Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Položkový rozpočet Zakázka: 1 - oprava OK + lapol - nátok - plot u silnice Objednatel: Městys Strážný IČ: Strážný 23 Strážný DIČ: CZ Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: Na Blýskavkách 1412 Blatná DIČ: CZ Rozpis ceny PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem , ,12 Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % CZK Snížená DPH 15 % CZK Základ pro základní DPH 21 % ,12 CZK Základní DPH 21 % ,40 CZK Zaokrouhlení Cena celkem s DPH ,52 CZK CZK v Blatné dne Za zhotovitele Za objednatele Zpracováno programem RTS Stavitel +, RTS, a.s. Stránka 1 z 5

12 Rekapitulace dílů Číslo Název Typ dílu 1 Zemní práce 4 Vodorovné konstrukce 5 Komunikace 8 Trubní vedení 96 Bourání konstrukcí 99 Staveništní přesun hmot Celkem , , , , , ,23 VN Vedlejší náklady VN Cena celkem ,12 Zpracováno programem RTS Stavitel +, RTS, a.s. Stránka 2 z 5

13 Položkový rozpočet S: 1 - oprava OK + lapol - nátok - plot u silnice P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Díl: 1 Zemní práce , R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm m 35, R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 576, , ,20 24*24 576, R00 Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3-6 kabelů m 6, , , R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN m 6, , , R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 9, , , R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 11, ,30 888,95 23*2,5*0,2 11, R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ m3 34, , ,66 23*1,2*1,7 46, ,24-12, R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 12, ,80 6*1,2*1,7 12, R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 24, , ,56 49,92*0,5 24, R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 36, , ,40 4*4*2,3 36, R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 18, ,50 910,80 36,8*0,5 18, R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 20, ,00 3,0*3,0*2,3 20, R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 10, , ,20 20,7*0,5 10, R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 78, , ,52 23*1,7*2 78, R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 64, , ,60 2,3*4*4 36, ,0*2,3*4 27, R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 78, , R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 64, , , R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 104, , ,29 46,92+36,8+20,7 104, R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 63, , ,48 27,6+35,97 63, R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, m3 63, , ,66 zpětný dovoz R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 40, ,50 592,33 104,42-63,57 40, R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 27, , ,88 46,92 46, ,14-15,18-19, RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním m3 12, , ,05 štěrkopísku frakce 0-22 mm 23*1,2*0,55 15, ,2*0,2*3,14*23-2, R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 35, , ,48 36,8-3*3*2,0 18, ,7-0,75*0,75*3,14*2,0 17, R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 35, , , R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 52, , ,96

14 4*4+3*3+23*1,2 52, R00 Rozprostření ornice, rovina, tl cm,do 500m2 m2 57, , ,25 23*2,5 57, R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině, včetně dodávky travního semene m2 57, ,00 862,50 Díl: 4 Vodorovné konstrukce , R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0-4 mm m3 4, , ,82 23*1,2*0,15 4, R00 Desky podkladní pod potrubí z železobetonu C 12/15 m3 3, , ,00 4*4*0,15 2, *2*0,15 0, R00 Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 4, , ,60 0,2*(4*2+4*2+2,0*4) 4, R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0, , ,11 3,03*4*4*1,2/1000 0, ,03*2*2*1,2/1000 0, R00 Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm m3 3, , ,13 4*4*0,15+3*3*0,15 3,75000 Díl: 5 Komunikace 8 327, R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným t 5, ,60 9*0,3*2,2 5, R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl cm m 12, , R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.15 cm m2 9, ,50 598,50 6*1,5 9, R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 9, ,00 549, R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 8, , , R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 8, , , R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 8, ,50 120, Uložení suti na meziskládce t 8, ,00 294,03 Díl: 8 Trubní vedení , R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 m3 1, , R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 m 23, , , R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 1, ,00 161, R01 Osazení železobet. skruží rovných kus 2, , , R01 Osazení železobeton. skruží přechodových kus 1, , , R01 Osazení železobet. skruží základových kus 2, , , R00 Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv kus 1, ,00 392, R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 400 kus 2, ,00 312, R00 Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 400 kus 2, Dodávka šachtového dna na potrubí prům. 400, 1x nátok, kus 1, , ,00 2x výtok, 2x hradítko Skruž rovná se stupadly TBR-Q, 500/1000 kus 1, , , Skruž přechod se stupadly TBR-Q, 600/1000x625/120- kus 1, , ,00 SKP Dodávka vyrovnávacího prstence v= 100 mm kus 1, ,00 384, Dodávka šachtové vložky pro potrubí DN 400, předběžná kus 3, , ,00 cena Dodávka šachtového těsnění kus 3, ,00 549, Dodávka potrubí korugovaného DN 400, vč. těsnění, m 23, , ,00 odboček, kolen, přesuvek Dodávka šachtového dna DN 1500 kus 1, Dodávka šachtové bet. skruže DN 1500, skruž rovná v= 1000 mm kus 1, , , Dodávka bet. krycí desky s otvorem, pro šachtu DN 1500 kus 1, Dodávka šachtového těsnění DN 1500 kus 2,

