Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné"

Transkript

1 Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné S vámi od A do Z

2 Trvalé následky úrazu Obsah Denní odškodné Obsah Hlava (str. 1) Hlava (str. 13) Krk (str. 2) Krk (str. 15) Hrudník (str. 3) Hrudník (str. 15) Rameno a paže (str. 4) Horní končetina (str. 17) Břicho, záda, páteř a pánev (str. 3) Břicho, záda, páteř a pánev (str. 15) Loket a předloktí (str. 5) Zápěstí a ruka (str. 5) Dolní končetina (str. 21) Kyčel a stehno (str. 8) Koleno a bérec (str. 9) Kotník a noha (str. 9) Jizvy (str. 10) Nervová soustava (str. 25) Popálení, poleptání, omrzliny (str. 25) Ostatní (str. 25)

3 OCEŇOVACÍ TABULKA TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU - OTTN (OCEŇOVACÍ TABULKA PRO TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU, TABULKA PRO HODNOCENÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ) TNU - trvalé následky úrazu (sjednané od ) VTU - vyjmenované trvalé následky úrazu (sjednané od ) č. Tělesné poškození PORANĚNÍ HLAVY 1 TNU VTU % % 1 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm ² Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 10 cm ² Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu přes 10 cm ² Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy (potvrzeno neurologickým a psychiatrickým vyšetřením) od 10 do Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně Traumatická porucha lícního nervu těžkého stupně Traumatické poškození trojklanného nervu lehkého stupně Traumatická porucha trojklanného nervu středního stupně Traumatická porucha trojklanného nervu těžkého stupně Poškození obličeje - provázené funkčními poruchami lehkého stupně Poškození obličeje - provázené funkčními poruchami středního stupně Poškození obličeje - provázené funkčními poruchami těžkého stupně Mozková píštěl po poranění spodiny lební (likvorea) 15 0 Poranění nosu 14 Ztráta hrotu nosu Ztráta celého nosu bez poruchy dýchání Ztráta celého nosu s poruchou dýchání Deformace nosu s funkčně významnou poruchou průchodnosti Chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo popálení do Perforace nosní přepážky Chronický hnisavý poúrazový zánět vedlejších nosních dutin do Úplná ztráta čichu (pouze částečná není plněna) Úplná ztráta chuti (pouze částečná není plněna) 5 5 Poranění oka Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových TN činit na jednom oku více než 25 % a na druhém více než 75 %. 23 Úplná ztráta zraku na jednom oku Úplná ztráta zraku na druhém oku Trvalá poškození uvedená v položkách 26, 34 až 37, 39, 42 až 43 se však hodnotí i nad tuto hranici. 25 Zranění, jež měla za následek snížení ostrosti zrakové se hodnotí podle pomocné tabulky č Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při snášenlivosti kontaktní čočky alespoň 4 hodiny denně Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při snášenlivosti kontaktní čočky méně než 4 hodiny denně od 10 do Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při úplné nesnášenlivosti kontaktní čočky Ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), není-li zraková ostrost s afakickou korekcí horší než 6/ Je-li horší, stanoví se % podle pomocné tabulky č. 1 a připočítává se 10 % za obtíže z nošení afaktické korekce. 31 Traumatická porucha okohybných nervů nebo porucha rovnováhy okohybných svalů Koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle pomocné tabulky č Ostatní omezení zorného pole se hodnotí podle pomocné tabulky č Porušení průchodnosti slzných cest na jednom oku Porušení průchodnosti slzných cest na obou očích 10 0

4 č. Tělesné poškození 2 TNU VTU % % 36 Chybné postavení brv operativně nekorigovatelné na jednom oku Chybné postavení brv operativně nekorigovatelné na obou očích Rozšíření a ochrnutí zornice (u vidoucího oka) podle stupně 39 Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost, též ptosa horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy visu), pro každé oko od 2 do Traumatická porucha akomodace jednostranná Traumatická porucha akomodace oboustranná Lagoftalmus postraumatický operativně nekorigovatelný jednostranný Lagoftalmus postraumatický operativně nekorigovatelný oboustranný 16 0 Při hodnocení podle položek 42 a 43 nelze současně hodnotit podle položky Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici jednostranná Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici oboustranná 50 0 Poranění ucha 46 Ztráta jednoho boltce Ztráta obou boltců Trvalá poúrazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce Chronický hnisavý zánět středního ucha prokázaný jako následek úrazu Nahluchlost jednostranná lehkého stupně Nahluchlost jednostranná středního stupně Nahluchlost jednostranná těžkého stupně Nahluchlost oboustranná lehkého stupně Nahluchlost oboustranná středního stupně Nahluchlost oboustranná těžkého stupně Ztráta sluchu jednoho ucha Ztráta sluchu druhého ucha Hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu Porucha labyrintu jednostranná podle stupně 60 Porucha labyrintu oboustranná podle stupně Poranění zubu Ztráta zubů nebo jejich částí, vedoucích ke ztrátě vitality zubu, jen nastane-li působením zevního násilí. od 10 do 20 od 30 do Ztráta jednoho zubu Ztráta každého dalšího zubu Ztráta části zubu, má-li za následek ztrátu vitality zubu Ztráta, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných (mléčných) zubů 0 0 Poranění jazyka 65 Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformitami, jen pokud se již nehodnotí podle položek 69 až 72 PORANĚNÍ KRKU Zúžení hrtanu nebo průdušnice lehkého stupně Zúžení hrtanu nebo průdušnice středního stupně Zúžení hrtanu nebo průdušnice těžkého stupně Podle položky 68 nelze současně oceňovat při hodnocení podle položek 69 až Poúrazová porucha hlasu do Ztráta hlasu (afonie) Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy 30 0

5 č. Tělesné poškození TNU VTU % % 72 Ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy 20 0 Při hodnocení podle položek 69 až 72 nelze současně hodnotit podle položek 68 nebo Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou Při hodnocení podle položek 73 nelze současně hodnotit podle položky 68 nebo podle položek 69 až 72 PORANĚNÍ HRUDNÍKU 74 Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené lehkého stupně Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené středního stupně Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené těžkého stupně Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu jednostranné 78 Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu oboustranné 79 Poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně porušení funkce od 15 do 40 od 25 do 100 od 10 do Píštěl jícnu Poúrazové zúžení jícnu lehkého stupně Poúrazové zúžení jícnu středního stupně 83 Poúrazové zúžení jícnu těžkého stupně PORANĚNÍ BŘICHA, DOLNÍ ČÁSTI ZAD, BEDERNÍ PÁTEŘE A PÁNVE od 11 do 30 od 31 do Porušení břišní stěny provázené porušením břišního lisu do Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy a výživy od 10 do Ztráta sleziny Sterkorální píštěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí od 30 do Nedomykavost řitních svěračů částečná Nedomykavost řitních svěračů úplná Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti lehkého stupně Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti těžkého stupně 50 0 Poranění močových a pohlavních orgánů 92 Ztráta jedné ledviny Ztráta obou ledvin Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně chronické druhotné infekce lehkého stupně Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně chronické druhotné infekce středního stupně Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně chronické druhotné infekce těžkého stupně Píštěl močového měchýře nebo močové trubice 50 0 Nelze současně hodnotit podle položky 94 až Ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu se hodnotí jako ztráta obou varlat) Ztráta obou varlat nebo ztráta potence doložená sexuologickým vyšetřením do 45 let Ztráta obou varlat nebo ztráta potence doložená sexuologickým vyšetřením od 46 do 60 let Ztráta obou varlat nebo ztráta potence doložená sexuologickým vyšetřením nad 60 let Ztráta pyje nebo závažné deformity do 45 let Ztráta pyje nebo závažné deformity od 46 do 60 let Ztráta pyje nebo závažné deformity nad 60 let Je-li hodnoceno podle položek 102 až 104, nelze současně hodnotit ztrátu potence podle položek 99 až 101 od 15 do 40 od 25 do 100 od 10 do od 10 do

