PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran"

Transkript

1 PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu účinná politická demokracie Význam právní úpravy volebního systému v rámci demokratického právního státu K pojmu zákonodárný sbor K pojmu volební zákon ; role Senátu při přijímaní předpisů upravujících volební proces Vymezení objektivního a subjektivního volebního práva K principu rovnosti ve volebním právu Princip rovnosti: stanovení volebních obvodů Tajnost hlasování: volební místnost Tajnost hlasování: žádost o hlasování mimo volební místnost Princip přímých voleb Princip reprezentativnosti Vyjádření principu svobodné soutěže politických sil ve volebním právu Výklad volebních předpisů v souladu s účely a cíly demokratického právního státu I Výklad volebních předpisů v souladu s účely a cíly demokratického právního státu II Výklad volebních předpisů: eliminace formálně pozitivistických přístupů Nepřípustnost zvýhodňování některých politických stran v rozhlasovém a televizním vysílání Rovnost kandidujících subjektů: povinnosti médií B. Aktivní a pasivní volební právo 18. Překážky výkonu aktivního volebního práva: osoby odsouzené k výkonu trestu odnětí svobody Překážky výkonu aktivního a pasivního volebního práva: státní zaměstnanci Rozhodnutí o nesplnění podmínek nezbytných pro výkon pasivního volebního práva: znalost úředního jazyka Pozastavení výkonu hlasovacího práva: příslušnost k mafii Aktivní volební právo: podmínka zápisu ve zvláštním seznamu voličů Aktivní volební právo: osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům Aktivní a pasivní volební právo: místo trvalého pobytu Pasivní volební právo: podmínka trvalého pobytu Aktivní volební právo: důsledky zrušení trvalého pobytu na území České republiky Pasivní volební právo: rovné postavení kandidátů politických stran a nezávislých kandidátů Obsah pasivního volebního práva Porušení aktivního a pasivního volebního práva: rozhodování soudu o stížnosti proti vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Pasivní volební právo: doklad o státním občanství kandidáta (volby do Senátu) Pasivní volební právo: doklad o státním občanství kandidáta (volby do Evropského parlamentu)

2 32. K právu podílet se na správě věcí veřejných Rovný přístup k voleným a jiným veřejným funkcím Rovný přístup k voleným a jiným veřejným funkcím; náležitosti přihlášky k registraci kandidáta pro volby do Senátu Soudní přezkum voleb A. Obecné otázky soudního řízení ve věcech voleb 35. Funkce soudního přezkumu voleb Soudní přezkum voleb: volební vady Soudní přezkum voleb: princip ochrany mandátu Důsledky rozhodnutí soudu ve volební věci; opakování voleb Algoritmus soudního přezkumu voleb Rozsah soudního přezkumu voleb; k pojmu relevantní protiprávnost Vázanost soudu předchozím rozhodnutím ve volební věci Soudní přezkum voleb: actio popularis Opravný prostředek proti rozhodnutí ve věci ověření volby senátora: posuzovaná hlediska Opravný prostředek proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora: hodnocení volebních vad soudem Elektronická a faxová podání Předběžné opatření Náležitosti návrhu: návrh na neplatnost volby kandidáta Procesní specifika soudního přezkumu voleb: prominutí zmeškání lhůty k provedení úkonu K užití principu koncentrace v řízení o návrhu ve volební věci Přípustnost kasační stížnosti ve volebních věcech: ochrana zániku mandátu Přípustnost kasační stížnosti ve volebních věcech: obnova řízení Aplikace soudního řádu správního Soudní přezkum voleb: financování politických stran Soudní přezkum voleb: volební kampaň Soudní přezkum voleb: ústnost soudního jednání B. Lhůta pro podání návrhu ve věcech voleb 56. Povaha lhůty Návrh na neplatnost volby kandidáta Návrh na neplatnost volby kandidáta: předčasnost návrhu Návrh na neplatnost volby kandidáta: opožděnost návrhu Návrh na neplatnost voleb do zastupitelstev krajů Registrace kandidátní listiny pro volby do Senátu Registrace kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů Registrace kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí C. Účastníci soudního řízení ve věcech voleb 64. Soudní přezkum voleb: k pojmu jeho věc Odepření účastenství v řízení na základě protiústavního právního předpisu Legitimace k podání návrhu ve věci registrace kandidátní listiny; volby do zastupitelstev obcí Legitimace k podání návrhu na zrušení registrace přihlášky; volby do Senátu Ochrana ve věcech registrace Rozsah soudního přezkumu voleb do Poslanecké sněmovny; legitimace k podání návrhu Legitimace k podání návrhu na neplatnost volby kandidáta; volby do Poslanecké sněmovny I Legitimace k podání návrhu na neplatnost volby kandidáta; volby do Poslanecké sněmovny II Legitimace k podání návrhu na neplatnost volby kandidáta; volby do Poslanecké sněmovny III Legitimace k podání návrhu na neplatnost voleb; volby do Senátu Účastenství v řízení o návrhu na neplatnost voleb; volby do Senátu I

