LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)"

Transkript

1

2 LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat okolním vlivům. Bodové Popis charakteristiky hodnocení 0 schopnost regenerace velmi dobrá, olistění a větvičky jako u zdravé dřeviny 1 schopnost regenerace snížena, patrné změny strom oslaben hmyzem, houbou 2 schopnost regenerace snížena podstatně dřevina téměř nereaguje na fyziologické změny 3 schopnost regenerace téměř žádná až nulová dřevina na dožití nebo k odstranění koruny (prosychání) Sledován výskyt usychajících větviček po obvodu koruny. Výskyt a intenzita tohoto poškození zachycuje aktuální změny, kterými jedinec prochází Bodové Popis charakteristiky hodnocení 0 nevyskytuje se 1 ojedinělý výskyt, počátek prosychání 2 podíl do 30 % všech větviček 3 podíl nad 30% všech větviček (odesychání kosterních větví nebo terminálu) Tvorba výmladků (vlků, proventálních výhonů) Proventální výhony jsou výhony, jimiž strom nahrazuje ztrátu asimilačních orgánů. Intenzita s jakou strom tyto úbytky nahrazuje tvorbou proventálních výhonů je znakem vitality. Z hlediska posuzování vitality je důležité i umístění výhonů. Čím je strom méně vitální, tím více stahuje tvorbu proventálních výhonů ke kmeni. Při hodnocení vztahu výmladků k vitalitě stromu je třeba zohledňovat širší aspekty jejich tvorby např. při uvolnění ze zápoje, nebo při mechanickém poškození koruny může být tvorba výmladků projevem vitality. Bodové Popis charakteristiky hodnocení 0 výskyt nezaznamenán 1 ojedinělé výhony, početně nevýznamné 2 významný výskyt 30% větviček nejmladších řádů 3 rozhodující význam ve struktuře stromu Plošná poškozeni Mechanická poškození kmene zasahující do kambia, nebo případně do hlubších vrstev dřeva. Poškození představuje především vstupní bránu pro infikování dřevokaznými houbami, popřípadě může bezprostředně souviset s ohrožením statiky stromu. Bodové Popis charakteristiky hodnocení 0 nevyskytuje se 1 oděrky nebo drobná již zahojená poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích 2 větší poranění, pravděpodobně se zahojí; větší množství menších ran 3 poškození většího rozsahu ohrožující jedince, včetně velkých ran, např. po odstranění dvojáku Mechanické poškození koruny zasahující do kambia stromu. K poškození dochází nejčastěji nevhodným zásahem, cílenou destrukcí, neodborným zásahem, větrem aj. Zdroj: SKOUMAL, V. Park Pacov - posouzení zdravotního stavu stromů a návrh na ošetření. WISTERIA s.r.o., 2009.

3 Bodové Popis charakteristiky hodnocení 0 nevyskytuje se 1 nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých částečně zahojených ran 2 ojedinělá poškození většího rozsahu, podstatná část kosterních větví slabě poškozena 3 poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince Výskyt suchých větví v koruně Hodnocení výskytu suchých větví vyšších řádů v koruně stromu je často dokladem zanedbané péče o jedince. Principy výskytu mohou být v souladu s principy růstu v koruně tyto je třeba odlišovat u každého konkrétního u od ostatních suchých větví. Opožděné odstranění suchých větví může být významným zdrojem infekce. Bodové Popis charakteristiky hodnocení 0 nevyskytuje se 1 četné slabší větve, zanedbaná péče 2 část kosterních větví nebo odumírající terminál 3 výpadek kosterních větví nad 50%, suchý terminál Při posuzování zvažujeme především rozsah, závažnost a lokalizaci. Bodové Popis charakteristiky hodnocení 0 nevyskytuje se 1 počáteční stadia tvorby dutin (mokvání v rozvětvení), drobné dutiny po větvích 2 kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožují jedince, velmi častý výskyt dle bodu 1 3 kmenové dutiny, plodnice ohrožující jedince, velké dutiny při větvení, náběhy Hodnotíme především náklon (posunutí těžiště) a chybné větvení ve vztahu k možnému rozlomení, např. nevhodné postavení kosterních větví. Nebezpečí pádu či zlomení ve vztahu k patogenům. Bodové Popis charakteristiky hodnocení 0 bez snížení stability 1 potenciální snížení stability možné, nevhodné větvení, stanoviště 2 mírně snížená stabilita vyklonění, větvení, patogen, jiné vlivy 3 stav ohrožuje existenci jedince nebo provoz Vyjadřuje, na kolik se vlastnosti jedince nebo vegetačního prvku, které jsou ovlivněné pěstebními opatřeními, blíží pěstebnímu cíli. je tedy souhrnnou charakteristikou, která dosahuje v práci dosažených hodnot. Bodové Popis charakteristiky hodnocení 0 optimální bez zásahu 1 uspokojivý zásah žádoucí, není bezprostředně nutný 2 zanedbaný chybně provedený řez, bez ošetření, potřebný zásah 3 neuspokojivý strom bezprostředně ohrožuje okolí nebo je ohrožena existence jedince kvůli zanedbané údržbě Zdroj: SKOUMAL, V. Park Pacov - posouzení zdravotního stavu stromů a návrh na ošetření. WISTERIA s.r.o., 2009.

4 Sleduje výskyt patogenů, může mít vliv na statiku stromu. Stromům s patogenem je třeba věnovat při ošetření zvýšenou pozornost a péči. NE ANO patogen se v době hodnocení nijak neprojevoval plodnice apod. Výskyt nezaznamenán. Pokud by měl být patogen vyloučen, je nutné provést fytopatologický průzkum nejméně třikrát za rok, případně kultivaci patrný výskyt patogenu v době hodnocení stromu zkrat název popis ka BZ bez zásahu ZŘ zdravotní řez řez stromu, který je třeba provést v době vegetace stromu, v době mimovegetační se jedná vždy o řez bezpečnostní. Odstranění suchých větví, poškozených nebo nevhodných z hlediska pěstebního záměru, křížících se větví, proventálních výhonů apod. Komplexní zásah. BŘ bezpečnostní řez sleduje odstranění suchých větví a částí stromu, které by mohly pro svoje poškození ohrozit okolí. Je součástí zdravotního řezu. OV odstranění výmladků kmenové výmladky především na bázi kmene, výmladky v koruně stromu vrůstající do koruny a výmladky nežádoucí z hlediska pěstebního zásahu. Je součástí zdravotního řezu. OZ, odstranění zlomů a zabránění dalšího poškození jedince odstraněním zbytků poškozených větví. Je součástí OP pahýlů zdravotního řezu. OŘ opravný řez úprava pěstebního tvaru a opravné zásahy po předchozích nevydařených zásazích: odstranění věšáků, drobná konzervační ošetření po starých zásazích. Nesprávným provedením může dojít k nevratnému poškození stromu. Je součástí zdravotního řezu. OK odlehčení koruny odstranění části koruny pro posílení statiky stromu nebo jeho části při zachování habitu stromu, neměly by být odstraňovány větve nad 10 cm průměru, pokud nejde o odumřelé dřevo. KO konzervační ošetření vyčištění dutiny, odvětrání, napuštění zbytkových stěn fungicidním přípravkem. Konzervace plošných poranění. RK, redukce koruny redukce koruny zpravidla z důvodu bezpečnosti RŘ OS, odstranění suchých minimální varianta BŘ, případně uveden tam, kde se klade důraz na odstranění suchých OSV větví větví. VŘ výchovný řez redukce větví v koruně a optimalizace habitu stromu RŘ redukční řez měl by se provádět co nejméně, nevratný proces, kdy dochází k redukci koruny stromu z důvodu poškozování okolí PK prosvětlení koruny ODS odstranění jedince stříška konzervační ošetření zabraňující zatékání vody do dutiny stromu. Při instalaci nesmí být poškozena borka a kambium stromu. Nevhodná je měď a železo. VAZ vázání vázání patří do konzervačních ošetření, zabraňuje rozlomení nebo pádu části stromu; dynamická vazba KON Kontrola Kontrola stávajících vazeb (revize vazeb) POZNÁMKA upřesňuje zásah, nebo upozorňuje na některé skutečnosti. 567 dřevina již odstraněná FORMA: S strom, K keř, ŽP živý plot, SK skupina keřů Zdroj: SKOUMAL, V. Park Pacov - posouzení zdravotního stavu stromů a návrh na ošetření. WISTERIA s.r.o., 2009.

