Všechny otázky Elektrotechnika II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všechny otázky Elektrotechnika II"

Transkript

1 Všechny otázky Elektrotechnika II pro zkoušku z E-II, jako Edu Test, na web VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na

2 1. Hydroalternátory mají pro sí't s 50 Hz synchronní otáčky libovolnou 3000/p nejvýše pak 1500 ot/min 3000/p nejvýše pak 3000ot/min jen 3000 ot/min 2. Elektrické stejnosměrné motory cize buzené středních a vyšších výkonů lze spouštět zásadně odbuzené při snížení kotevního napětí (odporem, měničem) lze spouštět přímým připojením na napájecí síť jen při jmenovitém buzení lze spouštět přímým připojením na napájecí síť při sníženém buzení jen jmenovitě nabuzené při sníženém kotevím napětí - odporem, řízeným usměrňovačem 3. Hlavními rysy elektromagnetické vířivé brzdy je prakticky žádné opotřebení mechanických součástí, vhodná pro dobrždění při nulových otáčkách obrovský eletkrický výkon nutný pro brždění, špatně brzdí při vysokých otáčkách prakticky žádné opotřebení mechanických součástí, není vhodná pro dobrždění při nulových otáčkách vysoké opotřebení mechanických součástí 4. Motor s cizí ventilací má oteplovací časovou konstantu při běhu a ochlazovací časovou konstantu při nulových otáčkách oteplovací je větší stejnou ochlazovací je větší není mezi nimi vztah 5. Tři uvedené charakteristiky jsou mechanickými charakteristikami pro E) asynchronní motor se změnou statorové frekvence asynchronní kroužkový motor se skluzovým řízením (změna rotorového odporu) asynchronní motor se změnou velikosti statorového napětí při konstantní frekvenci synchronní motor se změnou statorové frekvence stejnosměrný size buzený motorse změnou kotevního odporu 6. Jaké jsou charaktersitické rysy pohonu s 3-f synchronním motorem snadné rozběhy, vysoká účinnost, nenáročnost řízení, vhodné pro všchny rozsahy výkonů nižší (průměrná) účinnost, jednoduché řízení, vhodné pro vysoké výkony vysoká účinnost, složité řízení, vhodné pro střední velké výkony vysoká účinnost, složité řízení, řiditelnost účiníku, nevhodné pro vysoké výkony 7. O kolik stupňů jsou mezi sebou posunuty statorové cívky trojfázového dvoupólového alternátoru, z 17

3 8. Indukované napětí motoru je nepřímo úměrné buzení stroje, přímo úměrné otáčkám přímo úměrné buzení stroje a přímo úměrné otáčkám záleží jen na buzení stroje záleží jen na otáčkách stroje 9. Uvedené regulační mechaniké charakteristiky jsou typické pro n o E) F) stejnosměrný cize buzený motor s regulací kotevního napětí stejnosměrný sériový motor s regulací změnou kotevního odporu stejnosměrný cize buzený motor s regulací buzení asynchronní motor kroužkový s regulací statorové frekvence asynchronní motor kroužkový s regulací rotorového odporu synchronní motor s regulací statorové frekvence 10. Účinnosti tepelných elektráren s vysokotlakou parní turbínou se typicky pohybují kolem 80-90% 30-40% 50% 10-20% 11. Co rozumíme pojmem záběrový proud asynchronního motoru Je to proud, který motor vyvine při skokovém připojení zátěže Je to proud, který motor vyvine při jmenovitém napájení při chodu naprázdno Je to proud, který motor vyvine při maximálním momentu (momentu zvratu) Je to proud, který motor vyvine při jmenovitém napájení při chodu nakrátko 12. Asynchronní motor se napájí střídavým napětím do statoru, stejnosměrným napětím do rotoru stejnosměrným napětím do statoru střídavým napětím do rotoru střídavým napětím do statoru 13. Můžeme asynchronní motor se štítkovými údaji 3x 400 V / 690 V (D/Y), 50 Hz rozbíhat v síti 3 x 400 V pomocí rozběhu přepínáním Y/D (hvězda, trojúhelník) ne jen s frekvenčním měničem ano jen s pomocí vřazeného autotransformátoru z 17

4 14. Velikost kmitočtu indukovaného napětí v rotoru asynchronního motoru se určí dle vztahu Motor s vlastní ventilací má oteplovací časovou konstantu při běhu a ochlazovací časovou konstantu při klidu ochlazovací je větší oteplovací je větší není mezi nimi vztah stejnou 16. Při překročení maximálního momentu synchronního motoru motor zastaví se zvýší svůj skluz Začne prokluzovat poběží asynchronně (začne mít skluz) 17. Při chodu asynchronního motoru nakrátko jsou ztráty asynchronního motoru složené jen ze ztrát v rotoru relativně nejmenší jmenovité relativně největší 18. Ztráty asynchronního motoru při chodu nakrátko jsou dány především ztrátami ve vinutí statoru a rotoru ztrátami ve vzduchové mezeře mechanickými ztrátami ztrátami v magnetizačním obvodu a mechanickými ztrátami 19. Funkce komutátoru spočívá v přivedení proudu do kotvy stejnosměrného stroje a jeho "rozstřídání" tj. změny polarity proudu přivedení proudu do kotvy stejnosměrného stroje při neměnné polaritě proudu v obvodu rotoru přivedení proudu do obvodu buzení stejnosměrného stroje snímání otáček stejnosměrného stroje s využitím indukovaného napětí 20. Hoblovková a výtahová (jeřábová) mechanická charakteristika liší se pro oba směry rychlosti liší se pro kladný směr rychlosti jsou shodné, jedná se o týž název liší se pro záporný směr rychlosti 21. Otáčky cize stejnosměrného buzeného motoru lze prakticky zvýšit nad jmenovitou hodnotu snížením buzení (odbuzením) zařazením kotevního odporu zvýšením kotevního napětí zvýšením buzení (přibuzením) z 17

