Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum:"

Transkript

1 Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Inventarizace dřevin, návrh pěstebních opatření Florstyl s.r.o. květen 2011 součty výměr popisné údaje doporučená pěstební opatření 2 1 K Taxus baccata tis červený 1 1 2ks, pod nadzemním el.vedením, výška 4m 2 Picea pungens Glauca smrk pichlavý není 3 Picea pungens Glauca smrk pichlavý pokáceno 2010 skupina jalovců, přestárlé prosychající keře, 40 4 SK Juniperus sp. jalovec m2 1 5 S Picea omorika smrk omorika 2 1 pravidelná koruna částečně jednostranná koruna, nevzhledná, 1 6 S Picea abies smrk ztepilý vysazena příliš blízko dubu č.7 prosychá, vyštíplá jedna z bočních větví, 1 7 S Quercus robur Fastigiata dub letní sloupovitý prasklina v koruně 1 8 S Tilia platyphylla lípa velkolistá dvojité tlakové větvení, kořeny zvedající se pod povrchem, letitý mohutný strom s několikami mohutnými kosterními větvemi dva hlavní kmeny, báze přihrnutá pískem a sutí, jeden z kmenů již dříve řezán na torzo S Tilia platyphylla lípa velkolistá usychá 1 10 S Tilia platyphylla lípa velkolistá tři hlavní kmeny, jeden s výrazným náklonem ZŘ, pět dynamických vazeb (2t), redukce dvou nakloněných kosterních větví o 30% BŘ ZŘ, dynamická vazba (4t), redukce větví o 1 11 S Tilia platyphylla lípa velkolistá nádory na kmeni, křížící se větve, suché větve BŘ 1 12 S Acer platanoides javor mléč dutina u báze, křížící se větve, prosychá, kořenový prostor zalitý asfaltem, prosychá

2 S SK K N d kmene SH ZS (1- (ks) (m2) (m2) (m2) p.č. typ latinský název český název v cm (1-5) 3) poznámka 1.etapa 2.etapa 1 13 S Fraxinus excelsior jasan ztepilý dutina u báze,kořenový prostor zalitý asfaltem, vzdouvající se kořeny v okolní zpevněné ploše vysazený v těsné blízkosti budovy, zadlážděný 1 14 S Fraxinus excelsior jasan ztepilý kořenový prostor, prosychá 1 15 S Picea glauca smrk sivý řídká koruna, slabý vzrůst, nevzhledný 1 16 S Picea glauca smrk sivý náklon, kompozičně nevhodný 1 17 S Picea glauca smrk sivý kompozičně nevhodný 1 18 S Picea omorika smrk omorika S Abies concolor jedle ojíněná S Thuja plicata zerav obrovský S Picea pungens smrk pichlavý S Abies koreana jedle korejská S Tsuga canadensis jedlovec kanadský mladý exemplář, velmi slabého vzrůstu, v 1 24 S Pinus jeffrey borovice Jeffreyova 4 1 zastínění 1 25 S Pinus sylvestris borovice lesní S Abies concolor jedle ojíněná S Pseudotsuga menziesii douglaska tisolistá vysoko vyvětvená, ve 4m defekt kmene - hniloba po vyštípnuté větvi 1 28 S Acer platanoides Crimson javor mléč S Abies concolor jedle ojíněná S Pseudotsuga menziesii douglaska tisolistá S Picea pungens smrk pichlavý K Juniperus communis Hibernica jalovec obecný vykloněné větve v důsledku sněhové vrstvy svázat větve po obvodu 1 33 K Juniperus communis jalovec obecný S Picea glauca smrk sivý S Picea pungens smrk pichlavý K Juniperus communis jalovec obecný SS Thuja plicata 11ks zerav obrovský 3 1 odstranit jalovce a nálet v podrostu odstranit keře a nálet z podrostu 1 38 S Pseudotsuga menziesii douglaska tisolistá

3 tlakové větvení - ošetřeno dříve dynamickou 1 39 S Acer platanoides javor mléč vazbou mohutný strom, pravidelně větvený, lehký 1 40 S Acer platanoides javor mléč náklon 1 41 S Abies concolor jedle ojíněná silně prosychá, řídká koruna 1 42 S Pseudotsuga menziesii douglaska tisolistá S Picea glauca smrk sivý S Picea glauca smrk sivý S Picea glauca smrk sivý silně prosychá, jednostranná a řídká koruna jednostranná koruna, vysoko vyvětvená, 1 46 S Abies concolor jedle ojíněná prosychá 1 47 S Thuja plicata Zebrina zerav obrovský dvoják 1 48 S Thuja plicata zerav obrovský lehce deformovaný vzrůst, nedostatek 1 49 S Ulmus glabra jilm horský prostoru pro rozvoj koruny, mladý jedinec 1 50 S Picea pungens smrk pichlavý náklon, vysazená příliš blízko cesty 1 51 S Picea pungens smrk pichlavý prosychá, kompozičně nevhodně vysazená 1 52 K Juniperus communis jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu 1 53 S Fraxinus excelsior jasan ztepilý lehce se křížící větve, vysoko vyvětvený 1 54 S Thuja plicata zerav obrovský S Picea pungens smrk pichlavý 3 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, 1 56 S Picea pungens smrk pichlavý kompozičně nevhodně umístěný 1 57 S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá vyštíplá větev, dutina v koruně, náklon 1 59 S Tilia cordata lípa srdčitá mnoho výmladků na kmeni 1 60 S Fraxinus excelsior jasan ztepilý vysoko vyvětvený 1 61 S Fraxinus excelsior jasan ztepilý vysoko vyvětvený 62 Fraxinus excelsior jasan ztepilý pokáceno S Pseudotsuga menziesii douglaska tisolistá S Thuja plicata Zebrina zerav obrovský S Quercus robur Fastigiata dub letní sloupovitý pravidelný růst

4 ZŘ, dynamická vazba 1 66 S Acer platanoides javor mléč tlakové větvení v 1,5m (2t) 1 67 S Acer platanoides javor mléč poškození kmene u báze 1 68 S Pinus sp. borovice menší podélná trhlina na kmeni 1 69 S Thuja plicata zerav obrovský S Thuja plicata zerav obrovský S Thuja plicata zerav obrovský S Thuja plicata zerav obrovský S Thuja plicata zerav obrovský S Acer platanoides javor mléč náklon, výrazně vystupující kořeny pod povrchem poškození kořenových náběhů sečí, prorostlé 1 75 S Acer platanoides javor mléč kořeny s č S Acer platanoides javor mléč 40 poškození kořenových náběhů sečí, prorostlé kořeny s č.75 BŘ, redukce boční větve na dráty 1 77 S Acer platanoides javor mléč vysoko vyvětvený, suché větve 1 78 S Acer platanoides javor mléč začínající hniloba, výtok v 1,5m BŘ 79 Acer platanoides javor mléč pokáceno S Tilia cordata lípa srdčitá zvedlé kořenové náběhy, jednostranná koruna prosychá u báze, tlakové větvení, suchá 1 81 S Acer platanoides javor mléč kosterní větev, dutiny, u drátů 1 82 S Picea abies smrk ztepilý S Betula pendula bříza bělokorá tlakové větvení vysoko v koruně, suché větve 1 84 S Pinus strobus borovice vejmutovka slabě rostoucí, nevzhledná 1 85 S Picea abies smrk ztepilý mladý exemplář, velmi slabého vzrůstu, v 1 86 S Pinus sylvestris borovice lesní zastínění 1 87 S Picea abies smrk ztepilý S Fraxinus excelsior jasan ztepilý mladý exemplář, velmi slabého vzrůstu, v zastínění 1 89 S Quercus petraea dub zimní

