UKÁZKA NUMEROLOGICKÉHO ROZBORU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UKÁZKA NUMEROLOGICKÉHO ROZBORU"

Transkript

1 UKÁZKA NUMEROLOGICKÉHO ROZBORU Lena ESOTERA Datum narození NUMEROLOGIE PODLE DATA NAROZENÍ úvod 1: životní číslo 2: numerologická mřížka 3: den narození 4: měsíc narození 5: životní cykly 6: osobní roční vibrace (ORV) 7: 100% roky 8: zlomové roky 9: tarotová numerologie 10: tarotové brány

2 NUMEROLOGIE Numerologie je nauka o číslech, která se používala již 4000 let př. n. l., i když tehdy ji mohli a dovedli používat pouze někteří zasvěcenci a hlavně kněží, kteří jí rozuměli a dovedli jí používat v praxi. Numerologie má základy v Kabale a v decimálním systému se základním číslem 10, vyvinutý Pythagorem. Pythagoras byl matematik, filozof, astronom a astrolog, který dal numerologii širší smysl. Numerologie prostřednictvím data narození, jména a příjmení, odhaluje naši povahu, schopnosti, životní úkol a osud. Datum narození se rozebere na jednotlivá čísla a zařadí se do numerologické mřížky. Každé číslo představuje určité vlastnosti a dovednosti. Podle toho, jestli číslo v numerologické mřížce chybí nebo se naopak opakuje, můžeme posoudit, zda člověku chybí určitá vlastnost nebo naopak má nějaký charakterový rys obzvláště vyvinutý. Numerologie může vycházet buď z data narození, nebo i ze jména, kdy každému písmenu našeho jména je přiřazena určitá číselná hodnota, postup je pak stejný, jako v případě rozboru podle data narození. Numerologie upřesní téma našeho života a cíle, které bychom měli sledovat. Slouží především k vlastnímu sebepoznání. Zasvěcuje nás do rytmů našich osobních cyklů a vibrací. Ukazuje nám, co se z vlastních chyb můžeme naučit. Tato věda nahlíží do naší psychiky a do skrytých zákoutí našeho vědomí, které čísla a rovněž planety ovlivňují. Můžeme se díky ní vyhnout nepříjemným zkušenostem, zbytečnému stresu či špatnému rozhodnutí. ČÍSLA A JEJICH VÝZNAM Všude kolem nás jsou čísla, obklopují nás a ovlivňují nás svými vibracemi, ať tomu již věříme nebo ne. Svět bez čísel a počítání by dnes nemohl fungovat ani vteřinu. Přesto trvalo dlouhá tisíciletí, než lidé svět číslic objevili a začali využívat ve svůj prospěch. Je doloženo, že člověk počítal dříve, než psal. Narodíme se a jako první máme datum narození, dostaneme jméno a příjmení (každé písmeno abecedy odpovídá číslu od 1-9), máme adresu našeho domova, číslo pojištění, v 15 letech dostaneme číslo Občanského průkazu, pořizujeme si pasy, telefony, jsme obklopeni počítačovou technikou, v číslech vyjadřujeme datum, čas, vzdálenost, hloubku, výšku i váhu atd. atd. Čísla nás obklopují na každém našem kroku, provázejí nás běžným dnem i celým životem a lidé bez nich v podstatě nedokáží existovat. Mnoho lidí je ale bere natolik jako samozřejmost, že je většinou ani nenapadne přemýšlet o tom, co znamenají, jak, kdy a kde a hlavně proč vznikla. Všechna čísla pocházejí z 0 a zase se do nuly vracejí. První čtyři čísla jsou původem a základem všech ostatních. Sečtením čísel získáme základní číslo 10. Čísla rozlišujeme na sudá a lichá, přičemž lichá čísla jsou ovládající (pokud sečteme čísla sudá a lichá, vždy vyjde číslo liché). Lichá čísla označují mužskou energii, sudá naopak energii ženskou. Každé číslo má zároveň svou vládnoucí planetu, každá planeta vládne některému z dvanácti znamení zvěrokruhu. Čísla jsou vlastně energie a energie tu byli dávno před tím, než jsme přišli na tuto planetu. Každý si před svým narozením vybere takový číselný kód, který mu umožňuje v tomto životě posunout se duchovně výš, překonat všechny překážky, poučit se z minulých i současných chyb a dostat se na vyšší úroveň bytí. Každé jednotlivé číslo obsahuje všechny energie, od fyzické, po emocionální, mentální až po spirituální. To vysvětluje, proč začíná být Numerologie tolik oblíbená a hlavně, proč dokáže proniknout hluboko do hlubin lidského nitra. Pokud pronikneme do Numerologie a naučíme se v číslech vidět víc, než pouhé číslice, můžeme lépe porozumět své duši i tělu, poznáme, jaký talent či schopnost se v nás ukrývá, jaké dovednosti máme nebo jaké nám chybí. Zjistíme, jakým směrem a proč, se náš život ubírá, proč je nám někdo na první pohled sympatický a někdo naopak, čeho se v životě vyvarovat a s čím počítat. Díky lepšímu poznání sama sebe, dokážeme snadněji porozumět i lidem v našem okolí, našim partnerům, dětem, rodičům i blízkým přátelům. Dokážeme být tolerantnější a ochotnější a to vše jen díky tomu, že pochopíme vlastní klady i negativa, pochopíme rozdílnost lidí i to, že každý je originál a každý má svou osobnost. Každý si svým životem nese své viny a prohřešky z minulých životů a musí se je snažit napravit. To je samo o sobě dost těžký úkol a ten, kdo tomu porozumí, naučí se vážit si každého člověka, sám sebe i života jako takového.

3 1) ŽÍVOTNÍ ČÍSLO Zhruba po 35. roku života (u každého je to trochu jinak) přichází na řadu životní (osudové) číslo, jehož vliv budeme od tohoto věku pociťovat ve zvýšené míře. Tuto změnu vnímáme jako změnu vlastních postojů. Životní, neboli osudové číslo, značí cestu životem, ukazuje, kam by člověk měl v tomto životě dojít. U životních čísel je důležité, z jakého mezisoučtu se skládají. Jednak díky mezisoučtu odlišujeme od sebe stejná životní čísla, jednak nám ukazuje základ životního čísla. Na mezisoučet pohlížíme jako na úkol, který se máme v tomto životě naučit, nebo jako na směr, kam a za čím jít Životní číslo je 11 (2), mezisoučet tvoří čísla 2 a 9 Jelikož lidé neumějí hned od narození žít s životním číslem 11, počítá se s životním číslem 2, dokud se člověk nenaučí 11 žít. Číslo 2: Cestu v tomto životě symbolizuje měsíc, který ovlivňuje a mění nálady. Dvojka má velkou intuici, je snášenlivá, laskavá, taktní, ohleduplná, spolehlivá a skromná. Nerada se sama rozhoduje, vyhýbá se vedoucím funkcím a nejlépe se cítí v postavení, kde se může spolehnout i na druhé, ve vztahu potřebuje partnera, o kterého se může opřít. Její největší překážkou v životě jsou city. Jelikož je dvojka velice citlivá, až přecitlivělá, zřídka se stává silnou osobností. Pokud nemá ve dni narození či v karmickém trojúhelníku velmi silná čísla, která by jí dodávala elán a odvahu, těžko se může silnou osobností stát. Vyhledává klid, pohodu, ticho a harmonii, špatně se vyrovnává se stresem, který ji činí roztržitou a nervózní. Má dar pohlížet na každou situaci z obou stran a díky citlivosti a velké intuici, dokáže poradit i pomoci. Dvojka umí usmiřovat lidi, protože instinktivně vycítí, co je spojuje. Často se ale navzdory tomu sama těžko rozhoduje. Číslo 11: Jedenáctka patří k tzv. Mistrovským číslům. Jde o velmi silné a mocné číslo, které způsobuje lidem narozeným v této vibraci výjimečný osud. Od čísla 2 se liší v mnoha ohledech, jde o číslo mystické a záhadné a zahrnuje v sobě možnost génia. Lidé s číslem 11 jsou nadáni velkou vnímavostí vůči jemnohmotným vibracím, cítí duše zemřelých, vidí duchy a nadpřirozené bytosti, vnímají pozitivní i negativní energie a často dokáží vidět auru. Je to číslo, které rádo pomáhá druhým, dokáže se velice snadno vcítit do jejich nálad a pocitů. To však může způsobovat jejich extrémní výkyvy emocí a to hlavně tehdy, pokud se neumí bránit a nechávají na sebe emoce druhých neustále působit. Je důležité, aby si svou zvýšenou vnímavost uvědomili a naučili se reálně hodnotit své emoce i otřesy, jimž jsou ustavičně vystavováni, jinak jim bude dělat potíže rozlišit skutečnost od toho, co si pouze namlouvají. Vliv vibrace jedenáctky je komplikovaný, a pokud dávají tito lidé přílišný průchod své představivosti, mohou snadno způsobit nedorozumění, protože si vždycky představují tu nejhorší možnost ještě dřív, než tomu jakákoli skutečnost nasvědčuje. Jsou to lidé příliš složití a málokdo jim opravdu dobře rozumí. Nejdůležitějšími vlastnostmi životního čísla jedenáct jsou citlivost, tvořivost a intuice. Lidé, kteří započnou svůj život v takovém období, mají předpoklady pro to, aby chápali a oceňovali krásu ve všem, co uvidí a oč zavadí. Má to samozřejmě i svou stinnou stránku: čím je člověk citlivější, tím je snazší ho zranit, a lidé ho mnohdy využívají. Citlivost lidí s životním číslem jedenáct je vyladěna velmi jemně, aby mohli pomáhat ostatním. Nevýhoda ovšem je, že tito lidé mohou dostat v životě vícekrát bolestivě za vyučenou. Jedenáctka není číslem, které by přímo dávalo vůdcovské schopnosti a ve stresových situacích se jí nepracuje příliš dobře. Přesto je ambicióznější než dvojka, má své cíle a chce si za nimi jít. Pokud přijme nějaké vedoucí postavení, počíná si osvíceně a dává si za cíl nejvyšší duchovní ideály. Postupem doby, dokáží lidé s číslem jedenáct, využít svých jemně vyladěných schopností vnímání k urovnání rozporů, pronikavému odhadování situace nebo k tvořivým projevům čiré inspirace. Jedenáctka je ambiciózní a inteligentní. Může dosáhnout velkého úspěchu, ale i krachu. Je nadaná a má sklon k vizím. Dovede využívat inspirace shora. Je však potřebná trpělivost a vyrovnanost a dále více vůle. Je citlivá a tvořivá. Je potřebné se naučit správně hodnotit své emoce a otřesy. Bývá uznávaná a respektovaná většinou až ve vyšším věku. Číslo 11 přitahuje zvláštní pozornost, kterou si právem zaslouží. Stinné stránky: netrpělivost, tvrdost a nesmiřitelnost, podrážděnost nebo zlost, vlezlost, prosazování sebe nebo svých názorů. Pozor na nedorozumění, na stresové situace a proměnlivý materiální život. Pozor, aby své nevšední schopnosti nevyužívala jen k hromadění majetku.

