Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo"

Transkript

1 _cz.book Page i Wednesday, March 20, :04 PM b Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: Květen 2002 V této příručce naleznete informace potřebné k nastavení softwaru nainstalovaného při výrobě. Jsou zde uvedeny také postupy při řešení základních potíží, ke kterým může dojít během prvního spuštění počítače.

2 Intro.fm Page ii Wednesday, March 27, :05 PM Å VAROVÁNÍ: Ä UPOZORNĚNÍ: 2002 Compaq Information Technologies Group, L.P. Compaq, logo společnosti Compaq a Evo jsou ochranné známky společnosti Compaq Information Technologies Group, L.P. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows 2000 jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Intel, Pentium, Intel Inside a Celeron jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation. Všechny ostatní názvy produktů zmíněné v této příručce mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Compaq nenese zodpovědnost za žádné technické nebo redakční chyby či opomenutí vyskytující se v této příručce. Informace jsou v tomto dokumentu poskytovány tak jak jsou, bez jakékoli záruky, a mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Záruky na produkty společnosti Compaq jsou uvedeny v prohlášeních o omezených zárukách na jednotlivé produkty. Žádné informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za rozšíření těchto záruk. Text označený tímto symbolem informuje, že nerespektování uvedených pokynů může vést ke zranění nebo k ohrožení života. Text označený tímto symbolem informuje, že nerespektování uvedených pokynů může vést k poškození zařízení nebo ke ztrátě dat. Vytištěno v USA. Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Páté vydání, Květen 2002 Číslo dokumentu:

3 _cz.book Page iii Wednesday, March 20, :04 PM Obsah 1 Instalace softwaru Instalace operačního systému Formát systému souborů Konverze do systému souborů NTFS Protokoly transakcí Řízení přístupu Ikona NTFS Convert (Konverze NTFS) na ploše Instalace nebo inovace ovladačů zařízení Úprava zobrazení monitoru Vypnutí počítače Ochrana softwaru Obnovení softwaru Použití disku CD-ROM Compaq Documentation Library Získání nápovědy Přehled Užitečné rady Odstraňování obecných potíží Řešení potíží s instalací hardwaru Kódy kontrolek na klávesnici, kontrolek na čelním panelu a zvukové kódy pro diagnostiku Rejstřík Začínáme iii

4 _cz.book Page iv Wednesday, March 20, :04 PM

5 _cz.book Page 1 Wednesday, March 20, :04 PM 1 Instalace softwaru Instalace operačního systému Ä UPOZORNĚNÍ: Před tím, než bude úspěšně dokončena instalace operačního systému, nepřidávejte do počítače volitelná hardwarová zařízení ani zařízení dodávaná jinými výrobci. Pokud tak učiníte, dojde pravděpodobně k chybám a nebude možné správně nainstalovat operační systém. Ä UPOZORNĚNÍ: Při prvním zapnutí počítače se může zobrazit výzva k výběru jazyka operačního systému. Potom se zobrazí výzva k instalaci operačního systému. Můžete mít možnost vybrat z několika operačních systémů. Jakmile jeden z nich vyberete, je nutné provést jeho úplnou instalaci. Přečtěte si pokyny na obrazovce a instalaci operačního systému podle nich dokončete. Jestliže chcete instalovat jiný operační systém než ten, který byl dodán se zařízením, vyhledejte další potřebnou podporu na následujících webových serverech. Stolní počítače Compaq Evo : Pracovní stanice Compaq Evo: Během instalace operačního systému počítač nevypínejte, pokud k tomu nejste vyzváni. Společnost Compaq vytváří produkty, služby a programy, které mohou lépe a snadněji využívat všichni zákazníci. Produkty Compaq s předem nainstalovaným systémem Microsoft Windows XP nebo které jsou označeny XP Ready, jsou navrženy pro usnadnění přístupu. Začínáme 1 1

6 _cz.book Page 2 Wednesday, March 20, :04 PM Instalace softwaru Formát systému souborů Jsou testovány špičkovými produkty Assistive Technology, což zajišťuje všem uživatelům stejné možnosti používání kdykoli a kdekoli. V závislosti na systému se může během počáteční instalace systému zobrazit výzva k výběru formátu systému souborů. U pevných disků je možné konfigurovat tři základní formáty: FAT16 a FAT32 (u oddílů pevného disku s kapacitou menší než 8 GB) nebo NTFS (u oddílů pevného disku s kapacitou až 8 GB nebo vyšší), přičemž jsou u jednotlivých formátů v závislosti na operačním systému a podpoře pevného disku možné různé varianty. Chcete-li zjistit, jaký formát systému souborů je k pevnému disku přiřazen (nastavení výrobce), klepněte na ikonu Tento počítač, klepněte pravým tlačítkem myši na místní disk (C:) a potom na příkaz Vlastnosti. Systém Microsoft Windows 98 podporuje pouze formát systému souborů FAT32. Konverze do systému souborů NTFS Protokoly transakcí Formát souborů NTFS nabízí následující funkce: protokoly transakcí, řízení přístupu. Protokoly transakcí napomáhají při obnovení v případě, že došlo k selhání disku. 1 2 Začínáme

