HP DeskJet 2130 All-in-One series

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HP DeskJet 2130 All-in-One series"

Transkript

1 HP DeskJet 2130 All-in-One series

2

3 Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií Vložení předlohy na sklo skeneru Základní informace o papíru Spusťte software tiskárny HP (Windows) Režim spánku Automatické vypnutí Tisk Tisk dokumentů Tisk fotografií Tisk obálek Tisk s použitím možnosti Maximální rozlišení Tipy pro úspěšný tisk Kopírování a skenování Kopírování dokumentů Skenování Tipy pro úspěšné kopírování a skenování Správa inkoustových kazet Kontrola odhadované hladiny inkoustu Objednání tiskového spotřebního materiálu Výměna inkoustových kazet Použít režim s jednou tiskovou kazetou Informace k záruce tiskové kazety CSWW iii

4 Tipy pro práci s tiskovými kazetami Připojení tiskárny Připojení tiskárny k počítači pomocí kabelu USB (bez připojení k síti) Připojte novou tiskárnu Vyřešit problém Problémy s uvíznutím nebo nesprávným podáním papíru Problémy s inkoustovými kazetami Problémy s tiskem Problémy s kopírováním Problémy se skenováním Problémy s hardwarem tiskárny Podpora společnosti HP Dodatek A Technické informace Upozornění společnosti Hewlett-Packard Technické údaje Program výrobků zohledňujících životní prostředí Poznámky o předpisech Rejstřík iv CSWW

5 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series Jak používat zařízení HP DeskJet 2130 series Začínáme na stránce 3 Tisk na stránce 21 Kopírování a skenování na stránce 31 Správa inkoustových kazet na stránce 37 Připojení tiskárny na stránce 45 Technické informace na stránce 69 Vyřešit problém na stránce 49 CSWW 1

6 2 Kapitola 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series CSWW

7 2 Začínáme Části tiskárny Funkce ovládacího panelu Stavové kontrolky Vkládání médií Vložení předlohy na sklo skeneru Základní informace o papíru Spusťte software tiskárny HP (Windows) Režim spánku Automatické vypnutí CSWW 3

8 Části tiskárny 1 Vodítko šířky papíru 2 Vstupní zásobník 3 Kryt vstupního zásobníku 4 Víko skeneru 5 Sklo skeneru 6 Ovládací panel 7 Dvířka pro přístup ke kazetě 8 Inkoustové kazety 9 Výstupní zásobník 10 Nástavec výstupního zásobníku (také jen nástavec zásobníku) 11 Připojení ke zdroji napájení 12 port USB 4 Kapitola 2 Začínáme CSWW

9 Funkce ovládacího panelu Funkce Popis 1 Tlačítko Zrušit: Přeruší probíhající operaci. 2 Tlačítko Pokračovat: Slouží k obnovení přerušeného tisku (např. po vložení papíru nebo odstranění uvíznutého papíru). Kontrolka Pokračovat: Informuje, že je tiskárna ve varovném či chybovém stavu. 3 Tlačítko Kopírovat černobíle: Spouští černobílé kopírování. Několikanásobným stisknutím tlačítka zvýšíte počet černobílých kopií. Kopírování bude zahájeno dvě sekundy po stisknutí posledního tlačítka. 4 Tlačítko Kopírovat barevně: Spouští barevné kopírování. Několikanásobným stisknutím tlačítka zvýšíte počet barevných kopií. Kopírování bude zahájeno dvě sekundy po stisknutí posledního tlačítka. 5 Tlačítko Technické údaje: Umožňuje zapnout či vypnout tiskárnu. 6 Kontrolky Upozornění na inkoust: Označuje nedostatek inkoustu nebo potíže s inkoustovou tiskovou kazetou. CSWW Funkce ovládacího panelu 5

10 Stavové kontrolky Kontrolka tlačítka Technické údaje Stav Svítí Vypnuto Popis Tiskárna je zapnutá. Tiskárna je vypnutá. Ztlumená Signalizuje, že je tiskárna v režimu spánku. Tiskárna přejde do režimu spánku automaticky po 5 minutách nečinnosti. Bliká Tiskárna zpracovává úlohu. Úlohu můžete zrušit stisknutím tlačítka Zrušit ( ). Rychlé blikání Pokud jsou přístupová dvířka kazet otevřená, zavřete je. Pokud jsou přístupová dvířka kazet zavřená a kontrolka rychle bliká, tiskárna je v chybovém stavu, který lze odstranit pomocí počítače podle pokynů na obrazovce. Pokud se na obrazovce nezobrazují žádné zprávy, zkuste vytisknout dokument. Tato akce by měla vyvolat zobrazení zprávy na obrazovce. Kontrolka Pokračovat bliká. Příčina Ve vstupním zásobníku není papír. Řešení Vložte papír do vstupního zásobníku a poté stisknutím tlačítka Pokračovat ( ) pokračujte v tisku. Informace o vkládání papíru naleznete v tématu Vkládání médií na stránce 10. Kontrolka Pokračovat nesvítí a jedna kontrolka Upozornění na inkoust svítí. Příčina Řešení Mohl se vyskytnout jeden z následujících problémů. Odpovídající inkoustová kazeta chybí. Odpovídající inkoustová kazeta je nesprávně vložena nebo je stále kryta plastovou páskou. Pokud některá z inkoustových kazet chybí, tiskárna přejde do režimu jedné kazety. Chcete-li režim jedné kazety ukončit, vložte požadovanou inkoustovou tiskovou kazetu. Další informace o režimu jedné kazety V příslušné inkoustové kazetě dochází inkoust. 6 Kapitola 2 Začínáme CSWW

11 Příčina Řešení naleznete v tématu Použít režim s jednou tiskovou kazetou na stránce 42. Pokud jsou v tiskárně vloženy obě inkoustové kazety, vyjměte příslušnou inkoustovou kazetu, ujistěte se, že byla sejmuta plastová páska, a poté ji správně vložte zpět. Další informace naleznete v tématu Výměna inkoustových kazet na stránce 40. Pokud v inkoustové kazetě dochází inkoust, tiskárna může pokračovat v tisku se zbývajícím inkoustem. Může být ovlivněna kvalita tištěných dokumentů. Pokud již kvalita tisku není přijatelná, inkoustovou kazetu vyměňte. Další informace naleznete v tématu Výměna inkoustových kazet na stránce 40. Kontrolka Pokračovat nesvítí a svítí obě kontrolky Upozornění na inkoust. Příčina V obou inkoustových tiskových kazetách dochází inkoust. Řešení Tiskárna může pokračovat v tisku pomocí zbývajícího inkoustu. Může být ovlivněna kvalita tištěných dokumentů. Pokud již kvalita tisku není přijatelná, inkoustové kazety vyměňte. Informace o výměně inkoustových kazet naleznete v tématu Výměna inkoustových kazet na stránce 40. Kontrolka Pokračovat nesvítí a jedna kontrolka Upozornění na inkoust bliká. Příčina Řešení Příslušná inkoustová kazeta je nekompatibilní, poškozená nebo nesprávně vložená. Ujistěte se, že používáte správnou inkoustovou kazetu HP pro vaši tiskárnu. Zkontrolujte, zda je daná inkoustová kazeta vložena ve správné zásuvce. Pokud chyba přetrvává, vyměňte inkoustovou kazetu. Informace o výměně inkoustových kazet naleznete v tématu Výměna inkoustových kazet na stránce 40. Kontrolka Pokračovat nesvítí a blikají obě kontrolky Upozornění na inkoust. CSWW Stavové kontrolky 7

12 Příčina Řešení Mohl se vyskytnout jeden z následujících problémů. Obě inkoustové kazety chybí. Obě inkoustové kazety jsou nesprávně vloženy nebo jsou stále kryty plastovou páskou. Pokud v tiskárně nejsou vloženy žádné inkoustové kazety, vložte je. Pokud jsou v tiskárně vloženy obě inkoustové kazety, vyjměte je a ujistěte se, že jsou z nich sejmuty plastové pásky, a poté je správně vložte zpět. Obě inkoustové kazety jsou nekompatibilní nebo poškozené. Ověřte, že používáte správné inkoustové kazety HP pro vaši tiskárnu. Pokud chyba přetrvává, vyměňte inkoustové kazety. Informace o výměně inkoustových kazet naleznete v tématu Výměna inkoustových kazet na stránce 40. Kontrolka Pokračovat bliká a jedna kontrolka Upozornění na inkoust svítí. Příčina Řešení Mohl se vyskytnout jeden z následujících problémů. Je vložena padělaná nebo již dříve použitá kazeta. Pokud byla daná inkoustová kazeta nově vložena, může být padělaná nebo již dříve použitá. Další informace naleznete v související zprávě v softwaru tiskárny HP. V příslušné inkoustové kazetě je velmi nízká hladina inkoustu. Pokud příslušná inkoustová kazeta není nově nainstalovaná, hladina inkoustu je velmi nízká. Stisknutím tlačítka Pokračovat ( ) pokračujte v tisku. Jakmile kvalita tisku již nebude přijatelná, inkoustovou kazetu vyměňte. Informace o výměně inkoustových kazet naleznete v tématu Výměna inkoustových kazet na stránce 40. Kontrolka Pokračovat bliká a svítí obě kontrolky Upozornění na inkoust. Příčina Řešení Mohl se vyskytnout jeden z následujících problémů. Jsou vloženy padělané nebo již dříve použité kazety. Pokud byly inkoustové kazety nově vloženy, mohou být padělané nebo již dříve použité. Další informace naleznete v související zprávě v softwaru tiskárny HP. V obou inkoustových kazetách je velmi nízká hladina inkoustu. Pokud inkoustové kazety nejsou nově vložené, mají velmi nízkou hladinu inkoustu. Stisknutím tlačítka Pokračovat ( ) pokračujte v tisku. Jakmile kvalita tisku již nebude přijatelná, inkoustové kazety vyměňte. Informace o výměně inkoustových kazet naleznete v tématu Výměna inkoustových kazet na stránce 40. Kontrolka Pokračovat bliká, kontrolka tlačítka Technické údaje svítí a obě kontrolky Upozornění na inkoust blikají. 8 Kapitola 2 Začínáme CSWW

