Inventarizace stromů / návrh zásahů

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inventarizace stromů / návrh zásahů"

Transkript

1 PÉČE O ZELEŇ V OBCI DOLNÍ ŽIVOTICE Inventarizace stromů / návrh zásahů T NÁZEV: PÉČE O ZELEŇ V OBCI DOLNÍ ŽIVOTICE ATASTR. ÚZEMÍ: DOLNÍ ŽIVOTICE (630454) Ing. Ondřej Remeš Nové domky 131, Dolní Životice gsm: , IČ: AUTORIZOVAL: ING. D. MIOLÁŠE OBEC: DOLNÍ ŽIVOTICE VYPRACOVALI: RAJ: MORAVSOSLEZSÝ ING. O. REMEŠ ING. R. VASNICA INVESTOR: OBEC DOLNÍ ŽIVOTICE, ŠTÁBLOVSÁ 35, OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZACE A DENDROLOGICÝ PRŮZUM - STROMY T - TABELÁRNÍ ČÁST - INV - STROMY Č. ZAÁZY: FORMÁT: 14 x A4 DATUM: DUBEN 2016 MĚŘÍTO: PARÉ:

2 vícekmen, suché, poškození km., odlup. borka, velké suché, plodnice na bázi Sophora japonica tlaková vidlice jerlín japonský Salix alba vrba bílá Thuja plicata zerav obrovský Larix decidua modřín opadavý Thuja plicata zerav obrovský Pinus cembra borovice limba Thuja plicata zerav obrovský Picea pungens smrk pichlavý Picea pungens smrk pichlavý Pinus mugo borovice kleč Larix decidua modřín opadavý Larix decidua modřín opadavý jmelí v kosterních větvích, na kmeni, prosychá neodborný řez - lokální redukce suchéětve, výmladky, jmelí suché, jmelí tlak. vidlice prosychá, suché čtyřkmen kultivar Fastigiata, výtoky, suché kultivar Fastigiata kultivar Fastigiata suché poškozený terminál, sekundární kom jmelí, výmladky, suché jmelí, výmladky, suché jednostranná koruna jednostranná koruna, RL-LR, RL-LR suché, RO suché suché suché suché, tlak. vidlice, výmladky vidlice, jednostranná koruna, poškozený kmen jednostranná koruna /38 suché, vzrůstá do el. vedení RO,

3 hniloba, tlak. vidlice dvokmen 34 Thuja plicata zerav obrovský trojkmen 35 Populus nigra kultivar Italica, nadzvedává topol černý vjezd RL-LR suché, zástin suché 38 Picea pungens smrk pichlavý prosychá prosychá, nakloněný zástin, prosychá, tlak. vidlice suché zástin suché, zástin 44 u el. vedení, odstraněná vidlice,polámané Prunus cerasus višeň obecná dvojkmen pod el. vedením, suché, kultivar Pendula v koruně 1 tlaková osa v koruně 1 tlaková osa jmelí na konc. větvích (pr. 3 cm) tlaková vidlice bočně vyný nevhodně ostraněná osa u báze kmene, vyný nevhodně provedený řez suché, dvojkmen tlaková osa proředit, tvarovat osa úplně pryč, zatéká do rány, nutno odstranit jednu osu 1 osa s podélnou prasklinou, odstranit osa vykloněná, odstranit /38 trouchniví báze, zatím ale ponechat jmelí, prasklina jedné osy + hniloba

4 hniloba u báze, jmelí kosterních větví, podélná prasklina omezit vývojové vady Populus x canescens topol šedý Populus x canescens topol šedý Salix alba vrba bílá Acer saccharinum javor stříbrný Thuja occidentalis zerav západní Chamaecyparis lawsoniana (nespec.) cypřišek lawsonův (nespec.) Thuja occidentalis zerav západní Juniperus virginiana jalovec viržinský Juniperus virginiana jalovec viržinský Pinus rotundata borovice blatka Tilia platyphyllos lípa velkolistá Prunus cerasiferra myrobalán Prunus serrulata 'anzan' třešeň sakura "anzan" Malus moerlandsii Jabloň prasklina kmene, silná hniloba + červotoč + drvopleň suché, poškozená větev nad cestou zavalená podélná prasklina kmene tlaková vidlice vyhnívá báze, suché kosterní několik suchých větví v koruně několik suchých větví v koruně výmladky u báze, suché v koruně vyschlý vrchol silnější tlaková vidlice infekce jmelí, provést ošetření co nejdříve jmelí koncových větví tlaková vidlice, do vidlice zatéká dvojkmen, pod vedením NN torzo, dobře obrůstá torzo, vícekmen, slušně obrůstá vícekmen dvojkmen vyný, rozvolněný habitus, prosychá zřejmě houba na kmeni, četné dutiny v koruně, velký rozsev jmelí RO, 4/38

5 93 Malus moerlandsii Jabloň jmelí, silně zahuštěná koruna kultivar 'Joungii' 95 Populus x canescens počáteční inf. jmelí, urychleně topol šedý odstranit zařezaný drát, výtok u báze mrtvý Thuja plicata zerav obrovský Thuja plicata zerav obrovský Thuja plicata zerav obrovský Prunus avium třešeň ptačí klejotok, dutiny, suché 110 Thuja plicata umístěn do osy vedení NN, zerav obrovský nevhodné 111 Acer rubrum javor červený Thuja plicata zerav obrovský pod vedením NN, nevhodné pod vedením NN, nevhodné 114 Fagus sylvatica buk lesní pendula vyný odstranění 1 osy 118 zavalená podélná prasklina kmene 119 Salix erythroflexuosa vrba pokroucená suché H 120 Magnolia acuminata šácholan přišpičatělý Abies concolor jedle ojíněná Odstranit smrky v podrostu kultivar "Pendula" 'Tristis', infekce jmelí, nutno Salix alba rychle vrba bílá odstranit 5/38

6 jednostranné vyní kor., Picea pungens tlačí na smrk pichlavý borovici mrtvý prořídlé prořídlé jedna osa s trhlinou 132 Salix alba vrba bílá 'Tristis' výtok pryskyřice z kmene výtok pryskyřice z kmene chybí terminál, prořídlý Tsuga canadensis jedlovec kanadský Thuja plicata zerav obrovský Picea pungens smrk pichlavý kult. 'Globosa', podélná prasklina kmene, rozpad koruny zdvojení kmene, 1 osa náklon nálet, v blízkostí základů stavby nálet, blízko základů stavby nálet, blízko základů stavby jednostranné vyní řídký, vyný, rozpad koruny řídký, vyný, rozpad koruny; tlustý výmladek, v u báze, nutno odstranit co nejdříve usychá usychá prořídlá kult. 'Zebrina', vyný, pod vedením NN usychá, odumírá 6/38