7 _cz.book Page 3 Wednesday, March 20, :04 PM Instalace softwaru Řízení přístupu Ä UPOZORNĚNÍ: Funkce řízení přístupu umožňuje nastavit oprávnění, díky kterým lze řídit přístup k souborům a adresářům. V závislosti na formátu systému souborů, který je použit u pevného disku, může být k dispozici nástroj NTFS Convert, který slouží k převodu části nebo celého oddílu disku na formát NTFS. Při pokusu o převod jednotky na formát NTFS způsobem popisovaným v této části může dojít ke ztrátě dat. Před spuštěním převodu vytvořte záložní kopii všech dat uložených na pevném disku. Ikona NTFS Convert (Konverze NTFS) na ploše Poklepejte na ikonu NTFS Convert (Konverze NTFS) na ploše. Při změně rozdělení disku postupujte podle pokynů na obrazovce. Tato funkce je dostupná pouze u vybraných modelů. Instalace nebo inovace ovladačů zařízení Jestliže chcete po dokončení instalace operačního systému instalovat volitelná hardwarová zařízení, je nutné nainstalovat ovladače požadovaných zařízení. Budete-li vyzváni k zadání adresáře I386, nahraďte cestu příkazem C:\I386, nebo použijte tlačítko Procházet v dialogovém okně a vyhledejte složku I386. Operační systém tím získá cestu k příslušným ovladačům. Začínáme 1 3

8 _cz.book Page 4 Wednesday, March 20, :04 PM Instalace softwaru Nejnovější podpůrný software včetně podpory používaného operačního systému můžete získat na webovém serveru společnosti Compaq: Nejnovější podpůrný software můžete také získat, jestliže se přihlásíte k odběru sady Compaq Support CD Kit. Vyplňte objednávku Support Software Management (Správa podpůrného softwaru) na jednom z následujících webových serverů: l Na těchto serverech naleznete také informace, jak se přihlásit k odběru. Jestliže je systém vybaven optickou jednotkou pro čtení a zápis, je nutné nainstalovat příslušnou aplikaci, která umožní na danou jednotku zapisovat. Instalaci ovladačů spustíte poklepáním na ikonu Setup Compaq Software (Instalace softwaru Compaq) na ploše nebo na spouštěcí soubor aplikace. Potom vyberte možnost Easy CD Creator nebo Direct CD. Úprava zobrazení monitoru Jestliže chcete změnit výchozí konfiguraci zobrazení monitoru, například rozlišení obrazovky, nastavení barev a velikost písma, poklepejte na panel Zobrazení v Ovládacích panelech. Další informace o ovladači zobrazení a dalších nástrojích pro grafický adaptér naleznete v dokumentaci ke grafickému adaptéru. Nejnovější ovladače grafické karty získáte na webovém serveru společnosti Compaq na adrese 1 4 Začínáme

9 _cz.book Page 5 Wednesday, March 20, :04 PM Instalace softwaru Vypnutí počítače Ä UPOZORNĚNÍ: Chcete-li počítač řádně vypnout, klepněte na příkaz Vypnout v nabídce Start. Počítač se automaticky vypne. V operačním systému Windows NT Workstation 4.0 dojde při stisknutí vypínače k úplnému vypnutí počítače. Ve výchozí konfiguraci operačních systémů Windows 98, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional nebo Windows XP Home však po stisknutí vypínače nedojde k vypnutí počítače, ale počítač přejde do úsporného režimu s nízkou spotřebou elektrické energie (tento režim je označován jako stav spánku S3). Tato výchozí konfigurace umožňuje rychlé vypnutí počítače bez nutnosti zavřít aplikace a také rychlý návrat ke stejnému provoznímu stavu bez ztráty dat. Chcete-li počítač ručně převést do stavu VYPNUTO, stiskněte a podržte vypínač v této poloze čtyři sekundy. Ruční převedení počítače do stavu VYPNUTO může způsobit ztrátu dat. Chcete-li, aby tento vypínač sloužil k zapínání a vypínání počítače, upravte jeho konfiguraci pomocí nástroje Computer Setup. Pokyny týkající se použití nástroje Computer Setup naleznete v Příručce k nástroji Computer Setup (F10). Ochrana softwaru Chcete-li software ochránit před ztrátou nebo poškozením, je třeba vytvořit záložní kopii veškerého systémového softwaru, všech aplikací a souvisejících souborů, které jsou uloženy na pevném disku. Další informace o postupu při vytváření záložních kopií datových souborů naleznete v příručce k operačnímu systému nebo v dokumentaci programu pro vytváření záloh. Začínáme 1 5

