SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015"

Transkript

1 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o. SK Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH ,00 0, ,00 DPH základná 20,00% z 0,00 0,00 znížená 20,00% z , ,00 Cena s DPH v EUR ,00 Projektant Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Objednávateľ Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Strana 1 z 16

2 REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY Kód: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Projektant: Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o. Spracovateľ: Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] 1) Náklady z rozpočtov , ,00 01 SO 01 Obslužná komunikácia 02 SO 02 Mostný objekt 03 Vedlejší rozpočtové náklady , , , , , ,15 2) Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00 0,00 Celkové náklady za stavbu 1) + 2) , ,00 Strana 2 z 16

3 KRYCÍ LIST ROZPOČTU 01 - SO 01 Obslužná komunikácia JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o. Projektant: Spracovateľ: Poznámka: SK Náklady z rozpočtu Ostatné náklady Cena bez DPH ,34 0, ,34 DPH základná 20,00% z znížená 20,00% z Cena s DPH v EUR 0,00 0, , , ,01 Projektant Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Objednávateľ Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Strana 3 z 16

4 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 01 - SO 01 Obslužná komunikácia Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Projektant: Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o. Spracovateľ: Kód - Popis Cena celkom [EUR] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemné práce 2 - Zakladanie 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 4 - Vodorovné konštrukcie 5 - Komunikácie 8 - Rúrové vedenie 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie Presun sute Presun hmôt VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady , , , ,00 248,46 83, , , ,41 370,34 861, ,54 2) Ostatné náklady 0,00 Celkové náklady za stavbu 1) + 2) ,34 Strana 4 z 16

5 ROZPOČET 01 - SO 01 Obslužná komunikácia Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Projektant: Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o. Spracovateľ: PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo Náklady z rozpočtu J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] ,34 HSV - Práce a dodávky HSV , Zemné práce ,74 1 K R01 Odstranění organické nečistoty a kameny vč.odvozu m ,000 0, ,10 2 K Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m ,000 0,10 484,50 3 K Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 100,000 0,32 32,00 4 K Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo m2 100,000 1,49 149,00 svahu 1:5 5 K Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech inž m2 3,000 3,12 9,36 6 K Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 150 mm při překopech inž sítí m2 3,000 8,13 24,39 7 K Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 12,250 9,41 115,27 8 K Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 55,000 1,88 103,40 9 K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m ,500 1, ,70 10 K Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 496,500 1,90 943,35 11 K Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 148,950 0,56 83,41 12 K Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 87,750 14, ,64 13 K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 26,325 4,13 108,72 14 K Hloubená vykopávka ruční v hornině tř. 3 m3 14,400 37,23 536,11 15 K Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m3 2,880 42,49 122,37 m2 16 K Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3 m3 0,864 6,60 5,70 17 K Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 27,600 2,43 67,07 18 K Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 27,600 1,25 34,50 19 K Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 460,500 1,44 663,12 20 K Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 592,740 3, ,35 21 K Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 993,000 3, ,16 22 K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 460,500 1,42 653,91 23 K Uložení sypaniny na skládky m3 592,740 0,67 397,14 24 K Uložení sypaniny na skládky m3 993,000 0,67 665,31 25 K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 989,876 3, ,16 Strana 5 z 16

