předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení"

Transkript

1 srpen 2017 HMG rekonstrukce ulic v Kunraticích 121 COLAS CZ a.s. dokončovací práce, příprava na předání, předání do předání staveniště po platném stavebním povolení, vytyčení části stavby, Dl0,zahájení stavby část oblast Hřbitov, celá stavba předpoklad celkem 90 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba předpoklad celkem 53 kalendářních dní povolení, vytyčení části stavby, Dl0,zahájení předáni staveniště po platném stavebním předání stavenlstě po platném stavebním povolení, vytyčení části stavby, DIO,zahájeni stavby část SO1030blast Úhlavská, celá stavba předpoklad celkem 90 kalendářních dn'l zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení předání staveniště, vytyčení části stavby, DlO,zaháiení stavby část SO102b Děbolínská, celá stavba celkem 64 kalendářních dní předání staveniště po platném stavebním povoleni, vytyčení části stavby, Dl0,zahájení stavby část Nad Rybníčky, celá stavba předpoklad celkem 82 kalendářních dní stavba celkem 11 kalendářních měsíců červenec 2017 záň 2017 řqen 2017 listopad 2017 prosinec 2017 MČ Praha - Kunratice Hl'VlG akce Plošné rekonstrukce komunikací v Praze-Kunraticích zhotovitel: COLAS CZ a.s. COLAS CZ, a.s. leden 2018 únor 2018 březen 2018 duben 2018 květen HMG

2 JOLAS CZ, a.s. Měna: KČ pop, Kód Popis Množství Mj. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH stavba: Plošná rekonstrukce komunikací v Praze - Kunraticích Objekt: Nad Rybníčky 1 - Zemní práce komunikace Odkopávky a prokopávky 2 031, m3 26, ,50 21% , m3 v hornině tř. 3 - sanace zemní pláně Odkopávky & prokopávky 70, m3 26, ,70 21% m3 v hornině tř Odstranění podkladu pl nad 200 m , m2 30, ,00 21% z kameniva drceného tl 300 mm Odstranění podkladu pl nad 200 m m2 74, % živičných tl 100 mm Poplatek za uložení odpadu ze 3 250, t 75, % ,10 sypaniny na skládce (skládkovné) ~ Poplatek za uložení odpadu ze 113, [ 75, ,00 21% ,94 sypaniny na skládce (skládkovné) Příplatek k odkopávkám a m3 1, % 1 229,21 3 za lepivost Příplatek k odkopávkám a m3 1, % 42,92 3 za lepivost Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se 7 095, m2 12, % ,40 zhutněním Vodorovné přemístění do m 2 031, m3 33, ,75 21% , Vodorovné přemístění do m 70, m3 33, ,35 21% 2 833, Vytrhání obrub krajníkú obrubníkú 1 950, m 59, ,00 21% ,50 stojatých 1 - Zemní práce vjezdy Součet za 1 - Zemní práce komunikace , , Chemické odplevelení před 2 185, m2 4, ,00 21% ,40 založením kultury nad 20 m2 postfikem na široko v rovině a svahu do 1: Odkopávky a prokopávky 243, m3 26, ,00 21% m3 v hornině tř. 3 - sanace zemní pláně Odkopávky a prokopávky m3 26, ,00 21% m3 v hornině tř_ Odstranění podkladu pl do 50 m , m2 147, % betonu prostého tl 100 mm Odstranění podkladu pl do 50 m2 z 995, m ,00 21% ,35 kameniva drceného tl 300 mm Odstranění podkladu pl do 50 m2 145, m ,00 21% ,15 živičných tl 100 mm osivo směs travní parková směs exclusive 32, kg 124, ,10 21% 4 917, Poplatek za uložení odpadu ze 388, t 75, ,00 21% ,60 sypaniny na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu ze 134, t 75, ,00 21% ,80 sypaniny na skládce (skládkovne)

3 ,'OLAS CZ, a.s. Měna: KČ Poř. Kód Popis Množství Mj. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Příplatek k odkopávkám a prokopavkám pro silnice v hornině If, 121, m3 1,00 121,50 21% 147,02 3 za Iepivost Příplatek k odkopávkám a 42, m ,00 21% 50,82 3 za lepivost Rozebráni dlažeb vozovek pl do 50 m2 2 velkých kostek do lože z m % 2 710,40 kameniva Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z 705, m2 33, ,00 21% ,65 kameniva Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 2 185, m2 11, ,00 21% ,35 svahu do 1: substrát pro lrávnikya VL 327, m3 88, ,00 21% , Úprava pláně v hornině IF, 1 až , m2 8, ,00 21% ,80 bez zhutnění Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se 1 145, m2 12, ,00 21% ,40 zhutněním Vodorovné přemístění do rn 243, m3 33, ,00 21% 9 702, Vodorovné přemístění do m 84, m3 33, ,00 21% 3 354, Vytrhání obrub záhonových 275, m 37, ,00 21% , Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 2 185, m2 9, ,00 21% ,65 rovině a ve svahu do 1:5 5 - Komunikace pozemní Součet za 1 - Zemní práce vjezdy , , Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 rn z 6 450, m2 279, ,00 21% ,50 nemodilikovaného asfaltu Aslaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l tl 40 mm s přes , m2 189, ,00 21% ,50 m z nemodílíkovaného aslaltu Geokompozit ~ 7 450, m2 11, ,00 21% , Podklad ze štěrkodrtě ŠD ( 150 mm , m ,00 21% , Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm , m2 32, ,00 21% , Postfik živičný infiltrační s posypem m2 15, ,00 21 % ,50 2 asfaltu množství 2 kg/m Postňk živičný spojovací ze silniční 6 450, m2 10, ,00 21 % ,00 emulze v množství do 0,7 kg/m Vrstvy z geokompozitu ve sklonu do 6 772, m2 2, ,00 21% ,45 1:5-5 - Komunikace pozemní vjezdy Součet za 5 - Komunikace pozemní , , Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) ll 50 mm š do 3 m z 455, m ,00 21% ,70 asfaltu dlažba zámková HBB 20X16,5X6 cm 321, m2 143, ,90 21% ,54 přírodní dlažba zámková HBB 20x16.5x8 cm 341, m2 176, ,20 21% ,43 přírodní dlažba zámková slepecká 20x10x6 20, m2 449, ,60 21% ,12 cm barevná dlažba zatravňovací 60x40x8 cm přírodní 20, m2 175, ,00 21% 4 319, Geokompozit m2 11, ,00 21% ,21

