Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, Česká Lípa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa"

Transkript

1 Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, Česká Lípa Město Česká Lípa IČ: oddělení technické správy majetku nám. T.G. Masaryka Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: Počet stran dokumentu: Počet příloh/počet listů příloh: Datum: MUCL/87449/2013 Svobodová R O Z H O D N U T Í Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný dle 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), přezkoumal žádost, kterou podalo město Česká Lípa, které v řízení zastupuje oddělení technické správy majetku, náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa, o vydání povolení pokácení dřevin rostoucích na pozemcích v lokalitě Městského parku p.č. 2702, 429/1, 445, 2704, 2705 a 2706 v k.ú. Česká Lípa v rámci projektu Městský park v České Lípě, revitalizace zeleně, aktualizace 2013, který v lednu 2013 zpracovala Ing. Kateřina Tomanová, SIAL Liberec, a po provedeném správním řízení rozhodl takto: Dle ustanovení 8 odst. 1 zákona a v souladu s ustanovením vyhlášky č. 189/2013 Sb. - vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (dále jen vyhláška ) p o v o l u j e pokácení 91 kusů stromů identifikovaných dle Inventarizace porostu, součásti projektové dokumentace (dále jen PD): INVENTARIZACE POROSTU: ČESKÁ LÍPA - ČÁST MĚSTSKÝ A PARK 11 PICEA PUNGENS GLAUCA mírně vykloněný, dosadba skupiny (úprava parku) 12 PICEA PUNGENS GLAUCA dosadba skupiny (úprava parku) 13 PICEA PUNGENS GLAUCA dosadba skupiny, jednostranný (úprava parku) 14 PICEA PUNGENS GLAUCA dosadba skupiny, jednostranný (úprava parku) 19 CRATAEGUS MONOGYNA (prosvětlení) 20 CRATAEGUS MONOGYNA vykloněný, poškoz.kmene, část.ořezaný (prosvětlení) 24 CRATAEGUS MONOGYNA vykloněný, prasklina na kmeni (prosvětlení) 1

2 INVENTARIZACE POROSTU: ČESKÁ LÍPA - ČÁST MĚSTSKÝ B PARK 9 ACER PLATANOIDES jizva, nálet u opěr.zdi (úprava parku) 13 PSEUDOTSUGA MENZIESII konkurující si dosadby, poranění kmene (úprava parku) 14 PSEUDOTSUGA MENZIESII konkurující si dosadby (úprava parku) 47 TILIA CORDATA slabý,konkuruje (prosvětlení) 56 PICEA PUNGENS GLAUCA (úprava parku) 57 PICEA MARIANA FASTIGIATA skupina (úprava parku) 58 PICEA PUNGENS GLAUCA skupina (úprava parku) INVENTARIZACE POROSTU: ČESKÁ LÍPA - ČÁST MĚSTSKÝ C PARK 3 PICEA PUNGENS GLAUCA nahodilá výsadba, mírně křivý (úprava parku) 4 PINUS CONTORTA nahodilá výsadba (úprava parku) 11 MAGNOLIA x SOULANGEANA 32, poranění kmene, stísněná pol.13 (prosvětlení) 14 TILIA CORDATA (prosvětlení) 18 BETULA VERRUCOSA vykloněný, těsně s pol.19 (úprava parku) 19 BETULA VERRUCOSA těsně s pol.18, výplňová dřevina (úprava parku) 27 PRUNUS CERASIFERA tvoří podrost, odstranit vertik.výhony (prosvětlení) 30 PRUNUS SERRULATA na stanovišti nevhodný (prosvětlení) 32 TILIA CORDATA slabý,konkuruje (prosvětlení) INVENTARIZACE POROSTU: ČESKÁ LÍPA - ČÁST MĚSTSKÝ D PARK 4 ACER PLATAN. GLOBOSUM poškození kmene, v nasazení koruny (úprava parku/nahr.) 5 ACER PLATAN. GLOBOSUM poškození kmene, v nasazení koruny (úprava parku/nahr.) 6 ACER PLATAN. GLOBOSUM poškození kmene, v nasazení koruny (úprava parku/nahr.) 8 ACER PLATAN. GLOBOSUM poškození kmene, v nasazení koruny (úprava parku/nahr.) 11 ACER PLATAN. GLOBOSUM poškození kmene, v nasazení koruny (úprava parku/nahr.) 12 ACER PLATAN. GLOBOSUM poškození kmene, v nasazení koruny (úprava parku/nahr.) 13 ACER PLATAN. GLOBOSUM poškození kmene, v nasazení koruny (úprava parku/nahr.) 14 ACER PLATAN. GLOBOSUM poškození kmene, v nasazení koruny (úprava parku/nahr.) 16 ACER PLATAN. GLOBOSUM poškození kmene, v nasazení koruny (úprava parku/nahr.) 17 ACER PLATAN. GLOBOSUM poškození kmene, v nasazení koruny (úprava parku/nahr.) 50 ACER NEGUNDO 68, výmlad.z pařezu,houby na basi,vykl., dvojkm. (prosvětlení) INVENTARIZACE POROSTU: ČESKÁ LÍPA - ČÁST MĚSTSKÝ E PARK 2 PINUS NIGRA prosychá (zdrav.stav) 3 PINUS NIGRA konkuruje, prosychá (zdrav.stav) 15 PINUS CONTORTA nahodilá výsadba,prosychá (zdrav.stav) 23 PINUS SYLVESTRIS vykloněný,prosychá (zdrav.stav) 25 PINUS CONTORTA nahodilá výsadba,prosychá (zdrav.stav) 26 PINUS CONTORTA nahodilá výsadba,prosychá (zdrav.stav) 28 PINUS CONTORTA na stanovišti neperspektivní,prosychá (zdrav.stav) 36 PINUS NIGRA konkurují lipám;znač.počk.kmene (sekera) (zdrav.stav) 39 PINUS SYLVESTRIS na stanovišti neperspektivní,prosychá (zdrav.stav) 2