6 č. Tělesné poškození 105 Poúrazové deformace ženských pohlavních orgánů Poranění páteře a míchy TNU VTU % % od 10 do Omezení hybnosti páteře lehkého stupně do Omezení hybnosti páteře středního stupně 108 Omezení hybnosti páteře těžkého stupně Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušení funkce lehkého stupně Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušení funkce středního stupně Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušení funkce těžkého stupně Poranění pánve 112 Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen do 45 let 113 Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen nad 45 let a u mužů PORANĚNÍ RAMENE A PAŽE (NADLOKTÍ) Uvedené hodnoty se vztahují na praváky. U leváků platí hodnocení opačné. od 11 do 25 od 26 do 55 od 10 do 25 od 26 do 40 od 41 do 100 od 30 do 65 od 15 do Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem - vpravo Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem - vlevo Úplná ztuhlost ramene v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká) - vpravo Úplná ztuhlost ramene v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká) - vlevo Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50º až 70º, předpažení 40º až 45º a vnitřní rotace 20º) - vpravo Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50º až 70º, předpažení 40º až 45º a vnitřní rotace 20º) - vlevo od 10 do od 41 do Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně - vpravo Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně - vlevo Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně - vpravo Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně - vlevo Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně - vpravo Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně - vlevo Pakloub kosti pažní - vpravo Pakloub kosti pažní - vlevo Chronický zánět kostní dřeně pažní kosti jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu - vpravo Chronický zánět kostní dřeně pažní kosti jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu - vlevo Habituální vykloubení ramene (alespoň po třech jednoznačně úrazových luxacích ramenního kloubu) - vpravo Habituální vykloubení ramene (alespoň po třech jednoznačně úrazových luxacích ramenního kloubu) - vlevo Endoprotéza ramenního kloubu Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce - vpravo Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce - vlevo Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu - vpravo Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu - vlevo 6 0 4

7 č. Tělesné poškození PORANĚNÍ LOKTE A PŘEDLOKTÍ Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká) - vpravo Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká) - vlevo Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (ohnutí v úhlu 90º až 95º) nebo v postaveních jemu blízkých - vpravo Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (ohnutí v úhlu 90º až 95º) nebo v postaveních jemu blízkých - vlevo TNU VTU % % Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně - vpravo Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně - vlevo Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně - vpravo Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně - vlevo Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně - vpravo Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně - vlevo Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých - vpravo Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých - vlevo Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) - vpravo Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) - vlevo Omezení přivrácení a odvrácení předloktí lehkého stupně - vpravo Omezení přivrácení a odvrácení předloktí lehkého stupně - vlevo Omezení přivrácení a odvrácení předloktí středního stupně - vpravo Omezení přivrácení a odvrácení předloktí středního stupně - vlevo Omezení přivrácení a odvrácení předloktí těžkého stupně - vpravo Omezení přivrácení a odvrácení předloktí těžkého stupně - vlevo Pakloub obou kostí předloktí - vpravo Pakloub obou kostí předloktí - vlevo Pakloub kosti vřetenní - vpravo Pakloub kosti vřetenní - vlevo Pakloub kosti loketní - vpravo Pakloub kosti loketní - vlevo Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu - vpravo Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu - vlevo Viklavý kloub loketní - vpravo do Viklavý kloub loketní - vlevo do Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu - vpravo Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu - vlevo PORANĚNÍ ZÁPĚSTÍ A RUKY 169 Ztráta ruky v zápěstí - vpravo Ztráta ruky v zápěstí - vlevo Ztráta všech prstů ruky (popřípadě včetně záprstních kostí) - vpravo Ztráta všech prstů ruky (popřípadě včetně záprstních kostí) - vlevo Ztráta prstů ruky kromě palce (popřípadě včetně záprstních kostí) - vpravo Ztráta prstů ruky kromě palce (popřípadě včetně záprstních kostí) - vlevo

8 č. Tělesné poškození Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky) - vpravo Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky) - vlevo TNU VTU % % Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20º až 40º) - vpravo Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20º až 40º) - vlevo Pakloub člunkové kosti - vpravo Pakloub člunkové kosti - vlevo Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně - vpravo Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně - vlevo Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně - vpravo Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně - vlevo Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně - vpravo Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně - vlevo Viklavost zápěstí - vpravo do Viklavost zápěstí - vlevo do 9 0 Poranění palce ruky 189 Ztráta koncového článku palce - vpravo Ztráta koncového článku palce - vlevo Ztráta palce se záprstní kostí - vpravo Ztráta palce se záprstní kostí - vlevo Ztráta obou článků palce - vpravo Ztráta obou článků palce - vlevo Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) - vpravo Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) - vlevo Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextensi) - vpravo Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextensi) - vlevo Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) - vpravo Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) - vlevo Úplná ztuhlost základního kloubu palce - vpravo Úplná ztuhlost základního kloubu palce - vlevo Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) - vpravo Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) - vlevo Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice) - vpravo Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice) - vlevo Trvalé následky po špatně zhojené Bennetově zlomenině s trvající subluxací, kromě plnění za poruchu funkce - vpravo Trvalé následky po špatně zhojené Bennetově zlomenině s trvající subluxací, kromě plnění za poruchu funkce - vlevo Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení - vpravo Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení - vlevo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu lehkého stupně - vpravo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu lehkého stupně - vlevo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu středního stupně - vpravo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu středního stupně - vlevo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu těžkého stupně - vpravo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu těžkého stupně - vlevo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně - vpravo 2 0 6

9 TNU VTU č. Tělesné poškození % % 218 Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně - vlevo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu středního stupně - vpravo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu středního stupně - vlevo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně - vpravo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně - vlevo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně - vpravo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně - vlevo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně - vpravo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně - vlevo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně - vpravo Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně - vlevo 7 0 Poranění ukazováku 229 Ztráta koncového článku ukazováku - vpravo Ztráta koncového článku ukazováku - vlevo Ztráta dvou článků ukazováku - vpravo Ztráta dvou článků ukazováku - vlevo Ztráta všech tří článků ukazováku - vpravo Ztráta všech tří článků ukazováku - vlevo Ztráta ukazováku se záprstní kostí - vpravo Ztráta ukazováku se záprstní kostí - vlevo Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení - vpravo Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení - vlevo Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí - vpravo Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí - vlevo Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm - vpravo Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm - vlevo Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 až 3 cm - vpravo Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 až 3 cm - vlevo Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 až 4 cm - vpravo Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 až 4 cm - vlevo Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm - vpravo Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm - vlevo Nemožnost úplného natažení některého z mezičlánkových kloubů ukazováku - vpravo Nemožnost úplného natažení některého z mezičlánkových kloubů ukazováku - vlevo Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce - vpravo Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce - vlevo 2 0 Poranění prostředníku, prsteníku a malíku 253 Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní - vpravo Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní - vlevo Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu - vpravo Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu - vlevo Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů - vpravo Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů - vlevo Ztráta dvou článků prstů bez omezení základního kloubu - vpravo Ztráta dvou článků prstů bez omezení základního kloubu - vlevo 4 0 7