5 22. Který vztah vyjadřuje jmenovitý skluz asynchronního motoru Elektrický pohon pracující v režimu S3 režim S3 nehovoří o zatížení, jen o oteplení stroje nesmí být přetěžován nad deklarovaný jmenovitý moment stroje pro režim S1 může být přetěžován nad deklarovaný maximální moment stroje může být přetěžován nad deklarovaný jmenovitý moment stroje pro režim S1 24. Typická hodnota jmenovitého skluzu 3-f asynchronního motoru středního výkonu je zpravidla 40-50% 2-5% 0 % 10-20% 25. Dynamometr je stroj, který je určen pro měření mechanických charakteristik různých strojů (točivého momentu, výkonu) je to stroj pro měření parametrů dynam(stejnosměrných generátorů) je určen jen pro měření charakteristik elektrických strojů točivých v motorickém režimu je určen pro výrobu a distribuci elektrické energie 26. Co vyjadřuje synchronní rychlost stroje Ω 1 Velikost frekvence statorového napájení Rychlost pohybu magnetického pole uvnitř statoru (ve vzduchové mezeře) Maximální otáčky asynchronního motoru v režimu motor Rychlost otáčení rotoru 27. Ztráty asynchronního motoru při chodu naprázdno jsou dány především ztrátami ve vzduchové mezeře ztrátami ve vinutí statoru ztrátami ve vinutí rotoru ztrátami v magnetickém obvodu a mechanickými ztrátami z 17

6 28. Uvedená mechanická charakteristika je charakteristikou stejnosměrného cize buzeného motoru synchronního stroje dvoupólového stejnosměrného sériového motoru asynchronního motoru kroužkového 29. Přetěžování motoru a vzrůst oteplení nad dovolenou hodnotu záleží na použité třídě izolace, pro některé druhy (F) nevadí přetěžování je možné a neškodí, pokud nedosáhneme dovoleného oteplení izolace vinutí je možné, pokud nedosáhneme teploty tavení izolace není možné přetěžovat elektrický stroj 30. Mám-li převodovku do pomala je moment na pomaloběžné straně dán přímo úměrně změnou otáček stejný jako na rachloběžné straně nižší než na pomaloběžné straně vyšší než na rychloběžné straně 31. Odkud se u DC generátoru odebírá výstupní napětí a proud? z obvodu statoru z obvodu kotvy jak z obvodu kotvy tak z obvodu buzení z obvodu buzení 32. Změnou mechanického zatížení synchronního motoru se změní budicí proud motoru změní jen statorový proud, zátěžný úhel je konstantní změní jen zátěžný úhel Β změní zátěžný úhel Β a statorový proud 33. Budící vinutí stejnosměrného stroje je uloženo ve rotoru statoru musí být jak v statoru tak v rotoru libovolně 34. Univerzální motor je v podstatě upravený sériový motor cize buzený motor derivační motor libovolný stejnosměrný motor z 17

7 35. Elektrický pohon pracující v režimu S3 režim S3 nemá vliv na oteplení stroje, jen na moment může dosáhnout ustáleného oteplení stroje, ale max. po dobu 5 minut může dosáhnout ustáleného oteplení stroje nesmí dosáhnout ustáleného oteplení stroje 36. Kde se vyrábí střídavý proud? V baterii V alternátoru V DC motorgenerátoru V DC generátoru 37. Komutátor stejnosměrného stroje se skládá z lamel a kartáčů, je uložen ve svorkovnici svorek buzení a svorek kotvy, uložen je nejčastěji ve svorkovnici lamel uložených na hřídeli rotoru a kartáčů kartáčů - je bez lamel (hladký) na hřídeli rotoru 38. Jednofázový asynchronní motor potřebuje ke svému rozběhu plynulou regulaci frekvence statorového napájecího napětí rozběhne se sám po připojení na napájecí napětí pomocný zdroj napájení do rotoru pomocné rozběhové vinutí fázové asynchronní motory dle provedení dělíme na se sériovým buzením, cize buzené stejnosměrné, střídavé s hladkým rotorem, svyniklými póly klecové, kroužkové 40. Jak nelze rozběhnout synchronní motor asynchronně přímým připojením na síť, poté nabudit a vtáhnout do synchronismu pomocí plynulé regulace kmitočtu statorového napětí rozběhem hvězda-trojúhelník pomocí cizího motoru 41. Při chodu asynchronního motoru naprázdno jsou ztráty motoru jmenovité složeny pouze ze ztrát ve statoru relativně největší relativně nejmenší 42. Lze u synchronního stroje řídit účiník (jalový výkon) ano, změnou velikosti buzení ne, nejde ano, změnou statorového napětí ano, změnou statorového kmitočtu 43. Kdy se zahřátý motor s vlastní ventilací rychleji ochladí když je v klidu, bez napájení, protože v něm nevznikají ztráty zchladí se stejně rychle když beží naprázdno jako když běží nakrátko když beží naprázdno když beží nakrátko z 17

