Osobní údaje jsou zpracovávány ze zákonného důvodu pro výše uvedený účel v tomto rozsahu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osobní údaje jsou zpracovávány ze zákonného důvodu pro výše uvedený účel v tomto rozsahu:"

Transkript

1 Informace o zpracování osobních údajů za účelem vydání písemného doporučení dalšího postupu ve věci získání přiměřeného bydlení dle 33 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Osobní údaje jsou zpracovávány ze zákonného důvodu pro výše uvedený účel v tomto rozsahu: Osobní údaje žadatele a společně posuzovaných osob: Jméno, příjmení, bydliště, datum narození Údaje jsou poskytovány dle 33 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Krajské pobočce Úřadu práce ČR, a to v případě odmítnutí nabídky přiměřeného bydlení. - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají (právo být zapomenut), pokud již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, a uplyne skartační lhůta - Právo podat stížnost na porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů

2 Informace o zpracování osobních údajů za účelem zastoupení osoby, která podle lékařského posudku není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby, v souladu s 91 odst. 6, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Osobní údaje jsou zpracovávány ze zákonného důvodu pro výše uvedený účel v tomto rozsahu: Osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, datum narození, lékařský posudek obsahující údaje o schopnosti pochopit smysl uzavírané smlouvy a další osobní údaje uvedené ve smlouvě o poskytnutí sociální služby sepsané dle 91 odst. 2, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Osobní údaje jsou předávány fyzické nebo právnické osobě, která uzavírá smlouvu o poskytnutí sociální služby. Města Jičín zařazený do Městského úřadu Jičín, adresa, Žižkovo nám. 18, Jičín, tel. - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají (právo být zapomenut), pokud již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, a uplyne skartační lhůta - Právo podat stížnost na porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů

3 Informace o zpracování osobních údajů za účelem zastoupení osoby, která podle lékařského posudku není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby, v souladu s 91odst. 6, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a která dle 91a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách s uzavřením smlouvy o poskytování pobytové sociální služby v zařízení sociálních služeb neprojevila souhlas a neposkytnutí okamžité pomoci při řešení její nepříznivé sociální situace by v důsledku oslabení nebo ztráty její schopnosti z důvodu jejího nepříznivého zdravotního stavu způsobeného duševní poruchou ohrozilo její život nebo by jí hrozilo vážné poškození zdraví anebo by totéž hrozilo osobám v jejím okolí. Osobní údaje jsou zpracovávány ze zákonného důvodu pro výše uvedený účel v tomto rozsahu: Osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, datum narození, lékařský posudek obsahující údaje o schopnosti pochopit smysl uzavírané smlouvy a další osobní údaje uvedené ve smlouvě o poskytnutí sociální služby sepsané dle 91 odst. 2, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zvláštní kategorie údajů: údaje z lékařského posudku o zhoršeném zdravotním stavu způsobeném duševní poruchou Osobní údaje jsou předávány fyzické nebo právnické osobě, která uzavírá smlouvu o poskytnutí sociální služby. Města Jičín zařazený do Městského úřadu Jičín, adresa Žižkovo nám. 18, Jičín, tel , - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají (právo být zapomenut), pokud již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, a uplyne skartační lhůta - Právo podat stížnost na porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů

4 Informace o zpracování osobních údajů za účelem zajištění poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci v nezbytném rozsahu osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví v souladu s 92 odst. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Osobní údaje jsou zpracovávány ze zákonného důvodu pro výše uvedený účel v tomto rozsahu: Osobní údaje: Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefonický kontakt osoby (je zpracováván z důvodu zajištění sociálního poradenství v oblastech finanční gramotnosti, dluhové problematiky, pomoci při zajištění bydlení a při zajištění odpovídající péče o vlastní osobu). Zvláštní kategorie údajů: údaje ze sociálního šetření zjišťující potřebnost poskytování sociální služby, a dále údaje týkající se potřeb pomoci a rozsahu podpory. Osobní údaje jsou předávány fyzickým a právnickým osobám poskytující sociální služby za účelem zajištění poskytování sociální služby. - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají (právo být zapomenut), pokud již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, a uplyne skartační lhůta - Právo podat stížnost na porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů

5 Informace o zpracování osobních údajů za účelem zajištění koordinace poskytování sociálních služeb a poskytování odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, v souladu s 92 odst. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Osobní údaje jsou zpracovávány ze zákonného důvodu pro výše uvedený účel v tomto rozsahu: Osobní údaje: Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefonický kontakt (je zpracováván z důvodu zajištění sociálního poradenství v oblastech finanční gramotnosti, dluhové problematiky, pomoci při zajištění bydlení a při zajištění odpovídající péče o vlastní osobu) Zvláštní kategorie údajů: údaje o ústavní nebo ochranné výchově nebo výkonu trestu, údaje ze sociálního šetření o sociálních dovednostech a kompetencích, údaje o příjmech, majetkových a bytových poměrech Osobní údaje jsou předávány fyzickým a právnickým osobám poskytující sociální služby za účelem zajištění poskytování sociální služby. Města Jičín zařazený do Městského úřadu Jičín, adresa Žižkovo nám. 18, Jičín, tel. - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají (právo být zapomenut), pokud již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, a uplyne skartační lhůta - Právo podat stížnost na porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů

6 Informace o zpracování osobních údajů za účelem zjišťování, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkování možnosti jejich poskytnutí a sdělení zdravotnickému zařízení, kde je osoba umístěna, že nelze služby sociální péče osobě poskytnout dle 92 odst. c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Osobní údaje jsou zpracovávány ze zákonného důvodu pro výše uvedený účel v tomto rozsahu: Osobní údaje: Jméno, příjmení, bydliště, datum narození Zvláštní kategorie údajů: údaje ze sociálního šetření zjišťující potřebnost poskytování sociální služby a údaje týkající se potřeb pomoci a rozsahu podpory Osobní údaje jsou předávány zdravotnickému zařízení, kde je osoba umístěna. - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají (právo být zapomenut), pokud již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, a uplyne skartační lhůta - Právo podat stížnost na porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů

7 Informace o zpracování osobních údajů za účelem koordinace poskytování sociálních služeb a realizace činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob dle 92 odst. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Osobní údaje jsou zpracovávány ze zákonného důvodu pro výše uvedený účel v tomto rozsahu: Osobní údaje: Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefonický kontakt (je zpracováván z důvodu zajištění sociálního poradenství v oblastech finanční gramotnosti, dluhové problematiky, pomoci při zajištění bydlení a při zajištění odpovídající péče o vlastní osobu) Zvláštní kategorie údajů: Příjmy, bytové poměry, pohledávky a závazky, údaje o kompetencích osoby při uplatnění na trhu práce, údaje ze sociálního šetření o rozsahu pomoci a podpory spojené se zajištěním základních životních potřeb, práv a povinností Osobní údaje jsou předávány fyzickým a právnickým osobám poskytující sociální služby za účelem zajištění poskytování sociální služby. Města Jičín zařazený do Městského úřadu Jičín, adresa Jičín, Žižkovo nám. 18, tel. - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají (právo být zapomenut), pokud již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, a uplyne skartační lhůta - Právo podat stížnost na porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů

8 Informace o zpracování osobních údajů za účelem ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a provádění dohledu nad ustanoveným zvláštním příjemcem, jak plní stanovené povinnosti dle 10 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Osobní údaje jsou zpracovávány ze zákonného důvodu pro výše uvedený účel v tomto rozsahu: Osobní údaje účastníků řízení: Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, výše přiznané dávky důchodového pojištění. Zvláštní kategorie údajů: Údaje od ošetřujícího lékaře o schopnosti příjemce důchodu hospodařit s dávkou důchodového pojištění z důvodu jeho zdravotního stavu. Údaje ze sociálního šetření o sociálních dovednostech a kompetencích příjemce dávky důchodového pojištění související s využitím dávky důchodového pojištění. Údaje o využití dávky důchodového pojištění k zajištění životních potřeb, dle pokynů příjemce důchodového pojištění. Osobní údaje jsou předávány účastníkům řízení ve zpracovaném rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a dále České správě sociálního zabezpečení z důvodu zajištění výplaty dávky důchodového pojištění ustanovenému zvláštnímu příjemci. - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají (právo být zapomenut), pokud již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, a uplyne skartační lhůta - Právo podat stížnost na porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů

9 Informace o zpracování osobních údajů za účelem výkonu opatrovnictví dětem, které nemohou zastupovat jejich zákonní zástupci v případě, kdy město Jičín bylo správním orgánem ustanoveno opatrovníkem dětí, dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád Osobní údaje jsou zpracovávány ze zákonného důvodu pro výše uvedený účel v tomto rozsahu: Osobní údaje dítěte: Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a další údaje nutné pro výkon opatrovnictví Správce prohlašuje, že výše uvedené údaje nebude poskytovat žádným právnickým nebo fyzickým osobám, orgánu veřejné moci, ani jinému subjektu a ani do třetích zemí. - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají (právo být zapomenut), pokud již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, a uplyne skartační lhůta - Právo podat stížnost na porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů

10 Informace o zpracování osobních údajů za účelem výkonu opatrovnictví osobám omezených ve svéprávnosti dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Osobní údaje jsou zpracovávány ze zákonného důvodu pro výše uvedený účel v tomto rozsahu: Osobní údaje opatrovance: Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, RČ, telefon, rodinný stav, údaje z OP, údaje o nezl. dětech, a rodinných příslušnících (manžel, manželka, druh, družka) - jména, příjmení, datum narození, bydliště, údaje o rozsahu omezení ve svéprávnosti, o majetkových a bytových poměrech, o příjmech, o bankovních účtech, o závazcích a pohledávkách, o povinnostech a nefinančních závazcích vyplývajících z jiných rozhodnutí a právních úkonů a další údaje nutné pro výkon opatrovnictví Citlivé údaje opatrovance: Údaje o zdravotním stavu opatrovance, o náboženském vyznání, další údaje nutné pro výkon opatrovnictví Údaje jsou poskytovány dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník příslušnému okresnímu soudu, který město Jičín ustanovil opatrovníkem opatrovance. Právnickým a fyzickým osobám, kde město Jičín opatrovance zastupuje v právních úkonech. - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají (právo být zapomenut), pokud již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, a uplyne skartační lhůta - Právo podat stížnost na porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů

11 Informace o zpracování osobních údajů za účelem vydání parkovacího průkazu osobám, které jsou držiteli průkazů ZTP nebo ZTP/P a vydání speciálního označení vozidel prakticky nebo zcela hluchým osobám, dle zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Osobní údaje jsou zpracovávány ze zákonného důvodu pro výše uvedený účel v tomto rozsahu: Osobní údaje žadatele: Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, rodné číslo, údaje z průkazu ZTP nebo ZTP/P U žadatele o speciální označení vozidla: Údaje o praktické nebo úplné hluchotě U žadatele omezeného ve svéprávnosti: Údaje o rozsahu omezení svéprávnosti Osobní údaje opatrovníka žadatele: Jméno, příjmení, datum narození, bydliště Správce prohlašuje, že výše uvedené údaje nebude poskytovat žádným právnickým nebo fyzickým osobám, orgánu veřejné moci, ani jinému subjektu a ani do třetích zemí , - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají (právo být zapomenut), pokud již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, a uplyne skartační lhůta - Právo podat stížnost na porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů

12 Informace o zpracování osobních údajů za Předání informací Krajské pobočce Úřadu práce ČR, které obsahují údaje potřebné k vyhodnocení podmínek pro posouzení případů hodných zvláštního zřetele dle 35a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Osobní údaje jsou zpracovávány ze zákonného důvodu pro výše uvedený účel v tomto rozsahu: Osobní údaje žadatele a společně posuzovaných osob: Jméno, příjmení, bydliště, datum narození Zvláštní kategorie údajů: údaje potřebné k vyhodnocení podmínek podle 33c odst. 1, které zná pověřený obecní úřad ze své úřední činnosti (zda bez vážných důvodů opustily předchozí bydlení v bytě, zda jsou či nejsou s obcí, v níž mají skutečný pobyt, popřípadě s místem, které je z této obce běžně dostupné, spjaty, zda jsou či nejsou s obcí, v níž mají skutečný pobyt, popřípadě s místem, které je z této obce běžně dostupné, spjaty a zároveň pro ně v uvedené obci nebo v uvedeném místě je či není dostupné jiné přiměřené bydlení). Údaje jsou poskytovány dle 35a odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Krajské pobočce Úřadu práce ČR. Výše uvedené údaje jsou dle 64 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi zpracovávány v elektronické formě v Jednotném informačním systému Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají (právo být zapomenut), pokud již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, a uplyne skartační lhůta - Právo podat stížnost na porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů

13 Informace o zpracování osobních údajů za účelem vydání písemného doporučení k uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení a souhlasu s ukončením nájmu bytu zvláštního určení, u bytů, které byly zřízeny do ze státních prostředků nebo stát přispěl na jejich zřízení, dle 2300, 2301 a 3075 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Osobní údaje jsou zpracovávány ze zákonného důvodu pro výše uvedený účel v tomto rozsahu: Osobní údaje žadatele o byt: jméno, příjmení, bydliště, datum narození Zvláštní kategorie údajů: údaje ze sociálního šetření o rozsahu pomoci a podpory klientovi při zajištění jeho základních životních potřeb výšeuvedený účel a po dobu stanovenou v platném Spisovém a skartačním řádu MěÚ Jičín. Údaje jsou poskytovány dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník příslušnému pronajímateli bytu zvláštního určení. - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají (právo být zapomenut), pokud již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, a uplyne skartační lhůta - Právo podat stížnost na porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů

14 Informace o zpracování osobních údajů za účelem realizace činností sociální práce dle 64 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Osobní údaje jsou zpracovávány ze zákonného důvodu pro výše uvedený účel v tomto rozsahu: Osobní údaje žadatele o dávku pomoci v hmotné nouzi a společně posuzovaných osob: Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefonický kontakt osoby (je zpracováván z důvodu zajištění sociálního poradenství v oblastech finanční gramotnosti, dluhové problematiky, pomoci při zajištění bydlení a při zajištění odpovídající péče o vlastní osobu) a další údaje nutné pro výkon sociální práce dle 64 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Zvláštní kategorie údaje o žadateli o dávku pomoci v hmotné nouzi a společně posuzovaných osobách: Údaje o sociálních dovednostech a kompetencích, údaje o příjmech a majetkových poměrech, klienta a společně posuzovaných osob a další údaje nutné pro výkon sociální práce dle 64 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Výše uvedené údaje jsou dle 64 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi zpracovávány v elektronické formě v Jednotném informačním systému Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Správce prohlašuje, že osobní údaje nebude poskytovat žádným právnickým nebo fyzickým osobám, orgánu veřejné moci, ani jinému subjektu a ani do třetích zemí Města Jičín zařazený do Městského úřadu Jičín, adresa Jičín, Žižkovo nám. 18, tel. - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají (právo být zapomenut), pokud již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, a uplyne skartační lhůta - Právo podat stížnost na porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů

15 Informace o zpracování osobních údajů za účelem organizace veřejné služby na základě uzavřené smlouvy s Krajskou pobočkou Úřadu práce ČR, dle 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Osobní údaje jsou zpracovávány ze zákonného důvodu pro výše uvedený účel v tomto rozsahu: Osobní údaje: Jméno, příjmení, bydliště, datum narození a další osobní údaje nutné k uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby. Údaje jsou poskytovány Krajské pobočce Úřadu práce ČR. - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají (právo být zapomenut), pokud již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, a uplyne skartační lhůta - Právo podat stížnost na porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů

16 Informace o zpracování osobních údajů za účelem poskytnutí finančních darů osobám v nepříznivé sociální situaci ohrožených sociálním vyloučením dle organizačního řádu MěÚ Jičín a dle 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 o obcích Osobní údaje jsou zpracovávány z veřejného zájmu za výše uvedeným účelem v tomto rozsahu: Osobní údaje: Jméno, příjmení, bydliště, datum narození. Zvláštní kategorie údajů: Údaje o majetkových a sociálních poměrech Správce prohlašuje, že výše uvedené údaje nebude poskytovat žádným právnickým nebo fyzickým osobám, orgánu veřejné moci, ani jinému subjektu a ani do třetích zemí. - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají (právo být zapomenut), pokud již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, a uplyne skartační lhůta. - Právo podat stížnost na porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů. - Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají

17 Informace o zpracování osobních údajů za účelem přidělení bytů občanům města Jičína dle Směrnice č. 1/2019 pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Jičína a jejích dodatků a 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Informace o zpracování osobních údajů za účelem uzavírání smluv o výpůjčce movitých věcí umístěných v sociálních bytech s osobami, které se ocitly v tíživé nebo krizové životní situaci dle organizačního řádu MěÚ Jičín a dle 2193 až 2200 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 1. Osobní údaje jsou zpracovávány z veřejného zájmu za účelem přidělení bytu v tomto rozsahu: Osobní údaje žadatele a osob, které bydlí ve společné domácnosti: Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, skutečné bydliště, státní příslušnost, rodinný stav, délku trvalého pobytu na území města Jičína Zvláštní kategorie údajů: Popis dopadů zhoršeného zdravotního stavu odůvodňující podání žádosti, údaje o sociálních dovednostech a kompetencích, údaje o příjmech a majetkových poměrech 2. Osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu uzavření a plnění smlouvy o výpůjčce v tomto rozsahu: Osobní údaje žadatele o uzavření smlouvy: Jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště Osobní údaje jsou předávány Správě nemovitostí města Jičína a.s., se sídlem 17. listopadu 1074, Jičín, IČ: za účelem a v rozsahu nutném k uzavření ubytovací nebo nájemní smlouvy k přidělenému bytu. - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají (právo být zapomenut), pokud již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, a uplyne skartační lhůta. - Právo podat stížnost na porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů - Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají

18 Informace o zpracování osobních údajů za účelem přidělení bytů občanům města Jičína dle Směrnice č. 1/2019 pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Jičína a jejích dodatků a 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Osobní údaje jsou zpracovávány z veřejného zájmu za účelem přidělení bytu v tomto rozsahu: Osobní údaje žadatele a osob, které bydlí ve společné domácnosti: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, skutečné bydliště, státní příslušnost, rodinný stav, délku trvalého pobytu na území města Jičína. Zvláštní kategorie údajů: popis dopadů zhoršeného zdravotního stavu odůvodňující podání žádosti, údaje o sociálních dovednostech a kompetencích, údaje o příjmech a majetkových poměrech. Osobní údaje jsou předávány Správě nemovitostí města Jičína a.s., se sídlem 17. listopadu 1074, Jičín, IČ: , za účelem a v rozsahu nutném k uzavření nájemní smlouvy k přidělenému bytu , e mail - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají (právo být zapomenut), pokud již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, a uplyne skartační lhůta. - Právo podat stížnost na porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů - Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají

19 Informace o zpracování osobních údajů za účelem stanovení úhrady dle 74 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách za stravu a péči poskytovanou v domově pro osoby se zdravotním postižením dětem, které zde byly umístěny na základě rozhodnutí soudu. Osobní údaje jsou zpracovávány ze zákonného důvodu pro výše uvedený účel v tomto rozsahu: Osobní údaje účastníků správního řízení: Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, příjmy rodičů a nezletilého dítěte Osobní údaje jsou předávány účastníkům řízení ve zpracovaném rozhodnutí o stanovené úhradě. - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají (právo být zapomenut), pokud již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, a uplyne skartační lhůta - Právo podat stížnost na porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů

20 Informace o zpracování osobních údajů za účelem Zprostředkování poskytnutí sociální služby anebo zprostředkování kontaktu s poskytovatelem sociálních služeb, dle 90, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Osobní údaje jsou zpracovávány ze zákonného důvodu pro výše uvedený účel v tomto rozsahu: Osobní údaje: Jméno, příjmení, bydliště, datum narození Zvláštní kategorie údajů: Údaje o schopnosti zvládat běžné činnosti v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, shromažďované za účelem zjištění potřeby poskytování odpovídajícího druhu sociální služby Osobní údaje jsou předávány fyzickým a právnickým osobám poskytující sociální služby , - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají (právo být zapomenut), pokud již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, a uplyne skartační lhůta - Právo podat stížnost na porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů

21 Informace o zpracování osobních údajů za účelem povolení pobytu dítěte s nařízenou ústavní výchovou mimo zařízení u fyzických osob Osobní údaje zpracováváme v rámci: Plnění právní povinnosti - na základě 30 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPOD) za účelem povolení pobytu dítěte s nařízenou ústavní výchovou mimo zařízení u fyzických osob (kromě rodičů) vyplývající z 30 ZSPOD. Osobní údaje o fyzických osobách, u kterých bude dítě pobývat, získáváme od ředitele zařízení, ve kterém je dítě umístěno a z CzechPointu v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, adresa, výpis z evidence Rejstříku trestů. Údaje jsou zpracovávány automatizovaně i v podobě listinné. Dle 30 ZSPOD jsou údaje poskytovány zařízení, kde je dítě umístěno, a to: - Školským zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy - např. diagnostický ústav, dětský domov, dětský domov se školou, výchovný ústav, apod.; - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Dle zákona a spisového a skartačního řádu Města Jičín MěÚ Jičín činí úložní doba spisové dokumentace 15 let. Města Jičín zařazený do Městského úřadu Jičín, adresa Jičín, Žižkovo nám. 18 tel , mobil Informace o právech subjektu údajů: - Právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají - Právo podat stížnost na porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů.

22 Informace o zpracování osobních údajů osob pečujících o dítě v pěstounské nebo poručenské péči a osob v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu Osobní údaje zpracováváme v rámci: Plnění právní povinnosti - na základě 47a, 47b a 47c zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPOD) pro tyto účely: uzavírání a naplňování Dohod o výkonu pěstounské péče s osobami pečujícími a osobami v evidenci. Osobní údaje získáváme od osob pečujících a osob v evidenci, od dítěte, příp. od soudu v tomto rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, bydliště osob pečujících, osob v evidenci a svěřených dětí, rozsudek soudu o svěření dítěte/dětí do péče a zpracovávají se po dobu, po kterou trvá dohoda o výkonu pěstounské péče. Údaje jsou zpracovávány automatizovaně i v podobě listinné. Dle 47d ZSPOD jsou osobní údaje poskytovány Úřadu práce ČR Krajské pobočce v Hradci Králové, sídlo Wonkova ul. 1142/1, Hradec Králové 2, a to pro rozhodování o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Dle zákona a spisového a skartačního řádu Města Jičín MěÚ Jičín činí úložní doba spisové dokumentace 15 let. Oprávněného zájmu správce souvisejícího s plněním ustanovení 47a ZSPOD a naplňováním Dohody o výkonu pěstounské péče, pro účely zajištění práv a povinností osob pečujících a osob v evidenci v tomto rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště osoby pečující/ osoby v evidenci a dítěte/ dětí svěřených této osobě do péče a zpracovávají se po dobu, po kterou trvá dohoda o výkonu pěstounské péče. Osobní údaje získáváme od osob pečujících, osob v evidenci a od dítěte. Údaje jsou zpracovávány automatizovaně i v podobě listinné. Údaje jsou předávány právnickým a fyzickým osobám pro účely zajištění, naplňování práv a povinností osob pečujících a osob v evidenci. Dle zákona a spisového a skartačního řádu Města Jičín MěÚ Jičín činí úložní doba spisové dokumentace 15 let. Města Jičín zařazený do Městského úřadu Jičín, adresa Jičín, Žižkovo nám. 18 tel , mobil Informace o právech subjektu údajů: - Právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají - Právo podat stížnost na porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů. - Právo vznést u správce námitku proti zpracování osobních údajů

23 Informace o zpracování osobních údajů žadatelů o náhradní rodinnou péči Zpracovávané osobní údaje: Plnění právní povinnosti - na základě 19a - 21 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPOD) pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče. Osobní údaje získáváme od žadatele, který má zájem osvojit dítě nebo přijmout dítě do pěstounské péče a z CzechPOINTu v tomto rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, trvalé i faktické bydliště, doklad o státním občanství nebo o povolení k pobytu, opis z evidence Rejstříku trestů (u cizinců obdobný doklad), údaje o zdravotním stavu, o ekonomických a sociálních poměrech a další údaje nutné pro zprostředkování náhradní rodinné péče. Údaje se zpracovávají po dobu, po kterou probíhá zprostředkování náhradní rodinné péče. Úložní doba činí dle zákona a Spisového a skartačního řádu Města Jičín - MěÚ Jičín 15 let. Údaje jsou zpracovávány automatizovaně i v podobě listinné a jsou poskytovány dle 21 ZSPOD Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, sídlo Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové, IČ , a to pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče. Města Jičín zařazený do Městského úřadu Jičín, adresa Jičín, Žižkovo nám. 18 tel , mobil Informace o právech subjektu údajů: - Právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají - Právo podat stížnost na porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů.

24 Informace o zpracování osobních údajů osob zajišťujících naplňování práv a povinností osob pečujících a osob v evidenci. Osobní údaje zpracováváme v rámci: Oprávněného zájmu správce souvisejícího s plněním ustanovení 47a zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a naplňováním Dohody o výkonu pěstounské péče, pro účely zajištění práv a povinností osob pečujících a osob v evidenci v tomto rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště osoby. Osobní údaje získáváme od osob zajišťujících naplňování práv a povinností. Údaje jsou zpracovávány automatizovaně i v podobě listinné. Dle zákona a spisového a skartačního řádu Města Jičín MěÚ Jičín činí úložní doba spisové dokumentace 15 let. Města Jičín zařazený do Městského úřadu Jičín, adresa Jičín, Žižkovo nám. 18 tel , mobil Informace o právech subjektu údajů: - Právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají - Právo podat stížnost na porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů. - Právo vznést u správce námitku proti zpracování osobních údajů

25 Informace o zpracování osobních údajů osob vedených na krajském úřadu v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu Zpracovávané osobní údaje: Plnění právní povinnosti - na základě 14 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPOD) pro účely zprostředkování pěstounské péče na přechodnou dobu. Osobní údaje získáváme od krajského úřadu v souladu s 27a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů v tomto rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, doklad o státním občanství nebo o povolení k pobytu, opis z evidence Rejstříku trestů (u cizinců obdobný doklad), údaje o zdravotním stavu, o ekonomických a sociálních poměrech a další údaje nutné pro zprostředkování náhradní rodinné péče. Údaje se zpracovávají po dobu, po kterou je subjekt údajů zařazen na krajském úřadu v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. Úložní doba činí dle zákona a Spisového a skartačního řádu Města Jičín - MěÚ Jičín 15 let. Údaje jsou zpracovávány automatizovaně i v podobě listinné a jsou poskytovány dle 14 soudu jako součást návrhu na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu Města Jičín zařazený do Městského úřadu Jičín, adresa Jičín, Žižkovo nám. 18 tel , mobil Informace o právech subjektu údajů: - Právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají - Právo podat stížnost na porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů.

