Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka"

Transkript

1 Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

2 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je každému z těchto produktů a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací nezakládá další záruky. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. První vydání: Září 2008 Číslo dokumentu:

3 Důležité informace o produktu Tato uživatelská příručka popisuje funkce, kterými je vybavena většina modelů. Některé funkce nemusí být ve vašem počítači k dispozici. iii

4 iv Důležité informace o produktu

5 Obsah 1 Použití ukazovacích zařízení Nastavení předvoleb ukazovacího zařízení... 2 Použití zařízení TouchPad... 2 Použití ukazovátka... 2 Připojení externí myši Používání klávesnice Používání prosvětlení klávesnice... 3 Používání klávesových zkratek... 5 Zobrazení informací o systému (fn+esc)... 6 Aktivace režimu spánku (fn+f3)... 6 Přepnutí obrazu (fn+f4)... 7 Aktivace/deaktivace zařízení TouchPad (fn+f5)... 7 Zobrazení informací o nabíjení baterie (fn+f8)... 7 Snížení jasu obrazu (fn+f9)... 7 Zvýšení jasu obrazu (fn+f10)... 7 Aktivace senzoru okolního světla (fn+f11) Používání tlačítek HP Quick Launch Otevření ovládacího panelu tlačítek Quick Launch Zobrazení nabídky Q Menu Použití HP QuickLook 2 Konfigurace nástroje QuickLook Použití ručního shromažďování informací Použití nástroje QuickLook Další informace Používání pera a ovladačů tabletu Používání pera Určení komponent pera Držení pera Provádění klepnutí myší pomocí pera Provádění dalších postupů s perem Citlivost na tlak Kalibrace pera Používání držáku pera Nastavení předvoleb pera v

6 6 Použití číselné klávesnice Použití integrované číselné klávesnice Zapnutí nebo vypnutí integrované číselné klávesnice Přepínání funkcí kláves integrované číselné klávesnice Použití externí číselné klávesnice Čištění zařízení TouchPad a klávesnice Rejstřík vi

7 1 Použití ukazovacích zařízení Komponenta Popis (1) Kontrolka TouchPad Nesvítí: Zařízení TouchPad je aktivováno. Žlutá: Zařízení TouchPad je deaktivováno. (2) Ovládání zapnutí/vypnutí TouchPad Aktivuje/deaktivuje Touchpad, pokud je stisknuta kombinace s klávesou fn. (3) Ukazovátko* Slouží k přesunutí ukazatele, výběru nebo aktivaci položek na obrazovce. (4) Klávesa fn Aktivuje/deaktivuje Touchpad, pokud je stisknuta kombinace s klávesou f5. (5) Levé tlačítko ukazovátka* Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši. (6) TouchPad* Slouží k přesunutí ukazatele, výběru nebo aktivaci položek na obrazovce. (7) Levé tlačítko zařízení TouchPad* Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši. (8) Pravé tlačítko zařízení TouchPad* Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši. (9) Zóna posunování zařízení TouchPad Posouvá nahoru a dolů. 1

8 Komponenta Popis (10) Pravé tlačítko ukazovátka* Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši. * V této tabulce je popsáno nastavení od výrobce. Chcete-li zjistit nebo změnit předvolby ukazovátka, vyberte položku Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Myš. Nastavení předvoleb ukazovacího zařízení Chcete-li upravit nastavení ukazovacích zařízení, například konfiguraci tlačítka, rychlost klepnutí nebo možnosti kurzoru, použijte Vlastnosti myši v systému Windows. Chcete-li zobrazit dialog Vlastnosti myši, vyberte položku Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Myš. Použití zařízení TouchPad Chcete-li pohnout ukazatelem, posunujte prst po povrchu zařízení TouchPad v požadovaném směru. Používejte tlačítka zařízení TouchPad jako odpovídající tlačítka externí myši. Pro rolování nahoru a dolů pomocí oblasti posouvání zařízení TouchPad posunujte prst nahoru nebo dolů přes čáry. POZNÁMKA: Používáte-li zařízení TouchPad k přesunutí ukazatele, musíte před přechodem do oblasti posouvání zvednout prst ze zařízení TouchPad. Pouhé posunutí prstu ze zařízení TouchPad do zóny posouvání neaktivuje funkci posouvání. Použití ukazovátka Stisknutím ukazovátka v požadovaném směru posuňte ukazatel na obrazovce. Levé a pravé tlačítko ukazovátka používejte stejným způsobem jako levé a pravé tlačítko externí myši. Připojení externí myši K počítači můžete připojit externí myš USB prostřednictvím jednoho z portů USB na počítači. Myš lze také k systému připojit pomocí portů na doplňkové stolní jednotce nebo rozšiřujícím zařízení. 2 Kapitola 1 Použití ukazovacích zařízení

