Polohovací zařízení a klávesnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Polohovací zařízení a klávesnice"

Transkript

1 Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je každému z těchto produktů a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací nezakládá další záruky. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. První vydání: Květen 2006 Číslo dokumentu:

3 Obsah 1 Polohovací zařízení TouchPad... 2 Použití zařízení TouchPad... 2 Nastavení předvoleb zařízení TouchPad... 3 Polohovací páčka... 4 Použití polohovací páčky... 4 Použití externí myši Klávesnice Klávesové zkratky... 5 Klávesové zkratky reference... 6 Použití klávesových zkratek... 6 Zobrazit a smazat informace o systému (fn+esc)... 6 Aktivace úsporného režimu (fn+f3)... 6 Přepínání obrazu displeje (fn+f4)... 8 Zobrazení informací o nabíjení jednotky bateriových zdrojů (fn+f8)... 8 Snížení jasu obrazu (fn+f9)... 8 Zvýšení jasu obrazu (fn+f10)... 8 Aktivace oranžového indikátoru (fn+f11) HP Quick Launch, tlačítka Prezentace, tlačítko Informační středisko, tlačítko Ovládací panel s tlačítky HP Quick Launch Otevření ovládacího panelu tlačítek Quick Launch Nastavení předvoleb tlačítek Zobrazení nabídky Q Menu Nastavení předvoleb nabídky Q Menu Odebrání položky nabídky Q Menu Přidání položky do nabídky Q Menu Přidání uživatelem definované položky do nabídky Q Menu Změna uživatelem definované položky Změna umístění položky nabídky Q Menu Odebrání položky ze seznamu Items to display on Q Menu (Položky zobrazované v nabídce Q Menu) Nastavení předvoleb pro uspořádání oken Nastavení položky Zoom (Úprava velikosti) Nastavení oranžového indikátoru Nastavení dalších předvoleb CSWW iii

4 4 Klávesnice Použití integrované číselné klávesnice Zapnutí nebo vypnutí integrované číselné klávesnice Přepínání funkcí kláves integrované číselné klávesnice Použití externí číselné klávesnice Zapnutí a vypnutí režimu num lock během práce s počítačem Rejstřík iv CSWW

5 1 Polohovací zařízení Následující kapitola popisuje použití zařízení TouchPad a polohovacích zařízení. CSWW 1

6 TouchPad Následující obrázek a tabulka popisuje zařízení počítače TouchPad. Komponenta Popis (1) TouchPad* Slouží k přesunutí ukazatele, výběru nebo aktivaci položek na obrazovce. Lze jej nastavit pro provádění dalších funkcí myši, jako například rolování, výběr a poklepávání. (2) Levé tlačítko zařízení TouchPad* Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši. (3) Oblast posunování zařízení TouchPad* Posouvá nahoru a dolů. (4) Pravé tlačítko zařízení TouchPad* Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši. * V této tabulce je popsáno nastavení od výrobce. Chcete-li zjistit nebo změnit předvolby polohovacího zařízení, vyberte položku Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Myš. Použití zařízení TouchPad Chcete-li pohnout ukazatelem, posunujte prst po povrchu zařízení TouchPad v požadovaném směru. Používejte tlačítka zařízení TouchPad podobně jako odpovídající tlačítka externí myši. Pro rolování nahoru a dolů pomocí oblasti posouvání zařízení TouchPad posunujte prst nahoru nebo dolů přes čáry. Poznámka Používáte-li zařízení TouchPad k přesunutí ukazatele, musíte před přechodem do oblasti posouvání zvednout prst ze zařízení TouchPad. Pouhé posunutí prstu ze zařízení TouchPad do zóny posouvání neaktivuje funkci posouvání. 2 Kapitola 1 Polohovací zařízení CSWW

7 Nastavení předvoleb zařízení TouchPad Pomocí vlastností myši v systému Microsoft Windows můžete provést vlastní nastavení polohovacích zařízení, včetně Klepání na zřízení TouchPad, díky čemuž můžete jedním klepnutím na zařízení TouchPad vybrat objekt nebo dvojím klepnutím poklepat na objekt (aktivováno v nastavení od výrobce). Posunutí hrany, které vám umožňuje pokračovat v rolování, ačkoliv jste prstem dosáhli hranu zařízení TouchPad (deaktivováno v nastavení od výrobce). Preferencí tlačítek, které umožňuje přepínání mezi použitím levou nebo pravou rukou (v nastavení od výrobce je aktivována možnost pro praváky). Ve Vlastnostech myši lze také nastavit další funkce, jako například rychlost a stopu myši. Chcete-li zobrazit dialog Myš vlastnosti, vyberte položku Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Myš. CSWW TouchPad 3