10 _cz.book Page 6 Wednesday, March 20, :04 PM Instalace softwaru Obnovení softwaru Součástí dodávky stolních počítačů a pracovních stanic Evo jsou disky CD-ROM Compaq Restore, Compaq Operating System a Microsoft Service Pack. Další informace o tomto tématu naleznete na příslušném disku CD-ROM dodávaném s počítačem. Disk CD-ROM Microsoft Service Pack může být u vybraných modelů integrován s diskem CD-ROM Compaq Operating System. Použití disku CD-ROM Compaq Documentation Library Další dokumentaci k produktu naleznete na disku CD-ROM Compaq Documentation Library (Knihovna dokumentů společnosti Compaq). Vložte disk do jednotky CD-ROM a z nabídky, která se zobrazí na obrazovce, vyberte požadovaný dokument. Nabídka a dokumenty se zobrazí v jazyku nastaveném během počáteční instalace operačního systému nebo později vybraném v místním nastavení systému Windows. Pokud disk CD-ROM neobsahuje jazyk, který jste vybrali v místním nastavení, zobrazí systém nabídku a příručky v anglickém jazyce. Získání nápovědy Další nápovědu a další informace lze získat na stránce technické podpory Compaq na serveru nebo v dokumentaci dodávané s počítačem, která se týká záruky. 1 6 Začínáme

11 _cz.book Page 1 Wednesday, March 20, :04 PM 2 Přehled Tato kapitola obsahuje pouze základní informace týkající se řešení potíží. Podrobná příručka Poradce při potížích je k dispozici na disku CD-ROM Compaq Documentation Library (Knihovna dokumentů společnosti Compaq) a na webovém serveru na adrese. Můžete si také zakoupit příručku Compaq Quick Troubleshooting Guide (Rychlé řešení potíží, výrobní číslo ), která obsahuje srozumitelné vývojové diagramy, podle nichž můžete při ladění systému postupovat. Příručka je určena autorizovaným poskytovatelům služeb společnosti Compaq a obsahuje postupy, které mohou přesahovat technické schopnosti některých uživatelů. Nesprávné provedení některých postupů uvedených v příručce může být příčinou poškození počítače nebo neplatnosti záruky. Pokud máte pochybnosti o své způsobilosti provést určitý úkol nebo se obáváte ztráty záruky na produkt, obraťte se před provedením doporučené opravné akce na místního autorizovaného zástupce prodeje nebo technické podpory. Jestliže chcete instalovat jiný operační systém než ten, který byl dodán se zařízením, vyhledejte další potřebnou podporu na následujících webových serverech. Stolní počítače a pracovní stanice Compaq Evo: Informace týkající se potíží se softwarem naleznete v části Obnovení softwaru v kapitole 1. Začínáme 2 1

12 _cz.book Page 2 Wednesday, March 20, :04 PM Užitečné rady Ä UPOZORNĚNÍ: Pokud dojde k drobným potížím s počítačem, monitorem nebo softwarem, přečtěte si před provedením dalších kroků následující seznam obecných rad: Zkontrolujte, zda je počítač a monitor zapojený do funkční elektrické zásuvky. Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý a zda svítí zelená kontrolka napájení. Zkontrolujte, zda je monitor zapnutý a zda svítí zelená kontrolka napájení. Nastavte jas a kontrast obrazovky monitoru. Stiskněte a podržte libovolnou klávesu. Pokud uslyšíte pípnutí, je klávesnice v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou některé kabely uvolněné nebo chybně zapojené. Po instalaci rozšiřovací desky nebo jiného zařízení nepodporujícího technologii Plug and Play znovu nakonfigurujte počítač. Další pokyny naleznete v části Potíže s instalací hardwaru. Přesvědčte se, zda byly nainstalovány všechny potřebné ovladače zařízení. Pokud například připojíte tiskárnu, je třeba nainstalovat její ovladač. Před zapnutím systému z něj vyjměte všechny diskety. Pokud jste nainstalovali jiný operační systém, než byl nainstalován výrobcem, ověřte, zda jej systém podporuje. Jestliže je v systému nainstalována karta AGP (pouze u vybraných modelů), je nutné připojit monitor ke konektoru pro monitor na kartě AGP. Jiný konektor pro monitor není aktivován a pokud k němu monitor připojíte, nebude funkční. Pokud je počítač připojen ke zdroji střídavého napětí, je systémová deska neustále pod proudem. Před otevřením krytu počítače je proto nutné odpojit počítač od zdroje. Tím zabráníte poškození systémové desky nebo jiných součástí. 2 2 Začínáme

13 _cz.book Page 3 Wednesday, March 20, :04 PM Odstraňování obecných potíží Drobné potíže popsané v této části budete zřejmě často schopni řešit sami. Pokud potíže potrvají a nejste schopni je odstranit sami nebo si nejste jisti vykonáním dané operace, obraťte se na autorizovaného prodejce společnosti Compaq. Odstraňování obecných potíží Potíže Příčina Řešení Počítač nelze zapnout. Počítač není připojen k externímu zdroji napájení. Připojte počítač k externímu zdroji napájení. Kabely externího zdroje napájení jsou odpojené. Byla nainstalována vadná karta PCI nebo ISA. Datové, napájecí či diskové kabely nejsou pravděpodobně řádně připojeny. Uvnitř počítače je příliš vysoká teplota. Je možné, že je zablokovaný ventilátor. Přesvědčte se, zda jsou kabely pro připojení počítače k externímu zdroji napájení správně připojeny. Zkontrolujte také, zda je zásuvka ve zdi napájena elektrickým proudem. Vyjměte všechny právě nainstalované rozšiřovací desky. Odpojte datové, napájecí a diskové kabely a znovu je zapojte. 1. Počítač je umístěn v prostředí s příliš vysokou teplotou. Nechejte jej vychladnout. 2. Zkontrolujte, zda nejsou zakryty ventilační otvory a zda pracuje interní ventilátor. Obraťte se na autorizovaného prodejce nebo poskytovatele služeb společnosti Compaq. Začínáme 2 3

