KRYCÍ LIST SOUPISU Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00"

Transkript

1 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 1 z 9

2 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt: 01 - Vytápění Místo: Zadavatel: Uchazeč: Datum: Projektant: Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem PSV - Práce a dodávky PSV Izolace tepelné Zdravotechnika - vnitřní vodovod Ústřední vytápění - kotelny Ústřední vytápění - strojovny Ústřední vytápění - potrubí Ústřední vytápění - armatury Ústřední vytápění - otopná tělesa Konstrukce zámečnické Dokončovací práce - nátěry OST - Ostatní Strana 2 z 9

3 SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: 01 - Vytápění Místo: Zadavatel: Uchazeč: Datum: Projektant: PČ Typ Kód Popis J.cena Náklady soupisu celkem PSV - Práce a dodávky PSV Izolace tepelné Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 1 K pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do m 15 CS ÚRS mm Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm "viz. výkres 01,02,03, 04, 05" ,5+2, ,5+2, M potrubí DN 25 "viz. výkres 01,02, 05" 2,5+2, m 19,000 19,000 3 M potrubí DN 32 "viz. výkres 01,02, 05" m 63,000 2,5+2, , M potrubí DN 20 ZTI "viz. výkres 01,02, 05" m M potrubí DN 50 "viz. výkres 01,02, 05" m 16,000 16,000 6 M potrubí vodovodu D32 "viz. výkres 01, 02" m K Demontáž izolace tepelné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm m 50 CS ÚRS Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů doplňky a součásti demontáž pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí "viz. výkres 01" 1,5+1, ,5+3, ,5+3, K Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,036 CS ÚRS Zdravotechnika - vnitřní vodovod 9 K Úprava stávajícího kanalizačního potrubí pro zaústění čerpaného kondenzátu "viz. výkres 01, 02" 1 ks 10 K Potrubí pro čerpání kondenzátu z kondenzátního boxu do kanalizace "viz. výkres 01, 02" m 8,000 8, K Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 m 10 CS ÚRS Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40 "viz. výkres 01" K Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm m 1 CS ÚRS Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 "viz. výkres 01, 02" K Ventil výtokový pod omítku G 3/4 se dvěma závity kus CS ÚRS Armatury se dvěma závity ventily výtokové pod omítku (TE 1300) G 3/4 "viz. výkres 01, 02" 1 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Strana 3 z 9

4 J.cena Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní 14 K t 0,013 CS ÚRS vodovod v objektech v do 6 m Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Ústřední vytápění - kotelny Demontáž kotle ocelového na plynná nebo 15 K kus CS ÚRS kapalná paliva výkon do 40 kw Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 25 do 40 kw kotelně v 1pp "viz. výkres 01" Ústřední vytápění - strojovny 16 K Plynový kondenzační kotel Topný výkon 9,0-24,7kW při teplotním spádu ks topné vody 60/40 C Spotřeba plynu 0,95-2,6m3/hod. Včetně provedení základního servisu (dodáva a 17 K Odvedení kondenzátu od plynového kotle Napojení na kanalizaci plastovým potrubím m 6,000 délky cca 6m "viz. výkres 01"6 6, K Odkouření plynového kotle DN 80 Délky cca 15m. Včetně kolen, uchycení a m 15,000 ostatních komponent. Trubky, revizní kolena, revizní T-kusy, pateční koleno, ukončovací trubka, distanční objíkmy atd. Odkouření v jednotném systému od jednoho výrobce "viz. výkres 01,02"15 15, K Kombinovaný rozdělovač a sběrač Délky 1,45m a vývody topné vody DN 50, 32, ks 32, 20, s vývody vratné vody DN 50, 32, 32, 20 Včetně nátěru, tepelné izolace a všech návarků 20 K Plynové tepelné čerpadlo vzduch/voda. ks Topný výkon 35,4kW při venkovní teplotě 7 C a teplotním spádu topné vody 50/40 C. Spotřeba zemního plynu 2,73m3/hod V provedení pro instalaci do venkovního prostředí () V tichém provedení "viz. výkres 01,02,05,06"1 21 K Odvod kondenzátu od tepelného čerpadla do čerpacího boxu Napojení na kanalizaci plastovým potrubím m délky cca 5m + tepelná izolace (dodávka a Kolena, redukce, trubky, revizní kolena, revizní T-kusy, pateční koleno, ukončovací trubka, distanční objíkmy atd. "viz. výkres 01,02"1 22 K Doprava plynového tepelného čerpadla do objektu autojeřábem ks 23 K Antivibrační podložka (sada) pod tepelné čerpadlo ks 24 K Digitální ovladač DDC ks 25 K Interference pro řízení systému tepelných čerpadel ks 26 K Komunikátor GPRS pro tepelná čerpadla ks Strana 4 z 9

