Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu"

Transkript

1 Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Nahlížet do zápisů a pořizovat si výpisy mají osoby uvedené v 16 odst. 2 písm. e), odst. 3 a v 17 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Jiné fyzické osoby či právnické osoby mají možnost získat informace o jednání na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informací, v platném znění 1. USNESENÍ č. 2016/52/1165/RM Program Rady města Moravský Beroun /52/1165/RM 534/RM/2016/MAT Program Rady města Moravský Beroun /52/1166/RM 540/RM/2016/MAT Kontrola plnění usnesení /52/1167/RM 542/RM/2016/MAT Obecně závazná vyhláška města Moravský Beroun č. 2/2016, o nočním klidu /52/1168/RM 543/RM/2016/MAT Nařízení města Moravský Beroun č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád /52/1169/RM 573/RM/2016/MAT Revize Strategického plánu sociálního začleňování Moravský Beroun /52/1170/RM 545/RM/2016/MAT Návrh na vyřazení majetku dle návrhu ředitelky ZUŠ Moravský Beroun /52/1171/RM 546/RM/2016/MAT Věstník vlády ročník 14, částka 4 ze dne /52/1172/RM 547/RM/2016/MAT Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/01375/OKŘ/DSM - SDH Moravský Beroun /52/1173/RM 549/RM/2016/MAT Školní vzdělávací plán pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Moravský Beroun, IČ /52/1174/RM 550/RM/2016/MAT Rozhodnutí MŠ Moravský Beroun na školní rok 2016/2017 o počtu tříd a žáků /52/1175/RM 551/RM/2016/MAT Smlouva o poskytnutí dotace z Olomouckého kraje /52/1176/RM 552/RM/2016/MAT Souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou oplocení - Mgr. Karla Moravský Beroun /52/1177/RM 554/RM/2016/MAT Záměr na prodej částí pozemků parc. č. 94/3, parc. č. 94/5 a parc. č. 94/9 v k. ú. Ondrášov - Mgr. Karla Olomouc /52/1178/RM 555/RM/2016/MAT Prodej a kupní smlouva na pozemek parc. č. 216 v k. ú. Moravský Beroun - Mgr. Karla Moravský Beroun /52/1179/RM 556/RM/2016/MAT Prodej a kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 688/1 v k. ú. Moravský Beroun - Mgr. Karla Moravský Beroun /52/1180/RM 557/RM/2016/MAT Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne /52/1181/RM 558/RM/2016/MAT Záměr prodeje nemovitých věcí - pozemků parc. č. 395/1 ostatní plocha, manipulační plocha a parc. č. 395/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s č. p. 83 v k. ú. Ondrášov - výstavba čerpací stanice PHM /52/1182/RM 559/RM/2016/MAT Návrh zpracování vlajky města Moravský Beroun dle návrhu firmy Ing. Milan Daněk IČO /52/1183/RM 560/RM/2016/MAT Zúžení využití dotace z rozpočtu města Moravský Beroun - Poradna pro občanství/občanská a lidská práva

