Vnější paměti. Vnější paměti. Dělení podle materiálu a fyzikálních principů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnější paměti. Vnější paměti. Dělení podle materiálu a fyzikálních principů"

Transkript

1 Vnější paměti Cílem této kapitoly je seznámit s principy činnosti a základní stavbou vnějších pamětí, které jsou nezbytné pro práci počítače a dlouhodobé uchování dat. Klíčové pojmy: Paměťové médium, přenosová rychlost, kapacita, domény, elementární magnet, floptical disk, magnetooptické disky Vnější paměti Slouží k dlouhodobému a trvalému uložení dat, slouží také k přenosu dat. Jsou daleko pomalejší než paměti vnitřní, zato však umožňují dlouhodobé uchování velkých objemů dat a programů, a to trvale i po vypnutí počítače. Z vnější paměti (pevný disk) si počítač načítá operační systém a další potřebné programy a data. Do vnější paměti jsou naopak zase přehrávána data z operační paměti (RAM), která chceme uchovat i po vypnutí. Jako vnější paměť slouží různá paměťová zařízení, která pracují s různými paměťovými médii. Záznamová média se vyvíjejí velice rychle v souvislosti s překotným pokrokem celé oblasti digitálních technologií. Během vývoje je důraz kladen především na kapacitu a rychlost paměťových médií. Existuje mnoho různých forem paměťového záznamu založených na fyzikálních a chemických vlastnostech vhodných materiálů. Životnost a další vývoj určité technologie ukáže jak technická, tak i uživatelská stránka použití. Různé druhy používaných pamětí můžeme dělit podle mnoha různých hledisek - fyzikálních vlastností, dosahované přenosové rychlosti, materiálu, kapacity apod. Podívejme se alespoň na nejdůležitější skupiny z hlediska dnešního použití. Dělení podle materiálu a fyzikálních principů Magnetické - data (informace) uchovává směr magnetizace materiálu (např. pevný disk HDD, disketa, magnetická páska - audio i videokazeta). Paměti s pohyblivou magnetickou vrstvou (PMV) - Úvod, základní principy Jako u ostatních typů pamětí vyžadujeme, aby záznamové médium bylo schopno nabývat dvou fyzických stavů, které by odpovídaly log.1 a log.0. Dále požadujeme, aby bylo možno tento stav vyvolat zápis, a aby bylo možno stav určit čtení. U PMV jsou tyto dva stavy realizovány různými směry magnetizace. Způsob záznamu

2 Různé směry magnetizace lze vytvořit v magnetické vrstvě, ve které se nachází velké množství částeček oxidu železa, které lze zmagnetizovat. Celý povrch disku je tedy tvořen mikroskopickými magnetickými částečkami doménami, které mají každá jeden severní a jeden jižní magnetický pól (elementární magnety). Na obrázku je velmi jednoduchá metoda zápisu dat. Záznamových metod je velmi mnoho druhů a jsou značně komplikované. a) Zápis Do cívky se přivede záznamový proud. Podle Ampérova pravidla pravé ruky se vytvoří magnetický tok určitého směru, který se začne uzavírat magnetickým obvodem. V místě, kde je magnetický obvod přerušen štěrbinou, dojde k rozptylu magnetického toku a jeho zásahu do povrchu magnetické vrstvy. Tím dojde k zmagnetování domény. Změnou směru záznamového proudu se mění směr magnetizace jednotlivých domén. Velikost zmagnetovaných domén závisí na šířce štěrbiny a vzdálenosti hlavy. Čím jsou vzdálenosti menší, tím je menší oblast záznamu a tím větší je hustota záznamu na určitou délku nosiče. b) Čtení Při čtení se využívá zákona o elektromagnetické indukci změnou magnetického toku. Pod čtecí hlavou se pohybuje paměťové médium. Změna směru magnetizace v doménách indukuje v cívce kladný nebo záporný napěťový impuls. Metody záznamu a čtení Metoda záznamu A je charakterizována tím, že každému bitu odpovídá směr magnetizace. U metody B je každá log. hodnota reprezentována jiným pořadím změn 21/5/2012 Vnější paměti 2

3 magnetizace. U metody B vzniká impuls vždy. U metody A vzniká čtecí impuls jen tehdy, změní-li se log. hodnota, což je velmi nevýhodné. Kdyby se totiž při čtení z disku objevila delší řada nul, nebyl by zaznamenán žádný impuls a řadič by ztratil synchronizaci. Optické - využívají optických vlastností materiálu (odraz světla) - např. CD, DVD, Blu-ray disk, HD DVD. Magnetooptické - pomocí použitého světla (laseru) dochází ke změnám magnetických vlastností materiálu. Záznam se provádí zaměřením laserového paprsku (světla) za současného působení magnetického pole. Výhodou těchto médií je, že nedochází k nechtěné ztrátě dat uložením média poblíž magnetického pole (televize, reproduktor). Obranou je právě nutnost zahřátí místa disku před jeho smazáním. Díky těmto vlastnostem mají magnetooptické disky dlouhou životnost (desítky let). - Floptical disk Floptical disk (Floppy Optical) je pružný disk o formátu 3 1 /2", na který se provádí magnetický záznam. Při tomto záznamu se používá optické navádění čtecích (zapisovacích) hlav na značky vytvořené pevně při výrobě diskety. Floptical disk má vylepšený povrch a dovoluje uložení až 21 MB dat. Výhodou těchto disků je také to, že v mechanice pro floptical disk je možné používat i běžné 3 1 /2" diskety. Na tyto diskety sice není možné uložit výše zmíněných 21 MB (pouze 1.44 MB), ale uživatel tak nemusí mít ke své floptical mechanice ještě standardní mechaniku pro 3 1 /2" diskety. 21/5/2012 Vnější paměti 3

4 - Magnetooptické disky Magnetooptické disky jsou média, u nichž se záznam provádí zaměřením laserového paprsku za současného působení magnetického pole. Záznam na tento disk probíhá ve dvou fázích: nejprve se smaže místo, na které se bude záznam provádět (zapsání samých nul) v další otáčce (po smazání) se na příslušná místa zapíší jedničky Fyzikální princip záznamu je následující: laserový paprsek zahřeje bod na citlivé vrstvě nad Curiovu teplotu (teplota stanovená pro každý materiál, při níž stačí pouze malá intenzita magnetického pole ke změně jeho magnetických vlastností). magnetickým polem příslušné orientace se změní zmagnetování bodu po ochlazení magnetizace zůstane Fyzikální princip čtení: čtení se provádí laserovým paprskem nižší intenzity sleduje se stáčení paprsku Kerrovým efektem (elektrooptický dvojlom), který je závislý na magnetické orientaci bodu 21/5/2012 Vnější paměti 4