5 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 2. část Vesna aktualizace PD / únor ) Vesna, aktualizovaný stav červen 2012 K 1 Pinus mugo borovice kleč 6 28,3 2 2 S 1 Aesculus hippocastanum jírovec maďal , ODS nálet K 2 Pinus mugo borovice kleč 2,5 2 3 ODS K 3 Rosa canina růže šípková 4,5 15, K 4 Pinus mugo borovice kleč 3,5 9,6 2 3 utlačovaný S2 a K2 S 2 Pinus nigra borovice černá BZ větev nakloněná nad cestu, pův.terminál nahrazen postranní větví S 3 Picea pungens smrk pichlavý BZ S 4 Picea pungens smrk pichlavý S 5 Picea omorika smrk omorika S 6 Picea pungens smrk pichlavý S 7 Picea omorika smrk omorika S 8 Picea omorika smrk omorika S 9 Picea pungens smrk pichlavý S 10 Picea omorika smrk omorika S 11 Picea pungens smrk pichlavý S 12 Pinus nigra borovice černá S 13 Pinus nigra borovice černá náklon, proschlý S 14 Pinus nigra borovice černá náklon, proschlý S 15 Pyrus communis hrušeň obecná N ZŘ,OS II. 6 rez na listech (u jalovců), suché větve S 16 Picea abies smrk ztepilý N ODS nebezpečí vyvrácení SK 1 Junperus x media, Forsythia sp., Berberis sp ,5 3 2 ODS nálety bezu K 5 Forsythia sp. zlatice 2,5 4, K 6 Forsythia sp. zlatice 3,5 9,6 2,5 2 3 snížená vitalita K 7 Forsythia sp. zlatice 2,5 4,9 2,5 2 3 jednostranný K 8 Forsythia sp. zlatice 3 7,1 2 2 K 9 Syringa vulgaris šeřík obecný 3,5 9,6 2,5 2 3 K 10 Syringa vulgaris šeřík obecný 2,5 4,9 2,5 2 3 náklon K 11 Forsythia sp. zlatice 1 0,8 2 3 ODS přestárlá, nevhodná údržba K 12 Philadelphus sp. pustoryl 3 7,1 3 2 K 13 Philadelphus sp. pustoryl 4 12, SK 2 Juniperus x media 5,5 23, ODS nálet bezu, vyvětvený od cesty (Kč) Stránka 1

6 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 2. část Hřbitov aktualizace PD / únor ) Hřbitov, aktualizovaný stav červen 2012 S 1 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ živý plot ze smrků vyvětvených do cca 2m výšky S 2 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ živý plot ze smrků vyvětvených do cca 2m výšky S 3 Picea pungens smrk pichlavý N BZ živý plot ze smrků vyvětvených do cca 2m výšky S 4 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ živý plot ze smrků vyvětvených do cca 2m výšky S 5 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ živý plot ze smrků vyvětvených do cca 2m výšky S 6 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ živý plot ze smrků vyvětvených do cca 2m výšky S 7 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ živý plot ze smrků vyvětvených do cca 2m výšky S 8 Picea pungens smrk pichlavý N BZ živý plot ze smrků vyvětvených do cca 2m výšky S 9 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ živý plot ze smrků vyvětvených do cca 2m výšky S 10 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ živý plot ze smrků vyvětvených do cca 2m výšky S 11 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ živý plot ze smrků vyvětvených do cca 2m výšky K 1 Cotoneaster sp. skalník do 1 neprosperující výsadby bez záměru a kompozice K 2 Ligustrum vulgare ptačí zob obecný do 1 neprosperující výsadby bez záměru a kompozice K 3 Cotoneaster sp. (horizontalis) skalník (vodorovný) do 1 neprosperující výsadby bez záměru a kompozice K 4 Cotoneaster sp. (horizontalis) skalník (vodorovný) do 1 neprosperující výsadby bez záměru a kompozice K 5 Cotoneaster sp. (horizontalis) skalník (vodorovný) do 1 neprosperující výsadby bez záměru a kompozice K 6 Cotoneaster sp. (horizontalis) skalník (vodorovný) do 1 neprosperující výsadby bez záměru a kompozice K 7 Cotoneaster sp. (horizontalis) skalník (vodorovný) do 1 neprosperující výsadby bez záměru a kompozice K 8 Cotoneaster sp. (horizontalis) skalník (vodorovný) do 1 neprosperující výsadby bez záměru a kompozice S 12 Chamaecyparis sp. cypřišek kmen K 9 Juniperus x media jalovec prostřední 6 2,5 2 3 ODS rezavý odspodu K 10 Juniperus x media jalovec prostřední 10 2,5 2 3 ODS vyvětvený odspodu K 11 Cotoneaster sp. (horizontalis) skalník (vodorovný) do 1 ODS neprosperující výsadba K 12 Juniperus sabina jalovec chvojka 15 1,2 2 3 ODS K 13 Juniperus x media jalovec prostřední Pfitzeriana Aurea 12 1,8 2 3 ODS K 14 Juniperus x media jalovec prostřední Pfitzeriana Glauca 6 1,4 2 3 ODS S 13 Thuja plicata zerav řasnatý S 14 Thuja plicata zerav řasnatý S 15 Chamaecyparis sp. cypřišek K 15 Juniperus x media jalovec prostřední Pfitzeriana Aurea 8 2,8 3 ODS ŽP 1 Thuja plicata zerav řasnatý 3 2 často mnohokmeny ŽP 2 Thuja plicata zerav řasnatý 3 2 často mnohokmeny ŽP 3 Thuja plicata zerav řasnatý 3 3,8 2 3 často mnohokmeny, nálety, horší údržba S 16 Picea pungens smrk pichlavý N BZ tvoří kulisu S 17 Picea abies smrk ztepilý N BZ tvoří kulisu S 18 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ tvoří kulisu K 16 Rosa canina růže šípková 3 7,1 2,5 1 bez kompozice K 17 Juniperus x media jalovec prostřední Pfitzeriana Glauca 2 3,1 2 bez kompozice K 18 Rosa canina růže šípková 1 0,8 2 bez kompozice K 19 Rosa canina růže šípková 1,5 1,8 2 SK 1 Rubus sp. ostružiník 1 1 (3) není vhodný S 19 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ S 20 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ S 21 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ S 22 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ (Kč) Stránka 2

7 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 2. část Hřbitov aktualizace PD / únor 2013 S 23 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ K 20 Juniperus x media jalovec prostřední ODS vyvětvený odspodu K 21 Juniperus sabina jalovec chvojka 5 0,8 2 ODS místy suché větve, nálety javoru K 22 Juniperus sabina jalovec chvojka 0,7 3 ODS zaplevelený, špatně prováděný řez K 23 Juniperus sabina jalovec chvojka 0,7 3 ODS zaplevelený, špatně prováděný řez K 24 Juniperus x media jalovec prostřední Pfitzeriana Aurea 1,5 3 ODS zaplevelený, špatně prováděný řez K 25 Juniperus x media jalovec prostřední Pfitzeriana Aurea 1,6 3 ODS zaplevelený, špatně prováděný řez K 26 Juniperus x media jalovec prostřední Pfitzeriana Aurea 1,7 3 ODS zaplevelený, špatně prováděný řez K27 32 Juniperus sabina jalovec chvojka do 1 3 ODS zaplevelený, špatně prováděný řez K 33 Juniperus x media jalovec prostřední ODS zaplevelené, bez údržby, bez kompozice SK 2 Juniperus x media jalovec prostřední 18 2,5 2 3 ODS vyvětvený odspodu S 24 Thuja occidentalis zerav západní 55; 68 18; 22 5; kmen, náklon S 25 Thuja occidentalis zerav západní Spiralis S 26 Thuja occidentalis zerav západní Spiralis 38; 31 12; kmen S 27 Thuja occidentalis zerav západní vyvětvený do 2m výšky S 28 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N ODS pryskyřice, suché větve S 29 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N ODS pryskyřice, suché větve K 34 Juniperus communis jalovec obecný 0,5 0,2 2,5 2 3 K 35 Juniperus communis jalovec obecný 2 3,1 3,5 2 3 SK 3 Juniperus x media; Chamaecyparis sp. 32, fce vstupní brány SK 4 Juniperus x media; Chamaecyparis sp. 32, fce vstupní brány S 30 Thuja plicata zerav řasnatý N ODS 4kmen, prosychá K 36 Juniperus communis jalovec obecný 1,5 1,8 4 2 K 37 Juniperus communis jalovec obecný 1,5 1,8 3,5 2 K 38 Juniperus chinensis jalovec čínský úzce kuželovitý 1,2 1,1 4 2 K 39 Buxus semervirens zimostráz obecný 0,75 0,4 do 1 2 K 40 Juniperus communis jalovec obecný 1,2 1,1 2,5 1 2 stříhaný K 41 Juniperus communis jalovec obecný 1,2 1,1 2,5 1 2 stříhaný K 42 Juniperus communis jalovec obecný 0,7 0,4 2,3 1 mladý K 43 Juniperus communis jalovec obecný 0,5 0,2 2 1 mladý K 44 Buxus semervirens zimostráz obecný do 1 S 31 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N ODS suché větve, nevitální S 32 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N ODS suché větve, nevitální S 33 Thuja occidentalis zerav západní Smaragd S 34 Thuja occidentalis zerav západní Smaragd S 35 Thuja plicata zerav řasnatý 74; 80 23; N ODS 2kmen S 36 Thuja plicata zerav řasnatý N ODS 5kmen K 45 Juniperus communis jalovec obecný 1 0, S 37 Thuja plicata zerav řasnatý 55; 59 18; ODS 2kmen S 38 Thuja plicata zerav řasnatý 51; 60 16; ODS 2kmen S 39 Thuja plicata zerav řasnatý ODS vyvětvený do cca 1,6m; rozkleslý ve výšce cca 4m S 40 Thuja plicata zerav řasnatý ODS vyvětvený do cca 1,6m; rozkleslý ve výšce cca 4m K 46 Juniperus communis jalovec obecný 1 0, K 47 Juniperus communis jalovec obecný 1,7 2, S 41 Thuja plicata zerav řasnatý 78; 55 25; ODS 2kmen S 42 Thuja plicata zerav řasnatý ODS 4kmen (Kč) Stránka 3