7 podélné praskliny kmene na místech, obě jsou zavalené hojivým pletivem výmladky u báze RO mrtvý výmladky na bázi RO dvojkmen vícekmen, nutno probrat vícekmen, nutná probírka 163 Acer rubrum javor červený trojkmen 164 Acer rubrum javor červený rozpad koruny 166 Acer rubrum dutina jedné osy, v bázi kmene javor červený vlhkost 167 Acer rubrum javor červený dvojkmen zahuštěný porost zahuštěný porost zahuštěný porost, odstranit zahuštěný porost zahuštěný porost zahuštěný porost zahuštěný porost, odstranit řidší řidší řídký, vyvětvuje, prosychá poškození koruny nevhodným řezem, strom lze ponechat v případě, že bude pravidelně řezán na hlavu poškození koruny nevhodným řezem, strom lze ošetřit pouze hlavovým řezem zahušťuje, odstranit 7/38 H H

8 zpomalený růst, řidší, prosychá a zahušťuje náklon nad silnici a most, plodnice hub na kmeni tlaková vidlice, zatéká do ní, u báze trhlina jednostranná koruna, tlaková vidlice RO blízko vedení NN tlaková vidlice /38 pahýl odstranit, seříznout našikmo podél kmene RO

9 218 dutiny kmene, vyhnutý nad silnici vyný, řídký náklon nad komunikaci, trhlina kmene tlaková vidlice řídká koruna, vyný poškození kmene tlaková vidlice 228 infekce jmelí na kmeni, zatím malá, ale nutno urychleně odstranit Prunus avium třešeň ptačí Prunus avium třešeň ptačí odumřel terminál, nutno zapěstovat, silná infekce jmelí v kosterních větvích jmelí v koruně náklon nad chodník, zahušťuje v zástinu jmelí v koruně silná infekce jmelí zarůstá pletivo, odstranit jmelí, vícekmen hniloba hniloba, výmladky dutiny, hniloba hniloba hniloba, plodnice výmladky menší výskyt hnilob /38

10 hniloby, dutiny hniloby, dutiny hniloby hniloby menší množství hnilob hniloby výmladky výmladky hniloba hniloba pod vedením NN hniloba hniloba, dutina trhlina,hniloba, výmladky výmladky výmladky, dutina dutina, výtok, výmladky hniloba zastíněná výmladky 276 jednostranná koruna, suché suché suché dvojkmen, suché 280 jmelí, dvojkmen, houby, suché , tla. vidlice tla. vidlice, suché /38

11 trojkmen dvojkmen Prunus avium třešeň ptačí vidlice pařezina pařezina, houby pařezina dvojkmen, hniloba na kmeni bývalý dvoják proschlý terminál, zastíněný pařezina řez na hlavu pod vedení NN pod vedením NN pod vedením NN dvojkmen trojkmen, suché 302 jednostranná koruna, suché suché 304 dvojkmen, suché, houby, jednostranná koruna /38 zastíněný, poškozený od pletiva, odklon zastíněný, suché terminál, jmenlí, výmladky zastíněný bývalá vidlice, suché, jmelí poškozený kmen suché, jmelí, RL-LR jmelí, suché, výmladky RL-LR,

12 315 Populus x canescens topol šedý vícekmen, zástíněný suché 317 Populus x canescens vícekmen, poškozený kmen, topol šedý zástíněný pod vedením NN H H H H H 323 RL-LR, vícekmen, jmelí Populus x canescens topol šedý Populus x canescens topol šedý /38 zastíněný, jednostranná koruna, suché větvě houby, zástin, suché H tlak. vidlice, jmelí, suché uschlý terminál suché H suché vidlice, suché zastíněný jmelí, bývalý dvoják, nakloněný H vícekmen, pařezina H H parezina H pařezina, 3 kmeny vedele sebe H pařezina H pařezina H pařezina H pařezina H pařezina, pod vedením NN H pařezina H pod vedením NN, pařezina pařezina H jmelí, suché RL-LR,

13 pařezina vícekmen, suché suché suché suché 353 Tilia platyphyllos lípa velkolistá zástin, zhluky, suché trhlina na kmeni, suché 355 trojkmen, rozpad koruny, dutina, jmelí H 356 Tilia platyphyllos lípa velkolistá uschlý terminál, zastíněný bývalý dvoják H suché H zastíněný, suché zastíněný, pařezina bývalý dvoják, suché H dvojkmen pařezina suché vícekmen, suché dvojkmen, uschlý terminál vícekmen, suché suché suché /38 vícekmen, rozpad koruny, suché výmladky, suché suché vícekmen, suché, rozpad koruny dvojkmen, suché, zástin hřebíky v kmeni suché hřebíky v kmeni, vlajková koruny, suché H H

14 dvojkmen trojkmen, suché vlajková koruna, suché RL-LR 384 houby na kmeni, bývalý troják, suché suché suché suché Crataegus monogyna Hloh jednosemenný Pr. km.: Fraxinus průměr excelsior kmene (ve výšce 130 cm nad zemí, v cm) Pr. 405kor.: jasan průměr ztepilý koruny (svislý průmět, v m) Výška: Alnus výška glutinosa dřeviny (v m) Nas. 406 kor: olše nasazení lepkavá koruny (od báze kmene po první, v m) SH: sadovnická hodnota (1-5) 407 Vitalita: olše fyziologická lepkavá vitalita (1-5) Zdr. st.: Alnus zdravotní glutinosa stav (1-5) Tilia platyphyllos lípa velkolistá 14/38 dvojkmen, zastíněný, jednostranná koruna suché suché bývalý trojkmen, zastíněný, suché ptačí budka, hřebíky suché dvojkmen, rozpad koruny zastíněný suché výmladky trojkmen, zastíněný zastíněný suché rozpad koruny, dvojkmen, suché vícekmen,suché vícekmen, zastíněný, suché vícekmen, zastíněný suché poškozený kmen, suché vícekmen, zastíněný

15 houby, trhlina, suché suché 414 Crataegus monogyna Hloh jednosemenný suché, jednostranná koruna pařezina troják, zastíněný jednostranná koruna suché větcve suché suché zastíněný suché zastíněný zastíněný vícekmen, zastíněný, suché pařezina 431 Prunus avium vícekmen, zastíněný, suché třešeň ptačí suché suché zastíněný H zastíněný suché, drak suché suché zastíněný 442 Tilia platyphyllos lípa velkolistá hniloba, poškozený kmen suché 444 neurčeno vícekmen, poškozený kmen, neurčeno vidlice 15/38

