OPOČENSKÁ SBÍRKA Z CEST JOSEFA COLLOREDO-MANNSFELDA ČÁST 1. SBÍRKA AMERICKÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPOČENSKÁ SBÍRKA Z CEST JOSEFA COLLOREDO-MANNSFELDA ČÁST 1. SBÍRKA AMERICKÁ"

Transkript

1 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) 2014 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN , ISBN OPOČENSKÁ SBÍRKA Z CEST JOSEFA COLLOREDO-MANNSFELDA ČÁST 1. SBÍRKA AMERICKÁ Anežka Jiráková Filozofická fakulta UK, Ústav etnologie, Celetná 20, Praha 1, Předměty, jež jsou v současné době součástí etnografické a zoologické sbírky státního zámku v Opočně, si ze svých cest po Africe a severní Americe dovezl Josef Colloredo-Mannsfeld (*1866, 1957). Afriku navštívil v letech 1901 a 1902 a severní Ameriku mezi lety 1904 a Severoamerická a africká etnografika tvoří spolu s hojnými loveckými trofejemi rozsáhlou sbírku, již je možné chápat dvojím způsobem; jednak jako naučný exkurz do prostředí zcela odlišných kulturních areálů, jednak jako výsledek dobového způsobu prezentace vlastní osobnosti, společenského statutu a obecně pak vztahu evropského šlechtice počátku 20. století k materiální a duchovní kultuře exotiky. PRVNÍ A DRUHÁ AMERICKÁ CESTA 1/ První cesta do Severní Ameriky probíhala v druhé polovině roku 1904 a trvala až do začátku roku V jednom z nedatovaných novinových ústřižků 2/ stojí, že nápad na cestu do Ameriky pojal Josef Colloredo-Mannsfeld během rozhovoru se svou první manželkou Yvonne (*1878, 1940), kdy se oba obdivovali hojnosti a kráse americké lovné zvěře. Lov byl tedy pravděpodobně jedním z primárních cílů obou amerických cest, ne-li, alespoň zpočátku, vůbec tím hlavním. Tuto domněnku podporuje také skutečnost, že o loveckých exponátech máme k dispozici relativně velké množství informací (zmínky o nákupu loveckého vybavení, zápisy v itineráři, korespondence s preparátory, nápisy na trofejích, novinové články, fotografie apod.). Pramenů, týkajících se vzniku etnografické sbírky existuje naopak podstatně méně. Lov ovšem nemusel být jediným cílem obou dlouhodobých a ve všech ohledech poměrně náročných cest. Josefovi Colloredo-Mannsfeldovi mohlo jít také o upevnění společenského statusu (na přelomu 19. a 20. století byly lovecké výpravy evropské aristokracie záležitostí společensky prestižní) nebo o poznávání cizích krajin spojené 1/ Následující text je výtahem z části diplomové práce autorky, plný text viz JIRÁKOVÁ, Anežka. Cestovatelství Josefa Colloredo-Mannsfelda ( ). Praha: Univerzita Karlova v Praze, s. Práce byla obhájena dne na Ústavu etnologie FF UK v Praze, její školitelkou byla Doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. Informace prezentované v práci vycházejí primárně z analýzy archivního fondu Colloredo-Mannsfeldské ústřední ředitelství ve Státním oblastním archivu v Praze (jedná se o následující složky: inv. č. 124, sign. IA/5, kart. 27; inv. č. 134, sign. IB/1, kart ; inv. č. 135, sign. IB/2, fasc ; inv. č. 137, sign. IB/4, fasc. 45) a dále z analýzy materiálů ve sbírkách Státního zámku Opočno. 2/ Ze sbírek Státního zámku Opočno.

2 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) s pocitem dobrodružství. Jaký význam měly pro Josefa Colloredo-Mannsfelda suvenýry samotné a zda bylo jejich skupování záměrnou systematickou činností či jen logickým důsledkem okouzlení navštívenou krajinou, není lehké rozhodnout. Dle archivních pramenů, a ostatně také dle kvality cizokrajných sbírek lze soudit, že Josef Colloredo-Mannsfeld věnoval získaným předmětům náležitou pozornost, což poukazuje na jeho záměr vytvořit z nich ucelenou a hodnotnou kolekci 3/. Jisté je, že ať už byly motivace ke sbírkotvorné činnosti jakékoliv, jejich výsledkem je kolekce severoamerických etnografik, jež jsou pro svou kulturní, historickou i etnografickou hodnotu ceněny jak na území České republiky, tak i daleko za jejími hranicemi. Josef Colloredo-Mannsfeld se na své výpravy nechystal sám, při severoamerických cestách jej doprovázela jeho manželka Yvonne, a také komtesa d Etchegoyen, Yvonnina teta, která se v Americe chystala navštívit členy rodiny a staré přátele. Komtesa byla totiž původem Kanaďanka, která se provdala do Francie. Kdy přesně manželé spolu s komtesou opustili domov, není možné z archivních pramenů vypátrat. První konkrétní informace se vážou k datu , kdy ve francouzském Cherbourgu nastoupili na loď Kaiser Wilhelm II. společnosti Norddeutscher Lloyd sídlící v Brémách 4/. Do New Yorku dorazili 27. září, přičemž jejich cesta trvala celkem 5 dní, 13 hodin a 17 minut. Dnem příjezdu do New Yorku se bližší informace o pohybu skupiny vytrácejí. Z nedatovaných výstřižků novinových článků vyplývá, že po příjezdu se manželé spolu s komtesou d Etchegoyen odebrali nejprve do Québecu a posléze navštívili Montreal. Zatímco Yvonne s tetou zůstaly ve městě, Josef Colloredo-Mannsfeld se vypravil na lov losů do provincie Nový Brunšvik (úspěšný v lovu ale nebyl). Následujícím cílem, o němž máme konkrétní informace 5/, byl kanadský Vancouver, který se stal jejich výchozím bodem pro lovecké cesty na sever. O následujících dnech a týdnech severského putování za zvěří nás zpravuje sám Josef Colloredo-Mannsfeld. V jeho osobních dokumentech je uložen itinerář, který si (zpočátku velmi pečlivě, později velmi stručně) psal a do nějž si zaznamenával navštívené destinace a získané úlovky. Pobyt na Aljašce a Yuko- 3/ O kvalitních postupech konzervace a zabezpečení exponátů svědčí například zacházení se zvěří, kterou výprava v severní Americe ulovila. O kompletní servis se při jejím zpracování a následné konzervaci postarali ti největší američtí odborníci své doby. Preparátoři John Pugh a Frank B. Tolhurst nejenže zajistili veškerou nezbytnou manipulaci se zvěří (složená zvířata vypreparovali a podle potřeby buď zhotovili trofej, nebo vydělali kožešiny), ale zajistili rovněž její bezpečné nalodění a přepravu do Evropy. Také o ostatní předměty bylo dobře postaráno, po několikadenní cestě dorazily do místa určení bez poškození. 4/ Ve své době velmi vlivná lodní společnost Norddeutscher Lloyd byla založena v roce Hlavní trasou lodní dopravy Lloydu se stala transatlantická cesta mezi Evropou a Amerikou. Popularita společnosti rychle rostla a pasažérů přibývalo. Doba největší prosperity Lloydu zanechala svou stopu na rozvoji Brém, jimž vtiskla pověst známého severoněmeckého přístavu a obchodního centra. Loď Kaiser Wilhelm II, kterou Josef putoval, patřila mezi parníky rychlého typu. Takové moderní lodě byly schopné jet rychlostí mil v hodině. Gjenvick-Gjonvik Archive. History of the North German Lloyd Steamship Company of Bremen (1898). [Citováno 17/08/2012]. Dostupné online z: www. gjenvick. com/ Steamship Lines/ North German Lloyd / North German Line- History.html. 5/ K dispozici máme např. také zprávu o tom, že se manželé zúčastnili světové výstavy v St. Louis ve státě Missouri, přesné časové určení jejich návštěvy chybí. 96

