ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARTEMIS. Distributor: firma Dalap"

Transkript

1 ARTEMIS Distributor: firma Dalap

2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zodpovědné osoby nebo pokud nebyly poučeni o používání zařízení Děti by měli být pod dozorem, aby se zajistila jejich bezpečnost. Všechny elektrické připojení musí být začleněny do pevného vedení. Nevyhazujte elektrospotřebič jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná zařízení. Pokud jsou elektrospotřebiče likvidovány na skládkách, mohou z nich unikat nebezpečné látky do podzemních vod a dostat se do potravinového řetězce, což by mohlo poškodit naše zdraví. Konstrukce, na které je ventilátor montován, musí být schopen unést váhu 48 kg. Ventilátor je třeba namontovat tak, aby byl nejméně 2,3 m nad podlahou podle Evropské směrnice. Ventilátor je třeba namontovat tak, aby byl nejméně 2,1 m nad podlahou podle Australské směrnice. Ventilátor je určen pouze pro vnitřní použití. Do ventilátoru se nesmí dostat voda ani vlhkost. Ventilátor by měl instalovat kvalifikovaný elektrikář. Poznámka: Důležitá ochranná opatření a pokyny uvedené v tomto manuálu nejsou určeny k pokrytí všech možných podmínek a situací, které mohou nastat. Je třeba, aby se se spotřebičem zacházelo opatrně a podle všech instrukcí k tomu, aby nám výrobek sloužil co nejdéle. DŮLEŽITÉ POZNÁMKY OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU Vaše záruka bude neplatná pokud budete používat k ventilátoru jiný typ ovlada če. Používejte pouze dodávaný typ ovladače. INSTALACE VENTILÁTORU V našich záručních podmínkách musí být ventilátor instalován kvalifikovaným elektrikářem. Tento ventilátor je určen pouze pro vnitřní použití a nesmí přijít do styku s vodou nebo vlhkostí. Pokud tato situace nastane, tak se na výrobek nevztahuje záruka. CHYBY Vždy zkontrolujte chyby uvedené v tomto seznamu a zkuste odstranit pomocí příručky. PŘI INSTALACI LZE ZAZNAMENAT MECHANICKÝ HLUK, JE NUTNÉ NECHAT VENTILÁTOR ALESPOŇ 8 HODIN V KLIDU. NĚKTERÝ VENTILÁTOR MŮŽE KMITAT VÍCE NEŽ OSTATNÍ, DOKONCE STEJNÝ MODEL, NEZNAMENÁ TO VŽDY ZÁVADU NA VENTILÁTORU.

3 OBSAH BALENÍ Vybalte ventilátor a zkontrolujte obsah. Balení by mělo obsahovat následující: 1. Lopatky ventilátoru x Volitelný přepínač x 1 2. Závěsné rameno x W R7S halogenová žárovka x1 3. Klenba x ovládání na zeď včetně šroubů x 1 4. Kryt stříšky x #10 x 38mm šrouby do dřeva x 2 5a. Standardní montážní tyč x #8 x 19mm šrouby x 2 5b. Krátká tyč (pouze pro montáž ke 16. Podložky x 2 stropu) x 1 6. Spojka krytu x mm podložky x 2 7. Motor vetnilátoru x Podložky x 2 8. Sada světel x mm x 17mm šrouby x Světelná deska x Ploché podložky x Sklo x 1

4 POTŘEBNÉ NÁSTROJE POTŘEBNÉ NÁSTROJE: - Phillips / Plochý šroubovák - Kleště - Nastavitelný klíč - Žebřík - Drátořez - Zapojení INSTALACE A MONTÁŽ DÍLŮ Ventilátor by měl být instalován v místě, aby lopatky byly v dostatečné vzdálenosti od stěn a objektů. Připevněte závěsný držák do stropu nebo na konstrukci nosníku, který musí být schopen unést zátěž 48 kg. K dispozici jsou dva dlouhé šrouby, ujistěte se o tom, že šroub je zašroubován alespoň 30 mm do podpory. MUSÍ BÝT SCHOPEN UDRŽET VÁHU 48 KG Obr. 1 POZNÁMKA: OBRÁZEK JE POUZE RÁMCOVÝ A NEPŘEDSTAVUJE SKUTEČNÉ KONZOLE POZNÁMKA: Šroub je určen pro použití do dřevěných konstrukcí. Pro jiné konstrukce musí být použit vhodný typ šroubu.