6 PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo 26 K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5, K Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,350 J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 2,97 17,55 8,56 11,56 28 M štěrkopísek frakce 0-22 t 2,700 7,40 19,98 29 K Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 14,400 8,56 123,26 30 M kamenivo těžené hrubé frakce t 28,800 7,99 230,11 31 K Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m ,000 0, ,10 32 K Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 300 mm m ,000 1, ,30 33 K Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m ,000 0, ,80 34 K Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m ,000 0,05 88,00 35 K Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m ,000 0,13 399,10 36 K Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m ,000 0,02 70,40 37 K Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m ,000 0,16 281,60 38 M herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 5 l litr 17,600 12,95 227,92 39 K Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m ,000 0,14 429,80 40 K Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 153,500 9, ,95 41 M voda pitná pro ostatní odběratele m3 153,500 1,02 156, Zakladanie 42 K Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 75, K Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 400, Zvislé a kompletné konštrukcie Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů 44 K nebo kanálů z betonu prostého tř. C 20/25 tl m3 0, mm 45 K Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných m2 6,000 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží 46 K nebo vodojemů omítaných ploch rovinných m2 6,000 odstranění 4 - Vodorovné konštrukcie 47 K Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0, K Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0, Komunikácie 49 K Zhotovení podkladu se zeminy stabilizované cementem S II, systém Road Mix, hr. 200 mm m , K Zhotovení podkladu se zeminy stabilizované cementem S II, systém Road Mix, hr. 200 mm m , K Podklad z kameniva hrubého drceného vel mm tl 100 mm m , K Podklad z kameniva hrubého drceného vel mm tl 150 mm m , K Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š přes 3 m ,000 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 54 K plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným m2 3,000 tl. 150 mm Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 55 K plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP m2 3,000 (OK) tl. 100 mm 56 K Zhotovení zemných krajníc z hornin jakékoli třídy se zhutnením m3 593, ,00 25, ,00 4, ,00 248,46 166,90 126,84 16,35 98,10 3,92 23,52 83,89 30,19 9,06 83,14 74, ,66 4, ,40 4, ,60 2, ,80 3, ,40 18, ,80 5,30 15,90 18,20 54,60 6, ,20 Strana 6 z 16

7 PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo 57 K Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 593, K Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m ,000 J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 3, ,16 7, ,60 59 K Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm m2 406,000 3, ,12 Vyspravení krytu komunikací po překopech 60 K plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) m2 6,000 10,12 60,72 tl 50 mm 61 K Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m ,000 0, ,28 62 K Postřik živičný spojovací PmB z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2 m ,000 0, ,56 63 K Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 12,225 10,12 123,72 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 PmB 64 K (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z m ,000 10, ,80 modifikovaného asfaltu 8 - Rúrové vedenie 65 K Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 m 5, K Chránička PVC DN 160mm - rezerva pro budoucí kable m 30,000 Mont+dod univerzální odtoková vpusť BGZ-S 67 K R vč.litinové mříže,rámu zatížení E400,+koš kus 1,000 na bahno vč.všech doplňků 68 K Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 4, ,59 21,27 106,35 11,68 350,40 460,25 460,25 78,66 329, Ostatné konštrukcie a práce-búranie ,41 69 K Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 24,000 22,25 534,00 70 K Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené kus 2,000 30,35 60,70 71 K Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 1 440,000 0,51 734,40 72 K Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití kus 120,000 1,01 121,20 73 K Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 kus 12,000 22,25 267,00 74 K Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 5 kus 4,000 60,69 242,76 75 K Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití kus 720,000 0,51 367,20 Příplatek k dočasné soupravě směrových desek 76 K Z4 s výstražným světlem 5 desek za 1. a ZKD kus 240,000 1,01 242,40 den použití 77 K Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 11,000 30,35 333,85 78 M značka dopravní svislá reflexní výstražná P1 - DAJ PREDNOSŤ V JAZDĚ kus 2,000 65,75 131,50 79 M značka svislá reflexní P8 - HLAVNÁ CESTA kus 4,000 65,75 263,00 80 M značka svislá reflexní P12 - TVAR KRIŽOVATKY pod značkou P8 a P1 kus 2,000 47,54 95,08 81 M značka svislá reflexní P13 - TVAR KRIŽOVATKY pod značkou P8 a P1 kus 3,000 47,54 142,62 82 K Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 6,000 8,60 51,60 83 M sloupek Zn kus 6,000 18,51 111,06 84 M patka hliníková HP 70 kus 6,000 32,37 194,22 85 M víčko plastové na sloupek 70 kus 6,000 4,45 26,70 86 M upínací svorka na sloupek US 70 kus 11,000 6,27 68,97 Osazení silničního obrubníku betonového 87 K stojatého s boční opěrou do lože z betonu m 835,000 6, ,55 prostého 88 M obrubník betonový silniční ABO x10x30 cm kus 876,750 5, ,36 Strana 7 z 16

