LUVION Delft, The Netherlands

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com"

Transkript

1 NÁVOD K POUŽITÍ

2 OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚVOD Děkujeme za zakoupení dětské videochůvička Luvion Prestige Touch 2. Nyní můžete bez problémů vidět a slyšet vaše dítě uvnitř i vně domu (příp. i více dětí s využitím až tří přídavných kamer). Prosím, uschovejte originální stvrzenku s datem nákupu. V případě záručních nebo servisních oprav od vás bude vždy vyžadována kopie nákupního dokladu. V případě reklamace či servisní opravy kontaktujte vašeho prodejce nebo místního distributora výrobků Luvion. Více informací naleznete na Tato uživatelská příručka vám poskytne veškeré informace nutné pro bezpečné a jednoduché používání této dětské videochůvičky. Před použitím videochůvičky Luvion Prestige Touch 2 si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. LUVION Delft, The Netherlands BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Udržujte malé díly mimo dosah dětí. Tento výrobek není hračka. Nedovolte dětem, aby si s ním hrály. Tento výrobek nemá sloužit jako náhrada za dohled dospělých osob. Kontrolujte pečlivě, jestli používáte správný adaptér pro rodičovskou a dětskou jednotku. Používejte pouze originální dodané nabíječky. Nepoužívejte výrobek ve vlhkých podmínkách nebo v blízkosti vody. Používejte výrobek pouze při teplotách od 10 C do 35 C. Kamera a síťový adaptér musí být vždy alespoň 1,5 metru od dítěte. Výrobek neotvírejte. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Kontaktujte svého prodejce. Baterie: Pro dosažení optimální výkonnosti baterie je nezbytné monitor před prvním použitím plně nabít. Baterie je plně nabitá, jakmile se kontrolka na boční straně monitoru rozsvítí zeleně. OBSAH BALENÍ Videochůvička Prestige Touch 2 obsahuje následující součásti: 1 x rodičovská jednotka (monitor) 1 x dětská jednotka (kamera) 1 x síťový adaptér pro rodičovskou jednotku 1 x síťový adaptér pro dětskou jednotku 1 x nástěnný držák pro kameru 1 x hmoždinky a šrouby 1 x kabel RCA pro propojení rodičovské jednotky s televizorem

3 Zkontrolujte obsah balení a potvrďte, že jste obdrželi kompletní systém včetně všech níže uvedených součástí. PŘÍDAVNÉ KAMERY Luvion Prestige Touch 2 umožňuje použití až 4 kamer současně. Díky tomu je možné sledovat více dětí současně, resp. v různých místnostech. POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU)

4 1) Barevné LED kontrolky: první LED kontrolka ukazuje, zda je rodičovská jednotka zapnutá/vypnutá. Ostatní kontrolky signalizují úroveň hlasitosti zvuků přenášených z kamery. 2) Mikrofon: přijímá zvuk v okolí rodičovské jednotky a přenáší ho do dětské jednotky. To je možné, pouze pokud je stlačeno komunikační tlačítko. 3) Tlačítko spuštění/zastavení přehrávání: tlačítko pro přehrávání ukolébavek. Automaticky jsou přehrávány všechny ukolébavky. Přehrávání lze přerušit tlačítkem Pause. 4) Tlačítko další : slouží k přepnutí na další ukolébavku. 5) Tlačítko nahrávání: použijte toto tlačítko, pokud chcete zahájit záznam videa. Pro uložení videa je nejdříve nutné vložit MikroSD kartu (není součástí balení). V průběhu nahrávání je na displeji zobrazen symbol pro nahrávání. 6) Tlačítko pro volbu kamery: stiskněte toto tlačítko, pokud se chcete přepnout mezi jednotlivými kamerami, které jsou spárované s rodičovskou jednotkou. Kamery jsou označeny a očíslovány dle spárovaných kanálů. 7) Tlačítko přiblížení (zoom): stiskněte toto tlačítko pro přiblížení sledovaného videa. Obraz se následně dvakrát zvětší. Pro sledování různých oblastí zvětšeného obrazu použijte joystick a pohybujte jím v požadovaném směru. Pro odchod z režimu zoom stiskněte znovu tlačítko přiblížení.