13 Příčina Mohl se vyskytnout jeden z následujících problémů. Došlo k uvíznutí papíru. Řešení Uvolněte případný uvíznutý papír nebo zaseknutý vozík. Další informace naleznete v tématu Problémy s uvíznutím nebo nesprávným podáním papíru na stránce 50. Vozík tiskových kazet uvnitř tiskárny uvízl. Kontrolka Pokračovat, kontrolka tlačítka Technické údaje a obě kontrolky Upozornění na inkoust blikají. Příčina Mohl se vyskytnout jeden z následujících problémů. Řešení Resetujte tiskárnu. Skener nefunguje. Tiskárna je v chybovém stavu. 1. Vypněte tiskárnu. 2. Odpojte napájecí kabel. 3. Chvíli počkejte a poté kabel znovu připojte. 4. Zapněte tiskárnu. Pokud problém přetrvává, obraťte se na společnost HP. Tiskárna může tisknout, i když skener nefunguje. CSWW Stavové kontrolky 9

14 Vkládání médií Pro pokračování vyberte formát papíru. Vložení papíru plného formátu 1. Zvedněte vstupní zásobník. 2. Posuňte vodítko šířky papíru doleva. 3. Vložte balík papírů do vstupního zásobníku kratší stranou dolů a tiskovou stranou nahoru. Zasuňte balík papírů na doraz. 10 Kapitola 2 Začínáme CSWW

15 4. Posuňte vodítko šířky papíru směrem doprava, až se zastaví o okraj papíru. 5. Snižte výstupní zásobník a vytáhněte nástavec výstupního zásobníku. Vložení papíru malého formátu 1. Zvedněte vstupní zásobník. 2. Posuňte vodítko šířky papíru doleva. CSWW Vkládání médií 11

16 3. Balík fotografického papíru vložte kratší stranou k pravé zadní straně vstupního zásobníku tiskovou stranou vzhůru a zasunujte jej, dokud se nezastaví. 4. Posuňte vodítko šířky papíru směrem doprava, až se zastaví o okraj papíru. 5. Snižte výstupní zásobník a vytáhněte nástavec výstupního zásobníku. Vložení obálek 1. Zvedněte vstupní zásobník. 12 Kapitola 2 Začínáme CSWW

17 2. Posuňte vodítko šířky papíru doleva. 3. Vložte jednu nebo více obálek k pravé zadní straně vstupního zásobníku a zasunujte je, dokud se nezastaví. Tištěná strana musí směřovat nahoru. Chlopeň musí být na levé straně a směřovat dolů. 4. Posuňte vodítko šířky papíru směrem dovnitř proti balíku obálek, dokud se nezarazí. 5. Snižte výstupní zásobník a vytáhněte nástavec výstupního zásobníku. CSWW Vkládání médií 13

18 Vložení předlohy na sklo skeneru Umístění předlohy na skleněnou plochu skeneru 1. Zvedněte víko skeneru. 2. Umístěte předlohu do pravého rohu skleněné plochy skeneru tiskovou stranou dolů. 3. Zavřete víko skeneru. 14 Kapitola 2 Začínáme CSWW

19 Základní informace o papíru Tiskárna je navržena tak, aby dobře fungovala s většinou typů papíru. Před nakoupením většího množství papíru nejdříve vyzkoušejte různé druhy papíru. S papíry HP dosáhnete optimální kvality tisku. Další informace o papírech HP naleznete na stránkách společnosti HP na adrese Společnost HP doporučuje pro tisk každodenních dokumentů používat prosté papíry s logem ColorLok. Všechny papíry s logem ColorLok jsou nezávisle testovány, aby splnily vysoké standardy spolehlivosti a kvality tisku a vytvořily dokumenty s ostrými, živými barvami a sytou černou, které schnou rychleji než běžné papíry. Hledejte papíry s logem ColorLok v řadě hmotností a velikostí od předních výrobců papíru. Tato část obsahuje následující témata: Doporučené papíry pro tisk Objednávka papíru HP Doporučené papíry pro tisk Tisk fotografií Chcete-li dosáhnout nejlepší kvality při tisku, HP doporučuje použití papírů HP, které jsou přímo určeny pro typ projektu, který tisknete. V závislosti na zemi/oblasti pravděpodobně nebudou některé z těchto papírů k dispozici. Fotografický papír HP Premium Plus Photo Paper Fotografický papír HP Premium Plus Photo Paper představuje nejkvalitnější fotografický papír společnosti HP určený pro nejlepší fotografie. Díky fotografickému papíru HP Premium Plus Photo Paper můžete tisknout překrásné fotografie, které ihned schnou, takže se o ně můžete podělit ihned po vyjmutí z tiskárny. Je dostupný v několika formátech včetně A4, 22 x 28 cm (8,5 x 11 palců), 10 x 15 cm (4 x 6 palců), 13 x 18 cm (5 x 7 palců) a se dvěma povrchovými úpravami lesklý a jemně lesklý (pololesklý). Ideální pro zarámování, výstavu nebo darování vašich nejlepších fotografií a zvláštní fotografické projekty. Fotografický papír HP Premium Plus Photo Paper vám poskytne špičkové výsledky v profesionální kvalitě a trvanlivosti. Zdokonalený fotografický papír HP Advanced Photo Paper Tento lesklý fotografický papír má povrch zajišťující okamžité schnutí, takže s ním lze manipulovat bez rizika rozmazání. Odolává vodě, šmouhám, otiskům prstů a vlhkosti. Vzhled i struktura vytištěných fotografií je srovnatelná s fotografiemi vyvolanými ve fotografických laboratořích. Tyto papíry jsou k dispozici v několika formátech: A4, 22 x 28 cm (8,5 x 11 palců), 10 x 15 cm (4 x 6 palců), 13 x 18 cm (5 x 7 palců). Bez obsahu kyseliny pro větší stálost dokumentů. Fotografický papír pro každodenní použití HP Everyday Photo Paper Tiskněte levně barevné každodenní fotografie na papír, který byl navržen pro běžný tisk fotografií. Tento fotografický papír za dostupné ceny rychle schne a snadno se s ním manipuluje. Při použití tohoto papíru v jakékoli inkoustové tiskárně získáte ostré a jasné obrázky. Je k dispozici s lesklým povrchem CSWW Základní informace o papíru 15

