Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012"

Transkript

1 Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne Materiál k bodu č. programu: Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj vína a památek na kole (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Návrh na usnesení: Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souvislosti s výkonem funkce zadavatele při zadávání podlimitní veřejné zakázky na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj vína a památek na kole, která je zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o VZ ), a) schvaluje zahájení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku; b) schvaluje text výzvy k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace na předmětnou veřejnou zakázku a zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. zápisu (příloha č. 1 materiálu); a jejich uveřejnění na webových stránkách Protikorupčního portálu Jihomoravského kraje c ) schvaluje seznam dodavatelů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na předmětnou veřejnou zakázku obsažený v příloze č. 2 materiálu; d ) schvaluje ustanovení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku a jmenuje členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku a to tak, jak jsou uvedení v Seznamu členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj vína a památek na kole, který tvoří přílohu č. 3 materiálu; e) pověřuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami; f) pověřuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku posouzením kvalifikace uchazečů, kteří podají nabídku na předmětnou veřejnou zakázku.

2 K materiálu: Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj vína a památek na kole Zpracoval: Vedoucí odboru: Právní garance: Předkládá: Ing. Jaroslav Keprt, v.r. odbor regionálního rozvoje Ing. Ivo Minařík, v.r. vedoucí odboru regionálního rozvoje Mgr. Dana Megová, v.r. právník odboru regionálního rozvoje JUDr. Michal Hašek, v.r. hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Dana Megová, v.r. právník odboru regionálního rozvoje Ing. Stanislav Juránek, v.r. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Dotčené odbory: Dotčené odbory: Dotčené odbory: Ing. Ludmila Hrachovinová, v.r. vedoucí odboru ekonomického Mgr. Šárka Rouzková, v.r. pověřená vedením odboru kancelář hejtmana Mgr. Martin Koníček, v.r. vedoucí odboru kancelář ředitelky

3 Důvodová zpráva Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo na svém 13. zasedání konaném dne usnesením č. 784/10/Z 13 podání žádosti na projekt Zažít kraj vína a památek na kole (dále jen Projekt) včetně příloh žádosti do výzvy Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika (dále jen Program). Na základě Rozhodnutí Monitorovacího výboru ze dne byl Projekt doporučen ke kofinancování z prostředků Programu. Jihomoravský kraj (dále jen JMK) tento projekt realizuje ve spolupráci s partnery projektu Nadací Partnerství, Centrálou cestovního ruchu jižní Moravy a Weinviertel Tourismus GmbH od Jednou z aktivit Projektu je dodávka propagačních předmětů - cyklistického vybavení (cyklistická plastová láhev, cyklistické rukavice, cyklistický náramek, cyklistická pumpička na kolo, cyklistická brašna do rámu pánská, cyklistická brašna (ledvinka) na rám dámská, mapník na řídítka a představec, cyklopáštěnka, cyklonářadí s lepící sadou v brašničce, trička). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nepřesáhne Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že odbor regionálního rozvoje požádal odbor kancelář ředitelky o stanovisko k možnosti zahájení zadávacího řízení na cyklistické vybavení a odbor kancelář ředitelky sdělil, že v roce 2012 uzavřel smlouvu na reklamní předměty v hodnotě Kč bez DPH, a tudíž je nutné sčítat hodnoty jednotlivých veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., protože cyklistické vybavení je reklamním předmětem, musí být veřejná zakázka vypsána v režimu podlimitní veřejné zakázky. Vzhledem k výše uvedenému předkladatel navrhuje, aby bylo zahájeno zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj vína a památek na kole. Text výzvy je přílohou č. 1 tohoto materiálu. Výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace navrhuje předkladatel zaslat dodavatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto materiálu. Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na služby je přílohou č. 1 tohoto materiálu. Předkladatel navrhuje, aby byla jmenována komise pro posouzení a hodnocení nabídek (viz příloha č. 3), která bude současně pověřena výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami a posouzením kvalifikace uchazečů, kteří podají nabídku. Činnost hodnotící komise bude zahájena dne v 11:00 hod. v místnosti č Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne v 11:10 hod. v místnosti č Realizace předmětné veřejné zakázky bude financována následovně: Předpokládá se, že výdaje nepřesáhnou částku Kč bez DPH a budou hrazeny v 1. polovině roku Výdaje budou financovány z projektu Zažít kraj vína a památek na kole,

4 (paragraf 2219, akce 1621) v rámci OP Přeshraniční spolupráce Rakousko Česká republika. 85% prostředků bude uhrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), 5% ze státního rozpočtu, desetiprocentní spolufinancování zajistí Jihomoravský kraj prostřednictvím Fondu rozvoje. Přepokládá se, že výdaje nepřesáhnou částku Kč bez DPH a budou hrazeny v 1. polovině roku Seznam příloh: Příloha č. 1: Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj vína a památek na kole včetně zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj vína a památek na kole Příloha č. 2: Seznam dodavatelů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj vína a památek na kole Příloha č. 3: Seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj vína a památek na kole

5 Příloha č. 1 materiálu k bodu č.. programu JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK /2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Megová Telefon: Počet listů: Počet příloh/listů: Datum: Adresát dle seznamu zájemců, kterým bude zaslána Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj vína a památek na kole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách ), si Vás dovolujeme vyzvat k podání nabídky na realizaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj vína a památek na kole. 1. Zadavatel: Jihomoravský kraj Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ Zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Číslo účtu: /0100 Kontaktní osoba: Ing. Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje tel.: fax.: Vymezení předmětu veřejné zakázky:

