3. USNESENÍ č. 2019/ 10/195/ZM Rozhodnutí o poskytnutí dotace od poskytovatele MMR ČR z dotačního programu IROP na projekt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. USNESENÍ č. 2019/ 10/195/ZM Rozhodnutí o poskytnutí dotace od poskytovatele MMR ČR z dotačního programu IROP na projekt"

Transkript

1 Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 10 ze dne Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 1. USNESENÍ č. 2019/ 10/193/ZM Zahájení program 10. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne vzalo na vědomí ověření zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne Celkem 11 členů ZM, pro 11, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0 2. USNESENÍ č. 2019/ 10/194/ZM Diskuze občanů diskuzi občanů Celkem 11 členů ZM, pro 11, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0 3. USNESENÍ č. 2019/ 10/195/ZM Rozhodnutí o poskytnutí dotace od poskytovatele MMR ČR z dotačního programu IROP na projekt Přestavba bytového domu ul. Ostrov. č.p. 459, Moravský Beroun Registraci akce a Rozhodnutí o dotaci z výzvy IROP č. 80/2018 Sociální bydlení v SVL II na realizaci 9 sociálních bytů v domě č.p. 459, ulice Ostrov v Moravském Berouně u projektu s názvem Přestavba bytového domu ul. Ostrov. č.p. 459, Moravský Beroun 2. nesouhlasilo s podmínkami Registrace akce a Rozhodnutí o dotaci u projektu z výzvy IROP č. 80/2018 Sociální bydlení v SVL II na realizaci 9 sociálních bytů v domě č.p. 459, ulice Ostrov v Moravském Berouně s názvem Přestavba bytového domu ul. Ostrov. č.p. 459, Moravský Beroun Celkem 11 členů ZM, pro 10, proti 0, zdrželo se 1, nehlasovalo 0 4. USNESENÍ č. 2019/ 10/196/ZM Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města kontrolu plnění usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun konaného dne USNESENÍ č. 2019/ 10/197/ZM Obálková metoda "Prodej pozemků pro výstavbu 4 RD na pozemku parc. č. 256 v k. ú. Moravský Beroun" na pozemky parc. č. 256/4 a 256/5 v k. ú. Moravský Beroun 1

2 - počet přijatých obálek na prodej nemovité věci v souladu s vyhlášeným Záměrem č Z 2. vzalo na vědomí - předloženou cenovou nabídku na pozemek parc. č. 256/4 v k. ú. Moravský Beroun od Moravský Beroun ve výši Kč/1 m 2 učiněnou v souladu se zveřejněným Záměrem č Z, - předloženou cenovou nabídku na pozemek parc. č. 256/5 v k. ú. Moravský Beroun od Moravský Beroun ve výši Kč/ 1 m 2 učiněnou v souladu se zveřejněným Záměrem č Z 3. schválilo prodej a uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 256/4 zahrada o výměře 1211 m 2, zapsaného ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV pro obec a k. ú. Moravský Beroun, obálkovou metodou, formou nejvyšší nabídky, dle Podmínek prodeje pozemků pro výstavbu 4 RD na pozemku parc. č. 256 v k. ú. Moravský Beroun, s Moravský Beroun, za cenu Kč včetně DPH stanovenou s tím, že kupující hradí poplatky s prodejem související, tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí 4. rozhodlo o udělení výjimky z Podmínek prodeje pozemků pro výstavbu 4 RD na pozemku parc. č. 256 v k. ú. Moravský Beroun, článku III. Podmínky prodeje, odst. 2., Moravský Beroun 5. schválilo prodej a uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 256/5 zahrada o výměře 899 m 2, zapsaného ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV pro obec a k. ú. Moravský Beroun, obálkovou metodou, formou nejvyšší nabídky, dle Podmínek prodeje pozemků pro výstavbu 4 RD na pozemku parc. č. 256 v k. ú. Moravský Beroun, s Moravský Beroun, za cenu Kč včetně DPH stanovenou s tím, že kupující hradí poplatky s prodejem související, tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí 6. USNESENÍ č. 2019/ 10/198/ZM Záměr na pronájem prostor objektu č. p. 357 (Expozice) a části pozemku parc. č. 206 v k. ú. Moravský Beroun 1. vyslovilo nesouhlas s budoucím uzavřením pronájmu prostor objektu č. p. 357 (Expozice) a části pozemku parc. č. 206 v k. ú. Moravský Beroun z. s. Ecce Homo Šternberk Celkem 10 členů ZM, pro 6, proti 1, zdrželo se 3, nehlasovalo 0 7. USNESENÍ č. 2019/ 10/199/ZM Záměr na prodej části pozemku parc. č. 498/1 a části pozemku parc. č. 498/9 k. ú. Nové Valteřice udělení slova na 10. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun Celkem 10 členů ZM, pro 7 2