8 Polohovací páčka Následující obrázek a tabulka popisuje polohovací zařízení počítače. Komponenta Popis (1) Levé tlačítko polohovací páčky Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši. (2) Polohovací páčka Slouží k přesunutí ukazatele, výběru nebo aktivaci položek na obrazovce. (3) Pravé tlačítko polohovací páčky Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši. * V této tabulce je popsáno nastavení od výrobce. Chcete-li zjistit nebo změnit předvolby polohovacího zařízení, vyberte položku Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Myš. Použití polohovací páčky Stisknutím polohovací páčky v požadovaném směru posuňte ukazatel na obrazovce. Levé a pravé tlačítko polohovací páčky používejte stejným způsobem jako levé a pravé tlačítko externí myši. Použití externí myši K počítači lze připojit externí myš USB prostřednictvím jednoho z portů USB na počítači. Myš USB lze také k systému připojit pomocí portů pro doplňkovou stolní jednotku stolní jednotka. 4 Kapitola 1 Polohovací zařízení CSWW

9 2 Klávesnice Následující části obsahují informace o funkcích klávesnice přenosného počítače. Klávesové zkratky Klávesové zkratky představuje kombinace kláves fn (2) a buď klávesy esc (1), nebo jedné z funkčních kláves (3). Ikony na klávesách f3, f4, a f8 až f11 představují funkce klávesových zkratek. Funkce a postupy použití klávesových zkratek jsou uvedeny v následujících částech. CSWW Klávesové zkratky 5

10 Klávesové zkratky reference Funkce Zobrazit informace o systému. Smazat informace o systému. Aktivace úsporného režimu. Přepínání mezi displejem počítače a externím zobrazovacím zařízení. Zobrazení informací o baterii. Smazat informace o stavu baterie. Snížení jasu obrazu. Zvýšení jasu obrazu. Zapíná a vypíná oranžový indikátor. Kombinace kláves fn+esc fn+esc nebo klepnutí na tlačítko OK. fn+f3 fn+f4 fn+f8 fn+f8 fn+f9 fn+f10 fn+f11 Použití klávesových zkratek Chcete-li použít příkaz klávesové zkratky na klávesnici počítače Krátce stiskněte tlačítko fn a potom krátce stiskněte druhou klávesu příkazu klávesové zkratky. nebo Přidržte klávesu fn a krátce stiskněte druhou klávesu příkazu zkratky a potom obě klávesy současně uvolněte. Zobrazit a smazat informace o systému (fn+esc) Stisknutím kláves fn+esc se zobrazí informace o hardwarových komponentech systému a číslo verze systému BIOS. Druhým stisknutím kláves fn+esc odstraníte informace o systému z obrazovky. V systému Windows se stisknutím kláves fn+esc verze systému BIOS (basic input-output system) zobrazí jako datum BIOS. V některých modelech počítače je datum systému BIOS zobrazeno v desítkovém formátu. Datum systému BIOS je někdy označováno jako číslo verze systémové paměti ROM. Aktivace úsporného režimu (fn+f3) Úsporný režim lze aktivovat stisknutím klávesy fn+f3. Při aktivaci úsporného režimu se informace uloží do paměti RAM, údaje na obrazovce se smažou a zahájí se úspora energie. Je-li úsporný režim aktivní, bliká indikátor napájení. UPOZORNĚNÍ režimu práci. Z důvodu snížení rizika ztráty informací uložte před inicializací úsporného Před inicializací úsporného režimu musí být počítač zapnutý. Pokud je počítač v režimu spánku, před inicializací úsporného režimu nejdříve zrušte režim spánku. 6 Kapitola 2 Klávesnice CSWW

11 Poznámka Režim spánku zrušíte krátkým stisknutím tlačítka napájení. Chcete-li zrušit úsporný režim, krátce stiskněte tlačítko napájení, libovolnou klávesu na klávesnici nebo tlačítko Quick Launch. Funkci klávesové zkratky fn+f3 lze změnit. Klávesovou zkratku fn+f3 můžete například nastavit pro inicializaci režimu spánku místo úsporného režimu. Poznámka Ve všech oknech operačního systému Windows se informace o tlačítku pro aktivaci režimu spánku vztahují na klávesovou zkratku fn+f3. CSWW Klávesové zkratky 7