5 J.cena 27 K Komunikační kabel (CAN-BUS) m 20 "viz. výkres 01" K Montáž orientačních štítků ks 20 Montáž štítků orientačních "viz. výkres 01"20 29 M Orientační štítek ks 20 "viz. výkres 01"20 30 K Uvedení do provozu - tepelné čerpadlo ks 31 K Uvedení do provozu - plynový kotel ks K Montáž akumulační nádoby o obsahu 300 litrů ks CS ÚRS Montáž ohříváků vody o obsahu 300 l 33 M Akumulační nádoba o objemu 300 litrů ks 34 K Uvedení do provozu - Ovladač DDC ks 35 K Uvedení do provozu - vstupního a výstupního modulu ks 36 K Uvedení do provozu - komunikátor pro vzdálený dohled ks Kontrola účinnosti spalování a spalovaných 37 K ks látek 1x tepelné čerpadlo, 1x plynový kotel "viz. výkres 01"2 38 K Nádoba tlaková expanzní s membránou PN 0,6 o obsahu 300 litrů ks CS ÚRS Nádoby expanzní tlakové bez pojistného ventilu s membránou PN 0,6 o obsahu 300 l 39 K Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 kus CS ÚRS Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 25 "viz. výkres 01"2 40 K Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí ks Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) oběhových spirálních DN M Elektronické oběhové čerpadlo 1x230V, 45W, M=0,5m3/hod, p=50kpa Č3 ks 42 K Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí ks Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) oběhových spirálních DN 40 "viz. výkres 1,2,3,4,5,6"2 43 M Elektronické oběhové čerpadlo 1x230V, 140W, M=1,6m3/hod, p=65kpa Č1 ks 44 M Elektronické oběhové čerpadlo 1x230V, 85W, M=1,3m3/hod, p=50kpa Č2 ks 45 K Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 do potrubí ks CS ÚRS Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) oběhových spirálních DN M Klasické oběhové čerpadlo 1x230V, 345W, M=3,0m3/hod, P=80kPa ČTČ ks 47 K Odkouření tepelného čerpadla DN 100 m 18,000 Délky cca 18m. Včetně kolen, uchycení a ostatních komponent. Strana 5 z 9

6 Odkouření v jednotném systému od jednoho výrobce "viz. výkres 01,02"18 18, K Díl pro nasávání spalovacího vzduchu potrubím z venkovního prostředí přes stěnu objektu ks 49 K Zakončení stávajícího komínu plechem při průchodu nových komínů ks J.cena 50 K VZT připojovací manžeta pr. 800mm ks 51 K VZT oblouk 90 pr. 800mm ks 52 K VZT tlumič hluku pr. 800mm délky 1000mm ks 53 K VZT přechodový kus z kruhového potrubí pr. 800mm na čtyřhranné potrubí 800x1700mm ks 54 K VZT koleno x1700mm ks Barva RAL dle investora 55 K VZT výdechové koleno 800x1700mm ks Barva RAL dle investora 56 K VZT sací žaluzie 1000x1500mm ks Barva RAL dle investora 57 K Čerpací box kondenzátu ks 1x230V, 75W, výklak 4m, M=500l/hod, objem nádoby 2,65l, rozměry 258x165x183mm "viz. výkres 01, 02, 05"1 58 K Demontáž expanzní nádoby ks 59 K Demontáž stávajícího kouřovodu od plynových kotlů ks 60 K Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 1,192 CS ÚRS Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Ústřední vytápění - potrubí Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 61 K m 50 CS ÚRS Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50 "viz. výkres 01" 1,5+1, ,5+3, ,5+3, K Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 4 CS ÚRS Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 20 "viz. výkres 01,02, 05" K Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 19,000 CS ÚRS Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 25 "viz. výkres 01,02, 05" 2,5+2, , K Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 63,000 CS ÚRS Strana 6 z 9

7 Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 32 J.cena "viz. výkres 01,02, 05" 2,5+2, , K Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 m 16,000 CS ÚRS Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 50 "viz. výkres 01,02, 05" , K Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 124,000 CS ÚRS Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40 Topná zkouška dle platných ČSN a vyhlášek , K Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 16,000 CS ÚRS Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50 Topná zkouška dle platných ČSN a vyhlášek 6 16, K Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,460 CS ÚRS Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Ústřední vytápění - armatury Demontáž armatury závitové se dvěma závity 69 K kus 2 CS ÚRS do G 2 Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 6/4 do G 2 "viz. výkres 01"22 70 K Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus CS ÚRS Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32) Měřič tepla 71 M Gumový kompenzátor DN 32 ks "viz. výkres 1,2,3,4,5,6"2 72 K Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 kus CS ÚRS Montáž závitových armatur se 3 závity G 1/2 (DN 15) Třícestný směšovací ventil 3V3 73 K Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 kus CS ÚRS Montáž závitových armatur se 3 závity G 3/4 (DN 20) Třícestný směšovací ventil 3V1 a 3V2 "viz. výkres 01,05"2 74 K Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120 C automatický kus 10 CS ÚRS Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.c G 1/ K Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100 C vyvažovací kus CS ÚRS Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.c G 3/4 76 K Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100 C vyvažovací kus 3,000 CS ÚRS Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.c G 5/4 "viz. výkres 01,4,05"3 3, K Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110 C otopných těles kus 55,000 CS ÚRS "viz. výkres 01, 03, 04"55 55, K Ventil závitový termostatický rohový G 3/8 PN kus 4,000 CS ÚRS "viz. výkres 01, 03, 04"4 4, K Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN kus 5,000 CS ÚRS "viz. výkres 01, 03, 04"5 5, K Ventil závitový termostatický přímý G 3/8 PN kus 26,000 CS ÚRS Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.c kapalinové otopných těles Ventily regulační závitové termostatické, s hlavicí ručního ovládání PN 16 do 110 st.c rohové chromované G 3/8 Ventily regulační závitové termostatické, s hlavicí ručního ovládání PN 16 do 110 st.c rohové chromované G 1/2 Ventily regulační závitové termostatické, s hlavicí ručního ovládání PN 16 do 110 st.c přímé chromované G 3/8 Strana 7 z 9

