Název Security-by-security - držené cenné papíry. Název Security-by-security - emitované cenné papíry. = 9997 Technologický subjekt externí E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název Security-by-security - držené cenné papíry. Název Security-by-security - emitované cenné papíry. = 9997 Technologický subjekt externí E"

Transkript

1 POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: RISIFI33 Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů FKI Výkaz "Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů fondu kolektivního investování" se sestavuje k poslednímu dni měsíce. Výkaz obsahuje identifikaci fondem držených a emitovaných cenných papírů a jejich základní charakteristiku na individuální bázi. Části datového souboru: Část: 01 - Aktiva Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód 1 RIS33_11 Část: 02 - Pasiva Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód 1 RIS33_12 Název Security-by-security - držené cenné papíry Název Security-by-security - emitované cenné papíry Vykaz.povinnost: VP_RISIFI33 Název : Vykazovací povinnost pro testovací účely (9997) Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt = 9997 Technologický subjekt externí E P0046 Rozsah vykazování podle území = S_BCPZB Údaje za ČR a zahraničí P0053 Stav ke dni E d1_i1 Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru: P0060 Termín předkládání = M_1_12_ následujícího měsíce Vykaz.povinnost: VP_RISIFI33_1 Název : Vykazovací povinnost pro RISIFI33_1 Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt E ZFKI Fondy kolektivního investování P0046 Rozsah vykazování podle území = S_BCPZB Údaje za ČR a zahraničí P0053 Stav ke dni E d1_i1 Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru: Kód P0012 P0060 Název parametru Periodicita Termín předkládání O Hodnota = 12 = M_1_12_16 Název hodnoty Měsíční 25. následujícího měsíce Popis DS Strana:1/2

2 Kód: RISIFI33 Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů FKI Vykaz.povinnost: VP_RISIFI33_2 Název : Vykazovací povinnost pro RISIFI33_2 Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt E ZFONDY Fondy peněžního trhu P0046 Rozsah vykazování podle území = S_BCPZB Údaje za ČR a zahraničí P0053 Stav ke dni E d1_i1 Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru: Kód P0012 P0060 Název parametru Periodicita Termín předkládání O Hodnota = 12 = M_1_12_15 Název hodnoty Měsíční 15. následujícího měsíce Vykaz.povinnost: VP_RISIFI33_T Název : Vykazovací povinnost pro testovací účely Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt E ZTEST P0046 Rozsah vykazování podle území = S_BCPZB P0053 Stav ke dni E d1_i1 Zásobníková doména pro testovací účely Údaje za ČR a zahraničí Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru: P0012 P0060 Periodicita Termín předkládání = = 12 M_1_12_16 Měsíční 25. následujícího měsíce Verze: 3.0 Stav: Platný Platnost od: Zdroj:ČNB Garant věcného obsahu :Slouka/odb.416 Garant metodického popisu:slouka/odb.416 Popis DS Strana:2/2

3 POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR Datový soubor: RISIFI33 Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů FKI Datová oblast: RIS33_11 Security-by-security - držené cenné papíry Obsahuje přehledy držených majetkových a dluhových cenných papírů s uvedením jejich základních charakteristik - ISIN, název cenného papíru, počet jednotek ( v případě dluhových CP se uvede celkový nominální objem v původní ceně emise, u akcií a podílových listů celkový počet kusů, v případě majetkových účastí - s.r.o. - se uvede výše základního kapitálu připadajícího na daný fond), celková reálná hodnota (celkový objem konkrétního CP v reálné hodnotě). P Identifikátor cenného papíru - primárně ISIN (pokud ISIN neexistuje, jiný jednoznačný identifikátor). V případě cenného papíru bez veřejně dostupného identifikátoru se místo ISINu uvádí buď a) vlastní jednoznačný identifikátor - konstantní po celou dobu držby cp. nebo b) P Název cenného papíru - název konkrétního cenného papíru. V případě majetkových účastí jiných než akcie a podílové listy se uvádí název příslušné společnosti, do které bylo investováno. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název EAR2463 Počet jednotek EAR2464 Celková reálná hodnota Datový typ údajů v datové oblasti: ns14 - n14 (maximálně 14 číselných znaků se znaménkem) Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0075 P0301 Výčet konstantních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0011 P0013 P0014 P0019 Text (an 250) ISIN Časová charakteristika Povaha hodnoty ukazatele Typ ukazatele Struktura sledovaných měn Několik : an250_i1 Několik : ISIN_I1 Položka : 050 Položka : 100 Položka : 001 Položka : S_VSEMEN Datový typ údajů Doména nad DT an250 Interval nad DT ISIN ( max. 12 abecedně číselných znaků) Poslední den sledovaného měsíce Skutečnost Okamžikový údaj (stav) Všechny měny Popis DO pro DS Strana:1/4

