Mendelova univerzita v Brně. Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova univerzita v Brně. Bakalářská práce"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici Bakalářská práce Využití Glycyrrhiza L. (lékořice) v potravinářství a medicíně Vedoucí bakalářské práce Ing. Jarmila Neugebaurevá, Ph.D. Vypracovala Eliška Pítrová Lednice

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Využití Glycyrrhiza L. (lékořice) v potravinářství a medicíně vypracovala samostatně a využila jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena v knihovně Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a zpřístupněna ke studijním účelům. V Lednici, dne. Podpis... 7

3 PODĚKOVÁNÍ Děkuji paní Ing. Jarmile Neugebauerové, Ph.D. za její trpělivost při vedení a pomoc při vypracování bakalářské práce. Dále děkuji panu Doc. Ing. Josefu Balíkovi, Ph.D. za to, že mi pomohl najít řešení v otázce legislativy. Moc děkuji své rodině a Honzíkovi, za velkou pomoc, důvěru a klid na práci, kterou mi poskytovali každý den. A děkuji své lásce za to, že je mi velkou oporou, která mi pomáhá v načerpání sil. 8

4 OBSAH 1 ÚVOD 6. 2 CÍL 7. 3 LITERÁRNÍ PŘEHLED Druhy rodu Glycyrrhiza L Klíč k určování rodu Glycyrrhiza L Liquiritiae radix lékořicový kořen Farmakologické vlastnosti Historie rodu Glycyrrhiza L Současnost rodu Glycyrrhiza L. jako rostliny léčivé Léčebné použití lékořice Legislativa týkající se rodu Glycyrrhiza L Možnosti zpracování rodu Glycyrrhiza L Potravinářské zpracování Kosmetické a parfumerské zpracování Farmaceutické zpracování Netradiční zpracování Výkup a odbyt lékořice ZÁVĚR SOUHRN RESUME SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 57. 9

5 1 ÚVOD Lékořice (Glycyrrhiza spp.) patří mezi jednu z nejstarších léčivých rostlin. Avšak v dnešní době nelze mluvit o lékořici pouze jako o rostlinně léčivé. Mnoho let je ve stejné míře využívána nejenom ve farmaceutickém průmyslu, ale i v kosmetickém a potravinářském průmyslu. Člověk si této léčivé rostliny všimnul již před lety a její sladkou chuť a léčivé obsahové látky využívá dodnes. Přesto je v dnešní době považována za velice kontroverzní bylinu a to díky svým odpůrcům, kteří této rostlinně nepřisuzují žádný, nebo malý léčebný účinek. Mnozí lidé si neuvědomují, že s lékořicí přicházejí do styku téměř denně, aniž by ji vyhledávali a to proto, že se její výtažky nacházejí v potravinách nebo kosmetických přípravcích. Českému spotřebiteli může zachutnat výtažek z lékořice v oblíbeném nápoji KOFOLA a v poslední době se lékořice přidává do bylinných zubních past, které působí proti paradentóze. Aby mohla být lékořice u nás využívána, musí splňovat legislativní požadavky včetně hygienických a nesmí být zdravotně závadná, nebo podávána v množství, které by mohlo ohrozit zdraví člověka. Proto se při pěstování, sklizni, sušení a dalších technologických úpravách musí dodržovat postupy, které se řídí legislativou nebo zpracovatelskými normami. 6 6

6 2 CÍL Cílem této bakalářské práce bylo: - Popsat druhu rodu Glycyrrhiza L. a jejich obsahové látky - Shromáždit údaje o použití druhů v historii a současnosti jako rostliny léčivé a jako suroviny pro kulinářské a potravinářské účely - Zabývat se rodem lékořice z hlediska platné legislativy - Popsat aktuální možnosti potravinářského zpracování a odbytu lékořice 7 7

7 3 LITERÁRNÍ PŘEHLED 3. 1 Druhy rodu Glycyrrhiza L. Rod Glycyrrhiza L. zahrnuje více než patnáct druhů rostlin. Linné jako první popsal G. glabra, G. echinata a G. hirsuta (CHUDAJBERGENOV in LAVICKÁ, 2007) Kurganova (1966) rozdělila lékořice na dvě sekce: Do první sekce Euglycyrrhiza BOISS. patří tyto druhy, které obsahují v kořenech glycyrrhizin: G. glabra L. G. uralensis Fisch. G. kornshinskyi G. Grig. G. aspera Pall. G. infanta Bat. Do druhé sekce - Pseudoglycyrrhiza KURG. patří: G. echinata L. G. feotida Desf. G. macedonica Boiss. G. lepidota Pursh. (AŠURMETOV KARŠIBAJEV in LAVICKÁ, 2007) Druhy nacházející se na území Ruska jsou rozděleny dle Grigorjeva a Komarova (1948) do pěti sekcí: 8 8

8 1. sekce Bucharicae Vass. G. bucharica Rgl. G. gontscharovii T. Masl. G. kulabensis T. Masl. 2. sekce Glabrae Vass. G. glabra L. 3. sekce Asperae Vass. G. aspera Pall. G. zaissanica Serg. G. laxissima Vass. 4. sekce Uralenses Vass. G. uralensis Fisch. G. kornshinskyi G.Grig. 5. sekce Echinatae Vass. G. echinata L. G. macedonica Boiss. G. pallidiflora Maxim Klíč k určování rodu Glycyrrhiza L. 1. Trojčetné listy, nepárové, 2 4 řadů lístků, lusky krátké oválné nebo vejčité, 1 2 semenné, květ křehký hrozen, bílý nebo fialový...2. Souhrn jiných příznaků: Lusky pokryté hustými, dole silnějšími štětinkami nebo žlázkami

9 Lusky pokryté pouze žlázkami nebo mají ještě řídké, tenké, křehké štětinky 1. G. bucharica Rgl. 3. Listy párové, 3 4 řady lístků. Lusky s krátkými 1 2 mm dlouhými štětinkami 2. G. gontscharovii T. Mas. 4. Lusky válcovité, obvykle s ostny 5. Lusky jiného charakteru, lysé, občas s ostny Hrozen mm dlouhý, s volně uspořádanými květy.7. G. laxissima Vass. Květenství hrozen krátký, hustý Rostliny mm vysoké, světle zelené, květy mm dlouhé, lístky vejčité, lusky oválné, hrubé.5. G. aspera Pall. Rostliny jsou mm vysoké, zelené, květy mm dlouhé, lístky oválné, lusky skosené z boku 6. G. zaissanica Serg. 7. Květy početné, mm dlouhé, v hustých hroznech, lusky srpovitě ohnuté, natěsnané v hustých klubkách 8. G. uralensis Fisch. Květy nejsou delší než 13 mm ve volných hroznech nebo hustých soukvětích. Lusky nejsou ohnuté, ale srpovité Květy ve volných hroznech, lusky pravidelně rozestavěné na plodonoších.. 9. Květy nahuštěné v kulovitém květenství, lusky taktéž Lusky lysé nebo hustě pokryté žláznatými štětinkami, přisedlými žlázkami 4. G. glabra L. Lusky příčně zahnuté (na straně švu), hustě pokryté žlázkami, někdy s velmi krátkými žláznatými ostny 9. G. korshinskyi G. Grig. 10. Květy husté, intenzivně fialové, lusky ve svrchní části hustě pokryté ostny, ve spodní části bez ostnů.10. G. echinata L

10 Květy husté, polodlouhlé, světle fialové, lusky pravidelně po celém povrchu (řídce) pokryté ostny Květ 9 10 mm dlouhý. Pochází z dálného východu 12. G. pallidiflora Maxim. Květy 6 7,5 mm dlouhé. Pochází z Kavkazu..11. G. macedonica Boiss. (GRIGORJEV, KOMAROV in LAVICKÁ, 2007) Glycyrrhiza aspera Pall. Pochází z Kavkazu, Střední Asie a Íránu. Rostlina má 0,1 0,25 m vysoké stonky, které jsou lysé nebo ochlupené. Listy jsou dlouhé mm, bývají ochlupené. List je složený z 2 5 párů lístků. Tvar jednotlivých lístků je vejčitý nebo široce elipsovitý. Jsou mm dlouhé a 7 20 mm široké, na vrcholu krátce zašpičatěné. Květy jsou v hustých střapcích, mm dlouhé, lysé nebo se štětinkami. Barva květů je světle fialová. Kvete IV. VI. Lusky jsou oválné, silně zahnuté a jsou hladké. Délka lusků je mm a šířka 2 4 mm (KRUGANOVA in LAVICKÁ, 2007). Z kořenů Glycyrrhiza aspera Pall., byly extrahovány tyto látky: glycyrrhizinová kyselina, liquiritin, isoliquiritin, glycyrol, isoglycyrol, glycykumarin, isoglycykumarin (JIPB, 2001). Glycyrrhiza bucharica Rgl. Rostlina je vysoká mm, stonky jsou silné, přímé, větvené, žláznaté. Má drobné květy, které ke konci kvetení opadávají. Lusky jsou (200) mm dlouhé, listy mm, lichozpeřené, s 2 3 páry lístků. Lístky jsou polodlouhle kopinaté, na konci tupé, zespodu klínovité nebo okrouhle klínovité mm dlouhé, mm široké, po stranách hustě pokryté lepkavými žlázkami. Hrozen květů je velmi řídký, mm dlouhý. Květy drobné mm dlouhé. Lusky vyčnívající nahoru jsou oválné nebo okrouhlé, ze strany sevřené, mm dlouhé, mm široké, hustě pokryté lepkavými červenými žlázkami (var. typica Litv.) nebo s rozptýlenými křehkými světlými štětinkami (var. trifoliata Litv.), 1 2 semenné. Kvete VI. VIII. (GRIGORJEV, KOMAROV in LAVICKÁ, 2007)

11 Glycyrrhiza echinata L. Stonky jsou rozložené nebo poléhavé, holé nebo ve spodní části s větvemi mm dlouhé, lysé nebo ve vrchní části řídce ochlupené, žláznaté. Listy brzy opadávají, jsou mm dlouhé, s 3 až 6 páry eliptických nebo oválně vejčitých lístků. Květenství je husté, 7 (8) 10 mm dlouhé, intenzivně tmavě fialově zbarvené. Kalich je 3-4 (4,5) mm velký, se širokými zuby. Kvete VII. VIII. Lusky jsou vejčité, nebo polodlouhé, eliptické, těsně nahuštěné v kulovité útvary, mm dlouhé a 4 6 mm široké, v horní části s ostny, ve spodní části bez ostnů (GRIGORJEV, KOMAROV in LAVICKÁ, 2007). Flavonoidy extrahované z kořenů Glycyrrhiza echinata L.: liquiritigenin, isoliquiritigenin, naringenin, echinatin, retrochalcon, likodion (TOMOYOSHI, 1998). Glycyrrhiza foetida Desf. Pochází ze Severní Afriky. Vytrvalá rostlina 0,3 0,7 m vysoká. Listy má dlouhé mm, jsou 4 5 jařmové. Jednotlivé lístky jsou mm dlouhé, 6 18 mm široké. Květenství je v podlouhlých nebo vejčitých střapcích, mm dlouhých na mm dlouhé stopce. Délka jednotlivých květu je 7 10,5 mm. Jsou žluté barvy. Plodem je podlouhlý lusk mm dlouhý. Je pokrytý štětinkami. Rostlina silně a nepříjemně zapáchá (NADEZHINA in PLANKOVÁ, 2010). Glycyrrhiza gontsacharovii T. Masl. Stonek je mm vysoký, málo větvený, lysý, s roztroušenými žlázkami. List je mm dlouhý, krátce ochlupený a žláznatý. Listy s 3 4 páry lístků, na krátkých řapících (3 4 mm dlouhých) polodlouhle vejčité nebo dlouze kopinaté, mm dlouhé a mm široké, lysé, hustě žláznaté. Hrozen je volný, mnohokvětý, nepřesahuje list. Barva je bledě žlutá s fialovým odstínem. Lusky jsou nepukavé, oválné, na konci zaostřené, mm dlouhé a 7 8 mm široké, zkosené z boku, hustě pokryté krátkými, ostrými, ve spodní části silnějšími ostny. Semena plochá, oválná, hladká, šedozelená. Kvete VI. VII. Pochází ze Střední Asie (GRIGORJEV, KOMAROV in LAVICKÁ, 2007)