20 v několika formátech: A4, 22 x 28 cm (8,5 x 11 palců), 13 x 18 cm (5 x 7 palců) a 10 x 15 cm (4 x 6 palců). Bez obsahu kyseliny pro větší stálost dokumentů. Fotografické sady HP Photo Value Pack Firemní dokumenty Balíčky HP Photo Value obsahují balení originálních inkoustových kazet značky HP a papírů HP Advanced Photo Paper, které vám pomohou ušetřit čas a vyhnout se problémům s tiskem cenově dostupných fotografií v laboratorní kvalitě na tiskárně značky HP. Originální inkousty HP a papír HP Advanced Photo Paper jsou navrženy tak, aby pracovaly společně, takže fotografie jsou výtisk od výtisku trvanlivé a živé. Skvělé pro tisk všech fotografií z dovolené, které stojí za to, nebo vícenásobných výtisků pro sdílení. Matný papír na prezentace HP Premium s gramáží 120 g nebo matný profesionální papír HP s gramáží 120 g Jedná se o těžký, oboustranný, matný papír ideální pro prezentace, návrhy, zprávy a bulletiny. Jeho hmotnost mu dává vynikající vzhled a působivost. Lesklý papír na brožury HP s gramáží 180 g nebo lesklý profesionální papír HP s gramáží 180 g Tyto papíry jsou lesklé po obou stranách a jsou určeny pro oboustranný tisk. Jsou velmi vhodné pro reprodukce v kvalitě srovnatelné s fotografiemi a pro obchodní grafiku používanou na desky výkazů, speciální prezentace, brožury, poštovní zásilky a kalendáře. Matný papír na brožury HP s gramáží 180 g nebo matný profesionální papír HP s gramáží 180 g Tyto papíry jsou matné po obou stranách a jsou určeny pro oboustranný tisk. Jsou velmi vhodné pro reprodukce v kvalitě srovnatelné s fotografiemi a pro obchodní grafiku používanou na desky výkazů, speciální prezentace, brožury, poštovní zásilky a kalendáře. Běžný tisk Všechny papíry pro každodenní použití využívají technologii ColorLok, která omezuje rozmazávání a zajišťuje tmavší černou a živější barvy. Jasně bílý papír do inkoustových tiskáren HP Bright White Inkjet Paper Jasně bílý papír HP Bright White Inkjet Paper poskytuje vysoký stupeň barevného kontrastu a ostrý text. Je dostatečně neprůhledný pro oboustranné barevné použití, nedochází u něj k propíjení, což jej předurčuje pro bulletiny, zprávy a letáky. Papír pro tiskárny HP Printing Paper Papír HP Printing Paper je víceúčelový papír s vysokou kvalitou. Vytváří dokumenty, které vzbuzují solidnější dojem než dokumenty vytištěné na standardní víceúčelový papír nebo papír do kopírek, ať již jde o vzhled, či hmatový dojem. Bez obsahu kyseliny pro větší stálost dokumentů. Kancelářský papír HP Office Paper Papír HP Office Paper je víceúčelový papír s vysokou kvalitou. Je vhodný pro kopírování, návrhy, poznámky a další každodenní dokumenty. Bez obsahu kyseliny pro větší stálost dokumentů. Kancelářský papír HP Office Recycled Paper Kancelářský papír HP Office Recycled Paper je vysoce kvalitní víceúčelový papír, který je vyroben z 30 % recyklovaných vláken. 16 Kapitola 2 Začínáme CSWW

21 Objednávka papíru HP Tiskárna je navržena tak, aby dobře fungovala s většinou typů kancelářského papíru. K zajištění optimální kvality tisku používejte papíry HP. Chcete-li objednat papíry HP nebo jiný spotřební materiál, přejděte na stránku V současné době jsou některé části webu společnosti HP dostupné pouze v angličtině. Společnost HP doporučuje běžné papíry s logem ColorLok pro tisk a kopírování každodenních dokumentů. Všechny papíry s logem ColorLok jsou nezávisle testovány, aby splňovaly vysoké standardy spolehlivosti a kvality tisku a vytvářely dokumenty s ostrými, živými barvami a sytou černou. Navíc schnou rychleji než běžné papíry. Vyhledejte papíry s logem ColorLok v mnoha gramážích a formátech u významných výrobců papíru. CSWW Základní informace o papíru 17

22 Spusťte software tiskárny HP (Windows) Po nainstalování softwaru tiskárny HP klikněte dvakrát na ikonu tiskárny na ploše nebo některým z následujících způsobů otevřete software tiskárny: Windows 8.1: Klikněte na šipku dolů v levém dolním rohu úvodní obrazovky a vyberte název tiskárny. Windows 8: Na úvodní obrazovce klikněte pravým tlačítkem do prázdné oblasti, na panelu aplikací klikněte na položku Všechny aplikace a poté vyberte název tiskárny. Windows 7, Windows Vista a Windows XP: Na ploše počítače klikněte na nabídku Start, vyberte možnost Všechny programy, klikněte na položku HP, klikněte na složku tiskárny a poté vyberte ikonu s názvem tiskárny. 18 Kapitola 2 Začínáme CSWW

23 Režim spánku V režimu spánku je snížena spotřeba energie. Po výchozím nastavení tiskárny tiskárna přejde do režimu spánku po 5 minutách nečinnosti. Kontrolka tlačítka Technické údaje je v režimu spánku ztlumená. Čas potřebný pro aktivaci režimu spánku nelze měnit. CSWW Režim spánku 19

24 Automatické vypnutí Tato funkce snižuje spotřebu energie tím, že tiskárnu vypne po 2 hodinách nečinnosti. Funkce Automatické vypnutí slouží k úplnému vypnutí tiskárny, takže k jejímu následnému spuštění je třeba použít tlačítko napájení. Pokud vaše tiskárna tuto funkci úspory energie podporuje, funkce Automatické vypnutí se automaticky povolí nebo zakáže v závislosti na možnostech tiskárny a možnostech připojení. I v případě, že je funkce Automatické vypnutí zakázaná, přejde tiskárna po 5 minutách nečinnosti do režimu spánku a snižuje tak spotřebu energie. Funkce Automatické vypnutí se povolí při zapnutí tiskárny, pokud tiskárna nepodporuje síť nebo funkci faxu nebo pokud tyto možnosti nepoužívá. Funkce Automatické vypnutí se zakáže, pokud je zapnuto bezdrátové rozhraní nebo funkce Wi-Fi Direct tiskárny nebo pokud tiskárna s faxem, podporou rozhraní USB nebo sítě Ethernet vytvoří faxové, USB nebo ethernetové připojení. 20 Kapitola 2 Začínáme CSWW

25 3 Tisk Tisk dokumentů Tisk fotografií Tisk obálek Tisk s použitím možnosti Maximální rozlišení Tipy pro úspěšný tisk CSWW 21

26 Tisk dokumentů Před tiskem dokumentů se ujistěte, že je ve vstupním zásobníku vložen papír a výstupní zásobník je otevřený. Více informací o vkládání papíru naleznete v tématu Vkládání médií na stránce 10. Tisk dokumentu (Windows) 1. V softwaru stiskněte tlačítko Tisk. 2. Ujistěte se, že je vybrána tiskárna. 3. Klikněte na tlačítko, kterým se otevře dialogové okno Vlastnosti. V závislosti na aplikaci může být toto tlačítko označeno Vlastnosti, Možnosti, Nastavení tiskárny, Vlastnosti tiskárny, Tiskárna nebo Předvolby. 4. Vyberte příslušnou možnost. Na kartě Rozvržení vyberte orientaci Na výšku nebo Na šířku. Na kartě Papír/Kvalita vyberte příslušný formát papíru z rozevírací nabídky Média v oblasti Výběr zásobníku a příslušnou kvalitu tisku z oblasti Nastavení kvality. Poté vyberte odpovídající barvu v oblasti Barva. Na kartě Rozšířené vyberte z rozevírací nabídky Formát papíru příslušný formát papíru. 5. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti. 6. Kliknutím na tlačítko Tisk nebo OK zahájíte tisk. Tisk dokumentů (OS X) 1. V aplikaci otevřete nabídku Soubor a klikněte na příkaz Tisk. 2. Ujistěte se, že je zvolena tiskárna pro tisk. 3. Zadejte vlastnosti stránky. Pokud nejsou k dispozici možnosti v dialogovém okně Tisk, klikněte na možnost Zobrazit podrobnosti. POZNÁMKA: Pro tiskárnu připojenou přes rozhraní USB jsou k dispozici následující možnosti. Umístění možností se může lišit v závislosti na aplikaci. Vyberte formát papíru. POZNÁMKA: Pokud změníte nastavení Formát papíru, ujistěte se, že jste vložili správný papír. Vyberte orientaci. Zadejte procenta měřítka. 4. Klikněte na tlačítko Tisk. Tisk na obě strany listu (Windows) 1. Vyberte v softwaru možnost Tisk. 2. Ujistěte se, že je vybrána tiskárna. 22 Kapitola 3 Tisk CSWW

27 3. Klepněte na tlačítko, kterým se otevře dialogové okno Vlastnosti. V závislosti na softwarové aplikaci může být toto tlačítko označeno Vlastnosti, Možnosti, Nastavení tiskárny, Vlastnosti tiskárny, Tiskárna nebo Předvolby. 4. Vyberte příslušnou možnost. Na kartě Rozvržení vyberte orientaci Na výšku, nebo Na šířku. Na kartě Papír/Kvalita vyberte příslušný formát papíru z rozevírací nabídky Média v oblasti Výběr zásobníku a příslušnou kvalitu tisku z oblasti Nastavení kvality. Poté vyberte odpovídající barvu v oblasti Barva. Klepněte na možnost Rozšířené a z rozevírací nabídky Formát papíru vyberte vhodný formát papíru. 5. Na kartě Rozvržení vyberte požadovanou možnost z rozevírací nabídky Ruční tisk na obě strany. 6. Po vytištění první stránky postupujte dle pokynů na obrazovce a vložte papír znovu prázdnou stranou nahoru a horní stranou dolů. Poté klikněte na možnost Pokračovat. 7. Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk. Tisk na obě strany listu (OS X) 1. V aplikaci otevřete nabídku Soubor a klikněte na příkaz Tisk. 2. V dialogovém okně Tisk vyberte z rozbalovací nabídky možnost Manipulace s papírem a vyberte u položky Pořadí stránek možnost Normální. 3. Nastavte volbu Stránky k vytištění na možnost Pouze liché. 4. Klikněte na tlačítko Tisk. 5. Po vytištění všech lichých stránek dokumentu vyjměte dokument z výstupního zásobníku. 6. Založte dokument zpět tak, aby konec dokumentu nyní směroval do tiskárny a prázdná strana dokumentu směrovala směrem k přední části tiskárny. 7. V dialogovém okně Tisk se vraťte do rozbalovací nabídky Manipulace s papírem, nastavte pořadí stránek na hodnotu Normální a tištěné stránky na Pouze sudé. 8. Klikněte na tlačítko Tisk. CSWW Tisk dokumentů 23