4 Datový soubor: RISIFI33 Datová oblast: RIS33_11 Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů: Parametry Informační prvky EAR2463 Počet jednotek P0009 Jednotka veličiny Položka : EAR2464 Celková reálná hodnota Položka : CZK Koruna česká Verze: 1.0 Stav: Platný Platnost od: Zdroj: ČNB Garant: Slouka / odb.416 Popis DO pro DS Strana:2/4

5 Datový soubor: RISIFI33 Datová oblast: RIS33_12 Security-by-security - emitované cenné papíry Obsahuje přehled emitovaných akcií/podílových listů fondu s uvedením jejich základních charakteristik - ISIN, počet jednotek, celková aktuální hodnota (celkový objem konkrétní akcie/podílového listu v aktuální hodnotě) v členění podle zemí držitelů - Česká republika a země Eurozóny (tj. členské státy Evropské unie, které přijaly euro) a ekonomických sektorů držitelů - měnové finanční instituce, vládní instituce, nefinanční podniky, ostatní finanční zprostředkovatelé, pomocné finanční instituce, pojišťovny a penzijní fondy, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem. P Identifikátor akcie/podílového listu - primárně ISIN (pokud ISIN neexistuje, jiný jednoznačný identifikátor). Pokud jednoznačný identifikátor neexistuje uvede se NID fondu. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název EPR1952 Celková aktuální hodnota EPR1953 Počet jednotek Datový typ údajů v datové oblasti: ns14 - n14 (maximálně 14 číselných znaků se znaménkem) Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0036 Objekt vykazování podle sektorů ESA95 P0125 P0301 Výčet konstantních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0011 P0013 P0014 P0019 Země (ekonomické teritorium) ISIN Časová charakteristika Povaha hodnoty ukazatele Typ ukazatele Struktura sledovaných měn Několik : D_S_ESACNB_21 Několik : D_S_CZEMU_1 Několik : ISIN_I1 Položka : 050 Položka : 100 Položka : 001 Položka : S_VSEMEN Datový typ údajů Rezidenti a nerezidenti celkem CZ+EMUTER Interval nad DT ISIN ( max. 12 abecedně číselných znaků) Poslední den sledovaného měsíce Skutečnost Okamžikový údaj (stav) Všechny měny Popis DO pro DS Strana:3/4

6 Datový soubor: RISIFI33 Datová oblast: RIS33_12 Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů: Parametry Informační prvky EPR1952 Celková aktuální hodnota P0009 Jednotka veličiny Položka : CZK Koruna česká EPR1953 Počet jednotek Položka : 600 kus Verze: 3.0 Stav: Platný Platnost od: Zdroj: ČNB Garant: Slouka / odb.416 Popis DO pro DS Strana:4/4

7 POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR Kód DS: RISIFI33 Krok kontroly: 10 EAR Počet jednotek nesmí být 0. PRO P0075:Man250_I1, P0301:MISIN_I1, P , P , P0019.S_VSEMEN, P ; EAR2463 <> 0; PRO P0075:Man250_I1,P0301:MISIN_I1;RIS33_11(N1,3<>0); Krok kontroly: 20 EAR Celková reálná hodnota nesmí být 0. PRO P0075:Man250_I1, P0301:MISIN_I1, P , P , P0019.S_VSEMEN, P ; EAR2464 <> 0; PRO P0075:Man250_I1,P0301:MISIN_I1;RIS33_11(N1,4<>0); Krok kontroly: 30 EPR Počet jednotek nesmí být 0. PRO P0036:MD_S_ESACNB_21, P0125:MD_S_CZEMU_1, P0301:MISIN_I1, P , P , P0019.S_VSEMEN, P ; EPR1953 <> 0; PRO P0036:MD_S_ESACNB_21,P0125:MD_S_CZEMU_1,P0301:MISIN_I1;RIS33_12(N1,4<>0); Krok kontroly: 40 EPR Celková aktuální hodnota nesmí být 0. PRO P0036:MD_S_ESACNB_21, P0125:MD_S_CZEMU_1, P0301:MISIN_I1, P , P , P0019.S_VSEMEN, P ; EPR1952 <> 0; PRO P0036:MD_S_ESACNB_21,P0125:MD_S_CZEMU_1,P0301:MISIN_I1;RIS33_12(N1,5<>0); Popis JVK Strana: 1/2