26 Informace o zpracování osobních údajů Osobní údaje zpracováváme v rámci: Plnění právní povinnosti - na základě 57 odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPOD) pro tyto účely: poskytování sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD), příp. výkon funkce opatrovníka a poručníka dítěti v rozsahu vyžádaných údajů nezbytných k plnění úkolů podle tohoto zákona, a to i tehdy, jestli že se jedná o osobní údaje označené jako citlivé. Osobní údaje získáváme od rodičů/jiných osob odpovědných za dítě, od dítěte, od jiných subjektů např. škola, policie, lékař, státní zástupce, obec a zpracovávají se po dobu, po kterou je dítě vedeno v evidenci dětí, kterým je poskytována SPOD/ u výkonu funkce opatrovníka nebo poručníka do doby pravomocného skončení soudního řízení. Dle zákona a spisového a skartačního řádu Města Jičín MěÚ Jičín činí úložní doba spisové dokumentace 15 let. Jedná se zejména o tyto údaje: U dítěte - jméno, příjmení (i dřívější a rodné), datum narození, rodné číslo, místo narození, bydliště trvalé i faktické, pohlaví, národnost, státní příslušnost, příp. status pobytu, telefon, , mateřský jazyk dítěte i rodičů, úprava rodičovské odpovědnosti/ svěření do cizí péče, umístění do NRP/ZDVOP/ ústavní nebo ochranné výchovy, zda bylo dítě umístěno v babyboxu nebo zda bylo dítě nalezeno či je neznámé identity, údaje o zdravotním stavu, o tělesném a duševním vývoji, vzdělávání (docházka do školy, chování, prospěch ), individuálních potřebách a zájmech dítěte, vlastnostech a schopnostech, chování, sexuální orientaci, páchání protiprávní činnosti nebo přestupků, volnočasových aktivitách a další údaje týkající se výkonu SPOD, údaje o osobních, rodinných a sociálních poměrech dítěte a rodiny. U sourozenců, kterým není poskytována SPOD nebo jsme u nich nebyli ustanoveni opatrovníkem/poručníkem jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, bydliště trvalé i faktické, jméno a příjmení, bydliště trvalé i faktické, datum narození nebo rodné číslo jejich rodičů a další údaje nutné pro výkon SPOD. U rodičů/ jiných osob odpovědných za výchovu dítěte/ - v opatrovnických věcech: Jméno, příjmení (i dřívější či rodné), datum narození, příp. rodné číslo, rodinný stav, bydliště trvalé i faktické, rodičovská odpovědnost a svéprávnost, telefon, , zaměstnání, finanční situace, a další údaje nutné pro výkon opatrovnictví. U rodičů/ jiných osob odpovědných za výchovu dítěte/ v případech poskytování SPOD dítěti/dětem: kromě výše uvedených údajů i údaje o historii rodiny rozpad manželství, úmrtí v rodině, chybějící rodič, patologické jevy, zdravotní znevýhodnění rodiče, osobnostní limity rodičů při výchově a rozvoji dítěte, příčiny krize v rodině, vztahy rodiče a dítěte, výchovné kompetence rodičů, předpoklady a rizika ve výchově, materiální a finanční zabezpečení rodiny a další údaje nutné pro výkon SPOD.

27 U ostatních členů rodiny nebo osob pro dítě důležitých jméno, příjmení, příbuzenský poměr, žije/nežije ve spol. domácnosti s dítětem, příp. kontakt, bydliště trvalé i faktické a další údaje nutné pro výkon SPOD. V případech, kdy je dítěti/dětem poskytována SPOD a dítě je umístěno/děti jsou umístěny v ústavním zařízení nebo v ZDVOP na základě rozhodnutí soudu je pro povolení pobytu dítěte mimo zařízení nutno zpracovávat údaje o osobách, u kterých bude dítě pobývat v tomto rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, bydliště trvalé a adresa, kde bude dítě pobývat, výpis z evidence Rejstříku trestů (ten není třeba u rodičů a sourozenců) - Dle 30 ZSPOD se tyto údaje předávají příslušnému školskému zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc V případech, kdy se jedná o zprostředkování náhradní rodinné péče U žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči jméno, příjmení, datum narození, trvalé i faktické bydliště, doklad o státním občanství nebo o povolení k pobytu, opis z evidence Rejstříku trestů, u cizinců obdobný doklad, údaje o zdravotním stavu, o ekonomických a sociálních poměrech a další údaje nutné pro zprostředkování. Dle 21 ZSPOD se údaje předávají krajskému úřadu. U dětí vhodných pro NRP jméno a příjmení, datum narození, bydliště, doklad o státním občanství, údaje o sociálních poměrech dítěte, jeho rodičů, sourozenců, příp. prarodičů, doklad, že dítě splňuje podmínky pro osvojení, rozhodnutí příslušných orgánů o výchově dítěte, bylo-li vydáno, zprávu o zdravotním stavu a vývoji dítěte a další údaje nutné pro zprostředkování. Dle 21 ZSPOD se údaje předávají krajskému úřadu. V případech, kdy je konána případová konference U zúčastněných osob jméno a příjmení, funkce, organizace a kontakt. Údaje se předávají rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte. Údaje jsou zpracovávány jak automatizovaně (elektronicky), tak i v podobě listinné. Dle 51 ZSPOD jsou na žádost poskytovány těmto subjektům osobní údaje nutné pro výkon jejich činností: - jiným orgánům SPOD, komisím a poradním sborům, - soudu, - státnímu zastupitelství, - krajskému úřadu a ministerstvu práce a sociálních věcí, - pověřené osobě, - poskytovateli sociálních služeb, - poskytovateli zdravotních služeb, - správnímu úřadu, - orgánu činnému v trestním řízení, - orgánu sociálního zabezpečení, orgánu pomoci v hmotné nouzi a orgánu státní sociální podpory, - školským zařízením pro výkon ústavní a ochranné výchovy, domovům pro osoby se zdravotním postižením, dětským domovům pro děti do 3 let věku, obdobným ústavům, - krajské pobočce Úřadu práce, - věznici, - intervenčnímu centru, - obecní policii, - orgánům činným v trestním řízení, - probační a mediační službě, - veřejnému ochránci práv.

