Uživatelská příručka. Čeština

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka. Čeština"

Transkript

1 Uživatelská příručka

2 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory zákazníků. Instalace skeneru Pokyny pro instalaci skeneru a softwaru pro skenování naleznete na instalačním letáku, který je součástí balení skeneru. Kde získat další informace Další informace o skeneru a softwaru pro skenování lze získat v nápovědě na obrazovce. Pokud jste nainstalovali software HP Photosmart dodaný se skenerem, poklepejte na ploše na ikonu Centrum řešení HP a potom klepněte na položku Příručka na obrazovce. Použití softwaru HP Photosmart Po nainstalování softwaru HP Photosmart se na ploše zobrazí dvě ikony. Pomocí těchto dvou ikon lze spustit dva programy umožňující skenování a úpravy skenování. Informace o použití programu Centrum řešení HP a softwaru HP Photosmart naleznete v nápovědě na obrazovce. Centrum řešení HP je program, který umožňuje začít skenovat obrázky a dokumenty. Program Centrum řešení HP umožňuje následující akce: skenování a kopírování, získání přístupu k nápovědě a informacím o řešení problémů, úpravy naskenovaných obrázků pomocí programu HP Photosmart, změny nastavení a předvoleb. Program HP Photosmart slouží k práci s obrázky, umožňuje jejich tisk, ukládání a sdílení s ostatními osobami po naskenování. Program HP Photosmart můžete spustit pomocí ikony na ploše nebo programu Centrum řešení HP. Zahájení skenování: Poklepejte na ikonu programu Centrum řešení HP na ploše, klepněte na kartu skeneru a potom na akci, kterou chcete provést. Poznámka Nebude-li ikona Centrum řešení HP na ploše k dispozici, klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy nebo Všechny Uživatelská příručka 5

3 Kapitola 1 programy, přejděte na položku HP a potom klepněte na položku Centrum řešení HP. Přehled čelního panelu a příslušenství Tato část obsahuje přehled čelního panelu skeneru, adaptéru pro skenování průhledných předloh (TMA) a automatického podavače dokumentů (ADF). Tlačítka na čelním panelu Ikona Název funkce Popis tlačítko Úsporný režim tlačítko Cíl tlačítko Cíl skenované předlohy tlačítko Skenovat obrázek tlačítko Úpravy textu (OCR) tlačítko Uložit dokumenty do souboru tlačítko El. pošta tlačítko Kopírovat Slouží k zapnutí a vypnutí úsporného režimu. Tlačítko Úsporný režim také umožňuje úplné vypnutí napájení, pokud je držíme stisknuté minimálně po dobu 2 sekund. Slouží k výběru cílového umístění (aplikace, např. textový editor) skenovaného dokumentu. Cílové umístění se zobrazí na displeji na čelním panelu. Cíl vyberte před stisknutím tlačítka Cíl skenované předlohy. Slouží ke skenování původního dokumentu do vybraného umístění (aplikace, např. textový procesor). Tlačítko Cíl slouží k výběru cíle. Slouží ke skenování obrázků, grafiky, diapozitivů nebo negativů do programu HP Photosmart. Diapozitivy a negativy lze skenovat pouze pomocí adaptéru pro skenování průhledných předloh (TMA). Slouží ke skenování textových dokumentů a obrázků a zobrazení upravitelného textu ve vybraném textovém procesoru. Slouží ke skenování původního dokumentu nebo obrázku do zadaného cílového souboru. Po naskenování původního dokumentu se zobrazí dialogové okno, do kterého můžete zadat název souboru, typ souboru a jeho umístění. Umožňuje skenování pomocí nastavení obrázku ve stupních šedi, které zajišťuje malou velikost souboru určeného k odeslání el. poštou a odeslání naskenovaného obrázku do softwaru el. pošty (pokud je podporován). Obrázky, diapozitivy a negativy je možné skenovat barevně. Umožňuje naskenovat položku a odeslat ji do tiskárny k tisku kopií. 6 Plochý skener dokumentů HP Scanjet 8270

