Externí přenosný. HP SimpleSave. Přenosný pevný disk Uživatelská příručka. SimpleSave

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Externí přenosný. HP SimpleSave. Přenosný pevný disk Uživatelská příručka. SimpleSave"

Transkript

1 HP SimpleSave Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný SimpleSave

2 Získání nápovědy Pokud potřebujete nápovědu k disku, jeho instalaci nebo softwaru, kontaktujte nás: Webová technická podpora HP Customer Care Nejnovější aktualizace: ová technická podpora Zelená linka technické podpory: Severní Amerika Mezinárodní

3 1 Začínáme Děkujeme Vám, že jste si vybrali přenosný pevný disk HP SimpleSave. Je to velkokapacitní externí pevný disk navržený pro rychlé a snadné ukládání a přenos multimediálních souborů, například digitálních fotografií, hudby, videa a dalších důležitých souborů. Pevný disk HP SimpleSave lze snadno připojovat ke konektoru USB 2.0 nebo USB 1.1 na přední nebo zadní straně většiny počítačů. S tímto diskem se dodává zálohovací software HP SimpleSave kompatibilní světšinou operačních systémů společnosti Microsoft Windows. Obsah sady Přenosný pevný disk HP SimpleSave kabel USB Instalační příručka (není na obrázku) Kabel USB Přenosný pevný disk HP SimpleSave Rychlá instalační příručka Kompatibilita Volný port USB Jeden z následujících operačních systémů: Windows 7 Windows Vista Windows XP Poznámka: Kompatibilita se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a operačním systému uživatele. Pevné disky i program HP SimpleSave podporují jen Windows. Důležité: Nejvyššího výkonu a spolehlivosti dosáhnete, nainstalujete-li nejnovější aktualizace a aktualizace service pack (SP). V nabídce Start vyberte položku Windows Update (Aktualizace Windows). ZAČÍNÁME 1

4 Pokyny k manipulaci Tyto disky jsou elektronické výrobky, se kterými je třeba během vybalování a instalace manipulovat opatrně. Jednotky by se mohly při hrubém zacházení, otřesech nebo vibracích poškodit. Při vybalování a instalaci externího úložiště mějte na paměti následující skutečnosti: Diskem netřeste a nepouštějte ho na zem. Během činnosti diskem nijak nepohybujte. Aby bylo zajištěno správné větrání, nezakrývejte větrací otvory umístěné na spodní, horní a zadní straně. Na zařízení nepokládejte žádné objekty, které by mohly bránit proudění vzduchu. Nepokoušejte se otevřít pouzdro disku. Jeho otevřením byste zrušili záruku. Neodpojujte žádné kabely bez předchozího správného odpojení disku v operačním systému. ZAČÍNÁME 2

5 2 O disku HP SimpleSave Funkce produktu Indikátor LED Indikátor LED Indikátor napájení/aktivity je umístěn na horní straně zařízení. Rozhraní USB 2.0 Vysokorychlostní rozhraní USB (USB 2.0) podporuje přenos dat rychlostí až 480 Mb/s. Rozhraní USB 2.0 je zpětně kompatibilní s USB 1.1. Po připojení k portu USB 1.1 zařízení přenáší data rychlostí rozhraní USB 1.1 (až 1,5 Mb/s). Program pro zálohování HP SimpleSave USB 2.0 Program HP SimpleSave se spouští přímo z disku HP SimpleSave. Snadné zálohování digitální hudby, fotografií, videa, záznamů z TV, her a dalších datových souborů. Snadná obnova libovolných nebo všech zálohovaných souborů. Automatické zálohování změn, když je počítač 5 minut nečinný. Možnost použití k zálohování více počítačů. Formát jednotky Toto zařízení je naformátováno na systém souborů NTFS. Tento systém souborů podporuje multimediální soubory větší než 4 GB. Některé počítače používají k uspořádání souborů na počítači systém souborů FAT32. Tento systém souborů je podporován ve Windows XP. V systému souborů FAT32 je velikost souboru omezena na 4 GB. To může způsobovat problémy při tvorbě souborů záloh. Pokud toto zařízení potřebujete používat na počítači, který vyžaduje FAT32, je nutné disk přeformátovat. O DISKU HP SIMPLESAVE 3