5 ZAVĚŠNÍ VENTILÁTORU Povolte šroub na svorkovnici a vyjměte ji. Zajistěte držák na strop nebo konstrukci nosníku pomocí šroubů a znovu nainstalujte svorkovnici. STROP SVORKOVNICE ŠROUBY ZÁVĚSNÉ RAMENO Obr. 2 ŠROUB DO DŘEVA Uvolněte dvě sady šroubů a odstraňte čep kolíku a pojistku z vrcholu motoru. ČEP KOLÍKU SADA ŠROUBŮ POJISTKA Obr.3 Odstraňte závěsnou kouli z tyče uvolněním nastavovacích šroubů, odstraňte příčný kolík a sundejte z tyče. PŘÍČNÝ KOLÍK ZÁVĚSNÁ KOULE SADA ŠROUBŮ ZÁVĚSNÁ TYČ Obr.4

6 Opatrně nasaďte vodič ventilátoru přes závěsnou tyč. Poté provlékněte tyč do spojky. Spojte otvory a nasaďte a pojistný kolík a čep. Utáhněte všechny šrouby. ZÁVĚSNÁ TYČ NAPÁJECÍ VEDENÍ SADA ŠROUBŮ POJISTKA ČEP SPOJKY Obr.5 Nasaďte spojkový kryt, závěsnou kouli a zajištění na závěsnou tyč. Zašroubujte pomocí šroubů. Opatrně zavěste na tyč a ujistěte se zda je ve správné poloze a nasaďte příčný kolík. Zašroubujte pomocí šroubů a dejte pozor, aby nebyly dráty překroucené. ZÁVĚSNÁ TYČ KLENBA SPOJOVACÍ KRYT ZAJIŠTĚNÍ KLENBY ŠROUBY ŠROUBY Obr. 6

7 Nyní nainstalujte motor do závěsné koule. Otáčejte dokud správně nezapadne do zářezů. Tyč nepůjde našroubovat, pokud to nebude provedeno správně. ZÁŘEZY Obr..7 SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ POZOR: z bezpečnostních důvodů by měla být všechna elektrická připojení prováděna kvalifikovaným elektrikářem. POZNÁMKA: a další veškerá připojení musí být zahrnuta přímo ve vedení. Schéma připojení: NAPÁJECÍ OBVOD Napájecí kabel domácnosti Kabel domácnosti s nulovým vodičem Kabel na světlo (ovládání na zeď) Zemnící vodič domácnosti SVORKOVNICE Nástěnné ovládání (pohled ze zadu) SVORKOVNICE (NA ZÁVĚSU) VENTILÁTOR Obr. 8

8 Pečlivě schovejte veškeré vodivé dráty dovnitř zdi. Pomocí přiložených šroubů zajistěte vypínač na stěnu a rámeček do zásuvky ve zdi nebo rámu vypínače. KRABICE VYPÍNAČ RÁMEČEK ŠROUBY Obr. 9 POZNÁMKA: krabice není v balení a jsou dodávány většinou elektrikářem, který zapojuje ventilátor. DOKONČENÍ INSTALACE Odstraňte 1 ze 2 šroubů ze spodní části závěsného ramene a uvolněte druhou půlku otáčením od hlavy šroubu. Vsuňte klenbu do závěsného ramene, otočte klenbou dokud nezapadne na správné místo. 3. Srovnejte otvor s klenbou zašroubujte pomocí dvou šroubů. POZNÁMKA: Upravte klenbu, zajistěte krytkou klenby otočením. ZÁVĚSNÉ RAMENO ZÁVĚSNÁ KOULE KLENBA KRYTKA KLENBY Obr. 10

9 1. INSTALACE LOPATEK Srovnejte a naaranžujte otvory lopatky na otvory držáku. Opatrně srovnejte a zasuňte čepele do sebe. Zašroubujte pomocí 3 šroubů, zajistěte podložkami a plochými pojistnými podložkami, které jsou součástí balení. Dodržujte stejný postup i u dalších dvou lopatek. 2. Všechny lopatky jsou seskupeny podle hmotnosti. Vzhledem k tomu, že se plastové materiály liší v hustotě, může ventilátor kolísat, i když jsou lopatky upevněny. HORNÍ DRŽÁK LOPATKY SPODNÍ DRŽÁK LOPATKY PODLOŽKA ŠROUBY LOPATKA POJISTNÁ PODLOŽKA Obr. 11 POZNÁMKA: Lopatky namontujte hned po té, co přiděláte motor ke stropu. Při montáži více než jednoho kusu se může stát, že se Vám lopatky pomíchají. Každý ventilátor je dynamický vyvážený. INSTALACE MONTÁŽNÍ DESKY Odstraňte 3 šrouby z montážního kroužku. Usaďte montážní desku do montážního kroužku a bezpečně utáhněte 3 šrouby, které jste předtím odstranily. MONTÁŽNÍ DESKA NA SVĚTLO ŠROUBY MONTÁŽNÍ KROUŽEK Obr. 12

