Napájení. Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Napájení. Uživatelská příručka"

Transkript

1 Napájení Uživatelská příručka

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett-Packard Company v souladu s licencí. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je každému z těchto produktů a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací nezakládá další záruky. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. První vydání: Září 2006 Číslo dokumentu:

3 Obsah 1 Umístění ovládacích prvků a indikátorů pro funkce napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého proudu Úsporný režim a režim spánku Úsporný režim... 5 Režim spánku... 6 Inicializace úsporného režimu, režimu spánku a vypnutí... 7 Pokud přerušíte práci... 7 Pokud není k dispozici spolehlivý zdroj napájení... 7 Pokud používáte bezdrátovou komunikaci nebo čitelná či zapisovatelná média Nastavení napájení Zapnutí a vypnutí počítače nebo displeje... 9 Nouzové postupy pro vypnutí... 9 Aktivace úsporného režimu nebo obnovení systému z úsporného režimu Aktivace nebo obnova systému z režimu spánku Možnosti napájení Zobrazení okna Možnosti napájení vlastnosti Zobrazení ikony Měřič napájení Nastavení nebo změna schématu nastavení napájení Nastavení výzvy k zadání hesla Ovládací prvky výkonu procesoru 7 Baterie Vložení či vyjmutí baterie Nabíjení baterie Sledování nabíjení baterie Získání přesných informací o stavu nabití Zobrazení informací o stavu nabití na obrazovce Zobrazení ukazatelů stavu nabití Vyhodnocení informací indikátoru stavu nabití Nízká úroveň nabití baterií Určení nízké úrovně nabití baterií CSWW iii

4 Nízká úroveň nabití baterie Stav téměř úplného vybití baterie Vyřešení stavu nízké úrovně nabití baterie Pokud je k dispozici externí zdroj napájení Pokud je k dispozici nabitá jednotka bateriových zdrojů Pokud není k dispozici žádný zdroj napájení Pokud se nezdaří obnova počítače z režimu spánku Kalibrace jednotky bateriových zdrojů Kdy provádět kalibraci Provádění kalibrace Krok 1: Nabíjení jednotky bateriových zdrojů Krok 2: Vybití jednotky bateriových zdrojů Krok 3: Opětovné nabití jednotky bateriových zdrojů Úspora energie baterií Úspora energie během používání Volba nastavení úspory energie Skladování baterie Likvidace staré jednotky bateriových zdrojů Rejstřík iv CSWW

5 1 Umístění ovládacích prvků a indikátorů pro funkce napájení Následující obrázky a tabulka označují a popisují umístění ovládacích prvků a indikátorů napájení. Komponenta Popis (1) Vypínač interního displeje Pokud displej zavřete a počítač je zapnutý, vypne displej a zahájí režim spánku. (2) Tlačítko napájení Pokud je počítač vypnutý, stisknutím tlačítka jej zapnete. Pokud je počítač zapnutý, stisknutím tlačítka zahájíte přechod do režimu spánku. CSWW 1

6 Komponenta Popis Pokud je počítač v úsporném režimu, krátkým stisknutím tlačítka úsporný režim ukončíte. Pokud je počítač v režimu spánku, krátkým stisknutím tlačítka režim spánku ukončíte. (3) Indikátory napájení* (2) Svítí: Počítač je zapnutý. Pokud počítač přestane reagovat a funkce vypnutí systému Microsoft Windows nelze použít, vypněte počítač přidržením tlačítka napájení po dobu alespoň 5 sekund. Bliká: Počítač je v úsporném režimu. (4) fn+f5 Spustí úsporný režim. Nesvítí: Počítač je vypnutý nebo v režimu spánku. (5) Indikátor stavu baterie Svítí: Jednotka bateriových zdrojů se nabíjí. Bliká: Jednotka bateriových zdrojů, která je jediným zdrojem napájení, je téměř nebo úplně vybitá. Nesvítí: Pokud je počítač připojen k externímu zdroji napájení, indikátor se vypne, až budou všechny baterie v počítači plně nabité. Pokud počítač není připojen k externímu zdroji napájení, indikátor bude vypnutý, dokud baterie nedosáhne nízké úrovně nabití. *Oba indikátory napájení předávají stejnou informaci. Indikátor na tlačítku napájení je viditelný pouze tehdy, je-li počítač otevřený. Indikátor na přední straně počítače je viditelný bez ohledu na to, zda je počítač otevřený nebo zavřený. 2 Kapitola 1 Umístění ovládacích prvků a indikátorů pro funkce napájení CSWW

7 2 Zdroje napájení Počítač může být napájen interním či externím zdrojem napájení. Optimální zdroje napájení pro běžné úlohy jsou popsány v následující tabulce. Poznámka Používejte pouze adaptér střídaného proudu dodaný s tímto počítačem nebo pro něj schválený. Úloha Doporučený zdroj napájení Práce s většinou softwarových aplikací Nabitá jednotka bateriových zdrojů v počítači Externí napájení pomocí jednoho z následujících zařízení: Adaptér střídavého proudu dodaný s počítačem Volitelná stolní jednotka nebo rozšiřující zařízení Doplňkový adaptér napájení Nabít nebo zkalibrovat jednotku bateriových zdrojů v počítači Externí napájení pomocí jednoho z následujících zařízení: Adaptér střídavého proudu dodaný s počítačem Volitelná stolní jednotka nebo rozšiřující zařízení Doplňkový adaptér napájení VAROVÁNÍ! Nenabíjejte baterii počítače na palubě letadla. Instalace nebo úprava systémového softwaru a zápis na disk CD nebo DVD Externí napájení pomocí jednoho z následujících zařízení: Adaptér střídavého proudu dodaný s počítačem Volitelná stolní jednotka nebo rozšiřující zařízení Doplňkový adaptér napájení CSWW 3