6 Přeformátování disku na systém FAT32 Důležité: Přeformátování zařízení smaže celý jeho obsah. Pokud jsou již na zařízení uloženy soubory, ujistěte se, že jste je před přeformátováním zálohovali. 1. Poklepejte na ikonu My Computer (Tento počítač). 2. Klepněte na ikonu Removable Disk (Vyměnitelný disk). Zobrazí se dotaz, zda chcete disk zformátovat. Klepněte na tlačítko Yes (Ano). 3. V okně Format (Naformátovat) v části Format type (Typ formátování) vyberte volbu Full (Úplné). Můžete zde zadat také jmenovku disku. 4. Klepněte na Start. 5. Klepněte na tlačítko OK. Formátování může trvat i déle než 60 minut. Během tohoto procesu disk neodpojujte. 6. Po dokončení formátování klepněte na tlačítko Close (Zavřít) a potom na tlačítko OK. O DISKU HP SIMPLESAVE 4

7 3 Připojenízařízení 1. Zapněte počítač. 2. Připojte kabel USB jako na obrázku. 3. Při prvním připojení jednotky HP SimpleSave k počítači je někdy nutné počkat cca minutu na konfiguraci počítače. Při prvním nastavení jednotky HP SimpleSave se mohou na obrazovce zobrazovat různé zprávy o instalaci. Při příštím připojení jednotky HP SimpleSave se tyto zprávy již nezobrazí. Program HP SimpleSave Backup Software se spustí automaticky vždy, když připojíte jednotku HP SimpleSave. Pokud se program HP SimpleSave nespustí automaticky: 1. Chcete-li pracovat s jednotkou HP SimpleSave, klepněte na položku Computer (Počítač) ve Windows Vista nebo My Computer (Tento počítač) ve Windows XP. 2. Poklepejte na ikonu aplikace HP SimpleSave. PŘIPOJENÍZAŘÍZENÍ 5

8 4 Vypnutí/odpojení zařízení Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Bezpečně odebrat hardware v oznamovací oblasti a zvolte možnost Safely Remove Hardware (Bezpečně odebrat hardware). Je možné, že uslyšíte vypnutí jednotky dříve, než zhasne kontrolka napájení. Jednotka je nyní zcela vypnuta a můžete ji bezpečně odpojit. VYPNUTÍ/ODPOJENÍ ZAŘÍZENÍ 6

9 45 Poradce při potížích Disk se v počítači nezobrazí Vyzkoušejte následující řešení v tomto pořadí: 1. Zkontrolujte, zda je disk zapnutý. Indikátor napájení na přední straně disku by měl svítit. 2. Zkontrolujte, zda je kabel USB správně připojen k disku a portu USB v počítači. 3. Nechejte počítač spuštěny a odpojte kabel USB. Počkejte 10 sekund a potom kabel USB znovu připojte. 4. Ve Správci zařízení zkontrolujte, zda počítač rozpoznává port USB, kterou používáte. Více informací naleznete v dokumentaci dodávané s počítačem. Zobrazí se zpráva, že vysokorychlostní zařízení je připojeno k nízkorychlostnímu portu (Windows XP) Toto je normální chování. Systém Windows XP zobrazí zprávu, že jste disk podporující rozhraní USB 2.0 připojili k portu USB 1.1. Nebudete moci využívat vysokorychlostních funkcí, které nabízí port USB 2.0. Rychlost přenosu dat je při použití karty adaptéru USB 2.0 nízká Disk pracuje nejvyšší možnou rychlostí, kterou karta adaptéru dovoluje (až do maximální rychlosti 480 Mb/s). Pokud máte problémy s rychlostí, zkontrolujte, zda máte nejnovější ovladače karty USB 2.0 a zda jsou správně nainstalovány. Program pro zálohování HP SimpleSave nefunguje Prostudujte uživatelskou příručku programu HP SimpleSave Backup Software dodávanou s diskem. Přeformátoval jsem disk a potřebuji přeinstalovat software pro zálohování HP SimpleSave Program pro zálohování HP SimpleSave lze přeinstalovat po jeho stažení z adresy Příznak Write Cache Enable nezůstává zapnutý Příznak Write Cache Enable se vypíná kvůli ochraně dat. Bližší informace naleznete na adrese: Oprávnění správce pro instalování softwaru V závislosti na operačním systému může být nutné, abyste byli při instalaci softwaru přihlášeni jako správce. Informace naleznete v nápovědě systému Windows nebo dokumentaci dodávané s počítačem. PORADCE PŘI POTÍŽÍCH 7