3 Jiráková A.: Opočenská sbírka z cest Josefa Colloredo-Mannsfelda nu byl stěžejním momentem celé americké výpravy, a to nejenom z hlediska loveckého. Z Aljašky a Yukonu pochází také celá řada etnografických exponátů, zejména předměty od pobřežních a ostrovních obyvatel Severní Ameriky, Tlingitů a Haidů. Po několika týdnech strávených v divočině se manželé připojili ke komtese a vydali na zpáteční cestu přes kontinent, aby se dne 3. března nalodili na plavidlo Kaiser Wilhelm der Grosse, které je po necelých šesti dnech plavby dovezlo zpět do Evropy. O druhé americké cestě Josefa Colloredo-Mannsfelda máme k dispozici mnohem méně informací než o cestě první. Žádné výstřižky z novin, žádný itinerář. Pouze několik málo drobných dokumentů (většinou obchodní povahy) a osobních dopisů. Stejně jako při první cestě doprovázela Josefa Colloredo-Mannsfelda manželka. Na svou druhou americkou výpravu odjeli manželé zhruba ve stejnou roční dobu jako na cestu první, tedy na podzim. V herně opočenského zámku se vyskytuje celkem dvanáct trofejí, z nichž šest se s jistotou váže k Josefově druhé americké cestě a z informací na nich uvedených vyplývá, že tři kusy jelenů byly uloveny v říjnu 1905 na Mount Leidy ve Wyomingu, dva v listopadu na stejném místě a u poslední trofeje je poznamenáno pouze Wyoming. Zda Josef Colloredo-Mannsfeld kromě Wyomingu navštívil ještě jiné americké státy, se z dostupných pramenů zjistit nedá. Možné je, že navštívil ještě Montanu, neboť prepárator jeho zvířat pocházel z města Livingston v Montaně. Do Evropy se Josef Colloredo-Mannsfeld vrátil pravděpodobně v únoru roku OSUDY SBÍRKY PO NÁVRATU Z CEST Množství dovezených exponátů je natolik rozsáhlé, že bylo buď již během cesty, nebo krátce po příjezdu zapotřebí promyslet jejich umístění, tj. počítat s vyčleněním vhodného prostoru. Proč si jako domov pro své sbírky vybral Josef Colloredo-Mannsfeld právě Opočno a nikoliv Dobříš nebo Zbiroh, jasné není. V jednom z archivních pramenů jsou sice zmiňovány lovcovy plány odvést si trofeje na panství Opocno, Dobrisch, Zbiroh, o konkrétnějších záměrech se ale v pramenech mlčí. Dost možné je, že v této době Josef Colloredo-Mannsfeld ještě o finálním umístění sbírek neuvažoval, spíše se zabýval jejich shromažďováním. Po návratu z Afriky v roce 1902 byly hojné lovecké a etnografické sbírky umístěny do sálu v přízemí jižního křídla opočenského zámku, do tzv. africké haly či etnografického sálu. Po návratu z Ameriky v roce 1906 Josef Colloredo-Mannsfeld svoje americké sbírky k těm africkým nepřidal, ale vyhradil pro ně místnost v přízemí křídla severního. 6/ Hlavním důvodem byla pravděpodobně kapacita prostoru, americké sbírky by se k těm africkým jednoduše nevešly. Zmíněné umístění však majiteli příliš dlouho nevyhovovalo, někdy okolo roku 1913 (z tohoto roku pochází architektonický návrh přístavby) dal totiž k jižnímu křídlu vybudovat francouzskou knihovnu a prostorný billiardový sál, do něhož nechal všechny své americké sbírky přemístit. 7/ Hledisko, kterým se primárně řídil, bylo esteticko-funkční. Vznikl 6/ O čemž svědčí archivní fotografická dokumentace, viz přiložené foto. 7/ Období okolo roku 1913 se ostatně neslo ve znamení celkových úprav loveckých a etnografických expozic, změny byly rozsáhlejší a netýkaly se pouze americké sbírky. Ve stejné době byl zrenovován 97

