SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRNNÝ LIST STAVBY"

Transkript

1 Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: Objednatel: Obec Jíloviště, Pražská 81, Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: /13, Praha CZ Zpracovatel: /13, Praha CZ Poznámka: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2017/0179_Etapa_Ia PD - Pro stavební povolení/územní rozhodnutí na zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH DPH základní snížená 21,00% ze 15,00% ze Cena s DPH v CZK Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 1 z 15

2 Kód: REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY 2017/0179_Etapa_Ia PD - Pro stavební povolení/územní rozhodnutí na zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka Místo: Jíloviště Datum: Objednatel: Obec Jíloviště, Pražská 81, Jíloviště Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: AF-Cityplan s.r.o., Magistrů 1 AF-Cityplan s.r.o., Magistrů 1 Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 1) Náklady z rozpočtů SO 01 Splašková kanalizace SO 03 Vodovodní řád 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu Ostatní náklady Vyplň vlastní Vyplň vlastní Vyplň vlastní Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 2 z 15

3 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt: PD - Pro stavební povolení/územní rozhodnutí na zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka SO 01 - Splašková kanalizace JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: Objednatel: Obec Jíloviště, Pražská 81, Jíloviště Zhotovitel: 5/13, Praha Projektant: 5/13, Praha Zpracovatel: 5/13, Praha Poznámka: CZ CZ CZ Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 3 z 15

4 REKAPITULACE ROZPOČTU Objekt: PD - Pro stavební povolení/územní rozhodnutí na zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka SO 01 - Splašková kanalizace Místo: Jíloviště Datum: Objednatel: Obec Jíloviště, Pražská 81, Jíloviště Projektant: Zhotovitel: 5/13, PrahZpracovatel: Kód - Popis Cena celkem [CZK] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 4 - Vodorovné konstrukce 5 - Komunikace pozemní 8 - Trubní vedení 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 - Přesun hmot a manipulace se sutí OST - Ostatní 2) Ostatní náklady Zařízení staveniště Projektové práce Územní vlivy Provozní vlivy Jiné VRN Kompletační činnost Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 4 z 15

5 ROZPOČET Objekt: PD - Pro stavební povolení/územní rozhodnutí na zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka SO 01 - Splašková kanalizace Místo: Jíloviště Datum: Objednatel: Obec Jíloviště, Pražská 81, Jíloviště Projektant: Zhotovitel: 5/13, PrahZpracovatel: Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 2 K Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 2,1*2,4 m2 5,040 5,040 3 K Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 2,1*2,4 m2 5,040 5,040 1 K Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic 1,25*2,1 m2 43 K Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm "Asfalt tl. 200mm" 1,1*15,38 "Zámk. dlažba tl. 150mm" 2,1*1,25 m2 19,543 19, K Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 15,38*1,1 45 K Vytrhání obrub záhonových 4 m 4,000 4,000 4 K Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m 1,1*79,85*0,15 m3 13,175 13, K Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 "Ornice" 13,175 m3 13,175 13, K Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 Zemina pro zpětný zásyp m3 217,607 "Trávník" 214,878 "Zámk. dlažba" 2, ,878 2, , K Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 5*3,15*2,5*2,5 m3 98,438 98, K Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 5*3,15*2,5*2,5*0,65 m3 63,984 63, K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 "Zeleň" 1,1*3,05*82,25 "Asfalt" 1,1*3,05*15,38 "zámk. dlažba" 1,1*2,66*1,25 m3 331, ,949 51,600 3, , K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř ,207*0,65 m3 215, ,285 Strana 5 z 15