12 Přepínání obrazu displeje (fn+f4) Stisknutím kláves fn+f4 přepínáte zobrazení mezi zobrazovacími zařízeními připojenými k systému. Pokud je například k počítači připojený monitor, při každém stisknutí klávesy fn+f4 se postupně aktivuje displej počítače, monitor a displej počítače a současně monitor. Většina externích monitorů přijímá obrazové informace z počítače pomocí obrazového standardu VGA. Klávesovou zkratkou fn+f4 lze rovněž přepínat zobrazení mezi dalšími zařízeními přijímajícími obrazové informace z počítače, například S-Video. Klávesová zkratka fn+f4 podporuje následující typy přenosu obrazu s příklady zařízení, které je používají: LCD (displej počítače), externí zařízení VGA (většina externích monitorů), S-Video (televizory, videokamery, videorekordéry a karty pro digitalizaci obrazu se vstupy S-Video; jen určité modely), kompozitní video (televizory, videokamery, videorekordéry a karty pro digitalizaci obrazu se vstupy kompozitního videa; jen určité modely). Poznámka Zařízení s komponentním videem lze k systému připojit pouze pomocí doplňkového stolní jednotka. Zobrazení informací o nabíjení jednotky bateriových zdrojů (fn+f8) Stisknutím kláves fn+f8 zobrazíte informace o nabití všech nainstalovaných baterií. Na monitoru naleznete informace o tom, které jednotky bateriových zdrojů se nabíjejí, a zjistíte úroveň nabití v jednotlivých jednotkách. Snížení jasu obrazu (fn+f9) Stisknutím klávesy fn+f9 snížíte jas obrazu. Stisknutím a podržením této klávesové zkratky se bude úroveň jasu obrazovky postupně snižovat. Zvýšení jasu obrazu (fn+f10) Stisknutím klávesy fn+f10 zvýšíte jas obrazu. Stisknutím a podržením této klávesové zkratky se bude úroveň jasu obrazovky postupně zvyšovat. Aktivace oranžového indikátoru (fn+f11) Stisknutím kláves fn+f11 zapnete nebo vypnete oranžový indikátor. 8 Kapitola 2 Klávesnice CSWW

13 3 HP Quick Launch, tlačítka Tlačítka HP Quick Launch slouží ke spouštění často používaných programů, které jsou někdy v ovládacím panelu HP Quick Launch označovány jako aplikace. Komponenta Popis (1) Informační středisko, tlačítko Aktivuje nástroj Info Center (Informační středisko), který umožňuje spustit různé aplikace. Toto tlačítko lze také nastavit, aby provádělo jednu z následujících akcí: Otevřít nabídku Q Menu nebo spustit funkci prezentace. Spustit editor ů. Otevřít pole pro hledání webových stránek. (2) Prezentace, tlačítko Spustí funkci prezentace. Tato funkce otevře program, složku, soubor nebo webovou stránku a současně ji zobrazí na displeji počítače i na externím zařízení. CSWW 9

14 Komponenta Popis Tlačítko Prezentace lze nastavit pro provádění jedné z následujících akcí: Otevření nabídky Q Menu nebo informačního střediska. Spustit editor ů. Otevřít pole pro hledání webových stránek. 10 Kapitola 3 HP Quick Launch, tlačítka CSWW

15 Prezentace, tlačítko Při prvním stisknutí tlačítka Prezentace se objeví dialogové okno Presentation Settings (Nastavení prezentace). V tomto dialogovém okně můžete toto tlačítko nastavit pro provádění jedné z následujících akcí: Otevření zadaného programu, složky, souboru nebo webové stránky. Zvolit schéma napájení. Vybrat nastavení zobrazení. Obraz se současně zobrazí na displeji počítače a externím zařízení, které je připojeno jedním z následujících způsobů: Port externího monitoru. Výstupní zásuvka S-Video na zadním panelu. Porty a zásuvky na doplňkové stolní jednotce. Pokud nechcete používat výchozí nastavení tlačítka prezentace, můžete je přeprogramovat pro provádění jedné z následujících akcí: Otevření nabídky Q Menu nebo informačního střediska. Spustit editor ů. Otevřít pole pro hledání webových stránek. CSWW Prezentace, tlačítko 11

16 Informační středisko, tlačítko Když stisknete tlačítko Informační středisko, otevře se okno Info Center (Informační středisko), které umožňuje spustit přednastavené softwarové řešení. Pokud nechcete používat výchozí nastavení tlačítka Informační středisko, můžete je přeprogramovat pro provádění jedné z následujících akcí: Otevřít nabídku Q Menu nebo spustit funkci prezentace. Spustit editor ů. Otevřít pole pro hledání webových stránek. 12 Kapitola 3 HP Quick Launch, tlačítka CSWW

