Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka"

Transkript

1 Obsah EN Úvod... 2 Co je DAB + Digitální Rádio?... 2 Začínáme Podsvícení displeje... 4 Použití sluchátek Vaše rádio... 5 Zapnutí... 6 Teleskopická anténa Vypnutí... 6 Změna hlasitosti Změna DAB + stanic Vyhledávání DAB+ stanic Uložení předvolby DAB + stanic... 7 Naladění na přednastavenou DAB+ stanici... 8 Zobrazení DAB + informací z displeje Použití FM rádia FM rádio režim Nastavení vyhledávání Ladění FM stanice Uložení předvolby FM stanic Naladění na přednastavenou FM stanici Informace o stanici FM Použití budíku Nastavení budíku Přerušení budíku Vypnutí budíku Nastavení funkce Spánek Zrušení funkce Spánek Resetování na továrenské nastavení Péče a údržba Technické specifikace Funkce Prune (smazání stanice bez signálu) 16 Funkce DRC (vyrovnání hlasitosti reprodukce)... 16

2 Vítejte Úvod Děkujeme Vám za nákup DAB + & FM stereo rádia, s charakteristickým rychlým a jednoduchým nastavením a informačním displejem. Tento produkt disponuje následujícími funkcemi: * Podsvícený displej * 2x2 wattové stereo reproduktory * Volba DAB + stanic pomocí NÁZVU místo FREKVENCE * 10 DAB+ a 10 FM přednastavitelných rádiových stanic * Příjem FM rádia s RDS informací (pokud jsou dostupné) * Hodiny s duálním budíkem * Probuzení akustickým signálem, DAB + nebo FM rádiem * Funkce snooze (odložení) a spánku * Vstup pro sluchátka * Napájení skrze baterie nebo síťové napájení Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka Bezpečnostní upozornění 1. Přístroj nesmí být potřísnění nebo vystaven vniknutí kapalin, nepokládejte na přístroj žádné předměty naplněné tekutinami, jako například vázy. 2. AC/DC adaptér je odpojitelné zařízení. Přístup k AC/DC adaptéru nesmí být nijak blokován a měl by být snadno dostupný, během běžného používaní přístroje. Co je DAB + Digitální Rádio? DAB + znamená Digitální Audio Vysílání. Rozdíl mezi DAB + rádiem a běžným AM/FM rádiem je, že vysílání je šířeno digitálně, což vede k lepší kvalitě zvuku*, bez šumu, slábnutí nebo rušení signálu. Vaše DAB + rádio disponuje funkcí pro automatické skenování a umí automaticky vyhledat veškeré dostupné stanice. Každý název stanice, společně s dalšími užitečnými informacemi je zobrazen na displeji; díky jednoduchému ovládání snadno vyberete jednotlivou požadovanou stanici pro Váš poslech. * Všimněte si prosím, že kvalita zvuku závisí na síle signálu. Síla signálu se může dle dané oblasti lišit. 2

3 Nastavení výrobku Kam umístit Vaše rádio Pro volbu vhodného umístění rádia se snažte dodržovat následující pokyny, kam by rádio mělo být umístěno: * Na rovný a stabilní povrch * Ve vzdálenosti 1,4 metru od zásuvky (pokud používáte síťové napájení) * V dostatečném prostoru pro možnost plného vysunutí teleskopické antény * Mimo dosah přímého slunečního záření nebo zdrojů vyzařování tepla * Mimo prostory se zvýšeným působením vlhkosti - koupelna Nastavení Krok 1: Připojte napájecí kabel do vstupu v zadní části rádia (DC IN) a následně jej připojte do el. sítě. Krok 2: Pro dosažení maximálního příjmu signálu, vysuňte teleskopickou anténu do její maximální délky. Krok 3: Přepněte vypínač na zadní straně rádia do polohy ON. Na displeji se zobrazí Welcome to Digital Radio a vaše rádio začne automaticky vyhledávat DAB + radiostanice. Na displeji se zobrazí ukazatel postupu stavu skenování a počet nalezených stanic. Jakmile se dokončí skenování, vaše rádio vybere první dostupnou stanici a přejde k přehrávání. Stanice jsou standardně seřazeny v číselném a pak abecedním pořadí. Poznámka: Seznam DAB + radiostanic se uloží do paměti a při následném zapnutí již k automatickému skenování nových stanic nedojde. Krok 4: Vložte baterie (nepovinné). Před vložením baterií (nejsou součástí balení) se prosím ujistěte, že je rádio odpojené od hlavního zdroje napětí. Na spodní straně rádia zatlačte a následně vytáhněte krytku baterií. Vložte 4 baterie velikosti 1,5V LR14C a ujistěte se, že značky pro polaritu + a - jsou ve správné poloze. Zasuňte kryt baterií zpátky na místo, až uslyšíte kliknutí. Délka nepřerušované reprodukce rádia na baterie je odhadována přibližně na 15 hodin (v případě, že se používají kvalitní alkalické baterie). Pokud je stav baterií nízký, na displeji se objeví baterry low. Prosím vypněte rádio a nahraďte baterie. 3