6 13 K Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 794,196 "Trávník" 2*(3,05+0,15)*82,25 526,400 "Asfalt" 2*(3,05+0,3)*15,38 "zámk. dlažba" 2*(2,66+0,24)*1,25 "Šachty" 5*4*2,5*3,15 103,046 7, , , K Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 794,196 "Trávník" 2*(3,05+0,15)*82,25 526,400 "Asfalt" 2*(3,05+0,3)*15,38 "zámk. dlažba" 2*(2,66+0,24)*1,25 "Šachty" 5*4*2,5*3,15 103,046 7, , , K Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl m3 výkopu do 4 m 429,645 "Zeleň" 1,1*3,05*82,25 275,949 "Asfalt" 1,1*3,05*15,38 "zámk. dlažba" 1,1*2,66*1,25 "Šachty" 5*2,5*2,5*3,15 51,600 3,658 98, , K Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 230,782 Ornice a v hodná zemina pro zpětné použití Odvoz na mezideponii vč. uložení "zemina" 217,607 "ornice" 13, ,607 13, , K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 213,970 "rýhy" 331, ,207 "jámy" 98,438 "Zpětné použití" -217,607 "Asfalt" 1,538 "Zámk. dlažba" 0,394 98, ,607 1,538 0, ,970 Příplatek k vodorovnému přemístění 19 K výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m m , ,97* , K Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů m3 zhutněných do 95 % PS "trávník" 214, , ,878 "Zámk. dlažba" 2,729 2, , K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 63,804 "Asfalt" 40,18 40,180 "Šachty" 20,895 "zámk dlažba" 2, M štěrkodrť frakce 0-32 t 121,228 63,804*1,9 20,895 2,729 63, , K Uložení sypaniny na skládky m3 213, ,97 213, K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 213,97*2,0 t 427, , K Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m "Trávník" 45,726 m3 54,971 45,726 "Asfalt" 8,55 "Zámk. dlažba" 0,695 8,550 0,695 54,971 Strana 6 z 15

7 31 M štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8 t 104,445 "obsyp" 54,971*1,9 104, ,445 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 20 K m2 87, m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 1,1*79,85 87,835 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 28 K m2 87, m2 v rovině a ve svahu do 1:5 1,1*79,85 87, M osivo směs travní parková 1,1*79,85*0,03 kg 2,635 2, K Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 10, K Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 10,828*19 t 205, , K Poplatek za uložení asfaltového odpadu dehtu na skládce (skládkovné) t 10, Vodorovné konstrukce 57 K Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm "Šachta" 1,3*1,3*5 m2 8,450 8, K Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 13,596 "Trávník" 11,309 "Asfalt" 2,115 "Zámk. dlažba" 0,172 11,309 2,115 0,172 13, K Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm 1,6*1,6*5 m2 12,800 12, Komunikace pozemní 35 K Podklad z kameniva hrubého drceného vel mm tl 150 mm "Zámk. dlažba" 2,1*1,25 m2 36 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm "Asfalt" 1,1*15,38 m2 37 K Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 1,1*15,38 m2 41 K Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 1,1*15,38 m2 42 K Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 1,1*15,38 m2 39 K Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. m2 I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 1,1*15,38 44 K Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 1,25*2,1 m2 8 - Trubní vedení 74 K Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 12, K Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 5, K Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 5, K Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN ,25+15,38+1,25 "Spadiště" 2,72+2,12+0,9 m 104,620 98,880 5,740 Strana 7 z 15

8 104,620 Spadiště kanalizační z betonu kruhové 60 K jednoduché dno z čediče horní potrubí DN 250 kus 3,000 nebo M poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D kus BEGU, s odvětráním 1, M poklop šachtový B1 /betonová výplň+ litina/ B BEGU, s odvětráním kus 4, M prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW- Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm kus 2, M prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW- Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm kus 2, M prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW- Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm kus 3, M prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW- Q.1 63/12 62,5 x 12 x 12 cm kus 1, M konus šachetní betonový TBR-Q /58/12 KPS 100x62,5x58 cm kus 5, M skruž betonová TBS-Q 100x25x9 cm kus 2, M skruž betonová TBS-Q 100x50x9 cm kus 2, M skruž betonová TBS-Q 100x100x9 cm kus 8, M těsnění šachtové DN 1000 kus 21,000 WAVIN, kód výrobku: MF720020W 59 M skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x9 cm kus 3, M dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ- Q.1 100/60 V max /60x40 cm 5 kus 5,000 5, K Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN kus 5,000 5, M odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA- 250/150/45 5 kus 5,000 5, K Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo ,25+15,38+1,25 m 98,880 98,880 Osazení poklopů litinových nebo ocelových 75 K kus 4,000 včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 Osazení poklopů litinových nebo ocelových 76 K kus 1,000 včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 77 K m3 2,482 prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu "spadišťové šachty" 0,63*(2,72+2,12+0,9+0,35*3)*0,63- (3,14*0,1*0,1*(2,72+2,12+0,9)+3*3,14*0,1*0,1*0, 2,482 35) 78 K Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm 82,25*1,2+15,38*1,2+1,25*1,2 m 118, , Ostatní konstrukce a práce, bourání Osazení chodníkového obrubníku betonového 46 K stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 4, , Přesun hmot a manipulace se sutí Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 51 K t 313,150 plastických hmot otevřený výkop OST - Ostatní 84 K Geodetické práce před výstavbou 1, K Geodetické práce při provádění stavby 1, K Geodetické práce po výstavbě 1, K Dokumentace skutečného provedení stavby 1, K Zařízení staveniště 1,000 Strana 8 z 15