5 8) Tlačítko nočního světla: dětská jednotka je vybavena speciálním světlem vhodným pro děti. Pro aktivaci/deaktivaci nočního světla na kameře stiskněte toto tlačítko na rodičovské jednotce (v případě, že používáte více kamer, rozsvítí se světlo na té kameře, jejíž obraz je právě přenášen. Je-li světlo aktivováno, ukazuje se na displeji odpovídající symbol. 9) Tlačítko nabídky (menu): stiskněte toto tlačítko pro otevření hlavní nabídky. Pokud se již nacházíte v otevřené nabídce funkcí, můžete ji pomocí tohoto tlačítka opět zavřít (nebo se vrátit do hlavní nabídky), aniž by došlo k uložení zvoleného nastavení. 10) Joystick: pohybem joysticku nasměrujete dětskou jednotku (kameru) požadovaným směrem. Pokud se nacházíte v otevřené nabídce funkcí, slouží joystick ke změně zvoleného nastavení. Pro potvrzení nové volby joystick stiskněte. 11) Displej: 7 LCD 12) Tlačítko obousměrné komunikace: stiskněte toto tlačítko, pokud chcete prostřednictvím kamery mluvit na vaše dítě. Mluvit můžete až tehdy, jakmile se na displeji zobrazí symbol obousměrné komunikace. Hlasitost může být regulována pomocí kolečka pro nastavení hlasitosti na dětské jednotce. V případě, že používáte více kamer, můžete mluvit pouze prostřednictvím té kamery, jejíž obraz je právě přenášen. 13) Anténa: slouží k vysílání/přijímání signálů do/od dětské jednotky. 14) Tlačítko PLUS: stiskněte toto tlačítko pro zvýšení hlasitosti. 15) Tlačítko MIN: stiskněte toto tlačítko pro snížení hlasitosti. 16) Tlačítko Vid Off: stiskněte toto tlačítko, pokud chcete chůvičku provozovat jen v audio režimu (pouze zvuk). Pro deaktivaci toho režimu stiskněte tlačítko znovu. 17) Tlačítko Scan: stisknutím tohoto tlačítka aktivujete režim Scan, kdy se na displeji v případě klidu neukazuje žádný obraz. Během dané doby však rodičovská jednotka neustále sleduje připojenou dětskou jednotku (příp. více jednotek). Jakmile se v dosahu kamery ozve zvuk odpovídající úrovně, dojde i k aktivaci obrazu na rodičovské jednotce. Úroveň zvuku, na který má chůvička reagovat, můžete nastavit pomocí tlačítka citlivosti na boční straně kamery. Cca 5 sekund poté, co byl zaznamenán zvuk, vrátí se monitor zpět do režimu Scan. S výjimkou situace, kdy přenos zvuku nadále trvá. V tomto případě je monitor aktivován po dobu dalších 5 sekund. Jsou dva důvody, proč využívat tlačítko Scan: jednak tehdy, pokud by světlo z displeje mělo rušivý vliv v tmavé místnosti, a jednak tehdy, pokud chcete šetřit energii. Stiskněte tlačítko znovu pro deaktivaci režimu Scan. 18) Reproduktor: pomocí reproduktoru jsou přenášeny zvuky z dětské jednotky. Pro zvýšení/snížení hlasitosti použijte odpovídající tlačítko. 19) Slot pro SD kartu: pro záznam nahrávaného videa vložte MikroSD kartu (není součástí balení). Je možné použít kartu až do velikosti 32 GB. 20) Servisní přípojka: pomocí USB kabelu můžete propojit rodičovskou jednotku s počítačem a instalovat aktualizace. 21) Stojánek: pomocí stojánku nastavíte monitor do správné pozice. 22) Přihrádka pro baterie: pro rodičovskou jednotku používejte vždy originální baterie dodané s přístrojem. Použití jiných baterií může vést k poškození přístroje a k předčasnému ukončení záruční doby. 23) Zdířka pro síťový adaptér: používejte pouze dodaný síťový adaptér Luvion. 24) Tlačítko ON/OFF: pomocí tohoto tlačítka zapnete/vypnete rodičovskou jednotku.

6 POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) 1) Teplotní senzor: naměřená teplota daného prostoru se zobrazí na rodičovské jednotce. 2) Světelný senzor: umožňuje automatickou regulaci dětské jednotky při měnících se světelných podmínkách. 3) Čočka kamery: snímá prostředí kolem kamery a přenáší daný obraz do rodičovské jednotky. 4) Mikrofon: snímá zvuky z okolí kamery a přenáší je do rodičovské jednotky. 5) Reproduktor: umožňuje mluvit na dítě s využitím funkce obousměrné komunikace. 6) Infračervená LED dioda: umožňuje noční vidění kamery až do vzdálenosti 5 metrů. Aktivuje se automaticky při zhoršení světelných podmínek. 7) Anténa: slouží k vysílání/přijímání signálů do/od rodičovské jednotky. 8) Zdířka pro síťový adaptér: používejte pouze dodaný síťový adaptér Luvion 5V 1,5A.

7 9) Kolečko pro nastavení hlasitosti: použitím tohoto kolečka zvýšíte/snížíte hlasitost u dětské jednotky. Změna hlasitosti se projeví jen u dětské jednotky, např. při přehrávání ukolébavek nebo při využití funkce obousměrné komunikace. 10) Tlačítko ON/OFF: pro zapnutí/vypnutí kamery podržte toto tlačítko stisknuté. 11) Úchyty pro nástěnný držák: pomocí nástěnného držáku můžete kameru upevnit na zeď nebo na strop. 12) Stropní spínač: pomocí tohoto spínače dojde k otočení obrazu. Použijte jej v případě, že kameru připevníte v převrácené pozici např. na strop. 13) Tlačítko párování: slouží k nastavení nového propojení mezi rodičovskou a dětskou jednotkou. Tuto funkci využijete při připojování přídavné kamery nebo v případě, že dojde ke ztrátě dosahu mezi rodičovskou a dětskou jednotkou. UVEDENÍ DO PROVOZU INSTALACE RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) 1) Opatrně vyjměte rodičovskou jednotku z krabičky. 2) Připojte síťový adaptér k rodičovské jednotce a do elektrické zásuvky. Rodičovská jednotka se začne nabíjet, provozní kontrolka svítí nyní červeně. Jakmile je rodičovská jednotka plně nabitá, rozsvítí se LED kontrolka zeleně. Pro dosažení optimální kapacity baterie je nezbytné monitor před prvním použitím plně nabít. UPOZORNĚNÍ: Před prvním použitím monitor plně nabijte! 3) Nyní dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF. Na displeji se objeví logo firmy Luvion.