4 Mezisoučet těchto čísel je číslo 29 Toto číslo je číslem těžké karmy. Díky němu je člověk celý život prověřován, je zkoušena jeho duchovní síla, život bývá plný nejistot a zvratů, objevují se často nespolehlivý přátelé a také klam a přetvářka, se kterou si musí poradit. V životě se tito lidé musí často potýkat se zradou, zklamáním a bolestí, kterou jim způsobuje opačné pohlaví. Dokud si neuvědomí odpovědnost za svůj život a nepochopí, že vše má svou příčinu i následek, dokud nepřestanou vinit ostatní ze svých těžkostí, tíhy tohoto čísla se jen tak nezbaví. Číslo dvě jim přináší zvýšenou potřebu duality, devítka je ovlivňuje na úrovni mozku. Tito lidé mají sklon vše analyzovat, rozebírat všechny situace v životě, neustále přemýšlet, proč se to stalo, k čemu je to dobré, jak se zachovali, jestli to bylo dobře, jestli tomu šlo předejít, jak se příště zachovat atd. Mozek neustále zpracovává jejich myšlenky, vše si pečlivě promýšlí a analyzují. Každou situaci či rozhovor rozeberou do detailů, aby ho následně opět v hlavě poskládali do celku. Díky tomu však dokáží vidět situace z více stran a objektivně je vyhodnotit. Devítka ráda pomáhá lidem radou i pomocí, věnuje jim svůj čas a energii a nevyžaduje za to velké materiální dary, má ale ráda, když jí lidé alespoň poděkují. 2) NUMEROLOGICKÁ MŘÍŽKA Obrazně si můžeme energie našeho data narození představit a uspořádat, když je zaneseme do numerologické mřížky. Datum narození přirozeně nevyplní všechna políčka v numerologické mřížce, ale je možné, že v některém políčku budou stejná čísla vícekrát. Čísla data narození se posuzují jak jednotlivě, tak také jako celkový obraz. Ukáží nám schopnosti, silné a slabé stránky v jejich souhře a člověk může lépe porozumět sám sobě. Chybějící čísla poukazují na kvality, s nimiž by se měl člověk zabývat a přemýšlet nad tím, jak je do svého života vtáhnout. Je možné, že v numerologické mřížce jsou čísla jedno vedle druhého, a to ať vertikálně, horizontálně nebo diagonálně. Tyto řady čísel jsou tzv. plné roviny a znamenají určité dodatečné síly a schopnosti. Existují ale také prázdné roviny, tzn., že v numerologické mřížce není některá rovina vyplněná. Také prázdné roviny poukazují na určité charakterové vlastnosti, které nám chybí a které bychom si měli osvojit. Může se přirozeně také stát, že v datu narození nenajdeme žádné roviny. Potom jsou hodnocena pouze čísla, a to jak ta, která se objevují, tak i ta chybějící : KOMUNIKACE, SLOVNÍ VYJÁDŘENÍ CITŮ A POCITŮ, SÍLA VŮLE Tři jedničky: Lidé, kteří mají v datu narození hned tři jedničky, se velmi neradi rozhodují, hlavně tehdy, pokud po nich někdo vyžaduje rozhodnutí rychlé a navíc důležité. Potřebují si vše v klidu promyslet a vyhodnotit ze všech stran, aby mohli vynést nějaký verdikt. Jsou si navíc velmi dobře vědomi všech svých chyb a negativních vlastností a proto téměř vždy pochybují, že je jejich rozhodnutí opravdu správné. Vždy vidí všechny situace z více stran a právě proto je pro ně tak těžké vyhodnotit, která varianta je vlastně správná. Nutit je k rychlému rozhodování není nic platné, je potřeba pro ně mít pochopení a být trpělivý, jakýkoli nátlak vede pouze k jejich zaseknutí a pak s nimi již nikdo nehne. Pokud se ale rozhodnou, za svým rozhodnutím si stojí a uvědomují si jeho dopad. Lidé se třemi jedničkami bývají velmi upovídaní, ale pouze pokud se nejedná o jejich niterní myšlenky, city či pocity. V takovém případě se z nich stávají velmi mlčenliví lidé a proto mnohdy ani jejich nejbližší netuší, jak se opravdu cítí, o čem přemýšlejí nebo po čem opravdu touží. 2: CITY, PODPORA, INTUICE, SCHOPNOST VCÍTĚNÍ SE CHYBÍ Úkolem těchto lidí je naučit se ovládat svou intuici, naslouchat daleko více svému vnitřnímu hlasu nebo svědomí a vyvažovat ji rozumem. Pokud využívají pouze rozum nebo naopak pouze city, brzdí je to v naplnění jejich karmy. Tito lidé mohou mít také problém se vcítit do druhých a hlavně jednat

