REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH."

Transkript

1 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj Projektant: IČ: Multiaqua s.r.o. DIČ: Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní snížená Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% 0,00 0,00 15,00% 0,00 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00 Strana 1 z 31

2 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: M15/29 Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice Místo: Helvíkovice Datum: Zadavatel: Státní pozemkový úřad Projektant: Uchazeč: Multiaqua s.r.o. Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ Náklady stavby celkem 0,00 0,00 SO 01.1 Polní cesta C5 (0,000-0,020) 0,00 0,00 STA SO 01.2 Polní cesta C5 (0,020-0,818) vč. odbočné větve 0,00 0,00 STA 2 VON Vedlejší a ostatní náklady 0,00 0,00 STA Strana 2 z 31

3 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice Objekt: SO Polní cesta C5 (0,000-0,020) KSO: Místo: Datum: CC-CZ: Zadavatel: Uchazeč: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: IČ: DIČ: Projektant: IČ: Multiaqua s.r.o. DIČ: Poznámka: Cena bez DPH 0,00 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00 Strana 3 z 31

4 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice Objekt: SO Polní cesta C5 (0,000-0,020) Místo: Datum: Zadavatel: Státní pozemkový úřad Projektant: Multiaqua s.r.o. Uchazeč: Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] Náklady soupisu celkem 0,00 HSV - Práce a dodávky HSV 0, Zemní práce 0, Komunikace pozemní 0, Ostatní konstrukce a práce-bourání 0, Přesun hmot 0,00 Strana 4 z 31

5 SOUPIS PRACÍ Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice Objekt: SO Polní cesta C5 (0,000-0,020) Místo: Datum: Zadavatel: Státní pozemkový úřad Projektant: Multiaqua s.r.o. Uchazeč: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Náklady soupisu celkem 0,00 D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce 0,00 1 K Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 68,000 0,00 CS ÚRS Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm P Poznámka k položce: tl. do 150 mm odstr. stáv. povrchu 20*3,4 68,000 2 K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 4,200 0,00 CS ÚRS Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m příl. B.2 28*0,15 4,200 3 K Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 20,400 0,00 CS ÚRS Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m kamenitý materiál na krajnice"příl. C.1.1 2*68,0*0,15 20,400 4 K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 86,250 0,00 CS ÚRS Strana 5 z 31

6 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m 86,25 86,250 5 K Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m m3 86,250 0,00 CS ÚRS Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých m 86,25 86,250 6 K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 86,250 0,00 CS ÚRS Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 rozšíření tělesa sjezdu-, příl. B.2 86,25 86,250 7 K Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 86,250 0,00 CS ÚRS Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS rozšíření tělesa sjezdu, příl. B.2 11,5*1,5/2*10 86,250 8 M zemina vhodná do násypů m3 86,250 0,00 zemina vhodná do násypů nákup nenamrzavé zeminy, příl. C ,25 86,250 9 K Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 15,000 0,00 CS ÚRS Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 10 M osivo směs jetelotravní kg 0,225 0,00 CS ÚRS osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná 15*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0, K Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 15,000 0,00 CS ÚRS Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění 12 K Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 260,000 0,00 CS ÚRS Strana 6 z 31

7 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním *0, , K Svahování násypů m2 15,000 0,00 CS ÚRS Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině 15 15, K Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 15,000 0,00 CS ÚRS Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm ohumusování svahů skrytou ornicí, odečteno graficky příl. C ,0 15,000 D 5 Komunikace pozemní 0,00 15 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 321,540 0,00 CS ÚRS Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm příl. C ,95*1,2 321, K Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m m2 267,950 0,00 CS ÚRS Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm příl. C *1,15 267, K Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 100 mm m2 20,000 0,00 CS ÚRS Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl. 100 mm 75% využití odstraněného kameniva, 25% nákup nového materiálu, C.1.1 2*20*0,5 20, K Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 267,950 0,00 CS ÚRS Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 příl. C ,95 267,950 Strana 7 z 31

8 19 K Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 233,000 0,00 CS ÚRS Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2 příl. C , K Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 233,000 0,00 CS ÚRS Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm odečteno graficky, příl. C ,000 D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 29 K Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou vodící čáry m 35,000 0,00 CS ÚRS Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou vodící čáry sjezd S17, obova značení v případě poškození 35,0 35, K Předznačení vodorovného liniového značení m 35,000 0,00 CS ÚRS Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky 35,0 35, K Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého m 28,000 0,00 CS ÚRS Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15 napojení sjezdu na silnici I/11, příl. C ,0 28, K Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 28,000 0,00 CS ÚRS Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky 28,0 " příl. C , M kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 1,120 0,00 CS ÚRS výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) vel. 8/10 cm šedá (1t = cca 5 m2) Strana 8 z 31