6 Předmětem veřejné zakázky je dodání propagačních předmětů - cyklistického vybavení v rámci projektu Zažít kraj vína a památek na kole spolufinancovaného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika Specifikace díla: Cyklistická plastová láhev Cyklistické rukavice Cyklistický náramek Cyklistická pumpička na kolo Cyklistická brašna do rámu pánská Cyklistická brašna (ledvinka) na rám dámská Mapník na řídítka a představec Cyklopláštěnka Cyklonářadí s lepící sadou v brašničce Trička 180 ks 60 ks 60 ks Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován v obchodních podmínkách, které tvoří část II. zadávací dokumentace k této veřejné zakázce. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je Kč bez DPH. Kód CPV: Zadávací dokumentace: Zadávací dokumentace je přílohou této Výzvy k podání nabídky a je přístupná v elektronické podobě na Protikorupčním portálu Jihomoravského kraje, tj. na webových stránkách: Zadávací dokumentace je přístupná po celou dobu lhůty pro podání nabídek. 4. Způsob hodnocení nabídek: Hodnocení nabídek bude provedeno dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny podle ustanovení 78 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách. 5. Lhůta pro podání nabídek: Lhůta pro podání nabídek končí dne v 10:00 hod. 6. Místo a doba pro podání nabídky: Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ Osobně se nabídka podává zadavateli v sídle zadavatele na adrese Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, na sekretariát odboru

7 regionálního rozvoje, kancelář č. 243, a to v pracovních dnech v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 hodin do 15:00 hodin a v pátek od 8:00 do 14:00 hodin. Nabídky musí být zadavateli doručeny nebo osobně podány před uplynutím lhůty pro podání nabídek podle čl. 5. této výzvy. 7. Otevírání obálek s nabídkami: Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne v 11:15 hod., v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, v místnosti č Otevírání obálek se budou účastnit členové hodnotící komise pověřené výkonem funkce komise pro otevírání obálek a osoba zajišťující administrativu komise. Za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jsou oprávněny účastnit se otevírání obálek s nabídkami maximálně dvě osoby. Uchazeč se může účastnit otevírání obálek prostřednictvím osoby oprávněné jednat jeho jménem nebo může být zastoupen zástupcem. Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče se prokáže průkazem totožnosti a aktuálním výpisem uchazeče z obchodního rejstříku ne starším 90 dnů. Zástupce uchazeče se prokáže svým průkazem totožnosti, aktuálním výpisem uchazeče z obchodního rejstříku ne starším 90 dnů a plnou mocí podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem uchazeče. Nabídky budou otevírány v tomtéž pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře a zadavatel oznámí uchazeči, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. V Brně dne JUDr. Michal Hašek hejtman Jihomoravského kraje

8 Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, Brno Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj vína a památek na kole

9 ČÁST I. PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o VZ ), na podlimitní veřejnou zakázku na služby. Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem o VZ a výzvou k podání nabídky. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené v této zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků k této zadávací dokumentaci. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. 1. Údaje o zadavateli, kontaktní osoba: Název: Jihomoravský kraj Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ Zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Číslo účtu: /0100 Kontaktní osoba: Ing. Ivo Minařík Telefon: Fax: Předmět veřejné zakázky, předpokládaná hodnota: Předmětem veřejné zakázky je dodání propagačních předmětů - cyklistického vybavení v rámci projektu Zažít kraj vína a památek na kole spolufinancovaného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika Specifikace díla: Cyklistická plastová láhev Cyklistické rukavice Cyklistický náramek Cyklistická pumpička na kolo Cyklistická brašna do rámu pánská Cyklistická brašna (ledvinka) na rám dámská Mapník na řídítka a představec Cyklopláštěnka Cyklonářadí s lepící sadou v brašničce 180 ks 60 ks 60 ks

10 Trička Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován v obchodních podmínkách, které tvoří část II. této zadávací dokumentace. Kód CPV: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je Kč bez DPH. 3. Doba a místo předání plnění: Doba plnění je blíže specifikována v obchodních podmínkách, které tvoří část. II. této zadávací dokumentace. 4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů: Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v 53 odst. 1 písm. a) - k) zákona o VZ a profesních kvalifikačních předpokladů uvedených v 54 písm. a) a b) zákona o VZ. A) Základní kvalifikační předpoklady Splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v 53 odst. 1 písm. a) - k) zákona o VZ se prokazuje v souladu s ustanovení 62 předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem. Základní kvalifikační předpoklady stanovené v ustanovení 53 odst. 1 zákona o VZ splňuje uchazeč: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení

11 odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; e) který není v likvidaci; f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle ustanovení 54 písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby; j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