4 (pokračování) Ikona Název funkce Popis tlačítko Počet kopií tlačítko kopírovat Barevně nebo černobíle tlačítko Nastavení tlačítek tlačítko Storno Displej LCD pro 16 znaků Slouží k určení počtu kopií, které se vytisknou po stisknutí tlačítka Kopírovat. Slouží k určení, zda se po stisknutí tlačítka Kopírovat položky naskenují barevně nebo černobíle. Slouží k otevření dialogového okna Nastavení tlačítek. V tomto dialogovém okně můžete změnit nastavení tlačítek skeneru. Slouží ke zrušení skenování v průběhu skenování nebo ke zrušení několika skenovacích úloh z automatického podavače dokumentů (ADF). Po stisknutí tlačítka Kopírovat bude uveden počet kopií, které se mají vytisknout. Zobrazuje také zprávy o stavu a chybové kódy, které určují problémy skeneru. Adaptér pro skenování průhledných předloh (TMA) Pro skenování 35mm diapozitivů nebo negativů můžete použít adaptér pro skenování průhledných předloh (TMA). Další informace o adaptéru TMA naleznete v části Skenování pomocí adaptéru pro skenování průhledných předloh (TMA) na stránce 14. Automatický podavač dokumentů (ADF) Se skenerem je dodáván automatický podavač dokumentů (ADF), který můžete použít k rychlému a snadnému skenování více dokumentů. Další informace naleznete v části Skenování pomocí automatického podavače dokumentů (ADF) na stránce 12. Přehled skenování Skenování můžete spustit jedním ze tří způsobů: pomocí tlačítek na čelním panelu jedná se o rychlé skenování pomocí základních funkcí, pomocí programu Centrum řešení HP poskytuje více možností při procesu skenování, z jiných aplikací. Skenování pomocí tlačítek na čelním panelu skeneru Tlačítka na čelním panelu umožňují rychlý přístup k často používaným funkcím skenování, například skenování obrázků a dokumentů. Pokyny pro používání tlačítek na čelním panelu jsou uvedeny v této příručce. Uživatelská příručka 7

5 Kapitola 1 Skenování pomocí programu Centrum řešení HP Software Centrum řešení HP můžete použít pro skenování v případě, že je chcete více ovlivňovat, například chcete-li použít funkce s širšími možnostmi nebo změnit nastavení skenování. Spuštění programu Centrum řešení HP: 1. Použijte jeden z následujících kroků: a. Na ploše systému Windows poklepejte na ikonu programu Centrum řešení HP. b. Na hlavním panelu klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy nebo Všechny programy, přejděte na položku HP a potom klepněte na položku Centrum řešení HP. 2. Pokud jste nainstalovali více zařízení HP, klepněte na kartu skeneru. V programu Centrum řešení HP se zobrazí pouze funkce, nastavení a možnosti podpory odpovídající vybranému zařízení HP. Skenování z jiných aplikací Obrázek můžete naskenovat přímo do některé z aplikací, která je kompatibilní s rozhraním TWAIN. Kompatibilní aplikace obvykle obsahuje příkaz Načíst, Skenovat nebo Importovat nový objekt. Pokud si nejste jisti, zda je aplikace kompatibilní nebo kterou možnost použít, naleznete informace v dokumentaci k aplikaci. Výběr typu předlohy dokument nebo obrázek K dispozici jsou dvě možnosti typů předlohy: Dokument nebo Obrázek. Skener použije optimalizované nastavení skenování pro zvolený typ předlohy. Při určování vhodného typu předlohy dodržujte následující zásady: Obsah předlohy Text nebo text včetně grafiky Tištěná fotografie nebo grafika Doporučený typ předlohy Dokument Obrázek Skenování dokumentů Tlačítko Cíl skenované předlohy ( ) slouží ke skenování dokumentů. 1. Umístěte předlohy lícem dolů na pracovní plochu skeneru nebo lícem nahoru do podavače ADF. 2. Vyberte cílové umístění opakovaným stisknutím tlačítka Cíl ( ), dokud se na displeji na čelním panelu nezobrazí požadované umístění. 3. Stiskněte tlačítko Cíl skenované předlohy. Dokument se naskenuje a zobrazí v zadaném umístění. Poznámka Pokud chcete před odesláním naskenovaných dokumentů do umístění zobrazit jejich náhled, spusťte skenování pomocí programu Centrum řešení HP. Další informace naleznete v části Skenování pomocí programu Centrum řešení HP na stránce 8. 8 Plochý skener dokumentů HP Scanjet 8270