3 2. uložilo zajistit vypracování geometrického plánu pro rozdělení části pozemku parc. č. 498/1 ostatní plocha, neplodná půda a části pozemku parc. č. 498/9 ostatní plocha, neplodná půda, zapsaných ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc, na LV 78 pro obec Moravský Beroun a k. ú. Nové Valteřice, kdy výměra nově vzniklých pozemků bude stanovena geometrickým plánem v návaznosti na požadavek žadatelů Termín: Pověřen: Ing. Antonín Hájek,MBA., Vedoucí OSMKS 3. uložilo předložit vypracovaný geometrický plán spolu s materiálem pro schválení záměru na prodej nově oddělené části pozemku parc. č. 498/1 ostatní plocha, neplodná půda a části pozemku parc. č. 498/9 ostatní plocha, neplodná půda, zapsaných ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc, na LV 78 pro obec Moravský Beroun a k. ú. Nové Valteřice, k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun, za prodejní cenu 50 Kč/ m 2 stanovenou dle Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun s tím, že kupující hradí náklady s prodejem související, tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí a náklady na vypracování geometrického plánu Termín: Pověřen: Ing. Antonín Hájek,MBA., Vedoucí OSMKS 4. uložilo vyzvat žadatele ke složení jistiny ve výši Kč Termín: Pověřen: Ing. Antonín Hájek,MBA., Vedoucí OSMKS Celkem 10 členů ZM, pro 4, proti 2, zdrželo se 4, nehlasovalo 0 8. USNESENÍ č. 2019/ 10/200/ZM Záměr na prodej části pozemku parc. č. 385/2 a pozemku parc. č. 394/4 v k. ú. Sedm Dvorů žádost Moravský Beroun, o koupi pozemku parc. č. 385/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 606 m 2 a pozemku parc. č. 394/4 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 103 m 2 v k. ú. Sedm Dvorů, za účelem zřízení zahrady 2. neschválilo zajistit vypracování geometrického plánu pro rozdělení části pozemku parc. č. 385/2 ostatní plocha, neplodná půda, kdy výměra nově vzniklého pozemku bude stanovena geometrickým plánem v návaznosti na požadavek žadatelů a předložení materiálu pro schválení záměru na prodej nově oddělené části pozemku parc. č. 385/2 ostatní plocha, neplodná půda a pozemku parc. č. 394/4 ostatní plocha, manipulační plocha, zapsaných ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc, na LV 63 pro obec Moravský Beroun a k. ú. Sedm Dvorů, k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun 9. USNESENÍ č. 2019/ 10/201/ZM Záměr na prodej pozemku parc. č. 559/1 a pozemku parc. č. 560/1 v k. ú. Moravský Beroun 3

