Kroužek elektroniky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kroužek elektroniky 2010-2011"

Transkript

1 Dům dětí a mládeže Bílina Havířská 529/ Bílina tel Kroužek elektroniky Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

2 ZÁKLADNÍ ELEKTROTECHNICKÉ SOUČÁSTKY... 4 VODIČ, KŘÍŽENÍ VODIČŮ... 4 ZKUŠEBNÍ NEPÁJIVÉ POLE... 4 SPÍNAČ TLAČÍTKO KONTAKT... 4 ŽÁROVKA... 4 REZISTOR... 5 OHMŮV ZÁKON:... 5 WATTŮV ZÁKON:... 5 KONDENZÁTOR... 6 Napětí a proud na kondenzátoru:... 7 CÍVKA, TLUMIVKA... 8 Napětí a proud na cívce:... 8 Jádra cívek:... 9 TRANSFORMÁTOR TRANSFORMÁTOR VÝPOČET BĚŽNÉHO SÍŤOVÉHO TRANSFORMÁTORU: NAPÁJECÍ ČLÁNEK Řazení napájecích článků: DIODA SVÍTIVÁ DIODA (LED) FOTODIODA ZENEROVA DIODA TYRISTOR A TRIAK Zapojení v elektrickém obvodu: DIAK TRANZISTOR INTEGROVANÝ OBVOD ZAPOJENÍ SOUČÁSTEK V OBVODU NEJJEDNODUŠŠÍ OBVODY BLIKAČ S TRANZISTORY SCHÉMA ZAPOJENÍ : NÁVRH PLOŠNÉHO SPOJE : ZAPOJOVACÍ PLÁNEK : POLICEJNÍ SIRÉNA SCHÉMA ZAPOJENÍ NÁVRH ZAPOJENÍ NA UNIVERZÁLNÍM PLOŠNÉM SPOJI: ZAPOJENÍ S OBVODEM 555 (ČASOVAČ = TIMER) PRINCIP: SCHÉMA ZAPOJENÍ: ZÁKLADNÍ KLOPNÉ OBVODY ASTABILNÍ KLOPNÝ OBVOD (MULTIVIBRÁTOR) Princip Schéma zapojení Praktické provedení BISTABILNÍ KLOPNÝ OBVOD Princip Schéma zapojení Praktické provedení MONOSTABILNÍ KLOPNÝ OBVOD Princip Schéma zapojení Praktické provedení Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

3 GENERÁTOR SIRÉN S OBVODEM UM 3561: SCHÉMA ZAPOJENÍ : NÁVRH PLOŠNÉHO SPOJE : ZAPOJOVACÍ PLÁNEK : GENERÁTOR MELODIE S OBVODEM FT66: SCHÉMA ZAPOJENÍ: NÁVRH PLOŠNÉHO SPOJE: ZAPOJOVACÍ PLÁNEK: FUNKČNÍ GENERÁTOR: SCHÉMA ZAPOJENÍ : ZAPOJOVACÍ PLÁNEK : BAREVNÉ ZNAČENÍ REZISTORŮ: TABULKA: Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

4 Základní elektrotechnické součástky Vodič, křížení vodičů vodič: křížení vodičů nespojených: křížení vodičů spojených: Zkušební nepájivé pole Izolovaná destička s otvory, obsahující pérové kontakty pro zkušební zapojování elektronických obvodů bez pájení. Na destičce se zapojení odzkouší a pak teprve se navrhne plošný spoj a vyrobí se konečná verze přístroje. Spínač tlačítko kontakt spínač se stálou polohou zapnuto/vypnuto (vypínač) spínač se stálými polohami: zapnut obvod A nebo zapnut obvod B (přepínač) tlačítko se stálou polohou vypnuto a nestálou polohou sepnuto (zapínací) tlačítko se stálou polohou zapnuto a nestálou polohou vypnuto (rozpínací) Žárovka schematická značka elektrická vlastnost: ZDROJ SVĚTLA Klade odpor elektrickému proudu, při průchodu elektrického proudu se zahřívá. elektrická hodnota: udává se v napětí a proudu u malých žárovek (3,5V 0,3A), nebo v napětí a výkonu u velkých žárovek (220V 60W) praktické provedení: skleněná baňka, kovová patice s bajonetovou paticí nebo závitem. Mechanická velikost je závislá na požadovaném výkonu (vyzářeném teple) Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

5 Rezistor schematická značka elektrická vlastnost: ODPOR Klade odpor elektrickému proudu, při průchodu elektrického proudu se zahřívá. Elektrické parametry: elektrický odpor v ohmech + tepelný výkon ve wattech hodnota odporu se udává v ohmech, značka Ω, násobky jsou kiloohm kω, megaohm MΩ přepočet jednotek Ω = 1 kω kω = 1 MΩ praktické provedení: Izolované (keramické) těleso s nanesenou vrstvou vodivého laku nebo navinutým odporovým drátem. Celé těleso rezistoru je chráněno před poškozením vrstvou ochranného laku. Rezistor se průchodem elektrického proudu zahřívá! Mechanická velikost je proto závislá na požadovaném výkonu (vyzářeném teple). Miniaturní odpory mají výkon 0,125 W až 0,25 W, velké rezistory mají schopnost vyzářit desítky až stovky wattů. Při překročení povoleného výkonu rezistor zpravidla shoří!!! Ohmův zákon: U = R I [V; Ω ; A] Napětí na odporu o hodnotě jednoho ohmu, kterým protéká proud jednoho ampéru, je jeden volt. Odvozené vzorce: U R = I U I = R [Ω ; V; A] [A ; V ; Ω ] Wattův zákon: P = U I [W; V ; A] Výkon vyzářený odporem, na kterém je úbytek napětí jeden volt a kterým protéká proud jednoho ampéru, je jeden watt. Odvozené vzorce: I = P U P U = I [A ; W; V] [V ; W ; A ] Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