4 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) tak charakteristický prostor, kde bylo možné se v atmosféře podbarvené divokostí severoamerického západu oddávat gentlemanským radovánkám. Kulečníkový stůl od slavné londýnské firmy Geo. Wright & Co. Ltd., zakoupený okolo přelomu 19. a 20. století je ostatně dominantou celého prostoru. Nábytek je zde vyroben výhradně ze dřeva a kůže, nohy dvou křesel jsou pak zhotoveny z antilopích končetin. Ani tematické vybavení, sloužící k pohoštění Josefu Colloredo-Mannsfeldovi nechybělo. K odkládání sklenic na alkohol užíval stojan vyrobený ze sloní nohy. Nedílnou součástí vybavení interiéru jsou četné zvířecí trofeje. Mezi nejnápadnější exponáty patří tři mohutné medvědí kožešiny, z nichž dvě jsou pověšeny na zdi. Působivé jsou také trofeje jelenů wapiti, ovcí tlustorohých, kamzíka běláka, soba polárního nebo losa aljašského. O tom, že se s americkými sbírkami v místnosti přímo počítalo, svědčí již zmíněné rozkreslení interiéru z roku 1913, zachycující stěnu s krbem. Nejmohutnější trofej jelení zvěře, trofej jelena wapiti uloveného ve Wyomingu v roce 1905, je totiž v plánu zakreslena tak, jak ji můžeme spatřit i dnes: jako vládce, jenž ze svého privilegovaného místa nad krbem majestátně vévodí celému zástupu dalších zvířecích trofejí, hledě přitom protějšími okny na zalesněné údolí parku. Přirovnání jelena k vládci přitom není samoúčelné. Trofej dvanácteráka totiž v loveckých kruzích sklízela jeden úspěch za druhým. V roce 1910 byla vystavena na Mezinárodní lovecké výstavě ve Vídni, v roce 1935 pak na jubilejní lovecké výstavě v Praze, kde byla oceněna zlatou medailí. 8/ O dalších osudech africké a americké sbírky, respektive o významných zásazích do jejich podoby či umístění, toho moc nevíme. Hlavní příčinou může být fakt, že k žádným rozsáhlým přesunům exponátů již nedošlo, Josef Colloredo-Mannsfeld byl s finálním umístěním sbírek a s podobou, kterou tamním interiérům vtiskly zmíněné stavební úpravy, pravděpodobně docela spokojen. O případných přesunech v následujících desetiletích archivní materiály mlčí. Významnější zprávy související s přesuny exponátů spadají až do 70. let 20. století a vážou se k jejich odbornému zpracování a následnému zpřístupnění veřejnosti. ODBORNÉ ZPRACOVÁNÍ ETNOGRAFICKÝCH EXPONÁTŮ...etnografická sbírka, skrývající v sobě řadu mimoevropských památek, jež nelze v Československu shlédnout nikde jinde, než právě tady v Opočně... 9/ Nebyly to jen politické a majetkové změny na státní i regionální úrovni, které s sebou během několika desítek let přinesly proměny ve způsobu nahlížení na opočenské africké a americké sbírky. Také přirozený vývoj vědeckého paradigmatu, konstituování pevné předmětné základny některých věd (v našem případě mimoevropské etnologie) a nové postupy bádání s sebou přinesly změnu přístupu k etnografickým sbírkám. Rostoucí povědomí odborné i laické veřejnosti o hodnotě mimoevropských fondů vyústilo v 70. letech 20. století k započetí spolupráce s odi sál s africkými exponáty, kde bylo podél stěn zhotoveno tmavé dřevěné táflování. 8/ NETKOVÁ, Marie, PAULÍK, Milan: Sylabus zámku Opočno. Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody východočeského kraje / Srpen 1975 v Náprstkově muzeu v Praze. Za indiány do Opočna. Národní muzeum v Praze, 1975, str

5 Jiráková A.: Opočenská sbírka z cest Josefa Colloredo-Mannsfelda borníky, zabývajícími se etnologií severoamerického a afrického kulturního areálu. Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje v Pardubicích navázalo v této době spolupráci s Náprstkovým muzeem v Praze. 10/ Spolupráce Náprstkova muzea spočívala především v odborném zpracování mimoevropských fondů. V případě afrických a amerických sbírek se jednalo zejména o utřídění všech exponátů a jejich zařazení do zeměpisného a kulturně-historického kontextu. Vedle samotné odborné činnosti přišla na řadu také muzejní rutina čištění předmětů, v některých případech restaurování, katalogizace a vypracování scénáře nové expozice, která byla veřejnosti zpřístupněna v březnu Její podoba byla v podstatě totožná s tou dnešní. Změny v umístění sbírek vzhledem k době kolem roku 1913 nebyly rozsáhlé a spočívaly především ve snaze přizpůsobit expozici poměrně velkému návštěvnickému provozu. Sbírky byly částečně přeinstalovány na základě muzeologických kritérií, jejichž hlavním cílem byla protekce a konzervace exponátů. Ani tato manipulace však nepředstavovala žádný výrazný zásah do původního konceptu rozmístění sbírek, jednalo se spíše o opatření, týkající se změny funkce celého prostoru. Do sálu s africkými sbírkami (jež byly umístěny do vitrín a utříděny dle zeměpisných a etnografických měřítek) byly přidány také americké etnografické sbírky, jež původně zdobily těžko dostupnou zadní část billiardového sálu. Americké i africké etnografické exponáty jsou tedy vystaveny pospolu v jediném sále. Další americké exponáty, především lovecké trofeje, jsou umístěny v přední části místnosti s kulečníkem, podobně jako tomu bylo kdysi. Kontakt s Náprstkovým muzeem 11/ je udržován do dnešních dnů. Pozorní návštěvníci muzea si všimnou několika exponátů, které jsou do tamějších expozic zapůjčeny z Opočna. Jedná se především o americká etnografika, zejména o oděvy patřící pláňovým a prérijním indiánům a etniku Métisů z hranic jižní Kanady s USA. V poměrně nedávné době (v první polovině roku 2012) bylo několik předmětů, jež byly dlouhou dobu vystaveny v expozici Náprstkova muzea, převezeno zpátky do Opočna a umístěno ve zdejší expozici. REFLEXE SBÍREK V ODBORNÉM TISKU O opočenské etnografické sbírce jako celku (tedy o její africké i americké části) bylo doposud pojednáno jen skromně, a to například v rámci textu z roku 1983, jenž je určen jako vodítko pro průvodcovský výklad a jenž tedy není dostupný širšímu publiku. O další, i když kratičké představení obou sbírek, se zasloužili pracovníci Náprstkova muzea skrze brožuru Za indiány do Opočna. Další texty se již zabývají pouze určitou částí sbírky, a to většinou sbírkou americkou. V letech byla vydána dvojdílná publikace Umění čtyř světadílů, v níž je blíže pojednáno o opočenských exponátech ze západního pobřeží Severní 10/ Ibid., str / Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur součást Národního muzea od roku