14 _cz.book Page 4 Wednesday, March 20, :04 PM Odstraňování obecných potíží (pokračování) Potíže Příčina Řešení Počítač nereaguje a nelze jej vypnout pomocí vypínače. Počítač nezobrazuje správné datum a čas. Přepínač volby napětí umístěný na zadní části skříně počítače není přepnutý na správné napětí (115V nebo 230V) (některé modely). Nefunguje softwarové ovládání vypínače. Pravděpodobně je nutné vyměnit baterii hodin systému. Životnost baterie je přibližně 3 až 5let. Přepněte posuvný přepínač na správnou hodnotu napětí. Stiskněte a podržte vypínač napájení, dokud nedojde k vypnutí počítače (nejméně 4 sekundy). Nejprve znovu nastavte datum a čas v Ovládacích panelech (datum a čas hodin systému lze aktualizovat také pomocí nástroje Computer Setup). Pokud potíže potrvají, vyměňte baterii hodin systému. Pokyny pro instalaci nové baterie naleznete v Referenční příručce k hardwaru. Můžete se také spojit s autorizovaným prodejcem společnosti Compaq, který výměnu provede. 2 4 Začínáme

15 _cz.book Page 5 Wednesday, March 20, :04 PM Odstraňování obecných potíží (pokračování) Potíže Příčina Řešení Počítač se automaticky vypnul a činnost kontrolky napájení je následující: 1. Kontrolka bliká červeně nebo žlutě čtyřikrát za sekundu nebo 2. blikne dvakrát červeně či žlutě v sekundovém intervalu následovaném dvousekundovým přerušením nebo 3. nebliká. Počítač se v pravidelných intervalech zastavuje. Nelze odstranit kryt počítače. Uvnitř počítače je příliš vysoká teplota. Ventilátor je pravděpodobně zablokován nebo se neotáčí nebo chladič není správně připojen k procesoru. Teplota v počítači je příliš vysoká, protože byl zapnut s odstraněným krytem. Je načten ovladač síťového adaptéru, ale počítač není připojen ksíti. Je zajištěn zámek počítačové skříně (Smart Cover Lock), kterým jsou některé počítače vybaveny. 1. Počítač je umístěn v prostředí s příliš vysokou teplotou. Nechejte jej vychladnout. 2. Zkontrolujte, zda nejsou zakryty ventilační otvory počítače a zda pracují interní ventilátory (ventilátor zdroje napájení, ventilátor skříně a ventilátor procesoru). 3. Přesvědčte se, zda je chladič správně usazen. Obraťte se na autorizovaného prodejce nebo poskytovatele služeb společnosti Compaq. Nasaďte zpět kryt a před zapnutím počítače počkejte, až vychladne. Připojte počítač k síti, případně pomocí nástroje Computer Setup nebo pomocí nástroje Správce zařízení systému Windows zakažte používání síťového adaptéru. Odemkněte zámek počítačové skříně pomocí nástroje Computer Setup (F10 Setup). Pro ruční vypnutí zámku počítačové skříně dodává společnost Compaq bezpečnostní klíč (FailSafe Key). Tento klíč použijte, pokud zapomenete heslo, v případě výpadku energie nebo poruchy počítače. Začínáme 2 5

16 _cz.book Page 6 Wednesday, March 20, :04 PM Odstraňování obecných potíží (pokračování) Potíže Příčina Řešení Došlo ke snížení výkonu. Při stisknutí kláves se šipkami se kurzor nepohybuje. Na monitoru se nic nezobrazí. Na monitoru se nic nezobrazí. (pokračování) Teplota procesoru je příliš vysoká. Pravděpodobně je zapnutá funkce klávesy. Monitor není zapnutý a nesvítí kontrolka napájení. Kabely nejsou správně připojené. Počítač se nachází v úsporném režimu. Systémová paměť ROM je poškozena, systém pracuje v režimu pro bezpečné zavedení (Failsafe Boot Block), označovaném jedním dlouhým a třemi krátkými pípnutími. 1. Zkontrolujte, zda není zablokováno proudění vzduchu kpočítači. 2. Přesvědčte se, zda jsou ventilátory připojeny a zda pracují správně (některé ventilátory pracují pouze v případě potřeby). 3. Ujistěte se, že je chladič procesoru správně nainstalován. Stiskněte klávesu. Pokud chcete kurzor ovládat pomocí kláves se šipkami, nesmí kontrolka Num Lock svítit. Zapněte monitor a zkontrolujte, zda svítí kontrolka napájení. Zkontrolujte připojení kabelů monitoru k příslušnému konektoru v počítači a k zásuvce elektrické sítě. Pokud je nainstalována karta AGP, ujistěte se, že je monitor připojen k této kartě. Stisknutím vypínače napájení obnovte normální činnost počítače, který se nacházel v úsporném režimu. Obnovte obsah paměti ROM pomocí diskety ROMPaq. Další informace naleznete v příručce Desktop Management Guide (Správa stolního počítače) v části týkající se paměti ROM s blokem pro bezpečné zavedení. 2 6 Začínáme