15 Příplatek za napojení potrubí do stáv.kanalizace, soubor 1, navrtávkou Demontáž stávajících šachet kus 1, Jádrové vrtání do betonu pro otvor do 400 mm kus 4, Dodávka železobetonového lapolu prům. 2,3 m, (dno, kus 1, skruž, deska s 2 x otvory) RT2 Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky kus 4, poklopu lit. kruhového D R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m m 23, , , R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou m 23, R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 400 úsek 6, R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2 kus 1, Díl: 96 Bourání konstrukcí , R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách m3 1, R01 Vybourání kanalizačního potrubí m 6, R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0, ,00 119, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 46, ,50 627,48 0,56*83 46, R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 0, ,00 Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 883, R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 6, ,00 555, R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 73, , ,18 21,87+20,55+31,23 73,65000 Díl: VN Vedlejší náklady RAA Zařízení staveniště - 1,5% Soubor 1, R Vytýčení stavby Soubor 1, R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1, R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1, R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1, R Dočasná dopravní opatření Soubor 1, ,12 33

16 Položkový rozpočet Zakázka: 2 - oprava OK + lapol - nátok před truhlářskou dílnou Objednatel: Městys Strážný IČ: Strážný 23 DIČ: CZ Strážný Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: Na Blýskavkách 1412 Blatná DIČ: CZ Rozpis ceny PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem , ,52 Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % CZK Snížená DPH 15 % CZK Základ pro základní DPH 21 % ,52 CZK Základní DPH 21 % ,46 CZK Zaokrouhlení Cena celkem s DPH ,98 CZK CZK v Blatné dne Za zhotovitele Za objednatele Zpracováno programem RTS Stavitel +, RTS, a.s. Stránka 1 z 5

17 Rekapitulace dílů Číslo Název Typ dílu 1 Zemní práce 4 Vodorovné konstrukce 5 Komunikace 8 Trubní vedení 99 Staveništní přesun hmot Celkem , , , , ,85 VN Vedlejší náklady VN Cena celkem ,52 Zpracováno programem RTS Stavitel +, RTS, a.s. Stránka 2 z 5

18 2 - oprava OK + lapol - nátok před truhlářskou dílnou S: etapa 1 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Díl: 1 Zemní práce , R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm m 41, R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 672, , ,40 28*24 672, R00 Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3-6 kabelů m 3, ,50 847, R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 3, , , R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ m3 76, , ,58 41*1,2*1,7 83, ,8-6, R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 41, , ,27 83,64*0,5 41, R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 73, , ,80 8*4*2,3 73, R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 36, , ,60 73,6*0,5 36, R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 6, , R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 139, , ,84 41*1,7*2 139, R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 55, , ,80 2,3*(8*2+4*2) 55, R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 139, , R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 55, , , R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 157, , ,29 83,64+73,6 157, R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 84, , ,22 44,28+40,07 84, R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, odvoz m3 84, , ,08 zpět z meziskládky R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 72, , ,91 157,24-84,35 72, R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 44, , ,36 83,64-31,98-7,38 44, RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním m3 23, , ,39 štěrkopísku frakce 0-22 mm 41*1,2*0,65 31, ,25*0,25*3,14*41-8, R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 40, , ,38 73,6 73, *3* ,75*0,75*3,14*2-3, R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 40, , , R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 81, , ,28 8*4+41*1,2 81,20000 Díl: 4 Vodorovné konstrukce , R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0-4 mm m3 7, , ,94 41*1,2*0,15 7, R00 Desky podkladní pod potrubí z železobetonu C 12/15 m3 3, , ,28 7*3,5*0,15 3, R00 Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 4, , ,10 0,2*(7*2+3,5*2) 4, R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0, , ,67

19 3,03*7*3,5*1,2/1000 0, R00 Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm m3 4, , ,80 8*4*0,15 4,80000 Díl: 5 Komunikace , R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným t 32, ,28 41*1,2*0,3*2,2 32, R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl cm m 82, , *2 82, R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.15 cm m2 49, , ,80 41*1,2 49, R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 49, , , R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 48, , , R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 48, , , R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 48, ,50 657, Uložení suti na meziskládce t 48, , ,43 Díl: 8 Trubní vedení , R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 m3 2, R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 500 m 41, , , R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 1, ,00 161, R01 Osazení železobet. skruží rovných kus 1, , , R00 Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv kus 1, ,00 392, R01 Osazení železobet. skruží základových kus 1, , , Dodávka potrubí korugovaného DN 500 vč. těsnění, kolen, m 41, , ,00 odboček, přesuvek Dodávka šachtového dna DN 1500 kus 1, Dodávka šachtové bet. skruže DN 1500, skruž rovná v= kus 1, , , mm Dodávka vyrovnávacího prstence v= 100 mm kus 1, ,00 384, Dodávka bet. krycí desky s otvorem, pro šachtu DN 1500 kus 1, , , Příplatek za napojení potrubí do stáv.kanalizace, soubor 1, navrtávkou Dodávka šachtového těsnění DN 1500 kus 2, ,00 366, Jádrové vrtání do betonu pro otvor do 500 mm kus 4, Montáž železobetonového odlučovače ropných látek, kus 1, (lapol) Dodávka železobetonového lapolu prům. 2,3 m, (dno, kus 1, skruž, deska s 2 x otvory) RT2 Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky kus 3, poklopu lit. kruhového D R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m m 41, , , R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 600 úsek 2, R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou m 41, Díl: 99 Staveništní přesun hmot , R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 35, , , R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 94, , ,65 41,62+28,24+24,85 94,71000 Díl: VN Vedlejší náklady RAA Zařízení staveniště - 1,5% Soubor 1, R Vytyčení stavby Soubor 1, R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1, R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1, R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1, R Dočasná dopravní opatření Soubor 1, ,52

