AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329"

Transkript

1 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití

2 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání a zavírání CD 5) Indikátor napájení LED 6) Power ON / STANDBY 7) STANDBY LED ukazatel 8) CD dvířka 9) Senzor dálkového ovládání 10) 3.5mm jack 11) 3.5MM AUX IN jack konektor 12) USB slot 13) Slot pro SD / MMC kartu 14) tlačítko STOP 15) BAND / PLAY / PAUZA 16) Tlačítko FOLDER / PRE-UP 17) Tlačítko MEMORY / CLOCK (nastavení hodin) 18) Tlačítko nastavení ekvalizéru 19) Tlačítko FUNKCE 20) Hlasitost UP / DOWN 21) LCD displej 22) Adaptér 23) Volba rychlosti otáčení 33/45 RPM 24) Držák raménka 25) LINE OUT (L / R) - výstup 26) FM anténa 27) konektor reproduktoru (L / R) 28) AUTO STOP přepínač 29) AC kabel POZOR: POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO PROVÁDĚNÍ POSTUPŮ JINÝCH NEŽ ZDE UVEDENÝCH MŮŽE VÉST K NEBEZPEČNÉMU ZÁŘENÍ. Přístroj nesmí být seřizován nebo opravován nikým kromě KVALIFIKOVANÉHO SERVISU.

3 PŘÍPRAVA K POUŽITÍ INSTALACE Vybalte všechny díly a odstraňte ochranný materiál. Nepřipojujte přístroj do elektrické sítě před kontrolou napětí v síti a před připojením všech součástí. Nezakrývejte ventilační otvory a ujistěte se, že je prostor několika centimetrů kolem jednotky pro větrání. PŘIPOJENÍ 1. Připojte napájecí kabel (29) Do zásuvky a připojte reproduktory ke konektoru (27), který se nachází na zadní straně jednotky. 2. Stiskněte tlačítko POWER (6) a pokud se rozsvítí indikátor napájení (5), znamená to, že napájení je v pořádku. Nyní je zařízení připraveno k přehrávání hudby. NASTAVENÍ HODIN 1. Přepněte do pohotovostního režimu. 2. Stiskněte a podržte tlačítko "MEM / CLK-ADJ" (17), na LCD displeji (5) se zobrazí "SET CLOCK" a pak zobrazí 12hodinový nebo 24hodinový režim. Stiskněte tlačítko SKIP (2) pro výběr vhodného časového formátu (12HR/24HR). Stiskněte tlačítko "MEM / CLK-ADJ" (17) znovu pro potvrzení. 3. LCD (21) zobrazí první a druhou číslic z "00" jako blikající. Stlačte SKIP (2). Stiskněte tlačítko "MEM / CLK-ADJ" (17) pro uložení správného času. 4. Stejným postupem nastavte minuty. Čas je třeba znovu nastavit vždy po přerušení dodávky elektrické energie. Pro pohodlnější použití doporučujeme používat pohotovostní režim.