17 Ovládací panel s tlačítky HP Quick Launch Poznámka Některé z předvoleb uvedených v ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch nemusí váš počítač podporovat. Použijte tlačítka HP Quick Launch k těmto úkolům Naprogramovat tlačítko Prezentace a tlačítko Informační středisko a změnit nastavení každého tlačítka. Přidat, upravit a odstranit položky z nabídky Q Menu. Nastavit předvolby uspořádání oken na ploše systému Windows. Upravit nastavení ikon a písma aplikací a operačního systému. Určit další předvolby, včetně následujících: Předvolby zobrazení ikon tlačítek HP Quick Launch. Oprávnění změnit přiřazení tlačítek pro uživatele, kteří nejsou správci. Oprávnění pro uživatele upravit přiřazení tlačítek pro snadný přístup na doplňkové externí klávesnici. Zobrazovat na pracovní ploše oznámení týkající se tlačítek HP Quick Launch. Povolení nebo zakázání automatické změny režimu. Povolení nebo zakázání přepínání obrazu. Povolení nebo zakázání rychlého přepínání. Povolení nebo zakázání funkce zjišťování změny rozlišení obrazu. Následující části obsahují pokyny k nastavení předvoleb na ovládacím panelu. Chcete-li získat další informace o libovolné položce na ovládacím panelu, klepněte na tlačítko nápovědy v horním pravém rohu okna. Na tlačítku nápovědy je zobrazen otazník. Otevření ovládacího panelu tlačítek Quick Launch Ovládací panel tlačítek HP Quick Launch lze otevřít jedním z následujících způsobů: Vyberte položku Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Tlačítka Quick Launch. Poklepejte na ikonu Tlačítka HP Quick Launch v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Tlačítka HP Quick Launch v oznamovací oblasti a vyberte položku Adjust HP Quick Launch Buttons Properties (Vlastnosti tlačítek HP Quick Launch). Nastavení předvoleb tlačítek Můžete naprogramovat tlačítko, aby otevřelo nabídku Q Menu, spustilo nástroj Info Center (Informační středisko), ový editor, vyhledalo webovou stránku, spustilo program, otevřelo složku, soubor nebo webovou stránku. CSWW Ovládací panel s tlačítky HP Quick Launch 13

18 Otevření nabídky Q Menu nebo nástroje Info Center (Informační středisko) stisknutím tlačítka: 1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu Programmable Buttons (Programovatelná tlačítka). 2. Klepněte na šipku dolů vedle tlačítka, které chcete nastavit, a klepněte na položku Q Menu nebo HP Info Center. 3. Chcete-li předvolby uložit a zavřít ovládací panel, klepněte na tlačítko OK. Spuštění ového editoru nebo vyhledání webové stránky stisknutím tlačítka: 1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu Programmable Buttons (Programovatelná tlačítka). 2. Klepněte na šipku dolů vedle tlačítka, které chcete nastavit, a klepněte na položku Launch (Spustit ovou aplikaci) nebo Search URL (Najít adresu URL). 3. Chcete-li předvolby uložit a zavřít ovládací panel, klepněte na tlačítko OK. Spuštění programu, otevření složky, souboru nebo webové stránky stisknutím tlačítka: 1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu Programmable Buttons (Programovatelná tlačítka). 2. Klepněte na šipku dolů vedle tlačítka, které chcete nastavit, klepněte na tlačítko Prezentace. 3. Klepněte na tlačítko Configure (Konfigurovat). 4. Do pole pod položkou Program to Start (Spustit program) zadejte název programu, složky, souboru nebo adresu webové stránky. nebo Klepnutím na tlačítko Browse (Procházet) vyhledejte dostupné programy, složky, soubory nebo webové stránky a potom klepněte na požadovanou položku. 5. Chcete-li zobrazit nebo změnit aktuální schéma napájení pro funkci prezentace, klepněte na možnost v seznamu Schémata nastavení napájení nebo klepnutím na položku Možnosti napájení otevřete ovládací panel Možnosti napájení. Poznámka Standardně se schéma napájení pro funkci prezentace zvolí podle nastavení od výrobce při stisknutí tlačítka Prezentace. 6. Chcete-li vybrat nastavení zobrazení pro funkci prezentace, klepněte na položku Internal Only (Jen interní), Dual Display (Duální displej) nebo Extended Desktop (Rozšířená pracovní plocha). Poznámka Standardně je od výrobce nastaveno, aby bylo vybráno nastavení zobrazení Internal Only (Jen interní). Pokud vyberete nastavení Extended Desktop (Rozšířená pracovní plocha), můžete vybrat možnost zajišťující určení optimálního rozlišení. Zaškrtněte políčko Allow system to determine optimum resolution (Povolit, aby systém určil optimální rozlišení) a potom klepněte na tlačítko Apply (Použít). Pokud vyberete nastavení Extended Desktop (Rozšířená pracovní plocha), můžete vybrat rozlišení pro displej počítače a externí monitor. Mezi zobrazovacími zařízeními můžete přepínat tlačítkem Prezentace. Pokud tak učiníte, obnoví se původní nastavení schématu napájení. 14 Kapitola 3 HP Quick Launch, tlačítka CSWW