3 75. Účastenství v řízení o návrhu na neplatnost voleb; volby do Senátu II Jednotlivá řízení ve věcech soudního přezkumu voleb A. Soudní ochrana ve věcech seznamů voličů 76. Zápis ve zvláštním seznamu voličů: odepření výkonu volebního práva Zápis ve zvláštním seznamu voličů; psychiatrická léčebna...86 B. Soudní ochrana ve věcech registrace 78. Práva účastníků řízení o registraci; procesní úkony účastníků Předmět soudního přezkumu; registrace politické strany Účastenství v soudním řízení Aktivní legitimace k podání návrhu Lhůta pro podání návrhu I Lhůta pro podání návrhu II Lhůta pro podání návrhu; doručování vyvěšením na úřední desku Vztah k řízení o návrhu na neplatnost volby kandidáta Vztah k řízení o návrhu na neplatnost voleb do Senátu; náležitosti přihlášky k registraci Náležitosti přihlášky k registraci kandidáta pro volby do Senátu; petice podporující kandidaturu nezávislého kandidáta Náležitosti kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu: doklad o státním občanství kandidáta Registrace kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí: zmocněnec volební strany C. Neplatnost voleb, hlasování a neplatnost volby kandidáta 90. Rozsah soudního přezkumu voleb do Poslanecké sněmovny; aktivní legitimace k podání návrhu Rozsah soudního přezkumu; k pojmu relevantní protiprávnost Rozsah soudního přezkumu: neplatnost volby kandidátů a jejich náhradníků Algoritmus soudního přezkumu ve věci návrhu na neplatnost voleb Funkce řízení ve věci neplatnosti voleb; účastenství v řízení Funkce soudního přezkumu voleb: přepočítávání výsledků voleb soudem Lhůta pro podání návrhu na neplatnost volby kandidáta Lhůta pro podání návrhu na neplatnost volby kandidáta; předčasnost návrhu Lhůta pro podání návrhu na neplatnost volby kandidáta; opožděnost návrhu Lhůta pro podání návrhu na neplatnost voleb Náležitosti návrhu na neplatnost volby kandidáta Účastenství v řízení: neplatnost voleb do Senátu; k principu koncentrace Intenzita porušení zákona; k označení nezávislý kandidát Porušení volebního zákona: udělování přednostních hlasů Nezávislí kandidáti: neplatnost voleb do Senátu Porušení zákazu volební agitace a propagace volební strany: intenzita porušení zákona Volební kampaň: přístup ke komunikačním prostředkům územních samosprávných celků Porušení volebního zákona: čestnost a poctivost volební kampaně; zákaz volební agitace v době před volbami Čestnost a poctivost volební kampaně: evidence v seznamech spolupracovníků Státní bezpečnosti Tajnost hlasování: neplatnost voleb do Senátu Pochybení okrskové volební komise: neplatnost voleb do zastupitelstev obcí Nepodložené domněnky: neplatnost voleb do zastupitelstev obcí Opakování voleb: neplatnost voleb do zastupitelstev obcí Náležitosti úřední obálky: neplatnost voleb do zastupitelstev obcí Předání nezapečetěné volební dokumentace: neplatnost voleb do zastupitelstev obcí