5 1 90 S Picea abies smrk ztepilý S Picea abies smrk ztepilý S Acer platanoides javor mléč tlakové větvení - hniloba ve vidlici křížení větví v koruně - zranění, výtok, hrozí 1 93 S Quercus robur dub letní vyštípnutí vrcholu stromu 1 94 S Picea abies smrk ztepilý poranění bleskem - podélná trhlina na kmeni tlakové větvení ve dvou metrech, prosychá, 1 95 S Fraxinus excelsior jasan ztepilý zahuštěný 1 96 S Juniperus communis jalovec obecný 4 2 silně prosychá, slabě rostoucí 1 97 S Quercus robur dub letní suché spodní větve 1 98 S Chamaecyparis cypřišek Lawsonův S Betula pendula bříza bělokorá S Acer platanoides javor mléč slabě rostoucí, nevzhledný S Acer platanoides javor mléč silně prosychá 102 Acer platanoides javor mléč pokáceno 103 Acer platanoides javor mléč pokáceno S Betula pendula bříza bělokorá S Picea abies smrk ztepilý velmi blízko břízy č.104, prosychá Chamaecyparis slabě rostoucí jedinec, prosychá, nedostatek S lawsoniana cypřišek Lawsonův místa pro plnohotnotný vývoj S Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 20 4 slabě rostoucí jedinec, prosychá, nedostatek 1-2 místa pro plnohotnotný vývoj S Picea pungens smrk pichlavý jednostranná koruna, suché větve S Thuja plicata zerav obrovský S Thuja plicata zerav obrovský S Thuja plicata zerav obrovský S Thuja plicata zerav obrovský S Pinus strobus borovice vejmutovka S Larix decidua modřín opadavý napadený dřevokazným hmyzem S Larix decidua modřín opadavý napadený dřevokazným hmyzem S Larix decidua modřín opadavý napadený dřevokazným hmyzem

6 tlakové větvení, prosychá, jednostranná řídká S Fraxinus excelsior jasan ztepilý koruna S Chamaecyparis cypřišek Lawsonův S Chamaecyparis cypřišek Lawsonův S Pinus sylvestris borovice lesní S Larix decidua modřín opadavý napadený dřevokazným hmyzem, prosychá S Chamaecyparis cypřišek Lawsonův S Acer platanoides javor mléč vícenásobné tlakové větvení, prosychá BŘ Chamaecyparis nedostatek prostoru pro plnohotnotný vývoj, S lawsoniana cypřišek Lawsonův kompozičně nevhodně umístěný S Picea pungens smrk pichlavý vrůstá do javoru č. 123, prosychá, náklon S Larix decidua modřín opadavý slabě rostoucí jedinec, nevzhledný S Acer platanoides javor mléč lehce prosychá, tlakové větvení S Acer platanoides javor mléč tlakové větvení u báze, prosychá 129 Picea abies smrk ztepilý pokáceno S Fraxinus excelsior jasan ztepilý vysoko vyvětvený S Fraxinus excelsior jasan ztepilý tlakové větvení u báze, prosychá 132 Sorbus aucuparia jeřáb obecný pokáceno 133 Quercus robur dub letní pokáceno S Picea pungens smrk pichlavý kompozičně nevhodný S Aronia melanocarpa arónie kompozičně nevhodný, silně prosychá S Picea pungens smrk pichlavý kompozičně nevhodný S Picea pungens smrk pichlavý kompozičně nevhodný S Picea pungens smrk pichlavý kompozičně nevhodný 139 Picea abies smrk ztepilý pokáceno S Betula pendula bříza bělokorá suché větve S Fraxinus excelsior jasan ztepilý slabý výtok z vidlice, křížící se větve, suché S Acer platanoides javor mléč větve S Pinus sylvestris borovice lesní S Fraxinus excelsior jasan ztepilý tlakové větvení, prosychá S Pinus sylvestris borovice lesní Larix decidua modřín opadavý pokáceno 2010

7 1 147 S Fraxinus excelsior jasan ztepilý nahnutá špička S Picea abies smrk ztepilý mohutný, vysoko vyvětvený, bez terminálu S Acer platanoides javor mléč přerůstá přes plot S Larix decidua modřín opadavý usychá, poškozená báze, slabě rostoucí S Fraxinus excelsior jasan ztepilý jednostranná koruna tlakové větvení u země, dutina pod bází, S Thuja sp. zerav omezuje jasan S Fraxinus excelsior jasan ztepilý vrůstá do drátů S Picea abies smrk ztepilý S Picea abies smrk ztepilý S Larix decidua modřín opadavý S Pinus sylvestris borovice lesní S Betula pendula bříza bělokorá letitá, prosychá, zahojený zlom v kmeni S Picea abies smrk ztepilý lehké poškození bleskem na kmeni S Picea abies smrk ztepilý S Picea abies smrk ztepilý S Pinus sylvestris borovice lesní zalomený terminál - bizardní habitus K Juniperus communis jalovec obecný S Picea abies smrk ztepilý SK Juniperus sp. jalovec 2 1 ponechat jako podrost skupiny jehličnanů S Picea abies smrk ztepilý SK Juniperus sp. jalovec m2, přestárlé prosychající keře S Picea pungens smrk pichlavý S Picea pungens smrk pichlavý S Thuja occidentalis zerav západní S Thuja occidentalis zerav západní S Fraxinus excelsior jasan ztepilý S Fraxinus excelsior jasan ztepilý BŘ, redukce větve u vedení a nad pěšinou S Picea abies smrk ztepilý vrůstá do drátů a do akátu č S Robinia pseudacacia trnovník akát nad dráty, křížení větví, zajímavě větvený S Robinia pseudacacia trnovník akát zajímavý letitý jedinec S Picea abies smrk ztepilý slabě rostoucí jedinec

8 1 178 S Picea abies smrk ztepilý prorůstá do drátů S Tilia cordata lípa srdčitá tlakové větvení u země - dvojkmen S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá křížení větví, suché větve S Tilia cordata lípa srdčitá křížení větví, suché větve S Tilia cordata lípa srdčitá S Picea pungens smrk pichlavý S Picea pungens smrk pichlavý K Juniperus communis jalovec obecný 2 1 kompozičně nevhodné SK Juniperus sp. jalovec 2 2 přestárlé prosychající keře K Juniperus communis jalovec obecný 2 1 kompozičně nevhodné SK Juniperus sp. jalovec 2 1 kompozičně nevhodné S Betula pendula bříza bělokorá náklon, hniloba a poškození báze S Thuja plicata zerav obrovský S Thuja occidentalis 2ks zerav západní K Juniperus communis jalovec obecný 2 1 kompozičně nevhodné S Fraxinus excelsior jasan ztepilý mohutný strom, zvednuté kořenové náběhy S Picea pungens smrk pichlavý košatý provozní důvody - plánovaná zpevněná S Picea pungens smrk pichlavý plocha S Picea pungens smrk pichlavý provozní důvody - plánovaná zpevněná plocha S Picea pungens smrk pichlavý S Thuja sp. zerav suché větve S Picea sp. smrk slabě rostoucí jedinec zlom terminálu, vyhnilý u báze, hniloba v S Tilia cordata lípa srdčitá pařezu po druhém kmeni 202 Acer platanoides javor mléč pokáceno 2010 prasklina v kmeni, větve sahají nad budovu a S Acer platanoides javor mléč cestu S Tilia cordata lípa srdčitá jednostranná koruna, snížená vitalita S Tilia cordata lípa srdčitá Tilia cordata lípa srdčitá pokáceno 2010

9 207 Acer platanoides javor mléč pokáceno Acer platanoides javor mléč pokáceno S Taxus baccata tis červený s nálety javoru vevnitř S Picea glauca smrk sivý prosychá, řídká koruna 211 Thuja occidentalis zerav západní pokáceno S Picea glauca smrk sivý kompozičně nevhodné S Picea glauca smrk sivý kompozičně nevhodné S Fraxinus excelsior jasan ztepilý suché terminály S Acer platanoides javor mléč křížení větví, suché větve S Fraxinus excelsior jasan ztepilý náklon, drobné zahojené defekty u báze S Fraxinus excelsior jasan ztepilý náklon S Fraxinus excelsior jasan ztepilý silný náklon ZŘ 219 Tilia cordata lípa srdčitá pokáceno S Acer platanoides javor mléč u šachty - redukována část kořenového systému ZŘ, obvodová redukce 25% S Salix alba vrba bílá tlakové větvení, silně prosychá, velký zlom v koruně řez na torzo S Tilia cordata lípa srdčitá dvojitá tlaková vidlice ZŘ blízko 225, zlomy v koruně, náklon, dutiny, S Tilia cordata lípa srdčitá praskliny v kmeni S Acer pseudoplatanus javor klen vysoko vyvětvený S Tilia cordata lípa srdčitá lehký náklon S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá S Acer platanoides javor mléč vykloněná větev S Fraxinus excelsior jasan ztepilý mohutný letitý strom S Tilia cordata lípa srdčitá 90 4 pod svahem, částečně zasypaná báze kmene, 2-3 snížená vitalita, lehce nakloněná nad cestu 232 Tilia cordata lípa srdčitá pokáceno S Tilia cordata lípa srdčitá Tilia cordata lípa srdčitá pokáceno 2010