20 33

21 Položkový rozpočet Zakázka: 3 - oprava OK + lapol - nátok ulice starostky Objednatel: Městys Strážný IČ: Strážný 23 DIČ: CZ Strážný Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: Na Blýskavkách 1412 Blatná DIČ: CZ Rozpis ceny PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem , ,21 Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % CZK Snížená DPH 15 % CZK Základ pro základní DPH 21 % ,21 CZK Základní DPH 21 % ,61 CZK Zaokrouhlení Cena celkem s DPH ,82 CZK CZK v Blatné dne Za zhotovitele Za objednatele Zpracováno programem RTS Stavitel +, RTS, a.s. Stránka 1 z 5

22 Rekapitulace dílů Číslo Název Typ dílu 1 Zemní práce 4 Vodorovné konstrukce 5 Komunikace 8 Trubní vedení 96 Bourání konstrukcí 99 Staveništní přesun hmot Celkem , , , , , ,13 VN Vedlejší náklady VN Cena celkem ,21 Zpracováno programem RTS Stavitel +, RTS, a.s. Stránka 2 z 5

23 Položkový rozpočet S: 3 - oprava OK + lapol - nátok ulice starostky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Díl: 1 Zemní práce , R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm m 55, R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 768, , ,60 32*24 768, R00 Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3-6 kabelů m 8, , R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN m 25, , R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 10, , , R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 18, ,00 4*2*2,3 18, R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3 m3 99, , ,83 7*3,5*2,3 56, *2,0*1,7 61, ,4-18, R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 58, , ,36 117,55*0,5 58, R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 64, , ,56 1,7*( ) 64, R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 40, , ,15 2,3*(7+7+3,5) 40, R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 64, , R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 40, , , R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 117, , , R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 58, , ,78 22, , R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, zpět z m3 58, , ,49 meziskládky do zásypů R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 58, ,50 851,59 117,55-58,82 58, R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 36, , ,80 61,2 61, ,4-19,8-25, RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním m3 16, , ,46 štěrkopísku frakce 0-22 mm 18*2*0,55 19, ,2*0,2*3,14*18-0,15*0,15*3,14*18-3, R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 22, , ,63 56,35 56, ,75*0,75*3,14*2-3, *3* R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 22, , , R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 60, , ,45 7*3,5+18*2 60,50000 Díl: 4 Vodorovné konstrukce , R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0-4 mm m3 5, , ,20 18*2*0,15 5, R00 Desky podkladní pod potrubí z železobetonu C 12/15 m3 3, , ,28 7*3,5*0,15 3, R00 Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 3, ,50 930,83 0,15*(2*7+2*3,5) 3, R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0, , ,67 3,03*7*3,5*1,2/1000 0,08910

24 R00 Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm m3 3, , ,36 7*3,5*0,15 3,67500 Díl: 5 Komunikace , R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným t 39, ,70 60,5*0,3*2,2 39, R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl cm m 57, , , ,5+2+3,5 57, R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.15 cm m2 60, , ,25 7*3,5+18*2 60, R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 60, , , RT1 Bourání konstrukcí kamenných na sucho ve vykopávk., m3 2, ,00 pneumatickým kladivem R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 59, , , R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 59, , , R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 59, ,50 808, Uložení suti na meziskládce t 59, , ,38 Díl: 8 Trubní vedení , R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 m3 2, , R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 18, ,60 640, R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 m 18, , , R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300 kus 2, ,00 298, R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 400 kus 3, ,00 468, R01 Osazení železobet. skruží rovných kus 1, , , R00 Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv kus 1, ,00 392, R01 Osazení železobeton. skruží přechodových kus 1, , , R01 Osazení železobet. skruží základových kus 1, , , R00 Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 400 kus 1, Dodávka potrubí korugovaného DN 300, vč. těsnění, m 18, , ,00 odboček, kolen, přesuvek Dodávka potrubí korugovaného DN 400, vč. těsnění, m 18, , ,00 odboček, kolen, přesuvek Dodávka šachtové vložky pro potrubí DN 300, předběžná kus 2, , ,00 cena Dodávka šachtové vložky pro potrubí DN 400, předběžná kus 6, , ,00 cena Dodávka šachtového dna DN 1500 kus 1, Dodávka šachtové bet. skruže DN 1500, skruž rovná v= kus 1, , , mm Dodávka bet. krycí desky s otvorem, pro šachtu DN 1500 kus 1, , , Příplatek za napojení potrubí do stáv.kanalizace, soubor 2, navrtávkou Dodávka šachtového těsnění DN 1500 kus 2, ,00 366, Jádrové vrtání do betonu pro otvor do 300 mm kus 2, Jádrové vrtání do betonu pro otvor do 400 mm kus 6, Montáž železobetonového odlučovače ropných látek, kus 1, (lapol) Dodávka železobetonového lapolu prům. 2,3 m, (dno, kus 1, skruž, deska s 2 x otvory) RT2 Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky kus 3, poklopu lit. kruhového D R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m m 36, , , R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 18, ,00 558, R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou úsek 2, R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou m 18, R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 400 úsek 3, Díl: 96 Bourání konstrukcí , R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách m3 2, ,00