10 6 Dodatek Shoda s předpisy FCC třída B Toto zařízení bylo testováno a odpovídá omezením třídy B pro digitální zařízení podle části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou stanovena tak, aby byla dodržena dostatečná ochrana proti škodlivému rušení při domácí instalaci. Toto zařízení produkuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může vyvolat škodlivé rušení rádiového a televizního příjmu. Není ale zaručeno, že se toto rušení nevyskytne při určité konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení nevyvolává škodlivé interference s radiokomunikačními a televizními systémy, což zjistíte tak, že zařízení vypnete a znovu zapnete, přijměte jedno nebo více z následující opatření a pokuste se o nápravu: Přemístěte nebo natočte přijímací anténu. Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky jiného obvodu, než do jakého je připojen přijímač. Požádejte o pomoc prodejce nebo kvalifikovaného rádiového nebo televizního technika. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou mít za následek zrušení práva uživatele používat toto zařízení. Prohlášení ICES-003/NMB-003 Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada. Toto zařízení splňuje kanadskou normu ICES-003 pro zařízení třídy B. Soulad s bezpečnostními normami Schváleno pro USA a Kanadu. CAN/CSA-C22.2 No , UL : Bezpečnost zařízení informačních technologií. Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No , UL : Sûreté d'équipement de technologie de l'information. Shoda s certifikátem CE pro Evropu Označení symbolem CE dokazuje, že tento systém vyhovuje vhodným nařízením dozorčí rady Evropské unie, včetně nařízení EMC (2004/108/EC) a nařízení stran nízkého napětí (2006/95/EC). Prohlášení o shodě v souladu s příslušným nařízením bylo vytvořeno a je uloženo ve firmě Western Digital Europe. Poznámka VCCI (pouze Japonsko) Toto je produkt třídy B založený na standardu vydaném Voluntary Control Council for Interference (VCCI) pro zařízení informačních technologií. Pokud je zařízení používáno poblíž rádia nebo TV přijímače v domácím prostředí, může způsobit rušení signálu. Instalujte a používejte zařízení, jak je uvedeno v uživatelské příručce. Oznámení KCC (pouze Korejská republika) Zařízení třídy B, všimněte si prosím, že toto zařízení bylo schváleno pro běžné používání, ne za obchodním účelem a může být používáno v jakémkoliv prostředí, včetně obydlených oblastí. DODATEK 8