12 B) Profesní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů uvedených v ustanovení 54 písm. a) a b) zákona o VZ, přičemž dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky ve smyslu ustanovení 54 písm. b) zákona o VZ se rozumí předložení dokladu o oprávnění provozovat živnost v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky v celém rozsahu, a to, zejména výpis ze živnostenského rejstříku s předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, či jeho ekvivalent. Profesní kvalifikační předpoklady budou dle ustanovení 62 zákona o VZ prokázány předložením čestného prohlášení. Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů stanovených v ustanovení 54 písm. a) a b) zákona o VZ předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje tyto profesní kvalifikační předpoklady: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán; b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. Vítězný uchazeč, se kterým bude uzavírána smlouva podle 82 zákona o VZ, bude povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti bude považováno za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 zákona o VZ. 5. Lhůta pro podání nabídek: Lhůta pro podání nabídek končí dne v 10:00 hodin. 6. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkami-zadávací lhůta: Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po celou dobu zadávací lhůty, která činí 120 dnů. Tato lhůta začne běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek, pro běh zadávací lhůty platí ustanovení zákona o VZ. 7. Způsob hodnocení nabídek: Hodnocení nabídek bude provedeno před hodnotící komisí ve smyslu ustanovení 78 odst. 1 písm. b) zákona o VZ podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena s DPH. 8. Zpracování nabídkové ceny: Jako nabídková cena bude uvedena cena za splnění celého předmětu veřejné zakázky (tj. za realizaci celého díla, poskytnutí licence a poskytování podlicencí). Nabídková cena je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.

13 Nabídková cena bude členěna jako celková cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena včetně DPH. Uchazeč uvede nabídkovou cenu v korunách českých. Další informace týkající se ceny jsou uvedeny v obchodních podmínkách část II. této zadávací dokumentace. 9. Platební podmínky: Zadavatel neposkytuje zálohy. Platební podmínky jsou blíže specifikovány v obchodních podmínkách, které jsou součástí této zadávací dokumentace část II. 10. Obchodní podmínky: Obchodní podmínky jsou součástí zadávací dokumentace a jsou pro uchazeče závazné. Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, jiné změny nejsou přípustné. 11. Označení, obsah a způsob podání nabídky: Uchazeči nabídku podají v písemné formě v řádně uzavřené neprůhledné obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem veřejné zakázky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj vína a památek na kole a bude na ni uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat uchazeči případné oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje uchazečům, aby obálku s nabídkou označili slovem NEOTVÍRAT a na uzávěru opatřili razítkem, pokud jej uchazeč používá, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či podpisem osoby vykonávající funkci statutárního orgánu uchazeče, je-li právnickou osobou. Nabídka musí být zadavateli doručena (nikoliv tedy pouze podána k poštovní přepravě) do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídku, která bude zadavateli doručena po uplynutí této lhůty, zadavatel neotevře a vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídka musí být podepsána osobou k tomu oprávněnou (viz níže). Nabídka bude obsahovat v souladu s 68 odst. 2 a odst. 3 zákona o VZ: identifikační údaje uchazeče; návrh smlouvy, jejímž předmětem bude realizace veřejné zakázky podle podmínek stanovených zadávací dokumentací; návrh smlouvy musí být podepsán osobou k tomu oprávněnou; seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech od konce lhůty pro padání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, pakliže má uchazeč formu akciové společnosti, musí uchazeč doložit seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, přičemž tento seznam musí být vyhotoven ve lhůtě pro podání nabídek; prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

14 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou; doklad o oprávněnosti osoby jednat za uchazeče nebo jeho jménem (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony uchazeče nečiní fyzická osoba, která je sama uchazečem; informaci a doklad (např. plná moc, smlouva o sdružení) o tom, která osoba je zmocněna k jednání za uchazeče, pokud nabídku podává více osob společně; doklady a informace prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče požadované touto zadávací dokumentací; další náležitosti, pokud to požaduje tato zadávací dokumentace; Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 12. Místo a doba pro podání nabídky: Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno. Osobně se nabídka podává zadavateli v sídle zadavatele na adrese Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, na sekretariát odboru regionálního rozvoje, kancelář č. 243, a to v pracovních dnech v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 hodin do 15:00 hodin a v pátek od 8:00 do 14:00 hodin. Nabídky musí být zadavateli doručeny před uplynutím lhůty pro podání nabídek podle čl. 5. této zadávací dokumentace. 13. Varianty nabídek: Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 14. Otevírání obálek s nabídkami: Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne v 11:15 hod., v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, v místnosti č Otevírání obálek se budou účastnit členové hodnotící komise pověřené výkonem funkce komise pro otevírání obálek a osoba zajišťující administrativu komise. Za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jsou oprávněny účastnit se otevírání obálek s nabídkami maximálně dvě osoby. Uchazeč se může účastnit otevírání obálek prostřednictvím osoby oprávněné jednat jeho jménem nebo může být zastoupen zástupcem. Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče se prokáže průkazem totožnosti a aktuálním výpisem uchazeče z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců. Zástupce uchazeče se prokáže svým průkazem totožnosti, aktuálním výpisem uchazeče z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců a plnou mocí podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem uchazeče. 15. Další podmínky zadávacího řízení: a) Vyzvaný uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je

15 subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí. b) Náklady uchazeče spojené s účastí uchazeče v zadávacím řízení zadavatel nehradí. c) Zadavatel nepřipouští varianty řešení. d) Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

16 ČÁST II. - OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace. Smlouva o dílo uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Jihomoravský kraj zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje se sídlem: Žerotínovo nám. 3/5, Brno IČ: DIČ: CZ , plátce DPH kontaktní osoby: Ing. Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje Ing. Pavel Fišer, vedoucí odd. strategického rozvoje odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č.ú.: tel.: , fax.: minarik. (dále jen objednatel) 2. (doplní zájemce) zastoupený: vedená u: se sídlem: IČ: DIČ: bankovní spojení: tel.: fax: (dále jen zhotovitel)