4 JOLAS CZ, as. Ména: KČ Poř. Kbd Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Kladení zámkové dlažby komunikací 335, m2 204, ,00 21% ,40 pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m Kladení zámkové dlažby pozemních 355, m2 211, ,00 21% ,05 komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m Nátěr infiltrační kationaktivní v 455, m ,00 21% množství emulzí 1 kg/m Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 455, m2 27, ,00 21% , Podklad ze Štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 335, m2 94, % , Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm 355, m2 122, % , Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 455, m2 122, ,00 21% , Podklad ze Štěrkodrtě ŠD tl 300 mm 810, m2 32, ,00 21% , Postňk živičný spojovací ze silniční 455, m2 10, % 5 505,50 emulze v množství do 0.7 kg/m Vrstvy z geokompozitu ve sklonu do 810, m % 1 960,20 1:5-8 - Trubní vedení Součet za 5 - Komunikace pozemní vjezdy , , Výšková úprava uličního vstupu KUS 770, ,00 21% ,20 nebo vpusti do 200 mm krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu Výšková úprava uličního vstupu 29, KUS 1 843, ,00 21% ,87 nebo vpusti do 200 mm poklopu Součet za 8 - Trubní vedení , , Ostatní konstrukce a práce, bourání obrubník betonový ABO , KUS 88, ,40 21% ,46 100x15x25 cm obrubník betonový silniční nájezdový 413, KUS 86, ,60 21% ,19 Standard 100x15x15 cm obrubník betonový silniční 183, KUS ,20 21% ,99 přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm Osazení silničního obrubníku 2 300, m 244, ,00 21% ,00 betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Řezáníspár pro vytvoření komůrky š 45, m 34, ,00 21% 1 851,30 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu Těsnění spár zálivkou za studena 45, m 72, ,00 21% 3 920,40 pro komúrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání , , Ostatní konstrukce a práce, bourání vjezdy obrubník betonový ABO , KUS 87, ,50 21% x10x20 cm R00 ocelový zahrazovací sloupek výšky 6, KUS ,00 21% min. 1 rn Osazení silničního obrubníku 275, rn 244, ,00 21% ,00 betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Ft12 Osazení zahrazovacích sloupků do betonu KUS 310, ,00 21% 2 250, Dopravm značení Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání vjezdy , , Montáž sloupku dopravních značek 1, KUS 352, % 425,92 délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou

5 ;OLAS CZ. a.s. Poř. Kód Popis Množství Mj. Cena/m.j. Cena celk, DPH Celkem s DPH Montáž svislé dopravní značky do 2, KUS 217,00 434,00 21% 525,14 velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu patka hliníková HP 60 1, KUS 735,00 735,00 21% 889, Předznačení vodorovného liniového 15, m 5,00 75,00 21% 90,75 značení R00 sloupek k silničním dopravním 3, m 200,00 700,00 21% 847,00 značkám pozinkovaný D 60 mm délka 3,5m Vodorovné dopravní značení Šířky 250 mm bílou barvou dělící čáry 15, m 39,00 585,00 21% 707,85 přerušované značka svislá P10a, lp10b FeZn NK 2, KUS 924, ,00 21% 2 236, x 500 mm reflexní tř Přesun sutě Součet za 91 - Dopravní značení 4 729, , Poplatek za uložení betonového 254, , % ,69 odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu z 1 354, asfaltových povrchů na skládce ,00 21% ,94 (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu z 3 773, t 205, ,25 21% ,66 kameniva na skládce (skládkovné) Příplatek ZKD 1 km u vodorovné 2 292, , ,18 21% ,14 dopravy suti z kusových materiálů Příplatek ZKD 1 km u vodorovné ,750000! 6, ,50 21% ,19 dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti z kusových 254, t 21, ,07 21% 6 471, Vodorovná doprava suti ze sypkých 5 127, , ,75 21% , Přesun sutě vjezdy Součet za Přesun sutě , , Poplatek za uložení betonového 125, t 124, ,40 21% ,02 odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce l 292, ,40 21% ,59 (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu z 592, t 205, ,38 21% ,20 kameniva na skládce (skládkovné) Příplatek ZKD 1 km u vodorovné 984, , ,90 21% 7 144,93 dopravy suti z kusových materiálu Příplatek ZKD 1 km u vodorovné 5 748, , ,85 21% ,56 dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti z kusových 109,350000! 21, ,35 21% 2 778, Vodorovná doprava suti ze sypkých 638, t 21, ,28 21% , Přesun hmot Součet za Přesun sutě vjezdy , , Přesun hmot pro pozemní 780, ,00 780,45 21% 944,34 komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot vjezdy Součet za Přesun hmot 780,45 944, Přesun hmot pro pozemní 285, ,00 285,00 21% 344,85 komunikace s krytem dlážděným

6 = _;OLAS CZ, a.s. Poř. Kód Popis Množství Mj. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Součet za Přesun hmot vjezdy 285,00 344,85 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady Dokumentace stavby bez rozlišení 1, Kč 4 180, ,00 21% 5 057, Geodetické práce 1, Kč , ,00 21% , Ostatní inženýrská činnost-zajiščtěníé DIR a realizace 1, Kč ,00 21% ,48 DIO Statická zatěžovací Zkouška 10, Kč 4 986, ,00 21% , Územní vlivy 1, Kč 7478, ,00 21% 9 048, Zařízení staveniště 1, Kč , ,00 21% ,48 Součet za VRN - Vedlejší rozpočtové náklady , ,59 Celkem Objekt: $0101 Nad Rybníčky , ,39 Objekt: $0102 ulice Děbolinská 1 - Zemní práce komunikace Odkopávky a prokopávky 136, m3 26, ,00 21% 4 294, m3 v hornině tř. 3 - sanace zemní pláně Odstranění podkladu pl nad 200 m2 455, m2 30, ,00 21% ,50 z kameniva drceného tl 300 mm R1 Odstranění živičného krytu írézováním pl nad 500 m2 tl 110 mm 1 260, m ,00 21% ,80 s překážkami v trase Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - 218, [ 75, ,00 21% , Příplatek k odkopávkám a 68, m ,25 21% 82,58 3 za lepivost Vodorovné přemístění do m 136, m3 33, ,50 21% 5 450, Vytrhání obrub krajníkú obrubníků 525, m 59, ,00 21% ,75 stojatých 1 - Zemní práce vjezdy Součet za 1 - Zemní práce komunikace , , Odkopávky a prokopávky 324, m3 26, ,40 21% , m3 v hornině tř. 3 - sanace zemní pláně Odstranění podkladu pl do 50 m2 z m2 147, ,00 21 % 4 802,49 betonu prostého tl 100 mm Odstranění podkladu pl do 50 m2 z 1 083, m2 73, ,00 21% ,39 kameniva drceného ll 300 mm Odstranění podkladu pl do 50 m2 928, m2 87, ,00 21% ,56 živičných tl 100 mm Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - 519, , ,00 21% , Příplatek k odkopávkárn a 162, m3 1,00 162,45 21% 196,56 3 za lepivost Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z 128, m ,00 21% 5 111,04 kameniva Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se 1 083, m2 12, % ,16 zhulněním