8 INSTALACE DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) Předtím, než kameru instalujete, si řádně rozmyslete, kam ji chcete umístit. Nezapomeňte vzít v úvahu délku kabelu u síťového adaptéru a vzdálenost elektrické zásuvky, která je pro provoz dětské jednotky nezbytná. 1) Opatrně vyjměte dětskou jednotku z krabičky. 2) Umístěte kameru do zvolené pozice. Kamera může být umístěna na stole/skříni, nebo připevněna na zeď/strop v dané místnosti. V případě umístění na zeď/strop použijte k připevnění kamery dodaný nástěnný držák, hmoždinky a šroubky. UPOZORNĚNÍ: Než kameru připevníte, ujistěte se, že je bezdrátové spojení mezi rodičovskou a dětskou jednotkou funkční, což můžete přezkoušet tak, že obě jednotky nejprve postavíte na zvolené pozice. UPOZORNĚNÍ: Dbejte na to, aby se mezi dětskou a rodičovskou jednotkou nenacházely široké zdi, nebo jiné překážky. Pro dobrý přenos zvuku i obrazu je doporučeno umístit kameru ve vzdálenosti cca 1,5 3 m od dítěte. UPOZORĚNÍ: V případě, že kameru umístíte na zeď/strop v převrácené pozici, nezapomeňte použít stropní spínač na spodní straně kamery. 3) Propojte dětskou jednotku se síťovým adaptérem a následně s elektrickou zásuvkou. 4) Nyní dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF. Jakmile je kamera zapnutá, rozsvítí se LED kontrolka zeleně.

9 5) Pokud jsou rodičovská i dětská jednotka zapnuté a umístěné ve správné pozici z hlediska vzájemného dosahu, objeví se na monitoru obraz přenášený z kamery. V případě, že jsou rodičovská a dětská jednotka mimo dosah, nebo nejsou obě zapnuté, příp. nejsou vzájemně spárované, objeví se na displeji hlášení Mimo dosah (Out of Range). POUŽÍVÁNÍ Pokud jsou rodičovská i dětská jednotka zapnuté, je na monitor přenášen obraz z kamery. Na displeji se zároveň zobrazuje řada symbolů. 1) Indikátor signálu ukazuje úroveň signálu mezi rodičovskou a dětskou jednotkou. Pokud není vidět žádná čárka, znamená to, že spojení mezi oběma jednotkami je příliš slabé. Čtyři čárky znamenají silný signál (viz tabulka níže). 2) Indikátor kanálu zobrazuje právě přijímaný kanál. Pokud chcete přepínat mezi jednotlivými kanály, použijte tlačítko CAM. 3) Indikátor SD karty se objeví vždy, když je karta správně zasunuta v rodičovské jednotce. 4) Indikátor teploty zobrazuje teplotu naměřenou dětskou jednotkou. 5) Indikátor obousměrné komunikace se zobrazí, pokud je stisknuté tlačítko obousměrné komunikace. Teprve potom můžete mluvit prostřednictvím kamery na vaše dítě. 6) Ukazatel záznamu se zobrazí, pokud je zaznamenáváno video. Pro ukončení záznamu stiskněte znovu tlačítko REC. 7) Indikátor funkce zoom se zobrazí, pokud je obraz v režimu zoom.

10 8) Indikátor přepisu se objeví na displeji v případě, že u funkce Přepsat SD kartu zvolíte ANO. 9) Indikátor nového souboru se rozsvítí, pokud bylo zaznamenáno nové video, které dosud nebylo shlédnuto. Pokud symbol SD karty na displeji bliká, znamená to, že je vložená karta již plná. 10) Indikátor baterie ukazuje úroveň nabití baterie v rodičovské jednotce. 11) Indikátor zvuku se zobrazí tehdy, pokud je hlasitost nastavena na úplné minimum. Pokud chcete hlasitost znovu zvýšit, použijte tlačítko hlasitosti. 12) Indikátor nočního světla se zobrazí na displeji, pokud je u dětské jednotky aktivována funkce nočního světla. 13) Indikátor ukolébavek se zobrazí, když je zmačknuté tlačítko pro přehrávání ukolébavek. 14) Indikátor sekvence se zobrazí, pokud se na monitoru automaticky přepínají jednotlivé kanály. MIMO DOSAH Pokud je vzdálenost mezi dětskou a rodičovskou jednotkou příliš velká, zobrazí se na displeji rodičovské jednotky upozornění Out of Range ( Mimo dosah ) a video začne blikat. Pokud není mezi dětskou a rodičovskou jednotkou žádný signál, obrazovka monitoru zčerná a zobrazí se upozornění Out of Range ( Mimo dosah ). Pro zvýšení dosahu můžete vysunout anténu na rodičovské jednotce. UPOZORNĚNÍ: Pokud ani po zmenšení vzdálenosti mezi rodičovskou a dětskou jednotkou nedojde k zesílení signálu, zkuste obě jednotky znovu propojit (viz kapitola Párování). VOLBY MENU Pokud chcete změnit nastavení chůvičky Luvion Prestige Touch 2, vstupte do nabídky MENU. Pro otevření nabídky Menu stiskněte tlačítko Menu na rodičovské jednotce. V nabídce Menu se pohybujte pomocí joysticku doprava nebo doleva pro zvolení dané možnosti. Pro potvrzení vaší volby (tmavě modrá) a pro otevření podnabídky joystick stiskněte.