17 II. Účel smlouvy Účelem této smlouvy je dodání sedmi druhů propagačních předmětů cyklistického vybavení Jihomoravského kraje (dále také jen kraj ) pro účely propagace projektu Zažít kraj vína a památek na kole, který je spolufinancován z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika , za podmínek této smlouvy a její přílohy č. 1 Poptávkové listy, která je její nedílnou součástí. III. Předmět smlouvy 1. Za podmínek stanovených touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednateli předmět plnění (dílo) a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou úplatu (cenu díla). 2. Předmětem smlouvy (dílem) je dodání sedmi druhů propagačních předmětů cyklistického vybavení vztahujících se k projektu Zažít kraj vína a památek na kole, včetně potištění povinnými logy a texty (dále také jen publicita ) za podmínek této smlouvy. Propagačními předměty dle této smlouvy se rozumí cyklistické plastové láhve, cyklistické rukavice, cyklistické náramky, cyklistické pumpičky na kolo, cyklistické brašny do rámu pánské, cyklistické brašny (ledvinky) na rám dámské, mapníky na řidítka a představec, cyklopláštěnky, cyklonářadí s lepící sadou v brašničce, trička. Podrobná specifikace propagačních předmětů je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy poptávkových listech. 3. Předmětem plnění je zejména: a) zhotovení díla dle grafických návrhů propagačních předmětů dodaných zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem před samotným zhotovením díla vč. povinných log a textů zajišťujících publicitu dle přílohy č. 1 této smlouvy - Poptávkových listů, b) zhotovení díla s použitím textů a informací dle přílohy č. 1 této smlouvy - Poptávkových listů, c) balení do vhodných obalů s vyznačením počtu kusů, d) doprava propagačních předmětů do místa předání. 4. Požadavky na zpracování díla: a) Potisk plnobarevný, musí být zachována barevnost a čitelnost log (viz. příloha č. 1 této smlouvy Poptávkové listy) b) Propagační předměty musí splňovat podmínky stanovené v příloze č. 1 této smlouvy Poptávkových listech c) Počet: Cyklistická plastová láhev Cyklistické rukavice Cyklistický náramek 180 ks Cyklistická pumpička na kolo Cyklistická brašna do rámu pánská 60 ks

18 Cyklistická brašna (ledvinka) na rám dámská Mapník na řidítka a představec Cyklopláštěnka Cyklonářadí s lepící sadou v brašničce Trička 60 ks IV. Cena díla 1. Cena za zhotovení díla je sjednána dohodou smluvních stran, jako cena nejvýše přípustná za zhotovení a dodání díla v celém rozsahu dle této smlouvy: Cena za dílo (základ pro určení výše daně): Sazba DPH: Výše DPH: Cena celkem včetně DPH: 2. Výše ceny za dílo byla předložena zhotovitelem jako nabídková cena díla a v této výši byla akceptována objednatelem. 3. Sjednaná cena je cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit pouze v případě změny zvýšení sazby DPH, a to tak, že zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty vprocentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění. 4. Do sjednané ceny jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na vytvoření celého předmětu plnění díla této smlouvy a jeho hmotné zachycení, zejména cestovní výdaje, náklady na softwarové vybavení použité pro vytvoření díla a jeho hmotné zachycení, odměny autorům jednotlivých částí díla. 5. Cena zahrnuje i odměnu zhotovitele za oprávnění objednatele a případně třetích osob užívat majetková práva k dílu. V. Doba a místo plnění 1. Termín zahájení prací: po uzavření smlouvy 2. Termín k odsouhlasení konečné grafické úpravy propagačních předmětů do do 12:00 hod. 3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli v celém rozsahu jeho zadání dle čl. III této smlouvy: do do 12:00 hod.

19 4. Místem předání díla je Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno. VI. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli řádnou součinnost při provádění díla spočívající zejména ve schválení nebo odsouhlasení návrhů na základě žádosti zhotovitele. Objednatel je povinen poskytnout součinnost do 7 pracovních dnů ode dne doručení žádosti zhotovitele (fax, , osobní doručení). Prodlení objednatele s poskytnutím uvedené součinnosti má za následek prodloužení termínu plnění díla o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti. 2. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla kontrolovat kvalitu, způsob provedení a soulad se zadáním ve smlouvě. 3. Zhotovitel je povinen objednateli na požádání poskytnout rozpracované dílo ke kontrole. 4. Zhotovitel se zavazuje během zpracovávání dílo konzultovat s objednatelem; případné změny při provádění díla může provádět jen se souhlasem objednatele. 5. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla poskytovat objednateli informace o provádění díla, dodržovat obecně závazné předpisy, postupovat s náležitou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele. 6. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla informovat objednatele o skutečnostech, které mohou mít vliv na provedení díla. 7. Objednatel si vymiňuje, že celé dílo a jednotlivé výstupy nebudou obsahovat věcné ani formální chyby, budou aktuální, budou odpovídat stanovenému zadání a budou provedeny v dohodnuté formě. 8. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě pochybností se oznámení považují za doručená 3. den po jejich prokazatelném odeslání. 9. Zhotovitel je povinen zpracovat dílo včas a v řádné kvalitě, při zpracování díla bude postupovat s náležitou odbornou péčí a profesionálně. 10. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za škody způsobené porušením svých povinností podle této smlouvy. 11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla počínat si tak, aby v rámci své činnosti nezpůsobil objednateli škodu nebo nepoškodil dobré jméno objednatele. 12. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o všech změnách, které by mohly

