Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat:"

Transkript

1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat: 1. Pro dravé ptáky a sovy je vhodné toto krmení a) celá usmrcená krmná zvířata vhodného druhu, b) maso jatečných zvířat, c) vedlejší živočišné produkty, schválené veterinární správou jako krmivo pro zvířata, d) pro výrečka malého, včelojeda lesního a poštolku rudonohou živý hmyz, e) pro včelojeda lesního krmné směsi z vajec, masa, tvarohu, popř. dalších složek, f) pro jedince připravované k vypuštění živá krmná zvířata vhodného druhu. 2. Pro vodní ptáky vrubozobé a chřástaly je vhodné toto krmení: a) obiloviny, šroty a obilné vločky, b) vařené brambory a těstoviny, c) tvrdý chléb a pečivo, d) zelená píce a pastva, e) ovoce a zelenina, f) živí bezobratlí a plankton, g) rybí maso, celé ryby (pro morčáky), Z uvedených složek je možné tvořit krmné směsi. 3. Pro vodní ptáky brodivé, bahňáky, srostloprsté, potáplice, potápky a veslonohé je vhodné toto krmení: a) celá krmná zvířata vhodných druhů, b) maso jatečných zvířat, c) živí bezobratlí, d) vedlejší živočišné produkty schválené veterinární správou jako krmivo pro zvířata, e) krmné směsi z vařeného a syrového masa, vajec, tvarohu a zeleniny, f) průmyslové krmné směsi pro hmyzožravé ptáky, g) u rybožravých ptáků musí být předkládány živé ryby v rámci rehabilitace. 4. Pro ptáky hrabavé, měkkozobé a semenožravé pěvce je vhodné toto krmení: a) obiloviny a obilné vločky, b) luštěniny kromě fazolí velkých druhů, c) olejnatá semena, 9

2 d) ovoce a zelenina, e) plody a semena planě rostoucích rostlin, a to zralé i nezralé, f) průmyslové krmné směsi pro exotické ptáky, g) pro mláďata hrabavých a pěvců živí bezobratlí, h) pro mláďata hrabavých a pěvců průmyslové krmné směsi pro hmyzožravé ptáky, i) pro mláďata měkkozobých změkčené nebo vařené obiloviny a luštěniny. 5. Pro šplhavce, kukačky, rorýsy a hmyzožravé pěvce je vhodné toto krmení: a) živí bezobratlí, b) holátka hlodavců, c) sušení a mražení bezobratlí včetně jejich vývojových stádií, d) průmyslové krmné směsi pro hmyzožravé ptáky, e) syrové maso jatečných zvířat mleté nebo krájené, f) ovoce a plody dřevin, g) vařená vejce, h) tvaroh a jogurty. 6. Pro krkavcovité pěvce je vhodné toto krmení: a) celá krmná zvířata vhodných druhů, b) vedlejší živočišné produkty schválené veterinární správou jako krmivo pro zvířata, c) maso jatečných zvířat, d) průmyslové krmné směsi pro hmyzožravé ptáky, e) konzervy a granulovaná krmiva pro kočky, f) živí bezobratlí, g) ovoce a zelenina, h) olejnatá semena a ořechy, i) vejce vařená i syrová, j) tvaroh a jogurty. 7. Pro šelmy je vhodné toto krmení: a) celá krmná zvířata vhodných druhů, b) vedlejší živočišné produkty schválené veterinární správou jako krmivo pro zvířata, c) maso jatečných zvířat, d) pro kunovité a psíka mývalovitého ovoce, e) pro medvěda hnědého chléb starší dvou dnů, 10

3 f) tvaroh a jogurty, g) syrová vejce, h) konzervy a granulovaná krmiva pro psy a kočky tato krmiva slouží jen jako doplněk, i) pro jezevce lesního jedlé houby, j) živí bezobratlí, k) dětské piškoty jako doplněk, l) pro sající mláďata kozí mléko, mléčné směsi pro odchov štěňat a koťat, kondenzované mléko neslazené. 8. Pro ježky je vhodné toto krmení: a) maso jatečných zvířat, b) vedlejší živočišné produkty schválené veterinární správou jako krmivo pro zvířata, c) konzervy a granulovaná krmiva pro kočky a štěňata, d) měkké ovoce, e) kysané mléčné výrobky a sýry, f) vejce vařená i syrová, g) pro sající mláďata mléčné směsi pro odchov štěňat a koťat, h) živí bezobratlí. 9. Pro netopýry je vhodné toto krmení: a) živí bezobratlí, b) konzervy pro kočky, c) drůbeží a králičí játra syrová, d) pro jedince vysílené z nedostatku potravy tresčí játra v oleji, e) mléčné směsi pro odchov štěňat a koťat, případně mléko zředěné čajem nebo heřmánkovým odvarem. 10. Pro hlodavce, zajíce a králíky divoké je vhodné toto krmení: a) zelená a suchá píce, b) obiloviny a obilné vločky, c) ovoce a zelenina, d) tvrdý chléb a pečivo, e) pro veverku a myšovité hlodavce živí bezobratlí, f) pro hlodavce olejnatá semena a ořechy, g) pro bobra, ondatru a zajíce polního živé větve listnatých dřevin, h) pro veverku jedlé houby, 11

4 i) pro hlodavce tvaroh a vařená vejce, j) průmyslové krmné směsi pro hlodavce, zajíce a králíky, k) lizová sůl a minerální doplňky, l) pro sající mláďata hlodavců a králíků kozí mléko, nebo kondenzované mléko ředěné podle druhu, m) pro sající mláďata zajíce kondenzované mléko neředěné, případně ředěné čajem nebo heřmánkovým odvarem. 11. Pro prase divoké je vhodné toto krmení: a) obilné šroty a vločky, b) vařené okopaniny a těstoviny, c) vařené maso a vejce, d) kozí mléko, e) kysané mléčné výrobky, f) plody listnatých lesních dřevin, g) obiloviny v mléčné zralosti (zejm. kukuřice a oves), h) tvrdý chléb a pečivo, i) ovoce a zelenina. 12. Pro přežvýkavce je vhodné toto krmení: a) zelená a suchá píce, b) větve listnatých dřevin, c) obiloviny, šroty a obilné vločky, d) průmyslová krmiva pro jelenovité, e) krouhané nebo krájené okopaniny kromě brambor, f) tvrdý chléb, g) lizová sůl nebo minerální liz, h) pro sající mláďata kozí mléko, mléčné směsi pro raný odchov kůzlat a telat nebo kondenzované mléko ředěné podle druhu. 13. Krmivo musí chovatel handicapovaným zvířatům předkládat způsobem, který je co nejpodobnější přirozenému příjmu potravy v přírodě. Býložravci, všežravci a hmyzožravá handicapovaná zvířata musí mít krmivo k dispozici po celý den, masožravci jsou krmeni 1 x denně obvykle v odpoledních hodinách. Mláďatům musí být potrava podávána v krátkých intervalech podle individuálních potřeb druhu. 12

5 Podmínky pro krmná zvířata: Příloha č. 2 k vyhlášce č.../2008 Sb. Chovatel zajistí, aby prostory pro krmná zvířata splňovaly tyto podmínky: 1. Minimální velikost a vybavení prostor pro krmné ryby: a) sádky pro ryby musí mít hloubku minimálně 0,7 m s okysličovanou vodou, musí být zastíněné a kryté před padajícím listím. V zimě je nutné zabránit zamrzání čeřením vody čerpadlem nebo probubláváním vzduchem, b) akvária musí mít obsah minimálně 60 l, voda musí být filtrovaná, okysličovaná, s teplotou dle druhu ryb (naše plevelné ryby o C, tropické o C). 2. Minimální velikost a vybavení prostor pro krmné ptáky: Pro holuby a) voliéry musí být o velikosti 2 x 3 x 2 m pro 20 ks holubů na zkrmení, nebo 10 ks holubů na trvalý chov, b) voliéry musí být částečné zastřešené (1/3 střechy) a musí mít jednu plnou boční stěnu, c) musí být použita podestýlka z přírodního substrátu (písek, drcená kůra), nebo podlaha z betonu popř. dlažby, d) pro hnízdění holubů musí být vnitřní prostor vybaven budníky o minimální velikosti 0,3 x 0,4 m na 1 pár, e) vnitřní prostor musí obsahovat sedačky a plochá bidla o šířce minimálně 5 cm, nebo silné větve o průměru minimálně 5 cm, f) vnitřní prostor musí být vybaven koupací nádobou, krmítky na zob, nádobou s pískem je-li dno holé, a vápenným gritem (u chovu k produkci mláďat). Pro křepelky a) musí být klece o velikosti 0,6 x 0,4 x 0,3 m na 5 ks, nebo voliéry o velikosti 1 x 2 x 2 m na 10 ks; při krátkodobém držení je nutné dělit ptáky podle pohlaví, při chovu je vždy 1 kohoutek na 4 5 slepiček, b) voliéry musí být částečně zastřešené (1/3 střechy) a musí mít jednu plnou boční stěnu, c) v klecích musí být použita podestýlka z papíru, písku nebo umělých steliv, d) podklad voliér musí být tvořen pískem, pokud je tvořen betonem je nutné umožnit popelení v jemném písku, e) voliéry musí být zajištěné před pronikáním hlodavců a malých šelem, f) musí být zajištěna teplota vnitřního prostoru v rozmezí od 5 do 28 o C, g) vnitřní prostor musí být vybaven napáječkami nebo miskami na vodu a krmítky na zob. Pro hrabavou drůbež a bažanty a) musí být voliéry o velikosti 2 x 3 x 2 m na 5 kusů, 13