3 kmene (cm) INVENTARIZACE POROSTU: ČESKÁ LÍPA - ČÁST MĚSTSKÝ F PARK 3 PICEA ABIES v těsném zápoji s 4. (prosvětlení) 5 PINUS SYLVESTRIS dosadby,prosychá (zdravotní) 22 ACER PLATANOIDES podrost, poškození base (prosvětlení) 24 PINUS STROBUS v zápoji, dosadby (prosvětlení) 29 BETULA VERRUCOSA vzrostlý nálet (prosvětlení) 33 LARIX DECIDUA dosadba (prosvětlení) 41 PINUS CONTORTA nevhodná dosadba,prosychá (zdravotní) 65 PINUS JEFFREYI neperspektivní, nahodilá dosadba (prosvětlení) 72 PINUS CONTORTA nahodilá výsadba, jednostranný (úprava parku) 85 FRAXINUS EXCELSIOR suché KV + V 1+2ř;suchý (zdravotní) 90 PRUNUS PADUS podrost (prosvětlení) 93 FRAXINUS EXCELS. PENDULA nevhodné stanoviště (zdravotní) 106 PINUS STROBUS nahodilá výsadba (prosvětlení) 107 PINUS STROBUS nahodilá výsadba (prosvětlení) 110 FRAXINUS EXC. PENDULA dosadba (zdravotní) INVENTARIZACE POROSTU: ČESKÁ LÍPA - ČÁST MĚSTSKÝ G PARK 12 TILIA CORDATA poškození kmene, dosadba (úprava parku) 25 PINUS CONTORTA nahodilá výsadba,prosychá (zdravotní) 26 PINUS CONTORTA nahodilá výsadba,prosychá (zdravotní) 30 PINUS NIGRA v zápoji se smrky,prosychá (prosvětlení) 32 CRATAEGUS MONOGYNA podrost (prosvětlení) 54 PINUS CONTORTA skupina,prosychá (prosvětlení) 55 PINUS CONTORTA skupina,prosychá (prosvětlení) 56 PINUS CONTORTA skupina,prosychá (prosvětlení) 57 PINUS CONTORTA skupina,prosychá (prosvětlení) 58 PINUS CONTORTA skupina,prosychá (prosvětlení) 59 ULMUS CARPINIFOLIA vzrostlý nálet u pomníčku (prosvětlení) 60 PINUS CONTORTA skupina,prosychá (prosvětlení) 61 PINUS CONTORTA skupina,prosychá (prosvětlení) 62 PINUS CONTORTA skupina,prosychá (prosvětlení) 63 PINUS SYLVESTRIS skupina,prosychá (prosvětlení) 67 ABIES ALBA ulámané větve (zdravotní) 84 PINUS CONTORTA konkurují, nevhodná dosadba (prosvětlení) 86 ABIES ALBA konkurují, nevhodná dosadba (prosvětlení) 103 FRAXINUS EXCELSIOR jednostranný, konkuruje (prosvětlení) 106 PINUS NIGRA dosadba, slabý (zdravotní) 124 QUERCUS RUBRA budoucí konkurence pol (prosvětlení) INVENTARIZACE POROSTU: ČESKÁ LÍPA - ČÁST MĚSTSKÝ H PARK 1 PINUS CONTORTA prosychá (zdravotní) 11 PSEUDOTSUGA MENZIESII nevhodná dosadba, konkuruje dubu (prosvětlení) 19 PINUS STROBUS (prosvětlení) 39 PINUS SYLVESTRIS nahodilá výsadba,prosychá (zdrav.,prosvětlení) 41 PINUS CONTORTA prosychá (zdravotní) 43 PICEA ABIES nahodilá výsadba (zdrav.,prosvětlení) 44 PICEA ABIES 58 1,5 1 kulovitý tvar, napadeno žlabatkou, nahod.výs. (zdrav.,prosvětlení) 48 PINUS CONTORTA nahodilá výsadba,prosychá (zdravotní) 50 PINUS CONTORTA nahodilá výsadba,prosychá (zdravotní) 51 PINUS CONTORTA nahodilá výsadba,prosychá (zdravotní) 60 CRATAEGUS MONOGYNA podrost (úprava parku) 3

4 INVENTARIZACE POROSTU: ČESKÁ LÍPA - ČÁST MĚSTSKÝ I PARK 59 PINUS STROBUS dosadba cca 2007;prosychá (prosvětlení) Podmínky povoleného kácení: 1) Realizace celého projektu dle předložené dokumentace Městský park v České Lípě, revitalizace zeleně, aktualizace 2013 vypracované Ing. Kateřinou Tomanovou, SIAL, U Besedy 8/414, spol. s r.o. Liberec, v říjnu 2007 a aktualizované v dubnu 2012 a následně v lednu ) Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu (tj. zpravidla období říjen až březen běžného roku), nejlépe v zámrazu, nejpozději však v prosinci ) Bude provedena výsadba v rozsahu a v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací, nejpozději však jeden rok po provedeném kácení. 4) Dřevní hmota bude z místa odstraněna včetně pařezoviny (vyfrézována). 5) Kácení i výsadbu provede odborná firma, která bude brát maximální ohled k ponechávaným okolním dřevinám. Účastník řízení dle 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád): Město Česká Lípa, Městský úřad Česká Lípa, oddělení technické správy majetku, IČ: , T.G.M. 1, Česká Lípa, PSČ Účastník řízení dle 27 odst. 3 správního řádu: Společnost pro trvale udržitelný život, Českolipská regionální pobočka, Střelnice 2286, Česká Lípa, IČ: , adresa pro doručování: PhDr. M.Hudec, Střelnice 2286 Česká Lípa, PSČ O d ů v o d n ě n í Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí (dále jen orgán ochrany přírody ) obdržel dne 10. července 2013 žádost, kterou podalo město Česká Lípa, které v řízení zastupuje oddělení technické správy majetku, náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa, o vydání povolení pokácet 91 kusů stromů (seznam viz výše), rostoucích na pozemcích v lokalitě Městského parku p.č. 2702, 429/1, 445, 2704, 2705 a 2706 v k.ú. Česká Lípa v rámci projektu Městský park v České Lípě, revitalizace zeleně, aktualizace 2013, který v lednu 2013 zpracovala Ing. K. Tomanová, SIAL Liberec. Projektová dokumentace je součástí spisu. K uvedenému projektu aktualizaci duben 2012 bylo již v minulosti vydáno rozhodnutí o povolení kácení některých stromů podmíněné úplnou realizací projektu dle starší verze, avšak při nově provedené inventarizaci porostu došlo ke zjištění nárůstu u kmenů většiny stromů a drobným úpravám projektu, dále dne 15. července 2013 vešla v účinnost nová výše uvedená vyhláška, podle které jsou pro povolení kácení stromů, které jsou součástí významného krajinného prvku, hodnoceny všechny stromy bez ohledu na kmene ve výšce 130 cm nad zemí. To jsou tedy nové skutečnosti, pro které je vedeno nové řízení o povolení kácení. Podaná žádost obsahovala veškeré náležitosti tak, jak předepisuje zákon a vyhláška. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení, o kterém bylo dne 17. července 2013 zveřejněním na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový 4