8 Připojení adaptéru střídavého proudu VAROVÁNÍ! následovně: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení, postupujte Připojte napájecí kabel do zásuvky napájení, která bude vždy snadno přístupná. Chcete-li počítač odpojit od zdroje napájení, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky (neodpojujte napájecí kabel od počítače). Pokud je na napájecím kabelu zástrčka se třemi kontakty, připojte ji k uzemněné zásuvce se třemi kontakty. Nedeaktivujte funkci uzemňovacího kontaktu napájecího kabelu, například připojením adaptéru se dvěma kontakty. Zemnicí kontakt je důležitý bezpečnostní prvek. Chcete-li připojit počítač k externímu zdroji napájení, postupujte následujícím způsobem: 1. Připojte adaptér střídavého proudu do zásuvky napájení (1) na počítači. 2. Připojte napájecí kabel k adaptéru střídavého proudu (2). 3. Připojte druhý konec napájecího kabelu do zásuvky zdroje napájení (3). 4 Kapitola 2 Zdroje napájení CSWW

9 3 Úsporný režim a režim spánku Úsporný režim a režim spánku jsou funkce úspory energie, které šetří napájení a zkracují dobu spuštění. Mohou být aktivovány uživatelem nebo systémem. Úsporný režim UPOZORNĚNÍ Aby nedošlo k úplnému vybití baterie, neponechávejte počítač dlouhou dobu v úsporném režimu. Připojte počítač k externímu zdroji napájení. Úsporný režim omezuje napájení nečinných systémových součástí. Při aktivaci úsporného režimu se vaše práce uloží do paměti RAM a údaje zmizí z obrazovky. Je-li úsporný režim aktivní, blikají indikátory napájení. Po opětovném zahájení práce se informace na obrazovce zobrazí ve stavu, v jakém byly před zapnutím úsporného režimu. UPOZORNĚNÍ režimu práci. Z důvodu snížení rizika ztráty informací uložte před inicializací úsporného CSWW Úsporný režim 5

10 Režim spánku UPOZORNĚNÍ Pokud se v režimu spánku změní konfigurace počítače, obnovení systému po zrušení režimu spánku nemusí proběhnout úspěšně. Když je počítač v režimu spánku: Nepřipojujte počítač k volitelné stolní jednotce či rozšiřujícímu produktu, ani jej od nich neodpojujte. Nepřidávejte a neodstraňujte paměťové moduly. Nevkládejte a nevyjímejte jednotky pevného disku ani optické jednotky. Nepřipojujte a neodpojujte externí zařízení. Nevkládejte ani neodebírejte externí karty médií. Režim spánku uloží vaši práci do souboru režimu spánku na pevném disku a potom se počítač vypne. Indikátory napájení zhasnou. Po opětovném zahájení práce se informace na obrazovce zobrazí ve stavu, v jakém byly před zapnutím režimu spánku. Pokud bylo nastaveno heslo pro spuštění, je nutné při ukončení režimu spánku toto heslo zadat. UPOZORNĚNÍ práci. Z důvodu snížení rizika ztráty informací uložte před inicializací režimu spánku Režim spánku můžete zakázat. Pokud je však režim spánku zakázán a systém dosáhne stavu vybití baterií, nebude v případě, že je zapnuto napájení nebo je spuštěn úsporný režim, práce automaticky uložena. Opětovné povolení režimu spánku můžete nastavit v dialogovém okně Možnosti napájení v okně Ovládací panely systému Microsoft Windows : Vyberte následující položky: Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Režim spánku. Políčko Zapnout podporu režimu spánku musí být zaškrtnuté. Můžete nastavit časový interval, po který systém zůstane nečinný před inicializací režimu spánku: 1. Vyberte následující položky: Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení. 2. Klepněte na jeden z intervalů v seznamu Režim spánku. 6 Kapitola 3 Úsporný režim a režim spánku CSWW

11 Inicializace úsporného režimu, režimu spánku a vypnutí Následující části popisují situace, kdy inicializovat úsporný režim nebo režim spánku a kdy vypnout počítač. Poznámka Pokud je počítač v úsporném režimu nebo režimu spánku, nelze inicializovat žádný typ síťové komunikace ani provádět žádné funkce počítače. Pokud přerušíte práci Při aktivaci úsporného režimu se vaše práce uloží do paměti RAM a údaje zmizí z obrazovky. V úsporném režimu má počítač nižší spotřebu než v normálním provozu. Po ukončení úsporného režimu se obsah obrazovky okamžitě obnoví. Režim spánku uloží vaši práci do souboru režimu spánku na pevném disku a potom se počítač vypne. V režimu spánku má počítač mnohem nižší spotřebu než v úsporném režimu. Pokud počítač nebude používán a bude odpojen od externího zdroje napájení na delší dobu, vypněte ho a vyjměte jednotku bateriových zdrojů, aby se nezkrátila její životnost. Pokud není k dispozici spolehlivý zdroj napájení Ověřte, že je povolen režim spánku, zejména pokud používáte počítač s napájením z baterií a nemáte přístup k externímu zdroji napájení. Pokud jednotka bateriového zdroje selže, režim spánku uloží práci do souboru režimu spánku a potom se počítač vypne. Pokud chcete přerušit práci s počítačem v situaci, kdy nemáte spolehlivý zdroj napájení, proveďte jednu z následujících akcí: Uložte práci a aktivujte úsporný režim. Aktivace režimu spánku. Vypnutí počítače. CSWW Inicializace úsporného režimu, režimu spánku a vypnutí 7