8 PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo 89 K Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 8, K Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm m 54, K Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 10,000 J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 78,90 658,82 1,06 57,77 1,48 14,80 92 K Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 54,500 4,27 232,72 Řezání stávajícího živičného krytu hl do K m 10,000 6,72 67,20 mm 94 K Osazení kabelového žlabu m 30,000 7,55 226,50 95 M žlab kabelový betonový TK1 100 x 18,5/10 x 10 cm kus 30,000 4,94 148,20 96 M poklop kabelového žlabu TK 1 AZD x16x3,5 cm kus 60,000 1,79 107,40 Mont+dod líniový žlab pre vysoké zaťaženie D 97 K R typ BGZ-S 300 vč.litinového roštu a všech m 24, , ,83 doplňků Presun sute 98 K Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 14, K Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 130, K Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 14, K Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 11, K Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 3, Presun hmôt Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 103 K z kamene, monolitickým betonovým nebo t 418,308 živičným 370,34 5,91 85,67 0,41 53,49 3,30 47,84 7,59 85,58 30,35 97,76 861,71 2,06 861,71 VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 2 326, K Geodetické práce před výstavbou 1, ,23 809, K Geodetické práce po výstavbě 1, , ,31 Strana 8 z 16

9 KRYCÍ LIST ROZPOČTU 02 - SO 02 Mostný objekt JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o. Projektant: Spracovateľ: Poznámka: SK Náklady z rozpočtu Ostatné náklady Cena bez DPH ,20 0, ,20 DPH základná 20,00% z znížená 20,00% z Cena s DPH v EUR 0,00 0, , , ,84 Projektant Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Objednávateľ Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Strana 9 z 16

10 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 02 - SO 02 Mostný objekt Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Projektant: Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o. Spracovateľ: Kód - Popis Cena celkom [EUR] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemné práce 2 - Zakladanie 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 4 - Vodorovné konštrukcie 5 - Komunikácie 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie Presun hmôt VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady , , ,36 396, , ,30 450,31 529, ,88 789, ,54 2) Ostatné náklady 0,00 Celkové náklady za stavbu 1) + 2) ,20 Strana 10 z 16

11 ROZPOČET 02 - SO 02 Mostný objekt Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Projektant: Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o. Spracovateľ: PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo Náklady z rozpočtu J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] ,20 HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemné práce 1 K R01 Odstranění organické nečistoty a kameny vč.odvozu m2 108,000 2 K Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 225,000 3 K Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 100,000 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky 4 K do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo m2 100,000 svahu 1:5 5 K Převedení vody potrubím vč.provizorních hrázek m 20,000 6 K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 67,500 7 K Vykopávky zářezů na suchu objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 202,384 8 K Příplatek k vykopávkám zářezů na suchu v hornině tř. 3 za na lepivost m3 60,715 9 K Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 45, K Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 13, K Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 6, K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 1, K Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 32, K Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 256, , ,36 0,86 92,88 0,10 22,50 0,32 32,00 1,49 149,00 12,00 240,00 1,77 119,48 3,09 625,37 0,76 46,14 5,64 258,09 0,76 10,43 14,56 87,72 4,13 7,47 1,44 46,66 3,12 800,12 15 K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 32,400 4,07 131,87 16 K Uložení sypaniny na skládky m3 256,449 0,67 171,82 17 K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 428,270 3, ,08 18 K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 43,992 2,97 130,66 19 M kamenivo těžené hrubé frakce t 87,984 7,79 685,40 20 K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 16,720 2,97 49,66 21 K Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 109,880 8,56 940,57 22 M štěrkopísek frakce 0-32 t 219,760 6, ,21 23 K Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 108,000 1,01 109,08 24 M osivo směs travní parková kg 3,402 7,59 25,82 25 K Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 22,612 0,41 9,27 26 K Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 86,405 1,40 120,97 Strana 11 z 16