25 Díl: 99 Staveništní přesun hmot , R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 43, , , R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 82, , ,93 29,25+23,51+29,39 82,15000 Díl: VN Vedlejší náklady RAA Zařízení staveniště - 1,5% Soubor 1, R Vytyčení stavby Soubor 1, R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1, R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1, R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1, R Dočasná dopravní opatření Soubor 1, R Pochůzná lávka přes překop kus 1, ,21 33

26 Položkový rozpočet Zakázka: 4 - propoj DN oprava 1 - nádrž strojní česle Objednatel: Městys Strážný IČ: Strážný 23 DIČ: CZ Strážný Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: Na Blýskavkách 1412 Blatná DIČ: CZ Rozpis ceny PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem , ,72 Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % CZK Snížená DPH 15 % CZK Základ pro základní DPH 21 % ,72 CZK Základní DPH 21 % ,91 CZK Zaokrouhlení Cena celkem s DPH ,63 CZK CZK v Blatné dne Za zhotovitele Za objednatele Zpracováno programem RTS Stavitel +, RTS, a.s. Stránka 1 z 5

27 Rekapitulace dílů Číslo Název Typ dílu 1 Zemní práce 4 Vodorovné konstrukce 5 Komunikace 8 Trubní vedení 96 Bourání konstrukcí 99 Staveništní přesun hmot Celkem , , , , , ,31 VN Vedlejší náklady VN Cena celkem ,72 Zpracováno programem RTS Stavitel +, RTS, a.s. Stránka 2 z 5

28 Položkový rozpočet S: 4 - propoj DN oprava 1 - nádrž strojní česle P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Díl: 1 Zemní práce , R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm m 3, R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h , ,00 30* R00 Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3-6 kabelů m 5, , , R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN m 6, , , R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 8, , , R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 191, , ,88 75*1,5*1,7 191, R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 95, , ,81 191,25*0,5 95, R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 20, ,00 3*3*2,3 20, R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 10, ,50 512,33 20,7*0,5 10, R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 18, ,20 (4+5)*1,2*1,7 18, R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 285, , ,16 75*1,7*2 255, *1,7*2 30, R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 27, , ,40 4*3*2,3 27, R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 285, , R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 27, , , R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 72, , ,36 191,25+18,36 209, ,05-139, ,7-19,13 1, R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 72, , , R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 72, , , R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 139, , ,02 191,25+18,36 209, ,12-55,44-70, RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním m3 44, , ,06 štěrkopísku frakce 0-22 mm 1,2*0,55*(75+9) 55, ,2*0,2*84*3,14-10, R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 19, , ,07 20,7 20, ,5*0,5*3,14*2-1, R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 19, , , R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 109, , ,08 75*1,2+9*1,2+3*3 109,80000 Díl: 4 Vodorovné konstrukce , R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0-4 mm m3 15, , ,56 75*1,2*0,15 13, *1,2*0,15 1, R00 Desky podkladní pod potrubí z železobetonu C 12/15 m3 0, , ,80 2*2*0,15 0, R00 Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 1, ,50 415,20 4*2*0,2 1,60000

29 R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0, ,00 393,94 2*2*3,03*1,2/1000 0, R00 Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm m3 1, , ,73 3*3*0,15 1,35000 Díl: 5 Komunikace , R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným t 6, ,00 10*0,3*2,2 6, R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl cm m , * R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm m ,50 665,00 5* R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m , RT1 Bourání konstrukcí kamenných na sucho ve vykopávk., m3 1, ,00 pneumatickým kladivem R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 9, , , R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 9, , , R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 9, ,50 133, Uložení suti na meziskládce t 9, ,00 326,70 Díl: 8 Trubní vedení , R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 m3 2, , R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 m 84, , , , R01 Osazení železobet. skruží rovných kus 1, , , R01 Osazení železobeton. skruží přechodových kus 1, , , R01 Osazení železobet. skruží základových kus 1, , , R00 Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 400 kus 1, Dodávka šachtového dna na potrubí prům. 400, 2x kus 1, , ,00 nátok,2x výtok, 2x stavítka, přepážky Dodávka a montáž kanalizačního šoupěte, DN 400 kus 1, Skruž rovná se stupadly TBR-Q, 500/1000 kus 1, , , Skruž přechod se stupadly TBR-Q, 600/1000x625/120- kus 1, , ,00 SKP Dodávka vyrovnávacího prstence v= 100 mm kus 1, ,00 384, Dodávka šachtového těsnění kus 3, ,00 549, Dodávka potrubí korugovaného DN 400, vč. těsnění, m 84, , ,00 odboček, kolen, přesuvek Dodávka šachtové vložky pro potrubí DN 400 kus 4, , , Demontáž stávajících šachet kus 1, Jádrové vrtání do betonu pro otvor do 400 mm kus 3, RT2 Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky kus 1, poklopu lit. kruhového D R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m m 84, , , R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou m 84, R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 400 úsek 6, Doplnění strojních česlí soubor 1, Díl: 96 Bourání konstrukcí , R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách m3 2, *1*2,6 2, R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5, , , R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 5, ,50 77, Uložení suti na meziskládce t 5, ,00 188,76 Díl: 99 Staveništní přesun hmot , R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 7, ,00 617, R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 115, , ,21 76,9+21,62+17,07 115,59000 Díl: VN Vedlejší náklady RAA Zařízení staveniště - 1,5% Soubor 1,