11 Menu ALERT Chůvička Luvion Prestige Touch 2 je vybavena teplotním alarmem. V této podnabídce můžete nastavit hlasitost alarmu. Pohybujte joystickem doprava nebo doleva pro zvýšení/snížení hlasitosti. Pro přechod do tichého režimu pohybujte joystickem tak dlouho doleva, dokud nejsou všechny čárky šedé. Pro uložení nového nastavení stiskněte joystick. Menu CAMERA Tato podnabídka umožňuje změnit nastavení dětské jednotky (kamery). Pohybujte joystickem nahoru nebo dolu pro výběr daného bodu z nabídky. Stiskněte joystick pro potvrzení vaší volby a pro vstup do vybrané podnabídky. Menu Camera PAIRING Použijte funkci párování, pokud chcete znovu obnovit spojení mezi dětskou a rodičovskou jednotkou, nebo pokud chcete vytvořit nové propojení mezi rodičovskou a dětskou jednotkou. Tato funkce umožňuje připojit přídavné kamery k rodičovské jednotce. Pohybujte joystickem nahoru nebo dolu pro změnu/zvolení kanálu, ke kterému chcete vytvořit připojení. Na rodičovské jednotce se nyní objeví odpočítávání. Během této doby je nutné stisknout tlačítko párování na kameře. UPOZORNĚNÍ: Je doporučeno provést párování dříve, než kameru trvale připevníte na zeď či strop. Menu Camera CAMERA ON/OFF Pomocí této funkce můžete aktivovat/deaktivovat připojené kamery. Pohybujte joystickem nahoru nebo dolu pro výběr kamery, jejíž nastavení chcete změnit. Změňte nastavení On/Off.

12 Menu Camera BRIGHTNESS Pomocí této nabídky můžete měnit jas obrazovky. Pokud je přenášené video příliš tmavé, zvyšte jas obrazovky. Pokud jsou všechny čárky šedé, je jas nastavený na nejnižší úroveň. Maximální jas obrazovky je nastaven tehdy, pokud jsou všechny čárky zabarvené. Pohybujte joystickem doprava nebo doleva pro zvýšení/snížení jasu obrazovky. Menu SETTINGS V tomto menu můžete změnit nastavení přístroje. Pohybujte joystickem nahoru/dolu/doprava/doleva pro výběr jedné z nabízených možností. Pro potvrzení vaší volby a pro vstup do podnabídky stiskněte joystick. Menu Settings DATE & TIME Toto menu slouží pro nastavení data a času, které jsou důležité tehdy, pokud chcete označit nahraná videa. Pohybujte joystickem doleva a doprava pro volbu vybraného políčka. Pohybujte joystickem nahoru a dolu pro změnu číselných hodnot. Menu Settings FORMAT SD CARD Toto menu slouží k formátování SD karty. Pomocí něj můžete vymazat všechna nahraná videa na MikroSD kartě vložené do rodičovské jednotky. Pohybujte joystickem nahoru nebo dolu a zvolte Yes/No ( Ano/Ne ) pro smazání uložených dat.

13 Menu Settings DEFAULT SETTINGS Použijte toto menu, pokud chcete přístroj vrátit do výrobního nastavení. Pohybujte joystickem nahoru nebo dolu a zvolte Yes/No ( Ano/Ne ) pro vrácení přístroje do výrobního nastavení. UPOZORNĚNÍ: Návrat do výrobního nastavení nemá žádný vliv na propojení dětské a rodičovské jednotky, párování zůstane zachováno. Menu Settings LANGUAGE Standardním jazykem používaným v menu rodičovské jednotky je angličtina. V tomto menu můžete změnit nastavení na holandštinu nebo francouzštinu. Pohybujte joystickem nahoru nebo dolu pro výběr zvoleného jazyka. Menu Settings TEMP. DISPLAY UNIT Dětská jednotka (kamera) je vybavena teplotním senzorem. Naměřená teplota se zobrazuje na displeji rodičovské jednotky. V tomto menu si můžete nastavit jednotky, v jakých si přejete teplotu zobrazovat. Můžete volit mezi stupni Celsia a Fahrenheita. Pohybujte joystickem nahoru nebo dolu pro zvolení dané jednotky. Menu Settings TEMP. ALARM Dětská jednotka (kamera) je vybavena teplotním senzorem. V tomto menu si můžete nastavit maximální a minimální hranici měřené teploty. Při jejich překročení budete přístrojem upozorněni. Tato funkce neslouží jako náhrada za dohled dospělé osoby. Pohybujte joystickem nahoru a dolu pro volbu Low Temperature ( Minimální teplota ) nebo High Temperature ( Maximální teplota ) a také pro volbu mezi On a Off (Zapnuto a Vypnuto). Pohybujte joystickem doprava pro zvýšení teploty a doleva pro snížení teploty. Pro aktivaci alarmu zvolte joystickem ON a stiskněte joystick pro potvrzení vaší volby. Pro deaktivaci alarmu nastavte OFF a potvrďte stisknutím joysticku.