2 /52/1184/RM 561/RM/2016/MAT Záměr na prodej pozemků v k. ú. Čabová - Mgr. Karla Čabová /52/1185/RM 562/RM/2016/MAT Záměr na prodej pozemků v k. ú. Nové Valteřice - Mgr. Karla /52/1186/RM 563/RM/2016/MAT Návrh rozpočtového opatření č. 7/ /52/1187/RM 564/RM/2016/MAT Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - OSBD Bruntál /52/1188/RM 565/RM/2016/MAT Záměr na prodej části pozemku parc. č. 749/1 v k. ú. Moravský Beroun - Mgr. Karla Moravský Beroun /52/1189/RM 566/RM/2016/MAT Dodatky č. 2 ke smlouvám o sdružených službách dodávek elektřiny a zemního plynu do odběrných míst města Moravský Beroun /52/1190/RM 567/RM/2016/MAT Modrá úsporám - informace o dotačním titulu /52/1191/RM 568/RM/2016/MAT Zařazení investičního námětu ZŠ Moravský Beroun do MAP Olomouc /52/1192/RM 570/RM/2016/MAT Zařazení investičního námětu MŠ Moravský Beroun do MAP Olomouc /52/1193/RM 571/RM/2016/MAT Smlouva o dílo na akci "Výměna oken v budově radnice, Moravský Beroun" - Okna Macek, a.s., Dubňany /52/1194/RM 569/RM/2016/MAT Modernizace dětského dopravního hřiště - Moravský Beroun /52/1195/RM 574/RM/2016/MAT Výměna podlahy na balkóně v sále Národního domu Moravský Beroun /52/1196/RM 576/RM/2016/MAT Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne /52/1197/RM 577/RM/2016/MAT Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě na odkup dříví vytěženého na lesním majetku města - Torad Tylov s.r.o., Dětřichov nad Bystřicí /RM/2016/MAT Diskuze program 52. schůze Rady města Moravský Beroun konané dne USNESENÍ č. 2016/52/1166/RM Kontrola plnění usnesení kontrolu plnění usnesení rady města 3. USNESENÍ č. 2016/52/1167/RM Obecně závazná vyhláška města Moravský Beroun č. 2/2016, o nočním klidu dopis MV ČR ze dne a návrh OZV města Moravský Beroun č. 2/2016, o nočním klidu Zastupitelstvu města Moravský Beroun schválit návrh Obecně závazné vyhlášky města Moravský Beroun č. 2/2016, o nočním klidu na nejbližší zasedání Termín:

3 4. USNESENÍ č. 2016/52/1168/RM Nařízení města Moravský Beroun č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád předložený návrh Nařízení města Moravský Beroun č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád 2. vzala na vědomí posouzení návrhu Nařízení města Moravský Beroun č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád, oddělením legislativy a dozoru, Odbor majetkový, právní a správních činností KÚ Olomouckého kraje ze dne schválila Nařízení města Moravský Beroun č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád 4. uložila zveřejnit Nařízení města Moravský Beroun č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád, na webových stránkách města, v článku zpravodaje, informovat městskou policii a zjistit podmínky umístnění dopravního značení s informací o zákazu podomního prodeje ve města Termín: USNESENÍ č. 2016/52/1169/RM Revize Strategického plánu sociálního začleňování Moravský Beroun revizi Strategického plánu sociálního začleňování Moravský Beroun Zastupitelstvu města Moravský Beroun schválit revizi Strategického plánu sociálního začleňování Moravský Beroun na 12. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun Termín: USNESENÍ č. 2016/52/1170/RM Návrh na vyřazení majetku dle návrhu ředitelky ZUŠ Moravský Beroun vyřazení drobného dlouhodobého majetku dle návrhu ředitelky ZUŠ Moravský Beroun v celkové hodnotě Kč 7. USNESENÍ č. 2016/52/1171/RM Věstník vlády ročník 14, částka 4 ze dne Věstník vlády ročník 14, částka 4 ze dne USNESENÍ č. 2016/52/1172/RM Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/01375/OKŘ/DSM - SDH Moravský Beroun 3

4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/01375/OKŘ/DSM uzavřené dne s Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, na poskytnutí dotace ve výši Kč za účelem akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, kterým se prodlužuje termín použití poskytnuté dotace do USNESENÍ č. 2016/52/1173/RM Školní vzdělávací plán pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Moravský Beroun, IČ Školní vzdělávací plán pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Moravský Beroun, náměstí 9. května 595, Moravský Beroun, IČ USNESENÍ č. 2016/52/1174/RM Rozhodnutí MŠ Moravský Beroun na školní rok 2016/2017 o počtu tříd a žáků Rozhodnutí MŠ Moravský Beroun na školní rok 2016/2017 o počtu tříd a žáků 11. USNESENÍ č. 2016/52/1175/RM Smlouva o poskytnutí dotace z Olomouckého kraje přijetí dotace s účelem použití, dle čl. I odst. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace z Olomouckého kraje, tj. částečná úhrada nákladů na výstavbu sportovní haly včetně dráhy pro bowling a dráhy pro kuželky ve výši Kč 2. schválila Smlouvu o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ , AG. Č. SML/0142/ uložila dbát na dodržení ustanovení týkajících se požadavku na publicitu dle čl. III. odst. 10 Smlouvy o poskytnutí dotace Termín: uložila předložit Smlouvu o poskytnutí dotace na zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun Termín: USNESENÍ č. 2016/52/1176/RM Souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou oplocení - Mgr. Karla Moravský Beroun žádost Mgr. Karla Moravský Beroun ze dne o vydání souhlasu vlastníka sousedního pozemku parc. č orná půda ve vlastnictví města Moravský Beroun, s výstavbou oplocení pozemku parc. č. 1652/2 k. ú. Moravský Beroun ve spoluvlastnictví žadatele 2. souhlasila jako vlastník sousedního pozemku parc. č orná půda, zapsaného na LV ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc pro obec a k. ú. Moravský 4