7 _.í JoLAS CZ. a.s. poř. Kód Popis Množství Mj. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Vodorovné přemístění do m 324, m3 33, ,70 21% , Komunikace pozemní Součet za 1 - Zemní práce vjezdy , % Asfaltový beton vrstva ložníacl 16 (ABH) ll 70 mm š přes 3 rn z 1 510, m2 279, ,00 21% ,90 nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná 1 510, m2 189, ,00 21% ,90 ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Geokompozit - 500, m2 11, ,50 21% 6 661, Podklad ze Štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 1 110, m2 94, ,00 21% , Podklad ze štěrkodrtě ŠD [I 300 mm 455, m2 32, ,00 21% , Postřik živíčný infiltrační s posypem 1 510, m2 15, ,00 21% ,50 z asfaltu množství 2 kg/m Postňk živičný spojovací ze silniční 1 510, m2 10, ,00 21% ,00 emulze v množství do 0,7 kg/m Vrstvy z geokompozítu ve sklonu do 455, m2 2,00 910,00 21% 1 101,10 1: Vyspravení stávajících podkladních vrstev (spojovací postřik. geomříž, 455, m2 365, ,00 21% ,75 spojovací nátěr) 5 - Komunikace pozemní vjezdy Součet za 5 Komunikace pozemní , , Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z 1 002, m2 314, ,00 21% ,88 asfaltu dlažba zámková slepecké 20x10x8 82, m2 488, ,56 21% ,46 cm barevná Geokompozit - sanace zemni pláně 1 191, m2 11, ,30 21% , Kladení zámkové dlažby pozemních komunikaci tl 80 mm skupinya pl do 81, m2 211, ,00 21% ,11 50 m Nátěr infiltrační kationaktivní v 1 002, m ,00 množství emulzí 1 kg/m2 21% , Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm m2 27, ,00 21% Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 1 083, m2 122, % , Podklad ze Štěrkodrtě ŠD tl 300 mm , m2 32, ,00 21% , Postňk Živičný spojovací ze silniční 1 002, m2 10, ,00 21% ,20 emulze v množství do 0,7 kg/m Vrstvy z geokompozitu ve sklonu do 1 083, m2 2, ,00 21% 2 620,86 1:5 - sanace zemni pláně 8 - Trubní vedení Součet za 5 - Komunikace pozemní vjezdy , , Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm krycího 3, KUS 770, ,00 21% 2 795,10 hrnce, šoupěte nebo hydrantu Výšková úprava uličního vstupu 15, KUS 1 843, ,00 21% ,45 nebo vpusti do 200 mm poklopu Součet za 8 - Trubní vedení 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání , , obrubník betonový ABO , KUS ,88 21 % ,00 100x15x25 cm obrubník betonový silniční nájezdový 45, KUS 86, ,40 21% 4 776,35 Standard 100x15x15 cm

8 JOLAS CZ. as. Poř- Kód Popis Množství M.j. Cena/mí. Cena celk. DPH Celkem s DPH obrubník betonový Silniční 57, KUS 282, ,84 21% ,49 přechodový L + P Standard 100x15x15»25 cm Osazení silničního obrubníku 539, m 244, ,00 21% ,36 belonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Řezání spár pro vytvoření komůrky š 13, m 34,00 442,00 21% 534,82 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu Těsnění spár zálivkou za studena rn 72,00 936,00 21 % pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání , , Ostatní konstrukce a práce, bourání vjezdy obrubník betonový ABO , KUS 87,00 709,92 21% 859,00 100x10x20 cm Osazení silničního obrubníku 8, m 244, ,00 21% 2 361,92 betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 91 - Dopravníznačeni Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání vjezdy 2 661, , Montáž sloupku dopravních značek 6, KUS 352, ,00 21% 2 555,52 délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou Montáž svislé dopravní značky do KUS 217, % 2 100,56 velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu patka hliníková HP 60 6, KUS 735, ,00 21% 5 336, Předznačeni vodorovného liniového 765, m 5, % 4 628,25 značení Předznačenívodorovného plošného 38, m2 29, ,00 21% 1 333,42 značení R00 sloupek k silničním dopravním m 200, ,00 21% 5 082,00 značkám pozinkovaný D 60 mm délka 3.5m Vodorovné dopravní značení bílou 38, m2 219, % ,62 barvou přechody pro chodce, šípky, symboly Vodorovné dopravní značení šířky 270, rn 17, ,00 21% mm bílou barvou dělící čáry přerušované Vodorovné dopravní značení šířky 235, m 19, % 5 402, mm bilou barvou dělící čáry souvislé R11 Vodorovné dopravní značeníšířky m 19, ,00 21% 5 977, mm žlutou barvou dělící čáry souvislé značka dopravní svislá B2 FeZn NK 1, KUS 1 202, % 1 454, mm - reflexní tř značka dopravní svislá 828 FeZn 1, KUS 1 188, ,00 21% 1 437,48 NK 700 mm - reflexní tř značka svislá lp11c FeZn NK 700 x 5, KUS 924, ,00 21% 5 590, mm» reflexní tř značka svislá P4b FeZn NK 500 x KUS 823,00 823,00 21% 995, mm - reflexní tř Přesun sutě Součet za 91 - Dopravní značení , , Poplatek za uložení betonového 42, t 124, ,00 21% 6 301,68 odpadu na skládce (skládkovné)

9 LAS CZ, as. 00, POLOZKOVY ROZPOCET ' ' Měna: KČ Poř. Kód Popis Množství Mj. Cena/mj Cena celk. DPH Celkem s DPH Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 264, t 292, % ,47 (skládkovné) Poplatek za uloženi odpadu t 205, ,88 21% ,71 kameniva na skládce (skládkovné) Příplatek ZKD 1 km u vodorovné 378, , ,00 21% 2 744,28 dopravy suti z kusových materiálů Příplatek ZKD 1 km u vodorovné 4 776, l ,85 21% ,84 dopravy suti ze sypkých materiálu Vodorovná doprava suti z kusových 42, ,00 882,00 21% 1 067, Vodorovná doprava suti ze sypkých 530, t 21, ,28 21% , Přesun sutě vjezdy Součet za Přesun sutě , , Poplatek za uložení betonového 38, t 124, ,00 21% 5 814,05 odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu Z asfaltových povrchů na skládce 194, t 292, ,96 21% ,00 (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu z 633, [ 205, ,78 21% ,32 kameniva na skládce (skládkovné) Příplatek ZKD 1 km u vodorovné , ,02 21% ,38 dopravy suti z kusových materiálů Příplatek ZKD 1 km U vodorovné , ,97 21% ,48 dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti z kusových 233, t 21, ,23 21% 5 936, Vodorovná doprava suti ze sypkých 633, l 21, ,66 21% , Přesun hmot Součet za Přesun sutě vjezdy , , Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 100, t 1,00 100,00 21% 121,00 monolitickým betonovým nebo žlvičným Přesun hmot vjezdy Součet za Přesun hmot 100,00 121, R11 Přesun hmot pro pozemní 190, t 1,00 190,00 21% 229,90 komunikace s krytem živičným Součet za Přesun hmot vjezdy 190,00 229,90 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady Dokumentace stavby bez rozlišení 1, Kč 4 180, ,00 21% 5 057, Geodetické práce 1, Kč , ,00 21 % , Ostatní inženýrská činnost-zajiščtěníé DIR a realizace DlO 1, Kč , ,00 21% , Statická zatěžovací zkouška 2, Kč 4 986, ,00 21% , Územní vlivy 1, Kč 7 478, ,00 21% 9 048, Zařízení staveniště 1, Kč , ,00 21% ,37 Součet za VRN - Vedlejší rozpočtové náklady , ,71 Celkem Objekt: $0102 ulice Děbolinská , Objekt: ulice Lesní 1 - Zemní práce komunikace