16 vícekmen, poškozená koruna 446 Tilia platyphyllos lípa velkolistá vícekmen, suché vícekmen Tilia platyphyllos lípa velkolistá zastíněný, poškozený kmen 450 Tilia platyphyllos lípa velkolistá suché suché 452 Tilia platyphyllos lípa velkolistá suché 454 Tilia platyphyllos lípa velkolistá Crataegus monogyna Hloh jednosemenný poškozený kmen, proschlý vícekmen suché suché zastíněný suché sekundární koruna dvojkmen, zastíněný proschlá koruna RL-LR posed, proschlý vrostlý do plotu, rozpad koruny tlaková vidlice 474 tlaková vidlice, počátek nákazy jmelím 475 počínající dutina kmene, hmyz ve větvi jmelí, tlaková vidlice počínající infekce jmelí 16/38

17 478 tlaková vidlice, 1 dynamická vazba dynamická vazba 480 tlaková vidlice, malá dutina ve vidlici, 1 dyn. vazba tlaková vidlice, rozpad koruny 482 počínající infekce jmelí, tlaková vidlice 483 dutiny ve kmeni, nebezpečí lomu torzo akátu, prohnilý pařez torzo s jedním výmladkem dospívající tlaková vidlice v koruně jednostranné vyný tlaková vidlice v koruně torzo akátu prosychají v koruně, RO 492 prosychá v koruně, lámou se , RO počínající nákaza jmelím 494 Gleditsia triacanthos dřezovec trojtrnný Poškozená koruna (polovina) 495 Gleditsia triacanthos dřezovec trojtrnný několik dobře zavalených řezů 496 Quercus robur dub letní tlaková vidlice, náklon mírně prořídlý 499 Larix decidua modřín opadavý Tsuga canadensis jedlovec kanadský Thuja plicata zerav obrovský prořídlý, rozpad 502 Thuja plicata zerav obrovský prořídlý, rozpad 503 Thuja plicata zerav obrovský prořídlý, rozpad 504 Thuja plicata zerav obrovský prořídlý, rozpad 505 Thuja plicata zerav obrovský prořídlý, rozpad 506 Thuja plicata zerav obrovský prořídlý, rozpad 507 Thuja plicata zerav obrovský prořídlý, rozpad /38 řídký, rozpad koruny, poškození báze

18 odumírá, havarijní stav 514 tlaková vidlice, odhalené Larix decidua kořeny, modřín opadavý zahušťuje Tsuga canadensis jedlovec kanadský Picea pungens smrk pichlavý Thuja occidentalis zerav západní silné poškození kmene (díry po datlovi nahusto) prořídlé prořídlé tlaková vidlice v koruně tlaková vidlice (počínající) prosychá silná infekce jmelí suché koncové vidlice v koruně zahušťuje zápoj, stíní zastíněný z přezové výmladnosti, prohnilá báze vyholený odspod chybí terminál, nahrazuje jedna větev prosychá, zahušťuje poškození několika větví, infekce jmelí lehké poškození kmene chybí terminál prosychá, nad vedením NN poškození kmene, nad vedením NN odstraněn terminál, suché schne, u báze poškození / hniloba hniloba u báze kmene, rána 18/38 RV

19 poškození báze kmene, hniloba tlaková vidlice trojkmen, jmelí bývalý trojkmen jmelí, poškozená větev suché, houby H 549 Pseudotsuga menziesii douglaska tisolistá zápoj semenáč, zastíněný RV zástíněný H dvoják zastíněný, vidlice, suché zastíněný, roste u zídky 555 zastíněný, jednostranná koruna, suché Salix erythroflexuosa vrba pokroucená Picea pungens smrk pichlavý suché dvoják, poškozený kmen, jednostranná koruna suché, demoluje mostek RO zastíněný, jednostranná koruna trojkmen, zastíněný dutina v koruně dutinky. houby výmladky jmelí, zastíněný suché RO vidlice, jmelí RO u vedení NN, poškozený kmen, výmladky u vedeni NN, prosychá u vedení NN /38

20 houby, rozpad H u transformátoru H suché, jmelí u vedení NN suché, u vedení NN zastíněný 583 Populus x canescens topol šedý suché, dutinky RO Populus x canescens topol šedý suché RO 586 Populus x canescens topol šedý rozpad koruny 587 Populus x canescens topol šedý suché RO proschlá suché poškozený kmen pod vedením NN 594 mírně poškozený kmen, výmladky, suché H převislá forma bez terminálu bez terminálu bez terminálu klejotok, bez terminálu větší výmladky, jmelí suché 20/38

21 suché, rozpad koruny poškozený kmen 610 Prunus domestica švestka domácí poškozený kmen, dutinky jmelí, suché, dutina v pletivu, dvoják trojkmen poškozené, zástin 615 suché, vidlice, výmladky, jmelí zastíněný Prunus domestica švestka domácí pod vedením NN 621 Prunus domestica švestka domácí pod vedením NN 622 Prunus domestica švestka domácí suché 624 Pseudotsuga menziesii douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii douglaska tisolistá Prunus cerasiferra myrobalán 'Atropurpurea' 628 Prunus cerasiferra myrobalán 'Atropurpurea' dvojkmen, jmelí 630 Quercus robur dub letní Quercus robur dub letní Quercus robur dub letní suché jmelí 634 suché, mírně poškozený kmen RO, proschlá koruna proschlá koruna proschlá koruna tlak. vidlice vidlice 21/38

22 Quercus robur dub letní suché bývalý čtyřkmen houby 647 Pseudotsuga menziesii douglaska tisolistá Quercus robur dub letní suché RL-LR Pyrus communis hrušeň obecná výmladky 654 Prunus domestica švestka domácí jmelí, suché tlak. vidlice suché, vidlice dvoják, suché RV suché suché RL-LR tlak. vidlice RL-LR 674 suché, nakloněný do areálu RL-LR Liriodendron tulipiferra liliovník tulipánokvětý bývalý dvoják, suché RL-LR tvorba vidlice tlak. vidlice, jmelí, suché,, hniloba, jednostranná RL-LR koruna 681 Pseudotsuga menziesii douglaska tisolistá suché suché jmelí, suché 22/38