11 Záruční informace Využití služeb Společnost Hewlett-Packard (HP) si váží Vašeho podnikání a snaží se vždy nabídnout nejlepší služby. Vyžaduje-li toto zařízení od společnosti HP údržbu, obraťte se na prodejce, od kterého jste produkt koupili, nebo navštivte naše stránky podpory produktů společnosti HP na adrese kde naleznete informace, jak využít tuto službu, a kde získáte autorizační číslo navráceného zboží (RMA). Bude-li rozhodnuto, že je produkt od společnosti HP vadný, bude vám přiděleno číslo RMA spolu s pokyny, jak zařízení vrátit. Při neoprávněném vrácení (tzn. bez vydaného čísla RMA) vám bude zařízení na vaše náklady odesláno zpět. Při oprávněném vrácení musí být zařízení zabaleno ve schváleném přepravním balení, zaplaceno a pojištěno a odesláno na adresu, kterou naleznete v dokumentaci pro vrácení. Originální krabici a obalový materiál uschovejte pro případ skladování nebo případné odeslání produktu od společnosti HP. Společnost HP a autorizovaná servisní střediska nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu dat bez ohledu na příčinu, obnovu ztracených dat ani za data uložená v jakémkoliv svém produktu. Omezená záruka Výrobce zaručuje, že produkt společnosti v souladu s podmínkami běžného užívání bude po dobu definovanou níže bez materiálových defektů a výrobních vad a bude odpovídat specifikacím výrobce. Doba omezené záruky závisí na zemi, ve které byl produkt společnosti HP zakoupen. Doba omezené záruky je 2 roky v regionu Severní, Jižní a Střední Ameriky, 3roky v Evropě, regionu Středního Východu a Afriky a 2 roky v regionu Pacifické Asie, pokud není zákonem vyžadováno jinak. Doba omezené záruky nabývá platnosti dnem prodeje, který naleznete na účtence. Společnost HP a výrobce nenesou odpovědnost za žádný produkt vrácený výrobci, určí-li, že byl produkt společnosti HP nebo výrobci odcizen nebo že hlášená vada a) neexistuje, b) nelze ji opravit z důvodu poškození produktu společnosti HP předtím, než byl přijat výrobcem, nebo c) je důsledkem zneužití, nesprávné instalace, úprav (včetně odstranění štítků a otevření nebo sejmutí vnějších krytů) (pokud se produkt nenachází v seznamu produktů částečně opravitelných uživatelem a úprava není v rozsahu platných pokynů, které lze nalézt na adrese nehody nebo nesprávné manipulace jinou osobou než zaměstnancem výrobce. V souladu s výše uvedenými omezeními bude vaší jedinou a výhradní zárukou během období platnosti záruky uvedené výše a dle volby výrobce oprava nebo výměna produktu společnosti HP. Předchozí záruka výrobce bude rozšířena na opravené nebo vyměněné produkty společnosti HP po zbytek doby původní záruky nebo po dobu devadesáti (90) dnů od data odeslání opraveného nebo vyměněného produktu v závislosti na tom, které období je delší. Předchozí omezená záruka je výhradní zárukou výrobce a platí pouze pro produkty prodané jako nové. Nápravná opatření zde poskytnutá platí místo a) kteréhokoliv nebo všech nápravných opatření a záruk, ať již výslovných, předpokládaných nebo zákonných, což mimo jiné zahrnuje záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro daný účel, a b) jakýchkoli povinností a odpovědností výrobce za škodu, což mimo jiné zahrnuje náhodné, následné nebo zvláštní škody nebo finanční ztráty, ušlý zisk nebo výdaje nebo ztráty dat vzniklé v důsledku nebo ve spojení s nákupem, použitím nebo výkonem produktu společnosti HP, a to i v případě, že společnost HP nebo výrobce byli na možnost takových škod upozorněni. V USA některé státy nedovolují vyloučení či omezení náhodných či následných škod. V tomto případě předchozí omezení nemusí být platná. Tato záruka poskytuje určitá zákonná práva a ve vašem případě můžete mít i práva jiná vyplývající z vašeho právního řádu. Společnost Western Digital je výrobcem tohoto produktu společnosti HP v zastoupení společnosti HP. Hewlett-Packard Company P.O. Box 4010 Cupertino, CA U.S.A. Jediná záruka na produkty a služby společnosti HP je obsažena v záručních podmínkách dodávaných s těmito produkty a službami. Žádná ze zde uvedených informací neposkytuje další rozšíření záruky. Společnost HP ani výrobce nejsou zodpovědni za technické chyby, redakční chyby či opomenutí zde obsažená. Společnost HP ani výrobce nenesou zodpovědnost za použití nebo spolehlivost tohoto softwaru se zařízením nevyrobeným společností HP nebo výrobcem. Bez předchozího písemného souhlasu výrobce nelze žádnou z částí tohoto dokumentu kopírovat, rozmnožovat ani překládat Hewlett-Packard Development Company, L.P. Společnost HP podporuje zákonné použití této technologie a nepodporuje použití svých produktů pro účely nepovolené autorským zákonem. Právo na změnu informací v tomto dokumentu je vyhrazeno Z02 Srpen 2010 DODATEK 9