4 Nastavení výrobku Poznámka: Pro používání baterií, prosím odpojte přívodní el. šňůru rádia ze zásuvky el. proudu. * Používejte jenom doporučené baterie nebo baterie stejného typu. * Nekombinujte staré a nové baterie, nebo baterie různých typů. * Baterie se musí vložit se správnou polaritou. * Napájecí bod se nesmí zkratovat. * Odstraňte baterie, pokud se rádio nebude používat delší dobu. * Nepokoušejte se znovu nabít nenabíjitelné baterie. * Staré baterie nevhazujte do komunálního odpadu. * Nikdy nevhazujte baterie do ohně nebo se nepokoušejte otevřít vnější obal. * Baterie držte z dosahu dětí, mohlo by dojít k jejich spolknutí. Baterie (balíček baterií nebo instalované baterie) nesmí být vystaveny nadměrným teplotám, např. ze slunce, ohně apod. UPOZORNĚNÍ: Pokud jsou baterie nesprávně vloženy, hrozí možnost exploze. Vyměňte jenom se stejným nebo ekvivalentním typem. Nastavení podsvícení displeje 1.Dlouze stiskněte tlačítko Info pro vstup do menu přístroje System a stiskněte Enter pro potvrzení. 2. Zvolte položku Backlight stiskem nebo, dále stiskněte Enter. 3.V položce menu Timeout můžete zvolit délku podsvícení. 4.V položce menu On level můžete zvolit intenzitu jasu podsvícení. Použití sluchátek K rádiu můžete připojit sluchátka (nejsou součástí balení). Vstup pro sluchátka se nachází na zadní straně rádia. Poznámka: Sluchátka musí disponovat 3,5mm stereo konektorem typu jack. 4

5 Vaše rádio Teleskopická anténa Power on/off přepínač Vstup pro napájení Vstup pro sluchátka Místo pro baterie (zespodu) Vyžaduje 4x1.5V baterie velikosti C (nejsou v balení) 5

6 Použití Vašeho DAB + rádia Zapnutí Přepněte vypínač do polohy On, displej se rozsvítí a na displeji se zobrazí Welcome to Digital Radio. Vaše rádio začne automaticky vyhledávat DAB* rádio stanice. Na displeji se zobrazí ukazatel postupu stavu skenování a počet nalezených stanic. Když skenování skončí, vaše rádio vybere první dostupnou stanici a začne ji přehrátvat. Stanice jsou standardně seřazeny v číselném a následně v abecedním pořadí. Poznámka: Seznam DAB + radiostanic se uloží do paměti a při následném zapnutí již k automatickému skenování nových stanic nedochází. Vaše rádio se vrátí k režimu, který byl používán posledně (DAB+/FM). Pokud jste poslouchali DAB+ stanici, bude tato stanice zvolena automaticky. Teleskopická anténa Pro zajištění maximálního zisku signálu a nejlepší možné kvality zvuku se ujistěte, že je anténa plně vysunuta a seřízena (doporučená je vertikální poloha). Vypnutí Stiskněte tlačítko Power na horní straně rádia. Přepněte vypínač do polohy Off pro kompletní vypnutí rádia a displeje. Tímto zabráníte, aby se baterie (pokud jsou vložený), kompletně nevybyly. Změna hlasitosti Stiskněte Vol. + pro zvýšení hlasitosti a Vol. - pro snížení hlasitosti. Podržte Vol. + nebo Vol. - pro výrazné zvýšení nebo snížení hlasitosti. 6

7 Použití Vašeho DAB + rádia Změna DAB + stanic 1. Pokud není rádio přepnuto na režim DAB+, stiskněte tlačítko Mode pro změnu na režim DAB+. 2. Stiskněte tlačítko nebo pro procházení seznamu stanic. Stanice jsou standardně seřazeny v číselném a pak abecedním pořadí. 3. Pokud se zobrazí stanice, kterou chcete poslouchat, stiskněte Enter pro potvrzení výběru stanice, kterou jste si vybrali. Vyhledávání DAB + stanic S DAB + rádiem, se další stanice a služby stávají běžně dostupné, proto doporučujeme jednou za čas přikročit k manuálnímu vyhledání stanic, abyste se ujistili, že v paměti rádia jsou uloženy ty nejaktuálnější stanice. Taktéž doporučujeme provést manuální ladění v případě, že jste rádio přemístili na jinou pozici, např. během dovolené. 1. V případě, že se rádio nenachází v režimu DAB+, stiskněte tlačítko Mode pro změnu na režim DAB+. 2. Stiskněte a podržte tlačítko Info pro výběr funkce Full Scan a stiskněte Enter pro start Full Scan - komplexního vyhledávání. 3. Na displeji se zobrazí ukazatel postupu stavu skenování a počet nalezených stanic. Místní vyhledávání trvá přibližně 10 vteřin. Uložení předvolby DAB+ stanic Vaše rádio umí uložit až 10 DAB+ stanic do své paměti, pro okamžitý přístup k vašim oblíbeným stanicím. Poznámka: Pokud uložíte před vyhledané DAB+ stanice, nedojde k přepsání vašich před uložených FM stanic. 7