8 J.cena "viz. výkres 01, 03, 04"26 26, K Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN kus 19,000 CS ÚRS Ventily regulační závitové termostatické, s hlavicí ručního ovládání PN 16 do 110 st.c přímé chromované G 1/2 "viz. výkres 01, 03, 04"19 19, K Ventil závitový termostatický přímý G 3/4 PN kus CS ÚRS Ventily regulační závitové termostatické, s hlavicí ručního ovládání PN 16 do 110 st.c přímé chromované G 3/4 "viz. výkres 01, 03, 04"1 83 K Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110 C kus CS ÚRS Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.c přímé G 3/4 84 K Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110 C kus CS ÚRS Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.c přímé G 1 85 K Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110 C kus 3,000 CS ÚRS Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.c přímé G 5/4 "viz. výkres 01,05"3 3, K Ventil pojistný čepový rohový G 1 PN 16 do 200 C kus CS ÚRS Ventily pojistné závitové a čepové rohové PN 16 do 200 st.c G 1 87 K Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110 C závitový kus 14,000 CS ÚRS Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.c G 1/2 4 14, K Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 110 C závitový kus 3,000 CS ÚRS Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.c G 3/4 "viz. výkres 01,05"3 3, K Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130 C s vnitřními závity kus CS ÚRS Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.c přímé s vnitřními závity G 3/4 90 K Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130 C s vnitřními závity kus CS ÚRS Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.c přímé s vnitřními závity G 1 91 K Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130 C s vnitřními závity kus 3,000 CS ÚRS Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.c přímé s vnitřními závity G 1 1/4 "viz. výkres 01,4,05"3 3, K Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 C vnitřní závit kus 5,000 CS ÚRS Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.c přímé vnitřní závit G 3/4 "viz. výkres 01,05"5 5, K Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 C vnitřní závit kus 4,000 CS ÚRS Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.c přímé vnitřní závit G 1 "viz. výkres 01,05"4 4, K Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185 C vnitřní závit kus 9,000 CS ÚRS Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.c přímé vnitřní závit G 1 1/4 "viz. výkres 01,05"9 9, K Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185 C vnitřní závit kus 6,000 CS ÚRS Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.c přímé vnitřní závit G 2 "viz. výkres 01,05"6 6, K Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 kus 14,000 CS ÚRS Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm 4 14, K Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou kus tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení 14,000 CS ÚRS Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0 16 bar průměru 50 mm 4 14, K Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,115 CS ÚRS Strana 8 z 9

9 J.cena Ústřední vytápění - otopná tělesa Demontáž otopného tělesa hliníkového 109 K m2 3 CS ÚRS článkového "viz. výkres 01,05" K Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/1000 mm kus 4,000 CS ÚRS "viz. výkres 01,04"4 4, K Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/1600 mm kus CS ÚRS "viz. výkres 01,04"1 110 K Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,262 CS ÚRS Konstrukce zámečnické 99 K Objímka pro uchycení potrubí s pryžovou vložkou do DN 50 ks 30 Včetně závěsvého a podpěrného materiálu "Na potrubí" K Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,015 CS ÚRS Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Dokončovací práce - nátěry Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva 101 K m 140 CS ÚRS základní antikorozní OST - Ostatní Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Demontáž otopných těles hliníkových článkových Otopná tělesa panelová, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 1000 mm Otopná tělesa panelová, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 1600 mm Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm základní antikorozní "Na potrubí" 2,5+2, ,5+2, K 01 Konstrukční ocel pro pomocné podpěrné konstrukce kg 100 "Podpěrné konstrukce pro uchycení potrubí a objímek na potrubí" K 02 Topná zkouška dle ČSN ks Dle platných předpisů a ČSN 104 K 03 Zaregulování Zaregulování a nastevní požadovaných hodnot ks průtoků a tlaků na čerpadlech na všech regulačních armatůrách 105 K 04 Zkouška těsnosti ks Zkouška těsnosti dle platných ČSN a vyhlášek 106 K 07 Vypuštění a napuštění systému + proplach Vypuštění systému, jeho proplach a následovné ks napuštění systému 107 K 08 Vybavení kotelny dle ČSN ks Vybavení kotelny dle platné ČSN 108 K 09 Autorizované měření hluku od tepelných čerpadel Meření hluku oprávněnou certifikovanou osobou ks 113 K 10 Ocelová podpěrná konstrukce pod čerpací box kondenzátu ve stávající jímce ks Strana 9 z 9

ZADÁNÍ. Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m %

ZADÁNÍ. Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % Cena PSV Práce a dodávky PSV 1 713 713410811 2 713 713463411 713 Izolace tepelné Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm m 180,000 Montáž izolace tepelné

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 159710 - OIP - Ústí nad Labem, rekonstrukce VS - Technologie vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 159710 - OIP - Ústí nad Labem, rekonstrukce VS - Technologie vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 0,00 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00 Strana 1

Více

Položkový rozpočet PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI KOTELNY ZS HOLÁSECKÁ 1 UL. HOLÁSECKÁ 775/31, BRNO, K.Ú. BRNO-MĚSTO.

Položkový rozpočet PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI KOTELNY ZS HOLÁSECKÁ 1 UL. HOLÁSECKÁ 775/31, BRNO, K.Ú. BRNO-MĚSTO. Položkový rozpočet Rozpočet: UL. HOLÁSECKÁ 775/3, 620 00 BRNO, K.Ú. BRNO-MĚSTO Vytápění Projektant Objednatel: Zhotovitel: Rozpis ceny: Celkem: Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem: Rekapitulace daní:

Více

Uchazeč: IČ: GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ

Uchazeč: IČ: GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Projekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace na základě D.42 - Vytápění