17 _cz.book Page 7 Wednesday, March 20, :04 PM Odstraňování obecných potíží (pokračování) Potíže Příčina Řešení Počítač nerozpozná pevné disky SCSI nainstalované vsystému Windows NT. Je zapnuta funkce úspory energie. Vstupní přepínač RGB (Red, Green, Blue) na monitoru není správně nastaven. Používáte monitor s pevnou synchronizací, který neumožňuje pracovat se zvoleným rozlišením. Přepínač VGA/BNC není správně nastaven. Před instalací systému Windows NT nebyly do počítače nainstalovány ovladače SCSI. Stiskněte libovolnou klávesu nebo tlačítko myši a zadejte heslo (v případě, že je nastaveno). Nastavte vstupní přepínač RGB monitoru na hodnotu 75 ohmů a pokud je na monitoru i přepínač synchronizace, nastavte jej na hodnotu External (Externí). Přesvědčte se, zda může monitor pracovat s obnovovací frekvencí odpovídající zvolenému rozlišení. Nastavte přepínač v souladu s kabelovým připojením. Nainstalujte do počítače nejprve ovladače SCSI a potom systém Windows NT. Chcete-li stáhnout ovladače SCSI pro počítač společnosti Compaq, navštivte webový server společnosti Compaq na adrese. Informace týkající se instalace ovladačů SCSI naleznete v Dodatku E k příručce Poradce při potížích v části Instalace ovladačů SCSI v systému Windows NT. Začínáme 2 7

18 _cz.book Page 8 Wednesday, March 20, :04 PM Řešení potíží s instalací hardwaru Řešení potíží s instalací hardwaru Pokud přidáte nebo odstraníte hardware, například přídavnou disketovou jednotku, bude možná nutné znovu nakonfigurovat počítač. Pokud instalujete zařízení typu Plug and Play, rozpoznají systémy Windows 98, Windows 2000, Windows XP Professional a Windows XP Home dané zařízení automaticky a provedou konfiguraci počítače. Jestliže nainstalujete zařízení nepodporující technologii Plug and Play, je po nainstalování nového hardwaru nutné počítač znovu nakonfigurovat. V systémech Windows 98, Windows 2000, Windows XP Professional a Windows XP Home poklepejte v Ovládacích panelech na panel Přidat nový hardware a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud chcete po instalaci nového hardwaru znovu nakonfigurovat počítač v systému Windows NT 4.0, použijte nástroj dodaný s daným hardwarem. Potíže Příčina Řešení Počítač nerozpozná nové zařízení jako součást systému. Kabely nového externího zařízení jsou uvolněné nebo není zapojen síťový kabel. Nové externí zařízení není zapnuté. Při zobrazení dotazu, zda systém může provést změny konfigurace, jste tyto změny nepovolili. Přesvědčte se, zda jsou všechny kabely správně a pevně připojeny a zda kolíky kabelů nebo konektorů nejsou ohnuté. Vypněte počítač, zapněte externí zařízení, a potom zapněte počítač, aby došlo k rozpoznání zařízení v systému. Restartujte počítač a postupujte podle pokynů tak, aby byly provedeny navrhované změny konfigurace. 2 8 Začínáme

19 _cz.book Page 9 Wednesday, March 20, :04 PM Kódy kontrolek na klávesnici, kontrolek na čelním panelu a zvukové kódy pro diagnostiku V následující tabulce jsou popsány kódy kontrolek na klávesnici a na čelním panelu i zvukové kódy, se kterými se můžete setkat během testu POST (Power On Self Test) a ke kterým nemusí být přidružen chybový kód ani textová zpráva. Další informace naleznete v příručce Poradce při potížích na disku CD-ROM Compaq Documentation Library (Knihovna dokumentů společnosti Compaq). Pokud je systém vybaven klávesnicí USB (Universal Serial Bus), budou určité chybové kódy signalizovány zvukem, nikoli však blikáním kontrolek na klávesnici. Kódy kontrolek na klávesnici, kontrolek na čelním panelu a zvukové kódy pro diagnostiku Činnost Pípnutí Pravděpodobná příčina Slyšitelný zvuk 1d, 3k* Chybná systémová paměť ROM, systém je spuštěn v režimu s blokem pro bezpečné zavedení (Failsafe Boot Block). Na klávesnici bliká kontrolka. * d = dlouhé pípnutí, k = krátké pípnutí 1d, 2k* Grafický adaptér není nainstalován nebo není správně inicializován. Doporučený postup Obnovte obsah paměti ROM pomocí diskety ROMPaq. Potřebné informace naleznete v části týkající se paměti ROM s blokem pro bezpečné zavedení uvedené v příručce Desktop Management Guide (Správa stolního počítače). 1. Vymažte paměť CMOS. 2. Jestliže jste nainstalovali grafickou kartu, vyjměte ji a znovu zasuňte. 3. Znovu zasuňte desku s paticemi (pokud je to možné). Začínáme 2 9