23 tvorba vidlice 686 Prunus avium třešeň ptačí Quercus robur dub letní poškozený kmen, zástin poškozený, vidlice zastíněný mírně poškozený kmen poškozený kmen 696 suché, zástin, poškozený kmen dutinky, suché tlak. vidlice suché suché jmelí, suché, dutinky suché, jmelí RV 703 Platanus sp. platan jmelí, zástiněný poškozený kmen, zástin zástin, tvorba vidlice 709 Populus x canescens topol šedý suché RO výmladky dutinky, prosychá výmladky 713 prosychá koruna, uschlý termniál, sekundární koruny T tlak. vidlice, sekundární koruna T /38

24 trhlina, uschlý terminál, jmelí 717 vidlice, prosychá koruna, vámladky, jmelí RO, suché jmelí, prosychá terminál RO bez terminálu suché, dutiny RL-LR suché, vícekmne proschlá koruna 724 Quercus robur dub letní proschlá koruna RO, suché suché větší výmladky, jmelí RL-LR nakloněný do areálu ZD RV proschlý suché větvě RL-LR suché proschlá koruna zastíněný jmelí, suché, dutiny, rozpad koruny proschlá koruna, jmelí jmelí, proschlá koruna jmelí, proschlá koruna, dutiny suché suché, jmelí suché, jmelí vidlice RV u kanálu jmelí, suché 24/38

25 RV proschlá koruna, jmelí suché 751 proschlá koruna, jmelí, rozpad koruny T vidlice Tilia euchlora lípa zelená zastíněný mírně poškozený kmen 758 rozpad koruny, jmelí, dutinky, houby 759 nakloněný,jmelí, rozpad koruny, dutinky 760 Quercus robur dub letní rozpad koruny Quercus robur dub letní suché, rozpad koruny RO, ZR proschlá koruna, jmelí proschlá koruna, jmelí proschlá koruna, jmelí nakloněný, suché proschlá koruna suché jmelí jmelí, suché jmelí, ptačí budka, suché jmelí jmelí, suché suché, jmelí suché, jmelí 25/38

26 zástin, nakloněný suché 783 Populus x canescens topol šedý Populus x canescens topol šedý Populus x canescens topol šedý Populus x canescens topol šedý Populus x canescens topol šedý jmelí mírně nakloněný Prunus avium třešeň ptačí mírně poškozený kmen vidlice suché 797 Quercus robur dub letní suché, dvoják RL-LR výmladky, tlak. vidlice, suché T Quercus robur dub letní suché Populus x canescens topol šedý Picea pungens smrk pichlavý Picea pungens smrk pichlavý Crataegus monogyna Hloh jednosemenný Picea pungens smrk pichlavý /38

27 814 Picea pungens smrk pichlavý Picea pungens smrk pichlavý prosychá, nálet jasanu převislá forma zastíněna přístavbou 819 v přístavbě, zastíněná, praskliny v kmeni 820 v přístavbě, zastíněný, dutiny, prasklina troják, dutina, suché troják, suché jmelí, suché výmladky zastíněný trhlina, suché suché suché dutina, výmladky, suché tlak. vidlice dvojkmen, poškozený 833 Prunus avium třešeň ptačí nakloněný, zastíněný poškozený kmen tlak. vidlice, jmelí, suché 836 Quercus rubra dub červený zastíněn, suché tlak. vidlice, jmelí tlak. vidlice, jmelí tlak. vidlice tlak. vidlice, jmelí tlak. vidlice, jmelí, suché poškozený kmen, suché dutiny, tlak. vidlice dvoják,jmelí,suché bývalý dvoják, nakloněný, zával dutiny 27/38

28 suché, jmelí 848 Prunus padus střemcha obecná zavalena navážkou 849 Malus sylvestris jabloň lesní dutý 850 Malus sylvestris jabloň lesní poškozený kmen 851 Malus sylvestris jabloň lesní suché 852 Prunus padus střemcha obecná dvojkmen, zástin 853 Prunus padus střemcha obecná proschlá koruna zával Malus sylvestris jabloň lesní Prunus padus střemcha obecná trojkmen, jmelí 858 Pyrus communis hrušeň obecná poškozený, navážka jmelí, suché 860 Crataegus monogyna Hloh jednosemenný zastín, suché 861 Prunus padus střemcha obecná dvojkmen, suché, jmelí 862 Prunus padus střemcha obecná suché, dvoj zástin 864 Prunus padus střemcha obecná dvoják jmelí, tlak. vidlicel v plotě zastíněný 868 Prunus avium třešeň ptačí nakloněný 870 Prunus avium třešeň ptačí zástin 871 Prunus avium třešeň ptačí zástin zástin, vidlice 873 Prunus padus střemcha obecná nakloněný 874 Crataegus monogyna Hloh jednosemenný suché zástin zástin 877 Malus sylvestris jabloň lesní suché, jmelí 878 Malus sylvestris jabloň lesní dutiny, suché 879 Malus sylvestris jabloň lesní dutiny 28/38

29 880 Pyrus communis hrušeň obecná výmladky 881 Malus sylvestris jabloň lesní výmladky,dutiny 882 Malus sylvestris jabloň lesní výmladky, dutina 883 Malus sylvestris jabloň lesní suché 884 Malus sylvestris jabloň lesní Malus sylvestris jabloň lesní suché Malus sylvestris jabloň lesní dutiny, prosychá nakloněný na besídku vrostlé pletivo 890 Prunus avium třešeň ptačí suché mírné poškození, suché tlak. vidlice 892 Prunus padus střemcha obecná suché dvoják, suché 895 Quercus rubra dub červený vidlice 896 Prunus padus střemcha obecná zastíněný výmladky 898 Prunus padus střemcha obecná tvorba vidlice 900 Prunus padus střemcha obecná vícekmen 901 Prunus padus střemcha obecná Prunus padus střemcha obecná vidlice 903 Prunus padus střemcha obecná vidlice dvoják, jednostranná koruna bez terminálu 906 Magnolia acuminata šácholan přišpičatělý suché 907 Acer campestre javor babyka kultivar menší výskyt jmelí,výmladky vícekmen vícekmen vícekmne vícekmen 29/38

30 913 Rhus typhina škumpa chlupatá poškozený kmen, prosychá 914 Larix decidua modřín opadavý Salix erythroflexuosa vrba pokroucená poškozený kmen 916 Rhus typhina škumpa chlupatá prosychá vidlice suché jmelí, hřebíky, dutiny RO 924 poškozený kmen, suché, houba poškozený kmen suché suché suché, vrostlá do lípy výmladky, jmelí poškozený kmen,houby 931 jednostranná koruna, rozpad koruny 932 jednostranná koruna, suché , dutiny dutiny, suché dvojkmen, suché dvojkmen, tlak. vidlice tlak. vidlice prosychá koruna odstraněný terminál suché 30/38 vidlice, houby, poškozený kmen, suché tlak. vidlice, suché malý zával RV suchá koruna tlak. vidlice houby, poškouený kmen