Přenosný pevný disk Externí pevný disk. s rozhraním USB 3.0 a programem pro zálohování HP SimpleSave. Uživatelská příručka. Přenosný pevný disk HP

Přenosný pevný disk Externí pevný disk. s rozhraním USB 3.0 a programem pro zálohování HP SimpleSave. Uživatelská příručka. Přenosný pevný disk HP HP Přenosný pevný disk Externí pevný disk s rozhraním USB 3.0 a programem pro zálohování HP SimpleSave Uživatelská příručka Přenosný pevný disk HP Externí pevný disk HP Potřebujete poradit? Pokud potřebujete

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

WD Passport TM. Přenosný PEVNÝ DISK. Příručka pro rychlou instalaci

WD Passport TM. Přenosný PEVNÝ DISK. Příručka pro rychlou instalaci WD Passport TM Přenosný PEVNÝ DISK Příručka pro rychlou instalaci OBSAH SADY Přenosný pevný disk WD Passport Certifikovaný kabel USB 2.0 o délce 56 cm Příručka pro rychlou instalaci KOMPATIBILITA Windows

Více

Samsung Portable SSD T3

Samsung Portable SSD T3 Rev. 1.0 MU-PT250B / MU-PT500B / MU-PT1T0B / MU-PT2T0B ZÁKONNÁ USTANOVENÍ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOST SAMSUNG ELECTRONICS SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PRODUKTŮ, INFORMACÍ A TECHNICKÝCH ÚDAJŮ BEZ PŘEDCHOZÍHO

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 2.5 Externí pevný disk StoreJet 25M3 (Verze 1.0) Úvod... 3 Obsah balení... 3 Základní popis a vlastnosti... 4 Systémové požadavky... 4 Bezpečnostní opatření... 5 Obecné... 5 Záloha

Více

Informace pro vaši bezpečnost a pohodlí

Informace pro vaši bezpečnost a pohodlí Copyright 2011. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Projektor Acer C120 Series uživatelská příručka Původní vydání: 9/2011 Vyhrazujeme si právo změn informací v této publikaci bez povinnosti tyto

Více

WD VelociRaptor. Uživatelská příručka. Interní jednotka

WD VelociRaptor. Uživatelská příručka. Interní jednotka WD VelociRaptor Uživatelská příručka Interní jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám příležitost jej vyřešit dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů na

Více

Průvodce rychlým spuštěním

Průvodce rychlým spuštěním Průvodce rychlým spuštěním Instalace dodaného softwaru Používání přehrávače NWZ-S544 / S545 2009 Sony Corporation Dodávané položky Zkontrolujte prosím obsah balení. s Sluchátka (1) s USB kabel (1) s Držák

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

StoreJet 25 mobile. Uživatelská příručka

StoreJet 25 mobile. Uživatelská příručka StoreJet 25 mobile Uživatelská příručka Úvod... 3 Obsah balení... 3 Základní popis a vlastnosti... 4 Systémové požadavky... 4 Bezpečnostní opatření... 5 Obecné... 5 Záloha dat... 5 Přeprava... 5 Napájení...

Více

Už ivatelska př í řuč ka

Už ivatelska př í řuč ka Už ivatelska př í řuč ka 2.5 Externí pevný disk StoreJet 25H3P Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 Základní popis a vlastnosti... 4 Systémové požadavky... 4 Bezpečnostní opatření... 4 Obecné... 4 Záloha

Více

Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB 2.0. Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB 2.0. Uživatelská příručka ČEŠTINA

Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB 2.0. Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB 2.0. Uživatelská příručka ČEŠTINA Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB.0 Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB.0 Belkin Corporation 0 West Walnut Street Compton, CA, 00, USA +.0..00 +.0.. fax Belkin, Ltd.