30 R Vytyčení stavby Soubor 1, R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1, R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1, R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1, R Dočasná dopravní opatření Soubor 1, R Pochůzná lávka přes překop kus 1, ,72 33

31 Položkový rozpočet Zakázka: 5 - doplnění stávající nádrže s lapolem Objednatel: Městys Strážný IČ: Strážný 23 DIČ: CZ Strážný Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: Na Blýskavkách 1412 Blatná DIČ: CZ Rozpis ceny PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem , ,66 Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % CZK Snížená DPH 15 % CZK Základ pro základní DPH 21 % ,66 CZK Základní DPH 21 % ,65 CZK Zaokrouhlení Cena celkem s DPH ,31 CZK CZK v Blatné dne Za zhotovitele Za objednatele Zpracováno programem RTS Stavitel +, RTS, a.s. Stránka 1 z 5

32 Rekapitulace dílů Číslo Název Typ dílu 1 Zemní práce 4 Vodorovné konstrukce 8 Trubní vedení 96 Bourání konstrukcí 99 Staveništní přesun hmot Celkem , , , , ,10 VN Vedlejší náklady VN Cena celkem ,66 Zpracováno programem RTS Stavitel +, RTS, a.s. Stránka 2 z 5

33 Položkový rozpočet S: 5 - doplnění stávající nádrže s lapolem P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Díl: 1 Zemní práce , R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm m 25, R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h , ,00 35* R00 Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3-6 kabelů m 3, ,50 847, R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN m 8, , , R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 4, , , R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ m3 62, , ,63 29*1,2*2,3 80, ,3-17, R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 40, , ,57 80,04*0,5 40, R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 62, , ,20 6*4*2,6 62, R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 31, , ,40 62,4*0,5 31, R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 23, ,00 3*3*2,6 23, R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 11, ,50 579,15 23,4*0,5 11, R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 17, ,00 3*1,5*1,8+2*2*2,3 17, R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 216, , ,90 29*2,3*2 133, ,6*20 52, ,6*12 31, R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 216, , , R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 60, , ,90 80,04-55,68 24, ,4+62,4 85, ,41-49, R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 60, , , R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 60, ,50 880, R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 55, , ,18 80,04 80, ,22-5, ,14-19, RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním m3 15, , ,41 štěrkopísku frakce 0-22 mm 29*1,2*0,55 19, ,2*0,2*3,14*29-3, R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 49, , ,22 62,4 62, *3*2,3-34, ,4 23, ,5*0,5*3,14*2,4-1, R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 49, , , R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 67, , ,88 6*4+3*3+29*1,2 67,80000 Díl: 4 Vodorovné konstrukce , R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0-4 mm m3 5, , ,86

34 29*1,2*0,15 5, R00 Desky podkladní pod potrubí z železobetonu C 12/15 m3 2, , ,05 (5*3+2*2)*0,15 2, R00 Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 4, , ,60 0,2*(2*5+2*3+4*2) 4, R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0, , ,31 3,03*1,2*(5*3+2*2)/1000 0, R00 Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm m3 4, , ,33 (6*4+3*3)*0,15 4,95000 Díl: 8 Trubní vedení , R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 m3 2, , R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 m 39, , , R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 1, ,00 185, R01 Osazení železobet. skruží rovných kus 2, , , R01 Osazení železobeton. skruží přechodových kus 1, , , R01 Osazení železobet. skruží základových kus 1, , , R00 Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 400 kus 1, Dodávka šachtového dna na potrubí prům. 400, kus 1, , ,00 1xnátok,2x výtok s hradítkem Skruž rovná se stupadly TBR-Q, 500/1000 kus 2, , , Skruž přechod se stupadly TBR-Q, 600/1000x625/120- kus 1, , ,00 SKP Dodávka vyrovnávacího prstence v= 100 mm kus 1, ,00 384, Dodávka šachtového těsnění kus 4, ,00 732, Dodávka potrubí korugovaného DN 400, vč. těsnění, m 39, , ,00 odboček, kolen,přesuvek Dodávka šachtové vložky pro potrubí DN 400 kus 2, , , Příplatek za napojení potrubí do stáv.kanalizace, soubor 1, navrtávkou Demontáž stávajících šachet kus 1, Jádrové vrtání do betonu pro otvor do 400 mm kus 2, Montáž železobetonového odlučovače ropných látek, kus 1, (lapol) Dodávka železobetonového lapolu prům. 2,3 m, (dno, kus 1, skruž, deska s 2 x otvory) RT2 Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky kus 3, poklopu lit. kruhového D R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m m 39, , , R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou m 39, R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 400 úsek 2, Díl: 96 Bourání konstrukcí , R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách m3 2, , R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6, , , R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 6, ,50 86, Uložení suti na meziskládce t 6, ,00 210,54 Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 397, R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 75, , ,10 27,14+24,04+24,08 75,26000 Díl: VN Vedlejší náklady RAA Zařízení staveniště - 1,5% Soubor 1, R Vytyčení stavby Soubor 1, R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1, R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1, R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1, ,66