6 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Ameriky 12/. Další částí americké sbírky, konkrétně oděvům prérijních a pláňových indiánů, se ve své doktorské práci Objekty prérijních indiánů z roku 1993 věnoval Robert Pletánek. Zajímavé jsou také zmínky, které byly opočenským sbírkám věnovány v zahraničním tisku. Tak například v knize The Plains Indians autora Colina F. Tylora 13/, jenž Opočno osobně navštívil, najdeme obrazovou reprodukci čtyř zdejších exponátů: haleny (patřící podle Tylora pravděpodobně etniku Crow), toulce kombinovaného s vakem na luk, mokasín a dýmky. Za účelem studia americké sbírky navštívili Opočno také Dr. Candace Greenová z Oddělení antropologie Smithsonianského muzea ve Washingtonu, badatel Imre Nagy z Maďarska nebo Bill Holm, umělec a historik, jehož tvorba, inspirovaná nativními americkými etniky, je kvalitní jak po stránce umělecké, tak z hlediska odborného. Na jedné z jeho známých kreseb je indián oděn do haleny a legín, jež jsou vystaveny v opočenských expozicích. ZAJÍMAVÁ FAKTA TÝKAJÍCÍ SE AMERICKÉ SBÍRKY Ačkoliv velikostí i dobou vzniku se na první místo řadí kolekce africká, 14/ větší zájem odborníků vyvolává v poslední době sbírka americká. Díky návštěvám českých i zahraničních badatelů se dosavadní znalosti o vybraných exponátech dovezených z Ameriky rozšířily o zajímavá fakta. K významnému doplnění poznatků o oděvech prérijních a pláňových indiánů přispěla Dr. Candace Greenová, která Opočno osobně navštívila v roce Podle jejího názoru lze opočenské exponáty datovat do období mezi lety 1820 až 1860 (nejpravděpodobněji pak někam doprostřed), přičemž jednotlivé kusy oděvů a další předměty nemusely nutně tvořit jediný celek. Již v době, kdy Josef Colloredo- -Mannsfeld sbírku předmětů prérijních indiánů koupil, se podle názoru Dr. Greenové jednalo o různorodou kolekci. Některé kusy (např. mužská košile a legíny) k sobě se vší pravděpodobností patří, jiné však nikoliv. Definitivním tvrzením, týkajícím se stáří nebo původu opočenských exponátů, se Greenová vědomě vyhýbá. Podobných kusů oděvu, které by se dobou vzniku a užíváním daly zařadit do vymezeného období, je totiž v Evropě i v Americe poskrovnu, chybí tedy dostatečný srovnávací materiál. Jediné, čím si můžeme být podle Dr. Greenové v případě jedné z košil (obr. 9, 10) jisti, je region, z něhož pochází. Jedná se o válečnickou košili z oblasti tzv. Upper Missouri, tj. horního toku Missouri. Řeka byla v době, o které mluvíme, významným komunikačním kanálem a v podstatě příjezdovou cestou do Velkých plání. Na své cesty se po ní vydávali i někteří Evropané. Jedním z nich byl Maximilian zu Wied-Neuwied, objevitel, přírodovědec a etnolog, který svou expedici do Severní Ameriky uskutečnil mezi lety Díky němu (nebo spíše díky jeho doprovodu, malíři Karlu Bodmerovi) máme k dispozici cenné dobové obrázky americké krajiny a jejích obyvatel. Některé Bodmerovy malby a kresby mají 12/ HÁJEK, Lubor, ed. Umění čtyř světadílů z českých sbírek mimoevropského umění. 1. Díl. 1. vyd. Praha: Orbis, , 325 s. Obrazové publikace. 13/ Tylor, Colin. The Plains Indians. New Jersey, / Srpen 1975 v Náprstkově muzeu v Praze. Za indiány do Opočna. Národní muzeum v Praze,

7 Jiráková A.: Opočenská sbírka z cest Josefa Colloredo-Mannsfelda vysokou historickou a etnografickou hodnotu, neboť je lze přesně datovat a opřít se o ně jako o část jinak tak skrovného komparativního materiálu. V expozici opočenského zámku se nacházejí oděvy mužské i ženské. Vystavené kusy mužského oděvu nesou silný symbolický význam, ostatně jako všechny indiánské ceremoniální oděvy. Jejich smyslem bylo upozornit na osobnost a jedinečnost nositele. To, že se skutečně jedná o oděvy zvláštního významu, dokazuje množství osobních charakteristik vepsaných do materiálu. Bez přehánění se dá říci, že soudě podle bohaté zdobnosti obou mužských ceremoniálních košil byli jejich nositeli významní členové skupiny, snad i náčelníci. Košile, jež pozornost badatelů poutá přednostně (obr. č. 9, 10) je vyrobena z měkké, dobře zpracované jelenice. Zdobená je jednak kresbami různého významu, jednak vyplétanými ornamenty. Je to symbolikou nabitý slavnostní kus oděvu, který byl nošen pouze při zvláštních příležitostech. Vysoce symbolické na něm nejsou pouze kresby a ornamenty, ale i samotné barvy. Prérijní indiáni zdobili své oděvy zejména zelenou, žlutou, modrou a červenou barvou, přičemž poslední dvě jmenované nabývaly největší důležitosti. Červená je jakožto barva krve metaforou života a lidstva obecně, spolu s modrou jsou to navíc barvy přírodních živlů: červená patří zemi a ohni, modrá obloze a vodě. Červená je navíc také barvou Slunce, které má samo o sobě silný symbolický náboj. Je to dárce života, esence života, the Great Power. Ne náhodou se šamanky etnika Černonožců při svém Slunečním tanci halí do červeně. Tím, že si barvou potírají obličej, ruce i oděv, činí samy sebe svatými a mocnými. 15/ Zatímco symbolika barev je (přinejmenším v rámci jednoho etnika) obecně platná, kresba je na každém kusu oděvu jedinečná, protože vypráví osobní příběh. Na pojednávané košili (obr. 9, 10) jsou u ramenních pásů vyplétaných urzoními ostny, zobrazeni nepřátelé, kteří přišli o život rukou majitele košile. Jsou to malé postavičky znázorněné od pasu výše. Je jich přes dvacet a zobrazeny jsou čtyřmi různými způsoby. Liší se především v charakteru pokrývky hlavy a v tom, zda s sebou nesou zbraň či nikoliv. Tento nejednotný způsob zobrazení pravděpodobně odkazuje na jejich příslušnost k různým etnikům. Krátké linky, vybíhající z hlav některých obětí, by mohly naznačovat odebírání skalpů. 16/ Na rukávech košile jsou zobrazeny různé druhy zbraní, meče i zbraně střelné. U nich se pak nachází ornament ve tvaru hrábí. Jedná se o symbol ruky informující o faktu, že tyto zbraně byly ukořistěny. Značky ve tvaru X znázorňují indiánská týpí a značky koňských stop mezi nimi vyprávějí příběh o hrdinství muže, který se vypravil do středu nepřátelské osady. Krátké linky, symbolizující lidské stopy, naznačují, že muž musel na chvíli seskočit z koně, pravděpodobně proto, aby prozkoumal okolí a mohl něco ukořistit. Červeno-černé značky (puntíky a krátké čárky, z nichž stéká červený pramen) jsou pak řezná a bodná zranění, která utrpěl v bitvě. Kotouč, vyplétaný urzoními ostny, může odkazovat k ohradě s buvoly. Podle Colina B. Tylo- 15/ TAYLOR, Colin. The Plains Indians. New Jersey, 1994, str / Alespoň na základě výkladu ornamentiky Colina F. Tylora v knize Plains Indians (str. 185). 101