28 Města Jičín zařazený do Městského úřadu Jičín, adresa Jičín, Žižkovo nám. 18 tel , mobil Informace o právech subjektu údajů: - Právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů - Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají - Právo podat stížnost na porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Odbor sociálních věcí a prevence (OSVP)

Odbor sociálních věcí a prevence (OSVP) Odbor sociálních věcí a prevence (OSVP) 1. Úsek péče o seniory a těžce zdravotně postižené osoby Adresní a identifikační údaje a jiné osobní údaje nezbytné pro posouzení nároku na dávku a službu sociální

Více

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů vedený dle čl. 30 odst. 1 o ochraně osobních údajů Správce: Úřad městské části Praha, Zenklova 1/35, Praha Libeň, 00, IČO: 0003, telefon: 05 111, email: posta@praha.cz pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Více

Odbor sociálních služeb

Odbor sociálních služeb Odbor sociálních služeb Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Účel zpracování: Poskytování sociálně-právní ochrany nezletilým dětem, zprostředkování osvojení a pěstounské péče, správní řízení. (dle zákona

Více

Správce: Pověřenec: Právní základ zpracování dle čl. 6 GDPR. Právní titul pro zpracování

Správce: Pověřenec: Právní základ zpracování dle čl. 6 GDPR. Právní titul pro zpracování Sociální práce správce vztahuje, zpracování je oprávněným zájmem správce. zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;

Více

Účel zpracování osobních údajů: Zpracování osobních údajů pro účely vedení agendy Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Účel zpracování osobních údajů: Zpracování osobních údajů pro účely vedení agendy Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ODBOR: SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ Oddělení: sociálních služeb a bydlení 1. Agenda zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění Zpracování osobních údajů pro účely vedení agendy

Více

Povinnosti a oprávnění zaměstnance péče o rodinu a děti

Povinnosti a oprávnění zaměstnance péče o rodinu a děti Povinnosti a oprávnění zaměstnanců OSPOD Povinnosti a oprávnění zaměstnance péče o rodinu a děti Zaměstnanec je povinen vykonávat činnosti stanovené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého i faktického pobytu, podpisy oprávněných osob, sociální situace rodiny

Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého i faktického pobytu, podpisy oprávněných osob, sociální situace rodiny ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ODBOR: SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ Oddělení: sociálních věcí a zdravotnictví 1. Agenda - zaměstnanecká smlouva / stížnosti a podněty Zpracování osobních údajů za účelem vyřízení

Více

Účel zpracování. Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají) Mzdová a personální agenda. Bytové a nebytové hospodářství

Účel zpracování. Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají) Mzdová a personální agenda. Bytové a nebytové hospodářství Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Jsem správcem nebo zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Mzdová a personální agenda Evidence obyvatel

Více

citlivý příjemce osobního údaje 4 - není předáván; účel 2 zdroj osobního

citlivý příjemce osobního údaje 4 - není předáván; účel 2 zdroj osobního ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ STANOVENÍ ROZSAHU A ÚČELU ŽADATEL O SOCIÁLNÍ SLUŽBU Stanovení rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

vnitřní směrnici: Správce osobních údajů (osoba odpovědná za správu domu podle občanského zákoníku) :

vnitřní směrnici: Správce osobních údajů (osoba odpovědná za správu domu podle občanského zákoníku) : Vnitřní směrnice k ochraně osobních údajů společenstvím vlastníků (jako správcem osobních údajů) a o právech členů společenství - vlastníků jednotek (jako subjektu údajů), přijaté v souvislosti se zpracováváním

Více

Odbor legislativy a vnitřních věcí

Odbor legislativy a vnitřních věcí Přehled účelů zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Vedení správního řízení na úseku přestupků 10 let 0307,

Více

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí Přehled účelů zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vykonávání agendy sociálně-právní ochrany dětí

Více

Informace subjektu údajů o zpracování osobních údajů

Informace subjektu údajů o zpracování osobních údajů Informace subjektu údajů o zpracování osobních údajů Správce osobních údajů Oftimcare s.r.o. Fryštátská 168/32, 733 01, Karviná IČ 02458616 (dále jen Správce )poskytuje v souladu s čl. 12 a násl. Nařízení

Více

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ A UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ A UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ A UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY Byt zvláštního určení čp.1550 čp. 1551 Malometrážní

Více

DOMOV DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ

DOMOV DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ DOMOV DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ www.ddhplana.cz Komenského 6, 382 26 Horní Planá, tel.: 380 738 115, 380 700 111 IČO : 00665746 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ PRO KLIENTY SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov důchodců

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ. (pokud účel stanovuje zvláštní zákon, uvede se jeho číslo, jinak se uvede slovně)

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ. (pokud účel stanovuje zvláštní zákon, uvede se jeho číslo, jinak se uvede slovně) Příloha č. 3 Směrnice města Otrokovice o ochraně osobních údajů MĚSTO OTROOVICE Informace o zpracovávání osobních údajů určená ke zveřejnění Orgán města: Městský úřad Otrokovice Odbor/samostatné oddělení:

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 1.1 Přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole Kontaktní

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Velehradská 1527, 68603 Staré Město OBSAH 1 Obecná... 3 2 Informační povinnost k účelům zpracování... 5 2.1 Přijímací

Více

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů Stránka 1 z 10 Zpracování osobních údajů Obchodní společnost, se sídlem, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 06958851 (dále jen jako Společnost ) v postavení správce osobních údajů poskytuje v souladu s čl.

Více

OBEC LIBČEVES, K Zámku 1, Libčeves ID DS: trxbhn5

OBEC LIBČEVES, K Zámku 1, Libčeves ID DS: trxbhn5 OBEC LIBČEVES, K Zámku 1, 439 26 Libčeves 415 692 101 ou.libceves@tiscali.cz ID DS: trxbhn5 Agenda účel zpracování kategorie osobních údajů kategorie subjektu údajů kategorie příjemců údajů doba uchování

Více

Registr vozidel a evidence stanic měření emisí. fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, statutární orgán právnické osoby

Registr vozidel a evidence stanic měření emisí. fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, statutární orgán právnické osoby Správce osobních Správce osobních Městský úřad Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1 278 01 Kralupy nad Vltavou (MÚ) Zástupce správce osobních Ing. Jaroslav Zdich tajemník Městského úřadu Kralupy nad Vltavou

Více

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně právní ochraně dětí (platí od 15. 81. 7. 2017 do 31. 1014. 8. 2017) ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,

Více

Informace o zpracování osobních údajů - KLIENTI

Informace o zpracování osobních údajů - KLIENTI Informace o zpracování osobních údajů - KLIENTI dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí:

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí: Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí: fyzické osoby odpovědné za výchovu dětí) vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání

Více

Kabelíkova 14a, Přerov Tel.: , fax: Domov pro seniory, Kabelíkova 14a, Přerov

Kabelíkova 14a, Přerov Tel.: , fax: Domov pro seniory, Kabelíkova 14a, Přerov Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov Tel.: 581 289 111, fax: 581 289 146 www.ssmp.cz Domov pro seniory, Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov Záznamy o činnostech zpracování za sociální službu domov pro seniory Účel

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

f) přímý marketing (informační a produktové kampaně) EŽP a.s.; g) ochrana majetku a osob.

f) přímý marketing (informační a produktové kampaně) EŽP a.s.; g) ochrana majetku a osob. 1 Informace o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

Více

4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC 4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 4a ORGÁN SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY MÁ V RÁMCI STANOVENÉ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY URČEN POČET PRACOVNÍCH MÍST A ZPRACOVANÉ

Více

Informace o zpracování osobních údajů správcem Obcí Dětmarovice

Informace o zpracování osobních údajů správcem Obcí Dětmarovice Informace o zpracování osobních údajů správcem Obcí Dětmarovice 1. Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím písm. c) zákon o obcích, zákon o svobodném přístupu k