9 2 Používání klávesnice Používání prosvětlení klávesnice Prosvětlí klávesnici počítače v podmínkách s horším osvětlením. Pro zapnutí a vypnutí prosvětlení klávesnice stiskněte tlačítko prosvětlení klávesnice. Používání prosvětlení klávesnice 3

10 Pro vypnutí prosvětlení klávesnice je jemně stiskněte, dokud nezaklapne na místo. 4 Kapitola 2 Používání klávesnice

11 Používání klávesových zkratek Klávesové zkratky jsou kombinací klávesy fn (1) a klávesy esc (2) nebo jedné z funkčních kláves (3). Ikony na klávesách f3 až f5, a f8 až f11 představují funkce klávesových zkratek. Funkce a postupy použití klávesových zkratek jsou uvedeny v následujících částech. POZNÁMKA: Váš počítač se může od obrázku v této kapitole mírně lišit. Funkce Klávesová zkratka Zobrazit informace o systému. Aktivovat úsporný režim. Přepnutí zobrazení na obrazovce. Aktivace/deaktivace zařízení TouchPad. Zobrazení informací o baterii. Snížení jasu obrazu. Zvýšení jasu obrazu. Aktivace snímače okolního světla. fn+esc fn+f3 fn+f4 fn+f5 fn+f8 fn+f9 fn+f10 fn+f11 Chcete-li použít příkaz klávesové zkratky na klávesnici počítače, postupujte podle následujících kroků: Krátce stiskněte tlačítko fn a potom krátce stiskněte druhou klávesu příkazu klávesové zkratky. nebo Podržte klávesu fn, krátce stiskněte druhou klávesu příkazu zkratky a potom obě klávesy současně uvolněte. Používání klávesových zkratek 5

12 Zobrazení informací o systému (fn+esc) Stisknutím fn+esc zobrazíte informace o hardwaru systému a číslo verze systému BIOS. V systému Windows se po stisknutí klávesové zkratky fn+esc verze systému BIOS (základní systém V/ V) zobrazuje jako datum systému BIOS. U některých modelů počítače se datum systému BIOS zobrazuje v desítkovém formátu. Datum systému BIOS je někdy označováno jako číslo verze systémové paměti ROM. Aktivace režimu spánku (fn+f3) UPOZORNĚNÍ: Z důvodu snížení rizika ztráty informací uložte před inicializací režimu spánku práci. Režim spánku lze aktivovat stisknutím klávesové zkratky fn+f3. Při aktivaci režimu spánku se informace uloží do systémové paměti, údaje na obrazovce se smažou a zahájí se úspora energie. Je-li režim spánku aktivní, bliká indikátor napájení. Před inicializací režimu spánku musí být počítač zapnutý. POZNÁMKA: Dojde-li během setrvání počítače v režimu spánku ke kritickému vybití baterie, počítač se přepne do režimu hibernace a informace uložené v paměti jsou uloženy na pevném disku. Výrobní nastavení přepne počítač při kritickém stavu baterie do režimu hibernace. Toto nastavení však lze změnit v Možnostech napájení na ovládacím panelu systému Windows. Pro ukončení režimu spánku krátce posuňte tlačítko napájení doprava. Funkci klávesové zkratky fn+f3 lze změnit. Klávesovou zkratku fn+f3 můžete například nastavit pro aktivaci režimu hibernace místo režimu spánku. POZNÁMKA: Ve všech oknech operačního systému Windows se informace o tlačítku pro aktivaci režimu spánku vztahují na klávesovou zkratku fn+f3. 6 Kapitola 2 Používání klávesnice