4 115. Počet členů okrskové volební komise: neplatnost voleb do zastupitelstev obcí K postavení okrskové volební komise Legitimace k podání návrhu na neplatnost volby kandidáta I Legitimace k podání návrhu na neplatnost volby kandidáta II Legitimace k podání návrhu na neplatnost volby kandidáta III Vznik a zánik mandátu Nevyplacení příspěvku na mandát Vady registrace kandidátní listiny K namítané nesplnitelnosti volebních slibů Vztah k řízení ve věcech registrace kandidátní listiny D. Ochrana ve věcech zániku mandátu 125. Přípustnost kasační stížnosti Zánik mandátu zaměstnance pověřeného obecního úřadu Zánik mandátu; zrušení protiústavního právního předpisu Trest zákazu činnosti výkonu funkce člena zastupitelstva územního samosprávního celku Vznik a zánik mandátu Volby do jednotlivých zastupitelských orgánů A. Volby do Poslanecké sněmovny 130. Předmět soudního přezkumu voleb: registrovaná politická strana Rozsah soudního přezkumu voleb; aktivní legitimace k podání návrhu; privilegovanost politických stran a jejich koalic Náležitosti kandidátní listiny: podpis kandidáta Zápis do zvláštního seznamu voličů Volební kauce I Volební kauce II K vytváření koalic Volební systém: udělování přednostních hlasů Volební systém: počet poslanců volených v jednotlivých krajích Volební systém: umělá uzavírací klauzule Volební systém: k vymezení zásad poměrného zastoupení ; počet volebních krajů; minimální počet mandátů přidělovaných v jednotlivých krajích; volební formule; uzavírací klauzule pro koalice Volební systém: uspořádání volebního území; D Hondtova formule volebního dělitele Rovnost kandidujících subjektů: povinnosti médií vůči kandidujícím subjektům; vysílací čas ve veřejnoprávních médiích Volební kampaň: povinnosti médií vůči kandidujícím subjektům Volební kampaň: zákaz zveřejňování předvolebních a volebních výzkumů; nestrannost a vyváženost veřejnoprávních médií Nedostatek etiky prohlášení učiněných v rámci volební kampaně Soudní přezkum volební kampaně Čestnost a poctivost volební kampaně: kampaň směřující pouze k určitým skupinám voličů Volební kampaň: kritika činnosti fyzické osoby Zákaz volební agitace: podobizna hlavy státu Příspěvek na úhradu volebních nákladů I Příspěvek na úhradu volebních nákladů II B. Volby do Senátu 152. Náležitosti přihlášky k registraci: vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta Náležitosti přihlášky k registraci: neúplnost údajů Náležitosti přihlášky k registraci: petice podporující kandidaturu nezávislého kandidáta I Náležitosti přihlášky k registraci: petice podporující kandidaturu nezávislého kandidáta II Náležitosti přihlášky k registraci: politická příslušnost kandidáta