12 Glycyrrhiza korshinskyi G. Grig. Stonky jsou přímé nebo poléhavé, mm vysoké, hustě pokryté lepkavými nahnědlými žlázkami, větvené nebo jednoduché, lysé, v horní části řídce ochlupené. Listy mm dlouhé, s krátkými, žláznatými stopkami. V době kvetení opadávají. Listy mají 2 5 párů lístků, které jsou široce eliptické, vejčité mm dlouhé a 6 25 mm široké, pokryté žlázkami, často lepkavé. Hrozny jsou volné, mm dlouhé, žláznaté, někdy s krátkými chloupky, květ (14) mm dlouhý, fialovobílý. Lusky jsou protáhlé 1 3 cm dlouhé a 4 7 mm široké, srpovitě zahnuté, hustě pokryté hnědavými bodlinami nebo krátkými žláznatými ostny. Kvete VI. - VII. (LAVICKÁ, 2007). Glycyrrhiza kulabensis T. Masl. Rostlina má 3 5 stonků větvených do země, je mm vysoká, pokrytá žlázkami (spíše ve vrchní části). Listy mm dlouhé, se 3 5 páry lístků na krátkých stopkách (1 2 mm dlouhých). Lístky jsou polodlouhle vejčité nebo široce kopinaté, mm dlouhé a mm široké. Na konci tupě zakončené, lysé, silně žláznaté. Květenství je v úrovni listů nebo delší než listy. Květy neznáme. Lusky na krátkých stopkách (1 2 mm dlouhých) jsou oválné, nepukavé, 1 semenné (někdy 2 semenné) mm dlouhé a 7 9 mm široké, na konci zaostřené, hustě pokryté žlázkami, které vylučují pryskyřici. Pokryté dlouhými (1 3 mm), na konci zahnutými, fialově hnědými ostny. Plody v VIII. (GRIGORJEV, KOMAROV in LAVICKÁ, 2007). Glycyrrhiza laxissima Vass. Stonky jsou rozvětvené už od spodní části, lysé, ve svrchní části žláznatě ostnité, mm dlouhé. List je mm dlouhý, s tenkými bílými chloupky s ostny. Listy mají 4 6 párů široce kopinatých, (12) (35) mm dlouhých a (8) mm širokých lístků. Z vrchní strany jsou lysé, ze spodní strany mají bílé chloupky a žláznaté ostny, jsou zelené. Hrozny jsou mm dlouhé, volné, řídké. Barva je bělomodrá. Kvete V. VI. (GRIGORJEV, KOMAROV in LAVICKÁ, 2007). Glycyrrhiza lepidota Pursch. Pochází ze Severní Ameriky. Má vzpřímený růst, stonky 1,5 3 m vysoké, jsou lysé a rozvětvené. Listy jsou lysé, střídavé, lichozpeřené, jednotlivé lístky jsou 13 13

13 protistojné. Květy jsou na krátkých stopkách, žlutobílé, kvete VI. VIII. Plodem je lusk, hnědý, kožovitý, pokrytý mnoha zahnutými ostny. Semena dozrávají VII. VIIII. (WYNIA in PLANKOVÁ, 2010). Glycyrrhiza macedonica Boiss. Stonky jsou 1500 mm vysoké, větvené, lysé, často žláznaté. Listy mm dlouhé, brzy opadávají. Listy mají 3 6 párů eliptických nebo oválně vejčitých lístků, žláznatých z obou stran. Hrozny jsou světle fialové, polodlouhlé, husté, mm dlouhé. Lusky jsou uspořádané v kulovité útvary a jsou pokryté ostny. Kvete VI. VII. Rostlina má silný nepříjemný zápach. Glycyrrhiza palidiflora Maxim. Stonky 1000 mm dlouhé, větvené, lysé, s drobnými žlázkami. Listy jsou na krátkých stopkách mm dlouhé a brzy opadávají. Listy mají 4 6 párů lístků, které jsou kopinaté nebo eliptické, okolo mm dlouhé a mm široké, od země klínovité, na konci často zašpičatělé, žláznaté. Květenství je husté, polodlouhé, mm dlouhé, se světle fialovými květy 9 10 mm dlouhými. Kalich je 4 5 mm velký. Kvete VII. VIII. Listy jsou podélně eliptické nebo podélně vejčité, mm dlouhé a 7 8 mm široké, hustě nahloučené v kulovité útvary dlouhé mm. Jsou řídce pokryté tenkými a dlouhými ostny. Rostlina má nepříjemný zápach (GRIGORJEV, KOMAROV in LAVICKÁ, 2007). Glycyrrhiza uralensis Fisch. Stonky jsou přímé, jednoduché nebo rozvětvené, (1000) mm vysoké, pokryté krátkými bělavými a žláznatými chlupy. Listeny jsou drobné, vejčité, chlupaté, ke konci kvetení opadají. Listy lékořice uralské jsou drobné, mm dlouhé, střídavé, lichozpeřené a čtyř až osmi jařmé. Lístky jsou vejčité nebo eliptické (GRIGORJEV, KOMAROV in PLANKOVÁ, 2010), krátce hrotité a po obou stranách chlupaté (VALÍČEK in PLANKOVÁ, 2010). Okvětí (60) mm dlouhé a mm široké, zespodu (někdy i zezhora), hlavně na žilkách krátce chlupaté, hustě pokryté lepkavými žlázkami. Hrozny husté, 20 70mm dlouhé, s květy velkými mm, fialovobílé barvy. Kalich je 8 14 mm velký. Kvete VI. VIII. (GRIGORJEV, KOMAROV in PLANKOVÁ, 2010). Plodem je tří až pětisemenný lusk, který má červenohnědou barvu (VALÍČEK in PLANKOVÁ, 2010), je podlouhlý, mm 14 14

14 dlouhý a 5 8 mm široký a srpovitě zahnutý. Lusky uspořádané v hustém klubku, jsou hustě chlupaté a pokryté ostny (GRIGORJEV, KOMAROV in PLANKOVÁ, 2010). Semena jsou zploštěle kulovitá a hnědavá. Druh je rozšířen v Kazaschstánu, v jižních oblastech Sibiře, v horských údolích Pamíru a Altaje i v povodí horního Jeniseje. Roste v pustinných, stepních a lesostepních oblastech, ale také na březích řek a jezer. Setkáváme se s ní rovněž v Mongolsku, Severní Číně a Íránu (VALÍČEK in PLANKOVÁ, 2010). Obsahové látky: glycyrrhizin, uralsaponin A, B a příbuzné saponiny, flavonoidy liquiritigenin, isoliquiritigenin a jejich glykosidy, polysacharidy (DIOCHI, 2010) Glycyrrhiza zaissanica Serg. Stonky mm dlouhé jsou hladké (var. subinermis) nebo s ostny (var. intermedia). Listy jsou mm dlouhé, drobně ochlupené, s řídkými žláznatými štětinkami. Listy mají 5 6 párů lístků, které jsou oválné nebo vejčité, zelené, z vrchní strany lysé, zespodu ochlupené a žláznaté, mm dlouhé a mm široké. Hrozny jsou krátké, oválné, husté, mnohokvěté. Květenství je kratší než listy, světle fialové, ochlupené, žláznatě štětinkaté. Lusky jsou vypuklé podle semen, s tenkými stěnami, skořicově hnědé, slabě zahnuté, v hustém kompaktním tvaru, žláznaté, někdy štětinkaté, 4 4 semenné. Kvete VI. VII. (GRIGORJEV, KOMAROV in LAVICKÁ, 2007). Glycyrrhiza glabra L. Lékořice je vytrvalá rostlina, tvořící v zemi válcovitý, větvený oddenek, z něhož vyrůstají vertikálně kořeny tlusté až jako prst. Lodyhy jsou vzpřímené, větvené a dorůstají výšky až přes 1m. Jsou drsné, olistěné, na podzim odumírají. Listy jsou střídavé, krátce řapíkaté, lichozpeřené. Nesou 5 7 párů široce eliptičných lístků, na rubu lepkavých. Palisty jsou opadavé. Květenství je úžlabní klas, sestávající z dlouze stopkatých fialových kvíků. Kvetou v červnu až v srpnu. Plodem jsou vzpřímené, lysé, značně široké lusky, obsahující 35 semen ploše kulovitých, tmavých. Absolutní hmotnost je asi 10g. Semena vesměs klíčí špatně, je značně tvrdé. Zkouška klíčivosti trvá 28 dní při teplotě 30 C ve tmě. Záměna lékořice je nepravděpodobná; je možné si ji splést pouze s jestřabinou lékařskou (Galega officinalis L.), která je však menší, 15 15

15 má protáhlější lístky, větší palisty a hrbolaté struky (RUBCOV, BENEŠ in LAVICKÁ, 2007). Lodyha Dosahuje výšky (300-) (-2000) mm. Oddenky jsou dřevnaté, dlouhé, mm široké, plazivé a uvnitř žlutobílé. Lodyhy jsou přímé, větvené, silné, jemně chlupaté až lysé, pouze v horní části drsně chlupaté. Listy Listy lékořice rostou střídavě a jsou lichozpeřené, mm dlouhé, se (3-) 5 7 (-8) páry krátce řapíkatých listů. Čepele jsou vejčité, polodlouhle vejčité až široce eliptické, na vrcholu vykrojené nebo zaokrouhlené, s krátkou špičkou. Jsou mm dlouhé a mm široké, jasně zelené, na spodní straně žláznaté, lepkavé, s přisedlými žlázkami. Palisty jsou velmi malé, ihned opadavé nebo chybějí (CHRTKOVÁ, 1995). Řapík je žlábkovitě prohloubený, jemně chlupatý (PŘÍHODA in PLANKOVÁ, 2010). Květ Květenství je krátce stopkatý hrozen, mm velký (DOSTÁL in PLANKOVÁ, 2010). Listeny jsou malé, kopinaté a opadavé. Hrozny jsou přímé, řídké, květé a jsou kratší než podpůrné listy (CHRTKOVÁ, 1995). Hrozny motýlovitých květů vyrůstají z úžlabí listů na středních a horních větvích (RUBCOV, BENEŠ in PLANKOVÁ, 2010). Květy jsou téměř přisedlé nebo mají krátké stopky (CHRTKOVÁ, 1995), jsou oboupohlavné, souměrné a pětičetné (RUBCOV, BENEŠ in PLANKOVÁ, 2010). Kalich je 2,5 3,5 mm dlouhý, dvoupyský, žláznatě chlupatý, krátce zvonkovitý s úzce kopinatými, špičatými kališními cípy stejně dlouhými jako kališní trubka. Koruna je mm dlouhá, bledě fialová (CHRTKOVÁ, 1995), volnoplátečná, s úzkou stříškou, žlutobílými křídly a člunkem bez zobáčku (RUBCOV, BENEŠ in PLANKOVÁ, 2010). Pavéza je vejčitá, na vrcholu tupě špičatá, někdy je i spodní část pavézy, stejně jako křídla, žlutobílá. Křídla jsou tupá, kratší než pavéza. Člunek se skládá ze dvou volných lístků, je přímý, špičatý a kratší než křídla (CHRTKOVÁ, 1995). Květ je 8 10 mm dlouhý s 10 tyčinkami. Semeník je svrchní a po oplození se mění v kožovitý, lysý lusk. Kvete v červnu až srpnu (RUBCOV, BENEŠ in PLANKOVÁ, 2010). 2n = 16 (extra fines) (CHRTKOVÁ, 1995)

16 Plod Plodem jsou přímé, v obrysu čárkovité, mírně zaškrcované hnědé lusky, dlouhé mm a 4 6 mm široké. Lusky jsou lysé, kožovité, obsahující 3 4 (-5) semen vejcovitě polodlouhých až ledvinovitých, 2,0 2,5 mm dlouhých a 1 2 mm širokých. Semena jsou hnědá, hladká a mírně lesklá (CHRTKOVÁ, 1995). Hmotnost tisíce semen je asi 10g. Semeno vesměs klíčí špatně, je značně tvrdé. Klíčí ve tmě 28 dní (KŘIKAVA, 1993). Kořen Kořen lékořice je málo větvený s nahnědle šedou až hnědou kůrou, podelnými rýhami a se zbytky postranních kořenů. Válcovité výběžky o průměru mm mají svrchní stranu podobnou kořeni, někdy s malými pupeny. Uprostřed výběžku se nachází dřeň, která u kořene chybí (ČESKÝ LÉKOPIS, 2005). Na řezu jsou kořeny i výběžky žluté, paprsčité, s bledší užší kůrou a širokým, sytěji žlutým dřevem. Lom je dlouze vláknitý. Pod lupou jsou ve dřevě patrné široké cévy (MINAŘÍK in PLANKOVÁ, 2010). Variety Glycyrrhiza glabra L. Glycyrrhiza glabra L. var. typica REG. et HERDER Tento druh pochází z jižní Evropy, v oblasti Kavkazu a severního Íránu. Pěstuje se v jižní a v západní Evropě. Stonky jsou téměř lysé, lístky jsou ze spodu žláznatě ochlupené. Kališní lístky jsou kopinaté, korunní plátky jsou modré. Lusky jsou lysé. Kořeny mají šedohnědou korkovou vrstvu, jsou silné a těžké ve vodě klesají. Glycyrrhiza glabra L. var. violacea BOISSIER Tento druh pochází z Malé Asie z oblasti kolem řeky Eufratu. Bývá označována jako perské sladké dřevo. Listy má malé, více eliptické. Kališní Lístky jsou téměř trojrohé. Glycyrrhiza glabra L. var. glandulifera (W. et K.) REG. et HERDER Oblast původu této variety je jižní Evropa, Pákistán, Indie, jižní Sibiř, břehy Volhy a Uralu, východní Čína a Mongolsko. Bývá označována jako ruské sladké dřevo. Stonky jsou jemně chlupaté nebo žláznaté. Plody jsou ostnité a vícesemenné (VYMYSLICKÝ, NEUGEBAUEROVÁ, 2009)