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

Sociální práce s rodinou 10 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D

Sociální práce s rodinou 10 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D Sociální práce s rodinou 10 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D Co nás dnes čeká Poručenství, opatrovnictví Pěstounská péče Poručenství Jestliže rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti,

Více

Kategorie osobních/citlivých údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců údajů Zdroje osob.údajů Doba uchování údajů

Kategorie osobních/citlivých údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců údajů Zdroje osob.údajů Doba uchování údajů Informace o zpracovávaných osobních údajích dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se m osobních údajů a o volném pohybu těchto

Více

Žádost o pronájem BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ Usnesení RHMP č ze dne oddíl II. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Žádost o pronájem BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ Usnesení RHMP č ze dne oddíl II. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR BYTOVÉHO FONDU PID Místo pro razítko podatelny - nevyplňovat Žádost o pronájem BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ Usnesení RHMP č. 3141 ze dne 13.12.2016 oddíl

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Typy náhradní rodinné péče: pěstounská péče pěstounská péče na přechodnou dobu Pěstounská péče - pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o osobu dítěte vykonávat přiměřeně

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce osobních údajů, se sídlem, IČ 75086778 (dále jen správce ) má povinnost poskytovat subjektům údajů v souladu s čl. 12 a násl. obecného nařízení o ochraně osobních

Více

Denní pobyt, Purkyňova 16, Přerov

Denní pobyt, Purkyňova 16, Přerov Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov Tel.: 581 289 111, fax: 581 289 146 www.ssmp.cz Denní pobyt, Purkyňova 16, 750 02 Přerov Záznamy o činnostech zpracování za sociální služby denního stacionáře (DS), osobní

Více

63, 64 a 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Hlava II

63, 64 a 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Hlava II Ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, na jejichž základě vykonávají krajské

Více

Informování veřejnosti o zpracování osobních údajů

Informování veřejnosti o zpracování osobních údajů Informování veřejnosti o zpracování osobních údajů V zájmu zachování transparentnosti, která přispívá k ochraně osobních údajů, správce osobních údajů zveřejňuje informace o zpracování osobních údajů.

Více

Informace o zpracování osobních údajů bytovým družstvem (správcem osobních údajů)

Informace o zpracování osobních údajů bytovým družstvem (správcem osobních údajů) Bytové družstvo Šerák, Seifertova 660/13, 790 01 Jeseník Informace o zpracování osobních údajů bytovým družstvem (správcem osobních údajů) GDPR - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

Více

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů Zpracování osobních údajů Informace pro klienty, potencionální klienty či osoby oslovené za účelem nabídky služeb Společnosti str. 2-5 Informace pro poradce Společnosti str. 6-9 Informace pro zaměstnance

Více

Kabelíkova 14a, Přerov. Tel.: , fax: Sociální služby města Přerova, p.o. Záznamy o činnostech zpracování

Kabelíkova 14a, Přerov. Tel.: , fax: Sociální služby města Přerova, p.o. Záznamy o činnostech zpracování Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov Tel.: 581 289 111, fax: 581 289 146 www.ssmp.cz Sociální služby města Přerova, p.o. Záznamy o činnostech zpracování Kategorie subjektů údajů Zaměstnanci Účel zpracování osobních

Více

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu Zpracovávané osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Účel zpracování Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených

Více

fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, statutární orgán právnické osoby

fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, statutární orgán právnické osoby Správce Správce osobních Městský úřad Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1 278 01 Kralupy nad Vltavou (MÚ) Zástupce správce Ing. Jaroslav Zdich tajemník Městského úřadu Kralupy nad Vltavou jaroslav.zdich@mestokralupy.cz

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ13 Datum vypracování:

Více

Informace o činnostech zpracování osobních údajů

Informace o činnostech zpracování osobních údajů Informace o činnostech zpracování osobních údajů Správce osobních údajů Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka, příspěvková organizace, Kociánka 2801/6a, 612

Více

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud Děčín 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření Splnění podmínky v předběžném

Více

Účel zpracování. Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají) Kategorie osobních údajů. Mzdová a personální agenda.

Účel zpracování. Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají) Kategorie osobních údajů. Mzdová a personální agenda. Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Jsem správcem nebo zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Mzdová a personální agenda Správce Účel

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU

ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU (Vyplňte čitelně hůlkovým písmem) A. Žadatel Příjmení, jméno, titul stav Datum, místo narození, rodné číslo Trvalé bydliště v Ďáblicích od roku: Trvalé bydliště, PSČ, (číslo

Více

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu Informace o zpracování osobních dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění Odbor správní P. č. Účel zpracování Kategorie osobních Kategorie subjektu

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce osobních údajů: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, IČO: 0351, sídlo: Hybešova 53, 0 01 Boskovice

Více

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC BRANSOUZE PREVENCE 7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ

Více

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 971 (1) Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav,

Více

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud Praha 1

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud Praha 1 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud Praha 1 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření Splnění podmínky v

Více

Popis agendy zpracovávaných údajů Účel zpracování Přesný popis účelu zpracování Oblast zpracovávaných údajů

Popis agendy zpracovávaných údajů Účel zpracování Přesný popis účelu zpracování Oblast zpracovávaných údajů Souhrnný název agendy zpracovávaných údajů Popis agendy zpracovávaných údajů Účel zpracování Přesný popis účelu zpracování Oblast zpracovávaných údajů podklady RM a ZM osobní data žadatelů, jednatelů a

Více

Detenční řízení v sociálních službách opatrovník, obecní úřad obce s rozšířenou působností - Mgr. Petr Mach

Detenční řízení v sociálních službách opatrovník, obecní úřad obce s rozšířenou působností - Mgr. Petr Mach Detenční řízení v sociálních službách opatrovník, obecní úřad obce s rozšířenou působností - Mgr. Petr Mach Čemu se budeme věnovat? uzavírání smlouvy o poskytování pobytové sociální služby schvalování,

Více

Informování veřejnosti o zpracování osobních údajů

Informování veřejnosti o zpracování osobních údajů Informování veřejnosti o zpracování osobních údajů V zájmu zachování transparentnosti, která přispívá k ochraně osobních údajů, správce osobních údajů zveřejňuje informace o zpracování osobních údajů.

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce osobních údajů PAP PARDUBICE o.p.s, Jiráskova 2664,53002 Pardubice, IČO 28825781 (dále jen správce ) má povinnost poskytovat subjektům údajů v souladu s čl.

Více

Záznamy o činnostech zpracování

Záznamy o činnostech zpracování Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace náměstí. května 153/a, 0 11 Boskovice Typová dokumentace pro ochranu osobních údajů v souladu s GDPR Záznamy o činnostech zpracování OBSAH

Více

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou)

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2014 Sociální komise, 13.3.2014 Schváleno Radou města Hodonína dne

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce osobních údajů Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344, npor. Eliáše 344, 530 09 Pardubice, IČO 60159022 (dále jen správce ) má povinnost poskytovat

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů ve společnosti. TAJMAC-ZPS, a.s.