10 č. Tělesné poškození Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů) - vpravo Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů) - vlevo TNU VTU % % Porucha úchopové funkce prstu do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm - vpravo Porucha úchopové funkce prstu do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm - vlevo Porucha úchopové funkce prstu do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 až 3 cm - vpravo Porucha úchopové funkce prstu do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 až 3 cm - vlevo Porucha úchopové funkce prstu do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 až 4 cm - vpravo Porucha úchopové funkce prstu do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 až 4 cm - vlevo Porucha úchopové funkce prstu do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm - vpravo Porucha úchopové funkce prstu do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm - vlevo Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánkových kloubů (při neporušené úchopové funkci prstu)- vpravo Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánkových kloubů (při neporušené úchopové funkci prstu)- vlevo 0, Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce - vpravo Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce - vlevo 1 0 Poranění nervů horní končetiny V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické. 275 Traumatická porucha nervu axillárního - vpravo do Traumatická porucha nervu axillárního - vlevo do Traumatická porucha kmene nervu vřetenního - s postižením všech inervovaných svalů - vpravo do Traumatická porucha kmene nervu vřetenního - s postižením všech inervovaných svalů - vlevo do Traumatická porucha kmene nervu vřetenního - se zachováním funkce trojhlavého svalu - vpravo do Traumatická porucha kmene nervu vřetenního - se zachováním funkce trojhlavého svalu - vlevo do Traumatická porucha nervu muskulokutanního - vpravo do Traumatická porucha nervu muskulokutanního - vlevo do Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů - vpravo do Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů - vlevo do Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů - vpravo Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů - vlevo do 30 0 do Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů - vpravo do Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů - vlevo do Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva - vpravo do Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva - vlevo do Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní) - vpravo do Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní) - vlevo do 40 0 PORANĚNÍ KYČLE A STEHNA 293 Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo ztráta jedné dolní končetiny v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem Pakloub stehenní kosti v krčku nebo nekrosa hlavice Endoprotéza kyčelního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu) Chronický zánět kostní dřeně kosti stehenní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu Zkrácení jedné dolní končetiny do 1 cm 0 0 8

11 č. Tělesné poškození TNU VTU % % 298 Zkrácení jedné dolní končetiny do 4 cm do Zkrácení jedné dolní končetiny do 7 cm do Zkrácení jedné dolní končetiny o více než 7 cm do Poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchylkou osovou nebo rotační), za každých 5º úchylky Úchylky přes 45º se hodnotí jako ztráta končetiny. Při hodnocení osové úchylky nelze současně započítávat - musí být prokázány na RTG Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká) Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí) Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu - lehkého stupně Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu - středního stupně Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu - těžkého stupně 30 0 PORANĚNÍ KOLENA A BÉRCE 307 Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení - ohnutí nad úhel 20º Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení - ohnutí nad úhel 30º Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení - ohnutí nad úhel 60º Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení - úplné natažení nebo ohnutí do úhlu 20º Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu) Omezení pohyblivosti kolenního kloubu - lehkého stupně Omezení pohyblivosti kolenního kloubu - středního stupně Omezení pohyblivosti kolenního kloubu - těžkého stupně Viklavost kolenního kloubu v důsledku nedostatečnosti postranního vazu do Viklavost kolenního kloubu v důsledku nedostatečnosti předního zkříženého vazu do Viklavost kolenního kloubu v důsledku nedostatečnosti předního zkříženého a postranního vazu do Trvalé následky po poranění měkkého kolena s příznaky poškození menisku - lehkého a středního stupně (bez prokázaných blokád) Trvalé následky po poranění měkkého kolena s příznaky poškození menisku - těžkého stupně (s prokázanými opětovnými blokádami) do 5 0 do Trvalé následky po operativním vynětí češky včetně atrofie stehenních a lýtkových svalů Trvalé následky po operativním vynětí části jednoho menisku (při úplném rozsahu pohybů a dobré stabilitě kloubu; jinak podle poruchy funkce) Trvalé následky po operativním vynětí části obou menisků (při úplném rozsahu pohybů a dobré stabilitě kloubu; jinak podle poruchy funkce) Pokud jsou trvalé následky hodnoceny již podle položek 312 až 317 nepřičítá se již položka 318, 319, 320, 321 nebo 322 Poranění bérce Ztráta dolní končetiny v bérci se zachovaným kolenem Ztráta dolní končetiny v bérci se ztuhlým kolenním kloubem Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce Chronický zánět kostní dřeně kostí bérce jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu Poúrazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomeniny v osové nebo rotační úchylce (úchylky musí být prokázány na RTG); za každých 5º Úchylky přes 45º se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osové úchylky nelze současně počítat relativní zkrácení končetiny. PORANĚNÍ KOTNÍKU A NOHY POD NÍM Ztráta nohy v hlezenném kloubu Ztráta nohy pod hlezenným kloubem se zachovalou patní kostí Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s artrodezou hlezna

12 č. Tělesné poškození TNU VTU % % 331 Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s pahýlem v plantární flexi Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupně plantární flexe) Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v pravoúhlém postavení Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v příznivém postavení (ohnutí do plošky kolem 5º) Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu lehkého stupně Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu středního stupně Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupně Úplná ztráta pronace a supinace nohy Omezení pronace a supinace nohy do Viklavost hlezenného kloubu (nutný průkaz RTG) do Plochá, vbočená nebo vybočená noha následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohy do Chronický zánět kostní dřeně v oblasti tarsu a metatarsu a kosti patní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu Poranění v oblasti nohy Ztráta všech prstů nohy Ztráta obou článků palce nohy Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí Ztráta koncového článku palce nohy Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku) za každý prst Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce nohy Úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy Úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy Úplná ztuhlost jiného prstu nohy než palce Omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu palce nohy Omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohy Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce (za každý prst) Poúrazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetině do Poúrazové oběhové a trofické poruchy na obou dolních končetinách do Poúrazové atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybu v kloubu na stehně (od 3 cm) Poúrazové atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybu v kloubu na bérci (od 3 cm) 3 0 Poranění nervů dolní končetiny V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické. 361 Traumatická porucha nervu sedacího do Traumatická porucha nervu stehenního do Traumatická porucha nervu obturatorii do Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů do Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů do Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů do Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového do Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového do Stav po operaci Achillovy šlachy pro rupturu (v tomto případě nehodnotí omezení hybnosti hlezenního kloubu) 5 0 JIZVY Plošné hypertrofické jizvy (bez přihlédnutí k poruše funkce) 370 Poškození do 0,5 % tělesného povrchu v obličeji a na krku do

13 TNU VTU č. Tělesné poškození % % 371 Poškození od 0,5 % do 2 % tělesného povrchu v obličeji a na krku do Poškození do 0,5 % tělesného povrchu mimo obličej a krk do Poškození od 0,5 % do 1 % tělesného povrchu mimo obličej a krk do Poškození nad 1 % tělesného povrchu za každé další 1 % poškození tělesného povrchu ā 1 0 Podélné jizvy 375 Jizvy v obličeji a na krku do 2 cm Jizvy v obličeji a na krku od 2 do 3 cm 0, Jizvy v obličeji a na krku nad 3 cm - za každý další 1 cm ā 0, Podélné jizvy mimo obličej a krk 0 0 Pomocné tabulky pro hodnocení trvalého poškození zraku Tabulka č. 1 - Plnění za trvalé tělesné poškození při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí 6/6 6/9 1/12 6/15 6/18 6/24 6/30 6/36 6/60 3/60 1/60 0 6/ / / / / / / / / / / Tabulka č. 2 - Plnění za trvalé tělesné poškození při koncentrickém zúžení zorného pole Stupeň koncentrického zúžení jednoho oka obou očí stejně jednoho oka při slepotě druhého k k ke ke ke k k

14 Tabulka č. 3 - Plnění za trvalé tělesné poškození při nekoncentrickém zúžení zorného pole Hemianopsie homonymní levostranná 35 % jednostranná temporální 15 % - 20 % homonymní pravostranná 45 % jednostranná horní 5 % - 20 % binasální 10 % jednostranná dolní 10 % - 20 % bitemporální 60 % - 70 % kvantová nasální horní 4 % horní oboustranná 10 % - 15 % nasální dolní 6 % dolní oboustranná 30 % - 50 % temporální horní 6 % nasální jednostranná 6 % temporální dolní 12 % Centrální scotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti. 12