8 Kód DS: RISIFI33 Krok kontroly: 50 EAR2463 > 0 JELI EAR2464 > 0 PRO P0075:Man250_I1, P0301:MISIN_I1, P , P , P0019.S_VSEMEN, P ; EAR2463 > 0 JELI EAR2464 > 0; PRO P0075:Man250_I1,P0301:MISIN_I1;RIS33_11(N1,3>0 JELI N1,4>0); Krok kontroly: 60 EAR2463 < 0 JELI EAR2464 < 0 PRO P0075:Man250_I1, P0301:MISIN_I1, P , P , P0019.S_VSEMEN, P ; EAR2463 < 0 JELI EAR2464 < 0; PRO P0075:Man250_I1,P0301:MISIN_I1;RIS33_11(N1,3<0 JELI N1,4<0); Krok kontroly: 80 EPR1953 > 0 JELI EPR1952 > 0 PRO P0036:MD_S_ESACNB_21, P0125:MD_S_CZEMU_1, P0301:MISIN_I1, P , P , P0019.S_VSEMEN, P ; EPR1953 > 0 JELI EPR1952 > 0; PRO P0036:MD_S_ESACNB_21,P0125:MD_S_CZEMU_1,P0301:MISIN_I1;RIS33_12(N1,4>0 JELI N1,5>0); Krok kontroly: 90 EPR1953 < 0 JELI EPR1952 < 0 PRO P0036:MD_S_ESACNB_21, P0125:MD_S_CZEMU_1, P0301:MISIN_I1, P , P , P0019.S_VSEMEN, P ; EPR1953 < 0 JELI EPR1952 < 0; PRO P0036:MD_S_ESACNB_21,P0125:MD_S_CZEMU_1,P0301:MISIN_I1;RIS33_12(N1,4<0 JELI N1,5<0); Popis JVK Strana: 2/2

Přehled poskytnutých úvěrů. Název Pasiva v základním členění ZFKI S_BCPZB

Přehled poskytnutých úvěrů. Název Pasiva v základním členění ZFKI S_BCPZB POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: RISIFI30 Měsíční bilance aktiv a pasiv fondů kolektivního investování Výkaz "Měsíční bilance aktiv a pasiv fondu kolektivního investování" se sestavuje k poslednímu dni měsíce.

Více

Název Úrokové sazby ze stavů obchodů - emit.neobchod.cenné papíry. Úrokové sazby ze stavů obchodů - držené neobchod.cen. papíry ZKOMBAN ZCR

Název Úrokové sazby ze stavů obchodů - emit.neobchod.cenné papíry. Úrokové sazby ze stavů obchodů - držené neobchod.cen. papíry ZKOMBAN ZCR POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: SISIFE03 Měsíční výkaz o úrokových sazbách neobch.dluh.cenných papírů Přehled stavu bankou emitovaných neobchodovatelných dluhových cenných papírů v držení rezidentů ČR (bez

Více

Z_OFI S_BCRPZB. Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru: d1_i1.

Z_OFI S_BCRPZB. Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru: d1_i1. POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: RISIFI23 Čtvrtl. bilance aktiv a pasiv zprostředkovate financov.aktiv Výkaz "Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv zprostředkovatele financování aktiv" je sestavován a předkládán

Více

Název Budoucí splátky úvěrů od nerezidentů celkem. Část: 2 - Splátky úvěrů od nerezidentů v následujících letech O E ZKOMBANAG ZCR.

Název Budoucí splátky úvěrů od nerezidentů celkem. Část: 2 - Splátky úvěrů od nerezidentů v následujících letech O E ZKOMBANAG ZCR. POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: PIPIFE10 Akronym: P (ČNB) 4-02 Polol.výkaz o budoucích splátkách úvěrů přijatých od nerez. Budoucí splátky finančních a účelových střednědobých a dlouhodobých úvěrů (t.j. se

Více

(2) Technickou datovou oblast s údaji o struktuře zasílaných částí výkazu, v případě malého počtu záznamů pouze o části jediné.