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby UMBAU DES MVZ ZU EINEM GEBAUDE MIT SERVIS-WOHNEN, JKSO Název objektu MAGDEBURGER STRASSE 3, 01587 RIESA EČO Název části Vytápění Místo IČO DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD pro výměnu technologie areálu Lochotín a Bory - VS3. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD pro výměnu technologie areálu Lochotín a Bory - VS3. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 172343 PD pro výměnu technologie areálu Lochotín a Bory - VS3 KSO: CC-CZ: Místo: Plzeň Datum: 6. 9. 2017 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY ód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY CT_Svibice_8 JSO: CC-CZ: Objednatel: D Zhotovitel: 26862638 Viatherm s.r.o. D CZ26862638 Projektant: D Zpracovatel: D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného

Více

Zateplení a změna vytápění ZŠ Vraclav Ústřední vytápění Rozpočtové náklady Základ pro DPH (0%) DPH (0%) Cena za objekt celkem Základ pro DPH (15%) DPH (15%) Cena za objekt celkem Základ pro DPH (21%) DPH

Více

Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,073

Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,073 VÝKAZ VÝMĚR Stavba: Rekonstrukce předávací stanice, DT ČSVTS, Veleslavínova 3108/14, Ústí n.l. Objekt: Strojní část Objednatel: JKSO: EČO: Zpracoval: Jiří Pokorný Zhotovitel: Datum: 31.5.2012 P.Č. KCN

Více

Požární zbrojnice Chlebovice Zařízení pro vytápění staveb, odběrní plynové zařízení Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, Frýdek - Místek

Požární zbrojnice Chlebovice Zařízení pro vytápění staveb, odběrní plynové zařízení Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, Frýdek - Místek Stavba : Část : Investor : Příloha : Požární zbrojnice Chlebovice Zařízení pro vytápění staveb, odběrní plynové zařízení Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, Frýdek - Místek 103 - Výkaz výměr

Více

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn.

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn. Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn. cena celkem jednotk. celkem Výměna kotlů a spalinových cest, úprava rozvodů a regulace plynové kotelny ZŠ a MŠ Chraštice

Více

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Název stavby : SKP : Projektant : Ing.Miroslav Jurásek Počet měrných jednotek : Objednatel : ČR - SÚIP Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové číslo : O-22/2011

Více

Obnova technologického zařízení kotelny ZŠ Spojenců 1408/61, Praha 20 - Horní Počernice. Výkaz výměr - rozpočet.. Dodávka a typ materiálu jedn.

Obnova technologického zařízení kotelny ZŠ Spojenců 1408/61, Praha 20 - Horní Počernice. Výkaz výměr - rozpočet.. Dodávka a typ materiálu jedn. Obnova technologického zařízení kotelny ZŠ Spojenců 1408/61, Praha 20 - Horní Počernice Výkaz výměr - rozpočet Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž celkem A Ústřední vytápění 1 Strojní část

Více

Položkový rozpočet Fakultní nemocnice Brno - PDM, přechod z páry na horkou vodu Provozní soubory Technologie

Položkový rozpočet Fakultní nemocnice Brno - PDM, přechod z páry na horkou vodu Provozní soubory Technologie S: T16093 O: D.2 R: D.2.1 Položkový rozpočet Fakultní nemocnice Brno - PDM, přechod z páry na horkou vodu Provozní soubory Technologie P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Díl:

Více

VLASTIMIL BOBROVSKÝ. Projekce technických zařízení budov. Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín

VLASTIMIL BOBROVSKÝ. Projekce technických zařízení budov. Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín VLASTIMIL BOBROVSKÝ Projekce technických zařízení budov INVESTOR Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín STAVBA Rekonstrukce plynové kotelny Masarykovo muzeum

Více

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část:

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: Objednatel: Město Broumov JKSO: EČO: Zpracoval: Jiří Zahradníček Zhotovitel: Datum: 16.2.2016 P.Č. Kód položky Popis

Více

Stavba: Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech A. Vytápění 2 869 03,92 Kč SO 0 Stávající kotelna 67 239,53 Kč SO 02 Sklad S,S2 83 465,3 Kč SO 03 Strážnice

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 18CHT010 Stavební úpravy domova pro seniory Na Blatech čp.3211, Česká Lípadodatek č.1 JKSO: CC-CZ: 2. 7. 2018 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00. ORN celkem ORN celkem z obj.

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00. ORN celkem ORN celkem z obj. Název stavby: Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov - rekonštrukcia kotolně v ZŠ Krycí list rozpočtu Objednatel: Druh stavby: Základní škola Pakostov Projektant: IČ/DIČ: Lokalita:

Více

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Specifikace materiálu a prací (rozpočet) Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž Celkem A Ústřední

Více

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ZvaPŠ Bártlova 85, Praha 20 - Horní Počernice. Výkaz výměr - rozpočet.. Dodávka a typ materiálu jedn.

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ZvaPŠ Bártlova 85, Praha 20 - Horní Počernice. Výkaz výměr - rozpočet.. Dodávka a typ materiálu jedn. Rekonstrukce technologie plynové kotelny ZvaPŠ Bártlova 85, Praha 20 - Horní Počernice Výkaz výměr - rozpočet Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž celkem A Ústřední vytápění 1 Strojní část

Více

Výkaz výměr Stavba : Objekt : ÚPRAVA BYTU č.3 BYTOVÉHO DOMU ČP.705 D.1.4.TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB PLYNOINSTALACE P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Demontáž vnitřního plynovodu

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena

Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena 22: Slaboproud 1 Anténa - pouze trubkování MP Anténa pro příjem pozemního a satelitního vysílání ks. MP kabeláž kpl MP trubkování kpl 1 MP Oživení systému, předávací

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části F114 A1 Změna zdroje vytápění Místo Česká Lípa. Rozpočet číslo Zpracoval Dne