14 Menu VOX Pomocí tohoto menu můžete nastavit citlivost hlasové aktivace. Pohybujte joystickem nahoru nebo dolu pro volbu úrovně citlivosti hlasové aktivace. Pokud je citlivost hlasové aktivace VOX nastavena na vyšší úroveň, reaguje přístroj i na tišší zvuky. Menu OVERWRITE Pokud je vložená SD karta plná, máte možnost pomocí tohoto menu přepsat uložená data. Pohybujte joystickem nahoru nebo dolu a zvolte Yes/No ( Ano/Ne ) pro přepsání dat uložených na kartě. UPOZORNĚNÍ: Pokud je aktivována funkce přepisu dat, zobrazí se na displeji rodičovské jednotky odpovídající symbol. PÁROVÁNÍ Funkci párování použijete tehdy, pokud chcete propojit rodičovskou a dětskou jednotku. Jedna rodičovská jednotka (monitor) může být propojena až se čtyřmi dětskými jednotkami (kamerami). Každá kamera musí být přitom propojena na svém vlastním kanálu. 1) Zapněte dětskou jednotku (kameru) pomocí tlačítka pro Zapnutí/Vypnutí přístroje tak, aby se LED kontrolka rozsvítila zeleně. 2) Zapněte rodičovskou jednotku (monitor) pomocí tlačítka pro Zapnutí/Vypnutí přístroje.

15 3) Stiskněte tlačítko Menu. 4) Pohybujte joystickem doprava nebo doleva a zvolte nabídku Settings. Pro vstup do této nabídky stiskněte joystick. 5) Pohybujte joystickem nahoru nebo dolu a zvolte menu Pairing. 6) Pohybujte joystickem nahoru nebo dolu pro výběr zvoleného kanálu.

16 7) Na displeji rodičovské jednotky se objeví odpočítávání. Během této doby krátce stiskněte tlačítko párování na dětské jednotce (kameře), aby došlo k propojení s rodičovskou jednotkou (monitorem). ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Pokud se u chůvičky Luvion Prestige Touch 2 vyskytnou nějaké problémy, lze je často velice snadno vyřešit. 1. Nedochází k přenosu obrazu z dětské jednotky Ujistěte se, že je dětská jednotka řádně připojena k elektrické síti a že je síťový adaptér správně zapojen. Musí svítit zelená LED kontrolka. Ujistěte se, že je rodičovská jednotka zapnutá. Ujistěte se, že jsou rodičovská a dětská jednotka ve vzájemném dosahu. Ujistěte se, že rodičovská jednotka není v režimu Audio. Pro deaktivaci tohoto režimu krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí přístroje. Ujistěte se, že rodičovská jednotka není v režimu VOX. Pokud ano, vypněte jej v nabídce Menu. 2. Přenos obrazu není kvalitní, spojení je příliš slabé, zobrazuje se Out of Range! Zmenšete vzdálenost mezi rodičovskou a dětskou jednotkou. Zkuste umístit dětskou nebo rodičovskou jednotku do jiné pozice. Vyhněte se umístění blízko zdí, které by mohly zhoršit kvalitu signálu. Vysuňte anténu rodičovské jednotky. Proveďte nové párování mezi rodičovskou a dětskou jednotkou. 3. Problémy se zvukem Ujistěte se, že není hlasitost na rodičovské jednotce nastavena na minimum. Pokud ano, je nutné hlasitost zvýšit. Ujistěte se, zda jsou v dosahu mikrofonu dětské jednotky slyšet nějaké zvuky.