5 přístup informováno občanské sdružení, které je přihlášeno a evidováno u odboru životního prostředí. Do řízení se v zákonem stanovené lhůtě písemně přihlásila Společnost pro trvale udržitelný život (dále jen STUŽ ), Českolipská regionální pobočka, kterou v řízení zastupuje PhDr. M. Hudec, Střelnice 2286, Česká Lípa. Při místním šetření dne 11. července 2013 orgán ochrany přírody jednotlivé stromy dle přiloženého mapového zákresu a seznamu inventarizace porostu z dokumentace k výše uvedenému projektu vyhledal, vyhodnotil jejich funkční a estetický stav v místě. Zápis z místního šetření společně s fotodokumentací je součástí spisu. Dopisem ze dne 6. srpna 2013 bylo účastníkům řízení zasláno oznámení o zahájení správního řízení a zároveň byla usnesením stanovena lhůta, v níž byli účastníci řízení oprávněni vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Do stanoveného data, dne 26. srpna 2013, obdržel orgán ochrany přírody vyjádření STUŽ, se kterým se žadatel seznámil dne 4. září 2013 a nevznesl žádné připomínky. Předseda a statutární zástupce STUŽ PhDr. Miroslav Hudec ve vyjádření STUŽ mimo jiné uvádí: trváme na tom, že i při revitalizaci parku by měla být v maximální možné míře respektována současná zeleň a také práce těch, kdo o park pečovali v minulosti. Označení řady ke kácení požadovaných stromů za nahodilou výsadbu však o přílišném respektu k této práci nesvědčí. Už vůbec by to neměl být důvod ke kácení, pokud neexistuje jiný, vážnější. Podobně je tomu s důvody typu, že stromy si konkurují nebo že kácení je požadováno kvůli prosvětlení. Na konkrétním příkladu stromů inventární číslo 18 a 19 v části C (2x betula verrucosa) lze doložit, že jejich pokácením prakticky k prosvětlení nedojde, protože zastínění je způsobeno především mohutnými okolními stromy. Také vzájemné konkurování si stromů nelze dovozovat pouze z toho, že rostou blízko sebe, ale v každém takovém případě je nutno posoudit především to, zda některý z údajně si konkurujících stromů skutečně prospívá hůře, než by prospíval, pokud by rostl jako so1itér. Naše další námitka se týká také příliš velkého percentuálního zastoupení jehličnanů požadovaných k pokácení (52 z 91, tedy 57%). Přitom jehličnany v parku hrají významnou roli, od hygienické a ochranné (aspoň zčásti nahrazují v mimo vegetačním období funkci listnáčů) až po estetickou. Opět v období, kdy jsou listnaté stromy bez listí, tvoří zelené ostrůvky v šedé, fádní mase holých listnáčů. Vůbec nám vadí, že není v projektu brán dostatečný ohled na to, že park zdaleka není jen městský architektonický prvek, ale že tvoří doslova plíce jeho centra. Důležitost této funkce ještě vzrostla poté, co byla v 90.létech na jeho severní hranici zprovozněna frekventovaná komunikace. Jmenovitě nesouhlasíme se skácením stromů inventární číslo 11, 12, 13 a 14 v části "A", dále 56, 57 a 58 v části "B" a 3 v části "C" (vše Picea pungens "glauca"). Vždyť ty po desetiletí utvářejí charakteristický vzhled prostoru, který obklopují, což je jakési centrum dolní části parku. Jejich vykácením se tento vzhled radikálně změní, a jsme přesvědčeni, že bohužel nikoliv k lepšímu. Zejména v zimním období svou barevností významně esteticky zlepšují vzhled této části parku. Navíc, jak výše uvedeno, tento jehličnanů plní důležitou zdravíochrannou funkci už vzhledem k tomu, že je výrazněji než jiné odolný vůči zvýšené zátěži městského ovzduší. Rovněž nemůžeme souhlasit s vykácením stromů inventární číslo 13 a 14 v části "B" (oba Pseudotsuga menziesii). Je sice pravda, že jeden z obou těchto stromů je menší, ale jednak to 5

6 může být dáno i rozdílnými genetickými dispozicemi, jednak (ikdyby menší ze stromů skutečně hůře prospíval z důvodů konkurence) se nám pak zdá poněkud nelogické káceti ý, který zjevně prospívá lépe. Pokud své stanovisko k žádosti shrneme, pak jsme schopni se smířit s pokácením stromů suchých a nemocných a prokazatelně si konkurujících. "Prosvětlení" pokládáme za příliš obecný důvod ke kácení a jeho účinek za velmi obtížně prokazatelný (uvolněný prostor, pokud k uvolnění dojde, časem zakryjí koruny okolních stromů). Navíc nejsme přesvědčení, že "prosvětlení" je pro park hodnota tak významná (v čím dál častěji se vyskytujících tropických létech s teplotami vysoko nad 30 C lidé vyhledávají park z důvodů právě opačných), aby v současnosti ospravedlnil kácení stromů, s výjimkou těch s velmi nízkou hodnotou. Respektovat je třeba dle našeho (a nejen našeho) názoru také historické hodnoty parku a výsledky jeho dosavadního vývoje. Citujeme z vyjádření Mgr. Ladislava Smejkala, historika českolipského vlastivědného muzea, dokonale obeznámeného s historií vzniku a vývoje parku od jeho počátků: "Park podle mého mínění je jedinečným historickým celkem. Právě to, co se může někomu jevit jako "nekoncepčnost" je zdrojem skutečného estetického zážitku. Zakladatelé parku počítali s různými průhledy a zákoutími, ale přírody díky nepravidelnosti růstu stromů vytvořila nové a jiné průhledy, úžasné dílčí kompozice... Pokud strom není nemocný a tím pádem nebezpečný, měl by být ochráněn a snad příležitostným řezem upraven, protože základní hodnotou parku je také jeho starobylost. Každá úprava a kácení by měla být široce diskutována a to i se starými fotografiemi v rukou, protože jde o ochranu skutečné krásy, kde to je jen možné." Hodnocení a úvahy orgánu ochrany přírody dílčích důvodů pro povolení kácení jednotlivých stromů: část parku dle PD a popisné informace jednotlivých kusů a zjištěný důvod pro povolení kácení Část A 11 PICEA PUNGENS GLAUCA mírně vykloněný, dosadba skupiny (úprava parku) 12 PICEA PUNGENS GLAUCA dosadba skupiny (úprava parku) 13 PICEA PUNGENS GLAUCA dosadba skupiny, jednostranný (úprava parku) 14 PICEA PUNGENS GLAUCA dosadba skupiny, jednostranný (úprava parku) 19 CRATAEGUS MONOGYNA (prosvětlení) 20 CRATAEGUS MONOGYNA vykloněný, poškoz.kmene, část.ořezaný (prosvětlení) 24 CRATAEGUS MONOGYNA vykloněný, prasklina na kmeni (prosvětlení) Jehličnany v této části parku neprosperují tak, jak by měly, zavětvení je poměrně řídké. Místy je patrné rezavé jehličí, resp. holé větve, což se negativně pohledově uplatňuje ze směru od pěší cesty náměstíčka. Hlohy navrhované ke kácení jsou drobné, nevýrazné, jejich kácení z důvodu prosvětlení, resp. uvolnění prostoru pro posílení perspektivnějších dřevin je přijatelné. 6

7 Část B 9 ACER PLATANOIDES jizva, nálet u opěr.zdi (úprava parku) 13 PSEUDOTSUGA MENZIESII konkurující si dosadby, poranění kmene (úprava parku) 14 PSEUDOTSUGA MENZIESII konkurující si dosadby (úprava parku) 47 TILIA CORDATA slabý,konkuruje (prosvětlení) 56 PICEA PUNGENS GLAUCA (úprava parku) 57 PICEA MARIANA FASTIGIATA skupina (úprava parku) 58 PICEA PUNGENS GLAUCA skupina (úprava parku) Jde o stromy v prostoru rybníčku 1, dětského hřiště a jihovýchodního rohu náměstíčka. K položce č. 9 - javoru mléči lze souhlasit s kácením, kmen je narušen mrazovou trhlinou, kořeny narušují opěrnou zídku. Douglasky, inv. č. 13 a 14 tyto si vzájemně konkurují a ubírají prostor a světlo stávajícím kosterním dřevinám. Lípa srdčitá inv. č. 47 je nejslabší z lip v hodnocené lokalitě. S kácením lze souhlasit, uvolnění prostoru pro posílení perspektivnějších dřevin je přijatelné jako závažný důvod pro kácení. Trojice smrků v rohu náměstíčka, byla povolena ke kácení z důvodu nové koncepce parku otevření prostoru v jejich okolí. Část C 3 PICEA PUNGENS GLAUCA nahodilá výsadba, mírně křivý (úprava parku) 4 PINUS CONTORTA nahodilá výsadba (úprava parku) 11 MAGNOLIA x SOULANGEANA 32, poranění kmene, stísněná pol.13 (prosvětlení) 14 TILIA CORDATA (prosvětlení) 18 BETULA VERRUCOSA vykloněný, těsně s pol.19 (úprava parku) 19 BETULA VERRUCOSA těsně s pol.18, výplňová dřevina (úprava parku) 27 PRUNUS CERASIFERA tvoří podrost, odstranit vertik.výhony (prosvětlení) 30 PRUNUS SERRULATA na stanovišti nevhodný (prosvětlení) 32 TILIA CORDATA slabý,konkuruje (prosvětlení) Položky č. 3 a 4 jsou jehličnany v rohu náměstíčka, jde o smrk pichlavý a borovici pokroucenou, jde o slabší jedince, borovice je výrazně proschlá, kácení je požadováno z důvodu nové koncepce parku, z hlediska ochrany přírody je toto řešení akceptovatelné, dojde k prosvětlení a uvolnění prostoru. Šácholan Soulangeův inv. č. 11 má poškozený kmen a je příliš blízko u inv. č. 13- liliovníku. Též inv. č. 14 lípa srdčitá mezi liliovníkem a jírovcem inv. č. 15, dále inv. č. 18, 19 břízy bělokoré, 27 myrobalán, 30 sakura a 32 lípa srdčitá, byly vybrány jako slabší stromy s nižší sadovnickou hodnotou k uvolnění příliš husté výsadby a prosvětlení. Z pohledu ochrany přírody dojde k ozdravení a uvolnění prostoru pro perspektivnější hodnotné jedince. 7