8 Použití Vašeho DAB + rádia 1. Nalaďte rádiostanici, kterou chcete přednastavit (viz. Změna DAB+ stanic, strana 7) 2. Dlouze podržte Preset. Spodní strana displeje ukáže číslo pozice, kde se nachází přednastavená stanice. 3. Stiskněte tlačítko nebo pro procházení přes očíslované pozice přednastavení (1-10). Stiskněte Enter pro uložení stanice na přednastavené pozici. Zobrazí se Preset X Stored kde X je číslo přednastavené pozice. Poznámka: Pokud se už na pozici přednastavení stanice nachází jiná, bude přepsána a nahrazená jakmile dojde k uložení nové stanice. Naladění na přednastavenou DAB+ stanici V DAB + režimu: 1. Stiskněte tlačítko Preset a použijte tlačítka nebo pro procházení přes přednastavené stanice. Stiskněte Enter pro potvrzení výběru stanice. Rádio se na zvolenou stanici naladí a započne reprodukci. Poznámka: Pokud nebyla přednastavená žádná DAB+ stanice, displej zobrazí Preset Empty a vrátí se k předešlé vybrané stanici. 8

9 Použití Vašeho DAB + rádia Zobrazení DAB + informace z displeje Pokud posloucháte DAB+ stanice, můžete změnit zobrazené informace na druhém řádku displeje. Vysílač může poskytovat až osm typů informací. Dynamická část textu (DLS)- jedná se o posuvnou textovou informaci poskytovanou vysílačem. Jednou z informací může být jméno interpreta nebo název skladby, jméno DJe, kontaktní detaily rádio stanice apod. Síla signálu- je prezentována grafickými symboly (plný obdélník), naznačuje aktuální sílu signálu, který přijímáte. Se silnějším signálem bude zobrazeno více grafických symbolů (obdélníků). Typ programu (PTY)- jako třeba Rock, Pop, Debaty, Novinky. Vícenásobné jméno- zobrazuje vysílací plochu a seznam rádio stanic na dané frekvenci, např.: ČRo Radiožurnál, Frekvence 1 Kanál a frekvence- např.:12b MHz Míra chybovosti signálu Přenosová rychlost signálu Čas a datum- dodán vysílačem. 1. Stiskněte tlačítko Info opakovaně pro procházení možnostmi displeje. 9

10 UsingtheFMradio FM Rádio Režim V FM režimu, se na displeji zobrazí rádiová frekvence na pravé straně řádku 1, např. 89,60 MHz. CZ Pokud se Vaše rádio nachází v režimu přehrávání FM, může přijímat Systém rádiových dat nebo také RDS informace, pokud jsou přenášeny vysílačem. RDS informace obsahují název stanice, detaily o programu, stereo/mono a aktuální čas. Stanice, kterou jste poslouchali, jako poslední zůstane zachována a bude automaticky vybrána při následném poslechu rádia. Automatický režim FM Pokud si přejete, je možné změnit režim přehrávání rádia z režimu FM stereo na FM mono. Toto je doporučeno u stanic s nízkým příjmem signálu. 1. V režimu FM, dlouhým stisknutím tlačítka Info do menu, vyberte Audio Setting stiskem tlačítek nebo, následně stiskněte Enter pro potvrzení. Vyberte mezi Forced mono (Vynucené mono) nebo Stereo allowed (Stereo povoleno) stiskem tlačítek nebo, pak stiskem tlačítka Enter vyberete požadovanou funkci. Nastavení vyhledávání 1. V režimu přehrávání FM, dlouze stiskněte tlačítko Info pro vstup do menu, vyberte Scan setting, potvrďte stisknutím tlačítka Enter, následně můžete vybrat Strong station (Silné stanice) nebo All station (Všechny stanice). Ladění FM stanice 1. Pokud nejste v režimu přehrávání FM, stiskněte tlačítko Mode pro vstup do režimu FM. 2. Dlouze podržte tlačítka nebo pro zapnutí automatického vyhledávání. Dlouze podržte tlačítko pro vyhledávání vpřed a tlačítko pro vyhledávání zpět. Vyhledávání se vypne, pokud je příjem signálu dostatečně silný a následně dojde k přehrávání stanice. Pokud stiskněte tlačítka nebo během automatického vyhledávání, vyhledávání se ukončí. 10

11 UsingtheFMradio 3. Krátce stiskněte tlačítka nebo pro manuální vyhledávání, každým dalším nebo stiskem se posunete o krok: 50 KHz. Poznámka: Pokud je příjem stále slabý, upravte pozici antény nebo se pokuste změnit polohu rádia. Uložení předvolby FM stanic Vaše rádio umí uložit až 10 FM stanic do své přednastavené paměti pro okamžitý přístup k vašim oblíbeným stanicím. Poznámka: Pokud uložíte přednastavení FM stanic, nedojde k přepsání vašich přednastavených DAB+ stanic. 1. Nalaďte radiostanici, kterou chcete přednastavit (viz. Naladění na FM stanici výše) 2. Dlouze podržte Preset dokud se nezobrazí Preset x, které na spodní straně displeje zobrazí číslo pozice, kde se nachází přednastavená stanice. 3. Stiskněte tlačítko nebo pro procházení přes očíslované pozice přednastavení (1-10). Stiskněte Enter pro uložení stanice na přednastavené pozici. Zobrazí se Preset x stored kde x je číslo přednastavené pozice. Poznámka: Pokud se už na pozici přednastavení FM stanice nachází jiná, bude přepsána a nahrazená, pokud uložíte novou stanici. Naladění na přednastavenou FM stanici V režimu FM: 1. Stiskněte tlačítko Preset a použijte tlačítka nebo pro procházení přes přednastavené stanice. Stiskněte Enter pro potvrzení výběru stanice. Rádio se na zvolenou stanici naladí a začne ji přehrávat. Poznámka: Pokud nebyla žádná FM stanice přednastavena, displej zobrazí Preset Empty a vrátí se k předešlé vybrané stanici. Informace o FM stanici V režimu poslechu FM rádia, můžete změnit zobrazené informace na spodním řádku displeje. Dostupné informace obsahují RDS Rádio text, Typ programu, Frekvenci, mono/stereo, Čas a datum. Opakovaně stiskněte Info pro pohyb mezi možnostmi displeje. (Postup je obdobný jako v případě poslechu v režimu DAB+). 11