10 náklon, snížená vitalita, suché hlavní větve, S Tilia cordata lípa srdčitá zasypaná báze S Acer platanoides javor mléč suché větve 237 Tilia cordata lípa srdčitá pokáceno S Tilia cordata lípa srdčitá snížená vitalita, neperspektivní jedinec S Tilia cordata lípa srdčitá Tilia cordata lípa srdčitá pokáceno 241 mrtvý strom pokáceno 242 Tilia cordata lípa srdčitá pokáceno 243 Tilia cordata lípa srdčitá pokáceno 244 Tilia cordata lípa srdčitá pokáceno 245 Tilia cordata lípa srdčitá pokáceno 246 Tilia sp. lípa pokáceno 247 Tilia cordata lípa srdčitá pokáceno 248 Acer platanoides javor mléč pokáceno S Acer platanoides javor mléč čtyřkmen v koruně BŘ, obvodová redukce 25% S Fraxinus excelsior jasan ztepilý pravidelná koruna letitý jedinec, rozsochatá koruna, přehuštěné S Fraxinus excelsior jasan ztepilý větvení, křížení větví BŘ dvojkmen od báze, nádory, menší dutiny v ZŘ, dynamická vazba S Tilia cordata lípa srdčitá kmenech (4t) S Acer pseudoplatanus - javor klen řídká koruna S Acer pseudoplatanus - javor klen jednostranná koruna S Acer pseudoplatanus - javor klen jednostranná koruna 256 Acer platanoides javor mléč pokáceno S Tilia cordata lípa srdčitá trhlina na kmeni, dutiny, zlomený a usychající S Tilia platyphylla lípa velkolistá terminál, snížená vitalita S Tilia cordata lípa srdčitá suché a polámané větve v koruně BŘ S Carpinus betulus habr obecný esteticky zajímavý jedinec S Tilia sp. lípa suchý terminál, slabě vyvětvená, dutiny S Tilia cordata lípa srdčitá úzká koruna, četné výmladky

11 1 263 S Acer platanoides javor mléč suché větve, dutiny ve větvích BŘ S Acer platanoides javor mléč S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá suché větve S Tilia platyphylla lípa velkolistá zavalená menší dutina u báze S Tilia cordata lípa srdčitá snížená vitalita, dutiny - uvolnit zápoj okolním dřevinám č.268, S Tilia sp. lípa suché větve S Tilia cordata lípa srdčitá uzavřená prasklina v polovině kmene S Tilia cordata lípa srdčitá suché větve S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá S Fraxinus excelsior jasan ztepilý na okraji vydlážděného koryta - kořeny ničí kamenný obklad, poškozená báze vysoko vyvětvený, na vrcholu vylomená kosterní větev S Fraxinus excelsior jasan ztepilý snížená vitalita, prosychá, deformovaný vzrůst S Quercus robur dub letní suché větvičky, škrticí kořen S Carpinus betulus habr obecný 100 vícekmen - tlakové větvení, dutina po odlomené větvi prosychá, deformovaný vzrůst, poškozená S Robinia pseudacacia trnovník akát báze, náklon dutiny od ptáků, snížená vitalita, vylomená - uvolnit zápoj S Tilia cordata lípa srdčitá větev, náklon okolním dřevinám S Tilia cordata lípa srdčitá suché větve S Tilia cordata lípa srdčitá náklon, mohutný jedinec 283 Robinia pseudacacia trnovník akát pokáceno S Tilia platyphylla lípa velkolistá četné sekundární výhony

12 slabě rostoucí, neperspektivní jedinec, S Robinia pseudacacia trnovník akát deformovaný vzrůst S Robinia pseudacacia trnovník akát Tilia cordata lípa srdčitá pokáceno S Carpinus betulus habr obecný Robinia pseudacacia trnovník akát pokáceno S Tilia cordata lípa srdčitá Fraxinus excelsior jasan ztepilý pokáceno S Acer platanoides javor mléč S Fraxinus excelsior jasan ztepilý košatý S Fraxinus excelsior jasan ztepilý S Tilia cordata lípa srdčitá hustě větvený S Tilia cordata lípa srdčitá hustě větvený, báze poškozená sekačkou S Tilia sp. lípa S Tilia cordata lípa srdčitá poškození kmene, slabě rostoucí S Tilia cordata lípa srdčitá neperspektivní jedinec S Tilia cordata lípa srdčitá S Acer platanoides javor mléč suché větve, vysoko nasazená koruna S Acer platanoides javor mléč křížící se větve S Acer platanoides javor mléč vysoko nasazená koruna S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia sp. lípa pokroucený terminál S Tilia platyphylla lípa velkolistá 50 hustě zavětvený - výmladky, pravděpodobně vylomená kosterní větev v koruně S Tilia cordata lípa srdčitá suché větvičky 308 Tilia cordata lípa srdčitá pokáceno 309 S Tilia cordata lípa srdčitá pokáceno poškození pravděpodobně od ohně - obnažená, olupující se kůra na větvích, ohnutý terminál, S Tilia cordata lípa srdčitá zahuštěné větvení S Thuja plicata zerav obrovský 3 1 zdravý mladý jedinec, výška do 2m ZŘ

13 1 312 S Thuja plicata zerav obrovský 3 1 zdravý mladý jedinec, výška do 2m S Thuja plicata zerav obrovský 3 1 zdravý mladý jedinec, výška do 2m Juniperus sabina, SK Juniperus Pfitzeriana skupina jalovců m2, výška do 1-2m K Hydrangea sp. hortenzie 2 1 2x1m, výška do 1m prořezat průměr kmene 10cm, výška 2m, kompozičně S Rhus typhina škumpa orobincová nezapadá - alergenní SK Juniperus sabina jalovec chvojka m2, výška do 1m K Mahonia aquifolium mahónie 2 2 3ks, výška do 1m prořezat S Picea abies smrk ztepilý SK Robinia pseudacacia trnovník akát 2 2 5x10m - výmladky akátů okolo smrku 5ks, stříhaný živý plot, výška 1,5m, rozkleslé, SK Thuja occidentalis zerav západní 2 2 nevzhledné, 12m SK Juniperus horizontalis jalovec vodorovný 1 1 2m2, výška do 1m SK Juniperus horizontalis jalovec vodorovný 1 1 2m2, výška do 1m rozkleslé větve, u vchodu do zámku, v těsné S Thuja occidentalis zerav západní blízkosti budovy S Thuja occidentalis zerav západní 20 rozkleslé větve, u vchodu do zámku, v těsné blízkosti budovy K Mahonia aquifolium mahónie 2 2 3ks, výška do 2m zmlazovací řez keřů K Chamaecyparis cypřišek Lawsonův 2 1 6ks, živý plot u zdi, výška do 1m S Tilia cordata lípa srdčitá mohutný letitý strom, jednostranná koruna S Tilia cordata lípa srdčitá silné sekundární výhony, suché větve S Acer platanoides javor mléč 45 dvojkmen ve 2m, na hraně vyzdlážděného koryta, 3 tlakové vidlice v koruně BŘ mohutný letitý jedinec, vysoko nasazená S Tilia cordata lípa srdčitá koruna S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá vysoko nasazená koruna, malá dutinka u báze S Tilia cordata lípa srdčitá suché větve, jednostranná koruna S Tilia cordata lípa srdčitá škrticí kořen S Tilia cordata lípa srdčitá řídká, vysoko nasazená koruna