5 Protože záznam na médium je podmíněn zahřátím příslušného bodu disku, není nebezpečí, že by mohlo dojít k nechtěnému smazání dat vlivem magnetického pole, např. silného permanentního magnetu, reproduktoru apod. Díky těmto vlastnostem je pro magnetooptické disky charakteristická vysoká životnost (desítky let). Vyrábějí se ve formátu 3 1 /2" i 5 1 /4" a poskytují kapacitu od stovek MB až po jednotky GB. Připojení magnetooptických disků se provádí přes rozhraní SCSI. Polovodičové - tato technologie využívá vlastností polovodičových tranzistorů. Polovodičovými součástkami je realizována například operační paměť počítače (uchovává aktuálně zpracovávané informace) nebo třeba USB disky, paměťové karty. U polovodičů závisí elektrická vodivost na aktuálních podmínkách provozu (teplo, světlo, atd.), tranzistor je pak polovodičová součástka, která stála u zrodu elektronického věku. Základní sledované parametry vnějších pamětí: Kapacita velká kapacita (MB až TB záleží na typu paměti) Přístupová doba vybavovací doba (milisekundy, sekundy) Přenosová rychlost; Schopnost uchování informací trvale (jsou energeticky nezávislé). Cena za uložení 1 Bytu. Řadiče (rozhraní) disků Řadiče (rozhraní) disků jsou logické obvody, která zprostředkovávají komunikaci mezi pevným diskem (popř. mechanikou optických pamětí, floppy mechanikou, atd.) a ostatními částmi počítače. Rozhraní disku určuje způsob komunikace a tím typ disku, který je možné k němu připojit. Řadič přijímá od procesoru data a čísla stop a sektorů, kam má zapisovat (resp. odkud má data číst). Řadič disponuje určitou množinou signálů, pomocí kterých komunikuje s diskovou jednotkou. Signály řadiče disku dělíme na: - Výstupní signály jedná se o řízení diskové jednotky (např. vystavení čtecí/zapisovací hlavy do určitého místa nad záznamovou plochou, řízení pohonu disku, řízení čtení a zápisu, apod.) 21/5/2012 Vnější paměti 5

6 - Vstupní signály většinou se jedná o hlášení stavu jednotky řadiči (např. hlášení o rozpoznání adresy místa na disku, dosažení jmenovitých otáček motoru, chybová hlášení, apod.) či identifikační údaje disku. 1. Paralelní rozhraní Rozhraní ST506 Rozhraní ST506 bylo vyrobeno firmou Shutgart Technologies s původním označením ST506/412 a jedná se o první ve větší míře používané rozhraní pevných disků pro počítače PC. Existovalo pouze v podobě rozšiřující karty a umožňovalo připojit maximálně dva disky. Rozhraní ST506 nebylo konstruováno pro připojování jiných zařízení než pevné disky (CDROM, páskové mechaniky apod.). Jednalo se o rozhraní, které bylo poměrně náchylné na rušení a vyžadovalo tedy co možná nejkratší a kvalitní kabeláž. ST506 bylo s disky spojeno dvěma kabely: - 20 žilový kabel pro přenos dat (pro každý disk zvláštní kabel) - 34 žilový kabel pro přenos řídících informací (společný pro oba disky) Další nevýhodou tohoto rozhraní byla jeho poměrně komplikovaná komunikace s diskem. Informace o tom, který z disků je první (a zavádí se z něj operační systém) a který disk je zapojen jako druhý, byla nastavena pomocí propojek na rozhraní ST506. Vylepšená varianta tohoto rozhraní se nazývala ESDI rozhraní (Enhanced Small Device Interface), které vzniklo počátkem 80. let. Nabízelo práci s disky o větší kapacitě, vyšší přenosovou rychlost (až 24 Mb/s, tedy 3 MB/s), teoreticky umožňovalo připojit i jiné zařízení než pevný disk, atd. Rozhraní ESDI zachovávalo stejnou kabeláž jako rozhraní ST506 a umožňovalo také připojit maximálně dvě zařízení. IDE (resp. ATA, PATA) Rozhraní IDE (Integrated Drive Electronics), též nazývané ATA (Advanced Technology), je standardní rozhraní zprostředkovávající komunikaci mezi pevným diskem a základní deskou. Toto paralelní rozhraní sběrnicového typu je používáno od 80. let jako hlavní rozhraní pro interní připojení pevných disků, mechanik 21/5/2012 Vnější paměti 6

7 optických pamětí, apod. Jedním z limitujících faktorů jak u rozhraní ST506, tak u rozhraní ESDI byl propojující kabel. Čím je delší kabel, tím nižší je maximální přenosová rychlost a tím vyšší je hladina šumu. Tato úvaha vedla k závěru, že hlavní řídící jednotka disku byla umístěna přímo na pevný disk (tím se zkrátil kabel na minimum) a vlastní rozhraní už slouží pouze jako prostředník mezi diskem a sběrnicí. ATA rozhraní využívá 40ti-pinového konektoru, na nějž se připojují ploché datové kabely. Původní specifikace rozhraní ATA podporovaly přenosové módy PIO 0 až PIO 5 (Procesor Input Output). PIO je režim využívající procesor k řízení přenosů dat a dle své verze dokáže poskytnout propustnost 2 až 22MB/s. Základní desky dnešních osobních počítačů jsou vybaveny rozhraním nazývaným Ultra ATA které vzniklo z vylepšené IDE verze EIDE (Enhanced Integrated Drive Electronics). Dovolilo již zapojení až čtyř zařízení a umožnilo výrazně rychlejší přenos dat. 21/5/2012 Vnější paměti 7