12 12 UsingtheAlarm Nastavení budíku Poznámka: Ujistěte se, že Vaše rádio přebralo správný čas a datum ze signálu rádia před nastavením budíku. Pokud ne, nastavení nebo aktualizace času se nepovedla, a zobrazí se Time is not set a pak při nastavení budíku, se automaticky přepne do režimu Set Time (nastavit čas). Jakmile dojde k nastavení aktuálního času, bude zpřístupněna volba pro nastavení budíku. Dlouze podržte tlačítko Info pro vstup do Menu, stiskněte tlačítka nebo dokud se nezobrazí Systém, pak stiskněte Enter pro potvrzení. Stiskněte tlačítka nebo pro procházení dokud se nezobrazí čas, pak stiskněte Enter pro vstup do volby nastavení. Dostupné jsou 2 nastavení budíku. 1. V DAB+/FM, dlouze podržte Info pro vstup do Menu, stiskněte nebo dokud se nezobrazí Systém a stiskněte Enter pro potvrzení. 2. Stiskněte nebo pro výběr budíku, stiskněte Enter pro potvrzení. 3. Stiskněte nebo pro procházení mezi Budík 1 a Budík 2, stiskněte Enter dokud se nezobrazí Alarm Setup, pak stiskněte znova Enter. 4. Teď bude blikat čas budíku. Stiskněte nebo pro procházení mezi hodinami pro váš budík (24 hodin) a stiskněte Enter pro výběr. 5. Stiskněte tlačítko nebo pro procházení mezi minutami pro váš budík a stiskněte Enter pro výběr. 6. Stiskněte tlačítko nebo pro procházení délky buzení. Můžete vybírat mezi 15, 30, 45, 60 nebo 90 minutami. Stiskněte Enter pro výběr. 7. Stiskněte tlačítko nebo pro procházení mezi režimy budíku, Akustický signál, DAB+ nebo FM. Stiskněte Enter pro výběr, pak stiskněte Enter pro potvrzení Poslední poslouchané. 8. Stiskněte tlačítko nebo pro procházení volbami pro opakování buzení pro Váš budík. Můžete vybrat mezi Denně, Jednou, Víkendy nebo Dny v týdnu. 9. Stiskněte tlačítko nebo pro nastavení dne, pak stiskněte Enter pro potvrzení. 10. Stiskněte tlačítko nebo pro procházení mezi úrovní hlasitosti pro Váš budík a pak stiskněte Enter pro potvrzení. 11. Stiskněte tlačítko nebo pro výběr mezi ON (zapnuto) nebo OFF( vypnuto), stisknutím Enter uložíte a ukončíte nastavení budíku. Poznámka: Pokud vyberete DAB/FM, budík použije režim rádia a stanici (DAB+ nebo FM), kterou jste poslouchali naposledy. Pokud

13 UsingtheAlarm rádio stanice DAB+, kterou jste poslouchali, pokud není dostupná v čase budíku, spustí se akustický signál. Během nastavování se můžete vrátit k poslednímu kroku stisknutím tlačítka Info Přerušení budíku CZ Pokud budík zvoní, stiskněte tlačítko Power pro jeho zastavení. Alternativně můžete stisknout kterékoliv tlačítko a rádio se přepne do režimu Snooze (odložení). Displej pak zobrazí odpočítávání. Budík se znova zapne za 5 minut. Pak můžete stisknout tlačítko Power pro zrušení režimu Snooze a návrat do pracovního režimu. Poznámka: když budík zvoní, intenzita hlasitosti se bude postupně zvyšovat až po nastavenou hlasitost. Vypnutí budíku Následujte kroky 1 až 11 a poté se přesuňte na položku OFF. Stiskem Enter potvrdíte výběr. Nastavení funkce spánek Vaše rádio můžete nastavit, aby se automaticky vypnulo použitím funkce Spánek. Je možné zvolit mezi 15 až 90 minutami do vypnutí. 1. Stiskněte a podržte tlačítko Info pokud se na displeji nezobrazí Systém, stiskněte Enter pro potvrzení. 2. Stiskněte tlačítko nebo dokud se nezobrazí Sleep. Stiskněte Enter pro výběr. 3. Stiskněte tlačítko nebo pro volbu mezi odpočtem minut pro váš časovač. Můžete vybrat mezi 15,30,45,60,75 nebo 90 minutami. Stiskněte Enter pro výběr pro návrat k poslednímu kroku. 4. Jakmile uplyne čas, který jste nastavili, rádio se samo vypne. Poznámka: Po uspání rádia se v pravém horním rohu objeví odpočítávání času do vypnutí a zabliká každé dvě vteřiny. Zrušení funkce Spánek Následujte kroky 1 až 3 a po té se přesuňte na položku OFF. Stiskněte Enter pro výběr nebo vypněte rádio. 13