14 1 337 S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá dutiny od ptáků, suché větve, poškozený kořenový náběh - u cesty S Tilia cordata lípa srdčitá náklon na habr č.341, vysoko vyvětvený, deformovaný vzrůst, v zápoji - uvolnit prostor pro habr č S Tilia cordata lípa srdčitá vysoko vyvětvený S Carpinus betulus habr obecný 30 3 pravidelná koruna, několik suchých větví, 1-2 kodominantní větvení v koruně ZŘ S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá snížená vitalita, prosychá, v zápoji S Tilia cordata lípa srdčitá vysoko vyvětvený, lehce prosychá S Tilia cordata lípa srdčitá dutiny od ptáků, úzká řídká koruna S Tilia cordata lípa srdčitá vysoko vyvětvený, nádory na bázi kmene rakovinová zduřenina na kmeni ve 2m výšky, S Tilia cordata lípa srdčitá vykřivený kmen, náklon S Tilia cordata lípa srdčitá vysoko vyvětvený S Tilia cordata lípa srdčitá 50 jednostranná koruna směrem k plotu, suché větve, výmladkové nádory na bázi S Tilia cordata lípa srdčitá 45 čerstvá dutina, jednostranná koruna, suché větve, lehký náklon S Tilia cordata lípa srdčitá 50 suché větve, jednostranná koruna, zlomy v koruně S Tilia cordata lípa srdčitá suché větve, vysoko nasazená koruna S Tilia cordata lípa srdčitá vykloněný, suché větve, zlomy v koruně S Tilia cordata lípa srdčitá 35 vykřivený vrchol, poškozené spodní větve, poškozený kořenový náběh S Taxus baccata tis červený semenáč, výška 1m, mladý stromek v pařezu S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá suché větve, lehce jednostranná koruna BŘ S Tilia cordata lípa srdčitá vysoko nasazená řídká koruna deformovaný kmen v horní části - bizardní S Tilia cordata lípa srdčitá tvar

15 jednostranná koruna, slabě rostoucí, kolize s - uvolnit zápoj S Tilia cordata lípa srdčitá okolními dřevinami okolním dřevinám S Tilia cordata lípa srdčitá prosychá, v trase budoucí cesty S Tilia cordata lípa srdčitá lehký náklon, vysoko nasazená koruna S Tilia cordata lípa srdčitá vysoko nasazená koruna dutinka ve 2/3 kmene, žebrové kořenové S Tilia cordata lípa srdčitá náběhy - lehce poškozené slabě rostoucí, téměř nevětvená, S Tilia cordata lípa srdčitá neperspektivní jedinec S Tilia cordata lípa srdčitá zahuštěné výmladky v koruně, suché větve S Tilia cordata lípa srdčitá úzká vysoko vyvětvená koruna četné dutiny (možná převážně dutý kmen), ale S Tilia cordata lípa srdčitá stabilní, suché větve S Tilia cordata lípa srdčitá vysoko nasazená koruna nádory na kmeni, silně prosychá, omezený S Tilia cordata lípa srdčitá ostatními dřevinami S Tilia cordata lípa srdčitá 45 poškozená báze, jednostranná koruna, lehký náklon S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá vysoko vyvětvený, řídká, v zápoji S Tilia cordata lípa srdčitá dutina v koruně, mohutný jedinec, nádory na kmeni, lehký náklon nad plot, tlakové větvení S Tilia cordata lípa srdčitá škrticí kořen, výmladky u báze-odstraněny, žebrové náběhy, vysoko nasazená koruna S Tilia cordata lípa srdčitá silně jednostranná koruna, silněji prosychá S Tilia cordata lípa srdčitá v hustém zápoji, vysoko nasazená koruna prosychá, zlomy v koruně, deformovaný S Tilia cordata lípa srdčitá kmen, hrozí další rozštípnutí poškozené kořenové náběhy a vyvýšené kořeny, suché větvičky, jednostranná korunaokraj S Quercur robur Fastigiata dub letní sloupovitý porostu

16 částečně jednostranná koruna, tlakové větvení na vrcholu koruny, vykřivený vrchol, lehký S Tilia cordata lípa srdčitá náklon, v kolizi s dubem č S Tilia cordata lípa srdčitá tlakové větvení, zarostlá dutina nad bází S Tilia cordata lípa srdčitá lehce suché větve, slabě jednostranná koruna dřevokazný hmyz v kůře, zavalená dutina u báze, nepravidelné žebrové kořenové náběhy, S Tilia cordata lípa srdčitá dutina po vylomené větvi dutiny od ptáků v kmeni, žebrové kořenové S Tilia cordata lípa srdčitá náběhy, slabý náklon, vysoko vyvětvený S Tilia cordata lípa srdčitá 55 dutiny od ptáků v kmeni, poškozené žebrové kořenové náběhy, slabý náklon S Acer platanoides javor mléč propadlina na kmeni, drobné poškození kmene S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia platyphylla lípa velkolistá S Tilia cordata lípa srdčitá slabý neperspektivní jedinec S Tilia cordata lípa srdčitá žebrové kořenové náběhy, suché větve S Tilia cordata lípa srdčitá vysoko nasazená koruna dutiny od ptáků, vysoko nasazená koruna, S Tilia cordata lípa srdčitá náklon S Tilia cordata lípa srdčitá pokroucený kmen, nižší vzrůst S Tilia cordata lípa srdčitá suché větve, vysoko nasazená koruna S Tilia cordata lípa srdčitá suché větve S Tilia cordata lípa srdčitá úzká vysoko vyvětvená koruna S Tilia cordata lípa srdčitá pahýl, menší zlomy v koruně, suché větve S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá dutiny, ulomené menší větve, vysoko nasazená koruna menší dutina u báze, vylomená kosterní větev - potenciální dutina

17 1 401 S Tilia cordata lípa srdčitá silně prosychá, četné drobné dutiny suché větve, dutina po vylomené větvi v 1m, S Tilia cordata lípa srdčitá dvojkmen ve 3m S Tilia cordata lípa srdčitá 60 suché větve, jednostranná koruna, dutina po vylomené větvi ve 4m ulomený terminál, odesychá, řídce zavětvená, S Tilia cordata lípa srdčitá jednostranná koruna S Tilia cordata lípa srdčitá vyvýšené kořenové náběhy, mohutný jedinec, S Tilia cordata lípa srdčitá jednostranná koruna S Tilia cordata lípa srdčitá slabě zasažen dřevokazným hmyzem v kůře S Acer platanoides javor mléč 50 3 slabě zasažen dřevokazným hmyzem v kůře, 1-2 suché větve S Tilia cordata lípa srdčitá dvojkmen v koruně, výtok z úžlabí S Tilia cordata lípa srdčitá 25 4 nádor kmeni u báze, tlakové větvení v koruně, 1-2 slabě hnije u báze, neperspektivní jedinec S Tilia cordata lípa srdčitá suché větve S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá dutiny od ptáků, několik suchých pahýlů S Carpinus betulus habr obecný zajímavá solitéra, vystouplé kořeny a náběhyčástečně mechanicky poškozené, suché pahýly ZŘ, revize úžlabí S Carpinus betulus habr obecný zavětvený odspodu, odesychá část koster.větví BŘ S Tilia cordata lípa srdčitá žebrové kořenové náběhy bizardně zkroucená jedna z kosterních větví, S Tilia cordata lípa srdčitá dutiny po ptácích dutiny po ptácích, dvojkmen v koruně, u S Tilia cordata lípa srdčitá budoucí cesty žebrové kořenové náběhy, defekt v polovině kmene po vylomené větvi - krut, rizikové S Tilia cordata lípa srdčitá místo, potenciální dutina