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Bluetooth Adapter. Pomocí tohoto adaptéru můžete

Více

Bezpečnost a sm rnice Osobní počítače pro obchodní účely

Bezpečnost a sm rnice Osobní počítače pro obchodní účely Bezpečnost a sm rnice Osobní počítače pro obchodní účely Číslo dokumentu: 312970-222 Kv ten 2004 Tato příručka poskytuje informace o bezpečnosti a směrnicích, které vyhovují předpisům v USA a Kanadě a

Více

Uživatelská příručka modulu rozhraní vozidla (VIM)

Uživatelská příručka modulu rozhraní vozidla (VIM) Uživatelská příručka modulu rozhraní vozidla (VIM) SPOLEČNOST DENSO Předmluva Předmluva Před použitím si přečtěte tuto příručku. Pro bezpečné a správné používání tohoto nástroje si pečlivě přečtěte tento

Více

Varování: před aktualizací odpojte ipod, během aktualizace nevypínejte přístroj a neodpojujte flash disk s aktualizačními soubory!

Varování: před aktualizací odpojte ipod, během aktualizace nevypínejte přístroj a neodpojujte flash disk s aktualizačními soubory! Aktualizace map přístrojů ZENEC Pro aktualizaci map na přístroje ZENEC budeme potřebovat na PC s přístupem k rychlému internetu, nainstalovaný naviextras Toolbox, který je ke stažení na adrese: https://www.naviextras.com/shop/portal/downloads

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0. Obj. č.: 98 60 91. Účel použití. Rozsah dodávky

Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0. Obj. č.: 98 60 91. Účel použití. Rozsah dodávky Účel použití Výrobek je určen pro provozování 2,5 a 3,5 pevných disků nebo CD/DVD mechanik (IDE nebo SATA) přes USB 2.0 port. Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0 Obj. č.: 98 60 91 Vážený zákazníku, děkujeme

Více

LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Úvod Děkujeme vám za zakoupení této karty Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Tato karta PC Card umožňuje snadno a bleskurychle nastavit bezdrátovou síť. Karta

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Česká verze. Doporučení. Obsah balení. Zapojení. SC016 Sweex 7.1 externí USB zvuková karta

Česká verze. Doporučení. Obsah balení. Zapojení. SC016 Sweex 7.1 externí USB zvuková karta SC016 Sweex 7.1 externí USB zvuková karta Doporučení Nevystavujte Sweex 7.1 externí USB zvukovou kartu nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti topných těles.

Více

Objednání služeb pro notebooky HP Business

Objednání služeb pro notebooky HP Business Začínáme Další informace o produktech a službách společnosti HP naleznete na stránkách společnosti HP http://www.hp.com. Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista

Více

TS-509 Pro Turbo NAS. instalační příručka

TS-509 Pro Turbo NAS. instalační příručka TS-509 Pro Turbo NAS instalační příručka 1 TS-509 obsah balení Děkujeme Vám za zakoupení TS-509 Turbo NAS serveru. Následující příručka vás provede jeho nastavením. Před přípravou NASu na spuštění zkontrolujte,

Více

Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování

Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Uživatelská příručka pro ThinkPad USB 3.0 Secure Hard Drive

Uživatelská příručka pro ThinkPad USB 3.0 Secure Hard Drive Uživatelská příručka pro ThinkPad USB 3.0 Secure Hard Drive Poznámka: Před instalací tohoto produktu si přečtěte informace o záruce v části Dodatek B Omezená záruka Lenovo na stránce 17. Čtvrté vydání

Více

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení

Více

Multi-Card Reader/Writer

Multi-Card Reader/Writer IT 4-162-899-42 (1) Multi-Card Reader/Writer Návod k obsluze JP Před použitím si pečlivě přečtěte tento dokument a uschovejte jej pro další použití. FR DE ES IT CS MRW68E-D1 2009 Sony Corporation Bezpečnostní

Více

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...7 Provedení

Více

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Nastavení operačního systému Windows 7 Váš počítač Dell obsahuje předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 7, pokud jste jej vybrali již během objednání.