8 UltraATA/33 (33 MB/s) UltraATA/66 (66 MB/s) UltraATA/100 (100 MB/s) UltraATA/133 (133 MB/s, kompatibilní s ATA-66 a ATA-100) Od PIO módu se zde přešlo k režimu DMA (Direct Memory Access přímý přístup k paměti), díky kterému již disky nemusejí k přenosu dat využívat procesor, takže i méně zatěžují celý systém. U těchto rozhraní se díky výraznému zvýšení přenosových rychlostí objevil problém parazitní kapacitní vazby, kdy se signály jednotlivých datových vodičů navzájem ovlivňují. Řešením bylo, že původně 40tižilový plochý kabel byl doplněn o dalších 40 vodičů, které se starají o odrušení jednotlivých datových vodičů (stínění). Paralelní rozhraní typu IDE/ATA se také nazývají PATA (Parallel ATA) kvůli odlišení od nového sériového rozhraní SATA (Serial ATA). Nevýhodou paralelního rozhraní IDE/ATA zůstává nízká rychlost přenosu dat (max. 133 MB/s), velká šířka kabelu a jeho omezená maximální délka na 45 cm, jakož i velikost konektorů se 40 vývody. Problémem paralelního ATA rozhraní je také nemožnost přistupovat k oběma diskům zároveň, pokud jsou připojené jako Master / Slave. To znamená, že vždy je nutné nejdříve ukončit komunikaci s jedním diskem, pak změnit časování (změnit režim přenosu) a teprve pak je možné připojit se k druhému disku. To trvá dlouho a není to vůbec efektivní. - Master pro připojení hlavního disku na daném kanálu - Slave pro připojení sekundárního disku na daném kanálu - Cable select (CS) pro automatické nastavení (u 80ti-žilového kabelu). Rozhraní SCSI Rozhraní SCSI (Small Computer Systems Interface) je standardní paralelní rozhraní 21/5/2012 Vnější paměti 8

9 vyvinuté firmou Macintosh - uznávaným standardem se stalo poté, co je začala používat firma IBM. SCSI (čti skazi ) je vstupně/výstupní podsystém nezávislý na zařízení - k počítači je přes SCSI možné připojovat funkčně zcela rozdílná zařízení (pevné disky, páskové jednotky, CD-ROM, tiskárny, skenery, atd.). Každé SCSI zařízení má integrovaný vlastní řadič a používá samostatný komunikační kanál. Vývojáři se snažili o nezávislost počítače na typu periferie - komunikace CPU s řadičem periferní jednotky pomocí standardních příkazů nezávislých na typu periferie. Hlavní výhoda rozhraní SCSI byla ve své době jeho rychlost a velké množství současně připojených zařízení s vlastními řadiči, které se vzájemně neovlivňují při práci (multitasking) a nezatěžují procesor. Dále možnost připojení nejen interních ale i externích zařízení, podpora hot swap technologie (připojování a odpojování zařízení za provozu). Délka 80-ti žilového spojovacího kabelu může být až 12 m (SCSI-3). První 8-bitová verze SCSI-1 z 80. let nabízela rychlost přenosu dat 4MB/s a dovolila připojit ke své sběrnici až 8 různých zařízení (pevné disky, mechaniky, skenery). Přídavná karta se zasouvala do slotu sběrnice ISA na základní desce. Délka kabelu max. 6 m. Následující verze SCSI-2 již umožňovala připojit až 16 zařízení, podporovala novou sadu příkazů, přenosová rychlost 10 MB/s, sběrnice VL Bus a PCI, šířka přenášených dat může být 8, 16 či 32 bitů (Wide, Wide-16, Wide-32). Z toho vyplývá, že přenosová rychlost může být 10, 20 nebo 40 MB/s. Délka kabelu max. 3 m. Verze SCSI-3 (tzv. Ultra SCSI) byla určena pro sběrnici VL Bus a PCI, se základní přenosovou rychlostí 20 MB/s. Specifikace rozhraní zahrnuje nový vrstvový model rozhraní, který zjednodušuje tvorbu softwaru. Přenosová rychlost se odvíjí od šířky rozhraní, zde 20 MB/s (8 bitů), 40 MB/s (16 bitů) a 80 MB/s (32 bitů). K rozhraní SCSI- 3 bylo možno připojit až 8 (respektive 7, jedno zařízení musí být řadič rozhraní) zařízení při šířce rozhraní 8 bitů nebo 16 zařízení při vyšší bitové šířce rozhraní. Délka kabelu max. 12 m. V roce 2001 byla uvedena verze Ultra320 SCSI s přenosovou rychlostí 320 MB/s, později pak i Ultra640 SCSI s rychlostí dokonce 640 MB/s. Mezi výhody rozhraní patří vysoká přenosová rychlost, možnost zapojit více zařízení bez omezení rychlosti. K nevýhodám patří vyšší cena (i periferií), množství typů, komplikovanější konfigurace. 21/5/2012 Vnější paměti 9

10 2. Sériové rozhraní Paralelní rozhraní se dostaly do stavu, kdy další zvyšování rychlosti bylo nemožné, především z důvodu parazitní kapacity a zvýšenému rušení mezi vodiči dalším zvyšováním taktovací frekvence (větší náchylnost na chyby při přenosu dat). Proto se přešlo k architektuře sériových rozhraní. Serial ATA (SATA) SATA (Serial ATA) je sériové rozhraní pro HDD a mechaniky optických pamětí, na rozdíl od IDE/ATA rozhraní používajících paralelní přenos dat. SATA přenese data seřazená do paketu mnohem vyšší rychlostí než u paralelního IDE/ATA (PATA) rozhraní díky vyššímu taktovacímu kmitočtu (1500MHz). SATA první generace, známá též jako SATA I podporuje teoretický datový tok až 1,5 Gb/s. Kromě rychlejší a spolehlivější sběrnice vylepšuje Serial ATA kabeláž a konektory pro spolehlivou a jednoduchou montáž. Menší konektor a tenčí datový kabel nezabírá tolik místa v počítači a nebrání proudění vzduchu. Kabely SATA jsou tenčí a povolují větší délku. 21/5/2012 Vnější paměti 10