9 88 K Informační tabule na staveništi 1,000 VP - Vícepráce Strana 9 z 15

10 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt: PD - Pro stavební povolení/územní rozhodnutí na zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka SO 03 - Vodovodní řád JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: Objednatel: Obec Jíloviště, Pražská 81, Jíloviště Zhotovitel: 5/13, Praha Projektant: 5/13, Praha Zpracovatel: 5/13, Praha Poznámka: CZ CZ CZ Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 10 z 15

11 REKAPITULACE ROZPOČTU Objekt: PD - Pro stavební povolení/územní rozhodnutí na zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka SO 03 - Vodovodní řád Místo: Jíloviště Datum: Objednatel: Obec Jíloviště, Pražská 81, Jíloviště Projektant: Zhotovitel: 5/13, PrahZpracovatel: Kód - Popis Cena celkem [CZK] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 4 - Vodorovné konstrukce 5 - Komunikace pozemní 8 - Trubní vedení 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 - Přesun hmot a manipulace se sutí OST - Ostatní 2) Ostatní náklady Zařízení staveniště Projektové práce Územní vlivy Provozní vlivy Jiné VRN Kompletační činnost Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 11 z 15

12 ROZPOČET Objekt: PD - Pro stavební povolení/územní rozhodnutí na zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka SO 03 - Vodovodní řád Místo: Jíloviště Datum: Objednatel: Obec Jíloviště, Pražská 81, Jíloviště Projektant: Zhotovitel: 5/13, PrahZpracovatel: Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 3 K Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic 1,25*2,1 m2 4 K Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm "Drcený kámen tl. 150mm" 1,1*4,9 "Asfalt tl. 200mm" 1,1*11 "Zámk. dlažba tl. 150mm" 2,1*1,25 m2 20,115 5,390 20, K Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 11*1,1 5 K Vytrhání obrub záhonových 4 m 4,000 4,000 6 K Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m 1,1*78,82*0,15 m3 13,005 13,005 7 K Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 "Ornice" 13,005 m3 13,005 13,005 8 K Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 Zemina pro zpětný zásyp m3 80,217 "Trávník" 78,82 "Zámk. dlažba" 1,397 78,820 1,397 80, K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 "Trávník" 1,1*1,53*78,82 "Asfalt" 1,1*1,32*11 "Drcený kámen" 1,1*1,48*4,9 "zámk. dlažba" 1,1*1,48*1,25 m3 158, ,654 15,972 7,977 2, , K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř ,638*0,65 m3 103, , K Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m "Trávník" 2*(1,53+0,15)*78,82 "Asfalt" 2*(1,32+0,3)*11 "Drcený kámen" 2*(1,48+0,15)*4,9 "zámk. dlažba" 2*(1,48+0,24)*1,25 m2 320, ,835 35,640 15,974 4, , K Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m "Trávník" 2*(1,53+0,15)*78,82 "Asfalt" 2*(1,32+0,3)*11 m2 320, ,835 35,640 Strana 12 z 15