10 INSTALACE SVĚTELNÉ DESKY POZNÁMKA: před zahájením instalace odpojte napájení elektrické sítě pomocí jističe Odstraňte z montážní desky 3 šrouby. Zvedněte a držte světelnou desku u montážní desky a připojte konektory. Spojte bílé dráty světelné desky a ventilátoru a to samé proveďte s černými dráty. Nainstalujte a zajistěte světelnou desku pomocí 3 šroubů, které jste předtím odstranily. KONEKTORY SVĚTELNÁ DESKA MONTÁŽNÍ DESKA ŠROUBY Obr. 13 INSTALACE ŽÁROVKY A SVĚTELNÉHO KRYTU VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky vypněte napájení. Při manipulaci s halogenovou žárovkou byste si měly dát pozor, abyste se jí nedotkly holýma rukama. Mastnota může zkrátit životnost halogenové žárovky. Pokud se vám stane, že s ní omylem přijdete do styku, řádně ji otřete pomocí čistým hadříkem, který je součástí balení. Před výměnou žárovky ji nechte alespoň 10 minut vychladnout. Novou žárovku použijte podle specifikace ventilátoru. PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU NEPŘEKRAČUJT E JMENOVI TÝ PŘÍ KO N. Našroubujte žárovku. Používejte vždy halogenovou žárovku 80W R7S, která je součástí balení. Zvedněte kryt a našroubujte ji k ventilátoru ve směru hodinových ručiček. PŘÍLIŠ NEUTAHUJTE. ŽÁROVKA SVĚTELNÁ DESKA SKLENĚNÝ KRYT Obr. 14

11 POUŽÍVÁNÍ STROPNÍHO VENTILÁTORU OVLÁDÁNÍ NA STĚNU Zapněte napájení a zkontrolujte funkce ventilátoru. Pozice OFF - ventilátor vypnutý Pozice 3 - pomalá rychlost ventilátoru Pozice 2 - střední rychlost ventilátoru Pozice 1 - vysoká rychlost ventilátoru Světelná kontrolka Přepínač - zapnuto/vypnuto Obr. 15 PŘEPÍNAČ Ventilátor může pracovat buď v režimu provozním nebo reverzním. POZNÁMKA: při změně otáčení lopatek nesmí být ventilátor v provozu. Reverzní spínač je umístěn na horní části motoru. Posunutím přepínače směrem doleva, zapnete letní provoz a posunutím přepínače doprava, zapnete zimní provoz. Teplé počasí (vpřed) Opačný směr proudění vzduchu vytváří chladivý vzduch viz. Obr. 16. Používá se v teplém období. Chladné počasí (reverzní) Nahoře se pohybuje teplejší vzduch a reverzní provoz ventilátoru umožňuje stlačení teplého vzduchu dolů, tak jak je znázorněno na Obr. 17. Používá se v chladném období. LETNÍ PROVOZ ZIMNÍ PROVOZ Obr. 16 Obr. 17

12 VYVÁŽENÍ / ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Vezměte, prosím, na vědomí, že všechny stropní ventilátory nejsou stejné, dokonce u stejného modelu může dojít k odchylce pohybu. Výkyv pár centimetrů je přijatelný a nenaznačuje spadnutí ventilátoru. I když jsou všechny lopatky vyváženy a seskupeny podle hmotnosti, není možné odstranit úplné zakolísání a toto by nemělo být považováno za problém. Stropní ventilátor má tendence se během provozu pohybovat, protože není obvykle pevně namontován. Pro snížení vyklání můžete provést následující: 1. Zkontrolujte zda jsou všechny lopatky řádně utaženy a zajištěny. 2. Problémy vyklání mohou nastat v důsledku nejednotné úrovni lopatek. Chcete-li zkontrolovat úroveň lopatek, změřte vzdálenost každé lopatky ke stropu. POZNÁMKA: Jsou-li měření rozdílná, zkontrolujte šrouby, jestli nejsou moc utáhnuté nebo volné. Toto by mohlo způsobit, že špičky lopatek nejsou ve stejné úrovni. 3. Úhel lopatek zkontrolujete doma pomocí pravítka viz Obr. 18. Umístěte pravítko kolmo ke stropu. Změřte od vnější lopatky a poznamenejte si míru. Takto změřte všechny lopatky a v případě, že nejsou všechny míry stejné, může to znamenat, že lopatky jsou zprohýbané nebo šrouby jsou hodně nebo málo utažené. Pravítko Měřící bod Obr.18 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PÉČE O VENTILÁTOR A INFORMACE O ZÁRUCE Pravidelné čištění stropního ventilátoru je nutná údržba. Očistěte pomocí měkkého kartáče nebo hadříku, aby se zabránilo poškrábání. Při čištění se ujistěte, zda není ventilátor v provozu. Při čištění nepoužívejte vodu, mohlo by dojít k poškození motoru nebo lopatek a mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