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části F114 A1 Změna zdroje vytápění Místo Česká Lípa. Rozpočet číslo Zpracoval Dne KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Česká Lípa - Víceúčelová sportovní hala JKSO Název objektu SO-01 Víceúčelová sportovní hala EČO Název části F114 A1 Změna zdroje vytápění Místo Česká Lípa Dodatek č.1 -

Více

Slepý rozpočet. Název stavby: Doba výstavby: Objednatel: SOŠE+SOU Kollárova 1669, Veselí n.m. Výstavba vlastního zdroje tepla

Slepý rozpočet. Název stavby: Doba výstavby: Objednatel: SOŠE+SOU Kollárova 1669, Veselí n.m. Výstavba vlastního zdroje tepla Slepý rozpočet Název stavby: Doba výstavby: Objednatel: SOŠE+SOU Kollárova 1669, Veselí n.m. Druh stavby: Lokalita: Dílny SOU, Kollárova 1229 Veselí nad Moravou (areál ŽV a.s.) Začátek výstavby: Konec

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV SO03 -ŠATNY A HOSPODÁŘSKÉ ZÁZEMÍ ( STAVEBNÍ OBJEKT SO01-technická chodba)

SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV SO03 -ŠATNY A HOSPODÁŘSKÉ ZÁZEMÍ ( STAVEBNÍ OBJEKT SO01-technická chodba) SOUPIS MATERIÁLU, PRACÍ, VÝKAZ VÝMĚR SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV SO03 -ŠATNY A HOSPODÁŘSKÉ ZÁZEMÍ ( STAVEBNÍ OBJEKT SO01-technická chodba) Oddíl: 3.1 Technika prostředí staveb Zařízení pro vytápění staveb

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY Z1438 JKSO: CC-CZ: Místo: Lipí u Náchoda Datum: 24.10.2014 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady Slepý rozpočet Rozpočet: Objekt: 1 Stavba: 16-032 2 SLR Zdíky Název objektu: SLR Zdíky Název stavby: SLR Zdíky JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Počet listů: 7 Zpracovatel

Více

Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne v ZŠ. Technologie zdroje tepla

Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne v ZŠ. Technologie zdroje tepla HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Název stavby : Část stavby : Místo stavby : Investor : Stupeň PD : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla

Více

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE 1.VŠEOBECNĚ Prováděcí projekt řeší vytápění přístavby v objektu Varšavská 19, Praha 2. Jako podklady pro projekt ÚT byly použity: o Stavební výkresy objektu o ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov

Více

Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena Cena

Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena Cena Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena 022: Slaboproud 17 444,00 001 Anténa - pouze trubkování MP Anténa pro příjem pozemního a satelitního vysílání ks. 0 0,00 0,00 MP kabeláž kpl 0 0,00 0,00 MP trubkování

Více

Stavební rozpočet 0,00 0,00 0,00 1,40

Stavební rozpočet 0,00 0,00 0,00 1,40 Název stavby: Inštalácia nízkoemisného zdroja pre výrobu tepla v obci Detvianska Huta - rek. kotolne v ZŠ a MŠ Stavební rozpočet Doba výstavby: Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Náklady

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO TECHNOLOGICKÁ ČÁST Vypracoval : Ing. Lenka Nováková Datum: 07/2015 1/5 1. ÚVOD Tato projektová dokumentace řeší opravu stávajících plynových

Více

Slepý rozpočet. Název stavby: Předávací stanice pro ubytovnu "L" Doba výstavby: Objednatel: Vězenská služba ČR,Věznice Ostrov,36350 Ostrov

Slepý rozpočet. Název stavby: Předávací stanice pro ubytovnu L Doba výstavby: Objednatel: Vězenská služba ČR,Věznice Ostrov,36350 Ostrov Krycí list rozpočtu Název stavby: Druh stavby: Lokalita: T-14 004/T technologie Ostrov - Vykmanov Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Vězenská služba ČR,Věznice Ostrov,36350 Ostrov Ing. Roman Havlan, Dolní

Více

SPECIFIKACE STAVBY ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

SPECIFIKACE STAVBY ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ SPECIFIKACE STAVBY ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Předmět : Ústřední vytápění Objekt: Stavební úpravy objektu Široká 87, Chrudim. Investor : Město Chrudim,Resselovo náměstí 77, Chrudim. Stránka 1 Rekapitulace Kotelny

Více

Praha

Praha Martin Plecitý Pětidomí 238/2 160 00 Praha 6 Vězeňská služba České republiky Věznice Oráčov OPRAVA SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ Administrativní budova "I", areál Věznice Oráčov VÝPIS MATERIÁLU VYTÁPĚNÍ 10.2016 8 1

Více

Investor akce : Název akce : Ing. Petr Machynka. Zahradní Uherské Hradiště. Měřítko : Vypracoval - podpis : Ing.

Investor akce : Název akce : Ing. Petr Machynka. Zahradní Uherské Hradiště. Měřítko : Vypracoval - podpis : Ing. ±0,000 =312,700 m.n.m.b.p.v. Investor akce : Název akce : Obecní dům Habrovany Generální projektant : HB Projekt Plus, s.r.o. IČ: 292 35 421 IČ: 292 35 421 Podveská 179/2, 624 00 Brno tel : +420 777 165

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavební úpravy zdravotního střediska Dolní Loučky. Cena s DPH v CZK Cena bez DPH Kód:

REKAPITULACE STAVBY. Stavební úpravy zdravotního střediska Dolní Loučky. Cena s DPH v CZK Cena bez DPH Kód: Strana 1 z 27 REKAPITULACE STAVBY Kód: 17-224 Stavba: Stavební úpravy zdravotního střediska Dolní Loučky KSO: Místo: Datum: 12.04.2017 CC-CZ: Zadavatel: Obec Dolní loučky IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

Investor : Městská část Praha 20 - Horní Počernice akce : Přístavba objektu MŠ Chodovická objekt : MŠ přístavba...