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Data Safe II. USB2.0 externí pevný disk. Uživatelská příručka

Data Safe II. USB2.0 externí pevný disk. Uživatelská příručka Data Safe II USB2.0 externí pevný disk Uživatelská příručka Verze 2.0 Obsah 1 Začínáme 1.1 Zásady bezpečnosti 1.2 Systémové požadavky 1.3 Obsah balení 1.4 Pohledy na výrobek 1.5 Přehled prvků výrobku 2

Více

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou buď ochranné známky nebo

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA NÁVOD K POUŽITÍ

EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA NÁVOD K POUŽITÍ Česky NÁVOD K POUŽITÍ EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. ÚVOD : VÝROBĚ TOHOTO

Více

My Passport for Mac. přenosný pevný disk Uživatelská příručka. Externí přenosný

My Passport for Mac. přenosný pevný disk Uživatelská příručka. Externí přenosný My Passport for Mac přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný Servis a podpora společnosti WD Vyskytne-li se jakýkoli problém a vy budete chtít produkt vrátit, dejte nám prosím nejprve

Více

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou buď ochranné známky nebo

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo 191077-225_cz.book Page i Wednesday, March 20, 2002 2:04 PM b Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 191077-225 Květen 2002 V této příručce naleznete informace

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Sportovní brýle s kamerou Full HD 1080P. Návod na použití. Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro potřebu příštího použití.

Sportovní brýle s kamerou Full HD 1080P. Návod na použití. Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro potřebu příštího použití. Sportovní brýle s kamerou Full HD 1080P Návod na použití Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro potřebu příštího použití. Děkujeme, že jste si zakoupili Sportovní brýle s kamerou

Více

MeMO Pad Uživatelská příručka

MeMO Pad Uživatelská příručka CZ8254 MeMO Pad Uživatelská příručka Cílem společnosti ASUS je vytvářet ekologické produkty/ obaly, které chrání zdraví spotřebitelů a zároveň minimalizují dopady na životní prostředí. Snížení počtu stránek

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

Super Slim 847. Stručný návod k obsluze. Nettop PC CS 1

Super Slim 847. Stručný návod k obsluze. Nettop PC CS 1 Super Slim 847 Stručný návod k obsluze Nettop PC CS 1 Bezpečnostní pokyny Před použitím systému si pečlivě prostudujte všechny pokyny uvedené ve stručném návodu k obsluze. Nepokoušejte se rozmontovat či

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

Změna nastavení systému Windows

Změna nastavení systému Windows Změna nastavení systému Windows Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation

Více

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Návod k rychlé instalaci www.eicon.com Obsah Obsah... 2 Úvod... 2 Kontrolky... 2 Zákaznický servis... 2 Instalace v systému Windows... 3 Instalace v poèítaèích Macintosh... 4 Instalace

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více

Návod k obsluze HXMU016DA HXMU025DA HXMU032DA HXMU050DA. Externí přenosný pevný disk S2. Návod k obsluze. Externí přenosný pevný disk S2

Návod k obsluze HXMU016DA HXMU025DA HXMU032DA HXMU050DA. Externí přenosný pevný disk S2. Návod k obsluze. Externí přenosný pevný disk S2 HXMU016DA HXMU025DA HXMU032DA HXMU050DA Návod k obsluze 1 Jako první si přečtěte toto O tomto návodu k obsluze K tomuto přístroji je přiložen Průvodce rychlým uvedením do provozu a tento Návod k obsluze.

Více

ČESKY. Dodává: www.infosafe.cz

ČESKY. Dodává: www.infosafe.cz Úvod Čidlo pohybu je ideální pro skryté bezpečnostní účely a pozorování. Součástí PIR je čtečka SD karty (není součástí balení) pro záznam spouštěný unikátní technologií čidla pohybu. Záznamové zařízení

Více

Open DMX Ethernet. Návod k obsluze

Open DMX Ethernet. Návod k obsluze Open DMX Ethernet Návod k obsluze Firmware V1.0 07.12.2008 Obsah Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky: Open DMX Ethernet (pn: 70305) Přímý (nekřížený) ethernetový kabel (pn: 79102; modrý)

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

Reproduktor HP Roar Plus. Ostatní funkce

Reproduktor HP Roar Plus. Ostatní funkce Reproduktor HP Roar Plus Ostatní funkce Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft registrované v USA.