18 žebrové kořenové náběhy, zlomená kosterní S Tilia cordata lípa srdčitá větev S Tilia cordata lípa srdčitá žebrové náběhy, u budoucí cesty vyhnívající dutina u báze (v minulosti vylomený dvojkmen), snížená vitalita, náklon, S Tilia cordata lípa srdčitá usychá, u budoucí cesty S Tilia cordata lípa srdčitá vysoko nasazená koruna silný náklon, žebrové náběhy, vysoko nasazená S Tilia cordata lípa srdčitá koruna, zdravý jedinec S Tilia cordata lípa srdčitá mladý neperspektivní jedinec, suché větve, zlomy S Tilia cordata lípa srdčitá náklon, jednostranná koruna S Tilia cordata lípa srdčitá silně prosychá, četné dutiny, v zápoji S Tilia cordata lípa srdčitá úzká málo větvená koruna S Tilia cordata lípa srdčitá dutiny po ptácích, vysoko vyvětvený S Tilia cordata lípa srdčitá jednostranná koruna, náklon S Tilia cordata lípa srdčitá zarostlý cizí objekt v bázi kmene, náklon S Tilia cordata lípa srdčitá dutina v kmeni ve 2m, prosychá S Tilia cordata lípa srdčitá lehký náklon S Tilia cordata lípa srdčitá rovný kmen, vysoko nasazená koruna S Tilia cordata lípa srdčitá žebrové kořenové náběhy, vystouplý kořen S Acer platanoides javor mléč mohutný, křížené větve, trhliny ve větvích S Tilia cordata lípa srdčitá žebrové náběhy, suché větve S Tilia cordata lípa srdčitá tlakové větvení S Tilia cordata lípa srdčitá 80 3 náklon do proluky, zvednutí terénu u báze, 1-2 částečně se opírá o lípu č.440, mohutný letitý ZŘ S Tilia cordata lípa srdčitá úzká koruna S Tilia cordata lípa srdčitá mohutný jedinec S Tilia cordata lípa srdčitá úzká koruna, dvoják vysoko v koruně mladý neperspektivní jedinec, suché větve, S Tilia cordata lípa srdčitá zkroucený, snížená vitalita S Tilia cordata lípa srdčitá vícenásobné tlakové větvení vysoko v koruně

19 1 445 S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá vysoko nasazená koruna, neperspektivní jedinec S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá řídká vysoko vyvětvená koruna S Tilia cordata lípa srdčitá 60 4 otevřená podélná dutina 2m dlouhá v kmeni, 2-3 prasklý kmen, vykloněný řez na torzo, výrazná redukce S Tilia cordata lípa srdčitá náklon, dutina u báze ZŘ S Tilia cordata lípa srdčitá odesychá, dlouhá, podélná prasklina v kmeni S Tilia cordata lípa srdčitá zvednuté náběhy, jednostranná koruna S Tilia cordata lípa srdčitá uhnívá od báze, koruna prosychá, dutiny S Tilia cordata lípa srdčitá suché větve S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá vícenásobné tlakové větvení ZŘ S Tilia cordata lípa srdčitá dutiny po ptácích S Tilia cordata lípa srdčitá křížící se větve, dvoják vysoko v koruně S Tilia cordata lípa srdčitá úzká koruna S Tilia cordata lípa srdčitá lehce vykřivená, úzká koruna S Tilia cordata lípa srdčitá vysoko nasazená koruna S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá vysoko nasazená koruna S Tilia cordata lípa srdčitá vysoko nasazená koruna S Tilia cordata lípa srdčitá náklon, odstraněné výmladky u báze BŘ malá hlubší puklina na bázi - potenciální S Tilia cordata lípa srdčitá hniloba, vysoko nasazená koruna S Tilia cordata lípa srdčitá úzká téměr nevětvená koruna S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá tlakové větvení snížená vitalita, poškozený kořenový náběh, S Tilia cordata lípa srdčitá hustě zavětvené výmladky na kmeni

20 slabě větvený, deformovaný vrchol, suché S Tilia cordata lípa srdčitá větve mohutný jedinec, dutiny po ptácích, křížené S Tilia cordata lípa srdčitá větve dvojkmen od báze, zasypané úžlabí, dutiny od S Tilia cordata lípa srdčitá ptáků ZŘ neperspektivní jedinec, usychá, vysoko S Betula pendula bříza bělokorá vyvětvený S Acer platanoides javor mléč mladý jedinec S Acer platanoides javor mléč poškozená báze, hniloba mladý perspektivní jedinec, uvolnit zápoj S Quercus robur dub letní okolo zasypaný kořenový prostor biologickým S Pseudotsuga menziesii douglaska tisolistá odpadem, vysoko vyvětvený prasklina v kmeni podélná v délce 2,5m, reakce S Acer platanoides javor mléč na uvolnění zápoje, nestabilní S Prunus sp. mirabelka dvojkmen, kompozičně nevhodná, prosychá S Fraxinus excelsior jasan ztepilý dvojkmen v koruně ZŘ náklon, výskyt dřevokazného hmyzu v kůře, S Tilia platyphylla lípa srdčitá kořeny spojen s lípou č S Tilia cordata lípa srdčitá náklon, kořeny spojen s lípou č S Tilia cordata lípa srdčitá vysoko nasazená koruna S Tilia cordata lípa srdčitá vysoko nasazená koruna S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá škrticí kořen, suché a křížící se větve S Tilia cordata lípa srdčitá škrticí kořen, úzká koruna náklon, mechanicky poškozená báze, kmen S Tilia cordata lípa srdčitá zploštělý ve směru náklonu nádory výmladků u báze kmene, náklon, S Tilia cordata lípa srdčitá křížící se větve S Tilia cordata lípa srdčitá výskyt dřevokazného hmyzu v kůře S Tilia cordata lípa srdčitá menší trhlina v kmeni BŘ

21 mohutný jedinec, křížící se větve, báze částečně přisypaná skládkou biologického S Tilia platyphylla lípa velkolistá odpadu S Tilia cordata lípa srdčitá mladá lípa S Tilia cordata lípa srdčitá dutina u báze, částečně odesychá terminál S Tilia cordata lípa srdčitá poškozené kořenové náběhy, výskyt houby S Tilia cordata lípa srdčitá poškozený kořenový náběh S Tilia cordata lípa srdčitá vysoko nasazená koruna S Robinia pseudacacia trnovník akát prosychá, náklon, tlakové větvení v koruně S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá tlakové větvení v 1,5m, díry po ptácích S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá křížící se větve, sekundární výhony S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá úzká vysoko vyvětvená koruna nádory výmladků u báze kmene, zarostlá S Tilia cordata lípa srdčitá dutina u báze neperspektivní jedinec, usychá, vysoko S Tilia cordata lípa srdčitá vyvětvený S Tilia cordata lípa srdčitá ponechat k rozvoji, uvolnit zápoj okolo S Tilia cordata lípa srdčitá lehký náklon S Tilia cordata lípa srdčitá křížící se větve S Tilia cordata lípa srdčitá rovný kmen S Tilia cordata lípa srdčitá křížící se větve S Tilia cordata lípa srdčitá tlakové větvení-dvojkmen, křížící se větve S Tilia cordata lípa srdčitá jednostranná koruna S Tilia cordata lípa srdčitá nádory u báze S Tilia cordata lípa srdčitá suchý pahýl v koruně S Tilia cordata lípa srdčitá vyhnilé pařezy u báze, hniloby, suché větve S Tilia cordata lípa srdčitá hluboká dutina u báze S Tilia cordata lípa srdčitá tlakové větvení - dvojkmen, vylomená větev v S Tilia cordata lípa srdčitá koruně - dutina

22 1 522 S Tilia cordata lípa srdčitá vícekmen - 5 kmenů, srůsty S Tilia cordata lípa srdčitá dvojkmen v 1m, škrticí kořen S Tilia cordata lípa srdčitá dutina s výtokem ve třech metrech, snížená S Tilia cordata lípa srdčitá vitalita S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá náklon dutina u báze kmene, dutina po vylomené S Tilia cordata lípa srdčitá větvi, prosychá, zlomy v koruně S Tilia cordata lípa srdčitá slabé poškození kmene S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá vylomená kosterní větev S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá 40 náklon, vyštíplé větve, zlomy, drobné poškození kmene S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá výskyt houby, trhliny v kmeni, výtok, poškozená báze S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá báze zasypaná skládkou biologického odpadu uvolnit bázi kmene S Tilia cordata lípa srdčitá báze zasypaná skládkou biologického odpadu uvolnit bázi kmene