Investor : Městská část Praha 20 - Horní Počernice akce : Přístavba objektu MŠ Chodovická objekt : MŠ přístavba... Investor : Městská část Praha 20 - Horní Počernice akce : Přístavba objektu MŠ Chodovická objekt : MŠ přístavba.... strojovna čerpadla-konstantní ot. 32-30F (63W, 230V, 2000 l/h, 18 kpa, PN6) ks 1 čerpadla

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 44a - ZDRAVOTECHNIKA. Objekt: 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH 44 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU Č.P.115 HRÁDEK, PARC.Č.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 44a - ZDRAVOTECHNIKA. Objekt: 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH 44 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU Č.P.115 HRÁDEK, PARC.Č. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 44 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU Č.P. HRÁDEK, PARC.Č.73/ 44a - ZDRAVOTECHNIKA KSO: Místo: Hrádek Datum:.03.04 Zadavatel: Obec Hrádek, Hrádek č.p.3, 739 97 Uchazeč: Projektant:

Více

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00 Název stavby: Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Novoť - rekonštrukcia kotolně Krycí list rozpočtu Objednatel: Druh stavby: OÚ a KD Novot Projektant: IČ/DIČ: Lokalita: Novot, č.p.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Annette Řehořková VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D.

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Zhotovitel Zdeněk Hybner, Firma VODAŘ, Kosmická 2/1723,0strava Poruba C Rozpočet číslo Zpracoval Dne

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Zhotovitel Zdeněk Hybner, Firma VODAŘ, Kosmická 2/1723,0strava Poruba C Rozpočet číslo Zpracoval Dne KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Rekonstrukce ZŠ Komenského JKSO Název objektu Hygienické zázemí budov AB SOO1 ECO Název části D.1.4.2 Zdravotně technicke instalace Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L /02. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L /02. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Dolní Žďár 31, 363 01 OSTROV Tel.: 353 615 982 Mobil: 721 780 797 E-mail: roman.havlan@volny.cz Předávací stanice pro ubytovnu objektu L TECHNICKÁ

Více

6) Pro objekt D.1.4.B Vytápění a předávací stanice není Technická zpráva.

6) Pro objekt D.1.4.B Vytápění a předávací stanice není Technická zpráva. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 6) Pro objekt není Technická zpráva. Dotaz: Žádáme zadavatele o její zaslání. Vypořádání: Technická zpráva zaslána a vložena na profil zadavatele. DOKUMENTACE

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM OHŘÍVAČŮM VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ K NEPŘÍMOOHŘÍVANÝM ZÁSOBNÍKŮM VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLYNOVÝM OHŘÍVAČŮM VODY

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM OHŘÍVAČŮM VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ K NEPŘÍMOOHŘÍVANÝM ZÁSOBNÍKŮM VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLYNOVÝM OHŘÍVAČŮM VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM OHŘÍVAČŮM VODY Závěs A 50 200 l 111111 122 Kč 146 Kč PŘÍSLUŠENSTVÍ K NEPŘÍMOOHŘÍVANÝM ZÁSOBNÍKŮM VODY KIT topná vložka 3 kw (pro BC1S a BC2S) 935118 1 590 Kč 1 908 Kč KIT topná

Více

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla OBSAH 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla T E C H N I C K Á Z P R Á V A Projekt řeší vytápění rodinného domu manželů Vytlačilových, Roztoky

Více

Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.: 608 721920

Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.: 608 721920 Dům ul. Sedláčkova 13, 15, Plzeň Provedení stavby Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.: 608 721920 Úvod: V projektu je řešeno vytápění kancelářských prostorů v podkroví budovy

Více

PROJEKT DPS. Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově. Vítkov, Dělnická ul. č.p. 746, parc.č. 1787, 1788/3, kat.úz.

PROJEKT DPS. Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově. Vítkov, Dělnická ul. č.p. 746, parc.č. 1787, 1788/3, kat.úz. PROJEKT DPS Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově. Vítkov, Dělnická ul. č.p. 746, parc.č. 1787, 1788/3, kat.úz. Vítkov SO-01 Rekonstrukce zdroje tepla D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.a

Více

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY 1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY Společenství vlastníků bytových jednotek bytových domů na tř. Kpt. Jaroše 4 a 4A v Brně se rozhodlo předběžně poptat dodávku a instalaci nového zařízení předávací stanice tepla

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11 STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ TOPENÍ STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.2 Obsah: 1. Izolace... 3 1.1 Izolace

Více

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB Investor: AURUM DEVELOPMENT s.r.o. U LIBEŇSKÉHO PIVOVARU 2015/10, PRAHA 8 Akce: REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Místo realizace: NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Datum: ČERVEN 2011

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části F114 A1 Objektová předávací stanice Místo Česká Lípa Dodatek č.1 - méněpráce. Rozpočet číslo Zpracoval Dne

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části F114 A1 Objektová předávací stanice Místo Česká Lípa Dodatek č.1 - méněpráce. Rozpočet číslo Zpracoval Dne KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Česká Lípa - Víceúčelová sportovní hala JKSO Název objektu SO-01 Víceúčelová sportovní hala EČO Název části F114 A1 Objektová předávací stanice Místo Česká Lípa Dodatek