13 "Drcený kámen" 2*(1,48+0,15)*4,9 "zámk. dlažba" 2*(1,48+0,24)*1,25 15,974 4, , K Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl m3 výkopu do 4 m 155,272 "Trávník" 1,1*1,53*76,82 129,288 "Asfalt" 1,1*1,32*11 "Drcený kámen" 1,1*1,48*4,9 "zámk. dlažba" 1,1*1,48*1,25 15,972 7,977 2, , K Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 103,348 Ornice a v hodná zemina pro zpětné použití Odvoz na mezideponii vč. uložení "zemina" 90,343 "ornice" 13,005 90,343 13, , K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 70,598 "rýhy" 158, ,638 "Zpětné použití" -90,343 "Asfalt" 1,1 "Drcené kamenivo" 0,8085 "Zámk. dlažba" 0,394-90,343 1,100 0,809 0,394 70,598 Příplatek k vodorovnému přemístění 18 K výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m m3 705,980 70,598*10 705, K Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů m3 zhutněných do 95 % PS "trávník" 90,343 90,343 90, K Uložení sypaniny na skládky m3 69,116 90,343 69,116 69, K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 69,116*2 t 138, , K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "Asfalt" 10,067 m3 16,811 10,067 "Drcené kamenivo" 5,347 "Zámk dlažba" 1, M štěrkodrť frakce 0-32 t 31,941 5,347 1,397 16,811 16,811*1,9 31, K Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 39,647 "Trávník" 32,551 32,551 "Asfalt" 4,543 "Drcený kámen" 2,024 "Zámk. dlažba" 0, M štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8 t 75,329 "obsyp" 39,647*1,9 4,543 2,024 0,529 39,647 75,329 75,329 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 26 K m2 86, m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 1,1*78,82 86,702 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 27 K m2 86, m2 v rovině a ve svahu do 1:5 1,1*78,82 86, M osivo směs travní parková kg 2,601 Strana 13 z 15

14 1,1*78,82*0,03 2, Vodorovné konstrukce 29 K Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 11,405 "Trávník" 9,364 "Asfalt" 1,307 "Drcená kámen" 0,582 "Zámk. dlažba" 0,152 9,364 1,307 0,582 0,152 11, Komunikace pozemní 30 K Podklad z kameniva hrubého drceného vel mm tl 150 mm "Zámk. dlažba" 2,1*1,25 m2 31 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm "Asfalt" 1,1*11 m2 32 K Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 1,1*11 m2 33 K Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,70 kg/m2 1,1*11 m2 34 K Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 1,1*11 m2 35 K Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. m2 I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 1,1*11 36 K Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 1,25*2,1 m2 8 - Trubní vedení 61 K Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 98, K Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 98, K Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm m 98, M potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 8,2 mm m 98, K Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 90 kus 16, M Přírubová spojka s jištěním proti posuvu PE DN80 kus 1, M elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90 kus 15, K Montáž elektrokolen 30 na potrubí z PE trub d 90 kus 4, M elektrokoleno 30 d 90 mm kus 4,000 WAVIN, kód výrobku: FF K Montáž elektrokolen 45 na potrubí z PE trub d 90 kus 2, M elektrokoleno 45 d 90 mm kus 2,000 WAVIN, kód výrobku: FF K Montáž elektro T-kusů na potrubí z PE trub d 90 kus 1, M tvarovka T-kus, SDR11, PE100, d 90 kus 1, M šoupě přírubové vovodovodní EURO 20 typ 23 (F4) DN 100 PN10-16 kus 1, M šoupě přírubové vovodovodní EURO 20 typ 23 (F4) DN 80 PN10-16 kus 2, K Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3, M poklop litinový typ 504-šoupátkový kus 3, K Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 98, M redukce SDR11, PE100, d 110/90 kus 1,000 Strana 14 z 15

15 52 M nákružek lemový PE100 SDR11 d 110 kus 1, M nákružek lemový PE100 SDR11 d 90 kus 2, Ostatní konstrukce a práce, bourání Osazení chodníkového obrubníku betonového 41 K stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 4, , Přesun hmot a manipulace se sutí 42 K Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 138,854 OST - Ostatní 85 K Geodetické práce před výstavbou 1, K Geodetické práce při provádění stavby 1, K Geodetické práce po výstavbě 1, K Dokumentace skutečného provedení stavby 1, K Zařízení staveniště 1, K Informační tabule na staveništi 1,000 VP - Vícepráce Strana 15 z 15

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR Stavba: REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH ROZVODŮ VODY V AREÁLU SŠTE BRNO, OLOMOUCKÁ JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 16. 8. 2017 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