(2) Technickou datovou oblast s údaji o struktuře zasílaných částí výkazu, v případě malého počtu záznamů pouze o části jediné. POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: JISIFE50 Akronym: Měsíční přehled cenných papírů v držení klientů Výkaz obsahuje V (ČNB) 50-12 (1) Přehled o cenných papírech v držení klientů, tj. domácí i zahraniční (všechny)

Více

ZKOMBAN ZSVET. d1_i1 = S_Q_NV. O Hodnota

ZKOMBAN ZSVET. d1_i1 = S_Q_NV. O Hodnota POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: DISIFE16 Akronym: BD (ČNB) 16-04 Hlášení o angažovanosti banky/pzb vůči jednotlivým zemím Hlášení o angažovanosti vykazujícího subjektu obsahuje vybrané položky rozvahy a podrozvahy

Více

ZKOMBAN ZCR. Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru: d1_i1 = = 12 M_1_12_12

ZKOMBAN ZCR. Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru: d1_i1 = = 12 M_1_12_12 POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: SISIFE13 Měs. výkaz banky/pzb o úrok.sazbách neob.dluh.cp v nov.obch. Přehled objemů bankou emitovaných neobchodovatelných dluhových cenných papírů prodaných v nových obchodech

Více

Název Vydané platební karty Transakce prováděné platebními kartami. Transakce prováděné na běžných a vkladových účtech ZKOMBAN

Název Vydané platební karty Transakce prováděné platebními kartami. Transakce prováděné na běžných a vkladových účtech ZKOMBAN POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: : Hlášení o elektronickém bankovnictví a bankovních účtech Výkaz je přehledem o elektronickém bankovnictví, počtu a obsluze běžných a vkladových účtů klientů a transakcích,

Více

Název Výše aktiv a kapitálu. Nadl.vkl. a přij. úv. od fyz. a práv. osob a ek.spjatých sk.

Název Výše aktiv a kapitálu. Nadl.vkl. a přij. úv. od fyz. a práv. osob a ek.spjatých sk. POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: Hlášení o angažovanosti, nadlim.vkladech a přijat.úvěrech Hlášení o angažovanosti bankovního a obchodního portfolia banky a o nadlimitních vkladech a přijatých úvěrech vůči

Více

VSBACR ZCR. d1_i1. Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru: Hodnota 12 ZM_63

VSBACR ZCR. d1_i1. Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru: Hodnota 12 ZM_63 POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech od klientů podle úr.sazeb Přehled o stavu a struktuře vkladů a úvěrů přijatých bankou od klientů ( vládních institucí) k poslednímu dni v

Více

Počet organizačních jednotek

Počet organizačních jednotek POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: Hlášení o org. struktuře a kvalifikovaných účastech banky Výkaz je přehledem o organizační struktuře, orgánech, zaměstnancích, akcionářích, významnějších majetkových účastech

Více

Název Poskytnuté úvěry a vklady úvěrovým institucím. Přijaté úvěry a vklady od úvěrových institucí VSBACR ZCR

Název Poskytnuté úvěry a vklady úvěrovým institucím. Přijaté úvěry a vklady od úvěrových institucí VSBACR ZCR POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: RISIFE63 Měsíční výkaz banky/pzb o úvěrech a vkladech ve vztahu k ÚI Přehled o stavu a struktuře vkladů banky uložených v jiných úvěrových institucích a vkladech jiných úvěrových

Více

Vklady a přiaté úvěry od klientů VSBACR ZCR

Vklady a přiaté úvěry od klientů VSBACR ZCR POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech od klientů Přehled o stavu a struktuře vkladů a přijatých úvěrů od klientů (včetně vládních institucí) v členění podle smluvní doby splatnosti,

Více

Základní kapitál vykazujícího subjektu 4 DIS60_03. Počet hlasovacích práv vykazujícího subjektu 5 DIS60_04

Základní kapitál vykazujícího subjektu 4 DIS60_03. Počet hlasovacích práv vykazujícího subjektu 5 DIS60_04 POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: Název: Hlášení o org. struktuře a kvalifikovaných účastech banky Výkaz obsahuje základní identifikační údaje a je přehledem o organizační struktuře, orgánech, zaměstnancích,

Více

POPIS DATOVÉHO SOUBORU

POPIS DATOVÉHO SOUBORU POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: Hlášení o org.struktuře, kvalifik.účastech a el.bankovnictví Výkaz je přehledem o organizační struktuře, orgánech, zaměstnancích, akcionářích, významnějších majetkových účastech