12 Pokud používáte bezdrátovou komunikaci nebo čitelná či zapisovatelná média UPOZORNĚNÍ Aby nedošlo ke snížení kvality zvuku nebo videa, narušení funkcí přehrávání zvuku nebo videa nebo ztrátě dat, neaktivujte úsporný režim ani režim spánku během čtení nebo zapisování na disk CD, DVD nebo na externí kartu médií. Úsporný režim a režim spánku zasahuje do komunikace prostřednictvím technologie Bluetooth a WLAN a do používání médií. Je-li počítač v úsporném režimu nebo režimu spánku, nelze aktivovat přenos přes rozhraní Bluetooth ani WLAN. Náhodná aktivace úsporného režimu nebo režimu spánku během přehrávání médií, například disků CD, DVD nebo externí karty médií, přehrávání ovlivní. Přehrávání může být přerušeno. Může se zobrazit následující okno s výstrahou: Přepnutím počítače do úsporného režimu nebo režimu spánku se může přehrávání zastavit. Chcete pokračovat? Klepněte na tlačítko Ne. Pro obnovení přehrávání zvuku nebo videa bude možná nutné opětovné spuštění daného média. 8 Kapitola 3 Úsporný režim a režim spánku CSWW

13 4 Nastavení napájení V této části jsou vysvětleny nastavení úsporného režimu, režimu spánku a vypnutí počítače od výrobce. Zapnutí a vypnutí počítače nebo displeje Úloha Postup Výsledek Zapněte počítač. Stiskněte tlačítko napájení. Indikátory napájení se rozsvítí. Vypněte počítač.* 1. Uložte práci a ukončete všechny spuštěné aplikace. 2. Vypněte počítač výběrem položky Start > Vypnout počítač > Vypnout operačního systému.* Bude zaveden operační systém. Indikátory napájení zhasnou. Operační systém bude ukončen. Počítač se vypne. Vypněte displej (napájení zůstane zapnuté). Zavřete počítač. Zavřením počítače se aktivuje vypínač displeje, který aktivuje úsporný režim. *Pokud jste zaregistrováni do síťové domény, tlačítko, na které klepnete, má název Vypnout (ne Vypnout počítač). Nouzové postupy pro vypnutí UPOZORNĚNÍ Nouzové vypnutí způsobuje ztrátu neuložených dat. Pokud počítač přestane reagovat a systém Windows nelze vypnout standardními postupy, zkuste následující nouzové řešení v uvedeném pořadí: Stiskněte klávesy ctrl+alt+delete. Potom vyberte položku Vypnout > Vypnout. Přidržte tlačítko napájení po dobu alespoň 5 sekund. Odpojte počítač od externího zdroje napájení a vyjměte baterii. CSWW Zapnutí a vypnutí počítače nebo displeje 9

14 Aktivace úsporného režimu nebo obnovení systému z úsporného režimu Úloha Postup Výsledek Aktivace úsporného režimu. Když je počítač zapnutý, stiskněte klávesu fn+f5. Vyberte položku Start > Vypnout počítač > Úsporný režim*. Indikátory napájení blikají. Obsah obrazovky zmizí. Pokud se v systému Windows XP Professional nezobrazí položka Úsporný režim: a. Klepněte na šipku dolů. b. V seznamu vyberte položku Úsporný režim. c. Klepněte na tlačítko OK. Umožnění systému aktivovat úsporný režim. Není třeba žádné akce. Pokud je počítač napájen z baterie, systém aktivuje úsporný režim po 10 minutách nečinnosti počítače (výchozí nastavení). Indikátory napájení blikají. Obsah obrazovky zmizí. Pokud je počítač připojen k externímu zdroji napájení, systém aktivuje úsporný režim po 25 minutách nečinnosti počítače (výchozí nastavení). Poznámka Nastavení a časové limity napájení lze změnit v okně Možnosti napájení v okně Ovládací panely systému Windows. Návrat z úsporného režimu aktivovaného uživatelem nebo systémem. Stiskněte tlačítko napájení. Indikátory napájení se rozsvítí. Obsah obrazovky se obnoví. *Pokud jste zaregistrováni do síťové domény, tlačítko, na které klepnete, má název Vypnout (ne Vypnout počítač). 10 Kapitola 4 Nastavení napájení CSWW

15 Aktivace nebo obnova systému z režimu spánku Režim spánku nelze aktivovat, pokud není povolen. Režim spánku je ve výchozím nastavení povolen. Chcete-li mít jistotu, že je režim spánku povolen, vyberte následující položky: Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Režim spánku. Pokud je režim spánku povolen, políčko Zapnout podporu režimu spánku je zaškrtnuté. Úloha Postup Výsledek Aktivujte režimu spánku. Stiskněte tlačítko napájení. nebo Indikátory napájení zhasnou. Obsah obrazovky zmizí. Vyberte položku Start > Vypnout počítač.* Poté podržte klávesu shift a vyberte položku Režim spánku. Pokud se v systému Windows XP Professional položka Režim spánku nezobrazí: a. Klepněte na šipku dolů. b. V seznamu vyberte položku Režim spánku. c. Klepněte na tlačítko OK. Umožnění systému aktivovat režim spánku (režim spánku je povolen). Není třeba žádné akce. Počítač napájený z baterie aktivuje režim spánku podle následujících podmínek: Indikátory napájení zhasnou. Obsah obrazovky zmizí. Po 30 minutách nečinnosti počítače. Pokud jednotka bateriových zdrojů dosáhne velmi nízké úrovně nabití. Poznámka Nastavení a časové limity napájení lze změnit v okně Možnosti napájení v okně Ovládací panely systému Windows. Návrat z režimu spánku aktivovaného uživatelem nebo systémem. Stiskněte tlačítko napájení. Indikátory napájení se rozsvítí. Obsah obrazovky se obnoví. *Pokud jste zaregistrováni do síťové domény, tlačítko, na které klepnete, má název Vypnout (ne Vypnout počítač). Pokud systém aktivoval režim spánku, protože baterie dosáhla kritického stavu vybití, připojte před stisknutím tlačítka napájení externí zdroj napájení nebo nabitou jednotku bateriových zdrojů. (Systém přestane reagovat, pokud je jediným zdrojem napájení vybitá jednotka bateriových zdrojů.) CSWW Aktivace nebo obnova systému z režimu spánku 11