28 Tisk fotografií Před tiskem fotografií se ujistěte, že je ve vstupním zásobníku vložen fotografický papír a výstupní zásobník je otevřený. Více informací o vkládání papíru naleznete v tématu Vkládání médií na stránce 10. Tisk fotografie na fotografický papír (Windows) 1. V softwaru stiskněte tlačítko Tisk. 2. Ujistěte se, že je vybrána tiskárna. 3. Klikněte na tlačítko, kterým se otevře dialogové okno Vlastnosti. V závislosti na aplikaci může být toto tlačítko označeno Vlastnosti, Možnosti, Nastavení tiskárny, Vlastnosti tiskárny, Tiskárna nebo Předvolby. 4. Vyberte příslušnou možnost. Na kartě Rozvržení vyberte orientaci Na výšku nebo Na šířku. Na kartě Papír/Kvalita vyberte příslušný formát papíru z rozevírací nabídky Média v oblasti Výběr zásobníku a příslušnou kvalitu tisku z oblasti Nastavení kvality. Poté vyberte odpovídající barvu v oblasti Barva. Klikněte na možnost Upřesnit a vyberte z rozevíracího seznamu Formát papíru příslušný formát fotografie. 5. Kliknutím na tlačítko OK se vraťte do dialogového okna Vlastnosti. 6. Klikněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Tisk nebo OK v dialogovém okně Tisk. POZNÁMKA: Po dokončení tisku vyjměte nepoužitý fotografický papír ze vstupního zásobníku. Uchovávejte papír tak, aby se nemohl zkroutit. To by mohlo snížit kvalitu výtisku. Tisk fotografií z počítače (OS X) 1. V aplikaci otevřete nabídku Soubor a klikněte na příkaz Tisk. 2. Ujistěte se, že je zvolena tiskárna pro tisk. 3. Nastavte možnosti tisku. Pokud nejsou k dispozici možnosti v dialogovém okně Tisk, klikněte na možnost Zobrazit podrobnosti. POZNÁMKA: Pro tiskárnu připojenou přes rozhraní USB jsou k dispozici následující možnosti. Umístění možností se může lišit v závislosti na aplikaci. a. V rozbalovací nabídce Formát papíru vyberte požadovaný formát papíru. POZNÁMKA: Pokud změníte nastavení Formát papíru, ujistěte se, že jste vložili správný papír. b. Vyberte Orientaci. c. V rozbalovací nabídce vyberte položku Typ papíru/kvalita a poté vyberte následující nastavení: 24 Kapitola 3 Tisk CSWW

29 Typ papíru: Správný typ fotopapíru Kvalita: Nejlepší nebo Maximální rozlišení Klikněte na trojúhelník pro rozbalení Možnosti barev a poté vyberte odpovídající možnost nabídky Oprava fotografie. Vypnuto: na obrázek nepoužije žádné úpravy. Základní: automaticky zaostří obrázek, přiměřeně upraví ostrost obrázku. 4. Vyberte všechny další požadované možnosti tisku a potom klikněte na tlačítko Tisk. CSWW Tisk fotografií 25

30 Tisk obálek Před tiskem obálek se ujistěte, že jsou ve vstupním zásobníku vloženy obálky a výstupní zásobník je otevřený. Do vstupního zásobníku je možné vložit jednu nebo více obálek. Nepoužívejte lesklé nebo reliéfní obálky ani obálky se sponami či průhlednými okénky. Více informací o vkládání obálek naleznete v tématu Vkládání médií na stránce 10. POZNÁMKA: Podrobnosti o formátování textu, který má být vytištěn na obálky, naleznete v nápovědě k textovému editoru. Tisk obálky (Windows) 1. V softwaru stiskněte tlačítko Tisk. 2. Ujistěte se, že je vybrána tiskárna. 3. Klikněte na tlačítko, kterým se otevře dialogové okno Vlastnosti. V závislosti na aplikaci může být toto tlačítko označeno Vlastnosti, Možnosti, Nastavení tiskárny, Vlastnosti tiskárny, Tiskárna nebo Předvolby. 4. Vyberte příslušnou možnost. Na kartě Rozvržení vyberte orientaci Na výšku nebo Na šířku. Na kartě Papír/Kvalita vyberte příslušný formát papíru z rozevírací nabídky Média v oblasti Výběr zásobníku a příslušnou kvalitu tisku z oblasti Nastavení kvality. Poté vyberte odpovídající barvu v oblasti Barva. Klikněte na možnost Upřesnit a vyberte z rozevíracího seznamu Formát papíru příslušný formát obálky. 5. Klikněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Tisk nebo OK v dialogovém okně Tisk. Tisk obálek (OS X) 1. V aplikaci otevřete nabídku Soubor a klikněte na příkaz Tisk. 2. Ujistěte se, že je zvolena tiskárna pro tisk. 3. Nastavte možnosti tisku. Pokud nejsou k dispozici možnosti v dialogovém okně Tisk, klikněte na možnost Zobrazit podrobnosti. POZNÁMKA: Pro tiskárnu připojenou přes rozhraní USB jsou k dispozici následující možnosti. Umístění možností se může lišit v závislosti na aplikaci. a. V rozbalovací nabídce Formát papíru vyberte požadovaný formát obálky. POZNÁMKA: Pokud změníte nastavení Formát papíru, ujistěte se, že jste vložili správný papír. b. V rozbalovací nabídce vyberte možnost Typ papíru/kvalita a ověřte, zda je u typu papíru nastavena hodnota Běžný papír. 4. Klikněte na tlačítko Tisk. 26 Kapitola 3 Tisk CSWW

31 Tisk s použitím možnosti Maximální rozlišení Pro tisk ostrých fotografií v vysoké kvalitě na fotografický papír použijte maximální rozlišení (dpi). Tisk v maximálním rozlišení trvá déle než tisk při jiném nastavení a vyžaduje hodně místa na disku. Seznam podporovaných rozlišení tisku najdete na HP DeskJet 2130 series webových stránkách podpory Tisk v režimu maximálního rozlišení (Windows) 1. Vyberte v softwaru možnost Tisk. 2. Ujistěte se, že je vybrána tiskárna. 3. Klikněte na tlačítko, kterým se otevře dialogové okno Vlastnosti. V závislosti na aplikaci může být toto tlačítko označeno Vlastnosti, Možnosti, Nastavení tiskárny, Vlastnosti tiskárny, Tiskárna nebo Předvolby. 4. Klikněte na kartu Papír/Kvalita. 5. V rozbalovací nabídce Médium vyberte příslušný typ papíru. 6. Klikněte na tlačítko Upřesnit. 7. V části Vlastnosti tiskárny zvolte možnost Ano v rozevíracím seznamu Tisk s maximálním rozlišením. 8. V rozevíracím seznamu Velikost papíru vyberte příslušnou velikost papíru. 9. Zavřete rozšířené možnosti kliknutím na tlačítko OK. 10. Potvrďte Orientaci na kartě Rozvržení a vytiskněte dokumenty kliknutím na tlačítko OK. Tisk s maximálním rozlišením (OS X) 1. V aplikaci otevřete nabídku Soubor a klikněte na příkaz Tisk. 2. Ujistěte se, že je zvolena tiskárna pro tisk. 3. Nastavte možnosti tisku. Pokud nejsou k dispozici možnosti v dialogovém okně Tisk, klikněte na možnost Zobrazit podrobnosti. POZNÁMKA: Pro tiskárnu připojenou přes rozhraní USB jsou k dispozici následující možnosti. Umístění možností se může lišit v závislosti na aplikaci. a. V rozbalovací nabídce Formát papíru vyberte požadovaný formát papíru. POZNÁMKA: Pokud změníte nastavení Formát papíru, ujistěte se, že jste vložili správný papír. b. V rozbalovací nabídce vyberte položku Typ papíru/kvalita a poté vyberte následující nastavení: Typ papíru: Správný typ papíru Kvalita: Maximální rozlišení (dpi) 4. Vyberte všechny další požadované možnosti tisku a potom klepněte na tlačítko Tisk. CSWW Tisk s použitím možnosti Maximální rozlišení 27