13 Přepnutí obrazu (fn+f4) Stisknutím klávesy fn+f4 lze přepínat mezi zobrazovacími zařízeními připojenými k systému. Pokud je například k počítači připojen monitor, stisknutím klávesy fn+f4 se postupně aktivuje displej počítače, monitor a displej počítače a současně monitor. Většina externích monitorů přijímá obrazové informace z počítače pomocí obrazového standardu VGA. Klávesová zkratka fn+f4 může také přepínat mezi dalšími zařízeními, která přijímají obrazové informace z počítače. Klávesová zkratka fn+f4 podporuje následující typy přenosu obrazu (s příklady zařízení, která je používají): LCD (displej počítače), externí zařízení VGA (většina externích monitorů), S-Video (televizory, videokamery, přehrávače DVD, videorekordéry a karty pro digitalizaci obrazu se vstupy S-Video), POZNÁMKA: jednotky. Zařízení s S-videem lze k systému připojit pouze pomocí doplňkové stolní HDMI (televizory, videokamery, přehrávače DVD, videorekordéry a karty pro digitalizaci obrazu s porty HDMI), kompozitní video (televizory, videokamery, přehrávače DVD, videorekordéry a karty pro digitalizaci obrazu se vstupy kompozitního videa; jen určité modely). POZNÁMKA: stolní jednotky. Zařízení s kompozitním videem lze k systému připojit pouze pomocí doplňkové Aktivace/deaktivace zařízení TouchPad (fn+f5) Stiskněte fn+f5 pro aktivaci nebo deaktivaci zařízení TouchPad. Zobrazení informací o nabíjení baterie (fn+f8) Stisknutím kláves fn+f8 zobrazíte informace o nabití všech nainstalovaných baterií. Na monitoru naleznete informace o tom, které jednotky bateriových zdrojů se nabíjejí, a zjistíte úroveň nabití v jednotlivých jednotkách. Snížení jasu obrazu (fn+f9) Stisknutím klávesové zkratky fn+f9 snížíte jas obrazu. Stisknutím a podržením této klávesové zkratky se bude úroveň jasu obrazovky postupně snižovat. Zvýšení jasu obrazu (fn+f10) Stisknutím klávesové zkratky fn+f10 zvýšíte jas obrazu. Stisknutím a podržením této klávesové zkratky se bude úroveň jasu obrazovky postupně zvyšovat. Aktivace senzoru okolního světla (fn+f11) Stisknutím kombinace kláves fn+f11 lze zapnout nebo vypnout senzor okolního světla. Používání klávesových zkratek 7

14 3 Používání tlačítek HP Quick Launch Tlačítka HP Quick Launch vám umožní rychlé otevírání programů, souborů nebo webových stránek, které často používáte. Můžete použít nastavení z výroby, která jsou popsána v následující tabulce. Nebo můžete tlačítka přeprogramovat otevřením Q Menu na ovládacím panelu tlačítek Quick Launch. Tlačítka Quick Launch zahrnují tlačítko prezentace (1) informační tlačítko (2). Následující tabulka popisuje nastavení z výroby pro tlačítka Quick Launch. POZNÁMKA: Funkce tlačítek se liší v závislosti na instalovaném softwaru na vašem počítači. Komponenta Popis (1) Tlačítko prezentace Otevře se okno Možnosti prezentace, které vám umožní spuštění často používané prezentace, souboru, programu nebo webové stránky. Můžete si také upravit nastavení zobrazení tak, aby vám vyhovovalo. (2) Tlačítko info Spustí se Informační středisko, které poskytuje zkratky funkcí jako například: POZNÁMKA: Některé funkce nemusí být zahrnuty v modelu vašeho počítače. Asistent pro bezdrátové připojení HP Sada HP ProtectTools 8 Kapitola 3 Používání tlačítek HP Quick Launch

15 Komponenta Popis Ochrana pevného disku HP 3D DriveGuard Nápověda a odborná pomoc HP Představení doplňků k notebooku HP Uživatelské příručky produktů HP Správce připojení HP Nastavení softwaru HP Presto! BizCard 5 9