13 ZÁRUČNÍ SERVIS Záruka výrobce se vztahuje jen na skutečné chyby, které se mohou vyvíjet, ale ne na menší potíže jako např. hluk motoru - VŠECHNY ELEKTROMOTORY JSOU DO URČITÉ MÍRY SLYŠITELNÉ. KMITÁNÍ Stropní ventilátory mají tendenci během provozu kmitat, pokud kmitají, nemělo by docházet k nadměrným stropním vibracím. Přijatelné kmitání neznamená pád ventilátoru. Stropní ventilátory jsou namontovány velmi bezpečně na ocelových držácích s gumovým tlumením. Vezměte, prosím, na vědomí, že všechny stropní ventilátory nejsou stejné a to i ve stejných modelech. z than others. BĚŽNÉ OPOTŘEBENÍ Pokud jsou součástky volné nebo díky dopravě mírně ohnuté lopatky, může to způsobit další kmitání a hluk. TOTO NENÍ KRYTO ZÁRUKOU. Ale trochu péče a údržby může zmenšit tento problém. HLUK V NOCI Toto je mimo záruku výrobce. Jestliže má ventilátor vadu, bude to patrné v každém okamžiku. Samozřejmě, že když je v noci všude klid, budete mít tendence slyšet i ty nejmenší zvuky, které nejsou přes den patrné. Dokonce i mírné kolísání napětí a síťová frekvence může způsobit změnu hluku ventilátoru, ale i toto je normální. SVĚTLO VENTILÁTORU Kromě skutečných závad, které vznikají při výrobě a jsou velmi vzácné, SVĚTLA K VENTILÁTORŮM A KRYTY NEPODLÉHAJÍ ZÁRUKOU. Hluk, vibrace atd. jsou častější pokud je ventilátor vybaven světlem. Například sklo, které není pevně utažené, může způsobit uvolnění a chrastění. Opět platí, že péče a údržba může snížit tento problém. VAROVÁNÍ Ventilátor musí být instalován tak, aby lopatky byly více jak 2,3 m nad podlahou. Všechna elektrická zapojení musí být provedena elektrikářem. POZNÁMKY INSTALATÉRŮM Všechny elektromotory, které jsou součástí ventilátorů mohou způsobovat hluk při doteku - to není vada. Každý ventilátor může kmitat jinak, dokonce i ventilátory stejného typu. Světla ventilátor mohou chrastit, ale toto není součástí záruky. Nástěnný regulátor ventilátoru může mírně šumět a to především při nižší hodnotě něž se zahřeje. Na žádný tento problém se nevztahuje záruka.

14 PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ PROBLÉMY PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ 1. Ventilátor se nespustí (upozornění: ventilátor musí být vypnutý a pomoc kvalifikovaného elektrikáře je nutná) A. Spálená pojistka nebo jistič. Zkontrolujte hlavní a vedlejší obvod pojistek nebo jističe. B. Uvolněné spoje elektrického Zkontrolujte zapojení fázového vodiče přívodu ventilátoru. ventilátoru. C. Regulátor otáček není ve správné Zkontrolujete pozici regulátoru otáček. poloze. Ke kmitání, upevňovací části návodu. 2. Ventilátor se netočí (Odkaz pro další informace na manuál) 3. Hlučný ventilátor A. Lopatky ventilátoru nejsou ve vodorovné poloze ke stropu. B. Uvolněné šrouby. C. Lopatky mají špatný tvar. - Lopatka vyžaduje úpravu, upevňovací šrouby. - Lopatky jsou vyosené, což způsobuje kymácení. Bude potřeba vyměnit lopatky za nové. Kontaktujte prodejce. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby dostatečně utaženy. Sundejte lopatky a položte je na rovnou plochu a zkontrolujte, zda mají lopatky správný tvar. Pokud ne, tak kontaktujte prodejce nebo výrobce náhradních lopatek. A. Vrchní kryt se dotýká stropu. Vrchní stříška musí být alespoň 3mm od stropu. B. Uvolněné šroubky lopatky. Znovu utáhněte všechny šroubky na lopatkách, ale pozor nepřetáhněte. C. Stropní ventilátor není správně Znovu utáhněte všechny šroubky závěsného držáku nebo desky. namontován ke stropu. D. Špatný regulátor otáček Vyměňte ovládání. E. Slyšitelný hluk, bzučení. Způsobují vlny signálu ovládání. Naleznete v tomto návodu Nainstalujte filtr (informace získáte v této příručce.) 4. Mechanický hluk 5. Nezapne se světolo (pouze verze se světlem) A. Ventilátor nebyl po montáže v klidu alespoň 8 hodin. Špatná žárovka/kryt Výměna žárovky/krytu VAROVÁNÍ: STROPNÍ VENTILÁTOR MUSÍ BÝT VŽDY VYPNUTÝ PŘEDTÍM NEŽ ZAČNETE ŘEŠIT JAKÉKOLIV POTÍŽE. SPECIFIKACE Model vetnilátoru Jmenovité napětí Jmenovitý výkon (motor) Jmenovitý výkon žárovky (pro modely se světlem) Typ žárovky Artemis F VAC 70W MAX 80W R7S