20 _cz.book Page 10 Wednesday, March 20, :04 PM Kódy kontrolek na klávesnici, kontrolek na čelním panelu a zvukové kódy pro diagnostiku (pokračování) Činnost Na klávesnici bliká kontrolka (u vybraných modelů). 1k, 2d* Systémová paměť není nainstalována. 1. Zkontrolujte paměťový modul (potřebné informace naleznete v odpovídající části Referenční příručky k hardwaru). 2. Vyjměte a znovu zasuňte paměťový modul. 3. Další informace naleznete v této příručce v části Odstraňování potíží s pamětí. UPOZORNĚNÍ: Některé modely podporují paměť s funkcí ECC i paměť bez této Ä funkce. Jiné modely podporují pouze paměť bez funkce ECC. U systémů podporujících paměť s funkcí ECC nepodporuje společnost Compaq společné používání pamětí s funkcí ECC a pamětí bez této funkce. Kromě toho nebude do počítače zaveden operační systém. Na klávesnici svítí kontrolka. Na klávesnici bliká kontrolka (u vybraných modelů). Pípnutí Žádné Pravděpodobná příčina Spouštěcí blok je chybný. 2d, 1k* Došlo k selhání systémové desky před kontrolou grafické karty. Doporučený postup Obnovte obsah paměti ROM pomocí diskety ROMPaq. Potřebné informace naleznete v části týkající se paměti ROM s blokem pro bezpečné zavedení uvedené v příručce Desktop Management Guide (Správa stolního počítače). Vyměňte systémovou desku Začínáme

21 _cz.book Page 11 Wednesday, March 20, :04 PM Kódy kontrolek na klávesnici, kontrolek na čelním panelu a zvukové kódy pro diagnostiku (pokračování) Činnost Kontrolka napájení bliká zeleně v intervalu jedné sekundy. Kontrolka napájení svítí zeleně. Žádné * d = dlouhé pípnutí, k = krátké pípnutí Kontrolka napájení bliká červeně nebo žlutě každé 2 sekundy (u vybraných modelů). Pípnutí Počítač je v normálním úsporném režimu (Suspend). Žádné Žádné Počítač je zapnutý. Žádné Žádné Pravděpodobná příčina Napájecí zdroj je přetížen. Doporučený postup 1. Stiskněte vypínač. Kontrolka by měla svítit zeleně. 2. Odpojte počítač od elektrické sítě a po 30 sekundách jej znovu zapojte. 3. Postupným vyjímáním přídavných zařízení snižujte zatížení zdroje, dokud nedojde ke spuštění počítače. 4. Zkontrolujte, zda není poškozena systémová deska. 5. Vyměňte systémovou desku. 6. Vyměňte napájecí zdroj. Začínáme 2 11

22 _cz.book Page 12 Wednesday, March 20, :04 PM Kódy kontrolek na klávesnici, kontrolek na čelním panelu a zvukové kódy pro diagnostiku (pokračování) Činnost Pípnutí Pravděpodobná příčina Doporučený postup Kontrolky napájení a činnosti pevného disku blikají zeleně. Žádné Deska s paticemi je nesprávně zasunutá. 1. Vyjměte desku s paticemi. 2. Očistěte konektor. 3. Znovu nainstalujte desku s paticemi (pokyny k odebrání desky s paticemi naleznete v Referenční příručce hardwaru) Začínáme

23 _cz.book Page 13 Wednesday, March 20, :04 PM Kódy kontrolek na klávesnici, kontrolek na čelním panelu a zvukové kódy pro diagnostiku (pokračování) Činnost Pípnutí Pravděpodobná příčina Doporučený postup Kontrolka napájení bliká žlutě nebo zeleně každou sekundu (u vybraných modelů). Žádné Došlo k chybě systémové paměti. 1. Zkontrolujte paměťový modul (potřebné informace naleznete v odpovídající části Referenční příručky k hardwaru). 2. Vyjměte a znovu zasuňte paměťový modul. 3. Přečtěte si informace uvedené v části Odstraňování potíží s pamětí v příručce Poradce při potížích. Kontrolka napájení svítí červeně nebo žlutě. Žádné Procesor je nesprávně zasunutý. Zasuňte procesor do systémové desky znovu. Začínáme 2 13

24 _cz.book Page 14 Wednesday, March 20, :04 PM Kódy kontrolek na klávesnici, kontrolek na čelním panelu a zvukové kódy pro diagnostiku (pokračování) Činnost Pípnutí Pravděpodobná příčina Doporučený postup Činnost kontrolky napájení je následující: 1. Bliká červeně nebo žlutě čtyřikrát za sekundu, nebo Žádné Došlo k přehřátí počítače. 1. V případě potřeby nasaďte na počítač kryt. 2. Zkontrolujte, zda nejsou zakryty ventilační otvory a zda pracuje interní ventilátor. 2. blikne dvakrát červeně nebo žlutě v sekundovém intervalu následovaném dvousekundovou odmlkou, nebo 3. nebliká Začínáme

25 _cz.book Page 1 Wednesday, March 20, :04 PM B baterie hodiny systému 2 4 K kabely, kontrola připojení 2 2 klávesnice 2 2 kontrolky 2 5 blikání kontrolek napájení a činnosti pevného disku 2 12 blikání kontrolky CAPS LOCK 2 9 blikání kontrolky napájení 2 11, 2 13 blikání kontrolky NUM LOCK 2 10 blikání kontrolky SCROLL LOCK 2 10 Rejstřík N Na monitoru není nic zobrazeno. 2 6 P počítač zastavuje se 2 5 potíže drobné 2 2 instalace hardwaru 2 8 řešení drobných 2 3 Z zařízení Plug and Play 2 8 zobrazení data a času 2 4 Začínáme Rejstřík 1