16 Otevření ovládacího panelu tlačítek Quick Launch Q Menu v ovládacím panelu tlačítek Quick Launch vám umožňuje nastavit vlastní předvolby pro tlačítko info a tlačítko prezentace. Obě tlačítka mohou být použita pro spuštění často používaných programů. Ovládací panel tlačítek HP Quick Launch lze otevřít jedním z následujících způsobů: Zvolte Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Tlačítka Quick Launch. nebo Pravým tlačítkem poklepejte na ikonu Tlačítka HP Quick Launch v oznamovací oblasti a zvolte jednu z následujících úloh: Upravit vlastnosti tlačítek Quick Launch Spuštění Q Menu Zapnutí prezentace Vypnout senzor okolního světla Zobrazení nabídky Q Menu Q Menu poskytuje rychlý přístup k nastavení tlačítek Quick Launch. Zobrazení nabídky Q Menu na pracovní ploše: Pravým tlačítkem klepněte na ikonu HP Quick Launch Buttons v oznamovací oblasti na pravém konci hlavního panelu a vyberte Launch Q Menu. POZNÁMKA: Chcete-li získat informace o libovolné položce Q Menu klepněte na tlačítko nápovědy v horním pravém rohu okna. 10 Kapitola 3 Používání tlačítek HP Quick Launch

17 4 Použití HP QuickLook 2 HP QuickLook 2 vám umožňuje prohlížet váši el. poštu, kalendář, kontakty a úkoly Microsoft Outlook, aniž byste museli spustit operační systém. Po nastavení QuickLook 2 můžete rychle stisknutím tlačítka info zpřístupnit důležité informace, pokud je váš počítač vypnutý nebo je v režimu hibernace. Konfigurace nástroje QuickLook 2 Pro nastavení QuickLook 2: 1. Spusťte Microsoft Outlook. QuickLook 2 zobrazí 2 ikony na liště Outlooku: Ikona předvoleb QuickLook 2 vám umožňuje nastavit předvolby automatického shromažďování dat. Ikona pro snímání QuickLook vám umožňuje manuálně zahájit snímání informací QuickLook 2 navíc k automatickému vyhledávání. POZNÁMKA: Pro většinu úkolů použijete ikonu předvoleb QuickLook Klepněte na ikonu QuickLook 2 Preferences (Nastavení předvoleb nástroje QuickLook 2) v panelu nástrojů aplikace Outlook. Otevře se dialog QuickLook 2 Preferences (Nastavení předvoleb nástroje QuickLook 2). 3. Nastavte následující předvolby: Pokud chcete, aby QuickLook 2 zachycoval informace z Outlooku a ukládal je na váš pevný disk Jaké typy dat chcete zobrazovat ve vašem kalendáři, kontaktech, u a úkolech 4. Pokud je to potřeba, vyberte zabezpečení a nastavte osobní identifikační číslo (PIN). Konfigurace nástroje QuickLook 2 11

18 Použití ručního shromažďování informací I v případě, že jste nástroj QuickLook 2 nakonfigurovali tak, aby shromažďoval informace v předem nastavených intervalech, můžete nové informace z aplikace Outlook získávat také ručně vždy, když jste přihlášeni ke svému účtu v aplikaci Outlook. Použití nástroje QuickLook 2 Chování tlačítka info závisí na stavu napájení počítače, jak zobrazuje následující tabulka. Stav napájení Chování tlačítka Nesvítí Spuštění nástroje QuickLook 2. Režim hibernace Spuštění nástroje QuickLook 2. Svítí Režim spánku Otevře se Informační středisko. Vrácení počítače do předchozího stavu POZNÁMKA: QuickLook 2 je aktivován v nastavení od výrobce. Pokud QuickLook 2 deaktivujete v systému BIOS, stisknutím tlačítka info se po zapnutí počítače otevře Informační středisko. Stisknutím tlačítka info při vypnutém počítači, v režimu spánku nebo v úsporném režimu se nic nestane. Další informace Více informací o nastavení a používání QuickLook 2 viz softwarová Nápověda QuickLook Kapitola 4 Použití HP QuickLook 2

19 5 Používání pera a ovladačů tabletu Informace můžete vkládat a zpřístupnit u PC typu tablet pomocí pera a ovladačů. Používání pera Perem můžete psát ve specifických programech, jako je například Tablet PC Input Panel, ve všech aplikacích Microsoft Office a ve většině dalších programů a nástrojů Windows. Informace, které napíšete na obrazovku perem, mohou být ukládány, vyhledávány a sdíleny s téměř všemi programy Windows. Určení komponent pera Pero bude u PC typu tablet reagovat pokaždé, kdy bude hrot (1) nebo zmizík (3) pera přibližně 1,27 cm (0,5 palce) od obrazovky. Tlačítko pera (2) napodobuje funkce pravého tlačítka externí myši. Držení pera Pero držte tak, jako byste psali standardním perem nebo tužkou. Pero vezměte do ruky tak, abyste omylem nestiskli tlačítko pera. Při sledování pohybů pera se soustřeďte na ukazatel, ne na hrot pera. Používání pera 13