15 OCEŇOVACÍ TABULKA DENNÍHO ODŠKODNÉHO - OTDO (OCEŇOVACÍ TABULKA PRŮMĚRNÉ DOBY LÉČENÍ NÁSLEDKŮ ÚRAZU, OCEŇOVACÍ TABULKA PRO PRŮMĚRNOU DOBU LÉČENÍ NÁSLEDKŮ ÚRAZU) DOU - denní odškodné (sjednané od ) DOU denní odškodné 29+ (sjednané od ) VDOU - vyjmenované denní odškodné (sjednané od ) č. Následek úrazu PORANĚNÍ HLAVY 13 DOU DOU 29+ VDOU dnů dnů koeficient 1 Částečná skalpace hlavy s kožním defektem Úplná skalpace hlavy s kožním defektem Pohmoždění hlavy těžšího stupně Pohmoždění obličeje těžšího stupně Podvrtnutí čelistního kloubu Vymknutí dolní čelisti (jednostranné nebo oboustranné) - repozice lékařem Zlomenina spodiny lební Zlomenina klenby lební bez vpáčení úlomků Zlomenina klenby lební s vpáčením úlomků nebo s operačním léčením Zlomenina kosti čelní bez vpáčení úlomků Zlomenina kosti čelní s vpáčením úlomků nebo s operačním léčením Zlomenina kosti temenní bez vpáčení úlomků Zlomenina kosti temenní s vpáčením úlomků nebo s operačním léčením Zlomenina kosti týlní bez vpáčení úlomků Zlomenina kosti týlní s vpáčením úlomků nebo s operačním léčením Zlomenina kosti spánkové bez vpáčení úlomků Zlomenina kosti spánkové s vpáčením úlomků nebo s operačním léčením Zlomenina okraje očnice Zlomenina kostí nosních bez posunutí úlomků Zlomenina kostí nosních s posunutím úlomků Zlomenina přepážky nosní s repozicí Zlomenina kosti lícní Zlomenina dolní čelisti bez posunutí úlomků Zlomenina dolní čelisti s posunutím úlomků Zlomenina horní čelisti bez posunutí úlomků Zlomenina horní čelisti s posunutím úlomků Zlomenina dásňového výběžku horní či dolní čelisti Zlomenina komplexu jařmové kosti a horní čelisti Sdružená zlomenina Le Fort I Sdružená zlomenina Le Fort II Sdružená zlomenina Le Fort III Poranění oka 32 Tržná nebo řezná rána víčka chirurgicky ošetřená, bez přerušení slzných cest Tržná nebo řezná rána víčka přerušující slzné cesty Pohmoždění víček a krajiny kolem očí (periokulární krajina) komplikované zlomeninou nosních kůstek a průnikem vzduchu do podkoží (emfyzém) Pohmoždění víček a krajiny kolem očí (periokulární krajina) komplikované zlomeninou nosních kůstek s přerušením slzných cest léčené konzervativně Pohmoždění víček a krajiny kolem očí (periokulární krajina) komplikované zlomeninou nosních kůstek s přerušením slzných cest léčené operačně Zánět slzného váčku prokázaný po úrazu léčený konzervativně

16 č. Následek úrazu 38 Zánět slzného váčku prokázaný po úrazu léčený operačně Popálení nebo poleptání spojivky bez poškození rohovky Perforující poranění spojivky (konjunktiva) bez poranění bělimy (skléra) s nebo bez cizího tělesa léčeno konzervativně Perforující poranění spojivky (konjunktiva) bez poranění bělimy (skléra) s nebo bez cizího tělesa léčeno operačně Oděrka (eroze) rohovky s nebo bez cizího tělesa Oděrka (eroze) rohovky s nebo bez cizího tělesa komplikovaná rohovkovým vředem Oděrka (eroze) rohovky s nebo bez cizího tělesa komplikovaná nitroočním zánětem Hluboká rána rohovky bez proděravění s nebo bez cizího tělesa, zhojená bez komplikací Hluboká rána rohovky bez proděravění s nebo bez cizího tělesa komplikovaná rohovkovým vředem Hluboká rána rohovky bez proděravění s nebo bez cizího tělesa komplikovaná nitroočním zánětem Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená bez komplikací Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním komplikovaná nitroočním tělískem Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním komplikovaná nitroočním zánětem Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním komplikovaná výhřezem duhovky nebo jejím vklíněním Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním komplikovaná šedým zákalem Rána pronikající do očnice bez komplikací Raná pronikající do očnice komplikovaná zánětem Rána pronikající do očnice komplikovaná cizím tělesem Popálení nebo poleptání rohovky a spojivky povrchové (epitel rohovky) Popálení nebo poleptání rohovky a spojivky hluboké (poškozující parenchym rohovky) Pohmožení oka (hematom víček, podspojivkové krvácení, natržení spojivky, poranění rohovky) bez komplikací Pohmoždění oka s krvácením do přední komory (hyféma) Pohmoždění oka s krvácením do přední komory spojené s natržením duhovky (iridorhexe, iridodialýza) Pohmoždění oka komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku (sekundární glaukom) Pohmoždění oka komplikované šedým zákalem Pohmoždění oka komplikované částečným vykloubením čočky (subluxace) bez komplikací Pohmoždění oka komplikované částečným vykloubením čočky (subluxace) s komplikacemi Pohmoždění oka komplikované úplným vykloubením čočky (luxace nebo dislokace) bez komplikací Pohmoždění oka komplikované úplným vykloubením čočky (luxace nebo dislokace) s komplikacemi Pohmoždění oka komplikované výhřezem (prolaps) sklivce do přední komory oční Pohmoždění oka komplikované krvácením do sklivce (hemoftalmus) nebo sítnice mimo makulu (žlutá skvrna) Pohmoždění oka komplikované trhlinou sítnice nebo cévnatky zasahující makulu nebo úrazová makulární díra Pohmoždění oka komplikované otřesem sítnice (komoce retiny) Pohmoždění oka komplikované poúrazovým odchlípením sítnice (amoce retiny) mimo makulu DOU DOU 29+ VDOU dnů dnů koeficient

17 č. Následek úrazu 72 Pohmoždění oka komplikované poúrazovým odchlípením sítnice (amoce retiny) zasahujícím makulu (žlutá skvrna) Poranění oka vyžadující bezprostřední vynětí oka (enukleace) Poranění okohybného aparátu s dvojitým viděním (diplopie) Úrazové postižení zrakového nervu nebo chiasmatu Poranění ucha 76 Rána nebo pohmoždění boltce s rozsáhlým krevním výronem Rána boltce s druhotnou infekcí léčená operačně Proděravění bubínku bez zlomeniny lebních kostí a druhotné infekce Traumatické poškození sluchu Otřes labyrintu Poranění zubu Ztráta nebo nutná extrakce jednoho až šesti zubů následkem působení vnějšího násilí (nikoliv skousnutí) Ztráta nebo nutná extrakce sedmi nebo více zubů následkem působení vnějšího násilí (nikoliv skousnutí) Vysvětlení k položce 81 a 82 : Jako ztráta se hodnotí i odlomení korunky nebo její části s ohrožením vitality dřeně, vyžadující léčení. Za vyražení nebo poškození umělých zubů a zubů dočasných (mléčných) pojistitel pojistné plnění neposkytuje. Uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho a více zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s nutnou fixační dlahou Zlomení jednoho nebo více kořenů s nutnou fixační dlahou PORANĚNÍ KRKU 85 Poleptání, proděravění nebo roztržení jícnu Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice Zlomenina jazylky nebo chrupavky štítné Poškození hlasivek následkem nadýchání se dráždivých par nebo úderu PORANĚNÍ HRUDNÍKU 89 Roztržení plic Úrazové poškození srdce klinicky prokázané Roztržení bránice Pohmoždění stěny hrudní nebo pohmoždění prsu těžšího stupně Zlomeniny kosti hrudní bez posunutí úlomků Zlomeniny kosti hrudní s posunutím úlomků Zlomenina jednoho žebra klinicky prokázaná Zlomenina dvou až pěti žeber klinicky prokázaná Zlomenina více než pěti žeber klinicky prokázaná Poúrazový pneumotorax zavřený Poúrazový mediastinální a podkožní emfysem Poúrazový pneumotorax otevřený nebo ventilový Poúrazové krvácení do hrudníku léčené konzervativně Poúrazové krvácení do hrudníku léčené operačně PORANĚNÍ BŘICHA, DOLNÍ ČÁSTI ZAD, BEDERNÍ PÁTEŘE A PÁNVE DOU DOU 29+ VDOU dnů dnů koeficient 103 Pohmoždění stěny břišní těžšího stupně Rána pronikající do dutiny břišní (bez poranění nitrobřišních orgánů) Roztržení jater nebo sleziny léčené konzervativně Roztržení jater nebo sleziny léčené operačně