8 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) ra patřila košile s největší pravděpodobností příslušníku etnika Crow, Dr. Greenová je v otázce přiřazení košile ke konkrétnímu etniku zdrženlivá. Červené trojúhelníky, čtyřúhelníky a kolečka ve svrchní části druhé mužské košile (obr. č. 8) rovněž symbolizují zabité nepřátele. Jejich poměrně nedokonalé a schematické provedení stejně jako evropský střih košile vzbuzuje mezi odborníky rozporuplné reakce. Někteří (např. Colin F. Taylor) se domnívají, že se jedná o kus oděvu, který indiáni nevyrobili pro svou vlastní potřebu, nýbrž za účelem prodeje. Podle tohoto názoru je tedy košile z etnografického hlediska méně hodnotná. Jiní badatelé (např. Dr. Greenová) nepovažují tuto hypotézu za prokazatelnou a ke košili přistupují jako k originálnímu kusu indiánské ceremoniální výbavy. Vedle figurek zabitých nepřátel je košile ozdobena ještě několika dalšími kresbami. O něco níže na přední i zadní straně oděvu jsou červeno-černé dýmky, znázorňující válečné výpravy, kterým majitel oděvu velel. Zahnuté linky ve tvaru písmene c připomínají stopy koňských kopyt. Jejich posláním je upozornit každého, kdo dokáže na košili číst, na mnohé výpravy, jejichž cílem bylo ukořistit koně. Kromě mužských oděvů prérijních a pláňových indiánů se v opočenských sbírkách nachází jeden oděv ženský. Jedná se šaty určené ke každodennímu nošení, čemuž odpovídá jejich skromnější zdobnost. Vyrobené jsou opět z vydělané zvířecí kůže a zdobí je kožené provázky a modro-červené vyplétání. Různé techniky vyplétání se užívaly i při výrobě košíků, které jsou v opočenské sbírce poměrně hojně zastoupeny. Většina z nich patřila buď pláňovým a prérijním indiánům, nebo indiánským kmenům Pueblo z jihozápadního pobřeží Severní Ameriky. Velmi zajímavou skupinu exponátů tvoří také zdánlivě nenápadné předměty umístěné ve vitríně u okna. Jedná se o exponáty dovezené ze západního pobřeží Severní Ameriky. Tyto předměty nemají tedy s těmi, o nichž byla řeč před chvíli, žádnou geografickou ani etnickou souvislost. Většina jich byla vyrobena Tlingity a Haidy jako suvenýry pro turisty. Zajímavou složkou těchto předmětů jsou modely totemů, miniatury slavných severozápadních totemových sloupů. Přesto, že se jedná o suvenýry, vykazují modely překvapivou uměleckou a řemeslnou kvalitu. Většinou jsou na nich zobrazeny odznaky v podobě mytických bytostí, napůl zvířat a napůl lidí, které patřily rodovým liniím. Dřevěný model totemu půlměsícového tvaru, jenž je na přední straně vyřezávaný a barvený (obr. 11), znázorňuje medvěda držícího v tlapách zvíře, dále ptáka, jenž má složená křídla, na hlavě čelenku s dvěma vyobrazeními lidských obličejů a v zobáku žábu, a úplně dole jezevce vylézajícího z okrouhlého otvoru. Jiné modely jsou vyrobeny z černého argilitu. Také Tlingitové a Haidové při svých uměleckých a řemeslných činnostech využívali rozmanitá symbolická zobrazení a barevnost. Umělecká stylizace a proporčnost těchto předmětů, jež řezbáři primárně vyráběli s obchodními záměry, se překvapivě nijak neliší od jejich velkých protějšků. Kolekce přináležející obyvatelům západního pobřeží Severní Ameriky, není složena pouze ze suvenýrů. Najdeme zde i několik předmětů určených ke každodennímu použití, zejména k lovu ryb. Zajímavými exponáty jsou například speciální 102

9 Jiráková A.: Opočenská sbírka z cest Josefa Colloredo-Mannsfelda udice určené k lovu platýzů (tzv. halibut hooks ), jež byly nedílnou součástí tradičního způsobu rybolovu. Každá taková udice je vyrobena ze dvou svázaných dílů dřeva a kostěné části. Kompletní lovící příslušenství se vedle samotné udice skládalo ještě ze dvou lanek. Na jednom byl zavěšen kámen fungující jako zátěž (udici bylo potřeba udržet nízko, protože platýzi žijí na mořském dně), na druhém byl pak uvázán nafouknutý tulení žaludek, jenž plnil funkci bójky. Z hlediska rybáře se jednalo spíše o lov pasivní. Poté, co udici i s návnadou a závažím spustil na dno, nezbylo mu, než vyčkat. Byl-li hák v klidu a bójka plula na hladině, znamenalo to, že ryba se návnadě prozatím vyhýbá. Potopení bójky však signalizovalo, že se platýz chytil na udici (kostěná část se mu vzepřela v tlamě) a že jej spolu se zátěží a bójkou táhne dál. Způsob lovu je schematicky zachycen na obrázku v příloze. Velikost udic nebyla univerzální, každý vyrobený kus byl přizpůsoben síle a obratnosti rybáře. O tom, jak velká ryba se bude schopná na udici chytit, rozhodovala (dle výpovědi badatele Billa Holma) vzdálenost mezi konci dřevěných ramen háku. Obyvatelé západního pobřeží Severní Ameriky měli vypočítáno, že má-li mít rybář dostatek sil na vytáhnutí úlovku, měla by tato vzdálenost představovat zhruba šíři jeho zaťaté pěsti. Ve sbírkách opočenského zámku se vyskytují dvě kompletně zachovalé udice. Obě dvě jsou zdobeny řezbami se zvířecími motivy. Kromě nich je ve vitríně vystaveno ještě další rybářské náčiní, například splávky a osť. VÝZNAM OPOČENSKÉ SBÍRKY Kulturní areál Severní Ameriky (zejména v návaznosti na předkolumbovské obyvatele a jejich potomky Native Americans, American Indians, Indigenous people of North America apod.) a kulturní areál Afriky v celé jeho obrovské rozmanitosti není české veřejnosti neznámý. Do jejího povědomí se dostal skrze odborná díla etnografická (zaměřená primárně na slovesný folklor, oděvní kulturu, umění nebo náboženství), ale především skrze díla populárně naučná a beletristická. Nakolik má česká veřejnost povědomí o etnografických sbírkách, které se ke zkoumaným regionům vážou a které lze navštívit v České republice, zůstává otázkou. Zájem o opočenskou etnografickou sbírku daleko přesahuje hranice České republiky. Po Náprstkově muzeu je to právě Státní zámek Opočno, který do počtu a kvality etnografických exponátů v rámci republiky vyniká. Nedílnou součástí zdejší zoologické a etnografické sbírky jsou vedle amerických exponátů také předměty dovezené z Afriky. Bez nich by opočenská kolekce nebyla kompletní, proto se k nim někdy v budoucnu vrátíme. 17/ 17/ Autorka se jim věnuje v rigorózní práci nazvané Cestovatelství Josefa Colloredo-Mannsfelda ( ). Cesty do Afriky a Severní Ameriky ( ). 103