20 Provádění klepnutí myší pomocí pera Pro vybrání položky na obrazovce na ni klepněte hrotem pera, jako byste to udělali levým tlačítkem externí myši. Pro dvojité klepnutí na položku na obrazovce, jako byste to udělali levým tlačítkem externí myši, dvakrát klepněte na položku hrotem pera. Pro vybrání položky, jako byste to udělali pravým tlačítkem externí myši, stiskněte a podržte tlačítko pera a poté na položku klepněte hrotem pera. Provádění dalších postupů s perem Kromě napodobení klepnutí myši může být pero použito pro následující úkoly: Pro zobrazení umístění ukazatele podržte hrot pera nad jakýmkoliv místem obrazovky PC typu tablet, aniž byste se jí hrotem pera dotkli. Pro zobrazení možností nabídky, které se vztahují k položce na obrazovce, klepněte na obrazovku hrotem pera. Na obrazovku můžete hrotem pera psát. Pro stisknutí tlačítka aktivovaného perem klepněte na tlačítko hrotem pera. Pro mazání podržte pero zmizíkovou stranou dolů a pohybujte jím přes text, který chcete smazat. Citlivost na tlak Pero PC typu tablet je citlivé na tlak. Znamená to, že v závislosti na tom, jaký tlak při psaní vyvíjíte, bude pero vytvářet linky různé šířky. POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li aktivován software Tablet PC Input Panel. 14 Kapitola 5 Používání pera a ovladačů tabletu

21 Kalibrace pera Pero může fungovat s výchozí kalibrací nebo kalibrací nastavenou jiným uživatelem. Společností HP je však důrazně doporučeno, abyste používali pero pouze tehdy, je-li kalibrováno na vaše osobní písmo a pohyby myši. Kalibrace optimalizuje výkon pera pro všechny uživatele, především pro leváky. Kalibrace pera: 1. Zvolte Start > Ovládací panel > Hardware a zvuk > Nastavení počítače Tablet PC. 2. Ve spodní části záložky Všeobecné poklepejte na tlačítko Kalibrovat. 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Poklepejte perem přesně ve středu každé kalibrační značky. Kalibrační značky jsou zobrazeny na obrazovce jako plusová znaménka (+). Ujistěte se, že pero kalibrujete pro použití jak na výšku tak na šířku. POZNÁMKA: Informace o jakémkoliv nastavení můžete zobrazit v okně nastavení počítače Tablet PC tak, že stisknete tlačítko Nápověda v pravém horním rohu okna a poté zvolíte nastavení. Používání držáku pera Pro vyjmutí pera z držáku pera na počítači stiskněte pero pro jeho vysunutí. Pokud pero nepoužíváte a chcete je uložit, vložte je do držáku na počítači hrotem dopředu. Používání pera 15

22 Nastavení předvoleb pera Předvolby pera se nastavují v okně Nastavení operačního systému počítače Tablet PC. Předvolby zahrnují nastavení místa nabídky na obrazovce pro praváky i leváky, kalibraci obrazovky pro používání pera a optimalizaci rozeznávání písma. Přístup k předvolbám pera: Zvolte Start > Ovládací panel > Hardware a zvuk > Nastavení počítače Tablet PC. Možnosti pera jsou nastaveny v okně Pero a vstupní zařízení. Možnosti zahrnují nastavení rychlosti dvojitého klepnutí a stisknutí a držení pera, možnosti ukazatele pera a nastavení rychlých pohybů. Přístup k možnostem pera: Vyberte Start> Ovládací panely > Hardware a zvuk > Pero a vstupní zařízení. Předvolby a volby, které nastavíte v Nastavení Tablet PC a v okně Pero a vtupní zřízení, jsou specifická pro pero a tablet PC. Předvolby ukazovacích zařízení, například rychlost ukazatele, rychlost klepnutí a stopy myši najdete v okně Vlastnosti myši. Tyto preference se vztahují na jakékoliv ukazovací zařízení v systému. Přístup k Vlasnostem myši: Zvolte Start > Ovládací panel > Hardware a zvuk > Myš. 16 Kapitola 5 Používání pera a ovladačů tabletu