19 7. Chcete-li vypnout úvodní obrazovku, která se zobrazuje po stisknutí tlačítka Prezentace, zrušte zaškrtnutí políčka Show welcome screen when presentation button is pressed (Zobrazit úvodní obrazovku, aktivující se po stisknutí tlačítka Prezentace). 8. Chcete-li předvolby uložit a zavřít ovládací panel, klepněte na tlačítko OK. Zobrazení nabídky Q Menu Nabídka Q Menu poskytuje rychlý přístup k mnoha systémovým úlohám prostřednictvím tlačítek, kláves nebo klávesových zkratek, které jsou k dispozici na většině počítačů. Zobrazení nabídky Q Menu na pracovní ploše: Klepněte pravým tlačítkem na ikonu tlačítek HP Quick Launch a vyberte položku Launch Q Menu (Otevřít nabídku Q Menu). Nastavení předvoleb nabídky Q Menu Nabídka Q Menu může zobrazovat až 40 položek. Několik systémem definovaných položek se zobrazuje podle nastavení od výrobce. Můžete nastavit, aby byly tyto položky zobrazeny nebo skryty. Přidat lze pouze uživatelem definované položky. Všechny položky, včetně těch nastavených od výrobce, lze odstranit. Položky nabídky Q Menu lze spravovat pomocí položek zobrazovaných v nabídce Q Menu. Odebrání položky nabídky Q Menu Odebrání položky z nabídky Q Menu: 1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu Q Menu. 2. V seznamu Items to display on Q Menu (Položky zobrazované v nabídce Q Menu) zrušte zaškrtnutí každé položky, kterou chcete odebrat. 3. Chcete-li předvolby uložit a zavřít ovládací panel, klepněte na tlačítko OK. Přidání položky do nabídky Q Menu Přidání položky v seznamu Items to display on Q Menu (Položky zobrazované v nabídce Q Menu) do nabídky Q Menu: 1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu Q Menu. 2. Zaškrtněte políčko pro každou položku, kterou chcete přidat. 3. Chcete-li předvolby uložit a zavřít ovládací panel, klepněte na tlačítko OK. Přidání uživatelem definované položky do nabídky Q Menu Chcete-li přidat položku do seznamu Položky zobrazované v nabídce Q Menu a nabídky Q Menu, pokud se tato položka v seznamu Položky zobrazované v nabídce Q Menu nenachází (například jednotka, síť nebo Internet): 1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu Q Menu. 2. Klepněte na tlačítko Add (Přidat). CSWW Ovládací panel s tlačítky HP Quick Launch 15

20 3. V dialogovém okně Add New Menu Entry (Přidat novou položku nabídku) můžete položku přidat zadáním jejího názvu nebo procházením: Chcete-li položku přidat pomocí klávesnice, zadejte název položky do pole Display Name (Zobrazovaný název) a zadejte cestu k položce do pole File Name (Název souboru). Pokud chcete zadat zobrazovaný název, ale název souboru chcete vyhledat, ponechejte pole File Name (Název souboru) prázdné. Přidejte položku klepnutím na tlačítko Browse (Procházet). V zobrazeném okně vyberte požadovanou položku. (Úplný název položky se zobrazí v poli File Name (Název souboru), pokud jste dříve nezadali název do pole Display Name (Zobrazovaný název); zobrazovaný název se vygeneruje z názvu položky a zobrazí v poli Display Name (Zobrazovaný název). 4. Chcete-li předvolby uložit a zavřít ovládací panel, klepněte na tlačítko OK. Změna uživatelem definované položky Uživatelem definované položky lze změnit, systémem definované položky však změnit nelze. Pokud vyberete systémem definovanou položku v seznamu Položky zobrazované v nabídce Q Menu, tlačítko Modify (Upravit) nebude k dispozici. Změna zobrazovaného názvu a/nebo názvu souboru pro uživatelem definovanou položku: 1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu Q Menu. 2. Klepněte na položku v seznamu Items to display on Q Menu (Položky zobrazované v nabídce Q Menu). 3. Klepněte na tlačítko Modify (Změnit). Chcete-li změnit zobrazovaný název nebo název souboru položky pomocí klávesnice, zadejte nový název položky do pole Display Name (Zobrazovaný název) nebo zadejte novou cestu k položce do pole File Name (Název souboru). Pokud chcete zadat zobrazovaný název, ale název souboru chcete vyhledat, ponechejte pole File Name (Název souboru) prázdné. Chcete-li změnit zobrazovaný název nebo název souboru procházením, klepněte na tlačítko Browse (Procházet). V zobrazeném okně vyberte požadovanou položku. (Úplný název položky se zobrazí v poli File Name (Název souboru), pokud jste dříve nezadali název do pole Display Name (Zobrazovaný název); zobrazovaný název se vygeneruje z názvu položky a zobrazí v poli Display Name (Zobrazovaný název). 4. Chcete-li předvolby uložit a zavřít ovládací panel, klepněte na tlačítko OK. 16 Kapitola 3 HP Quick Launch, tlačítka CSWW