4 - zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. 560/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 247 m 2, zapsaného ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc a odděleného Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č /2019 ze dne jako pozemek parc. č. 560/1, za prodejní cenu 50 Kč/m 2 stanovenou dle Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun s tím, že kupující hradí poplatky s prodejem související, tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí a náklady na vypracování geometrického plánu, - zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. 560/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 173 m 2, zapsaného ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc a odděleného Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č /2019 ze dne jako pozemek parc. č. 560/3, za prodejní cenu 50 Kč/m 2 stanovenou dle Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun s tím, že kupující hradí poplatky s prodejem související, tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí a náklady na vypracování geometrického plánu, - zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 559/1 trvalý travní porost o výměře 1372 m 2, zapsaného ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV pro obec a k. ú. Moravský Beroun, za cenu ve výši 50 Kč/m 2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující 10. USNESENÍ č. 2019/ 10/202/ZM Záměr na prodej pozemku parc. č. 384/2 v k. ú. Čabová žádost Olomouc, o koupi pozemku parc. č. 384/2 trvalý travní porost o výměře m 2 v obci Moravský Beroun a k. ú. Čabová za účelem přičlenění pozemku k vlastní nemovitosti, rozšíření zahrady 2. neschválilo zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 384/2 trvalý travní porost, o výměře m 2, zapsaného ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV v obci Moravský Beroun a k. ú. Čabová, za prodejní cenu 50 Kč/m 2 stanovenou dle Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun s tím, že kupující hradí poplatky s prodejem související, tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí 11. USNESENÍ č. 2019/ 10/203/ZM Záměr na prodej částí pozemků parc. č. 93/1 a parc. č. 94/5 v k. ú. Ondrášov zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. 93/1 trvalý travní porost o výměře m 2, zapsaného ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc a odděleného Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č /2019 ze dne jako pozemek parc. č. 93/6, trvalý travní porost o výměře 160 m 2, za prodejní cenu stanovenou dle Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun s tím, že kupující hradí poplatky s prodejem související, tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí a náklady na vypracování geometrického plánu 4

5 zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 94/5 trvalý travní porost o původní výměře 177 m 2, zapsaného ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc o nově výměře vzniklé Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č /2019 ze dne přidělením části "b" o výměře 307 m 2 odděleného z pozemku parc. č. 93/1 a oddělením části "c" o výměře 32 m 2 z pozemku parc. č. 94/5, kdy celková nová výměra pozemku parc. č. 94/5 je 452 m 2 za prodejní cenu stanovenou dle Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun s tím, že kupující hradí poplatky s prodejem související, tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí 12. USNESENÍ č. 2019/ 10/204/ZM Záměr na prodej pozemku parc. č. 563/3 v k. ú. Nové Valteřice žádost Moravský Beroun, o koupi pozemku parc. č. 563/3 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 427 m 2 v obci Moravský Beroun a k. ú. Nové Valteřice, za účelem přičlenění k vlastnímu pozemku 2. neschválilo zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 563/3 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 427 m 2, zapsaného ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV 78 pro obec Moravský Beroun a k. ú. Nové Valteřice, za prodejní cenu 40 Kč/m 2 stanovenou dle Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun s tím, že kupující hradí náklady spojené s převodem nemovitých věcí Celkem 10 členů ZM, pro 7, proti 3, zdrželo se 0, nehlasovalo USNESENÍ č. 2019/ 10/205/ZM Záměr na prodej pozemku parc. č. 498/9 v k.ú. Nové Valteřice žádost Ostrava, o koupi pozemku parc. č. 498/9, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 287 m 2 za účelem přičlenění pozemku k vlastní nemovitosti 2. neschválilo zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 498/9 ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 287 m 2, zapsaného ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV 78 v obci Moravský Beroun a k. ú. Nové Valteřice, za prodejní cenu stanovenou dle Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun s tím, že kupující hradí poplatky s prodejem související, tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí 14. USNESENÍ č. 2019/ 10/206/ZM Informace o podané žádosti Arcibiskupství olomouckého o odkoupení pozemků v k. ú. Čabová podanou žádost Arcibiskupství olomouckého, Wurmova 562/9, Olomouc, IČ ze dne o koupi pozemků 5