32 Tipy pro úspěšný tisk Tipy pro inkoust Chcete-li tisknout úspěšně, v inkoustových kazetách HP by mělo být dostatečné množství inkoustu, papír by měl být správně vložen a tiskárna by měla být správně nastavena. Nastavení tisku neovlivňuje kopírování nebo skenování. Používejte originální inkoustové kazety HP. Správně instalujte černobílou i trojbarevnou tiskovou kazetu. Další informace naleznete v tématu Výměna inkoustových kazet na stránce 40. Zkontrolujte odhadované hladiny inkoustu v inkoustových kazetách, abyste se ujistili, že je v nich dostatek inkoustu. Další informace naleznete v tématu Kontrola odhadované hladiny inkoustu na stránce 38. Pokud kvalita tisku není uspokojivá, další informace naleznete v části Problémy s tiskem na stránce 56. Rady pro vkládání papíru Vložte stoh papíru (ne pouze jednu stránku). Všechen papír by měl být stejného formátu a typu, aby nedošlo k jeho uvíznutí. Papír vkládejte stranou pro tisk směrem nahoru. Ujistěte se, zda papír vložený do vstupního zásobníku leží rovně a jeho okraje nejsou ohnuté ani potrhané. Posuňte vodítko šířky papíru ve vstupním zásobníku tak, aby těsně přiléhalo k papíru. Vodítko šířky papíru nesmí papír ve vstupním zásobníku ohýbat. Další informace naleznete v tématu Vkládání médií na stránce 10. Tipy pro nastavení tiskárny (Windows) Pokud chcete změnit výchozí nastavení tiskárny, otevřete software HP software tiskárny, klikněte na položku Tisk a skenování a poté na možnost Nastavit předvolby. Další informace o tom, jak otevřít software software tiskárny, naleznete v tématu Spusťte software tiskárny HP (Windows) na stránce 18. Chcete-li vybrat počet stran, které se mají vytisknout na list, na kartě Rozvržení vyberte příslušnou možnost z rozevíracího seznamu Počet stran na list. Chcete-li zobrazit více možností tisku, na kartě Rozvržení nebo Papír/Kvalita klepněte na tlačítko Upřesnit a otevřete dialogové okno Rozšířené možnosti. Tisk v odstínech šedi: Umožňuje tisknout černobílý dokument pouze pomocí černého inkoustu. Vyberte možnost Pouze černý inkoust a poté klepněte na tlačítko OK. Také umožňuje tisknout 28 Kapitola 3 Tisk CSWW

33 vysoce kvalitní černobílé obrázky. Vyberte možnost Vysoká kvalita rozlišení šedé a poté klikněte na tlačítko OK. Rozvržení stránek na listu: Pokud tisknete dokument s více než dvěma stránkami na list, tato funkce vám umožňuje určit pořadí stránek. POZNÁMKA: Náhled na kartě Rozvržení nemůže odpovídat výběru v rozevíracím seznamu Rozvržení stránek na listu. HP Real Life Technologies: Tato funkce vyhlazuje a zostřuje obrázky a grafiku, čímž zdokonaluje kvalitu tisku. Brožura: Umožňuje tisk vícestránkového dokumentu jako brožury. Umístí dvě stránky na každou stranu listu tak, abyste jej mohli přehnout a vytvořit z něj brožuru o poloviční velikosti papíru. V rozevíracím seznamu vyberte možnost vazby a pak klepněte na tlačítko OK. Brožura s vazbou nalevo: Strana s vazbou po složení brožury se nachází na levé straně. Tato možnost slouží k tvorbě brožur s textem psaným zleva doprava. Brožura s vazbou napravo: Strana s vazbou po složení brožury se nachází na pravé straně. Tato možnost slouží k tvorbě brožur s textem psaným zprava doleva. POZNÁMKA: Brožura. Náhled na kartě Rozvržení nemůže odpovídat výběru v rozevíracím seznamu Stránky k vytisknutí: Umožňuje tisknout všechny stránky, pouze liché stránky nebo pouze sudé stránky. Okraje stránky: Pokud tisknete dokument s více než dvěma stránkami na list, tato funkce umožňuje přidat ke stránkám okraje. POZNÁMKA: Náhled na kartě Rozvržení nemůže odpovídat výběru v rozevíracím seznamu Okraje stránky. Chcete-li si ušetřit čas strávený úpravami nastavení, můžete použít zástupce tisku. Zástupce tisku uchovává hodnoty nastavení, které jsou vhodné pro určitý druh úlohy, takže můžete veškerá potřebná nastavení provést jedním klepnutím. Chcete-li tuto funkci použít, přejděte na kartu Zástupce tisku, vyberte jednoho zástupce tisku a poté klepněte na tlačítko OK. Chcete-li přidat nového zástupce tisku, proveďte požadovaná nastavení na kartě Rozvržení nebo Papír/ Kvalita, klepněte na kartu Zástupce tisku, klepněte na možnost Uložit jako, zadejte název a poté klepněte na tlačítko OK. Chcete-li zástupce tisku odstranit, vyberte jej a poté klepněte na tlačítko Odstranit. POZNÁMKA: Výchozí zástupce tisku nelze odstranit. Tipy pro nastavení tiskárny (OS X) V dialogu Tisk vyberte pomocí rozevírací nabídky Velikost papíru požadovanou velikost papíru, který byl do tiskárny založen. V dialogu Tisk vyberte rozevírací nabídku Papír/kvalita a vyberte vhodný typ a kvalitu papíru. Pokud chcete tisknout černobílý dokument pouze pomocí černého inkoustu, vyberte v rozevírací nabídce možnost Typ papíru/kvalita a z rozevírací nabídky Barva vyberte možnost Stupně šedi. CSWW Tipy pro úspěšný tisk 29

34 Poznámky Originální inkoustové kazety HP jsou určeny pro tiskárny a papíry HP a také s nimi byly testovány, aby byly zaručeny nejlepší výsledky každého tisku. POZNÁMKA: Společnost HP nemůže zaručit kvalitu a spolehlivost neoriginálního spotřebního materiálu. Na opravy produktu po použití spotřebního materiálu od jiného výrobce se nevztahuje záruka. Pokud jste přesvědčeni, že jste zakoupili originální inkoustové kazety HP, přejděte na adresu: Varování a kontrolky množství inkoustu poskytují pouze přibližné údaje a slouží pouze k plánování. POZNÁMKA: Pokud se vám zobrazí varovná zpráva, že je v tiskárně málo inkoustu, zvažte přípravu náhradní inkoustové kazety, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku. Inkoustové kazety nemusíte měnit, dokud bude kvalita tisku přijatelná. Dokument můžete vytisknout na obě strany papíru ručně. 30 Kapitola 3 Tisk CSWW

35 4 Kopírování a skenování Kopírování dokumentů Skenování Tipy pro úspěšné kopírování a skenování CSWW 31

36 Kopírování dokumentů POZNÁMKA: Všechny dokumenty budou kopírovány v režimu běžné kvality tisku. V průběhu kopírování nelze měnit kvalitu tisku. Kopírování dokumentů 1. Vložte papír do vstupního zásobníku. Informace o vkládání papíru naleznete v tématu Vkládání médií na stránce Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky skeneru potištěnou stranou dolů. Další informace naleznete v tématu Vložení předlohy na sklo skeneru na stránce Stisknutím tlačítka Kopírovat černobíle ( ) nebo tlačítka Kopírovat barevně ( ) zahajte kopírování. Kopírování bude zahájeno dvě sekundy po stisknutí posledního tlačítka. TIP: Vícenásobným stisknutím tlačítka můžete zvýšit počet kopií. 32 Kapitola 4 Kopírování a skenování CSWW

37 Skenování Skenování do počítače Vytvoření zkratky pro skenování (Windows) Změna nastavení skenování (Windows) Skenování do počítače Před skenováním do počítače se ujistěte, že máte nainstalovaný doporučený software tiskárny HP. Tiskárna a počítač musí být propojeny a zapnuty. Skenování dokumentu nebo fotografie do souboru (Windows) 1. Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky skeneru potištěnou stranou dolů. 2. Klikněte dvakrát na ikonu tiskárny na ploše nebo některým z následujících způsobů otevřete software tiskárny: Windows 8.1: Klikněte na šipku dolů v levém dolním rohu úvodní obrazovky a vyberte název tiskárny. Windows 8: Na úvodní obrazovce klikněte pravým tlačítkem do prázdné oblasti, na panelu aplikací klikněte na položku Všechny aplikace a poté vyberte název tiskárny. Windows 7, Windows Vista a Windows XP: Na ploše počítače klikněte na nabídku Start, vyberte možnost Všechny programy, klikněte na položku HP, klikněte na složku tiskárny a poté vyberte ikonu s názvem tiskárny. 3. V softwaru tiskárny klikněte na možnost Skenovat dokument nebo fotografii. 4. Zvolte požadovaný typ skenování a poté klikněte na tlačítko Skenovat. Výběrem možnosti Uložit jako PDF uložte dokument (nebo fotografii) jako soubor PDF. Výběrem možnosti Uložit jako JPEG uložte fotografii (nebo dokument) jako soubor obrázku. POZNÁMKA: Po kliknutí na odkaz Více v pravém horním rohu dialogového okna Skenovat můžete zkontrolovat a upravit nastavení pro všechna skenování. Další informace naleznete v tématu Změna nastavení skenování (Windows) na stránce 35. Pokud je vybrána možnost Po skenování otevřít prohlížeč, můžete naskenovaný obraz upravit na obrazovce s náhledem. Skenování dokumentu nebo fotografie do u (Windows) 1. Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky skeneru potištěnou stranou dolů. 2. Klikněte dvakrát na ikonu tiskárny na ploše nebo některým z následujících způsobů otevřete software tiskárny: CSWW Skenování 33