8 44. Uvedené charakteristiky jsou mechanickými charakteristikami pro E) stejnosměrný sériový motor se změnou kotevního napětí asynchronní motor se změnou velikosti statorového napětí při konstantní frekvenci asynchronní motor kroužkový se změnou rotorového odporu synchronní motor se změnou statorového napětí asynchronní motor se změnou frekvence statorového napájecího napětí 45. Která elektrárna ma nejvyšší účinnost při výrobě elektrické energie? vodní tepelná se spalováním fosilních paliv kogenerační jednotky jaderná 46. Jaké napě'tové hladiny se používají v ČR pro přenosovou soustavu 400 V 400 kv, 220 kv, 110 kv 110 kv, 22 kv 400 kv, 220 kv 47. Které elektrárny mají v ČR nejvyšší podíl vyrobené eletkrické energie jaderné vodní alternativní zdroje tepelné se spalováním fosilních paliv 48. Pro který (é) kvadranty pracuje elektrický pohon v motorickém režimu jen v I. ve všch I., II. I.,III. 49. Který druh asynchronního motoru se nevyrábí (neexistuje) čtyřpólový šestipólový dvoupólový jednopólový 50. Synchronní stroje dělíme na Stroje s hladkým rotorem, stroje s vyniklými póly stroje klecové, stroje kroužkové stejnosměrné, střídavé stroje s cizím buzením, stroje se sériovým buzením z 17

9 51. Synchronní otáčky rotoru čtyřpólového asynchronního stroje při frekvenci napájení 50 Hz jsou rovny Uvedená mechanická charakteristika je typická pro: stejnosměrný sériový motor synchronní motor stejnosměrný cize buzený motor asynchronní motor 53. Reverzaci otáček trojfázového asynchronního motoru dosáhneme nelze reverzovat záměnou sledu fází změnou frekvence změnou polarity stejnosměrného budicího napětí 54. Synchronní otáčky točivého EM pole dvoupólového asynchronního stroje při frekvenci napájení 50 Hz jsou rovny 6000 ot/min 3000 ot/min 1500 ot/min 1000 ot/min 55. Mechanická charakteristika synchronního stroje je tzv. měkká tvrdá absolutně tvrdá jiná u hydrostroje, jiná u turbostroje 56. Při provozu stejnosměrného motoru je většina elektrického výkonu přiváděna do do obvodu buzení obvodu kotvy musí být zachován poměr energie 50:50 obvodu statoru 57. Univerzální motor (jen motor) lze napájet stejnosměrným zvlněným i nezvlněným napětím jen stejnosměrným napětím jen střídavým napětím stejnosměrným i střídavým napětím z 17

10 58. Statorové vinutí trojfázového asynchronního motoru lze standardně zapojit do hvězdy, do trojúhelníka do série s rotorovým vinutím na stejnosměrné i střídavé napájecí napětí paralelně, do série 59. Kinetická energie rotujících hmot je přímo úměrná úhlové rychlosti, přímo úměrná momentu setrvačnosti přímo úměrná kvadrátu úhlové rychlosti, přímo úměrná momentu pracovního mechanismu nepřímo úměrná momentu setrvačnosti, přímo úměrná kvadrátu úhlové rychlosti přímo úměrná momentu setrvačnosti, přímo úměrná kvadrátu úhlové rychlosti 60. Který režim provozu motoru vyjadřují diagramy na obrázku? S2 S3 S1 S6 61. Pojmem motorgenerátor rozumíme mechanické spojení dvou strojů. z nichž jeden pracuje jako motor druhý jako generátor generátor který umí plynule přecházet z generátorického do motorického režimu elektrické spojení dvou strojů z nichž jeden pracuje jako motor druhý jako generátor elektromotormotor, který po uvedení spalovacího motoru do chodu začne pracovat jako generátor 62. Čeho dosáhneme u asynchronního motoru při rozběhu hvězda-trojúhelník zvýšení záběrového momentu stroje, při snížení záběrového proudu na 1/3 I l Snížení záběrového momentu při plném záběrovém proudu stroje snížení záběrového proudu a momentu stroje na 1/3 I l resp. M l snižením záběrového proudu na 1/3 I l při plném záběrovém momentu stroje z 17

11 63. Který režim provozu motoru vyjadřují diagramy na obrázku? S6 S3 S1 S2 64. Který výkon je pro ideální převodovku vyšší ten, na které straně je elektromotor na rychloběžné straně je stejný na obou stranách na pomaloběžné straně 65. Kogenerační jednotky středních a vyšších výkonů mají účinnosti 20-30% 70-90% 30-40% 95-98% 66. Otáčky zatíženého DC cize buzeného stroje lze snížit pod jmenovitou hodnotu redukcí buzení stejnosměrného stroje vřazením kotevního odporu s redukcí buzení vyřazením kotevního odporu, odbuzením (shuntováním) obvodu buzení vřazením kotevního odporu nebo redukcí kotevního napětí 67. Moment setrvačnosti se před převodvkou do pomala je větší na pomaloběžné straně straně úměrně s převodem je větší na rychloběžné straně úměrně s převodem musí rovnat momentu setrvačnosti za převodovkou do pomala je větší na pomaloběžné straně úměrně s kvadrátem převodu z 17

12 68. Točivý moment stejnosměrného motoru je závisí na otáčkách stroje a buzení, nezávisí na kotevním proudu závislý pouze na kotevním proudu přímo úměrný kotevnímu proudu a nepřímo úměrný buzení stroje přímo úměrný kotevnímu proudu a přímo úměrný buzení stroje 69. Stejnosměrný sériový motor středního a velkého výkonu nesmí nikdy běžet naprázdno nesmí být ani krátkodobě přetěžován mohu rozbíhat přímým připojením na síť může běžet naprázdno jen velmi omezenou dobu 70. Čemu se rovná dynamický moment Trojfázový asynchronní motor se po přímém připojení na trojfázovou napájecí siť zničí vlivem záběrného proudu nerozběhne začne pracovat v režimu brzdy rozběhne 72. Leonardovo soustrojí (Leonardova skupina) je soustrojí asynchronního motoru a stejnosměrného dynama synchronního a asynchronního stroje dvou asynchronních strojů (jeden jako generátor, druhý jako motor) dvou asynchronních motorů jeden pracuje jako alternátor, druhý jako motor z 17