6 Kondenzátor schematická značka elektrická vlastnost: KAPACITA Akumuluje (shromažďuje) náboj elektrické energie. Klade odpor střídavému proudu, při průchodu elektrického proudu se nezahřívá. Kondenzátor nepropouští stejnosměrný proud. Hodnota odporu se udává v jednotkách faradech, značka F, tato hodnota je ale pro praktické použití příliš veliká, proto se za základ berou zlomky faradu. praktické menší hodnoty jsou: milifarad [mf], mikrofarad [µf], nanofarad [nf], pikofaradad [pf]. přepočet jednotek pf = 1 nf (nanofarad) nf = 1 µf (mikrofarad) µf = 1 mf (milifarad) 1 F = mf = µf = nf = pf pokud použijeme zápis: 1 pf = 1(j) 1 nf = 1k 1 µf = 1 M 1 mf = 1 G 1 G = M = k = j Na kondenzátoru musí být uvedeno maximální napětí, pro které je kondenzátor konstruován. Při překročení tohoto napětí dojde k proražení izolace mezi elektrodami a kondenzátor se zničí. POZOR: Kondenzátor s proraženou izolací obvykle exploduje!!! Praktické provedení kondenzátoru: Dvě navzájem izolované elektrody, izolace z papíru nebo plastové folie. Malé kapacity se vyrábějí jako keramické polštářky a jako papírové nebo styroflexové svitky izolace s elektrodami z hliníku, zalité proti vnikání vlhkosti do plastového pouzdra. Velké kapacity mají izolaci polarizovanou (elektrolytickou) a při zapojení do obvodu je nutno dát pozor na zapojení v obvodu (zapojení kladné a záporné elektrody). Mechanická velikost je závislá na kapacitě a na požadovaném izolačním napětí (odolnost izolace elektrod). Konstrukce kondenzátoru: a) deskový b) trubkový c) svitkový kondenzátor a) b) c) Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

7 Napětí a proud na kondenzátoru: Kondenzátorem prochází pouze střídavý proud. Proud kondenzátorem je vyšší, čím vyšší je frekvence střídavého proudu a čím vyšší je jeho kapacita. a) proud, procházející kondenzátorem b) princip kondenzátoru c) průběh napětí a proudu na kondenzátoru Proud, procházející kondenzátorem, předbíhá napětí o čtvrt periody (90 ). Kondenzátor se nejprve nabíjí proudem a až se nabije na maximální napětí, klesne proud na nulu. Zdánlivý odpor střídavému proudu se nazývá kapacitní reaktance a udává se v ohmech. Výpočet: 1 Xc = 6, 28 f C U I = Xc [Ω ; Hz ; F ] [ A ; V ; Ω ] ************************************************************************************** Přepočet jednotek kapacity: 1 mf = 0,001 F 1 pf = 1 j 1 µf = 0, F pf = 1 nf = 1k 1 nf = 0, F pf = 1 µf = 1M = k 1 pf = 0, F pf = 1 mf = 1G = M = k Pozor: 1 mf = 1 000M = µf Pomůcka: Značení je obdobné značení rezistorů:: mf µf nf pf 1. a 2. číslice je číslo (mili) (mikro) (nano) (piko) 3. číslice = násobič (počet nul) Značení 104 = = 100 nf (100k) G M k j Značení 222 = = 2n2 = 2,2 nf = 2k2 (Giga) (Mega) (kilo) Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

8 Cívka, tlumivka schematická značka elektrická vlastnost: Indukčnost, udávaná v jednotkách henry [H], používané hodnoty: milihenry [mh]. Klade odpor elektrickému proudu, při průchodu elektrického proudu se zahřívá. Elektrický proud, procházející cívkou, vytváří elektromagnetické pole. Střídavý proud vytvoří střídavé magnetické pole, stejnosměrný proud vytvoří stálé magnetické pole. Střídavé magnetické pole, procházející cívkou, vybudí střídavé napětí na koncích cívky. Stálé magnetické pole žádné napětí na cívce nevybudí! praktické provedení: cívka z izolovaného měděného drátu, navinutá na izolované kostře, bez jádra nebo s jádrem z feromagnetického materiálu (železné plechy nebo ferit) Napětí a proud na cívce: Cívkou prochází stejnosměrný i střídavý proud. Stejnosměrná složka proudu je závislá pouze na ohmickém odporu vinutí a stejnosměrné složce napětí. Střídavá složka proudu cívkou je tím nižší, čím vyšší je frekvence střídavého proudu a čím vyšší je indukčnost cívky. a) výpočet střídavého proudu, procházejícího cívkou b) princip indukčnosti c) průběh napětí a proudu na cívce Proud, procházející cívkou, se opožďuje za napětím na cívce o čtvrt periody (90 ). Zdánlivý odpor střídavému proudu se nazývá induktivní reaktance a udává se v ohmech. Výpočet: U X L = 6,28 f L [Ω ; Hz ; H ] I = [ A ; V ; Ω ] X L Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