5 157. Náležitosti přihlášky k registraci: kauce Volební kauce I Volební kauce II Náležitosti přihlášky k registraci: důvody pro odmítnutí přihlášky Náležitosti přihlášky k registraci: k legislativní zkratce politická strana Doklad o státním občanství kandidáta: občanský průkaz Doklad o státním občanství kandidáta: osvědčení Ministerstva vnitra Legitimace k podání návrhu na zrušení registrace přihlášky; náležitosti přihlášky Legitimace k podání návrhu na neplatnost voleb; rozdíl v postavení nezávislého kandidáta a kandidáta politické strany Neplatnost voleb: nezávislí kandidáti Řízení o návrhu na neplatnost voleb; účastenství v řízení; k principu koncentrace Volební systém: nezávislí kandidáti; petice podporující kandidaturu nezávislého kandidáta Čestnost a poctivost volební kampaně: zákaz volební agitace v době před volbami Čestnost a poctivost volební kampaně: přístup ke komunikačním prostředkům územních samosprávných celků I Čestnost a poctivost volební kampaně: přístup ke komunikačním prostředkům územních samosprávných celků II Čestnost a poctivost volební kampaně: k označení nezávislý kandidát Čestnost a poctivost volební kampaně: evidence v seznamech spolupracovníků Státní bezpečnosti Oznámení o době a místě konání voleb K postavení okrskové volební komise C. Volby do Evropského parlamentu 176. Aplikace Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v případě voleb do Evropského parlamentu Nepřípustnost návrhu na pozastavení činnosti politické strany v době voleb do Evropského parlamentu Náležitosti kandidátní listiny: doklad o státním občanství kandidáta Volební systém: udělování přednostních hlasů; neplatnost voleb Povaha lhůty pro podání návrhu ve věcech volebních D. Volby do zastupitelstev krajů 181. Návrh na neplatnost voleb Lhůta pro podání návrhu ve věci registrace kandidátní listiny; doručování vyvěšením na úřední desku Hlasování mimo volební místnost E. Volby do zastupitelstev obcí 184. Náležitosti kandidátní listiny; registrace kandidátní listiny Lhůta pro podání návrhu ve věci registrace kandidátní listiny Registrace kandidátní listiny: zmocněnec volební strany K pojmu volební strana I K pojmu volební strana II Princip rovnosti: stanovení volebních obvodů Aktivní a pasivní volební právo: místo trvalého pobytu Pasivní volební právo: podmínka trvalého pobytu Actio popularis ; neúčast ve volbách Neplatnost voleb: pochybení okrskové volební komise Neplatnost voleb: nepodložené domněnky; více klíčů od volební místnosti Neplatnost voleb: opakování voleb Neplatnost voleb: náležitosti úřední obálky Neplatnost voleb: předání nezapečetěné volební dokumentace Neplatnost voleb: počet členů okrskové volební komise K postavení okrskové volební komise Porušení zákazu volební agitace a propagace volební strany Stížnost proti vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Stížnost proti vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce; porušení aktivního a pasivního volebního práva

6 203. Volby do zastupitelstva hlavního města Prahy: výplata příspěvku na mandát; soudní přezkum rozhodnutí Nevyplacení příspěvku na mandát za volby do zastupitelstva hlavního města Prahy: narušení volné soutěže politických stran II. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH REFEREND 2.1 Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii 205. Náležitosti hlasovacích lístků Rozsah a podoba soudního přezkumu ve věci referenda Legitimace k podání návrhu na soudní přezkum referenda Přednostní projednání návrhu na soudní přezkum referenda Otázka pro referendum Pravidla pro vedení kampaně Právní povaha referenda; otázka pro referendum Právo hlasovat v referendu; podmínka trvalého pobytu Místní referendum 213. Návrh přípravného výboru na konání místního referenda; náležitosti návrhu Náležitosti návrhu; konání referenda na území části obce; nepřípustnost konání místního referenda Účel místního referenda; cyklení referend Nepřípustnost konání referenda o otázce, zda má být vyhlášeno referendum K účelu místního referenda; nepřípustnost konání místního referenda; rozhodování o položené otázce ve zvláštním řízení Nepřípustnost konání místního referenda; neplatnost přijatého rozhodnutí Soudní ochrana ve věcech místního referenda; legitimace přípravného výboru k procesním úkonům Nečinnost zastupitelstva obce v souvislosti s návrhem na vyhlášení místního referenda; lidová iniciativa Ústavní zakotvení lidové iniciativy Aplikace soudního řádu správního III. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH POLITICKÝCH STRAN (HNUTÍ) 3.1 Právo svobodně se sdružovat v politických stranách 223. Přípustnost zásahů státu do práva sdružovacího Právo svobodně se sdružovat v politických stranách: státní zaměstnanci Právo svobodně se sdružovat v politických stranách: policisté Stanovení podmínek členství v politické straně Právo sdružovat se v politických stranách: svoboda projevu Jednotlivé aspekty práva politických stran A. Volná soutěž politických stran (svobodná soutěž politických sil) 228. Základy politického systému České republiky Volná soutěž politických stran: volební systém pro volby do Poslanecké sněmovny