Více

POPIS DATOVÉHO SOUBORU

POPIS DATOVÉHO SOUBORU POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: VISIFE10 Měsíční výkaz zisku a ztráty banky Akronym: Bil (ČNB) 2-12 Měsíční výkaz zisku a ztráty banky, obsahující přehled výnosů, nákladů a účetního zisku, resp. ztráty banky

Více

POPIS DATOVÉHO SOUBORU

POPIS DATOVÉHO SOUBORU POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty regul. konsolidačního celku Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty regulovaného konsolidačního celku, obsahující přehled výnosů a nákladů a účetní zisk,

Více

Název Úrokové sazby z nových obchodů - poskytnuté úvěry. Roční procentní sazby nákladů nových úvěrových obchodů ZKOMBAN ZCR. d1_i1

Název Úrokové sazby z nových obchodů - poskytnuté úvěry. Roční procentní sazby nákladů nových úvěrových obchodů ZKOMBAN ZCR. d1_i1 POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: SISIFE12 Měsíční výkaz o úrokových sazbách nově poskytnutých úvěrů Přehled objemů poskytnutých úvěrů jako výsledků nových obchodů sjednaných mezi bankou a klienty - rezidenty

Více

POPIS PARAMETRU Kód: Název: Akronym: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt SUBJBIS

POPIS PARAMETRU Kód: Název: Akronym: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt SUBJBIS P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt Číselník: BA0001 - Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty SUBJBIS Banka, pobočka zahraniční banky nebo jiný (nebankovní) subjekt, který je podle

Více

Zdroj: databáze časových řad ARAD. Copyright(c) Česká národní banka. Metodický list

Zdroj: databáze časových řad ARAD. Copyright(c) Česká národní banka. Metodický list Metodický list Harmonizovaná měnová statistika podle nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září 2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2013/33) I. Definice a

Více

POPIS PARAMETRU Kód: Název: Akronym: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt SUBJBIS

POPIS PARAMETRU Kód: Název: Akronym: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt SUBJBIS P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt Číselník: BA0001 - Vykazující subjekty SUBJBIS Banka, pobočka zahraniční banky nebo jiný (nebankovní) subjekt, který je podle platných právních předpisů

Více

Název Aktiva bilanční v základním členění (brutto) Vybraná aktiva v účelovém členění Cizoměnová aktiva v členění podle měn

Název Aktiva bilanční v základním členění (brutto) Vybraná aktiva v účelovém členění Cizoměnová aktiva v členění podle měn POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: RISIFE11 Měsíční bilance aktiv a pasiv Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Bilance aktiv a pasiv banky k poslednímu dni měsíce sestavená pro měnové účely podle metodiky ECB. Položky jsou

Více

O E Z_OCPBANKY S_BCPZB. d1_i1

O E Z_OCPBANKY S_BCPZB. d1_i1 POPIS DATOVÉHO SOUBORU : Název: Hlášení o změnách v personálních předpokladech Datový soubor obsahuje údaje o změnách v personálním vybavení obchodníka s cennými papíry, a to o změnách v obsazení vedoucích

Více

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU : : RISIFE31 Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty VST (ČNB) 1-12 Přehled o stavu a struktuře poskytnutých úvěrů a pohledávek banky za klienty (včetně debetních

Více

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU : : RISIFE31 Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty VST (ČNB) 1-12 Přehled o stavu a struktuře poskytnutých úvěrů a pohledávek banky za klienty (včetně debetních

Více

Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. PLATNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Č. 314/2013 SB. - VYBRANÁ USTANOVENÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních

Více

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU : : PESIFE10 Akronym: Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách Dev (ČNB) 12-12 Bilance objemů inkas a plateb provedených bankou ve sledovaném měsíci v

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí 307 VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993

Více

POPIS PARAMETRU Kód: Název: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt SUBJBIS. Akronym:

POPIS PARAMETRU Kód: Název: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt SUBJBIS. Akronym: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt Číselník: BA0001 - Vykazující subjekty SUBJBIS Banka, pobočka zahraniční banky nebo jiný (nebankovní) subjekt, který je podle platných právních předpisů

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí 314 VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Změna: vyhláška č. 215/2014 Sb. (znění platné od 1. ledna 2015) Česká národní

Více

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU)

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2014/21) (2014/647/EU) VÝKONNÁ RADA

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí 314 VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Změna: vyhláška č. 215/2014 Sb. vyhláška č. 217/2018 Sb. (znění platné

Více

OBECNÉ ZÁSADY. Článek 1. Změny. Přílohy I a II obecných zásad ECB/2013/23 se nahrazují textem uvedeným v příloze těchto obecných zásad.