Více

Uživatelská příručka Nokia Treasure Tag (WS-2)

Uživatelská příručka Nokia Treasure Tag (WS-2) Uživatelská příručka Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Treasure Tag (WS-2) Obsah Začínáme 3 Párování a připojení 5 Nastavení čidla 7 Nalezení čidla 7 Nastavení čidla na

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Samsung Solid State Drive Rychlá uživatelská příručka

Samsung Solid State Drive Rychlá uživatelská příručka MZ-7PC064 MZ-7PC128 MZ-7PC256 MZ-7PC512 Rev. 3.1 Samsung Solid State Drive Rychlá uživatelská příručka Obsah 1. Unpacking...3 2. Informace o technologii SSD (Solid State Drive)...4 3. Bezpečnostní opatření...4

Více

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Návod na použití. Panenka Barbie Video Girl

Návod na použití. Panenka Barbie Video Girl Panenka Barbie Video Girl Návod na použití INFORMACE O BEZPEČNOSTI BATERIÍ Za výjimečných podmínek mohou z baterií unikat tekutiny, které mohou způsobit popáleninu chemikálií nebo zničit Váš produkt. Abyste

Více

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x Uživatelská příručka 2009, 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou

Více

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD 1 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení karty Trust 100MB Speedshare PCI. Karta Trust 100MB Speedshare PCI vám umožňuje připojení vašeho počítače k místní síti (LAN) nebo širokopásmové připojení k internetu.

Více

Externí přenosný. My Passport. Studio. přenosný pevný disk Uživatelská příručka

Externí přenosný. My Passport. Studio. přenosný pevný disk Uživatelská příručka My Passport Studio přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný 1 Začínáme Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu firmy WD. Nejnovější informace o produktech WD a novinky naleznete na našich

Více

Přenosný pevný disk USB 2.0 Uživatelská příručka

Přenosný pevný disk USB 2.0 Uživatelská příručka Přenosný pevný disk USB 2.0 Uživatelská příručka česky Obsah Úvod 3 Připojení přenosného pevného disku 3 Ukládání a přenos dat 4 Odpojení přenosného pevného disku 5 Technická podpora 6 Podmínky omezené

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Číslo dokumentu: 419584-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití karet externích médií. Obsah 1 Karty pro slot Digital Media Vložení digitální paměťové karty...................

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone IP002 Sweex USB Internet Phone Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet. Pro dosažení bezchybné

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Wireless Internet Phone. S tímto internetovým telefonem si můžete rychle a snadno začít povídat

Více

DIGITAL MEDIA PORT adaptér

DIGITAL MEDIA PORT adaptér 3-294-581-12(1) DIGITAL MEDIA PORT adaptér Návod k obsluze TDM-MP10 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako např. do knihovny, vestavěné skříně a na podobná místa.

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Prosíme o důkladné přečteni manuálu instrukce obsluhy.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Prosíme o důkladné přečteni manuálu instrukce obsluhy. Čeština BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Prosíme o důkladné přečteni manuálu instrukce obsluhy. Nikdy neotvírejte kryt sami! Veškeré opravy by měl provádět pouze vyškolený pracovník firmy Ferguson. Udržujte zařízení

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

TM-L90. Příručka operátora

TM-L90. Příručka operátora TM-L90 Příručka operátora 401352101 Části tiskárny 3 síťový vypínač 2 kryt řezací jednotky 4 1 páčka pro otevření krytu kryt cívky papíru 5 ovládací panel Tabulky spínačů DIP Sériové rozhraní Spínač Funkce

Více

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

Externí pevný disk. Návod k použití SPD5230 SPD5240 SPD5250

Externí pevný disk. Návod k použití SPD5230 SPD5240 SPD5250 Externí pevný disk CZ Návod k použití SPD5220 SPD5230 SPD5240 SPD5250 CZ Obsah 3 Obsah balení 4 Jak připojím tento externí disk k počítači? 4 Jak jej bezpečně odpojím? 5 K čemu je tlačítko One-Click Back-Up?

Více