt+delete. Pokud je spuštěn nástroj Setup, zadá příkaz k restartování počítače. * V této tabulce je popsáno výchozí nastavení. Informace o změně funkcí naleznete v této kapitole v části Nastavení předvoleb ovládacích tlačítek. V zájmu vyšší ochrany systému a uživatele nelze kombinaci kláves ctrl+alt+delete zadat stisknutím kláves ctrl, alt a delete na klávesnici na displeji. Ukazovací za ízení a klávesnice 4 9

41 Pero a ovládací tlačítka (pouze počítače Tablet PC) Stručný p ehled ovládacích tlačítek V následující tabulce je uvedeno výchozí nastavení a postup aktivace pro každé ovládací tlačítko. Chcete-li aktivovat tlačítko aktivované perem, klepněte na tlačítko hrotem pera. Pokud chcete aktivovat ručně aktivované tlačítko, stiskněte tlačítko a uvolněte je. Tlačítko Výchozí funkce Aktivace Tlačítko spuštění aplikace Tablet PC Input Panel* Tlačítko Rotate (Otočit)* Tlačítko Q* Tlačítko zabezpečení systému Windows* Ovládací prvek Jog dial* Slouží ke spuštění a ukončení aplikace Tablet PC Input Panel, která obsahuje plochu pro psaní a klávesnici na displeji. Přepíná zobrazení na displeji mezi orientací na výšku a na šířku. Slouží k otevření a zavření nabídky Q Menu. V systému Windows má stejnou funkci jako kombinace kláves ctrl+alt+delete na standardní klávesnici. V nástroji Compuer Setup má stejnou funkci jako tlačítko Reset u některých počítačů. Slouží k zadávání příkazů nebo k posunu obrazu nahoru a dolů. Pero Pero Pero Ručně Ručně * Tato ovládací tlačítka jsou programovatelná. Pokyny naleznete v části Nastavení předvoleb ovládacích tlačítek dále v této kapitole Ukazovací za ízení a klávesnice

42 Pero a ovládací tlačítka (pouze počítače Tablet PC) Použití ovládacích tlačítek Tlačítko spušt ní aplikace Tablet PC Input Panel Pokud je spuštěn systém Windows, klepnutím hrotem pera na toto tlačítko spustíte aplikaci Tablet PC Input Panel. Aplikace Tablet PC Input Panel zobrazí plochu pro psaní, která podporuje psaní rukou, a zobrazí také klávesnici na displeji. Tlačítko Rotate (Otočit) Tlačítko Q Klepnutím hrotem pera na toto tlačítko v systému Windows otočíte obraz na displeji o 90 stupňů. Pokud je například obraz na displeji ve zobrazení na šířku, klepnutím na tlačítko otočíte obraz do zobrazení na výšku. Klepnutím hrotem pera na toto tlačítko v systému Windows otevřete nebo zavřete nabídku Q Menu. Nabídka Q Menu umožňuje rychlý přístup k programovatelným úlohám a umístěním, včetně následujících: k ovládacím prvkům systému, např. ovládání hlasitosti a jasu displeje, k simulacím kláves, např. Digitalizace obrazovky, která má stejnou funkci jako klávesa print screen na standardní klávesnici, k aplikacím, souborům nebo složkám na disku, v síti nebo vinternetu. Další informace o použití nabídky Q Menu naleznete v části Klávesnice. Ukazovací za ízení a klávesnice 4 11