6 Skenování obrázků Tlačítko Skenovat obrázek ( ) slouží ke skenování obrázků. Informace o skenování diapozitivů a negativů najdete v části Skenování pomocí adaptéru pro skenování průhledných předloh (TMA) na stránce Umístěte předlohu lícem dolů na pracovní plochu skeneru a zavřete víko. 2. Stiskněte tlačítko Skenovat obrázek. Zobrazí se dialogové okno Skenování HP. Poznámka Pokud chcete před odesláním naskenovaných dokumentů do umístění zobrazit jejich náhled, vyberte v dialogovém okně Skenování HP možnost Zobrazit náhled. Konečné skenování zahájíte klepnutím na tlačítko Přijmout na obrazovce náhledu. 3. Klepněte na tlačítko Skenovat. 4. Po dokončení skenování umístěte na sklo skeneru další položku a stisknutím tlačítka Skenovat naskenujte další obrázek, nebo klepněte na tlačítko Hotovo. Naskenovaný obrázek se otevře v programu HP Photosmart. Skenování více obrázků současně Z pracovní plochy skeneru můžete současně skenovat více obrázků. Obrázky, které chcete skenovat, uspořádejte na skle skeneru HP. Nejlepších výsledků dosáhnete, ponecháte-li mezi okraji obrázků alespoň 6 mm. Potom postupujte podle kroků pro skenování obrázků. Další informace naleznete v části Skenování obrázků na stránce 9. Skenování textu, který lze upravit Tlačítko Úpravy textu (OCR) ( ) slouží ke skenování dokumentů do softwaru, který převede obrázek na text s grafikou, který je poté umístěn do podporované aplikace pro zpracování textu. 1. Umístěte předlohu lícem dolů na pracovní plochu skeneru nebo lícem nahoru do podavače ADF. 2. Stiskněte tlačítko Úpravy textu (OCR). Naskenované položky se zobrazí v aplikaci Microsoft Word, pokud je k dispozici, nebo se uloží jako textový soubor (ve formátu RTF). Uložení dokumentu do jednotky, na disk nebo na disk CD Tlačítko Uložit dokumenty do souboru ( ) slouží k uložení naskenovaných dokumentů na disk, například na pevný disk nebo zapisovatelný disk CD. 1. Umístěte předlohu lícem dolů na pracovní plochu skeneru nebo lícem nahoru do podavače ADF. 2. Stiskněte tlačítko Uložit dokumenty do souboru. Zobrazí se dialogové okno Možnosti ukládání. Uživatelská příručka 9

7 Kapitola 1 3. Vyberte cílovou složku. 4. Zadejte název souboru a vyberte typ souboru, potom klepněte na tlačítko OK. Dokument se uloží do zadané složky. Odeslání naskenovaného dokumentu nebo obrázku el. poštou Tlačítko El. pošta ( ) slouží ke skenování dokumentů nebo obrázků, které budou vloženy jako příloha ke zprávě el. pošty. Pro tuto funkci musíte mít internetové připojení a podporovanou aplikaci el. pošty. 1. Umístěte předlohu lícem dolů na pracovní plochu skeneru nebo lícem nahoru do podavače ADF. Poznámka Tlačítko El. pošta můžete používat také ke skenování diapozitivů a negativů pomocí TMA. Další informace naleznete v části Skenování pomocí adaptéru pro skenování průhledných předloh (TMA) na stránce Stiskněte tlačítko El. pošta. Zobrazí se dialogové okno Skenování HP. 3. Vyberte položku Dokument nebo Obrázek. Poznámka Pokud chcete před odesláním naskenovaných dokumentů do umístění zobrazit jejich náhled, vyberte v dialogovém okně Skenování HP možnost Zobrazit náhled. Konečné skenování zahájíte klepnutím na tlačítko Přijmout na obrazovce náhledu. 4. Klepněte na tlačítko Skenovat. Zobrazí se dialogové okno Možnosti ukládání. 5. Zadejte název souboru a vyberte typ souboru, potom klepněte na tlačítko OK. Naskenuje se oblast konečného skenování a otevře se aplikace el. pošty. Naskenovaný obrázek je vložen jako příloha ke zprávě el. pošty. 6. Zprávu el. pošty dokončete obvyklým způsobem. Poznámka 1 Pokud si chcete obrázek před odesláním prohlédnout, poklepejte na přílohu v aplikaci el. pošty. Poznámka 2 Pokud chcete změnit program el. pošty, spusťte software Centrum řešení HP, klepněte na položku Nastavení a poté na položku Nastavení el. pošty. Zobrazí se dialogové okno Nastavení el. pošty. Vyberte požadovaný program el. pošty a klepněte na tlačítko OK. 10 Plochý skener dokumentů HP Scanjet 8270