5 Beroun, se stavbou oplocení pozemku parc. č. 1652/2 zahrada ve vlastnictví Mgr. Karla Moravský Beroun a Mgr. Karla Moravský Beroun, souhlas je vydáván pro potřeby územního řízení u příslušného stavebního úřadu 13. USNESENÍ č. 2016/52/1177/RM Záměr na prodej částí pozemků parc. č. 94/3, parc. č. 94/5 a parc. č. 94/9 v k. ú. Ondrášov - Mgr. Karla Olomouc žádost Mgr. Karla Olomouc a Mgr. Karla Olomouc, o koupi částí pozemků parc. č. 94/3 trvalý travní porost (TTP) o výměře cca 102 m 2, parc. č. 94/5 TTP o výměře cca 16 m 2 a parc. č. 94/9 TTP o výměře cca 114 m 2 v k. ú. Ondrášov za účelem zřízení zahrady Zastupitelstvu města Moravský Beroun zajistit vypracování geometrického plánu pro rozdělení části pozemků parc. č. 94/3, parc. č. 94/5 a parc. č. 94/9 trvalé travní porosty, zapsané ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV pro obec Moravský Beroun a k. ú. Ondrášov, kdy výměra nově vzniklých pozemků bude stanovena geometrickým plánem v návaznosti na požadavek žadatelů 3. doporučila Zastupitelstvu města Moravský Beroun předložit vypracovaný geometrický plán spolu s materiálem pro schválení zveřejnění záměru na prodej nově oddělených částí pozemků parc. č. 94/3, parc. č. 94/5 a parc. č. 94/9 trvalé travní porosty v k. ú. Ondrášov, k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun za prodejní cenu 40 Kč/m 2 stanovenou dle Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun s tím, že kupující hradí poplatky s prodejem související, tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitosti a náklady na vypracování geometrického plánu 4. doporučila Zastupitelstvu města Moravský Beroun vyzvat žadatele ke složení jistiny ve výši Kč 14. USNESENÍ č. 2016/52/1178/RM Prodej a kupní smlouva na pozemek parc. č. 216 v k. ú. Moravský Beroun - Mgr. Karla Moravský Beroun 1. doporučila Zastupitelstvu města Moravský Beroun prodej a Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 216 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 88 m 2, zapsaného ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV pro obec a k. ú. Moravský Beroun, Mgr. Karla Moravský Beroun, za cenu ve výši 40 Kč/m 2 stanovenou Pravidly pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun s tím, že kupující hradí poplatky s převodem související, tj Kč za podání návrhu na vklad práva do KN a 4 % daně z nabytí nemovitých věcí 15. USNESENÍ č. 2016/52/1179/RM Prodej a kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 688/1 v k. ú. Moravský Beroun - Mgr. Karla Moravský Beroun 1. doporučila Zastupitelstvu města Moravský Beroun schválit prodej a Kupní smlouvu na prodej části parc. č. 688/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 410 m 2, zapsaného ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV pro obec a k. ú. Moravský Beroun, ze kterého byl Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č /2016 ze dne oddělena část a vznikl tak nový pozemek s parc. č. 688/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 410 m 2, Mgr. Karla Moravský Beroun, za prodejní cenu ve výši 40 Kč/m 2 s tím, že kupující 5