9 P Poznámka k položce: 1t = cca 5 m2 28*0,2 5,600 5,6*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 1, K Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 28,000 0,00 CS ÚRS Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm P Poznámka k položce: B2.1 Situace, B2.2 Situace, B2.3 Situace, B2.4 Situace 28,0 "příl. C , K Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem m 28,000 0,00 CS ÚRS Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm 28,0 "příl. C , K Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 28,000 0,00 CS ÚRS Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 28 28,000 D 998 Přesun hmot 0,00 27 K Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 149,465 0,00 CS ÚRS Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 28 K Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 149,458 0,00 CS ÚRS Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m Strana 9 z 31

10 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice Objekt: SO Polní cesta C5 (0,020-0,818) vč. odbočné větve KSO: Místo: Datum: CC-CZ: Zadavatel: Uchazeč: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: IČ: DIČ: Projektant: IČ: Multiaqua s.r.o. DIČ: Poznámka: Cena bez DPH 0,00 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00 Strana 10 z 31

11 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice Objekt: SO Polní cesta C5 (0,020-0,818) vč. odbočné větve Místo: Datum: Zadavatel: Státní pozemkový úřad Projektant: Multiaqua s.r.o. Uchazeč: Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] Náklady soupisu celkem 0,00 HSV - Práce a dodávky HSV 0, Zemní práce 0, Zakládání 0, Svislé a kompletní konstrukce 0, Vodorovné konstrukce 0, Komunikace pozemní 0, Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0, Ostatní konstrukce a práce, bourání 0, Přesun sutě 0, Přesun hmot 0,00 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 Strana 11 z 31

12 SOUPIS PRACÍ Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice Objekt: SO Polní cesta C5 (0,020-0,818) vč. odbočné větve Místo: Datum: Zadavatel: Státní pozemkový úřad Projektant: Multiaqua s.r.o. Uchazeč: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Náklady soupisu celkem 0,00 D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce 0,00 1 K Kácení stromů prům. do 40 cm vč. pokrácení kmene a ořezání a spálení větví kus 3,000 0,00 Kácení stromů prům. do 40 cm vč. pokrácení kmene a ořezání a spálení větví dle přílohy B.2 3 3,000 2 K Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m m2 0,377 0,00 CS ÚRS Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 příloha C.1.1 3*3,14*0,2*0,2 0,377 3 K Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m ,000 0,00 CS ÚRS Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm P Poznámka k položce: tl do 150 mm (935*3,4) ,000 4 K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 340,200 0,00 CS ÚRS Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m příloha C.1.1 Strana 12 z 31

13 ( (955*2))*0,15 340,200 5 K Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 218,790 0,00 CS ÚRS Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 sanace podloží-čerpáno se souhlasem investora (40% plochy), příloha C *3,9*0,15*0,4 218,790 Součet 218,790 6 K Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 218,790 0,00 CS ÚRS Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 sanace podloží-čerpáno se souhlasem investora (40% plochy), příloha C ,79 218,790 7 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 22,221 0,00 CS ÚRS Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 pro propustky, příl. C a C (5,7+6,7+7,5)*0,9*1,1+(5*2,1*0,6*0,4) 22,221 8 K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 22,221 0,00 CS ÚRS Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 9 K Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 17,378 0,00 CS ÚRS Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m zemina na zásyp rýhy 2*8,689 17, K Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 340,200 0,00 CS ÚRS Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do m ornice na meziskládku a zpět 340,2 340, K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 13,532 0,00 CS ÚRS Strana 13 z 31

14 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m zemina z rýhy 22,221-8,689 13, K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 546,410 0,00 CS ÚRS Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 zpětné využití deponovaného materiálu 340,2+175,3+22,221+8, , K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 24,358 0,00 CS ÚRS Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné ) (22,221-8,689)*1,8 "měrná hmotnost zeminy 1,8t/m3 24, K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 8,689 0,00 CS ÚRS Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách C a C ,221-1,791-11,741 8, K Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 490,600 0,00 CS ÚRS Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 osetí příkopu, příl. C.1.1 (154+44)*2, , M osivo směs jetelotravní kg 6,534 0,00 CS ÚRS osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná 435,6*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 6, K Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 435,600 0,00 CS ÚRS Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění úprava příkopů-reprofilace, příl. B.2 (154+44)*2,2 435, K Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m ,850 0,00 CS ÚRS Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Strana 14 z 31