16 5 Možnosti napájení V okně Ovládací panely systému Windows můžete změnit řadu nastavení napájení od výrobce. Můžete nastavit například zvukovou výstrahu, která zazní, jakmile dosáhne jednotka bateriových zdrojů stavu nízkého nabití. Můžete také změnit výchozí nastavení tlačítka napájení. Zobrazení okna Možnosti napájení vlastnosti Chcete-li zobrazit okno Možnosti napájení vlastnosti, postupujte následovně: Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti v pravé části hlavního panelu a potom klepněte na položku Upravit nastavení napájení. NEBO Vyberte následující položky: Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení. 12 Kapitola 5 Možnosti napájení CSWW

17 Zobrazení ikony Měřič napájení Standardně se ikona Měřič napájení zobrazuje v oznamovací oblasti pravé části hlavního panelu. Měřič napájení zobrazuje různé ikony a informuje tak, jestli je počítač napájen baterií nebo externě. Chcete-li odebrat ikonu Měřič napájení z oznamovací oblasti, postupujte následovně: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti a potom klepněte na položku Upravit nastavení napájení. 2. Klepněte na kartu Upřesnit. 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Vždy zobrazit ikonu na hlavním panelu. 4. Klepněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK. Chcete-li zobrazit ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti, postupujte následovně: 1. Vyberte následující položky: Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení. 2. Klepněte na kartu Upřesnit. 3. Zaškrtněte políčko Vždy zobrazit ikonu na hlavním panelu. 4. Klepněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK. Poznámka Pokud po aktivaci není ikona v oznamovací oblasti vidět, klepněte na pravé straně hlavního panelu v oznamovací oblasti na ikonu Zobrazit skryté ikony (< nebo <<). CSWW Zobrazení ikony Měřič napájení 13

18 Nastavení nebo změna schématu nastavení napájení Na kartě Schémata nastavení napájení v dialogovém okně Možnosti napájení vlastnosti lze přiřadit úrovně napájení jednotlivým součástem systému. Můžete přiřadit různá schémata nastavení podle toho, zda je počítač napájen baterií nebo externím zdrojem napájení. Můžete také nastavit schéma nastavení napájení, které aktivuje úsporný režim nebo vypne displej či pevný disk po uplynutí zadaného časového intervalu. Nastavení schématu napájení: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti a potom klepněte na položku Upravit nastavení napájení. 2. Klepněte na kartu Schémata nastavení napájení. 3. Vyberte schéma napájení, které chcete upravit, a upravte možnosti v seznamu na obrazovce. 4. Klepněte na tlačítko Použít. Nastavení výzvy k zadání hesla Systém lze nastavit tak, abyste byli po zapnutí počítače a obnově počítače po zrušení úsporného režimu nebo režim spánku vyzvání k zadání hesla. Nastavení výzvy k zadání hesla: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti a potom klepněte na položku Upravit nastavení napájení. 2. Klepněte na složku Upřesnit. 3. Zaškrtněte políčko Při přechodu z úsporného režimu se dotázat na heslo. 4. Klepněte na tlačítko Použít. 14 Kapitola 5 Možnosti napájení CSWW

19 6 Ovládací prvky výkonu procesoru UPOZORNĚNÍ Aby nedošlo k přehřátí, neblokujte ventilační otvory. Používejte počítač výhradně na rovném tvrdém povrchu. Proudění vzduchu by neměl bránit jiný pevný povrch, jako například tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře, silné pokrývky či šaty. Přehřátím se může poškodit počítač nebo nepříznivě ovlivnit výkon procesoru. Poznámka V některých případech může být výkon počítače vyšší při použití externího zdroje napájení než při napájení z baterie. Pokud je baterie téměř vybitá, počítač se může pokusit o úsporu energie tím, že sníží rychlost procesoru a výkon grafické karty. Systém Windows XP umožňuje správu nastavení výkonu procesoru prostřednictvím schémat nastavení napájení. Lze vybrat optimální výkon nebo optimální úsporu energie. Ovládací prvky výkonu procesoru se nachází v dialogovém okně Možnosti napájení vlastnosti. Přístup k ovládacím prvkům výkonu procesoru systému Windows XP: Vyberte následující položky: Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení. Schéma nastavení napájení určuje výkon procesoru podle toho, zda je počítač napájen z baterie nebo externího zdroje napájení. Každé schéma pro externí napájení nebo napájení z baterie nastaví určitý výkon procesoru. Po aktivaci schématu nastavení napájení není nutno provádět pro řízení výkonu procesoru počítače žádné další činnosti. V následující tabulce je pro dostupná schémata napájení popsán výkon procesoru při napájení z externího zdroje a napájení z baterií. Schéma nastavení napájení Doma nebo v kanceláři Přenosný počítač (výchozí)* Prezentace Vždy zapnuto Minimální spotřeba Výkon procesoru při použití externího zdroje napájení Přenosný počítač je vždy spuštěn s nejvyšším výkonem procesoru. Výkon je určen podle požadavků na výkon procesoru. Výkon je určen podle požadavků na výkon procesoru. Přenosný počítač je vždy spuštěn s nejvyšším výkonem procesoru. Výkon je určen podle požadavků na výkon procesoru. Výkon procesoru při použití baterie Výkon je určen podle požadavků na výkon procesoru. Výkon je určen podle požadavků na výkon procesoru. Výkon je určen podle požadavků na výkon procesoru. Přenosný počítač je vždy spuštěn s nejvyšším výkonem procesoru. Výkon je určen podle požadavků na výkon procesoru. CSWW 15