8 Vytváření kopií Pomocí tlačítka Kopírovat ( ) můžete předlohu naskenovat a odeslat ji do tiskárny. 1. Umístěte předlohu lícem dolů na pracovní plochu skeneru nebo lícem nahoru do podavače ADF. 2. Vyberte možnosti kopírování: Pomocí tlačítka Počet kopií ( ) vyberete počet kopií, který se má vytisknout. Počet kopií se zobrazí na displeji na čelním panelu. Vyberte způsob skenování předlohy pomocí tlačítka Barevně nebo černobíle ( ). 3. Stiskněte tlačítko Kopírovat. Kopie budou vytištěny na výchozí tiskárně. Zrušení zpracovávané úlohy skenování Zpracovávanou úlohu skenování nebo skupinu úloh skenování zpracovávanou pomocí podavače ADF zrušíte pomocí jednoho z následujících kroků: Použijte tlačítko Storno ( ). Klepnutím na tlačítko Storno v dialogovém okně, které se zobrazí během skenování. Změna nastavení skenování Nastavení tlačítek skeneru můžete změnit pomocí tlačítka Nastavení tlačítek ( ). 1. Stiskněte tlačítko Nastavení tlačítek. Zobrazí se dialogové okno Nastavení tlačítek skenování na čelním panelu. 2. Klepněte na příslušnou kartu a změňte nastavení. 3. Po dokončení změn klepněte na tlačítko OK. V nabídce Nastavení v programu Centrum řešení HP můžete změnit velké množství nastavení skenování, včetně následujících možností: nastavení tlačítek na čelním panelu skeneru, nastavení tlačítek skenování programu Centrum řešení HP, předvolby skenování, například automatická expozice. Použití tlačítka Úsporný režim Použijte tlačítko Úsporný režim ( ), pokud chcete vypnout lampu nečinného skeneru. Chcete-li opět začít skenovat, jednoduše stiskněte jedno z tlačítek skenování na čelním panelu, lampa se zapne a je ihned připravena ke skenování. Skener je možné úplně vypnout stisknutím a podržením tlačítka Úsporný režim ( ) po dobu dvou (2) sekund. Opětovné skenování po úplném vypnutí skeneru zahájíte jedním stisknutím tlačítka Úsporný režim. Uživatelská příručka 11

9 2 Skenování pomocí automatického podavače dokumentů (ADF) Tato část popisuje práci s automatickým podavačem dokumentů (ADF) pro plochý skener dokumentů HP Scanjet Příslušenství pro čištění a údržbu podavače ADF je k dispozici. Informace naleznete v části Čištění a údržba automatického podavače dokumentů (ADF) na stránce 18. Výběr přijatelného média pro podavač ADF Podavač ADF pracuje nejlépe, pokud předlohy vyhovují následujícím parametrům: standardní média s formátem papíru A4, US Letter a Legal, nestandardní média o rozměrech v rozmezí od 88,9 mm krát 127 mm do 216 mm krát 356 mm, média o gramáži od 60 do 90 g/m 2, média čtvercového nebo obdélníkového tvaru, která jsou v dobrém stavu, média bez perforací a vytlačených děr, média neobsahující vlhké lepidlo, retušovací barvu nebo inkoust. Poznámka Do podavače ADF nevkládejte formuláře o více částech, průhledné fólie, stránky z časopisů, stránky s pogumovanou zadní stranou a lehký papír. Před umístěním předlohy do podavače ADF zkontrolujte a odstraňte: záhyby a zmačkaný papír, svorky, sponky na papír a jakékoli jiné přídavné prvky. Pokud předlohy nesplňují tato kritéria, použijte ke skenování pracovní plochu skeneru. Vkládání předloh do podavače ADF 1. Vložte stoh stran podobné velikosti lícem nahoru do vstupního zásobníku dokumentů, první strana je umístěna nahoře. 12 Plochý skener dokumentů HP Scanjet 8270