8 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 2. část Hřbitov aktualizace PD / únor 2013 S 43 Thuja plicata zerav řasnatý ODS K 48 Cotoneaster multiflorus skalník mnohokvětý 2,5 4, K 49 Cotoneaster multiflorus skalník mnohokvětý 1,5 1, K 50 Cotoneaster multiflorus skalník mnohokvětý 3 7, K 51 Rosa canina růže šípková 2 3, S 44 Chamaecyparis (lawsoniana) cypřišek (Lawsonův) (Columnaris) 1 2,3 3 2 S 45 Chamaecyparis (lawsoniana) cypřišek (Lawsonův) (Columnaris) 0,75 2,3 3 2 S 46 Juniperus scopulorum jalovec skalní Skyrocket 1 S 47 Juniperus scopulorum jalovec skalní Skyrocket 1 S 48 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný S 49 Thuja plicata zerav řasnatý ODS 5kmen, uvnitř prosychá S 50 Chamaecyparis (lawsoniana) cypřišek (Lawsonův) Alumii S 51 Chamaecyparis (lawsoniana) cypřišek (Lawsonův) Alumii S 52 Thuja plicata zerav řasnatý N ODS 3kmen K 52 Forsythia suspensa zlatice převislá 3 7,1 3,5 2 3 porostlý Parthenocissus inserta S 53 Quercus sp. dub nálet, zakrslý terminální pupen S 54 Sorbus sp. jeřáb nálet, vícekmen K 53 Ilex sp. cesmína 1,5 1,8 1,7 1 2 K 54 Juniperus communis jalovec obecný 1,5 1, jedna suchá větev K 55 Juniperus scopulorum jalovec skalní Skyrocket 0,75 0,4 1,5 2 S 55 Chamaecyparis (lawsoniana) cypřišek (Lawsonův) (Columnaris) K 56 Juniperus communis jalovec obecný 1 0,8 2,5 2 K 57 Juniperus communis jalovec obecný 1,5 1,8 2,5 2 3 rozkleslý S 56 Thuja occidentalis zerav západní žlutý 1,5 5,5 3 3 S 57 Thuja plicata zerav řasnatý stříhaný, proschlý S 58 Thuja plicata zerav řasnatý stříhaný, nevitální K 58 Rosa canina růže šípková 2,5 4,9 2 2 S 59 Thuja plicata zerav řasnatý N ODS mnohokmen S 60 Thuja plicata zerav řasnatý S 61 Thuja plicata zerav řasnatý mnohokmen S 62 Thuja plicata zerav řasnatý kmen; vyvětvený S 63 Thuja plicata zerav řasnatý kmen; vyvětvený S 64 Laburnum anagyroides štědřenec odvislý N ODS 3kmen,praskliny, suché větve S 65 Laburnum anagyroides štědřenec odvislý 118; 88 38; N ODS 2kmen, 2x tlaková rozlomená vidlice SK 5 Cotoneaster, Rosa, Sambucus, Ligustrum, Ilex SK 6 Syringa, Sambucus, Cotoneaster, Ilex ŽP 4 Ligustrum vulgare ptačí zob obecný 0,8 2 zasychající jedinci S 66 Betula pendula bříza bělokorá N BZ porostlý Hedera helix S 67 Thuja plicata zerav řasnatý 48; 76 15; ODS 2kmen, nevitální K 59 Cotoneaster sp. skalník 2,5 4, řídký K 60 Ilex sp. cesmína 1,5 1,8 do 1 2 SK 7 Corylus, Sambucus, Syringa, Rosa, atd. do S 68 Laburnum anagyroides štědřenec odvislý porostlý Hedera helix SK 8 Syringa, Cotoneaster 3 2 S 69 Picea pungens smrk pichlavý N ODS S 70 Thuja occidentalis zerav západní Smaragd 6 2 0, kmen (Kč) Stránka 4

9 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 2. část Hřbitov aktualizace PD / únor 2013 S 71 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON,V III. 32 porostlý Hedera helix, výmladky AZ S 72 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,VAZ,K ON III. 42 porostlý Hedera helix, výmladky; vazba větev nad cestou; oprava stříšky, KON vazby K 61 Buxus semervirens zimostráz obecný 1,2 1,1 1,5 1 2 S 73 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON III. 30 mokvající prasklina, výmladky; KON vazeb S 74 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON,V III. 28 výmladky; doplnit vazbu, KON vazeb AZ S 75 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON,V III. 34 odstraněná kosterní větev; doplnit vazbu, KON vazeb AZ S 76 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,VAZ,K III. 35 tahová vidlice; KON vazby ON S 77 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON III. 31 KON vazby K 62 Juniperus communis jalovec obecný 1,5 1,8 2 3 silně se rozklesává, poléhá S 78 Fagus sylvatica buk lesní Atropunicea N ZŘ,OS,OV,KON III. 37 vidlice v 2m výšky, stabilizační opatření; KON vazeb S 79 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KO III. 32 náznak sekundární koruny; KO dutin S 80 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV III. 29 S 81 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV II. 16 ve spodní části výmladky po ořezání větví S 82 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON III. 29 poškození úžlabí, zvážit odstranění; KON úžlabí a vazby S 83 Tilia sp. torzo BZ porostlý Hedera helix S 84 Chamaecyparis nootkatensis cypřišek nutkajský 1 0, mnohokmen, řídký, nevitální S 85 Chamaecyparis nootkatensis cypřišek nutkajský 1,5 1,8 3, mnohokmen, rozkleslý S 86 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON III. 36 prasklý kmen, snížená vitalita, suché větve; KON vazeb S 87 Tilia cordata lípa srdčitá N VŘ,OS,OV,KON III. 35 suché větve, snížená vitalita; KON vazeb SK 9 Buxus sempervirens zimostráz obecný Angustifolia S 88 Tilia cordata lípa srdčitá N ODS mrazová trhlina výmladky, stabilizační opatření; hniloba u paty kmene, naklánění a nebezpečí pádu S 89 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV III. 25 propadlý kmen, stabilizační opatření S 90 Thuja occidentalis zerav západní Smaragd rozvětvený ve výšce 1m, obvod měřen ve výšce 0,5m; nevitální (Kč) S 91 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON III. 24 odstraněné kosterní větve, kmenové výmladky; KON vazeb S 92 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON III. 35 stabilizační opatření, stříšky, porostlý Hedera helix, včely; KON vazeb K 63 Juniperus communis jalovec obecný 2 3, příliš rozvětvený K 64 Juniperus x media jalovec prostřední 6 2,5 2 K 65 Syringa vulgaris šeřík obecný 2 3, přestárlý K 66 Taxus baccata tis červený Fastigiata 1 0, K 67 Taxus baccata tis červený Fastigiata 1 0, SK 10 Syringa vulgaris šeřík obecný do 2 3 špatná údržba S 93 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON,V III. 29 odstraněné větve, stabilizační opatření; doplnit vazbu, KON vazeb AZ S 94 Thuja plicata zerav řasnatý 40; 46 13; kmen S 95 Thuja plicata zerav řasnatý S 96 Tilia cordata lípa srdčitá Greenspire VŘ I. 1 S 97 Tilia cordata lípa srdčitá Greenspire VŘ I. 0,8 Stránka 5