5 diplomaticky, chybí jim jemnocit a často jsou upřímní i tam, kde by trocha diplomacie vůbec neuškodila. Většina z nich si tuto svou vlastnost uvědomuje, ale zpravidla ji nechtějí změnit nebo alespoň upravit a zmírnit. Často zraní své nejbližší nevhodnou poznámkou nebo tvrdou pravdou, aniž by si to uvědomili. Díky této vlastnosti se ale dostávají ve svém životě často do problémů. Měli by se naučit nejdříve myslet a pak teprve mluvit, měli by pečlivěji zvažovat, co je třeba vyslovit a co raději ne. Také své pocity, myšlenky či přání by se měli naučit vyjadřovat lépe vyjadřovat. Mají sklon uplatňovat pouze své hledisko a dělá jim problémy uznat pravdu či názor druhých lidí. 3: LOGIKA, INTELIGENCE, MENTÁLNÍ VNÍMÁNÍ CHYBÍ Schází představivost a orientace, logika, matematické pojmy, špatná koncentrace na víc věcí najednou, špatná koncentrace ve stresu, nutnost naučit se ovládat svou mentální energii. Lidé s chybějící trojkou v datu narození mají potíže s abstraktní představivostí. Těžko si představí cokoli, co není reálné, obrazotvornost je jim cizí. V běžném žití se tento nedostatek může projevovat špatnou orientací nebo soustředěním při řešení problémů. Děti bez trojek v datu narození potřebují na učení klid, nesmí je nic rozptylovat a nemohou se učit pod nátlakem či ve stresu, např. když je tlačí čas nebo se bojí špatné známky. Velká tréma může tyto děti ve škole úplně zbavit řeči při zkoušení, při písemných zkouškách nejsou schopni se soustředit. Těmto lidem připadá nepředstavitelné, že by měli mluvit před širokou veřejností, navíc nejsou ani příliš společenští a vystačí si sami. Jsou spokojeni, když mohou žít pro svou rodinu, věnovat se činnostem, které je naplňují a ctí své soukromí. 4: STABILITA, ŘÁD, PRACOVITOST, ZRUČNOST, PRAKTIČNOST, ASERTIVITA Číslo 4 vyvolává potřebu stability a jistoty v životě, lidé s tímto číslem nezřídka dodržují pravidla a řády, ve svém životě jsou rádi zabezpečeni a potřebují pocit bezpečí. Velice se snaží být po všech stránkách dokonalými, mají dobré organizační schopnosti, rádi plánují a jsou to realisté. Většinou se rádi zapojí do různých akcí, málokdy ale na sebe berou hlavní iniciativu. Občas mají majetnické sklony, umí si vynutit své, bývají zatvrzelí, někdy neústupní, málokdy vybočují z cesty, na kterou se dají a většinou vždy dojdou ke svému cíli, neboť jsou vytrvalí. Postupují přitom pomaleji než druzí lidé, nicméně nepřetržitě. Proto za své úspěchy vděčí především své vytrvalosti a houževnatosti. Čtyřka však přináší do života také nedostatek sebedůvěry, zmenšuje důvěru ve vše, co není podloženo nějakým bytelným důkazem, tito lidé neustále pochybují, zda se správně rozhodli, zda dokáží, co si předsevzali, zda jsou schopni vytrvat, zda správně vystihli danou situaci a moment apod. Jelikož jsou to většinou puntičkáři a potřebují mít vše na 100%, nemají to v životě lehké. 5: RAKETOVÝ START, CTIŽÁDOST, ODHODLÁNÍ, VÁŠEŇ, SÍLA VŮLE CHYBÍ Lidem bez pětky v datu narození chybí silná a pevná vůle na dokončování započatých věcí, nejsou příliš iniciativní, chybí jim jakási vnitřní pohnutka, která by je pobízela k dotažení věcí do konce. Mohou mít mnoho vynikajících nápadů, ale cesta od myšlenky k cíli se jim zdá velmi dlouhá. Jsou schopni věnovat něčemu své úsilí a v polovině cesty skončit, jelikož nemají potřebnou vytrvalost. Některým lidem může v životě chybět tzv. životní cíl či smysl a oni pak mají pocit, že životem jen tak bez řádu proplouvají. Je třeba se naučit započaté aktivity dotahovat do konce, naučit se větší trpělivosti a soustředit se vždy pouze na jednu, max. dvě věci. Rychlé rozhodování není jejich parketa, nedokáží být spontánní a jen tak bez pečlivého rozmýšlení se do něčeho nevrhnou. Tito lidé většinou nevěří a nespoléhají na náhody, vše, co v životě dokáží, je stojí mnoho úsilí. Nic jim zadarmo nespadne do klína, za vše tvrdě platí. Někdy nedovedou plně využít svého nadání, talentu či zkušeností, i když k tomu mají příležitost. 6: ESTETIKA, KRÁSA, LÁSKA, HARMONIE Láska ke kráse, umění a domovu. Dalo by se říct, že rodina a domov je pro lidi s jednou šestkou v datu narození nejdůležitější. Touží po pevné, harmonické rodině, po klidu a souladu, přisuzují rodinnému životu velký význam, jsou hluboce senzitivní, romantičtí a přátelští. Pro svůj život potřebují lásku, něhu, mazlení a romantiku. Mají vytříbený vkus, je pro ně důležitá harmonie, štěstí a pohoda. Bývají sentimentální, odpovědní, laskaví, mají cit pro rytmus a smyslové požitky. Mají duši prostředníka, vyhýbají se napětí a konfliktům, většinou volí cestu nejmenšího odporu, což mohou brát někteří lidé jako zápornou vlastnost. Oni ale pouze nemají rádi hádky, dokáží ustoupit a pochopit i ty lidi, se kterými nesouhlasí, snaží se lidi spíše spojovat a usmiřovat. Jsou ale také váhaví a nerozhodní. Energii jim odnímá setrvání v prostředí, které je

6 plné napětí, závisti a nesnášenlivosti. Dlouhodobý pobyt v takové atmosféře, je dokáže pomalu, ale jistě ničit. Mají obvykle dobrou paměť. 7: INTUICE, ŠKOLA ŽIVOTA, VLÁDNE NEPTUN Člověk s jednou 7 v numerologické mřížce je velmi citlivý, není ale příliš praktický. Má velký smysl pro spravedlnost, hájí slabší, silně vnímá jakoukoli křivdu nejen na sobě, ale i na ostatních. Má léčitelské schopnosti, velký pozorovací talent, zajímá ho vše neobvyklé, tajemné a zvláštní, má tvůrčí schopnosti a velkou intuici. Je to však pesimista trpící úzkostnými stavy, uzavírá se do sebe a často bloudí v kruhu. Touží po nezávislosti, což občas narušuje i citový život, pokud nevstoupí do svazku v mládí, těžko to udělá v dospělosti. Nevadí mu samota, je totiž rád sám se sebou. Je uzavřený a odtažitý, někdy až chladný, uvnitř ale sídlí citlivá a dobrá duše. 8: MATERIALISMUS, BYSTRÝ ODHAD, VŮDCOVSKÉ SCHOPNOSTI, VLÁDNE SATURN CHYBÍ Musí si vypěstovat sílu v citové rovině a získat více sebevědomí, protože se bude celý život potýkat se zraňujícím chováním, jednáním, nebo slov druhých. Chybějící osmičku charakterizuje poněkud neuvážené až zbrklé jednání. Tito lidé nemají schopnost podívat se na věci logicky, chybí jim obrazotvornost, nesnášejí jednotvárnou činnost, bývají zbrklí a často jednají neuváženě. Měli by se naučit nejdříve zvážit situaci ze všech stran. Často se v mládí dopustí chyby a jejich následky je pak pronásledují po celý život. Bez osmičky jsou tito lidé více bezelstní, upřímnější a citlivější, hlavně na svou osobu. Mívají silný hlas svědomí. Netouží po vysokém postavení a po moci. Mají sice smysl pro humor, ale bez přirozené schopnosti smát se sami sobě. Nesnáší, když si je někdo dobírá. 9: ANALÝZA, POROVNÁVÁNÍ, ROZEBÍRÁNÍ, VLÁDNE MARS A NEPTUN Člověk s jednou devítkou má vysoké ideály, dovede překonat potíže vlastním úsilím, cítí odpovědnost vůči druhým. Má duchovní porozumění, chápe potřeby a pocity druhých a snaží se jim pomoc. Dokáže se obětovat pro druhé, naplnit svůj ideál a být užitečný. Partnera si však často idealizuje. Jinak je věrný a chápavý. Má analytické schopnosti, hledá pravdu a smysl života, má duchovní porozumění, uvědomuje se vlastní odpovědnost za svůj život. Je štědrý, tolerantní, nezištný, má smysl pro mysticismus, snění. Velké problémy s rozhodováním, neumí říct NE. Devítka je moudré číslo. Číselné roviny Čísla našeho data narození se v mřížce mohou seskupit do tzv. rovin a to buď plných, nebo prázdných. V numerologii platí, že energii chybějících čísel jste už zvládli v minulém životě, a proto v tomto životě pro Vás nejsou už nijak důležité je však nutné si tyto vlastnosti a schopnosti nějakým způsobem připomenout. V průběhu života se je tedy musíte znovu naučit nebo se k nim svým vlastním úsilím dopracovat. A budete se je učit prostřednictvím svého nitra. Dokonalou řadou je tedy řada prázdná. Tam, kde je číslo, čeká nějaký úkol, který jednak utváří povahu a jednak životní podmínky. Každá z řad popisuje určitou oblast života nebo povahy. Čím více je obsazených číselných polí, tím více je překážek k dokonalosti. ROVINA PLNÁ: ROVINA DOVEDNOSTI, SEXUÁLNÍ OBLAST Tato roviny způsobuje manuální (pracovní) zručnost, ale i myšlenkovou obratnost. Lidé s touto rovinou si nepotrpí moc na kázeň a neradi pracují tam, kde nevidí výsledek. V oboru, který by vzbudil jejich zájem, však budou pracovat neúnavně. Jsou to velmi aktivní milenci či milenky, ale potřebují mít vedle sebe partnera/ku se stejnou rovinou nebo alespoň s vícerými čtyřkami či sedmičkami, která by s nimi dokázala udržet krok. Jinak se začnou objevovat problémy toho typu, že jeden z partnerů by se chtěl ustavičně milovat a druhý by si raději zdřímnul. Jako milenci jsou nesmírně vášniví, rádi vyzkouší všechny pozice a budou ochotni se milovat kdekoliv, kdykoliv nebo pořád.