10 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Obr 1. a 2. Instalace krátce po návratu z cest: americké lovecké i etnografické sbírky byly uloženy v přízemí opočenského zámku 18/. 18/ SOA Praha, C-M ÚŘ, i. č

11 Jiráková A.: Opočenská sbírka z cest Josefa Colloredo-Mannsfelda Obr. 3. Trofej jelena wapiti nad krbem v nové zámecké přístavbě, kolem roku /. 19/ SOA Praha, C-M ÚŘ, i. č

12 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Obr. 4. Trofej jelena nad krbem současná podoba 20/. 20/ Foto autorka. 106

13 Jiráková A.: Opočenská sbírka z cest Josefa Colloredo-Mannsfelda Obr. 5. Pohled do herny, kde jsou v současnosti umístěny americké lovecké trofeje 21/. 21/ Foto autorka. 107

14 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Obr. 6. Josef Colloredo-Mannsfeld se svou manželkou Yvonne na sněžnicích, Aljaška /. 22/ SOA Praha, C-M ÚŘ, inv. č. 135, sign. IB/2, fasc

15 Jiráková A.: Opočenská sbírka z cest Josefa Colloredo-Mannsfelda Obr. 7. Mapa znázorňující lokality navštívené Josefem Colloredo-Mannsfeldem mezi lety (modré značky 1. cesta, zelené značky 2. cesta, žluté značky lokality, jejichž názvy jsou uvedeny na některých suvenýrech z opočenské sbírky, nelze ovšem s jistotou určit, za jakých okolností se do sbírky dostaly). Zdroj: Obr. 8. Lícová strana košile a legín 23/. 23/ Všechny obrázky jsou schematickými vyobrazeními opočenských exponátů, případné drobné odchylky jsou způsobeny vlastnostmi exponátů (některé kresby na oděvech již nejsou zcela patrné) a umístěním předmětů ve vitrínách. Kresba autorky. 109

16 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Obr. 9. Lícová strana košile. Obr. 10. Rubová strana košile. 110

17 Jiráková A.: Opočenská sbírka z cest Josefa Colloredo-Mannsfelda Obr. 11. Model totemu (severozápad USA). Obr. 12. Nejjednodušší typ udice určené k lovu platýzů. Obr. 13. Platýz (poměr velikosti zobrazené udice a platýze neodpovídá realitě, ve skutečnosti je udice vzhledem k rybě daleko menší). Obr. 14. Schéma lovu platýzů. 111

18 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) SUMMARY Exhibits from Josef Colloredo-Mannsfeld s Travels in the State Castle Opočno. Part 1: American Collection. The aim of this short study is to acquaint readers with a brief history (and also with the present life) of an ethnographic collection which can be seen at the State Castle Opočno. The collection consists of two main components differentiated by the geographic perspective: ethnographic exhibits and hunting trophies from 1) Africa and from 2) North America. This study deals with the Native American collection s formation and history of its location. The work also discusses its reflection in Czech and foreign press and mentions new knowledge concerning the North American ethnographic material. 112

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum Pracovní list k projektovému dni PD 04/01 Hrdličkovo muzeum Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda, Člověk a svět práce Přírodopis,

Více

Vytvořit tvář člověka je pro antropologa pořád velké dobrodružství

Vytvořit tvář člověka je pro antropologa pořád velké dobrodružství Vytvořit tvář člověka je pro antropologa pořád velké dobrodružství Vytvořit tvář člověka je pro antropologa pořád velké dobrodružství 9. 8. 2011; autor: Marie Kohoutová; rubrika: Rozhovory & portréty Několik

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Archeologické haptické výstavy v Národním muzeu. Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz

Archeologické haptické výstavy v Národním muzeu. Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Archeologické haptické výstavy v Národním muzeu Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Doteky pravěku a antiky I. 1992, Historická budova Národního muzea, autoři: M. Dufková, V. Matoušek, J.

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

Přílohy. Seznam příloh: Příloha č. 3: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy

Přílohy. Seznam příloh: Příloha č. 3: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy - 72 - Přílohy Seznam příloh: Příloha č. 1: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy Příloha č. 2: Doplňující fotografie Příloha č. 3:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

Předmostské venuše. Kříž vs. Maška

Předmostské venuše. Kříž vs. Maška Předmostské venuše Stylizovaná geometrická rytina ženy na mamutím klu z doby 31 až 22 tisíc let před naším letopočtem nebyla jedinou vzácností, která se v Přerově postarala o rozruch. Kromě Předmostské

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Zpráva ze služební cesty

Zpráva ze služební cesty Zpráva ze služební cesty Termín cesty: 24. 29. 4. 2007 Místo: Brusel, Antverpy (Belgie) Účastníci: RNDr. Danuše Lošťáková, PhDr. Ludmila Slezáková Účel cesty: Získání zkušeností z práce významných belgických

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_14_Severní

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu - autorské řešení Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

asdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopiasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdifghjklzxc

asdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopiasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdifghjklzxc qwertyuiopasdfghjklz xcvbhnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklhzxcvbnmq POKLADY STARÉHO EGYPTA wertyuiopasdfghjklzx Badatelský list k výstavě pro II. stupeň ZŠ cvbnmqwertyuiopasdfg Vlastivědné

Více

Skáče žába. Jaro Léto Podzim - Zima. Příběhy kamenů I

Skáče žába. Jaro Léto Podzim - Zima. Příběhy kamenů I Skáče žába Jak se žáby pohybují, čím se živí, kde žijí, jak jim můžeme pomáhat. Každá žabka jinak zpívá. Ukázky SOMSO modelů, výukové obrázky, poslech hlasů žab, pohybová aktivita dětí. Vhodné pro mateřské

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Není Lešná jako Lešná

Není Lešná jako Lešná TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 13. 7. 2012 Místo: Zámek Lešná Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Není Lešná jako Lešná Rarita Zlínského kraje způsobuje turistům