12 PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo 27 K Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 300 mm m2 108, K Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 108, K Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 108,000 J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 5,67 612,36 0,58 62,64 0,05 5,40 30 K Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 216,000 0,13 28,08 31 K Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 216,000 0,02 4,32 32 K Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 108,000 0,16 17,28 33 M herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 5 l litr 1,080 12,95 13,99 34 K Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 216,000 0,14 30,24 35 K Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 10,800 9,70 104,76 36 M voda pitná pro ostatní odběratele m3 10,800 1,02 11, Zakladanie Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z 37 K m3 4,400 betonu prostého C 12/15 396,13 90,03 396, Zvislé a kompletné konštrukcie 38 K Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 17, , ,54 39 K Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 55,671 17,54 976,47 40 K Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 55,671 3,75 208,77 41 K Výztuž mostních říms z betonářské oceli t 1, , ,16 42 K Obklad z lomového kamene zdiva mostů kotvený lícovaný kvádrový tl do 350 mm m3 7, , ,47 43 K Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 27, , ,46 44 K Mostní čelní stěna ze ŽB C 30/37 m3 9, , ,02 45 K Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení m2 30,800 15,92 490,34 46 K Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění m2 30,800 3,75 115,50 47 K Bednění čelní stěny ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení m2 58,139 15,92 925,57 48 K Bednění čelní stěny ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění m2 58,139 3,75 218,02 49 K Výztuž čelní stěny z betonářské oceli t 0, ,25 687,16 50 K Výztuž úložných prahů ložisek z betonářské oceli t 2, , ,32 Montáž+ dodávka mostního ocel.zábradlídvoumadlové 51 K R1 se svislou výplní z pásové oceli,patní ploech uložen do plastmalty - m 26, , ,52 vč.kotev,povrch.úpravy 4 - Vodorovné konštrukcie 52 K Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 0-8mm m3 10, K Těsnící vrstva z betonu vodostavebného V4 tř. B 20 tl do 100 mm m2 109, , ,30 21,99 224,67 13, ,57 54 K Patka z betonu prostého C 12/15 m3 6,025 90,03 542,43 55 K Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 mm pro m2 22,612 43,80 990,41 56 K Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro m2 86,405 33, , Komunikácie Rigol dlážděný z lomového kamene lomařsky 57 K m 7,000 upraveného na MC do lože ze štěrkopísku 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Nátěr mostních říms epoxipolyamidový základní 58 K m2 39,390 a vrchní 450,31 64,33 450,31 529,40 13,44 529,40 Strana 12 z 16

13 PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 409,88 59 K Zřízení propustku, mostku z trub ocelových rýhovaných tlamového profilu do DN 2400 mm m 13,900 51,61 717,38 Hel-Cor TRENCHCOAT: vrstva žárového zinku 60 M tl. 42 µm nanášená ponorem + polyetylenová m 14, , ,99 folie tl. 250 µm dl.7,0m,vč.spojov.prstence 61 K Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 49,000 3,39 166,11 62 K Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 26,260 6,16 161,76 63 M žlabovka betonová kus 84,000 4,85 407,40 64 K Čištění příkopů ručně objem nánosu do 0,50 m3/m m 38,000 2,48 94, Presun hmôt Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické 65 K t 456,627 betonové nebo ocelové v do 20 m 789,96 1,73 789,96 VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 2 326,54 66 K Geodetické práce před výstavbou 1, ,23 809,23 67 K Geodetické práce po výstavbě 1, , ,31 Strana 13 z 16

14 KRYCÍ LIST ROZPOČTU 03 - Vedlejší rozpočtové náklady JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o. Projektant: Spracovateľ: Poznámka: SK Náklady z rozpočtu Ostatné náklady Cena bez DPH 5 563,46 0, ,46 DPH základná 20,00% z znížená 20,00% z Cena s DPH v EUR 0,00 0, , , ,15 Projektant Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Objednávateľ Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Strana 14 z 16