7 Ke spokojenému životu potřebují dotyky, objetí, hlazení, sex je pro ně nutný kvůli odreagování a vypuštění negativní energie. Chtějí finanční zabezpečení pro sebe i svou rodinu, nepotrpí si na kázeň u sebe, ale mívají sklon vyžadovat ji od druhých. Potřebují stálého partnera. Nenaučí-li se zacházet se svojí vnitřní energií, může docházet k agresi. ROVINA PRÁZDNÁ: ROVINA SENZITIVITY Tito lidé všechny své city a pocity prožívají naplno a hluboce, což je ale svým způsobem nevýhoda. Jsou totiž příliš zranitelní a citliví na svoji osobu. Měli by si uvědomit, že ne každý jim chce ublížit, že ne vše, co bylo řečeno, bylo řečeno s úmyslem jim ublížit apod. I když to někdy rozumově chápou, stejně trvá dlouho, než dokáží zapomenout a odpustit. Dovedou odpustit jednou, možná i dvakrát, ale pokud by se to mělo opakovat vícekrát, skoncují s těmito osobami jednou provždy. Pokud je třeba ochraňovat a bránit lidi, na kterých jim záleží, nic jim nepřijde zatěžko a vždycky přispěchají, když vycítí, že někdo skutečně potřebuje jejich pomoc nebo účast. Dovedou druhým naslouchat a jsou schopni hluboké a něžné lásky, ale své city si zároveň žárlivě střeží. Dokáží být neuvěřitelně netýkaví, často si berou každý výrok druhého osobně a chovají se podle toho. Jednou z jejich vlastností je schopnost vkládat své hluboké city do práce, kterou vykonávají a to do takové míry, že se svou prací téměř splynou. Mnozí lidé s touto rovinou jsou na veřejnosti odměření a nedůtkliví. Někteří značně agresivně brání práva druhých (např. v politice bojují za práva určitých skupin lidí) a někteří další jsou prostě jen otevřeně útoční. K těm patří lidé, kteří rádi vyvolávají rvačky, když se napijí nebo když jim rupne v hlavě. Dokáží nadělat spoustu škody, jak se pokoušejí uvolnit emocionální energii, která se v nich nastřádala do výbušných rozměrů. Ve stavu takového vrcholného rozčilení by dokázali i zabít a trvá to velmi dlouho, než jejich rozrušení opět opadne. Jsou citliví, vstřícní a eroticky založení a udělají cokoliv, jen aby své partnerce/rovi s nimi bylo v posteli dobře. Potřebují partnera se stejnou rovinou, pak je možné se plně vznést až do nadoblačných výšek, protože s vysoce senzitivní osobou je snadnější dospět k plné harmonii. ČÍSLA NAROZENÍ shrnutí: Ke svému životu potřebuje stabilitu a určitý řád. Snaží se být dokonalá, ale s výsledkem není nikdy spokojená. Má výborné organizační schopnosti, většinou ráda dodržuje pravidla, ale vyžaduje to i od druhých. Stále očekává nějaké povzbuzení nebo pochvalu, pokud se nedočká, bývá zklamaná a může upadat do melancholických až depresivních nálad. Dokáže tvrdě pracovat, ale potřebuje na to klid a pohodu. Neumí říkat NE, takže se může cítit občas využívaná. V extrémních situacích občas podlehne výbuchu vzteku a může být i agresivní. Ke svému šťastnému životu potřebuje fyzický kontakt, ať již pohlazení, objetí, dotyky nebo sex. Ten ji pozitivně nabíjí a celkově zklidňuje. Je velmi přemýšlivá, moudrá, neustále zkoumá, analyzuje a pokouší se dobrat pravdy. Hledá smysl života nejen svůj, ale celkově smysl celého bytí. Je zodpovědná, snaží se s každým domluvit a spolupracovat, ráda pomáhá lidem. Je ráda sama, samota jí nevadí, neboť je ráda sama se sebou. Potřebuje čas na vstřebání svých zážitků, zkušeností i událostí, které zažívá. Potřebuje si v hlavě vše přerovnat a vyhodnotit. Musí se naučit relaxovat, udělat si čas také sama na sebe. Protože je velmi vnímavá, musí se naučit držet si starosti druhých více od těla, neboť jí to vyčerpává. Musí se naučit pomoci, ale pak jít dál. Nejlepší lék je sprcha, která spláchne všechen stres a starosti a také zvíře, které z ní dokáže negativní energii stáhnout. 3) DEN NAROZENÍ 16 PŘÍMOČAROST, 7 ZKUŠENOST Osoba narozená šestnáctého dne v měsíci má smysl pro harmonii a lad. Je něžná a milá. Má snahu dobře vycházet s druhými a pochopit, co potřebují. Vydrží dělat vše dlouho. Má ráda nezávislého partnera. Má léčitelské sklony a inklinuje k duchovnímu životu. Dovede léčit i sama sebe. Smysl života hledá v pomoci druhým. Mohou se objevit sklony k tzv. prorockým snům. Je soucitná a umí naslouchat druhým. Je

8 ctižádostivá a společenská. Dovede na sebe převzít odpovědnost. Je to silná osobnost využívající intuice pro dosažení svých cílů. Má dobré analytické myšlení. Nesnáší dogmatiky. Chce si vše odzkoušet na své kůži. Někdy se přespříliš fixuje na rodinu či příbuzné. Čemu je třeba se učit, slabiny Nemá ráda omezování. Trpí nejistotou a duševním napětím. Pozor na pletichaření a intriky. Je opatrná a má obavu ze ztráty postavení. Neúspěch ji značně trápí. Život může být plný vzestupů a pádů. Je zahleděná příliš do sebe a tím ztrácí pojem o realitě. Je málo průbojná. Je přecitlivělá. Pozor na zlost, emocionální nevyrovnanost Dokáže být i chladná a vypočítavá. Má sklon k provokování. 4) MĚSÍC NAROZENÍ 1KOZOROH Planeta: Saturn Živel: země Roční období: zima Barva: hnědá, okrová, bordová, černá Kameny: malachit, onyx, turmalín, černé korály, černé perly Souznění: panna, býk, vyznačují se vzájemnou sympatií a soudržností v partnerství Opačné znamení: rak Povaha: melancholická Kozoroh je opatrný, praktický, bývá ale také sobecký a náročný na sebe i na ostatní. Umí být velmi taktní, má hluboký zájem o studia, je nedůvěřivý, kritický, spořivý, velmi vytrvalý, umí používat diplomacii, všechny své úspěchy si tvrdě zaplatí. Silnou stránkou kozoroha je jeho vytrvalost, je to běžec na dlouhé tratě, který ví, co chce, umí si za tím jít a dokáže být trpělivý. Někdy dokáže na svém snu pracovat celá léta, než se mu splní. Vyniká spolehlivostí a záleží mu na tom, aby s ním byli lidé spokojeni. Ve společnosti Kozoroh bývá trochu plachý a většinou se drží spíš v pozadí, ale když se uvolní, dokáže být velmi vtipný společník, který své okolí umí pobavit. Většinou mu ale stačí stát na okraji společnosti, pozorovat, v duchu analyzovat, poslouchat. Může se totiž kdykoli vytratit, aniž by musel cokoli vysvětlovat. Za svými názory si dokáže stát a nemění je. Jeho slabostí (i když si to neuvědomuje, nebo tomu nevěří) je, že své skutečné pocity a trápení ukrývá pod tlustou slupkou a málokdo ho doopravdy zná takového, jaký je v hloubce duše. Je pro něj velmi důležitá stabilita a klid, zakládá si na svých zažitých zvycích a má rád tradice. Nemá rád hádky, agresivita a násilí nejsou jeho šálek kávy, ve hrách a sportech se taky příliš nevyžívá. Nerad se zříká své důstojnosti. Když ho budete do něčeho tlačit, zaručeně si o Vás pomyslí své a stáhne se. Umí ocenit hezké věci, umění a literaturu. Musí si dávat pozor na stres a neustálou nervozitu. Je odtažitý, humanitární i originální. Umí si udělat úsudek o lidech, neboť je ale uzavřený, nikomu své poznatky neříká. V lásce je stálý, ale těžko dává najevo svoje vnitřní city a pocity. Potřebuje stálého partnera, aby se mohl uvolnit a ukázat i svou jemnější povahu. Bouřlivé vyznání lásky od něj nelze očekávat, pokud ale miluje a je v partnerství šťastný a spokojený, je věrný a spolehlivý. V opačném případě hledá uspokojení svých citů jinde, i když ho následně trápí výčitky svědomí. V sexu mu nejde ani tak o fyzické prožitky, jako o duševní souznění. Nemá rád nesmyslné hádky, stres a nepokoje ve své rodině. Kozorozi mívají výrazné duševní vlastnosti a bystrý rozum, bohužel mají většinou natolik nízkou sebedůvěru, že často propadají melancholii, pesimistickým myšlenkám a to je v mnohém brzdí. Potřebují mít mnohostranné záliby, nejlépe v kolektivu lidí, kteří jsou stejně zaměřeni. Touží po úspěchu a uznání, potřebují pevné zázemí, kde jsou spokojeni, kde se nemusí hlídat a mohou se projevit takoví, jací jsou uvnitř. Mají silnou vůli a velké ambice, jsou rozhodní, ale na rozhodnutí potřebují dostatek času. Vše si potřebují pečlivě zvážit, rozebrat, obhlídnout ze všech stran, sepsat si klady i zápory a pak teprve učinit rozhodnutí. Díky tomu ale málokdy ustupují, neboť přesně znají své cíle a jsou si vědomi i potíží, které mohou při jejich realizaci nastat. Většinou mají vše dopředu naplánované a promyšlené. Mají velkou dávku sebediscipliny a občas překvapí své okolí originálním a netradičním nápadem. Kozorozi umějí být uzavření, závistiví, zlomyslní, konzervativní, ambiciózní, ledově chladní, odtažití a umějí dát najevo svou pohrdavost vůči lidem, kteří se přetvařují, jsou falešní a lstiví. Tyto vlastnosti kozorozi nesnášejí. Pokud někdo kozorohovi projeví dlouhodobě svou lásku, úctu, uznání a je upřímný, kozorozi roztají, přestanou být odtažití a dotyčnému člověku by snesli modré z nebe. Své přátele chrání, je milý a vtipný. Své neúspěchy prožívá velmi silně, občas mu chybí přizpůsobivost v nových situacích a přesto, že má rád své zaběhlé rituály, změnám se nebrání.