10 rams CZ. a.s. POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Kód Popis Množství Mj. Cena/mj, Odkopavky a prokopávky 100 m3 v hornině tř. 3 - sanace zemní pláně 352, m3 26, Cena celk. DPH Celkem s DPH 9 165,00 21 % , Odkopávky a prokopávky 100 m3 v hornině tř. 3 12, m3 26,00 319,80 21 % 386, Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 30, ,00 21 % , Odstranění podkladu pl nad 200 m2 živičných tl 100 mm m2 74, ,00 210/ Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 75, % , Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) l 75, ,00 21 % 1 785, Příplatek k odkopávkám a 3 za lepivost - 176, m3 1, % 213, Příplatek k odkopávkám a 3 za lepivost m3 1, % 7, Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 1 230, m2 12, ,00 21 % Vodorovné přemístěnl do m výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4-352, m3 33, % , Vodorovné přemístěni do m m3 33, % 491, Vytrháníobrub krajníkú obrubnikú stojatých 905, m 59, ,00 21% ,95 Součet za 1 - Zemní práce komunikace , , Zemní práce vjezdy Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 280, m2 4, ,00 21 % 1 355, Odkopávky a prokopávky 100 m3 v hornině tř. 3 - sanace zemní pláně m ,60 21% 868, Odkopávkya prokopávky 100 m3 v hornině tř m3 26,00 118,30 21% 143, Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 73, ,00 21% Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm osivo směs travní parková směs exclusive Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) m2 4,2ooooo kg 44,1 soooo! 87,00 124,00 75, , ,00 21 % 21% 21% 9 684,84 630, , Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 7, [ 75,00 546,00 21 % 660, Příplatek k odkopávkám a 3 za lepivost - sanace zemni pláně 13, m3 1,00 13,80 21 % 16, Příplatek k odkopávkám a 3 za lepivost 2, m ,28 21% Rozprostřeníornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 280, m ,00 210/ ,80

11 r COLAS CZ. a.s. Poř. Kód Popis Množství Mj. Cena/mj. Cena celk. DPH Celkem s DPH substrát pro trávníkya VL 42, m3 88, ,00 21% 4 472, Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 280, m2 8, ,00 21% 2 710,40 bez zhutnění Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se 92, m2 12, ,00 21% 1 335,84 zhutněním Vodorovné přemístěni do m m3 33,00 910,80 21% 1 102, Vodorovné přemístění do rn m3 33,00 150,15 21% 181, Založení parterového trávníku 280, m2 9, ,00 21% 3 049,20 výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 5 - Komunikace pozemní Součet za 1 - Zemní práce vjezdy , , Asfaltový beton vrstva ložní ACL m2 279, ,00 21% ,80 (ABH)t 70 mm š přes 3 m 2 nemoditikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná 1 120, m2 189, % ,80 ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Geokompozit» 1 292, m2 11, ,50 21% , Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 150 mm m2 94, ,00 21% , Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm , m2 32, % ,00 sanace zemni pláně Postřlk živičný infiltrační s posypem 1 120, m2 15, ,00 21% ,00 2 asfaltu množství 2 kg/m Postřik živičný spojovací ze silniční 1 120, m2 10, ,00 21% ,00 emulze v množství do 0,7 kg/m Vrstvy z geokompozítu ve sklonu do 1 175, m2 2, ,00 21% 2 843,50 1:5 sanace zemm pláně 5 - Komunikace pozemní vjezdy Součet za 5 - Komunikace pozemní , , Asfaltový beton vrstva obrusná m2 314, ,00 21% ,72 ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z asfaltu dlažba zámková slepecká 20x10x8 4, m2 488, ,04 21 % 2 409,16 cm barevná Geokompozit - 101, m2 11, ,20 21% Kladenízámkové dlažby pozemních 4, m2 211, % 1 021,24 komunikací tl 80 mm skupinya pl do 50 m Nátěr infiltrační kationaktívní v m2 15, ,00 21% 1 597,20 množství emulzí1 kg/m Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 88, m2 27, ,00 21% 2 874, Podklad ze Štěrkodrtě ŠD ti 200 mm 92, m2 122, ,00 21% , Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm m2 32, ,00 21% 3 562, Postňk živičný spojovacíze silniční 88, m2 10,00 880,00 21% 1 064,80 emulze v množství do 0,7 kg/m Vrstvy z geokompozítu ve sklonu do 92, m2 2,00 184,00 21% 222,64 1:5-8 - Trubní vedení Součet za 5 - Komunikace pozemní vjezdy , , Výšková úprava uličního vstupu KUS 770, ,00 21% 1 863,40 nebo vpusti do 200 mm krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu Výšková úprava uličního vstupu 10, KUS 1 843, ,00 21% ,30 nebo vpusti do 200 mm poklopu

12 _;OLAS CZ. as. Poř. Kód Popis Množství Mj. Cena/mj, Cena celk. DPH Celkem s DPH Součet za 8 - Trubní vedení , , Ostatní konstrukce a práce, bourání obrubník betonový ABO 2»15 404, KUS 88, ,72 21% ,01 100x15x25 cm obrubník betonový silniční nájezdový KUS 86, ,40 21% 2 122,82 Standard 100x15x15 cm obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 12, KUS 282, ,68 21% x15x15 25 cm Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 429, rn 244, % ,96 opěrou do lože z betonu prostého Řezání spár pro vytvoření komůrky Š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v 22, m % živičném krytu Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s m 72, % 1 916,64 těsnicím profilem Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání , , Ostatní konstrukce a práce, bourání vjezdy obrubník betonový ABO KUS 87, % 3 221,26 100x10x20 cm Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 30, m 244, % 8 857,20 opěrou do lože z betonu prostého Přesun sutě Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání vjezdy 9 982, , Poplatek za uložení betonového 72, t 124, % ,90 odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uloženi odpadu 2 asfaltových povrchů na skládce t 292, ,40 21% ,86 (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu z 681, l 205, ,63 21% ,28 kameniva na skládce (skládkovné) Příplatek ZKD 1 km u vodorovné 2 768, t 6, ,40 21 % ,58 dopravy suti z kusových materiálů Příplatek ZKD 1 km u vodorovné 6 133, t 6, ,35 21% ,84 dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti z kusových 307, t 21, ,60 21% 7 816, Vodorovná doprava sutí ze sypkých 681, l 21, ,03 21% , Přesun sutě vjezdy Součet za Přesun sutě , , Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce t 292, ,44 21% 6 826,14 (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu z t 205, ,10 21% kameniva na skládce (skládkovné) Příplatek ZKD 1 km u vodorovné 173, ,28 21% 1 262,37 dopravy suti z kusových materiálů Příplatek ZKD 1 km u vodorovné 484, t 6, ,28 21% 3 516,60 dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti z kusových t % 490, Vodorovná doprava sutí ze sypkých t 21, ,22 21% 1 367,57 Součet za Přesun sutě vjezdy , ,65