9 Jádra cívek: Cívky mohou být bez jádra (vzduchové), mohou mít jádro železné (plechy) nebo feritové (lisovaný magnetický materiál). Jádro se vkládá do cívky pro zlepšení magnetického toku a zvětšení indukčnosti. Železné jádro se používá pro nízké frekvence (zvukové), feritové jádro se používá pro vysokofrekvenční techniku (nadzvukové kmitočty). Cívka může být regulovatelná (má šroubovací feritové jádro pro ladění indukčnosti) schematická značka: cívka vzduchová (má malou indukčnost) cívka s feritovým jádrem cívka s proměnlivou indukčností cívka se železným jádrem Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

10 Transformátor schematická značka elektrická vlastnost: Převádí střídavý proud na jinou nebo stejnou velikost, z velkého na malé napětí nebo obráceně. Vždy je jedno primární (vstupní ) vinutí a jedno nebo více sekundárních (výstupních) vinutí. praktické provedení: několik oddělených cívek z izolovaného měděného drátu, navinutých na izolované kostře, bez jádra nebo s jádrem z feromagnetického materiálu (železné plechy nebo ferit) Princip transformátoru: Průchodem střídavého proudu, procházejícího primárním vinutím, vzniká v jádře střídavé elektromagnetické pole. Toto elektromagnetické pole v sekundárním vinutí vybudí střídavé sekundární napětí. Výpočet běžného síťového transformátoru: Převod napětí je přímo závislý na počtu závitů transformátoru: U 1 = U 2 n n 1 2 U 1 = primární napětí n 1 = počet závitů primárního vinutí Požadovaný výkon transformátoru je závislý na průřezu jádra. Pro běžné výpočty vystačíme s jednoduchým vzorcem: U 2 = sekundární napětí n 2 = počet závitů sekundárního vinutí 1. požadovaný výkon: P 1 = P 2 U 1 I 1 = U 2 I 2 2. průřez jádra: S = P S = průřez středního sloupku jádra [cm] P = výkon [W] počet závitů na jeden volt: a = S 4. počet závitů: n 1 = a U 1 n 2 = a U 2 [závity; závity na volt; V] Praktické provedení: Na izolované kostřičce je navinuto lakovaným (smaltem izolovaným) měděným drátem jedno primární a jedno nebo několik sekundárních vinutí. Jednotlivá vinutí jsou obvykle ještě oddělena vrstvou izolačního papíru. Vodiče jsou vyvedeny čelem cívky. Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

11 Napájecí článek schematická značka: elektrická vlastnost: elektrochemický článek, převádějící chemickou reakci na elektrický proud praktické provedení: Kovové nebo plastové pouzdro, kladná a záporná elektroda oddělená elektrolytem. Řazení napájecích článků: sériové: (za sebou) paralelní: (vedle sebe) Při sériovém řazení napájecích článků se sčítá napětí článků. Maximální odebíraný proud je stejný jako u jednoho článku. Při paralelním řazení článků je výsledné napětí stejné jako u jednoho článku. Maximální odebíraný proud (kapacita článků) se sčítá podle počtu článků. Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

12 Dioda schematická značka vnitřní provedení elektrická vlastnost: USMĚRŇOVAČ Propouští proud pouze jedním směrem od anody ke katodě, při průchodu elektrického proudu se zahřívá. praktické provedení: skleněné nebo kovové pouzdro, obsahující polovodičový čip s přechodem PN Mechanická velikost je závislá na požadovaném výkonu (vyzářeném teple) Usměrňovací diody pro velké proudy se přišroubovávají na chladič Svítivá dioda (LED) schematická značka praktické provedení: polovodičový čip, vyzařující barevné světlo, zalitý do pouzdra z plastu čirého nebo probarveného podle svitu diody, běžné barvy jsou červená, zelená, žlutá v několika odstínech (až do oranžova), méně běžné jsou modré diody. Bíle svítící diody jsou složeny ze tří samostatných barevných čipů (červený, zelený a modrý), jejichž světlo se sčítá do bílého světla. Fotodioda schematická značka praktické provedení: polovodičový čip, který po osvětlení prudce snižuje odpor v závěrném směru Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

13 Zenerova dioda Stabilizátor napětí. Chová se jako běžná dioda, avšak po překročení stanoveného závěrného napětí se skokem otevírá a udržuje závěrné napětí na konstantní hodnotě: Tyristor a triak Zvláštní typy polovodičů. Jedná se o čtyřvrstvé polovodičové spínací prvky. Tyristor A K Spíná proud v jednom směru. Po přivedení malého kladného spínacího napětí na řídící elektrodu (G) zůstane sepnutý, i když řídící napětí zmizí. Do vypnutého stavu se vrátí až po vypnutí hlavního proudu (poklesem pod hranici přídržného proudu). G Triak A1 A2 Spíná proud v obou směrech. Po přivedení malého spínacího napětí libovolné polarity na řídící elektrodu (G) zůstane sepnutý, i když řídící napětí zmizí. Do vypnutého stavu se vrátí až po vypnutí hlavního proudu (poklesem pod hranici přídržného proudu). Zapojení v elektrickém obvodu: G Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

14 Diak Spínací prvek pro spínání proudu v obou směrech. Po překročení určitého napětí diak sepne a je na něm téměř nulové napětí. To trvá do doby, než proud diakem klesne na nulu. Pak se diak vrátí do původního stavu. Tranzistor schematická značka NPN PNP vnitřní provedení elektrická vlastnost: ZESILOVAČ PROUDU hodnota zesílení se udává v jednotkách bez pojmenování praktické provedení: plastové nebo kovové pouzdro, obsahující polovodičový čip s přechodem PNP nebo NPN Mechanická velikost je závislá na požadovaném výkonu (vyzářeném teple) Tranzistory pro velké proudy se přišroubovávají na chladič Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