9 5) DEVÍTILETÉ CYKLY ŽIVOTA Tyto výpočty nám pomáhají orientovat se ve svých plánech, rozhodnutích či v tom, co právě prožíváme a proč. Díky tomu můžeme lépe pochopit a vyhodnotit různé situace v našem životě. Jedná se o pravidelný devítiletý cyklus, který nás má mnohé naučit. Po každém takovém cyklu jsme jiní, poučenější, moudřejší, citlivější a vnímavější proto se lidé věkem mění. Vždy po devíti letech dochází k završení jedné éry našeho života a nastává další cyklus. Jeden trojúhelník se skládá ze čtyř cyklů, přičemž se začíná počítat od prvního cyklu naší duchovní dospělosti. Každý z nás je duchovně dospělý v jiném věku. Od chvíle, kdy docílíme tohoto duchovního věku, jsme, co se karmy týče, plně odpovědni za své činy a svá rozhodnutí. Poslední cyklus v tomto trojúhelníku nám zůstává do konce života. Jeden cyklus je devět let a cyklů je dohromady osm. Tzn. 8*9=72 což je zhruba jeden lidský život. Polovina je 36 let. Od tohoto čísla odečteme naše číslo životní, neboli osudové a dostaneme věk, kdy jsme dospěli po duchovní stránce. Výpočet duchovní dospělosti: 36-2=34 (r. 2008) D4 C9 A8 B1 A = PRVNÍ CYKLUS 8 B = DRUHÝ CYKLUS.1 C = TŘETÍ CYKLUS..9 D = ČTVRTÝ CYKLUS..4 Cyklus číslo 8 započal v roce 2008 v 34 letech a bude trvat do Devítiletá vibrace osmičky představuje úspěch a odolnost a má dar vnést člověku do života rovnováhu, když ji nejvíc potřebuje. Bývá to nejúspěšnější období života. Číslo 8 je číslem rovnováhy a velké karmy, proto je ale potřeba k němu přistupovat s pokorou, vážit si všeho, co v tomto období přijde a snažit se brát všechny nepříjemné okolnosti jako určitou zkoušku a možnost růstu. V tomto období je největší šance a možnost nalézt svou životní cestu a začít naplňovat svou karmu. Tato vibrace usměrňuje naše snažení, navádí člověka správným směrem a směřuje ho do oblastí, kde je potřeba nejvíce rovnováhy, tzn. tam, kde to člověk nejméně zvládá a potřebuje se něčemu naučit. Proto také nemusí být těchto devět let jednoduchých. Hlavními aspekty jsou blahobyt, popularita, sláva a finance. Cyklus zkouší, jak se s tím vším člověk dokáže vyrovnat a jak se při tom zachová. Při zachování rovnováhy může dosáhnout všeho, co si naplánuje. Není však radno si se silou číslo 8 zahrávat, jinak nastane ztráta všeho. Tento cyklus prověřuje nesobeckost, pokoru, spoluúčast a laskavost tím, že zkouší, jak si dokáže s úspěchem poradit. 6) OSOBNÍ ROČNÍ VIBRACE (ORV) Cykly se počítají vždy od data našeho narození a každý rok v nich platí do narozenin následujících. Každý tento rok je jiný a dává nám možnost přiblížit se naší životní cestě, kterou jsme si pro tento život zvolili ROK číslo 4: Je to rok tvrdé a ustavičné práce, ve kterém je potřeba vše pečlivě zvažovat a rozmýšlet. Zvláště jedná-li se o finanční či materiální zázemí a povolání. Na rozdíl od předcházejícího roku, tento vůbec nedává prostor pro zábavu. Je na místě opatrnost, bezpečnost a dokonalá organizace plánů i všedních úkolů. Období nesmírně

10 aktivní. Pozor na tendence utápět se v práci a v zodpovědnosti, je nutné se naučit dělit čas mezi práci a odpočinek. Může docházet k unáhleným rozhodnutím, která povedou k omezení a frustraci. Sklon držet se doma a dávat přednost známému prostředí. Rok přináší časté uvažování o budoucnosti a nejbližších plánech. Je to závod s časem, kdy člověk touží všechno stihnout a pokud to nezvládá, je nervózní a směřuje k onemocnění (bolesti zad, ramen a kloubů). Pozor na hyperaktivitu, která může vést až k úrazům a nehodám. Nutno dodržovat určitý rytmus, účelně využít energii a dostatečně odpočívat. Pozor na nervové napětí, po kterém může dojít až k zhroucení organismu. Doba velmi vhodná k nákupu nemovitostí, investicím a zakládání firem ROK číslo 5: Osobní roční vibrace čísla pět představuje změnu a osvobození ode všech omezení, kterým člověk podléhal v průběhu předchozího roku. Bude docházet k mnoha změnám a to nejen ve vnějších okolnostech, ale především v nitru člověka. Pro zdárný průběh roku je důležité, aby se daná osoba naučila k těmto změnám stavět pozitivně a pochopila, že nic se neděje bez důvodu, že změny nepředstavují pouze strach z neznáma, ale především, že je každá taková změna příležitost k osobnímu růstu. V této vibraci budou mít lidé potřebu vymanit se ze zavedených pravidel a vyzkoušet si, nakolik velká je jejich soběstačnost, proto většinou dané změny dobře přijímají. Je potřeba stavět se ke změnám v tomto období zodpovědně, neboť tím člověk posiluje svou sebekázeň a pevnou vůli. Není dobré věnovat se mnoha činnostem najednou, lépe bude zaměřit se vždy pouze na jeden cíl, za tím jít a vytrvat do konce. Volnost, nezávislost a svoboda jsou pro člověka v průběhu tohoto roku velmi podstatné. Nejde pouze o volnost pohybu, může se zvýšit potřeba cestování či nutnost být více v přírodě, ale také půjde o svobodu v rozhodování, o svobodné přijímání a prozkoumávání svých myšlenek, aniž by pociťoval tlak zvenčí. Bude potřeba udělat si čas pouze pro sebe a vnímat v klidu své nitro, své myšlenky i snění. Zároveň jde ale o období, kdy po předchozím roce dojde opět k potřebě chodit do společnosti, navazovat nová přátelství a poznávat nové lidi. 7) 100% ROKY 100% roky jsou roky, které mají stejné číslo jako rok našeho narození. V těchto letech můžeme zásadně ovlivnit náš život a vydat se směrem, kterým chceme, aniž by nás to stálo mnoho úsilí. Tyto roky přejí našemu konání, plní naše přání a pomáhají nám usměrnit náš život. Vše jde jakoby samo od sebe (36let) (27 let) 2019 (45let) 1992 (18 let) 2028 (54let) 1983 (9let) 2037 (63let) 1974 narození V těchto letech je možné prožít pozitivní životní zvraty. Další 100% roky budou: 2019 ( 45let), 2028 (54let), 2037 ( 63let) atd. Minulé stoprocentní roky byly: 2001, 1992, 1983, 1974 (narození). Takovýto rok může přinést do života: Zábavu, společenskou aktivitu, poznávání nových lidí a seznamování se. Je to vcelku snadný a příjemný rok, provázený úspěchy v zaměstnání, při studiu, vhodný pro vzdělávání a rozšiřování si obzorů (kurzy, přednášky), při zkouškách všeho druhu se většinou dostavuje úspěch. Rok je vhodný na vyrovnání se z minulostí a s nedořešenými vztahy, možnost ukončit vše, co potřebujeme. Ženy v tomto období často řeší své mateřské instinkty. Nutné je přehodnotit svoje city a pocity a zjistit, co po citové stránce potřebujeme. Je potřeba se vyhnout rutině a nudě a využít co nejvíce zvýšenou obrazotvornost a umělecké či tvořivé nadání. Vhodné je také využít čas sportem, výlety, procházkami a pobytem v přírodě. Je to vhodný čas zjistit, co člověka baví a zajímá, může si najít nové koníčky a zájmy.

11 8) ZLOMOVÉ ROKY Jsou to roky v životě člověka, které nás tzv. nakopnou, abychom už přestali blbnout a dali životu správný směr. Nazývají se roky zlomové, protože nás občas mohou přinutit dosti ostře. Můžeme přijít o práci (pokud jsme dlouhodobě nespokojeni a naším úkolem je dělat něco úplně jiného nebo třeba začít podnikat), může přijít rozvod či nějaká jiná ztráta, v případě dlouhodobého přepracovávání se může objevit dlouhodobá nemoc, která nás donutí zpomalit a zamyslet se nad životem. Také nás ale může popostrčit pozitivním směrem, narodí se nám děti (donutí nás to k zodpovědnosti a samostatnosti), můžeme se přestěhovat, začít podnikat, apod (37let-založení firmy) (28let (46let) narození syna) 1993 (19let (55let) Svatba, narození dcery) 1984 (10let) 2038 (64let) 1975 (1 rok) 2047 (73let) Takovýto rok může přinést do života: Tyto roky budou roky tvrdé a ustavičné práce, ve kterých je potřeba vše pečlivě zvažovat a rozmýšlet. Zvláště jedná-li se o finanční či materiální zázemí a povolání. Na rozdíl od předcházejícího roku, tento vůbec nedává prostor pro zábavu. Je na místě opatrnost, bezpečnost a dokonalá organizace plánů i všedních úkolů. Období nesmírně aktivní. Pozor na tendence utápět se v práci a v zodpovědnosti, je nutné se naučit dělit čas mezi práci a odpočinek. Může docházet k unáhleným rozhodnutím, která povedou k omezení a frustraci. Sklon držet se doma a dávat přednost známému prostředí. Roky přináší časté uvažování o budoucnosti a nejbližších plánech. Je to závod s časem, kdy člověk touží všechno stihnout a pokud to nezvládá, je nervózní a směřuje k onemocnění (bolesti zad, ramen a kloubů). Pozor na hyperaktivitu, která může vést až k úrazům a nehodám. Nutno dodržovat určitý rytmus, účelně využít energii a dostatečně odpočívat. Pozor na nervové napětí, po kterém může dojít až k zhroucení organismu. 9) TAROTOVÁ NUMEROLOGIE Tarotové symboly jsou založeny na kombinaci astrologie a numerologie a mohou nám pomoci k dalšímu sebepoznávání = 29 = 11/2 11 UŠLECHTILÁ SÍLA: Tito lidé dokáží posuzovat svůj život i životy jiných lidí nezaujatě, být objektivní a nestranní. Chovají se velmi zodpovědně, čestně, uvážlivě, jejich myšlení je logické a věcné. Mají rádi řád a jasná pravidla, jsou racionální a rozumní. Potrpí si na jednoduchost, stresové a komplikované situace sice nakonec zvládnou, ale rádi je rozhodně nemají. Intriky jsou jim cizí, bohužel často bývají zaslepení, žijí si ve svém světě a někdy jim mohou díky tomu unikat souvislosti. Na venek se chovají rezervovaně, přísně, někdy až tvrdě, mají problémy s odpouštěním, pokud je někdo zraní. Protože jsou založeni rozumově, mívají občas problémy s vyjadřování svých citů, přestože uvnitř jsou velmi citoví. Vyžadují férovost. Nesnáší nespravedlnost, pomluvy a pokrytectví, mají rádi ve všem jasno, netolerují nedodržování pravidel, chaos a nepořádek.