8 Část D 4 ACER PLATAN. GLOBOSUM poškození kmene, v nasazení koruny (úprava parku/nahr.) 5 ACER PLATAN. GLOBOSUM poškození kmene, v nasazení koruny (úprava parku/nahr.) 6 ACER PLATAN. GLOBOSUM poškození kmene, v nasazení koruny (úprava parku/nahr.) 8 ACER PLATAN. GLOBOSUM poškození kmene, v nasazení koruny (úprava parku/nahr.) 11 ACER PLATAN. GLOBOSUM poškození kmene, v nasazení koruny (úprava parku/nahr.) 12 ACER PLATAN. GLOBOSUM poškození kmene, v nasazení koruny (úprava parku/nahr.) 13 ACER PLATAN. GLOBOSUM poškození kmene, v nasazení koruny (úprava parku/nahr.) 14 ACER PLATAN. GLOBOSUM poškození kmene, v nasazení koruny (úprava parku/nahr.) 16 ACER PLATAN. GLOBOSUM poškození kmene, v nasazení koruny (úprava parku/nahr.) 17 ACER PLATAN. GLOBOSUM poškození kmene, v nasazení koruny (úprava parku/nahr.) 50 ACER NEGUNDO 68, výmlad.z pařezu,houby na basi,vykl., dvojkm. (prosvětlení) 10 ks u - javor mléč, inv. č. 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16 a 17 jde o alej před evangelickým kostelem, důvodem ke kácení je poškození kmene v nasazení koruny, nevhodný řez z minulosti, žadatel uvádí i novou koncepci parku, ale jde v podstatě o výměnu aleje za novou. Toto řešení orgán ochrany přírody vítá, neboť perspektiva těchto relativně mladých stromů s poškozenými korunami je nízká a je mnohem vhodnější z dlouhodobého hlediska vysadit nové stromky s kvalitně zapěstovanou korunou. Inv. č. 50 je javor jasanolistý jde o dvojkmen, podle žádosti je důvodem prosvětlení porostu, ovšem jde i o zhoršený zdravotní stav, pozorované plodnice hub na bázi kmene indikují možné selhání kmenů poškozených zevnitř jde tedy o snížení provozní bezpečnosti v místě. Část E 2 PINUS NIGRA prosychá (zdrav.stav) 3 PINUS NIGRA konkuruje, prosychá (zdrav.stav) 15 PINUS CONTORTA nahodilá výsadba,prosychá (zdrav.stav) 23 PINUS SYLVESTRIS vykloněný,prosychá (zdrav.stav) 25 PINUS CONTORTA nahodilá výsadba,prosychá (zdrav.stav) 26 PINUS CONTORTA nahodilá výsadba,prosychá (zdrav.stav) 28 PINUS CONTORTA na stanovišti neperspektivní,prosychá (zdrav.stav) 36 PINUS NIGRA konkurují lipám;znač.počk.kmene (sekera) (zdrav.stav) 39 PINUS SYLVESTRIS na stanovišti neperspektivní,prosychá (zdrav.stav) Všechny uvedené jehličnany viditelně neprosperují, důvodem budou patrně špatné vláhové poměry stanoviště a nevhodně vybraná ová skladba. Důvodem pro povolení kácení je nevhodná výsadba v minulosti a zdravotní stav, stromy prosychají. Inv. číslo 23, ( kmene v.v. 132 cm) chybně uvedeno ové jméno v seznamu inventarizace borovice pokroucená (Pinus contorta), jedná se o borovici lesní (Pinus sylvestris). Důvodem pro povolení kácení je též špatný zdravotní stav, strom je vykloněný a prosychá. 8

9 kmene (cm) Část F 3 PICEA ABIES v těsném zápoji s 4. (prosvětlení) 5 PINUS SYLVESTRIS dosadby,prosychá (zdravotní) 22 ACER PLATANOIDES podrost, poškození base (prosvětlení) 24 PINUS STROBUS v zápoji, dosadby (prosvětlení) 29 BETULA VERRUCOSA vzrostlý nálet (prosvětlení) 33 LARIX DECIDUA dosadba (prosvětlení) 41 PINUS CONTORTA nevhodná dosadba,prosychá (zdravotní) 65 PINUS JEFFREYI neperspektivní, nahodilá dosadba (prosvětlení) 72 PINUS CONTORTA nahodilá výsadba, jednostranný (úprava parku) 85 FRAXINUS EXCELSIOR suché KV + V 1+2ř;suchý (zdravotní) 90 PRUNUS PADUS podrost (prosvětlení) 93 FRAXINUS EXCELS. PENDULA nevhodné stanoviště (zdravotní) 106 PINUS STROBUS nahodilá výsadba (prosvětlení) 107 PINUS STROBUS nahodilá výsadba (prosvětlení) 110 FRAXINUS EXC. PENDULA dosadba (zdravotní) V části F je dle údajů inventarizace 110 stromů, 15 z nich zde uvedených bylo navrženo ke skácení především z důvodu prosvětlení této lokality a uvolnění prostoru pro růst perspektivnějších jedinců, dle šetření orgánu ochrany přírody v místě se většinou jedná o mladší slabé jedince, kteří by dalším růstem nevhodně konkurovali ostatním stromům, nebo jedince se zhoršeným zdravotním stavem, např. jasan inv. č. 85 je téměř suchý. Část G 12 TILIA CORDATA poškození kmene, dosadba (úprava parku) 25 PINUS CONTORTA nahodilá výsadba,prosychá (zdravotní) 26 PINUS CONTORTA nahodilá výsadba,prosychá (zdravotní) 30 PINUS NIGRA v zápoji se smrky,prosychá (prosvětlení) 32 CRATAEGUS MONOGYNA podrost (prosvětlení) 54 PINUS CONTORTA skupina,prosychá (prosvětlení) 55 PINUS CONTORTA skupina,prosychá (prosvětlení) 56 PINUS CONTORTA skupina,prosychá (prosvětlení) 57 PINUS CONTORTA skupina,prosychá (prosvětlení) 58 PINUS CONTORTA skupina,prosychá (prosvětlení) 59 ULMUS CARPINIFOLIA vzrostlý nálet u pomníčku (prosvětlení) 60 PINUS CONTORTA skupina,prosychá (prosvětlení) 61 PINUS CONTORTA skupina,prosychá (prosvětlení) 62 PINUS CONTORTA skupina,prosychá (prosvětlení) 63 PINUS SYLVESTRIS skupina,prosychá (prosvětlení) 67 ABIES ALBA ulámané větve (zdravotní) 84 PINUS CONTORTA konkurují, nevhodná dosadba (prosvětlení) 86 ABIES ALBA konkurují, nevhodná dosadba (prosvětlení) 103 FRAXINUS EXCELSIOR jednostranný, konkuruje (prosvětlení) 106 PINUS NIGRA dosadba, slabý (zdravotní) 124 QUERCUS RUBRA budoucí konkurence pol (prosvětlení) Jednotlivé stromy hustšího porostu v jihovýchodním cípu části G inv. č. 12 lípa srdčitá, 25, 26 borovice pokroucené, 30 borovice černá a 32 hloh patří mezi jedince s nižší sadovnickou hodnotou a zhoršeným zdravotním stavem, jejich pokácením dojde k uvolnění prostoru pro posílení perspektivnějších dřevin, což je přijatelné jako závažný důvod pro kácení. Skupina dřevin v severozápadním cípu části G inv. č. 54 až 63, z toho 8 ks borovic pokroucených jedna borovice černá a jeden jilm habrolistý, si vzájemně konkuruje, jilm navíc bází kmene a kořeny narušuje pomníček. Jehličnany jsou proschlé, celkově skupina působí nevzhledně. Prosvětlení lokality skácením těchto stromů je přijatelné jako závažný důvod pro kácení. Položka č. 67- jedle bělokorá je 9