20 Schéma nastavení napájení Výkon procesoru při použití externího zdroje napájení Výkon procesoru při použití baterie Maximálně nabitá baterie Výkon je určen podle požadavků na výkon procesoru. Pokud vyberete nastavení Maximálně nabitá baterie, výkon procesoru se sníží, životnost baterie je však delší. * Schéma nastavení napájení Přenosný počítač doporučujeme použít. 16 Kapitola 6 Ovládací prvky výkonu procesoru CSWW

21 7 Baterie Pokud je v počítači nabitá jednotka bateriových zdrojů a počítač není připojen k externímu zdroji napájení, počítač bude napájen z baterie. Pokud je počítač připojen k externímu zdroji napájení, počítač bude používat tento zdroj. Pokud počítač obsahuje nabitou jednotku bateriových zdrojů a aktuálně používá externí zdroj napájení prostřednictvím adaptéru střídavého proudu, po odpojení adaptéru střídavého proudu začne počítač používat napájení z baterie. Poznámka baterie. Jas displeje se po odpojení zdroje napájení sníží, aby se prodloužila životnost Jednotka bateriových zdrojů může být podle způsobu používání počítače uložena v počítači i mimo něj. Pokud jednotku bateriových zdrojů ponecháte v počítači, bude se po připojení k externímu zdroji napájení neustále dobíjet, čímž je chráněna vaše práci v případě výpadku proudu. Pokud je však počítač vypnutý a nepřipojený k externímu zdroji, jednotka bateriových zdrojů se bude pomalu vybíjet. CSWW 17

22 Vložení či vyjmutí baterie UPOZORNĚNÍ Aby nedošlo ke ztrátě dat při vyjímání jednotky bateriových zdrojů, která je jediným zdrojem napájení, před vyjmutím jednotky bateriových zdrojů aktivuje režim spánku nebo vypněte počítač. Poznámka Design jednotek bateriových zdrojů není u všech modelů stejný. Vložení jednotky bateriových zdrojů: 1. Otočte počítač spodní stranou nahoru a položte jej na rovný povrch bateriovou pozicí směrem od vás. 2. Vložte baterii do bateriové pozice (1) a otočte ji, až zapadne do správné polohy (2). Západka pro uvolnění jednotky bateriových zdrojů (3) baterii automaticky zajistí. Odebrání jednotky bateriových zdrojů: 1. Otočte počítač dnem nahoru a položte jej na rovný povrch bateriovou pozicí směrem od vás. 2. Posunutím západky pro uvolnění baterie (1) uvolněte baterii. 18 Kapitola 7 Baterie CSWW

23 3. Otočte baterii (2) ven z počítače a vyjměte ji (3). CSWW Vložení či vyjmutí baterie 19

24 Nabíjení baterie Prodloužení životnosti baterie a zpřesnění indikace stavu baterií: VAROVÁNÍ! Nenabíjejte baterii počítače na palubě letadla. Nabití nové baterie: Jednotku bateriových zdrojů nabíjejte, když je počítač připojen k externímu zdroji napájení pomocí adaptéru střídavého proudu. Počítač zapněte až po úplném nabití jednotky bateriových zdrojů. Nabití použité baterie: Před zahájením nabíjení umožněte, aby se baterie během normálního používání vybila přibližně na 10 % úrovně plného nabití. Počítač zapněte až po úplném nabití jednotky bateriových zdrojů. Baterie vložená v počítači se nabíjí, kdykoli počítač připojíte k externímu zdroji napájení pomocí adaptéru střídavého proudu, doplňkové stolní jednotce nebo doplňkovému adaptéru napájení. Jednotka bateriových zdrojů vložená v počítači se nabíjí, i když je počítač zapnutý i vypnutý. Pokud je počítač vypnutý, jednotka bateriových zdrojů se však nabíjí rychleji. Nabíjení může trvat déle v případě, že nabíjíte novou jednotku bateriových zdrojů, že jednotka nebyla používána 2 týdny a déle, nebo že je v porovnání s teplotou v místnosti mnohem teplejší nebo chladnější. Indikátor baterie informuje o stavu nabití baterie: Svítí: Jednotka bateriových zdrojů se nabíjí. Bliká: Jednotka bateriových zdrojů je téměř vybitá a nenabíjí se. Bliká rychle: Jednotka bateriových zdrojů je téměř vybitá a nenabíjí se. Nesvítí: Jednotka bateriových zdrojů je plně nabitá nebo není vložena. Sledování nabíjení baterie Tato část obsahuje pokyny ke zjišťování stavu nabití jednotky bateriových zdrojů. Získání přesných informací o stavu nabití Pokud chcete zvýšit přesnost všech ukazatelů stavu nabití baterií, proveďte následující akce: Před začátkem nabíjení umožněte, aby se baterie během normálního používání vybila přibližně na 10 % úrovně plného nabití. Počítač zapněte až po úplném nabití jednotky bateriových zdrojů. Pokud jednotka bateriových zdrojů nebyla používána jeden měsíc a déle, místo nabití jednotky proveďte její kalibraci. Zobrazení informací o stavu nabití na obrazovce V této části je popsán způsob zobrazení ukazatelů stavu nabití baterie a jejich vyhodnocení. 20 Kapitola 7 Baterie CSWW

25 Zobrazení ukazatelů stavu nabití Chcete-li zobrazit informace o stavu jakékoli jednotky bateriových zdrojů v počítači, postupujte následovně: Poklepejte na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu. nebo Vyberte následující položky: Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Měřič napájení. Vyhodnocení informací indikátoru stavu nabití Většina ukazatelů stavu nabití baterií udává stav baterií jako procentuální hodnotu a jako zbývající dobu provozu v minutách: Procentuální hodnota označuje přibližnou zbývající úroveň nabití v jednotce bateriových zdrojů. Čas označuje přibližnou zbývající dobu provozu při napájení z jednotky bateriových zdrojů při zachování aktuální úrovně odběru proudu. Zbývající doba provozu se například zkrátí, pokud zahájíte přehrávání disku DVD, a prodlouží, pokud přehrávání disku DVD ukončíte. Když se nabíjí jednotka bateriových zdrojů, nad ikonou baterie na obrazovce Měřič napájení se může zobrazit ikona blesku. CSWW Nabíjení baterie 21