10 2. Upravte vodicí lišty tak, aby byl stoh papírů umístěn ve středu. 3. Skenování zahájíte stisknutím tlačítka na čelním panelu nebo pomocí programu Centrum řešení HP. 4. Skenování dokončete podle pokynů na obrazovce. Skenování oboustranných dokumentů pomocí podavače ADF 1. Založte předlohy do podavače. Další informace naleznete v části Vkládání předloh do podavače ADF na stránce Výběr oboustranných předloh provedete pomocí přepínače Duplex na podavači ADF. 3. Spusťte program Centrum řešení HP a klepněte na tlačítko Skenovat dokument. Zobrazí se dialogové okno Skenování HP. 4. Klepněte na tlačítko Skenovat. 5. Po dokončení skenování klepněte na tlačítko Hotovo. Software odešle naskenovaný soubor do zadaného umístění. Poznámka Pokud skenujete z programu pro úpravu obrázků pomocí standardu TWAIN, máte díky softwaru ISIS/TWAIN pro plochý skener dokumentů HP Scanjet 8270 k dispozici další funkce pro úpravu jasu a kontrastu nebo pro lepší a lépe ovladatelné oboustranné skenování. Další informace o instalaci softwaru ISIS/TWAIN pro plochý skener dokumentů HP Scanjet 8270 naleznete v části Instalace skeneru na stránce 5. Vytváření kopií pomocí podavače ADF Tlačítkem Kopírovat ( ) můžete použít ke skenování více předloh z podavače ADF a k jejich odeslání do tiskárny. Další informace naleznete v části Vytváření kopií na stránce 11. Uživatelská příručka 13

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Stručná referenční příručka M570 Použití přímého tisku z jednotky USB 1. Připojte jednotku USB flash k portu USB na přední straně zařízení. 2. Otevře se nabídka Flash disk USB.

Více

Obsah. Uživatelská příručka 1

Obsah. Uživatelská příručka 1 HP Scanjet G3010 Obsah 1 Práce se skenerem...2 Kde získat další informace...2 Usnadnění práce...2 Použití programu HP Photosmart...3 Čelní panel a příslušenství...4 Přehled skenování...5 Skenování obrázků

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Fotografický skener HP Scanjet 4370 Uživatelská příručka

Fotografický skener HP Scanjet 4370 Uživatelská příručka Fotografický skener HP Scanjet 4370 Uživatelská příručka HP Scanjet 4370 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Kopírování, úpravy nebo překlad

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Fotografický skener HP Scanjet 4800 series Uživatelská příručka

Fotografický skener HP Scanjet 4800 series Uživatelská příručka Fotografický skener HP Scanjet 4800 series Uživatelská příručka HP Scanjet 4800 series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Kopírování,

Více

HP Scanjet G2410/G2710. Uživatelská příručka

HP Scanjet G2410/G2710. Uživatelská příručka HP Scanjet G2410/G2710 Uživatelská příručka Obsah 1 Práce se skenerem Kde získat další informace...3 Usnadnění práce...3 Přístup k uživatelské příručce prostřednictvím softwaru pro čtení obrazovky...3

Více

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Začínáme Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Anywhere 5.

Více

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Stručná referenční příručka M575 Tisk uložené úlohy Chcete-li vytisknout úlohu uloženou v paměti zařízení, použijte následující postup. 1. Na hlavní obrazovce ovládacího

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

HP Scanjet G3010 Příručka instalace a podpory

HP Scanjet G3010 Příručka instalace a podpory HP Scanjet G3010 Příručka instalace a podpory Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Kopírování, úpravy nebo překlad bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány,

Více

Jak: Kopírovat. Digitálně odesílat. Faxovat. Ukládat úlohy. Řada HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Stručná referenční příručka

Jak: Kopírovat. Digitálně odesílat. Faxovat. Ukládat úlohy. Řada HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Stručná referenční příručka Řada HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Stručná referenční příručka Jak: Kopírovat Digitálně odesílat Faxovat Ukládat úlohy www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp www.hp.com/go/usemymfp

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

HP Scanjet 7600-series Plochý skener pro snímání dokument Uživatelská p íručka

HP Scanjet 7600-series Plochý skener pro snímání dokument Uživatelská p íručka HP Scanjet 7600-series Plochý skener pro snímání dokument Uživatelská p íručka Skener HP Scanjet řady 7600 Obsah 1 Nápověda ke skeneru HP Scanjet řady 7600...3 2 Práce se skenerem...4 Instalace a inicializace

Více

Použití ovládacího panelu. nebo na skleněnou plochu skeneru. 2 Na domovské obrazovce stiskněte možnost Faxování a poté zadejte potřebné údaje.