20 v průběhu prací na díle nebo po dokončení díla zhoršit jeho pozici, dobytnost pohledávek nebo práv z odpovědnosti za vady. Zejména je zhotovitel povinen oznámit objednateli změny jeho právní formy, změny v osobách statutárních zástupců, úpadek, vstup do likvidace, změnu adresy pro doručování, změnu peněžního účtu apod. 13. Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti o případných důvěrných informacích, s nimiž by mohl přijít do styku. 14. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nebude obsahovat žádné utajované skutečnosti, skutečnosti tvořící předmět obchodního tajemství, včetně osobních údajů, které není oprávněn sdělit jinému. Zhotovitel také prohlašuje, že dílo nebude obsahovat žádné skutečnosti, které mohou bez dalšího zasáhnout do práv a právem chráněných zájmů jiných osob nebo budou v rozporu s dobrými mravy. VII. Splnění díla a jeho předání 1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli na základě písemného předávacího protokolu podepsaného zhotovitelem i objednatelem. 2. Dnem řádného předání díla se rozumí den předání díla objednateli; tímto dnem nabývá objednatel k dílu vlastnické právo a přechází na něj nebezpečí škody na věci. 3. Dnem předání grafických návrhů přechází na objednatele oprávnění grafické návrhy užívat ke všem způsobům užití díla tak, jak je nutné k dosažení účelu uvedeného v čl. II. této smlouvy, zejména pak pořizovat kopie díla i nad rozsah sjednaný v této smlouvě. Objednatel není povinen tato práva využít. Oprávnění vykonávat majetková práva ke grafickým návrhům platí celosvětově po celou dobu jejich trvání. Objednatel je oprávněn poskytnout dílo třetím osobám. Oprávnění vykonávat majetková práva ke grafickým návrhům pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele. Objednatel je oprávněn na základě grafických návrhů zhotovit sám nebo prostřednictvím třetí osoby další propagační předměty potištěné povinnými logy a texty nad rámec této smlouvy. 4. Zhotovitel není oprávněn hmotné zachycení grafických návrhů ani samotných propagačních předmětů sám využívat nebo poskytnout jeho kopie jiné osobě ani není oprávněn nad rámec této smlouvy sám zhotovovat propagační předměty potištěné povinnými logy a texty. VIII. Platební podmínky 1. Cena díla bude uhrazena objednatelem po řádném předání dokončeného díla ve všech jeho částech dle této smlouvy. 2. Podkladem pro zaplacení je faktura daňový doklad, který musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy.

21 Podkladem pro vystavení faktury jsou podepsané protokoly o předání a převzetí díla (části díla). Faktura bude mít zejména tyto náležitosti: a) označení a číslo, b) označení smluvních stran, c) důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla - přesněji bude na faktuře text:..důvod fakturace k projektu Zažít kraj vína a památek na kole v rámci Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika , číslo projektu: M d) označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, e) den odeslání faktury a lhůta splatnosti, f) datum uskutečněného zdanitelného plnění, g) částka k úhradě, h) příloha protokoly o předání a převzetí díla. 3. Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 4. Objednatel je oprávněn před uplynutím data splatnosti vrátit fakturu na zaplacení ceny za dílo, pokud neobsahuje požadované náležitosti, přílohy (zejména přílohu dle odst. 2 tohoto článku) nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví objednateli novou fakturu se správnými údaji, popř. doplní přílohy podle odst. 2 tohoto článku a dnem jejího doručení začíná běžet nová 30 denní lhůta splatnosti. IX. Záruka a odpovědnost za vady díla 1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za věcnou a formální správnost díla, tzn. že dílo bude provedeno v souladu s požadavky objednatele. Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení díla a skutečným stavem díla. 2. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla. 3. Smluvní strany se dohodly, že za včasné oznámení vad díla považují oznámení vad díla kdykoli v záruční době. 4. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla, kterou objednatel uplatní v záruční době, má objednatel především právo požadovat na zhotoviteli její bezplatné odstranění v přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli za tímto účelem stanoví. Objednatel má vůči zhotoviteli dále tato práva z odpovědnosti za vady: a) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků, b) právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že ztěžují či dokonce brání v užívání díla, c) právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vady či nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění. 5. Uplatnění nároku na odstranění vad musí být podáno písemně neprodleně po jejím

22 zjištění. Tím není dotčeno ustanovení odst. 3 tohoto článku. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla bez zbytečného odkladu po jejich uplatnění objednatelem. O době a předmětu odstranění vady dle tohoto ustanovení sepíší smluvní strany písemný zápis, který obě smluvní strany podepíší. 6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na objednatelem uplatněnou vadu zahájit práce na odstranění zjištěné vady, a to i v případě, že svoji odpovědnost za takto uplatněnou vadu neuzná. V případě, že zhotovitel za uplatněné vady neručí, budou mu následně vzniklé náklady objednatelem uhrazeny do 10 dnů od doručení jejich písemného uplatnění zhotovitelem. 7. Záruční doba se prodlužuje o dobu potřebnou k odstranění zjištěné vady. X. Sankce, odstoupení od smlouvy 1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit a předat celé dílo nebo část díla ve sjednaném rozsahu a čase plnění, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2000 Kč za každý započatý den prodlení do dne předání díla v celém rozsahu jeho zadání. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé objednateli v příčinné souvislosti s porušením povinnosti ze strany zhotovitele, k níž se smluvní pokuta podle této smlouvy váže. 2. Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení. 3. Poruší-li zhotovitel podstatným způsobem povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat na zhotoviteli náhradu vzniklé škody. 4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považují zejména nedodržení dohodnutého předmětu plnění, nedodržení doby plnění a nedodržení povinné publicity. 5. Je-li zřejmé již v průběhu plnění díla, že právní, technické, finanční či organizační změny na straně zhotovitele budou mít podstatný vliv na plnění této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit. 6. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že zhotovitel při podání nabídky na zakázku, na základě které je realizováno dílo dle této smlouvy, uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat zakázku nebo jiný majetkový prospěch. 7. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno 5. den od jeho odeslání. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením se tato smlouva od počátku ruší.