17 Glycyrrhiza glabra L, var. pallida BOISS. Pochází z Malé Asie. Stonky jsou pokryty přitisklými chloupky. Květní výhony jsou delší než listy. Kalich je žláznatě chlupatý s malými zoubky. Korunní plátky jsou červenobílé (HEEGER in PLANKOVÁ, 2010). Glycyrrhiza glabra L. var. pubescenc WALDST. Pochází z oblasti okolo Kavkazu a Střední Asie (VYMYSLICKÝ, NEUGEBAUEROVÁ, 2009). Glycyrrhiza glabra L. var. linearis MAX. Jako jediná z těchto variet snese vyšší obsah solí v půdě. Květenství má 80 mm dlouhé. Lístky jsou užší a lusky jsou prohnuté (KRUGANOVÁ in PLANKOVÁ, 2010) Liquiritiae radix lékořicový kořen Drogou je usušený neloupaný nebo loupaný, celý nebo řezaný kořen a výběžky druhu Glycyrrhiza glabra L. zvaný Liquiritiae radix. Droga je oficiální. Obsahuje nejméně 4,0 % kyseliny glycyrrhizinové (C 42 H 62 O 16 ;M r 823), vztaženo na vysušenou drogu. Droga se upráškuje. Prášek je světložlutý až mírně našedivělé barvy. Makroskopický popis kořene Kořen je málo větvený. Kůra nahnědle šedá až hnědá, s podelnými rýhami a se zbytky postranních kořenů. Válcovité výběžky mají průměr mm, vrchní strana je podobná kořenu, ale příležitostně s malými pupeny. Lom kořene a výběžků je zrnitý a vláknitý. Vrstva korku je úzká. Vrstva sekundárního lýka je silná, světle žlutá, s paprskovitou strukturou. Výběžek má uprostřed dřeň, která u kořene chybí (ČESKÝ LÉKOPIS, 2002). Mikroskopický popis kořene Na povrchu kořene se nachází několikavrstevný hnědý korek a pod ním tenká primární parenchymatická kůra s krystalky šťavelanu vápenatého. V lýku jsou skupiny drobných lýkových vláken s nepatrným luminem. Skupiny lýkových vláken jsou v soustředných kruzích a vzájemně jsou odděleny širokými dřeňovými paprsky. K nim 18 18

18 se přikládají komůrková vlákna s krystalky šťavelanu vápenatého. Ve dřevě jsou jednotlivě roztroušené nebo v malých skupinách žlutě zbarvené cévy (MINAŘÍK in LAVICKÁ, 2007). Stěny velkých cév jsou zdřevnatělé s četnými dírkovitými ztenčeninami a štěrbinovitými otvory (ČESKÝ LÉKOPIS, 2002). Na podélném řezu nebo v prášku jsou buď široké, krátce článkované s tečkovitě ztlustlou stěnou nebo užší se schodovitě nebo síťovitě vytuženými stěnami. Kolem cév je hojně skupin libriformních vláken podobného tvaru, jako jsou vlákna lýková. Oba druhy vláken jsou provázeny vlákny komůrkovými. Dřeňové paprsky jsou několikařadé. V základním parenchymu je velké množství škrobu s kulatými nebo vejčitými zrny (MINAŘÍK in LAVICKÁ, 2007). Obr. 1 Mikroskopický řez kořenem (KAŠPAROVÁ, et al. 2005) 19 19

19 Obr. 2 Stavba kůry a dřeva (KAŠPAROVÁ, et al. 2005) Obr. 3 Keratenchym s lýkovými a komůrkovými vlákny (KAŠPAROVÁ, et al. 2005) Zkouška čistoty drogy Ztráta sušením nejvíc 10 % 1,000 g práškované drogy se suší 2 hodiny v sušárně při C Celkový popel nejvíc 10,0 % u neloupané drogy, nejvíc 6,0 % u loupané drogy 20 20

20 Popel nerozpustný v kyselině chlorovodíkové nejvíc 2,0 % u neloupané drogy, nejvíc 0,5 % u loupané drogy (ČESKÝ LÉKOPIS, 2002). Obsahové látky Účinné obsahové látky drogy Liquiritiae radix tvoří dvě základní skupiny: Látky saponinového charakteru (tri terpenoidní saponiny) glycyrrhizin (obsah 2 15 %) Flavonoidy flavonový glykosid liquiritin, chalkony (isoliquiritin, rhamnoliquiritin), flavonoly (isokvericitrin, astragalin, galantin), flavony (apigenin, vitexin), isoflavonoidy (formononetin, glabrokumaron B, kanzonol U, vestitol) liquiricigenin, formononetin (VYMYSLICKÝ, NEUGEBAUEROVÁ, 2009). Obr. 4 Chemický vzorec glycyrrhizinu (SHADDACK, 2006) Dále obsahuje: - oxykumaríny umbeliferon, herniarin - asparagin - škrob % - cukr sacharózu 3 10 % - řadu mono a oligo sacharidů s uronovými kyselinami - pryskyřici - cyklitoly pinitol 21 21

21 - saponiny glykosidy kyseliny glabrové, glykosidy kyseliny 11 desoxyglycyrrhetinové, glykosidy kyseliny liquiritiové - látky typu estrogenních steroidních hormonů estriol (RAINTREE NUTRITION, 2004) - hořčiny glycyramarin - mannit (VYMYSLICKÝ, NEUGEBAUEROVÁ, 2009) - fruktózu, glukózu - mikroprvky - chróm, kobalt, zinek, mangan - makroprvky - vápník, hořčík, fosfor, železo - silice anethol, eugenol - vitamín C, vitamín B (RAINTREE NUTRITION, 2004) - kanavanin je toxický, nachází se v semenech (CHRTKOVÁ, 1995) Glycyrrhizin reprezentuje sladce chutnající složku lékořice a extraktu, je asi padesátkrát sladší než řepný cukr. Jeho obsah se mění podle ročních období a oblasti pěstování drogy. Je to látka kyselého charakteru, proto se správněji označuje jako kyselina glycyrrhizinová. Tato kyselina se v rostlině vyskytuje jako vápenatá a draselná sůl. Její vodný roztok pění a má nízkou hemolytickou účinnost. Aglykonem má steroidní strukturu je kyselina glycerrhetinová neboli glycerrhetin, pentacyklický glukuronid triterpenové kyseliny. Glycyrrhizin má glykosidový charakter, cukerný komponent a aglykon tvoří dvě molekuly kyseliny glukuronové. Odštěpením cukerné složky ztrácí glycyrrhizin sladký charakter, kyselina glycerrhetinová není sladká (KRESÁNEK, KREJČA in LAVICKÁ, 2007). Nejvíce glycyrrhizinu je v kořenech před květem a nejméně ke konci vegetace (PÍSAŘÍK in LAVICKÁ, 2007). Roztok ze stonků a kořenů lékořice se přechovává konzervovaný ethanolem (VONÁŠEK in LAVICKÁ, 2007)

22 3. 3 Farmakologické vlastnosti Droga se používá jako expektorans, spasmolytikum, sekretolytikum a korigens. Vnitřně zpravidla jen v kombinaci s jinými drogami (odvar) (KORBELÁŘ, ENDRIS in LAVICKÁ, 2007). Používá se jako korigens chuti nepříjemně chutnajících léků (VYMYSLICKÝ, NEUGEBAUEROVÁ, 2009). 2004) Evropa Tab. 1 farmakologické světové užívání lékořice (RAINTREE NUTRITION, nádorová onemocnění Spojené státy Americké Čína Japonsko Turecko ostatní země rakovina analgetikum, antidotum (protijed), rakovina jícnu a dělohy, expektorans, diuretikum, tonikum, horečka, omlazení, bolest, žízeň antidotum, antispazmatikum (protikřečový), antitusikum (potlačení kašle), demulgens (uklidňující), expektorans demulgens, diuretikum, emoliens (tišící bolest), expektorans Addisonova choroba, baktericidní, katar, kašel, demulgens, expektorans, fungicidní, laxativum, na opařeniny, tlumící bolest, nádorová onemocnění, urogenitální, hojení ran 3. 4 Historie rodu Glycyrrhiza L. První zmínka o lékořici se nachází ve velkém čínském atlase léčivých rostlin: Pen-cchao-ťing (Atlas klasických léčivých rostlin), který byl sepsán podle pověsti císařem a mudrcem Šen nungem kolem roku 3000 před naším letopočtem. Od té doby se stala lékořice jednou z nejpoužívanějších léčivých rostlin v Asii. Spolu s ženšenem (Panax ginseng) tvoří lékořice základní pilíř čínské medicíny

23 V roce 1923 nalezli archeologové v hrobce faraona Tutanchamóna svazek lékořicových tyčinek. Vědci se domnívají, že lékořice byla ve starověkém Egyptě (období Tutanchamonovy vlády: před. n. l.) používána zejména jako afrodiziakum, proto byla do hrobu přidána, aby znázorňovala faraonovo mužství. Zmínky o lékořici byly nalezeny na svitcích a nejstarších. Hippokrates (460 př. n. l. ca 377 př. n. l.) označil lékořici jako sladký kořen v řečtině glukos riza, a následně se z toho spojení vyvinulo dnešní rodové jméno lékořice Glycyrrhiza. Tuto bylinu doporučoval v Corpus Hippocraticum (sbírka lékařských textů) především na astma a potíže s dýchacími cestami. Římské legie využívaly lékořice jako prostředek při nachlazení, bolestech v krku a prsou a při střevních bolestech. Římané změlnili název Glycyrrhiza na Liquiritia, tento název se v anglicky hovořících zemích používá dodnes. Ve středověku byla tato rostlina pěstována v klášterních zahradách, proto si ji abatyše a bylinářka Hildegarda z Bingenu oblíbila jako součást sirupů a bylinných směsí, které používala na potíže se žaludkem a srdeční nevolnosti. Ve 14. a 15. století se v německých a italských atlasech léčivých rostlin objevovala jako vhodná rostlina k utlumení kašle a dýchacích potíží. Angličan Nicholas Culpeper v 17. stol. působící v té době jako bylinář, se o lékořici zmiňoval jako o výtečné rostlině pro ty, kteří mají suchý kašel nebo chrapot, černý kašel nebo krátký dech, dále pak na tuberkulózu, při pálení v průběhu močení a bolesti na prsou nebo plicích. V Severní Americe kolonisté zjistili, že domorodí obyvatelé pijí čaje z amerického druhu lékořice (Glycyrrhiza lepidota), jako léčebný prostředek při kašli, jako laxativum (působí projímavě), při bolestech v uších a k zastření hořké chuti jiných léčivých rostlin. Američtí eklektici, předchůdci dnešních přírodních léčitelů, v 19. století předepisovali lékořici při potížích s močovým ústrojím, při kašli, nachlazení a dalších nemocech spojených s průdušky nebo plícemi. Také považovali lékořici za lék na menstruační potíže. Lékořici také používala Lydie E. Pinkhmová, do svého rostlinného přípravku, který byl patentovaným lékem na ženskou hysterii, kde jej doporučovala především na menstruační a klimakterické potíže

24 Je zajímavé, že lékořice je ve všech kulturách využívána rovněž jako účinný prostředek v boji s rakovinou (CASTLEMAN, 2004). Mathioli doporučoval kořen jako lék usnadňující vykašlávání, při chorobách ledvin a močového měchýře, jako prostředek změkčující otoky a vředy, prospívající játrům, pročišťujícím prsa a plíce (VYMYSLICKÝ, NEUGEBAUEROVÁ, 2009) 3. 5 Současnost rodu Glycyrrhiza L. jako rostliny léčivé V současné čínské medicíně se lékořice využívá především jako výborný harmonizující prostředek. Její sladká chuť snadno překrývá hořkou či trpkou chuť mnoha jiných léčivých bylin. Podle čínských lékařů svou přítomností v mnoha složkových bylinných produktech podporuje schopnost jiných rostlinných složek lépe působit. Lékořice se dnes přidává do mnoha nejrůznějších léčebných přípravků, včetně těch na špatné trávení, astma, deprese, nebo křečové žíly a při výskytu zánětů. Spousta lékařů a dnešních bylinářů věří, že účinky lékořice nejsou pouze využitelné jako expektorans, ale lékořice má také hormonální účinky a proto ji využívají zejména k léčbě Addisonovy choroby (CASTLEMAN, 2004) Léčebné použití lékořice Astma, kašel, bolest v krku Jedná se o tradiční využití lékořicových výtažků, kdy kys. glycyrrhizinová má prokazatelné účinky při tlumení kašle. Evropská komise schvaluje tuto rostlinu jako vhodný přípravek k léčbě kašle a nachlazení. Lékořice je v tomto případě využívána v podobě pastilek nebo sirupů, čajových a bylinných směsí. Artritida Při léčbě této nemoci pacienti využívají především lékořicové protizánětlivé účinky. Kyselina glycyrrhizinová může být aplikována formou hydrokortizonového krému na kožní záněty, mezi které patří i různé ekzémy