17 Pokud se ozývá rušivý zvuk, zvětšete vzdálenost mezi rodičovskou a dětskou jednotkou. 4. Obraz se zasekává Obrazová frekvence je příliš nízká (např. 10 obr/s místo 20 obr/s) Zmenšete vzdálenost mezi rodičovskou a dětskou jednotkou. Zabraňte tomu, aby se mezi oběma jednotkami nacházely zdi nebo nějaké jiné překážky. Nastavte anténu do správné pozice. 5. Baterie rodičovské jednotky se rychle vyčerpá Použijte režim šetření energie, nebo vložte novou originální baterii, kterou obdržíte u svého prodejce. 6. Obraz na displeji se zasekl a nereaguje Použijte tlačítko Reset na zadní straně rodičovské jednotky. Následně můžete rodičovskou jednotku opět zapnout pomocí tlačítka On/Off. 7. Obraz je převrácený Použijte stropní spínač na spodní straně kamery. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

18 Výhradní distributor pro ČR: BABYWELT.cz Dvorecká 359/4, Praha 4 - Podolí tel

Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek Luvion Platinum 3. Nyní máte možnost sledovat a slyšet své dítě kdekoli uvnitř i vně domu.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek Luvion Platinum 3. Nyní máte možnost sledovat a slyšet své dítě kdekoli uvnitř i vně domu. Návod k použití OBSAH Úvod Bezpečnostní pokyny Obsah balení Popis rodičovské jednotky (monitoru) Popis dětské jednotky (kamery) Uvedení do provozu Používání Menu Párování Řešení problémů Technická specifikace

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

Hlavní vlastnosti. Upozornění Aby se zabránilo nesprávnému použití DC konvertoru, přečtěte si prosím pozorně tento manuál.

Hlavní vlastnosti. Upozornění Aby se zabránilo nesprávnému použití DC konvertoru, přečtěte si prosím pozorně tento manuál. Upozornění Aby se zabránilo nesprávnému použití DC konvertoru, přečtěte si prosím pozorně tento manuál. Složky soupravy dětského digitálního audio monitoru: Upozornění Pro Vaši bezpečnost používejte prosím

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA

PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA SCAMSETW1 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA PROVOZNÍ MANUÁL SCAMSETW1 2 PEREL SCAMSETW1 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA 1. Úvod Pro všechny obyvatele Evropské Unie Důležité informace

Více

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Ovládací prvky kamery... 2 Před spuštěním kamery... 3 Nabíjecí baterie...3 Paměťová karta...3 Poloha

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

NannyCam H32. Návod k 1 použití

NannyCam H32. Návod k 1 použití NannyCam H32 Návod k 1 použití Obsah balení: Rodičovská jednotka s displejem + síťový adaptér Dětská jednotka (kamera) + síťový adaptér Návod k použití Popis dětské jednotky: 1. Světelný senzor 2. Čočka

Více

Uživatelská příručka. Digitální videochůvička/baby Monitor/A99

Uživatelská příručka. Digitální videochůvička/baby Monitor/A99 Uživatelská příručka Digitální videochůvička/baby Monitor/A99 1 Popis rodičovské jednotky: Popis dětské jednotky: 2 Uvedení do provozu: A) Dětská jednotka (kamera) 1. Připojte konektor síťového adaptéru

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků BDVR 04 Uživatelský návod Popis ovládacích prvků 1. Otvor se závitem pro držák 2. USB konektor 3. NAHORU - tlačítko 4. MENU/MÓD 5. DOLŮ - tlačítko 6. Slot na SD kartu 7. Mikrofon 8. AV výstup 9. RESET

Více

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam Uživatelský manuál PIR čidlo s kamerou OXE PirCam Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Vítejte! Děkujeme, že jste si vybrali OXE PirCam.

Více

NannyCam V24 NÁVOD K 1 POUŽITÍ

NannyCam V24 NÁVOD K 1 POUŽITÍ NannyCam V24 NÁVOD K 1 POUŽITÍ OBSAH BALENÍ: Rodičovská jednotka s displejem + síťový adaptér Dětská jednotka (kamera) + síťový adaptér Návod k použití POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY: 1. Světelný senzor 2. Čočka

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje.

Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod HD kamera do auta HQS-222 je špičkové řešení pro náročné

Více

VC613-3 SMART SAFE CAM

VC613-3 SMART SAFE CAM VC613-3 SMART SAFE CAM POPIS SMART SAFE CAM je unikátní bezpečnostní systém který Vám přináší spoustu výhod. Pokud zabudovaný PIR senzor zaznamená pohyb, zaktivuje světlo a záběry kamery jsou tak kvalitnější.

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

... 3... 23... 43... 63

... 3... 23... 43... 63 BBM 7010 EN / Digital Audio Baby Monitor User s manual CZ / Digitální audio chůvička Návod k obsluze SK / Digitálna audio opatrovateľka Návod na obsluhu HU / Digitális audió babaőrző Használati útmutató

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

Návod k obsluze. Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1

Návod k obsluze. Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1 Návod k obsluze Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1 B Obsah balení Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Bluetooth vysílač Micro-USB napájecí a nabíjecí

Více

Uživatelský manuál Nezapomeňte si přečíst návod výrobku před použi m.

Uživatelský manuál Nezapomeňte si přečíst návod výrobku před použi m. Erenbach Smartwatch Dz09 Uživatelský manuál Nezapomeňte si přečíst návod výrobku před použi m. Informace obsažené v této příručce se nezmění nebo nebudou dodány bez předchozího upozornění. Nabíjejte hodinky

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických specifikací. Přečtěte

Více

ČESKY. Dodává: www.infosafe.cz

ČESKY. Dodává: www.infosafe.cz Úvod Čidlo pohybu je ideální pro skryté bezpečnostní účely a pozorování. Součástí PIR je čtečka SD karty (není součástí balení) pro záznam spouštěný unikátní technologií čidla pohybu. Záznamové zařízení

Více

Telefonní bluetooth sada do auta BCK-04. Návod k použití

Telefonní bluetooth sada do auta BCK-04. Návod k použití Telefonní bluetooth sada do auta BCK-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 2 VLASTNOSTI PRODUKTU... 2 OBSAH BALENÍ... 3 POPIS VÝROBKU... 3 POUŽÍVÁNÍ MIKROFONŮ... 4 INSTALACE BLUETOOTH SADY V AUTOMOBILU...