15 úprava zemní pláně, příl. C.1.1 (3755*1,35)+(2*935*0,5)+12, , K Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 96,800 0,00 CS ÚRS Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 nový příkop, příloha B.2 (40+4)*2,2 96, K Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 435,600 0,00 CS ÚRS Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm ohumusování příkopů, využita sejmutá ornice (154+44)*2,2 435, K Zřízení ochrany stromu bedněním m2 18,840 0,00 CS ÚRS Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení 10*3,14*0,4*1,5 18, K Odstranění ochrany stromu bedněním m2 18,840 0,00 CS ÚRS Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění 10*3,14*0,4*1,5 18,840 D 2 Zakládání 0,00 21 K Zafoukání propustku DN 400 směsí cementopopílkovou m 6,500 0,00 Zafoukání propustku DN 400 směsí cementopopílkovou příl. C.1.1 6,5 6,500 D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 22 K R Montáž prefabrikovaných římsovek kus 13,800 0,00 včetně případného seříznutí dlažby 2*3,0*2*1,15 13, K Obetonování potrubí - beton C20/25 XF3 m3 2,520 0,00 Obetonování potrubí - beton C20/25 XF3 Strana 15 z 31

16 příl. C obetonávka potrubí (5,7+6,7+7,5)*(1,11-0,52) 11,741 stabilizační prahy 5*2,1*0,6*0,4 2,520 D 4 Vodorovné konstrukce 0,00 24 K Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 1,791 0,00 CS ÚRS Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 podkl. vrstva pod propustek (5,7+6,7+7,5)*0,9*0,1 1, K Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze m2 12,600 0,00 CS ÚRS Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním cementovou maltou MCs tl. 300 mm opevnění příkopů u čel propustků, příl. C *1*2,1 12, M kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 (MN) t 7,560 0,00 CS ÚRS kámen přírodní pro zdivo (kámen lomový, kopáky, haklíky, kvádry) kámen lomový neupravený ČSN , ON žula (materiálová skupina I/2) tříděný 0/250 (MN) Písek 12,6*0,3*2 7,560 D 5 Komunikace pozemní 0,00 27 K Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m ,600 0,00 CS ÚRS Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm sanace podloží- bude čerpáno po odsouhlasení investora (40% plochy) 935*3,9*0, , K Podklad z kameniva hrubého drceného vel mm tl 200 mm m2 238,000 0,00 CS ÚRS Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm úprava sjezdů+prohumusovaný štěrk , K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 183,000 0,00 CS ÚRS Strana 16 z 31

17 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm příloha C.1.1., úprava sjezdů-krycí vrstva , K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m ,250 0,00 CS ÚRS Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm příl. C (3755*1,35)+(2*935*0,5) 6 004, K Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m m ,250 0,00 CS ÚRS Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm příl. C *1, , K Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C12/15) tl 100 mm m2 17,910 0,00 CS ÚRS Podklad z podkladového betonu PB tř. PB III (C 12/15) tl. 100 mm (5,7+6,7+7,5)*0,9 17, K Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 100 mm m2 935,000 0,00 CS ÚRS Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl. 100 mm 75% použití vybouraného kameniva, 25% nákup nového 2*935*0,5 935, K Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m ,250 0,00 CS ÚRS Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 příl. C *1, , K Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m ,000 0,00 CS ÚRS Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2 příl. C , K Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m ,000 0,00 CS ÚRS Strana 17 z 31

18 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm příl. C (935*4) , K Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 6,000 0,00 CS ÚRS Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2 2*3,0 6, M dlažba desková betonová 50x50x8 cm šedá m2 6,000 0,00 dlaždice betonové dlažba desková betonová HBB 50 x 50 x 8 šedá římsa na stáva mostek, příl. C.1.1 2*3,0 6,000 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 37 K Ochranný nátěr cementovým mlékem jednonásobný vnějších stěn z pohledového betonu ručně m2 19,800 0,00 CS ÚRS Ochranný nátěr vnějších ploch pohledového betonu nanášený ručně cementovým mlékem jednonásobný stěn cemnt. pačok na čela stáv. mostku, příl. C.1.1 2*((2*3*1,4)+(0,5*3)) 19, K Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 19,800 0,00 CS ÚRS Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně očištění degradovaného betonu 2*((2*3*1,4)+(0,5*3)) 19, K Očištění vnějších ploch tlakovou vodou (min. 1,2 kpa) m2 19,800 0,00 CS ÚRS Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím 2*((2*3*1,4)+(0,5*3)) 19, K Sanace kapes výplňovou maltou - 40% plochy m2 7,920 0,00 Sanace kapec výplňovou maltou - 40% plochy sanace čel stáv. mostku, příl. C.1.1 (2*((2*3*1,4)+(0,5*3)))*0,4 7,920 Strana 18 z 31