6 b) pro kura domácího musí být výběh o ploše 30 m 2 na 12 kusů s kurníkem o velikosti 1,5 x 1 x 1 m, c) voliéry musí být částečně zastřešené (1/3 střechy) a musí mít jednu plnou boční stěnu, d) voliéry musí být vybaveny bidly na hřadování, e) musí být použita podestýlka z písku, pokud je podlaha betonová, je nutné umožnit popelení v jemném písku, f) pro trvalý chov kura domácího musí být hnízda nebo budníky o velikosti asi 0,5 x 0,4 x 0,3 m, g) vnitřní prostor musí být vybaven napáječkami nebo miskami na vodu a krmítky na zob. Pro vyskladněné slepice z klecových chovů a) pokud nejsou ptáci plně opeření, resp. pokud mají holá místa na těle, musí mít přístřešek proti dešti a slunci; v zimě při teplotě pod 5 o C je nutné ustájení v zatepleném prostoru, b) musí být umístěné odděleně od ostatní drůbeže dokud neopeří. Pro vodní drůbež a) musí být voliéry o velikosti 3 x 4 x 2 m na 5 kusů, nebo výběh o velikosti 20 m 2 na 10 kachen nebo 5 hus, b) vnitřní prostor musí být vybaven kurníkem nebo přístřeškem s podestýlkou (sláma, hoblovačky) o velikosti minimálně 1,5 x 1 x 1,5 m a koupací nádobou o hloubce minimálně 15 cm z plastu nebo kovu, c) voliéry musí být částečně zastřešené (1/3 střechy) a musí mít jednu plnou boční stěnu, d) vnitřní prostor musí být vybaven napáječkami nebo miskami na vodu a krmítky na zob, e) při trvalém chovu musí být v létě ve výběhu možnost pastvy. 3. Minimální velikost a vybavení prostor pro krmné savce: Pro králíky a) musí být kotce nebo klece o velikosti 0,8 x 0,4 x 0,5 m na 2 kusy, nebo výběhy či chlévy o velikosti 2 x 2 m s hrazením o výšce 0,6-0,7 m na 10 kusů zvířat; venkovní výběh musí být zajištěn proti podhrabání a zasíťován, b) při odchovu musí být chovná zvířata umístěna jednotlivě, c) musí být použita podestýlka ze slámy, hoblovaček nebo průmyslového steliva pro zvířata, d) vnitřní prostor musí být vybaven napáječkami nebo miskami na vodu a na jádro. Pro hlodavce a) musí být typizované nádoby na chov hlodavců, nebo klece o velikosti 1,4 x 0,3 x 0,3 m, pro maximálně 20 ks malých hlodavců (myš, křeček) a 10 ks velkých hlodavců (potkan, pískomil), b) pro morčata musí být výběhy o velikosti 1 x 2 m s hrazením vysokým 0,6 m, venkovní výběhy musí být zasíťované, c) při odchovu křečků musí být chovná zvířata umístěna jednotlivě. d) musí být použita podestýlka ze slámy, sena, hoblovaček, průmyslového steliva, nebo písku, 14

7 b) musí být zajištěna teplota vnitřního prostoru v rozmezí o C pro myši, potkany, zlaté křečky a pískomily, 5 25 o C pro křečíky a morčata, c) vnitřní prostor musí být vybaven napáječkami nebo miskami na vodu (ne plastovými), zásobníky nebo miskami na krmivo. Usmrcování krmných zvířat a) usmrcování ryb se provádí zamražením v mikrotenovém sáčku při teplotě -20 o C, nebo jednotlivě protětím žaber, b) usmrcování ptáků do velikosti holuba a hlodavců se provádí přístrojem na usmrcování malých zvířat plynem (CO 2 ), c) usmrcování domácí drůbeže, bažantů a králíků se provádí formou domácí porážky, tedy omráčením a vykrvením. 15

8 Požadavky na velikost a vybavení prostor pro handicapovaná zvířata Příloha č. 3 k vyhlášce č /2008 Sb. Pro účely této přílohy se rozumí: a) intenzivní léčbou období, kdy je se zvířetem denně manipulováno, jsou mu podávány léky, ošetřována zranění případně kdy se hojí operační rány, b) rehabilitací období, kdy se po intenzivní léčbě zvíře vrací k normálním pohybovým aktivitám, c) osamostatňováním mláďat období, kdy mládě ptáka nebo savce přestává být závislé na přímé péči rodičů a osvojuje si všechny návyky a dovednosti potřebné k přežití ve volné přírodě, d) přípravou na vypuštění období, kdy je zvíře již bez příznaků zranění nebo onemocnění a je postupně vystavováno podmínkám podobným volné přírodě, a to včetně podávání živé kořisti u predátorů, e) adopční péčí péče o mláďata, kterou provádí pár nebo osamělý jedinec zvířete stejného nebo příbuzného druhu, f) umělým odchovem mláďat odchov mláďat prováděný člověkem, g) klecí pevná nebo přemístitelná prostora pro umístění savců nebo ptáků, která je vymezena plnými stěnami a nejméně dvěma průhlednými stěnami z drátěného pletiva, tyčí nebo sítí, h) komorou pevná prostora z různého materiálu pro umístění ptáků, která je vymezena plnými stěnami a maximálně jednou průhlednou stěnou a částečně průhledným stropem z drátěného pletiva, tyčí nebo sítí, i) voliérou pevná prostora z různého materiálu pro umístění ptáků, která je vymezena plnými stěnami a nejméně dvěma průhlednými stěnami z drátěného pletiva, tyčí nebo sítí, o rozměrech, které umožňují létání, j) rozletovací voliérou pevná prostora z různého materiálu pro umístění ptáků, která je vymezena maximálně jednou plnou stěnou a průhlednými stěnami z drátěného pletiva, tyčí nebo sítí, o rozměrech, které umožňují aktivní volné létání, k) expozicí pevná prostora k umístění zvířat, která jsou ukazována návštěvníkům, vybavením připomínající prostředí, které zvíře obývá v přírodě, l) dlouhodobým chovem držení zvířete po dobu delší než 3 měsíce, m) krátkodobým chovem držení zvířete po dobu kratší než 3 měsíce, n) posedem zařízení sloužící k sezení uvázaného dravce v sokolnickém nebo rehabilitačním výcviku, o) odsedávkou opracovaný kus dřeva, sloužící k usednutí dravce nebo sovy v komoře, p) proletovacím lankem ocelové lanko natažené těsně nad zemí, na němž je navlečený volně pohyblivý kroužek, sloužící k uvázání dravce, q) oddělnou klecí klec spojená posuvnými dvířky s hlavní klecí nebo výběhem a sloužící k uzavření zvířete při práci chovatele v hlavní kleci, 16

9 r) zimovištěm vnitřní ubikace, ve které je udržována rozdílná teplota oproti venkovnímu prostředí a to vzhledem k potřebám příslušného druhu zvířete, s) zimováním držení zvířete v průběhu zimního období, které nahrazuje zvířeti buď hibernaci, nebo pobyt jižních oblastech, t) výběhem plocha omezená např. ploty, stěnami, tyčemi nebo drátěným pletivem, která je často založena pod širým nebem a na níž se zvířata mohou volně pohybovat. 1. Prostory pro dravé ptáky a sovy musí splňovat tyto podmínky: a) pro intenzívní léčbu musí být klece o ploše 0,6 m 2 a výšce 0,8 m, nebo malé komory o velikosti 1,5 x 2 x 2 m, nevyžaduje-li charakter zranění handicapovaného zvířete individuální omezení prostoru; v těchto prostorech musí být ptáci umístěni jednotlivě (kromě mláďat), b) pro rehabilitaci či dlouhodobý chov musí být komory o velikosti 3 x 4 x 2 m pro druhy velikosti jestřába a větší, a o velikosti 2 x 3 x 2 m pro druhy menší, c) pro přípravu na vypuštění musí být rozletovací voliéra nebo komora o velikosti 5 x 6 x 2,5 m pro druhy do velikosti jestřába a o velikosti 5 x 8 x 3 m pro druhy větší, d) pro expozici trvale handicapovaných ptáků musí být buď posedy s proletovacím lankem o délce 5 m a více, nebo voliéry o velikosti 3 x 3 x 2 m pro druhy do velikosti menší než jestřáb a o velikosti 5 x 3 x 2,5 m pro druhy od velikosti jestřába; tyto rozměry platí pro nejvýše 2 dravce nebo 4 sovy, u více jedinců se zvětšují o 2 m 2 pro jednoho dravce, resp. o 1,2 m 2 pro jednu sovu, e) pro odchov a adopční péči musí být komory o velikosti 3 x 3 x 2 m pro druhy do velikosti menší než jestřáb a o velikosti 5 x 3 x 2,5 m pro druhy od velikosti jestřába. a) vnitřní prostor musí být vybaven posedy a odsedávkami s měkkým povrchem, např. oblouky a kruhy pokryté textilií či kůží, špalky pokryté korkem či umělou trávou. Pro rehabilitační výcvik dravců musí být posedy ve tvaru oblouku či kruhu pro dravce jestřábovité s výjimkou orlů, či ve tvaru špalku pro sokolovité dravce, orly, orlovce a sovy. Posedy musí být doplněny přístřeškem proti extrémním vlivům počasí nebo alespoň zastíněním. V komorách musí být odsedávky, bidla, špalky aj., s přírodním povrchem či umělou trávou, v jedné komoře musí být nejméně dvě odsedávky v různé výši, z toho jedna zastřešená. V rozletovací voliéře musí být nejméně tři odsedávky, z toho jedna zastřešená. Odsedávky nesmějí bránit letu. U trvale handicapovaných ptáků musí být odsedávky a bidla dostupné vzhledem k charakteru postižení jedince, b) pokud není omezeno koupání handicapovaného zvířete ze zdravotních důvodů, musí být vnitřní prostor vybaven koupací nádobou, c) na dno v komorách a voliérách musí být použita podestýlka z jakéhokoliv přírodního materiálu který znemožní tvorbu louží, bláta a ledovky. Povrch dna musí umožňovat provedení úklidu a dezinfekce. V klecích musí být vyměnitelná hygienická podestýlka, d) komory, voliéry a klece musí být částečně zastřešené a zastíněné, aby handicapovaní ptáci měli možnost úkrytu před extrémními vlivy počasí. 17