7 230. Svobodná soutěž politických sil: povinnosti médií vůči kandidujícím subjektům Volná soutěž politických stran: financování politických stran I Volná soutěž politických stran: financování politických stran II Volná soutěž politických stran: volební kauce Volná soutěž politických stran: nevyplacení příspěvku na mandát Vyjádření principu svobodné soutěže politických sil ve volebním právu Výklad volebních předpisů v souladu s účely a cíli ochrany svobodné soutěže politických sil Výklad volebních předpisů v souladu s účely a cíli ochrany svobodné soutěže politických sil; eliminace formálně pozitivistických přístupů B. Právní vymezení politických stran a hnutí 238. Právní postavení politických stran v rámci ústavního systému ČR Ústavní východiska; definice politické strany Politické strany ve vztahu k odborovým organizacím; vyloučení z odborové organizace pro prosazování politických názorů Právní subjektivita organizační složky politické strany Politická strana jakožto právnická osoba K funkcím politických stran Funkce politických stran v rámci ústavního systému ČR; soudní přezkum Smlouvy o vytvoření stabilního politického prostředí Právní odpovědnost předsedy politické strany; neoprávněný zásah do osobnostních práv K legislativní zkratce politická strana ; členství v politické straně K pojmu volební strana ; registrace politických stran Zákaz propagace politických stran I Zákaz propagace politických stran II Sankcionování opozičních politiků (politických stran) za kritiku vlády; svoboda projevu Soudní ochrana ve věcech politických stran: legitimace politické strany k podání návrhu C. Vznik a zánik politických stran 252. Odůvodnění rozhodnutí o odmítnutí návrhu na registraci politické strany Odmítnutí návrhu na registraci politické strany: právní kontinuita s komunistickým režimem Odmítnutí návrhu na registraci politické strany podle zákona č. 83/1990 Sb K registraci politické strany; podávání kandidátních listin Odmítnutí návrhu na registraci změny stanov politické strany Změna stanov a názvu politické strany Zánik politické strany; právní nástupnictví Právní nástupnictví politických stran; majetek České strany sociálně demokratické D. Pozastavení činnosti politické strany 260. Opakované nepředložení výroční finanční zprávy Závady ve výroční finanční zprávě politické strany Nepřípustnost návrhu na pozastavení činnosti politické strany: ochranná doba (volby do Evropského parlamentu) Nepřípustnost návrhu na pozastavení činnosti politické strany: ochranná doba (volby do Senátu) Výchozí skutkový stav pro rozhodnutí o pozastavení činnosti politické strany E. Rozpuštění politické strany 265. Důvody pro rozpuštění politické strany: vyzývání k autonomii části území Přesvědčivost a naléhavost důvodů rozhodnutí o rozpuštění politické strany

8 267. Hodnocení důvodů rozhodnutí o rozpuštění politické strany; rozpor cílů politické strany se základními principy demokracie Rozpuštění politické strany z důvodu jejího náboženského charakteru Rozpuštění politické strany: přiměřenost zásahů státu Trvání skutečností, pro které byla činnost politické strany pozastavena Závady ve výroční finanční zprávě politické strany Nepřípustnost návrhu na rozpuštění politické strany: ochranná doba (volby do Senátu) Přezkum rozhodnutí o rozpuštění politické strany; legitimace k podání návrhu Financování a majetek politických stran A. Majetek politických stran 274. Navrácení majetku KSČ lidu; právní povaha navrácení majetku Komunistické strany Československa Navracení majetku KSČ lidu; majetková práva organizačních jednotek politických stran Právní nástupnictví politických stran; majetek České strany sociálně demokratické B. Státní financování politických stran 277. Smysl státního financování politických stran; jednotlivé formy financování Kontrola financování politických stran; k podnikání politických stran Stanovení hranice pro výplatu stálého příspěvku K příspěvku na mandát a stálému příspěvku Příspěvek na mandát: přechod nároku na právního nástupce politické strany Nevyplacení příspěvku na mandát za volby do zastupitelstva hlavního města Prahy Příspěvek na úhradu volebních nákladů I Příspěvek na úhradu volebních nákladů II Povinnost předkládat výroční finanční zprávy I Povinnost předkládat výroční finanční zprávy II Význam předložení výroční zprávy pro rozhodnutí o pozastavení činnosti politické strany Soudní přezkum voleb a financování politických stran Soudní přezkum sdělení Ministerstva financí o výplatě příspěvku na mandát Přehled uveřejněných judikátů podle právních předpisů Věcný rejstřík