Použití ovládacího panelu. nebo na skleněnou plochu skeneru. 2 Na domovské obrazovce stiskněte možnost Faxování a poté zadejte potřebné údaje. Stručná příručka Kopírování Kopírování Poznámky: Zkontrolujte, zda je velikost originálního dokumentu shodná s velikostí výstupu, aby nedošlo k oříznutí obrazu. Chcete-li rychle kopírovat, na ovládacím

Více

HP LaserJet M9040/9050 MFP Stručná referenční příručka

HP LaserJet M9040/9050 MFP Stručná referenční příručka HP LaserJet M9040/9050 MFP Stručná referenční příručka Jak: Kopírovat Digitálně odesílat Faxovat Ukládat úlohy www.hp.com/support/ljm9040mfp www.hp.com/support/ljm9050mfp www.hp.com/go/usemymfp Stručný

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Rollei DF-S 190 SE.

Rollei DF-S 190 SE. Obsah balení Rollei DF-S190 SE skener Držáky negativů/filmů Rychlý podavač Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Instalační CD Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte

Více

Po spuštění aplikace se zobrazí následující obrazovka, kde je možné zvolit dle typu "Dokumen t

Po spuštění aplikace se zobrazí následující obrazovka, kde je možné zvolit dle typu Dokumen t - skener je připojen k počítači printer v technická místnosti (2. patro) - Ke skeneru náleží další příslušenství "Adaptér TMA", který umožňujě skenovat negativy a diapozitivy. Ten je k zapůjčení u sekretářek

Více

Ovládací panel. Barevná multifunkční tiskárna Xerox WorkCentre 6655 Technologie Xerox ConnectKey 2.0

Ovládací panel. Barevná multifunkční tiskárna Xerox WorkCentre 6655 Technologie Xerox ConnectKey 2.0 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 4 5 Dotyková obrazovka Nabídky 6 8 Alfanumerická klávesnice

Více

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Provozní pokyny Průvodce Mopria

Provozní pokyny Průvodce Mopria Provozní pokyny Průvodce Mopria Pro bezpečné a správné použití si před použitím tohoto zařízení přečtěte "Bezpečnostní informace". OBSAH Úvod... 2 Význam symbolů... 2 Vyloučení odpovědnosti... 2 Přípravy...

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce: Zahájit

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač.

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač. Stručná příručka Vkládání papíru Vkládání médií do univerzálního podavače 1 Otevřete univerzální podavač. Vkládání do zásobníků VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ SKLOPENÍ: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení,

Více

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží series Uživatelská příručka k aplikaci RICOH Printer Přehled Verze pro Windows Verze pro Mac Odstraňování potíží OBSAH Jak číst tuto příručku... 2 1. Přehled Úvod k softwarovému programu RICOH Printer...

Více

HP Scanjet N6310. Uživatelská příručka

HP Scanjet N6310. Uživatelská příručka HP Scanjet N6310 Uživatelská příručka Obsah 1 Používání skeneru Přehled softwaru pro skenování HP...3 Přehled ovládání a příslušenství skeneru...4 Ovládací panel skeneru...4 Automatický podavač dokumentů

Více

NÁVOD K OBSLUZE (pro tiskárnu a skener)

NÁVOD K OBSLUZE (pro tiskárnu a skener) NÁVOD K OBSLUZE (pro tiskárnu a skener) DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM Strana ÚVOD...1 OBSAH...2 TISK... SDÍLENÍ TISKÁRNY...11 SKENOVÁNÍ...15 PROGRAMY KLÍČOVÉHO OPERÁTORA...26 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD...28 SPECIFIKACE...2

Více

Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v

Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v Obsah Používání pokročilých funkcí skeneru pomocí zkušební konzoly VRS... 3 Zkušební konzola VRS... 3 Rozšířené vlastnosti... 5 Obrazovka Barvy... 6 Obrazovka

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Skener Uživatelská příručka 5. Stručný průvodce 6. Instalační CD-ROM 7. Kalibrační list 8. Informační nálepka 9. Posuvný

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Postupujte krok po kroku podle postupu popsaného níže, aby se USB skener nainstaloval správně. Krok 1. Připojení skeneru k počítači 1. Připojte

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Rollei DF-S 240 SE.