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU baby unit) RODIČOVSKÁ JEDNOTKA (PU parent unit)

DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU baby unit) RODIČOVSKÁ JEDNOTKA (PU parent unit) DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU baby unit) ukazatel stavu nabití baterie přenos dětská jednotka č. typ alarmu teplota v dětském pokoji hlasitost noční osvětlení míra citlivost mikrofonu a nastavení hlasitosti RODIČOVSKÁ

Více

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy.

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy. NÁVOD K POUŽITÍ 1. UPOZORNĚNÍ 1.1 Informace Před používáním si přečtěte následující informace. 1.2 Bezpečnostní informace 1. Během řízení vždy sledujte silniční provoz. 2. Během jízdy neměňte nastavení

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Návod k obsluze CZ 2 Úvod Děkujeme vám za zakoupení MT4026 U-DRIVE DVR. Jedná se o speciální kameru k natáčení filmů z pohledu řidiče auta. Širokoúhlá čočka, HD video

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE 4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE Návod k obsluze Hlavní výhody: 4x video vstup záznam scény před, za i uvnitř vozu podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Kamerový

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze

Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze Obsah Obsah Obsah...1 Bezpečnostní opatření...2 Obsah krabice...3 Schéma produktu...4 Popis dálkového ovládání...5 Nastavení vaší kamery Rollei Actioncam 400...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4809832 Děkujeme, že jste si zakoupili tento monitor srdečního tepu. Prosím, před použitím si přečtěte si důkladně návod k použití. Pokud byl přístroj poškozen při přepravě, nepoužívejte

Více

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Obsah balení...2 1. Popis tlačítek dálkového ovladače...2 2. Popis tlačítek řídící jednotky...3 3. Návod k instalaci...4

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR FULL HD stolní hodiny s kamerou - 1080p, IR Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Trvalé napájení kamery přímo ze sítě Dobře ukrytá paměťová karta Profesionální zpracování, špičková kvalita www.spyobchod.cz

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS 1715 Funkce: - Čas ovládaný rádiem s možností manuálního nastavení. - Předpověď počasí jasno - polojasno/oblačno - deštivo - přívalový déšť. - Přijímací frekvence 433MHz RF. - Až

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Přenosná video lupa Uživatelská příručka

Přenosná video lupa Uživatelská příručka Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Barevný videotelefon CDV-35A

Barevný videotelefon CDV-35A Barevný videotelefon CDV-35A Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení.

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení. Popis Digitální TV sluchátka Geemarc jsou zesilovacím systémem speciálně vyvinutým a určeným pro osoby s poruchou sluchu. Můžete je používat se všemi druhy audio systémů včetně napojení na televizi. S

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Bezdrátový monitor BCF 808 Operační instrukce

Bezdrátový monitor BCF 808 Operační instrukce Bezdrátový monitor BCF 808 Operační instrukce Prosím přečtěte a dodržujte následující informace, uchovejte návod pro budoucí použití. Upozornění Bezpečnostní informace Riziko exploze! Používejte pouze

Více

Safety Angel Návod na použití

Safety Angel Návod na použití Safety Angel Návod na použití I Úvod Přístroj Safety Angel sestává ze základní jednotky a z náramku, který funguje jako alarm proti zrátě a monitoruje i ponoření do vody. Na stránce www.manual-guide.com

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

XSL-V80P Videozvonek ZONEWAY

XSL-V80P Videozvonek ZONEWAY XSL-V80P Videozvonek ZONEWAY Uživatelská příručka www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz Před instalací zařízení si prosím přečtete tyto informace: 1. Obsah balení Název Počet ks Vnitřní jednotka 1 Venkovní

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

DVR7VW01. Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Volkswagen. Uživatelská příručka

DVR7VW01. Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Volkswagen. Uživatelská příručka DVR7VW01 Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Volkswagen Uživatelská příručka OEM DVR kamera je určena i instalaci ke zpětnému zrcátku - profesionální řešení. Obsah Popis výrobku...2 Technické

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA N107/R05(06.04.07) DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 OBSAH BALENÍ Termostat NTC HC 10 Podlahová sonda/čidlo (3m) Náhradní rámeček Návod Značka CE: splňuje požadavky směrnic

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

Digitalní dalekohled s kamerou. 8.0 Mega pixel NÁVOD

Digitalní dalekohled s kamerou. 8.0 Mega pixel NÁVOD Digitalní dalekohled s kamerou 8.0 Mega pixel NÁVOD Poslední revize: 14.5.2013 Specifika produktu Kamera 1. Rozlišení 12,0MP 2. Velikost záznamů: 3. Formát záznamů: Fotografie: 0,3MP-640X480 3.0MP-2048X1536