Více

Projekt chlazení datového centra ČVUT Fakulta stavební Bc. Leona Páralová. Čís. pol. Popis, druh Množství

Projekt chlazení datového centra ČVUT Fakulta stavební Bc. Leona Páralová. Čís. pol. Popis, druh Množství Venkovní jednotky Suchý chladič - GUNTNER - GFW 090.1/3-M(S)-F4/01/6P chladící výkon 125kW tout=35 C 35%PG 85kPa Lp=49 db(a) v 10m 2,82kW - 400V Pojistná skříň GMM regulace Venkovní kondenzační split jednotka

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DPS Datum : 07/2017 Číslo zakázky D

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DPS Datum : 07/2017 Číslo zakázky D ENERGOPLAN s.r.o. Blahoslavova 93/17 360 09 Karlovy Vary Tel: +420-353 232 701 E-mail: energoplan@energoplan.cz www.energoplan.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel : Podpis : ENERGOPLAN s.r.o. Blahoslavova

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE STAVBY Zadavatel: Česká republika- Generální ředitelství cel Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: ateliér-r, spol.s.r.o. Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY HÁJENKY POLNÁ POLNÁ NA ŠUMAVĚ čp. 268 NÁZEV OBJEKTU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ INVESTOR VLS s.p., DIVIZE HORNÍ PLANÁ, JIRÁSKOVA 150, HORNÍ PLANÁ REGION JIHOČESKÝ STUPEŇ PROVÁDĚCÍ

Více

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva Projekt pro stavební povolení Ing. Ludvík

Více

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír INZ 5 TDI 2009-2010 Jan Kušnír TDI Ústřední vytápění Charakteristika systému: Systém: Materiál rozvodu: Spoje na potrubí: tlakový uzavřený, dvoutrubkový, teplovodní (do 110 C) měď, popř. plast (PP-R, PEX,

Více

CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ CENÍK 2013 SFERATEC s.r.o. Krále Jana 511, 58301 Chotěboř Telefon: +420 566 466 245 Email: info@sferatec.cz www.sferatec.cz

Více

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW. VYTÁPĚNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podkladem pro zpracování projektové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU Místo: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 Část: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA Investor: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, 140

Více

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.4.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Podklady. 3. Stávající stav. 4. Navrhované řešení

Obsah: 1. Úvod. 2. Podklady. 3. Stávající stav. 4. Navrhované řešení Obsah: 1. Úvod 2. Podklady 3. Stávající stav 4. Navrhované řešení 1. Úvod Předmětem této dokumentace je technické řešení výměny zařízení pro přípravu teplé vody ve výměníkové stanici v ZŠ Ratibořická 1700/28,

Více

Jiří Brožek ČKAIT 1102450 tel.: +420 732 503 156 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA DOMOVNÍ PLYNOVOD A) Identifikační údaje stavby B) Úvod Název stavby : Stavba domovního plynovodu byt č. 5, ul. Obránců míru

Více

Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval SolarCompact (300-500)

Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval SolarCompact (300-500) pro solární ohřev a ohřev kotlem Ohřívač ocelový ohřívač s vnitřním smaltováním 2 pevně vestavěné

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO Identifikační údaje stavby: název stavby: Stavební úpravy BD 2.np a 5.np místo stavby: obec: Praha 7-Holešovice místo: Tusarova 1235/32

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava hygienického zázemí dívek ve III.N.P. v hlavní budově ZŠ. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00.

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava hygienického zázemí dívek ve III.N.P. v hlavní budově ZŠ. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava hygienického zázemí dívek ve III.N.P. v hlavní budově ZŠ KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 17.06.2015 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh Přehled výrobků 1 b a r 0 O V Armatury pro připojení ke kotli Oventrop nabízí sestavu pro připojení ke kotli, která obsahuje

Více

MGM-I AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE

MGM-I AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE MGM-I Automatické teplovodní MGM-I na plynná a kapalná paliva jsou standardně vyráběny ve 14 výkonových typech. Na přání zákazníka lze vyrobit i jiné výkonové varianty kotlů

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

Odkouření kotlů. POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle. Úsporné řešení pro vaše topení

Odkouření kotlů. POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle. Úsporné řešení pro vaše topení Odkouření kotlů POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle www.regulus.cz OBSAH Flexibilní systém odtahu spalin kondenzačních kotlů Pevný systém odtahu spalin kondenzačních kotlů Pevný systém

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

PŘÍLOHY VYTÁPĚNÍ. OPRAVA OTOPNÉHO SYSTÉMU PN SADSKÁ PAVILON A místo. Lázeňská 515 Sadská Ing. Pavel Javůrek. Sadská duben 2016 DPS

PŘÍLOHY VYTÁPĚNÍ. OPRAVA OTOPNÉHO SYSTÉMU PN SADSKÁ PAVILON A místo. Lázeňská 515 Sadská Ing. Pavel Javůrek. Sadská duben 2016 DPS PŘÍLOHY 01 Legenda, specifikace základního materiálu 02 Specifikace základního materiálu 03 Výpočet tepelného výkonu dle ČSN EN 12831 projektant Ing. Pavel Javůrek Ing. Pavel Javůrek U Závor 1667 28802

Více

NOVINKA. Solární čerpadlové skupiny. Čerpadlové skupiny CSE SOL W s elektronickým řízením a měřením průtoku. Úsporné řešení pro vaše topení