SO 00: Ostatní náklady

SO 00: Ostatní náklady Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

KRYCÍ LIST. Cena - celkem: ,32 DPH: ,54 Cena s daní: ,86

KRYCÍ LIST. Cena - celkem: ,32 DPH: ,54 Cena s daní: ,86 KRYCÍ LIST Zhotovitel dokumentace: Objednatel: Město Odry Zhotovitel: KARETA s.r.o. Základní cena: Cena - celkem: 420 807,32 DPH: 88 369,54 Cena s daní: 509 176,86 Měrné jednotky: ks Počet měrných jednotek:

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

Rekapitulace objektů stavby

Rekapitulace objektů stavby Rekapitulace objektů stavby Oprava horkovodní a vodovodní přípojky do SH a TK v Litvínově Datum: 1582014 Objednatel: SPORTaS, as Litvínov Projektant: Roman Brzek Zhotovitel: Kód Zakázka Cena bez DPH DPH

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník S: Novostavba O: IO04 B R: IO04a Položkový rozpočet Domu sociálních služeb v Pacově Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník Altern. napojení přepadu rybníka P.č. Číslo položky Název

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ MJ Množství Jednotková cena Maximální přípustná horní cenová hranice Snížení položek v elektronické aukci o Součet celkem položek 0,00 1

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 32/7 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 4.06.208 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet SO03 Vroutek, ul.sadová - Rozšíření kanaljkso 7.11.A1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek H 011-00 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

Položkový rozpočet Zakázka: 1 - oprava OK + lapol - nátok - plot u silnice Objednatel: Městys Strážný IČ: 00250694 Strážný 23 Strážný 384 43 DIČ: CZ00250694 Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: 28154487

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

DIPRO, spol. s r.o. R

DIPRO, spol. s r.o. R DIPRO, spol. s r.o. R Dopravní a inženýrské projekty, projektová, inženýrská a konzultační kancelá Mod anská 11 / 13Ř7, 143 00 Praha 12 IČO 4Ř5ř2722 Stavebník: Místo stavby: Městská část Praha - Kunratice

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Polní cesta PC8 Vilémovice Zadavatel : Uchazeč: Státní pozemkový úřad - pobočka Kutná Hora Benešova 97 284 01 Kutná Hora Konstrukce a dopravní stavby

Více

Vodovod a kanalizace, parc.č. 265/66 v k.ú. Kolšov Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Vodovod a kanalizace, parc.č. 265/66 v k.ú. Kolšov Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava Zakázka: Vodovod a kanalizace, parc.č. 265/66 v k.ú. Kolšov SO_01: Vodovod 348 559 001: Zemní práce 116 225 1. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 6,8 82,10 558 Řezání stávajícího

Více

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55 BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE Část 1B - komunikace vícepráce 2 195 913,11 méněpráce 1 725 230,55 Část 2 - komunikace vícepráce 158 381,52 méněpráce 116 150,43 Celkem vícepráce 2 354 294,63 méněpráce 1

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině. REKAITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: 261238 Statutární město Děčín Uchazeč: IČ: 28701101 BAJGER s.r.o. DIČ: CZ28701101 rojektant: IČ: 69288992 Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625 oznámka: 017

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 21,00% ze 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 2 z 114 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry Stavba: Objekt: KRYCÍ LST ROZPOČTU P1301 /Ga - Rekonstrukce povrchu školního hřiště - ZŠ Psáry - DoLní Jirčany 01 - Rekonstrukce povrchu školního hřiště Místo: Datum: 04.06.2013 ObjednavateL: ič: 00241

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 66804268 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: 822 55 7 CC-CZ: 21122 Místo: parc.č.2941/540, k.ú. Český Těšín Datum: 05.05.2017 Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 27762157 MŽT Stavitelství,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín REKAPITULACE STAVBY Kód: Hornicka KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 312 276,13 Sazba daně

Více

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: 21815/3 Stavba: Dokončení kanalizace Olšany u Prostějova Místo: Olšany u Prostějova Datum: Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Uchaze : STRABAG

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: VH001 Vodovod Sasina- Svitávka SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Sasina, Svitávka Datum: 1.5.2016 Objednatel: IČ: 00281042 Městys Svitávka DIČ: Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Datum: Chýnovská, Měšice - oprava vodovodu Objednatel : Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Základ pro DPH 15% DPH 15% Základ pro DPH 21% DPH 21% Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 0,00