23 1 549 S Tilia cordata lípa srdčitá dutinka v kmeni u báze S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá 40 3 tlakové větvení - dvoják, kmene zapletené do 1-2 sebe, náklon, prosychá S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá S Quercus robur dub letní zajímavá solitéra v porostu S Tilia cordata lípa srdčitá dutiny od ptáků S Tilia cordata lípa srdčitá tlakové větvení u báze S Tilia cordata lípa srdčitá tlakové větvení u báze S Tilia cordata lípa srdčitá S Tilia cordata lípa srdčitá S Corylus avellana líska obecná 2 1 3m výška porost pařezových výmladků a náletů - javory, N Porost doplňkově lípy, jasany, třešně mladý živý plot z cypřišků jako pohledová SK Chamaecyparis cypřišek 1 1 clona BŘ - přírodě blízkou metodou, prosvětlit, nechat suché pahýly - ponechat dub č.554, popř. několik dalších pěkně zavětvených jedinců s výše nasazenou korunou celkem ks m2 m2 m2 Legenda: p.č. - pořadové číslo, typ: S - strom, K - keř, SK - skupina keřů, N - nálet, nárost, d kmene v cm - průměr kmene ve výšce 1,3m, SH - sadovnická hodnota (stupnice 1-5), ZS - zdravotní stav (stupnice 1-3), Pěstební opatření - BŘ - bezpečnostní řez, ZŘ - zdravotní řez, - odstranit

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka)

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) IAP - Revize stromů v Mercandiniho sadech v Klatovech pro potřeby Města Klatovy - odboru rozvoje města, zpracovala Ing. Radka Frydrychová, listopad 2012 1 jírovec

Více

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh stromy s výčetním obvodem nad 80 cm Albert, Zahradní - 1 Albert, Zahradní 6 Picea abies smrk ztepilý 17 53 25 10,0 0,0 3 3 a 1 1 2 Proschlý, poškozený

Více

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun 1 Betula pendula bříza 23 71 13,5 0,5 5,5 3 S V 1 2 666/210 mírný náklon, pěkná 2 Salix caprea vrba 38 119 9 1,5 5,5 4 OP V 2 2 666/210 prosychání cca 10-15% 3 Salix caprea vrba 28/30 88/94 8 1,5 7,5 4

Více

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průmět koruny (m) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní bezpečnost (0-3) Cíl dopadu (0-3) Perspektiva

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. NÁVES Sv dřevin 39 Rosa sp. Růže záhonové 1694/50 L ve skupině

Více

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A Vysvětlivky: V odstranit - obvod kmene nad 80 cm odstranit - obvod kmene do 80 cm ošetřit instalovat vazbu BŘ bezpečnostní řez tvoří skupinu stav porostu k 27.

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Katastrální území: Parcela číslo: Investor: Zodpovědný projektant: Projektanti: Datum zpracování: Šanov nad Jevišovkou Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD 2013 DPS + DZS 1. REVITALIZACE ZELENĚ NÁVSI OBCE MALÝ ÚJEZD 1.3 Inventarizace,

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY 4 2.1 ÚVOD Jak již bylo zmíněno v úvodu, hlavní prioritou revitalizace zeleně ve městě Velkém Meziříčí je zachování co nejvíce letitých

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit INVETARIZACE DŘEVIN vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. 1 Juniperus communis Jalovec obecný, sloupovitý 1694/32 J 6 2 Buxus

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 PŘÍLOHA 1 Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis a navrhovaná konzervační

Více

A b 2 Lípa= S-RZ Klen= S-KPP

A b 2 Lípa= S-RZ Klen= S-KPP Tabulka - inventarizace posuzovaných stromů Poř. -1. Acer platanoides 123 A 1-2 3-4 1 1 b 0 S-RZ 3 První strom hned u mostu, jen zdravotní řez+ vyřezání podrostu kolem kmene 0. Ulmus glabra 169 B 5 5 5

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků "CENTRAL PARK"

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků CENTRAL PARK Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm) Plocha koruny stromu(m2) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní

Více

dendrologické tabulky Rokytnice Page 1

dendrologické tabulky Rokytnice Page 1 1 Pinus mugo borovice kleč 1,5 1,0 - keř 0 3 1 1 1 2 Pinus mugo borovice kleč 0,8 1,0 - keř 0 3 1 1 1 3 Picea abies smrk ztepilý 10,0 5,0 50 20 63 27 0 3 1 1 1 4 Larix decidua modřín opadavý 11,0 7,0 77

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

REGENERACE ZELENĚ VYYBRANÝCH LOKALITY OBCE RPETY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ŽÁDOST O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

REGENERACE ZELENĚ VYYBRANÝCH LOKALITY OBCE RPETY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ŽÁDOST O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁZANÉ PŘÍLOHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. TECHNICKÁ ZPRÁVA E. INVENTARIZACE, PLÁN KÁCENÍ A OŠETŘENÍ TABULKOVÁ ČÁST H. ROZPOČET, CELKOVÁ SUMARIZACE, BILANCE VÝSADEB, TECHNOLOGIE VÝSADEB OBJEDNATEL: PROJEKT:

Více

Zdravotní. Šířka koruny (m) Fyziologické stáří. Naléhavost Taxon. Vitalita. stav * a 1 S-RB 1 suché větve v koruně

Zdravotní. Šířka koruny (m) Fyziologické stáří. Naléhavost Taxon. Vitalita. stav * a 1 S-RB 1 suché větve v koruně Číslo stromu Průměr kmene (cm) Obvod kmene (cm) Výška stromu (m) Spodní okraj koruny (m) Šířka koruny (m) Fyziologické stáří Vitalita Zdravotní stav Perspektiva Stabilita Technologie ošetření Naléhavost

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

Inventarizace dřevin, návrh PO a kácení STROMY

Inventarizace dřevin, návrh PO a kácení STROMY Inventarizace dřevin, návrh a STROMY výška obvod průměr plocha průměr kmene kmene koruny koruny plocha výška SH VS (1- ZS VIT koruny p.č. typ VP latinský název český název (cm) (cm) (m) (m2) (m2) (m) (1-5)

Více

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne Dotaz ze dne 2. 9. 2012 - č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady V tiskové zprávě Magistrátu města Pardubic ze dne 28. 3. 2012 o kácení v Tyršových sadech v březnu 2012 se uvádí, že: "Celkem

Více

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město Tišnov, náměstí Míru, 6669 Tišnov Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SOUBOR OSTATNÍCH

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem From: Tušl Ondřej Sent: Friday, June 08, 2012 10:49 AM To: Subject: FW: č.j.: 35831/2012/KP - ŽÁDOST O INFORMACE DLE 106/1999 - TYRŠOVY SADY Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech září 2012. ÚDAJE O OBJEDNATELI A ZPRACOVATELI: Objednatel:

Více

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH Příloha k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

Inventarizace dřevin

Inventarizace dřevin taxonu koruny koruny hodnota opatření 1 Juglans regia 18 57 5 3,5 6 3 ZŘ mladý, perspektivní, nízko nasazená koruna 2 Juglans regia 44 137 11 8,5 9 3 přeslenité větvení, nad ním zarůstající rána po kosterní

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Inventarizace stromů / návrh zásahů

Inventarizace stromů / návrh zásahů PÉČE O ZELEŇ V OBCI DOLNÍ ŽIVOTICE Inventarizace stromů / návrh zásahů T NÁZEV: PÉČE O ZELEŇ V OBCI DOLNÍ ŽIVOTICE ATASTR. ÚZEMÍ: DOLNÍ ŽIVOTICE (630454) Ing. Ondřej Remeš Nové domky 131, Dolní Životice

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. v katastrálním území: Nadějov.

Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. v katastrálním území: Nadějov. 'V Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8 odst.. 1zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraj iny ve znění pozdějších předpisů Žádám o povolení ke kácení dřevin na pozemku

Více

NAUČNÁ DENDROLOGICKÁ STEZKA V KARLOVÝCH VARECH. Dendrologický průzkum - tabulková část...str.1. dendrologická stezka. sadovnická hodnota

NAUČNÁ DENDROLOGICKÁ STEZKA V KARLOVÝCH VARECH. Dendrologický průzkum - tabulková část...str.1. dendrologická stezka. sadovnická hodnota NUČNÁ DENDROLOGICKÁ STEZK V KRLOVÝCH VRECH Smetanovy sady 1 1 javor mléč cer platanoides 1 10 68 4 3 RU1 1 3 lípa srdčitá Tilia cordata 1 7 32 4 4 RU1 1 4 lípa srdčitá Tilia cordata 1 5 30 4 4 1 5 lípa

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Město Česká Lípa IČ:260428 oddělení technické správy majetku nám. T.G. Masaryka 1 470 36 Česká Lípa Váš

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

INVENTARIZACE ZELENĚ - SÍDLIŠTĚ U PAPÍREN LANŠKROUN

INVENTARIZACE ZELENĚ - SÍDLIŠTĚ U PAPÍREN LANŠKROUN INVENTARIZACE ZELENĚ - SÍDLIŠTĚ U PAPÍREN LANŠKROUN Název dřeviny 1 Picea pungens smrk pichlavý 50-60 12-15 4-6 4 1 3 poškozené kořeny, mírný náklon, zatím zachovat 2 Picea pungens smrk pichlavý 20-30

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV

POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.: 724 50 30 E-mail: baza.baza@atlas.cz

Více

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN ARNIKA Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN Ing. Zdeněk Poslušný, Zakládání a údržba zeleně Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64, tel.fax 257 960 260 E-mail : arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov Odbor rozvoje a životního prostředí Orgán ochrany přírody nám.míru 1 pošt.přihrádka 18 407 77 ŠLUKNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 06.11.2017 Naše zn.: ORŽP/9556/2017/1505/2017/nab Vyřizuje: Božena Naňáková

Více

B.1.1 PARK - INVENTARIZACE STROMŮ

B.1.1 PARK - INVENTARIZACE STROMŮ B.1.1 PARK - INVENTARIZACE STROMŮ 1 Tilia platyphyllos 46 9 2 ZŘ terminální kmen, podchodná výška 2 Tilia platyphyllos 55 11 2 ZŘ terminální kmen 3 Aesculus hippocastanum 60 14 2.3 ZŘ+O větvení ve 2m,

Více

Mgr. RADIM KOČVARA. Záříčí 92, Chropyně. IČ: , DIČ: CZ ,

Mgr. RADIM KOČVARA. Záříčí 92, Chropyně. IČ: , DIČ: CZ , Inventarizace dřevin Pustkovecké údolí Mgr. RADIM KOČVARA Záříčí 92, CZ 768 11 Chropyně IČ: 730 68 021, DIČ: CZ7808155432 604 356 795, e-mail: burunduk@seznam.cz ÚVOD Na základě požadavku Statutárního

Více

Dendrologie. Vybrané rody

Dendrologie. Vybrané rody Dendrologie Vybrané rody Listnaté stromy Acer javor Domácí: A.platanoides j.mléč Nížiny Suchovzdorný Nevhodný pravidelný řez Mrazové desky na kmeni Acer platanoides j.mléč Acer javor Domácí: A.pseudoplatanus

Více

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ Woodproject s.r.o., Karlštejnská 122, 252 17 Tachlovice, kancelář: Havlíčkovo náměstí 15, Rudná 259 19,woodproject@woodproject.cz, www.woodproject.cz, tel.:605 938 648, 733 770 615, IČ:26709589 DIČ:CZ26709589

Více

PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY

PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY Na základě prohlídky ze dne 19. 10. 2017 doporučujeme níže popsané pěstební zásahy u stromů rostoucích v parku v obci Vrskmaň. Opatření by měla

Více

Miloš Pejchal ARCHITEKTURA KOŘENOV

Miloš Pejchal ARCHITEKTURA KOŘENOV Miloš Pejchal ARCHITEKTURA KOŘENOV ENOVÉHO SYSTÉMU STROMU A JEJÍÍ VZTAH K MOŽNÉMU MU POŠKOZOV KOZOVÁNÍÍ STAVEB Bartošovice ovice,, 4.9.2008 1. Úvod Kořen je: podzemní orgán bez listů, kolének a pravidelně

Více

Projekt péče o stromy. Revitalizace zámeckého kopce, inventarizace a dendrologické posouzení zeleně v Náchodě.

Projekt péče o stromy. Revitalizace zámeckého kopce, inventarizace a dendrologické posouzení zeleně v Náchodě. Projekt péče o stromy Revitalizace zámeckého kopce, inventarizace a dendrologické posouzení zeleně v Náchodě. 2014 SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945 665 01 ROSICE e-mail: info@safetrees.cz Projekt péče

Více

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova VESELÝ SVĚT PRO ZVÍDAVÉ DĚTI Objednatel: Vypracovala: Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 IČ: 00288560 Ing. Hana Prášilíková Stiborova 37, Olomouc, 77900 IČ: 74222820 Místo: ZŠ a MŠ

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

Zpráva o provedení přístrojových testů měření akustickým tomografem (Fakopp 3D) a provedení tahových zkoušek

Zpráva o provedení přístrojových testů měření akustickým tomografem (Fakopp 3D) a provedení tahových zkoušek Zpráva o provedení přístrojových testů měření akustickým tomografem (Fakopp 3D) a provedení tahových zkoušek Předmět: Provedení přístrojové metody - tahové zkoušky - za účelem zjištění statických poměrů

Více

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1.

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1. Ceník podzim 2012 Listnaté stromy vzrostlé Stromy lze vybírat po telefonické domluvě s vedoucím školky (+420 606 68 98 98) Maloobchodní prodej s přirážkou 30 % při odběru menším než 15 ks. Dřevina obvod

Více

plánovaný průměr šířka koruny/ kmene/cm zásah

plánovaný průměr šířka koruny/ kmene/cm zásah výška / průěr kene/c stáří 4. Acer capestre 6 4 15 X 2 3 3 3 2 Mladý stro, ale výrazně deforovaný nedostatke prostoru, v koruně patrné časté ořezávání, roste nakloněně sěre ke kounikaci (uhýbá sousedníu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /14

ZNALECKÝ POSUDEK č /14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 197-2 037/14 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v zámecké aleji v Pardubicích. Objednatel posudku : Statutární město Pardubice

Více

Město Blšany Náměstí Blšany IČ: Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích

Město Blšany Náměstí Blšany IČ: Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích Město Blšany Náměstí 29 439 88 Blšany IČ: 00264784 Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích Návrh na ošetření stromů v katastru města Blšany a čtyřech

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE Ing. Lenka Vyhnálková říjen 2013 Identifikační data DRUH DOKUMENTACE: NÁZEV PROJEKTU: OBJEDNAVATEL

Více

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Functional

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOPIS ZN.: 170688/2014 rozdělovník ZE DNE: 19.9.2014 NAŠE ZNAČKA: MMHK/175269/2014 zp2/mrk SZ MMHK/170688/2014 VYŘIZUJE: Adriena Marková TELEFON: 495707667 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

Více

Tabulka individuálního ošetření stromů č. Rod Pěstební Poznámka, návrh opatření: opatření (zásah) ZŘ I ZŘ II ZŘ III V

Tabulka individuálního ošetření stromů č. Rod Pěstební Poznámka, návrh opatření: opatření (zásah) ZŘ I ZŘ II ZŘ III V Tabulka individuálního ošetření stromů č. Rod Pěstební Poznámka, návrh opatření: opatření (zásah) ZŘ I ZŘ II ZŘ III V 6. lípa RB, RR-OR Poznámka: 1 3 VDH instalace Doporučuji instalaci bezpečnostních vazeb

Více

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice www.arnikaskolky.cz arnika.poslusny@ volny.cz tel. 606 68 98 98 Velkoobchodní ceník - jaro 2013 Ceny jsou uvedeny v korunách jako velkoobchodní, k cenám účtujeme

Více

Jehličnany. Abies balsamea 'Nana' Abies concolor 'Compacta' Abies koreana. Abies koreana 'Green Spring' Abies lasiocarpa 'Compacta' Abies nordmanniana

Jehličnany. Abies balsamea 'Nana' Abies concolor 'Compacta' Abies koreana. Abies koreana 'Green Spring' Abies lasiocarpa 'Compacta' Abies nordmanniana Jehličnany Vědecký název Český název Krátký popis Velikost Specifikace 1 Specifikace 2 Cena vč. DPH Abies balsamea 'Nana' jedle balzámová Abies concolor 'Compacta' jedle stejnobarvá Abies koreana jedle

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Dřeviny HEN 2009 přehled dřevin ke zkoušce Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D. Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Picea abies Smrk ztepilý Strom do 55 m Převislé šišky Pinus sylvestris

Více

Inventarizace dřevin provedena k , aktualizována k

Inventarizace dřevin provedena k , aktualizována k CHOTĚBOŘ SÍDLIŠTĚ NA CHMELNICI Inventarizace dřevin provedena k 25.7.2013, aktualizována k 30.8.2013 poř. č. 1 Acer platanoides - javor mléč 21 6 7 2 1 1 3 20-40 Koruna upravena kvůli průjezdnímu profilu.