18 č. Následek úrazu 107 Roztržení slinivky břišní Úrazové proděravění žaludku Úrazové proděravění dvanáctníku Roztržení nebo přetržení tenkého střeva bez resekce Roztržení nebo přetržení tenkého střeva s resekcí Roztržení nebo přetržení tlustého střeva bez resekce Roztržení nebo přetržení tlustého střeva s resekcí Roztržení nebo přetržení okruží (mesenteria) bez resekce střeva Roztržení nebo přetržení okruží (mesenteria) s resekcí střeva Poranění močových a pohlavních orgánů 116 Pohmoždění ledviny s přítomností krve v moči Pohmoždění těžkého stupně nebo roztržení zevního genitálu ženy Pohmoždění pyje, varlat nebo šourku těžšího stupně Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně s poúrazovým zánětem varlete nebo nadvarlete Roztržení nebo rozdrcení ledviny léčené konzervativně Roztržení nebo rozdrcení ledviny léčené operačně Roztržení močového měchýře nebo močové trubice Poranění páteře a míchy Pohmoždění těžšího stupně krajiny krční páteře (platí pouze pro pojištění/připojištění sjednané do ) Pohmoždění těžšího stupně krajiny hrudní páteře (platí pouze pro pojištění/připojištění sjednané do ) Pohmoždění těžšího stupně krajiny bederní páteře (platí pouze pro pojištění/připojištění sjednané do ) Pohmoždění těžšího stupně krajiny sakrální páteře a kostrče (platí pouze pro pojištění/připojištění sjednané do ) Podvrtnutí (blok) krční páteře (platí pouze pro pojištění/připojištění sjednané do ) Podvrtnutí (blok) hrudní páteře (platí pouze pro pojištění/připojištění sjednané do ) Podvrtnutí (blok) bederní páteře (platí pouze pro pojištění/připojištění sjednané do ) Subluxace krční páteře - posun obratlů prokázaný RTG (platí pouze pro pojištění/ připojištění sjednané do ) Zlomenina trnového výběžku Zlomeniny více trnových výběžků Zlomenina jednoho příčného výběžku Zlomenina více příčných výběžků Zlomenina jednoho kloubního výběžku Zlomeniny více kloubních výběžků Zlomenina jednoho oblouku obratle Zlomeniny více oblouků obratlů Zlomenina zubu čepovce Zlomenina těla obratle bez dislokace, bez komprese (fissura) Kompresivní zlomenina těla jednoho obratle krčního, hrudního nebo bederního se snížením přední části těla nejvýše o jednu třetinu Kompresivní zlomenina více těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních se snížením předních částí těl nejvýše o jednu třetinu DOU DOU 29+ VDOU dnů dnů koeficient

19 č. Následek úrazu Kompresivní zlomenina těla jednoho obratle krčního, hrudního nebo bederního se snížením přední části těla o více než jednu třetinu léčená konzervativně Kompresivní zlomenina těl více obratlů krčních, hrudních nebo bederních se snížením předních částí těl o více než jednu třetinu léčená konzervativně Tříštivá (nestabilní) zlomenina těla jednoho obratle krčního, hrudního nebo bederního Tříštivé (nestabilní) zlomenina těl více obratlů krčních, hrudních nebo bederních Úrazové poškození meziobratlové ploténky při současné zlomenině těla přilehlého obratle Poranění pánve Pohmoždění pánve těžšího stupně Podvrtnutí pánve v kloubu křížokyčelním Odtržení předního trnu nebo hrbolu kosti kyčelní Odtržení hrbolu kosti sedací Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací bez posunutí Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací s posunutím Oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná zlomenina s rozestupem spony stydké Zlomenina lopaty kosti kyčelní bez posunutí Zlomenina lopaty kosti kyčelní s posunutím Zlomenina kosti křížové Zlomenina kostrče Zlomenina acetabula Zlomenina kosti stydké a kyčelní Zlomenina kosti stydké s luxací křížokyčelní Rozestup spony stydké Zlomenina acetabula se subluxací až luxací kyčelního kloubu Zlomenina oboustranná tříštivá nebo dislokovaná pánevního kruhu s kompletní nestabilitou PORANĚNÍ HORNÍ KONČETINY Pohmoždění Pohmoždění paže těžšího stupně Pohmoždění předloktí těžšího stupně Pohmoždění ruky těžšího stupně Pohmoždění jednoho a více prstů ruky těžšího stupně s pevnou fixací Pohmoždění kloubu zápěstí těžšího stupně Pohmoždění kloubu loketního těžšího stupně Pohmoždění kloubu ramenního těžšího stupně Pohmoždění kloubu ramenního těžšího stupně s poúrazovou periarthritidou Svaly a šlachy Neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohýbačů na prstu nebo na ruce u jednoho prstu Neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohýbačů na prstu nebo na ruce u několika prstů DOU DOU 29+ VDOU dnů dnů koeficient Úplné přerušení šlach ohýbačů na prstu nebo na ruce u jednoho prstu Úplné přerušení šlach ohýbačů na prstech nebo na ruce u několika prstů Úplné přerušení šlach natahovačů na prstech nebo na ruce u jednoho prstu Úplné přerušení šlach natahovačů na prstech nebo na ruce u několika prstů

20 č. Následek úrazu 179 Odtržení dorsální aponeurozy (extensoru) prstu Neúplné přerušení šlach ohýbačů nebo natahovačů v zápěstí Úplné přerušení šlach ohýbačů nebo natahovačů v zápěstí Natržení svalu nadhřebenového nebo úplné přetržení svalu nadhřebenového léčené konzervativně Úplné přetržení svalu nadhřebenového léčené operačně Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního léčené konzervativně Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního léčené operačně Natržení jiného svalu nebo poškození kloubního pouzdra Podvrtnutí 187 Podvrtnutí nebo subluxace skloubení mezi klíčkem a lopatkou (TOSSY I.; II.) Podvrtnutí nebo subluxace skloubení mezi klíčkem a kostí hrudní Podvrtnutí kloubu ramenního Podvrtnutí kloubu loketního Podvrtnutí kloubu zápěstí Vymknutí Podvrtnutí základních nebo mezičlánkových kloubů prstů ruky s pevnou fixací delší 14 dní - jednoho nebo dvou prstů Podvrtnutí základních nebo mezičlánkových kloubů prstů ruky s pevnou fixací delší 14 dní - tří nebo více prstů Vymknutí kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčené konzervativně Vymknutí kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčené operačně Vymknutí kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčené konzervativně - repozice lékařem Vymknutí kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčené operačně Vymknutí kosti pažní (ramene) léčené konzervativně - repozice lékařem Vymknutí kosti pažní (ramene) léčené operačně Vymknutí předloktí (lokte) léčené konzervativně - repozice lékařem Vymknutí předloktí (lokte) léčené operačně Vymknutí zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární) léčené konzervativně - repozice lékařem Vymknutí zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární) léčené operačně Vymknutí jedné záprstní kosti - repozice lékařem Vymknutí více záprstních kostí - repozice lékařem Vymknutí základních nebo druhých a třetích článků prstu u jednoho prstu - repozice lékařem Vymknutí základních nebo druhých a třetích článků prstu u několika prstů - repozice lékařem Zlomeniny DOU DOU 29+ VDOU dnů dnů koeficient Zlomenina těla lopatky Zlomenina krčku lopatky Zlomenina nadpažku lopatky Zlomenina zobákovitého výběžku lopatky Zlomenina klíčku neúplná Zlomenina klíčku úplná bez posunutí úlomků Zlomenina klíčku úplná s posunutím úlomků Zlomenina klíčku operovaná Zlomenina horního konce kosti pažní - velkého hrbolu bez posunutí