10 poničená, má polámané větve, kácení je povoleno z důvodů zdravotních. Položka č. 103 jasan ztepilý - důvodem pro povolení kácení je jednostranné větvení a konkurence ostatním stromům. Část H INVENTARIZACE POROSTU: ČESKÁ LÍPA - ČÁST MĚSTSKÝ H PARK 1 PINUS CONTORTA prosychá (zdravotní) 11 PSEUDOTSUGA MENZIESII nevhodná dosadba, konkuruje dubu (prosvětlení) 19 PINUS STROBUS (prosvětlení) 39 PINUS SYLVESTRIS nahodilá výsadba,prosychá (zdrav.,prosvětlení) 41 PINUS CONTORTA prosychá (zdravotní) 43 PICEA ABIES nahodilá výsadba (zdrav.,prosvětlení) 44 PICEA ABIES 58 1,5 1 kulovitý tvar, napadeno žlabatkou, nahod.výs. (zdrav.,prosvětlení) 48 PINUS CONTORTA nahodilá výsadba,prosychá (zdravotní) 50 PINUS CONTORTA nahodilá výsadba,prosychá (zdravotní) 51 PINUS CONTORTA nahodilá výsadba,prosychá (zdravotní) 60 CRATAEGUS MONOGYNA podrost (úprava parku) Borovice pokroucené inv. č. 1, 41, 48, 50 a 51 prosychají, jejich povolení je z důvodů zdravotních. Douglaska tisolistá inv. č. 11 ve skupině jehličnanů konkurujících dubu letnímu (vzácná pyramidální forma) inv. č. 8, byla povolena ke kácení pro snížení konkurenčního tlaku na uvedený dub s mnohem vyšší sadovnickou hodnotou (v inventarizaci je chybně uvedena pod č. 11 abies alba jedle bělokorá), borovice vejmutovka inv. č. 19, borovice lesní inv. č 39, smrky lesní inv. č. 43 a 44, byly povoleny pro kácení z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a uvolnění prostoru pro perspektivnější, resp. cennější jedince. Hloh pod inv. č. 37 má nízkou sadovnickou hodnotu, plnil v místě funkci podrostu, jeho kácení je povoleno z důvodu uvolnění prostoru a nové koncepce parku. Část I 59 PINUS STROBUS dosadba cca 2007;prosychá (prosvětlení) Borovice vejmutovka inv. č. 59 byla povolena ke kácení z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a též prosvětlení porostu. K vyjádření a námitkám STUŽ: Prosvětlením a uvolněním jednotlivých lokalit parku dojde k posílení stromů, které na stanovišti zůstanou. Toto nelze provést bez kácení, autorka projektu vybrala méně hodnotné stromy, případně v horším zdravotním stavu. Kde jsou příliš husté porostní celky stromů, dochází k nežádoucí konkurenci a proto je potřeba vybrat slabší jedince a provést výchovný zásah, je to zcela běžný postup pro posílení a ozdravení porostu dřevin. Cennější a zejména kosterní dřeviny parku zůstávají zachovány, ačkoliv ne všechny jsou v dobrém zdravotním stavu. Plánovaná revitalizace by měla přispět k jejich posílení a prodloužení života. Termín nahodilá výsadba je spíše pracovní poznámkou, jde o stromy, případně skupinky, které byly vysazeny ojediněle bez čitelného vztahu ke koncepci parku jako celku. Tento termín je uveden pouze v poznámce, důvodem ke kácení je nová koncepce parku, prosvětlení nebo špatný zdravotní stav, tyto důvody jsou orgánem ochrany přírody považované za závažné. 10