10 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 2. část Hřbitov aktualizace PD / únor 2013 S 98 Tilia cordata lípa srdčitá Greenspire , VŘ I. 0,8 S 99 Tilia cordata lípa srdčitá Greenspire , VŘ I. 0,8 S 100 Tilia cordata lípa srdčitá Greenspire VŘ I. 0,8 S 101 Tilia cordata lípa srdčitá Greenspire VŘ I. 0,8 S 102 Tilia cordata lípa srdčitá Greenspire VŘ I. 0,8 S 103 Tilia cordata lípa srdčitá Greenspire VŘ I. 1 poranění na bázi kmene (od křovinořezu) S 104 Tilia cordata lípa srdčitá Greenspire VŘ I. 1 S 105 Tilia cordata lípa srdčitá Greenspire ODS 1,2 poranění na bázi kmene (od křovinořezu), výmladky, 1/2 koruny suchá S 106 Tilia cordata lípa srdčitá Greenspire VŘ I. 0,8 S 107 Tilia cordata lípa srdčitá Greenspire VŘ I. 0,8 S 108 Tilia cordata lípa srdčitá Greenspire VŘ I. 0,8 S 109 Tilia cordata lípa srdčitá Greenspire VŘ I. 0,8 S 110 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Columnaris S 111 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Columnaris 1, S 112 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Columnaris 1,5 2, S 113 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Columnaris 1 2,5 3 3 S 114 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův S 115 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův ŽP 5 Juniperus chinensis jalovec čínský ODS špatná údržba ŽP 6 Juniperus chinensis jalovec čínský ODS špatná údržba, nálety bezu a lípy ŽP 7 Thuja occidentalis zerav západní 1,2 2,5 1 2 S 116 Tilia cordata lípa srdčitá VŘ I. 1,6 poraněná báze kmene S 117 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON II. 9,2 stabilizační opatření, výmladky ve výšce 3m, tlaková vidlice, KON vazeb S 118 Tilia cordata lípa srdčitá VŘ II. 1,6 poraněná báze kmene S 119 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ, OS II. 6,4 ořezán, kmenové výmladky; opravit stříšku (laminát) S 120 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV II. 6,2 ořezán, kmenové výmladky S 121 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV II. 8,6 vysoko nasazená koruna S 122 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,VAZ II. 8,4 tlaková vidlice; vazba větev nad cestou S 123 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV II. 6,2 odstraněná kosterní větev silně změnila tvar koruny S 124 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON II. 6 vidlice, stabilizační opatření; KON vazeb S 125 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON II. 7 vidlice, stabilizační opatření; KON vazeb S 126 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON II. 7 vidlice, stabilizační opatření; KON vazeb (Kč) Stránka 6

11 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 2. část U nádraží aktualizace PD / únor ) U nádraží, aktualizovaný stav červen 2012 odhadovaný odhadovaný průměr kmene (cm) S 1 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS náklon nad značku S 2 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS Vykloněný S 3 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS Vykloněný S 4 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS zlom S 5 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS trhlina S 6 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS S 7 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS S 8 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS S 9 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS S 10 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS S 11 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS náklon, porostlý Parthenocissus sp. S 12 Crataegus sp. hloh N ODS porostlý Parthenocissus sp. S 13 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS vysoko nasazená koruna S 14 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS S 15 Acer platanoides javor mléč N ZŘ,OS I. 2,0 S 16 Acer platanoides javor mléč N ODS S 17 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS náklon nad silnici, suché větve S 18 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS S 19 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS zlom S 20 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS náklon do strany S 21 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS náklon nad silnici S 22 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS S 23 Acer pseudoplatanus javor klen N VŘ 1,0 S 24 Acer pseudoplatanus javor klen N VŘ 1,2 S 25 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS silně nakloněná šikmo nd silnici S 26 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS S 27 Acer pseudoplatanus javor klen N VŘ I. 0,6 S 28 Acer pseudoplatanus javor klen N ZŘ,OS I. 2,6 mnohokmen S 29 Acer pseudoplatanus javor klen N VŘ I. 0,4 S 30 Acer pseudoplatanus javor klen N ZŘ,OS I. 3,2 S 31 Acer pseudoplatanus javor klen N VŘ I. 0,4 statný S 32 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS náklon nad silnici S 33 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS náklon nad silnici S 34 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS náklon nad silnici S 35 Acer pseudoplatanus javor klen N VŘ I. 0,4 S 36 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS K 1 Corylus avellana líska obecná S 37 Acer pseudoplatanus javor klen N ZŘ,OS I. 1,0 suché větve (Kč) Stránka 7

12 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 2. část U nádraží aktualizace PD / únor 2013 odhadovaný odhadovaný průměr kmene (cm) S 38 Fraxinus excelsior jasan ztepilý N ODS K 2 Sambucus nigra bez černý S 39 Fraxinus excelsior jasan ztepilý N ODS mnohokmen S 40 Fraxinus excelsior jasan ztepilý N ZŘ,OS I. 1,8 S 41 Acer pseudoplatanus javor klen N VŘ I. 0,6 S 42 Acer pseudoplatanus javor klen , N VŘ I. 0,6 S 43 Acer pseudoplatanus javor klen N VŘ I. 1,8 2kmen S 44 Acer pseudoplatanus javor klen N VŘ I. 0,6 S 45 Acer pseudoplatanus javor klen N VŘ I. 0,6 S 46 Acer negundo javor jasanolistý N VŘ I. 1,0 široká koruna, náklon nad silnici S 47 Fraxinus excelsior jasan ztepilý N ODS 2kmen, pod ním porost křídlatky SK 1 Corylus avellana líska obecná prorůstá Sambucus nigra S 48 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS I. 1,4 5kmen S 49 Fraxinus excelsior jasan ztepilý N ODS S 50 Acer pseudoplatanus javor klen N VŘ I. 1,0 S 51 Fraxinus excelsior jasan ztepilý N VŘ I. 1,0 S 52 Fraxinus excelsior jasan ztepilý N ODS mnohokmen S 53 Fraxinus excelsior jasan ztepilý N ODS mnohokmen S 54 Prunus sp. třešeň 62/ N ODS přestárlá, výrazné zlomy S 55 Acer pseudoplatanus javor klen N ODS poranění S 56 Acer pseudoplatanus javor klen N ODS náklon S 57 Acer pseudoplatanus javor klen N VŘ I. 0,1 S 58 Acer pseudoplatanus javor klen N ODS vidlice S 59 Acer pseudoplatanus javor klen N ODS S 60 Acer pseudoplatanus javor klen N ODS S 61 Acer pseudoplatanus javor klen N ODS 2kmen S 62 Acer pseudoplatanus javor klen N ODS 2kmen S 63 Acer pseudoplatanus javor klen N ODS 3kmen S 64 Acer pseudoplatanus javor klen N ZŘ,OS I. 1,8 statný 2kmen, tlaková vidlice S 65 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS mnohokmen, silně přestárlý, z výmladků 0,5 nové kmeny (průměr 15cm) S 66 Acer platanoides javor mléč N VŘ I. 0,7 K 3 Corylus avellana líska obecná 4 přestárlá S 67 Acer pseudoplatanus javor klen N VŘ I. 0,8 krásný rovný kmen S 68 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS přestárlý, náklon po i proti svahu S 69 Acer pseudoplatanus javor klen N ODS 3kmen, mrazové trhliny S 70 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS poraněný kmen, zlomy S 71 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS S 72 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS vidlice v 1m výšky, vidlice, poranění (Kč) Stránka 8

13 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 2. část U nádraží aktualizace PD / únor 2013 odhadovaný odhadovaný průměr kmene (cm) S 73 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N VŘ I. 0,4 pokroucený kmen S 74 Acer platanoides javor mléč N ODS 4kmen S 75 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS náklon do strany S 76 Acer pseudoplatanus javor klen N VŘ I. 1,2 S 77 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS S 78 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS náklon k silnici, zlomená v 1/2kmene S 79 Robinia pseudoacacia trnovník bílý (akát) N ODS SK 2 Crataegus sp.; Syringa vulgaris N S 80 Crataegus sp. hloh ZŘ,OS I. 1,4 S 81 Tilia cordata lípa srdčitá VŘ,OS II. 15,6 vidlice S 82 Tilia cordata lípa srdčitá ODS vidlice, výrazná poranění (Kč) keřové patro Acer platanoides javor mléč Symphoricarpos albus pámelník bílý Acer pseudoplatanus javor klen Syringa vulgaris šeřík obecný Corylus avellana líska obecná křídlatka Crataegus sp. hloh Physocarpus opulifolius tavola kalinolistá Sambucus nigra bez černý Stránka 9