11 Přenos dat rozhraním SATA potřebuje asi 20x méně energie (napájení 500mV) než PATA. Další výhodou je podpora Hot Plug a Hot Swap. Ke každému disku vede jen jeden datový kabel a proto odpadají problémy s konfigurací. Není potřeba nastavovat Master/Slave. Zařízení jsou vždy Master. Odpadají prodlevy při přepínaní mezi zařízeními. SATA II je rozhraní SATA druhé generace. SATA II nabízí teoretickou přenosovou rychlost 3 Gb/s. Pevné disky s rozhraním SATA II mohou pracovat i na rychlosti 1,5 Gb/s, díky čemuž jsou zpětně kompatibilní se SATA I. SATA II podporuje technologi NCQ (Native Command Queing), která se projeví, pokud jsou spuštěny aplikace se současným přístupem na pevný disk (viz kapitola Magnetické paměti). Technologie NCQ dokáže tyto požadavky (čtení/zápis) uspořádat tak, aby se hlavička disku nepohybovala z jednoho místa na druhé, ale četla/zapisovala data rovnoměrně, tudíž rychleji. SATA III nabízí teoretickou přenosovou rychlost až 6 Gb/s, kterou využijí především disky SSD (Solid State Drive). Jedná se o polovodičový pevný disk založený na technologii velmi rychlých flash pamětí. Rozhraní esata Specifikace esata (External Serial ATA) umožňuje připojení disků a jiných zařízení přes SATA rozhraní externě mimo počítač. Nové rozhraní esata nabízí vyšší rychlost přenosů dat mezi počítačem a externím zařízením oproti sběrnicím USB 2.0 a FireWire. Nové konektory esata jsou robustnější z důvodu častějšího odpojování a připojování disku. Kabely jsou v zásuvce pevně uchyceny pomocí pružinového 21/5/2012 Vnější paměti 11

12 mechanismu, což odstraňuje problémy s lámáním a odpojováním za provozu. Kabel esata může mít délku až 2 metry. Rozhraní SAS Rozhraní SAS (Serial Attached SCSI) je sériové rozhraní nahrazující dřívější paralelně zapojené SCSI [čti skazi ] rozhraní. Používá jak příkazy rozhraní SCSI, tak SATA. Rozhraní SAS je tedy kombinací vlastností SCSI a SATA rozhraní. SAS rozhraní nabízí komunikaci bod-bod, což znamená, že řadič je s každým zařízením propojen samostatným kabelem. Oproti paralelnímu SCSI rozhraní nabízí vyšší přenosovou rychlost, podporu technologie hot swap (některé implementace paralelního SCSI ji také podporují) a vylepšenou schopnost proti selhání řadiče. SAS podporuje teoretické přenosové rychlosti: 1.5 Gb/s, 3 Gb/s a 6 Gb/s (SAS 2.0). SAS řadiče obvykle podporují i SATA zařízení, SAS je tedy pro SATA zpětně kompatibilní. Opačné připojení však možné není, k řadiči SATA není možno připojit disk SAS. Disk SAS má konektor upravený zámkem tak, že jej není možné připojit ke konektoru SATA (opačnému připojení ovšem zámek nebrání). 21/5/2012 Vnější paměti 12

13 Na rozdíl od SATA rozhraní umožňuje SAS propojit jediný disk ke dvěma řadičům, což zvyšuje bezpečnost u serverů v případě selhání řadiče. Také je možné použít čtyřnásobný kabel. Sdružený SAS kabel se používá například pro připojení čtyř disků k jedinému řadiči bez toho, aniž by bylo nutné použít čtyři samostatné kabely. Kabel také slouží k připojení řadiče a expandéru (expand = rozšíření). Expandér se připojí jedním nebo několika (kvůli vyšší propustnosti) SAS kabely a na samotném expandéru, inteligentní elektronika obslouží všechna připojená zařízení. Vhodné především pro vytváření tzv. diskových polí, které jsou tvořeny velkým počtem disků. Příklad 36 portového expandéru (1Mini-SAS konektor = 4 porty): 21/5/2012 Vnější paměti 13

14 Shrnutí: Vnější paměti slouží k uložení dat a programů na delší dobu (roky), také se označují jako nosiče dat (paměťová média). Pokud má být program proveden či využita uložená data, musí dojít k jejich načtení do operační paměti. Záznam na nosiče dat se provádí ve dvojkové soustavě (0,1). Použité zdroje informací: [1] BLATNÝ, J. a kol. Číslicové počítače. 1.vyd. Praha, SNTL, 1980, 496s. [2] JANSEN, H. a kol. Informační a telekomunikační technika. 1.vyd. Praha, Europa-Sobotales cz.s.r.o, 2004, 400s. ISBN [3] HÄBERLE, G. a kol. Elektrotechnické tabulky pro školu i praxi. 1.vyd. Praha, Europa-Sobotales cz.s.r.o, 2006, 460s. ISBN [4] HORÁK, J. Hardware: učebnice pro pokročilé. 4.vyd. Brno, Computer Press, 2007, 360s. ISBN [5] DEMBOWSKI, K. Mistrovství v hardware. 1.vyd. Brno, Computer Press, 2009, 712s. ISBN [6] KUCHAŘ, M. a kol. Bible hardwaru. 1.vyd. Brno, Extra Publishing, 2008, 296s. ISBN /5/2012 Vnější paměti 14

Rozhraní disků. 1. Paralelní rozhraní

Rozhraní disků. 1. Paralelní rozhraní Rozhraní disků Rozhraní (řadič) disků jsou logické obvody, které zprostředkovávají komunikaci mezi pevným diskem (popř. mechanikou optických pamětí, floppy mechanikou, atd.) a ostatními částmi počítače.

Více

Rozhraní pro HDD, SSD a mechaniky optických pamětí

Rozhraní pro HDD, SSD a mechaniky optických pamětí Rozhraní pro HDD, SSD a mechaniky optických pamětí Pevný disk (resp. mechanika optických pamětí) je vybaven řadičem (rozhraním), který řídí chod diskové mechaniky a umožňuje komunikaci s ostatními řídicími

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 4. www.isspolygr.cz Vytvořil: Ing. David Adamovský Strana: 1 Škola Integrovaná střední škola polygrafická Ročník Název projektu 1. ročník SOŠ Interaktivní metody zdokonalující

Více

Pokud je to možné, instalujte každou jednotku zvlášť - komunikace na jednom kanálu probíhá "na střídačku"

Pokud je to možné, instalujte každou jednotku zvlášť - komunikace na jednom kanálu probíhá na střídačku Základní pojmy - souvislosti SCSI (Small Computer System Interface) - vysokorychlostní paralerní rozhraní IDE - Zjednodušením SCSI pro 2 zařízení (potom EIDE) ATA (Advanced Technology Attachment)- paralelní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 7 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně ZVT HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně HW vybavení PC Hardware Vnitřní (uvnitř počítačové skříně) Vnější ( ) Základní HW základní jednotka + zobrazovací zařízení + klávesnice + (myš) Vnější

Více

EXTERNÍ PAMĚŤOVÁ MÉDIA

EXTERNÍ PAMĚŤOVÁ MÉDIA EXTERNÍ PAMĚŤOVÁ MÉDIA Páskové paměti Páskové paměti jsou typickým sekvenčním zařízením, to znamená, že pokud je potřeba zpřístupnit libovolnou informaci na pásce, je nutné, aby nejdříve byly přečteny