11 Nedostatek respektu k práci ých orgán ochrany přírody u autorky neshledává ani není příslušný toto hodnotit. K námitce k břízám 18 a 19 část C jak již bylo výše vysvětleno v daném místě byly pro prosvětlení vybrány nejméně hodnotné a méně perspektivní dřeviny. Přirozeně většího efektu by se dosáhlo vykácením mohutnějších jedinců, to by však bylo v rozporu s cílem právě tyto posílit a zachovat. S námitkou k hodnocení vzájemné konkurence stromů nelze souhlasit. Vzájemné konkurování stromů lze dovozovat podle toho, že rostou příliš blízko sebe, ba lze i tvrdit, že jednotlivě nemohou prosperovat stejně dobře, jako by prosperovaly, kdyby rostly každý sám jako solitér. Ovšem menší skupina stromů jako celek může být silná a esteticky hodnotná jako solitér. Toto je dáno zákonitostmi růstu stromů ve vztahu ke světlu a stanovišti jako takovému. Autorka v místech, kde je porost příliš hustý, volí jeho výchovnou probírku. Její řešení je velmi citlivé, například při kácení douglasky inv. č. 11 u pyramidálního dubu v části H, by bylo možno vykácet všechny čtyři jehličnany ve skupince, které dub zastiňují. Ovšem ekologický vztah stromů rostlých v těsné blízkosti je velmi složitý a je těžko předvídatelné, zda by došlo k ozdravění dubu nebo jeho ohrožení, neboť tento strom viditelně trpí nedostatkem světla, ale zároveň jeho kmen nemusí být dostatečně silný a odolný vůči větru, protože rostl chráněn dalšími stromy. S námitkou, že je navrženo ke kácení příliš jehličnatých stromů v poměru k listnatým, by bylo možné souhlasit, neboť z estetického hlediska je odborníky skutečně doporučováno vysazovat do prostoru parků a zahrad jehličnany z důvodu oživení prostoru v zimních měsících. Po bližším prozkoumání současného stavu v parku, je však patrno, že právě jehličnany trpí v této lokalitě nepříznivými půdními vláhovými poměry a to zejména borovice pokroucené, které jsou jinak známé svou mimořádnou odolností vůči nepříznivým ekologickým podmínkám. Tyto však v prostředí městského parku usychají. Toto zjištění se shoduje s poznatky popsanými v projektu, proto orgán ochrany přírody souhlasí s navrženým řešením. S námitkou, že není v projektu brán dostatečný ohled na to, že park zdaleka není jen městský architektonický prvek, ale že tvoří doslova plíce jeho centra, nelze souhlasit. Realizací záměru dojde k nárůstu objemu zeleně. V současné době park tvoří převážně více či méně zapojené porosty vzrostlých stromů, keřové patro téměř chybí. Prosvětlením a dosadbou keřového patra a mladých stromů, by mělo dojít k nárůstu objemu zeleně i v patrech vertikálně, čímž dojde k nárůstu součtu listových ploch. Filtrační funkce porostu by měla být naopak zvýšena. K nesouhlasu STUŽ s kácením smrků pichlavých v rozích náměstíčka orgán ochrany přírody uvádí, že dílčí důvody pro povolení kácení jsou již uvedeny výše. Dále dodává, že smrk pichlavý je skutečně odolnější vůči emisím v ovzduší, stejně jako borovice pokroucená. Tyto y se pravděpodobně adaptovaly již ve své domovině na sopečný prach. Nicméně na daném stanovišti v parku neprosperují, neboť jim pravděpodobně nevyhovují dané půdní podmínky. Zdravý smrk pichlavý je hustě zavětven a větve má hustě porostlé jehličím. Některé z předmětných smrků jsou však silně prořídlé a části větví holé. Pochopitelně je nutno vykácet vždy celou skupinku, neboť tyto stromy jsou jednostranně větveny směrem ven z celku. S názorem, že je nelogické kácet obě douglasky tisolisté inv. č. 13 a 14 v části B z důvodu konkurence, když jedna prosperuje lépe, nelze souhlasit. Douglasky konkurují, resp. zabírají prostor i mohutným vzrostlým listnáčům okolo jilm, lípy, dub. V tomto porostu působí trochu jako cizorodý prvek. Navíc obě jsou jednostranně větvené ve směru od sebe. S námitkou, že důvod pro kácení prosvětlení je příliš obecný a nevýznamný, orgán ochrany přírody nesouhlasí. Jde o terminus technicus z oboru dendrologie. Skácením slabších vybraných jedinců uvnitř porostu dojde k uvolnění prostoru a prosvětlení, tzn. posílení perspektivních jedinců a zlepšení růstových podmínek stávajících cennějších dřevin. Ano, 11

12 prostor nad zemí v korunách i pod zemí v kořenové sféře pravděpodobně zaplní stávající stromy v okolí, což přispěje k jejich posílení a to je přesně cíl, o který jde, nikoliv o světlo pro návštěvníky parku. K námitce, že je třeba respektovat historické hodnoty parku, orgán ochrany přírody uvádí, že park se nachází na území Městské památkové zóny Česká Lípa, proto se k projektu vyjadřovala odborná organizace státní památkové péče Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci. Na základě tohoto vyjádření bylo vydáno Městským úřadem Česká Lípa, stavebním úřadem ORP, jako věcně a místně příslušným orgánem státní památkové péče rozhodnutí, že projekt je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustný. Rozhodnutí bylo vydáno pod č.j. MUCL/86223/2013 dne Proto orgán ochrany přírody nemá pochybnosti, že by historické hodnoty parku nebyly respektovány. Všechny stromy požadované ke kácení jsou součástí registrovaného významného krajinného prvku (dále jen RVKP) Městský park Česká Lípa. K celému projektu bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko k zásahu do RVKP dle 4 odst. 2 zákona v souladu s 149 správního řádu pod č.j.: MUCL/87457 /2013 ze dne Žádný z uvedených stromů není vyhlášen jako památný. Na tento významný krajinný prvek je nahlíženo jako na celek, ekosystém, který ve městě plní ekologicko stabilizační i estetické funkce. Stejně tak je pohlíženo jako na celek na výše uvedený projekt, jako zásah do tohoto RVKP. Celý projekt je odborným autorským dílem Ing. Kateřiny Tomanové, autorizované architektky v oboru krajinářská architektura. Již samotný název revitalizace ukazuje na úmysl obnovy, ozdravení a omlazení porostu v městském parku. Autorka vzala v úvahu historii městského parku, geomorfologické vlastnosti lokality, požadavky na biotop jednotlivých ů dřevin i současný zdravotní stav porostu. V projektu řádně uvádí veškeré odborné zdroje, ze kterých vycházela. Koncepce dosadeb navazuje na tradici městských parků minulého a předminulého století a byla konzultována se zástupcem Národního památkového úřadu. Ekologická újma způsobená kácením dřevin je dostatečně kompenzována prosvětlením, ozdravením a uvolněním prostoru pro cennější zdravé a perspektivní jedince a omlazením navrhovanou novou výsadbou. Estetické pojetí lze považovat za subjektivní názor, ovšem jedná se o názor kvalifikovaného odborníka, který zohledňuje všechny ostatní výše uvedené aspekty. Přirozeně by mohla existovat i řada jiných neméně kvalitních řešení revitalizace městského parku a to i podstatně radikálnějších v rozsahu kácení, nicméně výběr autora, respektive konečné podoby parku je věcí majitele, tedy města Česká Lípa. Orgán ochrany přírody pouze hodnotí, zda konečný předložený záměr je v souladu se zájmy ochrany přírody hájenými zákonem. V tomto případě není dána ze zákona povinnost předložení více variant řešení. Dle úvahy orgánu přírody jde o velmi kvalitní projekt vysoké odborné úrovně. Jeho zpracování bylo jistě velmi náročné. Vlastní realizace bude velmi nákladná, nejde jen o kácení a dosadby, ale i o rozsáhlé bezpečnostní, výchovné i tvarovací řezy včetně nákladné bezpečnostní vazby navržené jako ošetření cílových stromů. Pro výše uvedené důvody považuje orgán ochrany přírody samotnou realizaci projektu Městský park v České Lípě, revitalizace zeleně, aktualizace 2013 za dostatečně závažný důvod pro povolení kácení uvedených 91 stromů bez výjimky v rámci tohoto projektu. V podmínce číslo 1) orgán ochrany přírody váže povolení kácení dřevin na realizaci celého uvedeného projektu, nikoli na získání grantu, jak navrhuje STUŽ, neboť způsob financování projektu se netýká zájmů ochrany přírody. Podmínka číslo 2) určuje období vhodné pro 12

13 kácení s ohledem zejména na hnízdění ptáků a zároveň časově omezuje platnost povolení, protože jde o živý ekosystém, který se v čase vyvíjí. Podmínkou 3) je opět kácení vázáno na realizaci celého projektu včetně dosadeb. Odstranění dřevní hmoty v podmínce 4) je požadováno z důvodu minimalizace šíření houbových chorob. Podmínka č. 5) zajišťuje úroveň provedení prací. Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle 81 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství podáním učiněným u Městského úřadu Česká Lípa. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Včas podané a přípustné odvolání má v souladu s ustanovením 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. - otisk úředního razítka - Bc. Věra Svobodová referentka ochrany přírody oddělení ochrany přírody, krajiny, ovzduší a odpadů odboru životního prostředí Rozdělovník: Žadatel na adresu pro doručování STUŽ na adresu pro doručování ID DS: bkfbe3p Adresa pro písemný styk: Adresa sídla pracoviště: IČ: náměstí T. G. Masaryka čp. 1 nám. T.G. M. čp. 1(budova F) Fax.: Česká Lípa Česká Lípa http: e-podatelna: 13