23 8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení). XI. Závěrečná ujednání 1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 3. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1: Poptávkové listy. 4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení je určeno pro objednatele, druhé vyhotovení pro zhotovitele. 5. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody formou písemných číslovaných dodatků potvrzených oběma smluvními stranami. 6. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu. 7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu bezezbytku porozuměly a že její obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy. Doložka podle ustanovení 23 zákona č. 129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 2012 na.. schůzi usnesením č.. V.. dne.. Za objednatele:. Jihomoravský kraj V.. dne Za zhotovitele:.

24 Příloha č. 1 smlouvy Poptávkové listy 1 Poptávkový list NÁZEV ZAKÁZKY Cyklistická láhev DRUH SMLOUVY Smlouva o dílo ODBĚRATEL Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno ODPOVĚDNÁ OSOBA ZADAVATELE Ing. Jaroslav Keprt, tel.: Poptávka na cyklistickou láhev Počet: 120 kusů Základní specifikace: Obsah: Materiál: min. 0,7 l zdravotně nezávadný materiál, šroubovací víčko, těsnění silikonové pro maximální utěsnění. Součástí nabídky bude tištěný prospekt cyklistické láhve, který splňuje požadavky a účel propagace projektu a Operačního programu Přeshraniční spolupráce Rakousko Česká republika ( Poznámky: - Cyklistická láhev bude označena potiskem obsahujícím povinná loga (viz. obr. č. 1 4) a název projektu (Zažít kraj vína a památek na kole). Obrázek č. 1 Obrázek č. 2 Obrázek č. 3 Obrázek č. 4

25 2 Poptávkový list NÁZEV ZAKÁZKY Cyklistické rukavice DRUH SMLOUVY Smlouva o dílo ODBĚRATEL Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno ODPOVĚDNÁ OSOBA ZADAVATELE Ing. Jaroslav Keprt, tel.: Poptávka na cyklistické rukavice Počet: Celkem 120 kusů: velikost M: velikost L: velikost XL: velikost XXL: 25 kusů 35 kusů 25 kusů 15 kusů Základní specifikace: bezprstové cyklistické rukavice, anatomický střih přizpůsobený tvaru těla ruky, plocha na rukavici z materiálu se zvýšenou nasákavostí pro utírání potu, dlaně - výšená ochrana proti vibracím použitím tlumících segmentů, např. gelu, úchyt pro sundání rukavic. Součástí nabídky bude tištěný prospekt cyklistických rukavic, které splňují požadavky a účel propagace projektu a Operačního programu Přeshraniční spolupráce Rakousko Česká republika ( Poznámky: - Cyklistické rukavice budou označeny potiskem obsahujícím povinná loga (viz. obr. č. 1 4) Obrázek č. 1 Obrázek č. 2 Obrázek č. 3 Obrázek č. 4

26 3 Poptávkový list NÁZEV ZAKÁZKY Cyklistický náramek DRUH SMLOUVY Smlouva o dílo ODBĚRATEL Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno ODPOVĚDNÁ OSOBA ZADAVATELE Ing. Jaroslav Keprt, tel.: Poptávka na cyklistický náramek Počet: 400 x 30 mm 100 ks 300 x 30 mm 80 ks Základní specifikace: materiál z reflexní fólie a ocelové vložky, která změnou tvaru způsobuje samonavíjecí efekt vložka a fólie z PVC materiálu, spodní část obalu tvoří příjemný sametový potah lehkým úderem o ruku nebo nohu se páska sama přilne (navine) k zápěstí nebo kotníku Součástí nabídky bude tištěný prospekt cyklistického náramku, který splňuje požadavky a účel propagace projektu a Operačního programu Přeshraniční spolupráce Rakousko Česká republika ( Poznámky: - Cyklistický náramek bude označen potiskem obsahujícím povinná loga (viz. obr. č. 1 4) a název projektu (Zažít kraj vína a památek na kole). Všechna 4 loga budou provedena v černé podobě podle pravidel publicity. Obrázek č. 1 Obrázek č. 2 Obrázek č. 3 Obrázek č. 4

27 4 Poptávkový list NÁZEV ZAKÁZKY Cyklistická pumpička na kolo DRUH SMLOUVY Smlouva o dílo ODBĚRATEL Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno ODPOVĚDNÁ OSOBA ZADAVATELE Ing. Jaroslav Keprt, tel.: Poptávka na pumpičku na kolo Počet: Základní specifikace: teleskopická konstrukce = více vzduchu na jeden tah hliníkové tělo AL6063 praktický ventil pro autoventilek i galuskový ventilek praktická sklopná rukojeť Součástí nabídky bude tištěný prospekt cyklistické pumpičky na kolo, který splňuje požadavky a účel propagace projektu a Operačního programu Přeshraniční spolupráce Rakousko Česká republika ( Poznámky: Cyklistická pumpička na kolo bude označena potiskem obsahujícím povinná loga (viz. obr. č. 1 4) Obrázek č. 1 Obrázek č. 2 Obrázek č. 3 Obrázek č. 4