43 Pero a ovládací tlačítka (pouze počítače Tablet PC) Tlačítko zabezpečení systému Windows Stisknutí tlačítka zabezpečení systému Windows má stejnou funkci jako stisknutí kombinace kláves ctrl+alt+delete v systému Windows nebo příkaz k resetování počítače v nástroji Setup. P íkaz ctrl+alt+delete Pokud je spuštěn systém Windows, zobrazí se po stisknutí tlačítka zabezpečení systému Windows obrazovka ctrl+alt+delete, na které lze provést následující úlohy: Uzamknout počítač, Přepnout uživatele, Odhlásit, Změnit heslo nebo Spustit Správce úloh. V pravém dolním rohu obrazovky, která se objeví po stisku kláves ctrl+alt+delete, klepnutím na tlačítko Napájení počítač vypněte, nebo klepněte na šipku vedle tlačítka Napájení a poté klepněte na položky Restartovat, Spánek, Hibernace nebo Vypnout. Jak tlačítko Napájení, tak i možnost Vypnout, umístěná v pravém dolním rohu obrazovky, která se objeví po stisku kláves ctrl+alt+delete, umožní bezpečně vypnout počítač v případě, kdy systém nereaguje. V okně Správce úloh se zobrazí stav všech spuštěných aplikací a můžete zde aplikaci, která nereaguje, zavřít. Pokud systém nereaguje i po klepnutí na tlačítko Vypnout v okně zabezpečení systému Windows, posuňte vypínač napájení směrem k přední straně počítače a podržte jej zde po dobu 5 sekund. Další informace o použití příkazu ctrl+alt+delete v aplikacích, které nejsou určeny v systému Windows, najdete v dokumentaci k příslušné aplikaci. P íkaz Reset Tlačítko zabezpečení systému Windows má stejnou funkci jako tlačítko Reset, kterým je vybavena většina počítačů. Pokud je spuštěn nástroj Computer Setup a stisknete tlačítko zabezpečení sytému Windows, dojde k restartování počítače a neuložené informace budou ztraceny. Restartování počítače lze využít k obnovení funkcí počítače v případě, kdy systém nereaguje Ukazovací za ízení a klávesnice

44 Pero a ovládací tlačítka (pouze počítače Tablet PC) Ovládací prvek Jog dial Stisknutím nebo otočením ovládacího prvku Jog dial lze zadávat příkazy nebo posunovat obraz na displeji ve svislém směru. Stisknutí ovládacího prvku směrem dovnitř má stejnou funkci jako stisknutí klávesy enter na standardní klávesnici. Otočením ovládacího prvku posunete obraz na displeji nahoru nebo dolů. Ve výchozím nastavení posunuje ovládací prvek Jog Dial obraz na displeji o jeden řádek, stejně jako klávesy se šipkami nahoru a dolů na standardní klávesnici. Ovládací prvek Jog dial lze nastavit tak, aby obraz na displeji posunoval po stránkách podobně jako klávesy page up a page down na standardní klávesnici, nebo o tři řádky jako kolečko myši. Kromě posunu jsou k dispozici i další nastavení. Pokyny naleznete v části Nastavení předvoleb ovládacích tlačítek dále v této kapitole. Nastavení p edvoleb ovládacích tlačítek Všechna ovládací tlačítka, s výjimkou funkce klávesy enter u prvku Jog dial, lze nastavit pro spouštění aplikací, simulaci kombinací kláves a provádění přednastavených funkcí systému. Každému ovládacímu tlačítku lze přiřadit 4nastavení. Každé z nastavení se vztahuje k jednomu ze čtyř zobrazení: na výšku primární, na výšku sekundární, na šířku primární, na šířku sekundární. Předvolby ovládacích tlačítek se nastavují v okně Tablet and Pen Settings (Nastavení režimu Tablet PC a pera). Před nastavením předvolby je třeba zvolit zobrazení. Náhled zobrazení, které vyberete, se zobrazí v podokně Button Location (Umístění tlačítek) v okně Tablet and Pen Settings (Nastavení režimu Tablet PC a pera). Pokud tato 4 zobrazení neznáte, přečtěte si před nastavením předvolby ovládacího tlačítka část Výběr zobrazení dále v této kapitole. Ukazovací za ízení a klávesnice 4 13