35 33

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník S: Novostavba O: IO04 B R: IO04a Položkový rozpočet Domu sociálních služeb v Pacově Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník Altern. napojení přepadu rybníka P.č. Číslo položky Název

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

KRYCÍ LIST. Cena - celkem: ,32 DPH: ,54 Cena s daní: ,86

KRYCÍ LIST. Cena - celkem: ,32 DPH: ,54 Cena s daní: ,86 KRYCÍ LIST Zhotovitel dokumentace: Objednatel: Město Odry Zhotovitel: KARETA s.r.o. Základní cena: Cena - celkem: 420 807,32 DPH: 88 369,54 Cena s daní: 509 176,86 Měrné jednotky: ks Počet měrných jednotek:

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet SO03 Vroutek, ul.sadová - Rozšíření kanaljkso 7.11.A1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek H 011-00 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR Stavba: REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH ROZVODŮ VODY V AREÁLU SŠTE BRNO, OLOMOUCKÁ JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 16. 8. 2017 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

Objekt: Polní cesta C33-1.etapa - propustky - MÉNĚPRÁCE. 1 Zemní práce 0,00 0, ,04 0, Komunikace 0,00 0, ,97 0,000

Objekt: Polní cesta C33-1.etapa - propustky - MÉNĚPRÁCE. 1 Zemní práce 0,00 0, ,04 0, Komunikace 0,00 0, ,97 0,000 Cena jednotková Dodávka Montáž Cena 1 Zemní práce 0,00 0,00 9 905,04 0,000 7 R 124203101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3 m3 72,000 65,96 0,00 0,00 4 749,12 0,000 0,000 8 R 124203109 Příplatek

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

SO 00: Ostatní náklady

SO 00: Ostatní náklady Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 1 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Datum: Chýnovská, Měšice - oprava vodovodu Objednatel : Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Základ pro DPH 15% DPH 15% Základ pro DPH 21% DPH 21% Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 0,00

Více

Rekapitulace objektů stavby

Rekapitulace objektů stavby Rekapitulace objektů stavby Oprava horkovodní a vodovodní přípojky do SH a TK v Litvínově Datum: 1582014 Objednatel: SPORTaS, as Litvínov Projektant: Roman Brzek Zhotovitel: Kód Zakázka Cena bez DPH DPH

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Milkov Objekt: Oprava vodovodu 570m KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: Uchazeč: KLP Stavo Invest s.r.o. IČ: DIČ: Projektant: Poznámka: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Cena bez DPH 1 074

Více

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: 21815/3 Stavba: Dokončení kanalizace Olšany u Prostějova Místo: Olšany u Prostějova Datum: Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Uchaze : STRABAG

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace. Doplněk výkazu výměr

Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace. Doplněk výkazu výměr Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace Doplněk výkazu výměr 1 I. ETAPA SLEPÝ ROZPOČET Stavba: DĚTENICE-ČOV A KANALIZACE-2008-I.ETAPA-DODATEK Objekt: ČERPACÍ STANICE-I.ETAPA-DODATEK JKSO:

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Polní cesta PC8 Vilémovice Zadavatel : Uchazeč: Státní pozemkový úřad - pobočka Kutná Hora Benešova 97 284 01 Kutná Hora Konstrukce a dopravní stavby

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 204-044 Víceúčelové hřiště Skalice nad SvitaJKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 3 Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55 BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE Část 1B - komunikace vícepráce 2 195 913,11 méněpráce 1 725 230,55 Část 2 - komunikace vícepráce 158 381,52 méněpráce 116 150,43 Celkem vícepráce 2 354 294,63 méněpráce 1

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: Stavba: 05. Stavební úpravy silnice III/36635 Kostelec na Hané

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: Stavba: 05. Stavební úpravy silnice III/36635 Kostelec na Hané ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 1 SOUPIS PRACÍ 1 Vedlejší rozpočtové náklady 1 Vedlejší rozpočtové náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: - - Základní cena:

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č. Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.1 Pořadové číslo kód PRV Kód položky Název položky MJ

Více

DODATEK Č. 2. ke Smlouvě o dílo ze dne pro zhotovení stavby Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň

DODATEK Č. 2. ke Smlouvě o dílo ze dne pro zhotovení stavby Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 08.06.2018 pro zhotovení stavby Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň Číslo smlouvy objednatele: 750/4708/18 Číslo zakázky zhotovitele: 2018-022 Smluvní strany