14 Jednoduchá řešení Pokud se vyskytnout nějaké problémy s Vaším rádiem, níže uvádíme několik tipů snadné kontroly, které vám mohou pomoci s odstraněním vašeho problému: Příjem rádia je slabý - Prosím ujistěte se, že anténa je PLNĚ vysunuta - Pokuste se přesunout rádio na jiné místa pro ověření, jestliže se příjem nezlepší. Pokud jste přesunuli rádio, prosím nezapomeňte znovu vyhledat DAB+ stanice. Viz. Strana 7. - Ujistěte se, že v blízkosti nejsou žádné elektrické zařízení, způsobující rušení. - Žádný zvuk - Upravte hlasitost použitím tlačítka Vol. + - Máte připojeny sluchátka. Prosím odpojte je, nebo na poslouchání rádia používejte pouze sluchátka. - Prosím ujistěte se, že je rádio připojeno ke zdroji el. energie. - Pokud se už stanice použitá při posledním poslechu není dostupná, proveďte manuální prohledání. Viz. Strana 7. CZ Funkční tlačítko nereaguje - Prosím ujistěte se, že je síťový kabel připojen do rádia a síťový adaptér je v zásuvce a zapojen. Pokud používáte baterie, můžou být vybité a musí být vyměněné. Posuňte vypínač na zadní straně rádia do polohy On. - Vypněte rádio, odpojte zdroj energie a vyjměte baterie. Ponechte takto přístroj po dobu 1 minuty a pak jej znova připojte. - Pokuste se o resetování do továrního nastavení. 1. Dlouze podržte tlačítko Info pro vstup do Menu, stiskněte nebo pro výběr System a potvrďte stisknutím tlačítka Enter. 2. Znova stiskněte nebo pokud se nezobrazí Factory reset a pak stiskněte Enter. 3. Zobrazí se Factory reset? <NO>Yes. Pokud vyberete No vrátí se k poslednímu kroku operace, pokud vyberte Yes a potvrdíte stisknutím Enter se na displeji zobrazí nápis: Restarting.., což znamená že se resetuje. Když se resetování dokončí, rádio automaticky vyhledá DAB+ stanice a začne přehrávat. 14

15 Obecné informace Péče a údržba Vaše rádio je s mimořádným designem a zpracováním, a tak je doporučeno dodržovat níže uvedené postupy pro jeho údržbu o něj mělo starostlivě starat. - Udržujte produkt a všechny jeho součásti mimo dosah dětí. - Udržujte jej suchý. Vyhněte se vystavení vstupu kapaliny, vlhkosti a tekutinám, které by mohli ovlivnit elektrické obvody produktu. - Nenechávejte přístroj vystaveny vysokým teplotám, protože elektrické součásti a plastové části se mohou deformovat v teple. - Nenechávejte přístroj vystavený nízkým teplotám, může dojít k utvoření vlhkosti uvnitř produktu, a ta muže poškodit elektrické obvody. - Neskladujte přístroj v prašném nebo znečistěném prostředí. - Nepoužívejte agresivní chemikálie a čistící prostředky na čistění produktu. Přístroj čistěte pouze navlhčeným (ne mokrým) jemným ubrouskem pro vyčištění. - Nepokoušejte se otevřít produkt. Nepovolená manipulace s přístrojem jej může poškodit a může vést ke ztrátě záruky. - Používejte výhradně přibalené zdroje energie. Použití neautorizovaného zdroje energie může vést ke ztrátě záruky a nenávratně poškodit rádio. 15

16 Technické specifikace Technické specifikace Napájecí zdroj: Výstup 5V.Vstup V 50/60Hz Baterie: 4xLR14 (Velikost C) baterie nebo ekvivalent (nejsou součástí balení). Rozsah frekvencí: DAB FM Band lll, 174 MHz do 240 MHz 87.5 MHz do 108 MHz CZ Sluchátka: Stereo vstup 3.5 mm typu jack Prune (Smazání stanice bez signálu) 1. Pokud se předchozí uložené stanice dostanou mimo dosah vysílaného signálu, můžete přistoupit k jejich smazání. 2. Dlouze držte tlačítko Info pro vstup do Menu a vyberte Prune stisknutím nebo, a pak potvrdit stisknutím Enter. 3. Stisknutím nebo vyberete Yes (ANO) nebo No (NE). Vyberte Yes. 4. Stiskněte Enter pro potvrzení nastavení. DRC (Vyrovnání hlasitosti reprodukce) 1. Dlouze držte tlačítko Info pro vstup do Menu a vyberte DRC stisknutím nebo, a pak potvrdit stisknutím Enter. 2. Můžete vybrat mezi DRC high (vysoko), DRC low (nízko) nebo off (vypnuto) stisknutím nebo Poznámka: DRC je dostupné pouze pro speciální stanice, u kterých je tato funkce dostupná během vysílání. Nastavení jazykového rozhraní Po vstoupení do Systémového menu, vybráním Language stisknutím tlačítka * nebo * a potvrzením stisknutím tlačítka Enter můžete vybrat Angličtinu, Francouzštinu, Němčinu nebo Italštinu. Verze softwaru Pokud zavoláte na zákaznickou linku, je možné, že budete dotázání na verzi softwaru: 1. Stiskněte a držte Info do Menu. 2. Podržte tlačítko nebo pro výběr systému a potvrzení stisknutím tlačítka Enter 3. Podržte tlačítko nebo znovu dokud se nezobrazí SW version a stiskněte tlačítko Enter. Pak se zobrazí verze softwaru, následně si tuto informaci můžete poznamenat zde níže:

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití.

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití. Zvláštní funkce výrobku rádio poskytuje nový formát digitálního vysílání, který zajišťuje naprosto čistý zvuk bez rušivých prvků. rádiový příjem v pásmu FM 87,5 108 MHz (analogový) a DAB 174 240 (digitální).

Více

Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2. Obj. č.: 32 60 72. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Vlastnosti

Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2. Obj. č.: 32 60 72. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Vlastnosti Popis a ovládací prvky Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2 Obj. č.: 32 60 72 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup přenosného digitálního rádia. Tento návod k obsluze je součástí

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

FUR6100SI / Český návod k obsluze

FUR6100SI / Český návod k obsluze FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. DISPLEJ 2. UKAZATEL ODPOLEDNÍHO ČASU (PM) 3. UKAZATEL POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU 4. UKAZATEL NASTAVENÍ BUZENÍ 1 5. TLAČÍTKO SNOOZE (ODLOŽENÉ BUZENÍ) / SPÁNEK / TLUMENÍ PODSVÍCENÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

Budík s projekcí a rádiem TC20

Budík s projekcí a rádiem TC20 Budík s projekcí a rádiem TC20 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TR100 DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Nesprávné zacházení s přístrojem může mít za důsledek úraz elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Přečtěte si pozorně tyto informace před použitím přístroje a

Více

Kuchyňské DAB+ rádio DAB2035. Obj. č. 35 23 53. Popis a ovládací prvky

Kuchyňské DAB+ rádio DAB2035. Obj. č. 35 23 53. Popis a ovládací prvky Popis a ovládací prvky Kuchyňské DAB+ rádio DAB2035 Obj. č. 35 23 53 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kuchyňského DAB+ rádia. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

V1_08-15. Návod k obsluze. TechniRadio 1. Stereo DAB+/FM-Rádio

V1_08-15. Návod k obsluze. TechniRadio 1. Stereo DAB+/FM-Rádio V1_08-15 Návod k obsluze TechniRadio 1 Stereo DAB+/FM-Rádio Popis zařízení 1 Popis zařízení 1 LC Displej 2 Zapnutí, Standby/Vypnutí: stiskněte na cca 3 sekundy 3 v menu zpět, dolů. Ladění stanic, nastavení

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více

Digitální rádio "Dřevo" 633699

Digitální rádio Dřevo 633699 Digitální rádio "Dřevo" 633699 Návod k obsluze Děkujeme Vám, že jste se rozhodli ke koupi tohoto výrobku. Přečtěte si pečlivě tento návod před uvedením do provozu a dobře je uschovejte pro pozdější potřebu.

Více

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem 2-899-053-31(1) FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. ICF-CD7000 2007 Sony Corporation Tlačítko PRESET TUNING 3 je opatřeno hmatovým

Více

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual SRC-130 Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual ÚVOD Pi'ečtěte si prosím tento návod k obsluze pozorně a důkladně, abyste se co nejlépe seznámili s funkcemi

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

Návod k obsluze. DAB+/DAB-UKW radiopřijímač

Návod k obsluze. DAB+/DAB-UKW radiopřijímač Návod k obsluze DigitRadio 210 DAB+/DAB-UKW radiopřijímač 2 Obsah Obsah... 2 Popis přístroje... 4 Obsah balení... 5 Bezpečnost přístroje... 6 Umístění přístroje... 8 Zacházení s bateriemi / akumulátory...

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

ijoy, Pocket FM/DAB Základní vlastnosti

ijoy, Pocket FM/DAB Základní vlastnosti Obsah ijoy, Pocket Základní vlastnosti 1 Obsah balení 2 Představení produktu 2 Začínáme 3 DAB Mód 4 FM Mód 5 Řešení problémů 5 Bezpečnost 6 Prohlášení 6 DAB vysílání v České republice 6 Technická specifikace

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY CZ RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY SK HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM. Obj. č.: 330 204

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM. Obj. č.: 330 204 . NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM Obj. č.: 330 204 Elektronický budík je účelový přístroj pro pravidelné buzení v určitou nastavenou hodinu.vzbuzení a je doplněn o rozhlasový

Více

PŘENOSNÉ RÁDIO DAB+ Art.-Nr Příručka

PŘENOSNÉ RÁDIO DAB+ Art.-Nr Příručka PŘENOSNÉ RÁDIO DAB+ Art.-Nr. 5985452 Příručka Děkujeme, že jste se rozhodli ke koupi tohoto produktu. Přečtěte si prosím pozorně a pečlivě tuto příručku před tím, než uvedete přístroj do provozu. Návod

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE TENTO NÁVOD. Návod si uchovejte pro nahlédnutí v budoucnu.