14 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 2. část Mateřská škola Za Branou aktualizace PD / únor ) Mateřská škola Za Branou, aktualizovaný stav červen 2012 K 1 Juniperus x media jalovec prostřední 15 1,6 2 3 ODS vyvětven zespodu (od chodníku), plevel K 2 Juniperus x media jalovec prostřední 18 1,8 2 ODS nálet (bez) K 3 Juniperus x media jalovec prostřední Pfitzeriana Glauca ODS K 4 Juniperus x media jalovec prostřední Pfitzeriana Glauca 19 1,8 2 ODS K 5 Juniperus x media jalovec prostřední Pfitzeriana Aurea ODS ŽP 1 Thuja occidentalis zerav západní 17 1,5 3 ODS radikální řez S 1 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Columnaris mnohokmen S 2 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Columnaris K 6 Rhododendron sp. pěnišník 3,5 9,6 2 2 K 7 Rhododendron sp. pěnišník 3 7,1 2,5 2 3 napaden škůdcem K 8 Rhododendron sp. pěnišník 2,5 4,9 1,8 2 S 3 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův žlutý kmen, vyvětven do 1m výšky K 9 Juniperus x media jalovec prostřední Pfitzeriana Glauca ODS vyvětven zespodu K 10 Juniperus sabina jalovec chvojka 15 1,5 2 ODS S 4 Thuja occidentalis zerav západní 2,5 2,5 4 4 ODS vitální, nevhodně zakrácen ŽP 2 Thuja occidentalis zerav západní ODS S 5 Abies sp. jedle šedá 6 2 1,8 2 3 vyráží 2. terminál, vysazen příliš blízko budovy S 6 Abies koreana jedle korejská , vysazen příliš blízko budovy S 7 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Columnaris vysazen příliš blízko budovy, jednostranná koruna K 11 Juniperus communis jalovec obecný 1,3 1, ODS rozkleslý, přestárlý K 12 Pinus mugo borovice kleč 4 12,6 2,5 2 vyvětvený odspodu K 13 Juniperus x media jalovec prostřední 3 7,1 1,7 2 3 ODS prosychá K 14 Juniperus x media jalovec prostřední Pfitzeriana Aurea 3,5 9,6 1,5 2 3 ODS prosychá S 8 Thuja occidentalis zerav západní 40; 34 13; ODS 2kmen, původ. mnohokmen, ořezán S 9 Thuja occidentalis zerav západní , ODS špatná údžba, kořen.systém narušuje asfaltový povrch ŽP 3 Thuja plicata, Thuja occ. Spiralis nevhodná údržba S 10 Pinus sylvestris borovice lesní N BZ nevitální, prosychá S 11 Picea omorika smrk omorika ODS jednostranná koruna, nevitální S 12 Thuja plicata zerav řasnatý 33; 54 11; ODS 2kmen, nevitální S 13 Thuja occidentalis zerav západní ,5 4 4 ODS mnohokmen (jeví se keřovitě) S 14 Aronia melanocarpa černý jeřáb S 15 Aronia melanocarpa černý jeřáb 9 3 1,8 2 3 K 15 Juniperus squamata jalovec stěsnaný Meyeri 3 7,1 4 3 ODS prosychá, vyvětven K 16 Juniperus x media jalovec prostřední 2,5 4, ODS vyvětven S 16 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 20; 16 6; 5 3, ODS 2kmen, vyvětven S 17 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 24; 33 8; ODS 2kmen, vyvětven S 18 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Columnaris ODS větví se ve výšce 1,3m K 17 Juniperus communis jalovec obecný 1 0, ODS sesychá, svázán K 18 Juniperus sp. jalovec 1 0,8 1 3 ODS seřezán na kmen S 19 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův kmen, mokvající vidlice K 19 Juniperus x media jalovec prostřední 8 1,5 2 3 ODS vyvětven S 20 Thuja occidentalis zerav západní kmen, vysazen příliš blízko budovy S 21 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ vysazen příliš blízko budovy (Kč) Stránka 10

15 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 2. část Mateřská škola Za Branou aktualizace PD / únor 2013 S 22 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ roní pryskyřici, vysazen příliš blízko budovy K 20 Juniperus squamata jalovec stěsnaný Meyeri 3 7, ODS K 21 Juniperus communis jalovec obecný 1 0, ODS 1/2 uschlý S 23 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův mnohokmen S 24 Picea omorika smrk omorika S 25 Thuja occidentalis zerav západní ODS mnohokmen S 26 Picea glauca smrk sivý Conica 1,5 1,7 3 3 S 27 Salix alba vrba bílá místy prosychá S 28 Picea omorika smrk omorika S 29 Thuja occidentalis zerav západní S 30 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Columnaris kmen S 31 Pinus sylvestris borovice lesní S 32 Picea pungens smrk pichlavý K 22 Juniperus x media jalovec prostřední ODS vyvětvený K 23 Juniperus x media jalovec prostřední S 33 Betula pendula bříza bělokorá Youngii K 24 Juniperus x media jalovec prostřední 8 2,5 2 3 vyvětvený K 25 Salix caprea vrba jíva Pendula 2 3,1 1, ODS bez kompozice S 34 Thuja occidentalis zerav západní mnohokmen, vyvětvený K 26 Juniperus squamata jalovec stěsnaný Meyeri 2,5 4, ODS prosychá K 27 Juniperus squamata jalovec stěsnaný Meyeri 3,5 9, ODS S 35 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův mnohokmen K 28 Juniperus sabina jalovec chvojka 22 1,5 1 2 ODS plevel, odstranit na přání p. Maděrové K 29 Juniperus communis jalovec obecný 1,5 1,8 6 2 ODS zezadu prosychá, svázaný K 30 Juniperus x media jalovec prostřední ODS vyvětven K 31 Syringa vulgaris šeřík obecný 5 2 ODS řídký S 36 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný uvnitř silně proschlý, blízko budovy S 37 Thuja occidentalis zerav západní více vrcholů, blízko budovy K 32 Juniperus x media jalovec prostřední 6 1,6 2 3 ODS vyvětvené K 33 Juniperus x media jalovec prostřední ODS vyvětvené K 34 Juniperus x media jalovec prostřední 10 2,5 2 3 ODS vyvětvené S 38 Pinus nigra borovice černá K 35 Juniperus x media jalovec prostřední 6 2,5 2 3 ODS vyvětvené K 36 Pinus mugo borovice kleč ODS rozkleslá, nálety K 37 Juniperus sabina jalovec chvojka modrosivý 3 7,1 1 2 ODS bez kompozice S 39 Aronia melanocarpa černý jeřáb 8 2,5 1,5 3 3 S 40 Malus sp. jabloň mnohokmen obvod měřen u báze, méně vitální S 41 Prunus sp. slivoň mnohokmen obvod měřen u báze S 42 Picea omorika smrk omorika kulisa na nevyužívaném kraji zahrady S 43 Picea omorika smrk omorika kulisa na nevyužívaném kraji zahrady S 44 Picea omorika smrk omorika kulisa na nevyužívaném kraji zahrady S 45 Picea omorika smrk omorika kulisa na nevyužívaném kraji zahrady S 46 Picea omorika smrk omorika kulisa na nevyužívaném kraji zahrady S 47 Picea omorika smrk omorika kulisa na nevyužívaném kraji zahrady (Kč) Stránka 11