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby LC Pod Kubešovou chatou JKSO Název objektu EČO Název části Místo IČ VÚj Libavá, k.ú. Rudoltovice DIČ Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

Položkový soupis prací a dodávek Realizace KPÜ v k. ú. Letonice - SO-01 Protierozní opatření IP 20 Let-1

Položkový soupis prací a dodávek Realizace KPÜ v k. ú. Letonice - SO-01 Protierozní opatření IP 20 Let-1 S: 2495a O: SO-01 R: 2495 Položkový soupis prací a dodávek Realizace KPÜ v k. ú. Letonice - SO-01 Protierozní opatření IP 20 Let-1 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Ceník,

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb. C3F/ Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb. C3F/ Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : C3F/160514 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb Zadavatel : IČO : DIČ : Projektant : CENTROPROJEKT GROUP a.s. IČO : 01643541

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet Kárová 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Rekonstrukce zahrady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2014/049 Mateřská školka - Arabská Praha 6 Náklady na m.j.

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba : 429 OBJEKTY ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY -RÁCOV Datum: Objednatel : Zemědělské družstvo Rácov IČO : 13693298 Rácov 15 DIČ : CZ 13693298 58851 Rácov Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Stavba: 201335 - Předávací místa Velešín Místo: k.ú.velešín Datum: 13.09.2013 Objednavatel: IČ: 49021117 Jihočeský vodárenský svaz DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Projektant: IČ: 67184707

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : SO 102 - Polní cesta HC3 Stavba : Název stavby : SKP : Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Kuničky Projektant : Objednatel : Ing. Tomáš Racek

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině. REKAITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: 261238 Statutární město Děčín Uchazeč: IČ: 28701101 BAJGER s.r.o. DIČ: CZ28701101 rojektant: IČ: 69288992 Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625 oznámka: 017

Více

Ceník vodovodních a kanalizačních přípojek

Ceník vodovodních a kanalizačních přípojek Platnost od 19.3.2015 Navrtávky potrubí bez zemních prací Navrtání vodovodního potrubí DN75-DN110 s vývodem na 1" navrtávací pas Haku č.5250 litina 1 485,40 Kč navrtávací ISO šoupátko č.2681 plast 1 435,00

Více

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 21,00% ze 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 2 z 114 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ

Více

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO Parkování na ul. Hybešova

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO Parkování na ul. Hybešova ?-. ^ A to lu o - DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO Parkování na ul. Hybešova Číslo zhotovitele: 841/NCAB/003/076/2016 MUBOP00CED8L Objednatel: Město Boskovice, se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

Více

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ RotaGroup, s.r.o. Radyňská 488/8, 326 00 Plzeň IČ: 27967344 www.rotagroup.cz REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ Slepý rozpočet Vypracoval: Autorizoval: Investor: RotaGroup,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00 Položkový rozpočet Název stavby: Rekultivace staré skládky města Fryšták - Žabárna Číslo stavby: Fryšták Název SO: Číslo SO: Rekultivace skládky Fryšták - Žabárna Datum zpracování : 8/26/21 Datum aktualizace

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

KRYCÍ LIST STAVBY. Stavba: II/201 PLANÁ - CALTOV. Silnice Horšovský Týn a. s REKAPITULACE CELKEM BEZ DPH : DPH - sazba

KRYCÍ LIST STAVBY. Stavba: II/201 PLANÁ - CALTOV. Silnice Horšovský Týn a. s REKAPITULACE CELKEM BEZ DPH : DPH - sazba Silnice Horšovský Týn a. s. 04.06.2018 Zhotovitel : Silnice Horšovský Týn a. s. IČO: 453 59 164 Objednatel : Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. IČO: 720 53 119 KRYCÍ LIST STAVBY Stavba: II/201

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Stavba: 331a Stavební úpravy kotců na p.p.č.945/2, Děčín Objekt: SO 01 Rozpočet: 1 Stavební úpravy kotce 2a Stavební úpravy kotců na p.p.č.945/2, Děčín Objednatel: IČO: DIČ: Zhotovitel:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-03 - Sdružený objekt. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. Chraštice.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-03 - Sdružený objekt. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. Chraštice. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: D D D 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK

Více

Položkový rozpočet. SÚ - podchycení průsaku dešťové vody do sklepních prostor domu na Masarykově nám.č.p.15 S:

Položkový rozpočet. SÚ - podchycení průsaku dešťové vody do sklepních prostor domu na Masarykově nám.č.p.15 S: S: 20161850 O: 01 R: 01 Položkový rozpočet SÚ - podchycení průsaku dešťové vody do sklepních prostor domu na Masarykově nám.č.p.15 BD Masarykovo náměstí č.p.15, Bystřice nad Pernštejnem BD Masarykovo námšstí

Více

ZMĚNOVÝ LIST č. 1. na akci. Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Třeboni. Navrhovatel změny: Lesostavby Třeboň a.s. Popis změn:

ZMĚNOVÝ LIST č. 1. na akci. Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Třeboni. Navrhovatel změny: Lesostavby Třeboň a.s. Popis změn: na akci Navrhovatel změny: Lesostavby Třeboň a.s. Popis změn: Dle jednotlivých protokolů o změnách. Seznam projektové dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení, fotodokumentace Odůvodnění