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Příloha č. 2 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Strana 3554 Sbírka zákonů č. 275 / 2012 275 ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Informace pro volební strany. pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014

Informace pro volební strany. pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014 Městský úřad Třebíč Informace pro volební strany pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014 Termín voleb do zastupitelstev obcí Ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.05 Integrovaná střední škola

Více

247/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 27. září 1995 ČÁST PRVNÍ. Oddíl první. Obecná ustanovení

247/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 27. září 1995 ČÁST PRVNÍ. Oddíl první. Obecná ustanovení Systém ASPI - stav k 30.8.2013 do částky 102/2013 Sb. a 35/2013 Sb.m.s. - RA447 247/1995 Sb. - o volbách do Parlamentu České republiky - poslední stav textu Změna: 212/1996 Sb. Změna: 243/1999 Sb. Změna:

Více

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování Otázka: Občan v demokratické společnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): LucieK 1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti občané se podílejí na politickém rozhodování

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 do ao Volební strany didovat ve volbách do zastupitelstev obcí, tj. volební strany, o sdružování v politických stranách a v p Dále toto ustanove

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 V Poslanecké sněmovně 2 Neslučitelnost - inkompatibilita

Více

Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II.

Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II. Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II. 16. dubna 2015 Osnova II. bloku výkon ústavně zaručených práv II. právo petiční právo shromažďovací právo petiční účast ve správních

Více

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Pracovní list 03 24 VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Úkol č. 1: Doplňování 1. Volby v ČR jsou jednou z možností, jak se mohou občané aktivně účastnit na 2. Prostřednictvím voleb občané rozhodují, kdo bude..a kdo

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Část první Úvodní ustanovení Článek 1 Akademický senát 1. Akademický senát (dále jen AS) je orgánem akademické samosprávy,

Více

Interní předpis klubu Silicon Hill. Volební řád. 1 Obecná ustanovení

Interní předpis klubu Silicon Hill. Volební řád. 1 Obecná ustanovení Interní předpis klubu Silicon Hill Volební řád 1 Obecná ustanovení (1) Tento předpis upravuje podmínky výkonu volebního práva a vyhlašování, průběh a zpracování výsledků voleb do představenstva a dozorčí

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád

Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád Článek 1 Vyhlašování voleb 1) Volby do Studentské rady Vysoké školy ekonomie a managementu (dále jen VŠEM ) vyhlašuje Volební komise nejpozději 30 dní

Více

(1) Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu.

(1) Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu. 247/1995 Sb. ZÁKON ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 243/1999 Sb., zákona

Více

Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak?

Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak? Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak? veřejný ochránce práv VOP ombudsman ochránce - 1-1. KDO Kdo se jím může stát? Kdo jím už byl a kdo je jím aktuálně? Jak se může osoba stát ochráncem? Na jak dlouho

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Stanovy ODS schválené 19. Kongresem ODS v Praze dne 7. 12. 2008

Stanovy ODS schválené 19. Kongresem ODS v Praze dne 7. 12. 2008 Stanovy ODS schválené 19. Kongresem ODS v Praze dne 7. 12. 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název politické strany je Občanská demokratická strana, její zkratka je ODS. 2. Sídlem strany je Praha 1, Jánský

Více

Poskytnutí informace na žádost podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace na žádost podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Úřad městské části Praha 10 Odbor kontroly a komunikace Váš dopis zn.: Naše značka: SZ P10-045657/2015/01 Vyřizuje linka: Mgr. Bendová/743 V Praze dne: 22. 5. 2015 Transparency International Česká republika,

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 25. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_331 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ

Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Volby Akt, při kterém volí právoplatní voliči své

Více

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech soudů a soudců

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech soudů a soudců PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech soudů a soudců Úvod............................... 13 Seznam zkratek...................... 14 ČÁST PRVNÍ Soudy................. 15 I. Státní správa soudů.............. 15 A.