4 POSLECH RÁDIA RUČNÍ LADĚNÍ 1. Stiskněte tlačítko funkce (19) pro volbu "TUNER" modu. 2. Stiskněte tlačítko " PLAY/PAUSE " (15) pro volbu požadovaného pásma (MW nebo FM). 3. Nalaďte požadovanou stanici stisknutím tlačítka "TUNING / SKIP nahoru nebo dolů (2). 4. Nastavte hlasitost (20) na požadovanou úroveň. AUTO TUNING 1. Stiskněte tlačítko funkce (19) pro volbu "TUNER" MODE 2. Stiskněte tlačítko " PLAY/PAUSE " (15) a vyberte požadované pásmo (MW (AM) nebo FM). 3. Stiskněte a podržte tlačítko "SKIP / TUNING nahoru nebo dolů (2) na 1-2 sekundu a pak je uvolněte 4. Přístroj začne hledání a automaticky se zastaví, pokud rozhlasová stanice je nalezena. 5. Opakujte krok 3 a 4, dokud nenaladíte požadovanou stanici. 6. Nastavte hlasitost (20) na požadovanou úroveň. PŘEDNASTAVENÉ STANICE Můžete uložit až 40 rozhlasových stanic (30 FM, 10 AM) do paměti. 1. Nastavte "TUNER" mód 2. Nalaďte se na požadovanou rozhlasovou stanici. 3. Stiskněte tlačítko"mem / CLK-ADJ" ( Stlačte "FOLDER / PRE-UP" (16) nebo "FOLDER / PRE-DOWN" (na dálkovém ovladači) vyberte požadovanou paměťovou pozici pro uchovávání. 5. Stisknutím tlačítko "MEM / CLK-ADJ" (17) ještě jednou pro potvrzení nastavení. 6. Opakujte krok 2 až 5 pro uložení dalších stanic. 7. Stiskněte "FOLDER / PRE-UP nebo DOWN" na dálkovém ovladači pro volbu přednastavených stanic. 8. K návratu k normálnímu režimu tuneru, nemačkejte žádná tlačítka. Stanice je třeba znovu nastavit vždy po přerušení dodávky elektrické energie. Pro pohodlnější použití doporučujeme používat pohotovostní režim. Přednastavenou stanici můžete změnit uložením jiné stanice na její pozici. FM & FM-STEREO příjem (na dálkovém ovladači) - Stiskněte "FM-ST/MONO" tlačítko na dálkovém ovladači opakovaně, FM stanice mohou být přijímány v mono či stereo režimu. Zejména v oblastech oblastech se slabým signálem je vhodnější příjem v MONO režimu. - Pokud je přijímán stereofonní signál, na LCD displeji (21) se zobrazí indikátor "ST".

5 TIPY PRO NEJLEPŠÍ PŘÍJEM: - - AM: přijímač má zabudovanou AM anténu. Je-li AM příjem je slabý, mírně otočte nebo změňte umístění zařízení a příjem se obvykle zlepší. - FM: přijímač má vestavěnou FM anténu (26) v zadní části. Tento drát by měla být úplně volný a pro co nejlepší příjem úplně rozvinut. PŘEHRÁVÁNÍ CD SPUŠTĚNÍ 1. Stiskněte tlačítko funkce (19) vyberte "CD" mód. 2. Stiskněte tlačítko "CD DOOR OPEN / CLOSE" (4) otevřete dvířka CD (8). 3. Položte CD potištěnou stranou nahoru dovnitř mechaniky a zavřete CD dvířka. 4. Spustí se hledání a LCD displej (21) ukáže celkový počet skladeb a celkový čas přehrávání. PLAY / PAUSE MODE 1. Stiskněte tlačítko " PLAY/PAUSE " (15) pro spuštění přehrávání. 2. Chcete-li přerušit, stiskněte tlačítko "PLAY/PAUSE" (15) ještě jednou, čas přehrávání se zastaví a bude blikat na LCD displeji (21). Stiskněte znovu pro návrat k normálnímu přehrávání. STOP MÓD 1. Pokud během přehrávání nebo pauzy stisknete tlačítko"stop" (14), systém přejde do režimu STOP. SKIP MODE (SKIP UP / DOWN SKIP) 1. Během přehrávání nebo v režimu pozastavení, pokud je stisknuto tlačítko "SKIP UP" (2), přepnete na další skladbu a zobrazí se číslo stopy. 2. Během přehrávání nebo v režimu pozastavení, pokud je stisknuto tlačítko "SKIP DOWN" (2), přemístíte se na začátek aktuální stopy. 3. Po kroku 2, stiskněte opakovaně tlačítko "SKIP DOWN" (2) a přepnete na přecházející skladbu a zobrazí se číslo stopy. MP3 DISK 1. Po prohledání disku se zobrazí počet stop a album na LCD displeji (21). 2. Stiskněte "FOLDER / PRE-UP" (16) pro volbu alba. 3. Stiskněte "SKIP UP" nebo "DOWN SKIP" (2), chcete-li zvolit číslo skladby. 4. Když je vybráno požadované album a skladba, stiskněte tlačítko "PLAY/PAUSE " (15) pro spuštění přehrávání.