31 vícekmen 947 bývalá vidlice,suché, dutina v kmeni jmelí, výmladky, suché vidlice ditina zával, zástin Picea pungens smrk pichlavý Abies concolor jedle ojíněná Abies concolor jedle ojíněná Salix caprea vrba jíva Quercus rubra dub červený Prunus avium třešeň ptačí /38 jedna osa dutá, cihla v prasklině, zatéká dutiny v kmeni, silná ifnekce jmelím, suché, zahušťuje (tlak na okolní stromy) odstranit. jmelí RL-LR, RO,, RL tlaková vidlice, výtok z kmene RO, řídký, v zástinu zmenšená koruna, nevhodně umístěný, tlaková vidlice poškození terminálu, zastavení růstu, řídký zahušťuje, omezuje dub uvolnit ze zápoje odumírá výmladky lehký náklon zastiňuje a zahušťuje RO, RL-LR tlaková vidlice RL, zahušťuje, zastiňuje proschlé koncové

32 Quercus rubra dub červený vyhnívá báze, dvojkmen, Ulmus glabra prosychá jilm drsný koruna 980 dutiny kosterních větví, křivá koruna tlaková vidlice Platanus sp. platan Abies alba jedle bělokorá 995 Picea pungens smrk pichlavý 996 Picea pungens smrk pichlavý 997 Abies alba jedle bělokorá 998 Abies concolor jedle ojíněná 999 Abies alba jedle bělokorá 1000 Abies alba jedle bělokorá 1001 Abies alba jedle bělokorá 1002 Abies alba jedle bělokorá 1003 Abies alba jedle bělokorá Abies alba jedle bělokorá /38 poškozená báze kmene (1/2 obvodu), zahušťuje, náklon u báze vyhnilý, díra po 1 ose tlaková vidlice u báze nevhodný tvar, zahušťuje, tlaková vidlice v koruně suché v koruně, zahušťuje podélná prasklina kmene, lýkožrout RV počínající infekce jmelí, polykormon vhodný sadovnický tvar zahušťuje lehce u báze odný řidší a zahušťuje tlaková vidlice v koruně řidší, tlačí na platan poškozená odumírající pata kmene, prosychají koncové prosychají koncové vyhnívá část pařezu, zahušťuje , RL-LR

33 1009 Picea pungens smrk pichlavý vyvětvuje, řídký, chloróza 1010 Larix decidua modřín opadavý jednostranné vyní silně napadený jmelím tlaková vidl. v koruně RL Salix caprea vrba jíva Larix decidua modřín opadavý Picea pungens smrk pichlavý dvojkmen 1017 Abies alba jedle bělokorá Picea pungens smrk pichlavý prosychá, chloróza 1019 Larix decidua modřín opadavý chybí kus koruny 1020 Larix decidua modřín opadavý Larix decidua modřín opadavý vysychají koncové, chalara fraxinea chalara fraxinea chalara fraxinea RO chalara fraxinea díry ve kmeni, osychají kosterní řídký, zahušťuje zahušťuje řídký, vyvětvuje usychá usychá dvojkmen 1038 Rhus typhina škumpa chlupatá osychají koncové Rhus typhina škumpa chlupatá Rhus typhina škumpa chlupatá /38 houbové onemocnění, podélná prasklina kmene podélná prasklina kmene, houbové onemocnění

34 jednostranné vyní užší koruna, vyný 1043 Platanus sp. platan zahušťuje, řídká koruna 1045 Platanus sp. platan zahušťuje, řídká koruna zahušťuje, řídká koruna řídký Platanus sp. platan infekce jmelí infekce jmelí vícekmen, 1 osa pryč, dříve ošetřeno 1057 dvojkmen, dříve ošetřen, jmelí v koruně 1058 Platanus sp. platan vykloněný dokonalý tvar odstraněný terminál 1061 Prunus avium třešeň ptačí kleotok na kmeni naklkoněný, jmelí 1064 Prunus avium třešeň ptačí Prunus avium třešeň ptačí prasklina kmene, dutina, náklon dutina 1 osy řídký 1069 Fagus sylvatica buk lesní 'Pendula' podélná dutina 1 osy 1071 Quercus rubra dub červený /38 suché v koruně, odstraněna 1 osa, silná infekce jmelí

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka)

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) IAP - Revize stromů v Mercandiniho sadech v Klatovech pro potřeby Města Klatovy - odboru rozvoje města, zpracovala Ing. Radka Frydrychová, listopad 2012 1 jírovec

Více

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh stromy s výčetním obvodem nad 80 cm Albert, Zahradní - 1 Albert, Zahradní 6 Picea abies smrk ztepilý 17 53 25 10,0 0,0 3 3 a 1 1 2 Proschlý, poškozený

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průmět koruny (m) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní bezpečnost (0-3) Cíl dopadu (0-3) Perspektiva

Více

Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum:

Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum: Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Inventarizace dřevin, návrh pěstebních opatření Florstyl s.r.o. květen 2011

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. NÁVES Sv dřevin 39 Rosa sp. Růže záhonové 1694/50 L ve skupině

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun 1 Betula pendula bříza 23 71 13,5 0,5 5,5 3 S V 1 2 666/210 mírný náklon, pěkná 2 Salix caprea vrba 38 119 9 1,5 5,5 4 OP V 2 2 666/210 prosychání cca 10-15% 3 Salix caprea vrba 28/30 88/94 8 1,5 7,5 4

Více

Dendrologie. Vybrané rody

Dendrologie. Vybrané rody Dendrologie Vybrané rody Listnaté stromy Acer javor Domácí: A.platanoides j.mléč Nížiny Suchovzdorný Nevhodný pravidelný řez Mrazové desky na kmeni Acer platanoides j.mléč Acer javor Domácí: A.pseudoplatanus

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Katastrální území: Parcela číslo: Investor: Zodpovědný projektant: Projektanti: Datum zpracování: Šanov nad Jevišovkou Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků "CENTRAL PARK"

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků CENTRAL PARK Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm) Plocha koruny stromu(m2) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní

Více

NAUČNÁ DENDROLOGICKÁ STEZKA V KARLOVÝCH VARECH. Dendrologický průzkum - tabulková část...str.1. dendrologická stezka. sadovnická hodnota