25 Antioxidant Lékořice obsahuje glycyrrhizin, který stimuluje nadledvinky k tvorbě hormonů, snižuje zánětlivé reakce a zvyšuje hladinu interferonu protivirové látky produkované imunitním systémem. Další složky lékořice působí antioxidačně a mohou napodobovat účinky estrogenu v těle. Infekce Lékořice díky svým obsahovým látkám účinně bojuje s mnoha choroboplodnými bakteriemi (stafylokoky, streptokoky), kvasinkami způsobující poševní záněty (Candida albicans). V tomto případě je vhodným prostředkem na prášek rozmělněný kořen lékořice, kterým zasypeme pečlivě vyčištěnou ránu, tím pomůže předejít možnému vzniku infekce. Herpes Látky obsažené v kořenu lékořice (glycyrrhizin) podporují v buňkách zvýšenou tvorbu interferonu, který pak účinně bojuje s viry. Díky tomu se lékořice využívá při léčbě oparů a to jak oparu prostého (Herpes simplex), který způsobuje opary na genitáliích a rtech, tak i pásových oparů (Herpes zoster). Zde se rovněž využívá lékořicového kořene v podobě jemně rozemletého prášku, kterým se postižená místa posypou a hojení těchto oparů se pak daří urychlit. Hepatitida Především čínská medicína využívala lékořici k léčbě nemocí spojených s játry. Hepatitida (zánět jater) typu C je virová infekční nemoc, která může způsobit selhání, případně i rakovinu jater. Japonští vědci dělali v tomto směru výzkum. 453 lidem se žloutenkou typu C byl nitrožilně podáván lékořicový preparát (10 mililitrů denně po dobu 8 týdnů a pak několikrát denně po dobu 10 let). Po 15 letech se u 25 % lidí ze skupiny, která tyto injekce neužívala, objevila rakovina jater. Ve druhé skupině se rakovina jater projevila jen u 12 % lidí. Podobnou studii praktikovali i indičtí vědci, 18 lidem s hepatitidou podávali lékořicový přípravek (40 mililitrů denně po dobu 30 dní a pak 100 mililitrů třikrát týdně po dobu 8 týdnů). Z lidí, kteří injekce nedostali, přežilo 31 %. Zatímco ze skupiny lidí užívajících lékořici přežilo celých 72 %

26 Lékořicový přípravek podávaný ve zmíněných studiích (Stronger Neo- Minophagen C) je velmi těžko k sehnání. U nás nebyl tento přípravek nějak zkoumán. Z těchto studií vyplývá, že tento silný lékořicový výtažek m velký antivirový účinek. Dále má i nezanedbatelný ochranný účinek na játra u lidí s cirhózou jater a také působí proti chřipkovým virům a viru HIV, který způsobuje onemocnění AIDS. Klimakterické potíže V Portlandu v Seattlu bylo 13 ženám trpícím návaly horka podáváno buď placebo, nebo bylinný přípravek složený ze stejného dílu lékořice a čtyř dalších bylin často předepisovaných při klimakterických potížích: anděliky čínské (Archangelica chinensis), lopuchu většího (Arctium lappa), srdečníku obecného (Leonurus cardiaca) a smldince chlupatého (Dioscorea villosa). Ženy užívaly miligramové kapsle třikrát denně. Po třech měsících, udávalo 60 % žen užívajících placebo zlepšení, a u žen, které užívaly bylinný přípravek, bylo zlepšení od návalů horka 100 %. Žaludeční vředy Kyselina glycyrrhizinová extrahovaná z lékořice léčí žaludeční vředy jak u lidí, tak i u zvířat. Jejími vedlejšími účinky jsou však otoky kotníků, které jsou způsobeny zadržováním vody v těle. Nadměrné zadržování vody v těle je vážná indikace, která vede ke zvýšenému krevnímu tlaku, a proto byl tento výtažek z lékořice nevhodný pro těhotné a kojící ženy, pro diabetiky, osoby se zeleným zákalem, vysokým krevním tlakem, onemocněním srdce, nebo po infarktu myokardu (srdeční mrtvice). Vědci hledali způsob jak využít léčebné účinky lékořice na hojení žaludečních vředů a přitom zabránit jejím vedlejším hormonálním účinkům, tím že odstranili 97 % kyseliny glycyrrhizinové. Díky tomu vznikl nový, částečně rostlinný výtažek, tvořený výtažkem z lékořice. V následné studii, která trvala po dobu 12 týdnů, provedené na 874 dobrovolnících s dvanácterníkovými vředy, se podle zprávy z Irského lékařského časopisu (Irish Medical Journal) tento přípravek osvědčil lépe, než doposud užívaný lék na žaludeční vředy Tagamet. V Evropě je lékořicový výtažek s nízkým obsahem kyseliny glycyrrhizinové, nejoblíbenějším prostředkem v boji se žaludečními vředy (CASTLEMAN, 2004)

27 3. 6. Legislativa týkající se rodu Glycyrrhiza L. Sbírka zákonů 2005, částka 37, VYHLÁŠKA č. 113/2005 Sb., ze dne 4. března 2005, o způsobu označování potravin a tabákových výrobků. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje způsob označování potravin a tabákových výrobků, včetně potravin nového typu a geneticky modifikovaných potravin, v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny nebo podskupiny, a složení potraviny a způsob označení šarže a druhy potravin, které nemusí být označeny datem minimální trvanlivosti. Paragraf č. 11, odstavec 3, 4 a 5, vyhlášky 113/2005 Sb., se zmiňuje o lékořici, jako o látce určené k aromatizaci potravin. Udává, jak by se měl daný výrobek, který obsahuje lékořici, označovat a v jakém písemném tvaru má být popsána etiketa výrobku, který lékořici obsahuje. 11 Údaje o látkách určených k aromatizaci potravin (3) Cukrovinky nebo nápoje obsahující glycyrrhizinovou kyselinu nebo její amonnou sůl nebo lékořici lysou (Glycyrrhiza glabra) v koncentraci 100 mg/kg nebo vyšší, nebo v koncentraci 10 mg/l nebo vyšší, se označí bezprostředně za seznamem složek slovy "Obsahuje lékořici", pokud není termín "lékořice" již uveden v seznamu složek nebo v názvu potraviny. (4) Cukrovinky obsahující glycyrrhizinovou kyselinu nebo její amonnou sůl nebo lékořici lysou (Glycyrrhiza glabra) v koncentraci 4 g/kg nebo vyšší se označí bezprostředně za seznamem složek slovy "Obsahuje lékořici. Osoby trpící vysokým tlakem by se měly vyvarovat nadměrné spotřeby". (5) Nápoje obsahující glycyrrhizinovou kyselinu nebo její amonnou sůl nebo lékořici lysou (Glycyrrhiza glabra) v koncentraci 50 mg/l nebo vyšší, nebo v koncentraci 300 mg/l nebo vyšší v případě nápojů obsahujících více než 1,2 % objemových alkoholu, se označí bezprostředně za seznamem složek slovy 28 28

28 "Obsahuje lékořici. Osoby trpící vysokým tlakem by se měly vyvarovat nadměrné spotřeby" (SBÍRKA ZÁKONŮ, 2005). Sbírka zákonů 2003, částka 32, VYHLÁŠKA č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb., (dále jen "zákon") a v souladu s právem Evropských společenství, pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony. Paragraf č. 11, oddíl 3, z vyhlášky č. 76/2003 Sb. nám objasňuje, co se rozumí pod pojmem lékořicová cukrovinka. Oddíl 3 Cukrovinky 11 Pro účely této vyhlášky se rozumí i) lékořicovými cukrovinkami - cukrovinky ze směsi cukru, glukózového sirupu a mouky, popřípadě dalších surovin, jejichž charakteristickou složku tvoří výtažek z lékořice (SBÍRKA ZÁKONŮ, 2003). Sbírka zákonů 2004, částka 149, VYHLÁŠKA č. 447/2004 Sb., o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu. V příloze č. 1 vyhlášky 447/2004 Sb. je tabulka zobrazující příslušná čísla FEMA a CAS pro látky definované číslem Asociace výrobců aromat

29 Registrační číslo CAS je jednoznačný numerický identifikátor, používaný v chemii pro chemické látky, polymery, biologické sekvence, směsi a slitiny. Může obsahovat až 10 číslic, rozdělených pomlčkami do tří částí. (CAS REGISTRY, 2010) vydává: Registrační číslo FEMA je číselné označení aromových látek a extraktů, které Flavor and Extract Manufacturer's Association (FEMA) (BALÍK, 2010) Pro extrakt nebo prášek z lékořice je číslo FEMA 2629 a číslo CAS Pro lékořicový kořen je číslo FEMA 2630 a číslo CAS (SBÍRKA ZÁKONŮ, 2004). Tab. 2 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 447/2004 Sb. (SBÍRKA ZÁKONŮ, 2004) Látky rostlinného nebo živočišného původu definované číslem Asociace výrobců aromat FEMA Číslo FEMA Číslo CAS Název látky Poznámka LÉKOŘICE LYSÁ, extrakt, prášek [Glycyrrhiza glabra L.] LÉKOŘICE LYSÁ, kořen [Glycyrrhiza glabra L.] Glycyrrhiza 30 30

30 Sbírka zákonů 1997, částka 99, VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné. (SBÍRKA ZÁKONŮ, 1997). Látky přídatné (aditiva) jsou v souladu s obdobnými směrnicemi EU označeny číselnými E kódy. Identifikace přídatné látky číslem E tedy znamená identifikaci kódem, pod kterým je přídatná látka vedena v mezinárodním číselném systému. Označení kódem E rovněž znamená, že aditivní látka prošla hodnocením své bezpečnosti. E Glycyrrhizin KÓD E 958 nás na obalu výrobku informuje, že tento výrobek obsahuje složku glycyrrhizin. Stupeň škodlivosti je 2 což značí, že se jedná o potravinářskou přísadu bez známých vedlejších účinků. Tato přísada je v České republice a Evropské unii zakázána a nesmí se používat (EMULGÁTORY, 2010). ČESKÝ LÉKOPIS Z ROKU 2005, popisuje drogu lékořice - Liquiritiae radix, informuje nás o jejich vlastnostech, uchovávání a označování. Je to usušený neloupaný nebo loupaný, celý nebo řezaný kořen a výběžky druhu Glycyrrhiza glabra L. Obsahuje nejméně 4,0 % kyseliny glycyrrhizinové (C 42 H 62 O 16 ; M r 823), vztaženo na vysušenou drogu. Doporučené terapeutické dávky léčiv pro dospělou osobu. Tab. 3 obsahuje doporučené terapeutické dávky léčivých látek tak, jak byly odvozeny z klinických studií a jak je upravila klinická zkušenost. Jsou uvedeny jako látky podávané jednorázově (jednotlivá terapeutická látky) nebo dávky na den (denní terapeutická dávka) pro dospělého člověka

31 Tab. 3 Doporučené terapeutické dávky léčivých látek (ČESKÝ LÉKOPIS, 2005) Liquiritiae způsob podání dávky (g) radix jednotlivá denní dávka poznámka dávka perorálně 1,5 5,0 15,00 max. 4 6 týd mg vyjádřeno jako glycyrrhizin 3. 7 Možnosti zpracování rodu Glycyrrhiza L. Lékořice se používá v cukrářství, přidává se do likérů a nealkoholických nápojů. Pendrek je zahuštěný a upravený extrakt z lékořicového kořene. Také se přidává do piva, kde působí jako pěnící přísada. Dále se lékořicí upravuje chuť tabáku, slouží jako stabilizátor latexu a v lisovaném stavu jako izolační materiál ve strojírenství, na barvení tkanin. Odpad z kořene se používá na výrobu papíru, tvoří součást zvukové i tepelné izolace. V hutnictví se glycyrrhizin používá na tvorbu pěny na povrchu roztoku elektrolytu. Pěna zabraňuje uvolňování škodlivých výparů kyseliny sírové. V minulosti měla poměrně široké technické využití. Přidávala se do leštidel, malířských barev, tuše a inkoustů. Schopnosti tvořit pěnu se dříve využívalo i při výrobě náplní do hasičských přístrojů. V neposlední řadě je medonosnou rostlinou a vhodným krmivem pro dobytek (VYMYSLICKÝ, NEUGEBAUEROVÁ, 2009). Glycyrrhizin, kvůli kterému se kořenu lékořice říká sladké dřevo nebo pendrek, má mnohonásobně větší sladivost než cukr, ale je bez výživové hodnoty. Lékořici mohou používat i diabetici (JAROŠ in PLANKOVÁ, 2010). V Japonsku je využívaný glycyrrhizin a lékořicové extrakty jako potravinové přídavné látky do sladkých potravin, u kterých zvyšuje jejich sladkost. Používá se taky 32 32