12 Pozitivní významy: Tito lidé dokáží překonávat problémy, mají velkou vnitřní sílu a odvahu a síla ducha u nich vítězí nad silou fyzickou. Jsou tvrdohlaví a neústupní, ale díky tomu dokáží jít dlouhou cestu za svým cílem, dokáží prosadit své vlohy a skryté talenty, umí se postavit svým skrytým strachům a nepřízni osudu, mají morální sílu a dobrý úsudek. Lidé s touto kartou bývají charismatičtí, umí si užívat života, mají radost ze života, jsou vitální a vytrvalí. Snaží se mít neustále kontrolu nad sebou samými a nad svým žitím, akceptují svoje stinné stránky povahy, jsou s nimi srovnaní, chápou je a dokáží je změnit nebo se s nimi smířit. Negativní významy: Pokud se jim nepodaří využít pozitivních darů této karty a budou vnímat spíš její negativní vlastnosti, mohou být despotičtí, zneužívat svou moc k ovládání druhých, nemají soucit. Ztratí sebeovládání, nechají se unášet pudy, použijí svou sílu k ovládání druhých. Hrozí nerovnováha fyzická, emocionální i duševní. Následek toho může je brutalita, hrubost, násilí, fyzické týrání. Nestydatost, rozkoš. Pýcha. Ztráta morálky. Podléhání špatným instinktům. Nechuť přijmout zodpovědnost, neschopnost usilovat o dotažení záležitostí do zdárného konce. 2 VELEKNĚŽKA Tito lidé mají potřebu nezávislosti, mají velkou vnitřní sílu a jsou houževnatí. Mají smysl pro rovnováhu a harmonii. Mají dar prozíravosti, vnímavosti a umění odhalit lidské city i pocity. Jsou učenliví, skromní a trpěliví. Jejich intuice, empatie a pochopení, jim pomáhají rozhodovat se správně, mají velký soucit, potřebu opečovávat a chránit. Bohužel jsou často odtrženi od reálného světa, od reality, bývají spíš pasivní. V různých situacích se chovají spíše jako účastníci a pozorovatelé, než aby jednali a byli iniciátory těchto situací. Rádi stojí pouze mimo dění a zpovzdálí vše pozorují. Není jim dobře ani v prostředí, kde se vyskytuje nenávist, zloba, schválnosti, pomluvy a vůbec dusná atmosféra. Jsou velmi vnímaví, a proto jim dělá problémy obrnit se proti zlobě či špatné náladě. Jsou jako houba, která do sebe nasává všechny okolní pocity, dojmy a vjemy. Pokud se nenaučí ubránit se emocionálním útokům, může je to psychicky úplně zničit. Špatně na ně také působí, jsou-li do něčeho nuceni, tlačeni nebo se musejí rychle rozhodnout, jsou omezeni časem nebo lidmi. Jsou to lidé moudří, odpovědní, intuitivní, v životě prožívají mnoho konfliktů a mívají problémy v citové rovině. Mohou v sobě pociťovat jakýsi vnitřní zmatek, který jim často brání prosadit se nebo pokračovat dál ve své cestě. Tento vnitřní zmatek může, není-li zpracováván, vést ke sporům a rozchodům s lidmi, na kterých jim záleží, což je přiměje se stáhnout do sebe. Tím ovšem celé situaci příliš nepomohou. Pozor by si měli dávat na sklony ke skrytým aktivitám, tajnostem a falešnému chování či jednání. Může se jednat i o jejich falešné iluze či zkreslené představy a neschopnost racionálního pohledu na situace a lidi. Pozitivní významy: cit, vnímavost i prozíravost, vnitřní hlas, intuice, zahloubání do sebe, meditace, spoléhání na znamení shůry, laskavost a trpělivost, tajemství a jeho udržení, uplatnění svého vnímání ve skutcích, moudrost, inteligence, láska, vnímavost, oddanost, umění naslouchat, trpělivost, porozumění, poznání, soudnost, nabývání vědomostí, obětavost. Negativní významy: občasná netolerantnost, předstírání, povrchnost, pomstychtivost, malá schopnost odpouštět, nedostatečné dávání citů, nevyváženost, sklon k extrémům, duševní bloky a strachy, nejistota, nedůvěra k sobě samé a svému vnitřnímu hlasu, zmatkování, zdráhání, strach, nesprávné úsudky, pasivita, čekání, až se něco stane samo, podléhání osudu nebo lidem, malá bojovnost v situacích, které to vyžadují, sklon k pomluvám a drbům.

13 10) TAROTOVÉ BRÁNY Tarotové symboly jsou založeny na kombinaci numerologie a astrologie a pomáhají k dalšímu sebepoznání. Tarotové brány hovoří o našich minulých životech a karmickém zadání. Díky nim se dozvíme, z jaké brány přišla naše duše na tento svět, tedy na jakou duchovní úroveň jsme dospěli v minulém životě a jaké úkoly si sebou přinášíme do současného života. Tyto brány jsou rozděleny do čtyř kategorií základních a jedné vedlejší. Abychom zjistili, ze které brány jsme přišli, sečteme celé své datum narození nebo datum narození člověka, na kterého se ptáme. Výsledné číslo nám odhalí, ze které brány jsme přišli a karta, která má stejné číslo, jako součet data narození, nám napoví, na jaké úrovni se v té které bráně nacházíme. Význam karty nám napoví, jaké máme možnosti a prostředky k tomu, abychom svou cestu zvládli. Pokud je součet našeho narození vyšší než číslo 22, respektive 23-29, nosíme v sobě tzv. Padlou duši, což je i název vedlejší brány. Z této vedlejší brány pocházejí lidé, kteří v minulém životě nadělali spoustu chyb, byli vesmírem předčasně zastaveni, tzn., že se nedožili 72 let, ale vesmír jim dal novou šanci. Struktura bran vypadá asi takto: TAROTOVÝ SOUČET PATRO BRÁNA DĚTSTVÍ 1-7 BRÁNA DOSPÍVÁNÍ 8-13 TAROTOVÝ SOUČET PŘÍZEMÍ BRÁNA DĚTSTVÍ 1-7 BRÁNA DOSPÍVÁNÍ 8-13 BRÁNA DOSPĚLOSTI BRÁNA MOUDROSTI BLÁZEN 22 OČISTNÁ DUŠE Výpočet Tarotových bran: = 20 ( SOUD) = přízemí, brána moudrosti SOUD Lidé pocházející z brány moudrosti, mají potřebu žít na plno ve všech úrovních života. Ke spokojenému žití se potřebují uplatnit jak po pracovní stránce, tak v oblasti rodiny, vztahů a citů. Jsou velice vnímaví, dokážou nahlédnout pod povrch situací i lidí a odhalit jejich pocity. Mají dar sdělovat pak své postřehy tak, že je lidé dokáží přijmout, aniž by je to zranilo, urazilo nebo pohoršilo. Vždy hledají v lidech spíše lepší stránky jejich povahy, snaží se poučit se z chyb, dokáží přijmout oprávněnou kritiku a vzít si z ní to, co potřebují. Mají dobrý úsudek, nadhled a smysl pro spravedlnost. Neustále se snaží otevírat se novým možnostem, přijímat změny ve svém životě s klidem a rozvahou. Karta Soud značí konec starého a začátek nového, završení jednoho cyklu a obnovu dalšího, novou životní fázi a ukončení té staré. Lidé s touto kartou často rekapitulují svůj život, zhodnocují minulé události a shrnují je do celku. Neměli by příliš lpět na minulosti, lepší je poučit se z chyb, vyhodnotit to, co bylo a jít životem dál bez pocitu viny či obav a to i přes to, že se k nim minulost může často vracet. Každý jejich minulý skutek, každé minulé rozhodnutí, vše má svoje následky.