Více

Fitness park, Hrotovice. Dokumentace k podání žádosti do OPŽP E01 INVENTARIZACE A KLASIFIKACE DŘEVIN, DENDROLOGICKÉ POSOUZENÍ, NÁVRH OŠETŘENÍ

Fitness park, Hrotovice. Dokumentace k podání žádosti do OPŽP E01 INVENTARIZACE A KLASIFIKACE DŘEVIN, DENDROLOGICKÉ POSOUZENÍ, NÁVRH OŠETŘENÍ Fitness park, Hrotovice Dokumentace k podání žádosti do OPŽP E01 INVENTARIZACE A KLASIFIKACE DŘEVIN, DENDROLOGICKÉ POSOUZENÍ, NÁVRH OŠETŘENÍ VYPRACOVALA: Ing. Jitka Vágnerová, září 2015 1 1. Použitá metodika

Více

Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady

Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady Současný stav : V současné době je zeleň v parku málo zastoupena, plocha parku je víceméně v pořádku, ale vzrostlé zeleně je zde velký nedostatek.

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků REHABILITACE STŘELECKÉHO OSTROVA PRAHA1 revitalizace zeleně pracovní skupiny starosty Městské části Praha 1 doporučení pro MČ Praha 1 ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření 3. z á

Více

Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická Neratovice. Martinov

Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická Neratovice. Martinov Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická 1028 277 11 Neratovice Dendrologické posouzení dřeviny, rostoucí na pozemku č. 185/17 k.ú. Neratovice Quercus robur dub letní

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

Odborný posudek č , stromořadí v ul. Sedláčkova, Čelákovice

Odborný posudek č , stromořadí v ul. Sedláčkova, Čelákovice Odborný posudek č. 3-8-12, stromořadí v ul. Sedláčkova, Čelákovice 3. srpna 2012 Objednatel: Městský úřad Čelákovice Náměstí 5. května 1 Čelákovice Zhotovitel: Treewalker, s. r. o. Bystrá nad Jizerou 1

Více

Rostliny nahosemenné

Rostliny nahosemenné Rostliny nahosemenné Oddělení: Cycadophyta - cykasy Cordaitophyta - kordaity Ginkgoophyta - jinany čeleď Ginkgoaceae - jinanovité Pinophyta (= Coniferae) -jehličnany tř. Pinopsida řád Araucariales čeleď

Více

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008)

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) 1. Maximální celková výše těžeb 1.1. Výše těžby mýtní 1.1.1. Výše těžby mýtní odvozená z ukazatele normální paseka Výše

Více

Úvod k lesním ekosystémům

Úvod k lesním ekosystémům Úvod k lesním ekosystémům Lesní ekosystémy jsou nejdůležitějšími klimaxovými ekosystémy pro oblast střední Evropy, která leží v zóně temperátního širokolistého lesa. Této zóně se vymykají malé plochy jehličnatého

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

javor Freemanův v=20-25 m, barví červeně 14/16 Ko 30 l Kč javor jasanolistý v=15-20 m, L bílorůžově panašovaný 10/12 Ko 35 l Kč

javor Freemanův v=20-25 m, barví červeně 14/16 Ko 30 l Kč javor jasanolistý v=15-20 m, L bílorůžově panašovaný 10/12 Ko 35 l Kč Listnaté stromy Vědecký název Český název Krátký popis Velikost Specifikace 1 Specifikace 2 Cena vč. DPH Acer campestre javor babyka v=10-15 m, L barví žlutě 275-300 dtbal Sol 670 Kč 80-100 dtbal 183 Kč

Více

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 666 19 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ ČÁST

Více

Inventarizace genetických zdrojů vzácných dřevin ve vybraných parcích Středočeského kraje

Inventarizace genetických zdrojů vzácných dřevin ve vybraných parcích Středočeského kraje Inventarizace genetických zdrojů vzácných dřevin ve vybraných parcích Středočeského kraje UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) The Inventory

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

OBSAH: SO 102 STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍ PRVEK

OBSAH: SO 102 STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍ PRVEK Hlavní polní cesta PC3f, k. ú. Březolupy SO 102 STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍ PRVEK Arvita P spol. s r.o. OBSAH: 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Identifikační údaje... 2 1.3 Vymezení řešeného území...

Více

±0.000= Bpv, S-JTSK

±0.000= Bpv, S-JTSK ±0.000=342.00 Bpv, S-JTSK PROJEKT REVITALIZACE PARKU U RYBNÍKU PANČÁK 1_ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ ČÍSLO VÝTISKU STUPEŇ Dokumentace pro územní souhlas (DÚS) / územní rozhodnutí (DÚR) DATUM 11/2017 OBJEDNATEL

Více

Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů

Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů Vysvětlivky: KS Komenského sady, ZP zámecký park, PH parčík u hradeb, hoj. hojně, bus u autobusového nádraží místo česky latinsky

Více

PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU. platný od 1. 8. 2015

PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU. platný od 1. 8. 2015 PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU platný od 1. 8. 2015 JMENNÝ REJSTŘÍK Latinské názvy: str.: str.: České názvy: str.: str.: Abies alba (VS) 8, 38 Abies balsamea (VS) 38 Abies bornmulleriana

Více

Příloha 1: INVENTARIZACE DŘEVIN v hrabyňské aleji Číslo druh část výška prumkme (příl. 4)

Příloha 1: INVENTARIZACE DŘEVIN v hrabyňské aleji Číslo druh část výška prumkme (příl. 4) (cm) kme (cm) kor stav 1 Tilia cordata a 15 45 142 5 mladý 3 jmelí, poškozená báze kmene 1-3 2 Tilia cordata a 9 41 130 4 mladý 4 poškozený kmen (narušená stabilita), jmelí 4,5 3 Tilia cordata a 12 39

Více

Podpis: 21 22 23 24 25 26 27 28 m OBSAH. 14 x A4 11/2013 10621030 I.3. A9.1 DRUH DOKUMENTACE 1:100 1:50

Podpis: 21 22 23 24 25 26 27 28 m OBSAH. 14 x A4 11/2013 10621030 I.3. A9.1 DRUH DOKUMENTACE 1:100 1:50 1:0 1:0 2 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Sprvní orgn, který RP vydal: Datum nabytí účinnosti RP: Jméno a příjmení, funkce oprvněné úřední osoby pořizovatele: Podpis: Otisk úředního razítka: POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 16751/2013 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.2 Zápis z jednání komise pro životní

Více

INVENTARIZACE A PRŮZKUM STÁVAJÍCÍ ZELENĚ Územní studie veřejných prostranství: ÚSVP4 Miličín, Olbramovice, Vrchotovy Janovice

INVENTARIZACE A PRŮZKUM STÁVAJÍCÍ ZELENĚ Územní studie veřejných prostranství: ÚSVP4 Miličín, Olbramovice, Vrchotovy Janovice INVENTARIZACE A PRŮZKUM STÁVAJÍCÍ ZELENĚ Územní studie veřejných prostranství: ÚSVP4 Miličín, Olbramovice, Vrchotovy Janovice ZADAVATEL: Město Votice, Komenského nám. 700, 259 17 Votice ZHOTOVITEL: 4D

Více