32 na snížení slanosti u velmi slaných potravin, například u sojové omáčky. V Japonsku je přidávaný do jídel zvaných kamaboko (vařená rybí pasta), tsukudani (ryby vařené v sojové omáčce), tsukemono (japonská nakládaná zelenina), a do párků (HYASHI, SUDO in PLANKOVÁ, 2010) Potravinářské zpracování Lékořice je v potravinářství používána zejména kvůli své sladké specifické chuti a vůni. V České republice ji můžeme znát ze spousty výrobků, především to jsou limonády a ochucené nápoje, různé druhy cukrovinek, lékořicové bonbóny, likéry a sirupy. Do těchto výrobků je používán lékořicový extrakt (Liquiritiae extractum), který má snížený obsah glycyrrhizinu, nebo téměř žádný. Kulinářské využití této rostliny je známé především v indické a čínské kuchyni, kde lékořici přidávají do sladkých směsí koření. V České republice je dostupná směs koření pěti vůní, která je typická svou nasládlou chutí. Její složení se může měnit, ale základ tvoří skořicová kůra, badyán, sečuánský pepř, kardamom, zázvor, fenykl a lékořice. Tato exoticky nasládlá směs v podobě prášku se využívá k přípravě masitých pokrmů, do marinád a omáček. Už i v České republice můžeme nalézt recepty jídel, které pro svou přípravu potřebují lékořici. Na recept pečená husa se švestkovou omáčkou je potřeba: 1 husa, 250 g švestkových povidel, 100 g másla, 400 ml vody, 100 ml červeného vína, 2 lžíce olivového oleje, 1/2 lžičky mleté skořice, 1/2 lžičky mleté lékořice, sůl (SRECEPTY, 2010). Limonády KOFOLA (výrobce KOFOLA HOLDING a.s., Česká republika) Kofola patří již několik desetiletí k nejznámějším a současně i nejoblíbenějším tuzemským nealkoholickým nápojům. Tajemství jejího úspěchu je ukryté ve výjimečné chuti sirupu KOFO, který je vyráběný podle původní originální receptury. Sirup je složený ze 14 látek 33 33

33 přírodního charakteru, směsi bylin a ovocných šťáv okořeněných příchutí lékořice, které dávají nápoji nezaměnitelnou osvěžující chuť a charakteristické aroma. Složení: voda, sirup KOFO (ovocný sirup, cukr, voda, karamel - pálený cukr, barvivo E 150d - amoniakový karamel, kyselina citrónová, chlorid sodný, bylinný extrakt - přírodní aromatická látka, lékořicový extrakt - přírodní aromatická látka, konzervant E benzoan sodný, kofein (max. 15 mg / 100ml), oxid uhličitý (min. 3 g / l). Další varianty nápoje: kofola citrus, kofola BEZ cukru (KOFOLA, 2010). Cena: od 11 Kč / 0,33 l sklo; od 13 Kč/ 0,5 l PET; od 17 Kč/ 1 l PET, od 20 Kč / 2,0 l PET (JIP-NAPOJE, 2010) Obr. 5 Kofola originál 0,33 l, sklo (KOFOLA, 2010) Obr. 6 Kofola citrus 0,5 l, PET (KOFOLA, 2010) 34 34

34 Obr. 7 Kofola BEZ cukru 0,5 l, PET (KOFOLA, 2010) Cukrovinky Lékořicové bonbóny BIO Candy Tree (výrobce Corn Candies BV, Holandsko) Bonbóny Candy Tree jsou v biokvalitě, slazené kukuřičným a javorovým sirupem, s přírodní jemnou chutí, bezlepkové, neobsahují laktózu, bez umělých barviv. Kukuřičný sirup je přírodním sladidlem, které díky svému složení a nižšímu glykemickému indexu nezatěžuje slinivku. Oproti běžnému cukru nepřekyseluje žaludek (má vyšší ph) a nepřispívá k vyplavování některých minerálů z lidského organismu. Složení: kukuřičný sirup*, javorový sirup*, nehydrogenovaný kokosový olej*, kukuřičný škrob*, přirozená ochucovadla* (lékořicový extrakt*, krém*), anýzový olej*, emulgátor sójový lecitin*; * produkt kontrolovaného ekologického zemědělství. Kalorická hodnota / energie (na 100 g): kj / 393 kcal. Bílkoviny: 0,0 g. Sacharidy: 81,4 g (z toho cukry 62,8 g). Tuky: 7,5 g. Vláknina: 0,0 g. Cena: 48 Kč / 75 g (COUNTRY LIFE, 2010) 35 35

35 Obr. 8 Lékořicové bonbóny Candy tree (COUNTRY LIFE, 2010) Lékořicová tyčinka PENDREK (výrobce KOFA s.r.o., Česká Republika) Pendrek je lékořicová cukrovinka s tradiční chutí. Balení obsahuje deset tenkých tyčinek pendreku. Výrobek obsahuje lepek (KOFA, 2010). Složení: cukr, pšeničná mouka, glukózový sirup, lékořicový extrakt, barvivo C 101, konzervant E 202, aroma (anethol, silice anýzová). Cena: 18 Kč/ 10 ks (LEKARNASALVUS, 2010) Obr. 9 Lékořicová tyčinka PENDREK, 10 ks (KOFA, 2010) 36 36

36 Lékořicová tyčinka PEPE (výrobce Oy Panda Ab, Finsko) Lékořicové tyčinky PEPE od firmy Panda (Finsko) jsou velmi chutné a zdravé. Nejen, že mají příjemnou kořenitou chuť, ale pomáhají i při různých zdravotních problémech. Obsahují pouze přírodní složky a přísady (lékořicový výtažek, pšeničnou mouku, melasu, anýzový olej). Jsou bez tuku, bez umělých barviv, bez umělých příchutí, bez konzervačních látek. Mají vysoký obsah železa a vápníku, příznivě působí na žaludeční problémy, především na trávení, pomáhají proti žaludečním vředům, také při stresu, ředí hleny v plicích a usnadňují odkašlávání. Jsou nízkokalorické. Složení: melasa, pšeničná mouka, invertní sirup, lékořicový extrakt, barvivo (mediciální uhlí), aroma anýzu. Varianty výrobku: - lékořicová tyčinka PEPE bez náplně originál, 32 g - lékořicová tyčinka PEPE s čokoládovou náplní choco, 32 g - lékořicová tyčinka PEPE s citronovou náplní lemon, 32 g - lékořicová tyčinka PEPE XXL 80 g (ALITRADE, 2010) Cena: 22 Kč / 80g (LEVNALEKARNA, 2010) Obr. 10 Lékořicová tyčinka PEPE originál, lemon, choco, lemon (ALITRADE, 2010) 37 37

37 Obr. 11 Lékořicová tyčinka PEPE XXL (ALITRADE, 2010) Likéry a sirupy Škodův bylinkový sirup lékořice, akát (výrobce Antonín Škoda s. r. o, Česká republika) Bylinkový sirup s příchutí lékořice a akátu se používá všude tam, kde se běžně používá cukr, sirup či med, k slazení nápojů, čajů, kávy, k přípravě limonád, jako pomazánka např. na chléb s máslem, do pečiva apod. Je mnohem šetrnější k trávicímu traktu než cukr. Bylinné výtažky v něm obsažené posilují organizmus. Předávkování nehrozí a je možné jej užívat dlouhodobě. Je pochutinou i prevencí proti chorobám a to hlavně proti nemocem z nachlazení. Bylinkový sirup lékořice - akát 400 g - sirup. Proti kašli a chrapotu, dále při zácpě, revmatismu, žaludečních a zažívacích potížích (STRNAD, 2010). Složení: cukr (glukóza 30 g, fruktóza 24 g, sacharóza 16 g ve 100 g výrobku), bylinný výtažek lékořice, akát, jablečný ocet, voda (HONEYSWEET, 2010). Cena: 95 Kč / 470g (STRNAD, 2010) 38 38

38 Obr. 12 Škodův bylinkový sirup lékořice, akát (HONEYSWEET, 2010) Kosmetické a parfumerské zpracování V Japonsku jsou využívané lékořicové výtažky a mnoho glycyrrhizinových derivátů při přípravě kosmetických přípravků. Flavonoidy izolované z rostliny Glycyrrhiza glabra L. se využívají v kosmetických preparátech pro jejich účinek vybělit pokožku (HYASHI, SUDO in PLANKOVÁ, 2010). V České republice jsou kosmetické výrobky s lékořicovými výtažky již běžně k dostání. Jedná se o krémy (tělové, masážní, pleťové, oční, noční denní, pánské pleťové sady, dámské pleťové sady aj.) pleťové masky, tonika a pleťové vody, šampóny a kondicionéry, zubní pasty, barvy na vlasy aj. Dále můžeme nalézt typické lékořicové aroma v mnoha parfémech a toaletních vodách a to dámských i pánských. Pleťová řada pro citlivou pleť se sklonem k zarudnutí, EUCERIN ANTI ROSE (výrobce Eucerin, Německo) Obsahuje pečující přípravky pro každodenní péči o pleť se sklonem k tvorbě červených skvrn a rozšířených žilek. Výrobky obsahují licochalcon, vysoce účinný extrakt z kořene lékořice Glycyrrhiza Inflata. Ideálně se doplňují a jsou vhodné jako komplementární péče při dermatologické léčbě. Je prokázáno, že při pravidelném používání redukuje zarudnutí a viditelné žilky již po 4 týdnech pravidelného používání

39 Krém s bohatou texturou pro každodenní péči o suchou, zarudlou a svědící pleť obličeje a k ošetřování drobných ložisek na těle (např. lokty). Ideální jako komplementární péče při dermatologické léčbě atopického ekzému i v akutní fázi onemocnění. Vhodné již pro kojence. Licochalcon - výtažek z lékořice Glycyrrhiza inflata. Působí protizánětlivě a viditelně redukuje zarudnutí pokožky, přitom zmírňuje podráždění. Klinické studie potvrzují výbornou účinnost a vynikající kožní snášenlivost u osob s atopickou pokožkou. Dermatologicky a klinicky testováno a schváleno. Složení: aqua, paraffinum liquidum, glycerin, oenothera biennis, vitis vinifera, cera microcristallina, paraffin, lanolin alcohol, Glycyrrhiza inflata, ceramide 3, cholesterol, butylene glycol, citric acid, sodium citrate, aluminum stearates, magnesium stearate, BHT, potassium sorbate. Cena: Zklidňující denní krém pro pleť s červenými skvrnami 50 ml 499 Kč, Zklidňující noční krém pro pleť s červenými skvrnami 50 ml 499 Kč (EUCERIN, 2007) Obr Pleťová řada pro citlivou pleť se sklonem k zarudnutí Eucerin denní a noční krém (EUCERIN, 2007) 40 40

40 Henna a lékořice kondicionér, šampón (výrobce Herbline, Indie) Herbline přichází na trh se šampóny Henna a Lékořice pro stimulaci růstu vlasů a proti jejich vypadávání (nebarví, vhodné i pro blond vlasy). Šampón podporuje rychlý růst vlasů, působí proti nadměrnému vypadávání a plešatosti. Lehce zvýrazňuje barvu a lesk vlasů. Aktivní látky: Lawsonia inermis (henna), Glycyrrhiza (lékořice), Hemidesmus indicie (anantamul), Plumbago zeylanica (olověnec cejlonský). Cena: Henna a lékořice šampón 202 Kč / 200 ml, Henna a lékořice kondicionér 202 Kč / 200 ml (HERBLINE, ). Obr Henna a lékořice šampón, kondicionér (HERBLINE, ) Payot zklidňující oční voda proti otokům s extrakty lékořice (výrobce Payot, Francie) Zklidňuje, utišuje a odstraňuje otoky z očních víček. Působí proti zanícení a překrvení, zlepšuje mikrocirkulaci a stahuje cévy. Osvěžuje, zvláčňuje a zklidňuje pleť. Otoky očních víček jsou sníženy o 21 % již po 5 minutách 41 41

41 působení. Pocity podráždění mizí, pleť je hebká a svěží. Otoky očních víček jsou sníženy o 21 % již po 5 minutách působení. Pocity podráždění mizí, pleť je hebká a svěží. LES SENSITIVES je řadou, která svým složením respektuje i tu necitlivější pleť. Složení: extrakt lékořice, extrakt pryskyřníku, extrakt čarodějné lísky, extrakt pomerančové šťávy. Cena: 630 Kč / 125 ml (PAYOT, 2010). Obr. 17 Payot zklidňující oční voda proti otokům s extrakty lékořice (PAYOT, 2010) Měsíčková zubní pasta Weleda (výrobce Weleda, Švýcarsko) Přirozená prevence zubního kazu bez mentolu. Měsíčková zubní pasta Weleda bez příměsi mentolu je koncipována pro uživatele, kteří požadují např. z důvodu užívání homeopatik zubní pastu bez této složky. Svěží chuť dodává zubní pastě éterický olej z fenyklu. Jemné čisticí účinky dodává zubní pastě plavená křída. Výtažky z měsíčku lékařského a myrhy mají hojivé a protizánětlivé účinky a napomáhají udržení zdravé dutiny ústní. Lehce nasládlá chuť je docílena výtažkem z kořene lékořice. Pasta je vhodná při drobných poraněních sliznice dutiny ústní, dobře je snášena i při aftech v dutině ústní

42 Složení: voda, uhličitan vápenatý (plavená křída), glycerin, přírodní hlinka, etanol, vodno-alkoholické výtažky z květů měsíčku a myrhy, xantan (přírodní látka s bobtnavými účinky), fenyklový éterický olej, amoniová sůl kyseliny glycirrhizinové, limonen* (* součást přírodních éterických olejů). Cena: 129 Kč / 75 ml (WELEDA, 2010) Obr. 18 Měsíčková zubní pasta Weleda (WELEDA, 2010) EMANUEL UNGARO Appariotion parfém (výrobce Ungaro, Francie) Vůně pocházející z dílny mistrovského parfumáře Oliviera Polge z International Flavors and Fragrances (IFF) je svěží, citrusově dřevitou kompozicí s elegantním dotekem anýzu. Apparoiotion homme je vyjádřením krátkého, ale o to intenzivnějšího okamžiku. Rozkošná, květinově ovocná appariotion přesně vystihuje ženu, která si ji zvolí: mnohovrstevnatá, zářivá a plná drobných tajemství, která otevře jen několika pečlivě vyvoleným. hlava - mandarinka, anýz, rebarbora srdce - lístky zeleného čaje, černý pepř základ - lékořice, kořeny vetiveru Cena: 587 Kč / 90 ml (PARFEMYB27, 2010)