26 _cz.book Page 2 Wednesday, March 20, :04 PM

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač

Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač b Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač Číslo dokumentu: 250893-221 Listopad 2001 Tato příručka vám usnadní počáteční instalaci hardwaru a softwaru osobního počítače

Více

P íručka pro rychlou instalaci a p íručka Začínáme Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230

P íručka pro rychlou instalaci a p íručka Začínáme Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 P íručka pro rychlou instalaci a p íručka Začínáme Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 Číslo dokumentace: 326325-222 Červen 2003 Tato příručka obsahuje základní informace o

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Návod k rychlé instalaci www.eicon.com Obsah Obsah... 2 Úvod... 2 Kontrolky... 2 Zákaznický servis... 2 Instalace v systému Windows... 3 Instalace v poèítaèích Macintosh... 4 Instalace

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Referenční p íručka k hardwaru

Referenční p íručka k hardwaru Referenční p íručka k hardwaru Stolní počítače HP Compaq Model d530 v provedení Small Form Factor Číslo dokumentu: 317668-222 zá í 2003 V této příručce jsou uvedeny základní informace týkající se inovace

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Lenovo Yoga 300-11IBR

Lenovo Yoga 300-11IBR Lenovo Yoga 300-11IBR Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu si

Více

Příručka rychlého spuštění

Příručka rychlého spuštění 9jehličková bodová tiskárna Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo přenášena v jakékoli podobě nebo jakýmkoli elektronickým či mechanickým

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

Universal Serial Bus (USB) Uživatelská příručka Systémové požadavky Pro využití Vaší tiskárny skrz vestavěný USB port, potřebujete následující minimální požadavky: Microsoft Windows 98, ME, 2000 nebo XP,

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu:

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu: Nejdříve čtěte Zde začněte Podle tohoto návodu: Nabijte a nastavte svůj přístroj. Nainstalujte software Palm Desktop a další aplikace. Synchronizujte svůj přístroj s Vaším počítačem. Důležité upozornění!

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Externí přenosný. HP SimpleSave. Přenosný pevný disk Uživatelská příručka. SimpleSave

Externí přenosný. HP SimpleSave. Přenosný pevný disk Uživatelská příručka. SimpleSave HP SimpleSave Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný SimpleSave Získání nápovědy Pokud potřebujete nápovědu k disku, jeho instalaci nebo softwaru, kontaktujte nás: Webová technická podpora

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Data Safe II. USB2.0 externí pevný disk. Uživatelská příručka

Data Safe II. USB2.0 externí pevný disk. Uživatelská příručka Data Safe II USB2.0 externí pevný disk Uživatelská příručka Verze 2.0 Obsah 1 Začínáme 1.1 Zásady bezpečnosti 1.2 Systémové požadavky 1.3 Obsah balení 1.4 Pohledy na výrobek 1.5 Přehled prvků výrobku 2

Více

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Nastavení operačního systému Windows 7 Váš počítač Dell obsahuje předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 7, pokud jste jej vybrali již během objednání.

Více

Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone. Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone. Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone Czech Obsah Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace o produktu... 3 1.1 Tlačítka a připojení... 3 1.2

Více

SBW-S1 PRO. External USB Blu-ray Writer With Sound Card. Quick Start Guide. Czech

SBW-S1 PRO. External USB Blu-ray Writer With Sound Card. Quick Start Guide. Czech SBW-S1 PRO External USB Blu-ray Writer With Sound Card Quick Start Guide Czech v 1.0 Published February 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer INC. All Rights Reserved. Úvod Přehled ASUS SBW-S1 je první

Více

Rychlá referenční příručka

Rychlá referenční příručka Dell OptiPlex GX520 Rychlá referenční příručka Modely DCTR, DCNE, DCSM www.dell.com support.dell.com Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování

Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ. Nokia PC Suite 6.81

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ. Nokia PC Suite 6.81 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ Nokia PC Suite 6.81 Obsah 1. Úvod...1 1.1 Aplikace Nokia PC Suite...1 1.2 Nutné podmínky...2 1.3 Další informace...3 2. Instalace sady Nokia PC Suite...5 2.1 Před začátkem instalace...5

Více

Samsung Portable SSD T3

Samsung Portable SSD T3 Rev. 1.0 MU-PT250B / MU-PT500B / MU-PT1T0B / MU-PT2T0B ZÁKONNÁ USTANOVENÍ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOST SAMSUNG ELECTRONICS SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PRODUKTŮ, INFORMACÍ A TECHNICKÝCH ÚDAJŮ BEZ PŘEDCHOZÍHO

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel je

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

Průvodce rychlým spuštěním

Průvodce rychlým spuštěním Průvodce rychlým spuštěním Instalace dodaného softwaru Používání přehrávače NWZ-S544 / S545 2009 Sony Corporation Dodávané položky Zkontrolujte prosím obsah balení. s Sluchátka (1) s USB kabel (1) s Držák

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Česky. Pen Tablet. Uživatelská příručka. Windows 2000 / XP / Vista

Česky. Pen Tablet. Uživatelská příručka. Windows 2000 / XP / Vista Pen Tablet Uživatelská příručka Windows 2000 / XP / Vista 1 I. Obecné informace 1. Přehled Vítejte ve světě počítačových per! Zjistíte, jak snadné je ovládat váš počítač nikoli myší, ale bezdrátovým perem.