NAUČNÁ DENDROLOGICKÁ STEZKA V KARLOVÝCH VARECH. Dendrologický průzkum - tabulková část...str.1. dendrologická stezka. sadovnická hodnota NUČNÁ DENDROLOGICKÁ STEZK V KRLOVÝCH VRECH Smetanovy sady 1 1 javor mléč cer platanoides 1 10 68 4 3 RU1 1 3 lípa srdčitá Tilia cordata 1 7 32 4 4 RU1 1 4 lípa srdčitá Tilia cordata 1 5 30 4 4 1 5 lípa

Více

Inventarizace dřevin

Inventarizace dřevin taxonu koruny koruny hodnota opatření 1 Juglans regia 18 57 5 3,5 6 3 ZŘ mladý, perspektivní, nízko nasazená koruna 2 Juglans regia 44 137 11 8,5 9 3 přeslenité větvení, nad ním zarůstající rána po kosterní

Více

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 PŘÍLOHA 1 Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis a navrhovaná konzervační

Více

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit INVETARIZACE DŘEVIN vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. 1 Juniperus communis Jalovec obecný, sloupovitý 1694/32 J 6 2 Buxus

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

dendrologické tabulky Rokytnice Page 1

dendrologické tabulky Rokytnice Page 1 1 Pinus mugo borovice kleč 1,5 1,0 - keř 0 3 1 1 1 2 Pinus mugo borovice kleč 0,8 1,0 - keř 0 3 1 1 1 3 Picea abies smrk ztepilý 10,0 5,0 50 20 63 27 0 3 1 1 1 4 Larix decidua modřín opadavý 11,0 7,0 77

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOPIS ZN.: 170688/2014 rozdělovník ZE DNE: 19.9.2014 NAŠE ZNAČKA: MMHK/175269/2014 zp2/mrk SZ MMHK/170688/2014 VYŘIZUJE: Adriena Marková TELEFON: 495707667 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

Více

REGENERACE ZELENĚ VYYBRANÝCH LOKALITY OBCE RPETY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ŽÁDOST O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

REGENERACE ZELENĚ VYYBRANÝCH LOKALITY OBCE RPETY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ŽÁDOST O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁZANÉ PŘÍLOHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. TECHNICKÁ ZPRÁVA E. INVENTARIZACE, PLÁN KÁCENÍ A OŠETŘENÍ TABULKOVÁ ČÁST H. ROZPOČET, CELKOVÁ SUMARIZACE, BILANCE VÝSADEB, TECHNOLOGIE VÝSADEB OBJEDNATEL: PROJEKT:

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město Tišnov, náměstí Míru, 6669 Tišnov Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SOUBOR OSTATNÍCH

Více

Mgr. RADIM KOČVARA. Záříčí 92, Chropyně. IČ: , DIČ: CZ ,

Mgr. RADIM KOČVARA. Záříčí 92, Chropyně. IČ: , DIČ: CZ , Inventarizace dřevin Pustkovecké údolí Mgr. RADIM KOČVARA Záříčí 92, CZ 768 11 Chropyně IČ: 730 68 021, DIČ: CZ7808155432 604 356 795, e-mail: burunduk@seznam.cz ÚVOD Na základě požadavku Statutárního

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1.

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1. Ceník podzim 2012 Listnaté stromy vzrostlé Stromy lze vybírat po telefonické domluvě s vedoucím školky (+420 606 68 98 98) Maloobchodní prodej s přirážkou 30 % při odběru menším než 15 ks. Dřevina obvod

Více

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ Woodproject s.r.o., Karlštejnská 122, 252 17 Tachlovice, kancelář: Havlíčkovo náměstí 15, Rudná 259 19,woodproject@woodproject.cz, www.woodproject.cz, tel.:605 938 648, 733 770 615, IČ:26709589 DIČ:CZ26709589

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY 4 2.1 ÚVOD Jak již bylo zmíněno v úvodu, hlavní prioritou revitalizace zeleně ve městě Velkém Meziříčí je zachování co nejvíce letitých

Více

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice www.arnikaskolky.cz arnika.poslusny@ volny.cz tel. 606 68 98 98 Velkoobchodní ceník - jaro 2013 Ceny jsou uvedeny v korunách jako velkoobchodní, k cenám účtujeme

Více

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A Vysvětlivky: V odstranit - obvod kmene nad 80 cm odstranit - obvod kmene do 80 cm ošetřit instalovat vazbu BŘ bezpečnostní řez tvoří skupinu stav porostu k 27.

Více

A b 2 Lípa= S-RZ Klen= S-KPP

A b 2 Lípa= S-RZ Klen= S-KPP Tabulka - inventarizace posuzovaných stromů Poř. -1. Acer platanoides 123 A 1-2 3-4 1 1 b 0 S-RZ 3 První strom hned u mostu, jen zdravotní řez+ vyřezání podrostu kolem kmene 0. Ulmus glabra 169 B 5 5 5

Více

Zdravotní. Šířka koruny (m) Fyziologické stáří. Naléhavost Taxon. Vitalita. stav * a 1 S-RB 1 suché větve v koruně

Zdravotní. Šířka koruny (m) Fyziologické stáří. Naléhavost Taxon. Vitalita. stav * a 1 S-RB 1 suché větve v koruně Číslo stromu Průměr kmene (cm) Obvod kmene (cm) Výška stromu (m) Spodní okraj koruny (m) Šířka koruny (m) Fyziologické stáří Vitalita Zdravotní stav Perspektiva Stabilita Technologie ošetření Naléhavost

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

Inventarizace genetických zdrojů vzácných dřevin ve vybraných parcích Středočeského kraje

Inventarizace genetických zdrojů vzácných dřevin ve vybraných parcích Středočeského kraje Inventarizace genetických zdrojů vzácných dřevin ve vybraných parcích Středočeského kraje UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) The Inventory

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD 2013 DPS + DZS 1. REVITALIZACE ZELENĚ NÁVSI OBCE MALÝ ÚJEZD 1.3 Inventarizace,

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008)

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) 1. Maximální celková výše těžeb 1.1. Výše těžby mýtní 1.1.1. Výše těžby mýtní odvozená z ukazatele normální paseka Výše

Více

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 666 19 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ ČÁST

Více

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne Dotaz ze dne 2. 9. 2012 - č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady V tiskové zprávě Magistrátu města Pardubic ze dne 28. 3. 2012 o kácení v Tyršových sadech v březnu 2012 se uvádí, že: "Celkem

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Město Česká Lípa IČ:260428 oddělení technické správy majetku nám. T.G. Masaryka 1 470 36 Česká Lípa Váš