13 ;OLAS CZ, a.s. Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní 155, t 1,00 155,00 21% 187,55 komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo žívičným 998 Přesun hmot vjezdy Součet za Přesun hmot 155,00 187, Ft11 Přesun hmot pro pozemní [ 1,00 70,00 21% 84,70 komunikace s krytem živičným Součet za Přesun hmot vjezdy 70,00 84,70 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady Dokumentace stavby bez rozlišení 1, Kč 4 180, ,00 21% 5 057, Geodetické práce 1, Kč , ,00 21% , Ostatni inženýrská činnost-zajiščtěníé DIR a realizace 1, Kč , ,00 21% ,02 DlO Statická zatěžovací Zkouška Kč 4 986, ,00 21% , Územní vlivy 1, Kč 7 478, ,00 21% 9 048, Zařízení staveniště Kč , % ,65 Součet za VRN Vedlejší rozpočtové náklady , ,51 Celkem Objekt: $0102 ulice Lesní , ,37 Objekt: oblast Úhlavská 1 - Zemní práce komunikace Odkopávky a prokopávky 969, m3 26, ,00 21% , m3 v hornině tř. 3 sanace zemní pláně Odkopávky & prokopávky m ,62 21% 923, m3 v hornině tř Odstranění podkladu pl nad 200 m m2 30, ,00 21 % ,10 z kameniva drceného tl 300 mm Odstranění podkladu pl nad 200 m , m2 74, ,00 21% živičných tl 100 mm R2 Odstranění žívičného krytu 351, m2 52, ,00 21 % ,92 frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase R3 Odstranění Živičného krytu 1 165, m2 59, ,00 21% ,35 frézováním pl nad 500 m2 tl 60 mm s překážkami v trase Poplatek za uložení odpadu ze 1 550, l 75, ,00 21% ,80 sypaniny na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu ze , ,40 21% 4 264,52 sypaniny na skládce (skládkovné) Příplatek k odkopávkám a 484, m3 1,00 484,50 21% 586,25 3 za lepivost Příplatek k odkopávkám a m3 1,00 14,69 21% 17,77 3 za lepivosl Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se m2 12, ,00 21% ,24 zhutněním Vodorovné přemístěni do rn 969, m3 33, ,00 21% ,17 4 -

14 COLAS CZ. as Poř. Kód Popis Množství Mj. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Vodorovné přemístění do m 29, m3 33,00 969,21 21% 1 172, Vytrhání obrub krajníkú obrubníkú 1 345, m % ,55 stojatých 1 - Zemní práce vjezdy Součet za 1 - Zemní práce komunikace , , Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m , m2 4, ,00 21% 8 324,80 postřikem na široko v rovině a svahu do 1: Odkopavky a prokopávky 425, m3 26, ,60 21% , m3 v hornině tř. 3 sanace zemní pláně Odkopávky a prokopávky 59, m3 26, % 1 871, m3 v hornině tř Odstranění podkladu pl do 50 m2 z 80, m2 147, ,00 21% ,60 belonu prostého ti 100 mm Odstranění podkladu pl do 50 m2 z 935, m2 73, ,00 21% ,55 kameniva drceného tl 300 mm Odstranění podkladu pl do 50 m2 320, m2 87, ,00 21% ,40 živičných tl 100 mm osivo směs travní parková směs exclusive 25, kg 124, ,20 21% 3 871, Poplatek za uloženíodpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 680, t 75, ,00 21% , Poplatek za uložení odpadu ze 95, t 75, ,00 21% 8 639,40 sypaniny na skládce (skládkovné) Příplatek k odkopávkám a m3 1,00 212,55 21% 257,19 3 za lepivost Příplatek k odkopávkám a m3 1,00 29,75 21% 36,00 3 za lepivost Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 2 velkých kostek do lože z 10, m ,00 21 % 677,60 kameniva Rozebrání dlažeb vozovek pl do m ,00 21% ,25 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva Rozprostření ornice tl vrstvy do , m2 11, ,00 21% ,20 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1: substrát pro trávníkya VL 258, m3 88, ,00 21% , Úprava pláně v hornině tř. 1 až , m2 8, ,00 21% ,60 bez zhutnění Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se 935, m2 12, ,00 21% ,20 zhutněním Vodorovné přemístění do m 425, m3 33, ,30 21% , Vodorovné přemístění do m 59, m ,50 21% 2 375, Založení parterového trávníku 1 720, m2 9, ,00 21% ,80 výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 5 - Komunikace pozemní Součet za 1 - Zemní práce vjezdy , ,57

15 COLAS CZ, as. POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Kód Popis Množství M]. Cena/m.), Cena celk. DPH Celkem s DPH Asfaltový beton vrstva ložní ACL m % ,32 (ABH) 1170 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná m % ACO 11 (ABS) tř. ltl 40 mm š přes 3 m z nemodilikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná m ,00 21% ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š přes 3 m z nemodlflkovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná 932, m % ACO 11 (ABS) tř. tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Geokompozit , m2 11, ,00 21% , Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 6 460, m2 94, % , Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm , m % Postfik Živičný infiltrační s posypem m2 15, ,00 21% z asfaltu množství 2 kg/m Postfik žívíčný spojovací ze silniční m2 10, ,00 21% ,10 emulze v množství do 0,7 kg/m Vrstvy z geokompozitu ve sklonu do m ,00 21% :5-5 - Komunikace pozemní vjezdy Součet za 5 - Komunikace pozemní , , Asfaltový beton vrstva obrusná 1 290, m2 314, ,00 21% ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z asfaltu dlažba zámková HBB 20x16,5x6 cm m2 143, ,80 21% přírodní dlažba zámková HBB 20X16.5x8 cm m % 434,44 přírodní dlažba zámková slepecká 20x10x6 51, m2 449, ,00 21 % ,79 cm barevná dlažba zatravňovací 60x40x8 cm přírodní 45, m2 175, % Geokompozit m % Kladení zámkové dlažby komunikací m2 204, % pro pěší ti 60 mm skupiny Apl do 50 m Kladení zámkové dlažby pozemních 47, m ,00 21% ,57 komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m Nátěr infiltrační kationaktivní v m2 15, ,00 21% množství emulzí 1 kg/m Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 1 290, m % Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 94, % , Podklad ze štěrkodrtě ŠD H 200 mm 1 290, m2 122, ,00 21% , Podklad ze Štěrkodně ŠD ti 300 mm , m2 32, ,00 21% Postfik živičný spojovací ze silniční m % emulze v množství do 0,7 kg/m Vrstvy z geokompozitu ve sklonu do m2 2, % :5-8 - Trubní vedení Součet za 5 - Komunikace pozemní vjezdy , , Výšková úprava uličního vstupu 50, KUS 770, ,00 21% ,00 nebo vpusti do 200 mm krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu Výšková úprava uličního vstupu KUS 1 843, % nebo vpusti do 200 mm poklopu Součet za 8 - Trubní vedení