6 hradí poplatky s prodejem související, tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí, náklady na vyhotovení geometrického plánu a 4% daň z nabytí nemovitých věcí 16. USNESENÍ č. 2016/52/1180/RM Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne zápis Kontrolního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne , a uložila předložit zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne , a na jednání Zastupitelstva města Moravský Beroun Termín: Pověřen: Ing. Zdenka Szukalská, starostka města 17. USNESENÍ č. 2016/52/1181/RM Záměr prodeje nemovitých věcí - pozemků parc. č. 395/1 ostatní plocha, manipulační plocha a parc. č. 395/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s č. p. 83 v k. ú. Ondrášov - výstavba čerpací stanice PHM skutečnost, že na zveřejněný záměr na prodej nemovitých věcí - pozemků parc. č. 395/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3356 m 2 a parc. č. 395/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m 2, jehož součástí je stavba č. p. 83 s využitím jiná stavba, za účelem výstavby čerpací stanice PHM, vše zapsané ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc na LV pro obec Moravský Beroun a k. ú. Ondrášov za minimální cenu ve výši Kč, nebyla podána nabídka na koupi 2. uložila předložit materiál s informací na nejbližší zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun Termín: USNESENÍ č. 2016/52/1182/RM Návrh zpracování vlajky města Moravský Beroun dle návrhu firmy Ing. Milan Daněk IČO návrh zpracování vlajky města Moravský Beroun dle návrhu firmy Ing. Milan Daněk, IČO USNESENÍ č. 2016/52/1183/RM Zúžení využití dotace z rozpočtu města Moravský Beroun - Poradna pro občanství/občanská a lidská práva 1. projednala žádost o zúžení využití dotace včetně Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. 16/2015 spolku Poradna pro občanství/občanská a lidská práva, IČ: , se sídlem Ječná 7, Praha 2 přesunutím dotace ve výši Kč z dotace 6

7 poskytnuté na Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi Návrat do rodiny" na projekt terénní programy Návrat do společnosti Zastupitelstvu města Moravský Beroun schválit zúžení využití dotace včetně Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. 16/2015 spolku Poradna pro občanství/občanská a lidská práva, IČ: , se sídlem Ječná 7, Praha 2 přesunutím dotace ve výši Kč z dotace poskytnuté na Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi Návrat do rodiny" na projekt terénní programy Návrat do společnosti" 20. USNESENÍ č. 2016/52/1184/RM Záměr na prodej pozemků v k. ú. Čabová - Mgr. Karla Čabová žádost Mgr. Karla Moravský Beroun koupi pozemků parc. č. 443/3 zahrada o výměře 279 m 2, parc. č. 442/3 trvalý travní porost o výměře 204 m 2, parc. č. 443/2 zahrada o výměře 134 m 2, části pozemků parc. č. 443/1 zahrada o výměře cca 175 m 2 a parc. č. 442/2 trvalý travní porost o výměře cca 1000 m 2 v k. ú. Čabová za účelem zřízení zahrady Zastupitelstvu města Moravský Beroun zajistit vypracování geometrického plánu pro rozdělení části pozemků parc. č. 443/1 zahrada o výměře cca 175 m 2 a parc. č. 442/2 trvalý travní porost o výměře cca 1000 m 2 v k. ú. Čabová, kdy výměra nově vzniklých pozemků bude stanovena geometrickým plánem v návaznosti na požadavek žadatelů 3. doporučila Zastupitelstvu města Moravský Beroun uložit předložení vypracovaného geometrického plánu spolu s materiálem pro schválení zveřejnění záměru na prodej nově oddělených částí pozemků parc. č. 443/1 zahrada a parc. č. 442/2 trvalý travní porost a pozemků parc. č. 443/3 zahrada, parc. č. 442/3 trvalý travní porost a parc. č. 443/2 zahrada v k. ú. Čabová, k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun, za prodejní cenu 40 Kč/m 2 stanovenou dle Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun s tím, že kupující hradí poplatky s prodejem související, tj Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitosti a náklady na vypracování geometrického plánu 4. doporučila Zastupitelstvu města Moravský Beroun vyzvat žadatele ke složení jistiny ve výši Kč 21. USNESENÍ č. 2016/52/1185/RM Záměr na prodej pozemků v k. ú. Nové Valteřice - Mgr. Karla žádost Mgr. Karla Olomouc, o koupi pozemků parc. č. 802 ostatní plocha o výměře 185 m 2, parc. č. 215/2 ostatní plocha o výměře 138 m 2, části parc. č. 215/5 ostatní plocha o výměře cca 100 m 2 a části parc. č. 215/7 ostatní plocha o výměře cca 45 m 2 v k. ú. Nové Valteřice za účelem rozšíření zahrady a manipulační plochy před domem Zastupitelstvu města Moravský Beroun zajistit vypracování geometrického plánu pro rozdělení pozemků parc. č. 215/5 ostatní plocha o výměře cca 100 m 2 a parc. č. 215/7 ostatní plocha o výměře cca 45 m 2 v k. ú. Nové Valteřice, kdy výměra nově vzniklých pozemků bude stanovena geometrickým plánem v návaznosti na požadavek žadatelů 3. doporučila Zastupitelstvu města Moravský Beroun uložit předložení vypracovaného geometrického plánu spolu s materiálem pro schválení zveřejnění záměru na prodej nově oddělených částí pozemků parc. č. 215/5 ostatní plocha a parc. č. 215/7 ostatní plocha a pozemků parc. č. 802 ostatní plocha a parc. č. 215/2 ostatní plocha v k. ú. Nové Valteřice, k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun, za prodejní cenu 35 a 40 Kč/m 2 stanovenou dle Pravidel pro prodej pozemků z majetku města Moravský Beroun s tím, že kupující hradí poplatky s prodejem související, tj