13 73. Níže uvedená charakteristika je mechanickou charakteristikou motoru: n o asynchronního stejnosměrného cize buzeného stejnosměrného se sériovým buzením synchronního 74. Otáčky naprázdno n 0 stejnosměrného motoru lze snížit pod jmenovitou hodnotu zmenšením budicího proudu a budicího toku zvýšením kotevního napětí vřazením odporu do obvodu kotvy snížením kotevního napětí 75. Který z motorů je vhodnější pro skluzové řízení rychlosti asynchronní klecový stejnosměrný cize buzený asynchronní kroužkový synchronní 76. Jak dosáhneme reverzaci otáček u stejnosměrného cize buzeného motoru? Prohozením sledu fází Současnou změnou polarity kotevního proudu a budicího proudu Změnou polarity kotevního proudu nebo budicího proudu nelze reverzovat 77. Turboalternátory mají pro síť s 50 Hz synchronní otáčky 3000/p nejvýše pak 1500 ot/min libovolnou 3000/p nejvýše pak 3000 jen 3000 ot/min 78. Může asynchronní stroj v reálném režimu motor dosáhnout synchronních otáček? jen když vřadím přídavný odpor do rotoru ano, při chodu naprázdno ano při chodu nakrátko ne nikdy 79. Asynchronní stroj může pracovat jako asynchronní generátor když prohodím sled fází přivedu do rotoru stejnosměrné budicí napětí neumí pracovat v generátorickém režimu se zvýší otáčky rotoru nad otáčky synchronní z 17

14 80. Elektrický pohon pracující v režimu S2 nesmím elektrický pohon s asynchronním motorem provozovat v tomto režimu (neplatí pro stejnosměrné stroje) mohu zatížit větším momentem než vežimu S1 mohu zatěžovat nejvýše stejným momentem jako v režimu S1 mohu krátkodobě přetížit pohon nad maximální moment motoru 81. Můžeme asynchronní motor se štítkovými údaji 3 x 400 V/230 V, 50 Hz rozbíhat v síti 3 x 400 V pomocí rozběhu přepínáním Y/D (hvězda, trojúhelník) Ne, nikdy Záleží na výkonu motoru, (jen motory do 2,2 kw) Ano, vždy Ano, ale po rozběhu jej musíme přepnout do Y 82. Níže uvedená charakteristika je mechanickou charakteristikou motoru: stejnosměrného se sériovým buzením stejnosměrného cize buzeného synchronního asynchronního kroužkového 83. Jaká je správná definice pohybové rovnice Kompenzací účiníku v kompenzačních stanicích jsme schopni pokrýt krátkodobě nedostatek elektrické energie jsme schopni dodávat činný i jalový výkon jsme schopni skladovat přebytečnou elektrickou energii jsme schopni dodávat jen jalový výkon z 17

15 85. Pojmem startér generátor rozumíme startér (motor), který má implementovaný vlastní generátor pro výrobu svého budicího napětí generátor, který je schopen roztočit sám sebe (nastartovat) elektrický točivý stroj, který pracuje jako startér a po rozběhu zpravidla spalovacího motoru jako generátor dva elektrické stroje, z nichž jeden pracuje jako startér, druhý jako generátor, oba jsou v jednom šasi 86. Uvedené charakteristiky jsou regulační charakteristiky n o E) stejnosměrného sériového s regulací odporu kotvy stejnosměrného cize buzeného s regulací odporu kotvy stejnosměrného cize buzeného s regulací napětí kotvy synchronního s regulací statorového napětí asynchronního kroužkového s regulací rotorového odporu 87. Uvedené regulační charakteristiky jsou typické pro: n o E) stejnosměrný cize buzený motor s regulací buzení stejnosměrný cize buzený motor s regulací odporu kotvy synchronní motor s regulací statorové frekvence asychronní motor s regulací statorového napětí stejnosměrný sériový motor s regulací napětí kotvy 14 z 17

16 88. Uvedené regulační charakteristiky jsou mechanickými charakteristikami: E) stejnosměrného sériového motoru s regulací napětí kotvy stejnosměrného cize buzeného stroje s regulací napětí kotvy asynchronního motoru s regulací frekvence statorového napětí synchronního motoru s regulací velikosti napájecího statorového napětí při konstantní frekvenci synchronního motoru s regulací frekvence statorového napětí 89. Stabilitou neregulovaného elektrického pohonu rozumíme odolnost vůči působení vnějších vlivů, zejména mechanických schopnost vrátit se po odeznění přechodného zatížení do pracovního bodu před tímto zatížením schopnost trvalého chodu bez změny zatížení schopnost udržet konstantní otáčky při proměnném zatížení 90. Motory s permanentními magnety se považují za motory cize buzené derivační kompaundní sériové 91. Krokový motor je motor, který je schopen realizovat přesné natočení rotoru, potřebuje speciální napájecí a řídící jednotku je schopen realizovat přesné natočení rotoru,napájí se přímo stejnosměrným napětím má pouze jednu stabilní polohu rotoru, změna této polohy je o celou otáčku v jednom kroku je schopen realizovat přesné natočení rotoru,napájí se přímo střídavým napětím 92. Jaké druhy elektrických spouštěčů (startérů) známe dynamometry, s krokovým motorem se zpožděnou charakteristikou, bleskové setrvačníkové, protáčecí Asynchronní, synchronní 93. Ve kterých kvadrantech pracuje pohon v brzdném, resp. generátorickém režimu v žádném z výše uvedených I., II. II., IV. II.,III. 94. Který z elektrických strojů točivých mohu libovolně přetěžovat stejnosměrný cize buzený synchronní žádný asynchronní z 17