16 COLAS CZ, as. Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání obrubník betonový ABO KUS % ,31 100x15x25 cm obrubník betonový silniční nájezdový 214, KUS 86, ,20 21% ,65 Standard 100x15x15 cm obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 102, KUS 282, ,00 21% ,44 100x15x15-25 cm Osazení silničního obrubníku 1 280, rn 244, ,00 21% ,20 betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Řezání spár pro vytvoření komúrky Š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v 70, m ,00 21% žlvičném krytu Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s m 72, % 6 098,40 těsnicím profilem Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání , , Ostatni konstrukce a práce, bourání vjezdy obrubník betonový ABO 13>10 367, KUS 87, ,40 21% ,14 100x10x20 cm Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 360, m 244, ,00 21% ,40 opěrou do lože z betonu prostého 91 Dopravní značení Součet za 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání vjezdy , , Předznačení vodorovného liniového m % 272,25 značení Vodorovné dopravní značení šířky m 39, ,00 21% 2 123, mm bílou barvou dělicí čáry přerušované Přesun sutě Součet za 91 - Dopravní značení 1 980, , Poplatek za uložení betonového 107, t 124, % ,30 odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce t 292, ,18 21% ,63 (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu z t 205, ,73 21% kameniva na skládce (skládkovné) Příplatek ZKD 1 km u vodorovné , ,98 21% dopravy suti z kusových materiálů Příplatek ZKD 1 km u vodorovné , , ,66 21% ,96 dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti z kusových 724, t 21, % , Vodorovná doprava suti ze sypkých 1 901,790000! 21, ,59 21% , Přesun sutě vjezdy Součet za Přesun sutě , , Poplatek za uložení betonového 109, t 124, % ,87 odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce t 292, ,20 21% ,55 (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu z t 205, ,88 21% ,15 kameniva na skládce (skládkovné)

17 JOLAS CZ. as Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Příplatek ZKD 1 km u vodorovné 1 285, , ,90 21% 9 333,82 dopravy suti z kusových materiálů Příplatek ZKD 1 km u vodorovné , ,65 21% ,35 dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti z kusových , ,85 21% 3 629, Vodorovná doprava suti ze sypkých , ,48 21% , Přesun hmot Součet za Přesun sutě vjezdy , , Přesun hmot pro pozemní 325,000000! 1,00 325,00 21% 393,25 komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot vjezdy Součet za Přesun hmot 325,00 393, Přesun hmot pro pozemní 145, ,00 145,00 21% 175,45 komunikace s krytem dlážděným Součet za Přesun hmot vjezdy 145,00 175,45 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady Dokumentace stavby bez rozlišení 1, Kč 4 180, ,00 21% 5 057, Geodetické práce 1, Kč , % , Ostatní inženýrská činnost zajiščtěníé DIR a realizace 1, Kč , ,00 21% ,48 DIO Statická zatěžovací zkouška 10, Kč 4 986, ,00 21 % , Územní vlivy 1, Kč 7 478, ,00 21% Zařízení staveniště 1, KČ , ,00 21% ,46 Součet za VRN - Vedlejší rozpočtové náklady , ,55 Celkem Objekt: $0103 oblast Uhlavská , ,37 Objekt: $0104 oblast Hřbitov 1 - Zemní práce komunikace Odkopávky a prokopávky 492, m3 26, ,35 21 % , m3 v hornině lř. 3 - sanace zemní pláně Odkopávky a prokopávky 22, m3 26,00 575,90 21% 696, m3 v hornině tř Odstranění podkladu pl nad 200 m , m2 30, % ,50 2 kameniva drceného tl 300 mm Odstranění podkladu pl nad 200 m , m2 74, ,00 21% ,10 živičných tl 100 mm R2 Odstranění Živičného krytu 1 235, m2 55, ,00 21% ,25 frézováním pl nad 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase Poplatek za uložení odpadu ze 788, , ,00 21% ,97 sypaniny na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu ze 35,440000! 75, ,00 21% 3 216,18 sypaniny na skládce (skládkovné) Příplatek k odkopávkám a 246, m3 1,00 246,50 21% 298,27 prokopávkám pro silnice v hornině tř_ 3 za lepivosl - sanace zemni pláně Příplatek k odkopávkám a 11, m3 1,00 11,08 21% 13,40 3 za lepivost

18 COLAS CZ, a.s. Poř. Kod Popis Množství Mj. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se 2 215, m2 12, ,00 21% ,80 zhutněním Vodorovné přemístění do m 492, m3 33, ,18 21% Vodorovné přemístěni do m 22, m3 33,00 730,95 21% Vytrhání obrub krajníků obrubnikú 1 160, m 59, % ,40 stojatých 1 - Zemní práce vjezdy Součet za 1 - Zemní práce komunikace , , Chemické odplevelení před 1 071, m ,00 21% 5 183,64 založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1: Odkopávky a prokopávky 478, m3 26, ,00 21% , m3 v hornině tř. 3 - sanace zemní pláně Odkopávky a prokopávky m ,50 21 % 3 122, m3 v hornině tř Odstranění podkladu pl do 50 m2 z 65, m ,00 21% ,55 betonu prostého tl 100 mm Odstranění podkladu pl do 50 m2 z 1 255, m2 73, % ,15 kameniva drceného tl 300 mm Odstranění podkladu pl do 50 m2 970, m2 87, ,00 21% ,90 živičných tl 100 mm osivo směs travní parková směs exclusive 16, kg 124, ,06 21% 2 410, Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - 765, l 75, ,00 21% , Poplatek za uloženi odpadu ze 158, , ,00 21% ,10 sypaniny na skládce (skládkovné) Příplatek k odkopávkám a m3 1,00 239,25 21% 289,49 3 za Iepivosl Příplatek k odkopávkam a m3 1,00 49,63 21% 60,05 3 za Iepivosl Rozebrání dlažeb vozovek pl do , m2 33, ,00 21% 8 784,60 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva Rozprostření ornice tl vrstvy do , m ,00 21% ,01 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1: substrát pro trávníkya VL 160, m3 88, ,20 21% 17106, Úprava pláně v hornině tř. 1 až , m ,00 21% ,28 bez zhutnění Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se 1 520, m2 12, ,00 21% ,40 zhutněním Vodorovné přemístění do m 478, m3 33, ,50 21% , Vodorovné přemístění do m m3 33, ,25 21% 3 963, Založení parterového trávníku 1 071, m2 9, ,00 21% ,19 výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Součet za 1 - Zemní práce vjezdy , ,54

DIPRO, spol. s r.o. R

DIPRO, spol. s r.o. R DIPRO, spol. s r.o. R Dopravní a inženýrské projekty, projektová, inženýrská a konzultační kancelá Mod anská 11 / 13Ř7, 143 00 Praha 12 IČO 4Ř5ř2722 Stavebník: Místo stavby: Městská část Praha - Kunratice

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód:

REKAPITULACE STAVBY Kód: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: Opravy chodníků Česká Lípa - ul. Pod Hůrkou, Pod Holým vrchem, Okružní, Šluknovská Místo: Datum: 21.8.2017 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 32/7 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 4.06.208 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín REKAPITULACE STAVBY Kód: Hornicka KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 312 276,13 Sazba daně

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 66804268 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: 822 55 7 CC-CZ: 21122 Místo: parc.č.2941/540, k.ú. Český Těšín Datum: 05.05.2017 Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 27762157 MŽT Stavitelství,

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ MJ Množství Jednotková cena Maximální přípustná horní cenová hranice Snížení položek v elektronické aukci o Součet celkem položek 0,00 1