6 2. uložilo připravit materiál návrhu směny pozemků v intravilánu města v majetku města za pozemky ve vlastnictví Arcibiskupství olomouckého v extravilánu města Termín: Pověřen: Ing. Antonín Hájek,MBA., Vedoucí OSMKS Celkem 10 členů ZM, pro 8, proti 0, zdrželo se 2, nehlasovalo USNESENÍ č. 2019/ 10/207/ZM Nabídka odkupu pozemků Českých drah, a.s. nabídku společnosti České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222, Praha 1, IČ , ke koupi pozemku parc. č. 170 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m 2 včetně budovy bez č.p./č.e., pozemku parc. č. 171 ostatní plocha o výměře 171 m 2 a pozemku parc. č. 405/15 ostatní plocha o výměře 409 m 2 za cenu Kč Celkem 10 členů ZM, pro 9, proti 1, zdrželo se 0, nehlasovalo USNESENÍ č. 2019/ 10/208/ZM Informace o podaném návrhu nákupu a prodeje pozemků od společnosti Arcibiskupství olomoucké, Olomouc 1. uložilo zadat vypracování geometrického plánu navrhované směny nebo prodeje pozemků mezi městem Moravský Beroun a Arcibiskupstvím olomouckým dle odsouhlaseného návrhu 2. uložilo zadat vyhotovení znaleckého posudku na pozemky, které budou odděleny na základě vyhotoveného geometrického plánu a geometrického plánu, který nechalo vypracovat Arcibiskupství olomoucké Termín: Pověřen: Ing. Antonín Hájek,MBA., Vedoucí OSMKS Celkem 10 členů ZM, pro 7, proti 0, zdrželo se 3, nehlasovalo USNESENÍ č. 2019/ 10/209/ZM Zadání vyhledávací studie nových parkovacích míst a architektonické studie stavebních pozemků v lokalitách Kpt. Jaroše, Komenského, Gen. Svobody, U Hřiště zadání vyhledávacích studií nových parkovacích míst v lokalitách Kpt. Jaroše, Komenského, Gen. Svobody zadání architektonické studie stavebních pozemků v lokalitě U Hřiště 6

7 18. USNESENÍ č. 2019/ 10/210/ZM Podání žádosti o dotaci z MZe ČR, prostřednictvím SZIF RO Olomouc z Programu rozvoje venkova, Opatření Neproduktivní investice v lesích pro projekt " Realizace nových prvků na Naučné stezce Křížový a Kočičí vrch". podání žádosti o dotaci na projekt " Realizace nových prvků na Naučné stezce Křížový a Kočičí vrch" z výzvy MZe ČR z Programu rozvoje venkova, Opatření č Neproduktivní investice v lesích a pro tento účel zpracovat, zajistit a předložit podklady uložené Výzvou MZe ČR v termínu do Celkem 10 členů ZM, pro 9, proti 0, zdrželo se 1, nehlasovalo USNESENÍ č. 2019/ 10/211/ZM Informace o vydaných Rozhodnutích starosty města za období od do informace o vydaných Rozhodnutích starosty města za období od do USNESENÍ č. 2019/ 10/212/ZM Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne a č. 9 ze dne zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne a č. 9 ze dne Celkem 10 členů ZM, pro 9, proti 0, zdrželo se 1, nehlasovalo USNESENÍ č. 2019/ 10/213/ZM Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 4 ze dne , č. 5 ze dne , č. 6 ze dne a zápis z provedené kontroly FV ZMMB ze dne zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 4 ze dne vzalo na vědomí zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 5 ze dne vzalo na vědomí zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 6 ze dne vzalo na vědomí zápis z provedené kontroly Finančního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne

8 22. USNESENÍ č. 2019/ 10/214/ZM Zápis z jednání Kulturního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 6 ze dne zápis z jednání Kulturního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 6 ze dne doplnění navržených akcí do Plánu sportovních a kulturních akcí pořádaných městem Moravský Beroun dle návrhu kulturního výboru 23. USNESENÍ č. 2019/ 10/215/ZM Zápisy z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 5 ze dne zápis z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 5 ze dne doplnění navržených akcí do Plánu sportovních a kulturních akcí pořádaných městem Moravský Beroun dle návrhu sportovního výboru 24. USNESENÍ č. 2019/ 10/216/ZM Zápis z jednání Osadního výboru Nové Valteřice č. 6 ze dne zápis z jednání Osadního výboru Nové Valteřice č. 6 ze dne USNESENÍ č. 2019/ 10/217/ZM Pověření člena Zastupitelstva města Moravský Beroun k přijímání prohlášení snoubenců o vstupu do manželství pro volební období informaci starosty o možnosti pověření člena Zastupitelstva města Moravský Beroun k přijímání prohlášení snoubenců o vstupu do manželství pro volební období podle ustanovení 658 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Celkem 10 členů ZM, pro10, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo USNESENÍ č. 2019/ 10/218/ZM Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Moravský Beroun 8

9 změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne , a to s účinností ode dne jeho schválení viz. příloha, která je nedílnou součástí zápisu, ve které budou uvedeny provedené změny, které jsou barevně zvýrazněny 27. USNESENÍ č. 2019/ 10/219/ZM Stanovení celkového poštu zaměstnanců města zařazených do MěÚ 1. stanovilo celkový počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu na 60, a to pro období od do , ve kterém budou pokračovat ve sjednané práci pracovníci určeni pro pěstební činnost v lesích města, a to pouze za předpokladu vhodných klimatických podmínek umožňujících výkon daného druhu sjednané práce či v době kratší, pokud by byla sjednaná práce vykonána dříve 28. USNESENÍ č. 2019/ 10/220/ZM Čistička odpadních vod Moravský Beroun znění studie "Intenzifikace ČOV Moravský Beroun" variantu intenzifikace stávající ČOV - společné čištění komunálních vod aglomerace i výrobních vod ONDRÁŠOVKA a.s. 3. pověřilo vypracovat dlouhodobou koncepci nakládání s kalem a předložit ji na dalším zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun Termín: Pověřen: Jaroslav Župka, jednatel Městských služeb 29. USNESENÍ č. 2019/ 10/221/ZM Opatření obecné povahy pro oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů informaci o "Opatření obecné povahy pro oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů" přípravu a podání žádosti o vydání "Opatření obecné povahy v lokalitách se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů a se zvýšeným výskytem narušování veřejného pořádku" Termín: Pověřen: Ing. Tomáš Feranec, starosta města Ing. Miroslava Šestáková, místostarostka Bc. Marek Malínek, tajemník Celkem 10 členů ZM, pro 0, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0 9

10 30. USNESENÍ č. 2019/ 10/222/ZM Městská policie a asistenti prevence kriminality 1. uložilo vypracovat žádost na projekt Asistent prevence kriminality pro rok 2020 pro čtyři asistenty Termín: Pověřen: Ing. Tomáš Feranec, starosta města Celkem 10 členů ZM, pro 7, proti 1, zdrželo se 2, nehlasovalo 0 2. uložilo vypracovat žádost na projekt Domovník pro rok 2020 jeden domovník Termín: Pověřen: Ing. Tomáš Feranec, starosta města Celkem 10 členů ZM, pro 8, proti 2, zdrželo se 0, nehlasovalo 0 3. uložilo vyhlásit výběrové řízení na pozici strážníka Městské policie Moravský Beroun Termín: Pověřen: Ing. Tomáš Feranec, starosta města Celkem 10 členů ZM, pro 8, proti 2, zdrželo se 0, nehlasovalo USNESENÍ č. 2019/ 10/223/ZM Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření společnosti Městské služby Moravský Beroun s.r.o. za rok 2018 účetní závěrku společnosti Městské služby Moravský Beroun s.r.o. za účetní období 2018, sestavenou ke dni hospodářský výsledek společnosti Městské služby Moravský Beroun s.r.o. za účetní období 2018 ve výši ,15 Kč, jako nerozdělený zisk evidovaný na účtu nerozdělený zisk minulých let 3. schválilo Dodatek č. 1 je Smlouvě o výkonu funkce jednatele Městských služeb Moravský Beroun s.r.o. ze dne USNESENÍ č. 2019/ 10/224/ZM Informace o provedeném rozpočtovém opatření č. 10/2019 informaci o provedeném rozpočtovém opatření č. 10/2019, schváleném starostou města Moravský Beroun 10