Více

Hardware. Z čeho se skládá počítač

Hardware. Z čeho se skládá počítač Hardware Z čeho se skládá počítač Základní jednotka (někdy také stanice) obsahuje: výstupní zobrazovací zařízení CRT nebo LCD monitor počítačová myš vlastní počítač obsahující všechny základní i přídavné

Více

CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC

CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC Historie: červenec 1980 skupina 12 pracovníků firmy IBM byla pověřena vývojem osobního počítače 12. srpna 1981 byl počítač veřejně prezentován do konce r. 1983 400 000 prodaných

Více

Souborové systémy. Architektura disku

Souborové systémy. Architektura disku Souborové systémy Architektura disku Disk je tvořen několika plotnami s jedním nebo dvěma povrchy, na každém povrchu je několik soustředných kružnic (cylindrů) a na každém několik úseků (sektorů). Příklad

Více

Typy externích paměťových médií

Typy externích paměťových médií Záznamová média MO disky, ZIP, JAZ, Bernoulliho disky, magnetopáskové jednotky, paměťové karty Magneto-optický disk Záznam je prováděn do magnetické vrstvy za současného působení laserového paprsku vysoké

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry.

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry. Paměti Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry. Klíčové pojmy: paměť, RAM, rozdělení pamětí, ROM, vnitřní paměť, vnější paměť. Úvod Operační paměť

Více

Řadiče disků IDE SCSI

Řadiče disků IDE SCSI Řadiče disků IDE IDE (Integrated Drive Electronics) - rozhraní pro pevné disky vytvořené firmou Western Digital (1988), které navázalo na předchozí ESDI a stalo se na velmi dlouhou dobu nejrozšířenějším

Více

Pevný disk. Parametry disku a rozhraní. Geometrie disku. Organizace dat. Příprava disku. Souborové systémy. Disketové mechaniky a média

Pevný disk. Parametry disku a rozhraní. Geometrie disku. Organizace dat. Příprava disku. Souborové systémy. Disketové mechaniky a média Pevný disk. Parametry disku a rozhraní. Geometrie disku. Organizace dat. Příprava disku. Souborové systémy. Disketové mechaniky a média Pevné disky jsou média pro uchování dat s vysokou kapacitou záznamu

Více

Růst datových potřeb Pojem velkokapacitní se mění v čase Dříve několik MB, dnes stovky GB až TB

Růst datových potřeb Pojem velkokapacitní se mění v čase Dříve několik MB, dnes stovky GB až TB Záznamová média Informační systémy 2 Záznamová média Růst datových potřeb Pojem velkokapacitní se mění v čase Dříve několik MB, dnes stovky GB až TB 30.4.2015 IS2-2015-06 1 Děrné štítky Karton + díry Děrná

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností, budoucností a hlavními parametry.

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností, budoucností a hlavními parametry. Paměti Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností, budoucností a hlavními parametry. Klíčové pojmy: paměť, RAM, rozdělení pamětí, ROM, vnitřní paměť, vnější paměť. Úvod

Více

Programové konstrukce

Programové konstrukce Program Standarní rozhranní Paralelní port Sériový port, IRDA Firewire USB, Bluetooth Rozhraní pro pevné disky ATA, SATA, SCSI (příště) Cvičení: Blikající stromeček, řízení křižovatky, infračervený příjímač,

Více

Technické prostředky počítačové techniky

Technické prostředky počítačové techniky Informatika 2 06 Technické prostředky počítačové techniky Externí paměti 2 Nemagnetická média IS2-4 1 Aktuality ze světa ICT Informační systémy 2 Simulace kyberútoku Projekt Fénix 2 Master boot record

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_11 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Pevné disky. Diskové plotny

Pevné disky. Diskové plotny Pevné disky Pevný disk (anglicky hard disk drive, 'HDD') je zařízení, které se používá v počítači k trvalému uchování většího množství dat. Hlavním důvodem velkého rozšíření pevných disků je velmi výhodný

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC Technické prostředky počítačové techniky Obsah: Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC ROM RAM Paměti typu CACHE IS2-4 1 Dnešní info: Informatika 2 04 Zemřel otec e-mailu Aplikace Záchranka

Více

Výklad učiva: Co je to počítač?

Výklad učiva: Co je to počítač? Výklad učiva: Co je to počítač? Počítač je v informatice elektronické zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware, které

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bohuslava Čežíková.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bohuslava Čežíková. Datová úložiště Množství počítačem zpracovávaných dat, jejich uložení, zálohování a archivace vyžaduje potřebu jejich uložení. Data jsou ukládána do úložišť, aby byla zachována po určitou dobu. Tato doba

Více

Funkce cache Vnější paměti Signálové přenosy v PC Systémové sběrnice Interface

Funkce cache Vnější paměti Signálové přenosy v PC Systémové sběrnice Interface Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 3 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah:

Více

Rozhraní pevných disků. Rozhraní IDE (1) Rozhraní IDE (3) Rozhraní IDE (2) Rozhraní IDE (5) Rozhraní IDE (4)

Rozhraní pevných disků. Rozhraní IDE (1) Rozhraní IDE (3) Rozhraní IDE (2) Rozhraní IDE (5) Rozhraní IDE (4) Rozhraní pevných disků Zařízení, která zprostředkovávají komunikaci mezi pevným diskem a ostatními částmi počítače Rozhraní pevného disku určuje způsob komunikace a tím i typ disku (popř. jiného zařízení,

Více

Architektura vnějších pamětí

Architektura vnějších pamětí Architektura vnějších pamětí Standardizace rozhraní, SAN-NAS, RAID a jiní, X36PZA Periferní zařízení M. Šnorek Obsah přednášky Rozhraní diskových jednotek. ST 506/412, IDE/ATA, PATA, SATA. SCSI vývoj rozhraní,

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_09 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Speciální číslicové systémy. Paralelní sběrnice, interní sběrnice (PC, ISA, PCI, AGP, SCSI, ATA, vývoj k sériovým PCIe, SATA, SASC)