Více

Kamera v PIR detektoru HD028 Uživatelský návod

Kamera v PIR detektoru HD028 Uživatelský návod Kamera v PIR detektoru HD028 Uživatelský návod Strana 1 Bezpečnostní instrukce Před použitím produktu si prosím přečtěte tento návod. Toto zařízení je řízeno mikroprocesorem. V případě nestandardní funkce

Více

Full HD kamera do auta

Full HD kamera do auta Full HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce OBD funkce www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) GPS modul 2) Led dioda 3) Tlačítko nahoru 4) Slot pro micro

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Elektronické dveřní kukátko Model: DVK 5080 Před použitím si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Představení Elektronické digitální dveřní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Popis kamery... 2 Tlačítka a funkce kamery... 3 Nabídka nastavení... 4 Další funkce... 5 Nahrávání videa a fotografování...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-427DVR Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

Uživatelská příručka. HD Autokamera I8S

Uživatelská příručka. HD Autokamera I8S Uživatelská příručka HD Autokamera I8S 1 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a

Více

DI-WAY Digitální dveřní kukátko se zvonkem 29ZVC01

DI-WAY Digitální dveřní kukátko se zvonkem 29ZVC01 DI-WAY Digitální dveřní kukátko se zvonkem 29ZVC01 Instruktážní manuál I.Představení II.Popis III.Funkce IV.Postup instalace V.Provozní instrukce VI.Specifikace VII.varování I.Představení Děkujeme za nákup

Více

Sender / Transmitter Control Unit (TCU) Vysílač / přenašeč

Sender / Transmitter Control Unit (TCU) Vysílač / přenašeč Sender / Transmitter Control Unit (TCU) Vysílač / přenašeč 1) LCD monitor 2) Tlačítko volba 3) Tlačítko modus 4) Tlačítko zoom 5) ON / OFF 6) LED kontrolka 7) + / - výběrové tlačítko 8) Testovací tlačítko

Více

Uživatelský manuál T5622

Uživatelský manuál T5622 Uživatelský manuál T5622 BEZPEČNOST PRODUKTU A ÚČINKY RÁDIOVÉHO VYSÍLÁNÍ PŘENOSNÝCH RADIOSTANIC Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny pro bezpečné používání, které jsou obsaženy

Více

Návod k obsluze dvoukanálové FM vysílačky F6

Návod k obsluze dvoukanálové FM vysílačky F6 Návod k obsluze dvoukanálové FM vysílačky F6 Upozornění 1. Neohýbejte anténu 2. Dodržujte vzdálenost 5cm mezi ústy a mikrofonem vysílačky 3. Vysílačku sundávejte z opasku oběma rukama 4. Zakrývejte otvor

Více

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery DVR přijímač s LCD pro skryté kamery Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dva nahrávací módy (nahrávání nepřetržité, detekcí pohybu) 3 LCD displej pro pohodlné ovládání Dobrý poměr výkon x cena www.spionazni-technika.cz

Více

Dechový alkohol tester s elektro-chemickým senzorem JETT9 - Návod k použití

Dechový alkohol tester s elektro-chemickým senzorem JETT9 - Návod k použití Dechový alkohol tester s elektro-chemickým senzorem JETT9 - Návod k použití Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. HLAVNÍ FUNKCE A VLASTNOSTI... 3 2. ZOBRAZENÍ KONFIGURACE A FUNKCÍ... 4 2.1. KONFIGURACE... 4 2.2. DISPLEJ...

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

GT CASA ALARM SILVER LINE

GT CASA ALARM SILVER LINE GT CASA ALARM SILVER LINE Děkujeme Vám, že jste si koupili náš výrobek GT CASA ALARM. GT CASA ALARM ochrání Vaše domy, obchody, kanceláře, karavany i lodě. Před instalací zařízení si prosím pečlivě přečtěte

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

/CZ/ Meteostanice EWS-810, bílá obj. č. 123127

/CZ/ Meteostanice EWS-810, bílá obj. č. 123127 Ovládací prvky a indikace A Základna 1 Den 2 Měsíc 3 Den v týdnu 4 Symbol alarmu/budíku 5 Letní čas 6 Symbol baterie (základna) 7 Teplota v místnosti 8 Venkovní teplota 9 Indikace kanálů 10 Přepínání kanálů

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka Obsah EN Úvod... 2 Co je DAB + Digitální Rádio?... 2 Začínáme.... 3 Podsvícení displeje... 4 Použití sluchátek.... 4 Vaše rádio... 5 Zapnutí... 6 Teleskopická anténa.... 6 Vypnutí... 6 Změna hlasitosti....

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

MiniActionDV Minikamera BRAUN. Návod k použití

MiniActionDV Minikamera BRAUN. Návod k použití MiniActionDV Minikamera BRAUN Návod k použití 1 Obsah Obsah...2 Úvod...2 Přehled...2 Vlastnosti...2 Obsah balení...4 Popis výrobku...6 Voděodolné pouzdro...7 Instalace...8 Instalace voděodolného pouzdra...8

Více