10 2) Prostory pro labutě velké musí splňovat tyto podmínky: a) pro léčbu a krátkodobý chov musí být prostor o ploše 5 x 4 m pro nejvýše 4 ptáky, na každého dalšího ptáka 2 m 2 navíc, b) pro expozici musí být výběh o ploše 20 m 2. a) povrch souše u prostor pro intenzivní léčbu musí být omyvatelný, nebo pokryt pískem či drcenou kůrou, alespoň 10 cm hlubokou; u expozice může být i travnatý povrch, b) pro dlouhodobý chov musí být prostor vybaven koupací nádrží o hloubce minimálně 0,4 m a ploše 1,5 m 2 pro 1 ptáka, c) pro expozici musí být výběh vybaven koupací nádrží o velikosti minimálně 40 m 2 pro dva ptáky. d) u větších ploch, kde mají ptáci možnost vzlétnout, je nutno zabránit úletu ptáků v léčení plotem a rozčleněním výběhu. 3) Prostory pro čápy a volavky velkých druhů musí splňovat tyto podmínky: a) pro intenzivní léčbu a krátkodobý chov musí být komory nebo voliéry o velikosti 4 x 3 x 2,5 m, nevyžaduje-li charakter zranění handicapovaného zvířete individuální omezení prostoru, b) pro rehabilitaci a zimování musí být voliéra o velikosti 6 x 4 x 3 m, c) pro expozici a dlouhodobý chov musí být voliéra o velikosti 6 x 4 x 3 m pro 2 čápy, nebo 4 volavky, pro nelétající ptáky může být výběh s plotem 1,5 m vysokým. a) v komorách a voliérách, kromě komor pro intenzivní léčbu, musí být bidla, přírodní větve nebo dřevěné tyče o průměru asi 3-6 cm, v expozičních a rehabilitačních v počtu 3-6, více vždy pro volavky a čápy černé, b) komory a voliéry musí být částečně zastřešené a zastíněné, aby handicapovaní ptáci měli možnost úkrytu před extrémními vlivy počasí, c) povrch vnitřního prostoru musí být podestlán pískem či drcenou kůrou, ve voliérách pro expozice může být i tráva; je nutné zabránit tvorbě bláta, ledovky a louží, d) vnitřní prostor musí být vybaven vodní nádrží o hloubce minimálně 0,3 0,6 m, se sklonem vstupu do vody nejvýše 30 stupňů a navazující na protiskluzový břeh, e) zimoviště pro teplomilné druhy musí být vytápěno na 5 15 o C. Musí mít omyvatelné a neklouzavé dno, musí být vybaveno bazénkem či nádobou na vodu, f) v zimovišti musí být zajištěno denní nebo přiměřené umělé osvětlení nejméně 8 hodin denně. 18

11 4) Prostory pro pěvce malé a střední, pro šplhavce, kukačky, srostloprsté, měkkozobé, rorýse obecného a křepelku polní musí splňovat tyto podmínky: a) pro intenzivní léčbu a odchov mláďat musí být klece o velikosti 0,5 x 0,3 x 0,25 m pro 4 ks drobných pěvců či 2 ks středně velkých pěvců, strakapoudů a křepelek a 0,8 x 0,4 x 0,3 m pro 2 ks kukaček, holubovitých, datlů a žlun, b) pro rehabilitaci a osamostatňování mláďat musí být voliéry o velikosti 3 x 2 x 2 m pro nejvýše 15 malých nebo 10 středně velkých ptáků, c) pro osamostatňování mláďat vlaštovkovitých musí být voliéry o délce 4 m, s volným prostorem na rozlétnutí, d) pro hnízdění a pro adopční péči musí být voliéry o velikosti 2 x 1 x 1,8 m, nebo klece o velikosti 1,5 x 0,8 x 0,6 m pro jeden pár ptáků s mláďaty, příp. jednoho dospělého ptáka s mláďaty, e) pro expozice trvale handicapovaných ptáků musí být voliéry napodobující přírodní podmínky, o rozměrech 4 x 2 x 2 m, f) pro odchov mláďat rorýse obecného musí být zastíněné krabice s drsnou výstelkou umožňující mláďatům se držet, o velikosti 0,5 x 0,3 x 0,2 m, pro maximálně 6 mláďat, g) pro léčení dospělých rorýsů obecných musí být klece o velikosti 0,5 x 0,3 x 0,2 m s jednou stěnou s drsným povrchem umožňujícím zavěšení se ptáka ve svislé poloze. a) v klecích a voliérách musí být bidla, přírodní větévky nebo části dřevin v kůře, alespoň jedno pružné (upevněné jen z jedné strany apod.). Část bidel musí být vždy ve stínu či pod střechou. Pro šplhavce musí být umístěny svislé kmeny s kůrou, b) povrch vnitřního prostoru musí být podestlán pískem či drcenou kůrou, ve voliérách pro expozice může být i tráva, c) klece a voliéry musí mít nejméně jednu třetinu stropu pevnou, jako ochranu před větrem, d) pro hnízdění a pro adopční péči musí být vnitřní prostor vybaven hnízdy, přizpůsobenými jednotlivým ptačím druhům a dostatek stavebního materiálu, e) v zimovišti pro teplomilné druhy a pro vysílené jedince musí být zajištěno vyhříváno na 8-15 o C, f) v zimovišti musí být zajištěno denní nebo přiměřené umělé osvětlení nejméně 8 hodin denně, g) vnitřní prostor musí být vybaven vhodnými koupacími nádobami dle velikosti chovaných ptáků. Povrch dna musí být neklouzavý, omyvatelný a dezinfikovatelný. Rorýsům obecným nelze do klecí dávat nádoby s vodou, kvůli nebezpečí utopení. 5) Prostory pro krkavcovité pěvce musí splňovat tyto podmínky: a) pro intenzivní léčbu musí být pro malé druhy (sojka, straka, kavka, vrána) klece o velikosti 0,8 x 0,4 x 0,3 m pro 2 ks, pro velké druhy (havran a krkavec) klece o ploše 0,6 m 2 a výšce 0,8 m, 19

12 b) pro rehabilitaci či dlouhodobý chov musí být komory, a o velikosti 2 x 3 x 2 m pro malé druhy a o velikosti 3 x 4 x 2 m pro druhy velké, c) pro přípravu na vypuštění musí být rozletovací voliéra nebo komora o velikosti 5 x 6 x 2,5 m pro druhy malé a o velikosti 5 x 8 x 3 m pro druhy velké, d) pro expozici trvale handicapovaných ptáků musí být voliéry o velikosti 3 x 3 x 2 m pro druhy malé a o velikosti 5 x 3 x 2,5 m pro druhy velké; tyto rozměry platí pro nejvýše 2 ptáky, u více jedinců se zvětšují o 2 m 2 pro jednoho ptáka, e) pro odchov a adopční péči musí být komory o velikosti 3 x 3 x 2 m pro druhy malé a o velikosti 5 x 3 x 2,5 m pro druhy velké. a) v klecích a voliérách musí být bidla, přírodní větévky nebo části dřevin v kůře, b) pokud není omezeno koupání handicapovaného ptáka ze zdravotních důvodů, musí být vnitřní prostor vybaven koupací nádobou, c) na dno v komorách a voliérách musí být použita podestýlka z jakéhokoliv přírodního materiálu který znemožní tvorbu louží, bláta a ledovky. Povrch dna musí umožňovat provedení úklidu a dezinfekce. V klecích musí být vyměnitelná hygienická podestýlka, d) komory, voliéry a klece musí být částečně zastřešené a zastíněné, aby handicapovaní ptáci měli možnost úkrytu před extrémními vlivy počasí. 6) Prostory pro vodní ptáky musí splňovat tyto podmínky: Minimální velikost a vybavení prostor a) pro vrubozobé, potápky, potáplice, kormorány a lysky musí být podmínky stejné jako pro labutě velké (2), pouze u létajících je nutné umístění ve voliéře. Nutná je vodní nádrž s polovičními rozměry než pro labutě, b) pro malé brodivé ptáky musí být podmínky stejné jako pro volavky (3.), c) pro racky a rybáky musí být prostory stejně velké jako pro malé dravce (1.), vybavené nádrží o ploše minimálně 0,5 m 2 na dva jedince, d) pro bahňáky a chřástaly musí být prostory stejně velké jako pro malé dravce(1.), vybavené nádrží o ploše minimálně 0,5 m 2 na 4 jedince o hloubce minimálně 10 cm. 7) Prostory pro hrabavé (mimo křepelky) musí splňovat tyto podmínky: Minimální velikost a vybavení prostor a) prostory musí být stejné velké jako pro malé dravce (1.). Je nutné umožnit ptákům popelení v jemném písku, b) stropy ubikací musí být z pytloviny, síťoviny nebo volně nataženého potahovaného nebo proplétaného pletiva, aby nedocházelo ke zraňování hlav ptáků. 20