38 Windows 8.1: Klikněte na šipku dolů v levém dolním rohu úvodní obrazovky a vyberte název tiskárny. Windows 8: Na úvodní obrazovce klikněte pravým tlačítkem do prázdné oblasti, na panelu aplikací klikněte na položku Všechny aplikace a poté vyberte název tiskárny. Windows 7, Windows Vista a Windows XP: Na ploše počítače klikněte na nabídku Start, vyberte možnost Všechny programy, klikněte na položku HP, klikněte na složku tiskárny a poté vyberte ikonu s názvem tiskárny. 3. V softwaru tiskárny klikněte na možnost Skenovat dokument nebo fotografii. 4. Zvolte požadovaný typ skenování a poté klikněte na tlačítko Skenovat. Výběrem možnosti Poslat em jako PDF nebo Poslat em jako JPEG otevřete svůj ový software s naskenovaným souborem jako přílohou. POZNÁMKA: Po kliknutí na odkaz Více v pravém horním rohu dialogového okna Skenovat můžete zkontrolovat a upravit nastavení pro všechna skenování. Další informace naleznete v tématu Změna nastavení skenování (Windows) na stránce 35. Pokud je vybrána možnost Po skenování otevřít prohlížeč, můžete naskenovaný obraz upravit na obrazovce s náhledem. Postup naskenování předlohy pomocí softwaru tiskárny HP (OS X) 1. Otevřete nástroj HP Scan. Nástroj HP Scan se nachází ve složce Aplikace/Hewlett-Packard v nejvyšší úrovni pevného disku. 2. Klepněte na Skenování. 3. Vyberte požadovaný typ profilu skenování a postupujte podle pokynů na obrazovce. Vytvoření zkratky pro skenování (Windows) Abyste si skenování usnadnili, můžete si vytvořit vlastní zkratku pro skenování. Například můžete chtít pravidelně skenovat a ukládat fotografie do formátu PNG namísto JPEG. 1. Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky skeneru potištěnou stranou dolů. 2. Klikněte dvakrát na ikonu tiskárny na ploše nebo některým z následujících způsobů otevřete software tiskárny: Windows 8.1: Klikněte na šipku dolů v levém dolním rohu úvodní obrazovky a vyberte název tiskárny. Windows 8: Na úvodní obrazovce klikněte pravým tlačítkem do prázdné oblasti, na panelu aplikací klikněte na položku Všechny aplikace a poté vyberte název tiskárny. Windows 7, Windows Vista a Windows XP: Na ploše počítače klikněte na nabídku Start, vyberte možnost Všechny programy, klikněte na položku HP, klikněte na složku tiskárny a poté vyberte ikonu s názvem tiskárny. 3. V softwaru tiskárny klikněte na možnost Skenovat dokument nebo fotografii. 4. Klikněte na možnost Vytvoření zkratky pro skenování. 34 Kapitola 4 Kopírování a skenování CSWW

39 5. Zadejte popisný název, vyberte existující zkratku, na které chcete novou zkratku založit, a poté klikněte na tlačítko Vytvořit. Pokud například vytváříte novou zkratku pro fotografie, vyberte možnost Uložit jako JPEG nebo Poslat em jako JPEG. Zobrazí se možnosti grafického zpracování při skenování. 6. Změňte nastavení tak, aby nová zkratka vyhovovala vašim potřebám, a poté klikněte na ikonu Uložit napravo od zkratky. POZNÁMKA: Po kliknutí na odkaz Více v pravém horním rohu dialogového okna Skenovat můžete zkontrolovat a upravit nastavení pro všechna skenování. Další informace naleznete v tématu Změna nastavení skenování (Windows) na stránce 35. Změna nastavení skenování (Windows) Kterékoli z nastavení skenování můžete upravit buď pro jedno použití, nebo trvale uložit pro každé použití. Nastavení zahrnují možnosti jako formát a orientaci stránky, rozlišení skenování, kontrast a umístění složky pro uložené snímky. 1. Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky skeneru potištěnou stranou dolů. 2. Klikněte dvakrát na ikonu tiskárny na ploše nebo některým z následujících způsobů otevřete software tiskárny: Windows 8.1: Klikněte na šipku dolů v levém dolním rohu úvodní obrazovky a vyberte název tiskárny. Windows 8: Na úvodní obrazovce klikněte pravým tlačítkem do prázdné oblasti, na panelu aplikací klikněte na položku Všechny aplikace a poté vyberte název tiskárny. Windows 7, Windows Vista a Windows XP: Na ploše počítače klikněte na nabídku Start, vyberte možnost Všechny programy, klikněte na položku HP, klikněte na složku tiskárny a poté vyberte ikonu s názvem tiskárny. 3. V softwaru tiskárny klikněte na možnost Skenovat dokument nebo fotografii. 4. Klikněte na odkaz Více v pravém horním rohu dialogového okna HP Scan. Na pravé straně se zobrazí podokno s podrobným nastavením. Levý sloupec shrnuje aktuální nastavení pro každou oblast. Pravý sloupec umožňuje změnit nastavení ve zvýrazněné oblasti. 5. Kliknutím na oblast v levé části podokna s podrobným nastavením můžete zobrazit nastavení v dané oblasti. Většinu nastavení můžete zobrazovat a měnit pomocí rozevíracích nabídek. Některá nastavení umožňují větší flexibilitu zobrazením nového podokna. Takováto nastavení jsou označena znaménkem plus (+) po pravé straně. Jakékoli změny v otevřeném podokně je třeba před návratem na podokno s podrobným nastavením potvrdit nebo zrušit. 6. Až budete s upravováním nastavení hotovi, proveďte jednu z následujících akcí. Klikněte na možnost Skenovat. Po dokončení skenování budete vyzváni k uložení nebo zrušení změn zkratky. Klikněte na ikonu Uložit napravo od zkratky a poté klikněte na tlačítko Skenovat. CSWW Skenování 35

40 Tipy pro úspěšné kopírování a skenování Pro úspěšné kopírování a skenování využijte následující tipy: Sklo a zadní stranu víka udržujte v čistotě. Skener interpretuje vše, co zachytí na skle, jako část obrázku. Vložte předlohu do pravého předního rohu skla potištěnou stranou dolů. Pokud chcete vytvořit velkou kopii z malé předlohy, naskenujte předlohu do počítače, změňte velikost obrázku v aplikaci pro skenování a vytiskněte kopii tohoto zvětšeného obrázku. Aby nedošlo k zeslabení nebo vynechání skenovaného textu, nastavte v softwaru správný jas snímání. 36 Kapitola 4 Kopírování a skenování CSWW

41 5 Správa inkoustových kazet Tato část obsahuje následující témata: Kontrola odhadované hladiny inkoustu Objednání tiskového spotřebního materiálu Výměna inkoustových kazet Použít režim s jednou tiskovou kazetou Informace k záruce tiskové kazety Tipy pro práci s tiskovými kazetami CSWW 37

42 Kontrola odhadované hladiny inkoustu Hladinu inkoustu lze snadno zkontrolovat, a zjistit tak, kdy bude třeba vyměnit inkoustovou kazetu. Hladina zásoby inkoustu ukazuje přibližné množství inkoustu zbývajícího v inkoustových kazetách. Kontrola hladiny inkoustu v softwaru HP software tiskárny (Windows) 1. Spusťte software tiskárny HP. Další informace naleznete v tématu Spusťte software tiskárny HP (Windows) na stránce V softwaru software tiskárny klikněte na kartu Odhadované hladiny inkoustu. Kontrola hladiny inkoustu v softwaru HP software tiskárny (OS X) 1. Otevřete nástroj HP Utility. Nástroj HP Utility se nachází ve složce Hewlett-Packard ve složce Aplikace v nejvyšší úrovni pevného disku. 2. V seznamu zařízení v levé části okna vyberte položku HP DeskJet 2130 series. 3. Klepněte na položku Stav spotřebního materiálu. Zobrazí se informace o odhadované hladině inkoustu. 4. Kliknutím na možnost Všechna nastavení se vraťte do podokna Informace a podpora. POZNÁMKA: Jestliže jste instalovali plněnou nebo repasovanou kazetu či kazetu, která byla použita v jiné tiskárně, může být ukazatel hladiny inkoustu nepřesný nebo nedostupný. POZNÁMKA: Varování a kontrolky množství inkoustu poskytují pouze přibližné údaje a slouží pouze k plánování. Pokud se vám zobrazí varovná zpráva, že je v tiskárně málo inkoustu, zvažte přípravu náhradní inkoustové kazety, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku. Inkoustové kazety není nutné vyměňovat, dokud se nezhorší kvalita tisku. POZNÁMKA: Inkoust z inkoustových kazet se používá při procesu tisku mnoha různými způsoby, včetně inicializačního procesu, který připravuje tiskárnu a inkoustové kazety k tisku, a k údržbě tiskové hlavy, při které se udržují tiskové trysky čisté, aby mohl inkoust plynule protékat. V použitých inkoustových kazetách navíc zůstává určité množství zbytkového inkoustu. Další informace naleznete na stránkách go/inkusage. 38 Kapitola 5 Správa inkoustových kazet CSWW