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

Referenční p íručka k hardwaru

Referenční p íručka k hardwaru Referenční p íručka k hardwaru Stolní počítače HP Compaq Model dc510 v provedení Small Form Factor Číslo dokumentu: 376293-221 Listopad 2004 V této příručce jsou uvedeny základní informace týkající se

Více

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být bez upozornění změněny.

Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být bez upozornění změněny. Autorská práva a licence Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jedinými zárukami poskytovanými společností

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x Uživatelská příručka 2009, 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou

Více

Referenční příručka k hardwaru Řada HP Compaq dx7400 modely Microtower

Referenční příručka k hardwaru Řada HP Compaq dx7400 modely Microtower Referenční příručka k hardwaru Řada HP Compaq dx7400 modely Microtower Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Uživatelská příručka pro ThinkPad USB 3.0 Secure Hard Drive

Uživatelská příručka pro ThinkPad USB 3.0 Secure Hard Drive Uživatelská příručka pro ThinkPad USB 3.0 Secure Hard Drive Poznámka: Před instalací tohoto produktu si přečtěte informace o záruce v části Dodatek B Omezená záruka Lenovo na stránce 17. Čtvrté vydání

Více

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů Obsah Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů 2 3 6 10 12 14 16 Český Další informace naleznete v části

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Objednání služeb pro notebooky HP Business

Objednání služeb pro notebooky HP Business Začínáme Další informace o produktech a službách společnosti HP naleznete na stránkách společnosti HP http://www.hp.com. Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista

Více

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 Obsah 1 Rychlá ešení Počítač nelze spustit............................. 1 2 Obrazovka počítače je prázdná.................... 1 3 Software nepracuje

Více

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

TS-509 Pro Turbo NAS. instalační příručka

TS-509 Pro Turbo NAS. instalační příručka TS-509 Pro Turbo NAS instalační příručka 1 TS-509 obsah balení Děkujeme Vám za zakoupení TS-509 Turbo NAS serveru. Následující příručka vás provede jeho nastavením. Před přípravou NASu na spuštění zkontrolujte,

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista Česká verze Sweex LW312 - Bezdrátový LAN PCI adaptér 300 Mb/s Bezdrátový LAN PCI adaptér 300Mb/s nevystavujte nadměrným teplotám. Zařízení nenechávejte na přímém slunečním světle a v blízkosti topných

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS. Uživatelská příručka

LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS. Uživatelská příručka LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS Uživatelská příručka 2012, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky

Více

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka. Tyto ochranné

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena. RADEON 9700 SERIES Uživatelská příručka P/N 137-40393-10 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena. ATI, všechny výrobky ATI a názvy výrobků jsou obchodními známkami nebo registrovanými

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení).

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Poznámka: Podporovanéfunkce a skutečný vzhled zařízení závisíod výrobku, kterýjste zakoupili. Nasledujícíobrázky slouží pouze

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním tohoto produktu si nejdříve přečtěte Příručku s

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Point of View Mobii 3515- Android 4.0 Mobile Phone

Point of View Mobii 3515- Android 4.0 Mobile Phone Point of View Mobii 3515- Android 4.0 Mobile Phone Czech Obsah Obecné pokyny pro používání... Error! Bookmark not defined. Prohlášení... Error! Bookmark not defined. Obsah balení... Error! Bookmark not

Více

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...7 Provedení

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Desktop 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise Desktop 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument

Více

Návod na použití. Panenka Barbie Video Girl

Návod na použití. Panenka Barbie Video Girl Panenka Barbie Video Girl Návod na použití INFORMACE O BEZPEČNOSTI BATERIÍ Za výjimečných podmínek mohou z baterií unikat tekutiny, které mohou způsobit popáleninu chemikálií nebo zničit Váš produkt. Abyste

Více

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka Instalace Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. 1 Připojení zařízení Přiřaďte svému počítači statickou adresu IP 192.168.1.100. Bližší informace najdete v části T3 v kapitole

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 2.5 Externí pevný disk StoreJet 25M3 (Verze 1.0) Úvod... 3 Obsah balení... 3 Základní popis a vlastnosti... 4 Systémové požadavky... 4 Bezpečnostní opatření... 5 Obecné... 5 Záloha

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

SM-J100H/DS SM-J100H. Uživatelská příručka. Czech. 03/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-J100H/DS SM-J100H. Uživatelská příručka. Czech. 03/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-J100H/DS SM-J100H Uživatelská příručka Czech. 03/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Wireless / Fast Ethernet Print Server Series Quick Installation Guide Version 2.1 Multi-Languages Content Table English......02 Nederlands...16 Deutsch.... 30 Français... 44 Polski... 59 Italiano...73

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více