28 5 Poptávkový list NÁZEV ZAKÁZKY Cyklistická brašna do rámu pánská DRUH SMLOUVY Smlouva o dílo ODBĚRATEL Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno ODPOVĚDNÁ OSOBA ZADAVATELE Ing. Jaroslav Keprt, tel.: Poptávka na cyklistickou brašnu do rámu pánská Počet: 60 kusů pánská Základní specifikace: materiál: PAD/PVC připevnění brašny k rámu kola suchými zipy vnitřní výztuha brašny min. dvě oddělené kapsy uzavíratelné zipem min. objem 1 l 3M reflexní pruh Součástí nabídky bude tištěný prospekt cyklistické brašny do rámu pánské, který splňuje požadavky a účel propagace projektu a Operačního programu Přeshraniční spolupráce Rakousko Česká republika ( Poznámky: Cyklistická brašna do rámu pánská bude označena potiskem obsahujícím povinná loga (viz. obr. č. 1 4) Obrázek č. 1 Obrázek č. 2 Obrázek č. 3 Obrázek č. 4

29 6 Poptávkový list NÁZEV ZAKÁZKY Cyklistická brašna (ledvinka) na rám dámská DRUH SMLOUVY Smlouva o dílo ODBĚRATEL Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno ODPOVĚDNÁ OSOBA ZADAVATELE Ing. Jaroslav Keprt, tel.: Poptávka na cyklistickou brašnu na rám dámská Počet: 60 kusů dámská Základní specifikace: materiál: PAD/PVC připevnění brašny k rámu kola suchými zipy brašna na horní (šikmou) trubku dvě oddělené kapsy uzavíratelné zipem min. objem 2x0,5 l 3M reflexní pruh Součástí nabídky bude tištěný prospekt cyklistické brašny na rám dámské, který splňuje požadavky a účel propagace projektu a Operačního programu Přeshraniční spolupráce Rakousko Česká republika ( Poznámky: Cyklistická brašna na rám dámská bude označena potiskem obsahujícím povinná loga (viz. obr. č. 1 4) Obrázek č. 1 Obrázek č. 2 Obrázek č. 3 Obrázek č. 4

30 7 Poptávkový list NÁZEV ZAKÁZKY Mapník na řídítka a představec DRUH SMLOUVY Smlouva o dílo ODBĚRATEL Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno ODPOVĚDNÁ OSOBA ZADAVATELE Ing. Jaroslav Keprt, tel.: Poptávka na mapník na řídítka a představec Počet: 120 kusů Základní specifikace: materiál: PVC, ochrana proti vodě (nepromokavý), vybavení: plastová podložka + průhledná fólie rychlé nasazení pomocí suchých zipů zavírání na suchý zip rozměr (délka x šířka) 230x260 mm (2 formáty map 245x245/120 x 245) mm minimálně 3x suchý zip Součástí nabídky bude tištěný prospekt mapníku na řídítka a představec, který splňuje požadavky a účel propagace projektu a Operačního programu Přeshraniční spolupráce Rakousko Česká republika ( Poznámky: Mapník na řídítka a představec bude označen potiskem obsahujícím povinná loga (viz. obr. č. 1 4) Obrázek č. 1 Obrázek č. 2 Obrázek č. 3 Obrázek č. 4

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka vybavení Srdce v domě, příspěvková organizace Transformace

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Smlouva o zajištění služby

Smlouva o zajištění služby Obchodní podmínky k podlimitní veřejné zakázce: Příloha č. 1 zadávacích podmínek Pronájem kongresových prostor a zajištění občerstvení pro účastníky seminářů a workshopů realizované v rámci projektu Projekt

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU předpokládané hodnoty do 2.000 000 Kč bez DPH ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Celoroční ofsetový tisk

Více

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Tišnov 29. 8. 2014 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 000 53 198 bankovní

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Inovace ve výrobním procesu společnosti LAUB- Zadavatel LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Sídlo: Vidonín 21, PSČ 59457 IČ 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v obci Otnice zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI:

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: Brno 6. 6. 2013 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY Zadavatel: Název: Gymnázium, Brno, Křenová 36 se sídlem: Křenová

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Č.j. GB0243/2015 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Zadavatel v souladu s 18 odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen ZVZ ), zadává tuto zakázku malého rozsahu

Více

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky) Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 SPISOVÁ ZNAČKA VZMR: SPÚ 224401/2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 Příloha 1. Formuláře 1. KRYCÍ LIST NABÍDKY pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na služby E-learning Pro potřeby

Více

Kancelářské potřeby ZVÝHODNĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Kancelářské potřeby ZVÝHODNĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27, v souladu s 101 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku

Více

Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s.

Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 18/2012/MRFP Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s.