15 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 03 - Vedlejší rozpočtové náklady Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Projektant: Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o. Spracovateľ: Kód - Popis Cena celkom [EUR] 1) Náklady z rozpočtu VRN - VRN VRN3 - Zariadenie staveniska VRN4 - Inžinierska činnosť 5 563, , , ,67 2) Ostatné náklady 0,00 Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 5 563,46 Strana 15 z 16

16 ROZPOČET 03 - Vedlejší rozpočtové náklady Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Projektant: Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o. Spracovateľ: PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo Náklady z rozpočtu J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 5 563,46 VRN - VRN 5 563,46 VRN3 - Zariadenie staveniska 1 K Související práce pro zařízení staveniště 1, ,77 505,77 2 K Vybavení staveniště 1, , ,33 3 K Zabezpečení staveniště 1, ,92 606,92 4 K Zrušení zařízení staveniště 1, ,77 505,77 VRN4 - Inžinierska činnosť 3 489, ,67 5 K Dozory 1, ,23 809,23 6 K zkoušky hutnění pláně 1, ,66 758,66 7 K Kompletační a koordinační činnost 1, ,78 505,78 Strana 16 z 16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846 1 112 10-1101.R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 50,00 2 112 10-1102.R00Kácení stromů

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH nízká DPH vysoká Cena celkem s DPH 1 S 716030 Rekonstrukce vybraných

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00 SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Stavba: 114513R - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty - Brniště Objekt: SO 101 - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 29.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Písek, Žižkova

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167 " ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM  CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167  ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180 DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SLNCE /3167 " ZE DNE 1.10.2012 RČ projektu 12/015/41200/00180 1. Smluvní strany Objednatel Název: Obec Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn zastoupený:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Stavba : 2011-11 Rekonstrukce mostu č.51 přes Sadový potok Objednatel : Město Frenštát pod Radhoštěm IČO : nám. Míru 1 DIČ : 74401 Frenštát pod Radhoštěm Zhotovitel

Více

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ j Imagine the result ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika ČR Správa Národního parku České Švýcarsko Pražská 52 47 46 Krásná Lípa VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Zabezpečení nestabilních

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO 01: Kino 1 335

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH ASPE 9 Firma: Strana: 1 NABÍDKOVÝ ROZPOČET SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 047000 Vedlejší a ostatní náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Město Lovosice Valbek s.r.o., stř. Ústí

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF! Strana 1 z 7 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_1 - SO.03 HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná 27, Olomouc IČ:

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník směr Dubné - Čakov, Dubné Obec Dubné Dubné 60 373 84 Dubné AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice

Více

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 2 2 Základní

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o.

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o. Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 1 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 96 Kč Odstraňovaný materiál uschlé traviny volné kořeny nezakořeněné

Více

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5. ROZPOČET Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4 Objekt: SO3-3, úsek km 0,136-0,2933 Objednatel: ČR-SPÚ Kolín Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.2015

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

Místo: Praha - Trója Datum: 10.09.2015. Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 0,00

Místo: Praha - Trója Datum: 10.09.2015. Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 0,00 KRYCÍ LIST SOUISU Dílo: Objekt: Celková přestavba na Císařském ostrově, st. 6963, et. 0008 - kompenzační opatření Soupis: KSO: CC-CZ: Místo: raha - Trója Datum: 10.09.2015 Zadavatel: OTI MHM Uchazeč: rojektant:

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: Rekonstrukce mostu 2931-1 Levínská Olešnice Číslo stavby: 32 Investor (objednatel): Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín REKAPITULACE STAVBY Kód: Hornicka KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 312 276,13 Sazba daně

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Projekt Rozpočet Realizace PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Úkol

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 5.12.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Povrchová úprava

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce PŘÍLOHA Č.8 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7 JKSO Název objektu Oplocení a mobiliář EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Sinpps s.r.o. Zhotovitel