45 Pero a ovládací tlačítka (pouze počítače Tablet PC) Výb r zobrazení Ve zobrazeních na výšku primární a na výšku sekundární je obraz zobrazen svisle na výšku. Ve zobrazeních na šířku primární a na šířku sekundární je obraz zobrazen vodorovně na šířku. Zobrazení na výšku je optimální, pokud počítač Tablet PC používáte stejným způsobem jako handheld. Zobrazení na šířku je optimální, pokud obraz zobrazujete na volitelném externím monitoru nebo projektoru. V primárních zobrazeních (na výšku primární a na šířku primární) se svislé a vodorovné zobrazení přepíná ve směru hodinových ručiček. V sekundárních zobrazeních (na výšku sekundární a na šířku sekundární) se svislé a vodorovné zobrazení přepíná proti směru hodinových ručiček. Sekundární zobrazení může být vhodnější pro leváky. Sekundární zobrazení není doporučeno, pokud používáte interní bezdrátovou síť. V pozicích, ve kterých se obvykle nachází počítač Tablet PC, externí zařízení a uživatelé při sekundárním zobrazení, může docházet ke stínění antén. Při pohledu na displej počítače Tablet PC ve zobrazení na výšku se antény, které nejsou na povrchu počítače viditelné, nacházejí na pravé a levé straně počítače, poblíž horních rohů. Přepnutí zobrazení počítače mezi režimy na výšku primární, na šířku primární, na výšku sekundární a na šířku sekundární: 1. Klepněte na tlačítko Q. 2. Vyberte zobrazení z nabídky Q Menu. Další informace o použití nabídky Q Menu, včetně pokynů k přidání a odebrání položek nabídky Q Menu, naleznete v části Klávesnice Ukazovací za ízení a klávesnice

46 Pero a ovládací tlačítka (pouze počítače Tablet PC) P i azení nebo zm na p edvolby Pokud chcete přiřadit nebo změnit funkci přiřazenou programovatelnému ovládacímu tlačítku, postupujte následovně: 1. Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Nastavení počítače Tablet PC > karta Tlačítka režimu Tablet PC. 2. V rozevíracím seznamu Button Settings For (Nastavení tlačítka v zobrazení) vyberte zobrazení, ve kterém chcete předvolbu používat. 3. V dialogovém okně Tablet Button (Tlačítko režimu Tablet PC) vyberte tlačítko, kterému chcete funkci přiřadit. Chcete-li přiřadit nebo změnit přiřazení funkce otočení prvku Jog dial nahoru, vyberte položku Up (Nahoru). Chcete-li přiřadit nebo změnit přiřazení funkce otočení prvku Jog dial dolů, vyberte hodnotu Down (Dolů). 4. Klepněte na tlačítko Change (Změnit). 5. V dialogovém okně Tablet Button Actions (Akce tlačítek režimu Tablet PC) vyberte předvolbu a poté klepnutím na tlačítko OK nebo Použít předvolbu uložte. Návrat všech ovládacích tlačítek do výchozího nastavení Návrat nastavení všech ovládacích tlačítek do výchozího nastavení: 1. Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Nastavení počítače Tablet PC > karta Tlačítka režimu Tablet PC. 2. V rozevíracím seznamu Button Settings For (Nastavení tlačítka v zobrazení) nastavte zobrazení, ve kterém chcete nastavení všech ovládacích tlačítek změnit na výchozí nastavení. 3. Klepněte na tlačítko Reset (Obnovit). 4. Klepněte na tlačítko Apply (Použít) a potom na tlačítko OK. Ukazovací za ízení a klávesnice 4 15

47 Pero a ovládací tlačítka (pouze počítače Tablet PC) Klávesnice na displeji Aplikace Tablet PC Input Panel zobrazuje klávesnici na displeji. Tato klávesnice na displeji simuluje funkce standardní klávesnice. Chcete-li spustit aplikaci Tablet PC Input Panel, klepněte na tlačítko pro spuštění aplikace Tablet PC Input Panel hrotem pera a poté vyberte ikonu klávesnice na displeji v levém dolním rohu displeje. Znak zadáte klepnutím na odpovídající klávesu na displeji. Chcete-li přepnout klávesy v horním řádku z číselných kláves na funkční klávesy, klepněte na klávesu func. Pokud chcete zadat kombinaci kláves ctrl+alt+delete, klepněte na tlačítko zabezpečení systému Windows na počítači. V zájmu vyšší ochrany systému a uživatele nelze kombinaci kláves ctrl+alt+delete zadat stisknutím kláves ctrl, alt a delete na klávesnici na displeji. Další informace o používání aplikace Tablet PC Input Panel naleznete v části Tlačítko spuštění aplikace Tablet PC Input Panel uvedené dříve v této kapitole Ukazovací za ízení a klávesnice