6 ID3 (TRACK / ALBUM TITLE) FUNKCE (na dálkovém ovladači) Stiskněte tlačítko "INFO", dokud se na displeji LCD (21) nezobrazí "FILE -...", během přehrávání souboru MP3/WMA se zobrazuje název písně, jméno interpreta a název alba. Funkci vypnete opakovaným stisknutím tlačítka "INFO". POZNÁMKA: - Pokud tracku není přidělen název, zobrazí se "NO TITLE" nebo "NO ARTIST" na LCD displeji (21). - NO TITLE / ALBUM se může zobrazit pokud vstupní formát na disku není podporován. - Zařízení podporuje pouze standardní znaky a číslice VYHLEDÁVÁNÍ NÁZVU SKLADBY/SLOŽKY (na dálkovém ovladači) Máte možnost vyhledávat skladby podle titulu / názvu složky na disku během režimu zastavení nebo přehrávání: 1. Stiskněte tlačítko "FIND", poté stiskněte tlačítko "SKIP UP" nebo "SKIP DOWN" (2) - můžete vyhledat název podle abecedy a čísla (A až Z & pak 0 až 9) poté stiskněte tlačítko " PLAY/PAUSE " (15) pro zahájení přehrávání vybrané stopy. 2. Znovu stiskněte tlačítko "FIND" a zobrazí se název složky. Poté stiskněte tlačítko "SKIP UP" nebo "SKIP DOWN" (2), Chcete-li zvolit požadovanou složku a stiskněte tlačítko " PLAY/PAUSE " (15) pro zahájení přehrávání všech skladeb v té vybrané složce. POZNÁMKA: SPECIFIKACE MP3/WMA FORMÁTU: - Přenosová rychlost MP3: 32 kbps ~ 256 kbps a WMA Bit rate: 32 Kbps ~ 320 kbps - výkon přehrávání MP3 disku se liší podle kvality záznamu na disku a způsob nahrávání. Vyhledávání a načítání MP3-CD disků je delší než normální CD kvůli odlišnému formátu. REPEAT / RANDOM MÓD (na dálkovém ovladači) Stiskněte tlačítko "MODE" během přehrávání a vyberte REPEAT či RANDOM. Můžete zvolit přehrávání samostatného tracku, složky (pouze MP3) nebo všech skladeb. Volba je následující: PRO CD (1) REPEAT 1 (2) REPEAT ALL TRACK (3) RANDOM (4) OFF MODE PRO DISC MP3/WMA / FILE (1) REPEAT 1 (2) REPEAT 1 FOLER (3) REPEAT ALL TRACKS (4) RANDOM (5) OFF MODE REPEAT PLAY Můžete poslouchat požadované skladby nebo složky opakovaně.

7 RANDOM PLAY Můžete si poslechnout všechny skladby nebo složky v náhodném pořadí. PROGRAMOVÁNÍ CD / MP3 DISKU Až 40 tracků lze naprogramovat pro přehrávání disků v libovolném pořadí. Před použitím stiskněte tlačítko "STOP" (14) 1. Nastavte režim CD a STOP. 2. Stiskněte tlačítko "MEM / CLK-ADJ" (17), "MEM" se objeví na LCD displej (21). Kromě toho se zobrazí čilo programu a tracku k naprogramování - "01 PR 01". 3. Vyberte skladbu stisknutím SKIP UP nebo DOWN (2). 4. Stiskněte tlačítko "MEM / CLK-ADJ" (17) pro uložení tracku do paměti. 5. Opakujte kroky 3 a 4 pro přidání další stopy do paměti. 6. Když jsou všechny požadované skladby naprogramovány, stiskněte tlačítko "PLAY/PAUSE" (15) pro přehrávání v zadaném pořadí. 7. Stisknutím tlačítka "Stop" (14) ukončíte přehrávání podle programu. Po ukončení programování, stiskněte "SKIP UP nebo DOWN" (2) pro kontrolu naprogramovaných tracků. Stiskněte tlačítko "Stop" (14) v režimu STOP CD ke zrušení všech naprogramovaných záznamů. Pro MP3 nahrávky stiskněte tlačítko "FOLDER / PRE-UP" (16) pro volbu 1. skladby z Další složky přímo. Programování se zastaví, pokud není žádné tlačítko stisknuto v období asi 10 sekund po stisknutí tlačítka "MEM / CLK-ADJ" (17). PŘEHRÁVÁNÍ MP3/WMA NAHRÁVEK PROSTŘEDNICTVÍM PAMĚŤOVÝCH MÉDIÍ USB NEBO PAMĚŤOVÝCH KARET PŘIPOJENÍ Systém je schopen dekódovat a přehrát každý MP3 / WMA soubor, který je uložen na paměťových médiích s USB konektorem nebo na SD / MMC paměťové kartě. 1. Nastavte systém do pohotovostního režimu nebo zvolte jinou funkci kromě SD nebo USB módu. 2. Vsuňte USB nebo paměťovou kartu Připojení USB nebo panové karty naopak může poškodit zařízení 3. Stiskněte tlačítko "FUNCTION" (19) a zvolte odpovídající mód. 4. Systém začne načítat automatický a zobrazí se počet rozpoznaných stop. 5. Opakujte stejný postup jako při přehrávání CD/MP3 disků jak je uvedeno výše. POZNÁMKA: - Systém dokáže rozpoznat a číst soubor pod MP3 a WMA pouze prostřednictvím portu USB. - Pokud připojíte systém k MP3 přehrávači přes USB vstup, nemusí zařízení rozpoznat rozdílné kódování nejedná se o technickou závadu. - USB port nepodporuje spojení s prodlužovacím kabelem USB a není určen pro komunikaci přímo s počítačem.