21 Změna umístění položky nabídky Q Menu Změna umístění položky nabídky Q Menu: 1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu Q Menu. 2. Vyberte položku v seznamu Items to display on Q Menu (Položky zobrazované v nabídce Q Menu). Akce Chcete-li posunout položku v seznamu nahoru, klepněte na tlačítko Move Up (Posunout nahoru). Chcete-li posunout položku v seznamu směrem dolů, klepněte na tlačítko Move Down (Posunout dolů). 3. Chcete-li předvolby uložit a zavřít ovládací panel, klepněte na tlačítko OK. Odebrání položky ze seznamu Items to display on Q Menu (Položky zobrazované v nabídce Q Menu) Systémem definované položky nelze ze seznamu Items to display on Q Menu (Položky zobrazované v nabídce Q Menu) odebrat. Odebrání uživatelem definované položky: 1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu Q Menu. 2. Klepněte na položku, kterou chcete odebrat. 3. Klepněte na tlačítko Remove (Odebrat). 4. Chcete-li předvolby uložit a zavřít ovládací panel, klepněte na tlačítko OK. Nastavení předvoleb pro uspořádání oken Nastavení předvoleb pro uspořádání oken na ploše systému Windows: 1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu Quick Tile (Rychlé uspořádání) 2. Klepněte na položku Vertical Tile (Uspořádat svisle) nebo Horizontal Tile (Uspořádat vodorovně) a potom klepněte v poli Applications currently running (Aktuálně spuštěné aplikace) na programy, které chcete uspořádat. 3. Chcete-li předvolby uložit a zavřít ovládací panel, klepněte na tlačítko OK. Nastavení položky Zoom (Úprava velikosti) Změna nastavení ikon a písma rozhraní aplikací a operačního systému: 1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu Zoom (Úprava velikosti). 2. Pomocí posuvníků upravte velikost písma a ikon operačního systému a velikost písma nabídek a názvů v aplikacích. 3. Chcete-li sladit nastavení aplikací a operačního systému, zaškrtněte políčko Synchronize OS and application settings (Synchronizovat nastavení aplikací a operačního systému). 4. Chcete-li předvolby uložit a zavřít ovládací panel, klepněte na tlačítko OK. CSWW Ovládací panel s tlačítky HP Quick Launch 17

22 Poznámka Výchozí. Chcete-li výchozí hodnoty vrátit zpět na nastavení výrobce, klepněte na tlačítko Nastavení oranžového indikátoru Počítač obsahuje vestavěný indikátor, který automaticky nastavuje jas zobrazení podle světelných podmínek prostředí. Oranžový indikátor lze zapnout a vypnout dvěma způsoby: Stisknutím klávesové zkratky fn+f11. Klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu Tlačítka HP Quick Launch v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu a klepnutím na položku Turn Ambient light sensor on/off (Vypnout/ zapnout oranžový indikátor). Poznámka takto: Funkci zapnutí/vypnutí oranžového indikátoru lze také přidat do nabídky Q Menu 1. Otevřete ovládací panel tlačítek Quick Launch. 2. Klepněte na kartu Q Menu 3. Pod položkou v seznamu Items to display on Q Menu (Položky zobrazované v nabídce Q Menu) vyberte Toggle ALS (Přepínat ALS). Nastavení dalších předvoleb Na ovládacím panelu tlačítek Quick Launch můžete nastavit přiřazení ikon a externí klávesnice. Poznámka podporovat. Některé předvolby uvedené na kartě Preferences (Předvolby) nemusí váš počítač Nastavení předvolby: 1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu Preferences (Předvolby). 2. Chcete-li zobrazit nebo povolit předvolbu, zaškrtněte políčko vedle požadované položky. nebo Chcete-li předvolbu smazat nebo zakázat, zrušte zaškrtnutí políčka vedle požadované položky. Poznámka Chcete-li získat informace o libovolné položce na kartě Preferences (Předvolby), klepněte na tlačítko nápovědy v horním pravém rohu okna a potom klepněte na položku. Na tlačítku nápovědy je zobrazen otazník. 18 Kapitola 3 HP Quick Launch, tlačítka CSWW

23 4 Klávesnice Počítač je vybaven integrovanou číselnou klávesnicí, podporuje však připojení doplňkové externí číselné klávesnice nebo klávesnice obsahující číselné klávesy. Komponenta (1) Klávesa fn (2) Indikátor Num Lock (3) Klávesa num lk (4) Integrovaná číselná klávesnice CSWW 19