Speciální číslicové systémy. Paralelní sběrnice, interní sběrnice (PC, ISA, PCI, AGP, SCSI, ATA, vývoj k sériovým PCIe, SATA, SASC) Speciální číslicové systémy Paralelní sběrnice, interní sběrnice (PC, ISA, PCI, AGP, SCSI, ATA, vývoj k sériovým PCIe, SATA, SASC) Paralelní sběrnice Lokální sběrnice (adresová, datová, řídicí logicky

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Principy činnosti sběrnic

Principy činnosti sběrnic Cíl přednášky: Ukázat, jak se vyvíjely architektury počítačů v souvislosti s architekturami sběrnic. Zařadit konkrétní typy sběrnic do vývojových etap výpočetních systémů. Ukázat, jak jsou tyto principy

Více

Václav Sedláček 3.B 3iv1

Václav Sedláček 3.B 3iv1 Václav Sedláček 3.B 3iv1 Vývoj mechanik Páskové paměti Páskové paměti jsou typickým sekvenčním zařízením, to znamená, že pokud je potřeba zpřístupnit libovolnou informaci na pásce, je nutné, aby nejdříve

Více

Základní deska (mainboard, motherboard)

Základní deska (mainboard, motherboard) Základní deska (mainboard, motherboard) Hlavním účelem základní desky je propojit jednotlivé součástky počítače do fungujícího celku a integrovaným součástem na základní desce poskytnout elektrické napájení.

Více

O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23

O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23 Obsah O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23 KAPITOLA 1 Obecně o přenosných systémech 25 Definice přenosného

Více

Optické disky. Zkratkou CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) se označují nejen optická média, ale i mechaniky pro práci s těmito médii

Optické disky. Zkratkou CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) se označují nejen optická média, ale i mechaniky pro práci s těmito médii Optické disky Zkratkou CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) se označují nejen optická média, ale i mechaniky pro práci s těmito médii Existují i další formáty: CD-R (CD-Recordable) a CD-RW (CD-ReWritable),

Více

Obecný popis základní jednotky

Obecný popis základní jednotky Obecný popis základní jednotky Základní součástí počítačové sestavy je skříň. Zatímco bez monitoru či klávesnice by principiálně počítač jako takový mohl fungovat, skříň je neodmyslitelná, tj. je nejdůležitějším

Více

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11 Obsah Úvod 11 Informace o použitém hardwaru 12 Několik poznámek k Windows 13 Windows XP 13 Windows Vista 13 Kapitola 1 Skříně počítačů 15 Typy skříní 15 Desktop 15 Tower (věžová provedení) 15 Rozměry skříní

Více

Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 1

Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 1 Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 1 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Miroslav Skrbek 2010,2011

Více

Základní deska (motherboard, mainboard)

Základní deska (motherboard, mainboard) Základní deska (motherboard, mainboard) Jedná se o desku velkou cca 30 x 25 cm s plošnými spoji s množstvím konektorů a slotů připravených pro vložení konkrétních komponent (operační paměť, procesor, grafická

Více

Rozhraní pevných disků

Rozhraní pevných disků Rozhraní pevných disků Zařízení, která zprostředkovávají komunikaci mezi pevným diskem a ostatními částmi počítače Rozhraní pevného disku určuje způsob komunikace a tím i typ disku (popř. jiného zařízení,

Více

PAMĚTI ROM, RAM, EPROM, EEPROM

PAMĚTI ROM, RAM, EPROM, EEPROM Elektronická paměť je součástka, zařízení nebo materiál, který umožní uložit obsah informace (zápis do paměti), uchovat ji po požadovanou dobu a znovu ji získat pro další použití (čtení paměti). Informace

Více

Hardware ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

Hardware ZÁKLADNÍ JEDNOTKA Hardware ZÁKLADNÍ JEDNOTKA RNDr. Jan Preclík, Ph.D. Ing. Dalibor Vích Jiráskovo gymnázium Náchod Skříň počítače case druhy Desktop Midi tower Middle tower Big tower Hardware - základní jednotka 2 Základní

Více

Úvod do programování a práce s počítačem 2

Úvod do programování a práce s počítačem 2 Úvod do programování a práce s počítačem 2 Typy paměti RWM, RAM (Read Write Memory, Random Access Memory) provádí se zápis i čtení závislost na napájecím napětí SRAM» statická» jednou zapsaná informace

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Paměťová média Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Paměťová média Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Paměťová média

Více

Maturitní otázka z POS - č. 6. Optické nosiče dat

Maturitní otázka z POS - č. 6. Optické nosiče dat Optické nosiče dat standardy CD publikované v barevných knihách optické nosiče dat 1. generace (CD) charakteristika, typy, kapacita optické nosiče dat 2. generace (DVD) charakteristika, typy, kapacita

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Hardware

Více

) informace o stavu řízené veličiny (předávaná řídícímu systému) - nahrazování člověka při řízení Příklad řízení CNC obráběcího stroje

) informace o stavu řízené veličiny (předávaná řídícímu systému) - nahrazování člověka při řízení Příklad řízení CNC obráběcího stroje zapis_rizeni_uvod - Strana 1 z 9 20. Úvod do řízení Řízení Zpětná vazba (angl. #1 je proces, kdy #2 část působí na základě vstupních informací a zpětné vazby na #3 část zařízení tak, aby se dosáhlo požadovaného

Více

Polovodičové paměti. Polovodičové paměti. - Paměti Flash ROM - použití v počítačích k uchování informací o konfiguraci, Princip zápisu a čtení

Polovodičové paměti. Polovodičové paměti. - Paměti Flash ROM - použití v počítačích k uchování informací o konfiguraci, Princip zápisu a čtení Polovodičové paměti Cílem této kapitoly je seznámit s principy činnosti a základní stavbou moderních polovodičových vnějších pamětí, které jsou nezbytné pro práci počítače, dalších mobilních zařízení a

Více

Hardware. Příklad převodu čísla: =1*32+0*16+0*8+1*4+0*2+1*1= Převod z dvojkové na desítkovou Sčítání ve dvojkové soustavě

Hardware. Příklad převodu čísla: =1*32+0*16+0*8+1*4+0*2+1*1= Převod z dvojkové na desítkovou Sčítání ve dvojkové soustavě 1 Hardware Dvojková soustava Pro zápis čísel v počítači se používá dvojková soustava, kdy se jakékoliv číslo zapisuje jen pomocí nul (0 Voltů) a jedniček (5V). Např.: 9 10 =1001 2 nebo 75 10 =1001011 2