13 8) Prostory pro šelmy musí splňovat tyto podmínky: 8.1. Pro lasicovité a psovité šelmy (kromě vlka) a pro kočku divokou a) k intenzivní léčbě a odchovu mláďat musí být klece o velikosti 2,5 x 2 x 2 m, b) k dlouhodobému chovu kočky divoké a psovitých šelem musí být klece o velikosti 4 x 3 x 2,5 m, c) k dlouhodobému chovu lasicovitých musí být klece o velikosti 2 x 2 x 2 m, d) k dlouhodobému chovu vydry musí být klec o velikosti 5 x 4 x 2 m. a) klec musí být vybavena dřevěnou boudou o velikosti odpovídající velikosti zvířete, b) pro kuny a kočky divoké musí být v kleci kmeny na šplhání, nebo palanda ve výši minimálně 1,5 m, c) pro tchoře, lasice a jezevce musí být klec vybavená kmeny a kameny na lezení a pro ukrývání se, d) pro vydru říční, norka evropského a amerického musí být klec vybavena bazénem k plavání o velikosti minimálně jedné třetiny velikosti klece a o hloubce minimálně 0,8 m, b) klec musí mít pevnou podlahu odolnou proti podhrabání zvířat, nebo podezdívku do hloubky minimálně 1,2 m, e) v kleci musí být písčité plochy či mísy s průmyslovým stelivem k zahrabávání trusu Prostory pro rysa a vlka musí splňovat tyto podmínky: a) pro krátkodobý chov musí být klece z pevných mříží nebo pletiva o velikosti 5 x 6 x 2,5 m, b) pro dlouhodobý chov musí mít vlk k dispozici výběh či klec o ploše 100 m 2 pro jeden pár, rys musí mít klec či výběh o ploše 30 m 2 pro jeden pár, b) výběh musí být ohrazen plotem o výšce 3 m pro vlky a 4 m pro rysy, se zamezením možnosti překonání plotu, c) pro vlky musí být oddělná klec o rozměrech 2 x 3 x 2 m, d) pro rysy musí být oddělná klec o rozměrech 2 x 3 x 2 m pouze u dlouhodobého chovu nebo u chovu samice s koťaty. a) vnitřní prostor musí být vybaven dřevěnými boudami v počtu odpovídajícímu počtu umístěných zvířat, b) pro rysy musí být klec vybavená palandou k odpočinku ve výšce minimálně 1,5 m, c) v kleci pro rysy musí být písčitá plocha k odkládání trusu, d) ve výběhu pro rysy musí být kmeny ke šplhání a k broušení drápů, e) pro vlky musí být v kleci nebo ve výběhu palanda či silný kmen ve výšce asi 1 m k odpočinku, 21

14 f) pro vlky musí být mříže u klece o síle nejméně 10 mm, nebo nerozpojitelné pletivo, g) pro vlky musí být buď pevná podlaha ubikace nebo u výběhu podezdívka o hloubce minimálně 1,5 m Prostory pro medvěda hnědého musí splňovat tyto podmínky: a) pro krátkodobý chov medvěda musí být klec vyrobená z masivních mříží o velikosti 8 x 5 x 3 m s oddělnou klecí o velikosti 3 x 3 x 2 m, s pevnou betonovou podlahou, b) pro dlouhodobé držení musí být klec či výběh o ploše 150 m 2 pro jednoho medvěda s oddělnou klecí o velikosti 4 x 3 x 3 m. a) uvnitř klece musí být pro každé zvíře masivní dřevěná bouda, b) vnitřní prostor musí být vybaven silnými kmeny na lezení a škrábání, c) pro dlouhodobý chov medvěda musí být vnitřní prostor vybaven bazénem o hloubce minimálně 1,2 m, d) pro dlouhodobý chov medvěda musí být vnitřní prostor vybaven předměty na hraní, e) klec pro medvědy musí mít mříže silné alespoň 16 mm a pevnou podlahu; u výběhu musí být podezdívka o hloubce minimálně 1,5 m. 9) Prostory pro sudokopytníky musí splňovat tyto podmínky: 9.1. Pro prase divoké a) pro intenzivní léčbu musí být ohrada z vodorovných mříží minimálně 16 mm silných o velikosti 4 x 3 m, b) pro dlouhodobý chov musí být ohrada z vodorovných mříží minimálně 16 mm silných o velikosti 10 x 5 m, c) ohrada musí mít oddělný prostor o velikosti 2 x 3 m, c) při chovu sajících selat musí být kotec o velikosti 1,5 x 1 m s výběhem 3 x 2 m pro jeden vrh. a) vnitřní prostor musí být vybaven přístřeškem o velikosti minimálně 1,5 x 1 x 1,2 m pro dvě handicapovaná zvířata, b) u dlouhodobého chovu musí mít divoká prasata v ohradě příležitost k rytí ve formě pískoviště, hliniště nebo kaliště, c) podezdívka výběhu musí být hluboká minimálně 0,5 m. 22

15 9.2. Pro srnce obecného a) při umělém odchovu mláděte musí být stáj o velikosti 1,5 x 1,2 m s výběhem o velikosti 3 x 2 m, b) pro dospělé handicapované zvíře v intenzivní léčbě musí být stáj o velikosti 3 x 4 m, c) pro dlouhodobý chov musí být výběh o velikosti 200 m 2 pro jedno handicapované zvíře, nebo srnu s mláďaty. Pro každé další handicapované zvíře musí být 10 m 2 navíc. a) ve výběhu musí být přístřešek či stáj o velikosti minimálně 1,5 x 1 x 1,5 m, b) pro srnce v dlouhodobém chovu musí být ve výběhu kmen či kůl k vytloukání paroží, c) pro srnčata v odchovu musí být možnost pastvy, d) nutná je kamenná sůl nebo minerální liz Pro ostatní jelenovité a) při umělém odchovu mláděte musí být stáj o velikosti 3 x 2.4 m s výběhem o velikosti 6 x 4 m, b) pro dospělé handicapované zvíře v intenzivní léčbě musí být stáj o velikosti 6 x 8 m, c) pro dlouhodobý chov musí být výběh o velikosti 400 m 2 pro jedno handicapované zvíře, nebo laň s mláďaty. Pro každé další handicapované zvíře musí být 20 m 2 navíc. a) ve výběhu musí být přístřešek či stáj o velikosti minimálně 3 x 2 m, b) pro jelena v dlouhodobém chovu musí být ve výběhu kmen či kůl k vytloukání paroží, c) pro mláďata v odchovu musí být možnost pastvy, d) nutná je kamenná sůl nebo minerální liz Pro muflona Minimální velikost a vybavení prostor a) prostor musí být stejný jako pro srnce obecného (9.2.) Při dlouhodobém chovu dospělých samců všech přežvýkavců je nutné rozdělení výběhu pro možnost bezkontaktní obsluhy a také pro oddělení samice, popř. mláďat. Spojovací dveře musí být ovladatelné zvenčí. V obou částech musí být přístřešek. 23

16 10) Prostory pro ježky musí splňovat tyto podmínky: a) pro chov ježků musí být prostor o ploše 0,6 m 2, popř. výběh o ploše 2 m 2 pro jednoho nebo dva ježky, b) pro zimování ježků musí být prostor o ploše 0,4 m 2 pro jedno zvíře. a) vnitřní prostor musí být vybaven pro každé zvíře samostatnou budkou s podestýlkou, b) u venkovních výběhů musí být přirozený povrch, který ježkům umožní hledání hmyzu a slimáků, c) v zimovišti musí být zajištěno vytápění pro aktivní jedince na teplotu o C, pro hibernující na teplotu 4 8 o C. 11) Prostory pro zajíce a hlodavce musí splňovat tyto podmínky: Pro zajíce a) pro umělý odchov zajíců musí být prostor o ploše 0,3 x 0,5 m na jedno nebo dvě handicapovaná zvířata, při osamostatňování mláďat musí být prostor o velikosti 1 x 1 x 0,6 m, b) pro rehabilitaci musí být klec či výběh o velikosti 4 x 3 m na jedno nebo dvě handicapovaná zvířata, s plotem o výšce 2,5 m, nebo stropem, c) pro dlouhodobý chov zajíců musí být klec o velikosti 5 m 2 pro jedno handicapované zvíře. a) vnitřní prostor musí být vybaven přístřeškem nebo živými dřevinami na ochranu proti vlivům počasí, b) nutná je kamenná sůl nebo minerální liz, c) klec pro dlouhodobý chov zajíců musí mít podlahu ve formě roštu ze dřeva nebo pletiva Pro veverku obecnou a) pro mládě veverky při osamostatňování a jedince v rehabilitaci musí být klec o velikosti 1 x 1 x 2 m, b) pro dlouhodobý chov musí být klec o velikosti 2 x 2 x 2,5 m pro jeden pár. a) vnitřní prostor musí být vybaven budkami pro každé zvíře, a musí být chráněn před větrem dvěma pevnými stěnami a pevnou částí stropu klece, b) vnitřní prostor musí být vybaven větvemi na šplhání. 24