19 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 41 K Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného zinkovaného ručním beraněním kus 4,000 0,00 CS ÚRS Montáž směrového sloupku ocelového pružného ručním beraněním silničního 42 M sloupek směrový silniční ocelový GS-SF 800 kus 4,000 0,00 CS ÚRS výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky směrové sloupky směrové ocelové, pružné, zinkované GS-SF 800 silniční 43 K Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 3,000 0,00 CS ÚRS Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly 44 M značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 500 mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, IJ4b rozměr 500 mm FeZn NK reflexní tř.1 45 K Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 3,000 0,00 CS ÚRS Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu 46 M sloupek Zn kus 3,000 0,00 CS ÚRS výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn M víčko plastové na sloupek 60 kus 3,000 0,00 CS ÚRS výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé víčka plastová na sloupek M upínací svorka na sloupek US 70 kus 6,000 0,00 CS ÚRS výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky na sloupek US K Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 27,800 0,00 CS ÚRS Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm P Poznámka k položce: B2.1 Situace, B2.2 Situace, B2.3 Situace, B2.4 Situace napojení na stáv. asf komunikaci, příl. B.2 2, , K Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem m 27,800 0,00 CS ÚRS Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm napojení na stáv. asf komunikaci, příl. B.2 Strana 19 z 31

20 27,8 27, K Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 kus 6,000 0,00 CS ÚRS Čelo propustku ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm šikmé čelo propustku, příl. C.1.1 3*2 6, K Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300 m 14,260 0,00 CS ÚRS Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 300 mm TP1, TP3 (5,7+6,7)*1,15 14, M trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená TZP-Q D30x100x8 cm kus 16,000 0,00 trouby pro dešťové odpadní vody železobetonové přímé kruhového průřezu, osmiúhelníkové, zesílené TZP-Q 400/ x 8 D 40 x "vč. seříznutí do určeného profilu"16 16, K Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 m 8,625 0,00 CS ÚRS Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm TP2 7,5*1,15 8, M trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená TZP-Q D40x100x8 cm kus 10,000 0,00 CS ÚRS trouby pro dešťové odpadní vody železobetonové přímé kruhového průřezu, osmiúhelníkové, zesílené TZP-Q 400/ x 8 D 40 x "vč. seříznutí do určeného profilu"10 10, K Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 27,800 0,00 CS ÚRS Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 2, , K Čistění příkopů strojně příkopovou frézou š dna do 400 mm m 154,000 0,00 CS ÚRS Čištění příkopů komunikací strojně příkopovou frézou při šířce dna do 400 mm reprofilace příkopů 44,0+45,0+65,0 154, K Bourání trubního propustku do DN 300 m 4,500 0,00 CS ÚRS Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN do 300 mm Strana 20 z 31

21 59 K Bourání trubního propustku do DN 500 m 2,000 0,00 CS ÚRS Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm odstranění konců stáv priopustku, příl. C.1.1 2*1,0 2,000 D 997 Přesun sutě 0,00 60 K Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 287,327 0,00 CS ÚRS Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km "podklad z kameniva pro využití na krajnice"935*0,75*0, ,794 "podklad z kameniva - odvozu na skládku"3194*0, ,590 "sanace podloží-čerpáno se souhlasem investora (40% plochy)"218,79*1,7 371,943 Součet 1 287, K Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 6 755,310 0,00 CS ÚRS Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km "podklad z kameniva - odvoz na skládku, 9 příplatků "sanace podloží-čerpáno se souhlasem investora (40% plochy)"218,79*1,7* ,487 "podklad z kameniva - odvozu na skládku"3194*0,235* , K Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 5,349 0,00 CS ÚRS Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km "propustky"3,389+1,960 5, K Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 48,141 0,00 CS ÚRS Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 5,349*9 48, K Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 287,327 0,00 CS ÚRS Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 1287, , K Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 5,349 0,00 CS ÚRS Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot Strana 21 z 31