11 33. USNESENÍ č. 2019/ 10/225/ZM Rozpočtové opatření č. 11/2019 návrh rozpočtového opatření č. 11/2019 dle předloženého materiálu 34. USNESENÍ č. 2019/ 10/226/ZM Diskuze zastupitelů diskuzi zastupitelů města Ing. Tomáš Feranec v. r. Bc. Rostislav Hrdlička v. r. starosta města ověřovatel zápisu 11

USNESENÍ 2019/ 7/122/ZM

USNESENÍ 2019/ 7/122/ZM Usnesení Zastupitelstva města č. 7 ze dne 29.05.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení Evropského

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne 17.07.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení

Více

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne 22.08.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací

Více

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne 23.05.2018 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města číslo 11. dne 26.07.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 15 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 15 ze dne Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský č. 15 ze dne 14.06.2017 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 17 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 17 ze dne Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města č. 17 ze dne 13.09.2017 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 94 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 94 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 94 ze dne 06.08.2018 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

1. USNESENÍ č. 2018/96/2289/RM Program Rady města Moravský Beroun

1. USNESENÍ č. 2018/96/2289/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 96 ze dne 03.09.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 86 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 86 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 86 ze dne 30.04.2018 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení, výsledek projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 19 ze dne

Usnesení, výsledek projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 19 ze dne Usnesení, výsledek projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 19 ze dne 28.02.2018 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne 10.10.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

1. USNESENÍ č. 2018/100/2368/RM Program Rady města Moravský Beroun

1. USNESENÍ č. 2018/100/2368/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 100 ze dne 15.10.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 65 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 65 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města č. 65 ze dne 29.05.2017 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 13 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 13 ze dne Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 13 ze dne 21.12.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000

Více

1. USNESENÍ č. 2018/97/2315/RM Program Rady města Moravský Beroun

1. USNESENÍ č. 2018/97/2315/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 97 ze dne 17.09.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s

Více

1. USNESENÍ č. 2018/83/1991/RM Program Rady města Moravský Beroun

1. USNESENÍ č. 2018/83/1991/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 83 ze dne 19.03.2018 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo

průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20 Určeno pro: Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20 Konané dne: 02.02.2017 Materiál číslo: 20/6/2 Název materiálu a návrh usnesení: 20/6/2 Prodej pozemku parc. č. 3289/11 k. ú. Příbor Povodí Odry

Více

Výpis usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem, konané dne čísl. usn /2018

Výpis usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem, konané dne čísl. usn /2018 Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem Volební období 2018-2022 Číslo jednací:10407/2018 VV/Ad *MUVPX0092QG4* Výpis usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem, konané dne 19.12.2018

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ 25. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem dne 13. 6. 2018 520/25/2018 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti zápis z minulého jednání ZM dne

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 68 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 68 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 68 ze dne 18.07.2017 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 13.6.2018 v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

Usnesení. ZM schvaluje zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období včetně kontroly plnění usnesení zastupitelstva.