Více

Č E Š O V. Návrh znaku a vlajky. pro obec

Č E Š O V. Návrh znaku a vlajky. pro obec Návrh znaku a vlajky pro obec Č E Š O V autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Panama J O S E F O P A T R N Ý N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., 2004 Libri, 2004 ISBN 80-7277-216-3 Obsah

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 551 370 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Po stopách archeologie

Po stopách archeologie Prohlédněte si obrázek (případně požádejte o pomoc s překladem textu pod ním). Popište, co obrázek představuje. Zamyslete se nad tím, čím se zabývá archeologie? Jaký typ historického pramene archeologie

Více

Klentnická Madona v Diecézním muzeu v Brně

Klentnická Madona v Diecézním muzeu v Brně Klentnická Madona v Diecézním muzeu v Brně Klentnická Madona je v současné době zapůjčena do sbírky Diecézního muzea v Brně na Petrově. Je možné ji zde poprvé zhlédnout od 12. května 2015 nebo také během

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní Informace ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní Informace ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 Zpracovala: Mgr. Eva Bažantová Základní Informace Název: Spolek pro založení muzea kominického

Více

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Ing. Jana Valentová Katedra cestovního ruchu FMV VŠE v Praze Osnova prezentace Teoretický vstup: Motivy obecné pojetí Motivy k cestování Praktický pohled

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015!

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! V termínu od 22. do 23. října 2015 se na výstavišti v pražských Holešovicích uskuteční 4. ročník mezioborového veletrhu obnovy, financování, využití

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH Luboš FLÉGL Katedra technických předmětů PdF UHK 2015 NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Jedná se

Více

8 Přílohy Seznam příloh:

8 Přílohy Seznam příloh: 8 Přílohy Seznam příloh: 1) Fotodokumentace 2) Katastrální mapa 3) Stavební vývoj 4) Výkresová dokumentace 5) Park a drobná architektura 65 8.1 Fotodokumentace Veškerá fotodokumentace pochází z archivu

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Projekt k ročníkové práci Dokumentace přírůstků v Národním technickém muzeu Autor: Veronika Hovorková Vedoucí práce: MgA. Petr

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Milé kolegyně, milí kolegové,

Milé kolegyně, milí kolegové, Zpravodaj 1/2015 Milé kolegyně, milí kolegové, rád bych Vám představil Zpravodaj portálu esbírky. Ten budou v online podobě dostávat všichni partneři a přátelé této online aplikace. Každého čtvrt roku

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

VYBRANÁ MUZEA USA A JEJICH PŘÍSTUP K NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

VYBRANÁ MUZEA USA A JEJICH PŘÍSTUP K NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE VYBRANÁ MUZEA USA A JEJICH PŘÍSTUP K NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE SELECTED MUSEUMS IN THE USA AND WHAT THEY OFFER TO THE HANDICAPPED SAN FRANCISCO CARMEL SANTA CRUZ NEW YORK CÍL

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Iberoamerikanistika je interdisciplinární obor tzv. areálních studií, jenž se zabývá problematikou zeměpisného a kulturně historického regionu ibero-amerického

Více

Malování Týpí podle tradičních vzorů Traditional Teepee Painting

Malování Týpí podle tradičních vzorů Traditional Teepee Painting Malování Týpí podle tradičních vzorů Traditional Teepee Painting Šajenská týpí Černonožská týpí týpí Lakotů výrobky vyšívané korálky Hasan El-Dunia Praskolesy 250, okres Beroun 267 54 mobil 777 249 302

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* 1857-1914) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1895-1912 Značka fondu: 63 Číslo evidenčního listu NAD: 104 Evidenční číslo inventáře: 113 Zpracovala: Lucie

Více

Malovaný nábytek ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov. Pelhřimov - Praha, podzim 2012

Malovaný nábytek ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov. Pelhřimov - Praha, podzim 2012 Malovaný nábytek ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov. Pelhřimov - Praha, podzim 2012 4356/R Police malovaná, 2/4 19. století, Vysočina, v. 38 x d. 137 x hl. 12.5 cm Police svým tektonickým i zdobným provedením

Více

30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ

30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ 30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ TAKTILNÍ VYSTAVOVÁNÍ V ČR 1983: FRANCOUZSKÉ UMĚNÍ 19./20. st. Národní galerie v Praze,

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program

Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program Galerie Tate Modern Tate Modern je galerií moderního umění, nachází se v budově původní elektrárny Bankside. Turbínová hala, kde se nacházel elektrický

Více

Muzeum dýmek v Proseči

Muzeum dýmek v Proseči Muzeum dýmek v Proseči Materiál mapující vývoj Muzea dýmek v Proseči zejména od roku 2007 po současnost a předkládá možnosti dalšího směřování a rozvoje tohoto dlouhodobého projektu. Stanoviska a návrhy

Více

Projekt Poznej svůj kraj Jméno Dítěte

Projekt Poznej svůj kraj Jméno Dítěte Základní škola speciální Jaroměř, Palackého 142 Projekt Poznej svůj kraj Jméno Dítěte Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Základní škola speciální Jaroměř, Palackého 142 Projekt Poznej

Více

MALÍŘSTVÍ PALEOLITU MALÍŘSTVÍ PALEO

MALÍŘSTVÍ PALEOLITU MALÍŘSTVÍ PALEO MALÍŘSTVÍ PALEOLITU VY_32_INOVACE_DVK1102 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Pravěké umění DVK / 1. ročník Obrazová prezentace vývoje malířství v období paleolitu MALÍŘSTVÍ

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví.

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Ing. Filip Antoš, Ing. Milan Talich, Ph.D., Ing. Ondřej Böhm, Ing. Jan Havrlant, Ph.D.,

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ČLOVĚK V DĚJINÁCH RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Severní Evropa Norsko

Kontinent : Evropa. Oblast: Severní Evropa Norsko Kontinent : Evropa Oblast: Severní Evropa Norsko Základní informace Hlavní město: Oslo Rozloha: 385 199 km² z toho pevnina 323 802 km² z toho 6,0 % vodní plochy Počet obyvatel: 4 691 849 (2011) Nejvyšší

Více

Políbení panelem. Závěrečná zpráva projektu. Markéta Markgraf Hossingerová. Kontakt: m.hossingerova@seznam.cz ; +420 702 910 763

Políbení panelem. Závěrečná zpráva projektu. Markéta Markgraf Hossingerová. Kontakt: m.hossingerova@seznam.cz ; +420 702 910 763 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT ŽÁKOVSKÉ EXPEDICE PROJEKT PRO ZAPOJENÍ ŠKOL DO PROJEKTU PLZEŇ EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2015 Políbení panelem Závěrečná zpráva projektu Markéta Markgraf Hossingerová Kontakt: m.hossingerova@seznam.cz