43 Obr. 19 EMANUEL UNGARO Appariotion parfém (PARFEMYB27, 2010) Farmaceutické zpracování Lékořice je vhodná jako močopudný a detoxikační prostředek při léčení revmatismu. Preventivně se používá při nachlazení v čajových směsích (LAVICKÁ, 2007). Účinkuje protizánětlivě, hlavně na dýchací cesty, kašel chrapot a onemocnění ledvin. Důležitý je účinek u ženských nemocí, obsahuje estrogenní hormon (BODLÁK in LAVICKÁ, 2007). V lékárnách a jiných specializovaných obchodech, můžeme lékořici najít ve formě tablet, čajů, tinktur, pastilek. Lze rovněž zakoupit i lékořicový kořen samotný, nijak neupravený nebo ve formě drtě, či lékořicového prášku. Droga Liquiritiae radix není toxická, ale její nadužívání může vést k otokům, hypokalemii, hypertensi a ke změnám srdečního rytmu. Není dovoleno dávky zvyšovat a drogu užívat chronicky (VYMYSLICKÝ, NEUGEBAUROVÁ, 2009). Lékořicový kořen celý (výrobce BYLINÁŘSTVÍ CZ s.r.o., Česká republika) Lékořicový kořen (Radix liquiritiae) je pro svou charakteristickou sladkou chuť vhodný k míchání bylinných čajů nebo jen tak k cucání a žvýkání. Surovina pro bylinný čaj. Kořen můžete před použitím omýt. Kořen můžeme cucat, žvýkat a pojídat nebo ho použít k míchání bylinného čaje. Je vhodný především na kašel a zažívání. Nevhodný pro osoby s vysokým krevním tlakem

44 Cena: 19 Kč / 2 ks (BYLINARSTVI, 2010) Obr. 20 Lékořicový kořen (IRECEPTAR, 2010) Tibetská bylinná tinktura, kapky lékořice (výrobce EPAM s.r.o, Česká Republika) Zmenšuje tonus žaludku a jeho dráždivost, rozpouští hlen a usnadňuje odkašlávání. Extrakt je vyroben z lékořice. Použití: má protizánětlivé účinky při artritidě, harmonizuje celý organismus. Upravuje menstruační cyklus. Hubí herpesový virus, infekce, pomáhá při žloutence. Zmenšuje tonus žaludku a jeho dráždivost, rozpouští hlen a usnadňuje odkašlávání. Složení: pitná voda, min. 20 % jemný melasový líh, čerstvý kořen lékořice. Cena: 144 Kč / 50 ml (EPAM, 2010) Obr. 21 Tibetská bylinná tinktura, kapky lékořice (EPAM, 2010) 45 45

45 LEROS čajové směsi a čaje (výrobce LEROS, s.r.o., Česká republika) Léčivé čajové směsi určené k prevenci a léčbě onemocnění všech základních lékařských indikací. Jedná se o vysoce kvalitní čistě bylinné čaje, bez chemických přísad a aroma. LEROS Pulmoran - průdušková čajová směs Léčivý čaj při chorobách horních cest dýchacích. Směs rostlinných drog s obsahem silic, slizů, saponinů a tříslovin, které dezinfikují, usnadňují odkašlávání a chrání sliznici dýchacích cest. Nálev je možno použít i ke kloktání nebo inhalacím. Složení: šalvějový list, proskurníkový kořen, tymiánová nať, truskavcová nať, kopřivová nať, fenyklový plod, květ černého bezu, jitrocelový list, lékořicový kořen. Cena: 48 Kč / 100 g Obr. 22 LEROS Pulmoran - průdušková čajová směs (LEROS, 2010) LEROS Reduktan - redukční dieta Léčivý čaj při redukční dietě, obezitě (zejména komplikované zácpou). Směs léčivých drog ovlivňující metabolismus, s projímavým a mírně močopudným účinkem

46 Složení: chaluha bublinatá, krušinová kůra, květ a plod černého bezu, sennový list, fenyklový plod, petrželový kořen, list břízy, lékořicový kořen. Cena: 49 Kč / 100 g Obr. 23 LEROS Reduktan - redukční dieta (LEROS, 2010) LEROS Diabetan - pro diabetiky Příznivě ovlivňuje zvýšenou hladinu cukru, působí močopudně, antisepticky (protibakteriálně) a mírně spasmolyticky. U diabetiků nahrazuje pravý čaj a je vhodný jako součást diety. Složení: fazolový plod bez semen, borůvková nať, šalvějová nať, jestřabinová nať, truskavcová nať, smetankový kořen s natí, ostružiníkový list, fenyklový plod, lopuchový kořen, lékořicový kořen. Cena: 47 Kč / 100 g 47 47

47 Obr. 24 LEROS Diabetan - pro diabetiky (LEROS, 2010) LEROS Tormentan - při průjmových onemocněních Směs rostlinných drog s protiprůjmovým účinkem. Hlavním nositelem účinku jsou léčivé rostliny s obsahem tříslovin, flavonoidů a silic, které chrání sliznici trávicího traktu, působí protizánětlivě a uvolňují křeče. Složení: borůvkový plod, nátržníkový kořen, kořen totenu lékařského, heřmánkový květ, šalvějový list, nať máty peprné, lékořicový kořen. Cena: 50 Kč / 100 g (LEROS, 2010) Obr. 25 LEROS Tormentan - při průjmových onemocněních (LEROS, 2010) 48 48

48 Pastilky s příchutí šalvěje, lékořice a eukalyptu (výrobce FAVEA s.r.o., Česká republika) Pastilky se užívají při nachlazení a k dezinfekci dutiny ústní. Obsahují vitamín C. Šalvějové pastilky s lékořicí a eukalyptovým olejem bez cukru, podporují vykašlávání, uvolňování hlenů při nachlazení. Osvěžují ústní dutinu a hrtan. Působí jako prevence zahlenění, rozvoje onemocnění horních cest dýchacích. Nadměrné užívání může vést k projímavým účinkům. Dávkování: 3 5 x denně cucat, nebo nechat v ústech rozpustit 1 nebo 2 tablety. Složení: šalvějový extrakt, eukalyptový olej, lékořicový extrakt. Cena: 61 Kč / 20 ks (LEVNALEKARNA, 2010) Obr. 26 Pastilky s příchutí šalvěje, lékořice a eukalyptu (LEVNALEKARNA, 2010) Netradiční zpracování Kvality této rostliny si cenili hlavně v minulosti, kde měla poměrně široké technické využití. Přidávala se do leštidel, malířských barev, tuší a inkoustů. Její schopnosti tvořit pěnu se využívalo při výrobě náplní do hasičských přístrojů (VYMYSLICKÝ, NEUGEBAUREVÁ, 2009)

49 Dnes je její netradiční zpracování uplatňováno zejména v tabákovém průmyslu, nebo jako rostliny vhodné pro přikrmování dobytka a jiných hospodářských zvířat. Tabák do vodní dýmky Al Fakher - lékořice (výrobce Al Fakher, Spojené Arabské Emiráty) Silný tabák do vodních dýmek s výraznou příchutí lékořice. Tabák proslulé značky ze Spojených Arabských Emirátů. Obecně se vyznačují větší jemností než tabáky egyptské při zachování dostatečné hutnosti dýmu. Chuť je jemná, konstantní, aroma decentní, nevtíravé. Lékořice je unikátní příchuť tabáku Al Fakher - lékořice, dříve známá jako "Ark Sous", dodá hustý kouř se zřetelně silnou chutí. Chutný a čerstvý tabák do vodních dýmek, který se nakládá do melasy nebo medu a tím získává svou jedinečnou chuť. Cena: 145 Kč / 50 g (SVETDYMEK, 2010). Obr. 27 Tabák do vodní dýmky Al Fakher - lékořice (SVETDYMEK, 2010). Doutník Demonio Black Robusto lékořice (výrobce TABACALERA ESTELI s. a., Nicaragua) Značka Demonio vyrábí doutníky ve velikosti robusto a ve dvou variantách. Na první pohled zaujme luxusní design papírových kazet a cedrových boxů

50 Navíc je každý doutník balen do tuby s vložkou z cedrového papíru je zaručeno zachování vlhkosti a 100% ochrana během dopravy a skladování. Demonio Black Robusto má světlejší odstín krycího listu. Středně silná vyvážená chuť s tóny květin, lékořice a exotického koření. V chuti můžete pocítit pražené oříšky a kakao v závěru. Cena: 169 Kč / 3 ks (TABAKSHOP, 2010). Obr. 28 Doutník Demonio Black Robusto lékořice (TABAKSHOP, 2010). Delizia solný liz pro koně, pochoutky pro koně lékořicová příchuť (výrobce Eorohorseline, Německo) Náhradní sůl s příchutí lékořicovou s obsahem vitamínu E. Pomocí držáku se dá upevnit do každého boxu nebo do každé stáje. Zabaví koně při jeho dlouhé chvíli, předchází vzniku různým zlozvykům. Pamlsek pro koně a přírodní pochoutka vyrobená z obilí prvotřídní kvality s přirozeným obsahem minerálních látek a vitamínů. Balení 1 kg. Ze 100 % biologických ingrediencí, šetrně usušených travin (Classic), popř. travin a bylin (Bronchial), obohaceno pšeničnou a řepnou melasou. Cena: Delizia solný liz 140 Kč / 650 g; pochoutky Delizia 100 Kč / 1 kg (EQUITUM, 2010) 51 51

51 Obr Delizia solný lis - lékořice, pochoutky Delizia - lékořice (EQUITUM, 2010) 3. 8 Výkup a odbyt lékořice Lékořice je jedna z nejstarších kulturních rostlin, jejíž používání přetrvalo v evropské medicíně dodnes. V České republice je dnes zapomenutou plodinou, která byla zejména v 19. století hojně pěstovaná na jižní Moravě. Do dnešní doby se zachovaly pouze pozůstatky dřívějších kultur. I když nachází široké uplatnění ve farmaceutickém průmyslu a potravinářství, tak není v současné době v České republice pěstována. Aktuální spotřeba této rostliny v České republice je kryta dovozem. Výkupní ceny lékořice se v závislosti na jakosti, a na tom, zdali jsou kořeny a oddenky loupané nebo neloupané se v roce 2009 pohybovaly od 55 Kč do 75 Kč za jeden kg drogy (sušených kořenů / oddenků) (VYMYSLICKÝ, NEUGEBAUEROVÁ, 2009). Výkupní ceny (ceny zemědělských výrobců) jsou výrazně ovlivňovány především světovými cenami, tj. poptávkou na trhu a kvalitou i množstvím domácí i zahraniční produkce. Závisí rovněž i na objemech dovozů LAKR. Výkupní ceny 52 52

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Lékořice kořen řezaný

Lékořice kořen řezaný Lékořice kořen řezaný Lekořice lysá je typická svojí sladkou chutí, kterou vetšina z nás zná z dob dětství jako pendrek. Nicméně pendrek obsahoval i spoustu anýzu, takže toto přirovnání není úplně přesné.

Více

K nákupu nad 500,-Kč. v hodnotě 147,-Kč. Zdarma poštovné a balíček cestovní kosmetiky

K nákupu nad 500,-Kč. v hodnotě 147,-Kč. Zdarma poštovné a balíček cestovní kosmetiky K nákupu nad 500,-Kč Zdarma poštovné a balíček cestovní kosmetiky v hodnotě 147,-Kč - Oliva med šampón 35ml - Oliva med kondicionér 35ml - Oliva pomeranč sprchový gel 35ml - Oliva pomeranč tělové mléko

Více

Vojtěška setá Medicago sativa L.

Vojtěška setá Medicago sativa L. Vojtěška setá Medicago sativa L. Lodyhy: přímé i vystoupavé, lysé Listy: trojčetné, lístky v horní třetině na obvodu zubaté, prostřední lístek dlouze řapíčkatý Květenství: hlávkovitě zkrácený hrozen Květy:

Více

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Čekanka nať řezaná Čekanka obsahuje glykosidickou hořčinu intybin (reguluje činnost trávící soustavy a ovlivňuje činnost jater, slinivky a krevní soustavy), dále inulin (15 až 20%, podle některých zdrojů

Více

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo.