17 11.3. Pro bobra a) pro intenzivní léčbu bobra musí být klec o velikosti 2 x 3 x 2 m, se stěnami chráněnými oplechováním proti prohlodání, b) pro dlouhodobý chov musí být výběh o ploše 10 x 5 m. a) výběh musí být zajištěn proti podhrabání pevnou podlahou nebo silnou podezdívkou, b) polovinu plochy výběhu musí tvořit bazén o hloubce minimálně 1 m, se šikmými stěnami, c) výběh musí být vybaven živým dřevem ke hryzání pro ondatru Minimální velikost a vybavení prostor musí být stejné jako pro bobra (11.3.), rozměry mohou být o polovinu menší pro králíka divokého Minimální velikost a vybavení prostor a) vybavení vnitřního prostoru musí být stejné jako pro zajíce (11.1.), rozměry mohou být o třetinu menší, b) vnitřní prostor musí být zajištěn proti podhrabání pevnou podlahou nebo silnou podezdívkou pro malé hlodavce a) lze použít typizované nádrže pro chov laboratorních hlodavců nebo prosklená terária o velikosti 0,3 x 0,4 x 0,25 m pro jedno nebo dvě handicapovaná zvířata pro dlouhodobý chov syslů Minimální velikost a vybavení prostor a) prostor musí být o velikosti 3 x 4 m pro skupinu do 10 syslů a zajištěn proti podhrabání pevnou podlahou nebo silnou podezdívkou, b) v kleci s pevnou podlahou musí být vrstva zeminy vysoká minimálně 1 m ke hrabání. 12) Pro netopýry: a) pro intenzivní léčbu musí být klece o velikosti 0,3 x 0,4 x 0,5 m, není-li z léčebných důvodů potřeba prostor a pohyb omezit, 25

18 b) pro zimování musí být klec o velikosti 0,3 x 0,2 x 0,3 m, c) pro rehabilitaci musí být voliéra o rozměrech 1,5 x 2 x 2 m. a) v zimě musí být zajištěno vytápění vnitřních prostor pro aktivní jedince na teplotu o C, pro hibernující na teplotu 4 8 o C, b) na stěně klece v její horní polovině musí být umístěn úkryt, např. zavěšený kus kůry nebo budka dobře přístupná ze stěny klece, pro dutinové druhy. Při omezené schopnosti šplhání musí být odpovídající úkryty umístěny v dolní části klece. 13) Prostory pro hady a ještěrky musí splňovat tyto podmínky: a) prostor musí být o velikosti 0,5 x 0,4 x 0,5 m pro 1 hada nebo 4 ještěrky obecné, nebo 2 ještěrky zelené, b) pro rehabilitaci musí být venkovní nádrž o průměru 1 m a hloubce 0,6 m, zasíťovaná. pro nemocná zvířata a) vnitřní prostor musí být vybaven kameny nebo keramickou miskou, umožňující úkryt zvířat, b) podestýlka musí být snadno vyměnitelná (noviny, filtrovací papír, příp. drcená kůra), c) pokud není omezeno koupání handicapovaného zvířete ze zdravotních důvodů, musí být vnitřní prostor vybaven dezinfikovatelnou miskou s vodou, d) musí být zajištěno vytápění žárovkou nebo vyhřívacím tělesem, aby se vytvořil tepelný spád. pro zvířata před vypuštěním nebo pro dlouhodobý chov a) vnitřní prostor musí být vybaven úkryty pod kůrou nebo kmeny, b) podestýlku musí tvořit přírodní materiál (písek, rašelina), c) vnitřní prostor musí být vybaven omyvatelnou a dezinfikovatelnou miskou s vodou, d) pro užovky je nutná nádoba na koupání, e) musí být zajištěno vytápění žárovkou nebo vyhřívacím tělesem, aby se vytvořil tepelný spád, f) pro užovku stromovou jsou nutné větve ke šplhání. pro zimování plazů a) musí být zajištěno vytápění vnitřních prostor na teplotu optimální pro zimování plazů (1 5 o C), případně maximální rozpětí teplot pro většinu plazů z mírného zeměpisného pásu (druhy z naší přírody) 0 10 o C; k zimování lze využít sklep, nevytápěnou komoru, případně upravenou ledničku, b) musí být zajištěna vzdušná vlhkost miskou z vodou, nebo zvlhčováním rozprašovačem, c) podklad musí tvořit navlhčené směsi přírodních materiálů, případně mírně vlhké pleny při přezimování v ledničce. 26

19 14) Prostory pro obojživelníky musí splňovat tyto podmínky: Pro pulce a) musí být akvaterária o obsahu 60 l a výšce vody 0,2 0,25 m s vnějším filtrem, nebo venkovní bazénky o hloubce cm a průměru 1 m a) pro pulce čolků a mloků je nutné částečné zastínění vnitřního prostoru rostlinami nebo umělou stěnou, b) bazénky musí mít vnější oplocení proti úniku dospělců, c) dno a stěny bazénků musí být omyvatelné a dezinfikovatelné; stěny se sklonem cca 30 o Pro dospělé jedince (mloci, ropuchy, skokani hnědí, rosničky, blatnice) a) musí být akvária s 1/3 vody a 2/3 souše o velikosti 0,4 x 0,25 x 0,2 m pro1 ks (blatnice a mloci se chovají jednotlivě), nebo venkovní ubikace o průměru 0,6 m, s hrazením o výšce 0,5 m, zasíťované a) podklad musí tvořit přirozený substrát, venkovní ubikace mohou být zatravněné nebo porostlé živými rostlinami, b) vnitřní prostor musí obsahovat úkryty z kůry nebo keramických nádob, kmeny nebo větve na šplhání pro rosničky zelené, c) vnitřní prostor musí být vybaven koupací nádobou o hloubce minimálně 7 cm Pro dospělé jedince (zelení skokani, kuňky, čolci) a) musí být akvária o velikosti 0,5 x 0,25 x 0,25 m pro 2 ks skokanů nebo 4 ks kuněk a čolků, nebo venkovní bazénky o hloubce 0,2 0,5 m, se sklonem břehů cca 30 o a průměru 0,7 m; musí být ohrazené a zasíťované proti úniku a) na hladině vody musí být kůra nebo jiný vhodný plochý předmět pro vylézání, b) pro čolky jsou nutné vodní rostliny na ukrytí pro zimování obojživelníků a) je nutné zajistit optimální teplotu kolem 0 o C, b) je nutné zajistit vyšší vzdušnou vlhkost aby bylo zabráněno vysychání, c) podklad musí tvořit navlhčené směsi přírodních substrátů. 15) Obecná pravidla: Prostory pro handicapovaná zvířata musí splňovat dále tyto podmínky: a) při umístění u vodních toků musí zvířatům umožnit skrýt se při obvyklém vzestupu hladiny vody (do úrovně desetileté vody), 27

20 b) nesmí být nadměrně ohroženy padajícími stromy při polomech, c) použitý materiál musí vzdorovat běžným klimatickým vlivům, d) musí být zajištěny proti pronikání predátorů a škodlivých hlodavců, e) nesmí se v nich držet nadměrná vlhkost, musí být větratelné, a venkovní ubikace musí umožnit zvířatům pobyt na slunci, f) ubikace pro rehabilitaci a dlouhodobý chov musí poskytnout zvířatům dostatek podnětů k činnosti a k přirozeným projevům, g) nesmí být ošetřeny jedovatými konzervačními látkami. 28

21 Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2008 Sb. Vzor osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata Ministerstvo zemědělství vydává Osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata podle 14 b odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo osvědčení:.. Titul, jméno, příjmení:. Datum a místo narození:.. Adresa:. Datum úspěšného složení zkoušky:. Název a adresa školícího pracoviště:... Datum, razítko a podpis příslušného státního orgánu Datum, razítko a podpis předsedy zkušební komise 29

RYBY. Nejpočetnější skupina obratlovců. Studenokrevní. Rozmanitý tvar těla (vřetenovité, zploštělé)

RYBY. Nejpočetnější skupina obratlovců. Studenokrevní. Rozmanitý tvar těla (vřetenovité, zploštělé) Přírodopis VII. RYBY Nejpočetnější skupina obratlovců Studenokrevní Rozmanitý tvar těla (vřetenovité, zploštělé) Dýchání - žábrami (kryté skřelemi), O2 rozpuštěný ve vodě Tělo kryto kůží - šupiny Plynový

Více

VY_52_INOVACE_02.15 1/11 5.2.02.15. Ptačí obři a trpaslíci. Vývoj ptáků

VY_52_INOVACE_02.15 1/11 5.2.02.15. Ptačí obři a trpaslíci. Vývoj ptáků 1/11 5.2.02.15 Ptačí obři a trpaslíci běžci Afrika, J. Amerika, Asie, mohutné tělo, dlouhý krk, malá hlava s plochým zobákem, křídla zakrnělá nelétají, silné nohy rychlý běh, nemá vyvinutý hřeben, prapor

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č. materiálu: VY_52_INOVACE_027

Více

114/2010 Sb. VYHLÁŠKA

114/2010 Sb. VYHLÁŠKA 114/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. dubna 2010 o ochraně handicapovaných zvířat při chovu Změna: 22/2013 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti

Více

Přírodověda 3. Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka

Přírodověda 3. Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka Přírodověda 3 Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka Spustit celou výuku celkem 352 stran (výukových obrazovek) - spustí od začátku výuku všech 14 kapitol Rozmanitost života 26

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 114/2010 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 114/2010 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 114/2010 Sb. Vyhláška o ochraně handicapovaných zvířat při chovu Ze dne 09.04.2010 Částka 41/2010 Účinnost od 07.05.2010 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-114 Aktuální

Více

Život ve vodě a u vody

Život ve vodě a u vody Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.28 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

chovu Základy jsou ale stejné počtu či velikosti chovaného druhu Miska s vodou a příslušným krmením skořápku)

chovu Základy jsou ale stejné počtu či velikosti chovaného druhu Miska s vodou a příslušným krmením skořápku) Chov drobných hlodavců Podmínky chovu Každý druh vyžaduje individuální podmínky chovu Základy jsou ale stejné Jako základ je chovná nádoba, která je úměrná počtu či velikosti chovaného druhu Miska s vodou

Více

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI O příbytcích starých Slovanů Slované osídlili vlídné, úrodné oblasti kolem řek, jež byly nezbytným zdrojem vody, ale také potravy. K postavení svých obydlí si vybírali

Více

245/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství

245/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství 245/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 7. června 2002 o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu Změna: 480/2002 Sb. Změna: 245/2002 Sb. (část) Ministerstvo

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Přírodovědné křížovky

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Přírodovědné křížovky Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Výživa. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa Soubor biochemických a fyziologických procesů, kterými organismus přijímá a využívá látky z vnějšího prostředí Nežijeme, abychom jedli, ale jíme,

Více

Informace pro chovatele prasat vyplývající z novely zákona na ochranu zvířat proti týrání účinné od 1. ledna 2013

Informace pro chovatele prasat vyplývající z novely zákona na ochranu zvířat proti týrání účinné od 1. ledna 2013 Informace pro chovatele prasat vyplývající z novely zákona na ochranu zvířat proti týrání účinné od 1. ledna 2013 Níže vizte 12f zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších

Více

Vyhláška MZe č. 191/2002 Sb., ze dne 7. května 2002 o technických požadavcích na stavby pro zemědělství

Vyhláška MZe č. 191/2002 Sb., ze dne 7. května 2002 o technických požadavcích na stavby pro zemědělství Vyhláška MZe č. 191/2002 Sb., ze dne 7. května 2002 o technických požadavcích na stavby pro zemědělství Ministerstvo zemědělství stanoví podle 143 odst. 4 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování

Více

Cena bez DPH: 95,59 Kč Cena s DPH: 109,93 Kč. Skladem: ANO

Cena bez DPH: 95,59 Kč Cena s DPH: 109,93 Kč. Skladem: ANO Objednací číslo:-101 Směs pro králíky granule 10Kg Kompletní krmivo pro výkrm králíků obohacené o přírodní látky se specifickými účinky.krmivo je určeno pouze pro výkrm králíků. Cena bez DPH: 95,59 Kč

Více

VYHLÁŠKA č. 243/2002 Sb. ze dne 31. května 2002,

VYHLÁŠKA č. 243/2002 Sb. ze dne 31. května 2002, VYHLÁŠKA č. 243/2002 Sb. ze dne 31. května 2002, kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele Ministerstvo zemědělství

Více

V LESE ŽIVOČICHOVÉ AZ KVÍZ

V LESE ŽIVOČICHOVÉ AZ KVÍZ V LESE ŽIVOČICHOVÉ AZ KVÍZ Zahrej si AZ kvíz. Pod každým písmem je schovaná otázka. Pokud na ni odpovíš správně, můžeš si vymalovat políčko barvou, jakou si zvolíš. Pokud odpovíš správně, může na otázku

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 50 OBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL; MALOOBCHODNÍ PRODEJ POHONNÝCH HMOT Poznámka: Do tohoto oddílu

Více

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník Autor: Mgr. Jana Doležalová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník FARMÁŘ A DOMÁCÍ ZVÍŘATA Obsah PRÁCE FARMÁŘE... 2 PRASE DOMÁCÍ... 3 KRÁVA TUR DOMÁCÍ... 5 KOZA DOMÁCÍ... 7 OVCE

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Normativy spotřeby nafty v rámci jednotlivých pracovních operací a činností spojených s chovem hospodářských zvířat v České republice Objednací list

Více

polévka hovězí s rýží a hráškem polévka zeleninová s kapáním polévka hrstková utajené drůbeží maso,brambory,nápoj ovocný

polévka hovězí s rýží a hráškem polévka zeleninová s kapáním polévka hrstková utajené drůbeží maso,brambory,nápoj ovocný chléb,pomazánka vaječná,jablko,kakao,čaj ovocný polévka hovězí s rýží a hráškem filé zapečené se sýrem,bramborová, kaše,obloha z čerstvé zeleniny,čaj rohlík,máslo,med,nektarinka,mléko,čaj ovocný veka,pomazánka

Více

kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána

kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána L 344/34 PŘÍLOHA II SEZNAM OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT PROVEDENA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY ZPRACOVANÝ PRODUKT MOHL ZÍSKAT STATUS PŮVODU kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly

Více

STOPAR I. stupeň Teoretická část ryby: Úhoř říční Štika obecná Pstruh obecný Okoun říční obojživelníci:

STOPAR I. stupeň Teoretická část ryby: Úhoř říční Štika obecná Pstruh obecný Okoun říční obojživelníci: STOPAR I. stupeň Teoretická část Správně pojmenuješ 40 obratlovců a znáš o nich základní údaje. Obratlovci: kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci ryby: Dýchají žábrami. Rozmnožují

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

Závlahové nádrže a vodojemy

Závlahové nádrže a vodojemy Závlahové nádrže a vodojemy závlahová nádrž více funkcí závlahový vodojem závlahy akumulace vody vyrovnání průtoků automatizace Vodohospodářské řešení bilance zásobního prostoru Požadavky na nádrž Strmé

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ. Jana Dobrá VY_32_Inovace_1.3.12 Ekosystém pole Člověk a jeho svět 4. ročník

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ. Jana Dobrá VY_32_Inovace_1.3.12 Ekosystém pole Člověk a jeho svět 4. ročník Název školy: Autor: Název DUM: Název sady: Číslo projektu: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Jana Dobrá VY_32_Inovace_1.3.12 Ekosystém pole Člověk a jeho svět 4. ročník CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiál je

Více

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci - masožravci - noční ptáci - oči směřují dopředu, blízko u sebe, okolo očí tzv. závoj (= uspořádání peří) - hlavu otočí až o 270 o - zahnutý zobák - ostré drápy - vratiprst - lov za soumraku a v noci -

Více

Příloha č. 1 vyhláška 411/2008 Sb.

Příloha č. 1 vyhláška 411/2008 Sb. Příloha č. 1 vyhláška 411/2008 Sb. 411/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2008 o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči Změna: 205/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst.

Více

PTÁCI, ŘÁDY POZNÁVAČKA

PTÁCI, ŘÁDY POZNÁVAČKA VY_52_INOVACE_07_I.2.12_PTÁCI, ŘÁDY PTÁCI, ŘÁDY POZNÁVAČKA PROCVIČOVÁNÍ UČIVA ŘÁDY PTÁKŮ 7. TŘÍDA TETŘEV HLUŠEC HRABAVÍ KUR DOMÁCÍ KROCAN DOMÁCÍ KOROPTEV POLNÍ HOLUB DOMÁCÍ HRDLIČKA DIVOKÁ MĚKKOZOBÍ HRDLIČKA

Více

Aplikace zákonů a nařízení a mezinárodních dohod upravujících chov ohrožených druhů světové fauny (CITES) 4

Aplikace zákonů a nařízení a mezinárodních dohod upravujících chov ohrožených druhů světové fauny (CITES) 4 Chovatel exotických ptáků (kód: 41-048-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Chovatel zvířat v zoo Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Nosnice v obohacených klecích

Nosnice v obohacených klecích Nosnice v obohacených klecích 1 Obsah 1. Popis 3 2. Vyobrazení 6 3. Přehled povinných pravidelných kontrol zařízení pro správný chod 26 2 1. Popis Jedná se o moderní zařízení modulového systému, které

Více

TEORETICKÁ ČÁST test. 4. Podtrhni 3 kořenové poloparazity: ochmet, světlík, černýš, kokotice, jmelí, raflézie, kokrhel, podbílek

TEORETICKÁ ČÁST test. 4. Podtrhni 3 kořenové poloparazity: ochmet, světlík, černýš, kokotice, jmelí, raflézie, kokrhel, podbílek TEORETICKÁ ČÁST test 1. Vyber příklad mimeze: a) delfín podobající se tvarem těla rybě b) skunk produkující v ohrožení páchnoucí výměšek c) strašilka napodobující větvičku d) kuňka s výrazně zbarvenou

Více

Jelen žije většinou ve vysokých lesích

Jelen žije většinou ve vysokých lesích ( animace kliknutím na objekt ) Lesní zvěř ( prezentace s výkladem) je těžké ji spatřit, protože je velmi plachá ve dne se ukrývá vychází brzy zrána a večer ( za soumraku ) Jelen žije většinou ve vysokých

Více

Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 2015

Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 2015 Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 2015 Metodické vysvětlivky I. Základní údaje o honitbách II. Klasifikace honiteb normované a minimální stavy zvěře a výměra honebních ploch podle jakostních

Více

EKOSYSTÉM OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ

EKOSYSTÉM OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ EKOSYSTÉM OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními znaky a organismy ekosystému lidských obydlí. Ekosystém okolí lidských obydlí

Více

VYHLÁŠKA 208. ze dne 14. dubna 2004. o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat

VYHLÁŠKA 208. ze dne 14. dubna 2004. o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat VYHLÁŠKA 208 ze dne 14. dubna 2004 o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění

Více

9 POMOCNÍ A NEKVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI

9 POMOCNÍ A NEKVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI 9 POMOCNÍ A NEKVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci provádějí jednoduché a rutinní úkony vyžadující vesměs ruční nástroje a často fyzickou sílu. Většina zaměstnání v této hlavní

Více

Kroměřížský akvaristický spolek, o. s.