23 6 Použití číselné klávesnice Počítač je vybaven integrovanou číselnou klávesnicí, podporuje však i připojení externí klávesnice s číselnými klávesami. POZNÁMKA: Váš počítač se může od obrázku v této kapitole mírně lišit. Komponenta Popis (1) Integrovaná číselná klávesnice Lze ji používat stejně jako klávesy externí číselné klávesnice. (2) Klávesa fn Stisknutím v kombinaci s funkční klávesou nebo klávesou esc lze vykonat často používané systémové funkce. (3) Indikátor Num Lock Svítí: Funkce Num Lock je zapnutá. (4) Klávesa num lk Aktivuje integrovanou číselnou klávesnici, pokud je stisknuta kombinace s klávesou fn. 17

24 Použití integrované číselné klávesnice 15 kláves na integrované číselné klávesnici lze používat stejně jako klávesy externí číselné klávesnice. Pokud je integrovaná číselná klávesnice zapnutá, každá klávesa na klávesnici vykonává funkci označenou ikonou v horním pravém rohu klávesy. Zapnutí nebo vypnutí integrované číselné klávesnice Integrovanou číselnou klávesnici zapnete stisknutím kombinace kláves fn+num lk. Rozsvítí se indikátor Num Lock. Chcete-li obnovit přiřazení kláves standardním funkcím, stiskněte znovu kombinaci kláves fn+num lk. POZNÁMKA: Integrovaná číselná klávesnice nebude fungovat, pokud je k počítači připojena doplňková stolní jednotka, externí klávesnice nebo číselná klávesnice. Přepínání funkcí kláves integrované číselné klávesnice Klávesou fn nebo kombinací kláves fn+shift můžete na integrované číselné klávesnici dočasně přepínat mezi standardními funkcemi kláves a příslušnými funkcemi klávesnice. Chcete-li u klávesy na číselné klávesnici aktivovat funkci číselné klávesnice v době, kdy je číselná klávesnice vypnuta, přidržte klávesu fn a současně stiskněte danou klávesu číselné klávesnice. Dočasné použití kláves na číselné klávesnici jako standardních kláves v době, kdy je číselná klávesnice zapnuta: Malými písmeny můžete psát, pokud přidržíte klávesu fn. Chcete-li psát velkými písmeny, přidržte kombinaci kláves fn+shift. Použití externí číselné klávesnice Činnost kláves na většině externích číselných klávesnic závisí na stavu funkce num lock. (V nastavení od výrobce je funkce num lock vypnuta.) Například: Pokud je funkce num lock zapnuta, slouží většina kláves číselné klávesnice k zadávání číslic. Pokud je funkce num lock vypnuta, lze klávesy číselné klávesnice obvykle používat jako klávesy se šipkami nebo klávesy page up či page down. Pokud je funkce num lock na externí klávesnici zapnutá, indikátor režimu num lock na počítači bude svítit. Pokud je funkce num lock na externí klávesnici vypnutá, indikátor režimu num lock na počítači bude vypnutý. Zapnutí nebo vypnutí režimu num lock při práci s externí číselnou klávesnicí: Stiskněte klávesu num lk na externí klávesnici, ne na klávesnici počítače. 18 Kapitola 6 Použití číselné klávesnice

25 7 Čištění zařízení TouchPad a klávesnice Nečistoty a mastnota na povrchu zařízení TouchPad mohou způsobit trhaný pohyb ukazatele na obrazovce. Aby k tomu nedošlo, očistěte zařízení TouchPad navlhčeným hadříkem a během používání počítače si často myjte ruce. VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem a poškození vnitřních součástí, nepoužívejte k čištění klávesnice vysavač s nástavcem. Vysavač by mohl znečistit klávesnici smetím z domácnosti. Čištění klávesnice provádějte pravidelně, abyste zabránili zasekávání kláves a odstranili prach, vlákna a částice nečistot, jež se usazují pod klávesami. Nečistoty pod klávesami lze odstranit pomocí nádobky se stlačeným vzduchem vybavené nástavcem. 19