26 Nízká úroveň nabití baterií Tato část popisuje výstrahy a odezvy systému nastavené výrobcem. Některé výstrahy na nízkou úroveň nabití baterií a odezvy systému je možné změnit v okně Možnosti napájení v okně Ovládací panely systému Windows. Nastavení provedená v dialogu Možnosti napájení nemají vliv na činnost indikátorů. Určení nízké úrovně nabití baterií Tato část popisuje způsob určení nízké úrovně nabití baterií a stavu, kdy jsou baterie téměř vybité. Nízká úroveň nabití baterie Pokud baterie, která je jediným zdrojem napájení počítače, dosáhne nízké úrovně nabití, indikátor stavu baterie začne blikat žlutě. Stav téměř úplného vybití baterie Pokud stav nízké úrovně nabití baterie není vyřešen, počítač přejde později do stavu téměř úplného vybití baterie a indikátor baterie bude rychle blikat. Počítač analyzuje stav téměř úplného vybití baterie následujícími způsoby: Pokud je povolen režim spánku a počítač je zapnutý nebo v úsporném režimu, počítač bude indikovat režim spánku. Pokud je režim spánku vypnutý a počítač je zapnutý nebo v úsporném režimu, počítač zůstane chvíli v úsporném režimu a potom se vypne, čímž se ztratí veškerá neuložená data. Chcete-li se ujistit, že je režim spánku povolen, proveďte následující operaci: 1. Vyberte následující položky: Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Režim spánku. 2. Políčko Zapnout podporu režimu spánku musí být zaškrtnuté. 22 Kapitola 7 Baterie CSWW

27 Vyřešení stavu nízké úrovně nabití baterie UPOZORNĚNÍ Pro účely snížení rizika ztráty dat v situacích, kde jsou baterie téměř vybité a počítač aktivuje režim spánku, neobnovujte napájení, dokud nezhasnou indikátory napájení. Pokud je k dispozici externí zdroj napájení Pokud je k dispozici externí zdroj napájení, můžete stav nízké úrovně nabití baterie vyřešit připojením jednoho z následujících zařízení: Adaptér střídavého proudu. Doplňková stolní jednotka nebo rozšiřující zařízení. Doplňkový adaptér napájení. Pokud je k dispozici nabitá jednotka bateriových zdrojů Pokud je k dispozici nabitá jednotka bateriových zdrojů, můžete stav nízké úrovně nabití baterie vyřešit podle následujícího postupu: 1. Vypněte počítač nebo aktivujte režim spánku. 2. Vložte nabitou jednotku bateriových zdrojů. 3. Zapněte počítač. Pokud není k dispozici žádný zdroj napájení Pokud není k dispozici žádný zdroj napájení, můžete stav nízké úrovně nabití baterie vyřešit podle jednoho z následujících postupů: Aktivujte režimu spánku. nebo Uložte data a vypněte počítač. Pokud se nezdaří obnova počítače z režimu spánku Pokud se nezdaří obnova počítače z režimu spánku, postupujte následovně: 1. Vložte nabitou jednotku bateriových zdrojů do počítače nebo počítač připojte k externímu zdroji napájení. 2. Zrušte režim spánku stisknutím tlačítka napájení. CSWW Nízká úroveň nabití baterií 23

28 Kalibrace jednotky bateriových zdrojů Kdy provádět kalibraci U jednotky bateriových zdrojů není nutné kalibrování častěji než jedenkrát za měsíc, a to ani v případě, že je intenzivně používána. Kalibrace nové jednotky bateriových zdrojů není nutná. Kalibraci jednotky bateriových zdrojů provádějte v následujících situacích: Ukazatele nabití baterie se zdají být nepřesné. Pozorujete výraznou změnu délky provozu při napájení z baterie. Jednotka bateriových zdrojů nebyla používána jeden měsíc a déle. Provádění kalibrace Kalibrace jednotky bateriových zdrojů zahrnuje tři kroky: úplné nabití, úplné vybití a opětovné úplné nabití. Krok 1: Nabíjení jednotky bateriových zdrojů Jednotka bateriových zdrojů se nabíjí, když je počítač zapnutý i vypnutý. Nabíjení však proběhne rychleji, když bude počítač vypnutý. VAROVÁNÍ! Nenabíjejte baterii počítače na palubě letadla. Nabíjení jednotky bateriových zdrojů: 1. Vložte baterii do počítače. 2. Připojte počítač k adaptéru střídavého proudu, doplňkovému adaptéru napájení, doplňkové stolní jednotce nebo k doplňkovému rozšiřujícímu zařízení a potom připojte adaptér nebo zařízení k externímu zdroji napájení. Indikátor stavu baterie na počítači se rozsvítí. 3. Ponechejte počítač připojený k externímu zdroji napájení, dokud se jednotka bateriových zdrojů zcela nenabije. Indikátor stavu baterie na počítači se vypne. 24 Kapitola 7 Baterie CSWW