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0162018 Stavba: Místo pro přecházení 1/30 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Lovosice Datum: 29.1.2019 Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: 25042751 SaM silnice a mosty Děčín a.s. DIČ: CZ25042751

Více

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem A. Akce na dopravní infrastruktuře zaměřená na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Uznatelné položky v rámci financování SFDI č. pol. kod položky

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34 Rekapitulace Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce Vícepráce celkem 2 885 821,57 Méněpráce I.a celkem 1 244 642,34 Méněpráce III. celkem 226 996,56 Rozdíl 1 414 182,67 Vícepráce Děčín Březiny

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Objekt: Chodník,uznatelné náklady Místo: Čerčany Datum: 13.12.2013 Celková cena HSV Práce a dodávky HSV 1 221 113106121 2 221 113106161 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových

Více

Odbor majetku města. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou - 940 m2, nový povrch MK asfaltový beton AB tl. 50 mm - bližší specifikace viz níže

Odbor majetku města. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou - 940 m2, nový povrch MK asfaltový beton AB tl. 50 mm - bližší specifikace viz níže MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor majetku města Příloha č. 1 Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Oprava povrchu místních komunikací - realizace akce Místo akce : místní komunikace

Více

POLOŽKY ROZPOČTU. a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady

POLOŽKY ROZPOČTU. a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady POLOŽKY ROZPOČTU a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady Objekt: SO 01 - Chodník ke škole od fary 001 113150001 Odstranění betonového krytu frézováním plocha do 350m2 - celodenní

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: chodnikslezska1 Chodník Slezská KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 26. 5. 2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 26949890 POLANSKÝ s.r.o. DIČ: CZ26949890

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: CTNA2714 - ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES Místo: Datum: 05.06.2014 Objednavatel: Obec Ctiněves Zhotovitel: Projektant: ing. Jan Hovorka Zpracovatel: Ing. Jan Hovorka IČ: DIČ:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry Stavba: Objekt: KRYCÍ LST ROZPOČTU P1301 /Ga - Rekonstrukce povrchu školního hřiště - ZŠ Psáry - DoLní Jirčany 01 - Rekonstrukce povrchu školního hřiště Místo: Datum: 04.06.2013 ObjednavateL: ič: 00241

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek.

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: 3024 - Oprava MK HorBludovice - ABS, ABH, Příkop č05 - úsek KSO: 822 29 Poznámka: D D D 0502204 Jednotlivé položky odkazují na technickou zprávu, situaci a vzorové příčné řezy

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině. REKAITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: 261238 Statutární město Děčín Uchazeč: IČ: 28701101 BAJGER s.r.o. DIČ: CZ28701101 rojektant: IČ: 69288992 Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625 oznámka: 017

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek S: O: SO 102 R: SO 102 Položkový soupis prací a dodávek Polní cesta C-6 v K.ú. Bohdalice Polní cesta - II. část Polní cesta - II. část P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Časť: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ v Uničově I. - ETAPA SO 102 - VĚTEV 2 JKSO: CC-CZ: Místo: Uničov Datum: 28.01.2015 Objednavatel: Město Uničov Zhotovitel: Vyplň

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH nízká DPH vysoká Cena celkem s DPH 1 S 716030 Rekonstrukce vybraných

Více

II~ ičo. 45792348 DIč: CZ45792348. Psáry - komunikace

II~ ičo. 45792348 DIč: CZ45792348. Psáry - komunikace II~ J. L. T. stavební společnost, spot s r. o. 252 42 Jesenice u Prahy, Budějovická 701 Zapsana v obch rejstřikl, U Městského SOL/dLI v Praze odct C vložka 11065 tel.: 241 931 490, mobil: 603 445 454,

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55 BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE Část 1B - komunikace vícepráce 2 195 913,11 méněpráce 1 725 230,55 Část 2 - komunikace vícepráce 158 381,52 méněpráce 116 150,43 Celkem vícepráce 2 354 294,63 méněpráce 1

Více

Č.j.: ST2013/7314 Vyřizuje: Novotný Tomáš V Praze dne

Č.j.: ST2013/7314 Vyřizuje: Novotný Tomáš V Praze dne Commateť C W~ER, aro, Strana 1 Držitel certifikátu jakosti dle EN ISO 9001 o ~ C ) OJ (M L Obec Psáry k Milan Vácha, starosta Pražská 137 25244Psáry Čj: ST2013/7314 Vyřizuje: Novotný Tomáš V Praze dne

Více

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE Název objektu Polní cesta VPC 7 Pěší stezka C23 A Pěší stezka C23 B Polní cesta VPC 15 Polní cesta VPC 16

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET DĚČÍN- ZŠ MŠ NA PĚŠINĚ. 1 Zemní práce ,43. Stránka 1 z 9. Databáze: Investor: Položka Text. Množství m.j.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET DĚČÍN- ZŠ MŠ NA PĚŠINĚ. 1 Zemní práce ,43. Stránka 1 z 9. Databáze: Investor: Položka Text. Množství m.j. 1 Zemní práce 1 111212351 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů 80,00 M2 45,00 3 600,00 2 121101101RSejmutí škváro-jílového sportovního povrchu tl.200 413,32 M3 92,00

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

Nabídkový rozpočet - soupis prací Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa

Nabídkový rozpočet - soupis prací Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa SP: 1 méněpráce..6. 113107221 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm..9. 113107231 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2-4 131,000 0,00..18. 122302202

Více

SO 00: Ostatní náklady

SO 00: Ostatní náklady Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR Zadavatel, investor: Město Ústí nad Orlicí sídlo: Sychrova 16, 562 24

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: 224-3-0 Objednatel: Město Třinec IČO: 00297313 Jablunkovská 160 73961 TŘINEC DIČ: Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s. IČO: 45193118 73832 Vypracoval: Slezská 2766 Frýdek-Místek DIČ:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

Povrchová oprava komunikace II/193 Pernarec - hr.okr.tc

Povrchová oprava komunikace II/193 Pernarec - hr.okr.tc List obsahuje: 1) Krycí list soupisu KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: KSO: Místo: Povrchová oprava komunikace II/193 Pernarec - hr.okr.tc Zadavatel: SUS Plzeňského kraje, příspěvková organizace Uchazeč: ROADFIN

Více

VLASTNÍ NABÍDKA. Název veřejné zakázky: Rekonstrukce povrchů komunikací v ul. U nádržky a části ul. Hlavní,,

VLASTNÍ NABÍDKA. Název veřejné zakázky: Rekonstrukce povrchů komunikací v ul. U nádržky a části ul. Hlavní,, . fl:~l,f7~] fl (š~ SILNICE CHMELÍk s.r.o. ičo: 27977951. Rychtaříkova2l73/l DIČ:CZ27977951 c D1Jb~Q W 32600 Plzeň VLASTNÍ NABÍDKA Název veřejné zakázky: Rekonstrukce povrchů komunikací v ul. U nádržky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 538 ze dne 21.08.2019 Smlouva o dílo s firmou OSIL s.r.o., Za cukrovarem 980, 196 00 Praha Čakovice, IČ: 04290496 o provedení stavby "Oprava chodníku