Usnesení. ZM schvaluje zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období včetně kontroly plnění usnesení zastupitelstva. Usnesení 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Třebenice, konaného v sále Městského úřadu Třebenice, Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice dne 17. 12. 2018 od 18.00 hodin. Z důvodu zajištění ochrany

Více

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 16. zasedání s tím, že k němu nebyly

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 16. zasedání s tím, že k němu nebyly Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 71 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 71 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 71 ze dne 18.09.2017 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání:

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání: USNESENÍ ze 143. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 30.09.2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 84 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 84 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 84 ze dne 09.04.2018 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 12 P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 28.01.2019 162/3/ZM/2019 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 Číslo: 410/20 program zasedání ZM dne 20.09.2017 Číslo:

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ 24. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 14. 3. 2018 482/24/2018 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti zápis z minulého jednání ZM

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 49 ze dne

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 49 ze dne Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 49 ze dne 15.08.2016 1. USNESENÍ č. 2016/49/1099/RM Program Rady města Moravský Beroun 1. 2016/49/1099/RM 451/RM/2016/MAT Program Rady města Moravský Beroun 2. 2016/49/1100/RM

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 22.09.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Zápis č.6/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 6.září od 20:00 hod. v budově Obecního úřadu.

Zápis č.6/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 6.září od 20:00 hod. v budově Obecního úřadu. Zápis č.6/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 6.září od 20:00 hod. v budově Obecního úřadu. Celkový počet členů zastupitelstva: 9 Přítomno:7 Omluveni:2 Hosté:7 Zasedání řídil

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis usnesení. 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem, konané dne čísl. usn /2018

Výpis usnesení. 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem, konané dne čísl. usn /2018 Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem Volební období 2018-2022 Číslo jednací:253/2019 VV/NChal *MUVPX00972PQ* Výpis usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem, konané dne 20.03.2019

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 304/2018 převod peněžitých prostředků ve výši XXX z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové

Více

USNESENÍ. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun, dne

USNESENÍ. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun, dne USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun, dne 09.12.2015 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 3. zasedání pp. Ing.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 3. zasedání pp. Ing. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 29. března 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 28.4.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 514. Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva Ing. Libora Halase

Více

U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří konaného dne 25. dubna 2018

U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří konaného dne 25. dubna 2018 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří konaného dne 25. dubna 2018 č. ZM 12/2018 u p r a v e n á v e r z e Závěrečný účet Města Kynšperk nad Ohří za rok 2017, který tvoří přílohy

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, 25. ledna 2018 U S N E S E N Í ------------------------- z 36. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Usnesení z 31. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 31. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 31. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 29. 08. 2018 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 770/31/2018 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného 18. září 2018, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. z 26. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. června 2018 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

U S N E S E N Í. z 26. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. června 2018 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově KRNOMK--42871/2018 koni ZM města KRNOVA SS 26/2018/Ko U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. června 2018 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Usnesení z 24. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 24. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 24. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 20. 09. 2017 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 583/24/2017 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

8. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Šluknov za období leden až březen 2014 Usnesení č. 10/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov

8. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Šluknov za období leden až březen 2014 Usnesení č. 10/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město Usnesení č. 293/2014: program 20. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený radou města,

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis usnesení rady č. 17/2019 konané dne 10.06.2019 ve 13:00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne 10.06.2019 přijala

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Výpis usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice, konaného dne od hodin v sálku obecního úřadu

Výpis usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice, konaného dne od hodin v sálku obecního úřadu Výpis usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice, konaného dne 17.12.2018 od 18.00 hodin v sálku obecního úřadu Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 77 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 77 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 77 ze dne 28.12.2017 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Přítomno: 11 členů ZM Načeradec

Přítomno: 11 členů ZM Načeradec MĚSTYS NAČERADEC Přítomno: 11 členů ZM Načeradec USNESENÍ Z 20. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. ČERVNA 2018 1. Zahájení Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Pro: 11 Proti:0

Více

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice č. 2, konaného dne od 18 hodin ve školícím centru restaurace Ve Století.