OBECNÉ ZÁSADY. Článek 1. Změny. Přílohy I a II obecných zásad ECB/2013/23 se nahrazují textem uvedeným v příloze těchto obecných zásad. 15.6.2018 L 153/161 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2018/861 ze dne 24. dubna 2018, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2018/13) VÝKONNÁ

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROCOS11 Subjekt: 47116072 Ke dni: 30.09.2007 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_10 - Pohledávky podle sektorů dlužníků

Více

Ilustrativní příklady vykazování sekuritizace úvěrů a jiných převodů úvěrů pro banky jako vykazující subjekty v metodice platné od roku 2015

Ilustrativní příklady vykazování sekuritizace úvěrů a jiných převodů úvěrů pro banky jako vykazující subjekty v metodice platné od roku 2015 Ilustrativní příklady vykazování sekuritizace úvěrů a jiných převodů úvěrů pro banky jako vykazující subjekty v metodice platné od roku 2015 pracovní pomůcka pro účely kompilace statistických výkazů a

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013 o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013 o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Strana 3610 Sbírka zákonů č. 314 / 2013 Částka 119 314 VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013 o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Název: Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB

POPIS ČÍSELNÍKU. Název: Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB POPIS ČÍSELNÍKU : : 1000000 BA0036 Výčet položek číselníku: Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB položky SEKTESA95 Klasifikace ekonomických sektorů a subsektorů podle metodiky ESA95 (European System

Více

3. Vybrané kapitálové požadavky B - obsahuje detailnější rozpis kapitálových požadavků k jednotlivým typům rizika.

3. Vybrané kapitálové požadavky B - obsahuje detailnější rozpis kapitálových požadavků k jednotlivým typům rizika. POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: KISIFE20 Hlášení o kapitál.přiměřenosti regulovaného konsolid.celku Hlášení ke sledování a analýze kapitálové přiměřenosti regulovaného konsolidačního celku ve smyslu Vyhlášky

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

Ŕádné krytí hypot.zástav.listů pohledávkami z hypot.úvěrů 2 DIS85_02. Realizované emise hypotečních zástavních listů 4 DIS85_04

Ŕádné krytí hypot.zástav.listů pohledávkami z hypot.úvěrů 2 DIS85_02. Realizované emise hypotečních zástavních listů 4 DIS85_04 POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: DISIFE85 Hlášení banky/pzb o hyp. zástavních listech a hyp. úvěrech Hlášení o hypotečních zástavních listech a hypotečních úvěrech. Navazuje na zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech,

Více

Počet organizačních jednotek. Kontaktní zaměstnanci banky pro vymezené oblasti

Počet organizačních jednotek. Kontaktní zaměstnanci banky pro vymezené oblasti ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU : DISIFE60 E (ČNB) 5-04 : Hlášení o org. struktuře a kvalifikovaných účastech banky Výkaz je přehledem o organizační struktuře, orgánech, zaměstnancích, akcionářích, významnějších

Více

Částka 19 Ročník 2003. Vydáno dne 30. prosince 2003. O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ

Částka 19 Ročník 2003. Vydáno dne 30. prosince 2003. O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ Částka 19 Ročník 2003 Vydáno dne 30. prosince 2003 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 4. Opatření České národní banky č. 4 ze dne 22. prosince 2003, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2017 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA SRPEN

MĚNOVÁ STATISTIKA SRPEN SRPEN 2018 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA ZÁŘÍ

MĚNOVÁ STATISTIKA ZÁŘÍ ZÁŘÍ 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

OBECNÉ ZÁSADY. Článek 1. Změny

OBECNÉ ZÁSADY. Článek 1. Změny 19.6.2015 L 154/15 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/948 ze dne 16. dubna 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/7 o statistice držby cenných papírů (ECB/2015/19) RADA

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA ČERVENEC

MĚNOVÁ STATISTIKA ČERVENEC ČERVENEC 2017 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA LEDEN

MĚNOVÁ STATISTIKA LEDEN LEDEN 2018 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

Měnová statistika Září 2010

Měnová statistika Září 2010 Měnová statistika Září 2010 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby (str.4) Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů (str.4) Komentáře k tabulkám 1-2 (str.5) Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory

Více

Název položky Pioneer - růstový fond, Pioneer česká investiční spol., OPF. PROFIT FOND, investiční fond, a.s.