16 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 2. část Mateřská škola Za Branou aktualizace PD / únor 2013 S 48 Picea omorika smrk omorika kulisa na nevyužívaném kraji zahrady S 49 Picea omorika smrk omorika kulisa na nevyužívaném kraji zahrady S 50 Picea omorika smrk omorika kulisa na nevyužívaném kraji zahrady SK 1 Symphoricarpos albus pámelník bílý 3 2 ve svahu, kulisa S 51 Thuja occidentalis zerav západní žlutý 16; 11 5; 3,5 1, kmen, průměr kmene měřen u báze S 52 Picea omorika smrk omorika ODS K 38 Sambucus nigra bez černý 4 12,6 5,5 2 3 ODS nálet S 53 Acer platanoides javor mléč ODS nálet K 39 Salix caprea vrba jíva ,0 9 2 S 54 Picea omorika smrk omorika 57; 53 18; ODS 2kmen S 55 Prunus avium třešeň ptačí K 40 Juniperus x media jalovec prostřední 3,7 10, vyvětvený K 41 Juniperus x media jalovec prostřední Pfitzeriana Glauca 4 12,6 1,5 2 3 S 56 Picea pungens smrk pichlavý S 57 Picea pungens smrk pichlavý silný výron pryskyřice K 42 Pinus mugo borovice kleč 3,5 9, ODS nálet bezu, rozklesává se K 43 Juniperus x media jalovec prostřední 4,5 15,9 2,5 2 3 ODS K 44 Juniperus x media jalovec prostřední 25 1,7 2 3 ODS K 45 Juniperus x media jalovec prostřední 3,5 9,6 2 3 ODS vyvětvené, propletené K 46 Juniperus x media jalovec prostřední 1 0,8 2 3 ODS vyvětvené, propletené K 47 Pinus mugo borovice kleč 18 2,5 2 3 ODS K 48 Juniperus x media jalovec prostřední 23 1,8 2 3 ODS K 49 Pinus mugo borovice kleč 7,5 2,5 2 K 50 Pinus mugo borovice kleč 20 2,5 3 ODS ořezaná od chodníku K 51 Juniperus sabina jalovec chvojka 25 0,5 2 plevel K 52 Ribes sp. angrešt (srstka) 1,5 1,8 1,5 2 nevitální, řídký K 53 Juniperus sabina jalovec chvojka 35 0,5 2 K 54 Rhododendron sp. pěnišník do 0,5 nová výsadba K 55 Rhododendron sp. pěnišník do 0,5 nová výsadba S 58 Aronia melanocarpa černý jeřáb K 56 Juniperus x media jalovec prostřední S 59 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův žlutý ,5 3 3 S 60 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Columnaris mnohokmen S 61 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův žlutý S 62 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Columnaris S 63 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův žlutý S 64 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Columnaris mnohokmen, zduřenina S 65 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Columnaris mnohokmen S 66 Thuja occidentalis zerav západní 2, ODS seřízlý, silně rozkleslý K 57 Juniperus x media jalovec prostřední ODS vyvětvený (Kč) Stránka 12

17 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 2. část Malovcova ulice aktualizace PD / únor ) Malovcova ulice, aktualizovaný stav červen 2012 odhadovaný průměr koruny (m S 1 Crataegus sp. hloh N ODS přestárlý, seřezaný S 2 Tilia sp. lípa N ODS S 3 Tilia sp. lípa N ZŘ,OV,OS II. 8 S 4 Picea pungens smrk pichlavý stříbrný N BZ zvážit odstranění S 5 Abies sp. jedle N ODS S 6 Abies sp. jedle N ODS štěrk S 7 Crataegus sp. hloh , N TVAROVACÍ ŘEZ I. 3 K 1 Juniperus sabina jalovec chvojka do 0,5 ODS K 2 Forsythia suspensa zlatice převislá 2,5 K 3 Forsythia suspensa zlatice převislá 2 K 4 Juniperus x media jalovec prostřední 2 ODS vyvětvený K 5 Forsythia sp. zlatice 1 K 6 Forsythia suspensa zlatice převislá 2,5 K 7 Forsythia suspensa zlatice převislá 2,5 K 8 Forsythia suspensa zlatice převislá 2,5 K 9 Rosa sp. růže do 1 ODS (Kč) Stránka 13

18 PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 2. část Hřbitov aktualizace PD / červen *) Hřbitov, aktualizovaný stav červen stávající vazby u stromů S 71 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON,V III. 32 porostlý Hedera helix, výmladky 3 AZ S 72 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,VAZ,KO III. 42 porostlý Hedera helix, výmladky; vazba větev nad cestou; oprava 2 N stříšky,kon vazby S 73 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON III. 30 mokvající prasklina, výmladky; KON vazeb 1 S 74 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON,V III. 28 výmladky; doplnit vazbu, KON vazeb 1 AZ S 75 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON,V III. 34 odstraněná kosterní větev; doplnit vazbu, KON vazeb 1 AZ S 76 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,VAZ,KO III. 35 tahová vidlice; KON vazby 2 N S 77 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON III. 31 KON vazby 1 S 78 Fagus sylvatica buk lesní Atropunicea N ZŘ,OS,OV,KON III. 37 vidlice v 2m výšky, stabilizační opatření; KON vazeb 1 S 82 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON III. 29 poškození úžlabí, zvážit odstranění; KON úžlabí a vazby 2 S 86 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON III. 36 prasklý kmen, snížená vitalita, suché větve; KON vazeb 3 S 87 Tilia cordata lípa srdčitá N VŘ,OS,OV,KON III. 35 suché větve, snížená vitalita; KON vazeb 1 S 91 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON III. 24 odstraněné kosterní větve, kmenové výmladky; KON vazeb 1 (Kč) počet stávajících vazeb S 92 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON III. 35 stabilizační opatření, stříšky, porostlý Hedera helix, včely; KON 2 vazeb S 93 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON,V III. 29 odstraněné větve, stabilizační opatření; doplnit vazbu, KON vazeb 1 AZ S 117 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON II. 9,2 stabilizační opatření, výmladky ve výšce 3m, tlaková vidlice, KON 2 vazeb S 124 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON II. 6 vidlice, stabilizační opatření; KON vazeb 1 S 125 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON II. 7 vidlice, stabilizační opatření; KON vazeb 1 S 126 Tilia cordata lípa srdčitá N ZŘ,OS,OV,KON II. 7 vidlice, stabilizační opatření; KON vazeb 2 Stránka 14

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem From: Tušl Ondřej Sent: Friday, June 08, 2012 10:49 AM To: Subject: FW: č.j.: 35831/2012/KP - ŽÁDOST O INFORMACE DLE 106/1999 - TYRŠOVY SADY Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne Dotaz ze dne 2. 9. 2012 - č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady V tiskové zprávě Magistrátu města Pardubic ze dne 28. 3. 2012 o kácení v Tyršových sadech v březnu 2012 se uvádí, že: "Celkem

Více

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1.

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1. Ceník podzim 2012 Listnaté stromy vzrostlé Stromy lze vybírat po telefonické domluvě s vedoucím školky (+420 606 68 98 98) Maloobchodní prodej s přirážkou 30 % při odběru menším než 15 ks. Dřevina obvod

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Functional

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice www.arnikaskolky.cz arnika.poslusny@ volny.cz tel. 606 68 98 98 Velkoobchodní ceník - jaro 2013 Ceny jsou uvedeny v korunách jako velkoobchodní, k cenám účtujeme

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Ing. Kateřina Nehybová, DiS.

Ing. Kateřina Nehybová, DiS. OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 66619 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU ČÁST

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

dendrologické tabulky Rokytnice Page 1

dendrologické tabulky Rokytnice Page 1 1 Pinus mugo borovice kleč 1,5 1,0 - keř 0 3 1 1 1 2 Pinus mugo borovice kleč 0,8 1,0 - keř 0 3 1 1 1 3 Picea abies smrk ztepilý 10,0 5,0 50 20 63 27 0 3 1 1 1 4 Larix decidua modřín opadavý 11,0 7,0 77

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN ARNIKA Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN Ing. Zdeněk Poslušný, Zakládání a údržba zeleně Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64, tel.fax 257 960 260 E-mail : arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit INVETARIZACE DŘEVIN vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. 1 Juniperus communis Jalovec obecný, sloupovitý 1694/32 J 6 2 Buxus

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Jehličnaté dřeviny kód dřevina česky dřevina latinsky velikost rostliny v cm bez DPH vč. DPH 7610 Borovice - roubovaná h29 Pinus mugo Gnom vk 60, 15-30 530

Více

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. NÁVES Sv dřevin 39 Rosa sp. Růže záhonové 1694/50 L ve skupině

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE Ing. Lenka Vyhnálková říjen 2013 Identifikační data DRUH DOKUMENTACE: NÁZEV PROJEKTU: OBJEDNAVATEL

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOPIS ZN.: 170688/2014 rozdělovník ZE DNE: 19.9.2014 NAŠE ZNAČKA: MMHK/175269/2014 zp2/mrk SZ MMHK/170688/2014 VYŘIZUJE: Adriena Marková TELEFON: 495707667 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 666 19 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ ČÁST

Více

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Katastrální území: Parcela číslo: Investor: Zodpovědný projektant: Projektanti: Datum zpracování: Šanov nad Jevišovkou Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí

Více

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh stromy s výčetním obvodem nad 80 cm Albert, Zahradní - 1 Albert, Zahradní 6 Picea abies smrk ztepilý 17 53 25 10,0 0,0 3 3 a 1 1 2 Proschlý, poškozený

Více

Regenerace zeleně města Proseče. Technická zpráva ZZ/611/10/17. Doplňující údaje: 0 27.4.2011. 1.vydání v.r. MĚSTO PROSEČ Proseč čp.