15 Integrovaný obvod vnitřní provedení: polovodičový (křemíkový) čip, obsahující desítky, stovky a tisíce tranzistorů, rezistorů a dalších součástek rozdělení: analogové obvody : digitální obvody: operační zesilovače, komparátory, výkonové zesilovače čítače, děliče, zobrazovací obvody praktické provedení: Digitální obvody: schematická značka: Základní typ plastových pouzder: Univerzální pouzdra DIP 2 8, DIL 2 7, 2 8 pinů s roztečí vývodů 2,5 mm, obvykle 7,5mm mezi řadami vývodů. Analogové obvody operační zesilovače): schematická značka: Kovové nebo plastové pouzdro s jednou nebo dvěma řadami vývodů. Mechanická velikost je rovněž závislá na požadovaném výkonu (vyzářeném teple) Obvody pro velké výkony se přišroubovávají na chladič. Příklad pouzdra analogového integrovaného obvodu: Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

16 Zapojení součástek v obvodu Nejjednodušší obvody Zdroj, spínač, žárovka, propojovací vodiče: Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

17 Blikač s tranzistory Schéma zapojení : Součástky: R1=R2 220 R R3=R4 33K C1=C2 20M/16V T1=T2 BC 548 D1=D2 LED Návrh plošného spoje : Zapojovací plánek : Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

18 Policejní siréna Schéma zapojení Návrh zapojení na univerzálním plošném spoji: Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

19 Zapojení s obvodem 555 (časovač = timer) Princip: Schéma zapojení: Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

20 Základní klopné obvody Astabilní klopný obvod (multivibrátor) Princip Schéma zapojení Praktické provedení Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

21 Bistabilní klopný obvod Princip Schéma zapojení Praktické provedení Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

22 Monostabilní klopný obvod Princip Schéma zapojení Praktické provedení Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

23 Jiný způsob kreslení (americká norma): t high = ln(3) x R 1 x C 1 = 1.1 x R 1 x C 1 Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

24 Generátor sirén s obvodem UM 3561: Schéma zapojení : Součástky: R1 = 220 až 270k R2 = 220KR T1 = BC548 IO = UM3561 Návrh plošného spoje : metoda dělicích čar: metoda spojovacích čar: Zapojovací plánek : Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

25 Generátor melodie s obvodem FT66: Schéma zapojení: Návrh plošného spoje: Zapojovací plánek: Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

26 Funkční generátor: Se dvěma IO typu NE 555 a jedním IO 761 jako oddělovačem. Schéma zapojení : Zapojovací plánek : Zapojení je převzato ze stavebnic bývalé NDR firmy RFT Radiotechnik. Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

27 Barevné značení rezistorů: Tabulka: Dům dětí a mládeže Bílina (pouze pro potřeby DDM Bílina)

Kroužek elektroniky

Kroužek elektroniky Dům dětí a mládeže Bílina Havířská 529/10 418 01 Bílina tel. 417 821 527 http://www.ddmbilina.cz http://ddmbilina.webnode.cz e-mail: ddmbilina@seznam.cz Kroužek elektroniky 2013-2014 Dům dětí a mládeže

Více

Datum tvorby 15.6.2012

Datum tvorby 15.6.2012 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_01_Lineární prvky el_obvodů Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 Název projektu: EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2575 Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 Téma: Elektronika Název: VY_32_INOVACE_08_02B_28. Nářadí a pomůcky pro

Více

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů Vodivost polovodičů pojem polovodiče čistý polovodič, vlastní vodivost příměsová vodivost polovodičová dioda tranzistor Polovodiče Polovodiče jsou látky, jejichž

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče Pracovní list - test vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: dioda, tranzistor,

Více

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru 7. Kondenzátory Kondenzátor (někdy nazývaný kapacitor) je součástka se zvýrazněnou funkční elektrickou kapacitou. Je vytvořen dvěma vodivými plochami - elektrodami, vzájemně oddělenými nevodivým dielektrikem.

Více

Regulovatelný síťový adaptér NT 255

Regulovatelný síťový adaptér NT 255 Regulovatelný síťový adaptér NT 255 Objednací číslo: 19 58 47 Použití: Profesionální laboratorní síťový adaptér - pro: - dílny, školy - laboratoře, radioamatéry - počítače 100 % stabilita napětí Technická

Více

Základní el. značky. Vodiče. Zdroje. Spínače, tlačítka. Rezistory. - Vodič. - Vodivé spojení dvou vodičů. - Křížení vodičů

Základní el. značky. Vodiče. Zdroje. Spínače, tlačítka. Rezistory. - Vodič. - Vodivé spojení dvou vodičů. - Křížení vodičů Vodiče Základní el. značky Zdroje - Vodič - Vodivé spojení dvou vodičů - Křížení vodičů - Galvanický, napěťový článek - Baterie - Zdroj stejnosměrného napětí - Zdroj stejnosměrného napětí - Zdroj střídavého

Více

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů Zesilovač Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu Princip zesilovače Zesilovač je dvojbran který může současně zesilovat napětí i proud nebo pouze napětí

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_37_Spínaný stabilizátor Název

Více

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 STAVEBNICE

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 STAVEBNICE Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 STAVEBNICE Dostala se Vám do rukou elektronická stavebnice skládající se z desky plošného spoje a elektronických součástek. Při sestavování stavebnice je třeba dbát

Více

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU Úvod: Čas ke studiu: Polovodičové součástky pro výkonovou elektroniku využívají stejné principy jako běžně používané polovodičové součástky

Více

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx 1. Bezpečnostní opatření: Multimetr je navržen podle normy IEC-1010 pro elektrické měřicí přístroje s kategorií přepětí (CAT II) a znečistění 2. Dodržujte