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ Woodproject s.r.o., Karlštejnská 122, 252 17 Tachlovice, kancelář: Havlíčkovo náměstí 15, Rudná 259 19,woodproject@woodproject.cz, www.woodproject.cz, tel.:605 938 648, 733 770 615, IČ:26709589 DIČ:CZ26709589

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh stromy s výčetním obvodem nad 80 cm Albert, Zahradní - 1 Albert, Zahradní 6 Picea abies smrk ztepilý 17 53 25 10,0 0,0 3 3 a 1 1 2 Proschlý, poškozený

Více

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ SADOVNICKÁ HODNOTA DEVIN JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ DENDROLOGICKÝ PRZKUM, NÁVRH PSTEBNÍCH OPATENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOPIS ZN.: 170688/2014 rozdělovník ZE DNE: 19.9.2014 NAŠE ZNAČKA: MMHK/175269/2014 zp2/mrk SZ MMHK/170688/2014 VYŘIZUJE: Adriena Marková TELEFON: 495707667 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průmět koruny (m) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní bezpečnost (0-3) Cíl dopadu (0-3) Perspektiva

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne Dotaz ze dne 2. 9. 2012 - č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady V tiskové zprávě Magistrátu města Pardubic ze dne 28. 3. 2012 o kácení v Tyršových sadech v březnu 2012 se uvádí, že: "Celkem

Více

Dendrologie. Vybrané rody

Dendrologie. Vybrané rody Dendrologie Vybrané rody Listnaté stromy Acer javor Domácí: A.platanoides j.mléč Nížiny Suchovzdorný Nevhodný pravidelný řez Mrazové desky na kmeni Acer platanoides j.mléč Acer javor Domácí: A.pseudoplatanus

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu... 5 2.1.1 Zdroje reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný...

Více

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Katastrální území: Parcela číslo: Investor: Zodpovědný projektant: Projektanti: Datum zpracování: Šanov nad Jevišovkou Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek 397 01 Písek, Lesnická 55 tel.: 382 506 111, fax: 382 506 102, e-mail: lespi@lespi.cz DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Přístup k informacím... 5 2.1.1 Rejstřík uznaných zdrojů

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem From: Tušl Ondřej Sent: Friday, June 08, 2012 10:49 AM To: Subject: FW: č.j.: 35831/2012/KP - ŽÁDOST O INFORMACE DLE 106/1999 - TYRŠOVY SADY Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš

Více

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha Základy Zakládání Zeleně Ladislav Kejha projekční příprava výběr taxonů pro výsadbu velikost a typ výsadbového materiálu hustota výsadeb volba a popis technologie výsadby Pořizovací cena i následná údržba

Více

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin VLS Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město Tišnov, náměstí Míru, 6669 Tišnov Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SOUBOR OSTATNÍCH

Více

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov Odbor rozvoje a životního prostředí Orgán ochrany přírody nám.míru 1 pošt.přihrádka 18 407 77 ŠLUKNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 06.11.2017 Naše zn.: ORŽP/9556/2017/1505/2017/nab Vyřizuje: Božena Naňáková

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav

Areál Rezidence Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Barbora Eismanová Ing.Ivan Marek Ing. Barbora Kubecová Ing. Ivan Marek Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 pro maloodběratele JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 666 19 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ ČÁST

Více

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků "CENTRAL PARK"

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků CENTRAL PARK Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm) Plocha koruny stromu(m2) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVNICKÁ FAKULTA V BRNĚ PROBLEMATIKA OZELEŇOVÁNÍ VÝSYPEK

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVNICKÁ FAKULTA V BRNĚ PROBLEMATIKA OZELEŇOVÁNÍ VÝSYPEK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVNICKÁ FAKULTA V BRNĚ PROBLEMATIKA OZELEŇOVÁNÍ VÝSYPEK Seminární práce z předmětu: Aplikovaná dendrologie Datum: 3. 7. 2013 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY OZELENĚNÍ VÝSYPEK

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa 280.3.2/S/5 VYŘIZUJE: STANOVENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ

Více

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka)

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) IAP - Revize stromů v Mercandiniho sadech v Klatovech pro potřeby Města Klatovy - odboru rozvoje města, zpracovala Ing. Radka Frydrychová, listopad 2012 1 jírovec

Více

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun 1 Betula pendula bříza 23 71 13,5 0,5 5,5 3 S V 1 2 666/210 mírný náklon, pěkná 2 Salix caprea vrba 38 119 9 1,5 5,5 4 OP V 2 2 666/210 prosychání cca 10-15% 3 Salix caprea vrba 28/30 88/94 8 1,5 7,5 4

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY 4 2.1 ÚVOD Jak již bylo zmíněno v úvodu, hlavní prioritou revitalizace zeleně ve městě Velkém Meziříčí je zachování co nejvíce letitých

Více

Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady

Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady Současný stav : V současné době je zeleň v parku málo zastoupena, plocha parku je víceméně v pořádku, ale vzrostlé zeleně je zde velký nedostatek.

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE Ing. Lenka Vyhnálková říjen 2013 Identifikační data DRUH DOKUMENTACE: NÁZEV PROJEKTU: OBJEDNAVATEL

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1.

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1. Ceník podzim 2012 Listnaté stromy vzrostlé Stromy lze vybírat po telefonické domluvě s vedoucím školky (+420 606 68 98 98) Maloobchodní prodej s přirážkou 30 % při odběru menším než 15 ks. Dřevina obvod

Více

OBSAH 4.9. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ - KE KONOPIŠTI 4.8. NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV KE KONOPIŠTI

OBSAH 4.9. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ - KE KONOPIŠTI 4.8. NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV KE KONOPIŠTI OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. HLAVNÍ ZÁSADY NÁVRHU 4. GRAFICKÁ ČÁST A TABULKY VÝKAZŮ VÝMĚR A POČTŮ 4.1.SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ POD NEMOCNICÍ A MŠ LONGENOVA 4.2.NÁVRH

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum:

Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum: Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Inventarizace dřevin, návrh pěstebních opatření Florstyl s.r.o. květen 2011

Více

1. Opatření a postupy zajišťující přístup informacím, které se týkají dodávek dřeva a dřevařských výrobků uváděných hospodářským subjektem na trh:

1. Opatření a postupy zajišťující přístup informacím, které se týkají dodávek dřeva a dřevařských výrobků uváděných hospodářským subjektem na trh: Systém náležité péče obce Dolany uvádějící poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva (palivo, štěpka, větve) vytěžené na pozemcích obce dle Nařízení EU č. 995/2010 I. Právní předpisy týkající

Více

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ OBEC ŽLUNICE PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ (2/205 2/2020) (INVENTARIZACE, ANALÝZA A PLÁN PÉČE) Zadavatel: Adresa: Obec Žlunice Obecní úřad Žlunice, Žlunice 38, 507 34 Žlunice IČO: 0027245 Emailová schránka:

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice www.arnikaskolky.cz arnika.poslusny@ volny.cz tel. 606 68 98 98 Velkoobchodní ceník - jaro 2013 Ceny jsou uvedeny v korunách jako velkoobchodní, k cenám účtujeme

Více

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení Park Evropy Biologicko dendrologické posouzení 2014 1 Zpracoval: Karel Kerouš, IČ 75915154, tel.: 604 118 616 Termín provedení terénních prací: 1. 6. 5. 2014 Termín zpracování dat: 7. 9. 5. 2014 Metodika

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 498/2012 ze dne 12. června 2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 498/2012 ze dne 12. června 2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie L 152/28 Úřední věstník Evropské unie 13.6.2012 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 498/2012 ze dne 12. června 2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE,

Více

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková.