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. VZ-P Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. VZ-P Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: VZ-P-2018004 Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu KSO: 827 CC-CZ: Místo: Uničov Datum: 15. 6. 2018 Zadavatel: IČ: 47675772 Vodohospodářská společnost

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: CTNA2714 - ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES Místo: Datum: 05.06.2014 Objednavatel: Obec Ctiněves Zhotovitel: Projektant: ing. Jan Hovorka Zpracovatel: Ing. Jan Hovorka IČ: DIČ:

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34 Rekapitulace Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce Vícepráce celkem 2 885 821,57 Méněpráce I.a celkem 1 244 642,34 Méněpráce III. celkem 226 996,56 Rozdíl 1 414 182,67 Vícepráce Děčín Březiny

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód:

REKAPITULACE STAVBY Kód: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: Opravy chodníků Česká Lípa - ul. Pod Hůrkou, Pod Holým vrchem, Okružní, Šluknovská Místo: Datum: 21.8.2017 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0162018 Stavba: Místo pro přecházení 1/30 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Lovosice Datum: 29.1.2019 Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: 25042751 SaM silnice a mosty Děčín a.s. DIČ: CZ25042751

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení srpen 2017 HMG rekonstrukce ulic v Kunraticích 121 COLAS CZ a.s. dokončovací práce, příprava na předání, předání do 30.5.2018 předání staveniště po platném stavebním povolení, vytyčení části stavby, Dl0,zahájení

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Časť: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ v Uničově I. - ETAPA SO 102 - VĚTEV 2 JKSO: CC-CZ: Místo: Uničov Datum: 28.01.2015 Objednavatel: Město Uničov Zhotovitel: Vyplň

Více

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR Zadavatel, investor: Město Ústí nad Orlicí sídlo: Sychrova 16, 562 24

Více

Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace. Doplněk výkazu výměr

Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace. Doplněk výkazu výměr Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace Doplněk výkazu výměr 1 I. ETAPA SLEPÝ ROZPOČET Stavba: DĚTENICE-ČOV A KANALIZACE-2008-I.ETAPA-DODATEK Objekt: ČERPACÍ STANICE-I.ETAPA-DODATEK JKSO:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek.

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: 3024 - Oprava MK HorBludovice - ABS, ABH, Příkop č05 - úsek KSO: 822 29 Poznámka: D D D 0502204 Jednotlivé položky odkazují na technickou zprávu, situaci a vzorové příčné řezy

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Objekt: Chodník,uznatelné náklady Místo: Čerčany Datum: 13.12.2013 Celková cena HSV Práce a dodávky HSV 1 221 113106121 2 221 113106161 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Název akce: Parkovací dům pro kola REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 Parkovací dům pro kola Architektonicko-stavební část Vsakovací

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2700/DPS-2015 Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách JKSO: 827 2 CC-CZ: 2 Místo: Folvarek Datum: 06.02.2015 Objednavatel: IČ: 00845451 Statutární město Ostrava,

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0, (1) Náchod - kanalizace V Úvozu, Pod Vyhlídkou - I. etapa. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0, (1) Náchod - kanalizace V Úvozu, Pod Vyhlídkou - I. etapa. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 178-2014(1) Náchod - kanalizace V Úvozu, Pod Vyhlídkou - I. etapa KSO: CC-CZ: Místo: k.ú. Náchod Datum: 22. 5. 2019 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

Obsah. Výkaz výměr OBSAH: Celková rekapitulace... str. 2. Stavební část... str. 3 Strojní část... Str. 44 Elektročást... Str. 46.

Obsah. Výkaz výměr OBSAH: Celková rekapitulace... str. 2. Stavební část... str. 3 Strojní část... Str. 44 Elektročást... Str. 46. Obsah Výkaz výměr OBSAH: Celková rekapitulace........ str. 2 Stavební část.......... str. 3 Strojní část.......... Str. 44 Elektročást.......... Str. 46 stránka 1/52 Rekapitulace Čisté Labe z Jaroměřska

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice Zhotovitel: Projektová a inženýrská kancelář, Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00 Položkový rozpočet Název stavby: Rekultivace staré skládky města Fryšták - Žabárna Číslo stavby: Fryšták Název SO: Číslo SO: Rekultivace skládky Fryšták - Žabárna Datum zpracování : 8/26/21 Datum aktualizace