Více

TRANZISTORY TRANZISTORY. Bipolární tranzistory. Ing. M. Bešta

TRANZISTORY TRANZISTORY. Bipolární tranzistory. Ing. M. Bešta TRANZISTORY Tranzistor je aktivní, nelineární polovodičová součástka schopná zesilovat napětí, nebo proud. Tranzistor je asi nejdůležitější polovodičová součástka její schopnost zesilovat znamená, že malé

Více

Hlídač plamene SP 1.4 S

Hlídač plamene SP 1.4 S Hlídač plamene SP 1.4 S Obsah: 1. Úvod 2. Technické údaje 3. Vnější návaznosti 4. Provoz 4.1 Způsob použití 4.2 Aplikace tubusu 4.3 Pokyny pro provoz 4.4 Bezpečnostní předpisy 4.5 Kontrola funkce 4.6 Zkušební

Více

Otázka č.4. Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace.

Otázka č.4. Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace. Otázka č.4 Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace. 1) Tyristor Schematická značka Struktura Tyristor má 3 PN přechody a 4 vrstvy. Jde o spínací

Více

Sada 1 - Elektrotechnika

Sada 1 - Elektrotechnika S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Elektrotechnika 9. Polovodiče usměrňovače, stabilizátory Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod Před použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte přiložené Bezpečnostní Informace Obsah Strana 1. Bezpečnostní Upozornění 2 2. Ovládání a Vstupy

Více

1. ÚVOD 2. PROPUSTNÝ MĚNIČ 2009/12 17. 3. 2009

1. ÚVOD 2. PROPUSTNÝ MĚNIČ 2009/12 17. 3. 2009 009/ 7. 3. 009 PROPSTNÝ MĚNIČ S TRANFORMÁTOREM A ŘÍDICÍM OBVODEM TOPSWITCH Ing. Petr Kejík Ústav radioelektroniky Vysoké učení technické v Brně Email: xkejik00@stud.feec.vutbr.cz Článek se zabývá návrhem

Více

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy Odrušení plošných spojů Ing. Jiří Vlček Tento text je určen pro výuku praxe na SPŠE. Doplňuje moji publikaci Základy elektrotechniky Elektrotechnologii. Vlastnosti plošných spojů Odpor R = ρ l/s = ρ l/t

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČESKÉ REPUBLIKY Skautské oddíly Brno Tuřany. zájmové soboty

SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČESKÉ REPUBLIKY Skautské oddíly Brno Tuřany. zájmové soboty SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČESKÉ REPUBLIKY Skautské oddíly Brno Tuřany zájmové soboty E L E K T R O N I K A Aktivní polovodičové součástky Polovodičová dioda. Elektrické proudové pole Elektrické napětí U, elektrický

Více

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH 15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH Rozdělení zesilovačů podle velikosti rozkmitu vstupního napětí, podle způsobu zapojení tranzistoru do obvodu, podle způsobu vazby na následující stupeň a podle

Více

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C Rezistory, kondenzátory a cívky jsou pasivní dvojpóly, vykazující určitý elektrický odpor, indukčnost, kapacitu. Rezistory jsou pasivní součástky, jejichž

Více

8. Operaèní zesilovaèe

8. Operaèní zesilovaèe zl_e_new.qxd.4.005 0:34 StrÆnka 80 80 Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady 8. Operaèní zesilovaèe Operaèní zesilovaèe jsou dnes nejvíce rozšíøenou skupinou analogových obvodù. Jedná se o

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Použitá literatura: Kesl, J.: Elektronika I - analogová technika, nakladatelství BEN - technická

Více

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma ROZDĚLENÍ ZESILOVAČŮ Hlavní hledisko : A) Zesilovače malého signálu B) Zesilovače velkého signálu Další hlediska : A) Podle kmitočtů zesilovaných signálů -nízkofrekvenční -vysokofrekvenční B) Podle rozsahu

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEII - 3.2.3 Měření na pasivních součástkách

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEII - 3.2.3 Měření na pasivních součástkách Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.3 Měření na pasivních součástkách Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 13 02 02

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 13 02 02 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 13 02 02 Znáte, za jak dlouho uběhnete například jedno závodní kolo? Tato infračervená závora se stopkami Vám poslouží k optimálnímu měření času při sportovních a jiných soutěžích.

Více

1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU...11 1.1 1.2 1.3 2 ZÁKLADNÍ OBVODY...14

1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU...11 1.1 1.2 1.3 2 ZÁKLADNÍ OBVODY...14 Obsah 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU...11 1.1 Cíl učebnice...11 1.2 Přehled a rozdělení elektroniky...11 1.3 Vstupní test...12 2 ZÁKLADNÍ OBVODY...14 2.1 Základní pojmy z elektroniky...14 2.1.1 Pracovní bod...16 2.2

Více

Jiøí Vlèek ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY základní elektronické obvody magnetizmus støídavý proud silnoproud technologie technické kreslení odpor kapacita indukènost dioda tranzistor Jiøí Vlèek Základy elektrotechniky

Více

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 Název projektu: EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2575 Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 Téma: Elektronika Název: VY_32_INOVACE_20_02B_40.Testové otázky 3.Obsah

Více

Kap. 3 Vodiče a spojovací součásti. Odd. 1 - Spojení. Odd. 2 Spojení, svorky (vývody) a odbočení. Odd. 3 - Spojovací součásti