24 Použití integrované číselné klávesnice 15 kláves na integrované číselné klávesnici lze používat stejně jako klávesy externí číselné klávesnice. Pokud je integrovaná číselná klávesnice zapnutá, každá klávesa na klávesnici vykonává funkci indikovanou ikonou v horním pravém rohu klávesy. Zapnutí nebo vypnutí integrované číselné klávesnice Integrovanou číselnou klávesnici zapnete stisknutím kombinace kláves fn+num lk. Rozsvítí se indikátor num lock. Chcete-li obnovit přiřazení kláves ke standardním funkcím, stiskněte znovu kombinaci kláves fn+num lk. Poznámka Integrovaná číselná klávesnice nebude fungovat, pokud je k počítači nebo k doplňkovému zařízení typu stolní jednotka připojena externí klávesnice nebo číselná klávesnice. Přepínání funkcí kláves integrované číselné klávesnice Klávesou fn nebo kombinací kláves fn+shift můžete na integrované číselné klávesnici dočasně přepínat mezi standardními funkcemi kláves a příslušnými funkcemi klávesnice. Chcete-li u klávesy na číselné klávesnici aktivovat funkci číselné klávesnice v době, kdy je číselná klávesnice vypnuta, přidržte klávesu fn a současně stiskněte danou klávesu číselné klávesnice. Dočasné použití kláves na číselné klávesnici jako standardních kláves v době, kdy je číselná klávesnice zapnuta: Malými písmeny můžete psát, pokud přidržíte klávesu fn. Chcete-li psát velkými písmeny, přidržte kombinaci kláves fn+shift. Použití externí číselné klávesnice Většina kláves na externích číselných klávesnicích funguje jinak, a to podle toho, zda je režim num lock zapnutý či vypnutý. (Režim num lock je od výrobce vypnutý.) Příklad: Pokud je funkce num lock zapnuta, slouží většina kláves číselné klávesnice k zadávání číslic. Pokud je funkce num lock vypnuta, lze klávesy číselné klávesnice obvykle používat jako klávesy se šipkami nebo klávesy page up či page down. Pokud je funkce num lock na externí klávesnici zapnutá, indikátor režimu num lock na počítači bude svítit. Pokud je funkce num lock na externí klávesnici vypnutá, indikátor režimu num lock na počítači bude vypnutý. Během připojení externí klávesnice nelze zapnout integrovanou číselnou klávesnici. Zapnutí a vypnutí režimu num lock během práce s počítačem Zapnutí nebo vypnutí režimu num lock při práci s externí číselnou klávesnicí: Stiskněte klávesu num lk na externí klávesnici, ne na klávesnici počítače. 20 Kapitola 4 Klávesnice CSWW

25 Rejstřík A aktivace oranžového indikátoru klávesová zkratka 8 D displej klávesové zkratky pro snížení jasu obrazu 6, 8 obraz, přepínání 6, 8 F fn, klávesa 5 funkční klávesy 5 I informace o nabití baterie 6, 8 Informační středisko, tlačítko 12 K klávesnice, externí num lock, režim 20 použití 20 klávesnice, integrovaná použití 20 přepínání funkcí kláves 20 určení 19 zapnutí nebo vypnutí 20 klávesová zkratka pro zobrazení informací o systému 6 klávesové zkratky aktivace oranžového indikátoru 6 aktivace úsporného režimu 6 informace o nabití baterie 6, 8 mazání informací o systému 6 oranžový indikátor 8 popis 5 použití 6 přepínání obrazu displeje 6, 8 reference 6 snížení jasu obrazu 6, 8 zobrazení informací o systému 6 zvýšení jasu obrazu 6, 8 klávesové zkratky na klávesnici 5 klávesové zkratky pro snížení jasu obrazu 6, 8 kompozitní video 8 M myš, externí nastavení předvoleb 3 použití 4 N nastavení předvoleb pro uspořádání oken 17 O obraz na displeji, přepínání 6, 8 oranžový indikátor nastavení 18 P polohovací páčka použití 4 tlačítka 4 určení 4 polohovací zařízení použití 4 určení 4 Prezentace, tlačítko 11 přiřazení ikon 18 přiřazení položek externí klávesnici 18 Q Q Menu 15 Quick Launch, tlačítka 9 R režim num lock, externí klávesnice 20 S software Quick Launch, tlačítka 13 software, tlačítka Quick Launch 13 S-video 8 systémové informace klávesová zkratka 6 T tlačítka informační středisko 12 polohovací páčka 4 Prezentace 11 Quick Launch 9 Quick Launch, tlačítka 13 TouchPad 2 TouchPad nastavení předvoleb 3 použití 2 tlačítka 2 určení 0, 0 typy přenosu obrazu 8 U úprava velikosti 17 úsporný režim klávesová zkratka 6 CSWW Rejstřík 21

26 22 Rejstřík CSWW

27

28

Polohovací zařízení a klávesnice

Polohovací zařízení a klávesnice Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka

TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Ukazovací za ízení a klávesnice

Ukazovací za ízení a klávesnice Ukazovací za ízení a klávesnice Číslo dokumentu: 430227-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce ukazovacích zařízení a klávesnice. Obsah 1 Ukazovací za ízení Zařízení TouchPad (pouze vybranémodely)..........