48 Rejst ík A aplikace Tablet PC Input Panel 4 16 Č číselné klávesy, na klávesnici na displeji 4 16 D dial, jog 4 13 displej přepnutí zobrazení 2 2, 2 4 držák pera 4 5 držák, pero 4 5 E externí monitor, přepnutí zobrazení 2 4 externí numerická klávesnice 3 4 F funkční klávesy 2 1 I indikátor Num Lock 3 3 indikátor, Num Lock 3 2 integrovaná numerická klávesnice 3 3 J jas obrazovky 2 5 K keypads externí 3 4 klávesa fn 3 2 klávesa num lock 3 3 klávesnice externí USB, podporovaná 4 1 integrovaná numerická 3 2 na displeji 4 16 zapnutí a vypnutí 3 3 klávesnice na displeji 4 16 klávesová zkratka zobrazení stavu nabití 2 2 klávesové zkratky inicializovat režimu spánku 2 2 přepnutí monitoru 2 2 skrytí informací o baterii 2 2 skrytí systémových informací 2 2 snížení jasu obrazovky 2 2 zapnutí a vypnutí senzoru okolního světla 2 2 Ukazovací za ízení a klávesnice Rejst ík 1

49 Rejst ík zobrazení informací o baterii 2 2 zobrazení informací osystému 2 2 zobrazení, přepnutí 2 4 zvýšení jasu obrazovky 2 2 klávesy fn 3 2, 3 3 interní klávesnice 3 3 num lock 3 2, 3 3 M monitor, externí, přepnutí displeje 2 4 myš, použití 1 5 N nabídka Q Menu popis 4 11 postupy pro tlačítka 4 11 nástroj Computer Setup restartování počítače Tablet PC 4 12 numerická klávesnice 3 3 O ovládací prvek Jog dial postupy 4 13 použití 4 13 umístění 4 9 ovládací tlačítka popis 4 8 postupy 4 11 stručný přehled 4 10 P pero kalibrace 4 4 připojení 4 5 tlačítka aktivovaná perem 4 8 výměna hrotu 4 7 zadávání informací 4 2 projektor, přepnutí displeje 2 4 předvolby ukazovacího zařízení 1 5 přepnutí displeje a zobrazení 2 2 příkaz ctrl+alt+delete 4 12 příkaz enter 4 13 příkazy klávesových zkratek ukončit režim spánku 2 2 R restartování (nouzové vypnutí) 4 12 Režim spánku spuštění pomocí klávesové zkratky 2 2 ukončení 2 3 S senzor okolního světla aktivace 2 5 nastavení 2 18 software aplikace Tablet PC Input Panel 4 16 instalace 4 2 nástroj Computer Setup 4 12 systémové informace, zobrazení 2 2 Ukazovací za ízení a klávesnice Rejst ík 2

50 Rejst ík T televize, přepnutí zobrazení 2 2 tlačítka esc 4 13 Info Center (Informační středisko) 2 10 levé tlačítko TouchPad 1 3 levé ukazovátko 1 2 otočení 4 11 pero 4 2 pravé tlačítko TouchPad 1 3 pravé ukazovátko 1 3 Q 4 11 resetování 4 12 režim prezentace 2 9 spuštění aplikace Tablet PC Input Panel 4 11 zabezpečení systému Windows 4 9, 4 12 tlačítka aktivovaná perem nabídka Q Menu 4 9 otočení 4 8 spuštění aplikace Tablet PC Input Panel 4 8 Tlačítka HP Quick Launch 2 7 tlačítka Viz také ovládací prvek Jog Dial tlačítka, ovládací 4 8 tlačítko pera 4 2 tlačítko prezentace 2 9 tlačítko Q 4 9 tlačítko Rotate (Otočit) 4 8 nastavení předvoleb 4 13 postupy 4 11 tlačítko spuštění aplikace Tablet PC Input Panel 4 8, 4 11 tlačítko zabezpečení systému Windows popis 4 9 postupy 4 12 U ukazovací zařízení ovládací tlačítka 4 8 pero 4 1 ukazovátko, použití 1 4 uspořádání, nastavení předvoleb 2 18 V videorekordér, přepnutí zobrazení 2 2 vypnutí interní numerická klávesnice 3 3 Num Lock 3 4 Z zablokování, systém 4 12 zamknutí systému 4 12 zapnutí interní numerická klávesnice 3 3 Num Lock 3 4 zařízení pro video, přepnutí zobrazení 2 2 Ukazovací za ízení a klávesnice Rejst ík 3