22 66 K Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 5,349 0,00 CS ÚRS Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového 67 K Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 1 122,533 0,00 CS ÚRS Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva 1287, , ,533 D 998 Přesun hmot 0,00 68 K Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 156,193 0,00 CS ÚRS Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 69 K Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 128,117 0,00 CS ÚRS Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 D VRN4 Inženýrská činnost 0,00 70 K Ostatní zkoušky - statické - únosnost pláně kus 10,000 0,00 CS ÚRS Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky Strana 22 z 31

23 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice Objekt: 2 - VON Vedlejší a ostatní náklady KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: Uchazeč: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: IČ: DIČ: Projektant: IČ: Multiaqua s.r.o. DIČ: Poznámka: Cena bez DPH 0,00 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00 Strana 23 z 31

24 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice Objekt: 2 - VON Vedlejší a ostatní náklady Místo: Datum: Zadavatel: Státní pozemkový úřad Projektant: Multiaqua s.r.o. Uchazeč: Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] Náklady soupisu celkem 0,00 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 VRN3 - Zařízení staveniště 0,00 VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 VRN9 - Ostatní náklady 0,00 Strana 24 z 31

25 SOUPIS PRACÍ Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice Objekt: 2 - VON Vedlejší a ostatní náklady Místo: Datum: Zadavatel: Státní pozemkový úřad Projektant: Multiaqua s.r.o. Uchazeč: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Náklady soupisu celkem 0,00 D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 1 K Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 0,00 Geodetické práce při provádění stavby 1 "vytýčení stavby v terénu 1,000 2 K Činnost geodeta při výstavbě kpl 1,000 0,00 Činnost geodeta při výstavběčinnosz geodeta při výstavbě 1 1,000 zajištění hranic pozemků doměření stavby pro účely výstavby (doměření polohopisu) 3 K Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 0,00 CS ÚRS Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě zaměření skutečného provedení stavby ve 3 vyhotov. v listinné pod. a 1x CD nosič v dig. podobě vypracování geometrických plánů ve 3 vyhotov. včetně podání na kat. úřad 1 1,000 4 K Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 0,00 CS ÚRS Strana 25 z 31

26 Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby D VRN3 Zařízení staveniště 0,00 5 K Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě Soubor 1,000 0,00 CS ÚRS Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zřízení zázemí pro pracovníky vedení stavby, dělníky a TDI, napojení na inženýrské sítě, oplocení a ostraha staveniště po dobu realizace stavby ohlášení staveb zařízení staveniště dle 104 odst.(2) zákona 183/2006 Sb., dopravní značení, odstranění znečištění komunikací, likvidace zařízení staveniště po předání stavby objednateli, odstranění všech objektů zařízení staveniště zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou, projednání s vlastníky či správci zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště, zajištění opatření proti znečištění ropnými produkty provedení takových opatření tak, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané příslušnou vyhláškou zajištění ochrany zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti 1 1,000 6 K Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 0,00 CS ÚRS Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi dopravní značení po dobu výstavby 1 1,000 D VRN4 Inženýrská činnost 0,00 7 K Ostatní zkoušky - statické - únosnost pláně kus 10,000 0,00 CS ÚRS Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky statické zkoušky únosnosti pláně 10 10,000 D VRN9 Ostatní náklady 0,00 8 K Zajištění písemných souhlasů dotčených vlastníků soubor 1,000 0,00 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených Strana 26 z 31

27 vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací 1 1,000 9 K Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací soubor 1,000 0,00 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady 1 1,000 0, K Provedení pasportizace stávajících vemovitostí soubor 1,000 0,00 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady Provedení pasportizace stávajících pozemků zajištění fotodokumentace stávajícího stavu uvedení do pův. stavu a protokolární předání majitelům 1 1, K Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení soubor 1,000 0,00 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady 1 1, K Zajištění šetření o veškerých podzemních sítích soubor 1,000 0,00 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady Zajištění šetření o veškerých podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti 1 1, K Zajištění kontrolního a zkušebního plánu stavby soubor 1,000 0,00 zpracování kontrolního a zkušebního plánu stavby 1 1,000 Strana 27 z 31

28 Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování Struktura Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací. V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče. V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt: STA Stavební objekt pozemní ING Stavební objekt inženýrský PRO Provozní soubor VON Vedlejší a ostatní náklady OST Ostatní Soupis Soupis prací pro daný typ objektu Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku. Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací. Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny. Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů. Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace: PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu TYP Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem Cenová soustava Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, - výkaz výměr Kód položky Zkrácený popis položky Měrná jednotka položky Množství v měrné jednotce Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny Příslušnost položky do cenové soustavy Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: Plný popis položky Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele Výkaz výměr Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky. Metodika pro zpracování Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli - pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole: - J.materiál - jednotková cena materiálu - J.montáž - jednotková cena montáže Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