Prohlášení o ochraně osobních údajů ve společnosti. TAJMAC-ZPS, a.s. Prohlášení o ochraně osobních údajů ve společnosti TAJMAC-ZPS, a.s. V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, společnost TAJMAC-ZPS, a.s. uvádí, jakým způsobem zpracovává osobní údaje fyzických osob

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, podle článku 15 GDPR:

Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, podle článku 15 GDPR: Informace o zpracování osobních údajů Společnost REOL Financial s.r.o.zpracovává osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v

Více

Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců

Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců Informace o osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech a době jejich Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul Kategorie příjemců Zajištění přijímání ke ve střední škole Uchazeč/žák

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování Správce Správce Pověřenec pro ochranu Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace IČO: 71009949 ID datové schránky:

Více

Datum zpět vzetí žádosti:

Datum zpět vzetí žádosti: Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná tel.: 383 413 111 fax: 383 413 198 e mail : info@domovpetra.cz internet www.domovpetra.cz č. účtu: 27228291/0100 IČ: 708 717 79 DIČ: CZ 708 717 79 Podání žádosti:

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Společnost FINE REALITY, a.s. zpracovává osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Společnost A Z Risk Service spol. s r.o., IČO: 61169901, se sídlem Pod Stráží 462/9, 323 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

obec Veselá Žádost o pronájem bytu

obec Veselá Žádost o pronájem bytu obec Veselá Žádost o pronájem bytu Číslo žádosti: byt sociální Datum zařazení do evidence žádostí: A. Žadatel *) zaškrtněte odpověď dle vaší situace Příjmení a jméno, titul Datum narození Státní občanství

Více

Žádost o přijetí. do Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY. Datum výplaty: Zažádáno :

Žádost o přijetí. do Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY. Datum výplaty: Zažádáno : Žádost o přijetí do Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY Příloha č. 6 Kontaktní údaje: Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice

Více

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) Příloha č. 1 pokynu ředitele SUZ MV č. 34 /2018 Správa zařízení Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) Informace jsou zveřejněny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze

Více

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MČ PRAHA 4, PŘÍSP. ORG.

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MČ PRAHA 4, PŘÍSP. ORG. POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PŘÍSP. ORG. Následující informace podle ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZAMĚSTNANCE

INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZAMĚSTNANCE INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZAMĚSTNANCE 1 Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, IČ: 75070758, se sídlem 466 01, Jablonec nad Nisou, U Balvanu

Více

Základní informace o zpracování osobních údajů

Základní informace o zpracování osobních údajů Základní informace o zpracování osobních údajů Informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen nařízení ).

Více

Základní informace o zpracování osobních údajů školy

Základní informace o zpracování osobních údajů školy Č.j.: 3/18-r Olomouc 3. 9. 2018 Základní informace o zpracování osobních údajů školy Informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů ve společnosti. ZPS-TRANSPORT, a.s.

Prohlášení o ochraně osobních údajů ve společnosti. ZPS-TRANSPORT, a.s. Prohlášení o ochraně osobních údajů ve společnosti ZPS-TRANSPORT, a.s. V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, společnost ZPS-TRANSPORT, a.s. uvádí, jakým způsobem zpracovává osobní údaje fyzických

Více

METODIKA PRO POSKYTOVATELE POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

METODIKA PRO POSKYTOVATELE POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Krajský úřad Libereckého kraje odbor sociálních věcí METODIKA PRO POSKYTOVATELE POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZÁKON Č. 189/2016 Sb. (DETENČNÍ NOVELA), kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování Zaměstnanci odpovědná osoba za zpracování: účetní Na základě plnění právních povinností: jméno,

Více

fyzická osoba, podnikající fyzická osoba

fyzická osoba, podnikající fyzická osoba Správce osobních Správce osobních Městský úřad Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1 278 01 Kralupy nad Vltavou (MÚ) Zástupce správce osobních Ing. Jaroslav Zdich tajemník Městského úřadu Kralupy nad Vltavou

Více

Evidence obyvatel. Fyzická osoba:

Evidence obyvatel. Fyzická osoba: Správce osobních Správce osobních Městský úřad Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1 278 01 Kralupy nad Vltavou (MÚ) Zástupce správce osobních Ing. Jaroslav Zdich tajemník Městského úřadu Kralupy nad Vltavou

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ Na základě Nařízení EU 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR ) Vám tímto poskytujeme informace ke shromažďování a zpracování

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce údajů: Zajištění přijímání ke vzdělávání ve střední škole Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní občanství, místo

Více

ŽÁDOST O JMENOVÁNÍ ZNALCEM 1

ŽÁDOST O JMENOVÁNÍ ZNALCEM 1 Krajský soud v Hradci Králové k rukám předsedy soudu Československé armády 218 502 08 Hradec Králové ŽÁDOST O JMENOVÁNÍ ZNALCEM 1 Žadatel (titul, jméno a příjmení):... adresa:... OBOR, ODVĚTVÍ A SPECIALIZACE

Více

1. Příjmení a jméno Datum narození...rodné číslo Rodinný stav... číslo OP Manžel/ka (jméno, příjmení, datum narození)... 5.

1. Příjmení a jméno Datum narození...rodné číslo Rodinný stav... číslo OP Manžel/ka (jméno, příjmení, datum narození)... 5. Žádost o byt v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích 1. Příjmení a jméno... 2. Datum narození...rodné číslo... 3. Rodinný stav... číslo OP... 4. Manžel/ka (jméno, příjmení, datum narození)... 5. Příjmení

Více

Zveřejnění informací o shromažďování osobních údajů dle 18 odst.2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zveřejnění informací o shromažďování osobních údajů dle 18 odst.2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zveřejnění informací o shromažďování dle 18 odst.2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně Město Jičín MěÚ Jičín 1 Komunikace s veřejností Poskytování informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Více

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení: přestupků

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení: přestupků ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení: přestupků 1. Zpracování osobních údajů pro účely vedení agendy veřejnoprávních smluv Shromažďování,

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 4. Personální zabezpečení výkonu

Více

Informace o zpracování osobních údajů pacientů Kontaktní údaje Správce: Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Účely zpracování:

Informace o zpracování osobních údajů pacientů Kontaktní údaje Správce: Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Účely zpracování: Informace o zpracování osobních údajů pacientů dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Společnost Exkaso s.r.o., IČO: 269 70 601, se sídlem Topolská 952, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vložka 22325 (dále

Více

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s Vilémov 39 IČO: Tel.:

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s Vilémov 39 IČO: Tel.: PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

GDPR Ochrana osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů. Subjekty údajů mají právo

GDPR Ochrana osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů. Subjekty údajů mají právo GDPR Ochrana osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4, příspěvková organizace Křížkovského 642/4, 69002 Břeclav IČO 70436304 jako správce osobních

Více