Regenerace zeleně města Proseče. Technická zpráva ZZ/611/10/17. Doplňující údaje: 0 27.4.2011. 1.vydání v.r. MĚSTO PROSEČ Proseč čp. Doplňující údaje: Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman 27.4.211 1.vydání v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: MĚSTO PROSEČ Proseč čp. 18, 539 44 Proseč Souprava: Zhotovitel:

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

SK - tavolník 0,7 4 SK ODS 1720 značně mezernaté,nutná nová výsadba. 1,5 4 SK 1752 mírně prořídlá skupina

SK - tavolník 0,7 4 SK ODS 1720 značně mezernaté,nutná nová výsadba. 1,5 4 SK 1752 mírně prořídlá skupina 1 Salix caprea vrba 3 0 4 4 K ZŘ 666/210 větveno u země, stará, prosychá cca 25% koruny, prům. kmene 4 x 12cm 2 Koelreuteria paniculata svitel 2 1,5 4 K ODS 666/210 nízkokmen, nelze zapěstovat korunu,

Více

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun 1 Betula pendula bříza 23 71 13,5 0,5 5,5 3 S V 1 2 666/210 mírný náklon, pěkná 2 Salix caprea vrba 38 119 9 1,5 5,5 4 OP V 2 2 666/210 prosychání cca 10-15% 3 Salix caprea vrba 28/30 88/94 8 1,5 7,5 4

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů

Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů Vysvětlivky: KS Komenského sady, ZP zámecký park, PH parčík u hradeb, hoj. hojně, bus u autobusového nádraží místo česky latinsky

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město Tišnov, náměstí Míru, 6669 Tišnov Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SOUBOR OSTATNÍCH

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

KOMPLETNÍ KATALOG TVAROVANÝCH STROMŮ - JARO 2016

KOMPLETNÍ KATALOG TVAROVANÝCH STROMŮ - JARO 2016 08-01-2016 KOMPLETNÍ KATALOG TVAROVANÝCH STROMŮ - JARO 2016 IMPEKA s.r.o. Provozovna a prodej: Milín 354 262 31 Milín (CZ) GSM: +420 777 225 803 GSM: +420 777 225 807 info@impeka.cz impeka@impeka.cz www.impeka.cz

Více

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova VESELÝ SVĚT PRO ZVÍDAVÉ DĚTI Objednatel: Vypracovala: Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 IČ: 00288560 Ing. Hana Prášilíková Stiborova 37, Olomouc, 77900 IČ: 74222820 Místo: ZŠ a MŠ

Více

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 PŘÍLOHA 1 Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis a navrhovaná konzervační

Více

Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. v katastrálním území: Nadějov.

Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. v katastrálním území: Nadějov. 'V Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8 odst.. 1zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraj iny ve znění pozdějších předpisů Žádám o povolení ke kácení dřevin na pozemku

Více

Lesní a okrasné školky Hostivice Zahradní architektura a krajinářství

Lesní a okrasné školky Hostivice Zahradní architektura a krajinářství Lesní a okrasné školky Hostivice Zahradní architektura a krajinářství Velkoobchodní ceník jaro 2016 Arnika, Ing. Zdeněk Poslušný DiS. Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64 arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH Příloha k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

Dendrologie. Vybrané rody

Dendrologie. Vybrané rody Dendrologie Vybrané rody Listnaté stromy Acer javor Domácí: A.platanoides j.mléč Nížiny Suchovzdorný Nevhodný pravidelný řez Mrazové desky na kmeni Acer platanoides j.mléč Acer javor Domácí: A.pseudoplatanus

Více

INVENTARIZACE ZELENĚ - SÍDLIŠTĚ U PAPÍREN LANŠKROUN

INVENTARIZACE ZELENĚ - SÍDLIŠTĚ U PAPÍREN LANŠKROUN INVENTARIZACE ZELENĚ - SÍDLIŠTĚ U PAPÍREN LANŠKROUN Název dřeviny 1 Picea pungens smrk pichlavý 50-60 12-15 4-6 4 1 3 poškozené kořeny, mírný náklon, zatím zachovat 2 Picea pungens smrk pichlavý 20-30

Více

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ OBEC ŽLUNICE PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ (2/205 2/2020) (INVENTARIZACE, ANALÝZA A PLÁN PÉČE) Zadavatel: Adresa: Obec Žlunice Obecní úřad Žlunice, Žlunice 38, 507 34 Žlunice IČO: 0027245 Emailová schránka:

Více

REGENERACE ZELENĚ VYYBRANÝCH LOKALITY OBCE RPETY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ŽÁDOST O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

REGENERACE ZELENĚ VYYBRANÝCH LOKALITY OBCE RPETY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ŽÁDOST O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁZANÉ PŘÍLOHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. TECHNICKÁ ZPRÁVA E. INVENTARIZACE, PLÁN KÁCENÍ A OŠETŘENÍ TABULKOVÁ ČÁST H. ROZPOČET, CELKOVÁ SUMARIZACE, BILANCE VÝSADEB, TECHNOLOGIE VÝSADEB OBJEDNATEL: PROJEKT:

Více

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průmět koruny (m) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní bezpečnost (0-3) Cíl dopadu (0-3) Perspektiva

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A Vysvětlivky: V odstranit - obvod kmene nad 80 cm odstranit - obvod kmene do 80 cm ošetřit instalovat vazbu BŘ bezpečnostní řez tvoří skupinu stav porostu k 27.

Více

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka)

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) IAP - Revize stromů v Mercandiniho sadech v Klatovech pro potřeby Města Klatovy - odboru rozvoje města, zpracovala Ing. Radka Frydrychová, listopad 2012 1 jírovec

Více

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov Generel pro město, k.ú. Zadní Arnoštov Číslo Návrh 1/ 5f Vjezd do obce od Křenova Pinus sylvestris 10%, ov - 251.79 0.6155 Picea abies 90% 2/ 4b Zahrada u RD Malus domestica - oj., st žádná omezená bez

Více

Inventarizace dřevin

Inventarizace dřevin taxonu koruny koruny hodnota opatření 1 Juglans regia 18 57 5 3,5 6 3 ZŘ mladý, perspektivní, nízko nasazená koruna 2 Juglans regia 44 137 11 8,5 9 3 přeslenité větvení, nad ním zarůstající rána po kosterní

Více

Chamaecyparis obtusa Nana gracilis Juniperus communis Green Carpet

Chamaecyparis obtusa Nana gracilis Juniperus communis Green Carpet Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin podzim 2015 Jehličnaté dřeviny kód výrobku dřevina česky dřevina latinsky velikost rostliny v cm bez DPH vč. DPH 7637 Borovice černá QP Pinus nigra 15-25 26 30

Více

Generel zeleně pro město Jevíčko - k.ú. Jevíčko - město, Jevíčko - předměstí

Generel zeleně pro město Jevíčko - k.ú. Jevíčko - město, Jevíčko - předměstí Generel pro město Jevíčko k.ú. Jevíčko město, Jevíčko předměstí Číslo Návrh 1/ 1c Palackého náměstí Tilia cordata 25%, Acer pseudoplatanus 25%, Ulmus minor 25%, Abies concolor %, Acer saccharinum, Juniperus

Více

Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum:

Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum: Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Inventarizace dřevin, návrh pěstebních opatření Florstyl s.r.o. květen 2011

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

Výpěstky okrasných dřevin Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti

Výpěstky okrasných dřevin Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti Česká technická norma Květen 2001 Výpěstky okrasných dřevin Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti (ČSN 464902 1) FLL Ornamental Nursery stocks (products) general regulations and quality standards. Baumschulpflanzen

Více

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků "CENTRAL PARK"

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků CENTRAL PARK Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm) Plocha koruny stromu(m2) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní

Více

Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01 Revitalizace vegetačních prvků. Městské lesy Doksy, Valdštejnská 183, 472 01 Doksy

Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01 Revitalizace vegetačních prvků. Městské lesy Doksy, Valdštejnská 183, 472 01 Doksy Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Ivan Marek Ing.Barbora Eismanová Ing. Barbora Eismanová Ing. Ivan Marek Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

DRHOVSKÝ Karel (1983-4): Březina, okres Rokycany. Zámecký park.

DRHOVSKÝ Karel (1983-4): Březina, okres Rokycany. Zámecký park. DRHOVSKÝ Karel (1983-4): Březina, okres Rokycany. Zámecký park. Studie pro Střední odborné učiliště lesnické, Křivoklát Písky, odloučené pracoviště Březina. Paré č. 4. uloženo u Ing. Václava Sudy na lesní

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

dřevina kusy kontejner Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa

dřevina kusy kontejner Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa 5 1,5l 40 cm 70 Kč Acebia 25 1 l 40 Kč Acer campestre 215 2l 100 cm 100 Kč

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 27.8.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (7.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 27.8.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (7. 6. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 27.8.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (7. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. Prodeje bytových jednotek v ul.