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Vodovod Sasina- Svitávka CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 172 0,00. Cena bez DPH. Kód: VH001

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Vodovod Sasina- Svitávka CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 172 0,00. Cena bez DPH. Kód: VH001 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: VH001 Vodovod Sasina- Svitávka KSO: Místo: Sasina, Svitávka Datum: 1. 5. 2016 CC-CZ: Zadavatel: IČ: 00281042 Městys Svitávka DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem A. Akce na dopravní infrastruktuře zaměřená na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Uznatelné položky v rámci financování SFDI č. pol. kod položky

Více

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002 ROZPOČET Stavba: Rekonstrukce ulic Poddomí a Novoměstská méněprace Objekt: Dobruška - Rekonstrukce místní komunikace Poddomí - I.etapa Část: Komunikace Objednatel: Zhotovitel: Zpracoval: Místo: Datum:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Milkov Objekt: Oprava vodovodu 570m KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: Uchazeč: KLP Stavo Invest s.r.o. IČ: DIČ: Projektant: Poznámka: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Cena bez DPH 1 074

Více

Rekapitulace VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ll stavby

Rekapitulace VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ll stavby Stavba: Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě- Porubě Rekapitulace VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ll stavby dodatek č.2 k smlouvě č. 2017/12/01/0546 Objednatel: SMO,MOb Poruba Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Datum:

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno REKAPITULACE

Více

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 1 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET DĚČÍN- ZŠ MŠ NA PĚŠINĚ. 1 Zemní práce ,43. Stránka 1 z 9. Databáze: Investor: Položka Text. Množství m.j.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET DĚČÍN- ZŠ MŠ NA PĚŠINĚ. 1 Zemní práce ,43. Stránka 1 z 9. Databáze: Investor: Položka Text. Množství m.j. 1 Zemní práce 1 111212351 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů 80,00 M2 45,00 3 600,00 2 121101101RSejmutí škváro-jílového sportovního povrchu tl.200 413,32 M3 92,00

Více

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Smluvní strany Objednatel: Právní forma: Sídlo: IČO: DIČ: Bankovní spojení: č.ú.: Zastoupená: Univerzita Pardubice

Více

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE Název objektu Polní cesta VPC 7 Pěší stezka C23 A Pěší stezka C23 B Polní cesta VPC 15 Polní cesta VPC 16

Více

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1.

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1. Zodp. projektant Místo Investor Ing. S. Janák Hostinné Vypracoval Kraj Bc. P. Syrovátka Královéhradecký Město Hostinné Datum VÝKAZ VÝMĚR Č. zakázky 013/11-O 05.2013 Hostinné - Ulice Okály a Ke Splavu REKONSTRUKCE

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: R17-002 Demolice obytných domů v ulici Na Nivách JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221 Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017 CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11 Objednatel: Statutární

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4-2.etapa. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4-2.etapa. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 905-2 Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4-2.etapa KSO: 823 39 CC-CZ: 24124 Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018 Zadavatel: Městská část Praha 4 IČ:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Stavba: 201335 - Předávací místa Velešín Místo: k.ú.velešín Datum: 13.09.2013 Objednavatel: IČ: 49021117 Jihočeský vodárenský svaz DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Projektant: IČ: 67184707

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 101-2946-17 Polní cesta HC9 v k.ú. Ohrazenice u Turnova JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 23. 3. 2018 Objednatel: IČ: 01312774 ČR - Státní pozemkový úřad DIČ: Zhotovitel: IČ:

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby LC Pod Kubešovou chatou JKSO Název objektu EČO Název části Místo IČ VÚj Libavá, k.ú. Rudoltovice DIČ Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: STASEKO SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 25853473 STASEKO PLUS s.r.o. D CZ25853473 Projektant: Zpracovatel: D D Poznámka: Náklady z

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: 224-3-0 Objednatel: Město Třinec IČO: 00297313 Jablunkovská 160 73961 TŘINEC DIČ: Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s. IČO: 45193118 73832 Vypracoval: Slezská 2766 Frýdek-Místek DIČ:

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Krycí list rozpočtu Stavba: Objekt: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Subdodavatel: Zpracovatel PP: Uživatel: Jiné údaje: Název MJ: JKSO: Reg. Číslo: RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více