Kap. 3 Vodiče a spojovací součásti. Odd. 1 - Spojení. Odd. 2 Spojení, svorky (vývody) a odbočení. Odd. 3 - Spojovací součásti Kap. 3 Vodiče a spojovací součásti Číslo Značka Název Odd. 1 - Spojení 03-01-01 03-01-02 03-01-03 03-01-04 03-01-05 03-01-06 03-01-07 110 V 3N 50 Hz 400 V 3 x 120 mm 2 + 1 x 50 mm 2 3 2 x 120 mm 2 Al spoj

Více

Stopař pro začátečníky

Stopař pro začátečníky Stopař pro začátečníky Miroslav Sámel Před nějakou dobou se na http://letsmakerobots.com/node/8396 objevilo zajímavé a jednoduché zapojení elektroniky sledovače čáry. Zejména začínající robotáři mají problémy

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_27_Koncový stupeň Název školy

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA RENOVACE LABORATORNÍHO ZDROJE 40V/40A Petr Dašek BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 -3- Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Použité literární prameny

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra řídící techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra řídící techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra řídící techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spínaný zdroj 4V/,5A Praha 00 Petr Janda Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_20

Více

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEIII - 3.0.2 ÚVOD DO SMT TECHNOLOGIE II

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEIII - 3.0.2 ÚVOD DO SMT TECHNOLOGIE II Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 3.0.2 ÚVOD DO SMT TECHNOLOGIE II Obor: Mechanik elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Jiří Kolář Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt

Více

Jiøí Peèek Elektronika v kostce 1999 Kniha poslouží hlavnì tìm, kteøí se snaží najít vysvìtlení základních pojmù z elektroniky, které jsou jim neznámé, snaží se jim porozumìt, pøípadnì poznat jejich souvislosti

Více

Multimetr MS8265 MASTECH

Multimetr MS8265 MASTECH Multimetr MS8265 MASTECH Obsah 1. OBECNÉ INSTRUKCE 3.2.3 Test diody 1.1 Opatření pro bezpečné zacházení 3.2.4 Kontrola kontinuity 1. OBECNÉ INSTRUKCE Tento přístroj je v souladu s IEC 61010-1, CAT III

Více

Polovodiče Polovodičové měniče

Polovodiče Polovodičové měniče Polovodiče Polovodičové měniče Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 PEZ I ELEKTRONIKA Podoblast elektrotechniky která využívá

Více

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ Úloha č. MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO SMĚRŇOVČE STBILIZCE NPĚTÍ ÚKOL MĚŘENÍ:. Změřte charakteristiku křemíkové diody v propustném směru. Měřenou závislost zpracujte graficky formou I d = f ( ). d. Změřte závěrnou

Více

Schématické značky podle DIN EN, NEMA ICS [t-head1-first]

Schématické značky podle DIN EN, NEMA ICS [t-head1-first] Normy, vzorce, tabulky Značky pro obvodová schémata Evropa Severní Amerika Schématické značky podle DIN EN, NEMA ICS [t-head1-first] Pdokladem pro níže uvedené porovnání schématických značek byly následující

Více

V ZÁKON ELEKTRICKÝ ODPOR

V ZÁKON ELEKTRICKÝ ODPOR Fyzika elektrotechnika 1.část Ing. Jiří Vlček Tento soubor je doplňkem mojí publikace Středoškolská fyzika. Je určen studentům středních škol neelektrických oborů pro velmi stručné seznámení s tímto oborem.

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_29_Směšovač Název školy Střední

Více

1. Pasivní součásti elektronických obvodů

1. Pasivní součásti elektronických obvodů Přednáška téma č.1 : 1. Pasivní součásti elektronických obvodů V tomto učebním textu se budeme zabývat pouze tzv. obvody se soustředěnými parametry. To jsou obvody, které známe z mnoha aplikací, např.

Více

Obj. č.: 480 00 98 a 19 09 51

Obj. č.: 480 00 98 a 19 09 51 KONSTRUKČNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 480 00 98 a 19 09 51 Tento montážní návod a návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek

Více

stavební návod: SKUPINOVÝ ADAPTIBILNÍ IR SPÍNAČ SÍŤOVÉHO NAPÁJENÍ

stavební návod: SKUPINOVÝ ADAPTIBILNÍ IR SPÍNAČ SÍŤOVÉHO NAPÁJENÍ stavební návod: SKUPINOVÝ ADAPTIBILNÍ IR SPÍNAČ SÍŤOVÉHO NAPÁJENÍ Infraovladači, kterými ovládáme televizory, zesilovače, apod. můžeme prostřednictví adaptibilního IR spínače ovládat i síťové napájení

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Počet l.: 9. TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v. 71981-275/R96 T 71981

Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Počet l.: 9. TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v. 71981-275/R96 T 71981 Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H R A D E C K R Á L O V É TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v. 71981-275/R96 T 71981 JKPOV 404 229 719

Více

varikapy na vstupu a v oscilátoru (nebo s ladicím kondenzátorem) se dá citlivost nenároèných aplikacích zpravidla nevadí.

varikapy na vstupu a v oscilátoru (nebo s ladicím kondenzátorem) se dá citlivost nenároèných aplikacích zpravidla nevadí. FM tuner TES 25S Pavel Kotráš, Jaroslav Belza Návodù na stavbu FM pøijímaèù bylo otištìno na stránkách PE a AR již mnoho. Vìtšinou se však jednalo o jednoduché a nepøíliš kvalitní pøijímaèe s obvody TDA7000

Více

4. Vysvětlete mechanismus fotovodivosti. Jak závisí fotovodivost na dopadajícím světelném záření?

4. Vysvětlete mechanismus fotovodivosti. Jak závisí fotovodivost na dopadajícím světelném záření? Dioda VA 1. Dvě křemíkové diody se liší pouze plochou PN přechodu. Dioda D1 má plochu přechodu dvakrát větší, než dioda D2. V jakém poměru budou jejich diferenciální odpory, jestliže na obou diodách bude