8 Kódování CD / PHONO do MP3 souboru do paměti USB Systém je schopen kódovat běžné CD nebo gramofonovou desku do formátu MP3 a nahrávání na paměťová média s USB portem (nebo SM/MMC slotem). Před zahájením kódování, vložte prosím paměťové médium (USB flash disk nebo SD / MMC kartu) do systému a ujistěte se, že máte dostatek volné paměti. A) CD ENCODING I) ECNODING 1 TRACK / 1 DISK 1. Spusťte normální přehrávání CD tracku, který chcete enkódovat a nahrát, 2. Stiskněte tlačítko "REC" (3) v průběhu přehrávání a systém spustí kódování. 3. Blikající ikony na LCD displeji znamenají nahrávání. 4. Stiskněte tlačítko "REC" (8) opakovaně pro výběr nahrávání jedné stopy "REC_ONE" nebo celého disku "REC_ALL". 5. Po dokončení nahrávání se zařízení automaticky zastaví. II) ENCODING podle programu 1. Vložte CD do mechaniky 2. Vyberte požadované stopy podle postupu " PROGRAMOVÁNÍ CD / MP3 DISKU". Poté stiskněte tlačítko "CD PLAY / PAUSE" (14) pro spuštění přehrávání. 3. Stiskněte tlačítko "REC" (8) a blikající ikony signalizují nahrávání. 4. Stiskněte tlačítko "REC" (8) opakovaně pro výběr "REC_ALL". 5. Po dokončení nahrávání se zařízení automaticky zastaví. POZNÁMKA: - - Stejný postup lez použít pro nahrávání na SD / MMC kartu. - Pokud jsou rozpoznány oba zdroje pro uložení (USB klíčenka a SD / MMC karta) během kódování, prosím, stiskněte tlačítko "SKIP UP nebo DOWN" (2) a vyberte místo, kam ukládat. Poté stiskněte tlačítko "REC" (3) znovu pro pokračování procesu. - Rychlost nahrávání je 1:1 a odpovídá době přehrávání CD stopy. - Systém vytvoří složku "AUDIO" nahrávky uloží do ní.. - Nahrávací formát je nastaven na - MP3 Bit rate: 128 Kbps, vzorkovací frekvence: 44,1 khz - Názvy stop nejsou nahrávány během enkódování - Chcete-li přerušit nahrávání, stiskněte tlačítko "STOP" (14). - Nahrávání bude dokončeno pouze pokud celá píseň byla nekódována. IV) Kopírování souboru MP3/WMA Pokud vložíte MP3/WMA disk namísto běžného CD disku, bude systém po stisknutí tlačítka "REC" kopírovat soubory na USB nebo SD / MMC kartu. POZNÁMKA: - Systém uloží soubor nejprve do USB, pokud jsou obsazeny oba USB a SD sloty. - Systém vytvoří složku "FCOPY" a potom uložit všechny kopie souborů v ní. - Když stiskněte tlačítko "REC" (3) v průběhu přehrávání USB nebo SD zdroje budou soubory kopírovány z USB na SD nebo z SD na USB.