Více

Závěs z bílého, žlutého a červeného zlata z kolekce VIVA VISION SMALL PLANETS I. Ruční práce. Design: JITKA MLYNARČÍK KUDLÁČKOVÁ

Závěs z bílého, žlutého a červeného zlata z kolekce VIVA VISION SMALL PLANETS I. Ruční práce. Design: JITKA MLYNARČÍK KUDLÁČKOVÁ Závěs z bílého, žlutého a červeného zlata z kolekce VIVA VISION SMALL PLANETS I. Ruční práce. Design: JITKA MLYNARČÍK KUDLÁČKOVÁ Kvalita je krásná a oduševnělá. Radost je inspirace, vytváří hojnost a trvalou

Více

/ Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace

/ Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. Lokalita / Obec (část obce) Okres / Kraj Rychnov / obec Krouna / Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace Evidenční číslo kulturní

Více

Pracovní sešit Carter archeologie

Pracovní sešit Carter archeologie Pracovní sešit Carter archeologie 2 1. Odkrytí hrobky Howardem Carterem Text A Údolí králů Údolí králů leží na západním břehu Nilu naproti starověkým Thébám, dnešnímu Luxoru, kdysi sídlu faraonů. Západní

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Jiří Senohrábek. Propojení reálného a virtuálního výletu na příkladu projektu Otevřte 13. komnatu

Jiří Senohrábek. Propojení reálného a virtuálního výletu na příkladu projektu Otevřte 13. komnatu Jiří Senohrábek Propojení reálného a virtuálního výletu na příkladu projektu Otevřte 13. komnatu Co to je? Pro koho to je? nový produkt cestovního ruchu pro rodiny s dětmi nebo poutníky po českých hradech

Více

PRO TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA

PRO TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA WORKSHOP PRO TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 13. 10. 2016 ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje PROGRAM WORKSHOPU 1. Aktivity DS OHP a TIC * Spolupráce OHP a

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015 2014 MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA V Brně 01/2015 Obsah 1. Základní informace str. 2 2. Profil spolku str. 2 3. Vyhodnocení uplynulého roku 2014 str. 5 4. Exponáty

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

Dotace na jednotlivé projekty byly poskytovány v rozmezí 5.000,-Kč až 40.000,-Kč, dle potřeb projektu.

Dotace na jednotlivé projekty byly poskytovány v rozmezí 5.000,-Kč až 40.000,-Kč, dle potřeb projektu. 2015 Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé aktivně účastní činností, které si sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Dotace na jednotlivé projekty byly poskytovány

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Zpracování sbírky děl Otakara Schindlera v divadelním oddělení Národního muzea Projekt ročníkové práce Autor: Michaela Buriánková

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

ZPRAVODAJ.

ZPRAVODAJ. ZPRAVODAJ Milé kolegyně, milí kolegové, jsem rád, že Vás mohu opět oslovit prostřednictvím Zpravodaje portálu esbírky. Rád bych přivítal nová muzea, která se připojila do rozšiřující se rodiny esbírek.

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

VY_32_INOVACE_DVK1101

VY_32_INOVACE_DVK1101 PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_DVK1101 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Pravěké umění DVK / 1. ročník Charakteristika a periodizace pravěkého umění PRAVĚK JAKO HISTORICKÉ OBDOBÍ

Více

Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Název: Námořní cesty Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

etuda v duchu PIETA MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ Anna Seimlová Lenka Nyklová Petr Šťovíček pod vedením Ing. Arch. Nikolaye Brankova Tým 4 Karla IV.

etuda v duchu PIETA MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ Anna Seimlová Lenka Nyklová Petr Šťovíček pod vedením Ing. Arch. Nikolaye Brankova Tým 4 Karla IV. PIETA MALTÉZSKÝCH RYTŘŮ Anna Seimlová Lenka Nyklová Petr Šťovíček pod vedením Ing. Arch. Nikolaye Brankova Tým 4 Anna Seimlová, Lenka Nyklová, Petr Šťovíček pod vedením Ing. arch. Nikolaye Brankova Současný

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

GENEALOGIE v praxi. 9. přednáška Formy genealogických tabulek, možnosti zpracování

GENEALOGIE v praxi. 9. přednáška Formy genealogických tabulek, možnosti zpracování GENEALOGIE v praxi 9. přednáška Formy genealogických tabulek, možnosti zpracování Zpracoval: doc. Ing. František Borůvka, CSc. Garant: doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. U3V 1/29 Cíl přednášky Opakování

Více

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov.

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. - 63 - PRAMENY ČR MZA Brno - Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. HORÁKOVÁ, Eva. O konzervaci střeleckých terčů ve vyškovském muzeu. In JORDÁN,

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky 1913-2013 Muzeum Sbíráme Vaše vzpomínky Muzeum východních Čech v Hradci Králové Sbíráme Vaše vzpomínky V roce 2013 oslavíme sto let od otevření královéhradeckého muzea. Budova muzea je považována za nejvýznamnější

Více

POTŠTÁTSKA KONCEPCE EXPOZICE HISTORIE. Zadavatel: Město Potštát Zámecká 1 753 62 Potštát. Zpracoval:

POTŠTÁTSKA KONCEPCE EXPOZICE HISTORIE. Zadavatel: Město Potštát Zámecká 1 753 62 Potštát. Zpracoval: KONCEPCE EXPOZICE HISTORIE POTŠTÁTSKA Zadavatel: Město Potštát Zámecká 1 753 62 Potštát Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z. s. Michaela Škrobánková Tř. 1. máje 2063 753 01 Hranice Telefon: 581626202

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Ráj lososů. Ráj lososů. Ráj lososů

Ráj lososů. Ráj lososů. Ráj lososů Ráj lososů Ráj lososů Divoký losos atlantský nádherné a napínavé souboje od časného rána do pozdního večera. To místo se jmenuje poloostrov Kola je v Rusku. Řeka Ponoi je považována za jednu z nejbohatších

Více

Slováci v Srbsku a v Chorvatsku - Slovaks in Serbia and Croatia

Slováci v Srbsku a v Chorvatsku - Slovaks in Serbia and Croatia 17. 06. 2016 10:43 1/8 Slováci v Srbsku a v Chorvatsku - Slovaks in Serbia and Croatia Slováci v Srbsku a v Chorvatsku - Slovaks in Serbia and Croatia Obrázek 1: Vlajka Srbska 1), Obrázek 2: Vlajka Chorvatska

Více