8 Kč za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitosti a náklady na vypracování geometrického plánu 4. doporučila Zastupitelstvu města Moravský Beroun vyzvat žadatele ke složení jistiny ve výši Kč 22. USNESENÍ č. 2016/52/1186/RM Návrh rozpočtového opatření č. 7/2016 návrh rozpočtové opatření č. 7/2016 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 7/2016 se zvýšením příjmů a výdajů o částku Kč a zvýšením finanční rezervy o Kč 23. USNESENÍ č. 2016/52/1187/RM Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - OSBD Bruntál Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu občanské vybavenosti č. p. 373, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří, v místnosti č. 17 o celkové ploše 68 m 2, a je zapsán na LV pro obec a k. ú. Moravský Beroun ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, KP Olomouc, s Okresním stavebním bytovým družstvem, Březinova 990/23, Krnov, IČ , za cenu stanovenou Směrnicí č. 7/2016 Užívání Výchovně vzdělávacího centra Moravský Beroun, na dobu neurčitou 24. USNESENÍ č. 2016/52/1188/RM Záměr na prodej části pozemku parc. č. 749/1 v k. ú. Moravský Beroun - Mgr. Karla Moravský Beroun žádost Mgr. Karla Moravský Beroun, o koupi části pozemku parc. č. 749/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 200 m 2 v k. ú. Moravský Beroun za účelem zřízení zahrady Zastupitelstvu města Moravský Beroun nevyhovět žádosti Mgr. Karla 25. USNESENÍ č. 2016/52/1189/RM Dodatky č. 2 ke smlouvám o sdružených službách dodávek elektřiny a zemního plynu do odběrných míst města Moravský Beroun Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 100/1/437 o sdružených službách dodávek elektřiny s firmou Energie Pro s.r.o., IČ schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 200/1/437 o sdružených službách dodávek zemního plynu s firmou Energie Pro s.r.o., IČ schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 500/1/437, o sdružených službách dodávek elektřiny s firmou Energie Pro s.r.o., IČ