15 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Na tento produkt se vztahuje záruka ohledně elektrických vad, vad materiálu nebo výrobního provedení a to po dobu 24 měsíců od data nákupu. 1. Instalace probíhá pouze kvalifikovaným oprávněným elektrikářem. Záruka se nevztahuje v případě, že stropní ventilátor byl instalován neoprávněnou nekvalifikovanou osobou a vada vyplývá z nesprávné instalace. 2. Na barvené a pozlacené povrchy je záruka uznána pouze po dobu 6 měsíců. 3. Záruční servis se nevztahuje na: a. Oprava závady způsobená nehodou ohněm, nesprávným používáním, změnou úpravy, nedbalostí, nesprávnou instalací/provozem a pokud již bylo zasahováno do ventilátoru nekvalifikovanou osobou, která se pokoušela ventilátor opravit. b. Reklamace se nevztahuje na poškození nábytku, koberce, stěn, stropu a dalších v důsledku poškození ventilátoru. 4. Záruka se nevztahuje na elektrickou závadu svítidel. Také se nevztahuje záruka na rozbitý kryt. To samé platí na žárovky. Na rozbitou nebo nefunkční žárovku se záruka nevztahuje. Svítidla mohou zvyšovat hlučnost a vibrace, které lze vysledovat na samostatném skle a na to se záruka nevztahuje. Důležité je nahradit sklo stejným typem, tudíž nevyhazujte obal dokud nebude dokončena instalace. 5. Záruka se vztahuje na skutečné vady, které se mohou vyvinout. Netýká se menšího provozního hluku. Všechny elektrické motory jsou do určité míry slyšitelné. Nechte alespoň 8 hodin v provozu, aby se ložiska správně usadily. Ventilátor, zvláště když běží pomalu, se může na dotek zahřívat - to není chyba. Zvuky ventilátorů se mohou lišit v závislosti na drobném kolísání sítě a síťové frekvence. 6. Závitové součásti se mohou během normálního provozu uvolňovat. Tyto součástky stačí pravidelně kontrolovat a utahovat, aby se nevyvíjela provozní hlučnost. 7. Mohou být patrné malé změny rychlosti, dokonce i při stejných modelech, toto není vada ventilátoru a záruka se na to nevztahuje. 8. Co se týká lopatek, tak na vadu materiálu se záruka také nevztahuje. Pokud při instalaci zjistíte, že lopatky jsou poškozené, obraťte se na prodejce do 48 hodin po instalaci. Nevyhazujte obal od lopatek, aby prodejce vám mohl poslat nové. Každá sada lopatek je vyvážená a proto je důležité vyměnit všechny lopatky. Na lopatky poničené klimatickými podmínkami nebo údržbou se nevztahuje záruka. V případě potřeby servise, obraťte se na svého prodejce.

NÁVOD K POUŽITÍ AIRFUSION CLIMATE II

NÁVOD K POUŽITÍ AIRFUSION CLIMATE II NÁVOD K POUŽITÍ AIRFUSION CLIMATE II BEZPEČNOSTNÍ OPRATŘENÍ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ Stropní Ventilátor Model Fresco (FN522XX) NEŽ ZAČNETE Správné použití: - Tento produkt je výhradně určen jako stropní ventilátor k nekomerčním účelům. - Tento produkt musí

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ Stropní Ventilátor Model efan (FN4113X) NEŽ ZAČNETE Správné použití: - Tento produkt je výhradně určen jako stropní ventilátor k nekomerčním účelům. - Tento produkt musí