17 95. Obvodem kotvy stejnosměrného stroje rozumíme rotorový obvod s komutátorem a lamelami jen obvod rotoru, ale bez uvažování indukovaného napětí celkový náhradní obvod stroje (tj. jak statoru tak rotoru) statorový obvod 96. Která elektrárna má nejlevnější provoz (nejnižší náklady na vyrobenou kwh) jaderná tepelná se spalováním fosilních paliv vodní přečerpávací 97. Co to je měnírna je to místo, kde se transformuje napětí z jedné hladiny na jinou je to místo, kde mění směr toku výkonu elektrické energie je to místo, kde dochází k přeměmně elektrické energie na pohybovou, potenciální apod. je to místo, kde se mění druh napětí nebo jeho kmitočet 98. Asynchronní stroj může pracovat jako asynchronní brzda když je skluz roven 1 mezi 0 a 1 je skluz větší než 1 menší než 0 E) je skluz roven Výpadek buzení stejnosměrného motoru s citím buzením běžícího naprázdno způsobí zastavení stroje zvýšní jiskření stroje vzrůst otáček nad kritickou hranici pokud je motor rozběhnut, je možné buzení vypnout (nezpůsobí nic) 100. Servomotor (servo) je motor je druh stejnosměrného cize buzeného stroje který je schopen pracovat při konstantních otáčkách nezávisle na zatížení který je schopen nastavit přesnou polohu natočení osy je druh asynchronního stroje 101. Jak lze rozběhnout synchronní motor pomocí střídavého měniče napětí (softstartérem) pomocí řízeného usměrňovače asynchronně, s nabuzením a vtažením do synchronismu rozběhem hvězda-trojúhelník 102. Synchronní motor většího výkonu potřebuje pro chod střídavé napětí ve vinutí statoru i rotoru střídavé napětí ve vinutí statoru, stejnosměrné napětí ve vinutí rotoru stejnosměrné napětí ve vinutí statoru, střídavé napětí ve vinutí rotoru střídavé napětí ve vinutí statoru, žádné napájení do rotoru 103. Pokud má převodovka s ozubenými převody účinnost menší než 1 (tj. reálná převodovka) redukují se na straně výstupního výkonu otáčky i moment redukuje se na straně výstupního výkonu moment redukují se na straně výstupního výkonu otáčky žádná z uvedených veličin se neredukuje, pouze vznikají ztráty z 17

18 104. Který režim provozu motoru vyjadřují diagramy na obrázku? S1 S6 S3 S2 17 z 17

19 Obsah 1 3/28/2007 1:07:26 PM Vytišteno v programu dosystem - EduBase (

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Elektrické stroje jsou zařízení, která

Více

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli. Synchronní stroje Rozvoj synchronních strojů byl dán zavedením střídavé soustavy. V počátku se používaly zejména synchronní generátory (alternátory), které slouží pro výrobu trojfázového střídavého proudu.

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Asynchronní motory 1 Elektrické stroje Elektrické stroje jsou vždy měniče energie jejichž rozdělení a provedení je závislé na: druhu použitého proudu a výstupní formě

Více

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava 9. TOČIV IVÉ ELEKTRICKÉ STROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 DC stroje Osnova přednp ednášky Princip činnosti DC generátoru Konstrukční provedení DC strojů Typy DC

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Stejnosměrné stroje 1 Konstrukční uspořádání stejnosměrného stroje 1 - hlavní póly 5 - vinutí rotoru 2 - magnetický obvod statoru 6 - drážky rotoru 3 - pomocné póly 7

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 1 Oddíly 1-3 Sylabus tématu 1. Zařazení a rozdělení DC strojů dle ČSN EN 2. Základní zákony, idukovaná ems, podmínky, vztahy

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: synchronní

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí Synchronní stroje Synchronní stroje n 1 Φ f n 1 Φ f I f I f I f tlumicí (rozběhové) vinutí Stator: jako u asynchronního stroje ( 3 fáz vinutí, vytvářející kruhové pole ) n 1 = 60.f 1 / p Rotor: I f ss.

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS SYNCHRONNÍ STROJE Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS Obsah Význam a použití 1. Konstrukce synchronních strojů 2. Princip činnosti synchronního generátoru 3. Paralelní chod synchronního

Více

Elektrické výkonové členy Synchronní stroje

Elektrické výkonové členy Synchronní stroje Elektrické výkonové členy prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc. EVC 7 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky. Tato prezentace představuje učební pomůcku a průvodce

Více

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip 1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR...1 2.1 Princip...1 2.2 Běžný komutátorový stroj buzený magnety...3 2.3 Komutátorový stroj cize buzený...3 2.4 Motor se sériovým buzením...3 2.5 Derivační elektromotor...3

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL 31. 1. 2014 Název zpracovaného celku: Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti 10. SYNCHRONNÍ STROJE Synchronní

Více

1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod):

1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod): 1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod): a. Mohou pracovat na částech elektrických zařízení nn bez napětí, v blízkosti nekrytých pod napětím ve vzdálenosti větší než 1m s dohledem, na částech

Více

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem,

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem, 1 SYNCHRONNÍ INDUKČNÍ STROJE 1.1 Synchronní generátor V této kapitole se dozvíte: princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním

Více

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613 příspěvková organizace ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová Elektrické stroje uskutečňují přeměnu mechanické energie na elektrickou, elektrické energie

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 26. března 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 5. října 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM:

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti

Více

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků Elektrické části elektrárenských bloků Elektrická část elektrárny Hlavním úkolem elektrické části elektráren je: Vyvedení výkonu z elektrárny - zprostředkování spojení alternátoru s elektrizační soustavou

Více

Elektrické stroje. Jejich použití v automobilech. Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec

Elektrické stroje. Jejich použití v automobilech. Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec Elektrické stroje Jejich použití v automobilech Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec Stejnosměrné motory (konstrukční uspořádání motoru s cizím buzením) Pozor! Počet pólů nemá vliv