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Zadávací dokumentace. Miniaturní vstřikovací lis stolní

Zadávací dokumentace. Miniaturní vstřikovací lis stolní Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek na Miniaturní vstřikovací lis stolní Pro potřeby

Více

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadavatel: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Sídlo: T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary, PSČ 360 01 IČ: 25236300 zastoupená Ing. Jiří Drábkem, ředitelem

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky a softwaru zadávané ve zjednodušeném podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště 1 Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Brno dne 4. 7. 2012

NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Brno dne 4. 7. 2012 Brno dne 4. 7. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Název: Obchodní akademie, Střední odborná

Více

Dodávka nádob na komunální a separovaný odpad 2013

Dodávka nádob na komunální a separovaný odpad 2013 Váš dopis značky/ ze dne Naše značka Vyřizuje V Pardubicích dne 15. 2. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Dodávka

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby. Zabezpečení vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby. Zabezpečení vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje Příloha č. 1 Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby Zabezpečení vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje Zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle 44 pro nadlimitní veřejnou zakázku otevřené řízení 1. Název zakázky Pronájem komunikační a kompresní infrastruktury a pronájem

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na dodávky Akce bude spolufinancována v rámci 0peračního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY TISKU PRO ZVÝŠENÍ

Více

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: 6290/2015-OTH včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Oprava terasy Hrzánského paláce

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program: IOP Integrovaný operační program Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7) dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění K čj : 414-3/2013/DP - ÚVN Praze dne : 3.10. 2013 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Notebooky a dataprojektory

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle 26 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadávací řízení Zjednodušené

Více

M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H VĚCÍ

M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H VĚCÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu vedené pod názvem Provedení revizí elektrického ručního nářadí, elektrických spotřebičů, výpočetní techniky a prodlužovacích elektrických kabelů zadávané

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Kurzy coachingu II zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Domov pro seniory Kobylisy, příspěvková organizace Mirovická 19/1027, 182 00 Praha 8, IČ 70872996 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE rozpracování nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky Zadavatel veřejné zakázky: Obec Staré Město Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Výkon TDS a Koordinátor BOZP na stavbě Centrum pro kreativní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle Směrnice

Více

Jednotné značení Bílá stopa Šumava

Jednotné značení Bílá stopa Šumava MIKROREGION HORNÍ VLTAVA - BOUBÍNSKO Adresa: Stožec 54, 384 44 Stožec Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 Praha 4 Krč, PSČ 140 59

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 Praha 4 Krč, PSČ 140 59 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 Praha 4 Krč, PSČ 140 59 Adresát : Jméno: HOCHTIEF CZ a.s. Divize pozemní stavby Sídlo: Plzeňská16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468 DIČ: CZ46678468

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27 Zadávací dokumentace dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21odst. 1 písm. a) zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU se sídlem, vydává dokument: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu SKLAD

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek uchazeče k podání nabídky na zakázku s názvem: SPORTaS drobná údržba TZB 1) Identifikační údaje

Více

VÝZVA k podání nabídky

VÝZVA k podání nabídky Vážená paní / Vážený pane, VÝZVA k podání nabídky dovoluji si Vás vyzvat jako zájemce o zakázku s názvem: Oprava bočního balkonu Löw- Beerovy vily k vypracování a k podání nabídky do tohoto řízení. 1.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení obce Bernartice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vybavení, nástroje a nářadí Identifikace zadavatele: Název / obchodní firma Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 zadavatele: Sídlo zadavatele: Lomená

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Oprava hygienického

Více

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Výzva Nákup vrtačky operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Nákup vrtačky pro operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 1. Zadavatel: Nemocnice Český

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce REKVALIFIKACE A PORADENSKÉ ČINNOSTI SLUŽBOVÉ PROFESE Opava, srpen 2009 Strana 1 z 149 Obsah dokumentace Čl. 1. Informace o zadavateli... 4 Čl. 2. Úvodní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

Místní akční skupina Šipka, z.s. Myslotínská 1786, 393 01 PELHŘIMOV

Místní akční skupina Šipka, z.s. Myslotínská 1786, 393 01 PELHŘIMOV Místní akční skupina Šipka, z.s. Myslotínská 1786, 393 01 PELHŘIMOV Oznámení o zahájení výběrového řízení k zakázce Pořízení komposterů a kontejnerů MAS Šipka (dále jen oznámení ) Jedná se o nabídkové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro seniory Nezdenice oprava střechy a doteplení části střechy výměna solárních panelů VZ/2014/2/03

Více

Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5. V Praze dne 06. 05. 2015 CJ 671/2015 GJH

Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5. V Praze dne 06. 05. 2015 CJ 671/2015 GJH Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06. 05. 2015 CJ 671/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a V ý z v a k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Druh zakázky: Způsob zadání: Kompaktní samosběrné zametací

Více

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 I. Informace o zadavateli: Zadavatel: Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby k Albertu a úprava křižovatky v ul. Legií ve Varnsdorfu"

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

I. Specifikace zadavatele. II. Předmět veřejné zakázky

I. Specifikace zadavatele. II. Předmět veřejné zakázky Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky s názvem Vytvoření grafického návrhu, zhotovení a dodání brožur, desek s chlopněmi a šanonů určených k propagaci Královéhradeckého kraje I. Specifikace zadavatele

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

Vsetínská nemocnice a.s. Ultrazvukové diagnostické přístroje

Vsetínská nemocnice a.s. Ultrazvukové diagnostické přístroje VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Název veřejné zakázky: Vsetínská nemocnice a.s. Ultrazvukové diagnostické přístroje 2. Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Vsetínská nemocnice

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více