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení.

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení. Popis Digitální TV sluchátka Geemarc jsou zesilovacím systémem speciálně vyvinutým a určeným pro osoby s poruchou sluchu. Můžete je používat se všemi druhy audio systémů včetně napojení na televizi. S

Více

Děkujeme, že jste si vybrali PURE ONE Mi Series 2. Tento návod k použití vám pomůže přístroj zprovoznit v minimálním čase a vysvětlí Vám, jak nejvíce

Děkujeme, že jste si vybrali PURE ONE Mi Series 2. Tento návod k použití vám pomůže přístroj zprovoznit v minimálním čase a vysvětlí Vám, jak nejvíce 1 Děkujeme, že jste si vybrali PURE ONE Mi Series 2. Tento návod k použití vám pomůže přístroj zprovoznit v minimálním čase a vysvětlí Vám, jak nejvíce využít všechny jeho skvělé vlastnosti. Pokud budete

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením.

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

V1_08-15. Návod k obsluze. DigitRadio 2GO. Stereo DAB+/FM-Rádio

V1_08-15. Návod k obsluze. DigitRadio 2GO. Stereo DAB+/FM-Rádio V1_08-15 Návod k obsluze DigitRadio 2GO Stereo DAB+/FM-Rádio 1 Popis zařízení 2 Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Überschrift 1. 1. - Reproduktor (zadní strana)

Více

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Vážený zákazníku,

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Vážený zákazníku, 1 Vážený zákazníku, Blahopřejeme k nákupu tohoto zařízení. Přečtěte si pozorně příručku a dodržujte následující instrukce, abyste předešli poškození. Jakékoliv poruchy způsobené ignorováním instrukcí

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

Návod k použití BMR103B

Návod k použití BMR103B Rádio Návod k použití BMR103B Symboly Následovně jsou zobrazeny symboly, které se používají v souvislosti s tímto přístrojem. Před použitím přístroje se bezpodmínečně seznamte s těmito symboly! Přečtěte

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

OBSAH TECHNICKÁ DATA. Vážený zákazníku,

OBSAH TECHNICKÁ DATA. Vážený zákazníku, Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Jakékoliv selhání způsobené ignorováním

Více

NR280P CLOCKRADIO. Návod k obsluze. Dovoz/Distribuce: www.neoxgroup.cz

NR280P CLOCKRADIO. Návod k obsluze. Dovoz/Distribuce: www.neoxgroup.cz Návod k obsluze cz Dovoz/Distribuce: www.neoxgroup.cz 1. Využi NR280P je určen pro použi jako rádio s budíkem. NR280P je vybaven funkcemi FM rádia, projekčními funkcemi a disponuje vestavěnou lampou. Rovněž

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. 1 x 9 V bloková baterie. Frekvenční rozsah rádia FM

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. 1 x 9 V bloková baterie. Frekvenční rozsah rádia FM Rádio s budíkem Model Síťové napětí Příkon Elektr. třída ochrany Baterie NÁVOD K OBSLUZE CZECH Frekvenční rozsah rádia AM Frekvenční rozsah rádia FM Netto váha CR-2747 230-240 V ~ 50 Hz 3 Watt II 1 x 9

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

PŘEDMLUVA. tato příručka vám pomůže - správně a - bezpečně. používat vaše DAB a FM rádio, dále jen jednotka, spotřebič, nebo zařízení.

PŘEDMLUVA. tato příručka vám pomůže - správně a - bezpečně. používat vaše DAB a FM rádio, dále jen jednotka, spotřebič, nebo zařízení. 1 PŘEDMLUVA tato příručka vám pomůže - správně a - bezpečně používat vaše DAB a FM rádio, dále jen jednotka, spotřebič, nebo zařízení. Pro koho je návod určen Příručka je určena pro každého, kdo zařízení

Více

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení Vlastnosti Pro digitální MP3 záznamník Sangean DAR-101 jsou charakteristické následující vlastnosti: Digitální MP3 záznamník DAR-101 Obj. č.: 30 53 74 Aktivace digitálního záznamu ovládaná hlasem Podpora

Více

Rádiobudík Sonoclock 760

Rádiobudík Sonoclock 760 Rádiobudík Sonoclock 760 CZ-GKR1500 BEZPEČNOST Tento přístroj je určen pro přehrávání zvukových signálů. Jakékoliv další použití je výslovně zakázáno. Chraňte přístroj před vlhkostí (deštěm, tekoucí vodou).