Příloha ke zvláštním pojistným podmínkám připojištění trvalých následků úrazu

Příloha ke zvláštním pojistným podmínkám připojištění trvalých následků úrazu Příloha ke zvláštním pojistným podmínkám připojištění trvalých následků úrazu Trvalé následky: Maximální % plnění: 1 Úrazy hlavy a smyslových orgánů 1 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm2 5%

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2)

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2) AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu

Více

Stanovení pojistného plnění z pojištění trvalých následků úrazu

Stanovení pojistného plnění z pojištění trvalých následků úrazu trvalé následky 1 / 7 úrazu. Stanovení pojistného plnění z pojištění trvalých následků úrazu Co musí trvalý následek splňovat Pojistné krytí se vztahuje výhradně na trvalé následky úrazu, nikoli nemoci.

Více

Oceňovací tabulka. Plnění za trvalé následky úrazu platné od

Oceňovací tabulka. Plnění za trvalé následky úrazu platné od Oceňovací tabulka Plnění za trvalé následky úrazu platné od 28.1.2013 ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ 1 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm 2 5 % 2 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 10

Více

Plnění za trvalé následky úrazu

Plnění za trvalé následky úrazu Oceňovací tabulka B 01/2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS

Více

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu. kód 001 371. Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn)

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu. kód 001 371. Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn) Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu kód 001 371 Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn) Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, poskytuje pojistné plnění za trvalé

Více

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu (tabulka OTPDL)

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu (tabulka OTPDL) Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu (tabulka OTPDL) Platnost od 01.06.2013 ČP Lokalizace a charakter zranění dnů HLAVA 1 Částečná skalpace hlavy s kožním defektem 2 Úplná skalpace hlavy

Více

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění trvalé následky

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění trvalé následky ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění trvalé následky Pojistitel oznámí pojistníkovi případnou změnu oceňovacích tabulek vždy k 1.1. kalendářního roku, a to zveřejněním

Více

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - trvalé následky

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - trvalé následky ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - trvalé následky 1. 2. 3. 4. Zásady pro hodnocení Výši plnění určuje pojistitel na základě zprávy lékaře, který pojištěného ošetřoval.

Více

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu Z 0026 (01/2014) Tabulky pro hodnocení úrazového pojištění Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu kód 001 371 Zásady pro hodnocení trvalých

Více

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy Úrazové pojištění denního odškodného Garance pro závažné úrazy 30. 8. 2013 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší. Díky garanci pro závažné úrazy u denního odškodného máte jistotu, že při

Více

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu. kód Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn)

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu. kód Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn) Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu kód 001 371 Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn) Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, poskytuje pojistné plnění za trvalé

Více

Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné

Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné Platnost od 1. 10. 2014 S vámi od A do Z Trvalé následky úrazu Obsah Denní odškodné Obsah Hlava (str. 1) Hlava (str. 12) Krk (str. 2) Krk (str.

Více

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu ČP Lokalizace a charakter zranění dnů Úrazy hlavy 1 Částečná skalpace hlavy s kožním defektem 35 2 Úplná skalpace hlavy s kožním defektem 77 3 Pohmoždění

Více

Klasifikace. plnění za trvalé následky úrazu. Verze: 16.11.2012

Klasifikace. plnění za trvalé následky úrazu. Verze: 16.11.2012 p Klasifikace plnění za trvalé následky úrazu ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu 001 do 10 cm 2 5 % 002 nad 10 cm 2 15 % Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém

Více

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy Úrazové pojištění denního odškodného Garance pro závažné úrazy S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší. Díky garanci pro závažné úrazy u denního odškodného máte jistotu, že při shodné pojistné

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro denní odškodné při úrazu

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro denní odškodné při úrazu AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro denní odškodné při

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 účinnost od 1. listopadu 2016 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury, odlomení

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA II. pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu

OCEŇOVACÍ TABULKA II. pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu 02/2012 Zásady pro stanovení pojistného plnění za trvalé následky úrazu Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši

Více

Oceňovací tabulka B Plnění za trvalé následky úrazu

Oceňovací tabulka B Plnění za trvalé následky úrazu Oceňovací tabulka B Plnění za trvalé následky úrazu účinnost 1. 6. 2008 Hodnocení trvalých následků úrazu vychází zlékařské zprávy, postižení s ohledem na míru funkčního poškození orgánu v% Diagnoza %

Více

TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU DENNÍ ODŠKODÉ

TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU DENNÍ ODŠKODÉ OCEŇOVACÍ TABULKY PRO TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU A DENNÍ ODŠKODNÉ platnost od 1..7 OBSAH TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU DENNÍ ODŠKODÉ. Hlava. Hlava 1. Krk 1. Krk 2. Hrudník 2. Hrudník. Břicho, záda, páteř a pánev. Břicho,

Více

043 Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená do 90 dní

043 Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená do 90 dní Oceňovací tabulka A Plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu z pojištění pro případ léčení úrazu s limitem plnění od 8. dne zpětně (denní odškodné). Účinná

Více

TABULKA. pro oceňování trvalých následků úrazu. Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014.

TABULKA. pro oceňování trvalých následků úrazu. Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014. TABULKA pro oceňování trvalých následků úrazu Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014. Tabulka pro oceňování trvalých následků úrazu Stránka 1 Zásady pro stanovení pojistného plnění za trvalé

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení 06/2012 Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesná poškození způsobená úrazem a pracovní neschopnosti z důvodu úrazu i nemoci Tabulka I. stanoví počet

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY S TRVALÝMI NÁSLEDKY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP etnupp 1.0

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY S TRVALÝMI NÁSLEDKY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP etnupp 1.0 OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY S TRVALÝMI NÁSLEDKY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP etnupp 1.0 účinnost od 1. listopadu 2016 ČÁST A: Při hodnocení omezení hybnosti nebo nestability se již

Více

ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - doba nezbytného léčení

ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - doba nezbytného léčení ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - doba nezbytného léčení 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Zásady pro hodnocení Výši plnění určuje pojistitel na základě zprávy lékaře,

Více

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění denní odškodné

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění denní odškodné ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění denní odškodné Pojistitel oznámí pojistníkovi případnou změnu oceňovacích tabulek vždy k 1.1. kalendářního roku, a to zveřejněním

Více

Oceňovací tabulky A, B

Oceňovací tabulky A, B ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 58 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění doba nezbytného léčení

ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění doba nezbytného léčení ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění doba nezbytného léčení Pojistitel oznámí pojistníkovi případnou změnu oceňovacích tabulek vždy k 1.1. kalendářního roku, a to zveřejněním

Více

Tabulka závažných poškození

Tabulka závažných poškození Garance nejvyššího plnění z trvalých následků úrazu Tabulka závažných poškození Verze 04/2015 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší plnění. Díky garanci nejvyššího plnění pro závažná poškození

Více

Příl.2 Sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u úrazů

Příl.2 Sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u úrazů Příl.2 Sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u úrazů Položka Klasifikace poškození zdraví počet bodů 01 Hlava a smyslové orgány 0110 Ztráta vlasů po skalpaci úplná u muže 150 0111

Více

NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ. pro. JHM Sport Aktivity z.s. PRAHA, BŘEZEN Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ. pro. JHM Sport Aktivity z.s. PRAHA, BŘEZEN Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ pro JHM Sport Aktivity z.s. PRAHA, BŘEZEN 2017 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group OBSAH NABÍDKY: 1 Informace o Kooperativě...3 2 Nabídka skupinového

Více

Oceňovací tabulka A Plnění za denní odškodnění za dobu nezbytného léčení úrazu

Oceňovací tabulka A Plnění za denní odškodnění za dobu nezbytného léčení úrazu Oceňovací tabulka A Plnění za denní odškodnění za dobu nezbytného léčení úrazu účinnost 1. 6. 2008 Doba nezbytného léčení vychází zpočtu dní, po kterou se pojištěný skutečně léčil, nezapočítávají se data

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 8.