9 B) NAHRÁVÁNÍ Z GRAMOFONU 1) Vyberte "PHON / AUX" mód a poté stiskněte tlačítko "REC" (3). 2) LCD displej (21) po několika sekundách zobrazí blikající ikony. Nyní je spuštěn režim nahrávání. 3) Spusťte přehrávání skladby na gramofonu, kterou chcete nahrávat na USB. 4) Po skončení nahrávání přidržte tlačítko "STOP" (14), dokud text na LCD displeji (21) nepřestane blikat a nevrátí se k "PHON / AUX" módu. C) NAHRÁVÁNÍ Z RÁDIA 1) Vyberte "TUNER" mód a poté zvolte rozhlasovou stanici 2) Stiskněte tlačítko "REC" (3) a spusťte kódování. 3) LCD displej (21) po několika sekundách zobrazí blikající ikony. Nyní je spuštěn režim nahrávání. 4) Po skončení nahrávání přidržte tlačítko "STOP" (14), dokud text na LCD displeji (21) nepřestane blikat a nevrátí se k "TUNER" módu. POZNÁMKA: - - Pokud není přijímaný signál dostatečně silný, nelze spustit proces kódování a zobrazí se text "NO GOOD" na LCD displeji (21). - Kvalita a výkon nahrávky rozhlasového vysílání nemusí být stabilní v důsledku rušení či nekvalitního signálu. Nejedná se o technickou závadu. - Během nahrávání bude rádio přepnuto do "MONO" režimu. - Nahrávání AM pásma není možné. D) NAHRÁVÁNÍ Z AUX Připojte další audio zařízení, např. CD přehrávač, MP3 přehrávač, kazetový přehrávač, ipod atd. do tohoto systému prostřednictvím kabelu 3,5 stereo jack (není součástí dodávky). Připojte jeden konec této šňůry do 3,5 mm strereo jack konektoru pro sluchátka na externím zařízení a druhý konec do 3,5 mm AUX-IN (11) na boční straně jednotky. Po připojení tímto způsobem je možné: Přehrávat hudbu na připojeném zařízení. enkódovat a převést hudební soubory z připojeného zařízení do formátu MP3. Použijte stejný postup jako výše popsané.

10 GRAMOFON POZNÁMKY: - před použitím sejměte ochranu jehly. - Ujistěte se, že rameno se může volně pohybovat 1. Zvolte funkci "PHON / AUX" tlačítkem pro výběr funkcí (19) 2. Nastavte volič rychlosti do správné polohy v závislosti na záznamu, který chcete přehrát. 3. Položte gramofonovou desku na talíř přehrávače (použijte adaptér v případě potřeby). 4. Zvedněte raménko a pomalu je přemístěte k desce. Deska se začne otáčet. 5. Umístěte raménko do požadované pozice. 6. Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň. 7. Na konci záznamu se talíř automaticky zastaví. Zvedněte raménko a vraťte je na zpět. 8. Pro zastavení zvedněte raménko a vraťte je zpět. POZNÁMKA: v případě potřeby můžete funkci automatického zastavení vypnout pomocí přepnutí přepínače "AUTO-STOP" (28) do polohy "OFF". Opět zapnout ji můžete přepnutím do polohy "ON". Cizím zásahem do zařízení záruka zaniká.

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TR100 DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Nesprávné zacházení s přístrojem může mít za důsledek úraz elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Přečtěte si pozorně tyto informace před použitím přístroje a

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

Stereo Auna TCD-388WE BT. Návod k použití

Stereo Auna TCD-388WE BT. Návod k použití Stereo Auna TCD-388WE BT Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Přečtěte si návod. Všechny pokyny musí být přečteny před spuštěním zařízení. 2. Uschovejte tyto pokyny pro budoucí použití. 3. Pozor:

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Roomy. Návod k použití

Roomy. Návod k použití Roomy Návod k použití 2 Před prvním použitím je třeba dobít vestavěnou baterii. (První nabití baterie trvá mezi: 5-8 hodinami). Návod k použití ČESKY 3 Ovládání Front (1) Play/Pause tlačítko (2) Tlačítko