Kroměřížský akvaristický spolek, o. s. ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ AKVARIJNÍCH RYB, VODNÍCH A TERARIJNÍCH ŽIVOČICHŮ PŘI PRODEJNÍCH SETKÁNÍCH AKVARISTŮ A TERARISTŮ CHOVATELŮ, PŘI VÝSTAVÁCH SPOLEČENSKÝCH, SOUTĚŽNÍCH A PRODEJNÍCH

Více

46. ročník soutěže Zlatá srnčí trofej Vlašim 2016 TESTY kategorie B

46. ročník soutěže Zlatá srnčí trofej Vlašim 2016 TESTY kategorie B 46. ročník soutěže Zlatá srnčí trofej Vlašim 2016 TESTY kategorie B Jméno soutěžícího: Bodové hodnocení teoretické části:. Bodové hodnocení praktické části vnitřní: venkovní: Celkové hodnocení: Pořadí:.

Více

Univerzita Karlova v Praze. Lékařská fakulta v Plzni. Centrální uživatelské zařízení. Standardní operační postup č.4

Univerzita Karlova v Praze. Lékařská fakulta v Plzni. Centrální uživatelské zařízení. Standardní operační postup č.4 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Plzni Centrální uživatelské zařízení Standardní operační postup č.4 Příjem, skladování, a kontrola kvality podestýlky, krmiva a napájecí vody V Plzni dne:..

Více

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Anotace Pracovní list Společenstvo rybníka lze použít k prezentaci Společenstvo rybníka či samostatně. Do pracovního listu žáci doplňují funkce rybníka a jednotlivé zástupce živočichů a rostlin u rybníka,

Více

Změny v dobách lovu zvěře 2016

Změny v dobách lovu zvěře 2016 Změny v dobách lovu zvěře 2016 RNDr. Jiří ZBOŘIL, člen Myslivecké rady ČMMJ Od 1.1.2016 bude účinná vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu č. 343/2015. Původní

Více

Město Rakovník starosta města Husovo nám. 27, PSČ 269 18 Rakovník tel.: 313 513 894, fax: 313 517 302 e-mail: epodatelna@murako.cz

Město Rakovník starosta města Husovo nám. 27, PSČ 269 18 Rakovník tel.: 313 513 894, fax: 313 517 302 e-mail: epodatelna@murako.cz Město Rakovník starosta města Husovo nám. 27, PSČ 269 18 Rakovník tel.: 313 513 894, fax: 313 517 302 e-mail: epodatelna@murako.cz PTAČÍ CHŘIPKA DOPORUČENÍ OBČANŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM MĚSTA RAKOVNÍKA Při dodržení

Více

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.3.2014 COM(2014) 180 final ANNEXES 1 to 5 PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení

Více

Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata

Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata Druh nebo skupiny druhů Rozsah teploty (ve C) primáti Nového světa 20-28 myš 20-24 potkan křeček zlatý pískomil morče

Více

BEZOBRATLÍ MĚKKÝŠI. Příklady: Popis: Výživa: Rozmnožování a vývin: Slimák popelavý. Páskovka hajní. těla: hlavy: bez ulity, má štít

BEZOBRATLÍ MĚKKÝŠI. Příklady: Popis: Výživa: Rozmnožování a vývin: Slimák popelavý. Páskovka hajní. těla: hlavy: bez ulity, má štít BEZOBRATLÍ MĚKKÝŠI Příklady: Slimák popelavý bez ulity, má štít Páskovka hajní s ulitou, v zimě víčko Popis: Výživa: těla: Měkké slizké (pro pohyb) svalnatá noha hlavy: Měkké slizké (pro pohyb) svalnatá

Více

Šablona č. 01.30 Přírodopis Savci opakování

Šablona č. 01.30 Přírodopis Savci opakování Šablona č. 01.30 Přírodopis Savci opakování Anotace: Opakování učiva o savcích. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Pracovní list je vhodný k opakování učiva o savcích. Speciální vzdělávací

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Městská policie Žďár nad Sázavou

Městská policie Žďár nad Sázavou Městská policie Žďár nad Sázavou M A T E R I Á L B E Z O S O B N Í C H Ú D A J Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 37 DNE: 7.3.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 545/2016/MP OBSAH: Smlouva o poskytnutí a využití psa ANOTACE:

Více

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Anotace Pracovní list s názvem Společenstvo lesa slouží buď jako doplněk ke stejnojmenné prezentaci či samostatný pracovní list. Žáci si v něm doplní a tím zopakují význam lesa, zástupce skupin lesních

Více

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50 Obsah ÚVOD 10 1 OBECNÉ ZÁKLADY CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 11 1.1 Chov hospodářských zvířat v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství 11 1.2 Domestikace hospodářských zvířat 12 1.2.1 Průběh domestikace

Více

1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%)

1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%) 1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%) Rok Zemědělství Lesnictví Rybolov Potravinářský průmysl Běžné ceny

Více

Život v lese DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_MAN-01-16_PRD-4. autor. Mgr. Lenka Maňasová. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Život v lese DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_MAN-01-16_PRD-4. autor. Mgr. Lenka Maňasová. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Život

Více

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes)

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes) 71 vrubozobí (Anseriformes) husa polní čínská husa husa velká kachna divoká pižmovka polák velký čírka modrá čírka obecná polák chocholačka Schématicky zakreslete detail zobáku a nohu kachny. Určete pohlaví

Více

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes)

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes) 1 vrubozobí (Anseriformes) husa polní čínská husa husa velká kachna divoká pižmovka polák velký čírka modrá čírka obecná polák chocholačka Schématicky zakreslete detail zobáku a nohu kachny. Určete pohlaví

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 9/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Živočichové u vody a ve vodě úvod

Živočichové u vody a ve vodě úvod Živočichové u vody a ve vodě úvod U vody nebo ve vodě žije obrovské množství živočichů. Blíže se seznámíme pouze s trojicí zástupců z každé skupiny: Savci Vydra říční je šelma příbuzná lasičkám či kunám.

Více

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah Přírodopis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Příroda živá a neživá Úvod do předmětu Vysvětlí pojem příroda Příroda, přírodniny Rozliší přírodniny

Více

MVDr. Miloslav MARTINEC, Ph.D. Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců, FVL, VFU Brno WELFARE ZÁJMOVÉ CHOVY KRÁLÍKŮ (ČINČIL A NUTRIÍ)

MVDr. Miloslav MARTINEC, Ph.D. Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců, FVL, VFU Brno WELFARE ZÁJMOVÉ CHOVY KRÁLÍKŮ (ČINČIL A NUTRIÍ) MVDr. Miloslav MARTINEC, Ph.D. Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců, FVL, VFU Brno WELFARE ZÁJMOVÉ CHOVY KRÁLÍKŮ (ČINČIL A NUTRIÍ) WELFARE ZÁJMOVÉ CHOVY KRÁLÍKŮ Životní pohoda podmínky fyzické

Více

Terestrické biotopy obojživelníků

Terestrické biotopy obojživelníků Terestrické biotopy obojživelníků - ochrana a péče Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, leden 2012 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o biotopy rozmnožování = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy mimo

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 259 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 25.9.2012 Ročník, pro který je DUM určen 7. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 1. 9. 2015 - úterý ALERGENY přesnídávka chléb, tuňáková pomazánka mléko 1,4,7 polévka drožďová 1,3,7,9 vepřové maso v mrkvi, vařené brambory voda se sirupem, voda 1,7,9 svačina chléb s perlou, cherry rajče

Více

EKOSYSTÉM LES. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními znaky a organismy ekosystému lesa.

EKOSYSTÉM LES. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními znaky a organismy ekosystému lesa. EKOSYSTÉM LES Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními znaky a organismy ekosystému lesa. Ekosystém lesa produkují velké množství kyslíku jsou zásobárnou

Více

2. a) Napiš pod obrázky rodový název živočicha, kterému ulita patří. b) Doplň, jestli její obyvatel žije na souši (S), nebo ve vodě (V).

2. a) Napiš pod obrázky rodový název živočicha, kterému ulita patří. b) Doplň, jestli její obyvatel žije na souši (S), nebo ve vodě (V). TEORETICKÁ ČÁST Test U otázek s volbou odpovědi je jen jedna odpověď správná. 1. Která dvojice organismů patří mezi prvoky? a) buchanka a ploštěnka b) trepka a měňavka c) trepka a perloočka d) nezmar a

Více

KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ A KONTROLNÍ ÚSEKY PIONÝRSKÁ STEZKA 2013

KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ A KONTROLNÍ ÚSEKY PIONÝRSKÁ STEZKA 2013 KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ A KONTROLNÍ ÚSEKY PIONÝRSKÁ STEZKA 2013 I. Kontrolní stanoviště PP - První pomoc, kategorie A - D Způsob plnění : Každá hlídka samostatně prostřednictvím pomůcek provede ošetření figuranta.