9 26. USNESENÍ č. 2016/52/1190/RM Modrá úsporám - informace o dotačním titulu informace o dotačním programu Modrá úsporám z Ministerstva životního prostředí 2. uložila předložit informace o dotačním programu Modrá úsporám na 12. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun Termín: USNESENÍ č. 2016/52/1191/RM Zařazení investičního námětu ZŠ Moravský Beroun do MAP Olomouc zařazení investičního námětu ZŠ Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvkové organizace, do MAP Olomouc 28. USNESENÍ č. 2016/52/1192/RM Zařazení investičního námětu MŠ Moravský Beroun do MAP Olomouc zařazení investičního námětu MŠ Moravský Beroun, příspěvkové organizace, do MAP Olomouc 29. USNESENÍ č. 2016/52/1193/RM Smlouva o dílo na akci "Výměna oken v budově radnice, Moravský Beroun" - Okna Macek, a.s., Dubňany Smlouvu o dílo na akci "Výměna oken v budově radnice, Moravský Beroun" s Okna Macek a. s., Nádražní 1701, Dubňany, IČ , za sjednanou cenu ve výši Kč bez DPH a termínem dokončení díla do USNESENÍ č. 2016/52/1194/RM Modernizace dětského dopravního hřiště - Moravský Beroun Protokol o otevírání obálek a Protokol o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky: Modernizace dětského dopravního hřiště - Moravský Beroun 2. vzala na vědomí výsledek hodnotící komise, která konstatovala, že dle hodnotících kritérií nejnižší nabídková cena nejvýhodnější nabídku předložil uchazeč firma NOSTA, s.r.o., se sídlem: Svatopluka Čecha 2088/13, Nový Jičín, IČ: a doporučení hodnotící komise uzavřít s tímto uchazečem Smlouvu o dílo 3. schválila Smlouvu o dílo AG. Č. SML/0137/2016 na provedení zakázky "Modernizace dětského dopravního hřiště - Moravský Beroun" s vítězným uchazečem firmou NOSTA, s.r.o., se sídlem: Svatopluka Čecha 9

10 2088/13, Nový Jičín, IČ: , za smluvenou cenu díla ve výši ,61 Kč bez DPH a termínem dokončení prací do USNESENÍ č. 2016/52/1195/RM Výměna podlahy na balkóně v sále Národního domu Moravský Beroun předložené dvě cenové nabídky na výměnu podlahy na balkóně v sále Národního domu Moravský Beroun 32. USNESENÍ č. 2016/52/1196/RM Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Moravský Beroun ze dne uložila předložit zápis z jednání finančního výboru ze dne na zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun Termín: USNESENÍ č. 2016/52/1197/RM Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě na odkup dříví vytěženého na lesním majetku města - Torad Tylov s.r.o., Dětřichov nad Bystřicí Dodatek č. 3 ke Kupní smlouvě č. 2/2016 uzavřené dne na koupi dříví vytěženého na lesním majetku ve vlastnictví města Moravský Beroun s Torad Tylov s.r.o., IČ , Dětřichov nad Bystřicí 174 Ing. Zdenka Szukalská v. r. Ing. Petr Otáhal v. r. starostka města místostarosta 10

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města číslo 11. dne 26.07.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 21 ze dne 22.08.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 50 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 50 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský č. 50 ze dne 01.09.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne 17.07.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení

Více

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne 23.05.2018 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona

Více

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 17 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 17 ze dne Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města č. 17 ze dne 13.09.2017 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

USNESENÍ 2019/ 7/122/ZM

USNESENÍ 2019/ 7/122/ZM Usnesení Zastupitelstva města č. 7 ze dne 29.05.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení Evropského

Více

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 15 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 15 ze dne Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský č. 15 ze dne 14.06.2017 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

1. USNESENÍ č. 2018/83/1991/RM Program Rady města Moravský Beroun

1. USNESENÍ č. 2018/83/1991/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 83 ze dne 19.03.2018 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 41 ze dne Usnesení č. 2016/41/873/RM Program Rady města Moravský Beroun

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 41 ze dne Usnesení č. 2016/41/873/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 41 ze dne 25.04.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 94 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 94 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 94 ze dne 06.08.2018 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání:

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání: USNESENÍ ze 143. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 30.09.2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 49 ze dne

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 49 ze dne Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 49 ze dne 15.08.2016 1. USNESENÍ č. 2016/49/1099/RM Program Rady města Moravský Beroun 1. 2016/49/1099/RM 451/RM/2016/MAT Program Rady města Moravský Beroun 2. 2016/49/1100/RM

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 65 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 65 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města č. 65 ze dne 29.05.2017 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 51 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 51 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 51 ze dne 19.09.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

1. USNESENÍ č. 2018/100/2368/RM Program Rady města Moravský Beroun

1. USNESENÍ č. 2018/100/2368/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 100 ze dne 15.10.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s

Více

3. USNESENÍ č. 2019/ 10/195/ZM Rozhodnutí o poskytnutí dotace od poskytovatele MMR ČR z dotačního programu IROP na projekt