Více

Retro gramofon MT-35 Rozsah dodávky. Obj. č. 136 20 45. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Retro gramofon MT-35 Rozsah dodávky. Obj. č. 136 20 45. Účel použití. Popis a ovládací prvky Účel použití Retro gramofon MT-35 je určen k přehrávání gramofonových desek, audio souborů a MP3. Kromě toho umožňuje přenos hudebních souborů na USB disk nebo paměťovou SD kartu. Zařízení má vestavěný

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

N Á V O D K O B S L U Z E

N Á V O D K O B S L U Z E DMP370 N Á V O D K O B S L U Z E ANTI-SHOCK SYSTÉM 120/45 SEKUND PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ MP3/CD www.denver-electronics.com AUTORSKÉ PRÁVO DENVER ELECTRONIC VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA UPOZORNĚNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH Váš Hi-Fi systém má mnoho funkcí Nahrávání z rádia nebo CD na kazetu Viz strana 8 Nechte se ukolébat k spánku a poté vzbudit Viz strana 9 Obsah Nastavení

Více

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu.

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. CDI 100 MP3 Návod k obsluze Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. BEZPEČNOST Zajistěte dobré větrání zařízení. Dbejte na opatrnou manipulaci s kabelem napájení. Přidržujte

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ RCD 1410 RCD 1420 MP3 ČESKY Přehled ovládacích prvků CD OFF RADIO ON VOLUME UBS 0 AC ~ Přepíná mezi přehráváním disků CD a příjmem rozhlasových stanic. Rovněž slouží k

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM Model: SM 2006 NÁVOD K OBSLUZE 1. Power ON/OFF (Vypínač napájení) 2. LCD displej 3. Numerická tlačítka 4. MP3/FM (MP3/Rádio) 5. Program Store (Uložení

Více

Vertical 90 stereo systém

Vertical 90 stereo systém 10026865 10026866 Vertical 90 stereo systém Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení.

Více

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení Návod k obsluze Obsah Obsah balení Hlavní funkce Specifikace Prvky a funkce Základní ovládání Zapnutí / vypnutí Zapnutí / vypnutí displeje Nabíjení Připojení k PC a použití jako externí DAC Uživatelské

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah:

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah: Návod k obsluze DB 72026 CD CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203 Obsah: Funkce... 2 Kompaktní disk (CD)... 2 Výběr titulu... 2 Hledání v titulu... 2 Zvolení titulu na CD disku... 2 Programování... 2 Obslužné prvky...

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM, DVOJITÝM KAZETOVÝM MAGNETOFONEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM, DVOJITÝM KAZETOVÝM MAGNETOFONEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM, DVOJITÝM KAZETOVÝM MAGNETOFONEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení:

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení: Návod k použití Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady 1. Před prvním použitím zařízení se seznamte s tímto návodem. 2. Uchovejte si tento návod

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

STARLIGHT UŽIVATELSKÝ MANUÁL

STARLIGHT UŽIVATELSKÝ MANUÁL STARLIGHT UŽIVATELSKÝ MANUÁL Česky WWW.NGS.EU SPECIFIKACE STARLIGHT PŘENOSNÝ BLUETOOTH REPRODUKTOR Bluetooth verze: 2.1 + EDR Bluetooth dosah: 8-10 metrů Výkon reproduktoru: 20W Výdrž baterie: až 3 hodiny

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MC 1033CD USB/MP3 CZ. Gramofon s CD a USB

NÁVOD K POUŽITÍ MC 1033CD USB/MP3 CZ. Gramofon s CD a USB NÁVOD K POUŽITÍ MC 1033CD USB/MP3 CZ Gramofon s CD a USB UPOZORNĚNÍ Než-li začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte návod k použití. ZDROJ NAPĚTÍ Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě.