Více

Sbě b r ě n r i n ce

Sbě b r ě n r i n ce Sběrnice Sběrnice paralelní & sériové PCI, PCI-X PCI Express, USB Typ přenosu dat počet vodičů & způsob přenosu interní & externí ISA, PCI, PCI express & USB, FireWare Lokální & universální VL Bus PCI

Více

Vlastnosti produktu. Neutuchající pracovní nasazení s HAL3000 EliteWork

Vlastnosti produktu. Neutuchající pracovní nasazení s HAL3000 EliteWork HAL3000 EliteWork W8 HAL3000 EliteWork W8; Sestava s kompromisním výkom pro práci s náročnými aplikacemi, rozsáhlými texty a tabulkami. Využívá sílu procesoru Intel i5 s architekturou Haswell, který má

Více

Externí paměti 1 Feromagnetické

Externí paměti 1 Feromagnetické Technické prostředky počítačové techniky Informační systémy 2 Externí paměti 1 Feromagnetické IS2-4 1 Dnešní info: Informační systémy 2 05 Informační systémy 2 Simulace kyberútoku Novinky Internetu Projekt

Více

Technická specifikace ČÁST 1. Místo plnění: PČR Kriminalistický ústav Praha, Bartolomějská 10, Praha 1

Technická specifikace ČÁST 1. Místo plnění: PČR Kriminalistický ústav Praha, Bartolomějská 10, Praha 1 Technická specifikace ČÁST 1 Název veřejné zakázky ČÁST 1 Technologická obměna a doplnění informačními technologiemi HW- Část 1 Termín a místo plnění Termín plnění od vybraní subjektu a uzavření smlouvy

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Hardware PC Interní a externí interface

Hardware PC Interní a externí interface Informační systémy 2 Hardware PC Interní a externí interface IS2-2015-05 24.3.2015 1 Sběrnice (anglicky bus) je skupina signálových vodičů, kterou lze rozdělit na skupiny řídicích, adresních a datových

Více

Vlastnosti produktu. Neutuchající pracovní nasazení s HAL3000 EliteWork

Vlastnosti produktu. Neutuchající pracovní nasazení s HAL3000 EliteWork HAL3000 EliteWork W10P HAL3000 EliteWork W10 Pro; Sestava s kompromisním výkom pro práci s náročnými aplikacemi, rozsáhlými texty a tabulkami. Využívá sílu procesoru Intel i5 s architekturou Haswell, který

Více

Z čeho se sběrnice skládá?

Z čeho se sběrnice skládá? Sběrnice Co je to sběrnice? Definovat sběrnici je jednoduché i složité zároveň. Jedná se o předávací místo mezi (typicky) více součástkami počítače. Sběrnicí však může být i předávací místo jen mezi dvěma

Více

Historie. Děrné štítky

Historie. Děrné štítky Paměťová média Děrné štítky Historie Prvním paměťovým médiem byli děrné štítky. Jednalo se o většinou papírové štítky. Datová kapacita byla minimální, rychlost čtení malá a rychlost zápisu ještě menší.

Více

CHARAKTERISTIKY PEVNÉHO DISKU A JEHO ŘADIČE

CHARAKTERISTIKY PEVNÉHO DISKU A JEHO ŘADIČE CHARAKTERISTIKY PEVNÉHO DISKU A JEHO ŘADIČE 1 OEM 2.5in IDE Hard Drives Original Equipment Manufacturer výrobek je použit ke kompletování jiného výrobku, např. PC, tzn. není určen pro koncového uživatele.

Více

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s]

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s] Sběrnice Sběrnice je soustava vodičů, které zajišťují propojení jednotlivých obvodů počítače. Používají se k přenosu dat, adres, řídicích a stavových signálů. Sběrnice v PC jsou uspořádaný hierarchicky

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Architektura počítače

Architektura počítače Architektura počítače Výpočetní systém HIERARCHICKÁ STRUKTURA Úroveň aplikačních programů Úroveň obecných funkčních programů Úroveň vyšších programovacích jazyků a prostředí Úroveň základních programovacích

Více

Sériové rozhraní IDE (ATA)

Sériové rozhraní IDE (ATA) Sériové rozhraní IDE (ATA) 1 Nevýhody paralelních rozhraní Paralelní přenosy se dostaly do stavu, kdy další zvyšování rychlosti bylo nemožné. Důvody: Při vyšších rychlostech vzniká problém dodržení časové

Více

Organizace a zpracování dat I (NDBI007) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D.

Organizace a zpracování dat I (NDBI007) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. Úvodní přednáška z Organizace a zpracování dat I (NDBI007) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. Cíl předmětu Obeznámit studenty se základy a specifiky práce se sekundární pamětí. Představit některé specifické

Více

Praktická cvičení- teoretická průprava

Praktická cvičení- teoretická průprava Praktická cvičení- teoretická průprava Struktura počítače odvozená z IBM compatible : Blokové schéma a vrstvový model, OS, účel a základní princip funkce, HW PC- zdroje, Základní deska, členění CPU, Typy

Více

Počítačová sestava pevný disk (HDD, SSD, USB flash disk)

Počítačová sestava pevný disk (HDD, SSD, USB flash disk) Pavel Dvořák Gymnázium Velké Meziříčí Počítačová sestava pevný disk (HDD, SSD, USB flash disk) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 Jazyk: čestina Datum vytvoření: 19. 10. 2012 Cílová skupina:

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-15

Identifikátor materiálu: ICT-1-15 Identifikátor materiálu: ICT-1-15 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Rozhraní vstupních a výstupních zařízení Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí rozhraní

Více

Komunikace procesoru s okolím

Komunikace procesoru s okolím Komunikace procesoru s okolím systémová sběrnice FSB charakteristika, komunikační modely rozšiřující sběrnice typy a jejich charakteristika rozhraní počítače typy portů a jejich charakteristika, integrace

Více

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení Karel Johanovský Michal Bílek SPŠ-JIA Konektory a Kabely Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení 1 Zařízení integrovaná do MB Základní deska se

Více

2.9 Vnitřní paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.9 Vnitřní paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 APLIKACE POČÍTAČŮ V MĚŘÍCÍCH SYSTÉMECH PRO CHEMIKY s využitím LabView 2. Číslicové počítače a jejich využití pro

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.1 Logické obvody Kapitola 25 Vnější paměti

Více

Spolehlivý pracant HAL3000 EliteWork II s nízkou spotřebou energie

Spolehlivý pracant HAL3000 EliteWork II s nízkou spotřebou energie HAL3000 EliteWork II SSD W10P Profesionální pracovní stanice HAL3000 EliteWork II pro činnost s náročnými aplikacemi v podnikatelské i domácí sféře. Špičkový procesor Intel Core i5 a 8GB RAM zaručí enormní