29 Krok 2: Vybití jednotky bateriových zdrojů Před začátkem procesu úplného vybití zakažte režim spánku. Zakázání režimu spánku: 1. Vyberte následující položky: Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Režim spánku. 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Zapnout podporu režimu spánku. 3. Klepněte na tlačítko Použít. Počítač musí být během vybíjení jednotky bateriových zdrojů zapnutý. Proces vybíjení může probíhat, když počítač používáte či nepoužíváte. Vybíjení však proběhne rychleji, když jej budete používat. Pokud chcete během vybíjení od počítače odejít, před zahájením vybíjení v případě potřeby uložte data. Pokud budete počítač během vybíjení používat jen občas a nastavili jste časové limity pro úsporu energie, lze očekávat, že se počítač bude během vybíjení chovat následujícím způsobem: Monitor se nebude automaticky vypínat. Rychlost pevného disku se v případě nečinnosti automaticky nesníží. Systémová aktivace režimu spánku neproběhne. Postup pro úplné vybití jednotky bateriových zdrojů: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti v pravé části hlavního panelu a potom klepněte na položku Upravit nastavení napájení. nebo Vyberte následující položky: Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení. 2. Poznamenejte si 4 nastavení uvedená ve sloupci Napájen bateriemi a Napájen ze sítě, abyste je mohli po kalibraci znovu nastavit. 3. Nastavte u všech 4 možností položku Nikdy. 4. Klepněte na tlačítko OK. 5. Odpojte počítač od externího zdroje napájení, avšak počítač nevypínejte. 6. Ponechejte počítač napájený z baterie spuštěný až do úplného vybití jednotky bateriových zdrojů. Až se jednotka bateriových zdrojů vybije do stavu nízkého nabití, indikátor stavu baterie začne blikat žlutě. Po úplném vybití jednotky bateriových zdrojů indikátor stavu baterie zhasne a počítač se vypne. CSWW Kalibrace jednotky bateriových zdrojů 25

30 Krok 3: Opětovné nabití jednotky bateriových zdrojů Opětovné nabití baterie: 1. Připojte počítač k externímu zdroji napájení a ponechejte jej připojený až do úplného nabití jednotky bateriových zdrojů. Po nabití baterie se indikátor stavu baterie na počítači vypne. Při opětovném nabíjení baterie lze počítač používat, ale baterie se nabije rychleji při vypnutém počítači. 2. Pokud je počítač vypnutý, po úplném nabití jednotky bateriových zdrojů a zhasnutí indikátoru stavu baterie počítač zapněte. 3. Vyberte následující položky: Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení. 4. Zadejte nastavení, která jste si poznamenali, do sloupce Napájen ze sítě a Napájen bateriemi. 5. Klepněte na tlačítko OK. UPOZORNĚNÍ Po kalibraci baterie opět povolte režim spánku. Pokud byste tak neučinili, mohlo by dojít k úplnému vybití baterie, což by mohlo vést ke ztrátě dat. Režim spánku povolte zvolením následujících položek: Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Režim spánku. Zaškrtněte políčko Zapnout podporu režimu spánku a klepněte na tlačítko Použít. 26 Kapitola 7 Baterie CSWW

31 Úspora energie baterií Postupy pro úsporu energie baterie a nastavení popsané v této části prodlužují dobu používání počítače napájeného z baterie (jednou nabité). Úspora energie během používání Ukončete nečinné aplikace pracující s modemem a všechna nepoužívaná bezdrátová i kabelová připojení k místní síti (LAN). Odpojte nepoužívaná externí zařízení, která nejsou připojena k externímu zdroji napájení. Ukončete činnost, deaktivujte nebo vyjměte nepoužívané externí karty médií. Deaktivujte nebo vyjměte vloženou digitální kartu. V případě potřeby upravte jas displeje klávesovými zkratkami fn+f7 a fn+f8. Používejte místo interních reproduktorů volitelné externí reproduktory se samostatným napájením nebo podle potřeby upravte hlasitost systému. Stisknutím kláves fn+f4 přepněte obraz z displeje počítače na externí zobrazovací zařízení. Pokud chcete od počítače odejít, aktivujte úsporný režim nebo režim spánku, případně počítač vypněte. Volba nastavení úspory energie Vyberte krátký interval pro aktivaci spořiče obrazovky a vyberte spořič, který obsahuje minimum grafických a pohybujících se prvků. Chcete-li nastavit spořič obrazovky, postupujte následujícím způsobem: Vyberte položku Start > Ovládací panely > Vzhled a motivy > Vybrat spořič obrazovky. Vyberte úsporné schéma nastavení napájení. Výběr schématu napájení: Vyberte tlačítko Start > Ovládací panely > Vzhled a motivy > Vybrat spořič obrazovky > Power. CSWW Úspora energie baterií 27

32 Skladování baterie VAROVÁNÍ! Z bezpečnostních důvodů používejte jen jednotku bateriových zdrojů dodanou s počítačem, náhradní jednotku bateriových zdrojů dodanou společností HP nebo kompatibilní jednotku bateriových zdrojů zakoupenou jako příslušenství od společnosti HP. UPOZORNĚNÍ Aby nedošlo k poškození jednotky bateriových zdrojů, nevystavujte ji vysokým teplotám po příliš dlouhou dobu. Pokud počítač nebude používán a bude odpojen od externího zdroje napájení déle než 2 týdny, vyjměte baterii a uložte ji na bezpečné místo. Chcete-li prodloužit životnost skladované nabité jednotky bateriových zdrojů, skladujte ji na chladném, suchém místě. Jestliže byla jednotka bateriových zdrojů skladována po dobu 1 měsíce nebo déle, proveďte před jejím použitím její kalibraci. 28 Kapitola 7 Baterie CSWW

33 Likvidace staré jednotky bateriových zdrojů VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k požáru nebo popálení, nepokoušejte se jednotku bateriových zdrojů rozebírat, rozbíjet nebo propichovat, zkratovat její elektrické kontakty nebo ji vystavovat ohni či ponořovat do vody. Nevystavujte jednotku bateriových zdrojů teplotám nad 60 C. Při výměně jednotky bateriových zdrojů používejte výhradně jednotku schválenou pro tento počítač. Informace o likvidaci jednotky bateriových zdrojů najdete v části Poznámky o předpisech, bezpečnosti a prostředí. CSWW Likvidace staré jednotky bateriových zdrojů 29