A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. PŘENOSNÉ RÁDIO S CD PŘEHRÁVAČEM A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. Symbol blesku označuje nebezpečí, že přístroj

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

Radiomagnetofon s CD přehrávačem

Radiomagnetofon s CD přehrávačem 4-127-406-42(1) Radiomagnetofon s CD přehrávačem Návod k obsluze CFD-RG880CP 2008 Sony Corporation Vytištěno v České republice VAROVÁNÍ Aby nedošlo k požáru nebo zasažení elektrickým proudem, nevystavujte

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál MP4 ipulse 5 Uživatelský manuál, Technické specifikace 3,8cm (1.5") CSTN displej s 65tisíci barev (128X128 pixel) Podporuje MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV formáty AMV filmový formát, AVI filmový formát

Více

RADIO CASSETTE RECORDER WITH CD RRCD 3720 DEC

RADIO CASSETTE RECORDER WITH CD RRCD 3720 DEC RADIO CASSETTE RECORDER WITH CD RRCD 3720 DEC CS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

ČESKY. Mikrosystém XL-E15H se skládá z hlavní jednotky XL-E15H a reproduktorového systému CP-E15H.

ČESKY. Mikrosystém XL-E15H se skládá z hlavní jednotky XL-E15H a reproduktorového systému CP-E15H. ČESKY Mikrosystém H se skládá z hlavní jednotky H a reproduktorového systému CP-E15H. Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu SHARP. Chcete-li využít maximálního výkonu tohoto výrobku, přečtěte

Více

Komponentní mikrosystém

Komponentní mikrosystém MM-J320 MM-J330 Komponentní mikrosystém Přehrávání MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW uživatelská příručka Představte si možnosti Děkujeme vám za zakoupení tohoto přístroje Samsung. Pro získání rozšířeného balíčku

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE TENTO NÁVOD. Návod si uchovejte pro nahlédnutí v budoucnu.

Více

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 372592 Návod k obsluze Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení Vlastnosti Pro digitální MP3 záznamník Sangean DAR-101 jsou charakteristické následující vlastnosti: Digitální MP3 záznamník DAR-101 Obj. č.: 30 53 74 Aktivace digitálního záznamu ovládaná hlasem Podpora

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

OBSAH. Vážený zákazníku,

OBSAH. Vážený zákazníku, Vážený zákazníku, Blahopřejeme k nákupu tohoto zařízení. Pozorně si přečtěte příručku a dodržujte následující rady, abyste předešli poškození přístroje. Jakékoliv selhání způsobené ignorováním uvedených

Více

Rychlý referenční návod Rychlý referenční návod Vlastnosti vizuálního diagnostického systému InnerVue Monitor Rameno monitoru Klávesnice vypínače počítače Konektor ručního přístroje Mechanika pro vypalování

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Česky. Úvod. Přehled funkcí

Česky. Úvod. Přehled funkcí Přehled funkcí Úvod 7 TFT LCD displej s rozlišením: 480(Š) x 234(V) Zobrazovací režim: 4:3 a 16:9 Podporované formáty: JPEG & Motion-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.) Promítání fotografií

Více

Umístění ovladačů (vpředu)

Umístění ovladačů (vpředu) Umístění ovladačů (vpředu) POHLED ZPŘEDU 1 4 2 5 3 6 1 ANTÉNA 2 DISPLEJ (pozitivní LCD) 3 REPRODUKTOR (vlevo) 4 DVÍŘKA CD 5 OTEVÍRÁNÍ 6 REPRODUKTOR (vpravo) OVLÁDACÍ PANEL 1 2 3 5 6 7 4 1 KONTROLKA NAPÁJENÍ

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

MUSIC CENTER 5v1. 5 klasických funkcí v 1 přístroji: CD přehrávač Kazetový přehrávač AM/FM rádio s analogovým laděním Gramofon Audio vstup

MUSIC CENTER 5v1. 5 klasických funkcí v 1 přístroji: CD přehrávač Kazetový přehrávač AM/FM rádio s analogovým laděním Gramofon Audio vstup CZ MUSIC CENTER 5v1 Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. 5 klasických funkcí v 1 přístroji: CD přehrávač

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

Budík s projekcí a rádiem TC20

Budík s projekcí a rádiem TC20 Budík s projekcí a rádiem TC20 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

KDC-BT92SD NÁVOD K POUŽITÍ RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM

KDC-BT92SD NÁVOD K POUŽITÍ RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM KDC-BT92SD RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ Než si přečtete tento návod k použití, zjistěte si kliknutím na tlačítko níže nejnovější vydanou verzi a změněné stránky. http://manual.kenwood.com/edition/im350/

Více

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 -

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 - ICR-280 Digitální diktafon - 1 - Návod k použití Poznámka: Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte vypínač POWER. Nepoužívejte zařízení na extrémně horkých, studených ani prašných místech.