29 Rekapitulace stavby Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Kód A Kód stavby String 20 Stavba A Název stavby String 120 Místo N Místo stavby String 50 Datum A Datum vykonaného exportu Date KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15 CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15 CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20 CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20 Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50 IČ N IČ zadavatele zadaní String 20 DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20 Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50 Projektant N Projektant String 50 Poznámka N Poznámka k zadání String 255 Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů egsazbadph Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double Hodnota DPH A Hodnota DPH Double Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Kód A Kód objektu String 20 Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120 Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double Typ A Typ zakázky egtypzakazky

30 Krycí list soupisu Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 Objekt A Kód a název objektu String Soupis A Kód a název soupisu String KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15 CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15 CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20 CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20 Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255 Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu egsazbadph Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double Hodnota DPH A Hodnota DPH Double Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double Rekapitulace členění soupisu prací Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double Soupis prací Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 Objekt A Kód a název objektu String Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long Typ A Typ položky soupisu egtyppolozky 1 Kód A Kód položky ze soupisu String 20 Popis A Popis položky ze soupisu String 255 MJ A Měrná jednotka položky String 10 Množství A Množství položky soupisu Double J.Cena A Jednotková cena položky Double Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50 p N Poznámka položky ze soupisu Memo psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo pp N Plný popis položky ze soupisu Memo vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

31 Datová věta Typ věty egsazbadph Hodnota základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená Význam Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená egtypzakazky STA PRO ING VON OST Stavební objekt Provozní soubor Inženýrský objekt Vedlejší a ostatní náklady Ostatní náklady egtyppolozky Položka typu HSV Položka typu PSV Položka typu M Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00 REKAPITULACE STAVBY Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE STAVBY 210329 - Oprava střechy ZUŠ Místo: Datum: 30.05.23 ZUŠ v České Lípě, ul. Arbesova, č.p. 2077 00260428 Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1, 470 Česká Lípa CZ00260428 Projektant:

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY. 201328V - Opravy a stavební úpravy nebytového prostoru č. 429-101 na pobočku městské knihovny v Praze.

REKAPITULACE STAVBY. 201328V - Opravy a stavební úpravy nebytového prostoru č. 429-101 na pobočku městské knihovny v Praze. REKAPITULACE STAVBY Stavba: Místo: Praha Datum: 09.05.2013 Zadavatel: Projektant: D D D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00 snížená 15,00% ze 23 775,00 Cena s DPH v CZK 182 275,00 Strana

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

REKAPITULACE STAVBY. Oprava komunikace Záplotí ,81. Cena s DPH v CZK ,61. Cena bez DPH. KomunikaceZaploti.

REKAPITULACE STAVBY. Oprava komunikace Záplotí ,81. Cena s DPH v CZK ,61. Cena bez DPH. KomunikaceZaploti. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KomunikaceZaploti KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 24.5.2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 26949890 POLANSKÝ s.r.o. DIČ: CZ26949890 Projektant:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: chodnikslezska1 Chodník Slezská KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 26. 5. 2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 26949890 POLANSKÝ s.r.o. DIČ: CZ26949890

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 409 750,00 338 636,00. Cena bez DPH. 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 409 750,00 338 636,00. Cena bez DPH. 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily KSO: 833 26 CC-CZ: 21524 Místo: Semily Datum: 18.11.2014 Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH UKOTVENÍ PODIA. Kód: Stavba: Místo: TP Datum:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH UKOTVENÍ PODIA. Kód: Stavba: Místo: TP Datum: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: TP Datum: 8.8.2017 Zadavatel: IČ: 00266621 STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Uchazeč: IČ: Vyplň údaj PORR a.s. DIČ: Vyplň údaj Projektant: IČ: 25045393 RAPID

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH nízká DPH vysoká Cena celkem s DPH 1 S 716030 Rekonstrukce vybraných

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín REKAPITULACE STAVBY Kód: Hornicka KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 312 276,13 Sazba daně

Více

PŠ Vltava, ř.km 0,0-11,3 Vraňany - soutok Mělník, nánosy a oprava opevnění. Místo: Mělník - Vraňany Datum:

PŠ Vltava, ř.km 0,0-11,3 Vraňany - soutok Mělník, nánosy a oprava opevnění. Místo: Mělník - Vraňany Datum: REKAPITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Místo: Mělník - Vraňany Datum: 30.8.2014 Zadavatel: Povodí Vltavy, st. p. Projektant: HG partner s.r.o. D D D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 0,00 Sazba

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

Místo: Praha - Trója Datum: 10.09.2015. Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 0,00

Místo: Praha - Trója Datum: 10.09.2015. Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 0,00 KRYCÍ LIST SOUISU Dílo: Objekt: Celková přestavba na Císařském ostrově, st. 6963, et. 0008 - kompenzační opatření Soupis: KSO: CC-CZ: Místo: raha - Trója Datum: 10.09.2015 Zadavatel: OTI MHM Uchazeč: rojektant:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846 1 112 10-1101.R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 50,00 2 112 10-1102.R00Kácení stromů

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. M Oprava havarijního krytu TT ul. Masarykova, Olomouc.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. M Oprava havarijního krytu TT ul. Masarykova, Olomouc. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M2017-10 Oprava havarijního krytu TT ul. Masarykova, Olomouc KSO: CC-CZ: Místo: Olomouc Datum: 11. 10. 2017 Zadavatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s. IČ: DIČ: Uchazeč:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Odstranění křoví -zimní období. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. Kód: 27/2014

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Odstranění křoví -zimní období. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. Kód: 27/2014 REKAPITULACE STAVBY Kód: 27/2014 KSO: Místo: Obvod ST Zlín Datum: 25.11.2014 CC-CZ: Zadavatel: Projektant: D D D Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní snížená Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

REKAPITULACE STAVBY ,29. Cena s DPH v CZK ,16. Cena bez DPH. 17_2017 Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad.

REKAPITULACE STAVBY ,29. Cena s DPH v CZK ,16. Cena bez DPH. 17_2017 Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 17_2017 Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 10.11.2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Místo: Olomouc - Povel Datum: Zadavatel: Česká republika- Generální ředitelství cel Projektant: ateliér-r, spol.s.r.o. Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. 04-03/14 SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. 04-03/14 SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 04-03/14 SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích KSO: 801 99 CC-CZ: 126 Místo: Třanovice Datum: 30.06.2014 Zadavatel: IČ: 00576921 Obec Třanovice DIČ: CZ00576921

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7 KSO: 822 59 CC-CZ: Místo: Praha 7 - Bubeneč Datum: 30.09.2014 Zadavatel: Hlavní město Praha, Praha

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: PFUPOL - Rekonstrukce elektroinstalačních rozvodů budovy B Místo: Olomouc Datum: 6.6.03 Zadavatel: UP Olomouc,Křížkovského 8, Olomouc IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 6030095 ELEKTRO-FA.PAVELEK,

Více

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00 SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Stavba: 114513R - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty - Brniště Objekt: SO 101 - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská KSO: CC-CZ: Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 2.6.2016 Zadavatel: IČ: 00287113 Město Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 Uchazeč:

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód:

REKAPITULACE STAVBY Kód: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: Opravy chodníků Česká Lípa - ul. Pod Hůrkou, Pod Holým vrchem, Okružní, Šluknovská Místo: Datum: 21.8.2017 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. M2017-9op1 Oprava tramvajové trati ul. 8. května, Olomouc.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. M2017-9op1 Oprava tramvajové trati ul. 8. května, Olomouc. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M2017-9op1 Oprava tramvajové trati ul. 8. května, Olomouc KSO: CC-CZ: Místo: Olomouc Datum: 10. 10. 2017 Zadavatel: Dopravní podnik města Olomouce IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF! Strana 1 z 7 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_1 - SO.03 HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná 27, Olomouc IČ:

Více

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34 Rekapitulace Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce Vícepráce celkem 2 885 821,57 Méněpráce I.a celkem 1 244 642,34 Méněpráce III. celkem 226 996,56 Rozdíl 1 414 182,67 Vícepráce Děčín Březiny

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník směr Dubné - Čakov, Dubné Obec Dubné Dubné 60 373 84 Dubné AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

2015_120_T_DODATEK Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p na Ortenově nám etapa TŘÍDY

2015_120_T_DODATEK Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p na Ortenově nám etapa TŘÍDY REKAPITULACE STAVBY Kód: 2015_120_T_DODATEK KSO: CC-CZ: Místo: Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7 Datum: 24.2.2016 Zadavatel: Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000 IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

Stavba č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) SKLADBA DOKUMENTACE. A.