Rollei DF-S 240 SE. Obsah balení Rollei DF-S 240 SE skener Držáky negativů/filmů Držák 4v1 Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte diapozitivy

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Digitální plochý skener HP Scanjet 5590

Digitální plochý skener HP Scanjet 5590 Digitální plochý skener HP Scanjet 5590 Uživatelská příručka Digitální plochý skener HP Scanjet 5590 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Skenování s programem MP Navigator EX

Skenování s programem MP Navigator EX Kapitola 2 2 Skenování s programem MP Navigator EX Aplikace MP Navigator EX je nejjednodušším skenovacím programem, který se dodává současně se skenery Canon. Je velmi jednoduchý, jeho ovládání je intuitivní

Více

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac Uzivatelská pr rucka D 16G Twain Ovladac Obsah Obsah 1 Nastavení skenování s PC 2 Připojení k počítači 2.1 Typy připojení... 2-1 Připojení k paralelnímu portu...2-1 Připojení k portu USB...2-1 2.2 Připojení

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one. Uživatelská p íručka

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one. Uživatelská p íručka HP Officejet 7300/7400 series all-in-one Uživatelská p íručka HP Officejet 7300/7400 series all-in-one Uživatelská příručka Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Stručný průvodce 4. Instalační CD-ROM Instalace a nastavení skeneru Krok 1. Připojení skeneru k počítači Zkontrolujte zda je skener VYPNUTÝ.

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Řada HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Skener HP Scanjet 4070 Photosmart. Uživatelská příručka

Skener HP Scanjet 4070 Photosmart. Uživatelská příručka Skener HP Scanjet 4070 Photosmart Uživatelská příručka Právní informace Autorská práva a licence 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Kopírování, úpravy nebo překlad bez předchozího

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Popis domovské obrazovky

Popis domovské obrazovky Stručná příručka Informace o tiskárně Pomocí ovládacího panelu tiskárny 9 2 3 @!. 2 A B C 3 D E F 4 G H I 5 J K L 6 M N O 4 Popis domovské obrazovky Po zapnutí tiskárny se na displeji zobrazí základní

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

PŘEHLEDNÝ NÁVOD 1/4 - JAK STROJ POUŽÍVAT

PŘEHLEDNÝ NÁVOD 1/4 - JAK STROJ POUŽÍVAT PŘEHLEDNÝ NÁVOD 1/4 - JAK STROJ POUŽÍVAT Jak systém používat Panel Práce s dotykovým panelem* Přepnutí do hlavní nabídky Oblast mobilního přístupu (funkce NFC) 1. Klepnutím zvolíte nebo určíte nabídku.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Digitální plochý skener HP Scanjet 3770

Digitální plochý skener HP Scanjet 3770 Digitální plochý skener HP Scanjet 3770 Uživatelská p íručka Digitální plochý skener HP scanjet 3770 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačním systému Windows 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Uživatelská příručka pro tiskárnu 2600 Series

Uživatelská příručka pro tiskárnu 2600 Series Uživatelská příručka pro tiskárnu 2600 Series Leden 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4433, 4445 Model(y): Různé, xxx, kde x je libovolný alfanumerický znak Obsah Informace o bezpečnosti...5 Úvod...6

Více

Zásobník 5 (volitelný) Zásobník 6 (vkladač) (volitelný) Ovládací panel. Vysokoobjemový finišer (volitelný) Ovládací panel

Zásobník 5 (volitelný) Zásobník 6 (vkladač) (volitelný) Ovládací panel. Vysokoobjemový finišer (volitelný) Ovládací panel Xerox ColorQube 90/90/90 Základní informace o přístroji Základní informace o přístroji Funkce V závislosti na konfiguraci může přístroj poskytovat následující funkce: 8 Kopírování E-mail Internetový fax

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Instalační návod a Návod k obsluze

Instalační návod a Návod k obsluze Instalační návod a Návod k obsluze EKRUCBS Instalační návod a Návod k obsluze čeština Obsah Obsah Pro uživatele 2 1 Tlačítka 2 2 Stavové ikony 2 Pro instalačního technika 3 3 Přehled: Instalace a konfigurace

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Stručný průvodce 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru Tento skener

Více

HP Deskjet 3050A J611 series

HP Deskjet 3050A J611 series HP Deskjet 3050A J611 series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP All-in-One Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7 Automatické vypnutí...8

Více

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series HP Deskjet 3510 e-all-in-one series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte zařízení HP Deskjet 3510 series Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7

Více

Poznámky k vydání softwaru Capture Pro Verze 3.1.0

Poznámky k vydání softwaru Capture Pro Verze 3.1.0 Poznámky k vydání softwaru Capture Pro Verze 3.1.0 Verze 3.1.0 softwaru Capture Pro vylepšuje stávající software a opravuje chyby. Ve verzi 3.1.0 jsou samostatný software Capture Pro a klientská verze