Více

ičo: Renáta Sedláková DIČ: CZ

ičo: Renáta Sedláková DIČ: CZ Renáta Sedláková Od: janachrastinova~strabagcom Odesláno: 11 března 2014 15:20 Komu: Předmět: Renáta Sedláková cenová nabídka Přilohy: nabídka STRABAGpdf; STRABAG-rozpocet-nad-nadrzkouxlsx; STRABAG-rozpocet

Více

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002 ROZPOČET Stavba: Rekonstrukce ulic Poddomí a Novoměstská méněprace Objekt: Dobruška - Rekonstrukce místní komunikace Poddomí - I.etapa Část: Komunikace Objednatel: Zhotovitel: Zpracoval: Místo: Datum:

Více

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 1 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR Stavba: REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH ROZVODŮ VODY V AREÁLU SŠTE BRNO, OLOMOUCKÁ JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 16. 8. 2017 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č. Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.1 Pořadové číslo kód PRV Kód položky Název položky MJ

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

Krycí list rozpočtu Stavba: Objekt: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Subdodavatel: Zpracovatel PP: Uživatel: Jiné údaje: Název MJ: JKSO: Reg. Číslo: RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. M Oprava havarijního krytu TT ul. Masarykova, Olomouc.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. M Oprava havarijního krytu TT ul. Masarykova, Olomouc. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M2017-10 Oprava havarijního krytu TT ul. Masarykova, Olomouc KSO: CC-CZ: Místo: Olomouc Datum: 11. 10. 2017 Zadavatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s. IČ: DIČ: Uchazeč:

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: R17-002 Demolice obytných domů v ulici Na Nivách JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221 Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017 CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11 Objednatel: Statutární

Více

REKAPITULACE STAVBY. Opravy komunikací v obci Dobrá CZK Cena s DPH Cena bez DPH 5/ Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Opravy komunikací v obci Dobrá CZK Cena s DPH Cena bez DPH 5/ Kód: Stavba: REKAITULACE STAVBY Kód: Stavba: 5/17067 Opravy komunikací v obci Dobrá 2017-2018 KSO: 822 27 CC-CZ: Místo: obec Dobrá Datum: 8. 11. 2017 Zadavatel: IČ: 002966589 Obec Dobrá Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice Zhotovitel: Projektová a inženýrská kancelář, Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Strana 1 z 10 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná

Více

Rekapitulace VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ll stavby

Rekapitulace VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ll stavby Stavba: Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě- Porubě Rekapitulace VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ll stavby dodatek č.2 k smlouvě č. 2017/12/01/0546 Objednatel: SMO,MOb Poruba Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Datum:

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1.

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1. Zodp. projektant Místo Investor Ing. S. Janák Hostinné Vypracoval Kraj Bc. P. Syrovátka Královéhradecký Město Hostinné Datum VÝKAZ VÝMĚR Č. zakázky 013/11-O 05.2013 Hostinné - Ulice Okály a Ke Splavu REKONSTRUKCE

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Datum: Chýnovská, Měšice - oprava vodovodu Objednatel : Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Základ pro DPH 15% DPH 15% Základ pro DPH 21% DPH 21% Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 0,00

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno REKAPITULACE

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: Hsoub026jp_2866 OPRAVA POVRCHŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ V UL.SOUBĚŽNÁ A BEZRUČOVA - HOSTIVICE JKSO: 822 27 3 CC-CZ: Místo: k.ú.litovice Datum: 5.4.2016 Objednatel: IČ: 00241237

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY sku17a Rozšíření MK ul Pod Zvonek - zřízení výhyben JKSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 18. 7. 2017 Objednatel: Město Český Těšín,nám.ČSA 1/1,Český Těšín Zhotovitel: Projektant:

Více

Rekapitulace objektů stavby

Rekapitulace objektů stavby Rekapitulace objektů stavby Oprava horkovodní a vodovodní přípojky do SH a TK v Litvínově Datum: 1582014 Objednatel: SPORTaS, as Litvínov Projektant: Roman Brzek Zhotovitel: Kód Zakázka Cena bez DPH DPH

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : SO 102 - Polní cesta HC3 Stavba : Název stavby : SKP : Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Kuničky Projektant : Objednatel : Ing. Tomáš Racek

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

Položkový rozpočet stavby Datum:

Položkový rozpočet stavby Datum: Položkový rozpočet stavby Datum: 02.11.2017 Stavba : M380 Český Těšín, ZŠ Pod Zvonek Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : MŽT Stavitelství, a.s. IČO : 27762157 Suderova 2024/8 DIČ : CZ27762157 709 00

Více

Renáta Sedláková. 10. března 2014 12:59. Novotný Tomáš [novotny@commatel.czj. Odesláno: cenová nabidka - Rek. kom. Nad Nádržkou + Na Výsluní.

Renáta Sedláková. 10. března 2014 12:59. Novotný Tomáš [novotny@commatel.czj. Odesláno: cenová nabidka - Rek. kom. Nad Nádržkou + Na Výsluní. Renáta Sedláková Od: Odesláno: Novotný Tomáš [novotny@commatel.czj 10. března 2014 12:59 Komu: Renáta Sedláková Předmět: Přílohy: cenová nabidka - Rek. kom. Nad Nádržkou + Na Výsluní Nab - Psáry 2.jpg;

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Oprava chodníku Heroutova, Česká Lípa CZK ,16. Cena s DPH. Strana 1 z ,07. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Oprava chodníku Heroutova, Česká Lípa CZK ,16. Cena s DPH. Strana 1 z ,07. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 16014 Oprava chodníku Heroutova, Česká Lípa KSO: Místo: Datum: 21.6.2016 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 60838744 STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská KSO: CC-CZ: Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 2.6.2016 Zadavatel: IČ: 00287113 Město Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 Uchazeč:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. E Přípočty a odpočty. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. E Přípočty a odpočty. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - Ietapa JKSO EČO Místo IČ DIČ Objednatel SPÚ, Projektant Zhotovitel P O P R spol s ro 46509283 CZ46509283 Rozpočet číslo Zpracoval

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH Oprava CB krytu v areálu stáčiště pohonných hmot v Kněževsi.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH Oprava CB krytu v areálu stáčiště pohonných hmot v Kněževsi. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 1015 Oprava CB krytu v areálu stáčiště pohonných hmot v Kněževsi KSO: CC-CZ: Místo: Letiště Václava Havla Praha Datum: 09.04.2016 Zadavatel: Letiště Praha, a.s. IČ: DIČ:

Více

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR. Návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci zřízení přechodu pro chodce na Náměstí Míru Rychnov u Jablonce nad Nisou

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR. Návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci zřízení přechodu pro chodce na Náměstí Míru Rychnov u Jablonce nad Nisou Akce: vypracoval: Ing. Filip Kučera a Jiří Tesař Datum: 12/2016 KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR Návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci zřízení přechodu pro chodce na Náměstí Míru Rychnov u Jablonce

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Polní cesta PC8 Vilémovice Zadavatel : Uchazeč: Státní pozemkový úřad - pobočka Kutná Hora Benešova 97 284 01 Kutná Hora Konstrukce a dopravní stavby

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více