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková. 10. ROZPOČET Pracovní operace Poř. Ceníková Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka CENA (Kč) 823-1 Plochy a úprava území 1 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,4 m 3 24 ks 2 184102115

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech září 2012. ÚDAJE O OBJEDNATELI A ZPRACOVATELI: Objednatel:

Více

Stromy a keře. Univerzita 3. věku. Jiří Viewegh

Stromy a keře. Univerzita 3. věku. Jiří Viewegh Stromy a keře Univerzita 3. věku Jiří Viewegh Jehličnany, které známe z našich lesů I a II Autochtonní (= vždy domácí): - smrk ztepilý Picea abies (L.) Karst. (Picea excelsa Link) - borovice lesní (b.

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A Vysvětlivky: V odstranit - obvod kmene nad 80 cm odstranit - obvod kmene do 80 cm ošetřit instalovat vazbu BŘ bezpečnostní řez tvoří skupinu stav porostu k 27.

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/23046/2012/6266/2/ŽP-VO Naše čj.: MU/01582/2013/ŽP-VO Vyřizuje: Ing. Xenie Pospíšilová Tel.: 581 722 346 E-mail: xpospisilova@mesto-lipnik.cz Počet listů: 2 Počet listů

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

Ing. Kateřina Nehybová, DiS.

Ing. Kateřina Nehybová, DiS. OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 66619 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU ČÁST

Více

VE STUDENÉM MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

VE STUDENÉM MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI VE STUDENÉM MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Odbor ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1.

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1. Téma: NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1. Vypracoval: Ing. Roman Rázl TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 PŘÍLOHA 1 Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis a navrhovaná konzervační

Více

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň Dřeviny Širší stupeň Bučin tj. vyšších středních poloh Pozn.: Do širšího stupně bučin v přírodě zasahují dřeviny nižších poloh i druhy smrčin, uvedené v dalších souborech. V tomto souboru jsou uvedeny

Více

Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01 Revitalizace vegetačních prvků. Městské lesy Doksy, Valdštejnská 183, 472 01 Doksy

Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01 Revitalizace vegetačních prvků. Městské lesy Doksy, Valdštejnská 183, 472 01 Doksy Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Ivan Marek Ing.Barbora Eismanová Ing. Barbora Eismanová Ing. Ivan Marek Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01

Více

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN ARNIKA Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN Ing. Zdeněk Poslušný, Zakládání a údržba zeleně Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64, tel.fax 257 960 260 E-mail : arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

STROMY MĚSTA RAKOVNÍKA

STROMY MĚSTA RAKOVNÍKA Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STROMY MĚSTA RAKOVNÍKA Tereza Zápalová Gymnázium Zikmunda Wintra nám. J. Žižky 186, Rakovník 1 Anotace Tato práce

Více

HEDVÍKOVSKÁ ROKLE - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU

HEDVÍKOVSKÁ ROKLE - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU HEDVÍKOVSKÁ ROKLE - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva

Více

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. NÁVES Sv dřevin 39 Rosa sp. Růže záhonové 1694/50 L ve skupině

Více

LOVĚTÍNSKÁ ROKLE - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

LOVĚTÍNSKÁ ROKLE - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI LOVĚTÍNSKÁ ROKLE - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva

Více

PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU. platný od 1. 8. 2015

PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU. platný od 1. 8. 2015 PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU platný od 1. 8. 2015 JMENNÝ REJSTŘÍK Latinské názvy: str.: str.: České názvy: str.: str.: Abies alba (VS) 8, 38 Abies balsamea (VS) 38 Abies bornmulleriana

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 Dokumentace - mapové podklady, příloha č. 7 k ZD Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 - níže jsou uvedeny bližší informace k veřejné zakázce malého rozsahu Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Functional

Více

NAUČNÁ DENDROLOGICKÁ STEZKA V KARLOVÝCH VARECH. Dendrologický průzkum - tabulková část...str.1. dendrologická stezka. sadovnická hodnota

NAUČNÁ DENDROLOGICKÁ STEZKA V KARLOVÝCH VARECH. Dendrologický průzkum - tabulková část...str.1. dendrologická stezka. sadovnická hodnota NUČNÁ DENDROLOGICKÁ STEZK V KRLOVÝCH VRECH Smetanovy sady 1 1 javor mléč cer platanoides 1 10 68 4 3 RU1 1 3 lípa srdčitá Tilia cordata 1 7 32 4 4 RU1 1 4 lípa srdčitá Tilia cordata 1 5 30 4 4 1 5 lípa

Více

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova VESELÝ SVĚT PRO ZVÍDAVÉ DĚTI Objednatel: Vypracovala: Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 IČ: 00288560 Ing. Hana Prášilíková Stiborova 37, Olomouc, 77900 IČ: 74222820 Místo: ZŠ a MŠ

Více

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Název stavby: Název SO: Polní cesty v k.ú. Počedělice Polní cesty C5, C51, C52 Jednot. Cena celkem Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Kč bez DPH 1 C 5

Více

1/7 INVENTARIZACE DŘEVIN NÁVRHOVÁ PŘÍLOHA K SK. M 1: m SADOVNICKÁ HODNOTA - JEDNOTLIVĚ HODNOCENÉ STROMY

1/7 INVENTARIZACE DŘEVIN NÁVRHOVÁ PŘÍLOHA K SK. M 1: m SADOVNICKÁ HODNOTA - JEDNOTLIVĚ HODNOCENÉ STROMY 1/7 INVENTARIZACE DŘEVIN 429 S POŘADOVÉ ČÍSLO JEDINCE (podrobné informace viz.tabulková příloha Inventarizace dřevin - Smetanovy sady v Jeseníku) SOLITERNÍ EŘ SUPNA EŘŮ CELOVÝ POTENCIÁL - SUPINA EŘŮ SADOVNICÁ

Více

Mgr. RADIM KOČVARA. Záříčí 92, Chropyně. IČ: , DIČ: CZ ,

Mgr. RADIM KOČVARA. Záříčí 92, Chropyně. IČ: , DIČ: CZ , Inventarizace dřevin Pustkovecké údolí Mgr. RADIM KOČVARA Záříčí 92, CZ 768 11 Chropyně IČ: 730 68 021, DIČ: CZ7808155432 604 356 795, e-mail: burunduk@seznam.cz ÚVOD Na základě požadavku Statutárního

Více

Upozornění na některá ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen správní řád ):

Upozornění na některá ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen správní řád ): Metodická pomůcka k povolování kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK ) a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o

Více

Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří

Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří Zarůstání pozemků, které přestaly být zemědělsky obhospodařované (orba, kosení, pastva) křovinami a posléze stromy

Více