43 Objednání tiskového spotřebního materiálu Před objednáním tiskových kazet najděte jejich správné číslo. Umístění čísla tiskové kazety na tiskárně Číslo tiskové kazety je umístěno uvnitř přístupových dvířek tiskové kazety. Vyhledání čísla tiskové kazety v softwaru software tiskárny (Windows) 1. Spusťte software tiskárny HP. Další informace naleznete v tématu Spusťte software tiskárny HP (Windows) na stránce V software tiskárny klepněte na možnost Nákup, klepněte na možnost Nákup spotřebního materiálu online a poté postupujte dle pokynů na obrazovce. Zjištění objednacích čísel tiskových kazet (OS X) 1. Otevřete nástroj HP Utility. POZNÁMKA: Nástroj HP Utility se nachází ve složce Hewlett-Packard ve složce Aplikace v nejvyšší úrovni pevného disku. 2. Klikněte na možnost Informace o spotřebním materiálu. Zobrazí se objednací čísla tiskových kazet. 3. Kliknutím na možnost Všechna nastavení se vraťte do podokna Informace a podpora. Chcete-li objednat originální spotřební materiál HP pro zařízení HP DeskJet 2130 series, přejděte na stránku Pokud se zobrazí výzva, zvolte zemi/oblast a potom najděte podle zobrazených pokynů požadované kazety pro tiskárnu. POZNÁMKA: Objednávání inkoustových kazet online není ve všech zemích a oblastech podporováno. Pokud není podporováno ve vaší zemi či oblasti, můžete si i přesto prohlížet informace o spotřebním materiálu a vytisknout si referenční seznam pro použití při nákupu u místního prodejce HP. CSWW Objednání tiskového spotřebního materiálu 39

44 Výměna inkoustových kazet Postup při výměně inkoustových kazet 1. Zkontrolujte, že je produkt napájen. 2. Vyjměte inkoustovou kazetu. a. Otevřete přístupová dvířka kazet a poté počkejte, dokud se vozík kazet nepřesune doprostřed tiskárny. b. Stisknutím uvolněte inkoustovou kazetu a vyjměte ji ze zásuvky. 3. Vložte novou inkoustovou kazetu. a. Vyjměte inkoustovou kazetu z obalu. 40 Kapitola 5 Správa inkoustových kazet CSWW

45 b. Pomocí vytahovacího poutka odstraňte plastovou pásku. POZNÁMKA: Nedotýkejte se elektrických kontaktů na inkoustové kazetě. c. Zasunujte inkoustovou kazetu do zásuvky, dokud nezapadne na místo. d. Zavřete přístupová dvířka kazet. POZNÁMKA: Jestliže tisknete dokument po vložení nové inkoustové kazety, HP software tiskárny vás vyzve k zarovnání inkoustových kazet. CSWW Výměna inkoustových kazet 41

46 Použít režim s jednou tiskovou kazetou Režim jedné kazety slouží k provozu tiskárny pouze s jednou inkoustovou kazetou. Režim jedné tiskové kazety se zapne po vyjmutí inkoustové tiskové kazety z držáku kazet. POZNÁMKA: Když tiskárna pracuje v režimu jedné tiskové kazety, na obrazovce počítače se zobrazí zpráva. Pokud se zobrazí zpráva a v tiskárně jsou nainstalovány dvě inkoustové tiskové kazety, zkontrolujte, zda byla z každé inkoustové tiskové kazety odstraněna ochranná plastová páska. Pokud plastová páska zakrývá kontakty kazety, tiskárna nemůže zjistit, že je inkoustová kazeta vložena. Pokud plastové pásky na kazetách nejsou, zkuste očistit jejich elektronické kontakty. Informace o čištění kontaktů inkoustových kazet naleznete v tématu Problémy s inkoustovými kazetami na stránce 54. Ukončení režimu jedné kazety Vložte do tiskárny černou i trojbarevnou inkoustovou kazetu. 42 Kapitola 5 Správa inkoustových kazet CSWW

47 Informace k záruce tiskové kazety Záruka na kazetu HP platí v případě, že se kazeta používá v tiskárně HP, pro niž je určena. Tato záruka se nevztahuje na inkoustové kazety HP, které byly znovu plněny, opraveny, repasovány, nesprávně použity nebo se kterými bylo manipulováno. Záruka na kazetu platí, dokud se nespotřebuje inkoust HP nebo dokud není dosaženo data konce platnosti záruky. Datum konce záručního období ve formátu RRRR/MM/DD může být uvedeno na kazetě, jak je patrné na obrázku: Kopii vyjádření o omezené záruce HP naleznete v tištěné dokumentaci dodané s tiskárnou. CSWW Informace k záruce tiskové kazety 43

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP Deskjet 2510 Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Stavové kontrolky...6 Obsah 3 Tisk Tisk dokumentů...9 Tisk fotografií...10

Více

HP OfficeJet 4650 All-in-One series

HP OfficeJet 4650 All-in-One series HP OfficeJet 4650 All-in-One series Obsah 1 Postup... 1 2 Začínáme... 2 Usnadnění... 2 Části tiskárny... 3 Ovládací panel a kontrolky stavu... 4 Základní informace o papíru... 6 Vkládání médií... 9 Vložení

Více

HP Deskjet 3050A J611 series

HP Deskjet 3050A J611 series HP Deskjet 3050A J611 series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP All-in-One Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7 Automatické vypnutí...8

Více

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series HP Deskjet 3510 e-all-in-one series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte zařízení HP Deskjet 3510 series Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7

Více

HP Deskjet 3050 All-in-One series

HP Deskjet 3050 All-in-One series HP Deskjet 3050 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP All-in-One Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Stavové kontrolky...7 Kontrolka stavu bezdrátového připojení...8 3 Tisk Tisk

Více

HP Photosmart Premium C309 series. Nápověda systému Windows

HP Photosmart Premium C309 series. Nápověda systému Windows HP Photosmart Premium C309 series Nápověda systému Windows HP Photosmart Premium C309 series Obsah 1 Nápověda k zařízení HP Photosmart Premium C309 series...3 2 Poznejte HP Photosmart Části tiskárny...5

Více

HP Deskjet 6520 series

HP Deskjet 6520 series HP Deskjet 6520 series Obsah 1 Nápověda HP Deskjet 6520 series...3 2 Poznejte HP Deskjet Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...7 Kontrolka stavu bezdrátového připojení...8 Paměťové karty a sloty...8

Více

HP DeskJet 3630 All-in-One series

HP DeskJet 3630 All-in-One series HP DeskJet 3630 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 3630 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavy kontrolek ovládacího panelu a ikon na displeji...

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

HP Officejet 7610 Wide Format e-all-in- One. Uživatelská příručka

HP Officejet 7610 Wide Format e-all-in- One. Uživatelská příručka HP Officejet 7610 Wide Format e-all-in- One Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. vydání, 1/2014 Upozornění společnosti Hewlett-Packard

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Stručná referenční příručka M276 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud

Více

Uživatelská příručka HP Officejet 6600

Uživatelská příručka HP Officejet 6600 Uživatelská příručka HP Officejet 6600 HP Officejet 6600 e-all-in- One series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. vydání, 1/2014

Více

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

HP OfficeJet 3830 All-in-One series

HP OfficeJet 3830 All-in-One series HP OfficeJet 3830 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP OfficeJet 3830 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Ovládací panel a kontrolky stavu... 5 Vkládání médií... 7 Vložení předlohy... 11

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

HP Deskjet 2540 All-in-One series

HP Deskjet 2540 All-in-One series HP Deskjet 2540 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP Deskjet 2540 series... 1 2 Poznejte HP Deskjet 2540 series... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Nastavení bezdrátového připojení...

Více

HP DeskJet GT 5810 All-in-One series

HP DeskJet GT 5810 All-in-One series HP DeskJet GT 5810 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet GT 5810 series... 1 2 Začínáme... 2 Části tiskárny... 3 Seznámení se systémem nádržek na inkoust... 5 Funkce ovládacího panelu... 6 Stavy

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

HP DeskJet 3630 All-in-One series

HP DeskJet 3630 All-in-One series HP DeskJet 3630 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 3630 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavy kontrolek ovládacího panelu a ikon na displeji...

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

OFFICEJET PRO 8000. Uživatelská příručka A809

OFFICEJET PRO 8000. Uživatelská příručka A809 OFFICEJET PRO 8000 Uživatelská příručka A809 Řada tiskáren HP Officejet Pro 8000 (A809) Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Poznámky

Více

HP DeskJet 5730 All-in-One series

HP DeskJet 5730 All-in-One series HP DeskJet 5730 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 5730 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Ovládací panel a kontrolky stavu... 5 Vkládání médií... 7 Vložení předlohy... 11 Základní

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios - iphone)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios - iphone) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios - iphone) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Popis domovské obrazovky

Popis domovské obrazovky Stručná příručka Informace o tiskárně Pomocí ovládacího panelu tiskárny 9 2 3 @!. 2 A B C 3 D E F 4 G H I 5 J K L 6 M N O 4 Popis domovské obrazovky Po zapnutí tiskárny se na displeji zobrazí základní

Více

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Obsah 1 Nápověda HP Deskjet 1510 series... 1 2 Poznejte HP Deskjet 1510 series... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Kontrolka stavu... 6 Automatické vypnutí...