Více

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Functional

Více

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN ARNIKA Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN Ing. Zdeněk Poslušný, Zakládání a údržba zeleně Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64, tel.fax 257 960 260 E-mail : arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH Příloha k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

1 Seznam dřevin na studijní ploše 1 park Lužánky (podle Kolaříka, 2001)

1 Seznam dřevin na studijní ploše 1 park Lužánky (podle Kolaříka, 2001) 7 PŘÍLOHY 1 Seznam dřevin na studijní ploše 1 park Lužánky (podle Kolaříka, 2001) Borovice černá Pinus nigra Arnold Borovice lesní, sosna Pinus silvestris L. Borovice vejmutovka Pinus strobus L. Brslen

Více

Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů

Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů Vysvětlivky: KS Komenského sady, ZP zámecký park, PH parčík u hradeb, hoj. hojně, bus u autobusového nádraží místo česky latinsky

Více

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Jehličnaté dřeviny kód dřevina česky dřevina latinsky velikost rostliny v cm bez DPH vč. DPH 7610 Borovice - roubovaná h29 Pinus mugo Gnom vk 60, 15-30 530

Více

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem From: Tušl Ondřej Sent: Friday, June 08, 2012 10:49 AM To: Subject: FW: č.j.: 35831/2012/KP - ŽÁDOST O INFORMACE DLE 106/1999 - TYRŠOVY SADY Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš

Více

Inventarizace dřevin, návrh PO a kácení STROMY

Inventarizace dřevin, návrh PO a kácení STROMY Inventarizace dřevin, návrh a STROMY výška obvod průměr plocha průměr kmene kmene koruny koruny plocha výška SH VS (1- ZS VIT koruny p.č. typ VP latinský název český název (cm) (cm) (m) (m2) (m2) (m) (1-5)

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012

Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012 Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012 Obchodní podmínky Velkoobchodní ceník je určen kolegům školkařům, realizátorům, zahradníkům, zahradním architektům a obchodníkům. Ceny : jsou v ceníku uvedeny

Více

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov Odbor rozvoje a životního prostředí Orgán ochrany přírody nám.míru 1 pošt.přihrádka 18 407 77 ŠLUKNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 06.11.2017 Naše zn.: ORŽP/9556/2017/1505/2017/nab Vyřizuje: Božena Naňáková

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) km 13,000-42,000 olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis)

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 pro maloodběratele JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice

Více

Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. v katastrálním území: Nadějov.

Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. v katastrálním území: Nadějov. 'V Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8 odst.. 1zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraj iny ve znění pozdějších předpisů Žádám o povolení ke kácení dřevin na pozemku

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba č ervenavá

Více

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků REHABILITACE STŘELECKÉHO OSTROVA PRAHA1 revitalizace zeleně pracovní skupiny starosty Městské části Praha 1 doporučení pro MČ Praha 1 ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření 3. z á

Více

Příloha 1: INVENTARIZACE DŘEVIN v hrabyňské aleji Číslo druh část výška prumkme (příl. 4)

Příloha 1: INVENTARIZACE DŘEVIN v hrabyňské aleji Číslo druh část výška prumkme (příl. 4) (cm) kme (cm) kor stav 1 Tilia cordata a 15 45 142 5 mladý 3 jmelí, poškozená báze kmene 1-3 2 Tilia cordata a 9 41 130 4 mladý 4 poškozený kmen (narušená stabilita), jmelí 4,5 3 Tilia cordata a 12 39

Více

INVENTARIZACE ZELENĚ - SÍDLIŠTĚ U PAPÍREN LANŠKROUN

INVENTARIZACE ZELENĚ - SÍDLIŠTĚ U PAPÍREN LANŠKROUN INVENTARIZACE ZELENĚ - SÍDLIŠTĚ U PAPÍREN LANŠKROUN Název dřeviny 1 Picea pungens smrk pichlavý 50-60 12-15 4-6 4 1 3 poškozené kořeny, mírný náklon, zatím zachovat 2 Picea pungens smrk pichlavý 20-30

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

STROMY MĚSTA RAKOVNÍKA

STROMY MĚSTA RAKOVNÍKA Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STROMY MĚSTA RAKOVNÍKA Tereza Zápalová Gymnázium Zikmunda Wintra nám. J. Žižky 186, Rakovník 1 Anotace Tato práce

Více

PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY

PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY Na základě prohlídky ze dne 19. 10. 2017 doporučujeme níže popsané pěstební zásahy u stromů rostoucích v parku v obci Vrskmaň. Opatření by měla

Více

Rozhodnutí spis. zn. NV Plnění Poznámka

Rozhodnutí spis. zn. NV Plnění Poznámka Předepsané náhradní výsadby r. 2010 Město Rožnov p. Radh.: 00171/2010/SlT/OP3 2 ks buk lesní p.č. 2070/2 k.ú. Roţnov p. R. (kříţ Na Kozinci) splněno 04374/2010/SlT/OP11 1 ks jehličnanu p.č. 1543/4 k.ú.

Více

POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV

POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.: 724 50 30 E-mail: baza.baza@atlas.cz

Více

SK - tavolník 0,7 4 SK ODS 1720 značně mezernaté,nutná nová výsadba. 1,5 4 SK 1752 mírně prořídlá skupina

SK - tavolník 0,7 4 SK ODS 1720 značně mezernaté,nutná nová výsadba. 1,5 4 SK 1752 mírně prořídlá skupina 1 Salix caprea vrba 3 0 4 4 K ZŘ 666/210 větveno u země, stará, prosychá cca 25% koruny, prům. kmene 4 x 12cm 2 Koelreuteria paniculata svitel 2 1,5 4 K ODS 666/210 nízkokmen, nelze zapěstovat korunu,

Více

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Dřeviny HEN 2009 přehled dřevin ke zkoušce Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D. Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Picea abies Smrk ztepilý Strom do 55 m Převislé šišky Pinus sylvestris

Více

javor babyka v=6-12 m, barví intenzivně žlutě 10/12 dtbal Kč javor Freemanův v=20-25 m, barví červeně 14/16 Ko 30 l Kč

javor babyka v=6-12 m, barví intenzivně žlutě 10/12 dtbal Kč javor Freemanův v=20-25 m, barví červeně 14/16 Ko 30 l Kč Listnaté stromy Vědecký název Český název Krátký popis Velikost Specifikace 1 Specifikace 2 Cena vč. DPH Acer campestre 'Elsrijk' javor babyka v=6-12 m, barví intenzivně žlutě 10/12 dtbal 1 658 Kč Acer