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Smluvní strany Objednatel: Právní forma: Sídlo: IČO: DIČ: Bankovní spojení: č.ú.: Zastoupená: Univerzita Pardubice

Více

Soupis prací včetně výkazu výměr

Soupis prací včetně výkazu výměr Objekt: SO 101 Polní cesta HC2 Díl 5: Komunikace pozemní 50 K 564 76-1111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 200 mm (zemní pláň) 5 466,35 m2 91,00 497 437,85 Podklad z kameniva drceného rozprostřením

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. VZ-P Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. VZ-P Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: VZ-P-2018004 Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu KSO: 827 CC-CZ: Místo: Uničov Datum: 15. 6. 2018 Zadavatel: IČ: 47675772 Vodohospodářská společnost

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 32/7 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 4.06.208 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 1513 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Ing. Jan Červinka Základ pro sníženou DPH: Snížená DPH Základ pro základní DPH: Základní DPH 15 % 15 % 21

Více

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem A. Akce na dopravní infrastruktuře zaměřená na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Uznatelné položky v rámci financování SFDI č. pol. kod položky

Více

Dodatek k SOD č. 1 ID č ke Smlouvě o dílo ze dne (ID smlouvy 89768) na akci

Dodatek k SOD č. 1 ID č ke Smlouvě o dílo ze dne (ID smlouvy 89768) na akci KUJIP012QT22 Dodatek k SOD č. 1 ID č. 96584 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.3. 2016 (ID smlouvy 89768) na akci VOŠ a SRŠ Žďár nad Sázavou - oprava kanalizace a svodů" 1. Smluvní strany Objednatel: se sídlem:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2017 Skalice, most přes Skaličku u zvoničky JKSO: CC-CZ: Místo: Skalice Datum: 26.6.2017 Objednatel: 00293474 Obec Skalice Zhotovitel: Projektant: 60744456 Zpracovatel:

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

Celkem za 1 Zemní práce. Celkem za 5 Komunikace. Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci. Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

Celkem za 1 Zemní práce. Celkem za 5 Komunikace. Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci. Celkem za 99 Staveništní přesun hmot Slepý rozpočet 03a Část B-morový sloup-finacováno městem - Díl: 1 Zemní práce 1 122201103R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 morový sloup m3 17,20 2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno REKAPITULACE

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 66804268 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: 822 55 7 CC-CZ: 21122 Místo: parc.č.2941/540, k.ú. Český Těšín Datum: 05.05.2017 Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 27762157 MŽT Stavitelství,

Více

Položkový rozpočet. Zdravotně techn. insta. Sportovní centrum Bouzov

Položkový rozpočet. Zdravotně techn. insta. Sportovní centrum Bouzov Zakázka : Sportovní centrum Bouzov Položkový rozpočet Zdravotně techn. insta Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cena celkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj 001 B Stavební

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

VÝKAZ VÝMĚR. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Tel.: 597 578 405 E-mail: vav@vav-ova.cz Zak. číslo: DE-5116

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Název akce: Parkovací dům pro kola REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 Parkovací dům pro kola Architektonicko-stavební část Vsakovací

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 1 572 163,07. Cena s DPH 1 299 308,32. Cena bez DPH. 20140049 Semily - oprava břehové stabilizace Jizery.

REKAPITULACE STAVBY CZK 1 572 163,07. Cena s DPH 1 299 308,32. Cena bez DPH. 20140049 Semily - oprava břehové stabilizace Jizery. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 20140049 Semily - oprava břehové stabilizace Jizery KSO: 833 21 CC-CZ: 24208 Místo: Semily Datum: 7.7.2014 Zadavatel: Město Semily, Husova 82, PSČ 51 301 IČ: DIČ: Uchazeč:

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Venkovní sportoviště. Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje

Venkovní sportoviště. Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje Venkovní sportoviště Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje S L E P Ý R O Z P O Č E T S V Ý P O Č T Y ZPRACOVATEL:ING. VLADIMÍR BŘEZNA autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb VĚŠÍN -

Více

Smlouva o dílo - dodatek č. 2 č.j. 0148/2018/01/1050

Smlouva o dílo - dodatek č. 2 č.j. 0148/2018/01/1050 Smlouva o dílo - dodatek č. 2 č.j. 0148/2018/01/1050 Rekonstrukce komunikací v oblasti Starých Kyjí - Krčínovo náměstí a ulice Stupská mezi: 4ázev: Městská část Praha 14 Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198

Více

Vodovod a kanalizace, parc.č. 265/66 v k.ú. Kolšov Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Vodovod a kanalizace, parc.č. 265/66 v k.ú. Kolšov Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava Zakázka: Vodovod a kanalizace, parc.č. 265/66 v k.ú. Kolšov SO_01: Vodovod 348 559 001: Zemní práce 116 225 1. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 6,8 82,10 558 Řezání stávajícího

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum :

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 001 JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 13_o2_28 Regenerace sídliště Muglinov - 2. etapa Náklady na m.j. 0 Projektant HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více