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Ukazovací za ízení aklávesnice

Ukazovací za ízení aklávesnice Ukazovací za ízení aklávesnice Číslo dokumentu: 419662-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce ukazovacích zařízení a klávesnice počítače. Obsah 1 Ukazovací za ízení Popis ukazovacích zařízení.......................

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430242-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení touchpad a klávesnice. Obsah 1 Za ízení Touchpad Použití zařízení TouchPad........................

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Ukazovací za ízení aklávesnice

Ukazovací za ízení aklávesnice Ukazovací za ízení aklávesnice Číslo dokumentu: 396854-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje funkce ukazovacích zařízení a klávesnice. Obsah 1 Ukazovací za ízení a čtečka otisk prst Popis ukazovacích

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 396847-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Instalační příručka Bluetooth Informace o autorských právech Copyright 2017 HP Development Company, L.P 1. vydání, 4/2017 Upozornění společnosti HP Informace obsažené

Více

Ukazovací za ízení aklávesnice

Ukazovací za ízení aklávesnice Ukazovací za ízení aklávesnice Číslo dokumentu: 419467-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce ukazovacích zařízení a klávesnice. Obsah 1 Ukazovací za ízení Popis ukazovacích zařízení.......................

Více

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Číslo dokumentu: 383705-221 Kv ten 2005 Obsah Program Computer Setup Rejst ík Přístup k programu Computer Setup............... 2 Výchozí nastavení programu Computer Setup.......

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Externí zařízení Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka Párování zařízení Bluetooth Uživatelská příručka Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Čeština Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně.

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Důležité

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka Párování zařízení Bluetooth Uživatelská příručka Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Dell UltraSharp U2518D/U2518DX/U2518DR Dell Display Manager Uživatelská příručka

Dell UltraSharp U2518D/U2518DX/U2518DR Dell Display Manager Uživatelská příručka Dell UltraSharp U2518D/U2518DX/U2518DR Dell Display Manager Uživatelská příručka Model: U2518D/U2518DX/U2518DR Regulatorní model: U2518Dt POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají

Více

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny 2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro řadu notebooků TravelMate Původní vydání: 02/2011 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Paměťové moduly Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems,

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Dell P2018H Dell Display Manager Uživatelská příručka

Dell P2018H Dell Display Manager Uživatelská příručka Dell P2018H Dell Display Manager Uživatelská příručka Model monitoru: P2018H Regulatorní model: P2018Hc POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lépe využít počítač. Copyright 2017

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Přehled Dell Display Manager je aplikace pro Microsoft Windows, která slouží ke správě monitoru nebo skupiny monitorů. Umožňuje ruční nastavení zobrazeného

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Přehled Dell Display Manager je aplikace pro Microsoft Windows, která slouží ke správě monitoru nebo skupiny monitorů. Umožňuje ruční nastavení zobrazeného

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Dell UltraSharp U2917W Dell Display Manager Uživatelská příručka

Dell UltraSharp U2917W Dell Display Manager Uživatelská příručka Dell UltraSharp U2917W Dell Display Manager Uživatelská příručka Model: U2917W Regulatorní model: U2917Wt POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lépe využít počítač. Copyright 2016

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Řada notebooků TravelMate

Řada notebooků TravelMate Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Dell P2418D Dell Display Manager Uživatelská příručka

Dell P2418D Dell Display Manager Uživatelská příručka Dell P2418D Dell Display Manager Uživatelská příručka Model monitoru: P2418D Regulatorní model: P2418Dc Regulatorní typ: P2418Dc 001 POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lépe

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Dell S2419H/S2419HN/S2419NX/ S2719H/S2719HN/S2719NX Dell Display Manager Uživatelská příručka

Dell S2419H/S2419HN/S2419NX/ S2719H/S2719HN/S2719NX Dell Display Manager Uživatelská příručka Dell S2419H/S2419HN/S2419NX/ S2719H/S2719HN/S2719NX Dell Display Manager Uživatelská příručka Model: S2419H/S2419HN/S2419NX/S2719H/S2719HN/S2719NX Regulatorní model: S2419Hc/S2419Nc/S2719Hc/S2719Nc POZNÁMKA:

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems,

Více