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. TIENS DIGEST DOBRÉ ZINC and A ŠPATNÉ its influence BAKTERIE on V TRÁVICÍM human body SYSTÉMU Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. Špatné bakterie podporují chorobné

Více

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin S matkou přírodou bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin Gaius Plinius Secundus Ríká se: Proti všemu vyrostla v přírodě nějaká bylinka! Paracelsus Hildegard von Bingen Hermann-Josef Weidinger M

Více

1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY

1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY 1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY 1. bříza bělokorá Co sbíráme: list i s řapíky Kdy: duben až červenec Jak: mladé listy ručně otrháváme z větviček, listy sušíme ve stínu na dobře větraném místě. Březové

Více

ADITIVA. MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe

ADITIVA. MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe ADITIVA MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe Co jsou to ADITIVA Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům informace nesmí

Více

Popis produktu Používá se při léčbě poruch látkové výměny, podporuje trávení při poruchách funkce

Popis produktu Používá se při léčbě poruch látkové výměny, podporuje trávení při poruchách funkce Popis produktu Používá se při léčbě poruch látkové výměny, podporuje trávení při poruchách funkce žlučníku a jater k detoxikaci jater a k obnově jaterního parenchymu (je vhodný k léčbě potravinových otrav)

Více

Borůvka nať- řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz

Borůvka nať- řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz Borůvka nať- řezaná Nať borůvky je velmi ceněnou drogou, chránící proti volným radikálům a mající silné protizánětlivé účinky. Listy obsahují glukokininy (myrtilin) a proto se nálev z nich používá při

Více

INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality

INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality Nejstarší a nejvíce uznávaný nápoj na světě Čaj je hned po vodě druhým nejpopulárnějším nápojem v dnešním světě. Pití čaje je důležitou součástí čínské kultury. Jeho

Více

Luskoviny. Luskoviny

Luskoviny. Luskoviny Luskoviny Seznam rostlin: hrách setý zahradní (Pisum sativum) hrách setý rolní = peluška (Pisum sativum) sója luštinatá (Glycine max) lupina bílá vikev setá Hrách setý zahradní (Pisum sativum) Hrách

Více

Hluchavka květ celá. www.steza.cz. www.steza.cz

Hluchavka květ celá. www.steza.cz. www.steza.cz Hluchavka květ celá při zánětech horních cest dýchacích, chronické bronchitidě apod. upravuje střevní činnost a reguluje stolici protizánětlivé a mírně diuretické účinky zevně: koupele a obklady při mokvavých

Více

b) druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice s členěním na skupiny a podskupiny

b) druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice s členěním na skupiny a podskupiny Strana 6286 Sbírka zákonů č. 398 / 2016 Částka 162 398 VYHLÁŠKA ze dne 2. prosince 2016 o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici Ministerstvo

Více

ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO...

ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO... pro komplexní regeneraci ZDRAVÝ ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO... 25. 4. 2004 Praha, hotel Pyramida Ing. Helena Kacerovská Směs bylin ALOE VERA = ALOE BARBADENSIS - 92 % PANAX GINSENG (všehoj

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ CUKROVINEK

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ CUKROVINEK POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ CUKROVINEK Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název 2. Seznam

Více

VY_52_INOVACE_96 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

VY_52_INOVACE_96 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. VY_52_INOVACE_96 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Borůvka černá Borůvka černá Vaccinium myrtillus L. Borůvkovité (Vacciniaceace) Charakteristika

Více

Potravinářské přídatné látky. MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe

Potravinářské přídatné látky. MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe Potravinářské přídatné látky MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe Co jsou to potravinářské přídatné látky? Pozitiva? Negativa? Jak s nimi pracovat?

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

Copyright 2017 Autorské fotografie Všechna práva vyhrazena

Copyright 2017 Autorské fotografie Všechna práva vyhrazena Olejniny Seznam rostlin: brukev řepka olejka (Brassica napus) slunečnice roční len setý mák setý bavlník Copyright 2017 Autorské fotografie Všechna práva vyhrazena Brukev řepka olejka (Brassica napus)

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Užívejte vánoční cukroví jako lék: Překvapující přednosti koření

Užívejte vánoční cukroví jako lék: Překvapující přednosti koření Publikováno na Prima Nápady (http://napady.iprima.cz) Domů > Užívejte vánoční cukroví jako lék: Překvapující přednosti koření Užívejte vánoční cukroví jako lék: Překvapující přednosti koření Kvůli mlsání

Více

Brusinka obecná. VY_52_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

Brusinka obecná. VY_52_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Brusinka obecná VY_52_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Brusinka obecná Vacciniu vitis-idaea L. Borůvkovité (Vacciniaceace)

Více

Koření. Vybrané druhy koření a jejich využití, zpracování, jejich mikroskopická struktura a průkaz falšování

Koření. Vybrané druhy koření a jejich využití, zpracování, jejich mikroskopická struktura a průkaz falšování Koření Vybrané druhy koření a jejich využití, zpracování, jejich mikroskopická struktura a průkaz falšování Co je to koření? kořením se rozumí části rostlin jako kořeny, oddenky, kůra, listy, nať, květy,

Více

Jahodník obecný. VY_52_INOVACE _94 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

Jahodník obecný. VY_52_INOVACE _94 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jahodník obecný VY_52_INOVACE _94 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jahodník obecný Fragaria vesca L. Růžovité (Rosaceae) Charakteristika

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět. Mgr. Petra Zemanová. Byliny

Inovace výuky Člověk a jeho svět. Mgr. Petra Zemanová. Byliny Inovace výuky Člověk a jeho svět Mgr. Petra Zemanová Čs 5/04 Bylinky Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a jeho svět Živá příroda

Více

BIO Kopřiva. Šípkový čaj. BIO Heřmánek. Rakytníkový čaj. Borůvkový čaj. BIO Máta

BIO Kopřiva. Šípkový čaj. BIO Heřmánek. Rakytníkový čaj. Borůvkový čaj. BIO Máta zdravie z Pienin a Zamaguria BIO Kopřiva čaj příznivě působí při celkové látkové výměne. Ovlyvňuje některé funkce pohybového ústrojí. Šípkový čaj kvalitní směs čaje působí příznivě na lidský organismus.

Více

Proteinová tyčinka s obsahem cukru a sladidla, s čokoládovou příchutí.

Proteinová tyčinka s obsahem cukru a sladidla, s čokoládovou příchutí. ČOKOLÁDOVÁ TYČINKA Proteinová tyčinka s obsahem cukru a sladidla, s čokoládovou příchutí. kj 1556 622 Kcal 373 149 Bílkoviny (g) 32,7 13,1 Asimilovatelné sacharidy (g) 23,9 9,6 z toho polyoly 16,3 6,5

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU.

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. SACHARIDY SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. JSOU TO HYDROXYSLOUČENINY, PROTOŽE VŠECHNY OBSAHUJÍ NĚKOLIK HYDROXYLOVÝCH SKUPIN -OH. Sacharidy dělíme na

Více

KATALOG PRODUKTŮ WWW.HORICKETRUBICKY.CZ

KATALOG PRODUKTŮ WWW.HORICKETRUBICKY.CZ KATALOG PRODUKTŮ ŘADA BRAND PRODUKTŮ OŘÍŠKOVÉ Trvanlivé pečivo oplatky trubičky s oříškovou náplní 38 g náplň oříšková 76 % (rostlinný palmový tuk, cukr, sušené mléko, rýžový škrob, lískooříšková pasta

Více

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 TÉMA: Stromy (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 1 Anotace: Výukový materiál prezentace seznamuje žáky s listnatými stromy Jazyk: Český jazyk Očekávaný výstup:

Více

Nově pěstované rostliny a jejich využití

Nově pěstované rostliny a jejich využití 1. Schisandra Plody věčného mládí Posiluje srdce, podporuje trávení Uvolňuje kašel, posiluje zrak Odstraňuje únavu a stimuluje výkonnost Schisandra Léčivá rostlina čínské přírodní medicíny Z usušených

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

Katalog cukrářských výrobků

Katalog cukrářských výrobků Katalog cukrářských výrobků Vyrábí & Dodává: Bezlepík s.r.o., Gregorova 1484/20, 741 01 Nový Jičín IČ: 023 90 515, DIČ: CZ 023 90 515 Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka, Hřbitovní 1346/11, 741 01 Nový

Více

Káva. Semena kávovníku (Coffea) pouze několik druhů. Kávovník liberský méně jak 1% Zpracování

Káva. Semena kávovníku (Coffea) pouze několik druhů. Kávovník liberský méně jak 1% Zpracování Pochutiny Káva Semena kávovníku (Coffea) pouze několik druhů Coffea arabica L. - 75% Coffea canephora (syn. C. robusta Lind) - 25% Kávovník liberský méně jak 1% Zpracování Zelená káva Pražená káva 200

Více

ČESKÁ RODINNÁ FIRMA, KTERÁ NA NAŠEM TRHU PŮSOBÍ OD ROKU 1994.

ČESKÁ RODINNÁ FIRMA, KTERÁ NA NAŠEM TRHU PŮSOBÍ OD ROKU 1994. EKOFRUKT Slaný, spol. s.r.o. ČESKÁ RODINNÁ FIRMA, KTERÁ NA NAŠEM TRHU PŮSOBÍ OD ROKU 1994. Pokračuje v tradici státního podniku Ekofrukt, který na začátku 90. let 20. století jako jeden z prvních u nás

Více

Luxusní výtažky z Mrtvého moře pro KAŽDÉHO!

Luxusní výtažky z Mrtvého moře pro KAŽDÉHO! Luxusní výtažky z Mrtvého moře pro KAŽDÉHO! Uvolnění i výživa pokožky Hloubkové čištění pokožky při současném zvyšování hladiny hydratace a prodyšnosti Zklidnění unavených svalů Oživení metabolismu pokožky

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

zdraví síla rychlost vytrvalost

zdraví síla rychlost   vytrvalost zdraví rychlost vytrvalost síla www.ironpet.cz www.ironpet.cz IRONpet je přírodní české superprémiové krmivo bez obsahu lepku a kuřecího masa. Hlavním zdrojem bílkovin jsou maso z krocana nebo hovězí maso.

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT POTRAVINY A VÝŽIVA

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT POTRAVINY A VÝŽIVA PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT POTRAVINY A VÝŽIVA Obor: Ročník: Zpracovala: Gastronomie Čtvrtý Mgr. Vladimíra Poláchová TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Tento dokument obsahuje informace pro spotřebitele vyžadované zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a

Více

cereálie (vysoký obsah vlákniny), ovesné vločky krmivo pro zvířata hlavně koně využití oleje v kosmetice krmná sláma

cereálie (vysoký obsah vlákniny), ovesné vločky krmivo pro zvířata hlavně koně využití oleje v kosmetice krmná sláma cereálie (vysoký obsah vlákniny), ovesné vločky krmivo pro zvířata hlavně koně využití oleje v kosmetice krmná sláma jarní a ozimý výroba sladu, který dále slouží k výrobě piva kroupy výroba whisky krmivo

Více

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Tento dokument obsahuje informace pro spotřebitele vyžadované zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a

Více

Tužebník nať řezaný. www.steza.cz. www.steza.cz

Tužebník nať řezaný. www.steza.cz. www.steza.cz Tužebník nať řezaný Tato léčivá bylina je výborným protirevmatickým prostředkem, napomáhá látkové výměně, zvyšuje vylučování solí a kyseliny močové z organizmu. Je vhodným antipyretikem,tj. snižuje teplotu

Více

VY_52_INOVACE _99 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

VY_52_INOVACE _99 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. VY_52_INOVACE _99 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Růže šípková Růže šípková Rosa canina L Růžovité (Rosaceae) Charakteristika - rozvětvený

Více

Kopřiva dvoudomá. VY_52_INOVACE_101 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

Kopřiva dvoudomá. VY_52_INOVACE_101 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Kopřiva dvoudomá VY_52_INOVACE_101 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Kopřiva dvoudomá - Urtica dioica L. Kopřivovité (Urticaceae) Charakteristika

Více

8 jídel proti chřipce. Funguje to!

8 jídel proti chřipce. Funguje to! 8 jídel proti chřipce. Funguje to! 14. 10. 2012 / 18:27h z webu centrum.cz Mezi chřipkou a nemocemi z nachlazení je trochu rozdíl, ale bránit se jim dá stejně. Chřipka je daleko závažnější onemocnění než

Více

Potravina s vysokým obsahem bílkovin, s nízkým obsahem cukrů, s vitamíny, která může být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti.

Potravina s vysokým obsahem bílkovin, s nízkým obsahem cukrů, s vitamíny, která může být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti. OMELETA S PŘÍCHUTÍ SLANINY v prášku Instantní směs pro přípravu omelety s příchutí slaniny. Potravina s vysokým obsahem bílkovin, s nízkým obsahem cukrů, s vitamíny, která může být součástí diety k regulaci

Více

Instantní směs v prášku pro přípravu nákypu s vitamíny, s citronovou příchutí.

Instantní směs v prášku pro přípravu nákypu s vitamíny, s citronovou příchutí. CHLAZENÝ CITRONOVÝ NÁKYP a sníženým obsahem cukrů, s cukrem a sladidlem, určený k regulaci tělesné hmotnosti. Instantní směs v prášku pro přípravu nákypu s vitamíny, s citronovou příchutí. kj 1598 400

Více

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku Šumavské párky skop. střevo EAN/obj.číslo 10101 vepřové maso 34%, hovězí maso 10%, vepřové sádlo, voda, vepřové kůže, sója, solící směs ( jedlá sůl, konzervant E250, dextróza), bramborový škrob, stabilizátor

Více

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku,

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku, Oddíl 15 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů 1510000011 Práce výrobní povahy ve výrobě masa a masných výrobků (kromě 1513900011) tis. Kč 77 098 81 189 95,0 1510000012 Práce ve mzdě ve výrobě masa

Více

Sacharidy. Sacharidy. Co jsou sacharidy a k čemu slouží?