Stavba č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) SKLADBA DOKUMENTACE. A. ATELIER PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o. DVZ Stavba č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) SKLADBA DOKUMENTACE A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,73. Cena s DPH ,20. Cena bez DPH PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU III.ETAPA. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK ,73. Cena s DPH ,20. Cena bez DPH PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU III.ETAPA. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 16-03-15 PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU III.ETAPA KSO: CC-CZ: Místo: DĚČÍN Datum: 16.3.2016 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 06659969 HANTYCH s.r.o. DIČ:

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Stavba : 2011-11 Rekonstrukce mostu č.51 přes Sadový potok Objednatel : Město Frenštát pod Radhoštěm IČO : nám. Míru 1 DIČ : 74401 Frenštát pod Radhoštěm Zhotovitel

Více

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE Název objektu Polní cesta VPC 7 Pěší stezka C23 A Pěší stezka C23 B Polní cesta VPC 15 Polní cesta VPC 16

Více

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167 " ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM  CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167  ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180 DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SLNCE /3167 " ZE DNE 1.10.2012 RČ projektu 12/015/41200/00180 1. Smluvní strany Objednatel Název: Obec Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn zastoupený:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02.

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195 KSO: CC-CZ: Místo: Svor Datum: 11.02.2014 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Soupis

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce PŘÍLOHA Č.8 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

REKAPITULACE STAVBY. 7s-13002FD - ZŠ Dany a Emila Zátopkových - tělocvična - dodatek VV. Stavba: CZK 0,00. Cena s DPH 0,00.

REKAPITULACE STAVBY. 7s-13002FD - ZŠ Dany a Emila Zátopkových - tělocvična - dodatek VV. Stavba: CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. á Č í ř á á ř ř é á Š á ý ř ř ří áž í á ř ý á á é í á í č é á í í á á ř é á á ý ř č é í á ř é č ř á í Ž čí á í í í čí á ížá á ů á ří ú í Ž Ž Í ý ů Ý á é ž ž ž ž á í Žá á á í á í ří ž á žá á š í ž č íří

Více

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ j Imagine the result ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika ČR Správa Národního parku České Švýcarsko Pražská 52 47 46 Krásná Lípa VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Zabezpečení nestabilních

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH ASPE 9 Firma: Strana: 1 NABÍDKOVÝ ROZPOČET SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 047000 Vedlejší a ostatní náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Město Lovosice Valbek s.r.o., stř. Ústí

Více

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o.

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o. Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 1 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 96 Kč Odstraňovaný materiál uschlé traviny volné kořeny nezakořeněné

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7 JKSO Název objektu Oplocení a mobiliář EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Sinpps s.r.o. Zhotovitel

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek.

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: 3024 - Oprava MK HorBludovice - ABS, ABH, Příkop č05 - úsek KSO: 822 29 Poznámka: D D D 0502204 Jednotlivé položky odkazují na technickou zprávu, situaci a vzorové příčné řezy

Více

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 2 2 Základní

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 15-SO141 Rekonstrukce dojírny KSO: CC-CZ: Místo: Vysoké Studnice Datum: 15.4.2016 Zadavatel: LUKA, a.s., Vysoké Studnice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Horní očernice - rojekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, dodatečných informací č. 2 a 3. Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Projekt Rozpočet Realizace PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Úkol

Více

DIPRO, spol. s r.o. R

DIPRO, spol. s r.o. R DIPRO, spol. s r.o. R Dopravní a inženýrské projekty, projektová, inženýrská a konzultační kancelá Mod anská 11 / 13Ř7, 143 00 Praha 12 IČO 4Ř5ř2722 Stavebník: Místo stavby: Městská část Praha - Kunratice

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 66804268 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: 822 55 7 CC-CZ: 21122 Místo: parc.č.2941/540, k.ú. Český Těšín Datum: 05.05.2017 Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 27762157 MŽT Stavitelství,

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině. REKAITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: 261238 Statutární město Děčín Uchazeč: IČ: 28701101 BAJGER s.r.o. DIČ: CZ28701101 rojektant: IČ: 69288992 Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625 oznámka: 017

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 32/7 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 4.06.208 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

REKAPITULAE STAVBY Kód: Stavba: 2016/7/J KSO: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 17.3.2016 -Z: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25937499 REDOMO a.s. DIČ: Z25937499 Projektant:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice Rekapitulace

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více