3. USNESENÍ č. 2019/ 10/195/ZM Rozhodnutí o poskytnutí dotace od poskytovatele MMR ČR z dotačního programu IROP na projekt Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 10 ze dne 11.09.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 71 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 71 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 71 ze dne 18.09.2017 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 86 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 86 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 86 ze dne 30.04.2018 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení, výsledek projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 19 ze dne

Usnesení, výsledek projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 19 ze dne Usnesení, výsledek projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 19 ze dne 28.02.2018 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 77 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 77 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 77 ze dne 28.12.2017 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 46 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 46 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města č. 46 ze dne 18.07.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 43 ze dne USNESENÍ č. 2016/43/948/RM Program Rady města Moravský Beroun

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 43 ze dne USNESENÍ č. 2016/43/948/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 43 ze dne 23.05.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 13 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 13 ze dne Usnesení a výsledky projednání Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 13 ze dne 21.12.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 84 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 84 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 84 ze dne 09.04.2018 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, 25. ledna 2018 U S N E S E N Í ------------------------- z 36. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391)

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391) U S N E S E N Í z 41. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. srpna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

1. USNESENÍ č. 2018/96/2289/RM Program Rady města Moravský Beroun

1. USNESENÍ č. 2018/96/2289/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 96 ze dne 03.09.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného 18. září 2018, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

1. USNESENÍ č. 2018/97/2315/RM Program Rady města Moravský Beroun

1. USNESENÍ č. 2018/97/2315/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 97 ze dne 17.09.2018 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 29. března 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 73 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 73 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 73 ze dne 30.10.2017 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 68 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 68 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 68 ze dne 18.07.2017 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

USNESENÍ. z 39. schůze rady města konané dne 16. ledna Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín

USNESENÍ. z 39. schůze rady města konané dne 16. ledna Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín USNESENÍ z 39. schůze rady města konané dne 16. ledna 2017 Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín 17/39/871 Rada města schválila program jednání Rady města konané dne 16. 1. 2017. 17/39/872 Rada

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 45 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 45 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 45 ze dne 27.06.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo

průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 3. 2018 Usnesení 671/2018 - ZM 28 ze dne 22. 3. 2018 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 672/2018 -

Více

Usnesení č. 13/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh

Usnesení č. 13/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 13973/2018 ST/Dan Spis č. 1400/2018 USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 29. ledna 2019,

Více

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22.06.2016 239 / 12 č. 2 240 / 12 č. 3 241 / 12 č. 4 242 / 12 č. 5 243 / 12 č. 6 244 / 12 č. 7 program zasedání dne 22. 6. 2016 přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019 u p r a v e n á v e r z e č. RM 01/2019 doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří 1. schválit a) podání žádosti o poskytnutí

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 44 ze dne

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 44 ze dne Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 44 ze dne 07.06.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Město Kravaře Náměstí 405/43, Kravaře tel.: , isds: iv5bfnz

Město Kravaře Náměstí 405/43, Kravaře tel.: ,   isds: iv5bfnz Město Kravaře Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře tel.: +420 553 777 911, e-mail: posta@kravare.cz, isds: iv5bfnz USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, konaného dne 25. 4. 2018 v zasedací místnosti

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 14. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2018-2022 konané dne 13. května 2019 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

z 30. schůze Rady města Moravský Beroun, dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

z 30. schůze Rady města Moravský Beroun, dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu USNESENÍ z 30. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 21.12.2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město Usnesení č. 293/2014: program 20. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený radou města,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Výpis usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice, konaného dne od hodin v sálku obecního úřadu

Výpis usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice, konaného dne od hodin v sálku obecního úřadu Výpis usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice, konaného dne 17.12.2018 od 18.00 hodin v sálku obecního úřadu Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Usnesení ZM č. 06/2019 z jednání konaného dne

Usnesení ZM č. 06/2019 z jednání konaného dne Zastupitelstvo města Horšovský Týn: Usnesení ZM č. 06/2019 z jednání konaného dne 24.6.2019 01. schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil. 02. schvaluje program 6. jednání

Více

2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov

2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Kravaře Náměstí 405/43, Kravaře tel.: , isds: iv5bfnz