Název položky Pioneer - růstový fond, Pioneer česká investiční spol., OPF. PROFIT FOND, investiční fond, a.s. POPIS ČÍSELNÍKU : Název: 10014004 Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty Použití číselníku v parametrech: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt P0051 Objekt vykazování - banka v ČR

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA PROSINEC

MĚNOVÁ STATISTIKA PROSINEC PROSINEC 2014 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA ČERVENEC

MĚNOVÁ STATISTIKA ČERVENEC ČERVENEC 2018 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2018 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA ČERVEN

MĚNOVÁ STATISTIKA ČERVEN ČERVEN 2018 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA ČERVEN

MĚNOVÁ STATISTIKA ČERVEN ČERVEN 2017 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA ÚNOR

MĚNOVÁ STATISTIKA ÚNOR ÚNOR 2018 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA PROSINEC

MĚNOVÁ STATISTIKA PROSINEC PROSINEC 2017 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA LISTOPAD

MĚNOVÁ STATISTIKA LISTOPAD LISTOPAD 2017 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA ZÁŘÍ

MĚNOVÁ STATISTIKA ZÁŘÍ ZÁŘÍ 2016 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA PROSINEC

MĚNOVÁ STATISTIKA PROSINEC PROSINEC 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA ŘÍJEN

MĚNOVÁ STATISTIKA ŘÍJEN ŘÍJEN 2016 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2013 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (ES) č. 958/2007 ze dne 27. července 2007 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2007/8)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (ES) č. 958/2007 ze dne 27. července 2007 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2007/8) L 211/8 Úřední věstník Evropské unie 11.8.2007 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (ES) č. 958/2007 ze dne 27. července 2007 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2007/8) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA L 276/32 Úřední věstník Evropské unie 17.10.2008 II (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné) OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ

Více

Název položky Pioneer - růstový fond, Pioneer česká inv. spol., OPF. ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB

Název položky Pioneer - růstový fond, Pioneer česká inv. spol., OPF. ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB POPIS ČÍSELNÍKU : Název: Vykazující subjekty Charakteristika: Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou

Více

Sestavil: Podpis oprávněné osoby:

Sestavil: Podpis oprávněné osoby: Česká národní banka (FOFI20100101.01) Axa (64579018) Stav ke dni: 31.srpen 2010 Měsíční informace fondu kolektivního investování Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11_11) ROFOS11 90083589 J - Opportunities

Více

Ŕádné krytí hypot.zástav.listů pohledávkami z hypot.úvěrů 2 DIS85_02. Realizované emise hypotečních zástavních listů 4 DIS85_04

Ŕádné krytí hypot.zástav.listů pohledávkami z hypot.úvěrů 2 DIS85_02. Realizované emise hypotečních zástavních listů 4 DIS85_04 POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: DISIFE85 Hlášení o hypoteč.zástavních listech a hypotečních úvěrech Hlášení o hypotečních zástavních listech a hypotečních úvěrech. Navazuje na zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY 2002O0007 CS 01.10. 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 21. listopadu

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA PROSINEC

MĚNOVÁ STATISTIKA PROSINEC PROSINEC 2018 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA LISTOPAD

MĚNOVÁ STATISTIKA LISTOPAD LISTOPAD 2018 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA KVĚTEN

MĚNOVÁ STATISTIKA KVĚTEN KVĚTEN 2019 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2019 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA LEDEN

MĚNOVÁ STATISTIKA LEDEN LEDEN 2019 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA ÚNOR

MĚNOVÁ STATISTIKA ÚNOR ÚNOR 2019 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

POPIS PARAMETRU Kód: Název: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt. Akronym: SUBJBIS

POPIS PARAMETRU Kód: Název: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt. Akronym: SUBJBIS P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt Číselník: BA0001 - Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty SUBJBIS Banka, pobočka zahraniční banky nebo jiný (nebankovní) subjekt, který je podle

Více

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU Kód: Název: Akronym: ANB0001 ANB0001. Aktiva celkem