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

Energetická bilance elektrických strojů

Energetická bilance elektrických strojů Energetická bilance elektrických strojů Jiří Kubín TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků Elektroenergetika 1 Elektrické části elektrárenských bloků Elektrická část elektrárny Hlavním úkolem elektrické části elektráren je: Vyvedení výkonu z elektrárny zprostředkování spojení alternátoru s elektrizační

Více

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky. Asynchronní stroje Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 PEZ I Stýskala, 2002 ASYNCHRONNÍ STROJE Obecně Asynchronní stroj (AS)

Více

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Stejnosměrné stroje Konstrukce Stejnosměrné stroje Konstrukce 1. Stator část stroje, která se neotáčí, pevně spojená s kostrou může být z plného materiálu nebo složen z plechů (v případě napájení např. usměrněným napětím) na statoru

Více

sběrací kroužky, 8) hřídel. se střídavý elektrický proud odebírá a vede

sběrací kroužky, 8) hřídel. se střídavý elektrický proud odebírá a vede ELEKTRICKÉ STROJE Mechanickou energii na energii elektrickou přeměňují elektrické generátory. Generátory jsou elektrické točivé stroje, které pracují na základě elektromagnetické indukce. Mohou být synchronní,

Více

Konstrukce stejnosměrného stroje

Konstrukce stejnosměrného stroje Stejnosměrné stroje Konstrukce stejnosměrného stroje póly pól. nástavce stator rotor s vinutím v drážkách geometrická neutrála konstantní vzduchová mezera δ budicí vinutí magnetická osa stejnosměrný budicí

Více

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie 21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie a) Výroba střídavého proudu (trojfázový generátor střídavého proudu, třífázová soustava napětí, spotřebitelská elektrická rozvodná síť, různé typy elektráren)

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR SCHÉMA ZAPOJENÍ 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR PRINCIP ČINNOSTI Po připojení zdroje stejnosměrného napětí na svorky motoru začne procházet

Více

Elektrické stroje. stroje Úvod Asynchronní motory

Elektrické stroje. stroje Úvod Asynchronní motory Elektrické stroje Úvod Asynchronní motory Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Elektrické stroje jsou vždyv měniče e energie jejichž

Více

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu Stýskala, 2006 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Sylabus tématu 1. Elektromagnetické

Více

Skalární řízení asynchronních motorů

Skalární řízení asynchronních motorů Vlastnosti pohonů s rekvenčním řízením asynchronních motorů Frekvenčním řízením střídavých motorů lze v současné době docílit téměř vlastností stejnosměrných regulačních pohonů a lze očekávat ještě další

Více

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR 1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR V této kapitole se dozvíte: jak pracují jednofázové indukční motory a jakým způsobem se u různých typů vytváří točivé elektromagnetické pole, jak se vypočítají otáčky jednofázových

Více

MOTORU S CIZÍM BUZENÍM

MOTORU S CIZÍM BUZENÍM Stejnosměrný motor Cíle cvičení: Naučit se - zapojení motoru s cizím buzením - postup při spouštění - reverzace chodu - vliv napětí na rychlost otáčení - vliv buzení na rychlost otáčení - vliv spouštěcího

Více

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém Pohonné systémy OS 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém 1 Pohonný systém OS Hlavní pohonný systém Vedlejší pohonný systém Zabezpečuje hlavní řezný pohyb Rotační Přímočarý Zabezpečuje vedlejší řezný

Více

Stejnosměrný generátor DYNAMO

Stejnosměrný generátor DYNAMO Stejnosměrný generátor DYNAMO Cíle cvičení: Naučit se - stavba stejnosměrných strojů hlavní části, - svorkovnice, - schématické značky, - náhradní schéma zdroje napětí, - vnitřní indukované napětí, - magnetizační

Více

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady 20ZEKT: přednáška č. 10 Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady Napětí naprázdno, proud nakrátko, vnitřní odpor zdroje Théveninův teorém Magnetické obvody Netočivé stroje - transformátory Točivé

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

SYNCHRONNÍ STROJE (Synchronous Machines) B1M15PPE

SYNCHRONNÍ STROJE (Synchronous Machines) B1M15PPE SYNCHRONNÍ STROJE (Synchronous Machines) B1M15PPE USPOŘÁDÁNÍ SYNCHRONNÍHO STROJE Stator: Trojfázové vinutí po 120 Sinusové rozložení v drážkách Připojení na trojfázovou síť Rotor: Budicí vinutí napájené

Více

Pohony šicích strojů

Pohony šicích strojů Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se

Více

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole 1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY V této kapitole se dozvíte: jak jde vytvořit točivé magnetické pole, co je výkon a točivý moment, jaké hodnoty jsou na identifikačním štítku stroje, směr otáčení, základní

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.04 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 19. 12. 2013 Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Více

1.1 Princip činnosti el. strojů 1.2 Základy stavby el. strojů

1.1 Princip činnosti el. strojů 1.2 Základy stavby el. strojů Elektrické stroje 1. Základní pojmy 2. Rozdělení elektrických strojů 1.1 Princip činnosti el. strojů 1.2 Základy stavby el. strojů 2.1 Transformátory 2.2 Asynchronní motory 2.3 Stejnosměrné generátory

Více

Synchronní stroje 1FC4

Synchronní stroje 1FC4 Synchronní stroje 1FC4 Typové označování generátorů 1F. 4... -..... -. Točivý elektrický stroj 1 Synchronní stroj F Základní provedení C Provedení s vodním chladičem J Osová výška 560 mm 56 630 mm 63 710

Více

Elektrické stroje pro hybridní pohony. Indukční stroje asynchronní motory. Doc.Ing.Pavel Mindl,CSc. ČVUT FEL Praha