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice č. 2, konaného dne od 18 hodin ve školícím centru restaurace Ve Století. Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice č. 2, konaného dne 28.05.2014 od 18 hodin ve školícím centru restaurace Ve Století. Zastupitelstvo obce Loděnice: Schvaluje : - Program veřejného

Více

Usnesení č. 1/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 8. zasedání pp. Bc. Zdeňka Černého a p. Jiřího Beneše.

Usnesení č. 1/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 8. zasedání pp. Bc. Zdeňka Černého a p. Jiřího Beneše. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 43 ze dne USNESENÍ č. 2016/43/948/RM Program Rady města Moravský Beroun

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 43 ze dne USNESENÍ č. 2016/43/948/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 43 ze dne 23.05.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 26.04.2018 na svém zasedání dne 26.04.2018 přijalo následující usnesení:

Více

Usnesení. přijatá na 14. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 14. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 14. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.12.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 694. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti Vak - Vodovody

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Žádost České pošty, s.p. o potvrzení kupní ceny

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Žádost České pošty, s.p. o potvrzení kupní ceny MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 9. 2017 Bod programu: 26 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Ivo Lesák Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

SMĚRNICE. č. 1/2015. Pravidla pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun

SMĚRNICE. č. 1/2015. Pravidla pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun Městský úřad Moravský Beroun Vydání/změna: 1/2 List číslo: 1 / 10 č. 1/2015 Pravidla pro prodej pozemků z majetku Zpracovatel Schvalovatel Účinnost Paní Zuzana Cabáková, referent ÚMP Paní Katarína Útli,

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ

ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ Výpis ze zápisu z 26. jednání dne 26.09.2018 USNESENÍ program jednání č. 26 dne 26.09.2018. Přítomno 15, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1 Krejčíř Ph.D, Veronika

Více

Město Moravská Třebová 1. Usnesení

Město Moravská Třebová 1. Usnesení 1 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo v pondělí 24.06.2019 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká č.o. 2 Zastupitelstvo města schvaluje: 170/Z/240619:

Více

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.06.2018 čís. 0345/ZMOb1418/22/18 0366/ZMOb1418/22/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 23. dubna 2018

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 23. dubna 2018 USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 23. dubna 2018 1090/38/1/2018 Zahájení, schválení programu 38. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 1. schvaluje doplněný program 38. zasedání

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konaného dne 16.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIV/16: ZM schvaluje program

Více

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 MĚSTYS NAČERADEC 1. Zahájení Přítomno 12 ZM. 1 USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 20.09.2018 Zastupitelstvo města Rosice na svém zasedání dne 20.09.2018 přijalo

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE HROBČICE. Usnesení z mimořádného 3. zasedání, konaného dne ZASTUPITELSTVO OBCE

ZASTUPITELSTVO OBCE HROBČICE. Usnesení z mimořádného 3. zasedání, konaného dne ZASTUPITELSTVO OBCE ZASTUPITELSTVO OBCE HROBČICE Usnesení z mimořádného 3. zasedání, konaného dne 12.5.2015 ZASTUPITELSTVO OBCE II. schvaluje 48/3/2015 Program tak, jak byl zveřejněn na úřední desce s tím, že za bod č. 4

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích 1. a) Zastupitelstvo obce (dále ZO) vzalo na vědomí, že v souladu s ustanovením 55

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne 13. 6. 2017 od 17.00 hodin v sále sokolovny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Počet členů RM : 4 USNESENÍ č. 2016/35/775/RM Program Rady města Moravský Beroun

Počet členů RM : 4 USNESENÍ č. 2016/35/775/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení Rady města Moravský č. 35 ze dne 22.02.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Výsledek hlasování: Pro : 12 Proti : 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro : 12 Proti : 0 Zdrželi se: 0 1 Výpis usnesení z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 28.06.2017 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 12 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Pištěk, Vajdák, Gargulák,

Více

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného 21.09.2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ulici Hlavní čp. 139 Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12.

Více

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 24. 9. 2012 Usnesení č. 1.: 1. Schválení programu 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 3. Podání

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 02. 2019 Číslo: 37/3 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více