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401 LASERJET PRO 400 Uživatelská příručka M401 Řada Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-all-in-one series

HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-all-in-one series HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-all-in-one series Obsah 1 Nápověda HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-all-in-one series... 1 2 Seznámení se zařízením HP Deskjet 4640 series... 3 Části tiskárny... 4 Ovládací

Více

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Stručná referenční příručka M570 Použití přímého tisku z jednotky USB 1. Připojte jednotku USB flash k portu USB na přední straně zařízení. 2. Otevře se nabídka Flash disk USB.

Více

HP DeskJet GT 5820 All-in-One series

HP DeskJet GT 5820 All-in-One series HP DeskJet GT 5820 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet GT 5820 series... 1 2 Začínáme... 2 Části tiskárny... 3 Seznámení se systémem nádržek na inkoust... 5 Funkce ovládacího panelu... 6 Stavy

Více

HP Deskjet 2640 series

HP Deskjet 2640 series HP Deskjet 2640 series Obsah 1 Nápověda HP Deskjet 2640 series... 1 2 Seznámení se zařízením HP Deskjet 2640 series... 3 Části tiskárny... 4 Ovládací panel a kontrolky stavu... 6 3 Tisk... 7 Tisk dokumentů...

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

LASERJET PRO MFP. Uživatelská příručka M125-126 M125-126 M127-128 M127-128

LASERJET PRO MFP. Uživatelská příručka M125-126 M125-126 M127-128 M127-128 LASERJET PRO MFP Uživatelská příručka M125-126 M125-126 M127-128 M127-128 HP LaserJet Pro MFP M125, M126, M127, M128 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

HP DeskJet Ink Advantage 4530 All-in-One series

HP DeskJet Ink Advantage 4530 All-in-One series HP DeskJet Ink Advantage 4530 All-in-One series Obsah 1 Postup... 1 2 Začínáme... 2 Usnadnění... 2 Části tiskárny... 3 Ovládací panel a kontrolky stavu... 4 Základní informace o papíru... 6 Vkládání médií...

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace, které nejsou v této

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

HP Deskjet Ink Advantage 3540 e-all-in- One series

HP Deskjet Ink Advantage 3540 e-all-in- One series HP Deskjet Ink Advantage 3540 e-all-in- One series Obsah 1 Nápověda HP Deskjet Ink Advantage 3540 e-all-in-one series... 1 2 Poznejte HP Deskjet 3540 series... 3 Části tiskárny... 4 Ovládací panel a kontrolky

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

HP ENVY 5530 e-all-in-one series

HP ENVY 5530 e-all-in-one series HP ENVY 5530 e-all-in-one series Obsah 1 Nápověda HP ENVY 5530 e-all-in-one series... 1 2 Poznejte HP ENVY 5530 series... 3 Části tiskárny... 4 Ovládací panel a kontrolky stavu... 6 Automatické vypnutí...

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Připojení

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

HP DeskJet 3700 All-in-One series

HP DeskJet 3700 All-in-One series HP DeskJet 3700 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 3700 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavy kontrolek ovládacího panelu a ikon na displeji...

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB Upgrade na Windows 10 na tabletu ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB 16GB tablety mají běžně k dispozici pouze cca 10GB prostoru. Zbytek z celkové kapacity interního úložiště je vyhrazen

Více

HP ENVY 4500 e-all-in-one series

HP ENVY 4500 e-all-in-one series HP ENVY 4500 e-all-in-one series Obsah 1 Nápověda HP ENVY 4500 e-all-in-one series... 1 2 Poznejte HP ENVY 4500 series... 3 Části tiskárny... 4 Ovládací panel a kontrolky stavu... 5 Nastavení bezdrátového

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v

Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v Obsah Používání pokročilých funkcí skeneru pomocí zkušební konzoly VRS... 3 Zkušební konzola VRS... 3 Rozšířené vlastnosti... 5 Obrazovka Barvy... 6 Obrazovka

Více

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Obsah 1 Nápověda HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Seznámení se zařízením HP Officejet 4630 series... 3 Části tiskárny... 4 Ovládací panel a kontrolky

Více

LaserJet Pro M501. Uživatelská příručka. M501n M501dn. www.hp.com/support/ljm501

LaserJet Pro M501. Uživatelská příručka. M501n M501dn. www.hp.com/support/ljm501 LaserJet Pro M501 Uživatelská příručka M501n M501dn www.hp.com/support/ljm501 HP LaserJet Pro M501 Uživatelská příručka Autorská práva a licence Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

HP Deskjet Ink Advantage 4510 e-all-in- One Printer

HP Deskjet Ink Advantage 4510 e-all-in- One Printer HP Deskjet Ink Advantage 4510 e-all-in- One Printer Obsah 1 Nápověda HP Deskjet Ink Advantage 4510 e-all-in-one Printer... 1 2 Poznejte HP Deskjet 4510 series... 3 Části tiskárny... 4 Ovládací panel a

Více

HP Photosmart D5100 series. Uživatelská příručka

HP Photosmart D5100 series. Uživatelská příručka HP Photosmart D5100 series Uživatelská příručka Autorská práva a ochranné známky 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

HP Deskjet 2640 series

HP Deskjet 2640 series HP Deskjet 2640 series Obsah 1 Nápověda HP Deskjet 2640 series... 1 2 Seznámení se zařízením HP Deskjet 2640 series... 3 Části tiskárny... 4 Ovládací panel a kontrolky stavu... 6 3 Tisk... 9 Tisk dokumentů...

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus v4.2.cs Part number: 5992-2507 Copyright 2007 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny

Více

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Stručná referenční příručka M575 Tisk uložené úlohy Chcete-li vytisknout úlohu uloženou v paměti zařízení, použijte následující postup. 1. Na hlavní obrazovce ovládacího

Více

Nápověda HP Photosmart C6200 All-in-One series

Nápověda HP Photosmart C6200 All-in-One series Nápověda HP Photosmart C6200 All-in-One series Obsah 1 Nápověda k zařízení HP Photosmart C6200 All-in-One series...3 2 HP All-in-One - přehled Zařízení HP All-in-One - stručný přehled...5 Ovládací panel

Více

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Inspiron 14 5000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování

Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

HP DeskJet Ink Advantage 5640 All-in-One series

HP DeskJet Ink Advantage 5640 All-in-One series HP DeskJet Ink Advantage 5640 All-in-One series Obsah 1 Postup... 1 2 Začínáme... 2 Usnadnění... 3 Části tiskárny... 4 Ovládací panel a kontrolky stavu... 6 Základní informace o papíru... 9 Vkládání médií...

Více

HP Deskjet 1010 series

HP Deskjet 1010 series HP Deskjet 1010 series Obsah 1 Nápověda HP Deskjet 1010 series... 1 2 Poznejte HP Deskjet 1010 series... 3 Části tiskárny... 4 Kontrolka tlačítka napájení... 5 Automatické vypnutí... 6 3 Tisk... 7 Tisk

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Version 1.0.CS Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-10-22 SWD-20151022082555622 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Návod k obsluze (Zkrácená verze) NPD4281-00 CS

Návod k obsluze (Zkrácená verze) NPD4281-00 CS Návod k obsluze (Zkrácená verze) NPD4281-00 CS O tomto návodu Tento návod je zkrácenou verzí Návodu k obsluze V níže uvedené tabulce najdete informace o obsahu Návodu k obsluze a o částech, které byly

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a

Více

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 30 června 2014 Obsah 3 Obsah Fiery JobMaster-Fiery

Více

Tiskárna Designjet Z5400 PostScript eprinter. Používání tiskárny

Tiskárna Designjet Z5400 PostScript eprinter. Používání tiskárny Tiskárna Designjet Z5400 PostScript eprinter Používání tiskárny 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Právní ujednání Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

Color LaserJet Enterprise MFP M680

Color LaserJet Enterprise MFP M680 Color LaserJet Enterprise MFP M680 Uživatelská příručka M680dn M680f M680z www.hp.com/support/colorljmfpm680 HP Color LaserJet Enterprise MFP M680 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright

Více

Rychlý referenční návod Rychlý referenční návod Vlastnosti vizuálního diagnostického systému InnerVue Monitor Rameno monitoru Klávesnice vypínače počítače Konektor ručního přístroje Mechanika pro vypalování

Více

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Řada HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a záruka 2007 Copyright Hewlett-Packard

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista Česká verze Sweex LW312 - Bezdrátový LAN PCI adaptér 300 Mb/s Bezdrátový LAN PCI adaptér 300Mb/s nevystavujte nadměrným teplotám. Zařízení nenechávejte na přímém slunečním světle a v blízkosti topných

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Uživatelská příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Uživatelská příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Uživatelská příručka M425 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 400 řada M425 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více