14 V životě jsou často konfrontováni s důsledky svých minulých činů, které se projevují buď jako odplata, nebo jako odměna. Je potřeba vždy poctivě vyhodnotit minulost a přijmout následky, ať jsou jakékoli. Nesmí ale také zapomínat, že vše špatné má i své kladné stránky a že z každé zlé situace může člověk čerpat ponaučení do budoucna. Vždy je nějaké východisko, vždy může nastat konec a nový začátek, vždy se musí rozhodnout a pak očekávat odměnu nebo probuzení, které nemusí být právě příjemné. Tito lidé si většinou dobře uvědomují, že se jim v životě vrací to, co do něj vkládají a že jednou budou souzeni podle svých činů a svého charakteru. Za své úsilí očekávají odměnu, ale dokáží přijmout i odplatu za své chyby a omyly. Většinou umějí nebo se učí přijímat plnou zodpovědnost za svůj život, plně si uvědomují, že vše mohou a také řídí pouze oni sami. Někteří lidé mají mnohdy tendence vše špatné svádět na druhé lidi, na život, na osud atd. Pokud ale chtějí žít v souladu se svou duší, je potřeba pochopit, že za vše, co se děje v našich životech, ať se jedná o dobré či o špatné, za vše si neseme zodpovědnost, vše jsme sami ovlivnili nějakým skutkem či rozhodnutím a tak musíme přijmout odpovídající následky. Karta poukazuje na potřebu prozření, probuzení, pochopení a přiznání pravdy. Chce to nový úhel pohledu, nové myšlení, rozloučení se starými návyky a jednáním, nastolení nového pořádku, obrat v názorech či myšlení. Pozor by si tito lidé měli dávat na ztrátu či promarnění nových příležitostí, nerozhodnost, malomyslnost, tendence k truchlení a sebe litování a na váhavost. Také na svou občasnou neschopnost přijmout změny, na pocity zklamání, zdržení na své životní cestě, na nepromyšlené činy a jednání, které by mohly mít dlouhodobé či nezvratné důsledky. Řešení či vysvobození přijde tehdy, jestliže budou trpěliví a nechají se vést svým vnitřním hlasem.

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu)

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu) PARTNERSKÝ HOROSKOP 1. osoba: Jméno: Jaroslav Datum a čas:2.2.1962, 14:0 UT+1:0 Místo:Náchod 2. osoba: Jméno: Radka Datum a čas:31.10.1970, 10:30 UT+1:0 Místo:Rokycany Spojení Vodnáře a Štírky může být

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

DĚTI NOVÉHO TISÍCILETÍ

DĚTI NOVÉHO TISÍCILETÍ Numerologický průvodce světem dětí Miroslava Horáková www.cestouzmeny.cz Obsah O mně... 3 Úvod... 4 Děti 21. století... 6 Jak přistupovat k těmto dětem... 9 Životní čísla dětí... 11 Životní číslo 1...

Více

1. Vymezení funkční gramotnosti. Funkční gramotnost = schopnost jedince efektivně jednat v běžných životních situacích.

1. Vymezení funkční gramotnosti. Funkční gramotnost = schopnost jedince efektivně jednat v běžných životních situacích. Vztah mezi funkční gramotností, kompetencemi a standardy předškolního vzdělávání Zora Syslová Hradec Králové, 2012 Obsah: 1. Vymezení funkční gramotnosti 2. Vztah mezi kompetencemi a jednotlivými oblastmi

Více

HODNOTY. svoboda krása úspěch soucit odvaha vzdělání fyzická kondice pokora humor láska loajalita trpělivost respekt duchovnost rodina

HODNOTY. svoboda krása úspěch soucit odvaha vzdělání fyzická kondice pokora humor láska loajalita trpělivost respekt duchovnost rodina Cvičení 1: Vyjasněte si své hodnoty HODNOTY Žijete v souladu se svými hodnotami? Jste si vědomi svých hodnot? Dali jste si někdy čas na jasné definování a sepsání svých hodnot? Naplánovali jste si, že

Více

ROK 2019 Z POHLEDU NUMEROLOGIE

ROK 2019 Z POHLEDU NUMEROLOGIE Praktický rádce a průvodce rokem 2019 Miroslava Horáková www.cestouzmeny.cz ROK 2019 Z POHLEDU NUMEROLOGIE Obsah O mně... 3 Úvod... 4 Hlavní témata roku 2019... 5 Rok 2018 a naše sebehodnota... 8 Rok 2019

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

1. Cíle jako východiska vzdělávacích činností v MŠ

1. Cíle jako východiska vzdělávacích činností v MŠ 1. Cíle jako východiska vzdělávacích činností v MŠ Obrázek č. 1. Ukázka připraveného formuláře pro sebe hodnocení dětí k tématu Město. 1 Obrázek č. 2. Ukázka připraveného formuláře pro sebe hodnocení dětí

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

ROK 2018 Z POHLEDU NUMEROLOGIE

ROK 2018 Z POHLEDU NUMEROLOGIE Praktický rádce a průvodce rokem 2018 Miroslava Horáková www.cestouzmeny.cz ROK 2018 Z POHLEDU NUMEROLOGIE Obsah O mně... 3 Úvod... 4 Hlavní témata roku 2018... 5 Rok 2018 a vztahy... 8 Rok 2018 a zdraví...

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY

58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY 58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY Dolní končetiny se dělí na několik oblastí. Část od kolene k nártu se nazývá noha, stehno sahá od kolene k rozkroku, pak je tu koleno, kotník (zde jsou rozdíly u mužů

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

OD ZÁVISLOSTI K SAMOSTATNOSTI

OD ZÁVISLOSTI K SAMOSTATNOSTI OD ZÁVISLOSTI K SAMOSTATNOSTI Zkušenosti z Poradenského centra SPMP ČR SAMOSTATNOST Samostatnost v dovednostech, sebeobsluha hygiena, oblékání, jídlo atd. limity potřebují vždy určitou míru podpory a péče

Více

Třída ŠTĚŇÁTKA MATEŘSKÁ ŠKOLA Strejcova, Zábřeh Název projektu: Rostliny dýchají. pro nás, Kytička pro maminku

Třída ŠTĚŇÁTKA MATEŘSKÁ ŠKOLA Strejcova, Zábřeh Název projektu: Rostliny dýchají. pro nás, Kytička pro maminku Třída ŠTĚŇÁTKA 2016 2017 MATEŘSKÁ ŠKOLA Strejcova, Zábřeh Název projektu: Rostliny dýchají pro nás, Kytička pro maminku Realizace projektu: jaro 2017 Cíle projektu: Našim cílem je podporovat u dětí kladný

Více

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA RADVANICE, okres KUTNÁ HORA Radvanice 49, 285 06 Sázava, tel: 327 321 303, e-mail: Materska_skola_Radvanice@seznam.cz PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ Zpracovala: Mgr. Helena Soustružníková,

Více

B E Z P E Č N O S T H O G A NR E P O R T S BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ NA PRACOVIŠTI. Jméno a příjmení: Sam Poole ID: HE Datum: 08.

B E Z P E Č N O S T H O G A NR E P O R T S BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ NA PRACOVIŠTI. Jméno a příjmení: Sam Poole ID: HE Datum: 08. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A NR E P O R T S B E Z P E Č N O S T BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ NA PRACOVIŠTI Jméno a příjmení: Sam Poole ID: HE764696 Datum: 08. listopad 2017 2 0 0 9 H O G A N A S S E S

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

CESTA ZPÁTKY K SOBĚ. Jak najít zpátky sebe a již se v životě neztratit. Cesta zpátky k sobě je seminář, který vám pomůže s úklidem ve vašem životě.

CESTA ZPÁTKY K SOBĚ. Jak najít zpátky sebe a již se v životě neztratit. Cesta zpátky k sobě je seminář, který vám pomůže s úklidem ve vašem životě. CESTA ZPÁTKY K SOBĚ Jak najít zpátky sebe a již se v životě neztratit Cesta zpátky k sobě je seminář, který vám pomůže s úklidem ve vašem životě. 1. krok Vztah k sobě Vztah k sobě je základ pro všechny

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností 20. dubna 2012 Břevnov, 18. března 2012 1 Třídění důležitého z pohledu člověka Co mědrží nad vodou, co mězajímá, posiluje, co bych chtěl/a Po ránu hrnek kávy

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/ EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI http://temperament.wladik.net/ Eysenckův test osobnosti Introverze Extroverze Psychická stabilita Psychická labilita Typy osobnosti SANGVINIK extrovertní a stabilní Komunikativní,

Více

7 návyků vysoce efektivních lidí

7 návyků vysoce efektivních lidí 7 návyků vysoce efektivních lidí 1. Návyk: Buďte proaktivní 2. Návyk: Začínejte s myšlenkou na konec 3. Návyk: Dejte přednost důležitým věcem 4. Návyk: Myslete způsobem výhra/výhra 5. Návyk: Nejdříve se

Více

JEDNOTLIVÉ KARTY A JEJICH VÝZNAM

JEDNOTLIVÉ KARTY A JEJICH VÝZNAM 1. část JEDNOTLIVÉ KARTY A JEJICH VÝZNAM Zvláštní karty Milenec / Milenka osobní karty Tyto dvě karty jsou považovány za tzv. osobní karty. To znamená, že pokud se karty vykládají ženě, Milenka je hlavní