Více

Fyzika vedení proudu ve vakuu a v pevné fázi, pásový diagram, polovodiče

Fyzika vedení proudu ve vakuu a v pevné fázi, pásový diagram, polovodiče Fyzika vedení proudu ve vakuu a v pevné fázi, pásový diagram, polovodiče Vakuum neobsahuje nabité částice; elektrický proud vakuuem neprochází.průchod elektrického proudu vakuem je umožněn vznikem nositelů

Více

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu. [Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] 04.01.01 Na rezistoru je napětí 5 V a teče jím proud 25 ma. Rezistor má hodnotu. A) 100 ohmů B) 150 ohmů C) 200 ohmů 04.01.02 Na rezistoru

Více

Integrované obvody. Obvody malé, střední a velké integrace Programovatelné obvody

Integrované obvody. Obvody malé, střední a velké integrace Programovatelné obvody Integrované obvody Obvody malé, střední a velké integrace Programovatelné obvody Integrovaný obvod zkratka: IO anglický termín: integrated circuit = IC Co to je? elekrotechnická součástka na malé ploše

Více

Tranzistor polopatě. Tranzistor jako spínač

Tranzistor polopatě. Tranzistor jako spínač Tranzistor polopatě Ing. Jiří Bezstarosti Úlohou toho článku není vysvětlit fyzikální činnost tranzistoru, ale spíše naznačit způsoby jeho použití. Zároveň se tento článek bude snažit vysvětlit problematiku

Více

OBSAH. Elektronika... 2. Elektrotechnika 1... 4. Technologická praktika 6... 6. Technická matematika 1... 8. Základy elektrotechniky...

OBSAH. Elektronika... 2. Elektrotechnika 1... 4. Technologická praktika 6... 6. Technická matematika 1... 8. Základy elektrotechniky... OBSAH Elektronika... 2 Elektrotechnika 1... 4 Technologická praktika 6... 6 Technická matematika 1... 8 Základy elektrotechniky...10 ELEKTRONIKA Zkratka předmětu: KPV/ELNIK Vymezení předmětu: povinný Hod.

Více

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 ÚVOD První verze otáčkoměru nevyhovovala z důvodu nelinearity. Přímé napojení pasivního integračního přímo na výstup monostabilního klopného obvodu a tento integrační

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty:

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty: Definice teploty: Základní pojmy Fyzikální veličina vyjadřující míru tepelného stavu tělesa Teplotní stupnice Termodynamická (Kelvinova) stupnice je určena dvěma pevnými body: absolutní nula (ustává termický

Více

způsobují ji volné elektrony, tzv. vodivostní valenční elektrony jsou vázány, nemohou být nosiči proudu

způsobují ji volné elektrony, tzv. vodivostní valenční elektrony jsou vázány, nemohou být nosiči proudu Vodivost v pevných látkách způsobují ji volné elektrony, tzv. vodivostní valenční elektrony jsou vázány, nemohou být nosiči proudu Pásový model atomu znázorňuje energetické stavy elektronů elektrony mohou

Více

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie Projekt Pospolu Polovodičové součástky diody Pro obor 18-22-M/01 Informační technologie Autorem materiálu a všech jeho částí je Ing. Petr Voborník, Ph.D. Polovodičová součástka je elektronická součástka

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Tyristory 1 Tyristor polovodičová součástka - čtyřvrstvá struktura PNPN - tři přechody při polarizaci na A, - na K je uzavřen přechod 2, při polarizaci - na A, na K jsou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

SpÄnacÄ polovodičovç několikavrstvovç součñstky

SpÄnacÄ polovodičovç několikavrstvovç součñstky SpÄnacÄ polovodičovç několikavrstvovç součñstky Diak Tyristor Triak Transil GTO Tyristor Diak Diak je třåvrstvovç spånacå součçstka, jejåž sepnutå je řåzeno vnějšåm napětåm ("napěťovç spénač"). PoužÅvÇ

Více

(autor: m.spousta@volny.cz, verze: 1.1. 2006)

(autor: m.spousta@volny.cz, verze: 1.1. 2006) Drobné rady pro majitele vozu řady Škoda 120 (autor: m.spousta@volny.cz, verze: 1.1. 2006) V roce 1999 jsem koupil za 5000 Kč nabouranou Škodu 125L, během zimy jsem ji postupně s pomocí přátel opravil.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEI - 2.3 NAVÍJENÍ CÍVEK

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEI - 2.3 NAVÍJENÍ CÍVEK Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEI - 2.3 NAVÍJENÍ CÍVEK Obor: Mechanik elektronik Ročník: 1. Zpracoval(a): Jiří Kolář Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Obsah Cívky...3 Výroba

Více

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω. A5M34ELE - testy 1. Vypočtěte velikost odporu rezistoru R 1 z obrázku. U 1 =15 V, U 2 =8 V, U 3 =10 V, R 2 =200Ω a R 3 =1kΩ. 2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty

Více

STEREO AUDIO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ VE TŘÍDĚ AB

STEREO AUDIO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ VE TŘÍDĚ AB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: T3.2.1 MĚŘENÍ NA UNIPOLÁRNÍCH TRANZISTORECH A IO Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod,