51 Rejst ík zařízení TouchPad 1 2 nastavení předvoleb 1 5 použití 1 4 zobrazení na šířku 4 14 zobrazení na šířku, primární a sekundární 4 14 zobrazení na výšku 4 14 zobrazení na výšku, primární a sekundární 4 14 zpětný projektor, přepnutí displeje 2 2 Ukazovací za ízení a klávesnice Rejst ík 4

52 Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Ukazovací za ízení a klávesnice První vydání: leden 2007 Číslo dokumentu:

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Uživatelská příručka notebooku

Uživatelská příručka notebooku Uživatelská příručka notebooku Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Ukazovací za ízení a klávesnice

Ukazovací za ízení a klávesnice Ukazovací za ízení a klávesnice Číslo dokumentu: 430227-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce ukazovacích zařízení a klávesnice. Obsah 1 Ukazovací za ízení Zařízení TouchPad (pouze vybranémodely)..........

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Používání klávesnice. Zobrazit vše. V tomto článku

Používání klávesnice. Zobrazit vše. V tomto článku Stránka č. 1 z 7 Zobrazit vše Používání klávesnice V tomto článku Jak jsou klávesy uspořádány? Psaní textu Použití klávesových zkratek Používání navigačních kláves Použití numerické klávesnice Tři zvláštní

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Lenovo Miix 2 8. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo Miix 2 8. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Miix 2 8 Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním produktu si musíte přečíst Příručka s bezpečnostními

Více

Ukazovací za ízení aklávesnice

Ukazovací za ízení aklávesnice Ukazovací za ízení aklávesnice Číslo dokumentu: 419662-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce ukazovacích zařízení a klávesnice počítače. Obsah 1 Ukazovací za ízení Popis ukazovacích zařízení.......................

Více

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 Obsah 1 Rychlá ešení Počítač nelze spustit............................. 1 2 Obrazovka počítače je prázdná.................... 1 3 Software nepracuje

Více

Polohovací zařízení a klávesnice

Polohovací zařízení a klávesnice Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Tablet Android 4.0 (cz)

Tablet Android 4.0 (cz) Tablet Android 4.0 (cz) LTLM S7 Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu nahlédnutí.

Více

1. Popis zařízení. (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech.

1. Popis zařízení. (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech. Návod k instalaci a obsluze 1. Popis zařízení A Logger tlaku DRULO II 1A Displej 2A Optický komunikační senzor 3A Funkční tlačítka pohyb / potvrzení 4A Utahovací šrouby 5A Odvzdušňovací šroub 6A Odvzdušňovací

Více

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace uvedené v této

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile

Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile Květen 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 a novější je k dispozici pro podporovaná mobilní zařízení ios, Android BlackBerry. Protože k systému

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Lenovo IdeaPad Yoga11

Lenovo IdeaPad Yoga11 Lenovo IdeaPad Yoga11 Uživatelská příručka V1.0 Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční Obsah Český Obsah balení Začínáme Popis zařízení Vložení SIM a Micro SD karty 4G a Wi-Fi připojení Rozhraní operačního systému Android ARCHOS Fusion Storage Seznamování se systémem Android Odstraňování

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 7

Obsah. Obsah. Úvod... 7 Obsah Obsah Úvod... 7 1. Digitální fotografie... 10 1.1 Prohlížení obrázků pomocí Nero PhotoSnap Viewer... 10 1.1.1 Zobrazení na celou obrazovku...12 1.1.2 Jak zjednodušit přechod do jiné složky...13 1.1.3

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz)

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

Návod pro ovládání systému Fibaro z aplikace pro ipad

Návod pro ovládání systému Fibaro z aplikace pro ipad Návod pro ovládání systému Fibaro z aplikace pro ipad Obsah 1. První spuštění... 2 1.1 Hlavní (výchozí) stránka ovládací aplikace... 5 1.2 Světla... 8 1.3 - Přehled teplot (Climate)... 9 1.4 Scény (hromadné

Více

CN-GP50N. Provozní pokyny. Prohlížeč snímků Telefon (Handsfree) Česky. Přenosný navigační systém

CN-GP50N. Provozní pokyny. Prohlížeč snímků Telefon (Handsfree) Česky. Přenosný navigační systém Přenosný navigační systém CN-GP50N Provozní pokyny Prohlížeč snímků Telefon (Handsfree) Česky Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtěte Bezpečnostní informace v dokumentu Důležité informace. Copyright