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU Kód: Název: Akronym: ANB0001 ANB0001. Aktiva celkem POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU ANB0001 Aktiva celkem Celková výše aktiv neupravená o opravné položky a oprávky (brutto). ANB0001 01DZa, 02DZa, 03DZa, 04DZa, 05DZ, 06DZ, 11DZ, 12DZ, 13DZ, 15DZ, 21DZ, 22DZ, 25DZa,

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 5 tohoto statutu,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 5 tohoto statutu, L 366/36 CS NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1374/2014 ze dne 28. listopadu 2014 o statistické zpravodajské povinnosti pojišťovacích společností (ECB/2014/50) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ

Více

02012R1011 CS

02012R1011 CS 02012R1011 CS 01.10.2018 002.002 1 Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění

Více

Charakteristika nástrojů použitých v metodice

Charakteristika nástrojů použitých v metodice Charakteristika nástrojů použitých v metodice Pro metodický popis datových souborů a pro definování kontrol a vykazovacích povinností se v metodice pro sestavování výkazů 1) (dále jen metodika ) používají

Více

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.

Více

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 5 tohoto statutu,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 5 tohoto statutu, L 222/24 17.8.2016 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/1384 ze dne 2. srpna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) o statistice držby cenných papírů (ECB/2016/22) RADA GUVERNÉRŮ

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-04 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO30_11

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Zdroj: databáze časových řad ARAD. Copyright(c) Česká národní banka. Metodický list. Vklady klientské

Zdroj: databáze časových řad ARAD. Copyright(c) Česká národní banka. Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

Částka 22 Ročník 2004. Vydáno dne 20. prosince 2004. O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ

Částka 22 Ročník 2004. Vydáno dne 20. prosince 2004. O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ Částka 22 Ročník 2004 Vydáno dne 20. prosince 2004 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 9. Opatření České národní banky č. 7ze dne 9. prosince 2004, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních

Více

(ECB/2013/23) (2014/2/EU) (Úř. věst. L 2, , s. 12)

(ECB/2013/23) (2014/2/EU) (Úř. věst. L 2, , s. 12) 02013O0023 CS 01.09.2018 001.001 1 Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 3-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS3.02.00 Sestavil: odd. Externích výkazů Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Investiční nástroje a podkladová aktiva

POPIS ČÍSELNÍKU. Investiční nástroje a podkladová aktiva : 03 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Investiční nástroje a podkladová aktiva položky Investiční CP bez zatímního listu Viz položka 04 bez zatímního listu. Rozlišení investičních nástrojů ve

Více

GE Money Bank, a.s. přejmenování GE Capital Bank, a.s. od 17.1.2005

GE Money Bank, a.s. přejmenování GE Capital Bank, a.s. od 17.1.2005 POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0001 Vykazující subjekty SUBJBIS Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou v České

Více

Název položky Banka Úvěrová instituce, která působí podle zákona č.21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Název položky Banka Úvěrová instituce, která působí podle zákona č.21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. POPIS ČÍSELNÍKU : : 001 Výčet položek číselníku: Typy a třídy sledovaných objektů SUBJEKT Vybrané typy a třídy sledovaných objektů. Může zahrnovat i vybrané typy subjektů v ČR podle obecně závazných právních

Více

SEZNAM SPECIFICKÝCH ODCHYLEK OD NAŘÍZENÍ (EU) č. 549/2013

SEZNAM SPECIFICKÝCH ODCHYLEK OD NAŘÍZENÍ (EU) č. 549/2013 PŘÍLOHA SEZNAM SPECIFICKÝCH ODCHYLEK OD NAŘÍZENÍ (EU) č. 549/2013 Země: Belgie Tabulka Kód a proměnná Podrobný popis odchylky P.6 10. Vývoz zboží (FOB) a služeb P.7 11. Dovoz zboží (FOB) a služeb P6/P7:

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

Úřední věstník Evropské unie OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 6. února 2003

Úřední věstník Evropské unie OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 6. února 2003 10/sv. 4 3 32003O0002 26.9.2003 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 241/1 OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 6. února 2003 o některých požadavcích Evropské centrální banky týkajících se statistické

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

(Úř. věst. L 305, , s. 6) Č. Strana Datum Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2015/730 ze dne 16. dubna 2015

(Úř. věst. L 305, , s. 6) Č. Strana Datum Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2015/730 ze dne 16. dubna 2015 2012R0024 CS 27.05.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1011/2012 ze

Více