NOVINKA. Solární čerpadlové skupiny. Čerpadlové skupiny CSE SOL W s elektronickým řízením a měřením průtoku. Úsporné řešení pro vaše topení Solární čerpadlové skupiny Čerpadlové skupiny CSE SOL W s elektronickým řízením a měřením průtoku NOVINKA www.regulus.cz SOLÁRNÍ ČERPADLOVÉ SKUPINY Solární čerpadlová skupina CSE SOL je určena pro montáž

Více

ČERPADLA PŘEHLED TEPELNÝCH ČERPADEL THERMIA A ZÁKLADNÍ POKYNY 11/2009

ČERPADLA PŘEHLED TEPELNÝCH ČERPADEL THERMIA A ZÁKLADNÍ POKYNY 11/2009 ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA PŘEHLED TEPELNÝCH ČERPADEL THERMIA A ZÁKLADNÍ POKYNY PRO JEJICH INSTALACI O společnosti THERMIA Společnost THERMIA byla založena roku 1923 průmyslníkem Per Anderssonem. Firma se

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rekonstrukce WC a sociálního zařízení v MŠ Pod Smrkem. Místo: Vysoké Mýto Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rekonstrukce WC a sociálního zařízení v MŠ Pod Smrkem. Místo: Vysoké Mýto Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU JKSO: CC-CZ: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: 28791193 CZ28791193 Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH 2 830,00 115 673,76 DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena

Více

Plynové kotle. www.viadrus.cz

Plynové kotle. www.viadrus.cz Plynové kotle www.viadrus.cz Plynové kotle G36 stacionární samotížný plynový kotel G42 (ECO) stacionární plynový nízkoteplotní kotel vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost litinového tělesa vysoká

Více

Úsporné řešení pro vaše topení

Úsporné řešení pro vaše topení Čerpadlové skupiny a rozdělovače pro topné okruhy Úsporné řešení pro vaše topení Systém čerpadlových skupin a rozdělovačů Stavebnicový systém čerpadlových skupin a rozdělovačů umožňuje vytvářet sestavy

Více

Technická zpráva. D.1.4 Vytápění. Projekt pro stavební řízení a realizaci stavby. Oprava otopného systému STROJOVNA VÝMĚNÍKU Věznice Nové Sedlo

Technická zpráva. D.1.4 Vytápění. Projekt pro stavební řízení a realizaci stavby. Oprava otopného systému STROJOVNA VÝMĚNÍKU Věznice Nové Sedlo Technická zpráva D.1.4 Vytápění Projekt pro stavební řízení a realizaci stavby Akce: Oprava otopného systému STROJOVNA VÝMĚNÍKU Věznice Nové Sedlo Investor: Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Více

Plynové kondenzační kotle nad 50 kw

Plynové kondenzační kotle nad 50 kw Plynové kondenzační kotle nad 50 kw Obsah Stránka CerapurMaxx a pakety kaskád 2-002 2-001 Závěsné plynové kondenzační kotle CerapurMaxx Charakteristika: závěsný plynový kondenzační kotel pro vytápění určený

Více

ŽL č.j. : 8546/04/živn./Ba, Ev.č. : Osvědčení o autorizaci č.41088, ČKAIT č R O Z P O Č E T

ŽL č.j. : 8546/04/živn./Ba, Ev.č. : Osvědčení o autorizaci č.41088, ČKAIT č R O Z P O Č E T Ondřej Jurásek Zukalova 1334/16, studie návrhy, projekty, dokumentace pro výbeř zhotovitele vytápění, plynoinstalace, kanalizace a vodovodu, Zakázka : Investor Místo stavby : Objekt : Stupeň PD : Projektant

Více

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. platný od 15.3.2013 Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec plus 4 1.2 Závěsné kotle kombinované

Více

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva Volba správné velikosti kotle Volba správné velikosti kotle, tzn. jeho topného výkonu, je velmi důležitou podmínkou pro ekonomický provoz a správnou funkci kotle. Kotel musí být volen tak, aby jeho jmenovitý

Více

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky KLÍČOVÉ VLASTNOSTI SYSTÉMU POPIS SOUČASNÉHO STAVU 1. Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky 2. Jednotlivé panely interaktivního

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A Akce : Objednavatel: Stupeň: REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA 12 Městská část Praha 12, Úřad městské části Písková 830/25, Praha 4 Dokumentace pro

Více

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F.1.4.a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.a.2 VÝKRESY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ ÚT 1 1. P.P. - ústřední vytápění ÚT 2 1. N.P. - ústřední vytápění ÚT 3 2.N.P. - ústřední vytápění ÚT 4 3.N.P.

Více

ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY

ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY CZ verze 1.1 Systém čerpadlových skupin a rozdělovačů Stavebnicový systém čerpadlových skupin a rozdělovačů umožňuje vytvářet sestavy pro různé topné

Více

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 D.1.4.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Cvičení pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Cvičení č. 7 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

Odkouření kotlů. POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle. Úsporné řešení pro vaše topení

Odkouření kotlů. POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle. Úsporné řešení pro vaše topení Odkouření kotlů POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle www.regulus.cz OBSAH Flexibilní systém odtahu spalin kondenzačních kotlů Pevný systém odtahu spalin kondenzačních kotlů Pevný systém

Více

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH UT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH aktualizace 1.3.2007 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA JEDNOTKU ATREA - DUPLEX

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍSTAVBA RD

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍSTAVBA RD TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍSTAVBA RD Na Vyhlídce, Brno-Lesná VYTÁPĚNÍ SEZNAM PŘÍLOH Technická zpráva 8 A4 1 Půdorysy 1.PP a 1.NP 2 A4 2 Půdorysy 2.NP a podkroví 2 A4 Investor: Manželé Řádkovi, Kupkova 724/59,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více