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 8. OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění Úsek pojištění osob 8. vydání 5/2012 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu

Více

Plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu

Plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu Oceňovací tabulka A 01/20 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 58, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové,

Více

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění TABULKA A Plnění za dobu nezbytného léčení úrazu (denní plnění) pol. DIAGNÓZA DNL - 8 DNL -

Více

TABULKA. pro oceňování tělesného poškození úrazem. Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014.

TABULKA. pro oceňování tělesného poškození úrazem. Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014. TABULKA pro oceňování tělesného poškození úrazem Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014. Tabulka pro oceňování tělesného poškození úrazem Stránka 1 Zásady pro hodnocení tělesného poškození

Více

1 Skalpace hlavy s kožním defektem částečná Skalpace hlavy s kožním defektem úplná 86

1 Skalpace hlavy s kožním defektem částečná Skalpace hlavy s kožním defektem úplná 86 PŘÍLOHA Č. 1 VŠEOBECNÝCH POJISTNÝCH PODMÍNEK ÚRAZ Oceňovací tabulka A pro určení diagnóz pro dobu léčení Platnost od 15. června 2016 VÝPOČET VÝŠE DENNÍHO ODŠKODNÉHO A VLIV PROGRESE Pojištění je vypláceno

Více

Klasifikace. plnění za poškození úrazem. Verze: 1.11.2012

Klasifikace. plnění za poškození úrazem. Verze: 1.11.2012 p Klasifikace plnění za poškození úrazem HLAVA 001 Pohmoždění hlavy těžkého stupně (mozková i obličejová část) 2 % Poškození kožního krytu skalpace 002 částečná 5 % 003 úplná 14 % Zlomenina dolní čelisti

Více

Oceňovací tabulky A, B

Oceňovací tabulky A, B ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 58, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 7

Více

TP+PN 1/12 s platností od 1. října 2012

TP+PN 1/12 s platností od 1. října 2012 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem [procenta z pojistné částky] a za pracovní neschopnost následkem úrazu [dny uvedené v závorce] TP+PN 1/12 s platností od 1. října

Více

38 Rozší ení a ochrnutí zornice (u vidoucího oka) podle. od 2 do 5 stupn 39 Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující

38 Rozší ení a ochrnutí zornice (u vidoucího oka) podle. od 2 do 5 stupn 39 Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující P Oce ovací tabulka pro trvalé následky úrazu (tabulka TNU) Pln ní za trvalé následky úrazu Popis trvalého poran ní následkem úrazu Úrazy hlavy a smyslových orgán Úplný defekt v klenb lební v rozsahu do

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení 11/2014 Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesná poškození způsobená úrazem a pracovní neschopnosti z důvodu úrazu i nemoci Tabulka I. stanoví počet

Více

MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,vložka 1653, IČ 45794944

MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,vložka 1653, IČ 45794944 Tabulka tělesných poškození a maximální doby nezbytné léčby (tzv. oceňovací tabulka) pro pojištění/připojištění doby nezbytné léčby úrazu (DDNL) Platná k 1. 5. 2013 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce,

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

OCEŇOVACÍ TABULKA PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU OCEŇOVACÍ TABULKA PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU účinnost od 1. dubna 2015 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury,

Více

Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním

Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním Položka Poškození zdraví Počet bodů 1. Hlava

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 7.

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 7. OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění Úsek pojištění osob 7. vydání 2/2011 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA za tělesné poškození způsobené úrazem a pro denní odškodné následkem úrazu. s platností od 1. října 2016

OCEŇOVACÍ TABULKA za tělesné poškození způsobené úrazem a pro denní odškodné následkem úrazu. s platností od 1. října 2016 OCEŇOVACÍ TABULKA za tělesné poškození způsobené úrazem a pro denní odškodné následkem úrazu TP + DNL 1/ 16 s platností od 1. října 016 (procenta z pojistné částky) (dny uvedené v závorce) Pořadové číslo

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 8.

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 8. OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění Úsek pojištění osob 8. vydání 5/2012 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci životního pojištění nebo komerčního

Více

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu Z0026

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu Z0026 www.koop.cz Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu Z0026 ZÁSADY PRO HODNOCENÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU (TN) A STANOVENÍ POJISTNÉHO PLNĚNÍ ZA TN 1. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance

Více

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu. kód 001 529. Zásady pro hodnocení denního odškodného (DO)

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu. kód 001 529. Zásady pro hodnocení denního odškodného (DO) Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu kód 001 529 Zásady pro hodnocení denního odškodného (DO) 1. Tabulky obsahují jednotlivé diagnózy tělesných poškození způsobených úrazem.

Více

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Z 0023 (05/2013) Tabulky pro hodnocení úrazového pojištění Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu kód 001 529

Více

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Z 0023 (01/2014) Tabulky pro hodnocení úrazového pojištění Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu kód 001 529

Více

Tabulka závažných poškození

Tabulka závažných poškození Garance plnění z denního odškodného Tabulka závažných poškození Verze 04/2015 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší plnění. Díky garanci plnění pro závažné úrazy v rámci připojištění denního

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci životního pojištění nebo komerčního

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci životního pojištění nebo komerčního

Více

Popálení rohovky komplikované rohovkovým vředem. 10 % Pohmoždění oka 046 s krvácením do přední komory 5 %

Popálení rohovky komplikované rohovkovým vředem. 10 % Pohmoždění oka 046 s krvácením do přední komory 5 % PŘÍLOHA: KLASIFIKACE PLNĚNÍ ZA POŠKOZENÍ ÚRAZEM Zásady pro hodnocení poškození úrazem 1. Dokument Klasifikace plnění za poškození úrazem (Klasifikace) obsahuje jednotlivé položky poškození úrazem - diagnózy,

Více

UCHO ZUBY OKO KRK. OCEŇOVACÍ TABULKA pro denní odškodné následkem úrazu DNL 1/15. s platností od 1. ledna 2015 1/6

UCHO ZUBY OKO KRK. OCEŇOVACÍ TABULKA pro denní odškodné následkem úrazu DNL 1/15. s platností od 1. ledna 2015 1/6 OCEŇOVACÍ TABULKA pro denní odškodné následkem úrazu DNL 1/15 s platností od 1. ledna 015 Pořadové číslo HLAVA Skalpace hlavy s kožním defektem 001 částečná...do 35 dní 00 úplná...do 84 dní 003 Pohmoždění

Více

Hlava 045 Rána spojivky chirurgicky ošetřená...do 28 dní Skalpace hlavy s kožním defektem

Hlava 045 Rána spojivky chirurgicky ošetřená...do 28 dní Skalpace hlavy s kožním defektem OCEŇOVACÍ TABULKA pro denní odškodné následkem úrazu DNL 1/12 s platností od 1. dubna 2012 (bez poranění bělimy)...do 14 dní Hlava 045 Rána spojivky chirurgicky ošetřená...do 28 dní Skalpace hlavy s kožním

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci

Více

Oceňovací tabulky. Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od z následujících pojištění

Oceňovací tabulky. Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od z následujících pojištění www.koop.cz Oceňovací tabulky pro pojištění NA PŘÁNÍ platné od 2. 5. 2018 Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od 2. 5. 2018 z následujících pojištění Tělesné