Více

Podpis: 21 22 23 24 25 26 27 28 m OBSAH. 14 x A4 11/2013 10621030 I.3. A9.1 DRUH DOKUMENTACE 1:100 1:50

Podpis: 21 22 23 24 25 26 27 28 m OBSAH. 14 x A4 11/2013 10621030 I.3. A9.1 DRUH DOKUMENTACE 1:100 1:50 1:0 1:0 2 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Sprvní orgn, který RP vydal: Datum nabytí účinnosti RP: Jméno a příjmení, funkce oprvněné úřední osoby pořizovatele: Podpis: Otisk úředního razítka: POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD

Více

Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek

Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek Zadavatel: Znalec: Asistent: Datum zadání: MČ Praha 18 Petr Kubal Olga Kubalová, DiS 11/07/2012 Přílohy: 1 CD Počet stran: 18 Počet výtisků: 2 Datum zpracování: 26/07/2012

Více

B.1.1 PARK - INVENTARIZACE STROMŮ

B.1.1 PARK - INVENTARIZACE STROMŮ B.1.1 PARK - INVENTARIZACE STROMŮ 1 Tilia platyphyllos 46 9 2 ZŘ terminální kmen, podchodná výška 2 Tilia platyphyllos 55 11 2 ZŘ terminální kmen 3 Aesculus hippocastanum 60 14 2.3 ZŘ+O větvení ve 2m,

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 pro maloodběratele JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD 2013 DPS + DZS 1. REVITALIZACE ZELENĚ NÁVSI OBCE MALÝ ÚJEZD 1.3 Inventarizace,

Více

Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012

Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012 Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012 Obchodní podmínky Velkoobchodní ceník je určen kolegům školkařům, realizátorům, zahradníkům, zahradním architektům a obchodníkům. Ceny : jsou v ceníku uvedeny

Více

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 Dokumentace - mapové podklady, příloha č. 7 k ZD Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 - níže jsou uvedeny bližší informace k veřejné zakázce malého rozsahu Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim

Více

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2015

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2015 NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2015 WWW STRÁNKY www.zahradnictvi-novak.cz email: alanovak@volny.cz PODMÍNKY ODBĚRU A OBJEDNÁVKY Uvedené ceny jsou bez DPH Dopravu si hradí odběratel sám Při větším odběru

Více

Mgr. RADIM KOČVARA. Záříčí 92, Chropyně. IČ: , DIČ: CZ ,

Mgr. RADIM KOČVARA. Záříčí 92, Chropyně. IČ: , DIČ: CZ , Inventarizace dřevin Pustkovecké údolí Mgr. RADIM KOČVARA Záříčí 92, CZ 768 11 Chropyně IČ: 730 68 021, DIČ: CZ7808155432 604 356 795, e-mail: burunduk@seznam.cz ÚVOD Na základě požadavku Statutárního

Více

Název Velikost Spec. 1 Spec. 2 MO cena s DPH Jehličnany Abies balsamea 'Nana' bal 1044 Abies balsamea 'Piccolo' Ko 3 l 538 Abies concolor

Název Velikost Spec. 1 Spec. 2 MO cena s DPH Jehličnany Abies balsamea 'Nana' bal 1044 Abies balsamea 'Piccolo' Ko 3 l 538 Abies concolor Jehličnany Abies balsamea 'Nana' 30-35 bal 1044 Abies balsamea 'Piccolo' 15-20 Ko 3 l 538 Abies concolor 150-175 dtbal 1818 Abies concolor 250-275 dtbal 3069 Abies concolor 'Compacta' 40-60 Ko 7,5 l 550

Více

zbytky objektu 3 4 soukromé _ 76,88 1,00 2 IV 3 vodojem, oplocení, plochy trávníku, porosty dřevin

zbytky objektu 3 4 soukromé _ 76,88 1,00 2 IV 3 vodojem, oplocení, plochy trávníku, porosty dřevin název 1 RI Rekreační objekt u sadu při polní cestě za objektem vodárny Lomnička funkce rekreační objekt zbytky objektu 3 4 soukromé _ 76,88 1,00 2 IV 2 RI Rekreační objekt u sadu při polní cestě za objektem

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY 4 2.1 ÚVOD Jak již bylo zmíněno v úvodu, hlavní prioritou revitalizace zeleně ve městě Velkém Meziříčí je zachování co nejvíce letitých

Více

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ Woodproject s.r.o., Karlštejnská 122, 252 17 Tachlovice, kancelář: Havlíčkovo náměstí 15, Rudná 259 19,woodproject@woodproject.cz, www.woodproject.cz, tel.:605 938 648, 733 770 615, IČ:26709589 DIČ:CZ26709589

Více

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Dřeviny HEN 2009 přehled dřevin ke zkoušce Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D. Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Picea abies Smrk ztepilý Strom do 55 m Převislé šišky Pinus sylvestris

Více

OBSAH 4.9. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ - KE KONOPIŠTI 4.8. NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV KE KONOPIŠTI

OBSAH 4.9. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ - KE KONOPIŠTI 4.8. NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV KE KONOPIŠTI OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. HLAVNÍ ZÁSADY NÁVRHU 4. GRAFICKÁ ČÁST A TABULKY VÝKAZŮ VÝMĚR A POČTŮ 4.1.SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ POD NEMOCNICÍ A MŠ LONGENOVA 4.2.NÁVRH

Více

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Seznam domácích dřevin pro okres Benešov/MAS Blaník (Seznam zahrnuje všechny domácí stromy, keře a polokeře na okrese Benešov dle názoru ČSOP, vytvořeného na základě

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2016

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2016 NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2016 WWW STRÁNKY www.zahradnictvi-novak.cz email: alanovak@volny.cz PODMÍNKY ODBĚRU A OBJEDNÁVKY Uvedené ceny jsou bez DPH Dopravu si odběratel hradí sám Možnost individuelních

Více

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení Park Evropy Biologicko dendrologické posouzení 2014 1 Zpracoval: Karel Kerouš, IČ 75915154, tel.: 604 118 616 Termín provedení terénních prací: 1. 6. 5. 2014 Termín zpracování dat: 7. 9. 5. 2014 Metodika

Více

Ca b 'C'/22's Ca b 'C'/16's SEZNAM ROSTLIN: Mi d/5. Vi m/20. Ri 2's. Ri 2's. Aj r/13. Cot d/19. Va c. He b/10. Va c. Euo f 'E G'/8. Eup p/7.

Ca b 'C'/22's Ca b 'C'/16's SEZNAM ROSTLIN: Mi d/5. Vi m/20. Ri 2's. Ri 2's. Aj r/13. Cot d/19. Va c. He b/10. Va c. Euo f 'E G'/8. Eup p/7. PŮDORYS STÁVAJÍCÍHO STAVU: Ca b 'C'/22's Ca b 'C'/1's Ca b 'C'/16's Ta b 'A'/3's Pae s's Cot h/123's Sy v's Qu r 'A''s SEZNAM ROSTLIN: JEHLIČNATÉ STROMY A KEŘE: Zkratka: Ab n Pi a Ta b 'A' Th o Th o 'E

Více

Javor babyka 3,90 4,50 5,20 8,00 14,00 Javor mléč 3,60 3,90 4,50 6,20 9,00 Javor klen 3,60 4,10 4,60 5,90 9,00 Jírovec maďal

Javor babyka 3,90 4,50 5,20 8,00 14,00 Javor mléč 3,60 3,90 4,50 6,20 9,00 Javor klen 3,60 4,10 4,60 5,90 9,00 Jírovec maďal VELKOOBCHODNÍ CENÍK PLATNÝ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB - ceny jsou uvedeny bez DPH Nabídka rostlin - ŠKOLKY OPOLANY s.r.o. - 2013 -ŠKOLKY MCELY s.r.o. -ŠKOLKY TŘEBAŘOV s.r.o. Lesní prostokořenné dřeviny - listnaté

Více

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2018

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2018 NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2018 WWW STRÁNKY www.zahradnictvi-novak.cz email: alanovak@volny.cz PODMÍNKY ODBĚRU A OBJEDNÁVKY Uvedené ceny jsou bez DPH Dopravu si odběratel hradí sám Možnost individuelních

Více

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2016 Jehličnaté dřeviny kód výrobku dřevina česky dřevina latinsky velikost rostliny v cm bez DPH vč. DPH 7610 Borovice - roubovaná h29 Pinus mugo Gnom vk 60,

Více

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov Odbor rozvoje a životního prostředí Orgán ochrany přírody nám.míru 1 pošt.přihrádka 18 407 77 ŠLUKNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 06.11.2017 Naše zn.: ORŽP/9556/2017/1505/2017/nab Vyřizuje: Božena Naňáková

Více

Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav

Areál Rezidence Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Barbora Eismanová Ing.Ivan Marek Ing. Barbora Kubecová Ing. Ivan Marek Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících

Více