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

Návod k obsluze. Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1

Návod k obsluze. Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1 Návod k obsluze Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1 B Obsah balení Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Bluetooth vysílač Micro-USB napájecí a nabíjecí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele Register your product and get support at AJ5000 CS Příručka pro uživatele PRESE T A CLOCK SET SET SET TIME HR TU NIN G M IN PR OG SCAN SLEEP C OLO R R ADI O R E P E AT B R I G H T N E S A L A R M S C O

Více

VC613-3 SMART SAFE CAM

VC613-3 SMART SAFE CAM VC613-3 SMART SAFE CAM POPIS SMART SAFE CAM je unikátní bezpečnostní systém který Vám přináší spoustu výhod. Pokud zabudovaný PIR senzor zaznamená pohyb, zaktivuje světlo a záběry kamery jsou tak kvalitnější.

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

Roomy. Návod k použití

Roomy. Návod k použití Roomy Návod k použití 2 Před prvním použitím je třeba dobít vestavěnou baterii. (První nabití baterie trvá mezi: 5-8 hodinami). Návod k použití ČESKY 3 Ovládání Front (1) Play/Pause tlačítko (2) Tlačítko

Více

Monofonní kazetový přehrávač s radiopřijímačem

Monofonní kazetový přehrávač s radiopřijímačem Návod k obsluze Monofonní kazetový přehrávač s radiopřijímačem MRR 605 Popis přístroje 2 Všeobecné bezpečnostní instrukce Pro snížení rizika vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj

Více

Rádiobudík Sonoclock 360/360 L

Rádiobudík Sonoclock 360/360 L Rádiobudík Sonoclock 360/360 L CZ-GKR1200 Poznámka týkající se životního prostředí Tento produkt je vyroben z vysoce kvalitních součástí, které mohou být znovu použity a recyklovány. Proto neodhazujte

Více

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka CECHYA-0080 7018062 Upozornění Než tento produkt začnete používat, pečlivě si přečtěte tuto instrukční příručku. Přečtěte si také pokyny k používání

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Tento produkt nepatří do běžného odpadu. Po skončení jeho životnosti jej vraťte do sběrny elektronického odpadu nebo kontejnerů určených pro elektro odpad. K označení elektro

Více

Obecný popis. DAB&FM Digitální tuner (20DAB+20FM stanic) AMS funkce (Automatic Memory System)(30DAB+30FM uložených stanic)

Obecný popis. DAB&FM Digitální tuner (20DAB+20FM stanic) AMS funkce (Automatic Memory System)(30DAB+30FM uložených stanic) Obecný popis DAB&FM Digitální tuner (20DAB+20FM stanic) AMS funkce (Automatic Memory System)(30DAB+30FM uložených stanic) RDS funkce nabízí popis stanic a automatické nastavení času CD MP3 WMA a USB přehrávání

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme AE2600. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme AE2600. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips AE2600 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 2

Více

Handsfree souprava vybavená technologií Bluetooth pro mobilní telefony vybavené technologií Bluetooth

Handsfree souprava vybavená technologií Bluetooth pro mobilní telefony vybavené technologií Bluetooth Handsfree souprava vybavená technologií Bluetooth pro mobilní telefony vybavené technologií Bluetooth Popis produktu SUPERTOOTH LIGHT je Bluetooth handsfree souprava podporující telefony s profily headset

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení Návod k obsluze Obsah Obsah balení Hlavní funkce Specifikace Prvky a funkce Základní ovládání Zapnutí / vypnutí Zapnutí / vypnutí displeje Nabíjení Připojení k PC a použití jako externí DAC Uživatelské

Více

Uţivatelský manuál Model: imm153. Budík s hodinami a přehrávačem pro ipod s funkcí "shake and wake"

Uţivatelský manuál Model: imm153. Budík s hodinami a přehrávačem pro ipod s funkcí shake and wake Uţivatelský manuál Model: imm153 Budík s hodinami a přehrávačem pro ipod s funkcí "shake and wake" OBSAH MANUÁLU Představení.. 2 Začínáme Připojení AC adaptéru.......... 3 Ochrana nábytku........ 3 Vloţení

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 34 01 58

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 34 01 58 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 34 01 58 2 Účel použití Digitální rádio s hodinami a multibarevným displejem LED slouží k příjmu rozhlasových stanic a jako budík v domácnosti. Zvukový signál je reprodukován

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele WT8093 LCD Hodiny s displejem, měnící barvy Návod pro uživatele 1. Úvod Důležité informace o tomto produktu pro členy Evropské unie. Tento symbol na přístroji nebo na obalu přístroje značí, že likvidace

Více

Výrobce: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, Berlín, Německo. Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými normami:

Výrobce: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, Berlín, Německo. Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými normami: Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Jakékoliv selhání způsobené ignorováním

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

MiniActionDV Minikamera BRAUN. Návod k použití

MiniActionDV Minikamera BRAUN. Návod k použití MiniActionDV Minikamera BRAUN Návod k použití 1 Obsah Obsah...2 Úvod...2 Přehled...2 Vlastnosti...2 Obsah balení...4 Popis výrobku...6 Voděodolné pouzdro...7 Instalace...8 Instalace voděodolného pouzdra...8

Více

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH Váš Hi-Fi systém má mnoho funkcí Nahrávání z rádia nebo CD na kazetu Viz strana 8 Nechte se ukolébat k spánku a poté vzbudit Viz strana 9 Obsah Nastavení

Více