Více

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II 2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8 Odsavač Model: 3CFT-TILE Návod k montáži a k použití OD 8 3 4 5 Návod k montáži a k použití Vezměte si na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy podle abecedy, které se uvádějí v dalším textu

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 53 34 55 OBSAH Strana: Bezpečnostní upozornění... 2 Provoz a údržba... 8 Provoz... 8 Údržba... 9 Přehled hledání závady... 9 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 2 POZOR: Dbejte následující

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Odsavač par Model 6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Návod k použití a instalaci OD 9 1 2 3* 4 2 a b c 3 5 4 Návod k montáži a k použití Při čtení návodu sledujte také obrázky na prvních stranách, na které

Více

POWLI031 Fig 1 Copyright 2009 VARO www.varo.com

POWLI031 Fig 1 Copyright 2009 VARO www.varo.com POWLI031 Fig 1 Copyright 2009 VARO www.varo.com POWLI031 Copyright 2009 VARO www.varo.com POWLI031 CS HALOGENOVÝ SVĚTLOMET S ĈIDLEM 1000W POWLI031 1 OBLAST POUŅITÍ Toto venkovní svítidlo s pasivním infračerveným

Více

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU FUTURA II ECO LED

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU FUTURA II ECO LED PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU FUTURA II ECO LED BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Informace obsažené v tomto návodu jsou připraveny tak, aby vám pomohly bezproblémově zprovoznit stropní ventilátor. 1. Tento produkt

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtete celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST 1: DŮLEŽITÁ

Více

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. řada AOE. Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. řada AOE. Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem UŽIVATELSKÝ MANUÁL řada AOE Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem 2 OBSAH Bezpečnostní požadavky 3 Úvod 5 Použití 5 Obsah balení 5 Označení přístroje 5 Základní technické parametry 5 Konstrukce

Více

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DIC 2440 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních

Více

Elektromotor s kontrolkou LED

Elektromotor s kontrolkou LED NÁVOD K POUŽITÍ Elektromotor s kontrolkou LED VYROBENO V JAPONSKU Tento návod k použití si před použitím produktu pečlivě prostudujte a uložte jej pro případné použití v budoucnu. Bezpečnostní opatření

Více

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682 Odsavač par Návod k obsluze HHT 682 1 1 2 3 9.5 mm 4 5 6 A 2 7 8 S 260 80 48 80 36 9 B C 10 D 11 12 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí 3 Varování Vzdálenost mezi varnou deskou a

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

Návod k použití: model 4204 parní čistič

Návod k použití: model 4204 parní čistič Návod k použití: model 4204 parní čistič Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek firmy Ariete. Model, který jste si vybrali, patří k sérii Vaporì sortiment čistících produktů pro domácnost,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Pozor: tento návod k provozu obsahuje upozornění, která jsou důležitá pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto sí bezpodmínečně peč1ivě přečtěte

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8236 Cyklotrenažér insportline Daxos

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8236 Cyklotrenažér insportline Daxos UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8236 Cyklotrenažér insportline Daxos 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 SCHÉMA... 4 SEZNAM DÍLŮ... 5 MONTÁŽ... 7 REGULACE ZÁTĚŽE... 8 PROVOZNÍ INSTRUKCE... 8 SERVISNÍ HARMONOGRAM...

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů PROVOZNÍ INSTRUKCE Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů OBSAH 1. Bezpečnostní instrukce 2. Uspořádání 3. Dodávané díly 4. Správné použití 5. Technické údaje 6. Před zapnutím zařízení 7. Start

Více

ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912

ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912 Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Návod k použití Odsavač par CZ Česky Obsah SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Instalace...5 Instalace Ovladače Údržba...7 Čištění Čištění tukových

Více

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model Návod k použití Doporučení Varování l1 1. Veškeré opravy spotřebiče, musí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. 2. Za žádných okolností nesmí být tento spotřebič upravován. Součásti, které musíte

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B 18(4VSHYGXW%OXMIRKIWIPPWGLEJX 7EEVFVµGOIR +IVQER] 1 2 Tento montážní krok 1 je vyžadován pouze pro traktory řady 600 a 700 bez upínacího systému Fast-Attach. Příklad: Číslo modelu

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX Aktualizováno 22.1.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 Důležité bezpečnostní zásady Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se veškerými pokyny.