Více

2007/2008 ZS. operačních systémů

2007/2008 ZS. operačních systémů Principy počítačů a operačních systémů SBĚRNICOVÉ SYSTÉMY Struktura sběrnice datové linky adresové linky řídící linky Sběrnicové systémy Výhody: přidávání zařízení nízká cena lehké zvládnutí komplexity

Více

Parametry pevných disků

Parametry pevných disků Pevný disk (hard disk) je zabudován uvnitř skříně počítače a uživatel ho nemůže jednoduše a bez použití nástroje přenést do počítače jiného. Dnes již toto tak úplně neplatí běžné jsou i externí disky připojené

Více

Uživatelská příručka. MultiSpin-DVD Writer ČESKY

Uživatelská příručka. MultiSpin-DVD Writer ČESKY Uživatelská příručka MultiSpin-DVD Writer ČESKY Popis mechaniky, ovládací prvky 1. Zdířka na sluchátka Prostřednictvím této zdířky můžete ke své optické mechanice NEC připojit sluchátka. Používejte, prosím,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Úvod do programování a práce s počítačem

Úvod do programování a práce s počítačem Úvod do programování a práce s počítačem Základní pojmy hardware železo technické vybavení počítače souhrnný název pro veškerá fyzická zařízení, kterými je počítač vybaven software programové vybavení

Více

Server je v informatice obecné označení pro počítač, který poskytuje nějaké služby nebo počítačový program, který tyto služby realizuje.

Server je v informatice obecné označení pro počítač, který poskytuje nějaké služby nebo počítačový program, který tyto služby realizuje. Server je v informatice obecné označení pro počítač, který poskytuje nějaké služby nebo počítačový program, který tyto služby realizuje. Servery jsou buď umístěny volně nebo ve speciální místnosti, kterou

Více

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Notebook 7 ks : Např. ASUS G551JW-CN055H, nebo jiný notebook splňující níže uvedené technické DISPLEJ - IPS, matný, velikost 15,6", 16:9, rozlišení

Více

Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard

Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard Základní deska (1) Označována také jako mainboard, motherboard Deska plošného spoje tvořící základ celého počítače Zpravidla obsahuje: procesor (mikroprocesor) patici pro numerický koprocesor (resp. osazený

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více

Další koncepce realizace diskových rozhraní

Další koncepce realizace diskových rozhraní Další koncepce realizace diskových rozhraní 1 Základní informace 1.1 IDE a ATA IDE (Integrated Drive Electronics) mechanika s vestavěným řadičem, čímž se dosáhne: - vyšší spolehlivosti - snížení nákladů

Více

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hardware Ukládání dat, úložiště Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Způsob záznamu informace na PC data existují na PC zakódovaná do dvojkové soustavy = formou hodnot 0

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

Magneto-optický disk (3) Optické disky

Magneto-optický disk (3) Optické disky Optické disky Čtení z optického disku je prováděno laserovým paprskem, který dopadá na médium a odráží se od něj. Následně jsou snímány jeho vlastnosti (např.intenzita,stáčení roviny polarizováného světla)

Více

Hardware Základní pojmy. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1122_Hardware Základní pojmy_pwp

Hardware Základní pojmy. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1122_Hardware Základní pojmy_pwp Základní pojmy Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1122_Hardware Základní pojmy_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu:

Více

Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek

Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek Základní deska (mainboard) = Fyzicky jde o desku plošného spoje s mnoha elektronickými obvody a konektory připojení dalších periferií = Obvody desky určeny

Více

FASTPort. Nová sběrnice pro připojení inteligentních karet* k osmibitovým počítačům. aneb. Jak připojit koprocesor

FASTPort. Nová sběrnice pro připojení inteligentních karet* k osmibitovým počítačům. aneb. Jak připojit koprocesor FASTPort Nová sběrnice pro připojení inteligentních karet* k osmibitovým počítačům aneb Jak připojit koprocesor *) inteligentní karta = karta vybavená vlastním procesorem J. Němeček 12. 10. 2013 úvodní

Více

Stručný obsah KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 KAPITOLA 8 KAPITOLA 9 KAPITOLA 10 KAPITOLA 11 KAPITOLA 12

Stručný obsah KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 KAPITOLA 8 KAPITOLA 9 KAPITOLA 10 KAPITOLA 11 KAPITOLA 12 Stručný obsah KAPITOLA 1 Prohlídka počítače 23 KAPITOLA 2 Mikroprocesory 49 KAPITOLA 3 RAM 103 KAPITOLA 4 BIOS a CMOS 133 KAPITOLA 5 Rozšiřující sběrnice 165 KAPITOLA 6 Základní desky 209 KAPITOLA 7 Zdroje

Více

Grafické adaptéry a monitory

Grafické adaptéry a monitory Grafické adaptéry a monitory 1 Obsah přednášky Generace grafických adaptérů. Principy AGP. Rozhraní monitorů. Principy tvorby barev. Organizace video paměti. Nově technologie výroby monitorů. 2 Vývojové

Více

2.7 Základní deska. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.7 Základní deska. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_19_Paměti_počítače Vyučovací předmět: Informatika

Více

Napájecí zdroj. Zdroje AT. Zdroje AT. Josef Jan Horálek

Napájecí zdroj. Zdroje AT. Zdroje AT. Josef Jan Horálek Napájecí zdroj Josef Jan Horálek Josef Jan Horálek FIM UHK Architektura počítačů II Zdroje AT Starší zdroje používané u deset AT Dvě napěťové úrovně 12V a 5V Vypínání mechanickým vypínačem Na základní

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Zkouškové otázky z A7B31ELI Zkouškové otázky z A7B31ELI 1 V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí - uveďte název a značku jednotky 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud - uveďte název a značku jednotky 3 V jakých jednotkách se

Více

Hardware 1. Které zařízení není umístěno na základní desce? A) Zpracovává obraz pro zobrazení na monitoru. C)

Hardware 1. Které zařízení není umístěno na základní desce? A) Zpracovává obraz pro zobrazení na monitoru. C) Hardware 1 okamžité ukončení práce činnosti celého je vždy součástí základní v PC Slouží k realizaci výpočtů. Zpracovává obraz pro zobrazení na monitoru. Slouží k ukládání údajů během práce Slouží k ukládání

Více