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Připojení (3.1) 2. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (3.2) 3. Instalace v systému Windows (3.3) 4. Kontrola (3.4) 5. Testování (3.5)! 1 Úvod Tento

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE Úvod Děkujeme,že jste si vybrali naši bezdrátovou klávesnici s bezdrátovou optickou myší.pracuje s digitální rádio technologií zaručující bezproblémovou komunikaci

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka 1 Pohled zepředu: Světelný senzor Pohled zboku: MicroSD karta Napájení Host USB Port OTG USB Port Mini Sluchátka HDMI port USB host se používá především k připojení

Více

Zámkový systém pro trez ory

Zámkový systém pro trez ory Zámkový systém pro trez ory NÁVOD K PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUZE Informace o TechMaster 4 1. Master Menu 7 1.1. Nastavení asu a data 7 1.2. asový zámek 7 1.2.1. asový zámek dodatek 7 1.2.2. asový zámek ov ení

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

primární tlačítko (obvykle levé). Klepnutí se nejčastěji používá k výběru (označení) položky nebo k otevření nabídky.

primární tlačítko (obvykle levé). Klepnutí se nejčastěji používá k výběru (označení) položky nebo k otevření nabídky. Říjen Myš Pokud na něco myší ukážeme, e, často se zobrazí krátký popis položky. Pokud například ukážeme na složku Koš na ploše, zobrazí se následující popis: Obsahuje smazané soubory a složky. Takzvaná

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

Talos. Návod k obsluze

Talos. Návod k obsluze Talos Návod k obsluze Před prvním použitím Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Abychom zajistili rychlé a pohodlné používání nového tabletu Ainol, přečtěte si prosím před použitím

Více

DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál DVR

DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál DVR Uživatelský manuál DVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3 Upevnění

Více

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5 Uživatelská příručka SE155 Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka 1 Děkujeme vám za zakoupení našeho HUD projekčního displeje. Tento produkt zvyšuje bezpečnost řidičů, kdy všechny potřebné informace jsou

Více

APLIKACE IMATION LINK NÁVOD PRO PŘÍSTROJE SE SYSTÉMEM ios

APLIKACE IMATION LINK NÁVOD PRO PŘÍSTROJE SE SYSTÉMEM ios APLIKACE IMATION LINK NÁVOD PRO PŘÍSTROJE SE SYSTÉMEM ios OBSAH PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 FUNKCE... 3 INSTALOVÁNÍ APLIKACE IMATION LINK... 3 PŘECHOD Z APLIKACE IMATION POWER DRIVE... 3 SPUŠTĚNÍ

Více

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze _ Připoj se k nám! Obsah Úvod 2 Přístup do systému 2 Počítač s Windows 2 Prvotní instalace 2 Ovládání kamerového systému na počítači 3 Živý náhled...................................................

Více

Stručný obsah. 7 Aplikace dodávané jako příslušenství Windows 140. 8 Multimediální aplikace 187

Stručný obsah. 7 Aplikace dodávané jako příslušenství Windows 140. 8 Multimediální aplikace 187 Stručný obsah 1 Úvod do systému 35 2 Nabídka Start a úvodní obrazovka, spouštění aplikací 45 3 Pracovní plocha a hlavní panel 59 4 Okna 86 5 Windows 10 v dotykovém režimu 103 6 Aplikace systému Windows

Více

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra.

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 Používání maker Třída: 8. Učivo: Základy vytváření maker Obsah inovativní výuky: Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Doporučený

Více

Nastavení telefonu LG KB770

Nastavení telefonu LG KB770 Nastavení telefonu LG KB770 Telefon LG KB770, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA. Informace obsažené v tomto dokumentu

Více

Chytré hodinky S3. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat

Chytré hodinky S3. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Chytré hodinky S3 Uživatelský manuál Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Upozornění: Není povoleno rozebírat hodinky či jakkoli zasahovat do jejich konstrukce (kromě

Více

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0 Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz Verze 1.0 Obsah Základní nastavení stránek po vytvoření... 3 Prázdný web... 3 Přihlášení do administrace... 3 Rozložení

Více

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 JAK VÁHA PRACUJE... 3 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY... 3 REFERENČNÍ TABULKA... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE...