Více

FOTOPAST OBSAH. Obsah fotoaparátu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model: SL1008 - IR

FOTOPAST OBSAH. Obsah fotoaparátu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model: SL1008 - IR FOTOPAST OBSAH Obsah fotoaparátu..2 Přehled fotoaparátu...3 Obecné informace...6 Popis fotoaparátu.7 Rychlý start..12 Instalace baterií a SD karty...14 Nastavení fotoaparátu a programu......15 Nastavení

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme OST690. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme OST690. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips OST690 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 3 2

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Ver 1.0 (2015-1-19) HD020. Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Ver 1.0 (2015-1-19) HD020. Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Ver 1.0 (2015-1-19) HD020 Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi Před instalací a použitím tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Bezpečnostní

Více

Průvodce Quick Start AU822 (Cover)

Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Obsah Přehled o výrobku... 4 Základní funkce... 5 Režim hudby... 6 Režim video... 8 Režim nahrávání... 8 FM Tuner... 10 Prohlížeč obrázků...11 Režim e-book... 12 Nastavení

Více

CUBE REPRODUKTOR S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH. kitsound.co.uk. NÁVOD K OBSLUZE Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Velká Británie

CUBE REPRODUKTOR S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH. kitsound.co.uk. NÁVOD K OBSLUZE Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Velká Británie kitsound.co.uk CUBE REPRODUKTOR S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH JB. 3079/Vyrobeno v Číně. KitSound 2015 NÁVOD K OBSLUZE Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Velká Británie 1 1 Jsme mistři svého oboru. Jsme hudebníci.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A VAROVÁNÍ Pro snížení rizika vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. VAROVÁNÍ PŘED

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Průvodce rychlou instalací DA-10294 Děkujeme vám za zakoupení DIGITUS DA-10294. Toto zařízení bylo speciálně vyvinuto pro přehrávání hudby přes Bluetooth z vašeho

Více

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ 1. VYPÍNAČ ( ) 2. TLAČÍTKO VOLBY: BASS/TREBLE/BALANCE/FADER / TA SEEK/MASK DPI/RETUNE/AUDIO DSP/LOUDNESS/ESP/CD MULTI/BEEP/SEEK/STEREO/LOCAL (SEL) 3. HLASITOST PRO BASS/TREBLE/BALANCE/FADER

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme AT10. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme AT10. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips AT10 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 2 2

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka Obsah EN Úvod... 2 Co je DAB + Digitální Rádio?... 2 Začínáme.... 3 Podsvícení displeje... 4 Použití sluchátek.... 4 Vaše rádio... 5 Zapnutí... 6 Teleskopická anténa.... 6 Vypnutí... 6 Změna hlasitosti....

Více

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-733PC VN-732PC VN-731PC Začínáme Záznam Přehrávání Menu Používání s počítačem Další informace 1 2 3 4 5 6 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme vám, že jste zakoupili digitální diktafon Olympus.

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

JPA 1242 rozhlasová ústředna

JPA 1242 rozhlasová ústředna JPA 1242 rozhlasová ústředna Stránka č. 1 Úvodem: JPA 1242 je modelem kompaktní rozhlasové ústředny jejíž velkou devizou je modul DVD přehrávače spolu s tunerem a přehráváním Mp3 také z USB flash paměti.

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20 Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD Obj. č.: 30 45 20 Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního gramofonu. Uložte si sbírku svých starých gramofonových vinylových

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137. CS Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137. CS Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137 CS Příručka pro uživatele a b c d e l k j i h g f m o n CS 1 Důležité informace Bezpečnost Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Návod k použití / česky

Návod k použití / česky Návod k použití / česky Strana 1 z 11 Výstraha Nevystavujte přístroj silným nárazům a zabraňte pádu z výšky. Nepoužívejte přístroj v extrémně studených, horkých nebo prašných podmínkách. Nevystavujte ho

Více