Více

Lesní a okrasné školky Hostivice Zahradní architektura a krajinářství

Lesní a okrasné školky Hostivice Zahradní architektura a krajinářství Lesní a okrasné školky Hostivice Zahradní architektura a krajinářství Velkoobchodní ceník jaro 2016 Arnika, Ing. Zdeněk Poslušný DiS. Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64 arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

Miloš Pejchal ARCHITEKTURA KOŘENOV

Miloš Pejchal ARCHITEKTURA KOŘENOV Miloš Pejchal ARCHITEKTURA KOŘENOV ENOVÉHO SYSTÉMU STROMU A JEJÍÍ VZTAH K MOŽNÉMU MU POŠKOZOV KOZOVÁNÍÍ STAVEB Bartošovice ovice,, 4.9.2008 1. Úvod Kořen je: podzemní orgán bez listů, kolének a pravidelně

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2016

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2016 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2016 JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice z Hlinska pod Hostýnem

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

Obytný soubor Klecany

Obytný soubor Klecany KŘEČEK A PLUNDRA s.r.o. V Korytech 12, Praha 10, 100 00 www.krecek-plundra.cz DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Obytný soubor Klecany Místo: ul. Topolová, Klecany parc.č. 171/3, 171/4, 173, 128/2, 629/3, katastrální

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

B.1.1 PARK - INVENTARIZACE STROMŮ

B.1.1 PARK - INVENTARIZACE STROMŮ B.1.1 PARK - INVENTARIZACE STROMŮ 1 Tilia platyphyllos 46 9 2 ZŘ terminální kmen, podchodná výška 2 Tilia platyphyllos 55 11 2 ZŘ terminální kmen 3 Aesculus hippocastanum 60 14 2.3 ZŘ+O větvení ve 2m,

Více

Podpis: 21 22 23 24 25 26 27 28 m OBSAH. 14 x A4 11/2013 10621030 I.3. A9.1 DRUH DOKUMENTACE 1:100 1:50

Podpis: 21 22 23 24 25 26 27 28 m OBSAH. 14 x A4 11/2013 10621030 I.3. A9.1 DRUH DOKUMENTACE 1:100 1:50 1:0 1:0 2 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Sprvní orgn, který RP vydal: Datum nabytí účinnosti RP: Jméno a příjmení, funkce oprvněné úřední osoby pořizovatele: Podpis: Otisk úředního razítka: POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD

Více

NAUČNÁ DENDROLOGICKÁ STEZKA KARLOVY VARY. 1. Východiska a obsah projektové dokumentace 2

NAUČNÁ DENDROLOGICKÁ STEZKA KARLOVY VARY. 1. Východiska a obsah projektové dokumentace 2 OBSAH: 1. Východiska a obsah projektové dokumentace 2 1.1. Cíl projektové dokumentace 2 1.2. Obsah projektové dokumentace 2 1.3. Vyhotovení polohopisných podkladů pro terénní práci 2 2. Metodika 3 2.1.

Více

±0.000= Bpv, S-JTSK

±0.000= Bpv, S-JTSK ±0.000=342.00 Bpv, S-JTSK PROJEKT REVITALIZACE PARKU U RYBNÍKU PANČÁK 1_ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ ČÍSLO VÝTISKU STUPEŇ Dokumentace pro územní souhlas (DÚS) / územní rozhodnutí (DÚR) DATUM 11/2017 OBJEDNATEL

Více

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba červ enav á (Salix x rubens) 0-80 v rba červ enav á (Salix x rubens) 0-80 olše

Více

Hodnoticí standard. Technik arborista (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)

Hodnoticí standard. Technik arborista (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Technik arborista (kód: 41-063-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Technik arborista Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná

Více

OBSAH: 1.6 ZÁVĚR... 8 TABULKOVÁ ČÁST... 9

OBSAH: 1.6 ZÁVĚR... 8 TABULKOVÁ ČÁST... 9 Příloha č. D3 Inventarizace dřevin Regenerace ploch lokálního ÚSES pod sídlištěm Jižní Svahy OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 ÚVOD... 2 1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.3 CHARAKTERISTIKA INVENTARIZOVANÉ VEGETACE...

Více

javor Freemanův v=20-25 m, barví červeně 14/16 Ko 30 l Kč javor jasanolistý v=15-20 m, L bílorůžově panašovaný 10/12 Ko 35 l Kč

javor Freemanův v=20-25 m, barví červeně 14/16 Ko 30 l Kč javor jasanolistý v=15-20 m, L bílorůžově panašovaný 10/12 Ko 35 l Kč Listnaté stromy Vědecký název Český název Krátký popis Velikost Specifikace 1 Specifikace 2 Cena vč. DPH Acer campestre javor babyka v=10-15 m, L barví žlutě 275-300 dtbal Sol 670 Kč 80-100 dtbal 183 Kč

Více

Zeleň - Souhrnná průvodní zpráva. Lokality Sídliště K Chlumu a Sídliště Malé náměstí. Dýšina

Zeleň - Souhrnná průvodní zpráva. Lokality Sídliště K Chlumu a Sídliště Malé náměstí. Dýšina Zeleň - Souhrnná průvodní zpráva Lokality Sídliště K Chlumu a Sídliště Malé náměstí Dýšina Zeleň Řešené území leží ve fytogeografickém okresu Plzeňská pahorkatina (31) v klimatické oblasti mírně teplé

Více

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 PRŮHLED č. 1 Rozšíření pohledu na protější stráň "Podhradnice" a říční splav Vyřezat výmladky javoru babyka, ošetřit nátěrem. Odstranit suché větve, nechat pahýl 50cm

Více

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení Park Evropy Biologicko dendrologické posouzení 2014 1 Zpracoval: Karel Kerouš, IČ 75915154, tel.: 604 118 616 Termín provedení terénních prací: 1. 6. 5. 2014 Termín zpracování dat: 7. 9. 5. 2014 Metodika

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ

INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ 09/2016 OBSAH LOKALIZACE... 2 ZHODNOCENÍ STAVU DŘEVIN... 2 PŘÍLOHY... 4 A) INVENTARIZAČNÍ TABULKY... 4 B) FOTODOKUMENTACE... 9 C) SITUČNÍ ZÁKRES DŘEVIN...

Více

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov Generel pro město, k.ú. Zadní Arnoštov Číslo Návrh 1/ 5f Vjezd do obce od Křenova Pinus sylvestris 10%, ov - 251.79 0.6155 Picea abies 90% 2/ 4b Zahrada u RD Malus domestica - oj., st žádná omezená bez

Více