26 Rejstřík D displej klávesové zkratky pro snížení jasu obrazu 7 obraz, přepínání 7 držák pera, použití 15 F fn, klávesa 5 funkční klávesy 5 H HDMI 7 HP QuickLook 2 11 I indikátory klávesnice 3 informace o nabití baterie 7 K klávesa fn, použití 1 klávesnice, externí num lock 18 použití 18 klávesnice, integrovaná použití 18 přepínání funkcí kláves 18 určení 17 Zapnutí nebo vypnutí 18 klávesová zkratka pro režim spánku 6 klávesová zkratka pro zobrazení informací o systému 6 klávesové zkratky aktivace/deaktivace zařízení TouchPad 7 aktivace režimu spánku 6 informace o nabití baterie 7 popis 5 použití 5 přepínání obrazu displeje 7 senzor okolního světla 7 snížení jasu obrazu 7 zobrazení informací o systému 6 zvýšení jasu obrazu 7 klávesové zkratky, identifikace 5 klávesové zkratky pro snížení jasu obrazu 7 kompozitní video 7 kontrolka TouchPad 1 kontrolky Zařízení TouchPad je zapnuto/ vypnuto 1 M Myš, externí Nastavení předvoleb 2 Připojení 2 O oblast posunování, TouchPad 1 obraz na displeji, přepínání 7 ovládací panel s tlačítky Quick Launch 8 ovládání zapnutí/vypnutí TouchPad 1 P pero kalibrace 15 nastavení předvoleb 16 použití 13 určení 13 prosvětlení klávesnice 3 R režim num lock, externí klávesnice 18 S senzor okolního světla klávesová zkratka 7 S-video 7 T tlačítka info 8 prezentace 8 Quick Launch 8 TouchPad 1 tlačítka Quick Launch 8 tlačítka ukazovátka 1 tlačítka zařízení TouchPad 1 tlačítko Info 8 tlačítko prezentace 8 TouchPad použití 2 TouchPad, určení 1 typy přenosu obrazu 7 U ukazovací zařízení nastavení předvoleb 2 použití 2 ukazovátka, použití 1 ukazovátko použití 2 určení 1 ukazovátko, TouchPad 1 Z zóna posunování zařízení TouchPad 1 20 Rejstřík

27

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka

TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Polohovací zařízení a klávesnice

Polohovací zařízení a klávesnice Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Polohovací zařízení a klávesnice

Polohovací zařízení a klávesnice Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Ukazovací za ízení a klávesnice

Ukazovací za ízení a klávesnice Ukazovací za ízení a klávesnice Číslo dokumentu: 430227-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce ukazovacích zařízení a klávesnice. Obsah 1 Ukazovací za ízení Zařízení TouchPad (pouze vybranémodely)..........

Více

Ukazovací za ízení aklávesnice

Ukazovací za ízení aklávesnice Ukazovací za ízení aklávesnice Číslo dokumentu: 419662-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce ukazovacích zařízení a klávesnice počítače. Obsah 1 Ukazovací za ízení Popis ukazovacích zařízení.......................

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430242-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení touchpad a klávesnice. Obsah 1 Za ízení Touchpad Použití zařízení TouchPad........................

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Čeština Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně.

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 396847-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Důležité

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Ukazovací za ízení aklávesnice

Ukazovací za ízení aklávesnice Ukazovací za ízení aklávesnice Číslo dokumentu: 396854-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje funkce ukazovacích zařízení a klávesnice. Obsah 1 Ukazovací za ízení a čtečka otisk prst Popis ukazovacích

Více

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny 2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro řadu notebooků TravelMate Původní vydání: 02/2011 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka Párování zařízení Bluetooth Uživatelská příručka Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka Párování zařízení Bluetooth Uživatelská příručka Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované

Více

Řada notebooků TravelMate

Řada notebooků TravelMate Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Číslo dokumentu: 383705-221 Kv ten 2005 Obsah Program Computer Setup Rejst ík Přístup k programu Computer Setup............... 2 Výchozí nastavení programu Computer Setup.......

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems,

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems,

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Notebook HP ProBook. Uživatelská příručka

Notebook HP ProBook. Uživatelská příručka Notebook HP ProBook Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company v

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více