Více

Smart-UPS RT Externí bateriová sada Montáž typu věž / police 6U

Smart-UPS RT Externí bateriová sada Montáž typu věž / police 6U Smart-UPS RT Externí bateriová sada Montáž typu věž / police 6U SURT192RMXLBP2 SURT192RMXLBP2J Česky 990-2485B 02/2009 Úvod O tomto zdroji UPS Externí bateriová sada American Power Conversion (APC ) SURT192RMXLBP2

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

Pásová bruska. bsm 2010. Návod k obsluze

Pásová bruska. bsm 2010. Návod k obsluze Pásová bruska bsm 2010 Návod k obsluze Výrobce: Scheppach Maschinenfabrik GmbH & Co. KG D-89335 Ichenhausen/FRG Poznámka: V souladu se zákonem odpovědnosti za produkt určený k použití není výrobce tohoto

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. Model RT-23I RT-30I RT-40I 220 240V ~ 50 Hz

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. Model RT-23I RT-30I RT-40I 220 240V ~ 50 Hz Stolní ventilátor Model RT-23I RT-30I RT-40I Síťové napětí 220 240V ~ 50 Hz 220 240V ~ 50 Hz 220 240V ~ 50 Hz Jmenovitý výkon 30 Watt 40 Watt 50 Watt Elektr. třída ochrany I I I Průměr ca. 23 cm ca. 30

Více

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že tento produkt je v souladu s dále uvedenými normami nebo normalizovanými dokumenty: HD400, EN50144, EN55014, EN61000 Podle Směrnice

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Návod k použití. Typ: ALF 30,40, 50, 60, 80

Návod k použití. Typ: ALF 30,40, 50, 60, 80 Návod k použití Typ: ALF 30,40, 50, 60, 80 DŮLEŽITÉ! řečtěte si všechny bezpečnostní pokyny před instalací, použitím nebo údržbou ohřívače. Instalace a servis by měl provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II Návod k obsluze a údržbě RUČNÍ MIXÉR S MÍSOU SOLID HM201B Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika; web: www.solid-czech.cz Popis spotřebiče:

Více

MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ CBT 63 X/W

MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ CBT 63 X/W CZ MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ CBT 63 X/W CZ MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ Vážení zákazníci: Jsme rádi, že jste si vybrali náš spotřebič. Jsme si jistí, že toto moderní, funkční a praktické zařízení vyrobené z

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY. www.kovopolotovary.cz

INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY. www.kovopolotovary.cz INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY www.kovopolotovary.cz Obsah: strana 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Předběžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 10 in 1. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 10 v 1

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 10 in 1. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 10 v 1 BEEM Parní čistič Miracle Mop 10 v 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 1. Zkontrolujte, zda zařízení není viditelně poškozené

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dekorativní odsavač par AD 1079X

NÁVOD K OBSLUZE. Dekorativní odsavač par AD 1079X NÁVOD K OBSLUZE Dekorativní odsavač par AD 1079X 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou gene

Více

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze POZOR! Tento Návod k obsluze obsahuje informace, které jsou důležité pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto si tento Návod k obsluze pečlivě přečtěte. EG

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700 1 OBSAH ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 PROVOZNÍ PODMÍNKY... 5 POPIS PŘÍSTROJE... 5 INSTALACE A ZAPOJENÍ... 6 ČIŠŤĚNÍ A ÚDRŽBA... 7 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 8

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ:

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento návod i samotný spotřebič je opatřen důležitými zprávami ohledně bezpečnosti, které je třeba si přečíst

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Janser GmbH Maschinen, Fachwerkzeuge, Arbeitskleidung E-mail: info@janser.com Internet: www.janser.com Böblinger Straße 91 71139 Ehningen NĚMECKO Telefon: +49 / 7034 / 127-0 Fax:

Více

SERVISNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL Řada AF 200 E.L.I. FILTERING LTD. www.powerplastics.cz info@powerplastics.cz Obsah AF - 200 Úvod 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis a funkce 4 Provozní informace... 5 Technické

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ DIGESTOŘE KB210 / KB210 CE

NÁVOD NA POUŽITÍ DIGESTOŘE KB210 / KB210 CE NÁVOD NA POUŽITÍ DIGESTOŘE KB210 / KB210 CE UPOZORNĚNÍ -------------------------------------------------------- Nejkratší vzdálenost varné desky od spodní plochy digestore musí být nejméne 65 cm. Pokud

Více

STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG)

STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG) STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG) (POUZE PRO ZVEDÁNÍ MATERIÁLU) PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ Pro zajištění vaší bezpečnosti toto zařízení odpovídá příslušným normám a nařízením (směrnice o nízkém napětí, elektromagnetické kompatibilitě, životním prostředí, atd.). 1. PODMÍNKY

Více

DOLPHIN GALAXY. - instalační a uživatelský návod na použití, záruční list verze MTF_2