Více

Uživatelská příručka k tiskárně Lexmark S400 Series

Uživatelská příručka k tiskárně Lexmark S400 Series Uživatelská příručka k tiskárně Lexmark S400 Series Duben 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4443 Model(y): 201, 20E Obsah Informace o bezpečnosti...5 Informace o tiskárně...6 Děkujeme vám, že jste

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Ovládací panel. Barevná multifunkční tiskárna Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Ovládací panel. Barevná multifunkční tiskárna Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Ovládací panel Dostupné aplikace se mohou v různých sestavách tiskárny lišit. Podrobnosti o aplikacích a funkcích najdete v uživatelské příručce. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Stisknutím tlačítka Domovská obrazovka

Více

HP OfficeJet 4650 All-in-One series

HP OfficeJet 4650 All-in-One series HP OfficeJet 4650 All-in-One series Obsah 1 Postup... 1 2 Začínáme... 2 Usnadnění... 2 Části tiskárny... 3 Ovládací panel a kontrolky stavu... 4 Základní informace o papíru... 6 Vkládání médií... 9 Vložení

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Stručná referenční příručka M276 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Začínáme. Obsah. Quick User Guide - čeština

Začínáme. Obsah. Quick User Guide - čeština Začínáme Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Anywhere Wifi. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a jeho softwarem. Všechny informace

Více

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze Software pro úpravu snímků LAB-10 Návod k obsluze CZ Úvod Charakteristické vlastnosti programu LAB-10 Program LAB-10 je určen ke zpracování snímků skenovaných skenerem filmů ES-10 a je vybaven následujícími

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Příručka nastavení skenování pro ovladač ISIS

Příručka nastavení skenování pro ovladač ISIS Příručka nastavení skenování pro ovladač ISIS Obsah Spuštění nástroje pro ověření skenování... 2 Dialogové okno Nástroj pro ověření skenování... 4 Konfigurace nastavení obrázku... 6 Karta Hlavní... 8 Karta

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

TISKOVÉ SESTAVY TISKOVÉ SESTAVY... 1

TISKOVÉ SESTAVY TISKOVÉ SESTAVY... 1 TISKOVÉ SESTAVY Ve Windomech existují dva typy sestav. Jsou to sestavy vestavěné a uživatelské. Oba typy sestav lze vytvořit přímo na míru uživateli buď přímo vlastní tvorbou sestavy (v případě uživatelských

Více

Uživatelská příručka pro systém Windows. Informace o zařízení All-In-One na str. 9. Jak používat zařízení All-In-One v sít ovém prostředí.

Uživatelská příručka pro systém Windows. Informace o zařízení All-In-One na str. 9. Jak používat zařízení All-In-One v sít ovém prostředí. X6100 Series Uživatelská příručka pro systém Windows Informace o zařízení All-In-One na str. 9 Informace o částech tiskárny a softwaru. Práce v síti na str. 75 Jak používat zařízení All-In-One v sít ovém

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

NÁVOD K OBSLUZE (pro tiskárnu a skener)

NÁVOD K OBSLUZE (pro tiskárnu a skener) NÁVOD K OBSLUZE (pro tiskárnu a skener) DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM Strana ÚVOD...1 OBSAH...2 TISK...3 SKENOVÁNÍ...12 NASTAVENÍ SYSTÉMU...23 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD...25 SPECIFIKACE...29 ÚVOD V tomto návodu

Více

Uživatelská příručka tiskárny Intuition S500 Series

Uživatelská příručka tiskárny Intuition S500 Series Uživatelská příručka tiskárny Intuition S500 Series Duben 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4443 Model(y): 301, 30E Obsah Informace o bezpečnosti...5 Informace o tiskárně...6 Děkujeme vám, že jste

Více

FilmScan35 I. Uživatelská příručka

FilmScan35 I. Uživatelská příručka FilmScan35 I Uživatelská příručka -1- I. Obsah balení FilmScan35 I FilmScan35 I Držák negativů Držák diapozitivů CD-ROM Instalační příručka Čistící štětec -2- POZNÁMKA Filmový skener podporuje Windows

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

Uživatelská příručka tiskárny S300 Series

Uživatelská příručka tiskárny S300 Series Uživatelská příručka tiskárny S300 Series Duben 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4443 Model(y): 101, 10E Obsah Informace o bezpečnosti...5 Informace o tiskárně...6 Děkujeme vám, že jste si vybrali

Více