34 Rejstřík A adaptér napájení 3 Adaptér střídavého proudu 4 B baterie kalibrace 24 likvidace 29 nabíjení 20, 24 napájení z baterie a napájení z elektrické sítě 17 nízká úroveň nabití baterií 22 opakované nabíjení 26 použití 17 skladování 28 sledování stavu nabití 20 úspora energie 27 vložení 18 vyjmutí 18 baterie je téměř vybitá 22 Bezdrátová komunikace 8 Bluetooth, zařízení 8 C cestování s počítačem, teplota jednotky bateriových zdrojů 28 D Disková média 8 Displej počítače, vypnutí a zapnutí 9 doplňkový adaptér napájení 3, 24 H hesla, zabezpečení 14 I indikátor napájení, identifikace 2 indikátor stavu baterie 2, 20, 22 indikátory baterie 2 napájení 2 informace o nabití baterie 20 K kalibrace, baterie 24 klávesy fn+f5, identifikace 2 M Média, která lze číst 8 Média, na která lze zapisovat 8 Měřič napájení, ikona 13 N nabíjení baterie 20 napájení nastavení předvoleb 12 připojení 4 schémata 14 umístění ovládacích prvků a indikátorů 1 úspora 27 zdroje 3 napájení, tlačítko 1 nastavení napájení 9 nastavení napájení od výrobce 9 nereagující systém, postupy při nouzovém vypnutí 9 nízká úroveň nabití baterií 22 nouzové postupy pro vypnutí 9 O operační systém 9 ovládací prvky výkonu procesoru 15 P postupy při vypnutí 9 připojení k externímu zdroji napájení 4 R resetování (nouzové postupy při vypnutí) 9 režim spánku aktivace za stavu téměř úplného vybití baterie 22 definovaný 6 kdy jej používat 6 Režim spánku Aktivace 11 Povolení či zakázání 6 Ukončení 11 S software, Měřič napájení 12 soubor režimu spánku 6 spořič obrazovky 27 T teplota, skladování, baterie 28 tlačítko napájení, určení 1 U úspora, energie 27 úsporný režim aktivace 10 definice 5 obnovení 10 uvolňovací západky baterie 18 V vypínač displeje, určení 1 vypnutí 9 vypnutí počítače 9 Z zabezpečení pomocí hesel Rejstřík CSWW

35 zdroj napájení 7 CSWW Rejstřík 31

36

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Napájení Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech. Důležité informace

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelská příručka pro notebook HP

Uživatelská příručka pro notebook HP Uživatelská příručka pro notebook HP Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou buď ochranné známky nebo

Více

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace uvedené v této příručce

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou buď ochranné známky nebo

Více

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Mobilní dálkové ovládání HP ScrollSmart (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Mobilní dálkové ovládání HP ScrollSmart (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Mobilní dálkové ovládání HP ScrollSmart (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel je

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

Napájení. Číslo dokumentu: V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Duben 2006

Napájení. Číslo dokumentu: V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Duben 2006 Napájení Číslo dokumentu: 406858-221 Duben 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého proudu............

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x Uživatelská příručka 2009, 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou

Více

Objednání služeb pro notebooky HP Business

Objednání služeb pro notebooky HP Business Začínáme Další informace o produktech a službách společnosti HP naleznete na stránkách společnosti HP http://www.hp.com. Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

Rychlý referenční návod Rychlý referenční návod Vlastnosti vizuálního diagnostického systému InnerVue Monitor Rameno monitoru Klávesnice vypínače počítače Konektor ručního přístroje Mechanika pro vypalování

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností Hewlett-Packard. Intel a Centrino

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus v4.2.cs Part number: 5992-2507 Copyright 2007 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny

Více

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-10-22 SWD-20151022082555622 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Nastavení operačního systému Windows 7 Váš počítač Dell obsahuje předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 7, pokud jste jej vybrali již během objednání.

Více

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS. Uživatelská příručka

LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS. Uživatelská příručka LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS Uživatelská příručka 2012, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky

Více

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel je

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Ovládání přístroje 4 1.1. Funkční tlačítka 4 1.2. Nabíjení baterie 5 1.3. Paměťová karta 6 1.4.

Více

Notebook. Uživatelská příručka

Notebook. Uživatelská příručka Notebook Uživatelská příručka Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone IP002 Sweex USB Internet Phone Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet. Pro dosažení bezchybné

Více

SM-J100H/DS SM-J100H. Uživatelská příručka. Czech. 03/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-J100H/DS SM-J100H. Uživatelská příručka. Czech. 03/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-J100H/DS SM-J100H Uživatelská příručka Czech. 03/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je používána společností

Více

Notebook HP ProBook. Uživatelská příručka

Notebook HP ProBook. Uživatelská příručka Notebook HP ProBook Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company v

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Microsoft

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel je

Více

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska)

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska) Špionážní tužka s HD kamerou Manual (typ - propiska) Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu PŘEČTĚTE SI LASKAVĚ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Přídavný modul čtečky ClearReader +

Přídavný modul čtečky ClearReader + Přídavný modul čtečky ClearReader + Uživatelská příručka OPN: CR-MAG-FP Verze 2.1 2013 Optelec, Nizozemsko; (T) 2014 Spektra, ČR Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht Nizozemsko

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností Hewlett-Packard. Intel je ochranná

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista Česká verze Sweex LW312 - Bezdrátový LAN PCI adaptér 300 Mb/s Bezdrátový LAN PCI adaptér 300Mb/s nevystavujte nadměrným teplotám. Zařízení nenechávejte na přímém slunečním světle a v blízkosti topných

Více