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tento volební řád je vnitřním předpisem Lidového bytového družstva v Plzni, IČO: 00055891, se sídlem Plzeň, Prokopova 13/15,

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

10. Členství v Klubu zaniká: a. okamžikem, kdy Klubová rada vezme na vědomí oznámení člena Klubu, v němž jasně a jednoznačně vyjádřil svoji vůli

10. Členství v Klubu zaniká: a. okamžikem, kdy Klubová rada vezme na vědomí oznámení člena Klubu, v němž jasně a jednoznačně vyjádřil svoji vůli Stanovy Hlava 1 - Všeobecná ustanovení 1. Klub Terryho Pratchetta, z. s. (dále jen Klub") je neziskový apolitický spolek založený dle zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Více

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Náhrada škody na zdraví způsobená pádem na zledovatělém chodníku Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 2758/2011 Žalobkyně

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP)

VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP) VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP) 1 Východiska a působnost (1) Volební řád PS ČLS JEP (dále jen Volební řád) vychází z příslušných ustanovení

Více

491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů Změna: 230/2002 Sb. Změna: 238/1992 Sb. Změna: 283/2005 Sb. Změna: 320/2009 Sb. Změna: 309/2002 Sb.

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA Jednací řád valné hromady České komory architektů 2014 JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost

VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost (1) Volební řád SNN (dále jen Volební řád) vychází z příslušných

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Mgr. Tomáš Erbák Ateliér pro životní prostředí, o.s. 21.5.2012 Cíle semináře poskytnutí praktických informací o povaze

Více

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72.

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72. Městskému soudu v Praze Hybernská 18 111 21 Praha 1 ----------------------------------- V Brně dne 5. dubna 2013 Žalobce: Mgr. Michal Kincl, nar. 27.3.1986, bytem Neužilova 6, Brno, 625 00, adresa pro

Více

424/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991

424/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 Systém ASPI - stav k 2.11.2006 do částky 157/2006 Sb. a 53/2006 Sb.m.s. Obsah a text 424/1991 Sb. - poslední stav textu 424/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o sdružování v politických stranách a v politických

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23 Obsah Úvod... III 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 1.1 SOUSTAVNÁ ČINNOST...4 1.2 SAMOSTATNOST PROVOZOVANÉ ČINNOSTI...5 1.3 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI VLASTNÍM JMÉNEM...6 1.4 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST...8

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Správní odbor zajišťuje provoz infocentra, podatelny, pokladny, výkon správních činností na úseku matriky, evidence obyvatel,

Více

televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů monitoring vysílání k volbám do Senátu PČR a do zastupitelstev obcí

televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů monitoring vysílání k volbám do Senátu PČR a do zastupitelstev obcí Subjekt: Program: Druh vysílání: Věc: Chlad Bohumil TV Studio Mariánské Lázně televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů monitoring vysílání k volbám do Senátu PČR a do zastupitelstev

Více

424/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 2. října 1991. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

424/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 2. října 1991. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 424/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o sdružování v politických stranách a v politických hnutích Změna: 468/1991 Sb. Změna: 68/1993 Sb. Změna: 189/1993 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 296/1995 Sb. Změna:

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Ostrava 2013 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ

Více

VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD

VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD 1/11 OBSAH: Čl. 1 Rozsah působnosti 3 Díl I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 3 Čl. 2 Školská rada 3 Čl. 3 Členství ve školské radě 3 Čl. 4 Volební

Více

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST PŘEMĚNY I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I.1.1 DÍL: Úvodní výklady... 3 I.1.1.1 kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 ve znění změn schválených Celostátním sněmem dne 2. března 2013 Politické hnutí ANO 2011 usiluje o odborně řízený, funkční a spravedlivý stát, který zajistí lepší kvalitu

Více

PANAŠOVÁNÍ JAKO ZPŮSOB PERSONALIZOVANÉ VOLBY V RÁMCI POMĚRNÉHO VOLEBNÍHO SYSTÉMU

PANAŠOVÁNÍ JAKO ZPŮSOB PERSONALIZOVANÉ VOLBY V RÁMCI POMĚRNÉHO VOLEBNÍHO SYSTÉMU PI 1.223 1 PANAŠOVÁNÍ JAKO ZPŮSOB PERSONALIZOVANÉ VOLBY V RÁMCI POMĚRNÉHO VOLEBNÍHO SYSTÉMU Mgr. Štěpán Pecháček, Ph.D. Studie č. 1.223 leden 2013 PI 1.223 2 Obsah: Konceptualizace panašování...2 Užití