Sacharidy. Sacharidy. Co jsou sacharidy a k čemu slouží? Sacharidy 1. 11. 2018 Sacharidy Co jsou sacharidy a k čemu slouží? Společně s bílkovinami a tuky patří sacharidy k základním živinám a jsou pro naše tělo důležitým zdrojem energie. Jsou převážně rostlinného

Více

Nealkoholické nápoje. Druhy a senzorické hodnocení

Nealkoholické nápoje. Druhy a senzorické hodnocení Nealkoholické nápoje Druhy a senzorické hodnocení Vyhláška MZe č. 335/1997 Sb. pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní

Více

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 2 PŘÍLOHA návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny CS CS PŘÍLOHA

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ SLADIDEL. - Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ SLADIDEL. - Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ SLADIDEL - Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název 2. Seznam

Více

Složení a výživové hodnoty

Složení a výživové hodnoty Složení a výživové hodnoty ISOTONIC DRINK příchuť RED ORANGE 60g maltodextrin, sacharóza, fruktóza, dextróza, isomaltulóza* 9.5%, trehalóza** 9.5%, akátová vláknina 2.6%, barvící zeleninové extrakty, citrát

Více

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Tento dokument obsahuje informace pro spotřebitele vyžadované zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a

Více

Celiakie a. alergie na lepek. Co dělat?

Celiakie a. alergie na lepek. Co dělat? Celiakie a alergie na lepek Co dělat? Celiakie a alergie na lepek Celiakie je onemocnění, při kterém tělo není schopné strávit lepek, bílkovinu nacházející se v různých druzích obilovin. Mírnější forma

Více

Instantní proteinový nápoj s vitamíny, s příchutí cappuccino.

Instantní proteinový nápoj s vitamíny, s příchutí cappuccino. CAPPUCCINO SE STÉVIÍ obsahem cukrů, s cukrem a přírodním sladidlem, určený k regulaci tělesné hmotnosti. Instantní proteinový nápoj s vitamíny, s příchutí cappuccino. kj 1582 395 Kcal 373 93 Bílkoviny

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

Mendelova univerzita v Brně. Zahradnická fakulta v Lednici. Bakalářská práce. Morfologické a chemické hodnocení druhů Glycyrrhiza (lékořice)

Mendelova univerzita v Brně. Zahradnická fakulta v Lednici. Bakalářská práce. Morfologické a chemické hodnocení druhů Glycyrrhiza (lékořice) Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici Bakalářská práce Morfologické a chemické hodnocení druhů Glycyrrhiza (lékořice) Vedoucí bakalářské práce Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D. Vypracovala

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE

PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE Chutný, zdravý nápoj pro energii, soustředění a úpravu hmotnosti Obsahuje uhlohydráty s pomalým uvolňováním, díky tomu má nízký glykemický index a udržuje

Více

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml.

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml. Prášek pro přípravu sportovního nápoje k uhašení žízně a dodání energie Sodík se stará o efektivní přenos sacharidů a podporuje distribuci tekutin L-Carnitin podporuje prokrvení a postará se o zlepšení

Více

Ostružiník keřovitý (obecný) VY_52_INOVACE_98 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

Ostružiník keřovitý (obecný) VY_52_INOVACE_98 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Ostružiník keřovitý (obecný) VY_52_INOVACE_98 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Ostružiník keřovitý ( obecný ) Rubus fruticosus L. Růžovité

Více

Léčivé bylinkové čaje. Aby bylinky neublížily. Heřmánek. Lipový květ

Léčivé bylinkové čaje. Aby bylinky neublížily. Heřmánek. Lipový květ Leden 12., 2018 Léčivé bylinkové čaje Aby bylinky neublížily Ať mezi vaše oblíbené kombinace bylinkových čajů patří jakékoliv léčivky, vězte, že nic byste neměli přehánět. Před konzumací si vždy přečtěte

Více

Vše, co jste chtěli vědět o tabulce výživových údajů, ale báli se zeptat ( )

Vše, co jste chtěli vědět o tabulce výživových údajů, ale báli se zeptat ( ) Vše, co jste chtěli vědět o tabulce výživových údajů, ale báli se zeptat (21. 11. 2018) Tento materiál je informativního charakteru a přináší základní shrnutí informací o používání ustanovení týkající

Více

Snižování obsahu cukru v potravinách bariéry a východiska. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D. (VŠCHT Praha)

Snižování obsahu cukru v potravinách bariéry a východiska. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D. (VŠCHT Praha) Snižování obsahu cukru v potravinách bariéry a východiska Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D. (VŠCHT Praha) Zdroje cukrů Jednoduché cukry - všechny monosacharidy a disacharidy přítomné v potravině Sacharidy - se

Více

Luxusní výtažky z Mrtvého moře pro KAŽDÉHO!

Luxusní výtažky z Mrtvého moře pro KAŽDÉHO! Luxusní výtažky z Mrtvého moře pro KAŽDÉHO! Uvolnění i výživa pokožky Hloubkové čištění pokožky při současném zvyšování hladiny hydratace a prodyšnosti Zklidnění unavených svalů Oživení metabolismu pokožky

Více

ČESKÁ RODINNÁ FIRMA, KTERÁ NA NAŠEM TRHU PŮSOBÍ OD ROKU 1994.

ČESKÁ RODINNÁ FIRMA, KTERÁ NA NAŠEM TRHU PŮSOBÍ OD ROKU 1994. EKOFRUKT Slaný, spol. s.r.o. ČESKÁ RODINNÁ FIRMA, KTERÁ NA NAŠEM TRHU PŮSOBÍ OD ROKU 1994. Pokračuje v tradici státního podniku Ekofrukt, který na začátku 90. let 20. století jako jeden z prvních u nás

Více

S radostí pečeme pro všechny.

S radostí pečeme pro všechny. AKTUÁLNÍ DOBROTY S radostí pečeme pro všechny. QUICHE S radostí pečeme pro všechny. SLANÝ KOLÁČ QUICHE SLANÝ KOLÁČ QUICHE minimální trvanlivost: 3 dny SLOŽENÍ pšeničná mouka, smetana ke šlehání, vejce,

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ 5 tipů pro zdravou výživu v novém roce Velmi častým tématem různých novoročních předsevzetí bývá hubnutí a zdravá výživa. Nejen redukce

Více

Vše, co jste chtěli vědět o tabulce výživových údajů, ale báli se zeptat

Vše, co jste chtěli vědět o tabulce výživových údajů, ale báli se zeptat Vše, co jste chtěli vědět o tabulce výživových údajů, ale báli se zeptat Tento materiál je informativního charakteru a přináší základní shrnutí informací o používání ustanovení týkající se uvádění tabulky

Více

Tuky (nejen) v pekařských výrobcích

Tuky (nejen) v pekařských výrobcích Tuky (nejen) v pekařských výrobcích Ing. Eva Nováková IREKS ENZYMA s.r.o. Pekařské výrobky součást každodenní stravy Konzumní chléb Pečivo Jemné pečivo Roční spotřeba pečiva (zdroj. Český statistický úřad)

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČOKOLÁDY A ČOKOLÁDOVÝCH BONBONŮ

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČOKOLÁDY A ČOKOLÁDOVÝCH BONBONŮ POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČOKOLÁDY A ČOKOLÁDOVÝCH BONBONŮ Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo

Více

Univerzita 3. věku. drobná 2mm dlouhá semena + jejich 1,5 cm křídla. samčí. zralé šišky až 2,5 cm dl. Samičí

Univerzita 3. věku. drobná 2mm dlouhá semena + jejich 1,5 cm křídla. samčí. zralé šišky až 2,5 cm dl. Samičí samčí zralé šišky až 2,5 cm dl. drobná 2mm dlouhá semena + jejich 1,5 cm křídla Samičí jalovec chvojka (chvojka klášterská) Juniperus sabina L. areál v Evropě větší je však v Asii -teplé svahy hor Kavkazu,

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Označování potravin. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Označování potravin. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Označování potravin Kamila Míková Označování potravin Upravuje Zákon o potravinách č.110/97 Sb.a Vyhláška č. 113/2005 Sb. - Potraviny balené výrobcem - Potraviny balené

Více

Lamiaceae - hluchavkovité. Ranunculaceae - pryskyřníkovité. Geraniaceae - kakostovité

Lamiaceae - hluchavkovité. Ranunculaceae - pryskyřníkovité. Geraniaceae - kakostovité Apiaceae - miříkovité Lamiaceae - hluchavkovité Ranunculaceae - pryskyřníkovité Geraniaceae - kakostovité Scrophulariaceae - krtičníkovité Apiaceae - miříkovité Byliny, vzácně keře Listy střídavé, zpravidlačleněné

Více

Copyright 2017 Autorské fotografie Všechna práva vyhrazena

Copyright 2017 Autorské fotografie Všechna práva vyhrazena Plevelné rostliny Seznam rostlin: pcháč rolní syn. pcháč oset smetánka lékařská mléč rolní kokoška pastuší tobolka ředkev ohnice svízel přítula mák vlčí šťovík kadeřavý svlačec rolní Copyright 2017 Autorské

Více

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13 OBSAH 1 ÚVOD................................................. 7 1.1 Výrobek a materiál........................................ 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu..................... 8 2

Více

Čerstvý sýr. Balení: Vakuově baleno. Váha jednoho sýru se pohybuje cca od 85 do 150 gramů. Výsledná cena je vypočítána dle gramáže.

Čerstvý sýr. Balení: Vakuově baleno. Váha jednoho sýru se pohybuje cca od 85 do 150 gramů. Výsledná cena je vypočítána dle gramáže. Čerstvý sýr 160,-Kč za 1 kilogram Balení: Vakuově baleno. Váha jednoho sýru se pohybuje cca od 85 do 150 gramů. Výsledná cena je vypočítána dle gramáže. Složení: MLÉKO, mlékárenská kultura, syřidlo, chlorid

Více

SLOŽENÍ PEKAŘSKÝCH VÝROBKŮ

SLOŽENÍ PEKAŘSKÝCH VÝROBKŮ OBSAH: Chléb str. 1-2 Pečivo str. 3-4 Koblihy str. 5-6 CHLÉB CHALUPÁŘSKÝ CHLÉB, MAĎARSKÝ CHLÉB, CHLÉB CÉZAR Složení výrobku: /alergeny tučně/ Žitná mouka chlebová, pšeničná mouka chlebová, voda, žitný

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje. Strana 1097 115 VYHLÁŠKA ze dne 18. dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

Více

Koření. Ing. Miroslava Teichmanová

Koření. Ing. Miroslava Teichmanová Koření Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Koření Předmět:

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin. pomocný materiál k poznávačce

Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin. pomocný materiál k poznávačce Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin pomocný materiál k poznávačce pomněnka rolní - kališní cípy delší než ½ kalicha - kalich s rovnými i háčkovitými chlupy; pokud háčkovité chlupy chybějí, pak

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČAJE

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČAJE POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČAJE Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název - název potraviny

Více

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Tento produkt byl vyvinut ve spolupráci Mudr. Davida Freje, Ing. Ivety Jecmik Skuherské a odborníků z Japonska. Funkční a dobře vstřebatelná kombinace

Více

Aditiva v potravinářské výrobě. Ing. Miroslava Teichmanová

Aditiva v potravinářské výrobě. Ing. Miroslava Teichmanová Aditiva v potravinářské výrobě Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Marokánka. Kokosový věneček s polevou. Katalog Vánočního cukroví 2015 Bezlepík s.r.o. Kokosový věneček v cukru. www.bezlepik.cz

Marokánka. Kokosový věneček s polevou. Katalog Vánočního cukroví 2015 Bezlepík s.r.o. Kokosový věneček v cukru. www.bezlepik.cz Katalog Vánočního cukroví 2015 Bezlepík s.r.o. Kokosový věneček s polevou Tvarovaný světle kokosový kroužek přestříkaný čokoládou Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka, 5. května 9, 741 01 Nový Jičín www.bezlepik.cz

Více

ZDROJE CUKRŮ VE VÝŽIVĚ. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT v Praze Společnost pro výživu

ZDROJE CUKRŮ VE VÝŽIVĚ. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT v Praze Společnost pro výživu ZDROJE CUKRŮ VE VÝŽIVĚ Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT v Praze Společnost pro výživu HLAVNÍ ŽIVINY Bílkoviny Lipidy (tuky) Sacharidy - množstvím ve stravě (55-60%

Více

Hroznovy olej - TO NEJLEPŠÍ Z VINIC -

Hroznovy olej - TO NEJLEPŠÍ Z VINIC - Hroznovy olej WELLNESS KOSMETIKA KULINÁŘSTVÍ DOPLŇKY STRAVY - TO NEJLEPŠÍ Z VINIC - Naše filozofie Při výrobě hroznového oleje zúročujeme dlouholetou praxi z výroby kvalitních vín, kdy se snažíme přenést

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

Doporučení pro zdravé stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných městem Liberec

Doporučení pro zdravé stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných městem Liberec Doporučení pro zdravé stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných městem Liberec Čerstvé suroviny a potraviny ve školních stravovacích zařízeních Obecné doporučení: Statutární město Liberec

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu,

Více