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od 1. 12. 2017 ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci

Více

Oceňovací tabulky pro likvidaci pojistných událostí z rizikového životního pojištění

Oceňovací tabulky pro likvidaci pojistných událostí z rizikového životního pojištění Oceňovací tabulky pro likvidaci pojistných událostí z rizikového životního pojištění Účinnost od 1. 9. 2017 Obsah Společné zásady...3 Podmínky pro hodnocení a vysvětlení pojmů...4 Zásady pro stanovení

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od 1. 10. 2016 ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci

Více

Oceňovací tabulky. Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od z následujících pojištění

Oceňovací tabulky. Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od z následujících pojištění www.koop.cz Oceňovací tabulky pro pojištění NA PŘÁNÍ platné od 19. 9. 2016 Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od 19. 9. 2016 z následujících pojištění

Více

Oceňovací tabulky. Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od z následujících pojištění

Oceňovací tabulky. Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od z následujících pojištění www.koop.cz Oceňovací tabulky pro pojištění NA PŘÁNÍ platné od 1. 12. 2017 Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od 1. 12. 2017 z následujících pojištění

Více

Nabídka úrazového pojištění Pro registrované hráče FA ČR - Futsal

Nabídka úrazového pojištění Pro registrované hráče FA ČR - Futsal Nabídka úrazového pojištění Pro registrované hráče FA ČR - Futsal Vážení členové FA ČR, vážení futsalisté, si Vás dovoluje oslovit se zvýhodněným úrazovým pojištěním pro registrované hráče FAČR Futsal.

Více

Příl.1 Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů

Příl.1 Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů Příl.1 Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů ------------------------------------------------------------------ Kód Klasifikace poškození zdraví počet bodů ------------------------------------------------------------------

Více

S00 Povrchní poranění hlavy. Rána hlavy. Zlomenina kostí lebky a obličeje

S00 Povrchní poranění hlavy. Rána hlavy. Zlomenina kostí lebky a obličeje Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) B. PŘEHLED BOLESTI (SAZBY BODOVÉHO HODNOCENÍ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S00 Povrchní poranění hlavy. Rána hlavy. Zlomenina kostí lebky a obličeje

S00 Povrchní poranění hlavy. Rána hlavy. Zlomenina kostí lebky a obličeje Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) B. PŘEHLED BOLESTI (SAZBY BODOVÉHO HODNOCENÍ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Všeobecné pojistné podmínky ÚRAZ (VPP-U-1/2018)

Všeobecné pojistné podmínky ÚRAZ (VPP-U-1/2018) Všeobecné pojistné podmínky ÚRAZ (VPP-U-1/2018) OBSAH ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení ČLÁNEK 7 Výluky z pojištění ČLÁNEK 2 Vznik, trvání a zánik pojištění ČLÁNEK 8 Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL OBSAH Pár slov úvodem 1 Co lze pojistit 1 Na co se pojištění nevztahuje 1 Vaše povinnosti 2 Pojištění skel 2 Pojištění zavazadel 3 Úraz cestujících

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU METLIFE POJIŠŤOVNY A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DPPAD-02/2016

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DPPAD-02/2016 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DPPAD-02/2016 OBSAH Pár slov úvodem...1 Co lze pojistit...1 Na co se pojištění nevztahuje...1 Vaše povinnosti...2 Pojištění skel...2 Pojištění

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL OBSAH Pár slov úvodem...1 Co lze pojistit...1 Na co se pojištění nevztahuje...1 Vaše povinnosti...2 Pojištění skel...2 Pojištění zavazadel...3

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU ZPPSNP DNL 1.3 účinnost od 1. dubna 2017 Kód: Group 950 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL OBSAH Pár slov úvodem...1 Co lze pojistit...1 Co nelze pojistit...1 Vaše povinnosti...2 Pojištění skel...2 Pojištění zavazadel...2 Úraz cestujících...3

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL OBSAH Pár slov úvodem...1 Co lze pojistit...1 Na co se pojištění nevztahuje...1 Vaše povinnosti...2 Pojištění skel...2 Pojištění zavazadel...3

Více

KOSTERNÍ (OP RNÁ) SOUSTAVA

KOSTERNÍ (OP RNÁ) SOUSTAVA KOSTERNÍ (OPĚRN RNÁ) SOUSTAVA Kostra člověka 1. Osová kostra: 2. Kostra končetin kostra hlavy (lebka) kostra trupu etin: kostra horních končetin kostra dolních končetin PÁTEŘ 7 krčních obratlů 12 hrudních

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

1.14 Skalpace (odtržení kůže s vlasy od galey aponeuroticky) přesahující polovinu obvodu

1.14 Skalpace (odtržení kůže s vlasy od galey aponeuroticky) přesahující polovinu obvodu Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 276/ Sb. ve znění novely 224/16 Sb. Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním úrazem Položka Poškození zdraví 1. Povrchní a

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DPPAD-10/2016

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DPPAD-10/2016 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DPPAD-10/2016 OBSAH Pár slov úvodem...1 Co lze pojistit...1 Na co se pojištění nevztahuje...1 Vaše povinnosti...2 Pojištění skel...2 Pojištění

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DPPAD-03/2017

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DPPAD-03/2017 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DPPAD-03/2017 OBSAH Pár slov úvodem...1 Co lze pojistit...1 Na co se pojištění nevztahuje...1 Vaše povinnosti...2 Pojištění skel...2 Pojištění

Více

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění Tabulka A Plnění za bu nezbytného léčení úrazu (denní plnění) pro spělé pojištěné HLAVA Skalpace

Více

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví Změna: 50/2003 Sb. 440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne. 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne. 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů N á v r h II. VYHLÁŠKA ze dne. 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí,

Více

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky.

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky. Anatomie kostry Kostra psa 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky 1 / 6 6. krční obratle 7. hrudní obratle 8. bederní obratle 9. křížové obratle 10. ocasní

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 276/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 276/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 276/2015 Sb. Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Ze dne 12.10.2015 Částka 113/2015 Účinnost

Více

Doplňkové pojistné podmínky pro doplňková pojištění vozidel

Doplňkové pojistné podmínky pro doplňková pojištění vozidel Doplňkové pojistné podmínky pro doplňková pojištění vozidel OBSAH Pár slov úvodem... 1 Co lze pojistit... 1 Na co se pojištění nevztahuje... 1 Vaše povinnosti... 2 Pojištění skel... 2 Pojištění zavazadel...

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.:

Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.: 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb. Vláda

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

Mechanismy tupých poranění. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.

Mechanismy tupých poranění. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Mechanismy tupých poranění doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Pád z výše Pádem z výše rozumíme pohyb těla z vyšší na nižší úroveň, přičemž mohou nastat dvě situace: volný pád: tělo překoná určitou dráhu

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění 01/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění 01/2014 Obsah A. OBECNÁ ČÁST I. Úvodní ustanovení II. Výkladová ustanovení III. Rozsah pojištění IV. Výluky z pojištění V. Pojistné plnění VI. Vznik, trvání a zánik pojištění VII. Pojistné VIII. Důsledky neplacení

Více

Zlomeniny - fraktury. Jde o trvalé oddálení dvou částí přerušené kostní tkáně. Druhy zlomenin: traumatická zlomenina, která vzniká u zdravých kostí

Zlomeniny - fraktury. Jde o trvalé oddálení dvou částí přerušené kostní tkáně. Druhy zlomenin: traumatická zlomenina, která vzniká u zdravých kostí Zlomeniny, dysplazie, luxace, subluxace, pohmoždění svalů, zánět šlach, křivice, osteomalacie, osteoporóza, hypertrofická osteodystrofie, dna, podvýživa, otylost. Zlomeniny - fraktury Jde o trvalé oddálení

Více

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Plné znění: 276 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování

Více