Více

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. STANOVY spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. čl. 1 Název a sídlo Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Českých Budějovicích. Při své činnosti

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne28.4. 2009 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

PŘEDPISY strana 2 z 5

PŘEDPISY strana 2 z 5 NE STANOVY PŘEDPISY strana 2 z 5 Článek 1 - Charakteristika a sídlo... 3 Článek 2 Doba trvání... 3 Článek 3 Symbol...3 Článek 4 Předmět a cíl... 3 Článek 5 Připojení se k hnutí... 4 Článek 6 Financování

Více

Obsah. Úvod Seznam použitých zkratek

Obsah. Úvod Seznam použitých zkratek Úvod Seznam použitých zkratek V XVII Část první. Sbírka judikatury Evropského soudního dvora 1 K patentovatelnosti biotechnologického materiálu 1 K užití ochranných známek jako klíčových slov na internetu

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

Stanovy občanského sdružení SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI (účinné od 27. 1. 2005 ve znění pozdějších změn)

Stanovy občanského sdružení SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI (účinné od 27. 1. 2005 ve znění pozdějších změn) Stanovy občanského sdružení SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI (účinné od 27. 1. 2005 ve znění pozdějších změn) Název: SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI, o.s. Sídlo: Pod Dlážděnkou 4, Praha 8, PSČ 182 00 Článek 1 Název a sídlo

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

A n a l ý z a. zprůhlednění financování politických stran a politických hnutí

A n a l ý z a. zprůhlednění financování politických stran a politických hnutí III. I. Úvod 1. Důvod předložení N Á V R H A n a l ý z a zprůhlednění financování politických stran a politických hnutí Materiál je předkládán na základě úkolu 5.4. vyplývajícího ze Strategie vlády v boji

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

Český politický systém Liberálně-konzervativní akademie 26/27 Struktura přednášky Moderní česká politika několik úvodních poznámek Ústavní předpoklady Politické strany a stranický systém Volební systémy

Více

STANOVY. Komunistické strany Čech a Moravy. I. Název, územní působnost a sídlo Komunistické strany Čech a Moravy

STANOVY. Komunistické strany Čech a Moravy. I. Název, územní působnost a sídlo Komunistické strany Čech a Moravy STANOVY Komunistické strany Čech a Moravy I. Název, územní působnost a sídlo Komunistické strany Čech a Moravy 1. Komunistická strana Čech a Moravy je demokratickou politickou stranou působící podle zákona.

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Stanovy. 1. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

Stanovy. 1. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Stanovy Společnost pro transfuzní lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 1. Obecná ustanovení 1 (1) Společnost pro transfuzní lékařství (dále STL) je odbornou společností, která

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO

PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO STANDARD KVALITY INTERNÍ DOKUMENTY PRÁVNÍ PŘEDPISY Standard kvality

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro pracovníky veřejné správy a návštěvníky knihoven 2014 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření územních samosprávných celků / / Účetnictví

Více

Stanovy ČOSKF ČLS JEP

Stanovy ČOSKF ČLS JEP Stanovy ČOSKF ČLS JEP 1 Obecná ustanovení (1) Česká odborná společnost klinické farmacie (dále jen ČOSKF) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP).

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

424/1991 Sb. Zákon ze dne 2. října 1991 o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

424/1991 Sb. Zákon ze dne 2. října 1991 o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 424/1991 Sb. Zákon ze dne 2. října 1991 o sdružování v politických stranách a v politických hnutích Změna: 468/1991 Sb. Změna: 68/1993 Sb. Změna: 189/1993 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 296/1995 Sb. Změna:

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ze dne 11. prosince 2006

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ze dne 11. prosince 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. prosince 2003

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr.

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. OBEC ČAKOVIČKY Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. Mělník tel: 315 682 286, MT: 725 021 825; e-mail: ou.cakovicky@seznam.cz POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která

Více