Více

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka:

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: VEDENÍ LIDÍ a DELEGOVÁNÍ PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: forma ukládání úkolů PROČ zdůvodnění úkolu ztotožnění se pracovníka s úkolem přesvědčit se o tom,

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

HTS Report LMI. Dotazník motivace k výkonu. Jan Ukázka ID Datum administrace Standard 1. vydání. Hogrefe Testcentrum, Praha

HTS Report LMI. Dotazník motivace k výkonu. Jan Ukázka ID Datum administrace Standard 1. vydání. Hogrefe Testcentrum, Praha HTS Report LMI Dotazník motivace k výkonu ID 8389-226 Datum administrace 28.02.2019 Standard 1. vydání LMI Přehled výsledků 2 / 15 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Obsah Testový profil Vyhodnocení škál Grafické zobrazení

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

B E Z P E Č N O S T H O G A NR E P O R T S BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ NA PRACOVIŠTI. Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA Datum: 01. srpna 2012 S E L E C T

B E Z P E Č N O S T H O G A NR E P O R T S BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ NA PRACOVIŠTI. Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA Datum: 01. srpna 2012 S E L E C T S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A NR E P O R T S B E Z P E Č N O S T BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ NA PRACOVIŠTI Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA154779 Datum: 01. srpna 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

ŠKOLA PRO KAŽDÉHO ( ETICKÁ VÝCHOVA )

ŠKOLA PRO KAŽDÉHO ( ETICKÁ VÝCHOVA ) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a kultura, Člověk a práce ( ETICKÁ

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Nebojte se horoskopů pro děti!

Nebojte se horoskopů pro děti! Nebojte se horoskopů pro děti! Každé dítě má své jedinečné schopnosti a omezení, stejně jako zvláštní spektrum citových potřeb. Horoskop je průvodcem, který nám pomáhá pochopit tělesné, citové, intelektuální

Více

Lucidní sny. Naučte se vědomě snít

Lucidní sny. Naučte se vědomě snít 1 Lucidní sny Naučte se vědomě snít 2 Copyright Autor: Gareth Vydalo nakladatelství: Martin Koláček - E-knihy jedou Rok vydání: 2013 Vydání první ISBN: 978-80-87856-00-0 (epub) 978-80-87856-01-7 (mobi)

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a zdraví

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a zdraví Etická výchova 9. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák Komunikace - zná a užívá různé druhy a úrovně komunikace,uplatňuje zásady verbální komunikace, vnímá vliv různých způsobů

Více

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Ing. Jana Valentová Katedra cestovního ruchu FMV VŠE v Praze Osnova prezentace Teoretický vstup: Motivy obecné pojetí Motivy k cestování Praktický pohled

Více

PŘIROZENÁ SÍLA MOTIVACE

PŘIROZENÁ SÍLA MOTIVACE PŘIROZENÁ SÍLA MOTIVACE A JEJÍ DŮLEŽITOST V PROCESU UČENÍ Hana Vykoupilová E-mail: hana.vykoupilova@inspirro.cz Tel: 777 157 479 www.inspirro.cz MOTIVACE Ochota vynaložit vlastní úsilí k dosažení cíle,

Více

Výklad osobního horoskopu

Výklad osobního horoskopu Výklad osobního horoskopu Zpracoval: Jiří Kubík ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE O HOROSKOPU POLARITA ZNAMENÍ MUŽSKÁ: 8 Silně zdůrazněná mužská znamení naznačují dominanci, vlastní aktivní přístup v nejrůznějších

Více

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích TEST LOGIKY Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 25 min. Časový limit: ano Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. anonym_ukázka - diagnostická pouť 36

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. anonym_ukázka - diagnostická pouť 36 VÝSTUPNÍ ZPRÁVA anonym_ukázka - diagnostická pouť 36 Multifaktorový osobnostní profil VÝSLEDKY DÍLČÍCH ŠKÁL Výsledky jsou v grafu uvedeny v podobě vážených skórů. CELKOVÝ PROFIL barevné pozadí v jednotlivých

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Analýza horoskopu vhodného okamžiku svatby

Analýza horoskopu vhodného okamžiku svatby Analýza horoskopu vhodného okamžiku svatby pro Petr narozen: 21. 6. 1982, 22:30hod, Praha a Kateřina narozena: 9. 1. 1982, 07:10 hod, Kladno Zadání: rádi bychom se letos vzali. Prosím najděte nám vhodný

Více

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací Dokonalé zvládání konfliktů a kritických situací Jak si zachovat KLID v každé situaci - pokročilé techniky přístupu a kreativní řešení nejen pracovních konfliktů aneb umění zvládat konflikty způsobem,

Více

Motivace. Proč má smysl za každých okolností. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Motivace. Proč má smysl za každých okolností. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Motivace Proč má smysl za každých okolností něco dělat PaedDr. Mgr. Hana Čechová Už dlouho si říkáte, že si něco přečtete, budete chodit na angličtinu, konečně se naučíte hrát na klarinet. Dejte se do

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Školní zralost. Vážení rodiče,

Školní zralost. Vážení rodiče, Školní zralost Vážení rodiče, dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní

Více

Co je to referenční byznys?

Co je to referenční byznys? Co je to referenční byznys? Referenční byznys je způsob získávání nových klientů/zákazníků prostřednictvím referencí neboli doporučení. Tato forma zajišťování nových kontaktů je velmi přínosná především

Více

ŠVP Základní školy Vidče 2. stupeň Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

ŠVP Základní školy Vidče 2. stupeň Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie ŠVP Základní školy Vidče 2. stupeň Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Informatika 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika je zařazena jako samostatný předmět v

Více

TEST FRUSTRAČNÍ TOLERANCE

TEST FRUSTRAČNÍ TOLERANCE TEST FRUSTRAČNÍ TOLERANCE Využitelný pro měření kompetence: komunikace, týmová práce, vedení lidí Forma: papír tužka Čas na administraci: max. 20 min. Časový limit: ne Vyhodnocení: ručně cca 15 minut jeden

Více

Stručný význam jednotlivých karet

Stručný význam jednotlivých karet Stručný význam jednotlivých karet Obecný význam Cesta důležitá cesta Dar pozitivní vyřešení situace Dítě pozitivní období Dopis rychlý průběh událostí Dům stabilita, jistota Důstojník úřední (oficiální)

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Posilovna sebevědomí. DEN 1 1. krok SEBEPOZNÁNÍ

Posilovna sebevědomí. DEN 1 1. krok SEBEPOZNÁNÍ Posilovna sebevědomí DEN 1 1. krok SEBEPOZNÁNÍ Kdo jsem... Jmenuji se Jan Čepelka. Jsem syn Miloně Čepelky, herce Divadla Járy Cimrmana. 9 let jsem kouč a člověk, který lidem pomáhá v životě dosahovat

Více

Jaroslav Dvořák Dobrý tým-radost pracovat

Jaroslav Dvořák Dobrý tým-radost pracovat Jaroslav Dvořák Dobrý tým-radost pracovat Týmová spolupráce mě nestresuje práce s pacienty, ale práce s kolegy trpělivost Hra na týmovou spolupráci 4 týmy 1. 3b / -1b 2. 4b / -2b 3. 3b / 0b 4. 3b / -2b

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Vámi vybrané karty 2 / 8

Vámi vybrané karty 2 / 8 Vážený pane Nováku, Děkujeme za zakoupení výkladu Tarotu financí. Tato oblast je jednou z nejčastěji dotazovaných, protože i když peníze nejsou všechno, pak bez nich se žije velice složitě. Proto se také

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP 19.4.2016 V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Motto Cíle zákl. vzdělávání společný rámec Pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen, 2011 Mgr. Monika Řezáčová zdravotnické povolání patří z hlediska odborné přípravy i konkrétního

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Dotazník pro urèení typu magické osobnosti

Dotazník pro urèení typu magické osobnosti 4 Dotazník pro urèení typu magické osobnosti D oporučuji, abyste dotazník vyplnili ještě předtím, než si přečtete charakteristiky jednotlivých typů, aby odpovědi nebyly ovlivněné. Rozhodněte se, zda s

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Nováku, Děkujeme, že jste si zakoupili právě výklad Tarotu spřízněných duší. S jeho pomocí nahlédnete do tajemství mezilidských vztahů a ne vždy se nutně jedná o vztahy milenecké. Spřízněné

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

Stavíme nový dům První kroky ke vzdělávacímu programu pro budoucí šesté ročníky 2017/2018

Stavíme nový dům První kroky ke vzdělávacímu programu pro budoucí šesté ročníky 2017/2018 Stavíme nový dům První kroky ke vzdělávacímu programu pro budoucí šesté ročníky 2017/2018 Proč? Co? Jak? Východiska: Filosofie projektu Stavíme nový dům pro šestky, vychází z vize projektu Pomáháme školám

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Jak to je s tím druhem? Rozdělme si to jednoduše na dva druhy.

Jak to je s tím druhem? Rozdělme si to jednoduše na dva druhy. Odvážné, ale jednoduché Psychopati, sociopati, deprivanti atd. (dále jen predátoři), jsou podle mého nový druh člověka. Slovem nový ve skutečnosti myslím jiný druh, protože predátoři se vyskytuji mezi

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více