Více

KUFŘÍK ELEKTŘINA EA2 419.0009

KUFŘÍK ELEKTŘINA EA2 419.0009 KUFŘÍK ELEKTŘINA EA 49.0009 ELEKTŘINA ELEKTRONIKA Francouzský překlad: Michelle Vadon Český překlad: Jaromír Kekule SEZNAM POMŮCEK Kat. číslo 33005404 3700006 33005306 33005307 3300506038 3300530 3364006083

Více

Elektrotechnická měření - 2. ročník

Elektrotechnická měření - 2. ročník Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: VY_32_INOVACE_EL_7 Elektrotechnická měření pro 2. ročník Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Říjen 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Říjen 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Ideální kondenzátor

Více

REGULOVANÝ STABILIZOVANÝ ZDROJ

REGULOVANÝ STABILIZOVANÝ ZDROJ Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT REGULOVANÝ STABILIZOVANÝ ZDROJ Zdeněk Křovina Středisko Vyšší odborná škola a Středisko technických a uměleckých

Více

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 9. 203 Ele elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_3_Elektrický proud v polovodičích

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_3_Elektrický proud v polovodičích Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_3_Elektrický proud v polovodičích Ing. Jakub Ulmann 3 Polovodiče Př. 1: Co je to? Př. 2: Co je to? Mikroprocesor

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_21_Detektor lži Název školy Střední

Více

Digitronové digitální hodiny

Digitronové digitální hodiny Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Digitronové digitální hodiny Jakub Rezek Radek VOKOUN Obsah Úvod... 2 Popis výrobku... 3 Funkce digitronu... 3 Popis

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY ZÁKLDY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY Obsah 1. Úvod 2. Polovodičové prvky 2.1. Polovodičové diody 2.2. Tyristory 2.3. Triaky 2.4. Tranzistory Určeno pro bakalářské stdijní programy na FBI 3. Polovodičové měniče

Více

Externí paměť pro elektroniku (a obory příbuzné)

Externí paměť pro elektroniku (a obory příbuzné) Externí paměť pro elektroniku (a obory příbuzné) Neničit, nečmárat, nekrást, netrhat a nepoužívat jako podložku!!! Stejnosměrný a střídavý proud... Efektivní hodnoty napětí a proudu... Střední hodnoty

Více

Experimentální box 10113. Obj. č. 19 24 44. Sada zahrnuje následující komponenty: Diody

Experimentální box 10113. Obj. č. 19 24 44. Sada zahrnuje následující komponenty: Diody Diody Dioda je polovodičová součástka, která umožňuje vést proud pouze jedním směrem. Sada obsahuje svítící diody (LED) a výkonové diody (Schottkyho). Experimentální box 10113 Obj. č. 19 24 44 Vážený zákazníku,

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební Pardubice s. r. o., Černá za Bory 110, 533 01 Pardubice Autoři: Jan Svatoň, Lenka Štěrbová AJ, Jan Bartoš NJ Název projektu:

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro: Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2009 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Více

Řízené polovodičové součástky. Výkonová elektronika

Řízené polovodičové součástky. Výkonová elektronika Řízené polovodičové součástky Výkonová elektronika Polovodičové součástky s řízeným zapnutím řídící signál přivede spínač z blokovacího do propustného stavu do závěrného stavu jen vnější komutací (přerušením)

Více

Osciloskopické sondy. http://www.coptkm.cz/

Osciloskopické sondy. http://www.coptkm.cz/ http://www.coptkm.cz/ Osciloskopické sondy Stejně jako u ostatních měřicích přístrojů, i u osciloskopu jde především o to, aby připojení přístroje k měřenému místu nezpůsobilo nežádoucí ovlivnění zkoumaného

Více

6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ 6. MĚŘEÍ PROUDU A APĚTÍ Etalony napětí, referenční a kalibrační zdroje (včetně principu pulsně-šířkové modulace) Měření stejnosměrného napětí: přehled možností s ohledem na velikost měřeného napětí, princip

Více

RLC můstek Model 380193

RLC můstek Model 380193 Návod k obsluze RLC můstek Model 380193 Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení RLC můstku firmy Extech, modelu 380193. Tento přístroj umožňuje přesné měření kapacity, indukčnosti a odporu při měřicích kmitočtech

Více

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů MĚŘENÍ SÍLY snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů a) Měřiče s trvalou deformací měřicích členů Jsou málo přesné Proto se používají především pro orientační měření tvářecích sil,

Více

Elektronická stavebnice: Generátor frekvence s optickým a akustickým výstupem

Elektronická stavebnice: Generátor frekvence s optickým a akustickým výstupem Elektronická stavebnice: Generátor frekvence s optickým a akustickým výstupem Generátor se skládá z několika samostatných modulů stavebnice pro zvýšení modulárnosti celého systému a možnosti širšího využití.

Více

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor speciální polovodičová struktura IGBT se používá jako spínací tranzistor nejdůležitější součástka výkonové

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor speciální polovodičová struktura IGBT se používá jako spínací tranzistor nejdůležitější součástka výkonové IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor speciální polovodičová struktura IGBT se používá jako spínací tranzistor nejdůležitější součástka výkonové elektroniky chová se jako bipolární tranzistor řízený unipolárním

Více

Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a

Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a Tato konstrukce představuje časový spínač řízený mikroprocesorem Atmel, jehož hodinový takt je odvozen od přesného krystalového

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická Výkon v HUS Rezistor: proud, procházející rezistorem, ho zahřívá, energie, dodaná rezistoru, se tak nevratně mění na teplo Kapacitor: elektrický proud, protékající obvodem dodává kapacitoru elektrický

Více

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. z transformátoru TRHEI422-1X12) ovládání: TL1- reset, vývod MCLR TL2,

Více