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: R17-002 Demolice obytných domů v ulici Na Nivách JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221 Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017 CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11 Objednatel: Statutární

Více

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO001 DEMOLICE MOSTU EV.Č. 193-004 012001 Demolice mostu ev.č. 193-004 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: KSÚS KARLOVARSKÉHO KRAJE Valbek s.r.o.,

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911 ASPE 9 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky: výkaz výměr Stavba : 13-037 Parkoviště na poz. č. p. 2767 TUL číslo a název SO: SO 101 Parkoviště číslo a název rozpočtu: SO 101 Parkoviště Poř. Kód Varianta

Více

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR Stavba: REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH ROZVODŮ VODY V AREÁLU SŠTE BRNO, OLOMOUCKÁ JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 16. 8. 2017 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015.

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015. SOUPIS PRACÍ Stavba: (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať Objednatel: Část: Zhotovitel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015 P.Č. Kód položky Popis MJ 1 Zemní práce 0,00 1 113100009 Odstranění

Více

Sportovní povrch UMĚLÁ TRÁVA S KŘEMIČITÝM VSYPEM

Sportovní povrch UMĚLÁ TRÁVA S KŘEMIČITÝM VSYPEM T I T U L N Í S T R A N A NÁZEV ZAKÁZKY: VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S UMĚLOU TRÁVOU + DĚTSKÝ KOUTEK Zadavattell :: OBEC ZAKŘANY ČN :: 2013 209 -- CHA 23.08.2013 Zprracovall:: JM DEMIICARR s..rr..o.. Bučoviická

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Skalica Datum: 07.04.2015 Objednavatel: Město Skalica,Námestie slobody,909 01 Skalica Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní

Více

K ceníku poskytovaných služeb

K ceníku poskytovaných služeb K ceníku poskytovaných služeb SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Osazení nového sloupku pro instalaci DZ v zeleni ( případně rozebíratelné dlažbě) přepravu na pracoviště výkop pro patku doprava betonu včetně ceny

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Miami Ytong Ytong JKSO: CCCZ: Místo: Datum: 10.03.2015 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Michaela Böhmová IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Náklady

Více

DIPRO, spol. s r.o. R

DIPRO, spol. s r.o. R DIPRO, spol. s r.o. R Dopravní a inženýrské projekty, projektová, inženýrská a konzultační kancelá Mod anská 11 / 13Ř7, 143 00 Praha 12 IČO 4Ř5ř2722 Stavebník: Místo stavby: Městská část Praha - Kunratice

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

Položkový rozpočet stavby Datum:

Položkový rozpočet stavby Datum: Položkový rozpočet stavby Datum: 02.11.2017 Stavba : M380 Český Těšín, ZŠ Pod Zvonek Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : MŽT Stavitelství, a.s. IČO : 27762157 Suderova 2024/8 DIČ : CZ27762157 709 00

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

VÝKAZ VÝMĚR. ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 90030x 013/11-P

VÝKAZ VÝMĚR. ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 90030x 013/11-P ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 VÝKAZ VÝMĚR Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Město Hostinné DiK Janák, s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: Kč Kč Kč Měrné jednotky:

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód:

REKAPITULACE STAVBY Kód: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: Opravy chodníků Česká Lípa - ul. Pod Hůrkou, Pod Holým vrchem, Okružní, Šluknovská Místo: Datum: 21.8.2017 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 "Regenerace areálu Modřanské vinice - I. etapa - replika původní stodoly a sadové úpravy" - dodatek č. 2 ke smlouvě o

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice Zhotovitel: Projektová a inženýrská kancelář, Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00 p;'lolt. ě.'" KRycí LST VÝKAZU VÝMĚR Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Obec Koryta Oprava obecní stodoly JKSO ECO Misto CO DC Rozpočet číslo Zpracoval Dne Měrné a

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 32/7 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 4.06.208 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH

Více