Elektrické stroje pro hybridní pohony. Indukční stroje asynchronní motory. Doc.Ing.Pavel Mindl,CSc. ČVUT FEL Praha Indukční stroje asynchronní motory Doc.Ing.Pavel Mindl,CSc. ČVUT FEL Praha 1 Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste. Rozdělení podle toku

Více

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem Účinnost, účinník, činný a jalový proud U obvodu s odporem je U a I ve fázi. Za předpokladu, že se rovnají hodnoty U,I : 1. U(efektivní)= U(stejnosměrnému)

Více

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2)

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 7-8 Jindřich Sadil Generátory střídavého proudu osnova Indukované napětí vodiče a závitu Mg obvody Úvod do strojů na střídavý proud Synchronní stroje princip,

Více

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD URČENO PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FBI OBSAH: 1. Úvod teoretický rozbor dějů 2. Elektrické stroje točivé (EST) 3. Provedení a označování elektrických strojů

Více

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK EM Brno s.r.o. Jílkova 124; 615 32 Brno; Česká republika www.embrno.cz POUŽITÍ Servomotory jsou určeny pro elektrické pohony s regulací otáček v rozsahu nejméně 1:1000 a s

Více

Název: Autor: Číslo: Únor 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Autor: Číslo: Únor 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory Synchronní motor Ing. Radovan

Více

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (u stejnosměrných střední hodnota) a u střídavých efektivní hodnota napětí a kmitočet. Obr.

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory. Název: Téma:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory. Název: Téma: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory Asynchronní motor, měření momentových

Více

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE 5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM:

Více

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Vznik trojfázového napětí Průběh naznačený na obrázku je jednofázový,

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

1. Synchronní stroj. 1.2. Rozdělení synchronních strojů:

1. Synchronní stroj. 1.2. Rozdělení synchronních strojů: 1. Synchronní stroj 1.1. Definice synchronní stroj je točivý elektrický stroj využívající principu elektromagnetické indukce, jehož kmitočet je přímo úměrný otáčkám motor se otáčí otáčkami točivého pole,

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.19 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Více

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů Určeno pro studenty komb. formy FMMI předmětu 452702 / 04 Elektrotechnika Zpracoval: Jan Dudek únor 2007 Elektrický pohon Definice (dle ČSN 34

Více

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika 0B14 EE utomobilová elektrotechnika a elektronika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektrických pohonů a trakce Měření vlastností elektrického pohonu vozidla se sériovým

Více

Stejnosměrné motory řady M

Stejnosměrné motory řady M Stejnosměrné motory řady M EM Brno s.r.o. Jílkova 124; 615 32 Brno; Česká republika www.embrno.cz 1.Úvod Stejnosměrné stroje řady M nahrazují stroje typu SM a SR. Řada je vyráběna ve čtyřech základních

Více

AS jako asynchronní generátor má Výkonový ýštítek stroje ojedinělé použití, jako typický je použití ve větrných elektrárnách, apod.

AS jako asynchronní generátor má Výkonový ýštítek stroje ojedinělé použití, jako typický je použití ve větrných elektrárnách, apod. Asynchronní stroje Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz fei.vsb.cz/kat452 TZB III Fakulta stavební Stýskala, 2002 ASYNCHRONNÍ STROJE

Více

Měření a automatizace

Měření a automatizace Měření a automatizace Číslicové měřící přístroje - princip činnosti - metody převodu napětí na číslo - chyby číslicových měřících přístrojů Základní pojmy v automatizaci - řízení, ovládání, regulace -

Více

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru: Indukční stroje 1 konstrukce Úvod Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste (postupná náhrada stejnosměrných strojů). Rozdělení podle toku

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 5. října 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

Asynchronní motor s klecí nakrátko

Asynchronní motor s klecí nakrátko Aynchronní troje Aynchronní motor klecí nakrátko Řez aynchronním motorem Princip funkce aynchronního motoru Točivé magnetické pole lze imulovat polem permanentního magnetu, otáčejícího e kontantní rychlotí

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.18 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Porokluz pólů a statická stabilita synchronního generátoru

Porokluz pólů a statická stabilita synchronního generátoru 1 Porokluz pólů a statická stabilita synchronního generátoru Stabilita chodu synchronního generátoru je dána synchronizačním výkonem, který stroj udržuje v synchronním chodu. Protože synchronizační výkon

Více

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika 0B14 EE utomobilová elektrotechnika a elektronika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektrických pohonů a trakce Měření vlastností elektrického pohonu vozidla se sériovým

Více

1.1 Trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko

1.1 Trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko 1 ASYNCHRONNÍ MOTORY 1.1 Trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko V této kapitole se dozvíte: konstrukci a princip činnosti asynchronního motoru, co je to skluz a jak se vypočte, čas potřebný na

Více

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

Studijní opory předmětu Elektrotechnika Studijní opory předmětu Elektrotechnika Doc. Ing. Vítězslav Stýskala Ph.D. Doc. Ing. Václav Kolář Ph.D. Obsah: 1. Elektrické obvody stejnosměrného proudu... 2 2. Elektrická měření... 3 3. Elektrické obvody

Více

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika Přednášky výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Vstupní a výstupní proud střídavý Rozdělení střídavých měničů f vst

Více

i β i α ERP struktury s asynchronními motory

i β i α ERP struktury s asynchronními motory 1. Regulace otáček asynchronního motoru - vektorové řízení Oproti skalárnímu řízení zabezpečuje vektorové řízení vysokou přesnost a dynamiku veličin v ustálených i přechodných stavech. Jeho princip vychází

Více

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Jméno žáka: CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY 757 01 Valašské Meziříčí, Palackého49 Třída: Skripta Školní rok : 2005 / 2006 Modul: elementární modul: ELEKTRICKÉ STROJE skripta 9 ASYNCHRONNÍ

Více

Laboratorní návody 2. část

Laboratorní návody 2. část Laboratorní návody 2. část Měření vlastností elektrického pohonu vozidla se sériovým elektromotorem Úkol měření Ověřit vlastnosti sériového stejnosměrného stroje v aplikaci pro pohon elektrovozidla. 1.