Více

Myslivecká legislativa II. Tomáš Kušta

Myslivecká legislativa II. Tomáš Kušta Myslivecká legislativa II. Tomáš Kušta Tvorba a využití honiteb Vlastnický vztah k honitbám - vlastní - společenstevní Způsob využívání honiteb - ve vlastní režii - pronajaté Tvorba a využití honiteb Navrhování

Více

Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015.

Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015. Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015. Tento dokument obsahuje seznam zajímavých přírodních lokalit, které je možno lokalizovat v katastru města Strakonice v souvislosti s

Více

Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Mgr. Alena Ticháčková Datum 6. 11. 2014

Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Mgr. Alena Ticháčková Datum 6. 11. 2014 Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Alena Ticháčková Datum 6. 11. 2014 Ročník 2. ročník Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Základní pravidla kompostování

Základní pravidla kompostování Základní pravidla kompostování Vyrobit kvalitní kompost v průběhu několika měsíců není nemožné. Důležité je, aby měly bakterie a půdní organismy pro svůj život vhodné podmínky. Pro urychlení rozkladu materiálu

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004,

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

Jméno: OPAKOVÁNÍ SAVCI, PTÁCI

Jméno: OPAKOVÁNÍ SAVCI, PTÁCI Jméno: OPAKOVÁNÍ SAVCI, PTÁCI 1)NAPIŠ TŘI SPOLEČNÉ ZNAKY SAVCŮ a)rodí živá mláďata b)sají mateřské mléko c)tělo je pokryto srstí 2)NAPIŠ PĚT SAVCŮ Pes, kočka, kráva, ovce, prase. 3)JAKÝ UŽITEK NÁM POSKYTUJÍ

Více

52 MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL; OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. Kód SKP N á z e v HS/CN

52 MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL; OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. Kód SKP N á z e v HS/CN Poznámka: V tomto oddílu je klasifikováno i zprostředkování maloobchodu a to do skupin podle konkrétního druhu zboží (kromě zprostředkování maloobchodu motorových vozidel). 52.1 Maloobchod provozovaný

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_07. Ptáci

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_07. Ptáci Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_07 Ptáci Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP Přírodopis

Více

Stanice pro zraněné a handicapované živočichy

Stanice pro zraněné a handicapované živočichy Český svaz ochránců přírody Základní organizace 09/07, Pátek 56, 290 01 Poděbrady Výroční zpráva 2005 Stanice pro zraněné a handicapované živočichy Kontakt: Luboš Vaněk, Jitka Kupecká, Simona Rendlová,

Více

Společenstva lesů DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_MAN-01-14_PRD-4. autor. Mgr. Lenka Maňasová. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Společenstva lesů DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_MAN-01-14_PRD-4. autor. Mgr. Lenka Maňasová. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Společenstva

Více

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi.

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Domácí zvířata chov, užitkovost Ročník 3. Anotace Tyto pracovní

Více

(Text s významem pro EHP) (2006/778/ES) (6) Inspekce zvířat, která se chovají pro hospodářské účely,

(Text s významem pro EHP) (2006/778/ES) (6) Inspekce zvířat, která se chovají pro hospodářské účely, 15.11.2006 Úřední věstník Evropské unie L 314/39 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. listopadu 2006 o minimálních požadavcích na sběr informací při inspekcích míst produkce, v nichž se chovají některá zvířata

Více

TRŽNÍ ŘÁD. farmářských trhů v Moravském Krumlově. I. Farmářské trhy v Moravském Krumlově

TRŽNÍ ŘÁD. farmářských trhů v Moravském Krumlově. I. Farmářské trhy v Moravském Krumlově TRŽNÍ ŘÁD farmářských trhů v Moravském Krumlově I. Farmářské trhy v Moravském Krumlově 1) Pořadatelem Farmářských trhů v Moravském Krumlově (dále jen FT) je Občanské sdružení ALMA, sídlem 672 01 Dobelice

Více

Řekni mi, co žereš Potravní řetězce

Řekni mi, co žereš Potravní řetězce Řekni mi, co žereš Potravní řetězce Autor, škola Helena Putyerová, ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná Vyučovací předmět přírodopis Vhodné pro 1. stupeň ZŠ, vyzkoušeno se 4. a 5. třídou Potřebný čas 45 minut Potřebný

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

Václav Pařízek Luděk Bartoš Vratislav Kšáda

Václav Pařízek Luděk Bartoš Vratislav Kšáda Připravili: Václav Pařízek Luděk Bartoš Vratislav Kšáda (aktualizováno v prosinci 2004) Vyšlo jako Příloha ZPRAVODAJE AFCHJ č. 36 v lednu 2005 Asociace farmových chovů jelenovitých České republiky Přehled

Více

30.10.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 289/II/1911. Ostatní cukrovinky. Jogurt. Jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana

30.10.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 289/II/1911. Ostatní cukrovinky. Jogurt. Jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana 30.10.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 289/II/1911 PŘÍLOHA XII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky vyloučené z kumulace podle článku 4 (*) ZPRACOVANÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY Jogurt

Více

KLE L COV O Í Í PTÁCI Michaela Macková

KLE L COV O Í Í PTÁCI Michaela Macková KLECOVÍ PTÁCI Michaela Macková Úvod Chov ptáků patří ke koníčkům nabízejícím každému, kdo se jimi zabývá, nesmírné možnosti. Každý chovatel si může opatřit různé druhy lišící se velikostí, barvou i nároky.

Více

DOPLNĚNÍ METODIKY, VÝUKOVÉ POMŮCKY

DOPLNĚNÍ METODIKY, VÝUKOVÉ POMŮCKY MILESTONE 03 ŽIVOT V PŮDĚ within the framework of the EU-funded project "ACT WELLL!" DOPLNĚNÍ METODIKY, VÝUKOVÉ POMŮCKY Ivana Plíšková Brno, December 2014 LIPKA-ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Zasypou vás nové informace a zajímavosti ze školy!

Zasypou vás nové informace a zajímavosti ze školy! Zasypou vás nové informace a zajímavosti ze školy! Říše rostlin co možná nevíte? Nejvyššími stromy světa jsou Sekvoje vždyzelené mohou dorůst až 110 metrů. Nejdéle žijící rostlinou na světě je tzv. kreosotový

Více

A. Podporované ekonomické činnosti

A. Podporované ekonomické činnosti Příloha č. 2: CZ NACE A. Podporované ekonomické činnosti Oddíl Skupina Název SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné

Více

Tématický plán Přírodopis 7. ročník 2014-2015

Tématický plán Přírodopis 7. ročník 2014-2015 Tématický plán Přírodopis 7. ročník 014-015 Téma /učivo/ Čas. dotace Opakování 1 do 7/9 BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ Výstupy Pláštěnci Sumky, salpy Do 14/9 Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 9. 2.

Více

Živočichové. Všichni živočichové mají jednu věc společnou živí se jinými živými organismy. Téměř všichni se mohou pohybovat z místa na místo.

Živočichové. Všichni živočichové mají jednu věc společnou živí se jinými živými organismy. Téměř všichni se mohou pohybovat z místa na místo. Živočišná říše Živočišná říše Živočišná říše je obrovská. Skládá se z pěti skupin obratlovců, zvaných savci, ptáci, plazi, obojživelníci a ryby. Kromě nich však existuje velké množství živočichů, které

Více

KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ A KONTROLNÍ ÚSEKY PRO ROK 2010

KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ A KONTROLNÍ ÚSEKY PRO ROK 2010 KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ A KONTROLNÍ ÚSEKY PRO ROK 2010 KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ SL Střelba z luku (KS), kategorie A D Kaţdý člen hlídky postupně střílí na zavěšený terč, nebo terč na stojanu. Průměr terče 50

Více

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/19

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/19 Základní škola a Mateřská škola Vrbovec 671 24 Vrbovec 143, tel. 515230171, IČO 750038, E mail: zs.vrbovec@zn.orgman.cz SVĚT POZNÁNÍ Číslo projektu CZ.1 07/1.4. 00/21. 1205 Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE

Více

*** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí. KUPNí SMLOUVA

*** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí. KUPNí SMLOUVA «««~ evropský * * *** fond v CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY sociální MINISTERSTVO ŠKOLSTVí. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí o I. '. A T ~ OP Vzděláváni pro konkurenceschopnost KUPNí SMLOUVA Smluvní

Více

Září 2015. týden 1.9. až 6.9.

Září 2015. týden 1.9. až 6.9. týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2015 Přesnídávka: chléb, sýrová pomazánka, okurek, čaj 1, 7 Polévka: polévka masová s těstovinami 1, 3, 9 rýžový nákyp, mléko 1, 3, 7 Svačina: chléb, játrová pomazánka, rajče,

Více

Mrkni na stránku vlevo a zamysli se které cestě do školy bys dal nebo dala přednost? Té na obrázku 1 nebo té na obrázku 2?

Mrkni na stránku vlevo a zamysli se které cestě do školy bys dal nebo dala přednost? Té na obrázku 1 nebo té na obrázku 2? Mrkni na stránku vlevo a zamysli se které cestě do školy bys dal nebo dala přednost? Té na obrázku 1 nebo té na obrázku 2? A dokážeš vysvětlit proč? Zkus to napsat nebo nakreslit sem Každé město má svá

Více