DOLPHIN GALAXY. - instalační a uživatelský návod na použití, záruční list verze MTF_2 DOLPHIN GALAXY - instalační a uživatelský návod na použití, záruční list verze MTF_2 Obsah 1. Popis zařízení 1.1 Všeobecné údaje 1.2 Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1 Použití 2.2 Umístění 2.3 Uvedení

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

Stříhací strojek na ovce Clipper F7

Stříhací strojek na ovce Clipper F7 Stříhací strojek na ovce Clipper F7 Hana Drimlová, Dvořákova 6, 602 00 Brno tel: 733 533 332, 732 238 188 E-mail: driml.libor@seznam.cz www.driml-napajecky.cz Návod k použití Tento návod k používání je

Více

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 8100 Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Používejte jej pouze v uzavřených

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Odsavač par CEC 61, 91. Návod na montáž a použití

Odsavač par CEC 61, 91. Návod na montáž a použití Odsavač par CEC 61, 91 Návod na montáž a použití 1 POPIS Zařízení může být ve verzi filtrační nebo odsávací. Ve verzi filtrační (obr. 1) jsou vzduch a výpary odváděny zařízením, a jsou čištěny uhlíkovými

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY CF 40 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FBI 537 XS FBI 737 XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY...2 TECHNICKÁ DATA...3 MONTÁŽ...4 OBSLUHA...6 ÚDRŽBA...7 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 35 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 35 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 36 4. SPRÁVA... 36 4.1 Skladování... 36 4.2 Přeprava... 36 4.3 Hmotnost

Více

PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar

PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Strana 1 z 8 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Více

Bezpečné připojení. Bezpečné použití elektřiny v domácnosti. E.ON Česká republika, s. r. o. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice. www.eon.

Bezpečné připojení. Bezpečné použití elektřiny v domácnosti. E.ON Česká republika, s. r. o. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice. www.eon. Bezpečné připojení Bezpečné použití elektřiny v domácnosti E.ON Česká republika, s. r. o. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice www.eon.cz Bezpečné používání spotřebičů v domácnosti Distribuce

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

Návod k použití B-345-01

Návod k použití B-345-01 Návod k použití BMS 1300 B-345-01 Popis spotřebiče 1 držadlo vysavače 2 přívodní kabel s automatickým navíjením 3 výfuková mřížka 4 přípojka na přívod kapaliny 5 přívod kapaliny 6 plnicí otvor na čisticí

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 9 in 1. Návod k použití. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 9 v 1

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 9 in 1. Návod k použití. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 9 v 1 Návod k použití BEEM Parní čistič Miracle Mop 9 v 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 1. Zkontrolujte, zda zařízení není

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90 Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DR-90 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k výběru našeho výrobku. Jsme si jisti, že tento moderní a praktický spotřebič, vyrobený s použitím materiálů nejvyšší kvality,

Více

Návod na montáž a obsluhu teplovzdušného panelu AIR-INVENT

Návod na montáž a obsluhu teplovzdušného panelu AIR-INVENT Návod na montáž a obsluhu teplovzdušného panelu AIR-INVENT Výhradní zastoupení pro ČR a SR A-INVENT s.r.o. Lipová 1000 341 01 Horažďovice Tel: +420 376 382 177 www.a-invent.cz info@inventer.cz S AIR-INVENTEM

Více

Nabíječka akumulátorů BBLG30

Nabíječka akumulátorů BBLG30 Verze 1.1 Nabíječka akumulátorů BBLG30 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 112 93 Označení výrobku: BBLG30 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

BRIZA FRESH Montážní návod

BRIZA FRESH Montážní návod BRIZA FRESH Montážní návod Instalační požadavky Dostatečně pevnou a silnou zeď pro uchycení JAGA FRESH. Pevnou konstrukci stěny za upevňovacími body. Aby v místě větracích otvorů ve zdi, nevedlo žádné

Více

ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71)

ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71) ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71) zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U PROVOZNÍ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití zlatá černá DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek C 30 PREMIUM, C 40 PREMIUM, C 40 premium LCD 2 OBSAH OBECNÉ POKYNY...4 1 INSTALACE...5 1.1 Umístění centrální jednotky... 5 2 ÚDRŽBA... 5 2.1

Více

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE OBSAH BEZPEČNOST TOUSTOVAČE Důležité bezpečnostní pokyny... 6 Elektrotechnické požadavky... 8 Likvidace elektrického odpadu... 8 SOUČÁSTI A FUNKCE Součásti toustovače... 9 Funkce ovladačů...0 Funkce toustovače...

Více