Více

Testy byly vypsany ze vsech pdf k 20.1.2012 zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost

Testy byly vypsany ze vsech pdf k 20.1.2012 zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost 1. Jakmile je postižený při úrazu elektrickým proudem vyproštěn z proudového obvodu je zachránce povinen - Poskytnou postiženému první pomoc než příjde lékař 2. Místo názvu hlavní jednotky elektrického

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 26. března 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

Synchronní stroj-řízení napětí, budící soustava, zdroje buzení, řízení otáček synchronního motoru

Synchronní stroj-řízení napětí, budící soustava, zdroje buzení, řízení otáček synchronního motoru Synchronní stroj-řízení napětí, budící soustava, zdroje buzení, řízení otáček synchronního motoru Jakým způsobem lze řídit napětí alternátoru? Z čeho je složena budící soustava alternátoru? Popište budící

Více

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el. Předmět: Katedra: X14POH Elektrické POHony K13114 Elektrických pohonů a trakce Přednášející: Prof. Jiří PAVELKA, DrSc. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika podíl K13114 na výuce technická zařízení elektráren

Více

tomas.mlcak@vsb.cz http://homen.vsb.cz/~mlc37

tomas.mlcak@vsb.cz http://homen.vsb.cz/~mlc37 Základy elektrotechniky Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Tomáš Mlčák

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006 8. ELEKTRICKÉ TROJE TOČIVÉ Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů F ynchronní stroje Ing. Vítězslav týskala h.d. únor 00 říklad 8. Základy napětí a proudy Řešené příklady Třífázový synchronní

Více

4.5.3. Motory s hlubokodrážkovými rotory... 32 4.5.4. Použití motorů s kotvou nakrátko... 32 4.5.5. Spouštění asynchronních motorů s kotvou

4.5.3. Motory s hlubokodrážkovými rotory... 32 4.5.4. Použití motorů s kotvou nakrátko... 32 4.5.5. Spouštění asynchronních motorů s kotvou ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 4 STŘÍDAVÉ STROJE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Točivé elektromagnetické pole... 5 2.1. Princip vzniku točivého

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 2 Oddíl 3 Elektrické stroje jsou zařízení, která přeměňují jeden druh energie na jiný, nebo mění její velikost (parametry),

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Měření na synchronním stroji za klidu Martin Málek 2015 Abstrakt klidu. Předkládaná

Více

Elektromechanické akční členy (2-0-2)

Elektromechanické akční členy (2-0-2) Přednášky: Elektromechanické akční členy (2-0-2) 1. Řízený pohyb v mechanických soustavách Všeobecně, motiv, princip. Zdroje zobecněných sil v mechanických soustavách. Přehled, typové a výkonové rozdělení

Více

5. Elektrické stroje točivé

5. Elektrické stroje točivé 5. Elektrické stroje točivé Modelováním točivých strojů se dají simulovat elektromechanické přechodné děje v elektrizačních soustavách. Sem patří problematika stability, ostrovní provoz, nebo jen rozběhy

Více

Elektrické stroje. Úvod Transformátory - Elektrické stroje točiv. Určeno pro studenty komb. formy FMMI předmětu / 04 Elektrotechnika

Elektrické stroje. Úvod Transformátory - Elektrické stroje točiv. Určeno pro studenty komb. formy FMMI předmětu / 04 Elektrotechnika Elektrické stroje Úvod Transformátory - Elektrické stroje točiv ivé rčeno pro studenty komb. formy FMMI předmětu 4570 / 04 Elektrotechnika Elektrické stroje jsou vždyv měniče e energie jejichž rozdělen

Více

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory Variace 1 Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1.

Více

Transformátor-princip, převod, indukované napětí

Transformátor-princip, převod, indukované napětí Transformátor-princip, převod, indukované napětí Jaký je význam a použití transformátorů. Popište základní konstrukční části 1.f. transformátoru. Vysvětlete princip funkce a popište vztah pro indukované

Více

AKČNÍ ČLENY. Mezi ně patří hlavně pohony a na ně navazující regulační orgány.

AKČNÍ ČLENY. Mezi ně patří hlavně pohony a na ně navazující regulační orgány. Akční členy Jsou to všechny prvky, které jsou určené k využití zpracované informace, tzn. prvky na konci řetězce zpracování informace. Mezi ně patří hlavně pohony a na ně navazující regulační orgány. Pohony

Více

Synchronní generátor. SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 126 CZ 664 24 Drásov

Synchronní generátor. SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 126 CZ 664 24 Drásov Synchronní generátor 3~ SEM Drásov Siemens Electric Machines sro Drásov 126 CZ 664 24 Drásov Jedná se o výrobek firmy Siemens Electric Machines sro, podniku s mnohaletou tradicí Synchronní generátor, vytvořený

Více

PŘÍLOHA A. ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 72 Vysoké učení technické v Brně

PŘÍLOHA A. ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 72 Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 72 Vysoké učení technické v Brně PŘÍLOHA A Obrázek 1-A Rozměrový výkres - řez stroje Označení Název rozměru D kex Vnější průměr kostry D kvn Vnitřní

Více

Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru

Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru synchronního generátoru - 1 - Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru Soustrojí motor-generátor v laboratoři HARD Tab. 1 Štítkové

Více