Město Kravaře Náměstí 405/43, Kravaře tel.: ,   isds: iv5bfnz Město Kravaře Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře tel.: +420 553 777 911, e-mail: posta@kravare.cz, isds: iv5bfnz USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, konaného dne 26. 4. 2017 v zasedací místnosti

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 42 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 42 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města č. 42 ze dne 09.05.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Kravaře. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 24. 2. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 10.82/2016-10.91/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Zastupitelstvo města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 09. 11.2017 408/24/ZM/2017 program 24. zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 19. června 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

ZM po projednání Usnesením č. 11/2019/3 I. Schvaluje program 3. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami. Hlasování 19A/0N/0Z

ZM po projednání Usnesením č. 11/2019/3 I. Schvaluje program 3. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami. Hlasování 19A/0N/0Z Usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 25. 4. 2019 od 18.00 hodin v malém sále kina SPEKTRUM, nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí Usnesením č. 11/2019/3 program 3.

Více

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 11.9.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 4145. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 195/2018-208/2018, 4146. Rada

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 65381/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 15. schůze Rady města

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 5.9.2016 Usnesení č. 375 /16-402 /16 375/16 Volba návrhové komise 376/16 Schválení programu 377/16 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 05. 12. 2018 Číslo: 16/2 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 12. června 2019

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 12. června 2019 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 12. června 2019 u p r a v e n á v e r z e č. RM 158/2019 1. neschvaluje poskytnutí peněžitého daru zapsanému spolku Linka bezpečí, z.s., Ústavní

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 Číslo: 410/20 program zasedání ZM dne 20.09.2017 Číslo:

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 3. zasedání pp. Ing.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 3. zasedání pp. Ing. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018

ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018 ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018 1. Schválení programu Usnesení č. 2332/2018 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený a doplněný program 144. schůze Rady města Rumburk.

Více

U S N E S E N Í. 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

8. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Šluknov za období leden až březen 2014 Usnesení č. 10/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov

8. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Šluknov za období leden až březen 2014 Usnesení č. 10/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 1. 10. 2018 Poskytnutí finančního daru pí Benáková (mat. č. 306/2018) Usnesení č. 314/2018 poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč za spolupráci

Více

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 23. dubna 2018

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 23. dubna 2018 USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 23. dubna 2018 1090/38/1/2018 Zahájení, schválení programu 38. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 1. schvaluje doplněný program 38. zasedání

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 26.11. 2018 53/4/RM/2018 Návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2019 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.09.2012 308 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.09.2012 309 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis usnesení rady č. 17/2019 konané dne 10.06.2019 ve 13:00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne 10.06.2019 přijala

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

2.2/8/2018 ZM schvaluje, že členové výborů, kteří nejsou členy ZM, vykonávají funkci bez nároku na odměnu

2.2/8/2018 ZM schvaluje, že členové výborů, kteří nejsou členy ZM, vykonávají funkci bez nároku na odměnu MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel.: 487 712 012, fax: 487 712 000 Usnesení ze zasedání č. 2 Zastupitelstva města Kamenický Šenov 28. listopadu 2018 ve vzdělávacím centru

Více

Počet členů RM : 4 USNESENÍ č. 2016/35/775/RM Program Rady města Moravský Beroun

Počet členů RM : 4 USNESENÍ č. 2016/35/775/RM Program Rady města Moravský Beroun Usnesení Rady města Moravský č. 35 ze dne 22.02.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1/82/RM/2018 Program schůze RM

1/82/RM/2018 Program schůze RM Rada města Příbora U S N E S E N Í 8 2. s c h ů z e R a d y m ě s t a P ř í b o r a k o n a n é v m i m o ř á d n é m t e r m í n u d n e 1 7. 0 7. 2 0 1 8 v z a s e d a c í m í s t n o s t i r a d y m

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 304/2018 převod peněžitých prostředků ve výši XXX z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 541/12-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 541/12-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Kojetína, konané dne 2. prosince 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. ZM schvaluje zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období včetně kontroly plnění usnesení zastupitelstva.

Usnesení. ZM schvaluje zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období včetně kontroly plnění usnesení zastupitelstva. Usnesení 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Třebenice, konaného v sále Městského úřadu Třebenice, Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice dne 17. 12. 2018 od 18.00 hodin. Z důvodu zajištění ochrany

Více