Více

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops.

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops. Hodinky s kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu www.spyshops.cz stránka 1 1. Popis tlačítek A. Tlačítko on/off a pro pořízení záznamu, fotografie

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10

KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10 KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10 Popis Kódový zámek umožňuje odemknuti elektrického zámku zadáním číselné kombinace (kódu) na klávesnici. K otevírání dveří může být naprogramováno až 8 různých kódů, které

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

Nastavení telefonu LG GD510 Pop

Nastavení telefonu LG GD510 Pop Nastavení telefonu LG GD510 Pop Telefon LG GD510 Pop, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Reproduktor HP Roar Plus. Ostatní funkce

Reproduktor HP Roar Plus. Ostatní funkce Reproduktor HP Roar Plus Ostatní funkce Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft registrované v USA.

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Chat 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě!

Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě! Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě! Hot Line na zákaznický servis 777 100 145 Servisní středisko sběrné místo. Bunaty

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430242-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení touchpad a klávesnice. Obsah 1 Za ízení Touchpad Použití zařízení TouchPad........................

Více

ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000. Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání pohonu

ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000. Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání pohonu ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000 1. Oblast použití 2. Obsah balení 3. Montážní nářadí 4. Montáž 5. Obsluha 6. Upozornění Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání

Více

Vytvoření nebo odstranění makra Excel

Vytvoření nebo odstranění makra Excel Vytvoření nebo odstranění makra Excel Záznam makra Když zaznamenáváte makro, zaznamená program pro záznam makra všechny kroky nutné k provedení akcí, které má makro provést. Navigace na pásu karet není

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Multifunkční laserové zařízení

Multifunkční laserové zařízení Multifunkční laserové zařízení Stručná referenční příručka Kopírování Zhotovení pohotové kopie skleněnou 3 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko. 4 Pokud jste umístili dokument na sklo skeneru,

Více

Uživatelská příručka HP Mini

Uživatelská příručka HP Mini Uživatelská příručka HP Mini Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Logo SD je obchodní

Více

Ltl Acorn Ltl-5210M Series

Ltl Acorn Ltl-5210M Series Ltl Acorn Ltl-5210M Series uživatelský manuál OBSAH Obecné informace 1.1 Úvod 1.2 Použití 1.3 fotografie fotopasti Rychlý START 2.1 Vložení SIM karty 2.2 Vložení baterií 2.3 Vložení SD karty 2.4 Vstup

Více

BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav

BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav BRICSCAD V16 Modelování strojírenských sestav Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright

Více

MyQ samoobslužný tisk

MyQ samoobslužný tisk MyQ samoobslužný tisk Uživatelský manuál Obsah 1. Co je MyQ... 1 2. Webové rozhraní... 1 2.1. Přihlášení do systému... 1 2.2. Uživatelské rozhraní aplikace... 1 2.3. Moje nastavení... 1 2.4. Upload souborů

Více

HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus

HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus recenze přijímače strana 1/16 Obsah: Představení přijímače... 3 Balení... 3 Přijímač... 4 Přední strana přijímače... 4 Zadní strana přijímače... 4 Levá strana

Více

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware 4.21 Vydání 1, 6/2011 Obsah Přední a zadní panel... 1 Úvod...

Více

EMC2399. Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399

EMC2399. Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399 EMC2399 Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399 Uživatelská příručka EMPOS spol. s r.o. 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Určení programového

Více

Řada nüvi 2300. stručný návod k obsluze. určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

Řada nüvi 2300. stručný návod k obsluze. určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Řada nüvi 2300 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

1001 tipů a triků pro Microsoft Windows 10

1001 tipů a triků pro Microsoft Windows 10 1001 tipů a triků pro Microsoft Windows 10 Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.computerpress.cz www.albatrosmedia.cz Josef Pecinovský 1001 tipů a triků pro Microsoft Windows 10 e-kniha Copyright

Více

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a

Více

HP Scanjet N6350. Uživatelská příručka

HP Scanjet N6350. Uživatelská příručka HP Scanjet N6350 Uživatelská příručka Obsah 1 Používání skeneru Přehled softwaru pro skenování HP...4 Přehled ovládání a příslušenství skeneru...5 Ovládací panel skeneru...6 Automatický podavač dokumentů

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více